Oden mot nya äventyr

Oden

Isbrytaren Oden lämnade Tromsö den 6 juli för expeditionen SWERUS-C3. Namnet kommer från de tre länder som finanserar och deltar, Sverige, Ryssland och USA samt syftet med expeditionen, att undersöka sambanden mellan klimat, kryosfär och kol, därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon). Den första delen av expeditionen ska undersöka varifrån de metanutsläpp som man upptäckte vid den förra expeditionen egentligen kommer. I huvudsak finns det tre olika källor i östra Sibirien, de Östsibiriska grundhaven som är en förlängning av den sibiriska tundran, permafroststrukturer på land, yedoma och slutligen metanhydrater på botten utanför de Östsibiriska grundhaven.

Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet och ledaren för den första delen av expeditionen förklarar:

 ”– I första hand ligger naturliga processer, som pågått sedan inlandsisen drog sig tillbaka, bakom upptiningen av permafrosten. Dels är havsvattnet varmare än permafrosten, dels sipprar det upp geotermisk värme genom sprickor i jordens skorpa.”

Forskarna är väldigt intresserad av hur dessa naturliga processer kan samverka med en av människan orsakad ytterligare uppvärmning av luft och hav i dessa områden. Bottensedimentens permafrost kan tina, gashydraterna destabiliseras och erosionen av kustlinjens permafrost kan öka.

Den 20 augusti beräknas expeditionen vara i Barrow, Alaska för byte av besättning och forskare. Ledare för denna andra del av expeditionen är Martin Jakobsson, professor i geologi  vid Stockholms universitet. Under den andra etappen ska forskarna bland annat samla in information om havsbottens utseende och uppbyggnad samt ta prover på sediment, vatten och is. Oden kommer nu att lämna kusten och åka ut på den Arktiska oceanen och över Lomonosovryggen, en undervattensbergskedja i närheten av Nordpolen. Sedimentprover och annat material kommer sedan att analyseras, en process som tar flera år. Forskarna hoppas att få reda på hur havsisen har skiftat i storlek under de senaste miljoner åren. Har sommaristäcket varit mindre och i så fall varför?

Här är den planerade rutten:

Odens rutt

Den 4 oktober 2014 är expeditionens slutdatum och Oden ska då vara tillbaka i Tromsö.

Vi får hoppas att det inte blir för mycket is utan att de kan ta sig fram på den lagda rutten. Oden är ju förvisso en isbrytare men med tanke på expeditionen till Antarktis i vintras (deras sommar på södra halvklotet) kan jag inte låta bli att tänka:

May the Ice be with you

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Skogsmannen

  Men det är väl för väl att man funnit forskningsprojekt i den norra hemisfären, så kan den användas som isbrytare när den behövs i de svenska farvattnen.

 2. Björn

  Jag hoppas kanske förgäves att Odenfararna har läst eller tagit del av nedanstående länkade rapport, Solar Changes and the Climate. Visserligen finns det i rapporten en påvisad korrelation mellan solaktivitet och isläget vid Antarktis. Men samma sol lyser ju även över Arktis. Se speciellt bilderna 4 och 6.

  http://icecap.us/docs/change/solar_changes_climate.pdf

 3. Korp

  Arktiska forsknings- och projekteringscentret, samföretag mellan Rosneft och det amerikanska ExxonMobil, samt organisationen Rådet för marina däggdjur har kommit överens om en gemensam undersökning av isbjörnar i områdena, där Ryssland tänker utveckla olje- och gasutvinningen.
  Man tänker bedriva biologiska forskningar för att få se hur klimatförändringarna påverkar isbjörnar samt ta DNA-prov för en efterföljande molekulär och genetisk analys.

  http://swedish.ruvr.ru/news/2014_07_09/Rosneft-finansierar-undersokning-av-isbjornar-i-Arktis-4957/

  80 vetenskapsmän från Sverige, Ryssland och USA deltar i forskningsexpeditionen, som den 3 juli startade från norska Tromsø ombord på den svenska isbrytaren Oden.

  http://swedish.ruvr.ru/news/2014_07_09/Svenska-och-ryska-forskare-pa-vag-till-Arktis-1926/

  För övrigt.. Ex-Greenpeace member scared of imminent ”global cooling”

  http://rt.com/usa/171656-patrick-moore-global-cooling/

 4. Börje S.

  OffTopic, men kul läsning. En summering av klimatbluffseländet det senaste decenniet i Australien:

  http://www.scribd.com/doc/233126123/140701-GC-SP-Climate-Change-Conference-Slides

 5. Slabadang

  Tittarna behöver sin isbrytare in i SVTs politbyrå!

