Öppen Tråd

galileo-science-is-settled

Varning! Många som skriver, kommenterar och läser denna blogg går emot den KONSENSUS som anses råda om klimatet. Här tillåter vi nämligen en öppen och pluralistisk diskussion som bygger på sakliga argument. Så, ni fortsätter att följa oss på egen risk!

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Här finns en intressant analys av väderläget,
  https://www.svt.se/vader/vinteroversikt-2019-2020

 2. Jonas

  Är det bara jag som tycker att det är konstigt att man inte mäter upp återstrålningen. Hela klimatnojan bygger ju på att CO2 fångar upp IR strålning och skickar tillbaka den. Det sägs ju komma 340W/m2 från atmosfären till jorden (och ca 200 från solen..).
  varför visar man inte det med mätningar ? Det måste ju gå att mäta upp spektrat för denna strålning.
  Man mäter ju den utgående strålningen med avancerade instrument på satelliter. Varför gör man inte samma sak men med instrument på jordytan. Man skulle ju kunna mäta på natten och se det återstrålade spektrat (borde man ju se en topp för CO2 – det är ju grundantagandet i hysterin)

  Jag har en stark misstanke om att mätningar inte kommer stämma med teorin. Jag tror det finns viss återstrålning, men inte alls så stark som det påstås.
  Om en sån här mätning visar nåt annat än teori så brakar ju faktiskt hela modellen ihop. Game over.

  Jag tycker man borde kräva att detta görs. Vi lägger ju miljarder på klimatåtgärder, men grundantagandet är inte verifierat !!

 3. Mats Rosengren

  Jag skulle vilja göra lite extra reklam för Tony Hellers egna hemsida
  https://realclimatescience.com/
  Han finns inte enbart på YT!
  ”Setting the record clear!!!!”
  Tidningsartikler som beskriver försvinnande glaciärer som från 1857 smälter i snabb takt!
  ”Climate Change” förorsakar både en höjning OCH (samtidigt) en sänkning av vattennivån i ”Great Lakes”
  Den Australiska branden 1939 och vad som stod att läsa i tidningarna!

 4. Bengt Abelsson

  Jag stötte precis på ett hittills obekant ord;
  Ultracrepidarian. ( engelska)

  Det avser en person som uttalar sig om något utanför sitt kunskapsområde, exempelvis… ja tänk själva på någon favorit.

  En kort fråga innan jag söker vidare: finns ett motsvarande svenskt ord?

 5. Rolf Mellberg

  Om någon journalist hittar hit till dessa kommentarer – eller om någon annan läsare här kan tipsa någon journalist i bekantskapskresten – så vill jag meddela att efter långa och mödosamma efterforskaningar har jag hittat viktig info som skulle kunna användas för att sätta de nuvarande bränderna i Australien i perspektiv, se länken nedan!

  Man kan särskilt fästa blicken på tabellen en bit ner och säsongen 1974-75 men även år 2002. Nästa steg i utforskningarna – i processen att skriva någon väsentligt i dagens massmedia – skulle vara att försöka utröna vilka åtgärder som vidtogs efter 1975. Lärde man sig inget alls?

  Tack du journalist som gör ditt jobb. Och skäms ni alla som inte gör det!!

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia#Major_bushfires_in_Australia

 6. Johan Montelius

  #2 Jonas

  ”Varför gör man inte samma sak men med instrument på jordytan.”

  Detta borde ju vara världens enklaste sak men resultaten är kanske inte så lätta att genomföra eller tolka. Claes Jonsons inlägg ger en en del att fundera över.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/02/11/gastinlagg-om-back-radiation-och-jordens-uppvarmning/

  https://claesjohnson.blogspot.com/2015/02/klimatupplysningen-2-big-dlrback.html

 7. Johan Montelius

  #4 Bengt Abelsson

  nattmössepratare?

 8. Mats Rosengren

  #2 Johan
  ”The Solar Constant”, dvs strålnings effekten (t.ex. antalet watt/m2 på avståndet 1 Astronomical Unit från solen) , är känd med hög noggranhet
  Eftersom energi enligt termodynamikens första huvudlag är oförstörbar måste vid ekvilibrium all energi som erhålls från solen också lämna Jorden i form av ”albedo strålning”. För t.ex. Månen iaktar vi detta fenomen som ”månljus”
  ”Alarmisternas” teori är att pga den högre CO2 halten just nu utstrålningen är (NÅGOT!) mindre än utstrålningen. Det skulle då höja Jordens temperatur något tills utstrålningen ökat till det ”ursprungliga” världet. Alltså tills vi fått ett nytt ekvilibrium med en högre temperatur på jorden! Alarmisernas ”run-away” argument är att med höjd temperatur för jorden mer vattenånga stiger upp i atmosfären vilket skulle förhindra att utstrålningen ökar när jordens temperatur ökar. Alltså att en ”run-away” situation skulle uppstå!

  Nej, det är inte möjligt att mäta jordens utstrålning från satellit med den NOGGRANNHET som skulle krävas för att kunna avgöra om den EXAKT motsvarar den (väl kända) energitillförseln från solen!

 9. Johan Montelius

  Jag kommenterade en artikel i gårdagens DN på nätet med ett kort påpekande:

  ”Bränderna har ingenting med klimatförändringar att göra.”

  Den kommentaren blev anmäld ock bortplockad med kommentaren:

  ”Denna kommentar tas bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer. Undvik antaganden och spekulationer.”

  …. man kan inte sluta skratta 🙂 En artikel i DN med rubriken ”Bränderna i Australien kan bli klimatkrisens Tjernobyl ” som är full med lösa påståenden, spekulationer och skräckscenarier passerar med lätthet DN:s redaktion men en liten kommentar som i det närmaste kan liknas med ”…men han är ju naken” blir bortplockad 🙂

  Jag la då in en ny kommentar med formuleringen ”Bränderna har med klimatförändringar att göra.”. Den kommentaren står fortfarande kvar men det är väl skillnad på vad som räkans som antagande och spekulationer.

  https://www.dn.se/kultur-noje/richard-flanagan-branderna-i-australien-kan-bli-klimatkrisens-tjernobyl/

 10. Håkan Bergman

  Jonas #2
  Det har gjorts och var uppe här så sent som igår.
  http://asl.umbc.edu/pub/chepplew/journals/nature14240_v519_Feldman_CO2.pdf

 11. tolou

  Jonas #2

  Jag drog lite data från SMHI på instrålning för Norrköping och konstaterar en ökning på både sol-instrålning (SW) och långvåg (LW) på ca. 7W/m2 vardera, totalt 15 W/m2 på 10 år?

  Man ser också omväxlande mer sol och mindre moln eller tvärtom i perioder. Den långvågiga instrålningen (återstrålning?) är mer än dubbelt så hög mot sol-instrålningem på våra breddgrader.

  https://www.bildtagg.se/file/ft9gz1gew0uzvv1vucb3o97e.jpg

  Det måste vara en kraftig ökning av utstrålningen också för att balansera detta.

 12. jensen

  2 Jonas
  Enligt min mening rätt resonerat , samt riktiga slutsatser.
  Det som jag även skulle vilja veta : vilket resultat erhålles.? Alltså beträffande uppvärmning i olika avseenden??
  Back radiation består ju av IR. Vilket inte värmer upp oceanerna speciellt mycket. Haven, som utgör drygt 70 % av jordens yta. Men kanske , givetvis, landytor, men i vilken omfattning.? och när ?
  Däremot värmer solen med alla dess varierande våglängder och övriga mekanismer, såväl hav som land.
  Det som efterlyses är med andra ord, ett begripligt diagram över vilket effekt backradiation har över såväl hav som land i jämförelse med var solen har för effekt i olika avseenden.
  Trendberths hittepådiagram är ju gravt vilseledande med sina manipulationer och uppbyggt av data som om man skulle seriöst skulle utföra ett diagram bestående av data från såväl äpplen som päron. I Trendberths fall en salig blandning av såväl bruttoflöden som nettoflöde,. Och detta är ju inte lätt att genomskåda.

 13. foliehatt

  #9 – Johan
  vilken humor!!

 14. ces

  #5 Se även här https://realclimatescience.com/2020/01/report-on-the-1939-fires/

 15. Karl Eider

  #4 Bengt

  När en man uttalar sig tvärsäkert om en sak som han inte har en aning om (tyvärr alldeles för vanligt föekommande), så brukar det kallas en ”killgissning”. Kanske man i forskarkretsar skulle kunna översätta detta till ”novisgissning”?

 16. Sigge

  #5 Rolf Mellberg

  I areal så är det fram till nu de näst största bränderna i Australien. 1974 var det stora bränder under en lång säsong. Det kommer det att bli nu också. Den här gången så har det varit stora bränder även i delstaterna Victoria och Tasmanien som tidigare haft ganska lite skogsbränder.

  Hur mycket som brunnit när årets brandsäsong är över återstår att se, men redan nu har det brunnit mer i Victoria och Tasmanien än vad det gjort tidigare.

 17. #9 JM
  Jag har flera gånger blivit bortplockad efter mycket försiktiga kommentarer i DN så min åtgärd blev att rösta med fötterna. Gammelmedia har gjort sitt i mina ögon.

 18. Jonas

  #10
  Tackar ! Jag ska läsa igenom i lugn och ro. Tydligen hade jag fel när jag trodde att det inte var gjort

 19. Håkan Bergman

  Bengt A. #4
  Konsult?

