Öppen Tråd

170123-Snö-Telegraph-Sahara

Nänu får det väl ändå ge sig! Skall vi ha en upprepning av förra vårens kyla 2017 med snö i Sahara, samt snö på Öland och minusgrader i Visby i maj månad (Klimatsans)? Vi får som vanligt trösta oss med veckans öppna tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig söndag, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Dan

  Glädjande nog hamnar Mp under 4%-gränsen i Novus. Siffrorna ska vändas: ”Vi är också ett parti som står för framtidstro och ledarskap och en annan ton i debatten” enl. Lövin.
  Jag vet inte riktigt vad de menar, men jag vet att min framtidstro alltid får sig en törn när Mp styr politiken.
  Vad har de gjort för att förbättra livet för medborgarna?
  Inget, man gör istället sitt bästa för att försämra med nya skatter och pålagor, invandring inte att förglömma.

 2. Lasse

  I dagens SVD kan man läsa om trollfabriker eller fake news producenter som skriver på facebook för att få klick och annonsintäkter. I fd Jouguslaviens smutsigaste stad. Fabriken är nedlagd alternativa försörjningsvägar är få.
  Kan det inte vara så att klimatalarmen lever på att bli uppmärksammade-eller är det ett önsketänkande?
  I dagarna avslöjades att plastpåsens avtryck är betydligt mindre än alternativen-en bra symbolfråga.
  Rådet som gäller miljön är tydligt: https://www.svt.se/nyheter/vad-ar-bast-att-gora-for-klimatet

 3. Torbjörn

  Det börjar krackelera bland alarmisterna.

  ”Syukuro Manabe (a Japanese meteorologist) confesses he did not resolve the problem of the tropospheric lapse rate and made an estimate which was falsely entered as “fact,” contrary to modern government expert claims that such work was rigorous “settled science.”

  https://principia-scientific.org/nasas-james-hansen-knew-models-are-fudged/

 4. Torbjörn

  Klistrar in denna här, det passar bättre än under Earth hour
  Det kommer lösningar för en del utsläpp

  https://www.nyteknik.se/innovation/forskarnas-uppfinning-kan-radda-dieseln-6905932

  Jag är inte riktigt med på kemin här, men någon kan väl förklara den för mig
  http://co2coalition.org/2018/03/15/researchers-use-single-atom-catalyst-convert-co-to-co2/

  Hur som helst borde snart CO2 utsläppen vara en ickefråga då de inte nämnvärt påverkar miljön

 5. Lars-Gunnar Remstrand

  Jag betecknar mig som klimathotsskeptiker. Etymologiskt kommer ordet skeptiker från grekiskans skeptikos eller skepsis vilket betyder eftertanke eller tvivel.
  Våra MSM bombarderar oss med artiklar och TV-program om det påstådda förestående klimathotet, som inte andas ett uns av tvivel. Och mer lär det bli när tidpunkten för valet närmar sig.

  Jag har skrivit till tidningar och SVT om att det vore klädsamt om de ansträngde sig att ge en nyanserad bild om klimatet. Jag har tipsat om att de borde ta initiativ till artiklar och debatter i SVT där företrädare för både skeptiker och alarmister får framföra sina åsikter och argument samt vilka fakta de bygger sina uppfattningar på. Det är väl det minsta man kan begära eftersom de alla påstår sig vilja utöva en saklig och faktabaserad journalistik. Men inget sker, jag för inte ens något svar.

  Jag har också rekommenderat moderaterna att bilda ett eget klimatråd bestående av erkänt kunniga forskare och vetenskapsmän typ Lennart Bengtsson. Men när man ser hur moderaternas talesperson reagerade på erikson i ubbhults närvaro vid klimatkonferensen i Mölndal, inser jag att mitt förslag är otänkbart för dom. Även moderaterna har blivit fega opportunister när det gäller klimatfrågan.

