Paris, energi och FNs fantasivärld

global energi

Enligt all tillgänglig information om förhandlingsläget inför Parismötet i början av december så kommer man inte att kunna åstadkomma något bindande, globalt avtal om en nedskärning av koldioxidutsläppen. Tvärt om så aviserar Indien, Kina, Polen och flera andra länder om en fortsatt ökning av koldioxidutsläppen.

Indien, Kina och andra s.k. BRIC-länder vill ha ut så mycket som möjligt från de rika länderna i Väst. Indiens chefsförhandlare säger t.ex. att 100 miljoner miljarder dollar per år 2020 i FNs klimatfond bara är början på vad som krävs för att dessa länder skall gå över till s.k. förnyelsebar energiproduktion. Förutom en direkt teknologiöverföring på bred front (vem skall ersätta energibolagen för detta?) så får de rika länderna räkna med 3-400 miljarder dollar per år, och mer, i framtida subventioner. (Se t.ex. länk, länk, länk, länk)

Vilka länder skall betala dessa enorma belopp? Som främsta kandidat sätter man USA och menar att just det landet har den största klimatskulden att betala igen. Det är lite oklart hur exakt de räknar här, men USA är ju alltid en tacksam måltavla för våra media och europeiska politiker. Nu är det väl knappast troligt att USA är beredd att betala kalaset, trots president Obamas svulstiga och ovetenskapliga retorik. Han har ju inte de demokratiskt valda representanterna i representanthuset eller senaten med sig utan kör sitt eget spår med presidentdekret. Inget av det kommer att godkännas som lag i kongressen. Nästa president kan helt enkelt strunta i Obamas löften.

Skall EU betala? Ja, här har våra politiker i åratal målat in sig själva i ett hörn som det är svårt att ta sig ur. Man har drivit på i skuldfrågan och man har på egen hand gjort enorma åtaganden för att minska koldioxidutsläppen till 2030. Men se, detta är inte i närheten av vad som krävs enligt FNs klimatpanel och enligt BRIC-länderna. Europa står ju för blott 10% av världens utsläpp.

Så om det skall bli något av det här så måste EU pröjsa för Kinas, Indiens och övriga BRIC-länders nuvarande och framtida energiförsörjning. Men då vägrar Polen och de övriga f.d. öststaterna att vara med. Och Grekland, Spanien och Portugal är knappast att räkna med – de har ju redan förköpt sig med sina satsningar på ”förnyelsebar” energi.

Nej, låt oss lämna EUs och USAs och de gröna lobbyorganistationerna som styr FNs klimat- och energipolitik därhän. De lever i sin egen fantasivärld. Det reella resultatet (till skillnad från flosklerna) av Parismötet kommer att visa detta ganska tydligt. Avtalet kommer definitivt att skada både Europa och USA vad gäller arbetstillfällen och levnadsstandard, men det kommer att ha noll betydelse för klimatet.

Ser vi på energiutvecklingen i stort så dominerar två energislag; fossil- och kärnkraft. I USA så har gasproduktionen genom den s.k. frackingtekniken utvecklats kraftigt. Detta har bidragit till att USAs utsläpp av koldioxid har sjunkit på senare tid. Men i Europa så har de gröna aktivistorganisationerna medverkat till att försvåra och fördyra gasutvinningen. Merkel har dumdristigt valt att påbörja en avveckling av landets kärnkraft för att istället satsa på en gigantisk omställning till vind- och solkraft. Tyskarna ökar nu sina utsläpp av koldioxid eftersom denna politik kräver en backupkraft från kol.

Indien planerar att fördubbla sin kolkraftsproduktion till 2020 och öppnar ett nytt kolkraftverk i månaden. Kina ökar sin energiproduktion och lovar ingenting beträffande eventuella nedskärningar av koldioxiden förrän tidigast 2030. Detta framställde president Obama som ett stort ”genombrott” och ”framsteg” i förhandlingarna.

Nåväl, för alla klimathotsoroliga så finns det också goda nyheter i form av kärnkraftens utbyggnad. Indien har ett 20-tal kärnkraftsanläggningar i drift eller på gång. Ytterligare 35 är under planering. Indien har nästan ingen egen uran men har gott om Torium. Så det är nog toriumreaktorer som de kommer att satsa mest på.

Kina plågas av kolets negativa inverkan på luften i sina megastäder. Inom ett årtioden så kommer ytterligare 100 kärnkraftverk att komma igång. Man har planer på att det skall byggas 400 nya kärnreaktorer fram till 2050. Kineserna är också kända för att kunna bygga både snabbt och billigt, långt under vad det kostar i Väst.

Inför dessa siffror så kan nog EU och USA slänga sig i väggen. Västländerna bygger frivilligt in sig i en alltmer omöjlig position utan vare sig kärnkraft eller fossilbränslen och med utsällda löften till resten av världen. Parismötet är bara ett spel för gallerierna utan någon som helst betydelse för vare sig klimatet eller för hur framtidens globala energiproduktion kommer att se ut.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vi ligger i en av extremerna i detta diagram:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxideffektivitet/
  Men även i en extrem när det gäller koldioxidskatter.
  Det är inte vi som skall betala mer!

  SVD har en artikel om gråt och tandagnisslan mellan fattiga och rika länder vid Köpenhamnsmötet 2009, något Lena EK berättade om.
  Fattiga ville bli berikade!

 2. Gustav

  Ibland undrar jag vad ditt motiv är Ingemar N? Om Europa kan minska sina CO2-utsläpp till en rimlig (eller i bästa fall negativ) kostnad så är väl detta bra? Jag har svårt att se vem som egentligen är vinnare av att man eldar fossila bränslen till ingen nytta? Det är kanske en viktig anledning till att vi i Sverige är rika, att vi har höga CO2-skatter vilket gjort att vi tvingat fram en hög effektivitet samtidigt som vi fått in pengar till välfärd etc.

