John Christy om varför IPCCs modeller falsifieras av observationer

john christy

John Christy är en framstående klimatforskare med ett specialintresse inom satellitmätningar av bl.a. den globala temperaturen (remote sensing). Tillsammans med Roy Spencer har han utvecklat denna teknik i samarbete med NASA och de har erhållit ett flertal priser för sitt arbete. Christy har också varit en av huvudförfattarna i den tredje rapporten från FNs klimatpanel (IPCC). I ett mycket lärorikt föredrag https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/  för organisationen GWPF (Global Warming Policy Foundation) beskriver han sin senaste forskning.

Det som jag ser som det mest centrala i detta faktaspäckade föredrag är den jämförelse han gör mellan IPCCs modeller och satelitmätningarna. För 25 år sedan (1994) gjorde Christy och hans medförfattare McNider en studie av temperaturuppgången under 15 år. För att undvika tillfälliga förändringar så hade de tagit bort vulkanutbrott och El Ninos. Resultatet av denna första uppskattning var att den globala temperaturen ökade med 0,09 grader C per decennium. Detta skilde sig markant från James Hansens och flera klimatmodellers prognoser på 0,35 grader C.

År 2017 publicerade Christy och McNider en uppföljande studie där de gjorde om samma sak, men med en betydligt längre tidsserie från 1979 till 2016. Precis som i den första studien så tog man bort vulkaner och El Ninos.

satellit data

Med viss tillfredsställelse så noterar Christy att resultatet blev 0,095 grader per decennium. Dvs, deras resultat stämmer överens med deras tidigare beräkning ganska exakt. Översta kurvan är den uppmätta tidsserien. Den näst översta (SST) är effekten av El Ninos. Den tredje kurvan är resultatet av att eliminera EL Ninos. Den fjärde kurvan är effekten (avkylande) av vulkanutbrott. Och den nedersta är slutresultatet.

Nu börjar det brännas på allvar. Ty utifrån dessa observationer och beräkningar så kan man, under vissa villkor, beräkna klimatkänsligheten (TTCR). Vilka villkor? Jo, här villkorar Christy och McNider sin beräkning med att det inte finns några andra externa krafter som påverkat temperaturen under denna period. Solen, molnbildning och stora havsströmmar antas inte ha haft någon långsiktig påverkan.

klimatkänslighet

Resultatet är som synes en klimatkänslighet på 1,1 C. Dvs., vid en fördubbling av koldioxidhalten sedan förindustriell tid så orsakar koldioxiden en temperaturhöjning på 1,1 grad. Om det är så att solen, haven och molnen påverkat mätserien uppåt så skulle den beräknade klimatkänsligheten bli lägre än 1,1.

När Christy och McNider gör om samma beräkning med exakt samma villkor med hjälp av IPCCs klimatmodeller så får man en klimatkänslighet på 2.31oC. Modellernas respons är således drygt dubbelt så stor som verkligheten.

Är det inte så här riktig vetenskap skall gå till? Man har en teori, räknar ut konsekvenserna av den och testar mot verkligheten. Om verkligheten stämmer med prognoserna så kan man hålla fast vid den ett tag till. Om verkligheten inte stämmer med teorin så förkastar man den. – Tyvärr bryr sig inte IPCC om att deras modeller inte stämmer med fakta; de trampar på i samma ullstrumpor och envisas med att det nog kommer att stämma … någon gång i framtiden.

John Christy fortsätter med andra test på hur klimatmodellerna står sig mot observationerna. Han har t.ex. kontrollerat hur 102 modeller klarar av att modellera temperaturen över tropikerna, vilket inkluderar att leta efter s.k. ”hot spots”. Återigen visar det sig att modellerna våldsamt överdriver uppvärmningen – denna gång handlar det om en tre gånger så stor överdrift. Allt detta finns publicerat i peer-reviewade vetenskapliga tidskrifter. Återigen ignorerar IPCC problemen och dessa artiklar.