 20. Michael E

  Det här är en personlig betraktelse helt utan vetenskapligt stöd men som påfallande ofta oberoende av omständigheter tycks bekräfta de slutsatser jag dragit. Måhända är dessa slutsatser påverkade av mina egna förutfattade meningar men i dialog med kollegor har även de i många fall dragit liknande slutsatser vilket åtminstone i någon utsträckning tycks bekräfta dess giltighet.
  I de olika organisationer, enbart företagsorganisationer, som jag haft möjligheten att få inblick i finns det två verksamheter som skiljer ut sig från resten av verksamheten. De kännetecknas av framför allt tre faktorer, dessa är:
  1) Verksamheten omges av en tystnadskultur i så måtto att det anses vara dålig stil att ifrågasätta även uppenbart haltande förklaringar och påstådda fakta vilket gör att verksamheten lever sitt eget liv delvis isolerad från influenser från yttervärlden. Däremot ställer verksamheten stora krav på resten av organisationen.
  2) Verksamheten befolkas av individer som vill göra karriär men som funnit det svårt att göra karriär inom de andra delar av organisationen. Här ges dock möjlighet att utanför traditionella och meritokratiska kravställningar få en plattform där man både syns och kan få inflytande.
  3) Individer i verksamheten och då speciellt de som leder densamma är starkt ideologiskt influerade för att inte säga besatta. Ett meningsutbyte med dessa individer där man dristar sig till att ifrågasätta dogmen leder sällan framåt utan medför istället till en framtida ansträngd relation där man i andra sammanhang kan anklagas för bristande insikter eller t.o.m. brister i personligheten. De har givit upp självständigt tänkande till den grad att man i en konversation kan byta ut en person mot en annan och få höra mer eller mindre exakt samma meningar och förklaringsmodeller. Man skulle kunna avfärda dem som ointelligenta men min uppfattning är att det inte har något med intelligens att göra. De tycks så drivna av viljan att tillhöra verksamhetens gemenskap med de fördelar detta medför att de är villiga att ge upp självständigt tänkande.
  De två områden som jag tänker på är dels arbetet med klimatrelaterade frågor dels s.k. mångfaldhetsarbete.
  Mångfaldhetsfrågor är behäftat med större ideologiska inslag än klimatfrågorna men får också påverka också organisationen mer. Det gäller inte bara de pliktskyldiga referenser till frågan som alla högre chefer i kommunikation med omvärlden förväntas göra. Det påverkar också tillsättningar och rekryteringar. Hela sidoverksamheter utvecklas också i takt med att frågan aktualiseras. S.k. mångfaldhetskonsulter, ja det finns faktiskt sådana, vilka likt charlataner sprider pseudovetenskapliga idéer byggda på ideologisk grund bjuds in för att indoktrinera medarbetarna till den rätta läran. Eftersom tystnadskulturen är mer utbredd här än någon annanstans i organisationen leder detta för de mest berörda till en läpparnas bekännelse men där det mellan skål och vägg uttalas stark kritik. Det betyder att även om mångfaldhetsverksamheten får ett genomslag för sina idéer är den också isolerad från övrig verksamhet, många tycks uppfatta det som något man får dras med. Det ska dock i sannings namn sägas att för de allra flesta är frågan helt underordnad dagliga sysslor och inte något men diskuterar i kafferummet.
  I klimatfrågan finns hos företag ett mycket större affärsinslag där man söker nya marknader, ny finansiering via olika Svenska och europeiska utvecklings och forskningsprojekt, nya försäljningsargument, etc. Det finns alltså en bakomliggande affärslogik till klimatpolitiska ställningstaganden likväl som ett betydande godhetssignalerande, som tycks oavsett hur grunt och banalt det är och åtminstone i Sverige, vara av stor betydelse att i tid och otid referera till. Det här ska man dock skilja från den verksamheten inom organisationen som är ansvarig för klimatfrågorna. Förutom att räkna koldioxidmolekyler i Excelark, föreslå cykel framför bil, handdriven gräsklippare framför motordriven dito, o.s.v. så är de också omgivna av en betydande tystnadskultur som isolerar dem från resten av verksamheten. Men där mångfaldshetsarbetets tystandskultur baseras av en rädsla att få sitt rykte förstört så isoleras denna del av klimatfrågan från ett generellt ointresse. Precis som i mångfaldshetsfrågan finns också en rädsla för att hamna utanför gruppen, att ses som en foliehatt som i princip ifrågasätter att jorden är rund. De som uttrycker en egen åsikt och kan försvara den behandlas dock oftast med respekt av organisationen vilket gör att klimatfrågan är mindre stigmatiserad och mindre ideologisk influerad än mångfaldshetsfrågan, åtminstone i de organisationer som jag fått möjlighet att få inblick i. De individerna som jag talat med och som driver klimatfrågan i företaget har dock betydande kunskapsbrister och tycks ha hämtat sin kunskap från dags och kvällstidningarnas artiklar. De är likt mångfaldshetsansvariga lika ideologiskt besatta och där en diskussion om man utmanar dem för mycket snabbt kan urarta till ett bråk.
  Mångfaldhetsarbete och klimatfrågan delar därför många kännetecken har nu fått ett sådant moment att de lever sitt eget liv i organisationen. Personligen tror jag att det kommer att ta lång tid att förändra även om forskningen entydigt skulle visa på att koldioxiden endast marginellt påverkar klimatet. Frågan lever nu sitt eget liv.

 21. Rolf Mellberg

  #3 Mats

  Det man bör känna till vad gäller glaciärer är att en och samma glaciär kan uppvisa mycket varierande strömningshastighet under skilda tidsperioder. Länge kan de röra sig långsamt för att därefter kraftigt öka hastigehten under ett antal år. Efter det kan det gå långsamt igen. Jag påstår inte att alla uppvisar en sådan variabilitet men vissa kan drabbas av något som liknar en lavin i ultra-ultra-ultra-rapid.

  Kan någon här komplettera med att berätta hur ofta detta fenomenet förekommer?

 22. Mats Rosengren

  #8 ego
  Solarkonstanten är 1,361 kW/m2 på avståndet 1 AU från jorden (jordens medelavstånd från solen under ett år). Eftersom jordens radie är (ungefär) 6378 km motar jorden ständigt
  PI * 6378000 **2 * 1,361 kW = 1,739E14 kW
  Denna energi försvinner igen genom:
  – direkt reflektion tillbaka mot världsrymden. Från moln,hav och snö etc!
  – värmestrålning från atmosfär och jordyta. Den senare (i stort sett) enligt ”Planck’s Lag för en absolut svart kropp”. Strålningen från atmosfären ut mot världsrymden är mycket komplicerat! Där går IPCCs (och andra!) forskare i stort sett ”bet”! Visst har man teorier och hypoteser!

  Denna utstrålning från jorden går åt alla håll och ligger i alla möjliga frekvenser! Det är absolut omöjligt att direkt mäta denna totala utstrålning!

 23. Johan Montelius

  #19 Håkan Bergman

  🙂 påminner mig om ordets ursprung: ”first they con you, then they insult you”

 24. Björn

  Jonas [2]; Det är inte bara CO2 som är IR-absorberande. Till största delen är det vattenånga H2Ogas som står för merparten. Kvantitativt står CO2 för ca 400 ppm, medan H2Ogas står för mellan 10 000-50 000 ppm.

 25. Björn

  Mats Rosengren [22]; Jag håller inte riktigt med vad som gäller solkonstanten. Solkonstanten anges som en skillnad i effekt mellan 11-årscyklens max och min. Denna skillnad anges som 0.1% och det är denna procentuella skillnad som benämns vara solkonstanten. Men verkligheten är mer komplex än så, för solkonstanten i sig har ingen större betydelse i klimatforskarnas kalkyler. Det som har betydelse är det spektrala innehållet.

  https://wattsupwiththat.com/2010/12/22/sorces-solar-spectral-surprise-uv-declined-tsi-constant/

  http://gsics.atmos.umd.edu/pub/Development/20170214/SSI_Composite_revised.pdf

 26. Ingemar Nordin

  Michael E #20,

  Jag håller med dig om hur det ofta går till i lite större organisationer. Det är mycket svårt att ifrågasätta klimatkatastrofismen rakt av. ”Alla” tar den för given och tystnadskulturen är utbredd. I de situationer där jag inte kunnat ifrågasätta rakt ut så brukar jag pröva med lite försåtligare frågor som ”När du säger att havsnivån i vår kommun kommer att bli 1 m år 2100, hur stor klimatkänslighet tänker du dig då? Hur påverkar landhöjningen?”. Eller då någon påstår att det skall satsas på elbilar i organisationen: ”Hur stora statliga bidrag räknar du med då? Och hur ofta måste vi byta batterier på organisationens bekostnad?” Osv, för vindkraftsförslag, soltak, energihus o dylikt.

  Ofta visar det sig naturligtvis att det inte finns någon djupare tanke bakom det hela. Än mindre finns det någon realistisk konsekvensberäkning. Om inte annat så kan den typen av frågor – utan att man ifrågasätter AGW – fördröja och kanske helt stoppa processen.

