Röster från oliktänkande tystas ner av klimatforskare

Forskare

Forskning som ifrågasatte riktigheten av de datamodeller som används för att förutsäga den globala uppvärmningen blev ”censurerad” av klimatforskare, skriver Ben Webster, The Times (hela artikeln finns att läsa på gwpf).

I forskarrapporen, som lämnades in 2009 till American Meteorological Society Journal, föreslogs att de datormodeller som används av FN: s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) är bristfälliga, vilket resulterar i att mänsklig påverkan på klimatet är överdrivna och effekterna av naturliga variationer underdrivna. Om det stämmer, skulle de kunna innebära att växthusgaserna har mindre påverkan än IPCC har förutspått och att risken för katastrofal global uppvärmning har överskattats.

I peer review-processen ska detta avsnitt i rapporten tagits bort. En av granskarna menade att klimatmodellernas bristfällighet inte bör offentliggöras eftersom det ”skulle leda till onödig förvirring i klimatforskningssamhället”. En annan skrev: ”Hela denna diskussion måste försvinna.”

Vladimir Semenov, en klimatforskare vid Geomar institutet i Kiel, Tyskland, menade att de frågor han och sex andra hade ställts i den ursprungliga versionen var giltiga och att ta bort dem var ”ett slags censur”. Han bestämde sig för att tala ut efter att ha sett en före detta kollega, professor Lennart Bengtsson, förtalad för att ifrågasätta IPCC: s förutsägelser om den globala uppvärmningen.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Alienna

  ’Forskare’ som är motståndare till ifrågasättande är, per definition, pseudoforskare.

  Motstånd mot ifrågasättande är, i sig, ett solklart bevis på kvasivetenskap.

 2. Björn

  Motreaktioner mot den blinda tron på AGW växer och växer. Om politikerna börjar misstänka att det inte står rätt till med klimatfrågan och att den globala uppvärmningen inte är orsakad av det som påstås, då kan dammluckorna snart vara öppnade. Det finns naturligtvis även tveklöst politiker med sans och förnuft, men dessa har i konsensusflodens dån, inte hörts. När denna flod minskar, kan även röster som från Vladimir Semenov och Lennart Bengtsson börja höras. Självklart kan inte en enda faktor som CO2 driva klimatet, vilket ren intuition säger är en omöjlighet vid sidan av större dominerande fenomen som solen och världsrymden. Vi har ingen global uppvärmning längre! Den icke kvantifierade antropogena påverkan på klimatet drunknar i alla med solen associerade fenomen. Det är dessa fenomen som vi med respekt måste lära oss att förstå, annars finns ingen beredskap mot en oväntad vändning i den globala temperaturen.

 3. Andra klimatforskare har också liknande erfarenheter. Så här skriver den välkände klimatforskaren James Annan i ett blogginlägg med anledning av en refuserad vetenskaplig artikel:
  http://julesandjames.blogspot.se/2013/09/first.html

  “I’m confident that the paper was fundamentally correct, worth publishing, and that it would have had plenty of impact. However, the peer review filter is pretty noisy at journals like GRL with high rejection rates, and decisions can’t be parsed too finely. I did subsequently encourage submission to other journals, but for various reasons that didn’t happen. Of course it’s easy for a minor author to encourage other people to do the work for a new submission 🙂 In case it isn’t already clear, my listing as last author is not an indication that I’m the Machiavellian brains masterminding this nefarious plot to discredit climate models, but instead just a fair reflection on the minor magnitude of my contribution.

  3 years later, it seems reasonable to conclude that our main error was merely in being several years ahead of the rest of the field.”

  Som jag förstår det så tog denna refuserade artikel upp precis samma problem med klimatmodellerna som Semenov och hans medförfattare ville diskutera.

 4. Björn #2,

  ”Det är dessa fenomen som vi med respekt måste lära oss att förstå, annars finns ingen beredskap mot en oväntad vändning i den globala temperaturen.”

  Detta är precis vad jag anser också, du har uttryckt det mycket bra.

 5. Thomas P

  Var tar er ”skeptiska” inställning vägen när ni får läsa något som ni gillar? När den MSM ni vanligen hatar skriver något sådant här finns inte minst spår av fundering på vad som är sant, nej då är det ena sidans version som gäller och inget som får ifrågasättas. Är det någon som vet vad Semenov skrev i sin artikel? Vad granskarna skrev? Nej, men sådana petitesser behövs inte för att kunna förklara att Semenov är ett offer för den stora klimatkonspirationen.

 6. Thomas
  Visst handlar det om utsagor som kanske inte går att bekräfta. Är du lika kritisk när ex M Mann berättar om påstådda trakasserier?

 7. Gunbo

  Saxat från en kommentar på WUWT och som tål att tänkas på:

  ”Skeptics being skeptical of skepticism. No better way to get to the truth.”

 8. Jarek Luberek

  ”Var tar er ”skeptiska” inställning vägen när ni får läsa något som ni gillar?”

  Visar väl bara att folk på forumet inte är skeptiska till allt utan bara till riktigt usla teorier.

 9. Thomas #5,

  Semenovs artikel går att läsa i sin modifierade form utan kritiken mot klimatmodellerna som man krävde skulle strykas. Sedan är det ju alltid så att den som blir utsatt för något som upplevs som ett övergrepp i egenskap av offer alltid talar i egen sak. Vad man då¨kan titta på är om andra har liknande berättelser, och det var ju det som var poängen här.

  James Annan hade en tredje liknande berättelse. I hans fall finns artikeln att läsa, han har lagt ut den på¨arXiv.org:
  http://arxiv.org/abs/1309.5164

  Titel:

  ”Assessing the consistency between short-term global temperature trends in observations and climate model projections”

  Abstract:

  ”Assessing the consistency between short-term global temperature trends in observations and climate model projections is a challenging problem. While climate models capture many processes governing short-term climate fluctuations, they are not expected to simulate the specific timing of these somewhat random phenomena – the occurrence of which may impact the realized trend. Therefore, to assess model performance, we develop distributions of projected temperature trends from a collection of climate models running the IPCC A1B emissions scenario. We evaluate where observed trends of length 5 to 15 years fall within the distribution of model trends of the same length. We find that current trends lie near the lower limits of the model distributions, with cumulative probability-of-occurrence values typically between 5 percent and 20 percent, and probabilities below 5 percent not uncommon. Our results indicate cause for concern regarding the consistency between climate model projections and observed climate behavior under conditions of increasing anthropogenic greenhouse-gas emissions.”

 10. Helge

  Thomas P #5

  Har aldrig förstått hur du har mage att komma med den typen av påpekande. Du är ju själv inte speciellt öppen för andra tolkningar. Sen vet jag inte var du får uppfattningen att flertalet ”hatar” saker och ting. Själv uppfattar jag bara att man vill att det går juste till enligt de roller de förmodas ha.

 11. Daniel Wiklund

  Tomas P förnekar sig aldrig, en mästare på projektion.

 12. Olav Gjelten

  Av svenska riksdagspertier är det nog bara SD som skulle kunna erkänna att koldioxiden och människan inte alls, eller åtminstone i mycket ringa grad, har förorsakat global uppvärminig. Alla andra partier har alltför mycket prestige att förlora för att vi ens skall fundera på möjligheten av en sådan retrett. Likadant är det med SVT ovh storstadsmedia.
  Partitopparna och höjdarna inom media räknar väl med att under sin tid vid makten ändå kunna hålla skenet uppe. Det tror jag också säkert de klarar, då samhällseliten är duktiga på att hålla varandra om ryggen när det behövs.

