Religiösa ledare föredrar klimatbekämpning framför bekämpning av fattigdom

fattigdom

I ett av de många mejl som dagligen dråsar in i min brevkorg så blir jag informerad om att 154 religiösa ledare nu har gått samman och uppmanar politikerna att fasa ut all användning av fossila bränslen i världen till 2050. De har undertecknat ett manifest (COP21_Statement_englisch) som de skickat till ”Executive Director of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Christiana Figueres”.

Det är alltså mycket mäktiga krafter som trycker på politikerna. Om några veckor samlas politikerna i Paris för att avgöra planetens öde, inklusive de fattigas. Budskapet är entydigt: Ni får inte använda fossila bränslen som energikälla!

Brevet avslutas med “Denna uppmaning bygger på ett växande antal uppmaningar från religiösa grupper som gjorts under de senaste 12 månaderna, såsom påvens encyklika Laudato Si’, deklarationen från Interfaith toppmötet i New York, Lambeth Deklarationen, och Islamska deklarationen om klimatförändringar. Sådana uppmaningar markerar också engagemanget från olika trossamfund som arbetar tillsammans mot samma mål. Budskapet från religiösa grupper är nu entydigt.”

I dagarna utkommer en ny bok av geologprofessorn Ian Plimer, HEAVEN AND HELL: THE POPE CONDEMNS THE POOR TO ETERNAL POVERTY (Connor Court Publishing Pty Ltd). (länk)

Ian Plimer håller, vilket kan anas från titeln, inte alls med de religiösa ledarna om att det är bra att förbjuda världens fattiga att använda fossila bränslen och därmed döma dem till fortsatt fattigdom. Pilmers sammanfattning är väl värd att läsa. Här är delar av den:

Den senaste påvliga encyklikan handlade om klimat och miljö. Denna bok kritiserar encyklikan och visar att vi aldrig har levt i bättre tider, att billiga fossila bränslen har tagit och fortsätter att ta hundratals miljoner människor från bondefattigdom till medelklass och att den påstådda farliga globala uppvärmningen är en myt.

Jag har stor respekt för påvens uppriktiga önskningar att hejda föroreningar och fattigdom. Vi delar alla samma känslor. Lösningen är att använda billig koleldad el och att inte demonisera kol och andra fossila bränslen. Den industriella revolutionen och tillväxten i Östasien och Indien visar att med billig koleldad el så förs människor ut ur sin fattigdom. Detta har skett för hundratals miljoner människor under de senaste 20 åren.

Förbränning av kol släpper ut CO2. Den är livets gas. Växter göds av CO2, och använder mindre vatten och det har blivit en grönare jord med den lilla ökningen av CO2 i atmosfären. Näringen för allt liv på jorden har demoniserats som en förorening.

Det har ännu inte visats att CO2 driver den globala uppvärmningen, och alla modeller av framtida klimat baserad på CO2 har misslyckats. Trots hysteriska förutsägelser baserade på modeller, har planeten Jorden inte försämrats på grund av en ökning av CO2 i atmosfären.

Inget land i tredje världen som försöker att ta sig ur fattigdomen har råd med förnybar energi och det är bara västländer som använder förnybar energi, eftersom de är rika. Rika länder blev inte bli rika över en natt och århundraden av utveckling av frihandel, demokrati, kreativitet, resursutnyttjande och äganderätt gjorde välståndet möjligt. Regeringar, kollektiva eller internationella fördrag skapade inte denna rikedom. Individer skapade det. Genom att förneka fattiga länder tillgång till fossila bränslen fördömer påve Franciskus dem till permanent fattigdom med tillhörande sjukdomar, kort livslängd och arbetslöshet.

Påven tycks med hull och hår ha svalt den nya miljöreligion som konkurrerar med katolicismen. Encyklikan är en entusiastisk omfamning av en anti-utvecklings, anti-marknads global grön vänsterideologi, och en stor del av encyklikan är ett fördömande av fria marknader utklädd till ett religiöst påbud.

De flesta encyklikor handlar om hopp, medan Laudato Si’ faktiskt ger en deprimerande domedagssyn på framtiden utan bevis, vetenskap eller diskussioner om osäkerhet. Påven visar omsorg för de fattiga men erbjuder enbart begränsningar som skulle göra de fattiga fattigare. Det finns inga vetenskapliga referenser i encyklikan även om mycket av det handlar om vetenskap och den försöker använda vetenskap.