 27. Michael E

  #26 Ingemar Nordin, jag håller med dig i vad du säger, inte minst av vikten att fråga efter detaljer i förslagen. När det gäller större CAPEX investeringar så brukar tack och lov våra controllers och CFO’er räkna på saken och de mest vansinniga förslagen stoppas redan där. Det gäller dock inte förslag baserad på de klimatansvarigas egna budgetar och sådan som tar andras tid i anspråk. Där är rutinerna för att beräkna ROI obefintliga och inte efterfrågade.

 28. Mats Rosengren

  #25 Björn
  Jag tittade på
  https://wattsupwiththat.com/2010/12/22/sorces-solar-spectral-surprise-uv-declined-tsi-constant/
  Det är väl naturligt/mänskligt att man försöker att få sin forskning att framstå som så betydelsefull och så nydanande som möjligt! Och att slå växlar på ”climate models” för att bli finansierad!

  ”Indeed, TIM and its predecessor instruments, whose records of irradiance began in 1978, show that the sun’s output varies by about 0.1 percent as the sun cycles through periods of high and low electromagnetic activity every eleven years or so.”

  Denna ”0.1 percent” variationen för ”solar constant” (som är fullständigt betydelselösa för min diskussion ovan) brukar ofta spöka omkring! Jag såg för en tid sedan en annan artikel avseende en sol-observerings-satellit som uttryckligen sade att dessa ”0,1%” variationer INTE återfinnes i världsrymden! Eftersom man identifierat denna variation vid mätningar på jordytan måste det alltså vara en atmosfärisk effekt! ”TIM-resultaten” skall alltså igen visa motsatsen???
  ”Spektral-analysen” av solens strålning (i världsrymden) kan man studera men den har inget att göra med ”solar-konstanten” som är summan av alla ”effekterna” över hela spektrumet

 29. Thomas

  #20 Mycket kloka ord. Jag har gjort exakt samma observationer. Detsamma gällde under en period även invandringspolitiken, men jag tycker att läget har lättat där. Rätt vad det var blev det okej att diskutera och även att peka ut problem.

  Men det som är otäckt är att jag, och garanterat många med mig, helt har slutat säga vad vi tycker. Det känns lönlöst numera. Två meningar in i ett samtal om t ex klimatet så är det någon som skriker tills man bara tystnar. Och all debatt dör. Inte min definition på demokrati. Är Sverige unikt i det här avseendet?

 30. Sören G

  Det hävdas att ett varmare klimat skulle leda till fler värmeböljor, d.v.s. ökningen av den globala temperaturen med 1 grad C från Lilla istiden. Jag vill vända på begreppen: Att värmeböljor leder till varmare väder, inte tvärtom alltså. Det jag vill åt är att det borde vara skillnad på om det varmare klimatet beror på mer växthuseffekt eller om det beror på mindre molnighet och mer solsken.
  Det blir knappast värmebölja med åtföljande torka utan mycket solsken.
  Torka kan det bli ändå om det inte kommer nederbörd under en längre tid.

 31. Mats Rosengren

  #25 Björn

  ”Det som har betydelse är det spektrala innehållet. ”
  För min diskussion spelar ”det spektrala innehållet” ingen som helst roll. Däremot givetvis för diskussioner om solstrålningens (komplicerade) interaktion med olika gaser i atmosfären! ”Men det är en annan historia!” (Är väl ett känt uttryck från någon sagosamling??)

 32. sibbe

  Förfalska bara statistiken som du själv har förfalskat:
  ”Churchill var väl den som visste bäst om hur man gör”:
  Allt är relativt. Så också statistiken kring de s.k. förnybara energier.
  Utan att ta ställning till om att ”VINDKRAFTEN ÄR ALLT VIKTIGARE”
  så bör man känna till fakta.
  Så meddelar nästan alla medier norr om Alperna att Tyskland skulle ha minskat CO2 emissioner
  med 40 % genom ökningen av ”alternativa energier” framförallt genom vind och sol.

  Jag jämförde Tysklands primärenergiförbrukning från 2016 med 2018.
  Grafik från 2019 finns ännu inte. Grafiken hittas på BMWi Primärenergieverbrauch
  Förändringarna är minimala, och förbrukningen har rentav minskat lite. o
  Största andelen av energimixen har oljan, med 43 % – ökat lite, ökar i takt med SUV?
  Näst störst är gas med 22 %, minskat lite, man väntar väl på Putins nästa pipeline.
  Stenkol står för 23,6 % av energin, det finns faktiskt tyska stenkolgruvor i USA, närmare i en av Trumps viktigaste valkrets, ökning med 1,1 %, konstigt att Greta inte vet om detta?
  Brunkol står för 11,3 % trots all prat om att de kolgruvor som finns skall stängas, så har
  förbrukningen stagnerat.
  Kärnenergi har minskat med 0,6 %, ett kraftverk stängdes av för 2 år sen.
  Förnybar energi då? Har ökat från 12,6 % till 13,8 %.
  Så, men vad är förnybar? Biomassa (framförallt ved och förbränning av sopor) står för drygt 7 %.
  Övriga: geoterm, solen, värmepumpar står för 3 %, vattenkraft för 0,5
  och vindkraft då? Ju, hela 3,1 % av primärenergin kommer från närmare 30000 vindmöllor, som står stilla oftare än de rullar på!
  Av 243 TWh förnybar elektricitet, är 127 TWh vindkraft och 47 TWh är solenergi. År 2019 var deras andel el 127/606 = 21% vindkraft och 47/606 = 7,8% solkraft.
  Detta är betydligt mindre än du skulle föreställa dig med det förökade rekordantalet på cirka 40%.
  Detta är en helt annan storleksordning än de 40% som spridits.
  Medan 42,6% av den förbrukade elen producerades av förnybara energikällor under 2019 kom bara 21% av den producerade elen från vindkraft och 7,8% från solenergi. Eftersom elsektorn i sin tur endast står för cirka 16% av den totala energin (primär energi)
  Har jag glömt något: ju en gång till:  
  Eftersom elsektorn i sin tur bara står för cirka 16% av den totala energin (primärenergi), är andelen vind- och solenergi där endast 3,1% respektive 1,3%.
  Faktum är, om drygt 2 år så stängs kärnkraftverken. Tanken med gasleverans-ökningen från Ryssland är väl, att ersätta dem med gaskraftverk. Det finns ett antal kombinerade gas och kolkraftverk i gång i Tyskland.
  CO2 halten i gas är ca 40 % mindre än i kol eller olja. Men gasen är betydligt dyrare.
  Ännu lite elpriser:
  För vanliga tyska elförbrukare kostar 1 KW/h 31 cent, vindkraft, solen och och biodiesel som står för 4 % av primärenergin får 7,1 cent per KW/h utöver dagens elpris , tendens stigande.
  Detta är en stor fråga, framförallt för befolkningen med låga inkomster. Lite mindre än 1 miljon tyskar stängdes av i fjol, för att de inte kunde betala elräkningen.

  Jag och flera andra har försökt få våra insändare till ett antal tidningar i Tyskland, med samma resultat som Johan Montelius. Vem vill ha fakta?…

 33. sibbe

  Förfalska bara statistiken som du själv har förfalskat:
  *
  Ju visst, man skall nog korrekturläsa…
  Bör förstås vara: tro bara på statistiken som du själv har förfalskat…

 34. Lars Cornell

  #8 Mats #11 tolou

  Så kan man kanske se det. Men man kan också se det som så att temperaturgradienten mellan översta atmosfären och den nedersta ökar. Det innebär att energin i utstrålningen är oförändrad men jordytan blir varmare på grund av att gradienten ökar, således INTE på grund av en skillnad mellan in- och utstrålning annat än temporärt.

  Endast en del av utstrålningen sker från jordytan. Det mesta sker från atmosfärens översta delar.
  Att instrålningen ökar vid jordytan behöver inte innebära att instrålningen ökar vid atmosfärens översta del. Att instrålningen i Sverige ökar behöver inte innebära att den ökar på hela jordytan. Att in- och utstrålning inte har samma frekvens gör det komplicerat.

  #27
  CAPEX: är ny utveckling eller ny investering i anläggningar
  ROI: är effektiviteten/vinsten av en investering.
  CEO: Verkställande direktör, Chief Executive Officer.
  MD: Verkställande direktör, Managing Director.
  CFO: Ekonomichef.
  CTO: Utvecklingsansvarig.
  CINO: Innovationsdirektör.
  COO: Operativ chef.
  CIO: IT-chef alt Investeringsdirektör.
  CCO: Informationschef.

 35. Björn

  Mats Rosengren [28]; Ja, det är just det att solkonstanten är relativt konstant över tid, vilket medför att dess användbarhet är liten. Men det spektrala innehållet döljer det som har betydelse. Det säger sig självt att ett konstant värde på TSImax-TSImin inte medför någon förändrad syn på solens forcing. Men det nya är att man nu har fokus på det spektrala innehållet i TSI (Total Solar Irradiance). Detta nya forskningsområde inriktar sig speciellt på SSI (Solar Spectral Irradiance). Vill man förstå vad som händer med solen över tid måste man förstå SSI. Men fortfarande så är integralen av innehållet TSI. Klart är att klimatforskningen kommer inte vidare utan att förstå just SSI, för det är inte obetydligt om vissa våglängdsband varierar upp mot 10%, medan TSI varierar med 0.1%. Atmosfären fungerar som ett filter där den större delen av UV absorberas av stratosfären och överliggande atmosfärslager. Resten absorberas av land och hav. Som sagt, klimatforskningen kommer inte vidare utan förståelse av detta nya inom solforskningen.

