Öppen Tråd

kallare

Nu skall det bli kallare igen säger meteorologerna. Blir de kallade för klimatförnekare då? Vem vet. Här är i alla fall veckans öppna tråd med en öppen diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Rerdaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  I en tidigare tråd här på Klimatrealisterna uppmärksammades ett Examensarbete i Kognitionsvetenskap vid Umeå Universitet som i huvudsak handlade om inlärning avseende klimat- och miljöfrågor. Jag och andra här på Klimatrealisterna anmälde oss att delta.

  Jag hoppade av ganska snabbt då de frågor och svar som ställdes i många fall var tveksamma och rent av direkt felaktiga och att de därmed var meningslösa att ”lära in” vilket var tanken med det hela.

  Den vetenskapligt ansvarige har nu beslutat ett omedelbart avsluta studentarbetet. Orsaken är den kritik som som nu riktats mot examensarbetet, https://outlook.live.com/mail/0/junkemail/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05NTUANy02MjkzLTAwAi0wMAoARgAAA%2FRJpgj7w%2BlChP0TAjsZWW8HAC%2BRQEmJK5tHt7BzagmeI%2BMAAAIBIQAAAC%2BRQEmJK5tHt7BzagmeI%2BMAA7dnxvEAAAA%3D

  Jag hoppas att detta nu sprider viktiga signaler till ledningen för Umeå universitet att man måste ha bättre koll på vad deras studenter sysslar med. Detta studenterbete var verkligen ett lågvattenmärke.

 2. Håkan Bergman

  Meterologer? Dom på yr.no säger att det är 96% molnighet här på Södertörn, inte kan väl 96% gömma sig på den halva av himlen jag inte kan se från balkongen. Har inte sett ens en antydan till minsta lilla moln sen strax efter sju.

 3. Glenn

  #1 Peter F, länken fungerar nog bara för dig, den verkar gå till en mejl-korg.
  Jag anmälde mig också till studien, fick mejl om att ”På förekommen anledning har vi tillfälligt avbrutit studien. Vi återkommer med mer information”. Ingen mer information efter det. Får se om de kommer med en bättre förklaring, kanske du har fått det? Min första tanke var att det avbröts för att svaren inte stämde överens med resultatet de ville få fram, men hoppas jag har fel.

 4. Mats Rosengren

  Jag tog fram följande data för totala antalet dödsfall i Sverige i perioden 1 Jan – 15 April med data från SCB. Första kolumnen anger totala antalet, andra kolumnen anger antalet personer över 65, tredje kolumnen anger antalet personer över 80

  2020 29135 26250 17962
  2019 26604 23832 16137
  2018 29984 26975 18569
  2017 28822 25873 18065
  2016 24811 16906 16906
  2015 29220 25959 18122

  Slutsats:
  Vi har inte i någon av dessa kategorier någon överdödlighet överhuvudtaget detta år!
  Den ”skräck och fasa” som nu råder vore mer befogat 2018 när väl fler personer på ”äldreboendet” torde ha avlidit! 18569 fall mot 17962 i kategorin ”80+”. 2018 var det influensa, 2020 influensa OCH Corona!

 5. Mats Rosengren

  Till och med inbitna ”grön/vänster” personer som Michael Moore och Jeff Gibbs kan inte längre förtiga det uppenbara! Hur kan må få politiker, särskilt MP politiker(och sympatisanter), att få upp ögonen för vansinnet?

  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

 6. Håkan Bergman

  Mats R. #4

  Och av avlidna över 70 år bodde 50% på äldreboende och 26% hade hemtjänst.

  https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/ny-statistik-om-smittade-och-avlidna-i-covid-19-70-ar-och-aldre/

  Tror nog att jag tar mig igenom det här genom att hålla mig borta från SL och äldrevården, i övrigt rullar livet på som vanligt.

 7. mattias

  #5 Säga vad man vill om Michael Moore, han är i alla fall ingen hycklare, och vänsterdebattörer går i taket: https://www.etc.se/ledare/michael-moore-kommer-ut-som-farlig-fornekare. De verkar tro att förnybart per definition är något gott som alltid leder till minskade koldioxidutsläpp.

 8. Ulf

  Svar 4

  Väldigt intressant. Är väl också rätt logiskt då vi har haft en så mild influensa pga den milda vintern. Frågan är dock om lärdomen av denna historiska panik överreaktion just blir detta? Alltså att man får inte överreagera? Jag tror inte det, eftersom så många politiker gjort bort sig.
  Istället blir det som vanligt, man letar upp syndabockar som exempelvis privata äldreboenden och hänger ut dem.
  En lärdom blir trots allt vettig och det är att förbereda sig bättre på pandemier. Detta bör rimligen alla vara överens om även de i syltburken.
  Förhoppningsvis kommer man också till rätta med den hopplösa äldrevården i Sverige. Anledningen till att det ser så eländigt ut beror på att man införde maxtaxa för äldreomsorgen. Detta gav stora sparbeting i flera kommuner. De värsta, som exempelvis Malmö har i princip avskaffat äldreboenden. I många kommuner är bara äldreboende något man bor på de sista tre månaderna av livet. De som har äldreboende sparar så mycket man kan, eftersom det annars blir en enorm utgift. Maxtaxa var ett regeringsbeslut som drabbade kommunerna, men i slutändan har det drabbat de äldre förstås. Förhoppningsvis får man upp ögonen iom covid 19, men då måste syndabockletandet upphöra.

 9. Peter F

  #3 Glenn

  Information från handledare angående examensarbete i Kognitionsvetenskap
  Examensarbete Kognitionsvetenskap
  Fre 2020-05-08 16:01

  Till dig som visat intresse för deltagande i examensarbete i Kognitionsvetenskap.

  Tack för visat intresse att delta i detta studentarbete. Som studenternas handledare beklagar jag djupt det misstag som skedde vid mailkorrespondensen då det blev känt vilka mailadresser som anmält sig intresserade till studien. Den procedur jag hade kommit överens om med studenterna åsidosattes av misstag då de skulle skicka ut en påminnelse till er som ville delta. Jag vill dock poängtera att det inte finns någon möjlighet att koppla enskilda individers mailadresser till huruvida man deltagit i studien eller till de svar som angivits i studien givet att man deltagit. Det är bara du själv som deltagare som känner till vilken kod du genererat i första steget, och det är bara den koden som förekommer tillsammans med svaren.

  Vidare tackar vi för de synpunkter som inkommit på den inledande enkäten som innehåller frågor som berör förhållningssätt till klimatförändringar och miljöpåverkan. Dessa frågor är tagna från vetenskapligt validerade mätinstrument som använts i flera vetenskapliga studier (exempelvis Social Survey Program (ISSP); Searle & Gow, 2010). Har man intresse av att diskutera innehållet i frågorna vidare är man välkommen att kontakta mig.

