Öppen Tråd

aprilväder

April är här med sitt lite speciella väder. Solen värmer! Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Den perfekta stormen?
  UAH senaste data och rel kraftiga vändning flyger ännu under radarn av det jag kan se. Är det början på en rel snabb avkylning och går det att spå ang kommande månader? Det finns en del som talar för det och det ser inte så snyggt ut i korten, liksom för finansmarknaderna och samhället i övrigt. Hoppas jag har fel. Take care!
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-1
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-2

 2. Jonas

  Kan inte låta bli att förundra mig över allt ståhej runt jordens ”temperatur”. Fysikaliskt ska man mäta i Kelvin skalan, d.v.s. jorden är ca 300 K varm. 1 grad (kelvin) är alltså ca 0.3 %. En tiondels grad är 0.03%.

  Känns som hela diskussionen handlar om termiskt brus.

 3. Johan, Uppsala

  Samlad statistik sedan 2017 över mortalitet per vecka för ett antal länder i Europa:
  https://www.euromomo.eu/index.html

  Framgår tydligt att mortaliteten är högst på vintern trots alla larm om dödliga värmeböljor. Men det verkar som att denna vinter var skonsam fram till Corona. Någon som vet varför?

 4. Lasse

  Dagens rapport från Mosaic:
  https://follow.mosaic-expedition.org/
  De möter solen och är på väg ner till Svalbard med en måttlig fart över grund på 0,5-1 knop.
  De har passerat 85 breddgraden. Isavsmältningen har påbörjats. Nu anger de utbredningen till 13,9 miljoner kvadratkilometer. Vet inte om de har andra källor än denna som visar 14,5:
  polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/SICE_curve_extent_LA_DK_20200402.png
  Anmärkningsvärt är ändå den hastighet de förflyttar sig på, dubbelt upp mot vad de prognostiserade!
  De får väl införa en korrigering 😉

  Fö är det ingen direkt uppvärmning på Grönland-eller i alla fall ingen naturlig:
  https://notrickszone.com/

 5. Ivar Andersson

  Regeringen Löfven och sossarna vill slippa riksdagens kontrollerande funktion över regeringens beslut.
  https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/regeringen-begar-okad-makt-for-att-stoppa-viruset/
  Vi kan förvänta oss att samma förslag kommer från regeringen med anledning av klimathotet som bara finns i IPCCs klimatmodeller men inte i verkligheten.

 6. Robert Norling

  Trots alla hysteriska larm från våra media om stigande temperaturer och att vi alla ska hamna i skärselden så är våra värmerekord för April -Augusti ganska ålderstigna.
  Så detta år borde rekorden slås på löpande band om man får tro SMHI och div. klimathysteriker.

  April
  29,0° Genevad den 27 april 1993 (Götaland)
  27,8° Risinge den 27 april 1993 (Svealand)
  27,1° Gävle den 27 april 1993 (Norrland)

  Maj
  32,5° Kalmar den 28 maj 1892 och Kristianstad den 27 maj 1892 (Götaland)
  31,3° Nora den 29 maj 1911 (Svealand)
  30,6° Överkalix-Svartbyn den 31 maj 1971 (Norrland)

  Juni
  38,0° Målilla den 29 juni 1947 (Götaland)
  35,3° Bromma den 30 juni 1947 (Svealand)
  36,4° Gävle den 30 juni 1947 (Norrland)

  Juli
  36,0° Borås den 20 juli 1901 (Götaland)
  38,0° Ultuna den 9 juli 1933 (Svealand)
  36,9° Harads den 17 juli 1945 (Norrland)

  Augusti
  36,8° Holma den 9 augusti 1975 (Götaland)
  36,0° Örebro den 7 augusti 1975 och Sala den 6 augusti 1975 (Svealand)
  34,6° Fränsta-Emnäs den 16 augusti 1947 (Norrland)

 7. Sören G

  Ordet ”klimatanpassning” betyder väl att man anpassar sig till det rådande klimatet på platsen. Använt på det sättet är det inget fel på ordet. Men nu förtiden har det fått en annan användning. – Att man ska anpassa sig till ett eventuellt framtida klimat enligt en datormodell för klimatförändringar. Eller användningen är snarare att minska bruket av fossila bränslen kallas klimatanpassning.