Han går även snabbt igenom prognoser för extremväder, skogsbränder, snötäcke, isutbredning och skördar. Överallt ser vi hur det ena larmet efter det andra falsifierats av verkligheten.

gröna spådomar

Det är ett mysterium att en del forskare och aktivister aldrig tröttnar på att prångla ut felaktiga prognoser. Det är ett ännu större mysterium att så många vanliga medborgare i så hög utsträckning faktiskt tror på dem.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  När jag läste din artikel kom jag att tänka på Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid GU som i GUjournalen feb 2019 skrev,
  – Därför borde resurser läggas på forskning, snarare än på att göra ytterligare osäkra klimatmodeller.

  Därefter gick tankarna till SMHI och Michael Tjernström som framträdde i SVT i går. Han var visserligen ovanligt måttfull men dundrade ändå på. Jag skulle vilja fråga SMHI varför deras klimatmodeller är inställda på den koldioxidstyrka som vi trodde på för 20 år sedan. Finns det inte rattar på deras datorer som går att skruva in till det vi nu vet om koldioxidens styrka?

 2. Ulf

  Verkligheten är klimathetsarnas värsta fiende precis detsamma som gäller för andra religiösa eller ideologiska utan verklighetsanknytning.

 3. Gunnar Strandell

  Kombinerar man Christys värde på klimatkänsligheten med de uppgifter som kommit på sistone om hur hög CO2-halten hinner bli tills utsläppen slutar öka finns ingen anledning till alarmism.
  Här behövs forskningsresurser och en vetenskaplig diskussion.

  Jag tror att många klimatforskare vill byta spår om de bara kan säkra sin försörjning och karriär. Tänk att få forska på riktigt! 😀

 4. Johan M

  ”Det är ett mysterium att en del forskare och aktivister aldrig tröttnar på att prångla ut felaktiga prognoser. ”

  Det finns ett inneboende problem och det är att den som är övertygad om att allt går åt helvetet är mer benägen att driva sin tes i hopp om att rädda världen. Effekten av detta är, som med rykten och media, att alarmistiska meddelanden trycks ut mer ihärdigt än meddelanden om att det inte finns någon ko på isen.

  Jag tror inte att problemet kommer att försvinna utan bara ta sig annan form. Vi ser redan hur plasthotet, utrotning av alla djur, genmodiferade grödor, AI mm bankar på dörren och vill vara nästa alarm som vi skall fokusera på.

 5. latoba

  I dagens SvD finns en notis om solfläckar och att solen går in i en ny period skriven av Johan Nilsson på TT. Där nämns inverkan på jordens magnetfält och därmed på våra elledningar. Inget nämns om inverkan på jordens medeltemperatur. Har för mig att det har skrivits åtskilligt om detta här på KU. Är det inte så att solfläcksaktiviteten påverkar temperaturen?

 6. Christer Löfström

  #4 Johan M
  Att reda ut vad som styr professorer på svenska universitet och högskolor kräver mer utrymme än ett kommentarsfält på KU.
  En ledtråd.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

  Ingemar Nordin och i stort sett alla här, skribenter och de som kommenterar verkar, inte ha förstått det svenska samhällets utveckling efter WWII. Kärnkraftsvalet 1976 är kritiskt.
  En ledtråd:
  Slå upp sidan 151 i Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller – en klimatsmart historia” och läs vad som står om Carl Bild.

  Under texten om bild står det.
  ”Under 80-talet kom det politiska intresset för klimatfrågan till stora delar från höger”
  Var står den svenska politiska högern och företrädare för svenskt näringsliv i dag?

  Boken kom i torsdags så jag har bara snabbläst några avsnitt som handlar om det jag själv varit med om.

  På sidan sidan 134 står om Jim MacNeill vars insats jag fick beskrivit i mail förra sommaren av en brittisk miljöforskare som var med.