  Vilka problem som efterträdarna inom partier och redaktioner får struntas det f n i. Den tid, den sorg…..

 13. Alienna

  #7 Gunbo, …som tål att tänka på:
  ”Skeptics being skeptical of skepticism. No better way to get to the truth.”

  Replik som följer på den frasen: ”Yes, a good comment on the ‘utility’ of consensus’.”

  Det verkar vara den s.k.skeptikerrörelsens alarmistiska doktrin som åsyftas med ’skepticism’. (Den AGW-troende ”skepticismen”.)

 14. Thomas P

  Pehr #9 Nej, Annan har inte en liknande historia. Alla forskare i alla områden får emellanåt artiklar refuserade av skäl de inte gillar. Det är allt Annan talar om, och Annan inser dessutom att sådant oundvikligen händer på en prestigetidning som GRL som får in många fler artiklar än de kan publicera och att det säkert hade gått att få den publicerad någon annanstans om de försökt. Det handlade inte enligt Annan om något ”nedtystande av röster från oliktänkande”.

  Om du läst Semenovs artikel kanske du kan säga om det finns något konkret i den som motiverar kritik av klimatmodeller. Jag antar att det handlar om ”The Impact of North Atlantic–Arctic Multidecadal Variability on Northern Hemisphere Surface Air Temperature” och sambandet är för mig inte uppenbart. Det är tråkigt, men inom ett område där det finns grupper som söker runt med ljus och lykta efter artiklar de kan citera ur som stöd för att AGW är en myt så blir det känsligt om författare försöker lägga in text de inte har stöd för i artikelns vetenskapliga argumentation. Risken är att sådana meningar snart dyker upp i amerikanska kongressen som argument för att man inget skall göra.

 15. Thomas P

  Lena #6 När du nu drog upp Mann och de ”påstådda” trakasserierna mot honom, var du medveten om att Mann just vunnit ett mål mot ATI och fått ett symboliskt skadestånd?
  http://www.southernstudies.org/2014/07/climate-science-denier-group-must-pay-damages-for-.html

 16. Thomas #14,

  Då har vi olika åsikter om denna fråga. Jag delar Lennart Bengtssons uppfattning som jag finner stämmer bra med både Semenovs och Annans berättelser.

  Lennart skrev:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/07/08/evans-solmodell-ii/#comment-378049

  ”Vad beträffar Vladimir Semenov så har han uppenbarligen kontaktat pressen efter att ha hört om mina problem. Jag hoppas att det inses av alla att det är ett i högsta grad oskick att förmås ändra texten i ett vetenskapligt arbete inte för att det är inkorrekt eller fel utan för att framställningen anses vara politiskt olämpligt. Att Thomas P försvarar ett sådant handlingssätt är uppseendeväckande. ”

  Alla berättelser om dessa fall stöder en tolkning att man bedömt att artiklarna eller delar därav varit politiskt olämpliga.

  Du skriver:

  ”Det är tråkigt, men inom ett område där det finns grupper som söker runt med ljus och lykta efter artiklar de kan citera ur som stöd för att AGW är en myt så blir det känsligt om författare försöker lägga in text de inte har stöd för i artikelns vetenskapliga argumentation. Risken är att sådana meningar snart dyker upp i amerikanska kongressen som argument för att man inget skall göra.”

  Vad du själv säger stöder att det är politisk olämplighet som varit bedömningsgrund. Du bekräftar att du själv tänker i denna bana.

  I det här fallet har effekten blivit att den vetenskapliga diskussionen av AGW-effekten har förhindrats och att artiklar som pekar på lägre AGW-effekt än man tidigare trott inte har publicerats.

  James Annan hade följande ironiska kommentar till detta:
  http://julesandjames.blogspot.se/2013/09/first.html?showComment=1380279474650#c3584715611798208400

  ”Nick,

  It was finally rejected in the first half of 2010. I have the email at work, or I’d give you the exact date.

  And just now that Stocker chap was on the radio bemoaning the lack of peer-reviewed literature discussing this topic…”

 17. Sören G

  Det är en jätteskandal som utspelar sig i vår tid när man inte fritt kan diskutera forskning. I det här fallet klimatforskning. Forskning som inte fritt kan diskuteras är ingen forskning, för då har den övergått till dogmer och religion.

 18. Rosenhane

  Kommentar modererad

 19. Thomas P

  Pehr #16 Lennart är i sitt inlägg direkt oförskämd i sin anklagelse mot mig. På något sätt förvånar det mig dock inte att du gillar inlägget. Jag antar att du inte har sett Simenovs originaltext så du kan bedöma kvaliteten på den eller om granskarna gjorde rätt? Du bara förutsätter att Simenov är ett oskyldigt offer eftersom det passar så bra in i din världsbild. Vi vet som sagt från fallet med Lennart Bengtssons artikel att pressen kan få för sig att citera granskningsrapporter på ett mycket missledande sätt, så varför skulle inte motsvarande kunna vara fallet här?

  ”Vad du själv säger stöder att det är politisk olämplighet som varit bedömningsgrund. Du bekräftar att du själv tänker i denna bana.”

  Jag beskriver hur debatten förs från folk på din sida, du har rimligen också sett hur olika listor på artiklar som påstås vara skeptiska mot AGW refereras till med jämna mellanrum.Försök inte skjuta mig för att jag är budbärare! Det handlar sen inte om någon ”politisk bedömningsgrund” annat än att granskare har skäl att vara mer noga med att inte släppa igenom sådant som författarna inte har stöd för i sin artikel än i mindre kontroversiella ämnen där artiklar bara läses av akademiker som själva kan bedöma den sakliga grunden för olika påståenden. Jag kan tänka mig att biologer får ha lite samma inställning när det gäller text som kan tolkas som stöd för kreationism. Men som sagt, allt är egentligen spekulationer eftersom vi inte sett de kompletta granskningsrapporterna eller för den delen den text de bedömde.

  ”I det här fallet har effekten blivit att den vetenskapliga diskussionen av AGW-effekten har förhindrats och att artiklar som pekar på lägre AGW-effekt än man tidigare trott inte har publicerats.”

  Bara om man som du är konspiratoriskt lagd och förutsätter att det finns någon dold agenda bakom refuseringen av Michael et als artikel trots att det inte finns något som tyder på det och om man som du förutsätter att Simenov hade något värdefullt att tillägga i texten som togs bort trots att du inte vet något om detta. Du spekulerar hela tiden fritt och ”tolkar” allt så att det passar in med dina förutfattade meningar.

  Och som sagt, Annan är fullt medveten om att artiklar ibland refuseras på oklara grunder och att det då bara är att försöka igen i annan tidskrift. Du plockar några lösryckta bitar och försöker sätta ihop dem till ett mönster. Det skrivs tusentals artiklar i ämnet så det vore väl konstigt om det inte finns några som på mer eller mindre goda grunder blir missnöjda? Jag är säker på att det finns folk som talat om hög klimatkänslighet eller om hur perfekta klimatmodeller är som fått artiklar refuserade också, eller vad tror du? Tycker du de också skall gå ut i pressen och klaga?

  När du sen är inne på Annan hoppas jag du läst vad han skrev om affären Bengtsson:http://julesandjames.blogspot.se/2014/05/bengtsson-burns-his-boats.html

 20. Thomas P

  Sören #17 Vad menar du egentligen? Är det peer review du vill ha bort så vem som helst har rätt att få vad som helst publicerat i vilken tidskrift som helst eller hur tänker du?

