Kompletterande uppgifter

Jag har gjort till en regel att tro på (nästan) allt som sägs. Det finns ofta ett korn av sanning i det mesta som sägs eller skrivs. Bekymret är det där som jag minns från gamla amerikanska TV-serier med domstolsförhandlingar “the truth, the whole truth and nothing but the truth” eller på ärans och hjältarnas språk “sanningen, hela sanningen och intet utom sanningen”.

Det finns kloka klimatforskare, jag har full respekt för exempelvis Erik Kjellström, som ofta berättar sanningen. Det mesta av vad en del klimatforskare säger är sant, men de säger sällan hela sanningen. Vår uppgift som klimatpolitiksmotståndare är inte att presentera alternativa fakta, det begreppet har blivit alltför komprometterat. Det vi ska presentera är kompletterande uppgifter. När det påstås att isutbredningen I Antarktis ett visst år var rekordlåg ska vi komplettera med att under mer än 30 år, från det att is observerades från satelliter, ökade vinterns isutbredning I Antarktis.

Jag vill apropå Antarktis tillägga att jag i flera år varit beredd på att vi kommer att få höra mer om Antarktis. Så länge som isen ökade i Antarktis och minskade i Arktis så var det Arktis man talade om. Efter att Arktis sommaris nått ett bottenläge 2012 och inte minskat sedan dess hör vi nu mindre om Arktis.

Den främsta anledningen till att jag trott att Antarktis kommer att bli nästa ämne är att jag “fått för mig” att polerna växlar, d.v.s. att det finns en polär oscillation så att de turas om att vara en aning varmare eller en aning kallare. Varför det skulle vara så vet jag inte, men det brukar påpekas att isutbredningen i Arktis hade en topp 1979 och eftersom det sades att Antarktis havsis ökade under den tid som Arktis is minskade så kan jag tänka mig att Antarktis läg nära en botten år 1979.

Om det “jag fått för mig” stämmer så kommer vi att få se minskande is i Antarktis och det enda som i så fall skulle överraska mig är om det inte slås upp stort i MSM.

En annan iakttagelse är att det pågår ett slags pseudodebatt om klimatet. Den består i att, låt oss kalla det klimatetablissemanget, presenterar vad de påstår är skeptikernas (huvud?)-argument och sedan påstår sig motbevisa dessa. Att den ena sidan i en politiskt/vetenskapligt kontroversiell fråga ska presentera motsidans argument gör att det hela bara kan beskrivas som en pseudodebatt.

Ett annat intressant faktum är att man låtsas som om debatten enbart handlar om IFALL det blir varmare, som om det var det enda vi klimatpolitiksmotståndare invände emot. Det vi främst vänder oss emot är inte påståendet att mer koldioxid kan bidra till en uppvärmning, utan det vi vänder oss emot är en klimatpolitik som enbart gör skada. De argument vi har där vågar de överhuvudtaget inte nämna.

Återigen finns det kompletterade uppgifter som inte behandlas i pseudodebatten. Först och främst

JORDEN BLIR GRÖNARE OCH ÖKNARNA KRYMPER,

det är något som någon enstaka gång kan nämnas men enbart då man samtidigt kan nämna en påstådd negativ bieffekt (om än aldrig så liten).

En annan typ av kompletterande uppgifter som saknas i pseudodebatten är de historiska. Om vi konstaterar att nästan alla yrkesverksamma pensioneras senast då de fyller 65 eller 67 år, så innebär det att praktiskt taget inga nu verksamma har egna minnen av det varma 30-talet, och när man påstår att uppvärmningen de senaste 40 åren är unik så nämner man inte att en liknande uppvärmning skedde mellan 1910 och 1940, trots att denna inte kunde bero på en ökning av atmosfärens koldioxidhalt.

När man sedan tar fram en graf som visar att koldioxidhalten varit högre förr och att koldioxidhalt och temperatur svängt av och an utan sammanhang och anger att skeptiker använder den grafen som bevis för att det inte finns något samband mellan koldioxidhalt och temperatur så glömmer man att ta fram de borrkärnor som visade att temperaturen ändrades först och sedan följde koldioxiden efter.

Vi har ingenting emot att klimatforskare säger sanningar, men vi konstaterar att eftersom de sällan eller aldrig säger hela sanningen, så måste vi klimatrealister komma med lite kompletterande uppgifter, annars blir ju inte bilden komplett.

Det mest slående i denna pseudodebatt är att man inte överhuvudtaget låter motsidan komma till tals. Det som också är intressant är att man tycker sig behöva bemöta vad man låtsas vara våra huvudargument. Det beror kanske på att man blivit allt mer medveten om att hysterin leder till att allt fler ifrågasätter hela spektaklet. Vi på denna blogg har ju noterat att det på senare år uppstått nya klimathotsskeptiska bloggar.

