Öppen Tråd

aska

Det har varit en hel del åska och regn i veckan. Är sommaren slut, eller är det bara en paus? Hur som helst, här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder. klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. SatSapiente

  I senaste numret av Teknikens Värld 29 juli jämför man hur långt man kommer med ”bränsle” för en summa av 50 pund i en elbil och i en motsvarande bensinbil. Man kommer fram till att man kommer nästan 10 gånger längre med elbilen i Sverige.

  https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/billigt-kora-elbil-i-sverige-dyrt-med-bensinbil/

  Jämförelsen haltar betänkligt för att inte säga bedrägligt, bensinbilen förutsätts tankas på en vanlig mack, medan elbilen normalladdas med el till ett ”hushållspris”. Man har då enbart räknat med elhandelskostnaden och inte tagit med övriga rörliga kostnader för elen. Man nämner långt ner i artikeln att om man skulle använda det verkliga priset för ”hushållsel” så skulle förhållandet bli närmare 5 till 1 för elbilen.
  Var hittar man man el i närheten av ”hushållspris” annat än i sitt egna garage? Och ska väntetiden för att normalladda inte ha något pris? I artikeln nämner man att om man istället räknar med vad det kostar att snabbladda, så blir utfallet helt annat (=sämre), men man redovisar inte hur mycket.
  Man skulle lika väl kunna förutsätta att bensinbilen enbart skulle tankas från dunkar hemma i garaget. Dvs man skulle vid halv tank vända hem igen för att tanka i sitt garage.

  Om man hade formulerat om jämförelsen som att hur mycket kostar det och hur lång tid tar det att köra t.ex. 60 mil (Stockholm- Malmö), med ett antal laddstopp, så hade förmodligen inte elbilen verkat lika förmånlig om ens billigare än bensinbilen, förutsatt att man sätter ett pris på tidsåtgången vid laddstoppen eller tar hänsyn till att snabbladdning har ett betydligt högre pris än normalladdning.

  Jag har svårt att förstå varför journalisterna hela tiden gör denna pushning för elbilar. Och varför rubriksätta artikeln på detta lögnaktiga sätt.
  Elbilar och ”fossilbilar” är inte direkta ersättare för varandra och kommer inte heller att bli det med den teknik elbilar har nu och med det körmönster vi har idag.

 2. Rolf Mellberg

  I cirka två månader har kanske främst ett ymnigt snöande över Grönland resulterat i ett mycket positivt ”Surface Mass Balance”. Plötsligt kommer ett par dar med kraftigt minus och som ett brev på posten (nåja) larmar TV4 för fullt i morse. Inte ett knyst om att Grönland ligger kraftigt plus för årstiden.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_DK_20210730.png

 3. mattias

  Mycket av de senaste ”extremhändelserna” hänvisas till en instabil jetström, och Rockström försöker förklara instabiliteten som orsakad av smältvatten från Arktis och därmed i slutändan av mänskliga koldioxidutsläpp. Det han inte nämner är motsvarande jetström i Antarktis. Möjligen är den stabilare eftersom Antarktis har en större sammanhängande landmassa. Men, även den jetströmmen verkar ha blivit mer instabil – indikerad av kylutbrott i Amazonas med snöfall som normalt inte brukar uppträda där. Någon som har kännedom kring detta och vill kommentera ytterligare? Varför har jetströmmarna blivit mer instabila? När historiskt var de lika instabila?

 4. Lasse

  #2 Det är så man vet att det är propaganda!
  Selektiv information ända ut i TV4

  #1 Nämner de att elen inte är lika mycket beskattad som bensinen eller tar de med att batterierna är en förbrukningsvara?
  Tar de upp subventionen av elbilar som ändå kostar mer än vanliga bilar?

  Gårdagens sommar handlade till en del om glaciärer i Norr.
  Kan man kalla sig glaciärforskare utan kännedom om att glaciärerna är en spegling av klimatvariationer utanför vår kontroll?
  Notricks ger mer:https://notrickszone.com/2021/07/29/there-were-23-global-warming-jolts-many-times-faster-and-greater-than-modern-during-the-last-glacial/

  #3 Kanske texten i Notricks kan ge en hint!

 5. Torbjörn

  #1 SatSapiente
  Jag håller med om att jämförelsen haltar betänkligt då jag själv äger en Nissan Leaf.

  Milkostnaden för el är ca 2,20kr inklusive allt för min del.

  Men som jag skrivit tidigare använder vi en dieselbil för långresor just för att slippa stanna två gånger.

  Snabbladdning av elbil är fortfarande billigare än bensin/diesel och du laddar medan du pausar för fika/mat.

  Jag håller med om att elbilar inte kan ersätta fossilbränslen OM inte infrastrukturen byggs ut.

