Öppen Tråd

värmebölja

Det har varit en varm vecka. Dags att kyla ned med en öppen tråd om klimat och energipolitik.

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Perfekt

  Eftersom det har varit varmt vore det intressant att höra vilket lidande detta har medfört för att på så vis kunna sätta sig in i vilka skräckscenarion vi kan förvänta oss om medeltemperaturen skulle stiga en grad eller två.

  Själv hade jag önskat mig något kallare under de dagar jag hjälpte en kompis att måla huset.

 2. Slabadang

  97% vs 100% !

  ”Klimatforskarna” som våra politiker och journalister vänder sig till är lite osäkra om människan påverkar klimatet med sin ”97%” säkerhet i frågan. 600 skeptiker samlade på konferensen i Las Vegas visar sig vara 100% säkra på samma sak. I linje med den ickeenkät Schytt på vetenskräpspsredaktionen myglade ut för att vilseleda allmänheten innehåller samma frågor som de andra ickeenkäter som cirkulerar för att ”bevisa” den gröna lögnen.

  Frågorna är desamma i dessa ”97%” enkäter och är ställda enligt följande mall med mycket små variationer av frågornas formuleringar:

  1. Does climate change?

  1. Förändras klimatet?

  2. Has the atmospheric concentration of CO2 increased since the late 1950s?

  2. Har koncentrationen av CO2 i atmosfären ökat sedan sent 50-tal?

  3. Is Man likely to have contributed to the measured increase in CO2 concentration since the late 1950s?

  3. Har människan troligvis tillfört CO2 till den ökande koncentrationen av CO2 i atmosfären sedan sent 50-tal?

  4. Other things being equal, is it likely that adding CO2 to the atmosphere will cause some global warming?

  4. Allt annat lika, är det troligt att tillförsel av ytterligare CO2 kommer öka den globala temperaturen?

  5. Is it likely that there has been some global warming since the late 1950s?

  5 Är det troligt att den globala temperaturen stigit sedan sent 50-tal ?

  6. Is it likely that Man’s emissions of CO2 and other greenhouse gases have contributed to the measured global warming since 1950?

  6. Är det troligt att människans tillskott av CO2 och andra växthusgaser har bidragit till denna uppvärmning sedan sent 50-tal

  SVTs manipulativa vetenskräpsredaktion lade sedan till en lika meningslös fråga om ”forskarna” de skickade sin enkät till höll med om ”IPCCs slutsatser” om samma ovan uppräknade ickefrågor för avgörande om något klimathot existerar.

  För att blottlägga frågornas irrelevans så provar vi att lägga in andra klimatpåverkande faktorer och byter ut människan och eller CO2 som objektet i frågorna och vi kan ”bevisa” precis vad som helst eller använda ickefrågetekniken till att fylla dem med mening genom att förvandla dem till klimathotskritiska.

  Vi börjar med ett mycket relevant objektsubstitut i form av havsströmmarna men bibehåller CO2 som objekt.

  1. Förändras de globala havsströmmarna?

  2. Har koncentrationen av CO2 i atmosfären ökat sedan sent 50-tal?

  3. Kan varma perioder i havsströmmar tillföra CO2 till den ökande koncentrationen av CO2 i atmosfären sedan sent 50-tal?

  4. Allt annat lika, är det troligt att varmare perioder i havscirkulationen tillför CO2 som ökar koncentrationen genom ökad utgasning?

  5 Är det troligt att havscirkulationen varit inne i en varmare period sedan sent 50-tal ?

  6. Är det troligt att förändringar i havscirkulationens utstrålning av värme också gett ett tillskott av co2 koncentrationen och bidragit till en global uppvärmning sedan sent 50-tal ?