 36. eon

  Interessant on bränderna i Australia in New York Post: ”Celebrities, activists using Australia bushfire crisis to push dangerous climate change myth”

  https://nypost.com/2020/01/08/celebrities-activists-using-australia-bushfire-crisis-to-push-dangerous-climate-change-myth-devine/

  ”One of my guides was Australia’s foremost bushfire researcher, Dr. Phil Cheney, who has spent 30 years trying to convince authorities that if ground fuel is reduced in a scientific, systematic fashion every year, fire intensity is reduced to a manageable level, no matter what the weather conditions. A quadrupling of ground fuel means a 13-fold increase in the heat generated by a fire.”

  ”We can’t dial down the Earth’s temperature any more than we can lock up every teenage arsonist.”

  ”The fires are estimated to have spewed into the atmosphere the equivalent of two-thirds of Australia’s entire annual carbon emissions.”

  ”“I’m more worried about climate change,” one protesting grandmother told the Australian Broadcasting Corporation. As a result, the hazard reduction was reduced to 3 percent of the area planned. Two months later, East Gippsland was burned out.”

  ”Climate change has become an excuse for green mismanagement.”

 37. Michael E

  #34 bra att du skriver ut förkortningarnas betydelse. Använder man dem ofta så tänker man inte på dem som ett ”fikonspråk”.

 38. Ingemar Nordin

  eon #36,

  Det verkar vara en erfaren och klok forskare. Förvånande att NYT publicerar en intervju med honom. I Sverige hade det inte hänt. Se Johan M #9 ovan. Här föredrar vi att leva på lögnen. Det känns tryggt att inte behöva ifrågasätta MSM. 🙂

 39. Munin

  Det finns skäl att borra djupare i hur mycket av värmeöeffekter (s.k. UHI), som ingår i temperaturuppgifter och diagram som gör anspråk på att visa hur temperaturen är och har utvecklats i Sverige. Situationen på platsen där en mätstation finns och hur omgivningen förändrats över tid är helt nödvändigt att utvärdera för att komma fram till hur mycket de uppmätta värdena är kontaminerade med värmeöeffekter.
  Alla mätstationer som omges av asfaltsytor, byggnadskroppar, ventilationsvärme m.m. får mätvärden som är kontaminerade och detta blir särskilt påtagligt under sommarens soliga dagar. Om dessa värmeöar växer över tid genom att tätorter expanderar, förtätning av bebyggelse, nya vägleder osv. blir kontamineringen bara större och större. De temperaturer som i nutid mäts upp blir för höga och går inte att jämföra med temperaturuppgifter bakåt i tiden. Avdrag på nutida temperaturuppgifter måste därför göras.
  På Klimatupplysningen har i flera inlägg särskilt tagits upp mätstationerna i Uppsala och Stockholm. Det är tveklöst så att deras temperaturmätningar är mycket kontaminerade av värmeöeffekter. Att otillräckliga avdrag görs för detta synes också vara uppenbart, särskilt i Uppsalas fall. Hur är det då för andra mätstationer i Sverige? Det visar sig att i Karlstad, Jönköping, Visby och Umeå görs temperaturmätningarna på deras flygplatser. Vad kännetecknar en flygplats-det är i princip fråga om stora asfaltsytor i form av banor och uppställningsplatser för flygplan, stations- och hangarbyggnader, utblåsning av heta avgaser från flygplan. Hur mycket högre ligger mätvärdena i förhållande till när dessa platser var jungfrulig landsbygd?
  Genom de bidrag med kartbilder, som gjorts på Klimatupplysningen, framträder Göteborg som en plats där mätstationen ligger i anslutning till en stor trafikplats med slingrande asfalts- och betongvägbanor och järnvägsspår. I Lund görs mätningarna i ett industriområde, som domineras av asfaltsytor och industribyggnader, och som tidigare var jordbruksmark.
  Fler mätstationer har uppmärksammats som tveksamma och det har ifrågasatts att ograverat använda uppgifter om vissa värmerekord som basunerats ut under senare år. När det kommer till uppgifter som säger sig visa hur temperaturen utvecklats för Sverige är det viktigt att veta vilken tyngd (geografisk yta) de olika mätstationerna anses representerar i sådana beräkningar.
  Det ser ut som att oväntat mycket kontaminerade mätstationer finns över hela landet!
  Slutsatser:
  1) När uppgifter om nya värmerekord publiceras bör den första åtgärden vara att se efter om det är från en kontaminerad mätstation och när det är så komplettera med en uppgift om hur stort avdrag på temperaturuppgiften som ska göras. Det kan handla om flera graders avdrag för de mest kontaminerade mätstationerna.
  2) Kontamineringen med värmeöeffekter leder också till att temperaturserier för hela Sverige överdriver senare års temperaturnivåer om det inte görs korrigeringar i grunduppgifterna, som beaktar de nutida förhållandena vid mätstationerna. Samma gäller givetvis för temperaturserier för enskilda kontaminerade mätstationer. Det som bör göras är att SMHI på ett öppet och transparent sätt redovisar vad de använder för korrigeringar och hur de varit över tid.

 40. Ingemar, det var NYP inte NYT

 41. Carl Hult

  Är det ingen som har reagerat på påståendet om Rökstenen, att den skulle vara nästan som en profetia om kommande klimatkatastrofer? Rubriker som ”Vikingarna hade klimatångest” och ”Vikingarnas varning: Akta er för klimatkatastrofen” dyker upp vid en enkel sökning på Google.

  Själv blev jag varse om detta genom Eddaforskaren Jackson Crawford som inte alls ser någon ångest av något slag i Rökstenens text. Snarare verkar runstenstexten ge uttryck för att man inte ska glömma vad som hände nio generationer tidigare.

  För den som undrar, Rökstenen är författad nån gång under 800-talet och är till stora delar väldigt kryptiskt skriven, med gåtor och finurliga passager, men vissa saker är ganska klara, om man kan sin europeiska historia. Den behandlar bland annat saker som hände ca 300 år tidigare, som en varning om att inte glömma hemska ting som hände då, i kung Theoderiks gotiska rike som då innefattade Rom. Vad som hände då, på 500-talet, har först nu kunnat pusslas ihop. Extrem kyla i Europa, sjukdomar (varav böldpesten visade sig vara en) och kungariken som gick under hela tiden.

  Här är några av länkarna med det mest ångestladdade innehållet och sist av allt, Crawford’s egen tolkning av texten:
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/beviset-vikingarna-led-av-klimatangest/
  https://www.nyteknik.se/popularteknik/vikingarnas-varning-akta-er-for-klimatkatastrofen-6983533
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lAWoqy/nya-teorin-mystiska-runstenen-ar-en-klimatvarning

  https://www.youtube.com/watch?v=hUwZ9W8y7j8

 42. Ingemar Nordin

  Sten #40,

  Aha, det förklarar saken. NYT är inte direkt känd för att publicera saker som går emot tesen att den globala uppvärmningen är skuld till precis allting. Lite som DN härvidlag.

 43. Lars i Huddinge

  Önskar att Isabella Lövin m.fl. läser denna blogg (;-( men det är väl inget att hoppas på.

 44. Håkan Bergman

  Munin #39
  Den i Falun står lite instängt också.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.76642.1490011999!/image/10537_Temp_W_111007.jpg_gen/derivatives/10%3A8_1256px/image/10537_Temp_W_111007.jpg
  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2000-talets-hittills-hogsta-temperatur-i-sverige-1.76636
  Obs bildtexten!

 45. GoranA

  #38
  Det var inte New York Times utan New York Post som publicerade intervjun vilket förklarar publiceringen. Lögnen är väl så utbredd i USA ibland mediaeliten som i Sverige

 46. Daniel Wiklund

  Läser på Text-tv att Extinction Rebellion ska protestera imorgon i Dresden där skidåkarna har världscup. Dom protesterar mot att man tillverkar snö, flygresor. Vi har att se fram emot många aktioner vid idrottstävlingar,förmodligen OS i Tokyo. Kanske vasaloppet, hockeymatcher. Varför inte konserter, med mera. Vilka tror dom att dom är, kanske utsända av Gud. Vilka glädjeförstörare dom är. Jag tycker att dom ska leta upp en öde ö, där dom bosätter sig och lever det liv som dom vill ha. Bara det inte går som för Jim Jones.

 47. PK

  Vår public service passerar ständigt nya gränser för vad som är anständigt. I dagens människor och tro rapporterades det om 300 kyrkor i Frankrike som i princip skrämmer sina barn med att jorden är på väg att gå under. Franska barnen som intervjuades uppfattades så. Till och med i ett program som i huvudsak skall handla om religion lyckas SRs 52% miljöpartister få in klimatfrågan. Skäms på alla de som skrämmer barn!! Borde vara kriminellt och skrämma barn och få dessa att må dåligt. Naturligtvis ingen vinkel som togs upp av SR, tvärtom. Lägg ner public service nu! SR och Svt bryter ständigt mot objektivitetskritetiet i sina sändningstillstånd.

 48. Ulf

  Svar 4

  Motsvarande ord borde vara DN, Dagens Nyheter. Tidningens skribenter personifierar ordet på ett perfekt sätt.
  Jag skulle gärna se detta begrepp sprida sig. T ex att göra en ”DN” fast måste säga att för en gångs skull så får jag säga att genus nissarna fått till det. För ”killgissa” är faktiskt ett ord som passar väl in på DNs skribenter.
  Johan Montelius såg dina kommentarer på vansinnesartikeln i DN, vilken total tok och tänk då att bli cencurerad för en sådan kommentar. Tycker synd om DN läsarna eftersom de inte kan ha någon som helst kunskap om hur världen ser ut.