  Elen finns, eller kommer att finnas när vi äntligen bygger ny kärnkraft

 6. Rolf Mellberg

  #3 Mattias

  Här redovisas forskningsläget om varför jetströmmar kan ha oftare hamnat i låsta positioner på senare år. Osäkerheten är stor. Det kan inte uteslutas att den lägre temp-diffen mellan tropikerna och polerna kan spela in som i viss mån kan ha CO2-orsak. Inget sägs om att solens nyss inledda Grand Solar Minimum kanske kan påverka. Svagt, fegt men så ligger Carbon Brief ochså i ”mainstream-fåran.
  https://www.carbonbrief.org/jet-stream-is-climate-change-causing-more-blocking-weather-events

 7. Lars Cornell

  #1 #4 #5. Det är också skillnad på om det är kall vinter då bilen behöver uppvärmning eller skön sommar.
  http://www.tjust.com/2021/energy/helge-sparaenergi.png
  Hur ser kalkylerna ut om man tar bort all beskattning och subventioner?

 8. SatSapiente

  #5 Torbjörn
  Bra att vi är överens om att elbilar och ”fossilbilar” inte helt kan ersätta varandra (ex.vis räckvidd o dragförmåga). Du har löst problemet genom att ha 2 bilar. Kanske inte alla har den möjligheten. Sen var det där OM beträffande infrastrukturen. Och framtida eventuell ny kärnkraft för att tillgodose effektbehovet vid snabbladdning i stor skala. Redan idag uppstår köer vid populära snabbladdningsstationer, att då bara bygga fler och hoppas att elnätet håller verkar inte vara en bra strategi.
  Kanske blir det som på den berömda bilden på en laddande elbil som förses med el från en dieselgenerator i bakgrunden.
  Ny kärnkraft är en bra idé som nu håller på att helt saboteras av Mp+S och Mark o Miljödomstolen, dels genom sitt förhalande av byggandet av ”slutförvaret” i Forsmark och utökat lager hos CLAB (får som konsekvens att befintlig kärnkraft delvis kommer att stoppas om några år) och dels det 75%-iga stoppet av all cementproduktion i Sverige genom stängning av Cementas anläggning i Slite fr.o.m. november.
  ”Dåligt blir inte bättre förens sämre kommer”.

 9. Torbjörn

  #7 Lars
  Det är ingen större skillnad på förbrukningen vinter/sommar.

  #8 SatSapiente
  Kan du hålla med om att elbilar fungerar i vardagen för nästan alla?
  Räckvidden förbättras ständigt och fler bilar kommer att klara sträckan Malmö-Stockholm utan att behöva stanna och ladda.

  Kärnkraften kommer att behövas, och en utbyggnad kommer att ske med småskaliga verk (när vi får ett Regeringsskifte) och infrastrukturen kommer också att byggas ut

 10. En annan

  En intressant artikel om forskning idag;
  https://www.epochtimes.se/Forskare-Virusdebatten-liknar-klimatfragan?fbclid=IwAR0jZfsG-B2JSPj5gD4jbk9pOlNh9Kik-fWtiou8HPRXENCsA98MQ7NxbHY

 11. mattias

  Tack för länken, Rolf.
  Blockerande högtryckslägen verkar uppstå lättare på norra halvklotet än södra. Det framgår också att dessa inte är något nytt fenomen, utan tros ha orsakat tex. den extrema värmeperioden i Europa 2003. Hur såg det ut på 1930-talet? Dessa instabila jetströmmar verkar också vara notoriskt svåra att modellera, så osäkerheten är stor.

 12. SatSapiente

  #9 Torbjörn
  ”Kan du hålla med om att elbilar fungerar i vardagen för nästan alla?”
  Om vi pratar futurum, ja, om laddstrukturen (och elnätskapaciteten) byggs ut, om vi bygger ny kärnkraft, när det kommer bättre batterier, många om och mycket osäkerhet här.
  Men pratar vi presens, idag, nej.
  Vilket visas av att inte heller du tillhör ”nästan alla”, eftersom du använder en dieselbil för långresor.

 13. Ulf

  Här en intressant artikel om vårt verkliga oljeberoende. Kanske passar bättre i denna tråd än den förra.
  https://www.di.se/analys/vi-koper-elbil-och-putin-skrattar-hela-vagen-till-banken/
  Kul att åtminstone någon vågar öppna munnen i media och prata lite sanning.

 14. Diesel vs elbil.

  Det är inte adekvat att jämföra kostnaderna för ”tankningen” av bilarna. Då måste man gå ner till baskostnaderna utan skatter, bidrag m.m. Bättre är att jämföra hur mycket CO2 som de producerar.
  Mazdas nya diesel har en verkningsgrad upp mot 57%. 80-85% av all el är fossiltillverkad, Sverige ingår i Nordeuropeiska elsammarbetet och får räkna md samma förhållande. Se ”Elbil = kolbil” SVD 19/12 2017.
  Batteritillverkningen, från ax till limpa, förorsakar i jämförels med CO2-utsläppen för Mazda ca 7 000 mil. Då är det tid för batteribyte. Så, innan en elbil gått en enda meter helaså har den släppt ut lika mycket som Mazdan gör under sin användning!
  Fossiltillverkningen av el har en verkningsgrad på 30 till 40%. Elmotorn har en verkningsgrad på max 90%. Förluster vid laddning och i ledningar är minst 5%. Den ”fossila” verkningsgraden för elbilen är: 0.35×0.90×0.95 = 30%.
  Så i förhållande till Mazdan så släpper elbilen ut 57/30 =1.9 ggr mer CO2. Tillsammans med utsläppen vid batteritillverkningen = 2.9 ggr.
  Orsaken till haussen med elbilar var Volkswagens fusk med avgasreningsredovisningen. Först kom hybridbilarna och sen elbilarna. Problemet med avgasreningen har lösts med mitt CATARSIS-system och när det kommit ut på marknaden så får man nog tänka om om elhybrider och elbilar.

