Öppet Hav – Fruset Land

Här följer ett gästinlägg av Göran Andersson. Han är fil lic i mikrobiologi och jobbar som gymnasielärare i biologi och kemi. Han har också en mycket läsvärd blogg där han samlar sina inlägg https://begand.blogspot.com/ :

Naturliga klimatvariationer tolkas som mänsklig påverkan av SVT Fake News

I ett inslag i Rapport den 5 maj gör man reklam för en dokumentärfilm med titeln Öppet hav-fruset land som är gjord av den samiska redaktionen. Filmen visas SVT play.

SvT Rapport

Filmen handlar om att det arktiska området särskilt hårt drabbas av klimatförändringar. I rapportinslaget om filmen visas några samer, främst ungdomar som får berätta om de problem med vinterbetet för deras renar som har uppstått. Från Alaska visas personer från den lilla byn Shishmaref på ön Kigiqtaq och här är huvudpoängen att byn behöver flyttas på grund av erosion. Anledningen till erosionen anges vara att klimatförändringarna tinar permafrosten och att ön eroderas av vågorna när havet inte längre är fruset på vintern. Även här är det framförallt unga människor som får komma till tals exempelvis får vi veta av en ung flicka att havet förr alltid var fruset från november till juni. Vi får veta att havet inte har inte varit så här varmt sedan 2013!!!

öppet hav

Dokumentärfilmen är extremt tunn på fakta och mestadels får vi följa några unga personer i deras dagliga sysslor och som också intervjuas. Det framkommer inte mycket mer i filmen än det som Rapport redogjorde för i sitt inslag. Det slås dock fast i programmet att klimatförändringarna drabbat urbefolkningarna i Sverige och Alaska speciellt hårt. Man påstår att Arktis värms dubbelt så fort som resten av Jorden.

Sammantaget får vi vet att en ö i Alaska eroderas när permafrosten smälter på grund av varmare hav och varma vindar. Havsisen skyddar normalt mot vågorna. Det berättas att flera hus har fallit i havet. Man visar på öppet hav som ska vara i februari.

isläge Alaska

Som bevis på uppvärmningen i Alaska visar man på ett diagram för tiden 1900 – 2018 som visar hur isläggningen i november minskar i havet utanför Kigiqtaq

I Jokkmokk är man mest bekymrad för växlande vinterväder som pendlar mellan tö och kyla vilket gör att man får en isbark på marken som hindrar renarna att komma åt sitt vinterbete. Detta antyds vara ett nytt problem.

Jokkmokk

Som bevis för det omväxlande vintervädret i Jokkmokk visar man ett diagram som pekar på varmare vintrar sedan 1960.

Analyserar man diagrammen kritiskt som framförs som bevis för att urbefolkningarna i Sverige och Alaska har drabbats speciellt hårt av klimatförändringarna blir det troliga svaret att dessa förändringar istället beror på naturlig klimatvariation och inte på användningen av fossila bränslen och en ökad koldioxidhalt i atmosfären.

När det gäller nedgången av is vid Kigiqtaq sammanfaller den med att PDO gick från sin negativa fas till sin positiva fas 1976, vilket innebär att varmt vatten ansamlas utanför Alaskas kust, vilket får stor inverkan på Alaskas klimat. PDO:s omslag från dess negativa till positiva fas är tillräckligt för att förklara de ökade luft- och havstemperaturer över och runt Alaska och att havsisminskningen har naturliga orsaker. PDO skiftets betydelse är beskrivet i en vetenskaplig artikel, The Significance of the 1976 Pacific Climate Shift in the Climatology of Alaska, (Hartman and Wendler, 2005), följ länken

http://akclimate.org/sites/default/files//papers/Hartmann%20and%20Wendler%202005.pdf

För Jokkmokks del påstår SVT att Jokkmokks vintrar har blivit varmare som orsak till problemen med vinterbetet till renarna och påståendet underbygger de med ett diagram som visar ökande vintertemperaturer för Jokkmokk.

Här blir den erfarne uttolkaren av SVT direkt misstänksam eftersom det är legio bland media att korta ner temperaturserier för att visa på en uppvärmningstrend som de behöver för sin berättelse. Nedan visas temperaturdiagram utifrån data som är nedladdade från SMHI.

I diagrammet nedan visas månadstemperaturer för Jokkmokk och från det kan vi utläsa att de lägsta vintertemperaturerna ökar från 1975 och framåt, men en liknande ökning kan man också se runt 1930-talet.

jokkmokk temp 1862-2018

I diagrammet finns också ett löpande medelvärde samt ett polynom av 6:e graden vilket visar att årsmedeltemperaturen för Jokkmokk var högre under slutet av 1930-talet och under 1940-talet än vad den varit under 2000-talen. Vilket motsäger SVT:s utsaga att temperaturen generellt skulle stiga i Arktis. I filmen antas Jokkmokk tillhöra Arktis.