 49. Ulf

  Svar 46 Daniel

  Det där begriper jag inte. Deras liv är ju att leverera moralkakor till omgivningen. Vem ska de leverera till på en ö? Iofs ser jag en Monty Python sketch framför mig. Bara tänk en ö fullt av människor som levererar moralkakor till varandra. De hade slagit ihjäl varandra inom en vecka. Låter som en ide till ett tv program.

 50. PK

  #46 Daniel
  Håller med. Svensk polis har dessutom snarare uppmuntrat än hindrat de olagliga demonstrationer som genomförts i Sverige. Borde dyka upp någon motgrupp inom kort. Skönt att personer inom Scotland Yard redan har kategoriserat gruppen som vänsterterrorister.

 51. Roggan

  Har lyssnat en del på P1 och det projekt som pågår med att producera CO2 fritt stål och att ersätta kolet med vätgas istället. I något avsnitt av programmet framgick det att intresset från kunder var stort för CO2 fritt stål. Jag är totalt amatör inom detta område som jag har för mig kallas metallurgi men följande frågor inställer sig som jag hoppas någon som är mer insatt i frågan kan kommentera.

  1. Kräver inte framställning av handelsstål att järnet (Fe) förenar sig med kol för att det skall bli stål?

  2. Istället för CO2-utsläpp släpper processen endast ut vatten, eftersom kolet ersätts vätgas. Jag utgår från att det är vattenånga som avses. Jag känner inte till proportionerna men att vattenånga är en mångdubbelt starkare gas än CO2 har ju framförts här på detta forum många gånger.

  3. Inget har nämnts om kostnaderna (så vitt jag vet) för att framställa CO2-fritt stål som ersätts av vätgas och vattenånga. Någon som vet ?

  4. Eftersom jag antar att kostnaden är högre för COfritt stål jämfört med konventionellt stål hur stor är betalningsviljan från potentiella kunder. Antar att intresse finns för att kunna ”stoltsera” med detta i marknadsföringen från kundernas sida, men kan man utgå från att intresset svalnar när den eventuella merkostnaden för detta presenteras.

  4. Är inte Vätgas en oerhört explosiv gas, som är allmänt svårhanterlig att hantera speciellt då med de höga temperaturer som framställning av stål innebär ?

  Vore intressant att få några kunniga att kommentera ovanstående.

 52. Paul

  Man kan börja undra hur många KLIMATMYTOMANER det dykt upp i allehanda dagstidningar nu för tiden. Vari ligger deras utbildningsnivå. Fakta, befintliga data, saklighet och grundläggande kunskap lyser med sin absoluta frånvaro.
  Min analys av det hela är att allt fler börjar ifrågasätta vad det är som händer och därför börjar sätta sig in i frågan på ett djupare plan. Det kommer i sin tur medföra att kunskapen hos allt fler blir bättre och då kommer man att se igenom förljugenheten som råder inom området. Så var det för mig och jag informerar min bekantskapskrets dom fakta som finns och då får man ett helt annat diskussionsklimat, till det bättre.

 53. Ingemar Nordin

  Roggan #51,

  Här har du ett initierat inlägg om det vansinniga Hybritprojektet. https://www.klimatupplysningen.se/2019/10/14/hybrit-fossilfri-stalproduktion-overgar-hybris/

 54. Thorleif

  Denna blogg är vetenskaplig! Ej politisk. Å andra sidan inser alla här att energi alltid kommer att handla om politik. För att inte säga geopolitik. Säkrad tillgång till billig energi är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och nationell suveränitet. Det innebär att energibolagen förfogar över en mycket stor ekonomisk makt och i och med det även på det politiska planet. Jämför t.ex med hur tobaksbolagen kunde styra regelverket kring tobakens ofarlighet ända fram till 80-talet.

  I demokratier men även diktaturer i viss mån tvingas maktens etablissemang att ta hänsyn till folkets föreställningar och åsikter. Just därför har man i stora delar av den västliga världen tvingats minska utvecklingen av fissions- och fusionskraft inom kärnteknologin. Parallellt har det länge funnits politiska strömningar att minska på olje-och kolberoendet eftersom råvaran främst varit koncentrerad till s.k odemokratiska nationer (opålitliga!). En parantes i Europa utgörs av Nordsjö-oljan/gasen (som tillgänglighet snabbt minskat) och i USA av den mycket dyra skifferoljan (som också minskar snabbt!). Politiskt/ekonomiskt måste därför alla strategier handla om att säkra framtida försörjning och till rimliga priser. Geopolitiskt innebär det spänningar och ibland krigsinsatser. Ryssland har världens största råvarutillgångar. Därför gjordes det stora försök på 90-talet av amerikanska intressen att förvärva tillgångar efter att muren och sovjet-systemet föll. Man misslyckades och efterdyningarna gav istället upphov till nya strategier där Ryssland ånyo är fienden.

  Vad som händer bakom draperierna, bakom lyckta dörrar där allt fler beslut/reformförslag kommer till under icke-nationella regelverk är allt svårare att få grepp om. Massmedia som 3e statsmakten har pga av digitaliseringstekniken under mycket lång tid tvingats till reträtt vilket flitits har utnyttjats av framförallt privata korporativa krafter. Dessa inte sällan understödda av politiska grupper av olika karaktär och intressen. I Europa t.ex är nyhetsrapporteringen och debatt kring EU-arbetet våldsamt underdriven trots att t.ex svenska politiker själva uttrycker att deras arbetsdag över åren till 80% styrs av förberedelse och implementering av EU-beslut.
  Hur ska medborgare i länderna då förstå vad som verkligen händer? Vilka egentliga motiv och fakta som styr mot framtiden? Farorna har länge känts av via folkliga reaktioner men motståndet har bara kanaliserats genom mera konservativa grupper som ej delat den politiska makten. Det har gått så långt nu att den politiska makten anser att det är den konservativa (nationella) oppositionen som driver utvecklingen i en mer extrem och odemokratisk riktning. Den som är lite mer insatt i det politiska spelet förstår att det är precis tvärtom. Allt mindre transparens och sakpolitik och alltmer maktpolitik. Under minsta motståndets lag ägnar sig journalisterna helst åt taktik-analys istället för att själva fördjupa sig i sakfrågorna vilket kräver tid och resurser (kunskapsinhämtning). Klimat- och energipolitiken är ett sådant fält.

  Personligen ställer jag upp på att minska vårt olje-beroende (ej pga CO2) men varför går man omvägen över antropogena orsaker? Det är här vi hittar svaren och de är många och delvis outtalade. Västvärlden drivs av starka krafter som av flera skäl vill fortsätta att sänka inkomstskatterna och minska välfärden och offentliga utgifter. Politikerna ställer upp och t.o.m vänstern är med på tåget genom att man politiskt istället tvingas gå mot bredare konsumtionsskatter (och fler konsumenter). Klimaträdslan är en tydlig del av den missionen eftersom miljönintresset per definition innebär att vänstern får politisk makt. Stora delar av vänstern hoppade också på ”globaliserings-myterna”. En del av denna drivkraft hittas förstås inom den socialistiska internationalens agenda.

  Frankrike är delvis ett lysande undantag. 70% kärnkraft och en hyfsad andel vattenkraft från alperna. Vet man hur pengar skapas och hur finansmarknaderna fungerar är det inga problem för en suverän stat (till skillnad från euroländerna inkl övriga EU-länder ) att skapa de pengar som behövs för att bygga ny ”dyr” kärnkraft med ny teknik. Då ska förstås kärnkraften ägas av staten och inte av privata bolag. När folket ska vakna ur den finansiella och klimatrelaterade demagogin är däremot det största hindret mot en ny ljusnande framtid.

 55. Thorleif

  @54 tillägg kärnkraft

  För att undvika missförstånd borde i sista stycket lagts till att pengarna som skapas i förlängningen inte behöver placeras/lånas upp i utländsk valuta (ett penningpolitiskt beslut) samt att den suveräna staten till största delen har den kompetens som krävs för investering i kärnkraft. Problemet för t.ex utvecklingsländer är just att de saknar det mesta varmed de måste låna i utländsk valuta för investeringar (de är därmed ofria mot sina borgenärer). Teknikkunnande och kapacitet att själva bygga samt tillverka delar av investeringen är viktigt samtidigt som skapade pengar ”kvarstannar” inom landet. Tragiskt nog har vi pga kärnkraftsbeslutet från 70-talet osv förlorat mycket kompetens. Det gäller nog även vår granne Finland på sätt och vis.

 56. Roggan

  #53#
  Tack Ingemar N. Har nu fått fakta om det s k Hybritprojektet som tidigare har publicerats på denna sajt, vilket jag tydligen missat. Rekommenderar övriga läsare av bloggen att ta del av detta.

 57. Thomas

  Jag vet inte om det här varit uppe tidigare, men vad anses om relevansen i att runt 58 % av Sveriges journalistkår antingen föredrar Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?

  http://faktoider.blogspot.com/2017/06/hur-manga-journalister-ar-miljopartister.html

  Nån som vet hur läget är? Finns det än mer adekvata undersökningar?