 15. Lasse

  #10
  Epoch Times på Svenska-intressant!
  För att visa på relevansen i deras kritik av styrd media så kan denna vara relevant om Youtube:
  https://realclimatescience.com/2021/07/policy-specialists-at-youtube/

  Även de videos EpochTimes gör om rösträkning efterUSAs val har bannats av Youtube, ”demonitised”

 16. Torbjörn

  #12 SatSapiente
  ” Vilket visas av att inte heller du tillhör “nästan alla”, eftersom du använder en dieselbil för långresor.”

  Gör inga långresor till vardags, så i praktiken skulle jag kunna sälja dieselbilen

 17. Bengt Abelsson

  Skatter på bensin och diesel bekostar väghållningen.
  Elbilar snyltar på dessa fordon genom att inte betala skatt.

 18. Lars Cornell

  Torbjörn #9
  ”… skillnad på förbrukningen vinter/sommar.”

  Jag förstår inte hur du tänker. Uppvärmning vintertid tar mycket energi. För bensinbilar är det gratis eftersom det är spillvärme men för elbilar är det batterilagrad energi.

  #14 Sven, Tack för beräkningarna.

 19. Torbjörn

  #14 Sven
  Koldioxid är ointressant att räkna på, då den varken påverkar klimatet eller plånboken.

  Det som man som bilägare räknar på är om bilen fyller den funktion man söker och till vilket pris.

  #18 Lars
  Skillnaden mellan vinter/sommar är 42öre/mil

  Hur stor är skillnaden för din bil?

 20. En annan

  Fast fossildrivna bilar saknar en egenskap som elbilar har, nämligen självantändning! Vad händer om en brand bryter ut på en färja, finns kapaciteten att släcka elden innan den sprider sig till andra bilar, kvitt samma om de också är batteridrivna, händelseförloppet lär bli en mardröm för besättningen, för att inte tala om den eventuellt sovande passageraren.
  Tills frågan är löst bör elbilar förbjudas att åka båt, de får hålla sig på vägarna.

 21. L

  Jaha då är det kris igen. Stora ismassor flyter i väg från Grönland enl. Bullertin och rekordvarmt.

 22. Torbjörn

  #17 Bengt
  Tror du inte man betalar skatt på el?

 23. Torbjörn

  #20 En annan
  Risken för brand finns alltid, lyckligtvis har det endast brunnit 34 el/elhybrider under 2018-2020.

  Under samma period brann det 415 med andra drivmedel.

  Däremot håller jag med om att dessa bränder är extremt svårsläckta, vilket kommer att vara ett problem med dagens batterier.

  Ett problem som förhoppningsvis kommer att lösas genom ny batteriteknik (som redan finns, den ska bara skalas upp i produktion, vilket sker inom snar framtid)

  MEN fossila bränslen kommer att användas även länge framöver, då främst inom den tyngre fordonsflottan och lantbruk.

  Det som är viktigt är att påminna människor om att koldioxid inte påverkar klimatet lika mycket som vi tidigare trott utan ökar skördar och minskar svälten i världen.

  Det finns krafter bland klimatforskare som försöker skriva om historien genom att radera Romartidens och Medeltidens värme, trots de geologiska bevis som finns, allt för att bevisa koldioxidens påverkan.

  Vi kan inte låta denna historierevision pågå.

  Den globala temperaturen sjunker sedan ett antal år tillbaka, vilket bl.a. kan ses i grafer över havsis.

  Hur kan Klimatupplysningen nå ut till journalister och politiker med sitt budskap?

 24. Lennart Svanberg

  #10 – bra länk och verkligen positivt att vi får fler alternativ till dem gamla mediehusen som enbart kör på med samma gamla vinklingar av ämnen. Som gift med en kvinna från Thailand så får man ofta läsa artiklar att vi svenska män kan vara elaka och att Thailändska kvinnor är utnyttjade. Efter 21 år tillsammans med min fru och genom att ha umgåtts med flera hundra thai-svenska par kan jag konstatera att om någon blir utnyttjad är det Svenska grabbar. Svenska traditionella mediehus är totalt enspåriga när det gäller sina vinklingar av ämnen (så ur mitt perspektiv var det enkelt att förstå att klimatfrågan också är vinklad när det inte finns ens artiklar om godtrogna Svenska män som förlorat allt till Thailändska kvinnor) och det är verkligen underbart att Epoch-times blir ännu en röst.

