Vattenkraften i fokus

vattenkraftHavs och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten kom i veckan som gick med en rapport ”Strategi för åtgärder i vattenkraften” daterad den 4 juli och som var på tapeten under Almedalsveckan. Dess syfte uttrycks som:

att ta fram en nationell geografisk strategi för både åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara framtida behov i energisystemet.

Vi som var med och kämpade som fältbiologer på 1970-talet för de sista orörda älvarna blir genast nyfikna på vad denna utredning egentligen syftar till när den nämner en ”ökad produktion”. Två saker har blivit tydliga i och med denna rapport, dels att vattenkraften är ett ämne som väcker känslor och heta debatter och att miljörörelsen tycks få allt svårare att få ihop sin energiekvation. Mellan raderna i ovanstående ”syfte” kan jag läsa in att politikerna söker ett dokument för att öka möjligheten att använda vattenkraften för att reglera den intermittenta vindkraften. Trycket på att använda vattenkraften för att reglera en allt större andel vindkraft i elsystemet har ökat och är en flaskhals för en vidare utbyggnad, detta uttryckt ovan som ”att klara framtida behov i energisystemet”. För den mäktiga Luleälven skriver författarna t.ex att :

Älvens reglering kan komma att behöva ökas i framtiden för att klara mer oreglerbar förnybar energi från andra energikällor.

Man behöver inte ha anlag för konspirationsteorier för att se sambandet mellan mer vindkraft och mer reglerkraft från vattenkraften även om det inte uttrycks med fetstil i rapporten. Tanken verkar vara att försöka restaurera vattenflödena kring de älvar som inte har någon reglerkapacitet för att kunna öka densamma i de som har en sådan. Ett större utnyttjande av reglerkapacitet innebär dock försämringar av den akvatiska miljön kring dessa verk. Snabba förändringar i vattenstånden i magasinen och avflödena är knappast till gagn för den biologiska mångfalden. Från den andra sidan har den nya Havs- och Vattenmyndigheten ett tryck på sig att leva upp till de förordningar som EU bestämt om, diverse vattendirektiv och våra egna miljömål. Enligt rapporten skall kraftverkens miljötillstånd omprövas enligt EU´s nya direktiv och Sveriges miljömål och dessutom omprövas med viss regelbundenhet. För den som vill läsa rapporten med sina positiva glasögon på skall de mest värdefulla miljöerna delvis återskapas utan att alltför stor kapacitet går förlorad. Det sägs att:

Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt bemyndigande sträva efter att den samlade effekten av planerade miljöförbättrande åtgärder inte överstiger 2,3 % av produktionen eller 1,5 TWh.

Idealiskt är tanken den att kraftföretagen skall investera i ny effektiv teknik och höja kapaciteten samtidigt som man tillåter mer vatten att rinna ut via t.ex laxtrappor, så att det finns ett kontinuerligt vattenflöde. Miljöanpassningar i linje med utredningens förslag skulle dock enligt kritikerna minska elproduktionen från vattenkraften med 20-50%, vilket naturligtvis skulle drabba det svenska elsystemet hårt. Utredningen fick dock många känslor att blomma upp och det kan antagligen bäst rubriceras som ett storbråk mellan älvräddarna och elproducenterna, se här. Eftersom jag själv kämpade för bevarandet av de sista oreglerade älvarna väcker debatten upp gamla känslor. Och jag är inte ensam om detta, en artikel i SvD från den 5 juli berör detta.

Johan Rockström och Mattias Klum skrev i SvD brännpunkt i ämnet under rubriken, ”Gör svensk vattenkraft verkligt miljövänlig” i början av juni. Jag väntar dock fortfarande på en debattartikel med rubriken, ”Gör svensk energipolitik verkligt miljövänlig, lägg ner vindkraften”. Det känns lite yrvaket, från företrädare av klimathottsidan, att plötsligt värna om naturliga vattenflöden. Deras kampanjer för förnyelsebart har under de senaste decennierna ökat trycket på oreglerade vattendrag, liksom naturliga gräsmarker och andra naturliga biotoper för bioenergi. Här sitter de på två stolar, dels att lobba för mer vindkraft, som kräver mer reglerkraft och samtidigt verka för åtgärder som minskar vattenkraften. Ekvationen – ingen kärnkraft, mindre vattenkraft, en fossiloberoende bilflotta och en kraftig utbyggd vindkraft – kan onekligen bli svårlöst för miljöorganisationerna. Jag skulle inte ha något emot om vi bygger nya kärnkraftverk och använder kapacitetsökningen till att återskapa naturliga vattenflöden. Jag känner dock en olust med att ha ett policydokument som har som ett av två syften att öka reglerkraften för att underlätta för vindkraften, med miljöåtgärder som alibi.