Jag börjar undra om det nu skulle vara dags att bilda ett politiskt enfrågeparti – förslagsvis

Landsbygdspartiet Klimatrealisterna.

(Jag är medveten om att namnet kan innebära att vi trampar våra systerbloggar på tårna, men den benämning som används internationellt av våra meningsfränder är just klimatrealister.)

Utgångspunkten för ett sådant parti är, det vi anser oss veta, nämligen att koldioxidberikningen av atmosfären har varit till gagn för livet på jorden och att en fortsatt berikning har mycket stora gynnsamma effekter och knappast några ogynnsamma.

Jag föreställer mig att partiet skulle ha 5 krav.

1. Halvera skatten på motorbränsle

2. Avskaffa koldioxidskatten

3. Avveckla alla subventioner till olönsam elproduktion

4.Avskaffa klimatlagen

5. Lämna Parisöverenskommelsen

Syftet med ett sådant parti skulle inte i första hand vara att ställa upp i val, utan en förhoppning skulle vara att så många skulle nämna detta parti i en opinionsundersökning att de som utför opinionsundersökningarna tvingas att ta med detta som ett alternativ. Om det då visar sig att partiet får kanske 5% och att dessa huvudsakligen tas ifrån SD skulle kanske andra partier inse att man kan vinna fler röster än vad man förlorar på att bli motståndare till klimatpolitiken.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Carin S

  Att möta klimathotstroenden är lika svårt som att argumentera med andra religiöst övertygade. Men bra att diskutera hur vi kan komma loss ur denna hysteriska övertygelse som kommer kosta oss en massa pengar.
  Men finns lite hopp ändå. Lyssnade på radio igår och då handlade det om klimatet och att de åtgärder vi gör kan vara bra då klimatet alltid förändrat sig och att varje bonde vet om att vissa år blir det torka, andra för mycket regn etc. Verkade inte som om denna person som uttryckte detta var helt hysterisk klimathotare utan mer realist. Sedan bra om vi tappar oljeberoendet då det är några få stater som har näst intill ensamrätt på olja. Så hans synpunkter var som sagt inte bara klimathotsunderbyggda utan mer generella om hur verkligheten ter sig.
  Hoppas någon mer hörde detta o kan ge en länk då jag som sagt inte riktigt är säker på vilken kanal det var på men tidpunkten efter 16:00 då jag körde hem från jobbet.
  MvH
  Carin

 2. Ulf

  Som sagt att efter att läst DN några dagar inser jag att större delen av befolkningen lever i en verklighetsfrämmande bubbla. Idag jämställer t ex DN ledarskapets människosyn i Iran med USAs. En regim som öppet slaktar sina medborgare på gatan jämförs med världens främst demokrati. Detta är den ”verklighet” som många svenskar möter, en sorts Pravda liknande informationsflöde.
  Saken är den Sten att vad du än skriver så kommer motståndarna alltid hänvisa till alternativa fakta oavsett hur rätt du har. Exempelvis vägrar Lövin ta emot slöseriombudsmannens pris för usel klimatpolitik med hänvisning till att den bygger på alternativ fakta. Jag skulle säga att många svenskar är så djupt indoktrinerade att inget som vi lyfter fram gör någon nytta. Jag menar att det mest effektiva är att lyfta fram debatten i andra länder och visa på nyanser. Jag tycker att de begränsade resurser som finns här borde användas till att upprätta internationella relationer. Det vore mycket mer värt att t ex få vetenskapsmän ifrån USA att skriva artiklar här. Svensken måste få klart för sig att debatten ser helt annorlunda ut i resten av världen. Drömmen vore om man kan få rapporter ifrån Kina och Indien m fl hur det ser ut där. Som jag tidigare sagt vet jag själv nästan inget om var de står i klimatfrågan.
  Bilda ett parti då blir det bara glåpord och sedan fortsätter regeringen som i migrationspolitiken full fart framåt tills det kraschar, 100000 lämmlar kan aldrig ha fel. Därefter ” ingen kunde förutse detta”. Jag vet att mitt rop på internationella perspektiv och samarbete är ett långskott men är helt övertygad om att det är det bästa vi har. Oavsett vad man tror om koldioxiden så kan vi alla vara överens om att det är en internationell fråga.

 3. Ulrik T

  Här kommer lite kompletterande uppgifter.. visserligen lite OT https://skriftstallare.com/2019/12/29/vi-sag-det-inte-komma-eller-hur-man-bast-forsoker-dolja-det-man-faktiskt-redan-visste/
  Hej Ulrik T,
  en varning, på gränsen till vad vi kan tillåta

 4. Lasse

  Tack Sten.
  Det finns skäl att vara ödmjuk i klimatfrågan.
  Därför är det så irriterande med alla överdrifter och skarvade måttband som med säkerhet visar det ena eller andra, för att inte tala om temperaturserier som manipuleras för att passa teorierna.
  Denna fråga kan man nog inte rösta bort utan den får rullas upp av forskarkollektivet.
  Den du nämner( E.K.) förekommer i radion då och då. Han påpekade en gång att hans största oro var de stigande haven. Där försökte jag lugna honom, vilket delvis lyckades. Periodiciteten sågs och bedömdes finnas!