 25. Dan

  Thorbjörn #22:
  Det är mig veterligt ingen vägskatt på el.

 26. #19 Torbjörn

  CO2 är faktiskt den bästa metoden att jämföra med! I drift släpper elbilen ut 1.9 ggr mer CO2 dvs 1.9 ggr mer diesel eller motsvarande bränsle. Då eliminerar vi alla skatter och bidrag och får den reella kostnaden.
  För ett tag sedan gjordes en resa från Stockholm till Riveran med en dieselbil och en elbil. Jag kommer inte ihåg exakta resultatet men elbilens kostnader blev AVSEVÄRThögre och även restiden!

 27. Torbjörn

  #25 Dan
  Det är det inte på min dieselbil heller.
  Det går in i samma skattkista som elskatten
  Kilometerskatt kommer att drabba alla bilar när den införs

 28. Staffan Wohrne

  Om elbilar: det brinner ungefär en elbil i månaden i norra stor-Stockholmsområdet. 16 juni (tror jag det var) brann en BMW I3 i Eskilstuna, och då gick man ut med ett VMA till allmänheten att stänga fönster och ventilationssystem. Räddningstjänsten släcker el-bilar på distans eftersom avgivna gaser är giftiga och skyddsutrustningen inte håller.

  Brukar ta färjan Göteborg-Kiel och frågade Stena hur de gör om en Tesla fattar eld mitt i natten. Har inte fått något vettigt svar, så det blir broarna som blir färdvägen när jag åker söderut i september. Brand i elbilar eller laddhybrider är inte att leka med!

 29. Torbjörn

  #25 Sven
  Koldioxid har inget med saken att göra, hur mycket du än vill det, så hur räknar du kostnaden?

 30. #Torbjörn

  Jämförelsen med CO2-utsläppen visar också hur SJUKT det är att klassa elbilarna som 0-utsläppsbilar!!!

 31. Torbjörn

  #29 Sven
  Hur mycket koldioxid kommer det från elproduktionen i Sverige?

 32. #Torbjörn

  CO2-utsläppen står i direkt relation till dieselförbrukningen!
  Alla andra kostnadsjämförelser blandar ihop kostnader för skatter, bidrag, laddningskostnader m.m.

 33. #Torbjörn
  Se: Elbil=kolbil” SVD 19/12 2017 eller studera hus Nordeuropiska elsammarbetet fungerar.

 34. Lasse

  Spridda skurar passande för läsning och tittande.
  Läser Gunnar Wetterbergs bok Ingenjörerna som beskriver hur Sveriges välstånd byggdes av kunniga driftiga ingenjörer.
  Ser på Henrik Jönssons kritik av Cementa nedläggningen?, dvs hur miljöpolitiken river ner vårt välstånd och globala miljön.
  https://www.youtube.com/watch?v=dv1ZcP5ZsuU

  Hur kunde det gå såhär långt?

 35. Torbjörn

  #32 Sven
  https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20181008/elbilar-ar-kolbilar-kontroversiell-debattartikel-sagas-direkt/

  Jag ogillar oärlighet även från fossilsidan, låt oss vara ärliga istället

 36. #34-Ärlige Torbjörn
  Samtalet med den oärlige Sven är avslutat!

 37. Ulf

  Svar 23

  Så hur ser det ut procentuellt med bilbränder? Vi har ju många ggr fler fossila bilar.

 38. Ulf

  Angående Cementa så har alltså rätten avvisat ansökan inte avslagit. Det är alltså inga problem för regeringen att fixa till en dispens fram till nästa prövning, om man vill. Och det är väl just det, om man vill. MP verkar mest intresserad att montera ner allting, kosta vad det kosta vill.

 39. Torbjörn

  #36 Ulf
  1,77 gånger fler bränder för el/elhybrider 2018-2020

  https://www.msb.se/contentassets/d7047185234a44018e61744bbcdb0cbb/sammanstallning-brander-med-eltransportmedel-2018-2020.pdf

 40. JonasW

  #3 Mattias

  En förklaring har presenterats på WUWT

  https://wattsupwiththat.com/2018/09/28/essay-solar-cycle-wave-frequency-linked-to-jet-stream-changes/

  Teorin är att vid solminimum så minskar UV strålningen (väldokumenterat). Det innebär att stratosfären inte värms lika mycket, d.v.s. den drar ihop sig (också väldokumenterat). Enligt den som skrev artikeln så får jetströmmarna ”mindre plats” vilket leder till att de slingrar sig.

  Låter väl ganska rimligt.

  Om det är rätt så beror jetströmmarnas slingrande på låg solaktivitet, och inte smältande polarisar.

 41. Torbjörn

  #26 Staffan
  Olyckor och bränder med el/elhybrider är hemskare än med fossildrivna, men risken är lägre.

