IPBES och Vår inte såå Arma Natur

FNs Intergovernmental Platform/Panel har gjort det igen, dvs släppt en skrämmande sammanfattning, grundad på en kommande FN-vetenskaplig rapport. Denna gång gällde det hot om massutrotning av arter och denna gång var det IPBES (FNs Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) som varnade, om vi inte … Ja, just det, om vi inte ställer om, både oss själva och det globala systemet. Själva rapporten lär bygga på 15000 vetenskapliga och byråkratiska källor, men den är som sagt ännu inte släppt.

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

JoNova introducerade sammanfattningen på sin blogg med orden ”A baby-IPCC of biology has just been born”. Hon fortsätter, den nya expertkommittén har just yttrat sina första ord, naturen är i sitt värsta tillstånd i mänsklighetens historia och rubrikerna är Hollywood-apokalyptiska: En miljon arter riskerar att bli utrotade. Pappa-FN är stolt.

Dr Jay Lehr (Science Director, Heartland Institute) skriver att rapporten inte innehåller några bevis överhuvudtaget. Den är helt och hållet grundad på utvalda data, som sedan matats in i matematiska ekvationer och vars resultat en välvillig mediekår, som vanligt, skriker ut.

Matt Ridley skriver på sin blogg att biologerna kanske är avundsjuka på den uppmärksamhet klimatfrågan fått och vill nu bygga upp en ny stor intergovernmental (mellanstatlig) organisation, som kan ge dem möjlighet att flyga runt på mega-konferenser. Visst finns det mycket att göra för naturen, men mycket av det media skriver och det som ordförande för IPBES Sir Robert Watson (Ordf. IPCC 1997-2002) säger är rätt och slätt befängt.

I väntan på den kommande rapporten hölls den 22 maj en hearing i USAs parlament (Natural Resources Subcommittee on Water, Oceans and Wildlife) för att reflektera över sammanfattningen och nog finns det en hel del att just reflektera över.

Ordföranden för kommittén demokraten Jared Huffman talade om den 6:e massutrotningen. Han påstod att arter försvinner 100 ggr fortare än tidigare i historien och att det nu är nödvändigt att rädda upp till 1 miljon arter, som är i riskzonen för att försvinna. För detta krävs ”transformative change” med andra ord – Omformande förändring. Vad denna ”Change” innebär vill vi nog helst inte veta.

Republikanen Tom McClintock var mera jordnära. Han påminde om tidigare apokalyptiska predikningar om the end of the world och sade – vi väntar ännu.

Marc Morano (Climate Depot) var en av huvudopponenterna. Han jämförde med den fabricerade klimatkrisen och beskrev processen för hur IPCCs SPM (Summary för Policy Makers) vaskas fram rad för rad, under grupptryck, till konsensus. Då är de, som skrivit de vetenskapliga rapporterna, avhängda liksom det vetenskapliga innehållet. Detta förklarar varför SPM ofta beskrivs som författad av byråkrater för byråkrater. Morano har som undersökande journalist studerat FN sedan decennier och anser att överdrifter och förvrängningar används för att ge organisationen vetenskaplig auktoritet, mer resurser och utökad kontroll. Han skriver att FNs IPBES talar om authoritative science, men en mer passande benämning för vad som kommer från FN vore ”authoritative propaganda”, auktoritär propaganda.

Sammanfattningens innehåll utmanades konkret av den andre huvudopponenten, Patrick Moore numera ordföranden för CO2 Coalition. Han redovisade fakta från IUCN (International Union for Conservation of Nature).

IUCN är en så kallad GONGO organisation, Government-Organized Non-Governmental Organization. Det mest intressanta med GONGOs är att de inte ligger direkt under FN.

1,8 miljoner arter har identifierats och namngetts. Färre än 900 arter har utrotats sedan 1500-t. Ungefär 95 % av dem fanns på öar. IUCN beräknar att för närvarande är färre än 28000 arter utrotningshotade. Det grundas på arter med latinska namn.

IBPES anser att det finns 8 miljoner arter, med andra ord att det finns 6,2 miljoner ännu oidentifierade arter. På så sätt skulle upp emot en miljon av dessa kunna utrotas och vi skulle inte ens notera det eftersom vi inte visste att de fanns. Det är högst oprofessionellt enligt Moore och han fortsätter, scientists borde inte skatta hotade eller utrotade arter baserat på miljoner odokumenterade arter och tillägger att CO2 Coalition anser att uppgifter från IUCN är betydligt mer trovärdiga än de, som IPBES kommer med.