 8. Lars Cornell

  Om corona: Man kan jämföra på olika sätt.
  Ca 90 000 personer dör i Sverige varje år. Det blir i genomsnitt 250 per dag.
  I sviter efter vanlig influensa dör 500 – 2000 varje år.
  I corona väntas 2 000 dö. Corona svarar således för beräknat 2% av av alla döda i Sverige i år.

  Vanlig influensas dödlighet är 0,1 – 0,2 procent.
  Coronavirus har ungefär samma dödlighet ”sida vid sida”.

  Min åsikt är att den skada som stora åtgärder medför är större än den skada som viruset medför.
  ”För att minska smittspridningen under längre tid måste det ske en nedstängning av samhället i fem månader. Därefter lite av och på i 13 månader, med nedstängning en tredjedel av tiden. Medlen för den strategin gör att man kör ekonomin i botten.” / Tom Britton, Matematiker.

  Ju mer framgångsrika vi är i nu pågående första vågen desto fler kommer att drabbas i andra vågen som troligen kommer i höst.
  Vi blir inte kvitt smittan förrän flockimmunitet uppnåtts.

  Johan Montelius skrev 2020/03/30 ”Covid i siffror”, en bra artikel med bra kommentarer. Jag anser att vi nu upplever samma drev med hysteriska tongångar som i klimatdrevet. Ej räknekunniga journalister slänger oansvarigt fram skräcksiffror utan att läsaren får något att jämföra med. Det är som Grönlandsisens avsmältning i kubikmeter utan att den totala mängden is anges och den snö som föll i fjol. En bild som skulle illustrera kaoset visade kistor staplade på varandra. Klarar inte kisttillverkare och krematorier av att öka takten tillfälligt med 2% då är det illa beställt med vårt land.

  Varje fall är givetvis tragiskt. Men i Italien var 97,9 % drabbade av en eller fler svåra sjukdomar sedan tidigare. Av 100 som dog av corona i den populationen blir det 100 färre som dör under de närmaste åren. Är det skamligt att tänka så och fundera på kostnaden för varje livsuppehållande år och jämföra med hur hela samhället mår? Hur många avkortade liv förorsakar ett avstängt samhälle med sämre livskvalitet? Får inte läkare och nationalekonomer lära sig att kalkyllera sådant i sin utbildning?

 9. Ivar Andersson

  Så brändes mediernas trovärdighet när det gällde invandring. Samma sak när det gäller klimathotet.
  https://www.corren.se/asikter/kronikor/sa-brandes-mediernas-trovardighet-om6564857.aspx av Widar Andersson (troligtvis låst krönika och därför citat)
  ”SOM-institutet vid Göteborgs universitet bad 2016 svenska folket att reagera på följande påstående: ”Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring.” Det visade sig att två tredjedelar (65 procent) av de tillfrågade helt eller delvis instämde i påståendet.
  Jörgen Huitfeldt utgår från ”journalistikhistorikern Daniel Hallins klassiska modell” för de tre sfärer som styr journalisters agerande. Eller med andra ord; vilka rationaliserande fördomar vägleder journalisterna i nyhetsvärderingen?
  De tre sfärerna är ”konsensus, legitima konflikter och avvikelser.” Det som journalister betraktar som en vedertagen sanning/konsensus behöver inte kritiskt ifrågasättas och inte heller behöver olika sidor komma till tals eftersom ”alla” är överens. Typ som att ”jorden är rund”, skriver Huitfeldt. ”Avvikelser” behandlas utifrån samma logik. De betraktas som så udda att de åker rakt i papperskorgen. ”Legitima konflikter” är allt annat typ: Höj eller sänk skatten, mer betyg eller färre betyg.
  I en nyckelmening i sin text skriver Huitfeldt att när han bedömer hur han själv och journalistkollegor bevakat migrationsfrågan under åren så kommer han fram till att ett antal ”grundläggande påståenden om hur Sverige påverkas av invandring länge befann sig i sfären för konsensus när de istället borde ha varit i sfären för avvikelser, eller i vart fall i den för legitima konflikter.
  Så gick det till när trovärdigheten brändes i migrationsfrågan. ”

 10. mattias

  #8, Lars,
  Jag håller med dig. ”Är det skamligt att tänka så?)
  -Kolla dödstalen i Europa här:
  https://www.euromomo.eu/
  Den vanliga säsongsinfluensan denna säsong kan tolkas som att den var ovanligt mild i Italien baserat på låga dödstal före Corona drog igång. Det betyder att ovanligt många sköra äldre människor med underliggande sjukdomar överlevde den vanliga säsongsinfluensan (som skulle ha dött om säsongsinfluensan varit mer potent). Istället har de nu dött i Covid-19. Det är naturligtvis ett sorgligt faktum.

