Orsakar klimatförändring krig?

flyktingar

Foto: Jonas Lindkvist, DN

I veckan rapporterade Karin Bojs andlöst i DN: ”Konflikten i Syrien kan delvis förklaras med den globala uppvärmningen och människors utsläpp av växthusgaser. Det visar ny forskning.”

Vi har ju vant oss vid att få höra om många märkliga förväntade eller redan inträffade klimateffekter från tongivande vetenskapsjournalister. Det verkar inte finnas någon ände på vilket elände som den globala uppvärmningen orsakar – sjukdomar, klimatflyktingar, utrotade arter, krympta djur, vulkanutbrott, försvunna korallrev, ökad prostitution, förstörda mumier etc, etc. Och nu alltså detta: Den globala uppvärmningen ligger även bakom den pågående konflikten i Syrien. ”Den allra viktigaste slutsatsen i veckans PNAS-studie är det framtidsscenario som forskarna målar upp. Om våra utsläpp av växthusgaser fortsätter, och därmed den globala uppvärmningen, har vi bara sett början på torkkatastrofer i östra Medelhavet.”, avslutar vetenskapsreportern från DN.

Karin Bojs artikel bygger, som hon säger, på en PNAS-studie som tar upp torkan i Mellanöstern. Författarna till studien pekar på att det blivit lite varmare och torrare i området. OK, det kanske stämmer. Men kritiker å sin sida menar att dessa förändringar är alldeles för små för att ha haft någon större effekt. Dessutom har förändringarna pågått sedan början av 1900-talet, långt innan utsläppen av koldioxid kan ha påverkat klimatet i Syrien.

Vad som däremot förmodligen har haft en mycket större betydelse för jordbruket i Syrien är att befolkningen blivit 11 gånger större än 1930, att man har haft en misskött vattenpolitik och, inte minst, att det pågår ett krig sedan fem år tillbaka.

Det är lite lustigt, men senast i höstas så rapporterades det om ett experiment utfört i Israel där forskare hade utsatt växter för en lång torrperiod mellan 2001 och 2010. Man ville se hur växterna klarade av en sådan utdragen torka. Till deras förvåning så stämde inte deras bioklimatiska modeller och bistra förutsägelser, utan växterna klarade sig utmärkt. De såg lika dana ut 2010 som 2001. Forskarna gissar att växterna har en genetisk förmåga att anpassa sig till den här typen av klimatförändringar i sådana områden.

marinsoldater

Foto: There is considerable debate as to whether the U.S. Marines will be called on more or less due to global climate change (Wikimedia Commons photo).

Nåväl, om vi lämnar frågan om huruvida den globala uppvärmningen (oavsett vad den beror på) är orsak till torka med negativa konsekvenser för jordbruket i Mellanöstern för ett ögonblick, hur vanligt är det att klimatförändringar orsakar konflikter och krig? Kan vi förvänta oss att USA skickar sina marinsoldater på ännu fler uppdrag runt om i världen i framtiden? Om detta skriver David Williams på Real Vail, där han bl.a. har intervjuat Joshua Goldstein, professor emeritus vid American University och konfliktforskare vid University of Massachusetts, Amherst, USA.

Goldstein säger: “Det finns indikationer på att torka var en faktor i Syrien och en del andra spridda ställen. Men tsunamin 2004 tycks faktiskt ha hjälpt till att avsluta kriget i Aceh (Indonesien) och skapade inget nytt krig.”

Tyfonen i Filippinerna för ett år sedan medförde inte att kriget där startade igen”, lägger Goldstein till. ”De hemska översvämningarna i östra Europa för ett par år sedan tycks inte vara kopplade till våldet i Ukraina. I Somalia så inträffade en förskräcklig torka och en början på en svältperiod för en del år sedan, men det förvärrade inte kriget där – om något medförde den motsatsen.”

Steven Pinker är en annan forskare som studerat eventuella samband mellan klimatförändring och konflikter. I en bok från 2012, Better Angels of Our Nature, drar han slutsatsen från sina undersökningar att antalet väpnade konflikter på jorden minskar. Och han förkastar helt teorin att klimatförändringar med resulterande brist på naturliga resurser är troliga orsaker till några större krig i framtiden.

”Fysiska resurser kan delas eller handlas med, så kompromisser är alltid möjliga. Detta till skillnad från psykologiska motiv såsom ära, rädsla, hämnd eller ideologi”, skrev Pinker 2013. ”Det finns många anledningar till att oroa sig för klimatförändringar, men riktiga krig hör inte dit.”

