Overkligt – eller är detta dagens svenska skola?

nks

Vännen Tege Tornvall hade i går vänligheten att vidarebefordra ett brev han fått. Han har godkänt att jag återger det i nedanstående form här på KU.

Som ni kanske minns skrev Tege för ett par år sedan en bok med sin syn på ”klimatfrågan”. Ett exemplar hade en bokkund lånat ut. De vidare sammanhangen torde framgå av brevets text nedan. Av hänsyn till den berörda familjen och uppgiftslämnaren har jag redigerat bort namn och skolort.

Hej, Tege!

Boken du skickade till min väns dotter har verkligen kommit till användning, men jag blev väldigt bestört när jag fick höra vad som hände flickan precis före skolavslutningen. Här kommer historien så som hon berättat den för mig för en vecka sedan.

Det rör sig alltså om vad som hände en dotter till en av våra vänner. Hon gick i 9:de klass i Xyzstad.

I samband med skolavslutningen och sommarlovet hade eleverna i flickans klass fått i uppdrag att själva välja och hålla ett kortare föredrag i ett ämne som de var intresserade av att få tala om. Flickan hade redan tidigare visat intresse av att ifrågasätta klimatalarmisterna och deras påståenden om koldioxidens mycket ”skadliga” inverkan på klimatet och därför sökt fakta i ämnet.

För att göra det lite lättare för henne att författa sitt manuskript inför föredraget, hade jag köpt henne boken ”Solen styr vårt klimat” av Tege Tornvall. Med stor behållning hade flickan tillgodogjort sig de faktauppgifter hon fick i denna bok och utifrån detta färdigställt sitt manus.

Detta manus skulle dock innan föredraget lämnas in till klassföreståndaren för genomgång, och när denne lärare, som dessutom var rektor för skolan, hade läst igenom vad det innehöll, underkändes ämnet som helhet och flickan fick istället bakläxa genom att tvingas på kort tid skriva ett helt nytt manus i ett helt annat ämne som inte alls intresserade henne på samma sätt. Det godkändes däremot!

Men flickan ville inte bråka för hon var rädd om sina betyg och gjorde därför som hennes lärare hade beordrat henne och höll ett föredrag som hon inte alls kände för.

Men med denna upprörande historia och censurering av eleverna i svenska skolor, ville jag bara förmedla hur det går till på våra läroanstalter idag när det t ex handlar om ämnen som inte anses vara tillräckligt politiskt korrekta av skolledning och lärarna.

Nu håller jag på att försöka peppa flickan, uppmuntra henne så att hon förstår att det inte var fel på hennes föredrag eller ämnet hon valt, utan på det politiskt korrekta systemet som tillämpas i det här landet. Eftersom man först erbjuder eleverna att hålla ett föredrag i ett ämne de själva får välja och sedan underkänner läraren ämnesvalet hos vissa elever och kräver att de ska välja ett mer ”passande” ämne.

Här rörde det sig ju inte om att flickan ville hålla ett föredrag där hon t ex ifrågasatte Förintelsen eller nazisternas massmord av judar! Utan det handlade om fakta och sakuppgifter om den antropogena miljöpåverkan som vi ständigt missunnas få veta något om, såvida vi inte själva söker denna upplysning. Hon ville förmedla sin syn på problemet och att allt inte är så som vi alla andra ständigt får oss itutade av bl a politiker och massmedia.

Flickan säger till mig att hon nu stärkts ännu mer i uppfattningen att allmänheten är utsatt för en massiv desinformation rörande klimatfrågan och ”faran” med koldioxid och att hennes tilltänkta föredrag som byggde på sakuppgifter hämtade ur din bok, verkligen hade haft en viktig uppgift att fylla bland hennes klasskamrater – men hennes lärare tillät inte detta, vilket jag ser som en skandal och ren censur.

Att det bara får gå till på det här sättet? Vad sjutton är de rädda för inom den svenska skolan? Sanningen? Tydligen? Det stärker ju onekligen uppfattningen om att ”kunskap är makt”!