SVT anger bara att vintertemperaturen ökat och det är inte självklart vad som avses. Meteorologiskt borde det vara december till februari men i praktiken startar vintern i oktober-november och håller på till mars-april. Nedan visas diagram för de två varmaste perioderna för Jokkmokk månadsmedeltemperatur, 1924-1945 och 1999-2018.

jokmokk temp

De övre värdena i diagrammen ovan är oktobertemperaturen och de lägsta är oftast februaritemperaturen. Diagrammen är tämligen likartade och jag kan inte se att det är speciellt varmare under den senare perioden jämfört med 1930-talet. I det övre diagrammet finns det tre stycken år då medeltemperaturen för oktober är 2-3 °C medan för det undre är det fyra stycken år.

Ett medelvärde säger inte allt utan det finns en möjlighet att dygnsvariationen har varit större under den senare perioden. För att avgöra det så behöver dygnstemperaturer.

jokkmokk dygnstemp

Diagrammet ovan visar dygnstemperaturer för de två varma perioderna. Av diagrammet framgår det att dygnsmedeltemperaturen regelbundet går över 0°C under månaderna december till februari och att det var minst lika vanligt på 1930-talet som det har varit under 2000-talet.

Är det så att samerna har det besvärligt med sina renar under vintern så är det troligen inte ett nytt fenomen. Av diagrammen drar jag slutsatsen att det som händer nu har hänt förut men då fanns det ingen att beklaga sig för. SVT borde ha intervjuat någon same som minns hur det var på 1930-40 talet.

Min tolkning av de fakta som presenteras i Rapports inslag och dokumentärfilmen jämfört med det som kompletteras här med PDO skiftet och dess betydelse för Alaskas klimat samt längre temperaturserier för Jokkmokk är det tydligt för mig att SVT avsiktligen vilseleder sina tittare och bedriver alltid Fake News i det här fallet och i princip alltid när det gäller väder och klimat. Det framgår att en rimligare tolkning av orsakerna till det som beskrivs av SVT beror på naturliga variationer och inte på en ökad växthuseffekt orsakad av koldioxid.

Angående inuiterna på Alaska så tvingades de att flytta till Kigiqtaq på 1950-talet för att få stöd av myndigheterna, skola och hälsovård skulle jag tro, de tvingades därmed att överge ett mer nomadiskt leverne där de lättare kunde hantera förändringar i klimatet genom att flytta.

Göran Andersson.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Göran! Roligt och värdefullt att hitta en tanke-kollega från skolvärlden!

 2. Olav Gjelten

  Vi har en hel generation i Sverige som fått lära sig att så som vädret är nu för tiden har det aldrig någonsin varit tidigare.
  Det är generation Idiot, som är dummare än vad någon tidigare generation varit. Du bara gräver ned dig själv när du försöker rädda dem.

 3. Lasse

  Utmärkt och välbyggd kritik-tack Göran A.
  Passar väl bra som en inlaga till granskningsnämnden för vilseledande reklam för klimatrörelsen.
  Jag brukar visa denna skrift från en tid då vetenskapen gjordes utan agenda:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm
  Han var på Svalbard och noterade klimatförändringen och smältningen av Glaciärer.
  Dvs den som skedde på 1920-1945 talet.

  På radion nu om hur media börjar beskriva klimatet i termer av kris . ”Vi kan alltid hitta på värre ord om dessa blir urvattnade”
  Det tror jag säkert!

 4. GoranA

  #1 Ann Ih
  Jag arbetar på en liten gymnasieskola som är enparallellig med avseende på NA-programmet och min kollega i Ma och Fy och jag är helt överens när det det gäller klimathotsbluffen.
  Kollegorna i i naturkunskap verkar vara helt övertygade om klimathotsbluffen.
  Med klimathotsbluffen menar jag primärt alla överdrifter och felaktigheter som förekommer i gammelmedia och hur klimat och väder utnyttjas av våra politiker.

 5. Lars-Göran Eriksson

  Det är märkligt med klimatister. De verkar aldrig lyssna på vad de själva säger eller inte förstå vad själva säger. Hur många gånger har man inte fått höra ”varmaste sedan (här 2013) / på X antal år”. Det betyder ju att det har varit varmare / lika varmt tidigare. Det är ju det främsta argumentet mot att det är våra ökade utsläpp av CO2 som orsakar rekordtemperaturen, att det var varmare / lika varmt förr med mindre utsläpp. Logiskt tänkande verkar helt bannlyst i klimatistkretsar. Tro fan att de går på den ena sagan efter den andra.