  Jan Axelsson är LOs gamle presschef under Stig Malm. Axelsson har sedan länge hafgt chefsbefattningar inom SVT från chef över rapportredaktionen till chef nyheter och samhälle och sedan många år äör han chef över det mäktiga programsekriteriatet som numera kallas ”programetik”. Här är en kortfattad beskrivning av verksamheten inom bunkern ute på Gärdet:

  ”Namnbytet innebär inga nya arbetsuppgifter eller i övrigt någon förändrad roll och ställning i företaget. SVT Programetik ska, liksom PRS gjort, ansvara för hanteringen av alla ärenden från Granskningsnämnden, samt i övrigt ägna sig åt intern publicistisk rådgivning till alla delar av företaget, intern och extern utbildning om regler, etik och publicistisk frågor, tillämpning och utveckling av policies, samt språkvård. ”

  Under Axelssons ledning har han brukat sin makt att påverka både ”etik” programtid och genom denna makt haft en central roll för att skifta SVT från att vara tittarnas television” till att bli vänsterjournalisternas television. Ni vet ju vilka program som nästan försvunnit ur bevakningen i form av ekonomiska nyheter och Axelsson bestämmer samtidigt i programplaneringen över vem som skall få komma till tals, i vilken utsträckning och på vilka villkor. Vi ser ju tydligt utvecklingen att vi tvingas in under en journalisternas kapning av public service där de uppträder som ”ombud” och ”experter” för i princip alla frågor. Frånvaron av verkliga experter blir allt större och det är en närmast skrämmande utveckling där journalisternas genom Axelssons försorg genom programplaneringen helt uteslutit allmänheten och den folkliga opinionen.
  Axelssons kulturmarxistiska styrning och manipulation av SVT börjar närma sig sitt slutliga färdigställande när tittarreaktioner aldrig redovisas eller efterfrågas. Axelssons SVT är skapad för indoktrinering och utan makt påverkan och insyn från den betalande allmänheten.
  Axelsson har medvetet och mycket strategiskt medvetet tagit makten över villkoren för den öppna demokratiska samhällsdebatten genom att såga villkoren för den längs ryggmärgen. Han lever efter en mycket gammal kulturmarxistisk strategi och är du uppmärksam så är det Axelsson som genom programsekriteriat och ”programetik” som bestämmer över villkoren för hur våra folkvalda får komma till tals. Vi ser ju hur fakta under Axelsson fått ge vika fär ideologiska åsikter” och debatter under årens gång.

  Vi vet ju att vi har en lång radda av sossar som ordförande för public service posten är viktig för att den skyddar sossarnas politruker som sitter som anställda inom public service och som inte kan väljas eller ställas till svars för någon annan part än inför de som gett dem deras jobb på nyckebefattningarna. Att ha ”lojala” trojanska hästar på nyckelbefattningarna inom public service är bästa garanti för att man skall kunna profitera på att manipulera folkopinionen.

  ”Programetik” är den inre politbyrå som styr ”policys” vems ”etik” eller vilken ”etik” som skall gälla för policys står under Axelssons makt och kontroll. När redaktionschefer är osäkra om vilken ”policy dvs vinkel och indoktrinering som skall gälla och inte får ifrågasättas är det LOs gamle presschef Jan Axelsson som utgör facit. Vilken ”bild av olika samhällsfrågor väljarna och allmänheten skall få avgörs alltså av Axelsson. Axelsson är alltså operativt ansvarig för att gatekeeperserna inom SVT får sina instruktioner och mandat. Olof Carlsson är mer att se som Axelssons lilla knähund.

  Att en korrekt och välinformerad allmänhet utgör själva grunden för en fungerande demokrati. J Josefsson vill åstadkomma konsekvensneutralitet med sin journalistik. Vilket betyder att kritiskt granska rätt och fel oavsett vems intressen de kan gagna eller skada. Att äga en principiell inställning till rätt och fel bevisar Karin Hûbinette (en av Axelssons broilers) i lsutet av denna intervju då hon avslöjar sig själv genom att bara vara orolig för att folk ska rösta på högerextream rörelser men inte rädd för att de skall stödja vänsterextremt våld. Hûbinette bevisar att hon tillhör det pktältmöte som hålls i Almedalen och Hûbinette har uppenbarligen total nollkoll om vad allmänheten tyckte om Joasefssons granskning av det politiska våldet. Relativiserandet av det politiska våldet ligger på Axelssons programetiskaråds bord. Vi behöver inte bli det minsta överraskade att relativiseringen av det politiska våldet tillhör de ”bilder” Axelsson med hjälp av sina gatekeepers små knähundar och politruker vill kränga på svenska folket. Om SVT varit intresserad av vad svenska folket tyckte om BÅDA Josefssons granskningar av vänsterns och yttersta högern våld så dras fötterna undan på Axelssons förljugna och manipulerade bilder.

  http://www.svt.se/nyheter/svtforum/i-huvudet-pa-janne-josefsson

  För demokratins skull måste Axelsson BORT!!!