  Vi vill även tacka för de åsikter som framförts avseende innehållet i de fakta om klimatet som ingår i det program som du som deltagare får öva på. När det gäller fakta om klimatförändringar och miljöpåverkan kan resultat och exakta siffror alltid diskuteras, egentligen precis som vid all typ av kunskap och fakta i olika domäner. Man kan ha olika syn på hur fakta ska redovisas och hur man ska komma till sådan kunskap, dvs vilka metoder som är de bästa för den typen av forskning. De fakta som presenteras har studenterna självständigt hämtat från en rad olika källor, tex Naturvårdsverket, WWF, NASA, och Energirådgivningen. Det påstås inte i studien att man inte kan diskutera dessa frågor och svar.

  Fokus på dessa studenters arbete ligger dock inte på klimatforskning per se, utan snarare hur kunskap kan förändras mer generellt. Fokus för denna studie är att undersöka huruvida upprepad träning av ett material (i detta fall träning på faktapåståenden om klimatet) kan påverka synen på klimatförändringar och miljöpåverkan. Upplägget är sådant att vid det första tillfället besvaras enkäten och upprepad träning av ett antal faktapåståenden sker. Vid det andra tillfället (sju dagar senare) prövas vilka kunskaper från träningen som består genom ytterligare ett test och sedan besvaras enkäten igen. Denna fråga, huruvida en upprepad träning av faktapåståenden kan påverka kunskap generellt, är en mycket aktuell fråga av stort vetenskapligt värde. Det har visat sig att upprepad träning av faktapåståenden förutom att leda till ökad kunskap för själva ämnet som studeras också kan ge stora möjligheter för individen att kunna generalisera sin kunskap. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka fördelar med evidensbaserade inlärningsmetoder, såsom upprepad träning, online (sk ”flashcards”), såhär i tider av social distansering och distansundervisning. Detta har i rådande situation med COVID-19 stor betydelse för utbildningsvetenskap.

  Med detta sagt vill jag som vetenskapligt ansvarig för studenternas arbete inte förringa de synpunkter som framkommit. Därför har jag tillsammans med studenterna kommit överens om att vi kommer avbryta datainsamlingen för studentarbetet med omedelbar verkan. Alla mailadresser kommer att raderas. Studenterna är däremot tacksamma för de enkätsvar de fått in till dags dato. Om någon av er som hittills deltagit inte längre vill att ert data tas med i studentarbetet ber jag er att kontakta Angelica eller Elinor för att få ert data raderat. Om du redan efterfrågat att få data raderat så behöver du inte återkomma då det redan är borttaget.

  Jag vill återigen tacka er som visat intresse och er som deltagit i studien, samt också er som kommit med värdefulla synpunkter. Vi ska också påminna oss om att detta arbete sker inom ramen för en utbildning. Kursen är på kandidatnivå (examensarbete) och syftet med kursen är att studenter ska lära sig att utföra en vetenskaplig studie. Det är rimligt att ha ett förlåtande förhållningssätt och att påminna oss om att vi alla har varit nya inom olika områden.

  Tack på förhand för ert överseende.

  Med vänliga hälsningar,

  Linnea Karlsson Wirebring, handledare

  Universitetslektor

  Institutionen för Psykologi, Umeå universitet

  E-post: linnea.karlsson@umu.se

  Telefon: 070-567 95 91

 10. mattias

  #4. Handla om rädsla för det nya och okända. Dödstalen 2020 har visserligen en ”spetsigare topp”, men det är riktigt som du säger jämfört med tidigare influensasäsonger: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/. Arean under kurvan för influensasäsongen 2018 är fortfarande större än årets covid-19 säsong.

 11. Robert Norling

  #4 – 6 Mats R och Håkan B.
  Antalet avlidna av C19 i Stockholms län är tyvärr mycket höga.
  Jämförbart med Belgiens skräcksiffror (782) då Stockholm också har över 700 avlidna per miljon.
  Bara hoppas att övriga landet klarar sig bättre, vilket jag också tror då trängseln inte är desamma förutom de större städerna.

 12. Eilif Hensvold

  Hej Mats, det där blev väl inget bra. Dödsfallen i Sverige tog fart efter din undersökningsperiod. Sista halvan i april till nu ca 2000 döda. Femhundra + på intensiven. Vanlig vecka på jobbet?

 13. Lasse

  #1 De finns gott om projekt som syftar till att få oss alla med på samma klimattåg.
  Det finns inget utrymme för tvivel.
  Se bara här hur Handelshögskolan forskar på det som för tillfället är på allas läppar:
  https://expertsvar.se/pressmeddelanden/att-gora-ratt-darfor-ar-det-svarare-for-somliga/

 14. Robert Norling

  #3 Glenn 9 Peter
  Att några – även jag – reagerade starkt på enkätfrågorna föll inte i god jord hos vissa personer visar nedanstående mejl.
  Typisk MP supporter och trolig vegan.
  Man ska och får inte ifrågasätta.

  Varför i helvete håller ni på att svara till 104 ointresserade personer.
  Med början i detta mail (hggylling@gmail.com) kommer jag att skriva in avsändarens e-postadress i alla möjliga formulär som erbjuder potens- och penisförstoringsprodukter.

  Lägg ner diskussionen!

  8 maj 2020 kl. 11:08 skrev Hgg :

  
  Man undrar – är detta en undersökning av hur galna/ovetenskapliga påståenden man kan utsätta människor för innan de reagerar.

  Den ”undersökning” jag anmälde mig till var/är det taffligaste och mest undermåliga jag någonsin sett från ett universitet – eller är aĺlt bara ett stort skämt. I delen där persondata efterfrågades var många svarsalternativ blockerade, det verkar vara ett bra sätt att få de svar man önskar!!!!???

  I själva ”testet” var frågeställningar, illustrationer och svarsalternativ så oerhört BIAS att ev. svar inte kan tillmätas minsta vetenskapligt värde.

  Skrota hela detta partsinlage”arbete” och skilj handledaren från sådana uppgifter

  Med vänlig hälsning
  HansGöran Gylling

  Den tor 7 maj 2020 15:34Hans Tobrand skrev:
  Detta var nog det mest amatörmässiga test jag någonsin har sett.

  Hur långt har förfallet av våra skolor och universitet gått?

  Tyvärr mycket långt vilket detta examensarbete är ett sorgligt bevis
  på.

  Många av frågorna har ett felaktigt svar eller är inte väldefinierade.
  Ex pingvinfrågan. Det finns flera olika arter pingviner, alla har inte
  minskat enligt det ”rätta” svaret.