 5. Ivar Andersson

  Dina förslag skulle svida i skinnet på staten som skulle behöva minska på utbetalningarna av bidrag. Siffror för 2018
  Energi-, och koldioxidskatt 73 001Mkr
  Övriga skatter på miljö och energi 3 685 Mkr
  Summa punktskatter 130 452 Mkr
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Punktskatter/

 6. Evert Andersson

  Ett enfrågeparti med en enskild fråga med osedvanligt stor påverkan på vårt framtida välstånd, i så fall. Åtminstone undanröjandet av saker som är skadliga för samhället och människorna där.

 7. latoba

  Tack Sten Kaijser för mycket intressanta tankegångar, idéer och förslag.

 8. Sören G

  Såg ett TV-program som handlade om vintern och vår anpassning till den. Programmet var bra (i stort sett) och mot slutet pratade man om glaciärerna och att de var borta under det Holocenska klimatoptimat men började återbildas för 4000-5000 år sedan när det blev kallare. Störst utbredning hade de under Lilla istiden. Man visade utbredningen av Norges största glaciär och hur den började minska i slutet av 1700-talet. Men den hade inte minskat hela tiden utan ökat ibland, senast på 1990-talet då det snöade mycket. Man gjorde en simulering hur glaciären hade varierat i storlek. Sedan fortsatte man framåt i tiden och kring 2100 skulle glaciären vara helt borta. Det presenterades som ett faktum. Man slår alltså fast att det är den ökande koldioxidhalten som styr. Att det kan finnas andra faktorer som styr, t.ex. Solen, och som kan ha större inverkan än koldioxiden och verka i motsatt riktning, finns inte i medvetandet.

 9. foliehatt

  Sten,
  vilken utmärkt idé. Varför inte ett upprop här på denna blogg för att få ihop en skara intresserade att bilda det parti som du skissar på.

 10. Rolf Mellberg

  Tack Sten, intressant!! särskilt detta med isutbredningen (men även volymen) vid polerna och att dessa verkar ligga i motsatta faser. Kyrosfärens tillstånd utgör f.ö. ju tidsintegralen för mycket stora energiflöden.

  Jag skulle vilja fortsätta diskutera på detta spår och drar mig till minnes Ola Humluns mycket intressanta ”State of the Climate” rapporter som ges ut på GWPF, se den senaste vid länken nedan. Från sidan 30 i denna text presenteras den mycket dramatiska och såvitt jag kan förstå fullständigt överraskande kraftiga ”dip” från 2016 vad gäller antarktis havsisutbredning. Här berättar Ole även om två cykler med olika tidskonstant (5.3 resp. 4.5 år) som bara till en del kan förklara avsmältningsfenomenet.

  Finns det någon följare här som kan ge kompletterande information?

  Det vore f.ö. fantastiskt intressant om vår egen Anna Wåhlin skulle kunna ge sin syn på dessa fenomen. Hennes hållning – att vi vet väldigt lite om havsströmmarna kring Antarktis – iger verkligen respekt i dessa tider av högkonjunktur för tvärsäkra domedagsprofeter (sådana som har det dåliga omömmet att lägga ordet tipping point i sin mun)

  Någon här som känner Anna och som kan be henne uttala sig?

  https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/04/StateofClimate2018.pdf

 11. elias

  Tack för ett vettigt förslag som kommer precis att leda till den konsekvens du beskriver.
  Hoppas att det finns ngn ledare som kan verkställa detta förslag om ett nytt parti snaast. Det skulle absolut tvinga MSM att duellera i frågan; SD är inte ett sådant verktyg som säkert flera hoppas på ibland.

  Det är på tiden att ngt radikalt görs i denna fråga som handlar om vår egen framtid o våra barns framtid. Skulle förmodligen också få gensvar i CNN o BBC.

 12. Håkan Bergman

  Nja, ett parti till när vi redan har ett par tre partier för många i Riksdan? Britterna är lyckligt lottade med sitt valsystem som oftast ger stabila regeringar och än så länge har dom gröna i UK bara ett mandat i underhuset. Enmansvalkretsar är väl orealistiskt här i Sverige men en högre spärr eller som man har i några länder med extra mandat efter röstandel kanske vore nåt? Men då måste man ju först komma överens om det?

 13. Som jag skrev Håkan, syftet är egentligen inte att ställa upp i valet utan att påvisa att det finns en stark opposition mot klimatpolitiken.