 11. Lars Lundqvist

  # 8
  Verkligheten i Italien, Spanien och t.ex. New York visar med all tydlighet att Coronaviruset är signifikant farligare än säsongsinfluensan.
  Dödsfallsstatistik visar att antalet döda under de första tre veckorna av epidemin redan är i nivå med vad en säsongsinfluensa åstadkommer under 3 månader. Sjukvården är på gränsen till kollaps.

  Stockholmsregionen följer New Yorks med c 1 veckas fördröjning.
  Sverige i sin helhet följer Italien och t.ex. Holland med en fördubbling av antalet döda var tredje dag. Sverige ligger 1 vecka efter Holland och 3 veckor efter Italien. Italien har börjat plana ut efter 4 veckors utegångsförbud.

  https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/upshot/coronavirus-deaths-by-country.html

  En mycket intressant jämförelse är utfallet i våra nordiska grannländer, Schweiz, Portugal och Tyskland med betydligt tuffare regler för att begränsa smittspridningen.
  Begränsningarna blir påvisbara i dödsfallen först 3-4 veckor efter införandet.

  Sveriges strategi att skydda riskgruppen har totalt misslyckats med smitta på Stockholms samtliga geriatriska vårdavdelningar och en majoritet av äldreboenden.
  Hur många åldringar som vårdats i hemmet som smittats är oklart.
  Bristande testning av vårdpersonal är troligen en bidragande orsak till det katastrofala fiaskot.
  Vi äldre som klarar oss själva och isolerar oss är säkra, men vi tillhör inte heller de mest sårbara. De mest sårbara har däremot utsatts för den värsta smittrisken.

  Dödsfallsstatistiken kommer om några månader att visa hur kostsamt det svenska experiment blir.

 12. Fredrik S

  Förr hade influensaforskarna rätt bra koll på virusen.

  https://youtu.be/8dQgLra60Lg

 13. Johan Montelius

  #11 Lars Lundqvist

  ”Dödsfallsstatistiken kommer om några månader att visa hur kostsamt det svenska experiment blir.”

  Min spaning är att det redan om två veckor kommer visa sig hur lyckad den svenska strategin har varit. Det finns definitivt saker som vi kunde gjort och där är skydd för de äldre definitivt nummer ett men jag tror att vi redan om en vecka kommer se en utplaning och vändning av antalet inlagda och IVA-patienter i Stockholm. Ökningstakten har under den senaste veckan avtagit och det är inte omöjligt att vi redan i slutet av nästa vecka når krönet. Om det visar sig vara fallet så kommer Stockholms hälsovård med den utbyggnad som nu sker ha klarat anstormningen även om det är med en hårsmån.

  Andra delar av landet ligger efter Stockholm i kurvan och kan gradvis ta del av de resurser som Stockholm byggt upp.

  I Sverige kanske vi när dammet har lagt sig kommer undan med tusen eller två tusen döda men det är inte det som är det viktiga. Tvåtusen döda är under ett år ingenting och syns knappt i kurvan, det viktiga är att sjukhussystemet inte kollapsade. Ett värsta scenario är inte att fyratusen dör i sviter efter corona utan om all normal sjukvård upphör att fungera – en blindtarmsoperation som normalt görs på en timme leder helt plötsligt till döden. Det är att sjukvården hamnar i total kaos som de verkliga problemen uppstår.

 14. Lars Lundqvist

  #13
  Om toppen är nådd om en vecka i Stockholm så har det skett ett under och då kommer Sverige med sin unikt slappa smittspridningsbegränsning avvika från utvecklingen i länderna som ligger 1-4 veckor före oss och där smittspridningen är betydligt bättre under kontroll.
  Gå in på NYT dödsfallskurva som uppdateras dagligen och där Sverige finns med, så kanske du omvärderar din åsikt.

  Håller helt med om målsättningen att undvika en kollapsande sjukvård.
  Sjukvården i Stockholm är redan i krisläge och det är bara början på epidemin.

  Jag tycker det är olyckligt att många klimatrealister också är Coronaförnekare, Det kan minska vår trovärdighet.