  Ett annat exempel är havsnivåökningen. Frågan skulle vara hur mycket
  har satellitmätningar visat att havsnivån ökar. Då är svaret korrekt
  men det är inte bevisat att satelliterna mäter rätt och personligen
  tror jag mer på de långa mätserier som faktiskt finns och inte visar på
  lika stora ökningar. Dessutom visar de inte på någon accelererad ökning
  som många påstår. Se denna länk
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html. Ganska
  fascinerande det här med havsnivåerna de kan öka, de kan minska men då
  de ökar är det oftast mellan 1 och 2 mm/år.

  Det finns många fler felaktiga eller diskutabla rätta svar men jag
  nöjer mig med dessa två exempel.

  Även en del bildval är direkt stötande ex den gamla sjuka isbjörnen som
  skall vara ett exempel på att vi håller på att utrota isbjörnarna.
  Fakta är att isbjörnspopulationen ökat markant de senaste årtiondena
  sedan de fridlystes. Läs gärna mer https://polarbearscience.com/

  Avslutningsvis har ni gjort ett misstag som man bara inte får göra då
  man gör sådana här undersökningar. Ni avslöjar min och alla andras
  deltagares mailadress.

  MVH Hans

 15. Peder

  #12
  Eilif, 2000 döda under den period du nämner som är ca 3 veckor ger, om man använder dygnssnittet för din period och applicerar den för Mats period från SCB, ca 10070 dödsfall mot det från SCB angivna 29135. Vad menar du har tagit fart? Eller har du bara tagit en del av totala antalet döda under perioden du avser?
  Om du kommer med insinuationer kan det vara bra om dina siffror supportar det du promotar.

 16. Ann lh

  Angående herrarna på bilden går tankarna till två en gång upphöjda politiker, vilka i historiens sken har förvandlats till två små ömkliga figurer som ställt till historisk oreda för landet.

 17. jax

  I dagens DN skriver ledarskribenten Susanne Nyström att raset i förtroende för MP:s miljö- och klimatpolitik beror på att MP:s framgångar skett i det tysta och att förtroendesiffrorna därför inte är rättvisa. Sedan räknar hon upp de ”bra” saker de fått igenom. Som t ex:
  – Automatisk uppräkning av diesel och bensinskatt
  – Tvång att blanda i biodrivmedel
  – Klimatlagen
  Detta menar hon är så bra att folk måste ha missat det när de inte har förtroende för MP. Kanske hon skulle fundera på om hennes förklenande uppfattning om hur folk bygger upp förtroende för partier är OK eller inte!

 18. Mats Rosengren

  Här en samling klipp över demonstrationer runt om i världen! Kanske en antydan om ett växande motstånd även om aktivisterna inte nödvändigtvis representerar ”den stora massan”

  https://www.youtube.com/watch?v=KvvhSu9UHbk

 19. Håkan Bergman

  Robert N. #11

  Vi är ju sällsynt illa förberedda för sånt här, ta kollektivtrafiken, i början hävdade man att den inte var ett problem ur smittspridningssynpunkt, vad lever man i för verklighet då, antagligen i den där taxi räknas som kollektivtrafik? SL drog också ner på en del trafik vilket ledde till extrem trängsel på vissa linjer. Munskydd är inte att tänka på för privatpersoner, man ser enstaka som har, virkar dom skydden själva? Så landet utanför storstäderna lär nog klara sig bättre.

 20. Håkan Bergman

  jax #16

  Och när hon räknat upp MP’s framgångar kommer

  ”Om man tycker att det här är bra eller dåligt är en smaksak. ”

  Smaksak?

 21. Lars Cornell

  #Peter, #Glenn, #Robert
  Många förstod ganska fort, att ’forskningen’ handlade om det som på vardagsspråk kallas ’hjärntvätt’ och som SVT sysslar med i rik mängd. Upprepar man falska påståenden tillräckligt många gången verkar de med tiden vara sanna.
  Det var där som det gick fel. Många av oss är vana vid källkritisk granskning och att ifrågasätta. För oss med den egenheten fanns det ingen ruta att sätta kryss i. Därför reagerade vi.
  http://www.tjust.com/2020/klimat/vetenskapens-psykologi.pdf

  Som professionella borde de bättre ha uppfattat skillnaden mellan ’kunna’ i bemärkelsen mekaniskt upprepa och att ’förstå’ sambanden.

  Det var mycket positivt att så många reagerade. Och enkäten var mycket framgångsrik. På det viset lärde sig många mycket mer än vad hade gjort om enkäten lyckats. Eller som Sten Kaijser brukar säga,
  – Jag blir glad om någon kan visa att jag har fel, för då har jag lärt mig något nytt.

 22. Mats Rosengren

  #12 Eli Henvold
  Anledningen att min data slutar 15.4 är att SCB endast har komplet data upp till denna tidpunkt! Om c:a 2 veckor skall jag kontakta SCB igen (denna data är inte online!) för att få data för resten av April!

 23. Björn

  Tyvärr kallas detta för forskning, av vad som framgår av nedanstående länkinnehåll.

  https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eaay7684?utm_campaign=toc_advances_2020-05-08&et_rid=641603490&et_cid=3319669

 24. pekke

  Angående Corona och dödsfall så ökade dessa rejält under April, vecka 15 uppvisar flest totalt döda under 1 vecka för hela 2 000 – talet !

  https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/

 25. Ann lh

  # sorry, tänkte på en annan bild! Den här bilden tecknar är verkligen dagsaktuell.

 26. pekke

  Björn #23
  Tur att klimatforskare har datormodeller att leka med som tydligen kan spå framtiden, utan dessa leksaker så skulle de nog inte få mycket gjort i den verkliga världen.

 27. Eilif Hensvold

  Peder #15
  Jag skrev dödsfallen tog fart. Borde skrivit Corona dödsfallen tog fart. Två tusen sen mitten av april. https://www.vg.no/spesial/2020/corona/norden/
  med nordisk jämförelse. FHM balanserar på slak lina över en avgrund. Det kan gå bra! I dag vet ingen.

 28. Ingemar Nordin

  Björn #23,

  Det här säger allt: ” Changes under greenhouse warming are computed for the 2050–2100 interval in high-emission scenario [Representative Concentration Pathway 8.5 (RCP8.5)]”

  Återkommer till varför så mycken ”klimatforskning” är skit i morgon.

 29. jax

  #28 Ingemar Nordin

  RCP8.5 påminner mig om när vi i biokemin på gymnasiet skulle studera bakterietillväxt utanför kylskåpet och placerade det preparerade substratet i rumstemperatur i några dagar. Tillväxten var ytterst dålig så vi placerade det i ett värmeskåp i stället. Nu fick vi rejäla resultat att redovisa. Precis som där RCP8.5 används för att skapa ordentliga skräckscenarier.