 3. Lasse

  #2 Gustav-bäst i klassen har ett pris! Utslagning av tillverkning. Fast vi kanske klarar det. Det finns andra utmaningar vi måste brottas med.
  Men hur skall resten av världen göra? Energi från fossila bränslen utgör 85% av alla energi enligt denna:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/

 4. Allan Forsling

  Vad har gjort Sverige rikt Gustav? En viktig komponent är billig och tillförlitlig energi. Vårt välstånd har byggt på en basindustri- som fortfarande finns och är oerhört viktig för Sverige, trots att Reinfeldt missat det under sina resor. Det som är på väg att hända nu med den energipolitik som förs i Sverige och andra länder- främst Tyskland, är att man raserar denna förutsättning för ett bra samhälle. Sverige behöver inte släckas ner- vi behöver oerhört mer energi inte minst för att ha mer ljust i vårt mörka land.

  Det som utmärker en alarmist, som bl a nu talar om CO2 utsläppen, är att det är så bråttom. Var skeptisk till alla alarmister. Bygg framtiden på en sund grund och där ingår eftertänksamhet. Hast blir fel och kostar oerhörda pengar. Dessa behövs till den nöd som finns i världen.

 5. Gustav

  Lasse:
  Du har så rätt! Vi klarar det troligtvis liksom övriga Europa. De fattiga måste tillåtas använda fossil energi även om det är bra om kärnkraft och förnybara källor byggs ut i de fall de är ekonomiskt rimliga. Känner bara att Ingemar N går lite för långt när han beskriver all förnybar energi som kass och att man endast kan komma ur fattigdom genom att brassa på med fossil energi. Det är sparsamheten och småländskheten som gjort oss rika till att börja med.

 6. Lasse

  #5 Gustav-Det där med ”liksom övriga Europa” är väl lite väl optimistiskt.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Elproduktion-med-fossila-branslen/
  Eller med priser på elergi: http://www.europaportalen.se/2013/05/svenska-elpriser-bland-de-lagsta-i-eu

 7. Peter Stilbs

  Tack – men ska det inte stå miljarder här istället för miljoner? Rad 6 : … Indiens chefsförhandlare säger t.ex. att 100 miljoner dollar per år 2020 i FNs klimatfond …

 8. Ann LH

  Men varför minska koldioxidutsläppen överhuvudtaget?
  Koldioxidens sociala kostnader SCC är negativ när koldioxidens totala nytta tas med i beräkningarna, dvs The Social Benifits of Carbon Dioxide, SBC är positiv om man vill vända på steken.
  I den senaste TWTW får Rosa Flamingos ett nytt innehåll. En militärstrateg F. Hoffman menade att ledare kan vara så beroende av sitt politiska tänkande att de bortser från det som är uppenbart. Richard Lindzen beskrev några rosa flamingos som de politiska ledarna i väst omger sig med:
  IPCCs klimatmodeller är inte pålitliga, därför
  är inte heller de ekonomiska beräkningarna över framtida skador att lita på
  det finns inga indikationer på att jordens klimat förändras mer än vad som är naturligt
  IPCCs beräkningar av klimatkänsligheten har inte gjorts på ett korrekt sätt
  Färska studier tyder som mest på att en dubblering av koldioixhalten kan åstadkomma en mild uppvärmning.
  Jorden måste räddas genom att hela detta FN-spektakel läggs ner så att de suveräna staterna så förblir och får möjlighet att ta ansvar för sin energiförsörjning utan rosa flamingos, var och en på sitt sätt, alt. arbeta för att vårt suveräna land omedelbart hoppar av.
  Hylla koldioxiden, släpp den loss från sina fossila lager och bidra till att öka jordens SBC.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Utmärkt genomgång Ingemar.
  Det känns nästan som man kan ana en kommande implosion av detta kamekase-projekt

 10. Ingemar Nordin

  Peter S #7,

  Du har så rätt. Ändrar

 11. Sören G

  Från WUWT:
  “One year ago, environmentalists hailed this tiny village [Dharnai] as the future of clean energy in rural India. Today, it is powered by coal.

  “When the former chief minister of Bihar state visited to inaugurate the grid, villagers lined up to protest, chanting, ‘We want real electricity, not fake electricity!’

  “By ‘real,’ they meant power from the central grid, generated mostly using coal. By ‘fake,’ they meant solar.

 12. Olle R

  Jag räknade lite mellan tummen och pekfingret, om man täcker 250 000 km2 av jordens öknar med sollceller så skulle detta generera hela jordens elbehov.
  Det här är en sjundedel av Libyens yta, men man måste ju inte placera allt just där.. Sedan finns det ju en del lagrings och överföringsproblem men det går säkert att lösa. Miljoner människor får försörjning som solcellsputsare och servare i regioner som präglas av fattigdom, krig och oro..

 13. Björn

  Om det är meningen att vi skall minska på emissionen av CO2, då är det väl rimligt att de stora länderna som Kina, Indien etc, som emitterar mest, i första hand minskar på sin fossileldning och inte tvärtom, de som redan befinner sig under minskningskraven. Och som dessutom skall betala för denna omvända ordning. Skall västvärlden lägga sig platt inför en så orimlig och irrationell ordning? Denna orimliga ordning liksom i flyktingfrågan, leder bara till inre splittring i vår s.k västvärld. Detta är farligt jämfört med den uppfunna AGW-frågan.

 14. Bengt Abelsson

  Olle R # 12

  ”…. en del lagrings och överföringsproblem men det går säkert att lösa.”

  Kanske det är klokt att ha en liten uppfattning om problemets svårighetsgrad innan man går all-in?

 15. Thomas P

  Björn #13 Titta inte på absolut förbrukning utan på förbrukning per capita, eller rentav totala historiska utsläpp.

 16. Lasse

  #15
  Jag tycker vi Svenskar gjort vad vi skall och kan luta oss tillbaka och betrakta världen när den stryper sina utsläpp. Vi kan vara stolta över detta samt att Arrhenius var så tydlig när han påtalade CO2 roll:
  http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&cl=search&d=NOT19100416.2.32.24&srpos=39

  Fast han kanske skulle rotera när han ser vad hans kunskap används till idag.

 17. Olle R # 12

  Om inte om hade varit, hade kärringen stångat tjuren

  om man hade kunnat spara
  om man hade kunna överföra

 18. Mats G

  Om drömmar är utav glas
  även om det är den finaste vas
  så går de till slut i kras.