 6. Håkan Bergman

  #2
  Matt 18:6

 7. jensen

  Logiskt tänkande förekommer dock till vardags i befolkningen.
  I SVT kunde man för ett par månader sedan, se ett intervjuprogram angående bensinupproret.
  En klarsynt person resonerade så här: Om nu det varit den varmaste sommaren på 130 år, och det berodde på ” klimatförändringar,” vad orsakade då den ännu varmare sommaren 130 + år sedan, då vi ju hade mycket lägre CO2?

 8. Bim

  Einstein: det finns två oändligheter, Universum och människans dumhet.
  Det förstnämnda var han inte helt säker på.

  I dag är det värre än någonsin.
  I dag anser man , utan att veta. Om många anser något så är det sant.
  Om några få vet vad som är sant, så anser man att dom har fel.
  Om massa människor har fel så har de rätt.
  Ju dummare man är ju mer rätt har man om man är många.
  Ju mindre man vet desto galnare idéer får man, som skall rädda jorden från att gå under.
  Ju bättre Jorden mår ju högre skriker man om undergången.
  Jag vet att svenska människor har blivit galna därför kan de som inget vet kalla sig briljanta och ha möte Grand Hotell.

 9. latoba

  Jätteintressant inlägg. Har du Göran tillställt SVT dina synpunkter? Jag tycker absolut att du ska göra det.
  Lite OT. I dagens SvD skriver Susanna Popova: ”Opinionsbildning eller projicering?. Hur har klimatrörelsen tänkt, egentligen?” Än finns det visst hopp om MSM! (https://www.svd.se/opinionsbildning-eller-projicering)

 10. Lars Kamél

  Jag trodde att ön hette Sarichef. Att den heter Kigiqtaq var nytt för mig. Kanske är det som i så många andra fall en plats som har ett engelskt (eller ryskt eller franskt?) namn och ett annat på urbefolkningens språk?
  Hur som helst så är det en barriärö, och sådana är alltid temporära geologiska formationer. Den är helt enkelt dömd att förstöras av samma naturkrafter som skapade den. Det har ingenting med klimatförändringar att göra.
  Urbefolkning skulle aldrig ha flyttat frivilligt till en ö som de mycket väl begrep är kraftigt påverkad av naturens krafter. Men nu tvingades de dit.
  Enligt artiklar på Watts Up With That, är dock ön inte på väg att förstöras, utan bara flyttas. Vågor och vindar har fört sig material från den del ön där Shishmaref ligger till öns norra delar.

 11. Björn

  Intressant inlägg! Åtminstone när det handlar om klimat, då presenterar SVT fake news och ren propaganda.

 12. GoranA

  #9 latoba
  Nej jag har inte kontaktat SVT i det här specifika fallet men jag gjorde det för ett par år sedan när SVT presenterade uppgifter från den socialdemokratiska nyhetsbyrån Siren om minskande snömängder på Julafton för en ort i Dalarna, Våmhus.

  Även där hade det valts ut en kort tidsperiod för att för att rättfärdiga sin berättelse. På samma sätt som nu laddade jag ner data från SMHI för en längre tidsperiod och då försvann den minskade trenden av julsnö i Våmhus.
  https://begand.blogspot.com/2019/01/svt-framstaller-minskande-julsno.html

  Jag laddade då också ner data från Leksand som ligger i närheten och som hade en längre tidsserie och den visade att det med jämna mellanrum återkommer trender med lit snö på Julafton.
  Jag mejlade personen som var ansvarig för artikeln på SVT nyheter men fick i princip Rappakalja svar. Från de svaren förstod jag att de inte alls var intresserade av att få fram sanningen utan endast att få ut sin berättelse om klimathotet.

 13. Ulf

  Anmäl programmet ogrundat klimathets ska inte få pågå ostraffat i public service det räcker med våra tidningar dom man inte kan anmäla.

 14. Col

  #6 H.B. Väl funnet.
  ”Sakaria 2:8. Ty så säger HERREN Sebaot, han som har sänt mig åstad för att förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade eder (ty den som rör vid eder, han rör vid hans ögonsten)”

  ”Matteus 18. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.”

  Så kära vänner. Det är dags att gå ut och leta kvarnstenar.