David Williams påpekar att USAs armé har hakat på kopplingen till klimatförändringar och de varnar nu sina landsmän och politiker för framtida krig. Talesmän för försvaret framhåller alla hoten med smältande isar, förändrade nederbördsmönster, extremväder och havsnivåhöjningar. – För självklart vill det militärindustriella komplexet också vara med och tugga i sig bitar av kakan från klimathotssvängen. Och vad kan vara bättre för militärbudgeten än allt tal om en ökad krigsrisk?

Men det finns, som vi sett, knappast några sakliga skäl för att påstå att mänskliga klimatförändringar orsakar krig, vare sig i Syrien eller någon annan stans. Om vi är oroade för den nationella säkerheten så är det knappast en försämrad produktion av energi och lägre koldioxidutsläpp som vi bör ägna oss åt. Tvärt om.

Richard Lindzen kommenterade den nationella säkerheten i ett föredrag för ett par år sedan. Där sade han bl.a.: “Det finns inte mycket historisk erfarenhet som talar för att naturkatastrofer leder till krig, men ekonomiska villkor har betytt mycket mer. Nästan alla policyförslag (om att stoppa utsläppen av växthusgaser) innebär en reducering av tillgången på energi och högre energikostnader. Alla studier om mänsklig välmåga och nationell säkerhet visar att ett ökat energiuttag är viktig.”

Självklart är gott om billig energi och ett ökat välstånd nyckeln till att förhindra resursbrist, och därmed att förhindra eventuella konflikter. Vill vi ha en säkrare värld så bör vi inrikta oss på att skapa sådana förhållanden snarare än att jobba på att stoppa tillväxten.

Ett välkänt citat från H.L. Mencken kan kanske vara på sin plats: ”The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.” (ungefär: “Hela syftet med praktisk politik är att hålla befolkningen i skräck (och under högljutt bullrande leda dem i säkerhet) genom att hota dem med en ändlös serie av hobgoblins (vättar/troll/tomtar), alla påhittade).

Medvetet eller omedvetet är det många forskare och journalister som låter sig lånas till att aningslöst sprida klimatalarmismen gospel. Och många andra aktörer känner sig kallade att under grön flagg utnyttja dessa hotbilder för sina egna syften.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Signaturen Mikael W myntade(?) för några veckor sedan begreppet ”Lögnare utan gränser” för det journalistklientel som ohämmat sprider självpåhittade sagor av denna typ.

  Man hade ju hoppat slippa Karin Bojs, sedan hon lämnade DN som ordinarie ”miljöskribent” – men tydligen är mytomanin så starkt rotad att hon då och då måste återkomma i text

  Tyvärr måste vi fortsatt leva med SvD’s Jenny Stiernstedt, och SVT’s Erika Bjerström och Bodil Appelquist

 2. Rider

  William M Briggs om ”main-stream”-reportrar
  http://wmbriggs.com/post/15528/

 3. Sigge

  Krig orsakas av idiotiska ledare. Kriget i Ukraina är orsakat av på Vladimir Putin.

 4. Utmärkt Ingemar!
  Istället vill jag varna för motsatsen! Ett bindande internationellt avtal om minskning av CO2-utsläpp – DET skulle komma att bli en väsentlig konfliktrisk! Misstron mellan nationer skulle få en ny arena – man skulle misstänka varandra för fusk med denna begränsning, och kraven på inspektioner och tvångsåtgärder skulle snabbt kunna leda till konflikter.
  Så låt oss verkligen hoppas att det inte blir något avtal i Paris – bl a för världsfredens skull!
  /C-G

 5. Gunnar Strandell

  C-G Ribbing #4
  Vi är redan där genom det avtal Kina och USA undertecknat. Det besvärliga är att när Kina år 2030 ska frysa sina CO2-utsläpp har de bara nått ungefär halva utsläppsnivån räknat per invånare jämfört med västvärlden.
  Frågan är om det kommer att anses rättvist.

  Länk:
  http://wattsupwiththat.com/2015/03/13/charting-the-outcome-of-the-obama-china-climate-deal-by-2030/

 6. Olav

  Vi lever i en tid och på en plats på jorden där en viss ideologi fullständigt håller på att segra över sanning och rätt.
  Föra gången något liknande skedde var i mellankrigstiden, på 1920- och 1930 talen. Den gången blev historiens dom utan nåd. Undrar hur det blir denna gången.

 7. John Silver

  Klimatförändring orsakar allt!
  Klimatförändring är Gud!
  Böj knä och dyrka.

 8. Ingemar Nordin

  Gunnar S #5,

  Tack för länken. Intressant inlägg, om än spekulativt om CO2-utsläpp fram till 2030.

  Jag tror inte att den lilla skillnad som finns mellan US och Kinas per-capita-utsläpp kommer att leda till några krig. Då är fattigdom i u-länderna ett mycket större hot.