Tredje världen och utvecklingsländerna är i desperat behov av att ta sig ur fattigdomen. Påvens omsorg för världens fattiga kommer inte att uppnå någonting om de inte kan få rent dricksvatten och prisvärd och tillförlitlig el för uppvärmning och matlagning. De fattiga bör inte längre behöva dö av röken som avges av brinnande dynga, löv och kvistar i hyddor.

Den nya klimatreligion, som tydligen alla (kristna, muslimer, buddister, ateister och agnostiker) numera skall omfatta, är hård och obarmhärtig. Den gamla ol’ time religion kunde också vara hård. Men den här är värre eftersom den direkt motarbetar fattigt folk att själva förbättra sin situation. För dem är det tydligen endast allmosor från FNs klimatfond som gäller.

Att på detta sätt blanda ihop religion med (förment) vetenskap är ännu ett tecken på att Upplysningens ideal om saklighet och strävan efter sanning är på väg att tas över av betydligt mörkare idé-strömningar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hasse

  Det kallas väl ekumenisk verksamhet när ett antal kyrkor går ihop med klimatkyrkan. Gemensamt för dom alla är att de äger en sanning som saknar bevis och inte får ifrågasättas.

 2. Lasse

  Jag gissar att du valt bilden med omtanke.
  Att gå från vedeldat till el vid matlagning har säkert höjt standarden för många. Vi gjorde det för ca 100 år sen. Uppvärmningen har gått från ved över koks till olja och har nu landat i el i bästa fall med värmepumpsnyttjande av naturliga flödande energikällor. I Städer finns fjärrvärme som numera görs med hjälp av biobränsle. Vår elmix är nästan helt utan kolkraft.
  På transportsidan pågår en enorm utveckling mot renare avgaser från diesel.
  Framtiden ser ljus ut.
  ”Clean air act” funkar säkert i Kina oxå!
  http://www2.epa.gov/clean-air-act-overview
  Ta fasta på detta i dagens predikan!

 3. recon

  Fattigdom, och som en direkt konsekvens av detta, dålig eller ingen utbildning, ger en solid grogrund för religiositet av diverse slag. Så det är inte ett dugg förvånande att diverse religioner vill bibehålla eller sprida fattigdom i världen.

 4. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar
  Läste om Pilmers bok för några dar sedan. Bra att du tar upp den här!

 5. Ingvar i Las Palmas

  Lasse #2
  >Att gå från vedeldat till el vid matlagning har säkert höjt standarden för många. Vi gjorde det för ca 100 år sen.
  Med hjälp av?
  >Framtiden ser ljus ut.
  För utvecklingsländerna? Knappast. Att förbjuda dem att använda fossila energikällor sätter effektivt stopp för deras utveckling

 6. Olav Gjelten

  I många år har kyrkan febrilt letat efter någonting ”poppis” för att hejda det allt mindre antalet kyrkobesökare. Särskilt vill man ha in fler yngre. På 1960 talet (eller var det omkring 1970) släpptes rockband in bl a. Ännu tidigare tillkom kvinnliga präster. De allra senaste försöken att popularisera kyrkan vet vi, förutom bytet av religion, har varit att upphöja homosexualiteten till en norm som åtminstone inte ligger hetrosexualiteten efter.
  Undrar vad som ska bli nästa stora innegrej? De som alltid pratar om ”hållbarhet” borde åtmistone förstå att kyrkans utvekling är allt annat än just ”hållbar”.

 7. Ann LH

  Såvitt man kan bedöma verkar det som om de starka tillväxtländerna återigen har med sig de mindre utvecklade länderna i en gemensam front mot oss goda, gröna. De tänker minsann inte avstå från välståndsutveckling med mindre än att vi med vår arvssynd och klimatskuld överför till dem vad de kräver. Vi kommer under COP21 att lova ”nollutsläpp” med påföljande energianorexi inom kort. ”De talrika” kräver naturligtvis mera än de får och de har fattat budskapet från Plimer m.fl. De kommer därför fortsatt att hävda sin suveränitet och utvecklas efter bästa förmåga.
  Snart är det vi som, åtminstone bildlikt, sitter där framför den primitiva ugnen medan kylan drar in i våra backstugor och torvhyddor, vi de förlorade folken i norr som trodde på de gröna sagorna.
  Se inlägget ”En svunnen storhetstid”!