Kanske skulle man börja med att göra en långsiktig analys om den pågående utbyggnaden av vindkraft i Norrland innan man börjar med att skapa mer reglerkraft. Men kanske finns det andra intressen en rent miljömässiga att minska uttaget ur den svenska vattenkraften. Kanske skulle elpriserna öka och därmed öka möjligheterna att få kalkylen för vindkraft att gå ihop? Jag undrar vad man får ge för ett vindkraftsprojekt i Norrland idag. På sajten Vindkraftsnyheter kunde jag läsa att Alpiq Ecopower Scandinavia köper Kraftö vindkraftsprojkt om 25 verk nära Piteå. Företaget, som finns i Norge hade 2012 den svindlande summan av 52 000 Nkr i driftsintäkter men en förlust på 19 miljoner. Moderbolaget finns i Schweiz och innefattar både kol och gaskraftverk, såväl som kärnkraftverk. Jag antar att de tvingas piffa upp sin energiportfölj med diverse olönsamma vindkraftsprojekt i övre Norrland för att få en snygg miljöprofil att visa upp för investerare.

Resultatet av hela denna tokiga energipolitik med dyrare elräkningar som följd är dock inte helt harmlös för andra större däggdjur. Vintern 2010 dog 24 000 äldre människor i England på grund av kyla. Men det är väl knappast någon miljökatastrof som berör klimativrarna, som oroar sig för den värme som skall komma mot slutet av detta sekel.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  Här kan ni avnjuta laxvandringen i Stornorrforsen live. Mycket tyder på rekord i år igen.

  http://fiskevatten.vattenfall.se/fiskvandring-i-stornorrfors

 2. Björn

  Ingenjörerna får här dansa efter politikernas pipa. Nästan allt är möjligt, men är det vettigt? Att ställa om vårt energisystem på grund av en villfarelse om en global uppvärmning är ovettigt i kubik. Lars analys här och genomgång av läget på vattenkraftsidan, visar hur grönköpingsaktigt hela vårt energisystem behandlas. Man kan undra var dessa styrande politiker i klimatfrågan, skulle hamna på ett högskoleprov?

 3. pekke

  Danmark köper helst reglerkraft från Sverige och Norge än att reglera själva med sina dyra värmekraftverk, om de inte fick köpa p.g.a. vi behöver den själv så skulle de bli tvungna att brassa på mer med sina bränsleeldade kraftverk, likadant med deras sydligare grannar som köper en del Nordisk reglerkraft, vilket betyder mer utsläpp av div. ämnen.

  Sedan så glömmer många förespråkare för ” fritt flöde ” i våra vattendrag bort att dammarnas andra syfte efter elproduktion är att minska översvämningsrisken nedströms !
  Därför är bl.a. Klarälven/Vänern/Göta Älv reglerade.

  https://karlstadhistoria.wordpress.com/2009/02/12/oversvamningen-ar-1916/

  Men de ” gröna ” lobbygrupperna verkar inte bekymra sig över att deras visioner har ohållbara baksidor som kommer att driva upp andra kostnader.

