P-O Eriksson svarar på kritiken

I Dagens Industri svarar idag Per-Olof Eriksson på den kritik som riktats mot honom av dels Anders Wijkman och dels representanter från Kungliga Vetenskapsakademin.

”Min artikel om klimatfrågan (DI Debtt 16/1) har fått kommentarer från två håll”, skriver P-O. ”En ber mig hålla tyst för att allt är bestämt och en tar upp diskussionen om hur mycket människan påverkar vårt framtida klimat. Den senare välkomnar jag.”

Till Anders Wijkman svarar han följande:

”Du och ordföranden i IPCC gör ett grovt övertramp då ni påstår att det nu går fortare än någonsin, samtidigt som alla mätningar visar att temperaturen snarare har sjunkit än stigit de senaste tio åren. Det är att avsiktligt skrämma folk – i ett läge där bristande framtidstro är ett hot mot hela vårt samhälle.”

Så här säger han om försiktighetsprincipen:

”Det är rätt att försäkra sig – om det finns en betydande risk och premien står i rimlig proportion till risken. Men kostnaden för att ta bort koldioxiden som en försäkringsåtgärd är så stor att levnadsstandarden knappast kan bibehållas ens i u-länderna.”

Till de tre herrarna från KVA svarar han bl.a:

”Det gladde mig att se att Kungliga Vetenskapsakademien på allvar har lyssnat. Tre forskare från vardera sidorna enades om att ingen visste säkert men att kanske hälften av en temperaturökning på cirka 0,7 grader kunde vara orsakad av människan.

Med tanke på de stora temperaturskillnader som jorden har genomlevt utan mänsklig påverkan bara under historisk tid borde inte detta ge underlag för en panikartad reaktion från våra politiker.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik L

  Det hedrar DI att de släpper fram en röst från ”The Dark Side”.
  Erikssons åsikter är sunda, varför slösa bort tusentals miljarder på ett pseudoproblem?

 2. Gunnar Littmarck

  Så bra skrivet och utan att öka motsättningarna.
  Just framtidstro är vad mänskligheten behöver.
  Jag skulle bli mycket glad om P-O Eriksson orkade läsa igenom några av de dokument och tankar jag har för att just, skapa en offensiv miljö och människovänlig framtid, med utfasning av fossilkol, genom priskonkurrens med TMSR teknik.
  Lösningen finns, bara den politiska viljan ska nu stimuleras.
  De politiker som vill gå till historien som delaktiga i återskapandet av Sverige som en världsledande industrination.
  Det är nu ett pedagogiskt informationsproblem, sådan ska inte få hindra en positiv utveckling.
  I denna fråga kan alla från bägge sidor enas.

 3. P-O´s debattinlägg.
  Det här är det bästa debattinlägg som jag läst på flera månader.  Helt i min smak!
  Hoppas att Wijkman och KVA svarar. Det ser jag fram mot.

 4. jag hoppas att stollen Wijkman går i pension och inte svarar. Han är helt koko i denna fråga.

 5. Peter Stilbs

  Jag var faktiskt en av de 6 som deltog i panelen i den KVA-utredning som det talas om (övriga var Wibjörn Karlén, Henrik Lundstedt, Bert Bolin, Lennart Bengtsson och Henning Rodhe).
  Förutom en eftermiddagshearing skrev vi 2-3 rapporter och remisser. Allt bedömdes och sammanställdes av en grupp KVA-folk inom ramen för en större utredning om Sveriges framtida energiförsörjning.
  Endast ett fåtal av de ca 20 icke-panelmedlemmarna hade egentlig kunskap och överblick över området – men de gjorde väl så bra de kunde. Rapporten skrevs av ett par personer, och man fick yttra sig. Jag var inte alls nöjd med vissa av skrivningarna. Jag minns också att Bolin och Rodhe hade allvarliga synpunkter på den första versionen av rapporten som lades ut på KVA’s webbsida, och att den ändrades.
  Dessutom gjordes det hela vintern och våren 2005-2006 – och mycket har hänt sedan dess. Egentligen saknar denna rapport och dess slutsatser egentligt värde i dagsläget, men var då ett vällovligt initiativ av KVA – ”tänk själv – och förlita Dig inte på IPCC.”
  Hade den KVA-hearingen om i dag hade processen blivit en helt annan, det är jag ganska säker på.