 21. Johan Nylander

  En parameter som många kanske inte tänker på, är att vi människor bosätter oss gärna nära hav, floder o dalgångar. Vi blir allt fler på denna jord. Detta innebär att fler råkar illa ut vid naturkatastrofer, och här får vi per automatik ett politiskt slagträ. Till exempel när kraftbolagen måste släppa mycket vatten vid hög snösmältning och fastighetsägare råkar ut för översvämning, ja då är det ”naturkatastrof”. Oftast är motiveringen: Klimatförändringen….. Jag är dock inte så insatt i forskningen, men lite sunt förnuft o vetskap om hur politiker fungerar så är jag övertygad om att vi blir förda bakom ljuset.

 22. Rosenhane

  Kommentar borttagen

 23. Ingemar Nordin

  Thomas P, Du är bara tröttsam med ditt ständiga försvarande av ovetenskapligt beteende. Lena skriver:

  ”En av granskarna menade att klimatmodellernas bristfällighet inte bör offentliggöras eftersom det ”skulle leda till onödig förvirring i klimatforskningssamhället”. En annan skrev: ”Hela denna diskussion måste försvinna.””

  Vad är det du inte förstår med anklagelsen att den här typen av refuseringsgrund helt enkelt är ovetenskaplig? Det handlar alltså inte om felaktigheter, låg kvalitet eller något annat som normalt kan ligga till grund för en refusering. Om Vladimir Semenov talar sanning så handlar det om en politiskt motiverad strykning. Om artikeln, eller en del av den, bara vore dålig fackmässigt så finns det ingen anledning att anföra annat än saklig kritik.

  Bara din jämförelse med kreationism visar att du inte kan skilja på vetenskap och politisk aktivism.

 24. Thomas #19,

  Lennart är inte oförskämd mot dig, det är bara din subjektiva upplevelse. Hans kritik av ditt ställningstagande är sakligt välmotiverad. Även du får faktiskt tåla att bli kritiserad.

  Vad du skriver upplever jag som ett tankemässigt virrvarr. Jag utgår för min tolkning från en hypotes och prövar om denna kan förklara berättelserna i de tre fallen. Jag kommer fram till att så är fallet, det är detta jag bygger min åsikt på. Även ditt eget uttalande stöder att det är så det gått till.

  Jag har naturligtvis läst James Annans blogginlägg med rubriken ”Bengtsson burns his boats?”

  Lägg märke till frågetecknet i rubriken!

  Blogginlägget innehåller inte mycket som har med den hypotes som vi diskuterar att göra här utan är mest en diskussion av GWPFs agerande. Annan ironiserar något över att Lennart har kommit med följande uttalande i efterhand eftersom artikeln i The Times hade mer vinklade formuleringar:

  “I do not believe there is any systematic “cover up” of scientific evidence on climate change or that academics’ work is being “deliberately suppressed”, as The Times front page suggests. I am worried by a wider trend that science is being gradually being influenced by political views. Policy decisions need to be based on solid fact.”

  “I was concerned that the Environmental Research Letters reviewer’s comments suggested his or her opinion was not objective or based on an unbiased assessment of the scientific evidence. Science relies on having a transparent and robust peer review system so I welcome the Institute of Physics publishing the reviewers’ comments in full. I accept that Environmental Research Letters is entitled to its final decision not to publish this paper – that is part and parcel of academic life. The peer review process is imperfect but it is still the best way to assess academic work.”

  Men vad Lennart där säger stämmer bra med den hypotes som jag har prövat och som stöds av de tre berättelserna och ditt eget uttalande.

  Så min ståndpunkt i den här frågan kvarstår.

 25. Slabadang

  Klimatmodellerna är endast konstruerade för att motivera NWO!

  Utan klimatmodeller så existerar inget klimathot. Det är inte svårare än så. Den klimatpolitiska lögnen finns inskriven i datakoderna och det är de ihopfantiserade förstärkningseffekterna av vattenångan endast och allena som skapar lögnen och hotet. Nu har vi redan upplevt 80% av en fördubbling av CO2 och det händer inte ett skit med den globala temperaturen under den senast 18åriga perioden trots att vi under denna tid släppt ut nästan en tredjedel av ALL CO2 sedan 1750.

  Här sitter IPCC i en rävsax och har blivit sin egen motsägelse. Skall IPCC hävda att all uppvärmning på fjuttiga 0.8 C beror på CO2 så kan klimatkänsligheten MAX vara 1C. När de påsåtår att CO2 med ”95% säkerhet” står för minst 50% av uppvärmningen så är inte det ett argument FÖR hög klimatkänslighet utan tvärtom ett MOT hög klimatkänslighet och ett ERKÄNNANDE av låg klimatkänslighet men i Orwellska ordalag.

 26. Slabadang

  Thomas P!

  Jag tänker på hur jag lärde känna dig och dina argument. I början av min skepticism så var man ju lite osäker så där om man hade rätt eller ej i sin skepticism. Du hade ju så oerhört auktoritära argument med länkar till ”självklarheter” och ”seriös vetenskap”. Jag vet inte hur många artiklar du lursade mig att läsa på Hockeyligans hemsida innan jag förstod hur både du och ”the cause” faktiskt fungerade och hur den var uppbyggd.

  Så nu VET jag Thomas P hur du är vad du är och hur du inte fungerar fullt friskt. Du är bara en patetisk oseriös aktivist och skiter fullständigt i vetenskap i sig. För dig är vetenskapen bara ett verktyg för din ideologiska aktivism. Ett pissigt öde som du delar med de korrupta fega intellektuellt ohederliga klimatforskare som ingår i ditt stall. Du puschar för förtryck krossandet av den vetenskapliga integriteten genom politisering förtryck lögner trakasserier och ren och skär empatilös hänsynslöshet mot de som försöker försvara vetenskapens integritet.

  Du är helt i avsaknad av moral och är medvetet manipulativt intellektuellt ohederlig. samtidigt såp vill jag tacka dig för att du inför alla läsare avslöjar dina motiv och vi får en mycket bra insyn i hur mörka krafter som ligger bakom och styr den gröna fascismen vi tvingas leva under.

 27. Slabadang

  Johan Nylander !

  Du har helt rätt. Klimathotarna vilseleder medvetet om effekterna av extremväder. när de talar om ”skador” så talar de i ekonomiska termer och där det år 1900 vållade skador för några tusenlappar men kunde döda många så är skadorna i ekonomiska tal mer omfattande pga av all tillväxt medan dödsoffrena har minskat med mer än 90% bla pga av att vi bygger och kan skydda oss mycket bättre.

 28. Sören G

  #20 Thomas P
  Så du tycker att det är bra att forskningsresultat censureras för att de inte överensstämmer med PK-linjen?

 29. Thomas P

  Ingemar #23 ”Vad är det du inte förstår med anklagelsen att den här typen av refuseringsgrund helt enkelt är ovetenskaplig? ”

  Vad är det du inte förstår med mitt konstaterande att du inte läst vare sig artikeln i sin originalversion eller granskningsrapporten? Du VET inte grunden, men å andra sidan vet vi ju från motsvarande affär med Lennart Bengtsson hur du snabbt hittade på att det måste haft att göra med att han gick med i GWPF så att du är snabb att hitta konspirationsteorier är välkänt.

  Nå, det är bara konstatera att ni här är totalt oskeptiska till nyhetsmedia när de säger vad ni vill höra. Endast Lena visar i #6 något som helst spår av skepticism.