 19. Carbomontanus

  Hr.Thomas P
  Vi har fått meget tykke aluminiumskabler i gata, 3x 3/4″ fineste aluminium, myk ”Renal” PVC- isolert, jeg er virkelig imponert, og 15- kilovolten er 3/4″ mykt kobber i tykk polyetylen. Vi exellerer i vannkraft og må foreløbig gjerne ha mer CO2 så det regner enda mer, og vannstanden er intet problem. Vi trekker oss bare en meter eller to høyere opp på fjellet. Vi er nemlig ikke så dumme at vi trenger og har satset på atomkraft, og skogen grønnes og gror som aldri før.

  Så hva er problemet, bor dere i feil land?

  Man diskuterer olje og gass. saken er den at Sverige endelig er kommet med i Nordsjøen i siste liten og har hatt flax for en gangs skyld. En viss ”Lundin” er tungt inne på Johan Sverdrupfeltet. Så Sverige er berget i all overskuelig fremtid så lenge det varer.

  Men det vi mer trenger er krabber og reker og torsk og sild og makrell og endel hvalbiff. Da kan vi drøye det ut med kål og poteter og løk og gølrøtter og bruke epler og bringebær til dessert , men vi trenger endel sukker og da må vi ha kalkammonsalpeter og ikke minst fosfat.

  Disse ressursene synes sikret inntil videre, i og med LNG metangass til YARA det gamle Hydro, og at Finland har oppdaget og exporterer idag alt hva YARA trenger av fosfat apatitt til prima kvalitet.

  Vi exellerer i vannkraft som sagt og skulle gjerne hatt mere skatt på fossilt carbon som konkurerer og forstyrrer oss.

  Jeg svermer for fotosyntesen og for god fisk og vil gjerne ha svensk støtte for å få ned- kjempet konkuransen. Den beste køla står på rot på den øvre myra.

  Vi hadde familieselskap igår og de skal feire jul over there i statene, Rhode Island. jeg fikk vite at flybillettene er blitt for dyre. Sånn kan det gå., men jeg satser og håper hele tiden på fotosyntesen, vårt eneste seriøse carbon sink og har hjulpet dem med drivhus og med skogbruket og med mannkraften og muskelkraften i året som gikk.

  Da krysser vi bare fingrene for et brukbart resultat i Paris, Paven synes idag å ha kontroll over Vaticanet.

 20. sibbe

  Solpanelfanatikernas ökenvandring:
  ”Parabolspiegel in der Wüste: Wie Europa von Kohle und Gas loskommt (28.04.2008)
  Projekt Desertec för 400 miljarder € , 2012 kommer solström till Tyskland. 600 terawatt el!
  Ett 10-tal tyska firmor förbereder byggandet av solpaneler i Sahara. Allt är möjligt,säger experterna.”
  Det tyckte naturligtvis tyska regeringen också och satsade 5 miljarder. Det gjorde förstås inte de 10-tal företag som var med. Och när statliga pengarna började tryta , så har man still och hemligt begravt sina storslagna ökendrömmar.
  För den som kan tyska är det bara att söka med ordet ”desertec” i der Spiegel.de online för att se ett 10-tal artiklar som berättar om komedin kring solpaneler från 2008 till 2014. – Men om Tyskland skulle ha satsat hela summan och helst lika mycket till så skulle Gaddafis efterföljare ha haft skapliga måltavlor att övningsskjuta på!!!
  Ta er en titt ännu på mitt lördagsinlägg nr 63, där jag berättar med vilka bokföringstrick tyska regeringen trixar bort sina CO2 utsläpp. Så kommer alla att göra för att låtsas minska sina utsläpp.

 21. Ingemar Nordin

  Gustav #2,

  ”Ibland undrar jag vad ditt motiv är Ingemar N? Om Europa kan minska sina CO2-utsläpp till en rimlig (eller i bästa fall negativ) kostnad så är väl detta bra? Jag har svårt att se vem som egentligen är vinnare av att man eldar fossila bränslen till ingen nytta? Det är kanske en viktig anledning till att vi i Sverige är rika, att vi har höga CO2-skatter vilket gjort att vi tvingat fram en hög effektivitet samtidigt som vi fått in pengar till välfärd etc.”

  Jag bara försöker ge en realistisk bedömning av förhandlingsläget och hur världens energiutbyggnad ser ut. Jag kan ha fel, men det är ingen agenda kopplad till denna ambition.

  OM Europa kan minska sina CO2-utsläpp utan kostnad, OM eldning med fossilkraft är utan nytta, och OM grunden för vår relativa rikedom är höga skatter, så skulle jag kunna hålla med. Men tycker du att det är en realistisk bild?

 22. István

  Solceller är bra! Har själv en fickräknare som har nu funkat i 30 år med solcell.
  Rätt teknik på rätt plats.
  Har man sedan byggt en solanläggning för egna medel, så tycker jag att man bör få leverera ström till nätet.
  Till det spottpris som för ögonblicket gäller och med en lämplig avdrag som skall gälla för objudna leverantörer. Dvs. sådana med låg leveranssäkerhet. Låt alltså marknaden styra.
  Sverige behöver inte, varken sol eller vindkraft.
  Utvecklingen på dessa sker ändå på annat håll. Vi kan lugnt avvakta tills det kommer fram något vettigt att sattsa på.

 23. Lars Cornell

  Du István ger en mycket realistisk bild. Även om solceller utvecklas så att de blir gratis så blir produktionskostnaden ändå ganska hög på grund av den kringutrustning som behövs.

  Systemkostnaden för den levererade sol-elen är ytterligare mångfalt högre än produktionskostnaden eftersom den inte kan levereras vid behov.

  Fördelen med solel är att den är långt mindre miljöförstörande än vad vindkraft är.

 24. Svend Ferdinandsen

  Mon det er kolkraftværker?
  ”Kina plågas av kolets negativa inverkan på luften i sina megastäder”
  Fra Paris er det biltrafikken, og den er også voldsom i de kinesiske byer.

 25. Ingvar i Las Palmas

  French Mathematical Calculation Society: Global Warming Crusade is absurd and pointless

  http://joannenova.com.au/2015/10/french-society-of-mathematicians-global-warming-crusade-is-aburd-and-pointless/

  Kungliga Svenska Vetenskapsakademin!! Vakna!! Stå upp! Ta ställning för vetenskapen!!
  Visa att det finns lite av Mandrom. Mod och Morske män i Svedrige som kan stå upp för sanningen!!