 6. Gunnar Littmarck

  Det skulle vara mycket hedrande om KVA-hearingen görs om idag,  för Kungliga vetenskapsakademien.
  På så vis får ju allmänhet och politiker en möjlighet att bedöma frågan och KVA utför en av sina viktigaste funktioner på bästa vis.
  Blir slutsatsen att ena sidan ligger en dryg tiondels grad över den andra för AGW de sista 50 åren, borde kanske det bli dax att revärdera dagens politiska agenda i klimatfrågan?

 7. karlsson

  Dessa rader sammafattar hela klimatdebatten
  ”Med tanke på de stora temperaturskillnader som jorden har genomlevt utan mänsklig påverkan bara under historisk tid borde inte detta ge underlag för en panikartad reaktion från våra politiker”
  Dessutom från http://www.friendsofscience.org som konstaterar att
  ”Accurate satellite, balloon and mountain top observations made over the last three decades have not shown any significant change in the long term rate of increase in global temperatures. Average ground station readings do show a mild warming of 0.6 to 0.8C over the last 100 years, which is well within the natural variations recorded in the last millennium. The ground station network suffers from an uneven distribution across the globe; the stations are preferentially located in growing urban and industrial areas (”heat islands”), which show substantially higher readings than adjacent rural areas (”land use effects”).
  There has been no catastrophic warming recorded.”

 8. Mikael

  Historielöst. AGW bygger inte i första hand på observerade temperaturtrender utan på prognoser om framtiden. Det vore givetvis enklare att argumentera för eller emot teorin ifall den globala uppvärmningen vore katastrofal, men ännu så länge är det framför allt den framtida temperaturökningen som man oroar sig för. Det är alltså helt riktigt att det vi hittills sett är en variation som storleksmässigt inte är onaturlig – däremot kan man inte förklara den enbart utifrån naturliga orsaker.

 9. Mikael

  Eller som Maggie skriver om ”Vad jag tycker”
  3. Mekanismerna bakom klimatförändring är mycket komplexa och idag är vi långt ifrån att förstå dem helt och hållet. Vi kan därför inte med bestämdhet säga vad som orsakade den temperaturökning vi upplevt under 1900-talet.
  5. Koldioxid är en växthusgas som har en viss förmåga att “värma” jorden. Denna förmåga är dock begränsad. Mänskliga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser påverkar temperaturen endast marginellt.
  Ser ni motsägelsen, mycket typisk, mycket skeptisk. För det första så vet man inte. För det andra så vet Maggie trots allt att koldioxid och andra växthusgaser endast påverkar temperaturen marginellt. Hells bells.

 10. Toprunner

  Mikael:
  Står du på huvudet då läser ?

 11. Toprunner

  sorry .. då du läser..

 12. Mikael: Bara för att jag anser att CO2 inte driver klimatet betyder det inte att jag vet vad som styr klimatsystemet… Ingen motsägelse.

 13. Jens

  Mikael #8.
  ”AGW bygger inte i första hand på observerade temperaturtrender utan på prognoser om framtiden.”
  Var försiktig, inte ens IPCC påstår att man kommer med några prognoser vilket man understryker. Sen är det så att resultaten klimatmodellerna spottat ur sig historiskt divergerar från verkligheten.
  Förövrigt skulle man tycka att du som påstådd disputerd vetenskapsman borde anse att AGW bör vila på en vetenskapligt väl underbyggd teori och inte resultatet av ”prognoser om framtiden”. Jag hoppas du insera skillnaden.
  /Jens

 14. Mikael

  Maggie, ok låt oss vända på saken. Hur förklarar man de mycket stora temperaturvariationer som jorden tidigare upplevt utan växthusgaser? Att andra faktorer såsom Milankovic-cykler och solaktivitet spelat roll förutsätter jag – men de skulle inte ge så stort utslag om inte andra faktorer bidrog. Håller du med om det? Kan effekten av växthusgaser därmed vara potentiellt mycket stor?

 15. Gunnar Littmarck

  Mikael
  Om CO2 hade en mätbar växthuseffekts ökning då halter runt dagens stiger, hur förklarar du då att Antarktis inte haft någon uppvärmning de senaste 50 åren?
  Vilka faktorer har dels kylt bort den bakomliggande trenden (0-0.25C/50 år) dels kylt bort ökningen av växthuseffekten?
  Det kan rimligen inte vara en större andel kylande aerosoler där?
  Blir du inte lite orolig att så stort fokus läggs ett hot som inte kan styrkas, så vi inte jobbar med alla de verkliga hot vi har?
  Vi vet ju om det kraftigt ökande svavel och Nox utsläppen, det finns tekniker att priskonkurrera ut dem.
  Varför jiddra om CO2 så förlora hela omvandlingsberedskapen om CO2faran entydigt kan avvisas?
  Ge införandet av nya energisystem nya motiv, eller förlora all trovärdighet.