  Då fick vi ihop till en effekt som förklarar MER än människan och CO2. Sen som svar på Vetenskräpsredaktionens lilla initiativ så kan vi lägga till :

  ”Håller du med om att IPCCs slutsatser om en stark ”El Ninjo” 1997 ökade den globala temperaturen? ” vi gör en liten extra överkurs genom att ställa en ytterligare kontrollfråga”

  ” Ser du ett bevis på detta samband i de mätdata/observationer av co2 koncentrationen som hoppade till uppåt samma år 1997 som El Ninjo”

  Sen kan du prova själv och kontrollera att du i princip med frågorna kan hävda vad som helst genom att byta objekten mot tex molnen, kossan, älgen, sällskapsdjur, ozonhålet skogen asfaltsläggning solen eller ja vad tusan nästan vad som helst och med reducerad intellektuell hederlighet . Att inte ställa de olika objekten kvantitivt emot andra är ju vad som möjliggör denna pseudovetenskapliga undersökningsteknik.

  Det blir ju samma konsekvens av att svar på frågorna som när du ställs frågan ”Har du slutat misshandla dina barn”? Anklagelsen och orsakssambandet är redan inbakad och fastställd genom frågeställningens formulering. ” Vaddå taskig fråga” säger Anna Schytt … ”blir inte barn misshandlade då?”

 3. Slabadang!

  Illustrativt!

 4. kent flood

  Värme.
  2003 övertalades jag av en fransk vän, JeanPaul, att segla på Canal du Nivernaes syd-öst om Paris i några veckor.
  Ett mycket vackert kulturlandskap.
  Kanalen var en gång byggd för att forsla ved till Paris. Kanalen går upp och ner för ett berg. Massor av slussar.
  Jag drog ner min MacGregor från Göteborg (utan mast). JeanPaul var oroligt för att vädret inte skulle vara
  varmt nog. Det var lite kyligt på nerresan. Första dagen gick bra. Vi började med att segla genom en kilometerlång tunnel. Spännande och svalt.
  Dagen därpå kom värmen från Sahara och den stannade i 2 veckor. 2 -17 / 8 2003 säger mitt péage kort. Högsta, av mig, uppmätta temperaturen var 47.8 grader. Bestämde mig för att hålla ut till 50 grader.
  Var 300-de meter en ny sluss. Flera fick man handmanövrera själva. Stackars min fru.
  Nätterna var värst. Gick sällan ner under 30 grader vid insomnandet.
  Kom på en metod att fläta handdukar till en krans runt skallen samt hälla vatten i mitten. Tyckte det bubblade i huvudet.
  Tack vare motorstyrd solpanel och ett bra fungerande kylskåp hade vi hela tiden tillgång till kallt vatten.
  Öl gick inte att dricka. Det skar i kroppen. Maten bestod av sallader. Bada var obehagligt i det kvalmiga kanalvattnet, men det fanns gott om duschar
  i byar och städer man passerade om man orkade stå i den långa dusch kön. Kryptor i kyrkor var bra också om inte alla kyrkor placerats på höga höjder.
  Enligt uppgift dog 15000 människor i området denna period. Kommunerna gjorde ingenting för att hjälpa de äldre.
  Stora skyltar kom dock upp om att man inte fick slösa med vattnet. Det fanns ju stora affärer med i alla byar och städer.
  Kunde man inte bjudit in äldre till långbord några timmar varje dag för att slippa värsta hättan? Bjuda på vatten och sallad.
  Man fick ju inte ens sitta i affärerna. Jag satte mig på en ölback, men blev brutalt bortkörd.
  Tror att gränsen vad man kan leva med går någonstans vid 50 grader dagtid.
  Väl på väg hem med bilens luftkonditionering på max tittade min fru på mig och sa: Kent aldrig mera kanaler. Jag tittade på henne och svarade: MariKatrin, aldrig mera kanaler.
  Är på väg till Split där vi seglar 1 – 2 månader varje år. +30 i luften och +25 i vattnet. Perfekt.
  Tror nog att Sverige skulle bli ett bättre land att leva i om medel temperaturen gick upp några grader.