 7. latoba #5

  När det gäller solens inverkan så finns det historiska samband, både på lång och kort sikt. Det är inte solfläckarna i sig som är det mest relevanta, utan det är att de är ett mått på ”solaktiviteten”. Det finns ett samband mellan hög solaktivitet och varmare klimat. Det man ser är bl.a. Beryllium10 i avlagringar. När solen är aktiv är solvinden starkare och det bildas mer Be10 (och C14 ) i atmosfären.
  IPCC har bara i uppgift att granska människans påverkan på mängden växthusgaser och har inte velat beakta eventuella samband med solaktivitet. Man har därför ansträngt sig att bemöta Svensmarks teori. Det enda som finns är det historiska sambandet inget bevisat orsakssamband.
  Henrik Svensmark har en teori, baserad på att en starkare solvind ger mindre kosmisk strålning och mindre molnighet vilket ger en varmare jord. IPCC

 8. Håkan Bergman

  Ligger inte problemet i att IPCC inte har nåt uppdrag att utvärdera forskningen, bara sammanställa den. Borde det inte vara dags att ändra uppdraget till att just utvärdera forskningen? Det skulle vara märkligt om man efter 30 år och oräkneliga miljarder i anslag inte fått bättre kunskap om klimatkänsligheten. Om inte så vill jag ha pengarna tillbaka. Och kanske det är dags att upplysa politiker och media om sakernas förhållande.

 9. Sören G

  #7 Sten Kaijser
  Det bildas väl fler av dess isotoper när solaktiviteten är låg och Solens magnetfält inte skyddar Jorden från de tunga partiklarna i kosmisk strålning från fjärran supernovarester.
  Dessa tunga atomkärnor bildar kondensationskärnor i Jordens atmosfär, vilka är nödvändiga för att moln ska uppstå. Molnen hindrar solstrålningen och kyler Jorden.
  Tvärtom när solaktiviteten är hög.
  Henrik Svensmark har utarbetat en teori om detta och genomfört experiment som bekräftar detta.

 10. Ingemar Nordin

  Christer L #6,

  ”Ingemar Nordin och i stort sett alla här, skribenter och de som kommenterar verkar, inte ha förstått det svenska samhällets utveckling efter WWII.”

  Jag förstår inte vad du menar med detta, eller på vad sätt det är relevant för många forskares beredvillighet att ignorera seriös vetenskap.

  Om solens inverkan; Notera att Christy et.al. medvetet bortser från detta för deras beräkning av klimatkänsligheten. Det antagandet innebär att man utgår från att all uppvärmning (minus El Ninos och vulkaner) beror på koldioxiden. Om solaktiviteten också bidragit (vilket många antar) så är klimatkänsligheten lägre än 1,1.

 11. PelleB

  #6
  En gång är ok men två gånger ”Bild” om Bildt är inte godkänt speciellt
  om man skriver om universitet och det svenska samhället.

 12. Peter F

  OT

  Jag trodde Bojsan var ett avslutat hotkapitel, men ack nej.

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-med-roda-rander-blir-klimatet-tydligt/

 13. Peter Stilbs

  ”Anonym” och andra – OBS att vi inte accepterar kommentarer med fejkade eller utelämnade eMailadresser. Vi sprider dem inte vidare, men behöver dem ibland för att kontakta kommentatorn

 14. Björn

  Vilka bojar är det som anses mäta effekter av El Nino? För att vara ett representativt värde är det väl bara de bojar som finns utmed ekvatorn mellan Filipinerna och Sydamerika som har valts ut? Någon som vet?

 15. Ann lh

  # 6 Christer L.
  Sid 151 i ”Rockefeller en klimatsmart historia” innehåller endast referenser till kap. One World och för min del kan jag inte se att Carl Bildt nämns på den sidan.

 16. Björn

  latoba [5]; Jag har försökt hitta artikeln i SVD, men inte funnit den. Just nu och något år till innan någon ny solcykel 25 börjar vakna, finns det inte några tecken på solhändelser som kan ge upphov till massutkast som kan interferera med jordens magnetfält. Däremot så har det inte kunnat registreras några solfläckar under de senaste fem veckorna, vilket är naturligt då vi lämnar solcykel 24 och är på väg mot ett minimum innan cykel 25 vaknar med nya solfläckar. Om det nu blir så som många solforskare tror, att kommande cykel 25 inte kommer att bli mer aktiv jämfört med cykel 24, snarare något reducerad, då får det följdverkningar.