 16. Mikael

  Jens, du bara leker med ord. Finns ingen substans i det du skriver, inget att bemöta. AGW bygger på vetenskapliga teorier, underbyggda av olika typer av fakta.

 17. Gunnar Littmarck

  Mikael #14 
  Vad tror du om molnbildning som styrs av andra icke helt bevisade faktorer?
  Kanske räcker det med ett varierat kosmiskt infall?
  CO2 är nog  inte, efter de sista 10 åren den största kandidaten till regulator av det globala klimatet.
  Jag undrar hur du skulle satsat dina pengar om inte debatten funnits utan forskningen fortgått i det tysta som på de flesta andra områden.

 18. Mikael

  Man kan väl säga att koldioxid påverkar klimatet men inte vädret. Dvs energibalansen påverkas, och mycket tyder på att alltmer mer energi absorberas kring jordytan vilket leder till stigande temperaturer i atmosfären, haven, glaciärerna och marken. Just atmosfären är den i tid mest variabla matrisen, och att temperaturen stiger eller faller under en kortare följd av år styrs väldigt lite av koldioxidhalten, mycket mer av molnbildning och andra lokala väderfenomen typ El Niño/La Niña. Så de senaste 10 årens atmosfäriska medeltemperatur säger inte hela sanningen. Att avsmältningen fortgår på de flesta av jordens glaciärer är en minst lika god indikator på att energibalansen förändras.

 19. Mikael: Jag har ju skrivit att vi inte vet vad som styr klimatsystemet, förutom att det förmodligen inte är koldioxiden. Jag hänvisar till Gösta Walins utmärkta resonemang. Gösta, om du läser detta, så kan du väl vidareutveckla? 😉

 20. Toprunner

  Mikael:
  ”Att avsmältningen fortgår på de flesta av jordens glaciärer är en minst lika god indikator på att energibalansen förändras.”
   
  varför är inte det ett tecken på ökad solinstrålning ? Om isen står på land måste ju temperaturen i luften vara över 0 för att smälta den… solen kan ta bort den ändå utan att höja temperaturen.

 21. Gunnar Littmarck

  Mikael
  Glaciärminsksning beror väl i huvudsak på minskad nederbörd?
  Då den överväldigande delen av jordens glaciärer är belägna på platser med minusgrader året runt.
  I princip så sublimerar en glaciär bort om det blir tillräckligt torrt utan att någon sin smälta.
  Isbjörnar och glaciärer, är argument jag aldrig skulle använda om jag ville minska fossilförbränningen.
  Det finns ju bra argument som ingen kan bestrida.
  Eller?

 22. Gunnar Littmarck

  Fy vad kåta vi är att hugga på den stackars Mikael.
  Förlåt, utan dig och dina åsiktsgelikar dog denna blogg.

 23. Mikael

  Toprunner & Gunnar; Glaciärminskning kan visst bero på minskad nederbörd också. Eller ökad solinstrålning. Ökad solinstrålning räknar jag dock till energibalansen. Nu är ju detta ett större pussel som måste läggas, men kontentan är att jordens energibalans förändras.
  Det stämmer givetvis att glaciärer huvudsakligen är belägna på platser med minusgrader – det ligger ju liksom i sakens natur. Klimatförändringar betyder inte att alla glaciärer plötsligt hamnar i områden med plusgrader. Pröva gärna att tänk lite längre. Ledtråd: Glaciärerna smälter i kanterna och tillväxer i mitten. Ändrat klimat kan leda till att avsmältningen ökar i kanterna (där det inte är minusgrader, åtminstone inte när det smälter, uppenbarligen).

 24. Mikael

  Maggie, det är bland annat just där skon klämmer. Ni VILL inte att det ska vara koldioxid, men det är mycket svårt att förklara klimatet och dess förändringar utan koldioxiden. Ni/vi vet inte vad (sic) som styr klimatsystemet förutom att det inte är koldioxid. De snabba temperatursprång som sker i slutet av varje istid förklaras sannolikt av ökad koldioxidhalt – som i sig beror på en mindre temperaturökning orsakad av Milankovic-cykler. Albedoeffekter och molnbildning bidrar också. Kort sagt – det finns jävligt mycket som talar för att koldioxid spelar stor roll. Men det är väl det konsekventa förnekandet av denna information som gör människor till skeptiker.