 15. Joachim Andersson

  (5)
  Fick samma otäcka tanke.
  Rockströms våta dröm

 16. tolou

  Min Corona-kalkyl.

  COVID-19 är 10x farligare än influensa, främst pga. avsaknad av immunitet. Det kommer avta efter andra vågen i höst och under tredje vågen i vinter närmar vi oss ”vanlig” säsongsinfluensa. Obs! de som då ännu inte haft det är ju fortfarande utan immunitet.

  Första vågen når toppen om två-tre veckor men avtar ganska sakta med Stockholm i spetsen och övriga någon vecka senare. När sedan andra vågen kommer får vi se, men beror antagligen på hur det går för länder som Afrika och Indien.

  Om 500-1500 avlider varje år i säsongsinfluensa så dör kanske 2000 på två månader i COVID-19. I årsttakt blir det runt 10000 på ett år, eller ca. 10 ggr fler än vanligt. Detta är tillräckligt för att vården får problem med tillströmningen.

  Men uppnår vi ”flockimmunitet” med över 50% av befolkningen som haft det, så avtar spridningen delvis av sig självt. Detta kan inträffa redan i höst, men senast till vintern, tror jag.

 17. Daniel Wiklund

  # 12 Fredrik S Tack för den. Jag trodde att jag lyssnat på alla Hasses Lindemannare, men Virus Lindeman har jag missat. Den enda bildlektionen som jag minns från högstadiet för snart 60 år sen är den när vi fick lyssna till Hasses pastor Jansson. Tycker nog att man även i dessa dystra coronatider kan kosta på sig ett skämt om virus.

 18. Benny N.

  ”I november var de berömda Victoriafallen torrlagda efter flera år av låg nederbörd. Men nu är vattenmassorna tillbaka och mycket pekar på att den livsviktiga Karibadammen, som ligger nedströms, kan börja fyllas upp.” DN idag.
  Jaha, Australien brinner inte längre, Kalifornien har fått regn, isen är tillbaka i Arktis, globala temperaturen pekade neråt i mars, Sveriges grundvatten är återställt osv osv. Vojne, vojne…hur ska det gå?

 19. Ingemar Nordin

  Lars L #14,

  Vem är ”Coronaförnekare”? Finns det sådana som inte tror att Corona finns?

 20. Lars Lundqvist

  #18
  Jag syftar på de som likställer Covid19 med en säsongsinfluensa. Kanske Coronarealister är en mindre provocerande benämning.

 21. Lars Lundqvist

  #18 och 13

  Från verklighetens Spanien
  https://www.svd.se/spanien-tvingas-anvanda-ishallar-som-barhus

 22. latoba

  Regeringen borde satsa alla onödiga klimatpengar på Coronabekämpning i stället.

 23. Något som förvillat mig på sistone är ordet ”hållbar” på Coops mjölkpaket. Ordet verkat inte avse hur länge mjölken ”håller sig” eller hur bastant tetrapaken är, hur bra den ”håller”. Nej, ”hållbar” verkar ha fått en tredje betydelse, möjligen klimatrelaterad, som jag inte begriper:

  ”Coop ser till att en motsvarande mängd plast som ingår i den här korken produceras från förnybart råmaterial. På så vis kan vi minska användandet av fossila råvaror och ta ett steg mot mer hållbara förpackningar”.

  Ordet ”hållbar” kan knappast gälla korken, inte heller mjölken – så vad avses?

 24. Håkan Bergman

  Än så länge kan vi nog bara spekulera, den statistik som finns är rätt motsägelseefull och verkar inte vara komplett när den presenteras. FHMs kom kl 14 men kan inte vara komplett, varför då publicera den. Man kan tycka att den borde vara komplett åtminstone för Stockholm, men kan man tro det med dom här siffrorna?
  https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/68d4537bf2714e63b646c37f152f1392

 25. Håkan Bergman

  Anders Persson #22
  Korna kanske har gått nån kurs i hållbar mjölkprodution bekostad av klimatklivet?

 26. Gunnar Strandell

  Lars Lundqvist #20
  Spaniens karantänsregler gör nog att man får skjuta upp sammankomster som begravningar och bröllop, men eftersom människor fortsätter att dö, tvingas man ordna kylda lagerlokaler tills man kan göra på vanligt sätt eller ordna det med teknik. För katoliker är det Vatikanen som bestämmer.

