Öppen Tråd

midsommar

Trevlig Midsommar, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sander

  Media framhåller gärna att flygandet ökar och vi skall ges dåligt samvete för våra Thailandresor mm, Flygskam. En del av det ökande flygandet kanske beror på att de miljontals människor i Sverige födda i utlandet eller av utlandsfödda föräldrar reser på släktbesök mm till sina forna hemländer.
  I brist på Svensk värmebölja kommer nog den förväntade värmen över mellaneuropa att vara ett hot mot klimatet som vi måste åtgärdas av oss i Sverige .

 2. Glenn S. Översjö-Strand

  Grönköpings Klimat- och Väderinstitut förutspår att morgondagens väder blir till följd av den alltmer ökande klimatförändringstendensen soligt med enstaka moln, 20-25 grader i skuggan. Svag vind.
  De närmaste dagarna kommer de för årstiden (sommar) ovanligt kraftiga klimatförändringarna att medföra att vädret blir i stort sett oförändrat.

  Vår reporter har fått en rundvandring å institutet tillsammans med dess chef och ideologiske ledare, Hr. Huvudmeterorolog Klarth Väder som med stolthet åpekar att “Vi har inte bara uppehållsväder, vi har också ett uppehållsrum.”
  Detta rum är en v.m.k. think tank (tanketank) där meteorologerna och klimatprofessorerna under ledning av prof. Njord Rockryck övervakar såväl vatten- som övriga med klimatförändringarna sammanhängiga tillstånd.
  -Har då Grönköping, beläget å västgötaslätten utan kust extremt (jätte-) stora problem med den alltmer klimatförändrade havsnivån? frågar reportern oroligt.
  Hr Huvudmeterorologen ser för ett ögonblick förvirrad ut, men finner sig snart:
  -Havsnivåerna är för vår del främst ett värdgrunds- och rättviseanstruket frågekomplex. Vår tanketank har m.hj.a. en vattentank på ett åskådligt sätt översvämmat en skalamodell av institutet och funnit att hade vi bara gjort modellen i plastic i.st.f. s.k. papier maché så hade resultatet av provet blivit mera entydigt.
  Vetenskapens helt överskuggande konsensus står nu i vågskålen mellan total utradering av institutet och en mer blygsam översvämning av dess källare vid en så måttlig klimathavsytehöjning som blott 4 meter.
  Hr. Huvudmeteorologen tar härvid fyra långa steg över rummet för att demonstrera hur kort en sådan sträcka egentligen är.
  – Hur mycket har då havsytorna runt Grönköping med omnejd höjts den senaste tiden? frågar reportern, fortfarande orolig.
  – Vi använder ån Slafsan som v.m.k. proxy (fusk) för havsvattnet. Därmed kan vi direkt se klimatets åverkan å ån. Så till exempel i våras, steg nivån ansenligt i vår havs-proxy-å i samband med det å våren mildare klimatet. Vi fruktar det värsta av den kommande framtiden avslutar Hr. Huvudmeteorologen och bjuder oss adjö.

 3. Daniel Wiklund

  Just nu är det en kraftigt åskväder i Luleå. Ett kraftigt åskväder är väl extremväder. Kan det vara så att åskan inte fanns innan vi började använda fossila bränslen. Här kan man verkligen prata om att Gud straffar oss för våra synder. Ju mer synd ju hårdare åska.

 4. Olav Gjelten

  Helknäppt:
  Dagligen läggs det ner gigantiska summor pengar på någonting närmast nonsens som kallas ”klimatfrågan”.

  Vad vårt samhälle däremot fullständigt struntar i att forska om är varför männens spermamängd har halverats sedan 1970-talet. Lägg därtill till att kvaliteten på sperman drastiskt har försämrats hos hela västvärldens manliga befolkning under samma tidsperiod.

  Någon tiondelar av en grad vad gäller temperaturen är alltså en viktigare angelägenhet att ta itu med än att ta hotet om att vår befolkning kan utraderas redan i vårt århundrade.
  Kan kanske orsaken kanske vara att det är MÄN som är de drabbade???