 14. Håkan Bergman

  Sten #13
  Även om man inte ställer upp i val kan man orsaka splittring, väljare kan t.ex. själva skriva in namnet på en blank valsedel så är den rösten bortkastad. Sen måste du ha en punkt till på programmet, vi måste lämna EU för att dom övriga punkterna ska kunna genomföras, så den borde stå först. F.ö. så tror jag att opinionsundersökningar passerat bästföredatumet, dom säger inte mycket om varför det ser ut som det gör och partierna själva verkar inte heller ha nåt svar, hur kan t.ex. S inte se vad tappet i opinionen beror på, dags att gå till SpecSavers där kanske? Vilket svenskt parti blir först med ”ett ont geni”?
  https://dominiccummings.com/

 15. Peter

  Tack Sten – själv tappade jag allt förtroende för Kjällström, efter hans insats i DN’s och SVT’s halmgubbesammanställning, som ju behandlades här tiidigare – del I finns här https://www.klimatupplysningen.se/2019/12/08/dns-halmgubbe-del/

 16. Petter F

  #14
  I förra valet var alla rösterna bortkastade.

 17. elias

  #12, #14
  Du tycks inte förstå vad förslaget handlar om.

  Det handlar om att uppmärksamma vår befolkning på konsekvenserna av den klimatpolitik som envist drivs i detta land av samtliga partier samt att komma till tals med MSM.

 18. Ulf

  Svar 17

  Varför skulle man lyckas bättre med det genom att bilda ett parti? Det ger inte något mer utrymme såvida man inte direkt får massor av röster i opinionsundersökningarna.

 19. Björn

  Om man alltid kompletterar andras ”sanningar”, då spelar man hela tiden på den andres planhalva. Det som behövs är att vidga klimatforskningen så att den även rymmer andra hypoteser utanför den trångsynta AGW-hypotesen.

 20. Håkan Bergman

  elias #17
  Det är redan uppenbart för en stor del av befolkningen vilka konsekvenserna av den förda politiken blir, det är faktiskt till syvende och sist en plånboksfråga. Visst kan vi försöka göra nåt åt t.ex. Stefan Löfvens självskadebeteende, men uppriktigt sagt så tror jag inte vi ser nåt tillfrisknande förrän S och M har reducerats till tredje klassens politiska krafter. Sen får vi se vad som händer, grundtipset är att S blir två partier, klassisk konfliktlösning inom vänstern, M får vi se.

 21. Robert Norling

  ”har egna minnen av det varma 30-talet, och när man påstår att uppvärmningen de senaste 40 åren är unik så nämner man inte att en liknande uppvärmning skedde mellan 1910 och 1940, trots att denna inte kunde bero på en ökning av atmosfärens koldioxidhalt.”

  Om man är 98 år och klar i skallen som min granne är så kommer man ihåg att vintern 1934 var väldigt lik årets, i varje fall i norra Roslagen.
  98 åringen har berättat många gånger – vilket äldre gärna gör då händelser i ungdomen framstår klarare med åren – om den i havet isfria vintern.

 22. LarsF

  Ramlade på den utmärkta genomgång av hur co2 kan tänkas gör just det som hetsarna menar
  https://www.youtube.com/watch?v=WVc-Y-mJ_uY

  Efter att ha sett en handfull genomgångar av Happer, där jag inte kunde följa – så gav denna något att tänka på.

  I korthet – om co2 reflekterar i visst frekvensband främst – så bör man kunna se att strålning tillbaks mot jorden innehåller mer i just det frekvensbandet.

  2015 artikel i Nature : kl. 11:26 in.

  Samma sak åt andra hållet – att mer reflekterar ut mot rymden i just dessa frekvensband.
  kl. 12:02 in.

  Finns bra innehållsförteckning under videon också.

  Men sedan om det är nog bevisat att det står för all uppvärmning så som påstås – det får man studera artiklarna närmare för.

  Och klimathetsen började långt innan dessa artiklar publiserades – så vi får se om det är med i AR6.

 23. Göran J

  Lite vid sidan av men, de nya utredningen som har lämnats till regeringen angående förbud mot religiösa friskolor kommer att slå hårt mot de flesta skolor från Dagis till Universiteten.

  De ny klimatreligionen genomsyrar ju de flesta skolor i Sverige och då måste skolorna förbjudas att utöva sin undervisning.
  Så hjärntvättade som våra barn och barnbarn har blivit av klimatreligionen kan vi som förälder begära att skolan stängs. Eftersom det inte beskrivs vilka religioner som utredningen avser så bör det i jämlikhetens Sverige gälla alla religioner.

 24. Robert Norling

  # 23 Göran J

  Du är helt rätt ute.
  Är man troende så är man.
  Religion som religion.
  Själv är jag ateist.