 5. AG

  Mera ang. det ”skadestånd” som sägs ha tillmätts Michael Mann efter ett domstolsbeslut om org ATIs ”defamation”. (Kallat Manns forskning för ”bedrägeri” och associerat honom med diverse kriminella aktiviteter. Kanske inte särskilt snyggt i svenska ögon att göra så). Hursomhelst, drar Mann stora växlar på detta och kallar det för en seger för vetenskapen osv. ”Skadeståndet” var ju $250. Vilket kan tyckas underligt lite när man annars hör om belopp som är mångfalt större i USA. Det finns en förklaring, enligt en juridik-kunnig så tog aldrig domstolen ställning för eller emot anklagelserna. Däremot tog man ut en avgift från ATI som motsvarar kostnaderna för förvaltningen av ”målet” (tryck-kostnader m.m). ”Although called a fine, it is not a penalty nor is it damages. It is the rough cost of printing briefs for the court. Neither Mr. Mann nor the University sought damages and could not. This posting only demonstrates the lack of familiarity of the ”reporter” with common appellate law terms.” Kommentaren hänvisar till denna artikel:
  http://www.southernstudies.org/2014/07/climate-science-denier-group-must-pay-damages-for-.html
  Ni läste om det här på KU. Ni lär inte läsa om det någon annan stans i svenska media.

 6. Lars Cornell

  Slabadang #2
  När och var ställdes de frågorna?
  —————–
  2014-07-03 #25 av ChristerL
  ”Erica Bjerström på SVT har också erkänt att de tagit ett policybeslut i frågan.”
  Var, När, Hur?
  Är det någon som vet?
  —————–

 7. Kenneth Mikaelsson

  Informativ länk…
  http://www.weatherbell.com/saturday-summary-june-21-2014

 8. Slabadang

  Lars Cornell!

  SVT har sina ”policybeslut” i muntlig form och inte alla på SVT är nöjda med den politbyrå som styr och vakar över de ”bilder” politbyrån vill att svenska folket skall få av olika frågor. Chefen för denna politbyrå är Jan Axelsson politbyrån inom SVT kallas ”programetik” och är det nya namnet på den gamla mäktiga programsekriteriatet för vilken samma fd LO presshef Jan Axelsson också var chef.

  ”Programetik” kallas politbyrån och har till och med telefonjour dygnet runt för ”konsultation” och ”rådgivning” för SVTs journalister och redaktioner så att programporopagandan blir samordnad och likriktad. Jan Axelsson tillhör inventarierna på SVT och han har haft lång tid på sig att placera ut sina små lydiga knähundar inom organisationen och sett till att de fått ledande nyckelbefattningar.
  Eva Landahl kontrollerar båda nyhetsredaktionerna och divisionchefen över nyheter och samhälle Olof Carlsson är Axelssons egen lilla dörrmatta.

  Vad mer viktigt att veta är att det är denna av Axelsson ledda politbyrå som samordnar med den så kallade ”granskningsnämnden”. Vem som ställer villkoren för vem är höljt i dunkel och ingen kommunikation parterna emellan lyder under offentlighetsprincipen.

  Så vad är då sanningen om SVT och public service. Allt handlar om det klassiska behovet av makten att kontrollera informationen till medborgarna och Jan Axelsson har inte hamnat på sin position av en ren tillfällighet utan är av det socialdemokratiska partiet och dess fackföreningar framlotsad och därefter ohotad på sin makt och kontrollposition.

  Vid själva skapelsen av regelverken runt public service så var syftet att INTE ge allmänheten makt kontroll eller insyn i verksamheten och med den märkliga ordningen att vare sig styrelse eller stiftelse har rätt att ställa krav eller kritiskt granska programverksamheten. Munkavle gäller i denna fråga alltså även för våra riksdagspartiers representanter. Konsekvensen är att SVTs ledning INTE ansvara inför någon part överhuvudtaget annat än inför den byråkratiskt ritade och totalt tandlösa ”granskningsnämnd” som mer förefaller som att vara mer styrd av SVT än tvärtom. SVTs journalister svarar helt enkelt inför sin egen politbyrå och ingen annan. Bland annat ord och begrepp diskuteras mycket och varifrån olika begrepp kommer och hur de förvaltas och sedan sprids och i vilken ordning de dyker upp utgöt en mycket hemlig förhandling och strategi för hur de skall marknadsföras.
  Är du observant så kan du märka att SVT ifrågasätter begrepp om de är ”flyttskatt” ”skattetryck” eller ”full yttrandefrihet” men inte ”främlingfientlighet” ”rasism” ”klyftor” eller ”vinster i vården”. Det är idag med hjälp av internet mer möjligt att söka efter den tydliga vänstervridning som Axelssons politbyrå så länge skapat när vi kan söka fram till ex hur många ggr de påstått av havsnivåerna accelerera mot vad faktiska observationer säger.