  Klimathotsalarmisterna har massor av kända personligheter (men med ytliga kunskaper i klimatfrågan) som samlar godhetspoäng. Genom att sluta flyga, inte äta kött mm försöker dom övertyga allmänheten om de förestående klimathoten. Björn Ferry nu senast, som dessutom getts ett eget program för att torgföra sina villfarelser. Jag undrar varför inte vi skeptiker stöttas av kända personligheter? Kan det vara så illa att de är rädda för att mista framtida uppdrag?

  Jag är så naiv att jag tror att droppen urholkar stenen. Efterhand som alltfler öppet börjar erkänna att de hyser ett sunt tvivel mot alla klimathotsalarmisters tvärsäkra uttalanden, kommer åsiktskorridoren att vidgas. Och då kanske även politiker vågar exponera sina tvivel.

  Så en vädjan till KUs läsare. Det är ett argument som framförs av de klimathotstroende Bl.a agronomen Johan Rockström, som jag har svårt att förhålla mig till. Det gäller påståendet att de värsta scenarierna är så katastrofala och därför måste vi tillämpa försiktighetsprincipen och förbereda oss för det. Jag inser att modellerna kan ha fel ingångsvärden, men vilka motargument ska jag använda mig av när någon hävdar försiktighetsprincipen? Tacksam för uppslag.

 6. Michael E

  #5 Björn Lomborg har skrivit en bok, the sceptical evironmentalist, som berör just det problem som du har svårt att förhålla dig till, nämligen den s.k. försiktighetsprincipen. Vad han påpekar är att dels så finns det fler problem i världen än klimatkatastrofer och dels så är kostnaderna nästan oöverstigliga för att nå någon egentlig effekt på medeltemperaturen, detta förutsatt att man litar på klimatmodellernas förmåga att koppla koldioxid till global medeltemperatur. Av de problem som välden har att lösa så finns det betydligt större som t.ex. svält, fattigdom, bristande sjuk och hälsovård, tillgång till rent vatten, etc.

  Faktum är att om alla länder uppfyller sina löften i den s.k. Paris-överenskommelsen så enligt klimatmodellerna skulle jorden medeltemperatur sänkas endast 0,05 C. Detta skulle, bara i USA, medföra kostnader om ca 2,5 biljoner USD och ca 400.000 tappade jobb fram till 2035 enligt en studie från Heritage foundation, se https://www.atr.org/obamas-paris-agreement-all-cost-and-no-benefit-us

 7. Thomas Wihlborg

  Kan någon tipsa mig om var jag kan hitta återkommande rapporter om utvecklingen av CO2 halten i atmosfären och bredvid utvecklingen av den globala temperaturen den som inte bli mer än 2 grader högre?
  Kan någon lärd person förklara för mig hur man mäter dessa storheter, det förstår inte en dilettant som jag.

 8. Strumpan

  #4 en intressant teknik som jag tror kan få betydelse. Men får jag sia själv tror jag att framtidens förbränningsmotor kommer att vara en HCCI-motor. Mazda säger sig ha en på gång inom en snar framtid.

  En HCCI-motor kan sägas vara en kombination av en diesel- och bensinmotor. En bensin/luft blandning sugs in men istället för att antändas av en gnista från ett tändstift antänds blandningen av kompressionsvärmen precis som i en dieselmotor. Det ger en mer homogen förbränning av bränsleblandningen utan flammfront och ger därför en betydligt renare förbränning än en konventionell bensinmotor samtidigt som man kan uppnå en verkningsgrad i nivå med dieselmotorn.

  Men… det låter betydligt lättare än vad det är i praktiken. Svårigheten ligger i att få bränsleblandningen att tändas i precis rätt ögonblick. För tidigt och motorn kommer att knacka och för sent så faller verkningsgraden markant. Så det gäller att kunna reglera framförallt kompressionsgraden ”on the fly” så att säga.

 9. Dan

  #8:
  De modellmotorer av dieseltyp vi använde i ungdomens dagar hade den sortens förbränning enligt Gillbrand. Samtidig antändning i hela bränsleblandningen som i grunden bestod av olja, eter och fotogen. Lika delar. Rätt slabbigt med all olja i avgaserna.

