Klimatdebattens överdrifter: Risken med att vara för duktig

Klimatdebatten innehåller många inkonsekvenser. Är Sverige ett föregångsland som skall berätta för världen hur klimatet skall räddas eller ligger vi i stället efter med 150 år? Så olika bud får man i debattartiklar av professor Thomas Sterner, ledande rapportförfattare inom FNs klimatpanel, och MPs språkrör Gustav Fridolin. Här vill jag också mana till försiktighet i hur Sverige skall använda sin ställning som föregångsland så att denna inte blir till nackdel för våra barnbarn.

WWF_IsJag har tidigare skrivit ett par blogginlägg om klimatdebattens överdrifter, dels för att försvara mig själv mot personangrepp, men inte minst för att kritisera användningen av ad hominem i den klimatvetenskapliga debatten. I detta inlägg tar jag upp en annan aspekt av klimatdebattens överdrifter, nämligen hur politiker kan hårdra och överdriva för att nå fram i propagandabruset. Men jag hävdar här att sådana överdrifter faktiskt kan komma att slå tillbaka mot våra barnbarn.

I ”Klimatet och skolan kräver samarbete över blockgräns” skriver Gustav Fridolin (MP), DN Debatt 2014-06-14:

Sverige håller på att missa de klimatmål vi satt upp gemensamt och lovat våra barn att nå. Idag går arbetet så långsamt att vi är på väg att missa klimatmålen med 150 år.

I ”Det svenska exemplet visar vägen för världen”, skriver Thomas Sterner (professor och ledande författare för FNs klimatpanel), DN Debatt 2014-04-13:

Sverige har visat att det går. Vi har en koldioxidsskatt på över tusen kronor per ton. De flesta jag talar med utomlands har svårt att tro att den kan vara så hög
.
..
Men Sverige är mycket litet och vad vi gör är bara betydelsefullt som ett exempel – effekten beror helt på om vi lyckas berätta för världen vad vi gjort!

vindkraft MpFridolins ger en helt annan bild än Sterner enligt dessa citat. Av intresse i sammanhanget är att andra MP-politiker, i sin iver att främja MPs politiska ideologi, till och med har kommit i uttalad konflikt med forskare i debatterna om vargar och GMO (Genetiskt modifierade organismer). Se följande debattartikel:

Gröna politiker måste tåla grön granskning, Stefan Jansson (professor i växters cell- och molekylärbiologi), Olof Liberg (docent i viltekologi), SvD Brännpunkt 2014-07-02.

Även vad konflikten rör sig om är av intresse här. Så här beskrivs detta av de två forskarna:

Och det vi har gjort är att vi – baserat på oberoende forskning finansierad av offentliga medel – pekat på att Miljöpartiets dogmatiska inställning i vissa frågor står i konflikt med forskning och beprövad erfarenhet.

Skillnaden i hur Fridolin och Sterner bedömer Sveriges ställning i klimatsammanhang väcker frågan om det inte finns risk att vi i Sverige av politiska skäl går alldeles för långt i våra klimatambitioner.

Av samtalet mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel framgår att sannolikheten för katastrofala klimatproblem vid slutet av detta sekel är mycket liten. Christy menade att risken är mycket liten medan Emanuel framhåller att det är en liten sannolikhet för katastrofala konsekvenser och då kan risken sedd som sannolikhet gånger konsekvens ändå vara betydande och motivera åtgärder.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-11.

Läs mer: Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel, del 2. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-06-06.

Men nu har vi haft en uppvärmningspaus på snart 18 år (nästan en kvarts medellivslängd i Sverige). Visserligen är alla klimatforskare från Lindzen. Spencer och Christy på ena sidan till Hansen och Rahmstorf på den andra eniga om att klimatvetenskapens teori innebär att uppvärmningen förr eller senare kommer att fortsätta på grund av ökade växthusgaser. Oenigheten gäller hur stor och snabb en sådan uppvärmning kan komma att bli.

Men det finns ändå en mycket liten sannolikhet, även ur ett klimatvetenskapligt perspektiv, nämligen möjligheten att växthusgasernas betydelse har allvarligt missförståtts av vetenskapen, att temperaturen nu ligger på en maximal nivå på lång sikt, kanske till och med det högsta värdet under vad som är kvar av denna mellanistid. Det finns samtidigt en fara i att alltför aggressiva klimatåtgärder kan leda till en framtida global ekonomisk depression som kan drabba framtida generationer hårt under lång tid.

Om detta mycket osannolika, att uppvärmningen upphör för gott, ändå skulle ske kommer de som förespråkat alltför aggressiva åtgärder som skadat den globala ekonomin att komma i skottlinjen.