 9. Håkan Bergman

  ” There is considerable debate as to whether the U.S. Marines will be called on more or less due to global climate change (Wikimedia Commons photo).”
  Om man tror att havsnivån ska stiga kan det bli så, å andra sidan blir det väl mindre behov av infanteri.

 10. Rider

  OT
  Nu tar den globala uppvärmningen snart fart igen enligt NASA och den allra SENASTE vetenskapen. Får mig att tänka på låten ”Dansa-Pausa”

  We are experiencing the continuation of the global warming trend that made 2014 the hottest calendar year on record. The very latest science says we should expect an acceleration in surface temperature warming to start quite soon. What is happening now is consistent with that

  http://thinkprogress.org/climate/2015/03/15/3630404/nasa-hottest-12-months-record/

 11. tty

  Gunnar Strandell #5

  ”Det besvärliga är att när Kina år 2030 ska frysa sina CO2-utsläpp har de bara nått ungefär halva utsläppsnivån räknat per invånare jämfört med västvärlden.”

  Jag tror du förväxlar USA och ”Västvärlden”. Kina har redan betydligt större CO2-utsläpp per capita än Sverige och kommer troligen att passera EU:s genomsnittliga per capita-utsläpp i år eller nästa år. Däremot är det osäkert om de kommer att ha passerat USA:s per capita-utsläpp före 2030.
  Var du har fått din ”halva utsläppsnivå” 2030 från begriper jag inte. Vad jag kan förstå så är Kina i stort sett redan där.

 12. tty

  1960 hade Syrien 4,5 miljoner innevånare, 2013 23 miljoner.

  Kan det möjligen ha haft någon inverkan på vattentillgången?

 13. Thomas P

  tty #12 Är du sådan där malthusian som tror befolkningsökning är ett problem för att resurserna är begränsade? 🙂

  Mer allvarligt, du kan inte tänka dig att det finns flera skäl till en konflikt. Att klimatet är en av flera anledningar.

  Olav #6 Och vilken ideologi syftar på på här? Det kan väl inte vara den där på n, för den har vi just i annan tråd fått lära oss att man inte får dra upp…

 14. Thomas, nu vet vi ju iofs att du är totalt ointresserad av seriös debatt.

  Men de sk ’klimatförändringarna’ och ffa de nederbördsmängdnerna som ansetts vara begränsande/problematiska under sagda tid uppvisar ingen som helst trend. (Förutom att nederbörds variationer under några år är väder, inte klimat, och att kopplingarna till AGW är ännu långt svårare att leda i bevis).

  Ännu en gång väljer du att ta sida för och (iaf indirekt försvara) helt huvudlös alarmism.

 15. Gunnar Strandell

  tty #11
  Jag läste helt enkelt i det av diagrammen som jag länkade till och som också i text beskriver per capita år 2030:
  developed nations: 11,2 tonnes/head
  world average: 5,6 tonnes/head
  developing nations: 4,6 tonnes/head

  Och eftersom artikeln är skriven mot bakgrund av avtalet mellan USA och Kina räknade ja med att siffrorna är relevanta.

  Dessutom är jag lite frågande inför att Obama dragit in militären i kampen mot klimatförändringarna. Vad kan de bidra med?

 16. Slabadang

  Turkarna torkar ur Syrien och Irak !

  Tensions between nations are also high. Since 1975, Turkey’s dam and hydro­power construction has cut water flow to Iraq by 80 percent and to Syria by 40 percent. Syria and Iraq have accused Turkey of hoarding water.

  Read more: http://www.smithsonianmag.com/innovation/is-a-lack-of-water-to-blame-for-the-conflict-in-syria-72513729/#K2k6p3abqbFKRMWI.99
  Give the gift of Smithsonian magazine for only $12! http://bit.ly/1cGUiGv
  Follow us: @SmithsonianMag on Twitter

 17. Daniel Wiklund

  Thomas p är still going strong på alla trådar. Han måste älska den här bloggen.

 18. Ingemar Nordin

  Gunnar S #15,

  ”Dessutom är jag lite frågande inför att Obama dragit in militären i kampen mot klimatförändringarna. Vad kan de bidra med?”

  Kan det inte vara tvärt om, att militären började med att det såg en möjlighet att peka ut klimatförändringar som en krigsrisk och att Obama snarast hänger på i efterhand? Jag vet inte hur turerna gått här, men om Obama kan hänvisa till att t.o.m. förvaret är oroliga så ger det ytterligare auktoritet åt den allmänna hotbilden. Naturligtvis vet inte försvaret ett smack om klimatet men de hänvisar till IPCC och forskare som påstår att ”forskarna” varnar för extremväder och att det redan nu finns klimatflyktingar pga mänsklig påverkan.

  Många har på liknande sätt hänvisat till att försäkringsbolag (t.ex. Munich Re) som stöttat alarmistisk forskning i åratal. Och då är det meningen att folk skall tänka att om t.o.m. försäkringsbolag är oroade så måste det vara sant.