 10. Sigge

  #5 Lars Gunnar Remstrand

  Antalet människor som ifrågasätter att den globala uppvärmningen beror på ökad mängd växthusgaser minskar. Jag tror att det i huvudsak beror på klimatet blivit varmare under de senaste 40 åren. Varefter det blir varmare så blir skeptikerna allt färre. Det lär nog inte bli några förändringar i opinionen, så det blir fler skeptiker, om inte blir ett flertal år som är kallare än det varit på 2000-talet.

 11. Sören G

  Jag tycker att det är bättre att används uttrycket klimatvariationer än uttrycket klimatförändringar. Det tydliggör att klimatet kan variera på olika sätt. D.v.s temperaturen kan öka eller minska liksom nederbörden kan öka eller minska. Och det måste vara en trend under tillräckligt lång tid.
  Ordet klimatförändringar är kontaminerat av att alarmisterna sätter likhetstecken mellan global uppvärmning (dessutom antropogen sådan) och klimatförändringar.

 12. Sven M Nilsson

  Torbjörn! #4
  Intressant info om NOx-reducering. Finns också andra system som arbetar efter liknande principer.
  Jag har nu utvecklat mitt CATARSIS-system för avgasrening för dieslar och gör slut- och verifikations-provningar snart. Tidigare provningar ger nollutsläpp för CO, HC och 98-99% reduktion av NO och NO2 med halva katalysatorvolymen och för halva kostnaden i jämförelse med dagens system. Du kan läsa om det på min hemsida, http://www.nilcon.se och CATARSIS-Catalyst.
  Hoppas nu att allt går väl på de kommande provningarna.

 13. Kristian Fredriksson

  #7 Thomas Wihlborg

  Mätningarna från Mauna Loa hittar du på länken nedan och satellitmätningarna från UAH hittar du på den andra länken. UAH mäter jordens medeltemperatur/temperaturavvikelser på olika djup i troposfären och stratosfären medan termometermätningarna mäter temperaturen ca 2 meter ovanför mark och hav i några tusetals mätpunkter ojämt fördelade över klotet, så de är ytterst opålitliga av flera olika anledningar. Vill du trots allt hellre lita på termometermätningar så tror jag det är klokare att följa enskida väderstationer över längre tid även om de också justeras lite lättvindigt då och då. Stockholm och Uppsala har några av de längsta temperaturserier som finns och är därför intressanta. Jag tror de båda justerades uppåt vid något tillfälle på 70 eller 80- talet dock så det får du kolla när det var och hur mycket temperaturerna då justerades.

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/

 14. Svempa

  #10 Sigge

  Är du fn. I Makedonien?

 15. Allan Forsling

  # 10
  Antalet skeptiker ökar i och med att upplysningen ökar. Inser man att klimatet ändrats dramatiskt flera gånger under jordens historia, inser man att detta kan hända igen. Det kallas att ha ett öppet sinne.

 16. Björn

  Solkonstanten om 0.1% variation i TSI mellan solmax och min i 11-årscyklerna, lever kvar. Det som saknas i deras kalkyler är variationen mellan max och min i solar grand maximum respektive solar grand minimum. Vi går nu först mot ett långdraget minimum mellan cyklerna 24 och 25. Se länken nedan om solfläcksutvecklingen. Minimum prognoseras inträffa någon gång 2020, men den aktuella solaktiviteten är nästan redan att betrakta som ett minimum. Vad innebär den förlorade energin i stratosfären och dess påverkan på den atmosfäriska cirkulationen?

  http://www.solarham.net/regions/map.htm

 17. Björn

  Nedanstående länk skall bifogas till kommentar [16];

  http://www.solen.info/solar/

 18. Sigge

  #15 Allan Forsling

  Jag delar inte din uppfattning. Min uppfattning är att de som är yngre planerar för att klimatet kommer att bli varmare och med de konsekvenser det kan föra med sig.