 30. Bert Nilsson

  Särskilt Lars Cornell men också många andra sågade propagandatestet jämns med fotknölarna så att det fick avbrytas. Tack för det.

  För övrigt måste jag med varma öron och en lätt rodnad ta tillbaka allt jag hittills sagt om havsvattnets utbredning, och påstå det motsatta. Sign Argus föreslog att man skulle betrakta en vattenpelare omgiven av ett eftergivligt membran, men utan att utveckla detta närmare. Det har tagit mig en god stund att inse att man kan dela in hela havet i sådana och att om man betraktar någon viss nivå, t ex 10 m djup, så är sidotrycket lika i alla pelare. Om djuphavet värms kommer de pelare som ligger där att lyftas upp medan de som ligger på grunt vatten ligger kvar och därmed kommer sidotrycket att öka i de högre pelarna och trycka ut vatten åt sidorna. Det är alltså volymen och inte vikten som avgör.

  Utan tvivel är man inte klok , som Tage Danielsson påpekade.

 31. Mats Rosengren

  Här kan man se revolutionsliknande förhållanden i Berlin riktat mot ”Corona-Diktatur”. Realtid!
  https://www.youtube.com/watch?v=c7hqUxx3EoA

 32. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=orG_LDbm9fg
  1:27 in i videon-Lite om moln och avkylning . Jordens termostat är bättre än förväntat!

  Sen är det även en notis om vikten av vitamin D
  -stay in the sun!
  Alltid lika kul att få sina käpphästar bekräftade!

 33. Ulf

  Det verkar som FHM är på defensiven troligen pga politiskt tryck. Man har hela tiden haft som strategi att sjukvården ska fungera så vi inte får dödsfall pga bristande vård. Men nu tycks man mer och mer tvingas in i att räkna antalet döda. Man försvarar sig lite lamt mot dessa dumheter, men inte särskilt mycket. Alla vet vid det här laget att IVA mm inte är för äldre och multisjuka. Att som nu räkna framgångar i antalet döda är förstås riktigt dumt. En helhetsbedömning måste göras. Jag är förvånad hur bra Sverige fungerar rent ekonomiskt jämfört med andra länder, ett stort plus för denna strategi trots regeringens lama finanspolitik. Dessutom torterar vi inte små barn genom att hålla dem instängda i månader, även detta har ett stort värde. Bara för att nämna att det finns andra aspekter än att 2000 människor dött några månader tidigare än förväntat.

 34. Lars Cornell

  #30 Tack Bert Nilsson
  Men om pelarna, tänkte du rätt där? Ja, rätt tänkte du men inte färdigt. När utvidgningen skett har den ursprungliga cylindern mindre massa, bottentrycket är då mindre. Det är en obalans som inte kan bestå. Några mm havsyta på tio – hundratals mil är en mycket liten kraft. Tänk så här i nästa tankesteg.

  Du har horisontell ränna som är 1000 km lång och till hälften fylld med vatten. Du lyfter ena änden en mm som kan få symbolisera volymutvidgningen för ett år. Hur lång tid tar det innan impulsen når rännans andra ände? Tryckimpulsen går med ljudets hastighet och den är mycket stor. Men massan flyttar sig otroligt långsamt eftersom kraften [mm/km] är så otroligt liten. Så ja, det kommer att rinna sidledes in i Östersjön, men tidskonstanten är (min känsla) 100 år. Det finns många hinder som acceleration, viskositet, (friktion kanske inte), havets skiktningar och coriolis. Man måste se det dynamiskt eftersom det handlar om obalans och rörelse.

  Slutsatsen: Det blir en puckel i havet och den planas ut mycket långsamt. Kanske är det en av förklaringarna till mätskillnaden mellan satelliter och mareografer. Jämför gärna med de pucklar och skålar vi har i luftmassor och tropopausens form på grund av om massorna (högtryck och lågtryck) är varma eller kalla. Vid ekvatorn går tropopausen högt och vid polerna lågt på grund av massornas olika temperatur. Det är rimligt att utgå från att haven uppför sig på likartat sätt men att storleksförhållanden är annorlunda.

 35. Bert Nilsson

  #34 Lars Cornell

  Jag har försökt undvika det dynamiska för att det blir så komplicerat. Bottentrycket spelar ingen roll eftersom det inte finns något vatten med högre tryck som skulle kunna flöda in. Djupvattnet kommer av hydrauliska skäl att lyfta högre liggande vatten som sedan flödar ut åt sidorna. 100-tals år är nog i underkant, 1000-tals år krävs nog för att värma havet på djupet så vi hinner rimligtvis inte märka något.

  Ett snabbare förlopp är när havsbottnen plötsligt höjs av en jordbävning med en tsunami som följd. En plötslig höjning av rännan i ditt exempel bör på samma sätt ge upphov till en våg som rör sig i god fart.

 36. Ulf

  En mycket bra sammanfattning av Sveriges äldrevård som inte pekar ut syndabockar utan istället ansvariga.
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/bristerna-inom-aldrevarden-beror-pa-politiska-val/

 37. Lars Cornell

  #35 Bert. Tag din bil. Kör ut den på hal men stark is. Vrid på ratten, gasa och bromsa och förklara vad som händer. Men bara statiskt för det blir så komplicerat annars. 😉

 38. Håkan Bergman

  Ulf #36
  Det är ju en bra början, men vem blir först att peka på elefanten i rummet.

 39. Bengt Abelsson

  #37
  För att ytterligare komplicera bilden tror jag att man även måste ta hänsyn till jordens sfäriska form på de avstånd som är aktuella.

 40. Bert Nilsson

  #37 Lars C.

  Om höjden över havet är det intressanta så händer ingenting. 🙂

 41. Fredrik S

  Idag skriver TT att Trumps hantering av Coronaepidemin lett till 77000 amerikaners död. Oavsett vad man tycker om honom så borde det få de flesta att hicka till.

  Alla borde tänka på det när de återgår att skriva det de mest skriver om, klimatlarm och Greta.

  Det är nästan hjärndöd sekt som ägs av större delen av MSM själva.

 42. Daniel Wiklund

  Vem i USA hanterade spanska sjukan där 500000 amerikaner avled. Eller vem hanterar coronaviruset i Sverige, är det möjligtvis Trump det också.

 43. Håkan Bergman

  Nu fick MP nåt att glädjas över, Borealis i Stenungsund, Sveriges enda tillverkare av polyeten, brinner. Tur man köpte på sig ett lager polyetenkassar i höstas.

  https://www.svd.se/brand-pa-plastfabrik-i-stenungsund/i/senaste

 44. Per I

  Meteorologi fungerar dålig redan på kort sikt. Det kan skilja mellan sol och regn på några dar. Då handlar det om osäkra högtryck och lågtryck. Men på hundra års sikt är det säkert. Då vet de minsann. Och meteorologin har höjts till vetenskap.