  Tyvärr så skvallrades det inom public service då de fick klart för sig att de var under kartläggning och att de lämnade digitala spår efter sig som lätt kan användas som bevis för osakligheten partiskheten och beroendet. De stängde i panik istället av sin egen sökfunktion på SVT .se som motdrag, men de har ännu inte listat ut hur de skall kunna blockera Google och ”wayback” funktioner. Nu tar det bara lite längre tid när irrelevanta söksvar blandas med relevanta. Ett jobb som en granskningsnämnd värd namnet skulle ägna sig åt för att kunna mäta ”balansen” i rapporteringen av olika ämnen och lägga obalanser i bevis.

  hjälp andra att bli observanta på att SVT/SR ALDRIG efterfrågar allmänhetens analyser reaktioner och under ”Demokrativeckan i Almedalen” efterfrågades INTE allmänhetens eller licensbetalarnas synpunkter eller analyser om hur de tyckte att debatterna gått och absolut INTE frågar de heler vilka frågor som skall tas upp. Istället fick vi reda på hur ”Twitterreaktionerna var” mao vad andra journalister tyckte. Kul var Hûbinetts tolkning och påstådda kritik mot J Josefsson för hans granskning av det politiska våldet. Kammad medhårs från twitter när han granskade de däör jag aldrig sett hört eller mött men som tydligen finns överallt enligt SVTs joutnlaiter dvs rasister och nazister, däremot hade Joseffson på ”Twitter” dvs de twitterkonton vänsterjourn,aisterna följer varandra på som kritiserat Josefsson tilltag. Att den stora allmänheten jublade och gjorde frivolter (kolla reaktionerna på nätet istället för twitter) inför detta av politbyrån sett som brott mot ”policyn” är naturligtvis av NOLL intresse för Hubinette utan tvärtom ett mycket stort hot mot den fejkade opinion hon tilllhör och försöker kränga på svenska folket.

  Till min bevisföring kan vi lägga observationen att de tittarreaktioner och lyssnarreaktioner som kommer in är hemliga och redovisas ej för andra än de redaktionschefer och för den politbyrå som styr den. Allt intresse är att styra informationen desinformationen och opinionen istället för att styras av den, i egenskap av den organisation som påstår sig vara i ”Allmänhetens tjänst” så har de vänt på begreppet och jobbar med samma medel som i Nordkorea och andra diktaturer det är bara en fråga om versioner av ”light” till ”hard core” som skiljer och där klimatpropagandan från vetenskräpsredaktionen tillhör det senare slaget.

  Public service är tyvärr och mycket tråkigt en stor långvarig och väl etablerad lögn. En stor lögn om opartiskhet saklighet och oberoende , vi innan internets tillkomst var utan makt och verktyg att kontrollera och granska. Nu har vi tillgången till verktygen och nu saknas bara den organiserade formen för att allmänheten/licensbetalarnas kunskaper och påverkan/beställning med all rätta skall nå direkt in i ledning för public service produktion för att kunna påverka den tjänst de tvingas betala för.

  Den sista lilla knorren för att sossarna som satt på makten skulle kunna kapa kontrollen över public service även om regeringsmakten förlorades, var att med Orwellska ordalag beskriva SVT/SR som ”självständiga bolag” vilket i praktiken betyder kapade av de få nyckelbefattningar som krävs för en operativ kontroll över ”policy” och ”programetiken”.