  De som är benhårda klimatskeptiker är ofta äldre personer som haft uppfattningen länge att växthusgaserna inte påverkar temperaturen. Det finns också en typ av halvskeptiker också, de som inser att klimatet blir varmare av ökad mängd växthusgaser men tror att konsekvenserna blir minimala.

 19. sibbe

  # 10 Sigge
  ”#5 Lars Gunnar Remstrand

  Antalet människor som ifrågasätter att den globala uppvärmningen beror på ökad mängd växthusgaser minskar. Jag tror att det i huvudsak beror på klimatet blivit varmare under de senaste 40 åren. Varefter det blir varmare så blir skeptikerna allt färre. Det lär nog inte bli några förändringar i opinionen, så det blir fler skeptiker, om inte blir ett flertal år som är kallare än det varit på 2000-talet. ”

  Gunnar: här talar en hjälppräst i klimatkyrkan. Precis som i somliga religiösa rörelser så försöker Sigge skrämma dig, att bli gå samma ödet till mötets som det redan talas om i bibeln:
  Ananias och has hustru Sapeira: de dog på grund av att de inte riktigt trodde på Jesus. Apostlag. 5. 1-10…
  Och du kan dö på grund av att klimatförändringen slår till när som helst, menar Sigge.
  Han vet om att det inte kan bli kallare på jorden. Utan att GISS och NOOA manipulera fram globala värmerekord för varje dag, vecka, månad år och evighet. Gå och rösta på de gröna, om du vill bli frälst…

 20. Göran A.

  Hur kan det komma sig att vissa personer driver en klimathotande agenda och då tänker jag inte på vetenskapsmän? Svar. De får betalt för att göra det.

  Tänk om det vore på det viset att oljeindustrin sponsrade klimathotsskeptiker. Då skulle vi kunna få chansen till mycket mer utrymme. Men, tyvärr så har oljeindustrin valt att sponsra klimatalarmisterna. Nja, något enstaka litet bidrag har letat sig fram till någon forskning som råkar motsäga klimathotsalarmisterna. Fast det får de ju fasen för. Lite lustigt att klimathotsskeptiker inte får ta pengar från samma sponsorer som klimathotsalarmisterna får ta pengar från.

 21. sibbe

  # Sigge sällar sig till klimatskeptiker:
  Ibland så sker en fadäs i det man skriver:
  Antalet människor som ifrågasätter att den globala uppvärmningen beror på ÖKAD MÄNGD VÄXTHUSGASER MINSKAR. Så skrev Sigge. Och menar det väl inte, för så skrev Sigge vidare:
  Jag tror att det i huvudsak beror på klimatet blivit varmare under de senaste 40 åren.
  Dags att lufta bort gårdagens dimmor ur huvudet, Sigge:
  för om växthusgaserna minskar och temperaturen ökar, så kan det väl inte vara så att växthusgaser förorsakade temperaturökningarna?
  Sigge: välkommen till vår klubb son INTE tror på att framförallt CO2 är ansvarig för temperaturökningen globalt sett…

 22. Sigge

  #21 Sibbe

  Jag såg att jag formulerat mig dåligt. Nu går det inte att formulera om en text man lagt in. Om jag lägger in kommatecken så ser du att det är en bisats mitt i meningen.

  ”Antalet människor som ifrågasätter, att den globala uppvärmningen beror på ökad mängd växthusgaser, minskar”

 23. Sigge

  T19 Sibbe

  T o M UAH:s hårt kritiserade version 6,0 visar på en kraftig ökning av temperaturen sedan satellitmätningarna började 1979.

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2018_v6.jpg

  Satellitmätningarna verkar osäkra för att det är så stor skillnad mellan olika versioner. Den jag länkat till ovan visar på den lägsta temperaturökningen.

 24. Lasse

  Dieseln fick släppa ut 500 mg/km vid den första regleringen inom EU 2000 Euro3
  Nu gäller Euro 6 sen 2014 och gränsen 80 mg/km.
  En bils livslängd är väl 20 år. Om varje generation bilar blir 85% renare så..