 45. larsjohaner

  #24
  Kan kanske tilläggas att vi har blivit ca 17% flera sedan 2000. Skulle motsvara cirka 2700 per vecka

 46. Lars Cornell

  #41 ”77000 amerikaners död” i corona.
  Dividerar vi med 30,8 (befolkningsförhållande) blir det 2500 vilket skall jämföras med Sveriges 3220 döda. Men jag tror att Sveriges kurva ligger något före USA, så det är på ungefär samma nivå.

 47. Ulf

  Svar 38

  Det säger väl en del om en nation som har mycket hög profil i humanitära frågor och även klimatfrågor men inte anser sig ha råd att ha en human äldreomsorg.

 48. Ulf

  Svar 41

  Ja man kan ju beskriva verkligheten på olika sätt.
  TT kunde skrivit ”om Trump hanterat Corona lika illa som Macron hade 137.000 amerikaner varit döda idag”. Men den rubriken lär vi aldrig se i en tidning.

 49. Ulf

  Angående 48

  Det har verkligen gått politik i corona. Kritiken mot Trump sägs komma ifrån Obama. Vi kan förstås aldrig veta hur det gått för USA med Obama som president. Knappast bättre är väl en kvalificerad gissning.
  Macron ansågs vara Europas svar på Obama, lite Kennedy stil och change etc. Därför är jämförelsen intressant. Man ser däremot sällan kritik av Macron i svensk media.
  Brasilien däremot rapporteras som en total katastrof med sina 10.000 döda för där heter presidenten Bolsanero och han gillas inte. Med Macron siffror hade Brasilien haft 80.000 döda.
  Vi kan konstatera att för media (och kanske folk i allmänhet?) är det viktiga vad man säger och hur man säger det. Resultat är totalt ointressant tydligen, utan det är personens egenskaper som spelar roll för vem som anses framgångsrik i virusbekämpningen och vem som misslyckats.
  Detta är i den media som man ska försöka få balans i klimathotet. Något säger mig att det blir svårt.

 50. Daniel Wiklund

  Nej, se det snöar, nej men se det snöar, vad roligt hurra. Just nu singlar det ner snöflingor nästan lika stora som lapphandskar. Så roligt är det inte med snö när man just fått se barmark. Det har hänt förut att det snöat i maj, och även i juni. Och det kommer att hända fler ggr, oavsett vad vi gör. För lika säkert är det att efter regn (snö) kommer solsken.

 51. jax

  I dagens DN finns tre artiklar som kan kopplas till klimatet och pandemin. Dels ”Forskarnas gräl är kärnan i vetenskapen” av Johan Alvenius som är docent i tjänstevetenskap på Lunds universitet.
  Den andra är ”Modellerna visar hur svårt det är att räkna på en pandemi” av Maria Gunther, vetenskapsjournalist på DN.
  Den tredje är ”vi är halvvägs till Budapest” av Karin Bojs, också vetenskapsjournalist på DN.
  Förenklat kan man säga att den första visar på hur olika idéer måste skavas mot varandra för att vetenskapen ska göra framsteg, och att EN forskningsrapport inte beskriver ”hela” sanningen.
  Den andra, som egentligen borde heta ”Pandemin visar hur svårt det är att göra modeller som beskriver komplexa system”, visar hur fel modeller med upp emot hundra (ej oberoende?) parametrar slår. Enligt artikeln säger professorn i strukturbiologi vid Uppsala Universitet Lynn Kamerlin, som deltagit i utvecklingen av en av modellerna ”I stället för att fråga oss varför detta inte hände borde vi fira, för det kunde ha gått så här”, då hennes m. fl. modell förutspått fler än tio ggr så många döda den tionde maj än vad som verkligen blev resultatet.
  Den tredje visar egentligen bara hur fel det ändå blir. Bojs konstaterar helt enkelt att våren i år kom två veckor tidigare än förr, alltså har vi flyttat oss halvvägs till Budapest. Förr, när var det? Har våren verkligen kommit två veckor senare än i år alla föregående år? Här kan man tala om ovetenskapligt trams.

  Sammanfattningsvis kan man säga att artiklarna visar att en vetenskaplig publikation, eller modell för den delen, säger inte hela sanningen. Resultaten behöver kritiseras och jämföras med andra studier m.m. Artiklarna visar också att bara för att man är professor i strukturbiolog så är man inte med självklarhet en duktig modellerare som förstår de problem som finns inbyggda i komplexa modeller med många uppskattade parametrar. Har själv arbetat med matematiska modeller för industriella tillämpningar i trettio år och jag måste säga att nuvarande fixering vid att använda modeller i alla upptänkliga situationer bara släpar våra seriösa modellerares namn i smutsen.

  Slutligen menar jag att professorn från Uppsala förmodligen hjälpt till att formulera det som kommer att bli klimatalarmisternas slutord i framtiden:

  Varför gnälla om att modellerna har fel. Det kunde ha hänt, fira istället att det inte hände.

 52. Håkan Bergman

  Det står ingenstans att det skulle vara corona som tog Little Richard och Kristina Lugn av daga. Nån skrev i en kommentar på youtub att om ett coronavirus skulle stöta på Keith Richards så fick viruset gå i självisolerring efteråt, jag lutar åt att detsamma gällde för Richard och Kristina.

  ”– Det inger trygghet att se ett haveri gå omkring. Ett haveri i galaklänning. De tänker: kan hon klara det så kan jag också. När jag dör kommer människor att känna: kunde Kristina Lugn dö så kommer jag också kunna det, sade hon till Dagens Nyheter 2014.”

 53. jax

  #51 forts.
  Vill bara tillägga att jag naturligtvis ej räknat med Björn Wimans trams när jag nämnde att det fanns med tre artiklar i DN.

 54. Håkan Bergman

  jax #51

  Det var väl för väl att det bara var halvvägs till Budapest, norra Polen är ingen större skillnad för min del, jag utgår från att hon räknar från Stockholm. Värre blir det om vi går hela vägen till Budapest, som gjordes i en larmrapport förra året, då skulle det inte bara bli varmare utan vi skulle också få inlandsklimat hur nu det skulle gå till.

 55. mattias

  #41 Fredrik S,
  Om man tycker om att peka finger och göra någon ansvarig för antal döda i världen av coronavirus, så ligger väl kinesiska staten bra till.