 26. Carbomontanus

  #24 Hr.Ferdinandsen

  Luften er blitt meget renere her i senere år, dertil har vi også fått røykeforbudet. for vel over et år siden gikk jeg over fra 2-3 pakker a 50 g løstobakk til 2-3 esker oliver Twist a`7g i uken, den er virkelig meget diskret og jeg har fått tilbake både pusten og luktesansen,…. anbefales! Hva har vi Odense og Danskene for?

  Jeg har gått hver uke 2-3 timer i exosen bak en motorklipper, hvor blybensin, tiger på tanken, var obligatorisk. man hadde ikke annet. Og luften på Jernbanetorvet i rushtiden var til at skjære med kniv. Det var de store bensinsvin, som gikk på nesten 7 av hele 8 cylindere. På de par siste kunne man bare ta av pluggledningen eller de falt av av seg selv. Da virker det… Man slapp ut uforbrent så det skøyt demonstrativt i pottene inni byen.

  Samtidig har Dovregubben, den var mektig, kunnet åpne alle ventiler og køle på opp Bergens og Dovrebanens aller bratteste avsnitt, på parade- sterkningen fra Østbanen og opp til Alnabru. Imellom boligblokkene selvfølgelig, inni byen på østkanten. Og legge videre efter seg sorte ormer opp igjennom dalom.

  For 25 år siden var vi rundt fjorden med 2 cyl 1 liters sideventilert lavkomprimert ottomotor. Da var det kommet grønn folkebensin, som var et meget avgjørende framsteg, endelig en saklig bensin uten tiger. Men det gikk dog en hel Jerrykanne rundt fjorden.

  Plutselig sted det en røk så vi trodde det var brann i byen og gikk nærmere for å se. . Neida, det var en gammel hval- båt, ved veteranskipskaien, som fyrte opp.

  Men sånn skal det ikke gjøres. Han skal fyre opp og legge på forsiktig og brenne av gassen. Slik at først når det ropes ” HVAL I SIKTE…” skal han ha koksen klar så han kan åpne alle ventiler og gi full maskin.

  Vi må huske på at i Kølapålsens (Kull- Paulsens) velmaktsdage, så fyrte man opp kanskje 5 skip på havna hver dag, og hvor mange høye fabrikkpiper var det videre i byen?

  Imidlertid er slik demonstrativ villmanns- fyring dilettantisk og feilaktig Og altfor dyrt så man kan gå tom for både penger og køl og kjeletrykk.

  Det samme med Jernbanen, det krever også sin fyrbøter. Han må ikke sove på jobben men legge forsiktig på og holde trykket vedlike bare på gassen som skal brennes av for luftig flamme på flatene og i nedoverbakke,………. så han har koksen kar til han kommer i motbakkene. Det skal ikke ligge sorte ormer oppigjennom dalom.

  NSB og Bilismen lå jo i knivskarp konkuranse, NSB fikk så Diesel som brølte med hele 24 cylindere på fri eksos. Bergens- ekspressen gikk daglig som et Slagskip opp kneikene forbi Bromma, jeg har hørt det. Så fjellene selv ropte langt HURRAAAAA! og bøndene sto der i skrekk og age med blottet hode, for Framsteget!

  Men Bondepartiet hadde også sitt å svare med. De brente til gjengjeld konsekvent halm hver høst så røken lå i tykke flak over bygdene.

  Alt dette er borte idag. SIC!

  Nå har vi gått over til 2 cyl toppventilert høykomprimert 600 kubikk, som røyker og drekker praktisk talt ikke. Fuelbudsjettet er nu ganske neglisjerbart. Diesel var helt nytt for meg men jeg begynner å lære, og ser at man skal sette sin ære i en klar eksos. Sorte og blå ormer og skarp lukt av tiger, til og med flammer ut av exosrørebne, er idag så mye som maskin- alarm.

  Men tenk, det var jo avantgarde pionermessige statussymboler og revir- markeringer for framsteget og levestandarden i sin tid.

  Jeg finner og ser det nå helt klart bare med å ha lært å kjenne en liten 2 cyl diesel, at hvis det køler og ryker av langtrailerne i krabbefeltet, så er det fordi de gearer og belaster dieselmotoren feil. Den får ikke mer luft enn hva den puster inn med turtallet, og da skal man heller ikke gi mer trottel. Skal man da ha mer effekt, så må man geare til høyere turtall, og slitasjen øker minst kvadratisk med turtallet. Man tror seg å ha flere ”hester” enn hva man har betalt for eller kan betale for.

 27. Guy

  ”Sedan finns det ju en del lagrings och överföringsproblem men det går säkert att lösa. ”

  Märk att i norra norden t.ex är det tre månader natt. Så lagrings och överföringsproblemen är enorma. Speciellt med tanke på att lagringsproblemen har varit kända i ca hundra år och är ännu inte lösta.

  ”Björn #13 Titta inte på absolut förbrukning utan på förbrukning per capita, eller rentav totala historiska utsläpp.”
  Det är ju ett sätt att minska på dom kinesiska utsläppen. Hurraa så var dom utsläppena ur räkningen.

  Har Olle R och Thomas P flippat ut totalt? Vakna till verkligheten, please.

 28. Gunnar Strandell

  Olle R #12
  Jag har också gjort samma övning men räknade bara med 10% verkningsgrad och kom till fyra gånger så stor yta. Om man kan fixa det och framställa flytande bränsle i i Mellanöstern, Sydamerika och Asien finns hela distributionsapparaten redan på plats. Jag är övertygad om att oljeländer och de stora oljebolagen för länge sedan tagit upp tråden och bara väntar på att priset ska bli det rätta.

  Det viktiga med ditt inlägg är att du visar att jorden inte kommer att få energibrist så länge solen lyser och att talet om att vi idag konsumerar mer än vad jorden tål är fullständigt nonsens.

 29. Carbomontanus

  #23 Lars Cornell

  Det der er i virkeligheten et ”stilspørsmål”

  Den som kom først til mølla fikk først male, man hadde ikke strøm enda og alternativet til vind og vannhjul var okse og mannkraft. Da har man også måttet passe tiden og sesongen og ikke forvente og finne på hvasomhelst hvorsomhelst nårsomhelst. Dampmaskinen var for tung og for dyr, og hva som mekaniserte og industrialiserte landbruket var …. ottomotoren… til møller og sagbruk og treskeverk der man ikke hadde fossekraft. Vindmøllene var også svære og dyre.