  Även om man fortsätter att räkna solfläckar, så bestäms aktiviteten numera av dess irradians vid TOA. Irradiansen mäts av satelliter och dess numeriska värde benämns TSI, Total Solar Irradiance. Den optiskt synliga aktiviteten som är solfläckar är korrelerad med TSI. Härav kan man se att TSI har olika värden vid solcykelns max och min. Om det nu blir så att vi går mot ett Grand Solar Minimum, då kommer den globala temperaturen att falla. Så var det under Lilla istiden och varför skulle inte temperaturen falla nu också?

 17. Ulf

  Svar 12

  Ja man får väl leta efter något som gör klimatet ännu otydligare än random färger där man har nollkoll på vad dessa färger faktiskt representerar i uppvärmning. Det kan nog omöjligt bli otydligare.

 18. Enough

  #1

  Det finns säkert både rattar och kunskap, problemet är att SMHI står i beroendeställning, anslagen från ytterst skattebetalarna.

  ”PK” vill inte har några störmoment i den pågående demoniseringen av CO2 i atmosfären, som ”klimatförändringsfaktor”. INGEN anställd på SMHI vill riskera intern utmobbning och ev. sitt jobb, de levererar lydigt det som den som föder dem, statsapparaten, och ytterst…skattebetalarna….

  Det är förmodligen max en eller någon enstaka procent av befolkningen, som har en tillräcklig naturvetenskaplig grund, som har en chans att utvärdera det officiella ställningstagandet, att ”vi måste rädda klimatet” d.v.s. styra CO2 utsläppen, vilket de flesta här redan vet är fullständig rappakalja; människan kan inte styra det ( långsiktiga) klimatet på jorden.

 19. mattias

  #12
  Första gången jag ser en publikation som extrapolerar sina data ända till år 2200. Bara det får mig att bli misstänksam.

 20. jensen

  Ytterligare om solfläckar.

  https://www.perspectaweather.com/blog/2019/6/19/1030-am-now-entering-a-deep-solar-minimum-and-the-latest-forecast-for-solar-cycle-25-suggests-it-may-be-the-weakest-cycle-in-200-years

 21. Robert Norling

  Isbrytaren Atle är ute på rekryteringsresa runt om i Sverige, berättar SVT.
  Inom det närmsta åren behövs 800 nya medarbetare för att kunna bemanna isbrytarna.
  Men jag som fått itutat mig att isen ska försvinna….

 22. Härje Thunholm

  Är det inte tjänstefel att fatta politiska beslut baserade på beräkningar i modeller som falsifierats eller saknar godkänd validering? Är det inte bedrägeri att sälja lokala prognoser framtagna i d:o modeller utan att tydligt deklarera kvaliteten?

 23. Christer Löfström

  #15 Ann L-H
  Du har rätt, jag angav fel sida. Det är sidan 141.
  Det var en kommentar av dig om 4:e Industriella Revolutionen som fick mig att köpa boken.

  # 10 Ingemar Nordin
  V Wright har skrivit om frågeställningen. Forskning gick från att vara ett kall till att vara ett yrke.
  Pantfånge hos stat och industri.

  ”Ja, ja, vi behöver inte ljuga men vi behöver inte berätta allt vi vet”
  /Professor, när jag påpekade att vi redan visste svaret.
  Vattenfall/Sydkraft skulle sponsra ett projekt i 3 år där jag skulle ”trolla” i träpulvermiljö. (Klimatmotiverat)
  När jag vid tillfälle påpekade ”lögnen” för en av forskningshöjdarna på VFall, blev han arg på mig för att jag bråkade.

 24. Lasse

  Jämför med denna uppmätta kalkyl:

  https://wattsupwiththat.com/2019/06/14/a-second-look-at-radiation-versus-temperature/

 25. Björn

  jensen [20]; Artikeln i länken visar på hur medvetet SMHI och andra myndigheter undviker att beröra solens existens i klimatdebatten. Det är för närvarande inte bara ett solfläcksminimum som vi närmar oss, utan att vi dessutom är på väg in i ett s.k Grand Solar Minimum, med vilket menas att kommande 11-årscyklers solfläcksamplituder blir lägre och lägre. Solfläckarna har ju ett bevisat samband med den effekt i TSI, Total Solar Irradiance som satelliter mäter vid TOA, Topp of Atmotsphere. Om antalet solfläckar avtar, då reduceras samtidigt den effekt som mäts vid TOA. Främst är det den högenergetiska effekten i UV-området som reduceras, vars våglängder främst värmer upp stratosfären och uppåt. Självfallet får detta konsekvenser på den atmosfäriska cirkulationen. När skall debatten börja innehålla dessa fakta om solen?