  Pehr, från Annans text: ” I wonder how such a non-story made the front page? I’m glad to see the editors have robustly defended themselves, and the full review certainly does paint a rather different picture of the quality of the research.” Skulle inte beskrivningen ”non-story” passa precis lika bra in på artikeln i The Times som är i precis samma anda? Vad får dig så övertygad om att inte även här den fylla granskningsrapporten skulle ställa det hela i annat ljus?

  Dina ”tolkningar” av text är precis som vanligt totalt subjektiva och anpassade för att passa in med dina förutfattade meningar. Att du åter försvarar Lennarts oförskämdhet är som sagt symptomatiskt, även om ni två aldrig går lika långt som Slabadang och det övriga bottensedimentet som förorenar denna blogg med sina utdunstningar.

 30. Ingemar Nordin

  Thomas #29,

  Nej, vi har inte kunnat läsa originalartikeln eller granskningsutlåtandet. Men vi kan ju alla läsa vad Vladimir Semenov säger att granskarna säger. Så den enda möjligheten för dig är att säga att Vladimir Semenov har hittat på granskarens motivering för strykningen. Dvs, att Vladimir Semenov ljuger. Är det din försvarslinje?

 31. Bosse J

  TP’s snarstuckenhet (#19) är bara till för att maskera avsaknaden av sakliga argument.

 32. Thomas P

  Ingemar #30 Vi har kunnat läsa The Times urvalda citat av Simenovs påståenden. Vi har kunnat läsa The Times alternativ Simenovs urvalda citat ur denna granskningsrapport. Jag tvivlar på att dessa citat är en lögn, men de är troligen inte heller hela sanningen. Lärde du dig ingenting av artikeln om Lennart Bengtsson? Varför skall det vara så omöjligt för dig att inse bristerna hos MSM i just detta fall?

 33. Kenneth Mikaelsson

  Vidhåller min åsikt att det borde gå att ställa en diagnos på´n

 34. Mikael W.

  George Orwell talade om nyspråket eller tvärtomspråket. Krig= fred osv. Sanningsministeriet spred lögnerna. Kanske är det då symptomatiskt att Obama och EU fått fredspriset? Tänker närmast på EUs krig i Ukraina och Obamas krig i Syrien, Libyen, Egypten…På samma sätt är en ”oliktänkande”= vetenskapligt tänkande person medans en ”klimatforskare”= grön och ljugande aktivist.

 35. Thomas #29,

  Du förstår tydligen inte hur jag resonerar. Jag har ställt upp hypotesen att i dessa tre fall har man sneglat på politiska effekter av vad som skrivs i de vetenskapliga artiklarna. När man studerar de tre berättelserna stämmer en sådan förklaring mycket bra. Ditt eget uttalande om att man vid peer review av artiklarna måste ta hänsyn till hur formuleringarna i texten kan uppfattas av amerikanska kongressledamöter är helt i linje med min hypotes.

  Jag anser inte att man kan bedöma en vetenskaplig artikel bara på grundval av peer-reviewrapporter utan att ha tillgång till artikeltexten. Så uttalanden om Lennarts artikel baserade på endast dessa rapporter ger jag inte mycket för. I själva verket är författarnas inställning till sin egen artikel mycket likartad i de tre fallen.

  Om man bara hade en berättelse skulle bevisläget för hypotesen naturligtvis vara svagt. Men när man sedan får Semenovs berättelse och dessutom vad James Annan skriver i sitt blogginlägg ”First” så blir bevisläget ett helt annat. Man kan inte komma ifrån detta genom att plocka ut detaljer ur sitt sammanhang som du gör, detta är om något fråga om att bara försvara en förutfattad mening.

  Jag har alltså bedömt hypotesens trovärdighet genom att titta på det samlade bevismaterialet. Jag finner ett starkt stöd för hypotesen och min åsikt kvarstår därför att politiska skäl har påverkat de redaktionella besluten om artiklarna på ett otillbörligt sätt.

 36. Guy

  Thomas P #15

  Din länk tycks vara från samma politiska hemvist som dina blogglänkar. Alltså synnerligen alarmistiska. Du ondgör dej över att skeptiker hänvisar till skeptiska artiklar medan du själv aldrig har annat än extremalarmistiska länkar. Din länk från Southernstudies.org säger allt om sig själv när dom talar om ”climate science deniers”.

  Att beskylla andra för vad du själv gör verkar bara tokigt.

 37. Alienna

  Mikael #34
  Helt korrekt iakttagelse!
  Nyspråket sprids, och tillämpas allt mer.

  Rekommenderar boken ”Djurfarmen” av George Orwell, till dem som ännu inte läst den.

 38. Thomas P

  Pehr #35 Problemet är inte att jag inte förstår hur du tänker utan att jag inte håller med. Jag envisas med att hävda att du konsekvent försöker pressa in det du läser i en mall som skall passa dina förutfattade meningar. Annan skriver t ex inget av det du tillskriver honom. Han fick bara en artikel refuserad vilket händer alla forskare emellanåt. Du hittar bland tusentals artiklar tre historier som du tycker stämmer med din bild (och är utvalda just av det skälet) och dessa försöker du generalisera till att gälla hela området.

  ”Jag anser inte att man kan bedöma en vetenskaplig artikel bara på grundval av peer-reviewrapporter utan att ha tillgång till artikeltexten. Så uttalanden om Lennarts artikel baserade på endast dessa rapporter ger jag inte mycket för.”

  Eftersom vi har tillgång till tidningartikeln och dess utvalda citat kan vi ha en uppfattning om huruvida dessa återgav granskarnas kommentarer på ett rättvisande sätt, och slutsatsen blev att den inte gjorde det. För att kunna göra detta behöver vi inte tillgång till Lennart Bengtssons artikel utan bara granskningsrapporterna. Om du dessutom menar att vi inte kan säga något om Bengtsson artikel, och därför rimligen inget heller om Semenovs, så vad är det egentligen baserar ditt resonemang på? Hur kan du säga något om i vilken mån det var politiska hänsyn som styrde? Du avfärdar i detta stycke själv din sluthypotes.

  ” I själva verket är författarnas inställning till sin egen artikel mycket likartad i de tre fallen.”

  Du menar att de tycker de borde publicerats direkt? Ja, skickar man in en artikel så tycker man rimligen den är värd att publicera.

  Guy #36 Du tror att om du tittar i en annan källa så förlorade Mann målet, eller hur tänker du egentligen?

 39. Slabadang

  Jameeeen! Va faaaaa……..iken ?