  Men så bærer det løs, bilisme og flyvemaskinen,… med sine svære skadevirkninger og dyre bivirkninger. Tenk bare på hva motorveier og flyplasser koster og beslaglegger av ressurser.

  Automobilen blev til Omnibussen og vi får sub- urb og slummene der, og folk som samles i hundretall på anstaltene som samlebåndsarbeidere. Rush- tiden 2 ganger daglig.

  Og det efterat elektriciteten og telefonen er oppfunnet.

  Man organiserer seg og tenker seg og arbeider som om det var kjeletyrykket som var in charge. Den kull eller oljefyrte felles- kjelen som må fyres opp hver morgen slik at klokken 7 sier det ”Huiiiiiii” og alle de pent strøkne industri-arbeiderskene strømmer inn fabrikkporten, hvor kraften går mekanisk på en hoved- aksel fra maskinen og med rem- drift ned til ”arbeidsplassene” der man sitter pal til klokken 12 da det atter sier Huiiiiiiiiiiii…. i dampfløyten fra kjeletrykket, og det er 1/2 times pause, og så på`n igjen til klokken 7.

  Og dette gjentar seg uvegerlig året rundt i alle land.

  Tenk på den kraftkrevende industri, aluminiumsindustrien og damanleggene. Hvorfor ikke heller bygge høyere turbinkapasitet, gjøre det til sesongarbeid og onne- arbeid og ta vårflommen og høstflommen. Aluminium er lagringsdyktig. Det innebærer at man må holde seg rede og kunne trå til på kort varsel, og det kan bli rock around the clock i ”onnene” som i landbruket før i tiden og man må ha annet å bestille i mellomtiden. Og sånn har også fiskeriene fungert, det man måtte rette seg efter naturens luner. Det må man jo i alle fall om man effektiviserer og industrialiserer og heller raker havet tomt. Den klassiske Industrialiseringen, monokulturen, ”rasjonaliseringen” og stordriften har også sine klare ulemper og kostnader.

  (jeg har forsøkt det en gang i endel år. det viste seg tiktignok intelligens og kunnskapskrevende, men mer behagelig og mindre arbeidssomt å holde det samme areal åpent som åker og bare med håndverktøy, enn å fly over det samme hele sesongen til stadighet med motorgressklipper. Og skog er noe av det billigste og beste og mest profitable man kan satse på. Men man må på typisk vis der se opp for vekst og vær og vind og sesong.)

  Den heller fleksible flerbruks- stilen er jo forhånet og forkjetret, og det spørs virkelig om det er så lurt, om virkelig alt skal gå ganske jevnt maskinmessig efter kalenderen og klokka, uaktet vær og vind og årstid og naturens forøvrige luner.

  Produksjonen, bruken og forbruket er idag ikke tilpasset de vindmøllene hvor vinden kommer og går. Man tror å kunne løse det med ”batterier”, men hvorfor ikke heller svi lettmetall og ferrosilicium etc etc etc i tilpassede prosesser som fort kan sjaltes til og fra og hvor produktene må skaffes i alle fall og er lagringsdyktige.

  Tenk et sagbruk med en elv som kommer og går eller med vindmølle hvor man måtte ha kuling, skikkelige høststormer, for å få fart i sakene og holde seg rede til å bruke den vinden man får. Det er en kjettersk tanke, men slik har man også måttet tenke da det gikk under seil på sjøen. ”The trade winds” heter det den dag idag.

  Og ikke minst i skogbruket hvor det har vært vettløst å kjøre tømmer uten skikkelig føre. Og over isen så man slapp å påkoste veier.

  Jeg våger påstå at det er heller kløkt og kyndighet i forhold til naturen og dens luner som har skapt rikdom og velstand.

  Hvorfor glassverk og smelteverk og teglverk om sommeren, og ikke om vinteren da man må fyre i alle fall? Og hvorfor i varme land?

 30. Sigge

  Att det är mycket billigare att bygga kärnkraft i Kina än vad det är i väst är inte så förvånande. Det mesta är billigare i Kina än i väst. Nu är inte alltid tekniken den modärnaste. När det gäller kärnkraft så beräknas de kinesiska rektorerna inte ha lika lång livslängd som de europiska. När det gäller vattenkraft och vindkraft så bygger man också till kostnader som är mindre än hälften av vad man gör i Europa.

  Kärnkraftsutbyggnaden i Kina har gått lite långsammare än 5-årsplanernas beräkningar. Det är inte så konstigt för det mesta av det som planerats av staten har gått långsammare än beräknat. Vindkraftsutbyggnaden håller nästan 5-årsplanernas beräkningar vilket kan bero på att det är mer privata entreprenörer som bygger.

 31. Hugo

  Hur kan ni hävda att global uppvärmning inte är en verklighet!? 97% av alla publicerande GW-forskare är överens om hotet. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024;jsessionid=E53F1BDE378FA5C6EA230F2BB4B40DCC.c1.iopscience.cld.iop.org

  Jag har seriöst försökt gå igenom er sida men jag hittar inget underlägg för tro på er tes!

 32. Slabadang

  Plundringen av välfärdsstatens tillgångar accelererar nu attackeras AP-fonderna av miljökommunisterna:

  Här är de krafter som plundrar och vill bli ”överstyrelse” för AP-fonderna för ”Schyssta pensioner” allt enligt regeringsförslag!

  Annelie Andersson, ordförande Latinamerikagrupperna

  Kari Berg, biträdande generalsekreterare Kristna fredsrörelsen

  Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

  Pia Björstrand, vice talesperson, Klimataktion

  Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm

  Rebecka Jalvemyr, kanslichef FIAN Sverige

  Anneli Nordling, ordförande Fair action

  Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd

  Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

  http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-ap-fonderna-ramverk-for-hallbarhet/

  AP fondernas VDar svarar:

  http://www.dn.se/debatt/ap-fondforslaget-ar-dyrt-och-leder-till-samre-pensioner/

 33. Mats G

  31
  Hugo
  ”Jag har seriöst försökt gå igenom er sida men jag hittar inget underlägg för tro på er tes!”

  Vad sägs om att den globala medeltemperaturen inte har förändrats på snart 20 år.