Med vänlig hälsning

NN Nnnnnnn
Zyxstad

Ja, vad ska man säga? Jag är bestört och upprörd själv, även om jag inte direkt hade några illusioner i saken. Det hela måste dessutom strida mot skollagen, förutom att det är helt förkastligt ur yttrandefrihetssynpunkt.

För övrigt måste jag påminna om den skrift stiftelsen ”Håll Sverige Rent” nyligen producerat och försett lärarkåren med – Didaktisk vägledning för ÅK 4-9 om Klimat & Energi :

http://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf

Tag helst nödiga mediciner innan Du öppnar filen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jalle

  Nästan samma sak har hänt min dotter. Hon gjorde ett arbete om framtidens samhälle där hon tog upp många bra och med fakta väl underbyggda argument. Ekologi, närodlat, lågenergihus, hushållning med resurser osv.
  Läraren krävde dock att hon komplettera arbetet med förslag på hur man ska få ner Co2-utsläppen, annars skulle hon få underkänt …

 2. Alienna

  Detta har jag sett många många exempel på, då elever vänt sig till forumet flashback för hjälp med skoluppgifter.
  Som jag har förstått deras klimat-dilemman, så råder sträng censur, och vill dom få betyg krävs att de uteslutande håller sig till den Rätta Tron.
  Det gäller för dem att ”spela med”, för betygens skull.

 3. AG

  Mina tre har alla råkat ut för samma sak och det fortsätter långt upp i klasserna. Mina barn är helt vaccinerade från klimathotet och de berättar att det faktiskt är helt ute att ”bry sig” om klimatet. Det handlar bara om betygsfjäsk. Så ett viss hopp finns ändå. Stora problemet är den gedigna inkompetens som finns hos lärare idag. Deras kunskap och allmänbildning är inget att skryta med, tyvärr. Tror att skolkrisen ligger till stor del där. Inte ens de engagerade lärarna har tillräckligt bred kunskap längre. Har fått rycka in flera gånger (inom icke-klimat frågor) för att rätta till de värsta avarterna. Och då handlar det inte om några avancerade komplexa frågor.

 4. Lennart Back

  Gunnar Kjelldahl är väl, om jag inte missminner mig, både lärare och politiker.

 5. Ingvar

  Revolution för f-n, revolution!!
  Det är ju helt otroligt.
  Jag klagade när man reviderade bort Engelbrekt Engelbrektsson ur historieböckerna på 70-talet men det här är ju tusen gånger värre

 6. Peter F

  Jag är nyfiken på vad en tyckare som Thomas P anser om detta. Något svar lär väl som vanligt inte dyka upp.

 7. Glasklar

  Politiker (som officiellt utmanade Obamas kandidatur 2010) förklarar sin energipolitik:
  https://youtu.be/4d_FvgQ1csE?t=217

 8. Ingvar

  #4 Lennart
  Den här tråden tror jag nog att han undviker!

 9. Tege Tornvall

  Svenska lärare och tjänstemän i kommun och landsting utbildas inte längre. De indoktrineras – och indoktrinerar i sin tur barnen. Naturlagar upphävs, historisk dokumentation förtigs.
  Ett klart och skrämmande exempel är den skrift för lärarkåren som Peter Stilbs nämnde från stiftelsen ”Håll Sverige Rent”: Didaktisk vägledning för ÅK 4-9 om Klimat & Energi.
  Fullständigt sanslöst! Vad säger Ann Löfving-Henriksson, Ludmila Hell, Clas Nordquist, Håkan Sjögren och andra kvalificerade lärare i vår krets?
  Allt betalas med skattepengar. Det är som att slåss mot en hydra.