 5. jensen

  Från dagens swebb, angående 5G.
  Myror organiserar sina samhällen med olika placering av mathörnet, avfallshörnet och barnkammaren.
  Om man placerar en smart-phone under barnkammaren, stannar myrorna upp och funderar, vad som är på färde. För säkerhets skull byter de lokalisering barnkammare/avfallsställe.
  Man kopplar även ökad användning av smartphones till spermiekvalitetsförsämringen sedan 70-talet.
  Likaså funderar man på om 5G kan medföra omvandling av bakterier till ökad antibiotikaresistens till förfång för människors hälsa.
  Dessa forskningsresultat har INTE sitt ursprung från Grönköping.

 6. Col

  #4 OG. Det gäller ju att vara sparsam och klimatsmart. Att män har ett inbyggt skydd mot klimathotet genom en återkoppling (motkoppling) så att sperman hindrar överbefolkning. På så sätt återställs koldioxiden till tidigare svältnivåer varvid sperman kan återgå till normal produktion. Allt detta står att läsa i en hemligstämplad forskningsrapport som nu finns i den av översvämning hotade källaren vid härvarande universitet där prof. Njord Rockryck är verksam. Att rapporten blivit hemligstämplad beror på att den hotar hotbilden i klimathotet.

 7. Stefan Gustavsson

  Hörde i programmet ”Vaken” i P4 en morron under veckan en svensk representant för nåt FN-organ som jobbade med att förhindra öknars utbredning. Döm om min förvåning när denne herre framhöll nåt som vi här redan har vetat en lång tid, nämligen att öknarna på jorden har minskat, att jorden har blivit grönare. Och han erkände dessutom att det berodde på den ökande CO2-halten!! Detta var ett överraskande framsteg i debatten.

  Normalt sett borde detta vara en tankeställare för Klimathotarminister Lövin, som ju har hävdat att öknarna breder ut sig, men hon kommer säkert att slingra sig med nåt ”missförstånd” eller ”misstolkning av data” eller några andra dumheter.
  Hur länge ska enfalden och dumheten få regera vårt land?

 8. jensen

  Kommentaren borttagen. Diskussion om 5 G får du föra på annat håll

 9. Olav Gjelten

  Jag är, som säkert många vet, en ivrig läsare och skrivare här på Klimatupplysningen. Givetvis förstår jag mycket väl att det inte är jag som bestämmer här. Men jag tycker att kommentarer lite för lätt tas bort många gånger.
  Själv tycker jag att jag lättare kan belysa vansinnet kring klimat- och energipolitiken om jag också får lov till att skriva lite om angränsande områden. Det lite tråkiga är att sådana kommentarer ofta tas bort, gärna med hänvisning till att det jag skrivit om är utanför ämnet.
  Jag följer ivrigt med i flera debattforum och har lärt mig se klimatskrämselpropagandan har ett vidare samband. Det blir både snävt och inskränkt att BARA skriva om klimat och ingenting om feminism, invandring, skolan och mycket annat som definitivt inte på alla områden står utanför temat klimat/energi – politik.

  Bara en tanke jag har.

 10. Istvan

  Sedan många år följer jag principen att inte tro på någon larmrapport av typen ”nu går det åt helsike”
  Kanske inte särskild intellektuell ansats, men hittills framgångsrik.
  Vem har studerat spermamängden? Hur är utvärderingen gjord? Är det måhända samma donorer som på 70 talet?
  Men ett intressant ämne, väl lämpad för kvällstidningar.

 11. Olav Gjelten

  Istvan # 10
  Det skulle vara utanför Klimat, miljö, energi att gå in på din fråga. Du har uppenbart inga höga tankar om sjukvården som du menar inte har någon vetskapl om helt elementär biologi hos männen. Problematiken jag tog upp gäller som jag nämnde dessutom hela västvärlden.

  Du borde vara rasande över att vi män ställs åt sidan medan resurserna går till väder och vind, som dessutom inte är annorlunda i dag än för hundra år sedan.

 12. Sören G

  I Rapport handlade det om kommande extremvärme i Mellan-europa. De påstås h blivit vanligare och det är konsekvensen av klimatförändringarna som ser påstår Tjernström. – Men hur kan han vetea att det inte bara är vädrets naturliga variation? Dessutom definieras klimat som medelvädrert under minst en 30-års-period. När man säger att det beror på ”klimatförändringarna” så associerar vanligt folk det med den ökade koldioxidhalten. Men det finns det naturligtvis inga bevis för , klimatet har alltid varierat.
  Värmeböljar anser jag beror på mycket solsken och klarts väder, vilket väl inte påverkas av koldioxid.