 34. Guy

  Hugo # 31
  ”Hur kan ni hävda att global uppvärmning inte är en verklighet!? 97% av alla publicerande GW-forskare är överens om hotet. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024;jsessionid=E53F1BDE378FA5C6EA230F2BB4B40DCC.c1.iopscience.cld.iop.org

  Jag har seriöst försökt gå igenom er sida men jag hittar inget underlägg för tro på er tes!”

  Vem och var har det hävdats att klimatet inte varierar?

  97% har ätits upp av inflationen och närmast blivit ett skämt. Det finns otaliga sammanhang där det hävdas att 97% oberoende av vad det är fråga om.

  Märk också att du talar om ”publicerade GW forskare ! Det är väl solklart att GW forskare är överens, eller vad? Klimatforskare kan ha en annan åsikt

  Ditt seriösa försök tycks ha blivit aningen kortfattat. Du behöver läsa hundratalet trådar för att få någon som helst uppfattning om olika skribenter och kommentatorer härstädes.
  Fåreslår att du gör ett nytt och seriösare försök 🙂

 35. Mats G

  12
  Olle R

  Varför inte använda oss av realistiska lösningar? Det vi vet finns och fungerar.
  Snart finns det mini kärnkraftverk i byggsats att köpa. ej rysk tillverkade.

  4G kärnkraft ligger 10-15 år i framtiden. De kan använda det uttjänta kärnkraftsbränslet som vi har i lager. Där finns tillräckligt med energi för att producera el i 100 tals år. Avfallet av det behövs bara hanteras i drygt 100 år. Lite bättre än 100.000 tals år.

  Det här är kloka och realistiska beslut. Vad jag förstår finns det bara känsloargument som stoppar det. Känslor och politik hör inte ihop.

  Svårare än så här är det inte. Det innebär bättre miljö, mindre CO2 samt problemet med kärnavfallet löst. Dessutom finns det energi så det räcker och bli över till fordonsparken. Vilket drivmedel vi ny önskar oss.

 36. Thomas P

  Mags G #33 ”Vad sägs om att den globala medeltemperaturen inte har förändrats på snart 20 år.”

  Varför envisas ni med sådana här myter?
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1900/plot/gistemp/from:1995/trend

 37. Mats G

  36
  Thomas P

  Varför duger inte IPCC i det här fallet Thomas?

 38. Mats G

  31
  Hugo

  ”97%”

  Du verkar inte veta hur man tagit fram siffran 97% så jag kommer berätta den en gång till.

  En Högskolestudent skickade ut 10.000 enkäter om miljön till olika vetenskapsmän. Det kom tillbaka drygt 3000 svar. Studenten tog ut 76 st av dessa svar och skickade den specifika frågan om människan var ansvarig för den globala uppvärmningen. 72 av dem svarade ja.

 39. Thomas P

  Mats G #37 Mer intressant är väl varför du väljer att just här hänvisa till den annars så hatade IPCC snarare än uppmätta data. Dessutom får du gärna komma med något citat där IPCC skriver vad du hävdar.

 40. Håkan Bergman

  Romson kanske inte får så stor pengapåse med sig till Paris. Voine, voine!
  http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/
  http://www.tino.us/2015/10/fler-mail-fran-regeringskansliet/
  ”Alla andra bra och kreativa förslag…..”

 41. Mats G

  39
  Thomas P

  Jag gillar inte IPCC. Jag använder det som argument eftersom du lyssnar på dem och inte mig.
  Som du vet har de myntat begreppet uppvärmningspaus. Jag har ingen specifik referens. Men du och jag har diskuterat det här redan vid flera tillfällen och, vad jag förstått, varit överens.

  Varför har du ändrat dig?

 42. Thomas P

  Mats G #41 ”Jag gillar inte IPCC. Jag använder det som argument eftersom du lyssnar på dem och inte mig.”

  Om du vill att jag skall lyssna på IPCC får du väl komma med ett citat som stödjer sin uppfattning från dem. Annars tycker jag att det är enklare att titta på data själv i en sådan här fråga. Om inte annat har ju inte IPCC med senaste åren i sin rapport.

  ”Men du och jag har diskuterat det här redan vid flera tillfällen och, vad jag förstått, varit överens.”

  Nu tror jag du fantiserar.

 43. Ulf L

  Hugo #31
  Vad är vår tes?
  Knappast att det inte skett en uppvärmning, det är alla överens om. Den uppvärmningen har varit igång långt innan människan började släppa ut koldioxid i någon större mängd.
  Det man skulle kunna hävda är ”vår” tes är snarare att
  hotet från koldioxiden har osäkert faktaunderlag och är förmodligen betydligt överdrivet
  de föreslagna åtgärderna är skadliga för mänskligheten då de hämmar hennes förmåga att bemästra nuvarande svårigheter som fattigdom, sjukdomar naturkatastrofer etc.

 44. Mats G

  42
  Thomas P

  ”Nu tror jag du fantiserar.”

  Kan jag tolka det här som om du aldrig har accepterat en uppvärmningspaus?

 45. Thomas P

  Mats G #44 För att citera IPCC, något du tydligen är oförmögen till: ”The observed GMST has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years”

  Detta är en bra bit från ditt påstående att det inte skett någon uppvärmning på 20 år. Inte för att jag någonsin förstod varför IPCC köpte det där med att titta på en trend som började under den extremt kraftiga El Ninon 1998,

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #45,

  Eftersom du föredrar data framför IPCC så kanske du kan titta på satellitmätningarna (SSR och UAH) samt ballongmätningarna istället för på det manipulerade NASA GISS? NOAA och NASA har bevisligen manipulerat data genom sina genomskinliga ”justering” av Tom Karl et.al, där de plötsligt skiftar målstolparna från atmosfären till att även inkludera havstemperaturerna, vilka i sin tur ”justerats” genom att använda ålderstigna vattentemperaturer från sporadiska mätningar från båtar istället för ARGO-bojar.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/07/kritiserad-artikel-fornekar-uppvarmningspausen/ (Följ länkarna för de tekniska detaljerna)

  Du får ursäkta, men de här aktivisttendenserna från din och alarmisternas sida ligger långt ifrån en acceptabel vetenskaplig metod. Er trovärdighet är noll. Och det är därför glädjande att se att den amerikanska kongressen nu tar sig samman och begär att få se på vilka vetenskapliga grunder som NOOA ”justerat” sina mätdata.

  http://www.thegwpf.com/us-congress-to-investigate-noaas-temperature-adjustments/

  Även den australienska motsvarigheten till SMHI, BOM, är under utredning för sitt fusk.

  http://joannenova.com.au/2015/10/alan-jones-talks-climate-paris-mainstream-scientists-caught-out-by-marohasy-in-parliament/#more-46002

 47. Gustav

  Ingemar N:
  ”OM Europa kan minska sina CO2-utsläpp utan kostnad, OM eldning med fossilkraft är utan nytta, och OM grunden för vår relativa rikedom är höga skatter, så skulle jag kunna hålla med. Men tycker du att det är en realistisk bild?”