  Media gör stor sak av att Volvo släppte ut 5 ggr mer än gränsen. Detta var vid ett prov.
  Ju mer komplicerad rening desto mer som kan gå fel.

  När seriös press som SVD skriver ner dieseln pga ett prov vet man att de har en plan!

  OT Samma tidning driver en kampanj om osäkra ålderstester. Precis som om det är det som är problemet med ensamkommande!

 25. Michael E

  Sigge, en ökning av jordens medeltemperatur från 288,4 K till 288,8 K är inte en kraftig ökning utan en ökning på ungefär 1 promille. Temperaturen har de senaste 150 åren ökat med ungefär 0,8 K där hälften skedde före 1950 då industrialisering ännu inte tagit fart. Sammantaget är detta tecken på ett mycket stabilt klimatsystem som inte påverkas särskilt mycket av stigande koldioxidhalter.

  Du skriver, ”Antalet människor som ifrågasätter att den globala uppvärmningen beror på ökad mängd växthusgaser minskar. Jag tror att det i huvudsak beror på klimatet blivit varmare under de senaste 40 åren. Varefter det blir varmare så blir skeptikerna allt färre.” Har du en källa på det eller är det rent önsketänkande?

  Det verkar gå dåligt ihop med t.ex. valresultatet i USA men det kanske är Svenska förhållanden som du menar. Även det verkar underligt med tanke på MP’s kräftgång och ett svalnande intresse för miljö och klimatfrågor inom väljaropinionen.

 26. Lars Cornell

  #10 #18 Sigge

  Du är ju alldeles förvirrad. Klimathotare och skeptiker har det gemensamt att de båda anser att koldioxid gör vårt klot varmare (AGW). Skillnaden ligger i att klimathotarna tror att det blir katastrofalt mycket (CAGW) medan skeptikerna anser att det bara blir litet och är godartat.

  Skeptikerna är således skeptiska till överdrifterna. De lägger också större betydelse i solens inverkan. Många anser att mer koldioxid är till större fördel för oss och livet på jorden är nackdel.

  Klimathotarna underlåter konsekvent att tala om koldioxidens nytta. Solens inverkan vill de inte gärna låtsas om.

  #5 LG Remstrand

  Länken som #3 Torbjörn gav visar hur tidiga klimatmodeller var felaktiga (Figur).
  Avsnitt 5 med figur visar på varför. De överdrev koldioxidens växthuseffekt rätt mycket.
  Avsnitt 4 med figur visar att runt 1940 var det rätt mycket varmare än nu, åtminstone på Grönland.
  Där har du också efterfrågat samband mellan jordens temperatur och solens utstrålning – intressant.

 27. Christer Löfström

  ”I begynnelsen var Skåne”
  Så börjar Herman Lindquist sin bok. Historien om Sverige – från istid till framtid.

  Hur mycket på Nordic Clean Energy Week som blir verklighet i framtiden blir intressant att följa.
  https://nordiccleanenergyweek.com/wp-content/uploads/static/NCEW-program.pdf
  https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-and-nordic-countries-host-energy-ministerial-meetings-next-year

 28. Lasse

  Sigge
  Var har det blivit varmare-vet du det?
  https://wattsupwiththat.com/2018/03/24/where-the-warmth-is/comment-page-1/#comment-2774354

  Hur såg det ut där mellan 1900 och 1930?
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm

  Jag tror du har rätt i din observation, att fler tror på uppvärmningen och CO2 kopplingen, men varför tror du på den?
  Du får gärna fråga-du är bland folk nu!

 29. Lasse

  Rättelse:
  Upplyst skall det stå!
  Earth hour drabbar inte alla!