Det finns inga bevis för att det pågår någon massutrotning. Även Moore menar att det är tydligt att IPBES högt överskattade beräkningar inte handlar så mycket om oro för hotade arter, som att ligga i framkant med en radikal politik med krav på social och ekonomisk transformation, med andra ord Omställning av hela civilisationen.

Earth day 2019

”Planeten dør ikke, og vi skal ikke sette demokratiet til side” (Klimarealistene).

Även i Norge har skräckpropagandan och skolbarnsstrejken fått medialt utrymme. Bland annat fick 25 ”kulturpersonligheter” och akademiker, genom ett upprop som stöd för strejken, ge sin gemensamma syn på tillståndet i världen i Aftenposten.

Klimarealistene svarade på uppgifterna i artikeln:

https://www.klimarealistene.com/2019/06/02/planeten-dor-ikke-og-vi-skal-ikke-sette-demokratiet-til-side/

Klimarealistenes svar är kort, innehållsrikt, trovärdigt och slagkraftigt, men ”Aftenposten har nektet å ta inn denne naturvitenskapelige ytringen”!

The Climate Scam är vetenskapligt avklädd, men medierna förblir FN´s – kejsarens – auktoritära propaganda trogna.

den nakne kejsaren 1

Trots IPCCs/SPMs osedvanligt förföriska och bedrägliga förpackning har ändå allt fler börjat inse att klimatmodellerna och därmed klimathotet saknar vetenskaplig grund.

A och nära nog O, när det gäller klimathotet, är hur mycket olika koldioxidhalter påverkar atmosfärens temperatur, dvs CO2´s klimatkänslighet.

Om den av klimatet självt antydda och samtidigt vetenskapligt beräknade klimatkänsligheten, S runt 1 (se länk 1), användes i klimatmodellerna istället för det nu använda ovetenskaplig värdet, S runt 3, skulle klimathotet snabbt blekna bort. I länk 2 diagram sid 4 jämförs utfallet för S=1 respektive S=3 och ger svar på 10.000-kronorsfrågan om varför just detta diagram saknas i SPM och klimathotsmedia.

Frågan är om världen nu börjar bli tillräckligt vaccinerad och motståndskraftig mot vår förförda mediekår och den ” auktoritära propagandans” metoder och för att kunna möta The Biodiversity Scam med insiktsfull skepticism.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länkar:

https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/30/ledande-klimatforskare-varnar-att-ipccs-klimatmodeller-ar-otillforlitliga/

http://co2coalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Primer-on-CO2-and-Climate-1.pdf

https://www.climatedepot.com/2019/05/22/submitted-written-congressional-testimony-of-marc-morano-examining-un-species-climate-report-un-report-is-authoritative-propaganda-house-natural-resources-committee/

https://www.climatedepot.com/2019/05/22/greenpeace-co-founder-dr-patrick-moore-testimony-to-congress-on-un-species-report-un-is-using-extinction-as-a-fear-tactic-to-scare-the-public-into-compliance/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Lyssnade just på Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, i ”tankar för dagen” i P1. Han är för sorglig: ” Apokalypsen hotar när atmosfären förvandlas till ett överhettat växthus”.

 2. Daniel Wiklund

  Tack för ett intressant artikel. Eftersom allt kommer att gå åt h-e så kan väl Grand Hotel och liknande lyxhotell öppna sina portar för allmänheten, och gratis entré. Här i Luleå kan vi konstatera att myggen inte är utrotade, förmodligen inte knotten och sedan heller.

 3. Daniel Wiklund

  Detta skulle vara svedan i min förra kommentar.

 4. Lasse

  Tack Ann
  Hotet om världens undergång är skrämmande vilket är syftet med hotet.
  Vi skall skrämmas till att lyda.
  Undergången är alltid nära vilket #1 Ulf D predikade om i morse.
  Tyvärr drog han in klimatet i de olika scenarier han hade. Men vad skulle få en aktiv professor att gå emot en samlad rörelse? Upplysning kanske!
  Men vi har klarat av att förhindra många katastrofer förr: https://ourworldindata.org/uploads/2014/11/ourworldindata_20121222_woc6530.png

 5. Sören G

  #4
  Ulf Danielsson skyllde förra sommarens torka på koldioxiden. Ska man få höra sånt av en professor i teoretisk fysik? Tro att koldioxiden, 0,04 % av atmosfären, kontrollerar vädret.