  Nyttan med fossileldning varierar men jag har svårt att se nyttan av att Tony Rickardsson slungar sig runt en grushög till en masa oväsen. Det där med höga skatter är mer en åsikt men jag hoppas du tycker det ligger något i det?

 48. Guy

  Thomas P ” Inte för att jag någonsin förstod varför IPCC köpte det där med att titta på en trend som började under den extremt kraftiga El Ninon 1998,”

  Förslag:
  Ovetenskapliga.
  Dumma.
  Lurade.
  Inkompetenta.
  Klimatagendan oviktig, kör ett annat race.
  Fyll i resten av möjligheterna själv.

 49. Ingemar Nordin

  Gustav #47

  ”Nyttan med fossileldning varierar men jag har svårt att se nyttan av att Tony Rickardsson slungar sig runt en grushög till en masa oväsen.”

  Jag vet inte vem Tony Rickardsson är. Eller varför detta skulle vara relevant. Nyttan med fossileldning är att den ger energi och möjliggör transporter. Knappast ”till ingen nytta”.

  ”Det där med höga skatter är mer en åsikt men jag hoppas du tycker det ligger något i det?”

  Nej. Tvångskonsumtion av saker som jag inte har något behov av gör mig inte rikare. Tvärt om.

 50. Thomas P

  Ingemar #46 Tyvärr tror jag inte på era konspirationsteorier så jag tillåter mig fortsätta använda GISS. Som du vet har jag i och med vadet med Per Welander också en extra anledning att fokusera mig på just det. Dessutom hjälper inte en övergång till UAH dig det minsta:
  http://woodfortrees.org/plot/uah/from:1900/plot/uah/from:1995/trend
  (Fast du kanske tycker att det bara är version 6.0 som är under testning som är kosher? Justeringar är bra så länge de är åt ”rätt” håll)

  Efter att du spytt din galla över forskare så är kul att du i alla fall hittat vänner bland tokhögern i amerikanska kongressen och upplysande att du menar att det är politiker som är bäst lämpade att avgöra sanningshalten i forskning.

  ”Jag vet inte vem Tony Rickardsson är”

  Och uppenbarligen vet du inte heller vad google eller wikipedia är…

 51. Guy

  På vilket sätt är Tony Rickardsson relevant för GW?? Är en fastighetsskötare med lövblåsare lika relevant för den ’globala uppvärmningen’?

 52. Ingemar Nordin

  Thomas P #50,

  Tokhögern? Den är i så fall vald på demokratisk grund. Jag förstår om du ogillar ett folkligt granskande av en av sina myndigheter, men tycker du verkligen att de inte har rätt att få siffrorna redovisade?

 53. Thomas P

  Ingemar #52 Med tanke på gerrymandering, knep för att hindra ”fel” grupper från att rösta etc skulle jag inte skryta alltför mycket om det där med folkvald när det gäller amerikanska kongressen. Sen är våra svenska politiker också folkvalda, vilket inte brukar hindra dig från att snacka skit om dem. Varför får man inte kritisera USA? Lär av Lars Bern, han har blivit riktigt bra på det i sin blogg på senare tid 🙂

 54. Ingemar Nordin

  Thomas P #53,

  Jag förstår om du ogillar den demokratiska granskningen av sina myndigheter. ”Experterna” vet ju bäst, och de som trots allt röstat på politiker som är kritiska skall hålla käft. Eller hur? Vad kan gå fel?

 55. Guy

  Det är helt ok att kritisera USA, Thjomas. USA är inte en demokrati i trditionell mening (om nu såne ens finns). Åtminstone följer dom inte Blackstone’s definition längre.
  Hur är det Thomas, får man kritisera den svenska demokratin? Här slår sig en hop folkvalda partier ihop för att kunna mobba ett folkvalt parti. Men partiet har väl fel åsikter lika som dom som röstade på partiet.

  PS Försök inte utläsa min åsikt ur det här. Jag endast rapporterar.

 56. Gustav

  Guy:
  Ingemar N ställer frågan i #21 OM EU kan minska CO2-utsläpp utan kostnad.

  ”På vilket sätt är Tony Rickardsson relevant för GW?? Är en fastighetsskötare med lövblåsare lika relevant för den ‘globala uppvärmningen’?”

  Att minska CO2 genom att dra in ett nöje borde väl innebära att man kan minska CO2 utan kostnad? En lövblåsare är en annan sak, ingen blåser löv för att det är kul utan för att det innebär en praktisk nytta.

 57. Guy

  Gustav #56

  Hur vet du att ingen blåser löv för att det är kul? För det andra är kanske lövblåsaren effektivare än en borste. Så det kan bero på lättja eller tidsbrist.

  När det gäller motortävlingar argumentersas det för att det utvecklar motorena mot mera effekt mindre bränsleåtgång och mindre utsläpp. Jag är inte expert på det här, men så kan argumenten låta.

  Speedway som nöje är knappast en stor grej. Då kunde du hellre klaga på all världen nöjessjöfart inklusive onödiga båtfärder till stugan på holmen. Räknat i bränsleåtgång torde den här verksamheten vara vida överlägsen speedwayn.

 58. Carbomontanus

  #55 Guy

  Her går det an å være mer presis.

  ”Frihet er innsikt i det nødvendige” sa Spinoza.
  Man bør være klar over at mulig demokrati og et sivilt samfunn også forutsetter law and order. ”Med lagum skal land byggjast , ey med u- lagur eydast!” sa Magnus Lagabøter, det er Løven med øksa, ca 1220 og siden det har vi ikke hatt borgerkrig. Lagum er LEX dativ bestemt form entall, nemlig romerretten i et nøtteskall, loven er en og ved lex- superior- prinsippet om konsistens.. U- lagur er nedasjonen av det samme , dativ ubestemt form flertall..