 15. Ann lh

  Göran, det låter som att det är en intressant kombination på no-sidan. Jag har en idé som jag skulle vilja diskutera med Dej. Får Ingemar N. ge mej Din mail-adress så att vi kan få kontakt?
  / Ann

 16. GoranA

  #15 Ann Ih
  Det är OK

 17. Ulf

  Att kontakta journalisten är meningslöst. Däremot så kan en anmälan hjälpa. Tack vare dessa har det kommit in några klimatkritiska debattinlägg bla av Elsa Widding.
  Så anmäl till granskningnämnden all klimathets.

 18. Rolf Mellberg

  Verkligen mycket bra. Vill dock sända en liten varning att Chalmers avdelning KKKK (Kommissariatet för Korrekt Klimatologisk Konsensus) kan nu ha fått upp ögonen på dig, och nu har klassificerat dig som en förnekare. Du kommer sannolikt misstänkas omfatta en urartad maskulinitetsnorm. Samt ha kopplingar till fossilindustrin. Se filmer med Martin Hultman på Youtube för mer info.

 19. sibbe

  ”Wir sind in einem Flugzeug über dem Atlantik, und der Tank hat ein Leck. Notlanden? Oder Augen zu und durch? Vor genau dieser Frage steht die Klimapolitik. ” = Der Spiegel , FAZ, etc
  Tja, SPD: tror ni på detta?
  Klimatpolitik är orsaken till att SPD har förlorat sina väljare. Det värsta är att de inte har märkt detta! Partiet har varit med om att stänga ett efter annat företag som man tror att förorsakar CO2 utsläpp. I I I
  I princip, den industrin där merparten av SPD – väljare finns. Nu vill man skrota brunkolsgruvorna, och dito kraftverk: den som jobbar där röstar nog inte på varken SPD, CDU eller de gröna. De röstar på AfD.
  Ack, ja, röster höjs i demokratiska Tyskland att förbjuda de s.k. populistiska partier, som håller på att erövra de östra delstaterna. Är man på väg till en nyu diktatur? För klimatets skull? Vissa journailster flaggar för detta…
  SPD har såld sin själ till den imaginära klimatuppvärmningen.
  Jag föddes som socialdemokrat, uppväxte som sådan, kämpade för partiet … GRÅTER NU …
  De som leder SPD, och framförallt de som vill ändra SPD har inte begripit vad som deras väljare vill: de vill inte att deras jobb slopas på grund av en imaginär klimatpåverkan.
  I synnerhet då tyskarna vet att de inte kan påverka med sina 2 % a v de totala globala CO2 utsläppet alls nånting: ( på samma sätt som svenskarnas flygrädsla (ångest) mera beror på att man inte vill flyga med Boeing -)
  Jag gillar inte AfD. Men nog att de rör om i ankdammen…

 20. sibbe

  Min bibel står vid sidan om Maos lilla röda, och den här godbiten bör väl smaka våra grönröda entusiaster: Uppenbarelseboken: 21 kapitel, 1 – 8.

 21. Fredrik S

  Tack Göran, mycket intressant och bra inlägg.

  Ibland funderar jag på om de är lite ondsinta med en agenda eller om de fullt ut tror på vad de sänder?

  Hursomhelst så skulle det nog aldrig sändas om innehållet skulle peka på att det är ingen fara på taket utan bara teaterrök på vinden.

 22. Ulf

  OT
  Dålig artikel om Happer. Men intressant att det kommer någon somhelst information.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/trumps-klimatradgivare-barn-blir-indoktrinerade/

 23. Ingemar Nordin

  Sibbe #19,

  Ja, det är tragiskt att de etablerade partierna så totalt sålt sig till den gröna agendan. För CDUs del så svek Merkel sina borgerliga väljare genom sin extremistiska energipolitik. Jag hoppas att den ledare som skall efterträda henne inser misstaget, ber om förlåtelse för att ha slösat bort miljö, natur och det tyska välståndet på en vansinnig klimat- och energipolitik, och gör en U-sväng. Det finns många röster att tjäna på detta; se exempelvis Australien, USA och Kanada.

 24. Göran J

  Ulf #22

  Ta en titt på detta med William Happer
  https://www.youtube.com/watch?v=vro-yn59uso

 25. Ulf

  Svar Göran J jo det finns mycket om Happer men ibte i svensk media och när det kommer något så är det förstås negativt.

 26. Ann lh

  # 24, 25 Göran J, Ulf m.fl. Här är det mer om Happer, något som garanterat inte kommer att synas i svensk media:
  https://www.heartland.org/news-opinion/news/heartland-institute-responds-to-ap-story-on-will-happer