 56. Rolf Mellberg

  #42 Daniel

  Trump har förorsakat flera hundra svenskars död (ja kanske över tusen) på följande vis.
  Hade inte Trump lagt näsan i blöt i klorokin-frågan så hade inte svenska makthavare blivit ”tvugna” att ta motsatt position. Nu salufördes groteska överdrifter om denna medicins biverkningar då det skulle bli problem att få fram tillräckliga mängder. I ett flertal länder sätts denna medicin nu in omedelbart vid minsta lilla symptom (eller t.o.m. profyaktiskt) Måttliga doser – ringa biverkningsrisker.
  Vi vet ännu för lite men detta riskerar utvecklas till den värsta skandalen sedan Neurosedyn. Då drabbades 10000 barn, men det krävs ju bra mycket fler gamlingar för att mäta sig mot barnen och de groteska missbildningar det då gällde. Heder åt Frances Oldham Kelsey förresten.

 57. Ulf

  Wolodarski tar upp försiktighetsprincipen som ett argument för att stänga ner ett samhälle. Problemet är bara, vad är försiktighetsprincipen i sammanhanget? Är det att ta det lite lugnt och inte ta till extrema åtgärder utan istället lite mer sansade åtgärder?
  Är det försiktighetsprincipen att stänga ner hela Indien med horribla konsekvenser, eller är försiktighetsprincipen att försöka hålla samhället lite hyfsat öppet? Jag vet vad jag tycker.
  Sedan vecklar han in sig i detta ständiga resonemang med jämförelse med våra nordiska grannar trots att Sverige avviker totalt i väsentlig del mot dessa. Två viktiga saker, vi har en helt annan befolkningsstruktur och vi har satsat minimalt med resurser på äldreomsorg. Hur man då kan komma på tanken att jämföra Sverige med grannländerna är hårresande. Så utvärderar man verkligen inte olika strategier.

 58. Ulf L

  Jax #51
  Boj trummar på ångestrumman igen. SMHI har en egen definition på vårens ankomst och har registrerat den sedan länge. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-1.1080
  Tittar man på den så ser man att sydligaste Skåne får vår ungefär 1 månad före Stockholm som i sin tur får vår 1 månad före Haparanda.
  Två veckor tidigare betyder ungefär vid samma tid som Kalmar.
  Dom här ångeststrummorna som Greta och Boj så gärna trummar på borde granskas noggrannare av journalister. Parisöverenskommelsen ska hålla temperaturen under 1,5 grader ökning. Sett från vad? Som jag förstått det är det från förindustriell tid dvs den temp vi hade ca 1870. Idag har temperaturen stigit ca 1 grad sedan den tiden utan att någon katastrof syns. Varför skulle en halv grad till få katastrofala konsekvenser?

 59. mattias

  #58 Bojs noterar att våren kommer ett par veckor tidigare nu än förr. Enligt SMHI kommer våren till Norrland två veckor tidigare jämfört med för 40 år sedan:
  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-klimatindikator-visar-att-perioden-for-vaxtlighet-har-forlangts-1.1676
  Här syns också att vegetationsperiodens start har tidigarelagts: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vegetationsperiodens-langd-1.7887
  Bra eller dåligt? Alla som har spelat Bondespelet vet att risken för sena frostnätter på våren och tidiga frostnätter på hösten riskerar att hela skörden går till spillo. Att vegetationsperioden har förlängts några veckor inneär fler fördelar än nackdelar. Det är en av få klimatförändringar i Sverige som är signifikant mätbara. Högre temperaturer riskerar att vara kontaminerade av UHI, och mer eller mindre nederbörd går inte att fastställa pga stor naturlig variation mellan olika år.

 60. Per Karlsson

  Lite OT kanske….
  men hur separerar man dom personer som , lite brutalt uttryckt, hade dött i alla fall, dvs även om man INTE haft Corona. Antalet som dör i hjärt-/lungsjukdomar lär ju ligga runt 3000/år, dvs kanske i genomsnitt 80-100 per dygn. Jag har tillåtit mig att påpeka detta för ett antal journalister, naturligtvis utan svar eller kommentar!

 61. Lasse

  #51 DN artikeln om att forskningsresultat bör stötas och blötas i en öppen debatt gäller Corona.
  Klimatforskningen är inte öppen för debatt-där vet man eller Mann hur det kommer att bli.

  #59 Vi får tidigare vårar säger man på SMHI och räknar upp de klimatvariabler de följer.
  Men glömmer att ta med solen!
  Solen är en variabel och molnen likaså. Fler soltimmar påverkar klimatet.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.159599.1586362740!/image/g8lt_y.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/g8lt_y.png

 62. jax

  #61 Lasse

  Det framgick inte riktigt, med det var det jag menade. När det rör pandemin så är inte DN agendasättande avseende vetenskapen, men när det gäller klimatet är de det. Då kastas allt granskande överbord!

 63. Fredrik S

  Mattias, Lars Cornell, Ulf mfl.

  Angående TT så kan man läsa detta, Wikipedia iofs, och begrunda:

  ”I en debattartikel i Aftonbladet har den förre ordföranden i TT Anders H Pers beskrivit TT:s främsta uppgift som ”att skriva så opartiskt och klargörande, att nattredaktörer från Norrbotten till Skåne kan lita på texterna, och med gott journalistiskt samvete skicka dem vidare till läsarna”. Enligt Anders H Pers, så är TT för många av de mindre tidningarna den viktigaste nyhetskällan. Dessa har oftast inte råd att hålla sig med egna specialister som kan komplettera TT-texter med egen sakkunskap och egna kontakter”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/TT_Nyhetsbyrån

  Det måste varit en svunnen tid som beskrivs där.

  Sedan kan man ju undra hur friskt vårt land är när TT med totalt dominerande ställning och med Schibstedt och Bonniers som storägare med 33,4 procent var inte anses ett hot mot konkurrensen på den fria marknaden och missbruk av denna.

 64. Fredrik S

  Daniel Wiklund #42

  Ja, han är nog ansvarig för oss också. Vår statsminister målar sig ju oftast med osynlig färg numera . Ibland går han dock och ut och hämtar hem en schnitzel har jag läst.

 65. Ulf

  Svar 64 Fredrik S

  Ungefär så såg jag TT tidigare, men det har tydligen hänt något. Vet inte när det hände, men har sett flera underliga artiklar. Nästan så man tror det handlar om extraknäck ifrån DN journalister. Och det kanske är så det är för man vill spara in en slant.