 4. AG

  ”Vintern 2010 dog 24 000 äldre människor i England på grund av kyla”. Jag har arbetat och bott i Storbritannien. Det är framförallt deras låga byggstandard som ger problem. Det är inte ovanligt med bara några plusgrader inomhus när det är riktigt kallt ute. Man prioriterar hellre vackra smidesdetaljer och en pampig entré mot gatan än isolering och ordentliga fönster. De brittiska husen drar minst dubbelt som mycket energi som ett hus enligt svensk byggstandard skulle göra (i samma klimat). Redan där blir det dyra energiräkningar. Oftast har varje kommun ett eller flera uppvärmda hus dit man flyttar äldre som inte har råda att betala elräkningen under vintern. Liknar våran färdtjänst. Man kunde se dessa bilar köra i skytteltrafik under vintern. (Pubarna stänger ju någongång). De flesta dödsfallen kommer dock från följdsjukdomar av nedkylningen (hypertermi). Kommer fortfarande ihåg mina engelska grannars min när jag svarade på deras fråga om hur många som frös ihjäl inomhus i Sverige under vintern? Det måste väl vara många fler än i UK? Svarade att jag aldrig hade hört talas om det om det inte skett en olycka. Berättade dessutom att man normalt kan ha blommor i fönstren och att temperaturen inomhus sällan går under 18 C hur kallt det än blir (om man nu inte själv väljer det). Det har blivit bättre även i UK men pga den förhållandevis korta vintersäsongen, är det ingen stor prioritet. Man anses även som något mesig om man klagar över kylan. Det finns en fånig macho-kultur kring detta. Gärna manifesterat med kortbyxor i februari t.ex.

 5. Slabadang

  Miljörörelsen är ju inte klok!

  Absolut NOLL förmåga eller kanske just därför heller ingen vilja att göra de enklaste konsekvensanalyser. Bland de tusentals exempel på idiotier ligger några i kraft av sina enkelt begripliga tydliga symbolvärden allra bäst till. Att påbjuda massiv ”ekologisk odling” samtidigt som de bekämpar de kossor som skall stå för den ”naturliga gödsel” denna odling kräver när vi redan i dag har brist på varan. Det är totalt tomt mellan öronen på dessa grönsaker och EEG ger nog samma utslag som på en odlad gurka.

  Spännande på kanadensisk TV så kommer de nu sätta upp en live rättegång där klimathotet står för skranket med jury domare försvarsadvokater och med Monckton som åklagare. Lyssna 30 min in på denna video där Monckton presenterar det kommande programmet. Kontigt nog så är det svårt att få någon från konsensuset att ställa upp på försvarssidan, men det är inget oöverkomligt hinder ,, det bor aningslösa Cleggare lite varstans inom alla fält.

  http://www.dailymotion.com/video/x20s57p_the-alex-jones-show-2-3-7-3-14-christopher-monckton_news

 6. Lennart bengtsson

  *4 AG

  Efter att huvudsakligen ha bott i Storbritannien sedan 1974 kan jag verkligen bekräfta AG text. Om man inte vill frysa inomhus blir det dyra el och gasräkningar. Efter omfattande isoleringar mm kan jag hålla en temperaturskillnad till utomhusluften på så där max 20 °C. När mina pojkar ( då 8 och 10 år gamla) i mitten på 70-talet fick gå i kortbyxor till skolan när det var djup snö och -5°C var min hustru och jag något upprörda. Det kunde förstås ha långbyxor med vägrade på grund av att i så fall skulle kamraterna reta dom. (Inget är så verkningsfullt som grupptryck) Men som sagt Englands kontinentala klimat ( dvs inomhus) gav ett härdigt släkte som ledde ett imperium i så där 200 år. Ungefär som svenskarna under Karl XII. I sin monografi över Fredrik den store skrev Carlyle att när Karl XII dog tog han med sig svenska folket i graven ty sedan dess har de inte gjort något värt att tala om.
  Det är ju en orättvis beskrivning men kan kanske behövas som moteld mot dagens fjoll och strunt.

 7. Ann LH

  De senaste dygnen har jag till och från tittat in på heartlandkonferensen. Josef Bast inledningstalade och menade att nu var det kanske inte den vetenskapliga sidan som var huvudfrågan längre utan mer hur man kan kommunicera sanningen. Obama är i händerna på Al Gore och hans anhang, media likaså, nu är det bara högsta domstolen man kan ha någon förhoppning om.
  Situationen i Sverige är likartad. Sanningen kring energi- och klimatfrågan finner man inte hos de som är valda och tillsatta för att ta väl hand om landet nej även här härskar ”The power grab”.
  Bra Lars Jonsson att du med din hela erfarenhet orkar läsa och inte bara texten utan även mellan raderna. Tack.