 26. Roland Salomonsson

  Borde inte vetenskapsmännen i världen lansera den RYSKA klimatmodellen. Den har vad jag förstår sedan den släpptes, som ENDA modell nära nog följt verkligt uppmätta data.
  Vad vet ryssarna, som inte västvärldens vetenskapsmän vet?

 27. tty

  #14

  ”Vilka bojar är det som anses mäta effekter av El Nino? ”

  Det finns ett system av ankrade bojar i tropiska Stilla Havet:

  https://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pmel-theme/pacific-ocean-tao

 28. tty

  #26

  Jag minns att när jag läste fysik på 70-talet så sas det allmänt att ”allting som kan beräknas med papper och penna är ryssarna bäst på”. Då var ryska fysiker handikappade av att de inte kunde köpa västliga datorer. Det är de inte längre.

  Den stora skillnaden (det finns flera) mellan INM-CM modellen och de övriga är att den räknar med en dubbelt så stor termisk tröghet hos oceanerna som de andra modellerna (=större värmeomsättning mellan grunda och djupare delar av havet). Det pinsamma i sammanhanget är att INM-CM också stämmer bäst med verkligheten när det gäller havstemperaturerna. Den är t ex den enda som lyckas hyfsat att simulera ENSO.

 29. Göran J

  Idag fick jag tag i följande youtube klipp.
  Intervju med P-O Eriksson, tidigare VD för Sandvik AB och styrelseproffs. Gjord i Bromma den 17 juni 2019. Fotograf och intervjuare: Gunnar Magnusson
  P-O Eriksson intervjuvas och han fördömmer svensk press, radio och TV för deras ensidiga rapportering av klimatfrågorna.
  https://www.youtube.com/watch?v=HW4wn-JzV4Y

 30. Lena Thoren

  #16 m fl
  Expressen: ”Påstående 4: Det är solens fel att det blir varmare
  Under de senaste hundratals åren har antalet solfläckar ökat. Detta har resulterat i att klimatet blivit varmare, menar vissa.
  – Nej, solfläckarna varierar med en periodicitet på 10-15 år. Det syns som krusningar på temperaturmätningarna, men kan inte förklara att det blivit en grad varmare på hundra år, säger Martin Hedberg. ”
  Här finns ytterligare ”smarta” svar till ”skeptikerna” från meteorolog Martin. 23 stycken närmare bestämt.
  https://www.expressen.se/nyheter/23-smarta-svar-att-ge-till-alla-klimatskeptiker/

 31. Olav Gjelten

  Hela klimatdebatten i vår tid bygger på falskhet, lögner och i en del fall om att inte begripa bättre. Många tror säkert också att de blir mer populära av jamsa med i klimatporren.

 32. Guy

  tty # 28

  Kanske det är så att västerländska vetenskapsmän handikappades av datorer, dvs satte större tilltro till dom än som var lämpligt 🙂
  Ryssarna å sin sida har länge haft mycket bra ingeniörer. Speciellt flygplan, kanoner och handeldvapen är dom bra på. Dom var bra redan innan revolutionen. Tur för dom att Stalin inte skötte om ingeniörer lika ivrigt som om generaler.

 33. Björn

  tty [27]; Tack för den länken! Där finns ju en hel del smått och gott, bland annat om El Nino.

 34. Ingemar Nordin

  Lena Th #30

  Martin Hedberg är knappast något sanningsvittne. När han tog över bloggen på Klart.se efter John Pohlman ( folkmun kallad Pölman :-)) så hamnade jag i diskussion med honom. Pohlman hade eftertänksamma och ofta mycket intressanta tankar om vädret. Men med Hedberg så blev det rena propagandan och han hade noll koll på vad som rörde sig inom klimatforskningen. Mig behandlade han med förakt.