 8. Sigge

  Den tekniska utvecklingen gör att levnadsstandarden förbättrats i många fattiga länder. För 20 år sedan byggdes mobiltelefonnät ut i många fattiga länder som inte ens hade fast telefonnät på landsbygden. Det som pågår nu är att solceller och LED-lampor ersätter fotogenlampor på ställen där det inte finns elektricitet framdragen. En sak som skulle hjälpa fattiga länder mycket är om det kunde finnas billigare batterier för energilagring. Då skulle fler kunna skaffa kylar och frysar.

  I Indien finns det tillverkare av solfångare för absorptionskyla. Den mesta användningen är för hus i städer för att det är billigare än eldrivna kylaggregat. Men det är en teknik som börjar sprida sig till landsbygden där det inte finns el och används där mest för kylning av livsmedel.

  Det här är några exempel på att utveckling av ”grön teknik” i industrialiserade delen av världen kommer fattiga till del utan det behöver vara ekonomiskt bistånd.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Eftersom hela klimathotsprojektet är ett mäktigt politiskt projekt och som vi redan sätt så har de drivande inom projektet lagt ner myckt energi på att övertyga påven. Så vi kan utgå ifrån att det inte bara är påven som blivit utsatt för massiv propaganda och övertalning. Det senaste är väl påtryckningarna om att inrätta en ”inkvisition” med rätt att döma ”infidels” för att låna ett religiöst epitet.

  Från stort till smått., där smått är exemplet från en bostadsrättförening som dök upp här för några dagar sedan.

 10. Göran Fredriksson

  Det gemensamma för religioner och likartade sekulära rörelser med totalitära drag är att en ”elit” som anser sig ha skådat ljuset vill och anser sig ha rätt till att bestämma över hur andra människor skall leva sina liv. Och att de för denna tjänst åt de mindre upplysta har rätt att bli försörjda.

 11. Björn

  Politikers uppgift är att skapa friktionsfria utrymmen där många olika viljor kan samsas vid sidan av varandra. De politiker som försöker detaljstyra utvecklingen har missförstått sin folkvalda uppgift. Klimatfrågan är ett sådant område där politiker försöker detaljstyra utan att själva förstå sakfrågan i grunden. När politiker utan hänsyn till höger eller vänster, sluter sig samman och styr åt samma håll, kortsluts den parlamentariska ordningen och därmed gäller inte längre demokratiska beslut. Allt som stör denna odemokratiska ordning, tystas ner genom förhindrande av tillgång till media. Det är en skrämmande utveckling när en okunnig politikerkår försöker styra utvecklingen vid sidan av en ofullständig vetenskaplig uppfattning i klimatfrågan.

 12. Ingemar B

  Ingemar Nordin,

  Är man verkligen ”hård och obarmhärtig” om man har ett längre tidsperspektiv än denna och kanske nästa generation?

  Attityden till CO2-utsläpp som geologprofessorn Ian Plimer uppvisar, måste väl t.o.m. du tycka är aningen naiv!?

  Men det är positivt att det på denna blogg finns sånt engagemang för fattigdomsbekämpning!

 13. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt: http://narrskeppet.blogspot.se/2015/10/hard-vinter-vantar-i-england.html

  Till och med officiella Met Office gick för några månader sedan ut med en varning att Storbritannien kan stå inför ett ”Maunder Minimum”, alltså en liten istid liknande den som fick Themsen att frysa till för 300 år sedan.

 14. Bernt O

  Att kämpa mot klimatförindringarna är ett märkligt modefenomen. Först var det klimatförändringen, då temperaturökningen avtog blev det plötsligt förändringarna som hotar oss.
  Hur många klimatförändringar finns det då att kämpa mot? Hur jag än räknar får jag det till TVÅ stycken – och om man kämpar mot dem båda samtidigt borde man ta sig en funderare. Den där jjä**a kurvan som åkt upp och ner i årmiljarder borde alltså bli till ett rakt, vågrätt sträck…
  Ljudet från skärmen som visar patientens puls borde DÖ bort i ett entonigt _____________piiiiiip____
  Halleluja!

 15. Ingvar i Las Palmas

  Bernt O #14
  LOL!

 16. Evert Andersson

  Det är ingen nyuppfunnen härskarteknik att skaffa eller i alla fall måla ut en gemensam fiende för att ena folket. Testas nu i global skala. Påvens rådgivare Schellnhubers vision One Global Democracy siktar väl däråt. Är det påven eller Ban Ki Moon som ska vara högsta hönset?