 25. Mikael
  Om AGW bygger på prognoser är det ju ännu bättre (för oss som inte låtit oss hänföras av vad Gore mfl påstår). Fast det där med att CO2 påverkar klimatet är ju en väldigt öppen fråga fortfarande, iaf om det är i någon nämnvärd utsträckning. (Att det inte styr detsamma kan man väl nästan säkert fastslå).
  Den viktigaste punkten för mig i frågan är att AGW hypotesen (eller hur mycket det kan ligga i den samma) inte leder till dåraktig politik, baserad på helt inbillade, uppdiktade faror och alarmism.
  Och på den punkten verkar jag tyvärr behöva bli gruvligt bedrövad ändå.
  Fast inget är så politiskt dåligt att det inte kan göras mångdubbelt värre. Därför är det angeläget att avslöja alla dumheter som florerar i media, och hålla lågan som jagar dessa varm, vid liv och nära deras bakdelar …

 26. Mikael,
  Du har nog missförstått engagemanget hos många som är skeptiska till klimathysterin.
  Det handlar mer om att många är starkt kritiska till de tokiga åtgärderna för att försöka styra klimatet och den äckliga retoriken.
  Främst handlar det om medias klatschiga rubriksättningar och tendenser till censur.
  Men det handlar också om att ingen förstår hur klimatet ändrar sig utan mänsklig påverkan. 

 27. Mikael: Det enda som talar för att koldioxiden spelar en större roll är klimatmodellerna.

 28. S. Andersson

  Mikael: Nej, det är ingen som betvivlar att CO2 spelar en roll i det globala klimatsystemet. Frågan är hur mycket. För mig personligen har flera element i denna komplexa fråga bidragit till min skepticism:
  1. Om nu CO2 spelar en avgörande roll, varför steg temperaturerna mellan 1870 och 1940 när CO2-utsläppen fortfarande var låga?
  2. Varför accelererar inte temperaturerna nu när CO2-halterna stiger så kraftigt?
  3. Vad fick temperaturerna att stiga under t ex tidig medeltid när jorden var SUV-fri?
  4. Vad är en normal temperatur för jorden? När var temperaturen normal?
  5. Vad är en normal CO2-halt för jordens atmosfär? Hur vet man det?
  Slutligen är det väl också så i mitt fall att min blir misstänksam när Miljöpartiet, Anders Wijkman och Greenpeace tycker något. Tyvärr. Det är bara det att inget dessa opportunister skrikit om förut har stämt. Därför utgår jag ifrån att det ligger en liten vovve begraven varje gång jag hör något miljö- eller klimatalarm.
  Det det handlar om är ju moralisk överlägsenhet. Om jag tycker syndare om jorden än du gör så har jag ett moraliskt övertag. Jag är en bättre människa helt enkelt. Den som oroar sig mest vinner. Den som säger att det inte är något problem gör sig sårbar för kritik som går ut på att man inte tar sitt ansvar, inte anstränger sig, inte tänker på framtida generationers väl och ve etc.
  Motfrågan till dig som klimatalarmist (eller vad du nu vill kallas) är: Varför är det så problematiskt för dig att acceptera att klimatförändringarna har en naturlig orsak? Det är i och för sig ännu mer skrämmande kan man tycka eftersom man isåfall inte kan göra ett enda dugg för att förhindra det.
  Från ett väldigt utspejsat filosofiskt perspektiv kan man väl också konstatera att ingen djur- eller växtart kommer att finnas för evigt. Inte heller människan. Kanske är det bättre för jorden om kackerlackorna tar över….?

 29. Mikael

  Maggie, det där stämmer inte. Klimatets känslighet för koldioxid finns inbyggd i modellerna, givetvis, men den kommer inte därifrån. Jag och många andra har diskuterat detta på denna blogg åtskilligt men det verkar liksom inte gå in.
   