 10. Ingemar Nordin

  Jag undervisade under många år lärarkandidater i vetenskapsteori och argumentationsanalys. Tyvärr erfor jag att nivån, och intresset för kritiskt tänkande minskade markant över åren i takt med att intagningspoängen sjönk. Den förklaring som angavs var att studenterna ansågs ha blivit alltmer begeistrade av olika post-modernistiska teoribildningar inom pedagogiken och många trodde mig inte när jag påstod att vetenskapen handlar om att söka en objektiv sanning och att logikens lagar gäller även för lärare. Pedagogiklärarna krävde hela tiden en alltmer infantil kurslitteratur för att ”anpassa” mina kurser till det rådande paradigmet. De påstod att detta var vad studenterna efterfrågade – utan att kunna ange källor eller bevis. Då gav jag upp.

  Men bland lärare så finns det fortfarande personer som struntat i vad deras pedagogiklrärare påstår om kunskap och kritiskt tänkande i skolan. De har det rätt tufft nu i våra skolor. Ge dem ert stöd!

 11. Thomas P

  Peter F #6 Som vanligt är det väldigt svårt att uttala sig efter en sådan här partsinlaga där vi bara får ena sidans version. Jämför med tongångarna här när det var folk som klagade på Claes Johnsons undervisning.

 12. Björn

  Det är ingen tvekan om att vårt samhälle och speciellt skolan, börjar likna Nord Korea light. Hur kan man påstå när man läser sådant här, att samhället försöker skapa självständigt tänkande individer? I stället trycks de begåvade individerna ner och inte bara av enskilda lärare, utan också av rektorer. De handlar helt i strid mot sunt förnuft och demokratisk ordning. Vad kan juridiken göra i sådana här fall?

 13. Ann lh

  Tege, tack för omnämnandet i #9. Nu är det ju så att jag efter lång och trogen tjänst som det heter fick lämna skolan efter fullgjord tid för ett antal år sedan. Den kontakt jag nu har är via tidigare kollegor som suckar och stonkar över utvecklingen. För min del är jag mer än nöjd med tillvaron långt från den världen. Om Du vill veta vad jag tyckte om Håll Sverige Rent häftet kan Du gå in här på bloggen och söka på mitt namn och ”UNCHE, indoktrineringen och COP21” där både skolutvecklingen och detta häfte behandlades vid midsommartid.
  För övrigt så har jag haft mina duster med Liber och senare Klotet, skolverkets Per Kornhall och så Gunnar Kj. angående innehållet i ett läromedel i naturkunskap för gymnasieskolan jag skrev 2006/07 och där jag dristade mej att ta upp olika hypoteser om vad som orsakar och orsakat de klimatförändringar som ständigt pågår. Det blev ingen kioskvältare men det kom i tryck och som sagt satte fart på debatten en tid. Alltid något.

 14. Tudor

  #11 Thomas P

  ?????????

  Har jag missat något?

  Vad jag kommer ihåg så fick Claes Johnsons teorier om backradiation negativ kritik av Björnbohm, Stilbs och Ribbing. Du verkar drivas av någon sorts ideologi som får dig att bortse från fakta.

 15. Alienna

  (#11)
  Nu tappade jag nästan hakan…
  TP-rackarn bara spelar dummare än han är, när det tjänar hans agenda!

  (Nu försvann min tanke att han är korkad ’på riktigt’. *poff*)

 16. Ingemar Nordin

  Tudor #14,

  Thomas P tycks ha helt missförstått kontroversen mellan KTH och Claes. Den handlade om en lärobok på 2000 sidor och inte om vad läraren valde att undervisa om. Thomas taktik är att så fort som möjligt väja undan för en klar och berättigad kritik mot hur våra skolbarn systematiskt indoktrineras med klimathotspropaganda för att istället angripa enskilda läroboksförfattare.

  Thomas verkar alltmer framstå som en försvarare av etablissemangets propaganda och mot allt vad kritiskt och självständigt tänkande heter. Thomas är sorglig historia som kanske bäst förbigås med tystnad?

 17. Thomas P

  Tudor #14 Nu talade jag inte om Claes teorier om backradiation utan om hans snyftvals om hur illa han behandlats på KTH. Inte för att Claes har fått mer kritik än att han fortfarande finns med bland godkända bloggar i länksamlingen här till skillnad från bloggar som RealClimate som drivs av klimatforskare, men som har fel ideologi.