  I Sverige har begravningsbyråerna valt att inte ha öppen kista i de fall den döde haft CoVid-19, men de verkar klara situationen. Om vi ser det som ett inflöde av ”kunder” finns naturligtvis en övre gräns för hur många de hinner med. Vi har också en lag om hur lång tid det får gå mellan död och begravning. Låt oss avvakta och se om den ändras innan vi drar i larmsnöret.

 27. Thorleif

  @10 mattias

  Tack för momo-länken. En bild säger mer en tusen ord.

  Är också benägen att hålla med Lars Cornell (@8) här men samtidigt har Lars Lundqvist (@11)
  rätt i att Covid19 är signifikant elakare än typ A säsongsinfluensorna (där 50% av svenskarna (eller är det av de äldre?) inte vaccineras). När man jämför antalet döda under en period får vi inte glömma att de flesta som avlider gör det under en relativt kort period under influensasäsongen (5-7 mån) typ under ett par tre månader. Å andra sidan har vi detta år vidtagit extra skyddsåtgärder vilka ej tas under ett normalår.

  Den epidemiologiska prognosen (naked capitalism) tycks nu besannas (!) att Italien når kulmen denna vecka. Spanien veckan efter (?). Log-grafen över antalet avlidna visar en stagnerande lutning i 2 påföljande faser efter den första brant stigande och ser ut att när som helst plana ut helt. https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/ Återstår att få bekräftat!

  Ser man till Italien’ s antal bekräftade fall är 7-dgrs glidande medelvärde tydlig ifråga om trenden f.n. När det gäller antalet döda återstår att se trendbrott men förhoppningsvis syns detta senast utifrån antalet snittdagar från symtom (vårdintag/diagnos) till avlidande som är/var 8 dagar. https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/03/world/coronavirus-flatten-the-curve-countries.html

  Hade gärna även sett statistik över inte bara bekräftade fall utan även nya antal vårdintagna resp de inom IVA.

  Frågan är, så snart vi sett att vi har smittan under kontroll, om Covid-19 är här för att återkomma redan i höst eller säsongsvis? MERS t.ex har väl inte återkommit? Sars från 2003? Tror jag inte?

  https://covid19.healthdata.org/projections

  Ps! Oroväckande manöver av regeringen https://ledarsidorna.se/2020/04/bommersviksvanstern-forbereder-forsta-steget-mot-diktatur/

  Glöm inte bort att Euro-medlemmarna har anammat no bailout (= bailin) pga att man inte har gemensam statsskuld (valuta). Varifrån tror ni (s) och Löven/Andersson fört upp frågan om nationalisering av företag?

  När kommer FN att kunna beskatta länder? I en första sväng ska 1 mdr dollarn samlas ihop. https://www.politico.com/news/2020/04/01/un-calls-for-global-response-to-coronavirus-pandemic-158875

  Man måste ställa frågan hur WHO under hösten jobbat med planer och åtgärder gällande pandemier samtidigt som alla medlemsstater varit helt oförberedda inför SARS-CoV-2! Är FN eller WHO mest en karriär-organisation för byråkrater och för politikers spelplan när de tröttnat på sina domicila ankdammar? Ex. O Palme, C Bildt, M Wallström, C Jämtin . Detta efter att ha läst WHO’s senaste årsrapport från september 2019 där man tydligt varnar för kommande virus-pandemi. https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf Vad gör våra folkvalda? Även WHO var sena på bollen…..ifråga om Kina-utbrottet och konsekvenser.

  Vad gör samtidigt världen rikaste män och MS Bill Gates? https://www.globalpolitics.se/event-201-bill-och-melinda-gates-forberedde-sig-i-hostas-pa-pandemi/ Se vidare Event 201 på YT.

  Här kan se vi kommande potentiella börskorrektion i god tid före pandemmins utbrott. (för oss TA-intresserade). https://kimblechartingsolutions.com/2020/03/dow-breaking-dual-support-at-top-of-70-year-channel/

 28. Guy

  Hörde på radion idag att det är mera ekologiskt (klimatvänligt?) med kor som äter gräs !? Highland rasen var speciellt bra för den växer långsammare än Hereford.

  Tja, vad säger man till det?

  Anders Persson #22 Du kan lika gärna fråga hur stort är universum. Inte får du svar på det heller. Jag har försökt med ”hållbar” i några år nu, men saknar svar fortfarande.