  Og betyr lover og forskriftersom ikke er beføyet og som ikke henger på greip men er i innbyrdes konfikt med hverandre. Stridende småkonger og grever baroner og valsoppere på folkets og vitenskapens og fornuftens og blodets og den riktige kjemiens vegne. De skal benådes til å entre et condemnert skip med satt kurs rett vest og kan ta sine samtlige venner og støtter og klassekamerater med seg som frivillig mannskap.

  Demokrati slik vi forstår det og forskjellig fra demokratur har form av constitusjonelt demokrati med opplysning og law & order som nødvendig element.

  ”Where there is science there is not consensus, and where there is consensus there is not science…PERIOD!”…….

  …Kvad ”Dr” professor Richard Lindzen under foredrag i Gamle festsal DOMVS ACADEMICA , Carl Johansgt 47 ganske nylig.

  Se Http:// theodor Kittelsen Trollet på Carl Johan Ligger på nettet.

  Ved høylys dag med solen oppe i centyrum og Stortinget i bakgrunnen, Kun Ibsen går der nederst til høyre på bildet med flosshatt og spaserstokk, totalt uforstyrret av situasjonen.
  +
  Det var den gangen det og itte nå. Idag er det formidable Trollet kommet helt inn i DOMVS ACADEMICA og har der entret talerstolen i Gamle Festsal på Det Kgl. Frederiks.

  Vi må presisere frihet med hensyn på hva og demokrati med hensyn på hva og i hvilke former, ellers synes det å skjære seg uvegerlig. Forat det skal herske frihet på individnivå må der samtidig også herske offisiell consensus om visse ting på kollektivt nivå. For ellers blir det bare den formidable kroppen som hersker ifølge sin egen stil og private manerer. Bevis Th. Kittelsen trollet på Carl Johan.

 59. Carbomontanus

  #57
  Genosse:

  Jeg var i kommunen et semester og lærte å kjenne løvblåsere. Som alt annet kan de også mis- brukes og opereres direkte contrært og i strid mot virkeligheten og klimaet. Det var Mor Åse, ellers aldeles dyktig og på alle måter saklig og yndig og fæl til å skravle så jeg fikk mitt fulle hyre, for hun var også den eneste i kommunen med lovlig og seriøs gartnerskole.

  Men jeg altså da fra Universitetets filosofiske fakultet og dreven maskinist og musikkakustiker og måtte opplyse om at på Gresk så heter det PNEVMA. Pnevmaen er som vinden, man ser den ikke men man hører den og man ser dens virkninger. Såsant som det er sagt.

  Hun drev der og prøvde å samle løvet i haug og blåse det ned og sammen i frisk bris for å kunne få det vekk. Men så overtok jeg manskinen, mer dreven og kyndig med PNEVMA, dette høiere aandelige…. og fik hele haugen til å lette og heller med klimaet og den naturlige vinden rett til skogs alt sammen.

  Der er det at dere Klimasurrealistene også har dype og alvorlige vansker. Og har man der ikke engang selv- innsikten og sygdoms- innsikten og er man der ikke klar over dette med PNEVMA på gresk og hva det betyr i og med skriftens bokstav, men opererer efter andre og heller QVAKK- e teorier og modeller, så opererer man i krig mot virkeligheten og ikke i allianse med virkeligheten. Og da får man ikke tingene til å løfte seg og gå av seg selv men driver bare der og misbruker endog de små bensin og eksplosjonsmotorer med vifte.

  Man må ta det løvet og blande det med kvist og kvas og pukk og morenesand og treaske. det er meget fint å dyrke epler på. Men se heller til å ha kratt i underskogen så det samler seg selv.

 60. Gustav

  Guy:
  Javisst finns saker som är större än speedway för co2 och det kan alltså vara rätt lätt för EU att minska co2 utan att det kostar? Typ lite av den poängen jag försökte göra.

 61. Carbomontanus

  # 60
  ”Speedway” er dog symptomatisk og av- slørende.

  På Island drev man en periode med direkte harry- og Villmannskjøring ute i grushaugene, med enorme Monster og børs- traktorer. Islandshesten som tar seg frem hvorsomhelst var liksom blitt avlegs. Kjøretøyene hadde veltebøyler så de kunne tumle rundt og gå bultibult.

  Dette gikk uvegerlig konkurs, Statsbankerott. De hadde ikke lenger Uncle Sam og Keflavik som kunne betale.

  USSR lå langt i bakleksa da de invaderte CSSR på i 1968. Det var svære maskiner på larveføtter med demonstrativt blå eksos og fete oberster i lukene. Men ikke Detroit Diesel som slår alle rekorder. V6 og V8 turbo totakt er overlegen. Den går på rent hydrogen om man bare gir bånn trottel, og slipper da ikke ut nevneverdig med CO2, men deponerer carbonet i elementær form tilbake dit det kom fra.

  Man finner fram selv om man søker Detoit Diesel på Youtube.

  Den er antagelig utviklet for tanks og fly under WW2 for å skremme fienden, men kom aldri i effektiv bruk militært. Det hadde gjort seg med en 2 eller 4 motors sådan fremfor dette puslete Dakota og B-ditten og datten og ville virkelig ha lavet vei i vellinga på slagmarken også.

  Den kom senere sivilt i trucker og Greyhoundbusser og som dragster på show. Og det vises på flere Youtube hvordan de klarer å køle ned hele gata for full maskin bånn trottel tungt lessa..

  Tyskerne sto sårt i beit for fuel og det samme gjorde russerne tildels, så der gikk det på firtakt 12 cylindret som fueler også effektivt med carbon og slipper ut tilsvarende mer CO2 som heller er usynlig.

 62. Håkan Bergman

  Och lite får man ju offra för att vi ska få margarin, vad det nu är för fel på smör, på bordet och biodiesel i tanken, t.o.m. en ägare av en VW-diesel kan känna sig som en klimathjälte. Och naturligtvis certifieras hela cirkusen av WWF, betala oss och få ett certifikat. Orangutangerna får väl göra som syrierna, lite långt till Europa bara.
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/indonesiska-brander-en-klimatkatastrof/