 30. Sigge

  #26 Lars Cornell

  Skeptisk till överdrifter är jag också. Men jag är också skeptisk till lögnare. Det argument jag främst tycker illa om, som klimatskeptikerna ofta framför, är att det inte varit någon signifikant temperaturökning de senaste åren. Det kommer alltid att vara så att det kommer att vara en period, under de senaste åren, där det inte går att påvisa någon signifikant temperaturökning. Eftersom temperaturen inte stiger i jämn takt så kommer periodens längd att variera. Vi har ju hört klimatskeptikerna under lång tid framför att det inte varit någon signifikant temperatur ökning sedan 1998. Det har jag i och för sig inte hört efter 2016, men jag är övertygad om att inom några år så kommer klimatskeptiker att säga att det inte varit någon signifikant temperaturökning sedan 2015 eller 2016.

  När det gäller hur allvarliga konsekvenserna kommer att bli av temperaturökningen så kommer jag inte att uppleva det. Jag har nått pensionsåldern. Mina barn kommer knappast heller att ha problem, men möjligen mina barnbarn som med stor sannolikhet kommer att leva in på nästa sekel.

  Jag har ingen uppfattning om hur allvarliga konsekvenserna kommer att bli, bara att de inte kommer att ske under min livstid.

 31. Sigge

  #28 Lasse

  De flesta i min omgivning har märkt att klimatet blivit varmare. Vi har lite olika saker vi märker det på. De som är bönder märker det mest på att vårbruket är tidigare och att betessäsongen för djuren blivit längre.

  Själv så har jag två hållpunkter. Det ena är Valborgshelgen. Förr så hade gräset inte börjat växa vid den helgen, men under de senaste 10 åren så har det gjort det flera gånger. Det andra är älgjakten, förr så var det mesta avlövat första älgjaktshelgen. Numera sitter löven kvar in i november. Andra som bor vid sjöar märkt att islossningen är tidigare.

  För 20-25 år sedan så var många skeptiska till snacket om global uppvärmning. Nu när man lagt märke till olika saker som beror på att klimatet blivit varmare samtidigt som det är stöd från forskningen, så är det fler som tror på forskningsresultaten.

 32. Torbjörn

  #30 Sigge
  Det var bra att det blev kartlagt att du inte gillar Hansen

  ”Skeptisk till överdrifter är jag också. Men jag är också skeptisk till lögnare”

  ”Weart: This was a radiative convective model, so where’s the convective part come in. Again, are you using somebody else’s…
  Hansen: That’s trivial. You just put in…
  Weart: … a lapse rate…
  Hansen: Yes. So it’s a fudge. That’s why you have a 3D model to do it properly. In the 1D model, it’s just a fudge, and you can choose different lapse rates and you get somewhat different answers. So you try to pick something that has some physical justification. But the best justification is probably trying to put in the fundamental equations into a 3D model.”

 33. Sigge

  #25 Michael E

  0,8 graders ökning var fram till år 2000. Sedan dess har temperaturen ökat med 0,2-0,3 grader.

 34. Claes Forsgårdh

  Pererik Åberg har en klimatskola hos SVT. Eftersom i princip allt är lögner skrev jag till honom att han ska hålla sig till vädret istället eftersom han bevisligen inte kan något om klimatet. Klimatet ska hanteras av seriösa och kunniga klimatvetenskapsmän typ Lennart Bengtsson.

  Som gammal bilmänniska säger jag att dieselmotorn är helt överlägsen och det är den som kommer gälla i framtiden också om ingen ny fantastisk uppfinning som vi inte känner till idag dyker upp.

 35. Daniel Wiklund

  Den sista april 1984 satt vi ute (Luleå) på gräsmattan och åt middag, det var 18 plusgrader på kvällen. Det var barmark överallt. Den varmaste valborgsmässoafton på 150 år (sen mätningarna startade) I år 34 år senare lär det knappast upprepas. Vi har just nu över en meter snö, hittills bara en dag i Mars med plusgrader. Numera skräms man med att det blir varmare. Men för mig får det gärna bli fler varma valborgsmässoaftnar.