 25. Håkan Bergman

  LarsF #22
  Artikeln Feldman i Nature har väl inte varit nån kioskvältare precis, kanske inte tillräckligt alarmistisk. Nåväl, den som vill grotta ner sig finner den här:
  http://asl.umbc.edu/pub/chepplew/journals/nature14240_v519_Feldman_CO2.pdf

 26. LarsF

  #25 Bergman – supertack, den kollar jag in.
  Det kan ju vara allt från någon procent effekt de visade på eller förklarande hela växthuseffekten, det återstår att se. Det är ju så mycket som utelämnas av information hela tiden.

 27. Mats Kälvemark

  #21 Robert Norling
  Som tur är finns värmen under 1930-talet väl dokumenterad av Tony Heller i ett flertal videos på YouTube och på hans hemsida : https://realclimatescience.com/
  Även av vetenskapliga inlägg av den svenska professorn Hans W.son Ahlmann i länkarna nedan:

  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n67

  Observera att detta var långt innan fossilt koldioxid kan ha spelat någon roll.
  Bör tysta även de mest besatta klimathotsivrarna.

 28. Robert Norling

  27 Mats Kälvemark
  Tack för länkarna.
  Tur att det finns lite historiska dokument kvar som vissa att klimatet har pendlat fram och tillbaka.
  Vintern -79/-80 byggde (timmrade) jag ett bostadshus i de nordöstliga delarna av Svealand.
  Ingen snö eller kyla ända fram till första dagarna i februari men då föll det 25cm på en natt vilket ställde till det, då vi skulle taklägga dagen efter.
  Så denna vinter är absolut inget unikt, om nu någon trodde det.

 29. Lars i Huddinge

  Tips ang Svd
  Just nu kan man få gratis digitalt abonnemang under två månader. Sedan kan man anullera om man inte vill fortsätta och därmed betala.

 30. Enough

  #20, Håkan,

  jag tror du är inne på något väsentligt, när du spår M och S tillbakagång. SD fyller nog ut tomrummet efter S mest, men vad vill vi ha istf M? Dock, tyvärr, tror jag det tar en 10-20 år……

  För min del, har jag sett en stor potential i MED ( Medborglig Samling), där finns ett klockrent program, dock är det lite vingligt i miljö/klimatfrågan, något som vi klimathotsskeptiker helt säkert skulle kunna styra upp.

  Jag tror att vi kan samlas i ett sådant parti, ni som inte läst programmet, gör det, man får ett visst hopp. Om SD lyckats ta sig till toppen på en 15-20 år, varför skulle inte ett nytt ”riktigt” borgeligt parti kunna göra det?

 31. Håkan Bergman

  Lars i Huddinge #29
  Hm, undrar hur Svds presstöd beräknas? Kan det möjligen vara efter antalet abonnenter vid en viss tidpunkt? Dom får passa sig så att dom inte blir större än DN bara, men å andra sidan så har väl DN en liknande kampanj just nu. Nån som har lust att gräva?

 32. Anders

  Tack Sten för ett bra förslag! Jag är med!

 33. Ulf

  Ingen var intresserad av att istället söka internationella samarbeten istället för att bilda parti ser jag. Men låt mig exemplifiera efter att läst DN några dgr för första gången på många år. Jag är som sagt skakad över den falska världsbild som DN förmedlar men det är då den som många svenskar blir sittande med.
  Exempelvis så tror då läsaren av DN att Australien självt orsakat bränderna helt och hållet genom utsläpp av koldioxid. Dessutom att i stort sett alla i Australien är överens om detta utom en korrupt och inkompetent regering som haras av hela befolkningen. Jo det är faktiskt så DN beskriver läget naturligtvis käpprätt åt skogen men man får anta att de som läser DN också tror på skiten.
  Hade klimatrealisterna haft ett bra samarbete i Australien med sansade bedömare så hade man kunnat ge en verklig bild av läget direkt ifrån klimatrealister i Australien. Betydligt effektivare än ett politiskt parti. Klimatfrågan handlar numera i princip bara om att avslöja lögner i skämtmedia som DN. Ja tidningen är i stort sett fel ute i alla stora frågor man blir helt matt.

 34. Anders

  #33 Ulf, jodå jag stödjer även din idé! Och föreslår att din internationella ”uppkoppling” kan ingå som ”metod” i det nya partiet. Som ytterligare målpunkt föreslår jag ”blockfrihet”. Då kan vi attrahera många och därmed bli vågmästare – en perfekt roll.

 35. Anders

  ADMIN: Jag föreslår att artikeltempot på bloggen sänks och/eller extremt konstruktiva åtgärdsinriktade inlägg (som nu Sten Kaijsers om ett politiskt parti) läggs i en annan kategori och blir av svarta tavlan ”låt stå”.

 36. Håkan Bergman

  Tove Lifvedahl om saken:
  https://www.svd.se/ett-ar-av-forstallt-tankande

 37. Anders Hansson

  Tack för blogginlägg!