  Rekryteringen innebär samtidigt krav på att man delar de ”värderingar” som präglar svts ”programutbud” .. ja du vet det där ”värderingarna” som Jan Axelsson tillsammans med sossarnas och fackens thinktanks har formulerat. Vilka värderingar som gäller har möjligtvis missats av de med kombinationshandikappen blind/döv eller de som bara lyssnar på sjöväderrapporten? Är det bara vänsteraktivister gröna aktivister som känner sig kallade både till journalisthögskolan med Kicki ”Vilket samhälle vill VI ha” Hultin som rektor eller till politbyråns SVT/SR? Vilka VI är har hultin aldrig riktigt förklarat och hon är inte ensam om att inte svara på den frågan.

  Vad är anledningen till att SVT/SR INTE vill skylta med eller säkerställa balanserad rekrytering av sin personal tro? 🙂 Vad som ytterligare kommer få denna gamla perverterade skapelse att implodera är det ökande och numer allt mer självklara kravet på interaktivitet. Politbyråns ordförande hänger liksom inte med i svängarna och hans grepp om medborgarnas information och hans egen kontroll över folkopinionen blir allt sämre och rinner i allt större utsträckning ut mellan fingrarna på honom. När han försöker sprida rök över sitt monumentala intresse blockera den allmänna opinionen lägger upp på FACEBOOK !!! ”Din röst” där ingen överhuvudtaget har någon insyn ansvar eller kontroll över vilka villkor som gäller och mig veterligen ingår inte rättigheter till konto på ”Facebook” i licensavgiften? Vi ser ett SVT/SR i fritt fall !!

 9. Ann LH

  Slabadang, pedagiskt som vanligt!
  Tack AG för länken. Singer beskrev sin uppfattning om Mannkurvan under Heartland konf. Den var helt klar hård men med typiskt Singerhumor. Just nu har jag glömt hur orden föll. Väl värda att minnas.
  F.ö. Just hemkommen från fantastisk sommardag i Skärhamn (ska på hemmamålet uttalas med riktigt SK…. och inget annat) där årets träbåtsfestival gick av stapel. Inte en klimatupplysare så långt ögat nådde förutom ThomasJ, som har drabbats av någon smärtsam rygghistoria.
  Nostalgi högt och lågt, massor med folk förståss, helt underbart men hemma – bäst.

 10. Ann LH

  Typisk Singerhumor ska det naturligtvis vara.

 11. Olav Gjelten

  När en person som jag under lång tid känt förtroende för här på Klimatupplysningen, tillkännagav att han var feminist, brast det fullständigt för mig under någon halvminut – och jag vill än en gång be om ursäkt för att jag uttrykte mig både klumpigt och dumt när jag skrev att jag inte ville se honom skriva mer på KI.
  Sådant antidemokratiskt förfaringssätt hör självklart bara hemma hos revolutionärerna inom miljö-vänstern och demokratins svurna fiender, feminismen. I deras media är vi sympatisörer till Klimatupplysningen utestängda från alla möjligheter att få uttrycka oss.

  I feminismen ser jag demokratins allra värsta fiende och som för alla oss borde vara långt viktigare att bekämpa än de pojkar som långt där borta kämpar inom talibanrörelsen och Al Qaida.

 12. Alienna

  #11 Olav,

  Ja, du betedde dig som en äkta feminist. 😉

 13. Pelle L

  Olav Gjelten #11

  Rakryggat av dig att be om ursäkt, och jag är säker på att Pehr B inte är långsint.

  Själv har jag blivit långsynt på gamla dar.
  Och jag får ibland kritik när jag använder ordet kärring.
  Då får jag förklara fakta: att det finns kärringar av båda könen.
  F.ö. finns det i våra farvatten en hajart som heter håkärring/håkäring,
  som är en rejäl pjäs på upp emot ett ton.