  Ingemar #16 ”Thomas P tycks ha helt missförstått kontroversen mellan KTH och Claes. Den handlade om en lärobok på 2000 sidor och inte om vad läraren valde att undervisa om. ”

  Den grundades i att Claes fick klagomål på sin undervisning från en grupp studenter. Baserat på hans skriverier på sin blogg kan jag inte säga att dessa klagomål förvånar mig.

  ” Thomas taktik är att så fort som möjligt väja undan för en klar och berättigad kritik mot hur våra skolbarn systematiskt indoktrineras med klimathotspropaganda”

  Och hur menar du att jag skall veta sanningen bakom det angrepp som presenteras i denna bloggpost? Eller är din princip att skulden alltid är oomtvistlig. Den som kommer med en anklagelse har per automatik rätt, i alla fall om anklagelsen stämmer med din egen ideologi.

 18. Ingemar Nordin

  Thomas P #17,

  Visst. Du kan välja att betvivla sanningshalten i ett brev som inte stämmer med dina förutfattade meningar om att etablissemanget alltid har rätt. Men brevet verkar vara spontant skrivet av en bekymrad förälder som vill att det skall gå bra för sitt barn i skolan och som samtidigt tycker att skolledningens uppenbara nedtryckande av vissa, politiskt obekväma, åsikter inte bör förekomma.

  Observera att flickans arbete inte handlar om något antidemokratiskt, rasistiskt eller kränkande innehåll, utan enbart om den vetenskapliga frågan om klimatet. Hur tror du att denna generation av elever skall kunna mobilisera något som helst motstånd mot alla de totalitära ideologier som sprids?

 19. Lasse

  Skall inte skolan lära ut kritiskt tänkande?
  Fast det är kanske svårt?
  DN har dessa bägge artiklar om Arktis is:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/arktisk-is-pa-rekordlag-niva/
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/havsisen-i-arktis-taligare-an-vantat/

  Bägge kan vara sanna men en är klart alarmistisk!
  SMHI får väl försöka förklara den senare oxå!
  På DMI ser man att den förra var lite väl tidig: och är nu överspelad:
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

 20. Thomas P

  Ingemar #18 Du kan välja att tro på ena sidan av en historia när dess innehåll stämmer med dina förutfattade meningar, själv föredrar jag att om möjligt få se båda. Typ vad hade flickan egentligen skrivit, vad var lärarens kommentar egentligen osv. Att skribenten valt att skaffa en bok av Tege Tornvall, som av det jag läst av honom framstår som mycket okunnig i klimatfrågan, är inte direkt bra betyg. Så mycket som skrivits i klimatfrågan kunde personen väl hittat något av en forskare i ämnet, eller i alla fall någon med lite bredare kompetens. Skribenten verkar ideologiskt driven och kan därför inte förväntas ge en opartisk beskrivning.

 21. Peter F

  Thomas P

  Du försvarar alltså det riktiga med

  http://www.hsr.se/sites/default/files/didaktiskhandledning.pdf

  YES or NO ?

 22. Daniel Wiklund

  Thomas P tycker att Tege Tornvall är ”mycket okunnig i klimatfrågan”. Intressant att höra vad Thomas P anser om Romsons kunnighet i klimatfrågan.

 23. Olav Gjelten

  Det här är nästan det värsta jag sett. Finns det verkligen personer som viker sig så som här berättas???
  Har inget gott att önska dem.

 24. Salasso

  http://texttv.nu/131

 25. Thomas P

  Peter #21 Jag har inte sagt ett ord om det dokumentet, så hur kan du hävda att jag skulle försvara det?

 26. Peter F

  Thomas P #25

  Så vad tycker Du då om dokumentet ?