  På Klart.ses hemsida står det ”Klart startades 2009 och ägs idag av Schibsted Media Group.” Så den ideologiska hemvisten är solklar (ursäkta ordvitsen!)

 35. Lasse

  #30
  Kanske inte solens fel direkt.
  Men med 17% fler soltimmar så är den inblandad.
  Detta kommunicerade jag med en meteorolog som till slut fattade: Jasså du menar så!
  Det finns ett samband mellan antalet soltimmar på ett år och medeltemperaturen under samma år. Linjärt och tydligt. Konstigare än så är det inte.
  Sol ger värme!

 36. Björn

  Lena Thoren [30]; Det Martin Hedberg tydligen inte känner till, är att solen under 1900-talet har varit inne i en period med många på varandra följande 11-årscykler med höga solfläcksamplituder. En sådan period med höga amplituder kallas för Grand Solar Maximum och motsatsen som vi nu går mot, Grand Solar Minimum, alltså en period med många 11-årscykler med låga amplituder.

 37. Kjell Lindmark

  Christy och McNider gör en intressant studie där man utelämnar alla andra potentiella faktorer som kan påverka temperaturen precis som IPCC:s modell-fantomer gjort. Resultatet är klockrent och följer de data som observerats under tidsperioden(erna). Alltså en klimatkänslighet på 1,1C grad är väl vad flera bedömare på denna blogg tidigare deklarerat. Men detta till trots vidhåller IPCC och ”de 97 procenten” att modellerna är korrekta, fast senare, kanske.

  Allt tyder dock på att även solen spelar en ganska stor roll i klimatutvecklingen, det har konstaterats med historiska data om Lilla Istiden och solfläcksutvecklingen under samma tid. Det innebär att klimatkänsligheten med all sannolikhet är lägre än de 1,1C grader som räknats fram, frågan är hur mycket?

  Jag läste någonstans att ökningen av CO2 kommer att plana ut någonstans runt 600-700ppm vilket torde innebära att vi knappast når några 2C grader med 1,1C grad per fördubbling. Tar man med solaktiviteten i beräkningarna och som det verkar solaktiviteten minskar för varje solfläckscykel sedan 1970 talet så kanske vi inte får det varmare än den ynka grad vi nu är uppe i nu.

  Med tanke på den minskande solaktiviteten borde rätt strategi vara att öka användningen av ”fossila” bränslen för att i någon mån motverka det kylslagna klimat vi i så fall har att vänta. Våra beslutsfattare borde nog fundera ett varv till på sakernas tillstånd. Nu spelar det iofs ingen roll vad ett så litet land som Sverige gör men att pungslå folket med ohemula skatter för ingenting är som ett modernt bondfångeri.

 38. >Det är ett mysterium att en del forskare och aktivister aldrig tröttnar på att prångla ut felaktiga prognoser.

  Inte alls! Anslag och bidrag är lättare att få om man följer dogmen

  >Det är ett ännu större mysterium att så många vanliga medborgare i så hög utsträckning faktiskt tror på dem
  Inte alls! Media följer dogmen.
  Det är mycket starka krafter som driver det politiska projektet ”Global Governance”
  Allt är ett politiskt maktprojekt som drivs av mäktiga globalister, EU och FN
  Det har inte ett dugg med vetenskapliga fakta att göra.
  Det är dags att vakna upp och inse att det har inget med vetenskap att göra

 39. Lars Kamél

  #30: Det där är i princip 23 lögner (OK, lite överdrivet, men bara lite) som vi klimathotsskeptiker redan vet inte är sanna. Jag förstår mig inte på folk som tror att de kan övertyga skeptiska personer genom att fabulera ihop något som inte stämmer.