  Vi har dessutom en vacker ö utanför Orust som heter Käringön.
  Vad ordet käring betyder i maritima sammanhang vet jag inte riktigt,
  men ordstammen finns i seglingsbegreppet t.ex. ”att kära en udde”,
  vilket betyder att segla nära udden.
  Det är lite ”nära och kära” över ordet.

  Kanske Orustbon Ann LH vet bättre besked?

  Ann LH och ThomasJ: Tyvärr blev det ingen Skärhamnsresa för mig i år.

  Till Ann LH:s språklektion i tjörmål (ska på hemmamålet uttalas med riktigt SK…. och inget annat)
  vill jag tillägga att i Skärhamn skall ä:et snarast uttalas som ”e”.

  Nu blir det i alla fall sill och potatis 🙂

 14. Olav Gjelten #11,

  Tack, nu lägger vi det bakom oss! Vi har ju olika åsikter i en hel del saker men så skall det vara och tänk vad tråkigt det skulle bli om alla bara tyckte samma sak.

 15. Slabadang

  Olav G!

  Att be om förlåtelse är stort! Det krävs både mod och självkänsla. ”Feminism” är vad jag kallar ett av de moderna slimebegreppen ett lysande exempel på missbruk av i grunden fullständigt legitima krav på förändringar. Sen har ordet kapats av vänsterextrema krafter och förvandlat ordets innebörd till något helt perverterat absurt och här hittar vi enligt mig själva kärnan i kommunismens förljugna och medvetet manipulativa strategi att kidnappa legitima strävanden efter VERKLIG rättvisa till att bli en kamp för det motsatta dvs orättvisa istället.

  För mig är jämnställdheten reglerad genom vår lagstiftning. Det ha gått stegvis framåt och begräönsningen av vad som kan regleras med lag är satt till könsneutraliseringens fulla genomförande. Den målsättningen har vi nu uppnått vilket då Gudrun Schyman och andra som vill profitera på frågan fabricerar fram andra ”lagar” osynliga ”strukturer” och använder sedan feminsimen som ett intrusivt verktyg att tvinga fram de enligt lagstiftningen fria valen för män och kvinnor med fejkade och stadsreglerade könslagar där det blir staten och feminismkommunismen som skall styra över både kvinnor och män till de utopier denna extremfeminsism jobbar efter.

  Utöver denna kommunistiska strategi att få makt kontroll och inflytande så är ju den fabricerade könskonflikten ett medel till konfrontation har splittring och destabilisering som postkommunismen jobbar för. Konflikt konflikt konflikt härska söndra anklaga och hitta på de mest märkliga trasselsuddar till tankefigurer ingår i strategin.

  Som vän av grundläggande ordning och med största respekt för kvinnors både förmåga omdöme och besittande av egen vilja och lika kapabla som män, så vore det rena skymfen mot dem att samtidigt hävda att de måste ”ha hjälp”. Gudrun Schyman och de rabiata feministerna skiter fullständigt i kvinnorna de använder bara dem som verktyg för att täcka det sjukt intoleranta och totalitära tänkandet som styr hela vänstergeggan. De klarar helt enkelt inte av att människor gör andra val eller har andra värderingar eller prioriteringar. De är som fårhundar som inte kan komma till ro innan alla fåren är under kontroll och rör sig i den riktning åt vänster hunden önskar. Det ses mer som uppstudsighet eller fräckhet att frågasätta deras trasselsuddar till tankemönster. De klarar ju inte heller av att diskutera eller samtala. De blir helt rabiata med fradga i munnen och vräker ur sig de värsta ord och anklagelser de kan hitta på om nån har mage att daska till glorian lite på sned.