  Man sa också att 600 personer dog i Sverige förra sommare p.g.a. värmeöljan. Stämmer det?

 13. Joachim

  Hur mycket påverkar aerosoler klimatet? Vad blir det för konsekvens av bättre rening vid eldning av fossila bränslen? Blev det någon synbar förändring av medeltemperaturen när katalysatorn slog igenom i bilarna? Eller när eldning av kol och olja fick bättre rening? Vad jag förstår blev det direkt en större temperaturskillnad mellan natt och dag när flygtrafiken stod stilla efter 9/11. Jag har också för mig det blir mer vattenavdunstning av direkt solljus än av högre temperatur.

 14. Håkan Bergman

  #12
  Och allt elände ska drabba just oss. På måndag måste våra tjejer spela åttondelen i 30 grader. Oklart vilken temperatur kanadensiskorna kommer att spela i.

 15. Ingemar Nordin

  Sören G #12,

  Att det kommer upp varm luft från Afrika som berör södra Europa är inget ovanligt. Så här skriver SMHI:
  ”Jetströmmen böljar som en våg och ändrar läge och den bildar ofta en gräns mellan den kallare luften över Arktis och den varmare luften längre söderut. Just nu har jetströmmen ett nordligt läge med en våg som börjar söder och Grönland och drar upp över nordligaste Skandinavien. Det gör att varm luft från kontinenten får fritt spelrum att dra upp ända till våra breddgrader. Den här luftmassan är också torr och stabil med högtryck som ger oss mycket sol och lite nederbörd. Den skickar lågtryck som bildas ute på Atlanten och normalt brukar dra in över oss som på pärlband upp i samma nordliga bana. Detta kan jämföras med sommaren 2017 då jetströmmen hade ett mycket sydligare läge och i stället blockerade för varmluft söderifrån. Sommaren 2017 bjöd på blygsamma temperaturer, mycket få dagar med högsommarvärme och ostadigt väder med mycket stackmoln och skurar.” https://blogg.foreca.se/2018/05/sydlig-jetstrom-ger-sommarvarme/

  Huruvida en högre global temperatur skulle påverka veckningen hos jetströmmar är så vitt jag vet en öppen fråga. Men enligt teorin så bör temperaturgradienten mellan syd och norr utjämnas, vilket talar för något långsammare jetströmmar.

 16. Håkan Bergman

  #15
  Läget på 9000 m just nu.
  https://www.ventusky.com/?p=52.7;4.8;3&l=wind-300hpa

 17. Rolf Mellberg

  Att aerosoler har en tydligt temperatursänkande effekt är baskunskap inom klimatområdet och den är nog ganska kraftig. Under 80 och 90-talen blev bilarna renare men även mycket annat förbättrades. Att östblocket därtill kollapsade och mängder väldigt smutsiga industrier slog igen bidrog. Jag tror att det finns ett samband mellan detta och att den globala värmen ökade tydligt under just denna period.

 18. Rolf Mellberg

  #13 Joakim

  Mitt svar är #17 glömde jag skriva.

 19. Evert Andersson

  Det är bra enligt min mening att kommentarerna hålls något så när inom ämnet. Detta kommentarfält är bland de bästa. Se på många andra sidor där man debattera inläggen. De spårar nästan alltid ur med stockdumma debattörer som tjatar in absurdum med sin tes hur faktafelaktig den än är. Gillar det här seriösare upplägget.

 20. Ingvar i Las Palmas

  Oroväckande:
  English – by Pierre L. Gosselin
  https://notrickszone.com/2019/06/22/current-solar-cycle-will-be-first-to-finish-below-normal-in-80-years-weakest-in-close-to-200-years/

 21. Anders

  Vilken/vilka vetenskaplig/a källa/or beskriver bäst och längst temperaturen över tid? Inte globalt utan lokalt, det för mig intressantaste måttet. Iskärnor skulle jag tro men ställer ändå frågan.

 22. Anders #21

  Där det finns sådana tycker jag för min del att förändringar av trädgränser är det bästa måttet.