 6. Lasse

  #5 Sören G
  Populism tar sig olika uttryck!
  Medias rapportering är ju sån att det kostar på att stå emot gängse bilden.
  Då kan man spela med:
  https://detgodasamhallet.com/2019/06/17/lennart-bengtsson-sverige-kan-bidra-mer-till-att-forstarka-den-biologiska-mangfalden/

 7. L

  Här är visan om okända djur… https://youtu.be/tKHB7sS1b_4

 8. Ann lh

  # 7 Tummen upp!

 9. P Åkerman

  Ett reellt hot mot vår flora och fauna är väl alla dessa monstruösa vindkraftverk som förstör vår natur.
  Enligt artikel i länken nedan dödas miljarder insekter dagligen av vindkraftverk i Tyskland.
  Under ett år beräknas 1200 ton insekter gå åt (bara i Tyskland). Denna beräkning tycks vara från 2017 då det fanns ca. 30 000 vindkraftverk i landet. Idag kanske det dubbla antalet?
  Det beräknas även att 100 000 fåglar slås ihjäl av dessa vidunder, och det blir även mindre mat för dem som överlever. Vid kusten utanför Ålesund har beståndet av havsörn nästan helt försvunnit.
  Även pollinering av växter måste ju allvarligt påverkas av dessa.
  Detta måste vara ett av vår tids största hot mot flora och fauna!
  Där jag själv bor har det på kort tid monterats upp flera jätteparker med snurror, som både ses och hörs snart överallt. Vid invigning av en sådan park förra veckan berättades det dessutom att kraften från denna skulle levereras till Finland!!!!! Till stor del finansierade av svenska elprispålägg och skatter som de ju är… 90 % av alla svenska vindkraftbyggen har utländska aktörer (se artikel nedan)

  https://www.zeit.de/news/2019-03/25/windkraftanlagen-toeten-im-sommer-taeglich-milliarden-insekten-190325-99-530101
  https://second-opinion.se/utlandet-tror-pa-svenska-vindar/

 10. Ivar Andersson

  Tack Ann för att du orkar gräva i de klimathotstroendes dynghög. När jag hörde siffran 1 miljon arter sa mitt sunda förnuft att det lät orimligt. Att utrota ännu ej upptäckta arter är verkligen parodi på vetenskapligt arbete men kan man med konsensus bestämma hur vädret fungerar långsiktig så är ingenting tillräckligt korkat för de klimathotstroende.

 11. Fredrik S

  Lite OT men kusligheter är ju på gång, inte i naturen men i vårt arma land.

  Lövins departement hållet ju på som bäst att förbereda ett direktiv till en lagändring som skulle ge regeringen rätt att lagpröva verksamheter som strider mot svenska klimatmål.

  Nu vet jag inte mer än så men det låter otäckt. Kan nog bli hur galet som helst.

  Någon som har mer koll?

  Lika bra att börja kika på ett liv utomlands i tid.

 12. Fredrik S

  #11 forts

  Tilläggas bör att stabschef på Miljödepartementet är aktivisten och fd Greenpeace-chefen Annica Jacobson som 2014 kostade OKG, kärnkraft i Oskarshamn, 30 miljoner kr i en olaglig aktion. Hon var ansvarig ledare.

  Arma land.

 13. Olav Gjelten

  Jag vet bara att överallt i de norska bygderna vill folk se vargen utrotad. BARA i Oslo finns en majoritet FÖR gråbenen. Tyvärr är det just dessa som bestämmer, säger man i Norge utanför den politisk korrekta huvudstaden.

 14. Lasse

  #11 Fredrik S
  Preem får ge sig in i ny prövning av raffinaderiutbyggnaden i Lysekil.
  NIMBY får stöd av lokala miljöorganisationer.

  Utbyggnad stoppas/försvåras med följden att utsläppen flyttar bort.
  Det rör sig om tjockolja med för mycket svavel som skall göras mindre miljöstörande.
  Gissar att det är Rysk olja som får resa lite längre. Nederländerna har många raffinaderier så de får väl ta hand om utsläppen. Med följden att fler behöver besöka Bohuslän för en ofördärvad miljö.