  Vad du kan vara trygg med är att 98% av Sveriges kvinnor INTE röstar på FI. Trots att Gudrun har egen ingång med svängdörrar in till politbyrån på SVT och med egna svettfläckar lämnade efter sig efter år av nötande i SVTs alla soffor så inser de flesta att hon är ju helt snurrig i kolan … helt enkelt. Likt Göran Greider som har fläcken intill i soffan och inte uttryckt något konkret begripligt på ja f aaa n …. typ trettio år? greiders hår måste vara en spegelbild av hur det ser ut mellan hans öron! Vilket trassel!! 🙂
  De här extremfeministerna kör ju sen den teatraliska martyrens gråtvals när de de anklagat för ja i princip allt ryter och spottar tillbaka och låtsas blanda ihop ”kvinnohat” med det genuint allmänna föraktet för rabiata vänsterfeminister.

 16. Rosenhane

  Tack Slabadang.

  Nu har du fått upp mig på banan igen. För några dagar sedan i tråden om Åsa Romsons famösa uttalande om vita heterosexuella män råkade jag använda en gammal hederlig synonym till extremfeminister som börjar på kä… och blev bortmodererad för detta trots relevant klimatknorr på slutet.
  Omarbetad med din vokabulär blir min kommentar som följer:

  Svar till dolf #15

  Istället för att polisanmäla(vilket inte leder nån vart), varför inte anlägga moteld?
  Man borde helt enkelt införa en extremfeministskatt.
  Låt oss anta att åtminstone var tredje kvinna över trettio kan sorteras in i kategorin riktig extremfeministjävel, det skulle ge mellan tummen och pekfingret minst 800 tusen extremfeminister inom landets gränser.
  Kategoriseringen måste naturligtvis utgå från prototyperna Romson, Schyman, Ylva Johansson, Birgitta Ohlsson och några till så att inga oskyldiga ska känna sig utpekade.
  En rimlig extremfeministskatt vore en tusenlapp i månaden per extremfeminist under en försöksperiod på fyra år från och med september i år.
  Det skulle i runda slängar inbringa tio miljarder per år till statskassan och torde räcka både till ett extra frukostägg till landets äldre samt rivning och återvinning av ett försvarligt antal birdchops.
  OBS.
  Tycker du att mitt förslag är olämpligt utgör du automatiskt en del i det kommande skatteunderlaget.

 17. Rosenhane

  Tack Slabadang.

  Nu har du fått upp mig på banan igen. För några dagar sedan i tråden om Åsa Romsons famösa uttalande om vita heterosexuella män råkade jag använda en gammal hederlig synonym till extremfeminister som börjar på kä… och blev bortmodererad för detta trots relevant klimatknorr på slutet.
  Omarbetad med din vokabulär blir min kommentar som följer:

  Svar till dolf #15

  Istället för att polisanmäla(vilket inte leder nån vart), varför inte anlägga moteld?
  Man borde helt enkelt införa en extremfeministskatt.
  Låt oss anta att åtminstone var tredje kvinna över trettio kan sorteras in i kategorin riktig extremfeministjävel, det skulle ge mellan tummen och pekfingret minst 800 tusen extremfeminister inom landets gränser.
  Kategoriseringen måste naturligtvis utgå från prototyperna Romson, Schyman, Ylva Johansson, Birgitta Ohlsson och några till så att inga oskyldiga ska känna sig utpekade.
  En rimlig extremfeministskatt vore en tusenlapp i månaden per extremfeminist under en försöksperiod på fyra år från och med september i år.
  Det skulle i runda slängar inbringa tio miljarder per år till statskassan och torde räcka både till ett extra frukostägg till landets äldre samt rivning och återvinning av ett försvarligt antal birdchops.
  OBS.
  Tycker du att mitt förslag är olämpligt utgör du automatiskt en del i det kommande skatteunderlaget.

 18. Pelle L

  Rosenhane

  😀 😀 😀

  Jag vad allt har dårarna inte velat skattebelägga?
  Mansskatt, fettskatt, köttskatt, sockerskatt…
  Ja det finns många fler.