 23. jensen

  21, Anders

  https://wattsupwiththat.com/2018/11/30/long-term-temperature-records-contradict-giss-temperature-record/

 24. jensen

  Anders, vilket perspektiv åstundar du?

  https://www.google.com/search?q=https://i.imgur.com/0cwf5nc.png&tbm=isch&tbs=rimg:Cc_1QMBeSby6BIjj2vktyBPv5bKxbp0AesT2U1iwIO-xo0G79Il6c7YhPXwYmb7FpezAODhZPEdilQitWJZ7bHlnjJioSCfa-S3IE-_1lsEcsv59lfIkpMKhIJrFunQB6xPZQRlzO3LH9bNw4qEgnWLAg77GjQbhHeTZAhzyVNdSoSCf0iXpztiE9fEW_18pvpgfyrVKhIJBiZvsWl7MA4RsgOAd4uu7f0qEgkOFk8R2KVCKxGitw2ZmA9GIyoSCVYlntseWeMmEf24ep46tmJU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih4-zlhP_iAhWs2aYKHTfXCvMQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=921&dpr=1#imgrc=l6fiO-5w4bN7XM:

 25. jensen

  eller kanske dessa perspektiv

  http://joannenova.com.au/2010/02/the-big-picture-65-million-years-of-temperature-swings/

 26. Robert Norling

  Chock -kylan slog till i natt och boende i området bör använda vinterkläder för att inte frysa ihjäl.
  Missväxt och svält kan drabba de boende i Härjedalen.
  Börtnan -1,4 °C
  Dravagen -0,5 °C
  Ljusnedal -0,3 °C
  Sveg-0,1 °C

 27. Staffan Lindström

  26 Robert Norling
  Om jag minns och noterat rätt så har frost noterats 1-5, 11-12, 14 och nu 23 juni Svag markfrost? i Götaland i natt BBC World Weather tror på 38C i Paris onsdag, torsdag… Värmerekord inne i storstäder vid värmeböljor borde per definition underkännas pga albedo och energianvändningspåverkan…
  Men strösslar man taken med solpaneler….så blir det svalt och fint….:-;

 28. Robert Norling

  #27 Staffan L.

  Roade mig med att använda tidningsrubrikernas språk.
  Utstrålningen funkar bra på vissa håll i värden.
  Vi får passa oss så att istiden inte kommer krypande.

 29. Anders L

  Tack vare alla kunniga människor här på klimatupplysningen så har jag bl.a. hittat till Rutgers University – Global Snow Lab, där jämförde jag snömängd vecka 22, 1969 och 2019, skapade en bild av skärmdumparna så att det går lätt att jämföra – co2 har ökat från 324 till ca 413 (värden från Hawaii)

  50 år – marginell skillnad.

  https://drive.google.com/file/d/1YITVO-M1PlA3iVJyWOlxFHTLgZLSWXfV/view?usp=sharing

 30. eon

  Snöfall i Colorado. Som beror på… *trumvirvel* …att atmosfären blivit varmare, såklart!

  https://edition.cnn.com/2019/06/22/weather/snow-in-colorado-trnd/index.html

 31. Robert
  >Vi får passa oss så att istiden inte kommer krypande.
  Ett solfläcksminima är på väg och det kommer att resultera i lägre temperatur. Det enda vi kan hoppas på att det inte blir lika illa som under ”Lilla istiden”

 32. Robert Norling

  #31 Ingvar i Las Palmas

  ”Det enda vi kan hoppas på att det inte blir lika illa som under ”Lilla istiden”

  Nä, det får vi verkligen hoppas att vi slipper.
  Speciellt de underbemannade akutmottagningarna vid landets sjukhus hoppas nog på det.
  Såg ett inslag på söndagskvällens Rapport, där chefsläkaren för Akademiska menade att de trots kraftig underbemanning nog skulle klara sommaren.
  – På sommaren kommer det inte in lika många äldre, vilka är den största gruppen som söker sig till akutmottagningarna.
  De mår helt enkelt bättre av sommarvärmen.

 33. Fredrik S

  Ingvar, och Robert #31,32

  Jo, vi är ju fortfarande ett tropiskt djur som trivs bäst i 28-30 graders värme.

  Fast SMHI tycker att vi ska oroa oss om det är 26 grader. I Californien var det heat advisory vid 105 F, 40 grader c, om jag inte minns fel.

 34. Daniel Wiklund

  Sverige körde fram ett hållbart OS, det var nog därför som MP var så positiva. Med tanke på hur mycket extra utsläpp av koldioxid som ett OS innebär. För mig som idrottsintresserad så bryr jag mig mycket mer om idrottsliga prestationer än om hållbarhet.