 6. Slabadang

  Tittarna behöver sin isbrytare in i SVTs politbyrå!

  Jan Axelsson är LOs gamle presschef under Stig Malm. Axelsson har sedan länge haft chefsbefattningar inom SVT från chef över rapportredaktionen till chef nyheter och samhälle och sedan många år är han chef över det mäktiga programsekriteriatet som numera kallas ”programetik”. Här är en kortfattad beskrivning av verksamheten inom bunkern ute på Gärdet:

  ”Namnbytet innebär inga nya arbetsuppgifter eller i övrigt någon förändrad roll och ställning i företaget. SVT Programetik ska, liksom PRS gjort, ansvara för hanteringen av alla ärenden från Granskningsnämnden, samt i övrigt ägna sig åt intern publicistisk rådgivning till alla delar av företaget, intern och extern utbildning om regler, etik och publicistisk frågor, tillämpning och utveckling av policies, samt språkvård. ”

  Under Axelssons ledning har han brukat sin makt att påverka både ”etik” programtid och genom denna makt haft en central roll för att skifta SVT från att vara tittarnas television” till att bli vänsterjournalisternas television. Detta genom att bland annat avsätta/minska tiden för de intressen han vill bekämpa eller lyfta fram. Ni vet ju vilka program som nästan försvunnit ur bevakningen i form av ekonomiska nyheter faktaprogram. Grafer och siffror är som utrotade i vår kulturmarxistiska postmoderna journalistik. Axelsson bestämmer samtidigt i programplaneringen över vem som skall få komma till tals, i vilken utsträckning och på vilka villkor.

  Vi ser ju tydligt utvecklingen att vi tvingas in under en journalisternas kapning av public service där de uppträder som ”ombud” och ”experter” för i princip alla frågor. Frånvaron av verkliga experter blir allt större och det är en närmast skrämmande utveckling där journalisternas genom Axelssons försorg genom programplaneringen helt uteslutit allmänheten och den folkliga opinionen.
  Axelssons kulturmarxistiska styrning och manipulation av SVT börjar närma sig sitt slutliga färdigställande när tittarreaktioner aldrig redovisas eller efterfrågas.

  Axelssons SVT är skapad för indoktrinering och utan makt påverkan och insyn från den betalande allmänheten.
  Axelsson har medvetet och mycket strategiskt medvetet tagit makten över villkoren för den öppna demokratiska samhällsdebatten genom att såga de opartiska villkoren för den tvärs ryggmärgen. Han lever efter en mycket gammal kulturmarxistisk strategi och är du uppmärksam så är det Axelsson som genom programsekriteriat och ”programetik” som bestämmer över villkoren för hur våra folkvalda får komma till tals. Vi ser ju hur fakta under Axelsson fått ge vika för ideologiska åsikter” och debatter under årens gång. När såg nu en ingengör vafa med i en debatt senast?

  Vi vet ju att vi har en lång radda av sossar som ordförande för public service posten är viktig för att den skyddar sossarnas politruker som sitter som anställda inom public service och som inte kan väljas eller ställas till svars för någon annan part än inför de som gett dem deras jobb på nyckebefattningarna. Att ha ”lojala” trojanska hästar på nyckelbefattningarna inom public service är bästa garanti för att man skall kunna profitera på att manipulera folkopinionen.

  ”Programetik” är den inre politbyrå som styr ”policys” vems ”etik” eller vilken ”etik” som skall gälla för policys står under Axelssons makt och kontroll. När redaktionschefer är osäkra om vilken ”policy dvs vinkel och indoktrinering som skall gälla och inte får ifrågasättas är det LOs gamle presschef Jan Axelsson som utgör facit. Vilken ”bild av olika samhällsfrågor väljarna och allmänheten skall få avgörs alltså av Axelsson. Axelsson är alltså operativt ansvarig för att gatekeeperserna inom SVT får sina instruktioner och mandat. Olof Carlsson är mer att se som Axelssons lilla knähund.

  Att en korrekt och välinformerad allmänhet utgör själva grunden för en fungerande demokrati. J Josefsson vill åstadkomma konsekvensneutralitet med sin journalistik. Vilket betyder att kritiskt granska rätt och fel oavsett vems intressen de kan gagna eller skada. Att INTE äga en principiell inställning till demokratiskt rätt och fel bevisar Karin Hûbinette (en av Axelssons broilers) i slutet av denna intervju då hon avslöjar sig själv genom att bara vara orolig för att folk ska rösta på högerextream rörelser men inte rädd för att de skall stödja vänsterextremt våld.