  Någon, typ Gunnar, har vissa argument mot varför koldioxidens påverkan skulle vara mindre än vad IPCC antar, byggd på fysikaliska samband. Det kan jag respektera, även om jag anser att man aldrig enbart kan förlita sig på en beräkning. Forskningen bör i möjligaste mån utnyttja olika metoder för att beräkna olika parametrar, och just detta har man gjort innan man bestämt sig för vad man ska mata in i modellerna. Och det är inte EN modell, inte ETT parametervärde som testats utan många, olika komplicerade, verifierade på olika sätt.
  Men det stämmer ju att man inte till 100 % kan bevisa exakt hur klimatet kommer att bli, bland annat beroende på att man inte vet exakt vilka parametervärden som bäst representerar energibalansens känslighet för CO2 – därför har man också olika scenarier, därför varierar prognoserna (jag använder det ordet trots protester från vissa, jag anser inte att ordvalet är avgörande här) med ett antal grader.
  Jag tror inte att jag har missuppfattat skeptikernas agenda såsom Uffe påstår. Jag kan också reta upp mig på rubriksättningar i tidningen – men det motiverar inte all den aktivitet som försiggår här: Agendan är att undvika alla åtgärder mot klimathotet. Det framgår också mer eller mindre direkt av Maggies lista ”Vad jag tycker” (ett klick bort, vänstra kolumnen).

 30. Mikael igen,
  Maggie skrev nyss att koldioxidens inverkan har störst påverkan i klimatmodellerna. Bra.
  Många skeptiker irriterade över att allt tycks handla om CO2. Därför ifrågasätter många de konstiga åtgärder som politiker inför. Åtgärder som drabbar utveckling och framsteg i världen.
   Och media har hittat en säljande katastrof som kan engagera alla. ”Mat och klimat” är en ny och mer dramatisk rubrik än tidigare ”Smalmat”,  ”Billig Mat”, ”Grön Mat”, och liknande…
  Det tycker många skeptiker är fel. Många skeptiker tycker att media borde granska kritiskt i större omfattning.
  Många skeptiker tycker att media borde ha en mer kritisk hållning till nyheter som känns kul att skriva om för att rubrikerna lockar läsare.

 31. Mikael

  S. Andersson: ”Varför är det så problematiskt för dig att acceptera att klimatförändringarna har en naturlig orsak? ”
  Klimatförändringarna vi hittills sett har delvis naturliga orsaker, delvis antropogena. De har dock inte varit förödande ännu, enligt mig. Men om jordens medeltemperatur stiger 5 grader på 100 år vilket är ett huvudscenario, då är det faktiskt katastrofalt, varken mer eller mindre. Så mycket, så snabbt, är inte naturen kapabel att anpassa sig till, och inte heller människor. Det finns mycket skrivet om detta, jag är förvånad om du inte känner till det. ”6 grader” heter en utmärkt bok annars, skriven av en kärnkraftsälskare för övrigt.

 32. Mikael: Du tycks övertygad om att det föreligger ett klimathot. Det kan jag inte göra något åt. Förstår i så fall att du måste vara oerhört frustrerad över att det finns människor som inte vill hjälpa till att avvärja hotet.
  PS. # 31 Inte ens klimatforskarna anser längre att IPCC:s värsta scenario kan komma att besannas.

 33. Mikael,
  ”Kärnkraftsälskare” skrev du. Börjar fatta varför du är så engagerad. Jag har inte följt dina inlägg, men troligen är u en av många som vill att vi ska leva som förr… 🙂

 34. försvann ett d i tilltalet nyss…

 35. Mikael: Är du motståndare till kärnkraften? Vad vill du i så fall ersätta den med i Sveriges fall?

 36. S. Andersson

  Mikael, Jag inser nog att 6 grader högre temperatur skulle få obehagliga följder. Det är ju bara det att runt omkring mig här i Centraleuropa där jag bor har det ju inte blivit ett jädrans dugg varmare. Tvärtom, januari månad var den kallaste på länge. Det är inte lätt att bli övertygad om att IPCC’s modeller stämmer.
  Det där med ”kärnkraftsälskare”. Min poäng med kärnkraften är inte att man ska älska den utan att bristen på konsistens i handhavandet av samhällsresurser ställer till det.
  Däremot blir jag lika förvånad och besviken varje gång det dyker upp en sån där etikett (skeptiker, förnekare, älskare(!)). Jag tillstår att jag använt samma teknik när jag kallar dig för klimatalarmist men jag lovar att det är en ren vedergällning :-). För mig känns det som om det här beror på att sakargumenten håller på att ta slut och då gäller det att klämma dit vederbörande med personpåhopp och att sortera in folk i fållor. Det här bara stärker min övertygelse om att vi står inför en hel hundkyrkogård i den här frågan.