  I alla fall om vi kan lita på Norrmännen
  https://www.vibilagare.se/nyheter/nya-siffror-hogre-brandrisk-i-bensinbilar-elbilar

 42. Michael E

  Intressant på WUWT avseende Antarktisk som kylts ned sedan 1979 med mellan 1,5 till 2 C enligt nypublicerad artikel, se https://wattsupwiththat.com/2021/07/27/new-study-finds-east-and-west-antarctica-have-profoundly-cooled-by-2-8c-and-1-68c-since-1979/

 43. Torbjörn

  #36 Ulf
  Ett förtydligande, det brann fler bilar totalt

  ”Under samma period har det på motsvarande sätt brunnit i cirka 415 fossildrivna personbilar, där batterier, laddare eller elledningar varit inblandade i brandförloppet.”

 44. Lasse

  Brinnande bilar brukar bero på barn som busar när det är varmt ute-Klimatets fel?
  Kan bli kallare framöver: https://notrickszone.com/2021/07/31/skipping-summer-fall-like-weather-sweeps-across-europe-super-cooled-europe-snow-forecast/

 45. Torbjörn

  #37 Ulf
  Det är inte bara Cementa som MP vill lägga ner, de har en plan för kärnkraften också

  https://www.svd.se/mps-gerillakrig-mot-karnkraften

  Miljöpartister måste bort från makten snarast

 46. sibbe

  Hur är det med Grönlands avsmältning??????????????

 47. Torbjörn

  #45 Sibbe
  Normalt skulle jag säga

  https://mobile.twitter.com/CraigM350/status/1421474662345854991

  http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

 48. Glenn S. Översjö-Strand

  Samtliga isbjörnar i Grönköpings Djurpark har nu till följd av den alltmer tilltagande klimatförändringen (mycket varmare) smält meddelas från ansvarigt håll.

 49. sibbe

  Nå, ja, allt är relativt.
  Smälter Grönland? Visst under vissa tider i året. Ökar snömängden på Grönland? Ja? Vem fan vill veta det.
  Nå, ja, igen. Man undrar: Var finns den Greta som står på idrottsplanet och fordrar att man skall upphöra med all internationell idrott?
  Nå, ja, vi vet att hon skulle som symbol för klimatet vara död.
  Trots Corona finns mera än 1500 tyska journalister i Tokio. Gissar att det finns ett 100 tal svenska dito.Fotboll EM lockade bl. a. Ca 10000 finnar till Leningrad, som kom hem med flera tusen Coronabakterier.
  När de kom över ryska gränsen var det så som det hände i Tyskland häromdagen, gränsvakterna mäktade inte med mängden återvändande supporter. -Som smittade sen ett större antal bekanta på festen hemmavid.
  Finland var för första gången i finalomgången med. Fan vad roligt, fan hur bra vi var… Nu är vi nedlusad med Delta här i Finland…
  Tja, Sportevenemang.
  Snälla Greta gör slut på detta. No more OS, no more EM. Tänk på klimatet:;::::::: : Gör ”självmord” på fotbollsplan…

 50. Sören+G

  Henrik Jönsson om cementkrisen och regeringens brist på konsekvensanalys.
  https://www.youtube.com/watch?v=dv1ZcP5ZsuU

 51. tty

  #45, 46

  Faktum är att avsmältningen hittills bara är drygt hälften av den normala, men den har varit mycket hög de tre senaste dagarna, vilket omedelbart utbasunerades av the Guardian och av TT, deras copy-and-paste representant i Sverige.

  Att den extremt sena och långsamma avsmältningen hittills helt ignorerats, men att det blir stort rabalder så snart det blir ett par dagars hög avsmältning visar på ett ovanligt tydligt och skamlöst sätt hur medierna förvränger verkligheten.

 52. Björn

  JonasW [39]; Jag håller med till fullo om denna mening i WUWT-artikeln: ”The sun controls climate change. Not industry. Not you. Not me. It is the sun”.

  Ett faktum är, att desto färre solfläckar, desto lägre solaktivitet. Vi har snart under lite drygt 15 år, mottagit mindre energi från solen, jämfört med tidigare decennier före solminimum 2008. På Dr. Lisa Upton and Dr. David Hathaway´s hemsida, kan man av deras sammanställning av s.k spotless days, alltså solfläcksfria dagar, utläsa en hel del nyttigt (länk nedan). Se diagrammet under fliken Solar Cycles. På sin hemsida gör de inga egna tolkningar, utan redovisar enbart data kring solen.

  Två på varandra följande utdragna solfläcksminimum, medför som visas i diagrammet, att antalet fläckfria dagar är högt, jämfört med den gynnsamma tiden om ca 45 år från 1950, med få fläckfria dagar. Det finns en korrelation mellan antalet solfläckar och TSI, alltså antalet W/m2 vid TOA. Det är uppenbart att varje dygn över året med lägre mottagen energi från solen, får konsekvenser. Under Lilla istiden var solytan nästan blank under ca 70 år, vars långvariga period med solfläcksfria år, kallas för Maunder minimum.