 66. Ingemar Nordin

  #65,

  TT har i många år bedrivit en Israelfientlig linje där alla telegram började med ”Israel anföll …” där det enbart och på sin höjd förekom på slutet att detta var ett svar på palestinska terrordåd. Det fanns t.o.m. en hemsida som samlade alla TT-telegram som var upplagda på det sättet. Jag minns inte vad det hette. Men TT har aldrig varit politiskt neutral eller enbart ägnat sig åt neutral nyhetsförmedling. De har sin agenda …

 67. Ulf

  Här kommer ytterligare relevant kritik mot äldreomsorgen. Förhoppningsvis utlöser corona en ordentlig genomlysning av de stora neddragningar som gjorts sedan maxtaxan infördes. För er som kan komma åt länken.
  https://www.di.se/nyheter/virus-visar-hur-vi-asidosatt-de-aldre/

 68. Thorleif

  Stämmer det månne att kallare cykler (mini-istiden 1700-talet liksom delar av t.ex 70-talet) också förenas med torrare väder, dvs mindre nederbörd? Martin Armstrong och hans Socrates-program förutspår sedan en tid att vi står inför en råvaru-boom från 2020 och framåt 2024. Jag tänker t.ex på jordbruksprodukter. Frågan är hur nästa inflationscykel kommer att starta? Och hur kommer Corona att påverka kraven på nationell självförsörjning etc? Vad innebär skuldsättningssituationen kombinerat med företagsutslagningar för prisbildning och konkurrens framöver?

 69. Ulf

  Svar 66

  När du säger det så. Det var nog längesen typ 80-90 tal. Israel ja den rapporteringen har varit så länge i alla svenska media.

 70. Fredrik S

  Det är fart på klimatförändringarna på Svalbard och om 80 år kan det vara ännu tio grader varmare skriver nyss nämnda TT.

  Fast i år har det varit isande kallt och isen brett ut sig där mer än på många år men det var väl inte nämnvärt.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/platsen-som-drabbats-hardast-av-klimatforandringarna/

  Men det blir nog varmare snart igen så de får som de vill och MP får fortsätta bestämma.

 71. Ingemar Nordin

  Fredrik S #70,

  TT-telegrammet och andra artiklar är baserade på rapporten ”Climate in Svarlbard”. Enligt rapporten i fråga baserar de sin prediktion på 10 grader varmare på Svalbard på RCP8.5.

  Är någon förvånad att detta publiceras vitt och brett och gör Norges statsminister till en av de värsta klimatalarmisterna i Norden?

 72. Fredrik S

  Ingemar Nordin #71

  Nä, det är knappast förvånande.

  Angående Svalbard så läste jag för ett par år sedan om en norsk professor i oceanografi där som visat att golfströmmen närmat sig öarna och därmed bidragit till ökad temperatur och mindre is där de senaste åren.

  Kommer inte ihåg var dock, någon som är insatt?

  Han kanske blivit utfryst?

 73. Lasse

  #70
  TT borde läsa gamla undersökningar i stället för nya modeller:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/mode/2up
  Hans Ahlmann visade på en uppvärmning av 8 grader i Svalbard. Speciellt vintertid vilket troligen beror på vattentemperatur. Läs och lär TT!

  Fö är dagens coronarapportering kl 14 en uppvisning i meningslös siffervisning.
  Antalet smittade-varierar väl på hur många och vem man undersöker-visa detta!
  Sen är antalet döda en funktion av inrapporteringsdag, varför gör man inte detta klart för oss. Här finns en mer intelligent redovisning:
  https://adamaltmejd.se/covid/

 74. Thorleif

  @68

  Ekonomisk miljö och klimat!

  Vi har sedan 1992 varit vana med ett fallande inflationstryck och t.o.m deflation eller disinflation. När börjar nästa i flationscykel?

 75. Thorleif

  @68

  Ekonomisk miljö och klimat!

  Vi har sedan 1992 varit vana med ett fallande inflationstryck och t.o.m deflation eller disinflation. När börjar nästa i inflationscykel? Börjar det med stagflation? Överskuldsättning pga negativa realråntor har länge garanterat efterfrågan i ekonomin. Nu väntar en helt annan miljö……kanske!

  Norge uppvisar stigande inflation för april trots efterfråge-implosionen. Visar det att företagen nu tvingas höja sina priser för att överleva och leder det till utslagning och en ny förväntan om fortsatta prisökningar pga en efterfrågan på nya lägre nivåer jmf med tidigare? Risken för prisfall för hushållens tillgångar (sparande och bostäder) ger utrymme för en helt ny psykologisk situation mht till konsumtionsefterfrågan.

  Matpriserna visar en tendens till en bredare uppgång. Står vi dessutom inför ett kallare klimat väntar sannolikt prischocker här och där pga frost och ev torka.

  Corona-rädslan som myndigheter och regeringar har skapat kommer sannolikt att fortsätta förstöra ekonomin. Rädslan inför våg 2 i höst t.ex.

 76. Ulf

  Svar 73

  Det pågår ständigt en diskussion om att Sveriges strategi och stänga ner eller ej. De som anser att stänga ner är bättre kör med samma cherry picking som klimathotare, helt klart.
  Vad som är ytterst konstigt är att man inte gör jämförelser i Sverige och försöker analysera varför det är så stor skillnad?
  Region Skåne har i dagsläget mycket lägre antal döda än framförallt Region Stockholm. Man har även färre dödsfall än Danmark som stängde ner. Varför analyseras inte skillnaderna? Lite slarvigt säger man att smittan inte var lika utbredd. Men tittar man lite noggrannare så var Skåne mycket snabbare i att införa restriktionerna än övriga landet. Man var också betydligt tydligare, man testade tidigare, man isolerade smittade tidigare, man har speciella team, som åker runt och organiserar äldreboende etc, etc. Allt detta är intressant för det indikerar att det är minst lika effektivt att inte stänga ner som att stänga ner bara man sköter rutinerna ordentligt. Varför är intresset så lågt? Dels förstås den enorma Stockholmsfixeringen som vi har i Sverige, men jag tror det har mest med politik att göra.
  Det är nämligen en Sonesson som styr Region Skåne, den moderata familj som är så illa sedd av Stockholmsmedia. En annan av dem är stark man i Staffanstorp och har ofta sablats ner i pressen. Naturligtvis finns inget intresse bland journalisterna att lyfta en Sonesson moderat till skyarna.
  Antagligen är nu region Skåne bäst rustade i Europa på att hantera viruset. Man har redan fungerande rutiner och är vana att ha öppet samhälle, så det finns verkligen mycket att lära för hela västvärlden nu när det ska öppnas.