 29. Eilif Hensvold

  Hej Lars, #11. Jag tror att Coronan kan ge siffernissar som mig och andra en del att tänka på. Men ändå (jag är ohjälplig) mera siffror! Sveriges begränsningsåtgärder gör att vår ekonomi står stilla och backar. Men är det kanske bara på marginalen då Tyskland, Norge, UK, USA osv, våra viktigaste handelspartners, stängt butiken? Nån som försökt räkna?
  Visst, vi har inhemsk ekonomi, fjällturism t ex. Vad hade det kostat att stänga ned den 12 mars (som Norge) och kanske köpa ”liftbiljetterna och ölet”? Storleksordningen 1 miljard? I en svensk krisbudget på hundratals miljarder. Har nån försökt räkna? Och samma med annan ren inhemsk ekonomi. Köp ”ölet och biljetterna”! Vad hade det kostat? Kanske inte så mycket? Sist, det här är dumdristigt för nu må nationalekonomerna skratta åt en enfaldig bonde. Men kommer inte de sparade pengarna på minskad privatkonsumtion ändå fram nån gång? Har nån försökt räkna?

 30. Dan

  ”12, Fredrik S:
  ”Man ska aldrig stå stilla mitt inne i en häst”.
  Ett visdomsord.

 31. Ulf

  Angående Corona har jag svårt att förstå vad den långsiktiga strategin är i länder som stängt ner? Medicinen blir väldigt snabbt värre än sjukdomen. Hur ska länderna rulla tillbaka restriktionerna utan att smittan sätter igång igen? Varje land måste fråga sig om det är värt att hela välfärdsstaten går under för att några tusen inte dör i Corona? Att platta till kurvan kan vi nog klara ekonomiskt kanske, men vad är den långsiktiga strategin i andra länder? Att viruset utrotas? Går det? Överhuvudtaget tycks diskussionen lysa med sin frånvaro.

 32. Matz Hedman

  #13 Johan
  Har du klurat på om det är en faktisk strategi eller ett resultat av brist på resurser? Har Sverige kraft att upprätthålla en tvingad karantän?
  Jag tror inte det. Om det hade varit bättre är dock en svårare fråga. För mig tycks det att stora åtgärder tidigt är bästa medicinen men det ligger också mycket i att få en stor del av populationen immun tidigt.

 33. foliehatt

  ## 5 och 15,
  Nej och åter nej. Äskandet må låta som något avgränsat till ett problem – men i realiteten handlar det om ett principbeslut som åsidosätter Sveriges grundlag.

  Ett vanligt argument är att man ska bekämpa införandet av skatter – även om den faktiska beskattningsnivån är låg. När principen av beskattning väl är satt så beslutar sedan politiker om nivån enligt eget skön (se ex.vis trängselskatt).

  Jag betror inte någon regering med att få absolut makt i vad som deklarerats som nationella nödsituationer. Ännu mindre regeringar som innefattar MP. Det är en smal sak att organisera kontakter med riksdagens övriga partier så att man snabbt kan ta de beslut som krävs i nödsituationer. Regeringen behöver varken utökade maktbefogenheter eller något carte blanche för att kunna leda landet i svåra tider. Som med skatter – håll gränsen.

 34. Johan Montelius

  #31 Matz Hedman

  Jag tror definitivt det är en strategi från FHM. Att sen regeringen har gått på den linjen tror jag vi kan tacka vår uppdelning mellan vad regeringen skall göra och myndigheter sköta. I de flesta länder är denna uppdelning inte lika strikt och det är lätt och förväntat att politiker skall gå in och styra verksamheten. När en politiker får valet mellan att bli utskälld för att hålla en återhållsam politik eller bli hyllad för att visa beslutsamhet så är valet enkelt.

  Sen är det som du säger, en regering har inte några möjligheter att sätta upp vilka regler som helt. Vi kan inte utlysa undantagstillstånd. Regeringsformens kap 15 ger utökade befogenheter i krig och krigsfara men inte för en pandemi. Regeringen kan inte förbjuda mig att ha en fest för hundra personer och de kan inte förbjuda mig att besöka mina föräldrar. Vi kan tycka vad vi vill om det idag men kanske är lyckliga för det när det sitter folk vid makten som man inte sympatiserar med.