Därför måste vi i Sverige, när vi agerar som ett föregångsland i klimatfrågan, även hela tiden vara på vår vakt mot att bli omotiverat duktiga så att vi inte i framtiden kommer att bedömas som skyldiga till skadliga effekter på den globala ekonomin.

Om Sverige i framtiden fördöms för att vi lurade världen med skadligt aggressiva klimatåtgärder är det lika dåligt för våra barnbarn som om vi skulle fördömas för att vi struntat i klimatfrågan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Visst är det så, Pehr. Det är dock inte bara inom detta område man ser ett helt overkligt skeende, sprunget ur den politiska korrekthetens grupptryck.

  I övrigt pratar både Sterner och Fridolin rent strunt, som tidigare redovisats i detta forum.

 2. Jag sammanfattar din artikel med att man ska vara försiktigt med vad man önskar. Konsekvenserna av en över hövan infriad önskan kan bli oöverskådliga och ohanterliga.

 3. tipp

  Det sägs att råttor lämnar sjunkande skepp. Klimathotstrenden är inne på sista versen. Människor börja överge den. I en cirkulärinsändare i Bärgslagsbladet (2014-07-10) hotar nu Anders Wijkman med den stora arbetslösheten bland tjänstemän när IT-verksamheter införs. Han har undertecknat sig som ordförande i Rom-klubben. Kan man inte försörja sig på ena hotet så får man försöka med ett annat. Teknikförändringar har pågått sedan Gutenbergs dagar, mera intensivt de senaste 300 åren med följd att människor fått ett drägligare liv och kortare arbetsdagar. Kallare klimat, primitivare liv hägrar för vissa.

 4. Pär Green

  Storskaliga solkraftverk må ”producera ren energi”.

  Men de är rena döden för fåglar, fjärilar, trollsländor och andra insekter.

  Allt detta enligt en rapport från amerikanska naturvårdsmyndigheten USFWS.

  Det är tidningen Metro som uppmärksammar rapporten där det bland annat står att solanläggningen Ivanpah i Kalifornien reflekterar koncentrerat ljus som är så kraftigt att den i stort sett steker fåglarna i luften.

  En pilgrimsfalk finns bland de 46 fåglar som dött av de brännande solstrålarna.

  Fåglarna kommer för nära tornet som samlar ihop solstrålar från panelerna som dominerar landskapet. De lockas dit av döda fjärilar, trollsländor och andra insekter som dött av samma orsak.
  Flygförmågan försämras

  Rapporten varnar också för att de fåglar som inte dör omedelbart kan få svårare att flyga, vilket gör det svårt att fly från rovdjur och hitta mat.

  Personalen på Ivanpah kallar varelser som flyger in i solstrålarna och avtecknas som rökstrimmor – ”Streamers”.

  Enligt Metro skriver rapportförfattarna att strålarna innebär ”en betydande påverkan” för monarkfjärilens beståd i öknen i Sydväst”.

 5. HenrikM

  Det är märkligt att inget annat parti gör en stor sak av MP:s ljugande. MP startade på lögnen om skogsdöden. Kom in i riskdagen på lögnen om säldöden. Fortsätter på inslagen väg. Man kan ju tycka att det är öppet mål för ett parti som vill förnedra MP å det grövsta. Det borde väl bara vara att ”liera” sig med de sanna vetenskaparna och gemensamt gå ut media och slå hål på de vansinniga myter som MP sprider såsom:
  – Ekologisk odling är miljövänligt
  – Lägga ner kärnkraft är miljövänligt
  – Bygga vindkraftverk är miljövänligt
  – Solceller i Sverige är miljövänligt
  – Bioenergi… säger bara Etanol-satsningen
  – Deras GMO-motstånd

 6. ThomasJ

  Har deFacto rejäla svårigheter i medhåll av att Sverige ’är ett föregångsland’ i något med vetenskaplig o/e förnuftig bas, sedan lång tid tillbaka – ja, där finns enstaka undantag, medgives. Som ’föregångsland’ inom vaddå? Våta populismdrömmar från blåljugande Ekskan etCons & därutöver alla romsöner? Det enda som skulle kunna benämnas vara ’föregångsland’ är politokratins fenomenala ’framgång’ i att demontera ett [tidigare] väl fungerande samhälle. Arma Land!