  Göteeborgs niversitet har undersökt tågresors miljöpåverkan med en slutsats.
  Kliv av i tid så inte miljön drabbas, Svensk och Norsk el är bäst.
  Tåg ger hälften av flygets utsläpp, bilen bäst om den drivs med diesel och har 4 passagerare.
  Oräknat tidsåtgången.

 15. Bim

  Tack Ann!
  Detta var ett skarpt inlägg och väldigt upplysande. Riktigt bra!
  Att utrota okända arter går ju förstås elegant med vindsnurror. Man borde sätta censorer på snurrorna så de stannade när en mygga eller en humla närmar sig, och chocksänka subventionerna till vindsnurrorna.
  Då kunde vi återgå till vår pålitliga, billiga vatten och kärnkraftsel.
  Och alla okända arter kunde leva vidare. För de gör ju inget större väsen av sig, vad jag kan förstå.

 16. jax

  Tännsjö är igång igen.

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/JopVl6/kapitalets-overmakt-kan-stoppas

  Här visar han hur löst klimatengagemanget är hos honom. I själva verket vill han ha en global kommunistisk diktatur av honom kallad ekonomisk demokrati, men det passar sig väl inte att säga i DN där han senast framförde sina tankegångar. Det visar i alla fall hur klimathysterin utnyttjas för allehanda syften.

 17. Peter N

  #15 OT
  Borde inte elcertifikaten utformas så att vindkraften belastas med kapitalkostnderna för den nödvändiga baskraft som står i beredskap då det slutar blåsa?

 18. Eskil

  #11 & 12

  Så länge ett aningslöst 4% aktivistparti som MP tillåts få så stort inflytande över hur Sverige styrs som idag finns det all anledning att misströsta över landets framtid.

 19. Håkan Bergman

  Eskil #18
  Det är inte MP som är aningslösa, utan dom som släpper fram MP till makten. Lövén är sällsynt naiv som tror att man kan tämja ett parti som mest av allt liknar en fundamentalistisk sekt, S kan i långa loppet bara förlora på ett sånt samarbete. Häromdan var Lövén ute i Järva och svamlade om ökad jämlikhet, men hur ska den kunna öka i ett samhälle där social mobilitet har blivit näst intill en omöjlighet? Inte kommer samhället att bli mera dynamiskt med MP-politik, med gröna skatteväxlingar och nya gröna jobb? Människor utanför storstadsbubblorna ser bara gröna skattehöjningar och grön arbetslöshet.

 20. Göran J

  Professor Ulf Danielsson, och Professor Torbjörn Tännsjö är numera kammarherrar i Gretas underland.
  Dom kommer inom kort att beskriva om att dom kan se CO2 med blotta ögat.

  Nu till en youtube video kärnkraft och hur förnybara energikällor är värdelösa som energialstrare.
  Why renewables can’t save the planet av Michael Shellenberger

  https://www.youtube.com/watch?v=N-yALPEpV4w

 21. Fredrik S

  Tack Ann för bra inlägg!

  Forskare som metar efter anslag och en mediakår här hemma med bas på Södermalm, vars största interaktion med faunan förmodligen är en och en annan fiskmås samt kaniner i Rålambshovsparken när de cyklar till jobbet. Vad kan gå rätt?

 22. J-O

  Har sedan länge insett att det skulle bli nästa steg. IPCC har snart tjänat ut sin roll då
  ”vetenskapen” skulle börja ifrågasättas och man skulle behöva ytterligare hot för att
  accelerera utvecklingen. Så varför inte ta blue print från IPCC …

  Vänta – det har bara börjat. Och hela mediekåren dreglar att få skapa säljande nyheter .

  Antar att ni läst Roslingarna ”Factfulness” – just nu exploaterar media SAMTLIGA instinkter.
  Frågan är om de gör det i avsikt att få fler betalande läsare , av okunnighet, TROR på det eller om de
  ingår i en agenda. Nyttiga idioter som används som verktyg för att begränsa tillväxt och kapitalism.

 23. Håkan Bergman

  Vad blev det av Extinction Rebels, dog dom ut? Dom borde väl vara ute och hoppa av glädje nu med FN på sin sida. Förresten, dinosaurerna dog aldrig ut, dom krympte och lever i våra sängkläder idag.