 8. Ann LH

  De senaste dygnen har jag till och från tittat in på heartlandkonferensen. Josef Bast inledningstalade och menade att nu var det kanske inte den vetenskapliga sidan som var huvudfrågan längre utan mer hur man kan kommunicera sanningen. Obama är i händerna på Al Gore och hans anhang, media likaså, nu är det bara högsta domstolen man kan ha någon förhoppning om.
  Situationen i Sverige är likartad. Sanningen kring energi- och klimatfrågan finner man inte hos de som är valda och tillsatta för att ta väl hand om landet nej även här härskar ”The power grab”.
  Bra Lars Jonsson att du med din hela erfarenhet orkar läsa och inte bara texten utan även mellan raderna. Tack.

 9. ChristerL

  Kommer ihåg att engelska myndigheter på 80-talet drev en energisparkampanj på temat ”boiled swedes”. Kombinationen av de energieffektiva svenskarna och den kokta grönsaken skulle få engelsmännen att börja energispara.
  Lite kul. Funkade det inte?

 10. Brandingenjör

  Jag kan bekräfta #4 AG och #6 Lennart Bengtsson.
  Engelsk byggstandard klarar inte vinterklimat.

  Jag var på besök i England under en vinter i slutet på 80-talet. Huset var nybyggt med elvärme och hade tunn isolering och 2-glasfönster, men säkringarna gick sönder om man med hjälp av bara el skulle hålla en temperatur som var 20 grader varmare än ute.

 11. Allt snack om dålig isolering av hus och att kortbyxor gäller är iofs sant. Bott där en tid. Det gör ju situationen med höjda energipriser etter värre och det borde väl även besuttna politiker fatta. Men de kanske är neomalthusianer och tycker att det finns för många människor.

 12. tty

  ”Enligt rapporten skall kraftverkens miljötillstånd omprövas enligt EU´s nya direktiv och Sveriges miljömål och dessutom omprövas med viss regelbundenhet.”

  Jag har hört att många ägare av mindre kraftverk, kvarndammar etc är mycket oroade av dessa nya bud. Bara att tugga sig fram till en ny vattendom kostar hundratusentals kronor, helt oräknat kostnaderna för nya miljöåtgärder. Troligen kommer i många fall ägarna helt enkelt att låta småkraftverken gå i konkurs varefter staten får ta över. Förmodligen kommer vi att få se åtskilliga vattenkraftverk som blir varsina bolag i en nära framtid, precis som många vindkraftverk.

 13. Inger Almström

  Varje gång en växellåda i ett vindkraftverk i norr- eller Västerbotten går sönder, ungefär vart 3e år, måste en fackverkskran anlitas för att byta klumpen. Det är 18 eller 21 delar (Blaiken) vilka kommer med varsin utlandsregistrerad dieseldriven trailer. Dessa bilar är inte moderna så en 4-5 liter diesel per mil är väl resonabelt. Kranarna kommer från någon hamn t ex Värtahamnen eller Göteborg. Ta alltså milen x dieseln så blir allt så miljövänligt eller hur?
  Varför kan ingen förstå att det som händer i Markbygden inte bara är en miljökatastrof det är även en flyktingkatastrof. Vart ska människor som tvingas lämna allt utan ersättning ta vägen? Erkänn att vi fördriver folk med hjälp av utländska bolag – precis som i Afrika.
  Om inte vi har tur kommer vi och våra djur snart att bli hemlösa, vart ska vi ta vägen, hem till någon av de som sålt oss och vårt hem och vår mark till utländska bolag utan vårt medgivande?
  Makthavarna har försökt allt för att fördriva folk från Norrlands inland, detta är spiken i kistan, fördrivning, stöld av egendom och utländsk beväpnad vakt. Allt för att bli av med en hel befolkning som bitit sig fast, trots alla odds.
  P.S. 2 glas fönster, dvs med ett glas och löstagbart innanfönster som man kan ta ut sommartid så att man kan höra alla naturens ljud bättre och som man kan sätta dit vintertid är det bästa. Med mossa eller vadd mellan blir det dragfritt. Ni som bott i Storbritannien, rekommendera dem att skaffa innanfönster. Inger Almström, Stöverberg, en av 2 byar som hotas av Brattbergets vindkraftpark, Kraftö, Arvidsjaurs kommun