  Hûbinette bevisar att hon tillhör det pktältmöte som hålls i Almedalen och Hûbinette har uppenbarligen total nollkoll om vad allmänheten tyckte om Joasefssons granskning av det politiska våldet. Relativiserandet av det politiska våldet ligger på Axelssons programetiskaråds bord. Vi behöver inte bli det minsta överraskade att relativiseringen av det politiska våldet tillhör de ”bilder” Axelsson med hjälp av sina gatekeepers små knähundar och politruker vill kränga på svenska folket. Hoten SKA komma ifrån höger! Vad sedan ”höger” betyder för SVTs grönröda röra till jornalister är höljt i dunkel.Om SVT varit intresserad av vad svenska folket tyckte om BÅDA Josefssons granskningar av vänsterns och yttersta högern våld så dras fötterna undan på Axelssons förljugna och manipulerade bilder. Hon hävdade att Josefsson fått nmycket kritik … jasså du Hûbinette av VILKA ??

  http://www.svt.se/nyheter/svtforum/i-huvudet-pa-janne-josefsson

  För demokratins skull måste Axelsson och det korrupta system som gör honom möjlig BORT!!! Programetiska politbyrån måste bearbetas medelst tung isbrytare.

 7. Börje S.

  Kan inte låta bli att förmedla detta från WUWT:

  JJ SAYS:
  July 8, 2014 at 9:31 pm:
  Richard Day says:
  ”Germany demolished Brazil 7-1 today in the World Cup.”

  I’m sorry, but that is not correct.

  Your problem is, you are using the raw score. When the proper pairwise homogenization algorithm is applied, comparison to similar soccer games played within a 1500 km radius flags the score 7-1 as a soccer score discontinuity. To correct this obvious error, the anomalous values are replaced with regional average scores. After adjustment, Brazil won 3-2.

  Och några reaktioner på detta från Real Science:

  inMAGICn says:
  So…
  Do we have a consensus that Brazil won?

  COLORADO WELLINGTON says:
  Yes, but it’s not perfect. 3% of those who watched the match still claim that Germany won but work is being done to eliminate the dissent.

  inMAGICn says:
  Deniers.

 8. bom

  #5=6
  Det enda som kan rädda oss nu är en riktigt svår och tung konflikt mellan S och mp. En ”stor koalition” lär knappast komma till annars (och skulle väl ändå bli mest lik Lotteririksdagen?). S+c+fp näää!

 9. Ulf L

  Konsekvensneutralitet är ett intressant ord. Enligt wikipedia
  ”innebär [konsekvensneutralitet] att eventuella konsekvenser av publicering av en text, ett reportage eller dylika inslag i ett mediautrymme ej ska avgöra om publicering skall ske eller ej.”
  Det finns ett annat ord för samma sak. Att inte bry sig om konsekvenserna av ens handlande kallas överallt annars för ansvarslöshet.
  Den tredje statsmakten seglar under ansvarslöshetens flagg. Tala om makt utan ansvar.

 10. Slabadang

  Ulf L!

  för alla diktaturer är sanningen farlig och ansvarslös! För sveriges kommunister i journalistkåren är den rent av livsfarlig!

 11. Håkan Bergman

  Kan väl kännas tryggt för expeditionsmedlemmarna att veta att isbjörnar, normalt väldigt snälla och gulliga djur, bara är farliga om dom är stressade och har tandvärk.
  http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/10/polar-bear-horatio-chapple-pain-stressed-inquest

 12. tty

  Håkan Bergman #11

  Det är rätt i så motto att isbjörnar normalt sett är mycket lugna och inte alls aggressiva (som t ex grizzlybjörnar ofta är). De är helt orädda för människor och blir knappast stressade av människor i sin närhet.
  Problemet är att om de är hungriga betraktar de människor som mat och inget annat.
  I och för sig så är det ett välkänt fenomen hos de flesta farliga rovdjur att gamla individer med oftast dålig kondition och slitna tänder är farligast för människor eftersom de både är hungriga och har svårt att jaga sitt normala byte. Den berömda ”maneater of Manipur” var t ex en mycket gammal individ. För många större djur är det ju faktiskt tänderna som är gränssättande för livslängden.
  Eftersom det dock är mycket svårt att bedöma en isbjörns kondition och humör (de har mycket tjock päls, inte mycket till kroppsspråk och nästan inga ansiktsmuskler) så är grundregeln att hålla ett säkert avstånd till alla isbjörnar.

 13. Svend Ferdinandsen

  Er det ikke en smule komisk at de bruger en isbryder. Polhavet skulle jo være isfrit nu ifølge alle klimaforskerne.