 27. Guy

  Lasse 19

  Intressant med ”sanningen”. Förutom artiklarna i DN har vi DMI. Lysande exempel på för det första ’tänk själv’ och frågan om vad är sanning. I det här fallet blir det knepigt med Thomas råd att lyssna på bägge sidorna.
  På tal om sanningar hörde jag på nyheterna att juni var varmaste någonsin och att 2015 hittils är varmaste året och 2014 det näst varmaste. Allt enligt den stora sanningssägaren NOAA. Jag har inte ännu hunnit se efter hur NOAA presenterar saken, men det är så finska YLE presenterar den!
  Det här för osökt min tänke tillbaka till tidigare tankar om att varken väder eller klimat är globalt utan alltid lokalt. Enda globala som jag tycker kan åstadkommas är väl temperatur. Det förutsätter kontinuerliga mätningar av samma punkter över hela globen. Förutsätter också att satelliternas kalibrering fungerar. Sedan är det bara att vänta sådär 100 år för att ens få en aproximation 🙂

 28. Lennart Bengtsson

  Det finns ingen vetenskaplig möjlighet att kvantitativt empiriskt bedöma de globala uppvärmningen baserat på korta tidsserier på 20 år eller mindre. 30 år är ett absolut minimum och 50-100 år att föredra. Hittills ligger den långsiktiga globala trenden på 0.01- 0.015°C/år. Regionala och ännu mer lokala trender kräver ännu längre perioder för att vara statistiskt signifikanta. Kortare trender av alla de slag observeras ständigt och rapporteras i media och på bloggar men saknar signifikans och beror nästan uteslutande på slumpmässiga omständigheter. Modellberäkningar är ett komplement men problemet här är brist på tillförlitlig verifikation. Den observerade trenden ligger hittills tydligt i det lägsta intervallet av vad olika modellberäkningarna visar.
  Det är viktigt att ha klart för sig att vad det politiska samhället beslutar inte alltid beror på vetenskapliga avvägningar utan kan bero på attityden till riskbedömningar.

 29. Lasse

  #28
  Mer om risker -möjliga och troliga.
  http://judithcurry.com/2015/07/20/risk-assessment-what-is-the-plausible-worst-scenario-for-climate-change/#more-19385

  Skall vi förändra vår tillvaro för att eventuellt förhindra möjliga men knappast troliga utfall.
  Kan vi förhindra utfallet genom att försaka tillgången på fossil energi?
  Utsätter vi inte oss då för mer uppenbara risker?
  Fattigdom och sociala påfrestningar?

 30. Peter Stilbs

  I sammanhanget erinrar jag mig detta:

  För ett par år sedan – ett par veckor efter det att Fred Goldberg talat på Tekniska Museet, var jag inbokad att föreläsa för en rätt stor grupp gymnasielärare på “Vetenskapens Hus” – som drivs av KTH och SU (och kanske Karolinska) – de hade dock fått kalla fötter efter Fred-diskussionerna – så de hade bjudit in inte mindre än TRE “mottalare” – Michael Tjernström, Per Ribbing och Martin Hedberg. Hedberg lämnade sista-minuten-återbud, och Tjernström var tvungen att gå omedelbart efter sitt föredrag. Ribbing var kvar (brorson till CG Ribbing) – och var en riktig PITA (pain in the a%&) under mitt föredrag och diskussionerna efteråt. Ett referat finns här https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/19/larardag-pa-vetenskapens-hus/

 31. Dw

  Ett tips hörreni.

  Det här är en riktig skandal. Jag tycker att ni alla här som tycker att det är så förfärligt ska ta och använda er av den demokratiska vapenarsenalen som finns att ta till. Skriv några väl formulerade plakat och öva på några fina ramsor. Samlas sen för en demonstration utanför den aktuella skolan. Ta med en kamera och lägg upp ett klipp här på klimatupplysningen.

  Glömde nästan säga… tänk på att göra det på en vardag!

 32. Dw,

  Svårt att veta om du försöker vara allvarlig eller bara lite nedlåtande ..

  Hursomhelst verkar du ha missat att brevet här återges anonymt, just för att berörda personer var rädda att ’fel’ åsikter skulle återverkar sig negativt på betyget.