  Klimatregiös epedemisk psykos som sätter sig direkt och blockerar intellektet ? CO2 fri energi ……… det skapar ”Global uppvärmning” det också !!!! Kan nån kolla läsa och komma med nån form av riktig logik i detta resonemang? Ring efter nån som förfogar över tröjor vars armar kan knytas på ryggen! va är det för fel i huvudet på dessa ”gröna”. Ingen bröstmjölk och ingen napp?

  http://www.naturalnews.com/045941_global_warming_free_energy_devices_scientific_suppression.html

 40. AG

  #17 Klimatforskning diskuteras fritt mellan forskare på ett sätt som skulle nog få det flesta CAGWare att sätta i halsen. Sådana forum finns bl.a på Researchgate. Där kan man också tydligt se hur lite man vet om klimatdebatten som sådan. Läste nyligen om några som undrade vad 97% konsensus egentligen betydde och VARFÖR man drev detta så hårt? Det intressanta var att de flesta kände sig väldigt obekväma med sådana påståenden. även de mer moderata AGW-anhängarna. De finns en liten politiskt motiverad grupp som har ett mål där vetenskapen är ett verktyg. De har lyckats tillskansa sig de största resurserna och de flesta övriga forskare har inga övergripande politiska mål alls och blir därför ett lätt byte. Det är ungefär som vad 68-vänstern lyckades med. En vändpunkt kan vara att allt fler organisationer börja ifrågasätta sin egen hårda ståndpunkt i klimatfrågan, APS i USA är en sådan http://www.aps.org/policy/statements/upload/climate-review-framing.pdf
  i Sverige lyckades några av oss att få bort ”Naturvetarnas” (SACO) officiella CAGW-hållning. (Det står nu ingenting). Det finns ett mycket lång väg att går därför att mot den hårda politiska CAGW-linjen stod …..ingenting. Nu finns flera tunga pelare, Lennart Bengtsson, Judith Curry och många fler. Det gör att de som håller en mer moderat hållning vågar uttrycka den. Det handlar dock också om att få bort de politiskt tillsatta cheferna runtom i världen.

 41. Thomas #38,

  Att du inte håller med mig är inget problem. Vi har helt enkelt olika åsikter i frågan och kan vara överens om att vi inte är överens.

  Jag har inte tillskrivit Annan någon åsikt i fråga om varför hans artikel refuserades och inte heller menar jag att han har uttryckt någon åsikt om politiskt otillbörlig påverkan på den vetenskapliga diskussionen. Jag har bara byggt på de fakta han förmedlar om vad som hände med hans artikel. När jag prövar hypotesen om otillbörlig poltisk påverkan så finner jag att det som hände med Annans artikel stämmer bra med vad som kan ske om hypotesen stämmer.

  Annan har inte uttryckt någon åsikt om politisk påverkan eller inte i fråga om sin artikel. I de andra två fallen har författarna däremot själva uttryckt åsikten att något sådant förefaller ha skett. De tre berättelserna om vad som hände med dessa tre artiklar utgör enligt min mening ett starkt stöd för att det har skett en otillbörlig politisk påverkan på den vetenskapliga diskussionen och att detta är ett verkligt problem inom klimatvetenskapen.

 42. Ann LH

  Vill man få eliten inblick i hur klimatforskare med öppet sinne diskuterar så finns det högaktuell information att få. Under Heartland inst. konferens (7-9juli) ”Undra inte över klimatet försök förstå” framförde ett stort antal välrenommerade forskare sina insikter och åsikter. En fortbildning som heter duga för den som verkligen vill försöka förstå. Allt är ännu inte utlagt men snart nog kommer videos från alla paneler och keynotes. Dessutom om man har tid och lust finns videos från samtliga tidigare åtta konferenser sedan 2008. Det är bara att gå in och välja och vraka.
  Problemet är att de sk varmisterna varje gång blir inbjudna men vill/vågar inte ställa upp för diskussion, precis som här hemma. Det råder ju consenus eller …. Särskilt intressant är panelen där man jämför IPCC och NIPCC. Vilka killar! Heroes!

 43. Peter F

  Ann LH

  Länken tack.

 44. Slabadang

  Pehr B!

  Jag beundrar ditt tålamod med TP. Ni har inte skilda åsikter du och Thomas P. Skillnaden er emellan är att du har en åsikt medan Thomas låtsas att ha en. Han har redan och säkert långt innan oss förstått att hela klimathotet är en fabricerad lögn. Hans spel går ju ut på att låtsas att så inte är fallet. Du vet den däringa skillnaden mellan äkta och falskt ? Det vore ju mer produktivt om han ägnade sitt intellekt och energi för sanningen istället för till desinformation. Att komma undan med lögner är nog mycket som att spela hazard där vinsterna att lyckas lura folk gör lögnare beroende och de glömmer att räkna förlusterna. En felriktad intellektuell hazard utan någon vinnare i slutändan.

 45. Thomas P

  Pehr #41 Så ditt argument är bara att Annans artikel refuserades är konsistent med att hypotesen att Annans artikel refuserades av politiska skäl? För all del, men det är tunt så det är förslår, det skulle lika väl vara konsistent med hypotesen att den refuserades för att granskaren ansåg att Annan var född i fel stjärntecken eller i stort sett vilken tilläggshypotes som helst.

  Så av dina tre exempel har vi Lennart Bengtsson där du av de kompletta granskningsrapporterna såvitt man kan bedöma har fel, det var inte politik utan sakliga brister som låg bakom, Annan där vi i huvudtaget inte har någon aning om argumenten för refusering och Semenov där vi precis som vi hade initialt för Bengtsson bara har några väl valda meningar som inte säger något om granskarnas totala resonemang. Och detta är tre exempel du speciellt valt ut för att stärka din tes om politisk påverkan????

 46. Thomas #45,

  ”Så ditt argument är bara att Annans artikel refuserades är konsistent med att hypotesen att Annans artikel refuserades av politiska skäl?”

  Nej, detta är en vrångbild från din sida. Annans blogginlägg ”First” innehåller väldigt mycket mer information än bara att artikeln refuserades. Det är viktigt att använda hela bevismaterialet, det hade inte varit mycket bevänt med att bara ha haft informationen att artikeln refuserades.

  ”Så av dina tre exempel har vi Lennart Bengtsson där du av de kompletta granskningsrapporterna såvitt man kan bedöma har fel, det var inte politik utan sakliga brister som låg bakom …”

  Nej, jag har läst granskningsrapporterna och de hävdar visserligen olika så kallade sakliga brister men man kan ifrågasätta hur pass välgrundade argumenten är. Man kan inte bedöma deras argument utan att ha läst artikeln, jag har en viss egen sakkunskap i detta område på grund av min hobbyforskning:
  http://ioppublishing.org/newsDetails/statement-from-iop-publishing-on-story-in-the-times

  Det som stöder min hypotes om otillbörlig politisk påverkan är till att börja med följande från den första granskningsrapporten där personen som skrivit rapporten gör en direkt politisk referens baserad på en svepande anklagelse mot artikelförfattarna:

  ”Summarising, the simplistic comparison of ranges from AR4, AR5, and Otto et al, combined with the statement they they are inconsistent is less then helpful, actually it is harmful as it opens the door for oversimplified claims of ”errors” and worse from the climate sceptics media side.”

  Det andra som stöder min hypotes är att de två granskningsrapporterna är skrivna på ett sätt som ger intryck av att man bestämt sig för refusering på förhand och sedan genom vinklade tolkningar av artikeln kritiserat ned den. Argumenten framstår i hög grad som överdrivna och varför skulle denna mycket meriterade författargrupp som har publicerat så många utmärkta vetenskapliga artiklar tidigare nu plötsligt misslyckas så kapitalt?

 47. Ann LH

  Peter F – Skriv bara Heartland Institute så kommer allt att lösa sig.