  Mvh/TJ

 7. Kenneth Mikaelsson

  Enda Sverige är garanterat världsledande inom är ju RÖVSLICKERI … för det är ju den viktigaste hörnstenen i en demokratur…

 8. Björn

  Det är tragiskt att vi har partier som Miljöpartiet som med sin aningslöshet och teknikfientlighet, inte förstår att deras politik bara kan leda till ett U-landsmässigt moras. Fridolin och Romson är obegripligt verklighetsfrånvända, med sin destruktiva klimatpolitik. Har den skyddade världen som de lever i, lett till en pseudoföreställning om vår osårbarhet? Är inte politikens uppgift att leda människor ur elände och fattigdom? Miljöpartiets politik leder tvärtom, till elände och fattigdom. Hur lyckas man så fatalt leda in människor i en föreställning om trygghet och hållbarhet och en magisk föreställning om att vi kan påverka klimatutvecklingen, med att stänga av praktiskt taget all energiproduktion som inte är vindkraft? Att inbilla omvärlden att vi med denna verklighetsfrånvända och destruktiva politik, skall vara föredömen för resten av världen, är att förlöjliga oss andra medborgare.

 9. lennart bengtsson

  Bra skrivet Björn

  Vi har kanske ngt olika syn på klimateffekten av solemissionen men knappast i vad Du så korrekt formulerat i 8. MP är tveklöst landets mest allvarliga politiska problem i sin absurda teknikfientlighet och betydligt mer bekymmersamt än SD. Problemet är bara att de som stödjer dem inte begriper bättre. Man kan bara hoppas att S i tid skall inse vad som kan komma att ske innan det har gått för långt. Förr i världen kunde kunniga och förnuftiga ämbetsmän förhindra de värsta galenskaperna men det gäller nog inte längre efter den långa perioden av politisering och genusisering bland landets ”ämbetsmän”

 10. Börje S.

  På WattsUpWithThat idag analyseras en studie som bevisar att Klimatförändringarana otvivelaktigt leder till att människorna drabbas av fler njurstenar än under den tid det inte var några Klimatförändringar. Jag har för mig att en liknande studie publicerats redan för några år sedan, ty den nämns i http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm och John Brignell avslutade i mars 2013 sin insamling av bevis för att den globala uppvärmningen är orsaken till alla mänsklighetens problem mars 2012.

  Alla vi som grundar vår världsbild på vad media, t ex DN, SVD, Sydsvenskan och Public Service, berättar för oss vet ju att fr o m att klimatförändringarna startade 1950 så har mänskligheten fått stora problem att brottas med, till skillnad från tiden före, då världen var problemfri.

  Jag citerar 3 utomordentliga reaktioner på njurstensstudien från signaturen ”ferdberple”:

  ferdberple says:
  July 11, 2014 at 6:29 am
  ”As daily temperatures increase, so does the number of patients seeking treatment for kidney stones.”
  =========
  proof positive that kidney stones are causing global warming. Or maybe global warming is caused by seeking treatment for kidney stones.

  July 11, 2014 at 6:33 am
  stone prevalence has doubled since the 1964–1972 time period, and appears to have stabilized since the early 1980s
  ==========
  Just about the time global warming took off, kidney stones stabilized. Thus, global warming is helping stabilize kidney stones. On the other hand, kidney stones appear to have increased during the global cooling scare on the 60′s and 70′s. proving that kidney stones cause global cooling scares.

  July 11, 2014 at 6:37 am
  agenda driven science at its finest. Look for a correlation between temperature and some other factor. Ignore the role of chance and natural variability. Whatever you find is proof temperate is either causing or caused by whatever correlation you find.

  Suverän beskrivning!

 11. Börje S.

  Äsch…
  ”John Brignell avslutade sin insamling av bevis för att den globala uppvärmningen är orsaken till alla mänsklighetens problem i mars 2012.”

  …ska det vara

 12. Ben

  Climat hysteria has its own momentum I know. But why in the world are commonscense disregarded?

  I have come to think that this is the world of the climatnersds. When I met Ozzy once a fellow fan asked about a specific thing in the studio. He (Ozzy ) could not answer the question. It sounds very familiar. Folks here are debating about how the sun may, or may not have an effect on the weather. The one thing we can agree on is that there are no evidence of human interaction in the weather systems at all.

  Anyone saying something else is lying. Big time.

 13. Pelle L

  Börje S.

  Ja det sprider sig, fler och fler märker det.
  Åtminstone bland oss vita, medelålders, heterosexuella män.

  Är det inte vatten i öronen så är det fotvårtor, getingbett eller perifer polyneuropati.

  Nu skall jag skriva mitt testamente och sedan lägga näsan i vädret (ej klimatet) 🙁

 14. Jan

  Tankarna på att Sverige skall gå före och hela världen sedan snällt följer vårt högstående moraliska föredöme är ett utbrott av nationell chauvinism av det mera enfaldiga slaget.

 15. Svempa

  Man hoppas att Pastor Fridolin snart följer Pastor Ekman i spåren och lämnar sin frikyrka.