  Om storyn och detaljerna stämmer, och rektorn verkligen redan i förväg ’underkände’ arbetet pga ämnesvalet och i strid med givna instruktioner kommer är denne nog kapabel till ännu värre ’trakasserier’ om den skulle uppleva att detta trappas upp.

  Personen ifråga verkar ju vara demonstrativt olämplig att ha ansvar för både lärande och tom en hel skola där den är chef över övriga lärare ..

 33. Dw

  Nästan ungefär som i ungdomsprogrammet ”bullen” på 90-talet. ”Det är inte brevskrivaren som återges i berättelsen.” Eller hur det nu var?

  Nejdå, så sant. Det finns väl alltid mer eller mindre lämpliga inom den akademiska världen. en del lärare, professorer och såna där lyckas ju alltid tolka verkligheten till sin egen fördel.

 34. .. som i ungdomsprogrammet ”bullen” på 90-talet ..

  Nog är det väldigt mycket ’ungdomsprogram’ över vädligt mycket av klimathotstron och ’religionen.

  Men min poäng var snarare att det är svårt för skeptiska aktivister (som ju knappt finns som sådana) att anordna en demonstration framför någont slumpvist vald högstadieskola, och hoppas att man råkar träffa rätt, och rektorn där tar åt sig.

  Men även om man hade vetat vem/vilken det var menar jag alltså att det är fel metod. Men jag har ärligt talat ingen bra ’metod’ för att stävja/motverka att skolchefer menar sig ha mandat, eller helt öppet försöker indoktrinera eleverna att tycka ’rätt’ i någon väldigt politisk fråga. (Och detta är ju inget undantag, utan skall nog snarare ses som bara ett litet ’övertramp’ från normaltillståndet)

 35. Salasso länkade till en sida på texttv.nu. Här är en permalänk till sidan (eftersom innehållet på text tv byts ut ofta):
  http://texttv.nu/130/arkiv/20-jul-2015-havsisen-i-arktis-aterhamtade-sig/7792667/.

 36. Våra öppet smyg-totalitära inhägnade vänner verkar ha läst posten om 9:e-klass flickan och hennes uppsats, och tycker (helt osett) att läraren/rektorn gjorde helt rätt!

  en lärare som såg igenom klimatförvillarnas förvanskningar och lögner. Läraren gjorde helt enkelt sitt jobb

  De koketterar sedan dessutom över hur präktiga och duktiga de själva är på NO (naturorienterade ämnen) och att professorerna här nog inte klarar godkänt (nivå E).

  De ter sig allt mer som en fanatisk sekt, som inför sektmedlemmarna behöver intala sig och för varandra bekräfta hur de själva har insett sanningen, och vilka ’undermänniskor’ de måste vara som inte delar deras tro.

  I sedvanlig ordning fantiserar man helt enkelt ihop ’sanningar’ bara för att man så gärna vill att det skall vara så!

  Har ni för övrigt sett de Inhägnade troende våga sig ut och faktiskt försöka argumentera någon NO?
  Jag har det då inte, bara högläsning från de påbjudna auktoriteterna! Och oftast då från innanför inhägnaden …

 37. Ingemar Nordin

  Jonas N #36,

  Jag tror att UI, liksom de flesta alarmister, har svårt att förstå värdet av pluralism, olika åsikter och kritiskt tänkande. Det verkar vara väldigt många idag som istället hyllar trosvisshet och intolerans mot avvikande åsikter. Förmodligen får de dem att känna sig extra goda och rättskaffens människor. Så när det kommer en vanlig skolflicka som understår sig att ifrågasätta sådant som ”alla vet” så måste naturligtvis hennes felaktiga tro korrigeras å det bestämdaste.

  Det är beklagligt att insikten om människans villkor och om hur vetenskaplig kunskap utvecklas ligger på en så låg nivå.

 38. Micke

  Hur skulle ett skolarbete sett ut något år inne i fimbulvintern tro? Ragnarök i antågande. Nu efteråt vet vi vad som hände och den troliga orsaken. Men då?