 40. Ulf

  Svar 30 Lena Thoren,

  Stor humor, han svarar efter eget huvud utan några somhelst källhänvisningar. Det finns uppenbara felaktigheter som t ex att isbjörnar är utrotningshotade. Att istidshotande inte fanns utan forskare ansåg att det skulle bli varmare. Jag kan försäkra dig att så inte var fallet i media då som nu var klimathetsandet enormt utbrett men då på istidstema. Det är iofs ytterst få forskare idag som har panik över klimatet men det spelar ingen roll när media och sådana som Hedberg påstår det och folk tror på det. Han svarar tvärsäkert på saker som han omöjligt kan veta t ex det globala klimatet på medeltiden han anger förstås inte någon källa eftersom det ingen finns. Det vore skoj om någon här som är mer klimatkunnig än jag och Hedberg kunde gå in och granska hans absurda svar som ser ut som en intervju i kamratposten fast späckat med lögner. Missa inte denna stor humor utlovas.

 41. Ulf

  Dessutom länkas till något som heter vetenskap och utbildning som lyckas underträffa det mesta jag läst. Men det ör klart med en så skrämmande allmänbildning som svensken har på klimatområdet så kan de här människorna skriva precis vadsomhelst. Ja herrregud.

 42. Fredrik S

  Lena T, Lars k, Ulf, Björn mfl

  Martin Hedberg?

  Ja, såhär sa han i Metro i maj förra året när det varit 30 grader. Klipp:

  ”-Det är egentligen tur att det har kommit nu. Det har i snitt varit fem till tio grader varmare än normalt under maj. Hade det här hänt i juli hade det blivit 40-45 grader. Det är kanske läge att ta tag i klimatförändringarna innan det blir ännu värre, säger han.”

  Det var för lite is på Nordpolen tydligen!

  https://www.metro.se/nyheter/meteorologen-om-extrema-majvadret:-%22hade-detta-hant-i-juli-hade-vi-fatt-45-grader%22-olrTilw0HG

 43. Olav Gjelten

  Klimatlögnen drivs av mycket starka krafter i Sverige och västvärlden. Det här vet vi som följer med på KU.

  Undrar om vi alla dessutom är uppmärksamma om att det pågår ett befolkningsutbyte och att svenskarna redan kan vara minoritetsbefolkning i Sverige om en generation eller så?

  I dag har invandrarna inga andra än svenska partier att välja på. Vänsterpartierna är populärast – förmodligen för att de är än mer positiva till invandringen än borgerliga partier. Intresset för klimatpolitiken är närmast noll bland invandrarbefolkningen.

  Vad händer så med klimatpolitiken den dagen invandrarna har egna partier att rösta på. Svenska partier blir tvungna att locka med helt andra frågor än klimatjönseriet för att förhindra att den stora gruppen invandrare inte överger dem. Framtiden blir intressant!

  I valet att rösta på ett svenskt parti som vill lägga mina surt förvärvade skattepengar på klimatreligionen eller till exempel ett uppstickande muslimskt parti, där ordet ”klimat” inte ens finns med, vet jag katten on jag inte väljer det sistnämnda alternativet?

 44. Ulf

  Svar 42 Fredrik

  Tur det inte hände i Spanien i Augusti för då hade det blivit 65 grader. Dä ä faliga gejer det här med klimatförändringar.

 45. Jojje

  Och Tony Heller plöjer på, vilket är kanon.
  Skulle vara bra att få svar på varför och exakt hur man gått till väga när man ändrat tempkurvorna…..från de som gjort det.
  https://youtu.be/8tODIRhhV80

 46. Göran j

  LenaT #30

  Martin Hedberg har gått i lära hos Al Gore och det förklarar mycket av hans påståenden
  Jag har på hans blogg haft dialog där han avslöjande sin okunnighet i hur globalstrålningen omvandlas till värme och värmer vårt klot.
  Tyvärr Martin Hedberg, Al Gore är inget att lita på.

 47. Sören G

  På TV-nyheterna sa man att en liknanden värmebölja som nu som inträffade 2003 kräve 15 000 liv i Frankrike. Stämmer det?

 48. Mats Rosengren

  Jag ifrågasätter John Christy nästan lika mycket som IPCC charlatanerna!