 35. Eilif Hensvold

  Hej Matz och Johan, i början av mars trodd FHM att vi skulle slippa samhällsspridning, den 6 och 8 mars trodde man att kulmen snart var nådd. Så klart hade man därför inte kört så hårt. Då man, säg 10 mars, insåg att det var en katastrofal missbedömning hade man två val. Utropa misstaget och ta helt nya tag eller ligga lågt och ”marknadsföra” misstaget som ett led i en genomtänkt strategi. Man valde det andra med resultat att vi nu med några veckors fördröjning och ”på frivillig grund” lyfter in liknande begränsningar som andra länder. Jag kommer att tänka på en gammal regel från näringslivet. Om en ledning gör ett allvarligt misstag, lyft bort den! Inte för att den kroniskt skulle göra misstag utan för risken att den skall ägna styrning, tid och kraft åt att skyla över misstagen. OBS det här är bara en elak tanke, vi får nog aldrig veta.

 36. Eilif Hensvold

  Hej Matz och Johan, i början av mars trodd FHM att vi skulle slippa samhällsspridning, den 6 och 8 mars trodde man att kulmen snart var nådd. Så klart hade man därför inte kört så hårt. Då man, säg 10 mars, insåg att det var en katastrofal missbedömning hade man två val. Utropa misstaget och ta helt nya tag eller ligga lågt och ”marknadsföra” misstaget som ett led i en genomtänkt strategi. Man valde det andra med resultat att vi nu med några veckors fördröjning och ”på frivillig grund” lyfter in liknande begränsningar som andra länder. Jag kommer att tänka på en gammal regel från näringslivet. Om en ledning gör ett allvarligt misstag, lyft bort den! Inte för att den kroniskt skulle göra misstag utan för risken att den skall ägna tid och kraft åt att skyla över misstagen. OBS det här är bara en elak tanke, vi får nog aldrig veta.

 37. Jonas

  Tror ni nån alarmist har funderat på hur lång tid det tar att värma upp jorden ?? Om deras ideer om 2-3 W/m2 extra är rätt (tveksamt). Med dessa 2-3 W/m2, hur lång tid tar det att värma upp ett 1000 meter djupt hav, eller en djup berggrund ?

  Ungefär som att försöka koka vatten genom att hålla en tändsticka under kastrullen.

 38. Någon ”expert” påstod att man måste få i sig en miljon viruspartiklar för att bli sjuk. Det kanske inte är sant men däremot tror jag att om någon som får i sig 1000 eller 500 viruspartiklar kanske immunförsvaret börjar känna igen detta virus och lite försiktigt börjar tillverka något slag av antikroppar.

  Det kan innebära att det uppstår ett slags otillräcklig, men ända inte meningslös ”halvimmunitet”, d.v.s. ungefär som vi som en gång drabbades av Asiaten och efter det sällan blivit sjuka av influensa. Man kanske blir sjuk närman får en större dos, men immunfösvaret är förberett.

  Om det är som jag tänker så tror jag att det i efterhand kommer att visa sig att Sverige klarat av Covid-19 bättre än de flesta andra. När de lättar på restriktionerna så får de en ny våg, och då kanske de inte vågar göra något alls.

 39. Karl-Oskar

  ”Enligt deras beräkningar var nivåerna av koldioxid upp till fyra gånger högre än idag, och upp emot dubbelt så höga jämfört med vad tidigare forskning visat. Växthusgasen gjorde att det fortsatte att vara varmt även under den fyra månader långa polarnatten som inträffar över Antarktis varje år.”

  Detta kan inte vara möjligt. Kontinenten kan inte ha legat vid sydpolen vid den tiden.

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/regnskog-under-antarktis-forvanar-forskare

 40. Eilif Hensvold

  Tack Fredrik S för att du lyfter den gamla visdomen ”man ska aldrig stå stilla mitt inne i en häst”. Det är välkänt och vi använder det ofta här på gården. Alltid tänkvärt och alltid värt att påminna både specialister och andra makthavare om. Nu en annan sak, hur går det med handspriten? Här uppe har vi sen gammalt flera lokala leverantörer som nu har höjt halten till socialstyrelsens rekommendationer. Bra. Och fortfarande drickbart! Hur har ni det där söderut? Nä, nu får jag inte skoja mer, i morgon efter mjölkningen skall jag försöka svara #22 och #24 om korna.

 41. Robert Norling

  #24 Håkan Bergman
  ”Korna kanske har gått nån kurs i hållbar mjölkprodution bekostad av klimatklivet?”
  Garanterat så har alla korna varit på genuskurs, bekostad av jämställdhetsministern.
  Så numer är de allihop feminister.