 37. Jens

  Mikael #31.
  ”Men om jordens medeltemperatur stiger 5 grader på 100 år vilket är ett huvudscenario, då är det faktiskt katastrofalt, varken mer eller mindre.”
  IPCC har 3 grader (+1 1,5) grad celsius som huvudsaklig klimatkänslighet (Fördubbling av koldioxid jämfört med preindustriella värden.) 5 grader är inte ett huvudscenario, utan ett ytterlighetsscenario. Vi är många som söker en grundlig redovisad beräkning hur IPCC har kommit fram till den klimatkänsligheten. Du kanske kan hjälpa oss?
  ””6 grader” heter en utmärkt bok annars, skriven av en kärnkraftsälskare för övrigt.”
  Författaren till den boken Mark Lynas, skämde ut sig genom att kasta en tårta i ansiktet på Björn Lomborg för att Lynas inte delar samma åsikter om hur t.ex. resurser fördelas och används i världen. Tycker du det är en saklig form av debatt? Tror du att Mark Lynas bok är lika saklig?

 38. Hörde nyss att de som bor nära kärnkraftverk ökar större risk att drabbas av Leukemi.
  Så börjar media kritiskt granska … bedrövligt.

 39. Jens

  edit: (+1 1,5) ska vara (+- 1,5)

 40. Labbibia

  Uffeb:
  Och centern har hållit ett ”hemligt” möte idag, där kärnkraften har avhandlats. Det var tydligen så viktigt, så att centerpartistiska riksdagsmän på resa ute i landet ombads att avbryta omdelbart, och ansluta sig. Undrar vad som avhandlades där? (Källa Text-tv nu ikväll)

 41. Labbibia,
  Såg det på Rapport. Blir intressant att följa…
  Kanske dom fyller på med att det finns ny och bättre kärnkraft efter KD´s försöksballong..

 42. Gunnar Littmarck

  Mikael
  Så har jag läst vad Maggie tycker, vad var en felaktig åsikt?
  Att jag inte läst tidigare är för att jag inte är här för att stärka mina åsikter i en klubb för inbördes beundran, men ingen blogg med klimatoroade låter mig skriva, jag blir så arg då argument censureras bort för att slippa formulera motargument och kanske förlora.. fy fan vad jag ogillar de som inte alltid söker motargument mot sina åsikter..
  Jag läste snabbt men Maggies åsikter var både genomtänkta och sympatiska, typiska åsikter hos de som tänker själva.
  Visst är det bekvämare och mycket mer socialpopulärt att vara mainstream Karin Bojsare, men man ska kunna se sig i spegeln med.
  Självrespekt kostar, men det är det värt.

 43. Labbibia

  Gunnar:
  Klimat-oroade…. Ännu ett nytt ord för Svenska Akademien att bita i! 😉

 44. Gunnar Littmarck

  Jens #39
  Jag trodde det var före de nyligen gav det ”bruna molnet” skulden för hälften av temperaturökningen sedan 50:talet.
  Nu borde rimligen den dubbling till 560ppm ge 0,75C enligt en uppdaterad IPCC sammanställning.
  Eller?
  Jag fattar inte allt bråk då skillnaden mellan seriösa forskare med motsatt uppfattning för CO2s förmåga att driva klimatet, är någon tiondels grad för de senaste 50 åren… vad lägger de ner alla resurser på?
  Har verkligen alla tagit in att skillnaden i Sverige mellan Erland Källén och Peter Stilbs är någon tiondelsgrad för de sista 50 åren?
  Har du det Mikael?
  Kan vi inte använda omläggningsviljan till något positivt för natur och människor?
  Passa på och sväng skutan medans vi har styrfart, nu kan vi slakta några av de heliga kor som står i vägen.

 45. Labbibia

  Uffeb:
  Med tanke på hur opinionsläget för kärnkraft ser ut just nu, så vore det ju  helt rätt ur politisk synpunkt. Hoppas du har rätt.

 46. Hans i Lund

  Mikael: en sak förstår jag inte riktigt. Om CO2 hjälper till att accelerera temperaturhöjningen efter en istid, så måste ju ”något” stoppa det efter ett tag. Annars skulle temperaturen skena efter en istid. Vad är detta något och varför skulle inte detta ”något” träda in i ett skenande temperaturscenario idag?