  Du skriver såhär:
  ”En annan iakttagelse är att det pågår ett slags pseudodebatt om klimatet. Den består i att, låt oss kalla det klimatetablissemanget, presenterar vad de påstår är skeptikernas (huvud?)-argument och sedan påstår sig motbevisa dessa. ”

  Så får det förstås inte gå till! Jag noterar dock att du också skriver:

  ”När det påstås att isutbredningen I Antarktis ett visst år var rekordlåg ska vi komplettera med att under mer än 30 år, från det att is observerades från satelliter, ökade vinterns isutbredning I Antarktis.”

  Gjorde du inte samma fel själv då? ”Klimatetablissemangets” huvudargument är väl knappast att peka på isutbredningen ett enskilt år utan, precis som du själv vill göra, titta på en längre tidsperiod och leta efter mönster? På wikipedias sida kan man t.ex. läsa följande om Antarktis, vilket går emot den bild du ger i ditt inlägg:

  ”A summary study in 2018 incorporating calculations and data from many other studies estimated that total ice loss was 43 gigatons per year on average during the period from 1992 to 2002 but has accelerated to an average of 220 gigatons per year during the five years from 2012 to 2017.”

  Du skriver: ”Efter att Arktis sommaris nått ett bottenläge 2012 och inte minskat sedan dess hör vi nu mindre om Arktis.” Utifrån ditt påstående får man bilden av att en sjunkande trend nu tydligt är bruten, men tittar man på följande graf ser man att det finns flera tillfällen då isen varit oförändrad under några år och sedan på nytt minskat. Min tolkning av bilden/grafen är att det ser ut att finns en långsiktigt negativ trend.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_in_the_Arctic#/media/File:Plot_arctic_sea_ice_volume.svg

  Du skriver att öknarna krymper. Det finns data som talar för att världens största öken (Sahara) växt med 10 % sen 1920:

  https://www.ecowatch.com/sahara-desert-climate-change-2554771645.html

  Du skriver att jorden blir grönare, men det finns data som talar för att jorden slutade bli grönare för 20 år sen och nu blir mindre grön igen, troligen relaterat till klimatförändringar.

  https://www.scientificamerican.com/article/earth-stopped-getting-greener-20-years-ago/

  Du skriver: ”när man påstår att uppvärmningen de senaste 40 åren är unik så nämner man inte att en liknande uppvärmning skedde mellan 1910 och 1940, trots att denna inte kunde bero på en ökning av atmosfärens koldioxidhalt.”

  Uppvärmningen 1910 till 1040 var inte lika stor eller snabb som den vi ser nu. Ökade växthusgaser är en av många faktorer som kan påverka klimatet. Flera andra faktorer kan ha bidragit till temperaturförändringarna i början av seklet. Och även om det skulle finnas historiska klimatförändringar som forskarna inte fullt ut kan förklara utifrån nuvarande modeller bevisar det väl inte att det inte kan finnas en pågående ogynnsam global uppvärmning där växthusgaser spelar en stor roll?

  ”Det vi främst vänder oss emot är inte påståendet att mer koldioxid kan bidra till en uppvärmning, utan det vi vänder oss emot är en klimatpolitik som enbart gör skada.” Men om du tror att jordens medeltemperatur skulle kunna öka som en följd av fortsatt användning av fossila bränslen, är det då helt otänkbart för dig att en ökad medeltemperatur skulle kunna föra med sig negativa effekter på människan?

  Alltså att det finns risk för skador om vi fortsätter som vi gör nu. Även om man inte tror på negativa effekter av global uppvärmning finns det andra skador av fossila bränslen. Det finns en sammanställning över antal dödsfall för olika energikällor per 1000 terawatt-timmar och de tre fossila bränslena toppar listan utan jämförelse, när man räknar in dödsfall vid olyckor och relaterade till luftföroreningar. Dödsfall av sol, vind och vatten är försumbara i sammanhanget. Och då har man inte alls räknat på effekten på t.ex. växter och djur.

  Dessutom börjar energi från sol, vind och vatten bli billigare än fossil energi. Så vad har vi då – fossila bränslen orsakar fler dödsfall, börjar bli dyrare än alternativen, skadar djur och växter och bidrar sannolikt till krig och global uppvärmning. Sol, vind och vatten sysselsätter betydligt fler i USA idag än fossila bränsleindustrin. Kinas utbyggnad av solenergi ökar exponentiellt, batteriutvecklingen går snabbt. För mig är det enda rätta att stötta (och se positivt på) en fortsatt utveckling av förnybar energi så att vi gradvis kan fasa ut de smutsiga fossila bränslena.

 38. Anders Hansson #37

  Tack för kommentaren. Det härbegreppet ”filterbubblor” är intressant. Jag uppskattar att du åtminstone brutit dig ut så pass mycket ur vad jag skulle vilja kalla ”den mediala filterbubblan att du åtminsone besöker denna blogg. Vi som tar del av den motsatta filterbubblan kan ju inte undvika den mediala, men som alla som matas med mycket information tror vi mer eller mindre på olika källor.