 58. Rolf Mellberg

  Nu är det snart tre år sen domedagssektens överstepräst Johan Rockström deklarerade i Davos (tilsammans med många andre rättrogna i olika sammanhang) att från och med nu (2020) måste utsläppen sjunka drastiskt, först kraftigt till 2030 för att till 2050 nå noll. Detta måste ju synas tydligt på Keelinkurvan.

  Därför finner jag det lämpligt att börja följa utvecklingen fr.o.m. nu, en gång i månaden. Jag tog mig därför ett titt på denna sidan:
  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html

  Där kan man se att december 2018 till december 2019 blev det 2.69 ppm plus.

  På en sida strax bredvid kunde man se att hela förra decenniet var det 24.28 ppm plus.

  För varje månad framöver som ligger högre än plus 2.5 ppm (sedan ett år tillbaka) bör man påpeka för alarmister att de jobbar för dåligt, de måste anstränga sig hårdare och vidta mycket mer drastiska åtgärder om keeling ska kunna krökas nedåt. Greta och andra anklagar ju makthavare att inte göra något men ge själva konkreta förslag då!!

 59. Bengt Abelsson

  #51 Roggan

  Lite komplettering till #53

  Masugnsprocessen reducerar järmnalm Fe O med kol till tackjärn och koldioxid. Detta tackjärn har kolhalt 4-5% och är inte i sig dugligt till någonting, men är råvara till stålframställning, där kolhalten på olika sätt tas ned till 0,1 -0,6 % med variationer upp/ned för olika ändamål. Andra legeringsämnen tillsätts, och föroreningar minskas i denna ståltillverkning.

  Ja, hantering av vätgas är ett högriskprojekt, jämfört med kol.. En analogi är skillnaden mellan nitroglycerin och dynamit.

 60. Bengt Abelsson

  Mer om järnframställning,

  Höganäs har i många år tillverkat järn från järnmalm med vätgas och kolmonoxid som reduceringsmedel.
  Inte för att vara klimatsmarta och inte för att det är billigare, men för att kvalitetskraven på slutprodukten är mycket höga.

  Kanske ett tips till Hybrithybriserna.

 61. Anders Persson

  Det är mycket som talar för att Galileo hade fel och att jorden inte roterar. 1) Enligt förklaringen av Foucaults pendel heter det att svängningsplanet vid ingen friktion bevarar sin orientering i fixa rummet. Det skulle ge en period på så där 24 timmar för svängningsplanet att göra ett fullt varv. Nu är perioden mycket större och oändlig vid ekvatorn, dvs svängningsplanet roterar inte alls. 2) Den mest frekventa förklaringen till passadvindarna säger att luften under sin rörelse från vändkretsarna till ekvatorn bevarar sin absoluta hastighet. När den rör sig mot den påstått roterande, och fortare roterande ekvatorn, ”halkar” vinden efter och blir nordostlig på NH. Men det skulle samtidigt innebära hastigheter på flera tiotals m/s när luften når tropikerna. 3) Redan August Strindberg påpekade att jorden inte kan rotera för då skulle vi märka av centrifugaleffekten. Men nu kan vi spela curling, friktionsfri rörelse över is, utan att den minsta drift visar sig. Så Galileo hade utan tvivel fel.

 62. Thorleif

  @56 Thomas

  Fråga dig också vem som skriver om vad! Hur länge har t.ex näringslivs-journalisterna skrivit initierat om CO2? Eller kulturjournalisterna?

  Ett av svaren är väl när redaktionen och/eller grupptrycket osv förändrat dagordningen?

  Mao behöver inte det politiska hemvistet längre avgöra ställningstaganden! En kritisk massa har då uppnåtts vilket kan likna en politisk tipping-point som t.ex ställer integritet mot utkomst-risker.

 63. Mats Kälvemark

  #51 Roggan, #53 Ingemar N.
  Dert som gör Hybritprojektet extra korkat är att man ger sig ut på supertunn is vad det gäller det mesta.
  1. Helt oprövad process inklusive tillverkningen av vätgas. Mycket explosiv gas som är svår att lagra pga av att vätemolkylen är så liten och diffunderar ut t.o.m. från ståltnakar. Finns extremt många andra fallgropar längs vägen om det ens någonsin kan gå i mål. Jättestort kostnadsproblem med fossilfri tillverkning av vätgas genom elktrolys av vatten
  2. Om Hybritprojektet går i mål så säger SSAB redan nu att tillverkningskostnaden blir 30-50% högre än med den konventionella masugnsmetoden, som konkurrenterna i övriga världen (Kina, Indien, USA etc. ) fortsätter att köra då de inte är det minst bekymrade för koldioxidutsläpen.
  3. Metoden komer inte att kunna erbjuda några kvalitetsfördelar jämfört med konkurrenterna. Ingen kund kommer att vara beredda att betala något merpris för ”fossilfritt” stål. Marknaden är därmed lika med noll-zero-nada!
  4. Det enda som är effektivt är metoden att snabbt bränna skattemedel, till att börja med en halv miljard.
  Var så säkra, detta är bara början av vad som kommer att ösas in i detta svarta slukhål för skattemiljarder.
  5. Och all detta för en besinningslös jakt på koldioxid som har visats ha marginel klimatpåverkan.

 64. Anders Persson #60

 65. Thorleif

  @58 Bengt Abelsson

  Ja, vi får hoppas att vi inte går mot ett nytt ännu värre socialdemokratiskt Stålverk 80!

  Men visst är forskning viktigt och tanken är spännande rent tekniskt vilket lär väl driva även den mest klimatskeptiske ingengören av rent egoistiska skäl. Men just sådana diskrepanser kan avgöra framgångarna om man stöter på för stora tekniska hinder. Precis så fungerar väl förresten delar av klimatforskningen? Mycket pengar plöjs ner och där saker och ting blir mer och mer politiska (prestige osv) och det blir allt svårare att backa!

 66. Hej igen Anders, jag trodde at5 jag hade med en glad gul gubbe i min kommentar, men jag får väl göra så här istället
  : )
  men visst är det fantastiskt att hela universum snurrar runt oss

 67. Håkan Bergman

  Sten Kaijser #65
  Runt oss? Runt mig är det väl!

 68. Claes Forsgårdh

  Såg mytomanen och naturgeografen Johan Kuylenstierna sitta och ljuga hejdlöst om bränderna i Australien på TV4 i morse och vara helt oemotsagd. Jag har bott i Australien i 7 år så jag vet vad det handlar om. Bränder och torka är mycket allvarliga problem för Australien och har alltid varit för de som levt/lever i Australien. Det är inget nytt. Det återkommer med jämna mellanrum.
  De gröna i Australien har under de senaste 20 åren hindrat mark- och skogsägare att sköta sina marker och därmed hindra att eld får fäste och sprider sig. Sedan hjälper det naturligtvis inte att 87% av alla bränder är man-made. En stor del av detta är dessutom mordbränder.
  Bränderna har absolut ingenting med klimatförändringar att göra!
  Här är en historisk återblick på bränderna i Australien:https://www.drroyspencer.com/2020/01/are-australia-bushfires-worsening-from-human-caused-climate-change/?fbclid=IwAR0621B_QiKQbrZSxHCwztznFeHT7XuuR9m7AzcRuADvBkjY0b5-zQ-jfHI
  Klimatalarmisterna på TV4 är mycket farliga. Får politiken som de understöder fortsätta, kommer Sverige bli ett land med stor arbetslöshet och fattigdom.

 69. Mats Rosengren

  #39 Munin
  Eftersom du sysselsätter dig med SMHI och UHI:

  Här SMHIs bemödande avseende Sveriges klimatutveckling
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
  Då frågar man sig, vilka är de 35 stationerna och hur ser det ut med UHI misstankar!
  Åtminstone detta har jag fått tag på
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/homogenisering-av-temperatur-1.18158
  Här finns åtminstone en karta med de 35 stationernas placering
  För den som har tid och lust:
  – Ta reda på den exakta placeringen av de 35 stationerna och kolla sedan med Google Earth hur placeringen är relativt värmekällor (UHI)
  – Begär originaldata för att kolla detaljera av deras” homogenisering” och särskilt deras ”UHI-analys”
  Jag cirkulerade runt på SMHIs hemsida, det verkar vara nödvändigt att kontakta ”kundtjänst” för att få fatt på ovanstående data! För t.ex. ”Stockholm” fanns
  98210;Stockholm;59.3417;18.0549;43.133;Ja
  98230;Stockholm A;59.3417;18.0549;43.133;Ja
  97400;Stockholm-Arlanda;59.6269;17.9545;42;Ja
  97200;Stockholm-Bromma;59.3537;17.9513;14;Ja

  men handlar det överhuvudtaget om någon av dessa positioner för 1800-talets mätningar? Om ja,vilken?

 70. Lars i Huddinge

  #67
  har precis skickat hela ditt inlägg med mitt alias till flera av TV4:s epostkonton.
  Hoppas att du inte tar illa vid, jag har undertecknat med mitt namn.
  Svenska folket bör inte bli upplysta om att allt elände i Australien beror på CO2.

 71. Rolf Mellberg

  Här kommer nyårstalet med ”Fader XI” som man inte får missa!!!

  bl.a.
  Sopsortering leder den ”nya trenden” mot ”low carbon lifestyle” 🙂
  Kina öppnar sina armar för att ”krama hela världen” ha ha ha…
  Mot slutet markerar man mot olydiga bråkatakar i HongKong.