  Det är ett känt faktum att vår norra jetström böljar sig mindre under vinterhalvåret och mer på resten av året. Men nu ser det ut som om den har även under vintern fått en annan vågform, vilket då kan bero på en något varmare Arktis. Här är det stora frågetecknet, varför varmare? Polerna hänger samman med ekvatorn longitudinellt via stratosfären, vars temperatur har blivit lägre på grund av en reducering i UV-området. Svalare luftmassa som matas på via stratosfären mot Arktis, är något tyngre och kan därför förändra den adiabatiska uppvärmningen, när den faller vid polerna.

  http://solarcyclescience.com/solarcycle.html

 53. BD-Nille

  #48 Sibbe
  Och varför kräver inte Greta att ”Hästnäringen” förbjuds? Den står ju för lika mycket utsläpp som hela inrikesflyget. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hastar-ett-forbisett-klimatproblem

  Hästarna är ju idag bara för nöje/hobby, det är väl inte en för stor uppoffring?

  Men Greta har ju egen häst, en terapihäst..

  https://svenska.yle.fi/artikel/2019/01/26/nagon-maste-gora-nagonting-och-da-far-val-den-nagon-vara-jag-da-sager-16-ariga

 54. mattias

  #2, #50
  Det hade varit hederligare att visa grafen i länk #2 istället för som i Aftonbladet, en figur som jämför 27 maj med 27 juli. Låter bra med precis 2 månader, men fundera en gång till varför det är just dessa två datum som jämförs. Tror ni det finns någon förklarande text till detta?
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m1lX8g/extremsmaltning-pa-gronland–18-miljarder-ton-is-borta

 55. Bengt Abelsson

  Torbjörn #22
  Skatt på bensin, per kWh på drivaxeln, ca 2-3 kr/kWh.
  Skatt på el, mätt på samma sätt, ca 50 öre per kWh.
  Fordonsskatt, väsentligen lägre för elbilar.
  Så, elbilar betalar inte sin andel av vägkostnaderna.

 56. Staffan Wohrne

  #40 Torbjörn
  En ny bensin eller dieselbil brinner lika ofta som en ny elbil. Gamla bensin- eller dieselbilar brinner oftare, och drar ner statistiken för de fossila bilarna.

 57. Torbjörn

  #54 Bengt
  Om du känner dig utnyttjad, varför kör du inte elbil själv?
  Jag är övertygad om att de som kör elbil kommer att få ta kostnaden så småningom

  #55 Staffan
  Det brann 4470 bilar 2020, av dem var 20 el/elhybrider.
  Svårt att veta hur många som är drabbade av missnöjda ungdomar och hur många som faktiskt brann pga tekniskt fel

 58. jensen

  2,4,55 och övriga

  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6gn,_f%C3%B6rbannad_l%C3%B6gn_och_statistik

 59. Sören+G

  #53
  Det man får ut av den bilden är att man ser barmark på vissa ställen speciellt i öster. Men då är det ju bara snö som har smält, någon is finns tydligen inte där normalt heller. Grönlands sydspets tycks ha snö där som det annars inte ligger is.

 60. Ulf

  Svar tty 50

  Det babblades om att det var enorma mängder is, man jämförde med Sveriges yta. Hur det nu kan vara relevant. Mer relevant är hur mycket av totalen som smält. Men det hade säkert låtit för ynkligt.

 61. pa

  #22

  Alla som köper och kör elbil, elcykel accepterar rånet som sker via skatter för att gynna sig själv, de är med och stjäl pengar från de som kör på diesel och bensin.
  En tjyv är en tjyv hur man än vänder och vrider på det.

 62. Lars Thorén

  #46 Torbjörn, Sven M mfl
  Det är inte utsläppen som är problemet med bilar utan den fruktansvärda ytan och infrastruktur som krävs för att hysa dessa plåtschabrak i våra städer, i naturen och ute på vägarna. En period skulle det vara smart cars för att minska behovet av ytor och energiåtgång men nu kommer även nya elbilar i jätteformat. Miljöproblemet är inte utsläpp som sagt utan intrånget i volym och ytor. Bilar skapar helt enkelt en för jävligt dålig och människoovänlig vardags- och arkitektonisk miljö. En stor och vulgo-SUV gör mig på dåligt humör men att få se den numera nedlagda Smart Car gör mig glad för där fanns embryot till ett nytt tänkande inom fordonsteknik. Litet avtryck, gick att personalisera utseendemässigt mm. En bil med innovativkraft ungefär som Apples Iphone. Tänk om den varit elbil när den släpptes! MP har rätt! Förbjud bilar helt och hållet för nu har bilbranschen kommit i fatt med batterier och kan börja tjäna stålar på riktigt stora och dyra elbilar. Privatfordon behövs nämligen överhuvudtaget inte och borde förbjudas. Vägnätet bör enbart användas av samhälls- och transportfordon. Bygg ut flygplatser över hela Sverige i stället och subventionera elflyg för konsumenterna för kortflygningar mellan dessa. Avänd smarta små kompakta elbilar i städerna ungefär som elsparkcyklar – hyr när de behövs. När de inte används navigerar de själva bort från gatorna till underjordiska garage för laddning. Låt oss få uppleva vår natur och städer som de såg ut på 16- och 1700-talet men nu utan skitlukten. Låt oss kunna uppleva arkitektonisk skönhet utan att riskera att bli överkörd eller hindrade av parkerade bilar. Ta bort alla p-platser och gör om till parker, lekplatser, hundrastgårdar och uteserveringar. Bygg om parkeringshusen till lägenheter och kulturhus. Tar vi bort de groteskt fula och utrymmeskrävande bilarna från vår miljö kommer vi att få uppleva något vi inte gjort på över 100 år. Frid och harmoni!