 47. Patrik

  Hmmm, om ökningen av CO2 inte kan stoppas, då kanske jorden blir som Mars till slut, med ca 7-800 ppm eller mer!
  Men vänta nu! Är inte Mars helt värdelös på att konservera värme? Konstigt… CO2 kanske inte är så effektivt då det gäller att konservera värme trots allt? 😉
  Nej, jag tycker faktiskt att vi ska förbjuda vattenånga, innan det är för sent. 🙂

 48. ThomasJ

  Alla hattar av för / all heder till / P-O Eriksson !!
  Phaen, sicken beundransvärd person med en stamina della maxima som kombinerat med kunskap, insikt, mod (!), klokskap och i basen sunt förnuft [ej ’marinerat’..] tar position på slikt sätt !
  Tänk om [bara] en endaste % av den hord ’AGW-experter’ [hah!] hade en promille av dessa kvaliteter…
   
  Differenser:
  ”Om alla tänker lika, blir inte mycket tänkt” [Einstein],
  vs.:
  ”Vill man ha de breda massornas sympati måste man berätta de dummaste och mest naiva saker för dem” [A. Hitler]
   
  Go Figure !
  Mvh/TJ

 49. Jan

  ref 39. Det här är inga nyheter. Det kallas statistiska kluster. Om du skulle dra en 5 km radie kring en fotbollsplan eller en kyrka så skulle man också i flera fall hittat en ”förhöjd” frekvens av leukemi. Otroligt att man fortfarande går på det. Det här är ett välkänt fenomen som nu pumpas upp till något det inte är.

 50. Jan

  sorry, ska vara ”38”

 51. JR

  Mikael
  Jag läser, ibland med häpnad, dina kommentarer. Du illustrerar så tydligt det vi “förnekare” kallar “allarmister“. Jag har inget emot att kallas förnekare bara man förstår att det är dina och en den del andras framtidsscenariers sanningshalt jag förnekar.
  Om jag skulle sitta och lyssna på en predikning från Livets Ord så hade jag fått samma känsla. Någon som lagt beslag på sanningen, någon som fullständigt ignorerar verkligheten. Gud finns och Darwin är en idiot.
  Jag såg just nu miljöministern Andreas Carlgren på väg in i hemliga överläggningar med sina partikamrater angående kärnkraftsfrågan. Som svar på om det kan tänkas komma en vändning i frågan svarade han “Det vet jag inte än. Vi skall ta kloka beslut, som ni får höra sedan.
  Jag tror inte Andreas Carlgren har förmågan att ta kloka beslut. (fast kanske någon annan bland centerpartisterna kan hjälpa till.). Han är alldeles för upplåst av samma grundinställning som du.
  Det skall finnas en global uppvärmning orsakad av oss människor via CO
  2 . Ni vill helt enkelt inte att det är en fult naturlig variation i det globala klimatet.
  Jag vet inte om du är ung eller gammal men jag gissar på ung, tydligen jobbar du vetenskapligt med klimatfrågan och vill gärna lära oss idioter hur det hela fungerar efter som du fått lära dig det i din tur.
  När jag såg debatten mellan Pontus Schultz och Elisabet Höglund så slogs jag av samma känsla. Huvudet på sned med en överlägsen min precis som Göran Persson (Lilla vän… så här ligger det till.)
  Men plötsligt säger Pontus:” Klart att vi gör misstag, som med etanolen. Och så viftade han bort frågan som om det inte vore något vidare med det. Han har med andra ord inte förstått att det var ett gigantiskt misstag som fått mack- ägare att slå igen sina företag och som i sin tur fått bilister att köra miltals för att tanka sin bil, fått världen att använda dyrbar åkerareal till att odla bilbränsle.
  Det är inget litet misstag, det är snudd på katastrof där folk i utvecklingsländernas fått se matpriserna skena i höjden. EU räknar med att det skall kosta 1750 miljarder kronor årligen att jaga koldioxid.
  Elisabet är ingen klimatexpert men hon har något som du och de flesta AGW- anhängare saknar, ett öppet sinne som inte är fastlåst i dogmer. Du kan rabbla upp hur mycket komplicerade sidoeffekter, siffror och annat trams du vill. Så länge verkligheten vägrar att samarbeta så får du nog snällt acceptera faktum. Den globala uppvärmningen rör sig om bråkdelar av en grad, och ändå vill en miljöpartist vill flytta Göteborg till Skaraslätten …. Utan att ens fråga Bert.
  Har du tänkt på att det är vetenskapare som Michael Mann och en hord med klimathuliganer som får vissa människor att tappa all sans och balans.
  Ändå Mikael, så gillar jag att du sänder dina kommentarer, du är helt enkelt en språngbräda för oss andra att kunna bemöta all klimatgalenskap som frodas.
  Så håll igång medan du är ung.
   