  Min inledning var ju, som du ser ovan, att det mesta som skrivs (t.o.m. av dem vi kallar alarmister) innehåller åtminstone ett korn av sanning. En fortsättning på den inledningen skulle kunna vara att jag aldrig tror helt på någonting. Detta gäller även peer reviewade vetenskapliga rapporter.

  Min erfarenhet, efter att ha följt klimatfrågan i 20 år är att varje vetenskaplig artikel, antingen den IPCC-protagonistisk eller IPCC-antagonistisk snart möts av en ”motartikel”. Sedan finns det ”vetenskapligt stöd” för två motsatta uppfattningar. Vi, IPCC-antagonister, vet (tror oss veta om du föredrar det) att flera av de mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifterna såsom Nature och Science ”har tagit ställning” (kanske officiellt, kanske inofficiellt) för IPCC och klimathotet. Det vi åtminstone kunnat notera är att exempelvis Nature tagit in ”dåliga alarmistiska artiklar” som de sedan t.o.m. tvingats återkalla.

  Något liknande gäller Scientific American och även Wikipedia. (Det lär/tycks finnas vakthundar på Wikipedia som snabbt ändrar klimathotsskeptiska artiklar.)

  Om jag ska gå in på några av dina konkreta punkter så var mitt inlägg först och främst en kommentar till något som jag hade sett på SVT men inte hittade när jag skulle skriva mitt inlägg. Där var det åtminstone tre av ”svaren” på påstådda argument från skeptiker som bemöttes med ”enstaka år”. Det gällde åtminstone Antarktis sjöis och matproduktionen.

  När det gäller en eventuell/påstådd/faktisk isavsmältning av landis i Antarktis så kommer min känsla för storleksordningar in. För att höja havsnivån 1 mm går det åt 3600 Gigaton vatten (lätt att räkna ut om du känner till havens yta), så att 220 Gt skulle ge en höjning av havsnivån 1 mm på ungefär 16 år. Haven anses stiga med någonting mellan 2 och 3,5 mm per år (eller 0 enligt vissa). M.a.o. är det inga alarmerande siffror. Med den takten av avsmältning skulle det ta 1 120 000 år att smälta Antarktis landis.

  Sammanfattningsvis så när det gäller is, land- eller sjöis, runt polerna får vi nog vänta minst 10 år innan vi kan se en tydlig trend. Jag tror också att du kan hålla med mig om att mediebevakningen när det gäller Arktis har minskat och när det gäller Antarktis har ökat. (Som jag ser det har isutvecklingen i och runt Antarktis varit något man i det längsta höll tyst om.)

  När det gäller ökenutbredning så var det länge ett bekymmer med Sahara och det är typiskt (inte för dig, men för hur information förmedlas) att du har 1920 som utgångsår. Det är de senaste åren som det sägs ha vänt. Vi har ju förmedlat en artikel från NASA från 2016 som talar om ”greening of earth” — jag vet inte om du läst den. Googla!

  Som jag skrev ovan, man måste vara skeptisk mot allt — även det som stöder ens egen tes. En allmän iakttagelse bland klimathotsskeptiker är att så fort det kommer en artikel som ”förminskar klimathotet” anstränger man sig för att kunna avfärda påståendet.

  När det gäller koldioxiden och omden eventuellt bidrar till en uppvärmning så är jag faktiskt inte oroad. Jag är övertygad om att man ganska snart kommer att våga erkänna att de positiva effekterna av ”koldioxidberikningen” vida överstiger de negativa.

  (Jag måste tyvärr sluta skriva här — vi kanska kan fortsätta senare)

 39. Ulf

  Svar 37

  2012-2017 får anses vara enstaka år det blir ingen seriös mätning med så kort jämförelseperiod.
  Sedan har uppvärmning skett i betydligt snabbare fart historiskt t ex Grönland för ca 11000 år sedan ca 16 graders ökning på under 20 år, se Nils Bohr institutet.

 40. Ulf

  37 Anders Hansson

  Förövrigt fick jag aldrig svar på detta:

  Fast hela problemet är just att modellerna stämmer inte, konsensus existerar inte. Visst det är marginellt varmare nu, men mycket långt ifrån förutsägelserna. Att det är varmare nu än någonsin tidigare stämmer helt enkelt inte och det finns det en massor av exempel på. Dock finns endast lokala temperaturer inte globala. Vi har levt med hotet rätt länge nu så låt oss se hur rätt klimatforskarna fick. Här en sammanfattning av läget 1989 av FNs klimatansvarige. Du kan läsa själv hur ofantligt fel de fick. Hela anledningen till att denna blogg existerar är ju att den s k klimatvetenskapen inte redovisas på ett korrekt sätt. Hade redovisningen av dakta gjorts korrekt hade vi inte haft några klimatnödlägen. Nedanstående intervju visar vidden av faktaförfalskning. Hur kan någon säga att modellerna visade rätt???https://apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 41. Ulf