 63. Mats Kälvemark

  #61 Lars Thorén
  Ehh…. du bor på Södermalm??
  Det finns faktiskt ett land Sverige bortom Norrtull.
  De behöver ICE-bilar. Elbilar är värdelösa där för annat än kortpendling till jobbet, typ 20 km enkel resa.
  Men det värsta med elbilar är inte tekniken. Det är den befängda idén att de är bra för ”klimatet”. Läs #14, Sven M Nilsson och :
  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/
  så kanske du förstår vad jag menar. Jakten på CO2 är helt meningslös. Noll-nada-zero effekt på klimatet till drakoniska skattefinansierade kostnader ner i bottenlösa, svarta hål.

 64. jax

  Läser idag Alestig ”världen har drabbat av den kanske värsta serien av väderkatastrofer någonsin” och Wiman ”vad gjorde du denna sommar av eld och översvämningar” och slås av historielösheten.
  Läste tidigare i veckan en artikel, också i DN, om badkulturens utvecklande. Där skrivs att det inte var förrän på åttiotalet man fick vettiga badkläder i lycra. Före dess var badkläderna av ylle. Dessutom skrivs det att top-less modet också var ett åttiotalsfenomen. Har själv badat sedan slutet på femtiotalet, först utan badkläder förstås, och har aldrig haft på mig badkläder av ylle! Vi hade badbyxor av konstmaterial redan då, som de flesta här vet. Samma med top-lessmodet. Det dök upp redan på sextiotalet och hade nog sin höjdpunkt på sjuttio- och tidigt åttiotal.
  Läser sedan, också i DN, om flyttstöd till folk som flyttar norrut. Där sägs att allt flyttstöd tidigare varit för den omvända flytten, från norr till söder, men så länge jag kan minnas har det funnits flyttstöd i alla riktningar. Det enda som behövdes var att arbetsförmedlingen klassade tjänsten som en nyckeltjänst. Fick själv ta del av detta då jag flyttade från Uppsala till Luleå 1989. Flytten betald och ett startbidrag på, tror det var, 15000 kr. En dryg månadslön för mig vid det tillfället.
  Det är skrämmande att se att dagens skribenter inte ens känner till förhållandena så kort tillbaka som sextio- sjuttio- och åttiotalet, men inte underligt då att det som hänt ännu längre tillbaka är helt okänt för dem. Man tycker att de kanske bara skulle fråga sina föräldrar om de vill veta hur det låg till istället för att fabulera fritt.

 65. P-U

  Med tanke på att Sverige har kanske 2 promille av världens personbilar är det lätt att uppskatta vilket genomslag på klimatet globalt införandet av elbilar hos oss kan få.

 66. Simon

  Alestig får om han är så orolig flytta till Falun då för där av alla ställen så tycks det enligt SMHI inte indikera någon klimatuppvärmning:

  http://svärdsjö.se/om-svardsjo-2/

 67. BG

  Björn Gillberg har synpunkter på domedagsprofeter och Klimat-PK-ism.

  https://m.youtube.com/watch?v=5G9TBQ8IpyQ

 68. Håkan Bergman

  Simon #64
  Faluns SMHI-station har varit uppe här tidigare.
  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2000-talets-hittills-hogsta-temperatur-i-sverige-1.76636

 69. Simon

  #66 Håkan
  Tack! Måste missat det.

 70. tty

  #61
  ”Bygg ut flygplatser över hela Sverige i stället och subventionera elflyg för konsumenterna för kortflygningar mellan dessa. ”

  Först måste då de internationella flygsäkerhetsreglerna skrivas om helt. De kräver bränslereserv för att nå en alternativ flygplats plus 45 minuters reserv. På de villkoren kan elflygplan inte ens flyga mellan Bromma och Arlanda.