 17. Ingemar Nordin

  Ingemar B #12,

  ”Är man verkligen ”hård och obarmhärtig” om man har ett längre tidsperspektiv än denna och kanske nästa generation?”

  De värsta förbrytelserna mot mänskligheten har begåtts av människor som trott sig veta att framtiden blir på ett visst sätt om de inte griper in ”för den goda sakens skull”. Det är precis samma sak med dessa klimathotstroende.

  Ian Plimer har en helt korrekt syn på CO2. Det han säger i förordet är närmast självklarheter om än inte politiskt korrekt att uttala högt.

 18. Ingemar B

  Ingemar Nordin #17
  Finns det verkligen nån seriös som inte vill att man ”griper in” mot fattigdomen, pga klimatet?

  Jag är säkert hjärntvättad, men för mig är det hisnande märkligt hur högt intellektuellt begåvade människor på höga positioner kan ägna sig åt rena villfarelser (skapa sig en önskebild av verkligheten). Men det är ju ingen nyhet att vi människor ofta går på ”magkänsla” istället för att lyssna till förnuftet. Det vill säga att lyfta på blicken och objektivt försöka se världen som den verkligen är…

 19. Ingemar Nordin

  Ingemar B #18,

  Hade du något argument? Eller är din kommentar bara en självbekännelse av hur du känner?

 20. Sören G

  Det påstås ju ständigt att ”klmatförändringarna drabbar de fattiga värst”. Därav föreställningen att man kan bekämpa fattigdom genom s.k. klimatåtgärder.
  Några bevis för att mer koldioxid i atmosfären skulle drabba fattiga (eller rika för den delen) finns inte.
  Tvärtom så växer det bättre med med högre koldioxidhalt.

 21. latoba

  #16 Evert Andersson
  Nej det är nog Johan Rockström,

 22. Ingemar B

  Ingemar Nordin #19
  Anser du att vi människor generellt är rätt igenom rationella, i våra beslut, handlingar och åsikter?
  Att vara medveten om att känslor och grupptryck etc. kan leda oss helt fel, är väl första steget till att man undviker egna självbedrägerier?

  Alltför tvärsäkra människor utan självdistans är jag skeptisk till på alla sätt!

 23. Carl-Axel

  Rent historiskt så bryr sig sig religioner mest om saker som inte har med religion att göra. Människors kärleksliv och plånböcker är högintressanta. Dessa intressen kombineras med den högsta moralen av dem alla dubbelmoralen. Ett litet tionde sitter sällan fel och äldre män skall få bestämma över yngre kvinnors liv, allt med ett påstått gott syfte. Nu har dessa organisationer hittat ett tredje ben att stå på. Klimathotet som komplettetar dubbelmoralen med synd skam och botgörelse. Tänk att kunna framställa sig som både god och straffande samtidigt som man får vara med hantera insamlingar och skriva undet debattartiklar med vetenskapsmän och kvinnor. Äntligen kan man kombinera synd skam med legitimitet. Hallelulja!!!

 24. Pelle L

  Ja, vad vet lilla jag 🙁

  Här predikas det om att vi skall isolera mer och mer mot den hemska kylan.
  Och den förskräckliga uppvärmningen (är det +2° eller +6° som gäller nu?) märker vi inte så mycket av.

  Fast där nere i mellanöstern (MENA = Middle East, North Africa) är det tydligen ett helvete nu.
  Men beror det på klanstriderna/revolterna/upproren mot diktatoriska statssystem eller på ”klimatet”?

  Men tillbaka till husisoleringen:
  Hur kan någon vara så in i urbota dum så han/hon tror att samma regler skall gälla från Sicilien och Màlaga till Riksgränsen?
  Det är ju hål i huvet, för att uttrycka sig drastiskt.
  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/Klimatmal-for-att-stoppa-global-uppvarmning/

 25. Ingemar B

  # 22
  Tusan, nu blev jag visst för flummig igen…

 26. Svend Ferdinandsen

  Jamen det er så meget enklere at pudse glorien i klimatet end i fattigdom.
  Det første kræver blot, at du synes vi skal begrænse CO2, noget staten får gøre, for det kan vi enkelte mennesker ikke bidrage med. Og fattigdom, jamen hvad forslår nogle penge fra os , når der er så mange fattige. I øvrigt kan de da blot opsætte nogle vindmøller, så får de både energi og en vej ud af fattigdommen. Disse grønne vindmøller, de giver jo en gevaldig masse job. Hvordan kan det være, at de ikke har set lyset?