  Svar 37

  Ej heller fick jag svar på detta:

  Sverige kan spara 1000 miljarder på att bygga ut kärnkraften. Tycker du det låter som att sol och vind är billigare och bättre? Det låter som du missat en del i debatten.
  https://www.fplus.se/forskare-karnkraft-sparar-1-000-miljarder/a/Op1X61

 42. elias

  I vilket fall som helst; låt oss starta ett Klimatrealistparti. Det blir en ofrånkomlig tillgång till MSM och debatten i Sverige.
  En genialisk idé oavsett hur många partier det finns i landet.

 43. Peter Stilbs

  Test – strunta i

 44. Ann lh

  # 23 o # 24 Göran J och Rober N.
  Håller helt med er! Vet bara inte hur man bör hantera detta. Funderar!!!
  Har läst en mycket bra artikel om hur klimathotsfrågan kan klassas som religion, men hittar den inte just nu. Hoppas att den dyker upp ur det dunkla och diffusa minnet snart.

 45. Anders Hansson

  Sten Kaijser #38:
  Tack för svar på mina kommentarer. Jag håller med dig om att man inte bör bli för svart-vit och att man kan unna sig att vara skeptisk även till konsensus ibland! Du och jag har olika grundsyn på riskerna med koldioxidökning men det känns ändå som att vi nog delar en grundläggande inställning till hur man värderar och kritiskt granskar information.

  Ulf #40:
  Den tidningsartikeln från 1989 du refererar till sammanfattade inte FN:s dåvarande inställning på ett korrekt sätt. Den som uttalade sig var inte klimatforskare och hans uttalande har återgetts felaktigt. Se gärna denna länk:

  https://www.snopes.com/fact-check/nations-vanish-global-warming/

  Ulf #41:
  Mitt påstående var att ny vindkraft är billigare än ny kärnkraft. Och i den artikel du refererar till står det faktiskt också precis det, att ny vindkraft är billigare än ny kärnkraft. Men om man räknar många år fram i tiden behöver vindkraftverken bytas ut tidigare än kärnkraften och det kan innebära en fördel för kärnkraften.

  Där verkar det finnas olika åsikter och man kan räkna på olika sätt antagligen, jag såg tex att ny kärnkraft tenderat att bli betydligt dyrare än planerat i Finland och Storbritannien.

 46. Ulf

  Svar 45 Anders Hansson

  Jag kan inte hålla med dig om det. Som du ser så bedöms artikeln äkta och korrekt. Snopes har sedan undersökt den genom källforskning och risken är att när man gör det långt i efterhand så får man fel uppgifter ifrån de som gjorde felen ifrån början, vilket sannolikt skett här. Varför intervjuar han inte Brown direkt? Men låt oss säga att Brown gick utanför vad som vetenskapligt konstaterats, det är också just problemet idag att alla går utanför vad som är vetenskapligt klarlagt och peer review. Det gör Rockström, Kuylenstierna och även andra profeter. Problemet är att folk inte blir upplysta om detta. De tror att det är klarlagt eftersom vissa forskare påstår saker utan klara underlag. Brown hade stort inflytande och att han skulle hittat på detta själv är naturligtvis rent trams. Han har garanterat fått uppgifterna direkt ifrån den tidens forskare. Jag tycker Snopes gör en för dålig research helt enkelt. Vidare är detta typiskt för hur klimathotet drivits och fortfarande drivs. Om 30 år sitter vi här och konstaterar att inget av det som sägs idag blev verklighet. Som sagt jag har sett mycket i mina dagar men maken till bristande seriositet inom ett område har jag aldrig kommit i närheten av.

  Angående kärnkraften så måste man naturligtvis räkna livslängden på investeringen det är självklart. Kärnkraftens fördel ekonomiskt är dock framförallt att man inte behöver bygga ut nätet i alls lika stor omfattning.

  Sammanfattningsvis så får du förstås gärna tro på dessa sagor. Vem somhelst kan dock räkna ut att om inte större delen av jordens befolkning lägger sig ner och dör omedelbart så kommer koldioxidutsläppen att öka enormt de närmaste 20 åren. Sveriges åtgärder är därför garanterat meningslösa och kommer gräva ett djupt hål i vår välfärd. Jag tycker synd om människor som tror på det här och har helt onödig ångest. Själv har jag dock ångest över Sveriges klimatpolitik och det är tyvärr verklighet. Ibland är det en förbannelse att förstå hur en samhällsekonomi fungerar, speciellt när så stor andel av omgivningen inte gör det, tyvärr inkluderar det vår regering.