 71. Ulf Andersson

  Förstår inte hur man kan hävda att en avgasbil är bättre än en elbil. Speciellt med tanke på att bara den samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av kväveoxid och partiklar kostar det svenska samhället 42 miljarder kronor om året enligt beräkningar från IVL. Den helt dominerande exponeringen sker dessutom i städer och tätorter.
  När det gäller räckvidd, km/kostnad, service, mm för en elbil vs avgasbil så får man hoppas att den kunskapsnivå som vissa skribenter i den här tråden förmedlar inte är representativt med vad som upplyses om väder och klimat…

 72. Torbjörn

  #62 Mats
  Varför är du oärlig i dina inlägg?
  Jag vet inte vad du tjänar på det men man kan i alla fall hålla sig till fakta.

  I länken nedan påstår du och Evert Andersson bland annat att det är vanligt med ett batteribyte efter 7000 mil, vilket är ett absurt påstående som saknar förankring i verkligheten.

  Dessutom har jag svårt att tro att det sprids fler partiklar från bromsarna då de inte används lika mycket på en elbil, men du får gärna hitta en undersökning som visar det.

  Jag håller med om att elbilar och andra elfordon aldrig kan ersätta bensin och dieseldrivna och jag håller med om att det inte finns någon miljö- eller klimatnytta med elfordon.

  Men som dagens regelverk är utformat (och jag säger inte att det är rätt) så är det förmånligare att köra elbil framför bensin och diesel.

  Ett regelverk som även jag vill förändra, genom att informera andra med fakta och inte sjunka så lågt som alarmisterna och sprida falsk information.

  Elbilar har sina utsläpp och fossildrivna har sina, men för att jämföra måste man ta med alla parametrar och inte bara vissa, även bensin och diesel har utsläpp på vägen från källan till bilen.

  Brytningen av metaller är inget konstigt i sig självt, men utnyttjandet av barn är avskyvärt.

  Till sist, koldioxid påverkar inte klimatet lika mycket som vi tidigare trott, sluta använd det som argument.

  Klimatet har återhämtat sig från Lilla Istiden med svält, fattigdom och klimatflykt och vi börjar närma oss ett klimatoptimum likt Romatiden och Medeltiden som verkar inträffa med ca 1000 års intervall.

  Låt inga aktivister skriva om historien för att det ska passa narrativet

  https://klimatupplysningen.se/elbilar-ar-miljomassigt-samre-an-nya-dieselbilar/

 73. En annan

  @61 Lars T
  Exakt samma sak tycker människor som plötsligt blir grannar med vindkraftverk, dock med skillnaden att bilarna kan rullas iväg…

 74. Bengt

  Björn Gillberg rekommenderas starkt!!
  Lyssna och sprid!!

 75. tty

  #71

  Utsläpp av kväveoxid från elbilar bör vara nära noll, när det gäller partiklar så spelar ju bilens vikt en stor roll, så där kan elbilar mycket väl vara sämre än konventionella.

 76. Torbjörn

  #75 tty
  Då måste man veta hur mycket partiklar som kommer från däck, asfalt och bromsar per kg bil.

  En elbil använder bromsarna mycket mindre än en automatväxlad bil bland annat.

  Däckstorlek spelar också in.

  En elbil är tyngre men bromsar mindre så det är inte ens säkert att det är någon skillnad

 77. Torbjörn

  #75 tty
  Hittade denna artikel och om den stämmer släpper ett däck från en elbil ut färre partiklar

  ”Långtidstester som däcktillverkaren Nokian har gjort har tvärtom visat på det motsatta: att elbilar generellt sett ger ett lägre däckslitage, förutsatt att de körs på ett ekonomiskt sätt. ”

  https://elbilen.se/artiklar/sa-hittar-du-ratt-sommardack-till-elbilen/

 78. Ivar Andersson

  #76 Torbjörn
  I NyT är elbilarnas acceleration en viktig parameter: 0 till 100 km/h på 5 sekunder medför att däckslitaget blir avsevärt större än för en dieselbil som behöver 10 sekunder för 0 till 100 km/h.

 79. Torbjörn

  #78 Ivar
  Visst har elbilar en snabbare acceleration, men hur ofta tror du att någon kopplar ur alla eco-lägen och pressar pedalen i botten?

  Jag kör definitivt inte på det sättet, och jag gasar inte fullt med min dieselbil från stillastående till 100 heller.

  Min erfarenhet ger att elbilen går mjukare och därmed ger mindre slitage, men det är min känsla, inget jag mätt upp på något sätt

 80. foliehatt

  tty, #70,
  Aj då. Dåliga nyheter för MP, som mig veterligen är de enda som flyger mellan dessa destinationer.

 81. Ivar Andersson

  #79 Torbjörn
  Varför anges accelerationsförmågan för elbilar om den inte utnyttjas?

 82. Håkan Bergman

  Tror att det blir ekonomin i ett längre perspektiv som kommer att ställa till det för elbilarna. Tjänstebilar som leasas på tre år går väl an, men sen ska nån köpa den som begagnad och den köparen betalar med egna pengar och måste tänka på hur mycket han får tillbaka på bilen efter ytterligare tre år. Kanske blir vanligt att man köper en fabriksny fossilbil sista åren det går och satsa på att köra den tills den rasar. Många konkurser i bilbranschen blir det.