  Och det var inte så länge sedan vi hade lyxskatt på parfym och choklad.
  Och hundskatt (kattskatt?), båtskatt, kyrkoskatt…

  I höstas räknade jag ut att skatten på den el jag förbrukar var ca 140%.
  Och så sägs det att SMS-låneföretagen är ockrare 🙁

 19. ThomasJ

  Ann L-H: Jättekul/-trevligt att råkas & språkas på bryggan igår. 😀 Dagen var ju mer än helt perfekt i alla avseenden, mycket och väldigt många trevliga & intresserade människor (förutom en dam som betedde sig som typ af Schyrman, men fick en rejäl avhyvling av en annan dam, som bad ’Schyrmanskan’ att dra åt humhum – rejält kul!)

  Synd att det inte funkade med Pelle Ls evtl. besök/träff här – men det är ju en dag idag oxo…? 😉
  (Vi drar igång vid pass kl. 11:00 idag, same place.)

  Varma hälsningar från ’Sydön’! 😀 😀 😀

  //TJ

 20. Olle

  Till er män som vill ha ännu mer feminism och ännu mindre rättvisa i Sverige. Skulle önska att ni, liksom jag, totalt oskyldiga, mitt i natten, var och en av er blir hämtade av tiotalet poliser och ställd inför kränkande förhör där ni respektlöst lär er förstå att det knappt spelar någon roll vad ni än säger. Som män är ni kräk och skall ni behandlas därefter.

  Jag har inga problem med att förlåta den kvinna som anmälde mig. Hon var bara förbannad på mig för att jag tillät hennes barn sova hos mig utan att hon just den här gången gett mig tillstånd till det. Det hon visste var att samhället inte tvekar ta kvinnans ställning vid minsta konflikt med män. Redan dagen därpå skjutsade jag henne till affären så hon fick handla.
  Det jag inte förlåter och glömmer är polisen och råttssamhällets totala kränkning av mig. Efter dänna händelse är inte längre Sverige en rättsstat för mig. Jag känner mig tvärt emot rädd inför den så kallade rättvisan.
  Om detta skrev jag en längre artickel igår. Klimatupplysningen tillät aldrig artikeln publiseras.

 21. Gunnar Strandell

  Ann LH #9
  Apropå ”KU-spotting”
  Såg Ingemar Nordin sortera sopor utanför City Gross idag.
  Tyvärr kunde jag inte säkert identifiera honom förrän jag såg bilnumret när han åkte iväg.

 22. Ingemar Nordin

  Gunnar S #21,

  Sopsortering gör livet till ett helvete för oss sommargäster. Var lägger man begagnade blöjor efter barnbarnets besök? Var lägger man ett trasigt paraply? 🙂

 23. Pelle L

  Ingemar Nordin #22

  Begagnade blöjor tvättar man och hänger på tork.
  Bäst är en förzinkad tvättbalja (fast helst en bäck i ett naturreservat) och gnuggande för hand mot tvättbräda, urvridning och upphängning på ekologiskt hampsnöre.

  För ni använder väl hemvirkade ekologiska linblöjor och inte engångsskräp av blekt bomull?

  Paraplyer lagar man så håller de hela livet.
  Har ni ingen cykel- och paraplyverkstad på orten?

  Och en glädjande nyhet: Investeringar i vindkraft ner 83% 🙂
  http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/07/14/mindre-investeringar-i-vindkraften/

  Citat med humor:
  ”Ska vi säkra energiförsörjningen så att det finns tillräckligt med energi när industrin börjar gå på högvarv som får man inte tappa tempo och ska vi börja med en avveckling av kärnkraften måste utbyggnaden ta riktig fart”

 24. Håkan Bergman

  Så går beslutsamhetens friska hy …
  http://www.dn.se/sthlm/nya-stadsdelen-nar-inte-sina-miljomal/

 25. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #22
  Sopsortering är big business idag. Det innebär att du inte får kasta något, om du inte betalat för avfallshanteringen vid inköpet. Ett dussin engångsgafflar i en container för plastemballage, som betalat sin förpackningsavgift, straffas med 20.000:- i extra avgift.

  Den här gången tog jag med mina sopor hem till Södertälje, men jag har tidigare utnyttjat återvinningsgården där du var och fått hjälp av trevlig personal. 🙂