 48. AG

  #46 Pehr, jag har som du tagit del av peer-review kommentarerna och måste säga att jag inte förstår kritiken. Man verkar tycka metodiken är ”förenklad” för att den kommer till en slutsats som inte är politiskt bekväm. Varför skulle man inte få jämföra olika pdf.er? Såvitt jag kan se skiljer sig inte metoden nämnvärt t.ex från denna: http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n4/full/nclimate1385.html

  Skillnaden är väl att man i det ena fallet låter senaste observationsdata inklusive nuvarande temperaturstatis (LB) vara med? (Kanske Lennart kan verifiera/förkasta?) Isåfall lyser politiken igenom och det är – om inte värre – så iallafall så illa som vi skeptiker anat hela tiden. CAGW-sjukan har fått fäste långt in i vetenskapen men utan egentligen uppbackning av densamma. Det blir nog svårt att utrota denna sjuka. Det betyder ju att den självkorrigerande mekanismen inom vetenskapen, som olika resultat bidrar till, är politiskt bortfiltrerad. Det gör också att ingen verklig ny kunskap kan komma fram. Det är förmodligen förklaringen till varför intervallet för klimatkänsligheten inte kunnat minskas trots flera årtionden av forskning.

 49. AG #48,

  ”Det blir nog svårt att utrota denna sjuka. Det betyder ju att den självkorrigerande mekanismen inom vetenskapen, som olika resultat bidrar till, är politiskt bortfiltrerad. Det gör också att ingen verklig ny kunskap kan komma fram. Det är förmodligen förklaringen till varför intervallet för klimatkänsligheten inte kunnat minskas trots flera årtionden av forskning.”

  Jo, det finns anledning att befara detta, jag har också tänkt i sådana banor.

 50. Thomas P

  Pehr #46 Du skrev tidigare ”Man kan inte komma ifrån detta genom att plocka ut detaljer ur sitt sammanhang som du gör, detta är om något fråga om att bara försvara en förutfattad mening.” Jag tycker du skall ta till dig detta! Du kör konsekvent med att plocka fram enstaka ord eller meningar som passar ditt syfte och anser att de bevisar din tes. Nå, vi lär inte komma längre, du har din åsikt och eftersom du har hemmaplan får du dessutom stöd för den av mer eller mindre sakliga meddebattörer.

 51. sibbe

  Just nu på http://wattsupwiththat.com/
  Hot of the heels of the busted “Peer Review Ring” we have this from Nature News:
  This unusual process allows authors to choose who will review their paper and how to respond to those reviewers’ comments.
  You’ve heard of prostitution rings, gambling rings and extortion rings.
  Now there’s a “peer review ring.”
  Påminner mig om tyska talesättet: Was nicht sein darf das nicht sein kann. Det som inte får vara kan inte vara, gäller nuförtiden framförallt felaktiga analyser om klimatförändringen. Och det är ju det som diskuteras just nu på CS. De som har rätt uppfattning slipper fram i klimattidningarna, hur som haver. De som inte har rätt uppfattning refuseras.
  På den linjen är ju också Thomas P. Om han nu – mot förmodan- inte har uppfunnits av Climate Scam…

 52. Thomas #50,

  ”Du kör konsekvent med att plocka fram enstaka ord eller meningar som passar ditt syfte och anser att de bevisar din tes.”

  Detta bestrider jag. Jag har ju betonat just detta att man måste titta på det samlade bevismaterialet, som jag har gjort.

  Du kör här för femtioelfte gången ett av dina retoriska trick, nämligen att om man citerar en mening under diskussionens gång, som jag gjorde här, så beskyller du en för att plocka fram enstaka meningar, utan hänsyn till att meningen ingår i ett större diskussionssammanhang. Men vad jag visar på är en av pusselbitarna i det större pussel som jag delvis redogjort för.

  Jag kan gå vidare i resonemanget men du vill tydligen ha stopp på det.

  Men, som sagt, vi kan vara överens om att vi inte är överens.

 53. AG #48,

  Här kommer en reflektion om den första granskningsrapporten. Den börjar som följer:

  ”The manuscript uses a simple energy budget equation (as employed e.g. by Gregory et al 2004, 2008, Otto et al 2013) to test the consistency between three recent ”assessments” of radiative forcing and climate sensitivity (not really equilibrium climate sensitivity in the case of observational studies).

  The study finds significant differences between the three assessments and also finds that the independent assessments of forcing and climate sensitivity within AR5 are not consistent if one assumes the simple energy balance model to be a perfect description of reality.”

  Detta låter mycket intressant i mina öron. Resultaten är uppseendeväckande och man skulle verkligen vilja läsa denna artikel. Det är fiffigt att jämföra de nämnda studierna från litteraturen med hjälp av en enkel energibalansmodell eftersom vad en sådan gör är egentligen bara att testa att resultaten inte bryter mot termodynamikens första huvudsats. Om ett resultat inte kan inordnas i en enkel energibalansmodell så måste alltså något vara fel.

  Men när man läser nästa mening i rapporten blir man slagen med häpnad:

  ”The overall innovation of the manuscript is very low, as the calculations made to compare the three studies are already available within each of the sources, most directly in Otto et al.”

  Arbetet skulle alltså inte var innovativt! Detta strider helt mot vad man kan uläsa från den tidigare texten. Förklaringen kan vara att personen som har skrivit detta började skriva förutsättningslöst men sedan av en eller annan anledning har ändrat sig och lagt till denna mening med ambitionen att kritisera ned artikeln.

 54. Gunnar Strandell

  Thomas P skriver i #50 ovan:
  ”Nå, vi lär inte komma längre, du har din åsikt och eftersom du har hemmaplan får du dessutom stöd för den av mer eller mindre sakliga meddebattörer.”

  Alltså skrivet av samma man som gång på gång lutat sig mot konsensusargumentet och refererat till Real Climate, Skeptical Science , Desmogblog och Uppsalainitiativet, där man inte drar sig för att i efterhand refusera inlägg som på goda grunder ifrågasätter CAGW.

  Thomas P ger dubbelmoralen en signatur!

 55. Thomas,

  Du tycks vara i förnekelse om att sådant som framkom i ClimateGate mailen förekommer även i vidare cirklar (och variende grad). Vidare tycks du lida av en svårslagen selektiv blindhet vad gäller hur saker går till när alarmismen skall promotas, samtidigt som du ägnar större delen av din tid att grovt projicera både dina och din sidans alla brister, tillkortakommanden och rena övertramp på andra.
  Nåväl, tillräckligt många har redan dragit ner brallorna på dig för de sakerna här i denna fråga bara. Men:

  Jag vill passa på och tacka för din länk i #15. Nu är det inte riktigt så som du (och länken) vill göra gällande, men Mann såg det iaf som en liten ’vinst’ i sitt klimattvittrande … LEnas poäng kvarstår dock helt ograverad, och din totalt förbehållsösa acceptans av allt vad Mann påstått både publikt och även i ’publikationer’

  Däremot är ju artikeln ett under av stolleaktivism i sig, nästan som om man försökte göra en parodi på inhängnaden. Redan rubriken avslöjar dem som totalt oseriösa. Och i inledningen skriver man:

  the American Tradition Institute (ATI), a free-market think tank that promotes climate science denial

  vilket är lite extra lustigt mht att de verkligen är helt väck rörande ämnet och frågan. Tex hävdar de att:

  Mann … has been a target of climate science deniers for his research showing that the recent spike in global temperatures — the so-called ”hockey stick” graph — is linked to the burning of fossil fuels.

  Tja vad säger man? Det är iaf fascinerade att se hur långt ner i gjyttjan du behöver letar efter bekräftelser. Fantastiskt är också att du tar den hemsidans ord för sanning, tom för:

  .. att Mann just vunnit ett mål mot ATI och fått ett symboliskt skadestånd

  Nu skall jag dock inte gå ’TP-fjanteri’ över det hela, summan stämmer nog, och det har säkert på ngt sätt att göra med att UVA har lyckats blockera FOI-förfrågningar. Men ”vunnit ett mål” tror jag är sedvanliga TP-skruvade överdrifter. Det hade ju varit intressant att även se själva motiveringen, men av någon ’outgrundlig’ (!) anledning ville inte sajten inte lägga upp det mer informationsfyllda dokumentet.