  Man kan leka med tanken att Trump skulle hålla ett sånt här tal.

  Enjoy!

  https://www.youtube.com/watch?v=PPmfo1zEqiI

 72. Håkan Bergman

  #69
  Jag blev nästan tårögd;

 73. Håkan Bergman

  #71 Rolf M. skulle det var som framkallade tårögdheten;

 74. Claes Forsgårdh

  Vi får tacka slöseriombudsmannen, som så grymt avslöjar Isabella Lövins obefintliga klimatkunskaper och avsaknaden av argument för regeringens verkningslösa och slösaktiga klimatåtgärder.

 75. Thorleif

  @20, 27, (26) Michael E

  I mina kretsar anser den s.k intellektuella och etablerade ”vänstern” (som kan räkna och förstår fysik) att ”försiktighets-principen” får råda, dvs för att intakt överleva karriärmässigt, och socialt, byter de forskningens osäkerhet (men även dess direkta felaktigheter som ger beröringsskräck) och därmed sin integritet mot propagandans dogmer. Dessa människor har dessutom stor påverkan över de ideologiska gränserna just för att de är etablerade och om inte finansiellt helt oberoende så har de ivf sitt på det torra.

 76. mattias

  #68 Claes
  Förutom de överdrifter som Johan slängde sig med sa han faktiskt en del intressanta saker, framförallt visade han bilden över nederbörden i Australien per år. Att det 2019 var väldigt liten årsmedelnederbörd – och att den inte uppvisar någon trend över tid. Jag noterade också att förra gången det var låg nederbörd enligt figuren var 2002 – i tidigare diskussion om bränder i Australien här så fanns följande länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia?fbclid=IwAR2PyK8n1Ce2kCSc1BfSe2ut5VXhKVwZJU6NkOI-qi-t1K3ay5m8i_t7fsM#Major_bushfires_in_Australia

  Man kan notera att säsongen 2002 var det ovanligt stora arealer som brann i Australien. En förklaring som ligger nära till hands blir då att låg nederbörd (som är väderrelaterad, utan tidstrend) utlöser stora brandarealer snarare än ”klimatförändringar” orsakade av höga temperaturer.

 77. Benny N.

  Lyssna på forskarna! Forskning visar, trots att medeltemperaturen ökat en aning och att koldioxidhalten därefter ökat från 280 till 400 ppm, att människor globalt har fått bättre ekonomi, dvs färre fattiga (Ref.1), jorden har blivit grönare (Ref. 2), skördarna ökat mångfalt (Ref. 3), färre avlider i naturkatastrofer (Ref. 4), orkanerna minskat i anta (Ref. 5), isbjörnspopulationen är stabil (Ref. 6), partiklar minskat i länder och städer (bl. a. tack vare katalysatorrening) (Ref. 7), de flesta atoller har tillväxt i storlek (Ref. 8). Gigantiska bränder (oanlagda och anlagda) har inträffat regelbundet i Australien och Kalifornien enligt forskare (Ref. 9). Glaciärerna smälte av redan på 1800-talet enligt forskare (Ref. 10). Höga temperaturer uppmättes redan i början på 1900-talet enligt forskare (Ref. 11). Globalt dör 17 gånger fler av kyligt väder än värme (Ref. 12). Lite mer värme globalt räddar alltså liv! Inte så illa va?

  Vi som studerar och jämför forskningsläget kallar det klimatförbättring och en garanti för överlevnad och välfärd för våra barn, barnbarn osv om det stora vulkanutbrottet eller solstormen inträffar.

  Ett urval av källor till ovanstående:
  Ref. 1. The World Bank Oct 02, 2019
  Ref. 2. Chi Chen, Boston University in Massachusetts, Ardö & Seaquis, Ulf Helldén, Lunds Universitet m fl.
  Ref. 3. FAO Cereal Supply and Demand Brief (FN) 2019
  Ref. 4. Global deaths from natural disasters, Our World in Data nov 2109
  Ref. 5. Journal of Geography & Natural Disaster 2016, Paul Homewood, Tropical Hurricanes
  Ref. 6. State of the Polarbear 2018, Dr. Susan J. Crockford
  Ref. 7. UCAR: Particles in the Air: Aerosols ”the amount of aerosols has dropped”, ”Utsläppen minskar trots ökande trafik”, Naturvårdverket 2018
  Ref. 8. Roger McLean, The University of New South Wales, Sydney, The State of the World’s Beaches: Scientific Reports volume 8, Article number: 6641 (2018), Sea Level Manipulation Nils-AxelMörner, Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm
  Ref. 9. Bushfires in Australia impact extensive areas in Australia since 1851, The 1974-75 bushfires burnt 95 million ha, Wikipedia
  Ref. 10. Retreat of glaciers since 1850, Wikipedia
  Ref. 11. Shein, K., D. Todey, F. Akyuz, J. Angel, T. Kearns, and J. Zdrojewski, 2012. Evaluating Statewide Climate Extremes for the United States. Journal of Applied Meteorology and Climatology, doi:10.1175/JAMC-D-11-0226.1, in press.
  Ref 12. The Lancet, Vol. 386, Issue 9991, P369-375, juli 25, 2015

 78. Munin

  #69 Mats Rosengren
  Se tidigare tråden ”Skräp in, skräp ut” och inläggen #22 och #30. Sådana tabeller måste finnas för alla 35 mätstationerna i Sverigeserien. Jag utgår ifrån att det är SMHI som har sådana uppgifter och kan göra dem offentliga.

 79. Ann lh

  USA har koll. Under bild på Greta:
  https://www.breitbart.com/europe/2020/01/11/swedes-vote-climate-policy-biggest-waste-tax-payer-money-2019/

 80. Gunnar E

  Nu kom reklam för vårens kurser på medborgarskolan (väst) Nu kan man lära sig hur man skall rädd VÄRLDEN.

 81. Claes Forsgårdh

  #70 Lars
  Det är helt OK. Jag hade också tänkt att skriva till TV4, men nu behövs inte det. Det är klart att Kuyelenstierna ljuger och skräms om klimatet. Hans levebröd bygger ju på det.
  Här är en artikel av Craig Rucker på CFACT som förklarar lite mer om bränderna i Australien: https://www.cfact.org/2020/01/08/australias-fires-are-not-climate/
  Och här förklarar en outback aussie hur de gröna aktivisterna (tänk vad dessa människor i sin okunnighet förstör och vad vansinnigt med pengar de kostar) har förhindrat markägare och staten att sköta sina ägor: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216306351231927&id=1248343255&sfnsn=mo&d=n&vh=i
  Vi som har kunskaper i klimatvetenskap får kämpa på och sprida seriös vetenskap och fakta. Jag märker på nätet att vi sakta men säkert vinner debatten trots att all MSM motverkar en öppen debatt.

 82. tolou

  Munin #78
  Det jag gjorde var att sammanställa datat från SMHI för en station(Stockholm) månadsvis och jämföra två kolumner för temperaturen obs – adj = korr där korrigeringen kan bero av både förändringar i själva mätningen och omgivningen(UHI).

  Även hom-kolumnen kan innehålla justering av mätfel så då återstår UHI korrigeringen i adj-kolumnen.

  Såg lite snabbt på Uppsala igen häromdagen och fick ung. -0.25° UHI sedan 1997 nånstans men som alltså borde vara ca. -0.75° numera.

 83. Munin

  tolou #82
  Mycket stort tack! Det är ett genombrott i att kunna få på banan hur SMHI korrigerar resp. inte korrigerar för värmeöeffekter (UHI) vid mätstationerna. Om jag förstått det rätt använder du databaser som finns hos SMHI och som därmed också måste vara grunden i alla bakomliggande beräkningar av temperaturutvecklingen i Sverige. Det ska alltså gå att skapa tabeller för alla 35 mätstationerna som ingår i SMHIs Sverigemätning och med motsvarande innehåll som du visat för Stockholm. Utifrån sådana tabeller skulle det sedan gå att räkna ut hur mycket värmeöeffekter (UHI), som finns beaktat resp. inte är beaktat för varje mätstation och därmed också i uppgifterna som avser temperaturserier för hela Sverige.
  Jag är inte förtrogen med SMHIs databaser, men du och många andra kunniga deltagare på Klimatupplysningen kan säkert baserat på din metodbeskrivning skapa en komplett uppsättning av tabeller. Med sådana tabeller blir det möjligt att både bedöma hur mycket värmeöeffekter (UHI), som i nuläget inte beaktas och att få en bild av vilka avdrag som bör göras på t.ex. rekordtemperaturer för att få jämförbarhet bakåt i tiden. Dessutom kan på allvar föras en fördjupad diskussion om hur stora fel som döljer sig i Stockholms och Uppsalas temperaturserier under senare tid.

 84. Fredrik S

  Claes Forsgårdh, Lars i Huddinge

  Jo, han är ju en i raden av klimatprofitörer som syns i rutan vid varje brand, orkan värmebölja etc.

  Värst nog ändå journalister som är värdelösa på att utföra sitt jobb.

  Ibland känns de rätt hjärndöda också, här är en som skriver om kolgruvor, klipp från AB:

  ”Bränderna har möjliggjorts av klimatförändringarna, som forskarna i sin tur kopplar ihop med enorma utsläpp av växthusgaser – som just kol.”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ad9n9n/gigantisk-kolgruva-oppnas–mitt-under-extrembranderna

 85. tolou

  Munin

  Du kan själv ladda ner data här
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer#param=airtemperatureInstant,stations=all

  Bara välja station.