  Vad man lätt bortser ifrån är att både militärens beredskapsbudget och försäkringsbolag har allt att vinna på att hålla alarmismen vid liv.

 19. Thomas P

  Slabadang #16 För att göra det riktigt jävligt för syrierna så när de försökte ta mer av Jordanflodens vatten själva på 60-talet så bombade Israel, men nu får de finna sig i att Turkiet gör precis samma sak.

 20. Daniel Wiklund

  Känn dig hedrad Slabadang, du får ”hjälp” av Thomas P.

 21. Fredrik Berg

  Nej det gör de inte, i alla fall inte i nuläget. Politikers maktbegär, religion och allmänhetens dumhet orsakar krig. Jag vill då prova på samma grejor som de här ”forskarna” röker.

 22. tty

  Gunnar Strandell #15

  ”Jag läste helt enkelt i det av diagrammen som jag länkade till och som också i text beskriver per capita år 2030:
  developed nations: 11,2 tonnes/head
  world average: 5,6 tonnes/head
  developing nations: 4,6 tonnes/head”

  Det föll dig aldrig in att det kunde vara en god idé att läsa av värdena för Kina (11,6 ton) för att få en uppfattning om de kinesiska utsläppen? Men jag misstänker starkt att du aldrig orkade längre än till det första diagrammet. Kina är, för att uttrycka sig milt, inte längre något ”genomsnittligt u-land” även om många svenskar tycks leva kvar i den tron.

 23. Slabadang

  Thomas P!

  Antisemit och kommunist hänger ihop med nationalsocialism. Tyskarna utrotade judarna själva, du är lite fegare och använder dig av militanta muslimer istället. Du borde söka jobb som svensks journalist!

 24. Guy

  Nu börjar Slabadang flippa ut! Hoppas det är tillfälligt.

 25. Mihael E

  I “Handbook on the Political Economy of War” finns ett stycke författat av Matthew O. Jackson and Massimo Morelli som studerar orsakerna till krig. Författarna slår fast att det finns två anledningar till krig mellan (rationella) aktörer.
  1) Kostnaden för kriget får inte vara allt för hög. Med detta menas att de antagna vinsterna av kriget i form av resurser, makt, ära, territorium, etc måste vara högre än kostnaderna för konflikten i form av antagen förstörelse av egendom och förluster av människoliv.
  2) Förhandlingen måste har brutit samman, så av något skäl är det omöjligt att nå ett för båda parter gemensamt fördelaktigt och genomförbart avtal.

  Sålunda för att förstå krig mellan parter som agerar rationellt måste man förstå varför förhandlingen bröt samman och vilka incitament eller förhållanden som leder till att ett land rustar sig på ett sådant sätt att de antagna fördelarna med ett krig är större än de antagna nackdelarna.
  Författarna spenderar en stor del av stycket till att diskutera ett ramverk runt olika typer av förhandlingsmisslyckanden då de anser att detta är en bidragande orsak till de flesta krig. De anser att misslyckande i förhandlingarna beror av främst 5 saker;

  1) En asymmetrisk information om de potentiella kostnaderna och fördelarna med krig.
  2) En oförmåga att troligt kunna genomdriva en förhandlingslösning och/eller en avsaknad att troliggöra att man håller sig till överenskommelsen.
  3) Det är omöjligt att dela upp resurstillgångarna mellan sig och därför finns inte en förhandlingslösning som är gemensamt fördelaktig för båda parter.
  4) Ledarnas incitament skiljer sig från de incitamenten för den befolkning de företräder.
  5) Multilaterala interaktioner där varje möjligt potentiellt avtal blockeras av någon koalition.

  Baserat på ett sådant ramverk skulle man ju då kunna säga att en kraftigt överdriven tro på apokalyptiska klimatkatastrofer leder till ett asymmetrisk informationsläge där kostnaderna och fördelarna med krig helt missuppfattas. Vidare skulle man också kunna säga att om man är villig att starta ett krig för att man är oroad över framtida klimatkatastrofer så finns det ju inget som garanterar att man inte gör samma sak igen, som en konsekvens av en ny klimatsimulering, direkt efter man slutit ett första avtal. Man kan även spekulera i att våra ledares incitament att baserat på klimathotarpropaganda starta ett krig i så fall skulle skilja sig från befolkningens ofta mer pragmatiska inställning till nackdelarna med krig. Med andra ord, eftersom det skett en mycket liten temperaturökning under de gångna 150 åren och det inte finns några som helst bevis för det ökat antalet klimatrelaterade katastrofer/orkaner, etc så pekar väl det mesta på att det är klimathotarproaganda i sig själv som hotar freden?