  Men å andra sidan vet vi ju att både du och många på din sida just har som främsta mål, är närmast besatta av att kontrollera informationen, förhindra att sådan förs fram eller kommer till allmän kännedom ifall den inte passar aktivist-narrativet. Och i den ambitionen sparas det inte på projektioner, halmgubber, önsketänkande och rena fabrikationer (samtidigt som du/ni hävdar att ingen (på andra sidan) får kommentera saker där de inte har full tillgång till all information). Tex hävdade du nyss ut ur det blå att Murdoch media har en uppenbar propaganda-agenda rörande ngt.

  Jag har ingen aning om vad du ens skulle kunna ha för belägg för sådant. Vad jag kan se har du inte ens hävdat att ngt The Times skriver är felaktigt, utan allt du försökt med är bara dylika larviga försök till misstänkliggöra (tex fantiserat om att det är ’missledande’, ev pga ngn Murdochagenda?).

  Och som sagt, du verkar vara i grav förnekelse om att där finns hur mycket som helst politiskt fulspel i denna industri, som alltså även ätit sig in i akademisk forskning (vilket iofs inte alls är ngt nytt, iom att alla sk ’forskningsområden’ som blivit politiska tillhyggen drabbats av samma fenomen)

 56. Thomas P

  Pehr ”Detta bestrider jag. Jag har ju betonat just detta att man måste titta på det samlade bevismaterialet, som jag har gjort. ”

  Du säger det, men i praktiken gör du motsatsen, typ plockar fram ett ”regrettable” ur en lång rapport som friar Jones et al och tar detta som bevis för att de egentligen var skyldiga, och motsatsen när det gäller Wegma som fälldes men du vill se som oskyldig.

  ”Men vad jag visar på är en av pusselbitarna i det större pussel som jag delvis redogjort för. ”

  Du har tre pusselbitar varav två föreställer blå himmel och en asfalt och sen säger du att det inte motsäger din hypotes att hela pusslet föreställer Eiffeltornat. Sant men inte mycket till argument heller.

  När det gäller #53 Tror jag det är bättre att vända sig till fackmän för att bedöma vad som är ”innovativt” eller inte. ”Om ett resultat inte kan inordnas i en enkel energibalansmodell så måste alltså något vara fel” skriver du, men det beror t ex på om energibalansmodellen verkan har med *alla* termer korrekt. Saknas t ex en korrekt beskrivning av flöden till och från oceanerna så gäller det inte. Det ironiska här är hur du nu försöker få det till att artikeln är intressant trots att du något inlägg tillbaka försökte förklara att man inte kunde ta ställning utan att ha läst artikeln. Du hoppar fram och tillbaka mellan de tuvorna som du vill. All negativ kritik är osaklig för att man inte läst artikeln medan beröm däremot är fullt rimligt.

 57. Gunnar S, i rättvisans namn har TP sällan stött sig på vad Inhängnaden skriver.

  Inhängnaden däremot redovisar fö allt tydligare vad det egentligen är frågan om, nämligen önskan att få tysta meningsmotståndare och stänga dem ute från politisk debatt. Helt skamlöst propageras och sedemera applåderas det när det publika BBC säger att vissa inte inte längre är välkomna att delta debatter om politik, hänvisandes till de mest bisarra och falska argumenten och påståendena.

  Nåväl, jag är inte det minsta förvånad, och det är många som sedan länge noterat hur ny-fascismen hakat på och allt mer öppet driver sina agendor mha det påstådda klimathotet.

 58. Thomas #56,

  Nu har du tydligen gått ned dig i ad hominemträsket igen. Det är inte mycket av din kommentar som inte består av ad hominemargument där du angriper mina personliga egenskaper i diskussionen i stället för att diskutera sakargumenten. Sådana ad hominem är helt enkelt inte giltiga som motargument, de betecknas som argumentationsfel i vetenskapliga diskussioner.

  ”Du har tre pusselbitar varav två föreställer blå himmel och en asfalt och sen säger du att det inte motsäger din hypotes att hela pusslet föreställer Eiffeltornat. Sant men inte mycket till argument heller.”

  Just detta är inte ett ad hominem men är i stället helt fel ur saklig synpunkt. Antalet pusselbitar är mycket större, varje information från de olika berättelserna som är relevant för att testa hypotesen är en pusselbit.

  I fråga om enkla energibalansmodeller så har jag en hel del erfarenhet från min egen forskning så därför kan jag göra en egen bedömning. Jag förstår mycket bra vad personen som skrivit den första granskningsrapporten talar om och jag kan se från vad personen skriver att artikeln är mycket intressant med intressanta resultat. Jag hoppas man kan få läsa denna artikel så snart som möjligt.

  Det framgår också av granskningsrapporten att resultaten är uppseendeväckande och personen som skrivit rapporten lägger ned stor möda på att hitta argument varför dessa uppseendeväckande resultat inte skall publiceras. Men effekten blir väl egentligen bara att man blir ändå nyfiknare på vad som står i artikeln och de förklaringar som ges för att inte publicera framstår mer som bortförklaringar än solida argument.

 59. AG

  #53 Pehr, tack för kommentarerna. Det hela styrker min uppfattning att man inte gillar att man valt en metod som ger en låg klimatkänslighet. Finns en intressant artikel här (Rogerlj et al 2012). http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/3/031003/pdf/1748-9326_9_3_031003.pdf
  Innehåller tyvärr ovidkommande policy-uppmanande stycken som är svåra att förstå varför de ska ingå i en vetenskaplig artikel, men den ger ändå några viktiga ledtrådar som ger stöd för vår tes att LB valde en ”felaktig” metod som inte ger tillräckligt CAGW-bekräftande resultat: ”Energy-balance models that take into account the reduced rate of surface warming in the last decade (also referred to in the literature as ‘hiatus’, see Box TS.3 in IPCC 2013) present lower estimates, while the state-of-the-art atmosphere–ocean general circulation models (AOGCM) confirm earlier estimates and even suggest that the higher end could be more likely”. Man undviker noga att berätta att dessa AOGCM-modeller divergerar kraftigt från observationsdata under detta årtionde. Borde alltså inte ligga till grund för en utvärdering av klimatsensitiviteten om ny kunskap dvs vetenskap i sin ursprungsbetydelse är målet. Att använda sig av divergerande GCM-modeller borde väl om något kallas låg ”innovation level”? Dessa bekräftar ju bara hur CAGWare VILL att det ska vara. Egentligen ett helt ointressant cirkelbevis om man söker ny kunskap. Åtminstone i väntan på bättre modeller.

 60. AG

  #55 Ang. symboliska skadeståndet från ATI. Symboliken är alltså viktig och proportionell mot skadeståndets storlek? Summan var…håll i er nu…$150. Så stor var Manns seger. ”Bryr du dig om ting som är små, tja, då är du väl inte större än så”.

 61. AG

  #60 Korrektion! Jag hade fel! Skadeståndet var högre: $250! http://www.southernstudies.org/2014/07/climate-science-denier-group-must-pay-damages-for-.html

  Kanske måste man nu ompröva sin ståndpunkt om Manns hockyklubba?