  Och sedan ladda ett kalkylblad för att sammanställa medelvärden och jämföra kolumnerna.

 86. tolou

  Sorry minnet sviker mig visst.
  Det är bara Stockholm och Uppsalas temperarurserie som kan laddas ner inkl. justeringar.

  https://www.smhi.se/sok?query=Temperaturserie

 87. Fredrik S

  TT skriver nu på morgonen om att man har kontroll över en av de värsta bränderna där på andra sidan klotet.

  De verkar vara så chockade över det så de påstår att Österrikes yta är mindre än 800 000 hektar.

  https://www.svd.se/australisk-jattebrand-under-kontroll

 88. mattias

  En snabb rättelse – nu står det samma areal som Singapore, känns mer rimligt.

 89. Richard

  En mjukvarubugg hos Facebook visar vem som skriver Gretas inlägg.
  https://www.zerohedge.com/political/youve-scripted-my-childhood-facebook-glitch-reveals-greta-thunburgs-father-posting

 90. Fredrik S

  Nja, Singapore är ca 720 km2 till ytan, 72000 ha. Brandytan de nämner skulle ju vara 800 000 ha iofs större än Singapore.

  SMH skriver skriver 512 000 hektar.

  Aftonbladet skrev ju för några dagar sedan att en yta större än Australien brann i Australien.

  https://www.google.se/amp/s/amp.smh.com.au/national/nsw/rain-brings-some-relief-as-crews-fight-to-gain-upper-hand-on-bushfires-20200112-p53qsa.html

 91. Fredrik S

  Richard #89

  Ingen överraskning direkt.

  Gåtan är ju varför Greta har valt en kass spökskrivare?

 92. Munin

  #86 tolou
  Kan det vara så att det inte görs korrigeringar för kontamineringen med värmeöeffekter (UHI) för andra mätstationer? Det borde finnas flera vetenskapliga rapporter om kontaminerade mätstationer inte bara om de som finns i Stockholm och Uppsala.

  Se #44 och ytterligare en kontaminerad mätstation. Texten: ”Temperaturmätaren vid Lugnets skidstadion i Falun. Mätaren står kanske lite instängt mellan byggnader och parkeringsplatser, men det gäller även en del andra stationer i tätorter” pekar på att det finns fler mätstationer av samma karaktär.

  Listan som följer med exempel på höga temperaturnoteringar kan indirekt avslöja fler kontaminerade mätstationer. Hur ser det ut idag på dessa mätstationer och hur har omgivningarna förändrats under de senaste 20-30 åren?

 93. Kenneth Mikaelsson

  En måste ses snutt från Tony Heller om vilka som pushar Greta
  https://www.youtube.com/watch?v=Re8gqxWvCTA
  Där ser ni vilka som styr Gretas dumb fuckery klubb…

 94. Jörgen

  Det verkar inte vara helt frambringat i svensk media, men det går många rundgångar om att miljöpolitiken faktiskt har orsakat spridandet av de australiensiska bränderna.
  Det är numera inte tillåtet att hugga ner träd och sly för att rensa brandgator, och bedriva kontrollerade förbränningar av växtligheten – vilket både aboriginer och australiensare gjort mycket väl historiskt sett.

  Individer som tagit det på sig själva att utföra dessa säkerhetsåtgärder har belagts med böter på tiotusentals AU-dollar.

  https://www.spectator.co.uk/2020/01/fight-fire-with-fire-controlled-burning-could-have-protected-australia/

 95. Munin

  Det kan finnas skäl att försöka sammanställa hur mycket av kontamineringen från värmeöeffekter (UHI), som inte beaktas i dagsläget. Detta förhållande leder till att för höga temperaturer redovisas för senare år i temperaturserier med tillhörande diagram. Senare års uppgifter är inte tillräckligt eller inte alls korrigerade för att vara jämförbara med tidigare års uppgifter. Sådana viktiga temperaturserier är de som redovisas för Stockholm, Uppsala och givetvis de som gäller hela Sverige. Många uppgifter har framkommit här på Klimatupplysningen, som gäller hur kontamineringen med värmeöeffekter återverkar på berörda mätstationer.
  För Stockholm görs sedan ca 1967 en korrigering på årsbasis med ca -0,77 grader. Det har alltså förflutit mer än 50 år sedan det bestämdes. Förhållandena vid och runt mätstationen bör ha verkat för att kontamineringen från värmeöeffekter ökat över tid. I en större stad handlar det om en förstärkning genom att staden expanderar genom nya byggnader och att fler stadsytor kommer till. Från 1990 finns en uppgift att en korrigering med -1 grad skulle varit aktuellt. I dagsläget bör det röra sig om mer än – 1 grad i korrigeringsbehov.
  För Uppsala görs sedan ca 1997 en korrigering på årsbasis med -0,25 grader. Sedan dess är omgivningen runt mätstationen starkt förändrad. Det som särskilt ökat kontamineringen från värmeöeffekter är att mätstationen byggts in bakom nya stora byggnader. I Uppsalas fall finns också en mätstation vid flygplatsen och jämförelser av temperaturserier visar att gapet mellan dessa ökat och att det idag skiljer ca 1 grad. Mätningarna vid flygplatsen kan dock också vara kontaminerade med värmeöeffekter genom flygplatsens asfaltsytor, byggnader och att temperaturskillnaden egentligen är mer än 1 grad. Uppsala har också växt med nya stadsytor och vägleder. I Uppsalas fall bör det röra sig om mer än -1 grad i korrigeringsbehov.
  Hur mycket temperaturerna för hela Sverige överdrivs, beror på hur många av de 35 stationerna som är kontaminerade (utöver Stockholm, Uppsala), hur stor tyngd de har i SMHIs beräkning och om det görs några korrigeringar i dagsläget. Inget tyder på att det görs några korrigeringar för andra mätstationer än Stockholm och Uppsala. Från bilder som visats här på Klimatupplysningen framgår att flera mätstationer måste vara starkt kontaminerade med värmeöeffekter. För närvarande kan konstateras att temperaturerna för Sverige överdrivs, men med hur mycket kräver en genomgång av mätstationerna och SMHIs beräkningsmetoder.
  Värmeöeffekterna är särskilt stora under senvår och sommar. Korrigeringsbehoven i uppmätta temperaturmätningar är då mycket större (uppemot det dubbla) än för årsmedelvärden.
  Vidare har genom att värmeeffekter inte beaktas rapporterats flera felaktiga värmerekord. Det bör avgöras, vilka värmerekord som ska föras upp på en lista över falska värmerekord och hur mycket de har överdrivit temperaturen.
  Det är mycket angeläget att det görs en ingående genomgång av hur mätstationer överdriver temperaturen och att SMHI gör det på ett öppet och transparent sätt.

 96. Håkan Bergman

  Alla som blir förvånade räcker upp handen.
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatprojekt-avslojat-idiotiska-spisar/

 97. Håkan Bergman

  Tillägg till #96
  Om ni vill ha mera kött på benen och som har pressreader via biblioteket läsa mera utförligt i danska Politiken från 12 januari.

 98. Fredrik S

  Håkan Bergman #96

  Den ser ut ut att vara som gjord för att elda nätta klabbar av björk med. Eller ännu bättre bokved, fast den behöver ju torka ett par år.

  Förmodligen allra bäst att hänga soppslev och andra verktyg på.

 99. Håkan Bergman

  Fredrik S #98
  Och gissa vem som är inblandad i spektaklet.
  ”Og fordi røgen indeholder drivhusgasser såsom CO2 og metan samt sodpartikler, bidrager det til klimaforandringerne«, sagde Hillary Clinton.

  Selv om der stort set ingen forskning var på området, iværksatte Den Globale Alliance en plan for at installere 100 millioner energieffektive komfurer på verdensplan i 2020. Planen er dog siden løbet ind i problemer. Ifølge den seneste årsrapport fra 2018 er ’kun’ 40 millioner komfurer installeret.

  Clinton-planen har mødt bred kritik fra det internationale forskningsmiljø. Igen og igen har videnskabelige feltstudier afdækket, at de sundheds- og klimamæssige effekter af komfurprojekter i bedste fald er tvivlsomme.

  I 2016 skrev forskere fra Harvard University, Chicago University og MIT den toneangivende rapport ’Up in smoke’. Forinden havde de i fire år fulgt et komfurprojekt for 15.000 familier i Orissa, Indien.”

  Ovanstående gäller såna här ugnar.
  https://politiken.dk/indland/art7591503/Vestas-McDonalds-og-2.500-andre-firmaer-har-s%C3%A6nket-klimaaftryk-via-lerkomfurer-som-kenyanere-ikke-bruger

  Hade dom ugnarna fungerat så fantastiskt hade väl afrikaner och indier haft dom för länge sen.

 100. Fredrik S

  Håkan Bergman #99

  Tja, de måste ogilla utvecklingsländerna mer än man kunde ana.

  Den ser nästan ut som en lerugn från bronsåldern. Fast de var lite rundare det mer slimmade i formatet tror jag.

  Vi får tacka danskarna för att rapporterar om klimatförbättringsarbetet.

  Hela FN är väl som de skriver, i bedste fald tvivlsomme.