 77. Håkan Bergman

  Nu har Stanford släppt en ny undersökning över hur många som haft viruset, inte ett representativt urval för USA men ändå en tankeställare för dom som tror att det går att bli kvitt viruset genom fortsatt nedstängning. Vi har en rysare att se fram emot, regeringar kommer att falla när folk inser att man bara förlänger och förvärrar plågan.

  https://www.youtube.com/watch?v=289NWm85eas

 78. Anders

  T o m Aftonbladet ger Michael Moors film cred den 11/5! https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/b5x6GB/proteststorm-mot-michael-moores-senaste-film

 79. Thorleif

  @77 m.fl

  Var vi idioter förr…….eller är vi det idag? Kanske varken eller men man kan alltid lära av historien.
  Framförallt att allmänhälsan blivit sämre. Att vi lever längre idag än för 50 år sedan har flera sidor.
  En sådan är mediciner som inte botar men som dämpar symtomen. Ändå dör fler idag än förr av livsstils-sjukdomar och sämre livsmedel. Fler än någonsin mår dessutom psykiskt dåligt.

  https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/

 80. Håkan Bergman

  Thorleif #79

  Eller kanske ren otur, åtminstone för dagens politiker. Det är fantastiskt vad deras föregångare har åstadkommit sen slutet av rond ett i världskriget. Den fulla demokratin genomfördes i större delen av västeuropa, man tog de första stegen i skapandet av välfärdsstaten, faktiskt t.o.m. i några av diktaturerna, även om man inte behöver frukta väljare i fria val vill man ändå vara populär och kanske också såna potentater bekymrar sig om folkets välmående, om inte annat vill man ha starka friska soldater. Efter rond två fortsatte bygget av välfärdsstaten med fantastiska resultat för oss som hade turen att leva väster om järnridån och norr om Alperna. Välfärdsstaten blir naturligtvis aldrig klar men från runt 1970, lite olika för olika länder men för Sverige kan vi säga att ramverket var klart runt 1970, eller grovt eran efter Erlander. Palme sökte sin legimitet i utrikesengagemanget, men sen? Det mesta var rörigt fram till finanskraschen 92, sen kom Göran Persson, återställaren, han hade åtminstone ett uppdrag och städade upp i statsfinanserna, lyckliga han. Och sen, ingen kommer att hålla med om jag säger att välfärdsstaten är färdigbyggd, inte ens jag själv, men ändå dagens politiker är reducerade till förvaltare av arvet efter sina föregångare, och man hamnar inte i historieböckerna om man plussar på föräldrapengen lite eller initierar nån skolreform. Och i historieböckerna vill politiker hamna, helst med nåt positivt omdöme.Kommer så klimatfrågan, man kan rädda planet, barnbarn och hela civilisationen, och kontrollstationen ligger långt bortom den egna karriären, vad mer kan man begära? Och då kommer ett f*rbannat virus och politikerna kör samma spår som i klimatfrågan men nu är läget akut, kontrollstationen kommer om några månader, kraftfulla åtgärder omedelbart och ingen eftertanke, panik! Vi lär överleva, frågan är hur många politiker som överlever det här?

 81. Thorleif

  @80 Håkan Bergman

  Håller med fullt att dagens politiker blivit en (andra klassens (min not.)) förvaltare som också överlåtit en stor del av ansvaret till EU (ja, undersökningar för 10 år sedan visade att de ägnade 80% av tiden till frågor som ska handläggas av EU resp beslut fattade av EU. De missar helt enkelt att dagligen att lägga örat på lokalspåret. Tyskland fungerar inte som Sverige osv.

  Bildandet av Euron och vårt avtal att bedriva en finans- (och penning-)politik utifrån dess (galna) förutsättningar har medverkat till att staten inte investerat tillräckligt i landet. Det gäller allt från välfärd till övrig nödvändig infrastruktur. Avtalet kring Maastricht etc har gjort oss icke-suveräna som nation trots att vi har en egen valuta. Oförståelsen att den s.k statsskulden är nettotillgångar för den privata sektorn har gjort att vi har politiker som vår nuvarande finansminister där hon amorterar på statsskulden. Den privata sektorn älskar riskfria pengar med ränta (där de pga penningpolitiken måste flyttas från interbankmarknaden där de alltid hamnar efter skapandet via budgetunderskott). Göran Person var 1992 i händerna på marknaden men inte pga av våra svenska statsskuld i kronor främst utan pga vår skulder i dollar etc och givetvis pga en fast växelkurs parat med inflation i ”systemet” och stora skattesänkningar (dynamiska effekter) och överskuldsättning. Göran Person och Bengt Dennis et al skapade en svensk depression under 3 år genom att hålla en fast växelkurs trots en avreglerad penning- finans- och handelsmarknad. Idioter sa flera av oss redan då. Därefter myntades det vansinniga att ”den som är satt i skuld är inte fri”. Det gäller bara hushåll och företag och stater utan egen suveränitet (och några varianter till möjligtvis).

  Staten (den suveräna) kan skapa de pengar den vill. Huvudsaken att pengarna används klokt och alltså till investeringar. Den enda begränsningen är egentligen inflationsriskerna och förstås att investeringarna slår helt fel. Behovet av utländsk valuta och nationens externa handelssituation långsiktigt spelar förstås också stor roll.
  Till skillnad från bankerna skapar man alltså nettotillgångar som i sitt skapande ur tomma luften bara skapar s.k skuldpengar (inga nettotillgångar matematiskt sett)? Som alla förstår är en (över)skuldsättning beroende av ständigt stigande (marknads)pris på tillgångarna som finansierats av bankerna. Därav centralbankernas ständiga räddning av banksystemet sedan 80-talets avreglering på område efter område. Inte alla vi andra som lånat att förglömma eftersom det är vi som är ekonomin. Som det nu ser ut är skillnaden allt mindre mot en kommunistisk ekonomi (sedan 2008). Nyliberalernas hypotes om effektiva marknader fungerar bara i medgång som synes. Statens roll som krockkudde har övergått till IVA med respiratorhjälp. Överskuldsättningen på främst den privata sidan ser ut sluta i en monetär systemkrasch förr eller senare.

  Pandemin har igen visat att EU är en naken kejsare där helheten är viktigare än delarna och att makten främst söker en europeisk federal skatte-och transfereringsunion. Där dock tyska intressen bromsar mest (de största betalar mest). EU hålls idag ihop av ECB som bryter mot lagen. Men det kallas politik och förstås egenintresse.

 82. Thorleif

  @81 ooops det blev fel i en mening ovan

  Rättelse:

  Det står:
  ”Till skillnad från bankerna skapar man alltså nettotillgångar som i sitt skapande ur tomma luften bara skapar s.k skuldpengar”

  Det ska istället stå:
  ”Till skillnad från bankerna skapar man ur tomma luften alltså nettotillgångar DÄR BANKERNA i sitt skapande ur tomma luften bara skapar s.k skuldpengar”

  För att fullständigt förstå skillnaderna måste man förstå hur tillväxt skapas inom och mellan av ekonomins sektorer (staten, privata och den externa) samt inte minst hur kapitalet fungerar i världsekonomin med dess finansiella sektor. Att förstå pengar och hur de skapas.