  1
  Genom att läsa vetenskapliga inlägg på internet har jag förstått att en temperaturbestämning beräknad från intensiteten i mikrovågsstrålning (i vissa frekvensband) är en vansklig sak! Olika föreslagna algortmer ger olika resultat! Påståenden om en uppmätt temperaturökningar på 0.095 deg C är knappast seriöst!
  2
  ”här villkorar Christy och McNider sin beräkning med att det inte finns några andra externa krafter som påverkat temperaturen under denna period. Solen, molnbildning och stora havsströmmar antas inte ha haft någon långsiktig påverkan.”

  Min övertygelse är att det just är dessa ”andra faktorer” som John Christy antar sakna långsiktig effekt som i själva verket är de som har drivit alla klimatförändringarna genom tiderna och att det i stället är koldioxid-effekten som är försumbar. Den ”överenstämmelse” som han kommer fram till är väl då en ren tillfällighet!

  Att IPCC klimatmodeller inte har något som helst att göra med verkligheten är ju sedan länge helt klart! IPCC blundar och kör så länge det går, ingen känner sig väl riktigt ansvarig för denna vådafart!

 49. Ingemar Nordin

  Mats R #48,

  1. Satellitmätningar är det säkraste sättet att mäta temperaturen i den lägre troposfären och därmed trenden över tid. Med markbaserade temperaturdata så har du flera problem: a) dålig täckning av klotet, b) UHI-effekten, c) Termometrarna befinner sig på endast ett par meter över markytan och påverkas därför starkt av markytans höjd över havet.

  2. Som påpekats flera gånger så innebär detta antagande att beräkningen av klimatkänslighet blir ett maximalt värde. ”Överensstämmelsen” är absolut ingen tillfällighet eftersom de båda studierna är gjorda med samma antaganden.

  Det verkar som om jag inte riktigt lyckats förmedla Christys föredrag på ett begripligt sätt. Du får nog läsa hans föredrag i original lite noggrannare.

 50. Svend Ferdinandsen

  Alle klimaforskere siger at polerne/nordlige egne skulle varmes mere op end resten af kloden, men ifølge UAH og deres satellit målinger er det ikke tilfældet.
  Skyldes disse påstande at områderne 60 til 90 og -60 til -90 kun udgør 14% af jordens overflade, og derfor ikke påvirker middeltemperaturen nævneværdigt.
  Troperne mellem +30 og -30 er 50% af overfladen og burde derfor være et godt mål for temperaturudviklingen.

 51. kent flood

  #47 Sören G
  Det var mycket varmt söder om Paris 2003. Jag råkade befinna mig 2 veckor i kanalerna som är en fortsättning på Seine mellan 02 och 17 augusti 2003. Jag mätte upp mella 47 och 48 grader C som max varje dag under denna period. Det sas vara varma vindar från Sahara som orsakade värmen. Efteråt stod det i franska tidningar att man uppskattat att c;a 15000 människor fler än normalt dog under denna period. Jag såg inte att myndigheterna gjorde någonting för att hjälpa befolkningen. Exvis kunde man ju sätta in långbord i alla köpcentra där det fanns aircondition och bjuda in den äldre befolkningen. Värst var nätterna då det sällan gick under 30 grader. Vatten och sallader var det enda man kunde förtära.
  Kanalerna grävdes en gång för att föra in ved till Paris. Består också av tunnlar samt går upp och ned för berg varför de har väldigt många slussar. Rekommenderas när vädret är rimligare.

 52. Ulf

  Svar 47, 51

  Det intressanta är dock om vi har det nu. 2003 tror jag nyhetsförmedlingen var någorlunda sansad om klimatet men inte idag. Så denna förmodade värmebölja har vi sett den ännu?

 53. Sören G

  När jag var på sjön på 60-talet var det 35 grader mitt i natten ”på värmen”.

 54. Johan M

  #48 Mats Rosengren

  ”..Solen, molnbildning och stora havsströmmar antas inte ha haft någon långsiktig påverkan”

  Christy gör det antagandet för att komma fram till en övre gräns för koldioxids påverkan. Jag tror Christy är fullt medveten om att det finns bakomliggande faktorer som har bidragit till uppvärmningen men gör antagandet för att peka på att IPCC:s uppskattning av koldioxidens påverkan är uppåt väggarna.