 62. Kenneth Mikaelsson

  Om ni nu inte har mot förmodan redan sett denna…..
  http://www.breitbart.com/Big-Government/2014/07/10/Dr-Roy-Spencer-Science-Knows-Almost-Nothing-About-Global-Warming

  En trevlig timme är det…

 63. AG #59,

  Tack för artikeln, skall bli intressant att läsa!

  Ett resonemang som slog mig är följande:

  Artikeln är författad av välmeriterade och mycket erfarna klimatforskare som har skrivit många vetenskapliga artiklar under sin karriär.
  Granskarna finner att resultaten är uppseendeväckande och borde ha stor ”impact”.
  Men granskarna refuserar artikeln och de argument de framför som motiv är att författarna har helt misslyckats med att ge en acceptabel redovisning av sina resultat, vad granskarna kritiserar skulle innebära att dessa mycket erfarna forskare skulle ha begått rena nybörjarfel.

  Ytterligare en sak. I den första granskningsrapporten finns till och med ett ad hominemargument:

  ”And I can’t see an honest attempt of constructive explanation in the manuscript.”

  Detta är ett så kallat indirekt ad hominem där man formellt förknippar det personliga angreppet till något som ligger utanför personen, i det här fallet ”attempt of constructive explanation”. Men funktionen av detta blir att författarna indirekt anklagas för ohederligt beteende.

  Så långt har alltså den person som skrivit denna granskningsrapport sjunkit att den inte ens kan avstå från ad hominem i detta vetenskapliga sammanhang.

 64. Gunbo

  Kenneth M #62,

  I artikeln som du länkar till står: ”Spencer went on to criticize the temperature data of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) because it has never taken into account the phenomenon of urban heat island effect.”

  Det är märkligt att han, som står bakom UAH:s satellitbaserade temperaturserie, hänvisar till UHI-effekten när hans egna temperaturmätningar visar en liknande trend som de markbaserade mätningarna. UHI-effekten lär inte ge något utslag på några kilometers höjd där satelliterna mäter temperaturen.
  Jag är besviken på Spencer när han uppenbarligen använder UHI-argumentet i agenda-drivet syfte.

 65. Kenneth Mikaelsson

  Och förresten spelar ju ingen större roll nu när IPPC´s alla prognoser är bevisligen bara skräp…
  och mänskligheten enligt vad jag kommit fram till har helt andra orsaker att bekymra sig över…

 66. Christopher E

  Gunbo #64

  ”UHI-effekten lär inte ge något utslag på några kilometers höjd där satelliterna mäter temperaturen.”

  Visst gör den det. I högsta grad. Varm luft stiger, och städer med hög UHI-effekt generar sina egna åskväder (åskväder når mer än 10 km höjd). Det man kan argumentera för är att satelliter bör visa UHI i mindre utsträckning då mätningarna är jämt fördelade utan hänsyn till stad/landsbygd, och städer utgör då en relativt liten del av ytan (fast betraktar man ett nattfoto av jorden från rymden kan man undra om den är så liten, denna urbana del). För ytmätningarna gäller att de inte jämt fördelade, utan har en slagsida mot urbana miljöer.

  Problemet är att satellitmätningar bara finns sedan 1979, och missar därmed en mycket stor del av urbaniseringen

 67. Gunbo

  Christopher #66,

  ”Visst gör den det. I högsta grad. Varm luft stiger, och städer med hög UHI-effekt generar sina egna åskväder (åskväder når mer än 10 km höjd).”

  Det här har vi diskuterat förr. Hur stor procent av jordens yta täcks av städer med hög UHI-effekt? Dessutom, när det blåser är temperaturskillnaden mellan städer och landsbyggd liten. Likaså bör konvektionen vara liten under sådana förhållanden.
  Jag håller med om att markbaserade mätstationer kan påverkas av UHI men inte att satellitmätningarna skulle göra det.

 68. Christopher E

  #67 Gunbo

  Vad du skrev var att UHI inte kan mätas på flera kilometers höjd, och det förblir fel, och var mycket riktigt det förra gången vi diskuterade också.

  Den relativt mindre andelen urban yta i MSU-mätningarna tog jag själv upp.

  Givetvis blir värmen från UHI mer utspridd över omgivningen om det blåser mycket. Och man ser tydligt hur de antropogent generade åskvädren fortsätter ut på landsbygd i satellitvideor.

 69. Guy

  Thomas P #38

  Tack, jag tänker riktigt hyfsat. Hur har du det själv? Jag nämnde ingenting om Manns vinst eller förlust!

  Pehr #63
  ” att göra ett ärligt försök”. Motsatsen är inte alltid oärligt. Kanske ad hominem är starkt i det här fallet?

 70. Thomas P

  Pehjr #58 Du gnäller som vanligt om ad hominems, (vilket på det sätt du gör det i sig är en form av ad hominem). och så övergår du snabbt till auktoritetsargument som är precis lika ogiltiga i vetenskapliga diskussioner, speciellt när du som amatör på området framhåller dig själv som auktoriteten.

  Det är svårt att förstå hur dessa två meningar kan ha skrivits av samma person med kort mellanrum:

  ”Jag anser inte att man kan bedöma en vetenskaplig artikel bara på grundval av peer-reviewrapporter utan att ha tillgång till artikeltexten. ”

  ” Jag förstår mycket bra vad personen som skrivit den första granskningsrapporten talar om och jag kan se från vad personen skriver att artikeln är mycket intressant med intressanta resultat. Jag hoppas man kan få läsa denna artikel så snart som möjligt.”

  Du anser dig alltså veta bättre än granskaren vad artikeln innehåller och hur värdefull den är och det enbart baserat på vad denne granskare du just underkänt skriver. Maken av arrogans får man leta efter!

 71. Thomas #70,

  “Du gnäller som vanligt om ad hominems, (vilket på det sätt du gör det i sig är en form av ad hominem).”

  Det är inte fråga om att jag gnäller, det är en genomtänkt strategi för att uppmärksamma missförhållandena med ad hominem i klimatdebatten. Jag har heller inte stuckit under stol med att jag använder så kallade meta ad hominem för samma syfte. Läs gärna mer om detta i mitt blogginlägg för några veckor sedan:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/20/klimatdebattens-overdrifter-arg-statistikprofessor-del-2/

  Att beskylla människor för arrogans är för övrigt ett typiskt exempel på ad hominemargument. Men du är uppenbarligen en obotlig ad hominemmissbrukare (en vanlig åkomma i dessa dagar, det skulle kanske behövas samtalsgrupper för att komma tillrätta med sådana problem, anonyma ad hominister 🙂

  ”Det är svårt att förstå hur dessa två meningar kan ha skrivits av samma person med kort mellanrum:”

  Detta ar en rimlig invändning. Förklaringen är att jag har lärt mig mer om detta fall. Innan saken aktualiserades igen genom The Times artikel om Semenov hade jag bara flyktigt läst igenom de två peer reviewrapporterna och inte observerat att de gav mer konkret information om artikeln.

  När rapporterna kom upp igen i diskussionen här så började jag (faktiskt så sent som igår tror jag) lusläsa dem och fick ett flertal nya insikter, som jag förmedlat här i kommentarerna. Nu anser jag som framgått att man kan få ut mycket mer ur dessa två rapporter.

  Speciellt gäller detta om man sätter in informationen i det större sammanhang som min testning av hypotesen om otillbörlig politisk påverkan innebär. Dessa två rapporter tillsammans med Lennart Bengtssons, Semenovs och Annans berättelser blir ett mycket matnyttigt underlag för denna testning.