   
   
   

 52. Inge

  Mikael
  Som Christoffer E påpekat så finns en fördröjning på ca 40 år för glaciärer så den avsmältning som pågår nu ska härledas 40 år tillbaka.
  Sen när det gäller scenarier med flera graders uppvärmnig på 100 år bygger de ju på stark feedback till den uppvärmning som CO2 själv ger, alltså vattenångans inverkan. Nu har ju Aquasatelliten visat att denna feedback inte finns. Vattenångan ger upphov till mer regnmoln, regnet faller och kyler där medan molnets ovansida reflekterar bort solstrålarna. Kvar blir inte mycket uppvärmning att oroa sig för = låg klimatkänslighet.
  PDO övergick till kallare fas för ca 10 år sedan och kommer troligen att förbli där i 20 år till. Kvar verkar finnas en uppvärmningstakt på ca 0,7 grader per sekel. Inte mycket att oroa sig för om mönstret håller i sig.

 53. Leo

  51/JR
   
  Jag applåderar din kommentar. Inte för att jag har något emot Mikael personligen (jag vet ju inte vem han är) utan för att du ger en träffande och balanserad beskrivning av den sorts alarmister som Mikael verkar höra till.

 54. S. Andersson

  Pontus Schultz har tagit ledning i min topp-lista över läskiga ”rich-world creeps”. Det påminner mig när jag reste runt i Indien på mitten av 90-talet och försökte kränga kärnteknologi (avfallshantering). Indien hade då mindre än en tredjedel av Sveriges installerade effekt och landet skrek efter mer el. Man kämpade för att skynda på nybyggen men fick inte till det. Jag fick frågan av en hög representant för Atomic Energy Commission om det verkligen var möjligt att Sverige planerade att stänga av fungerande kärnkraftverk. Jo så var det ju, fick jag erkänna. Den tystnad som inträdde var fasansfull. Jag har aldrig skämts så mycket någonsin. Det var den totala arrogansens triumf över den fattiga människans behov.
  Arrogansen firar nya triumfer bland macknedläggningar och kappvändarpolitik kring kärnkraften. Wijkman, Carlgren, Birgitta Dahl & Co intar en central plats i denna liga. Det är förfärligt att sådana fjantar ska få låtsas styra landet.

 55. pekke

  Var medeltemperaturen 10 grader högre för c:a 60 milj. år sedan ?
  Artikel i Expressen om resterna av en jätteorm som fanns då och enligt forskare borde det varit varmare då än man trott eftersom växelvarma djur kräver höga temperaturer för att kunna växa sig enorma.
  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1455290/varldens-storsta-orm-hittad

 56. pekke

  Orginalartikel om jätteormen:
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-02/iu-a2p013009.php
  10 grader var nog lite överdrivet i Expressen, men det pratas ändå om högre temperaturer än i dag !

 57. JR

  Tack Leo!
  Jag har heller inget emot Mikael. Han kanske är en jättetrevlig kille. Det är bara hans rigida sätt att tänka angående AGW-teorierna som jag vänder mig emot.

 58. Patrik

  KVA kommer, i en annan artikel på DI med en perfekt sammanfattning kring varför vi inte bör omforma hela vårt samhälle med IPCCs skrämselrapporter som bas:
  ”Den tidsperiod för vilken noggranna globala mätningar föreligger är ännu alltför kort för att kvantitativt kunna fastställa klimatförändringen.”
  Med andra ord: Det finns inga naturvetenskapliga belägg för att temperaturen är på väg åt något särskilt håll alls.
  Däremot får det väl anses 100% belagt, med tanke på historiska förändringar, att temperaturen kommer att förändras. Oavsett vad folket i IPCC och vi andra människor hittar på.
  KVA/DI-källa:
  http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FMobious%3DY%26ArticleID%3D2009%255C02%255C04%255C322655%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

 59. UnoK

  JR #57
  Inte tycker jag att Mikael påvisar rigiditet i sitt argumenterande. Han argumenterar väl för det han tror på. Så gör många (fast inte alla) som tror på koldioxidens betydelse.
  I denna blogg, som har en ”skeptisk” dominans, borde vi lyssna och lära så mycket vi kan från ”heretics”.
  Låt oss följa Gunnar Littmarck, som av och till utropar ”Hurra” Jag hade fel””