 42. Fredrik S

  Dan #29, Eilif Hensvold #39

  Ja, de bästa visdomsorden är de som känns uppenbara direkt när man hör dem första gången.

  Om bara Lövin hade lyssnat på”gröna sidan upp” kanske hon tonat ner planetens snara undergång.

  Angående handtvätt så har nog de lokala förmågorna här alltid undvikt att producera något ”vattenskadat”.

  En gubbe i Biltema-kön berättade dock att han skulle offra en del av sitt förråd med strårom och göra handsprit.

  Men nu kanske det är bäst att återvända till hästarna och utbildade, hållbara feministiska kor.

 43. Staffan Lindström

  Ett snörekord blev inte ens tangerat… Stockholms snötäckes… I och med fredagsmorgonens uppmätta cm så tangerades inte ens 1972-73 som hade 11 dagar, 6 i januari, 5 i februari. Vintern 1969-70 låg snön från 23 november till 21 april…(150!). Dra ut den kurvan så förstår ni att det vita som ni sett på marken i Stockholm sen 1973 INTE varit snö utan något annat…

 44. Staffan Lindström

  37 Jonas
  Med en mycket stor tändsticka och pytteliten kastrull…:-)

 45. Staffan Lindström

  38 Sten
  Intressant… Det börjar ju framskymta i diverse larm från vårdpersonal att skyddsutrustningen måste vara tip-top om man tar hand om svårt covidsjuka patienter… Så mängden COVID19 är säkert betydelsefull…
  Fick själv (troligtvis?) svininfluensan av en kollega som varit hemma ett par dar men ansåg sig så oundgänglig att han kom tillbaka. Han hostade mig i nacken kraftigt och nästa dag var jag däckad 39C i tre dagar…

 46. Håkan Bergman

  Man upphör aldrig att förvånas över bredden hos dom stora japanska företagen. Inte nog med att Fujifilm gör utomordentliga fotoprodukter, både nya digitala och analoga diton, dom utvecklar och tillverkar läkemedel också.
  https://www.fujifilm.com/news/n200331_02.html

 47. Thorleif

  @46

  S.k keiretsu’s av tradition. Något vi i Europa lämnade bakom oss på 80-talet efter ett misslyckat försök för att istället integrera mer vertikalt. Japanerna har dessutom alltid en bank inom sfären och är ursprungligen organiserade inom familje-klanen. Yoko Ono (John Lennon) kommer ur klanen Yasuda som efter WW2 blev Fuji Bank konglomeratet (de förlorade kontrollen dock).

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yasuda_zaibatsu

 48. Thorleif

  Kul detta med DN’s vetenskapsreporter Katin Bojs som beklagar sig över amatörer som bl.a kommenterar och debatterar covid-19 epidemin. Hon pekar föraktfullt ut fenomenet cherry-picking.

  Inte en länk https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-riktiga-proffs-raknar-med-stor-osakerhet/

  Undrar jag vad hon kallar sig själv i sin klimatrapoortering?

 49. Lars Cornell

  #39 Om kontinenternas glidning
  https://www.youtube.com/watch?v=IlnwyAbczog
  Så du har nog rätt i att växterna måste har levat när kontinenten låg mycket närmare ekvatorn.

 50. Thorleifs

  @46 ang Fujifilm

  Jag har faktiskt fel ang familj betr Fujifilm som inte kommer sprungen ur Yasuda och senare Fuji Bank. Istället är bolaget ursprungligen en avknoppning från Dainippon Celluloid Company Ltd ägda främst av familjerna Mitsui, Iwasaki (Misubishi) och Shouten via bolaget Sakai (48%) som bildades 1919 som ett s.k joint venture-bolag av ett flertal celluloid-bolag.

  Fuji Photo Film Company Ltd grundades ur Dainippon enligt regeringens reformplan 1934.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fujifilm

  https://www.daicel.com/en/profile/history1908.html

  https://www.researchgate.net/publication/304690405_Japan's_Business_Groups

 51. Håkan Bergman

  Dagens siffror från FHM.
  https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/68d4537bf2714e63b646c37f152f1392
  Man ska ta dom två sista dagarna med en näve salt, rapporteringen har ju släpat efter hela tiden, men nog börjar det se lovande ut för oss.