 36. Strumpan

  #35 Sedan jag flyttade för drygt tre år sedan (till något varmare klimat) har vi haft tre dåliga vårar med den förra som det riktiga bottennappet. De har även haft det gemensamma att vårarna varit tidiga, oftast kommit strax före eller strax efter månadsskiftet februari/mars. I år har dock mönstret brutits då vi fortfarande inte är i närheten av vår än. Får hoppas att det betyder att våren blir varm och go när den väl anländer.

 37. Lars-Gunnar Remstrand

  Stort tack till alla som kommenterat mitt inlägg och även givit mig underlag för hur jag ska förhålla mig till alarmisternas försiktighetsprincip.
  När jag läser era kommentarer slås jag av en sak. Vissa verkar ha en förutfattad mening när ni ser vem avsändaren är. Min erfarenhet är att det inte är en bra utgångspunkt för en bra dialog. Dialog, om ni orkar med lite mer etymologi, kommer från det grekiska ordet dialogos och innebär genom ordet, utredning eller samtala. På pricken eller hur! Dialogen ger oss en chans att utreda komplexa frågor genom att samtala! Utan förutfattade meningar eller åsikter.
  En bra dialog öppnar upp för lyssnande och är berikande. Fixerar man sig vid vem avsändarens är (vilket jag också gör tyvärr) riskerar man att inte vidga sitt synfält.
  Den teoretiska definitionen av information är att det handlar om det inte förväntade. Om informationen är helt förväntad, är den noll. Därför ska. vi applådera när informationen från en viss källa är helt oväntad.

  Det fanns en tid en Thomas P som alltid häcklades på KU. Nu var det ett tag sedan jag läste något av honom. Han har kanske skrämts iväg av alla kritiska kommentarer

 38. Guy

  Sigge # 18

  Du glömde en grupp. De som fruktar att klimatet blir kallare. Tyvärr är det ingen som förbereder sig för det scenariot i motsats till dina ungdomar som förbereder sig på värme. Värme, vad skönt!

  Folk i din omgivning har märkt att det blivit varmare? Det beror antagligen på att någon har gjort dom uppmärksamma på att så kan ske. Följden blir att dom ser ”tecknen”.

  Om jag personligen går igenom ”tecknen”, så har jag sett dom flesta mer än en gång. Det säger mej endast att vädret varierar. Min livstid är för kort för att på riktigt kunna tala om klimatvariation eller klimatförändring. Men för all del temperaturen kan stiga eller sjunka snabbt. På ett decennium faktiskt. Sedan gäller det att kunna följa med om det hålls på den nya nivån i 100 år eller mer.

 39. Lars-Gunnar Remstrand

  Följande text kom av någon anledning bort.
  Jag är en tämligen nytillkommen läsare av KU-bloggen. Den ger mig näring och styrka att stå ut med stunder då jag av mina bekanta nollifierats som en klimatnörd. När jag läser Ann Henrikssons, Per Welanders, peter Stilbs, Ingemar nordins, Lennart bengtssons, sten keijsers m.fl genomtänkta inlägg får jag ork att framhärda i min klimatskepticism. Men lika besviken blir jag när jag läser raljerande, svepande, förlöjligande kommentarer.

  Jag är så enormt glad att jag upptäckt KU. Jag önskar att fler gjorde det. Vi får väl börja med vår närmiljö. Om varje KU-läsare skickar till tio av sina bekanta, hur mycket skulle det utöka läsekretsen.

 40. Guy

  Lars-Gunnar R # 37

  Thomas P skräms inte iväg så lätt. Han är hjärtligt välkommen tillbaka i sak. Dom vanliga personpåhoppen behöver han inte ta med sig. Hans sakliga kommentarer var både kunniga och intressanta. Tyvärr övergick dom ofta i okväden.

 41. Bengt Abelsson

  #18 Sigge

  Du glömde en kategori skeptiker, de som anser / inser att ett modernt välfärdssamhälle inte är möjligt utan en stabil och säker energiförsörjning till rimliga kostnader.

  Sol och vind uppfyller ännu inte dessa kriterier, så ddn föreslagna medicinens biverkningar är värre än sjukdomen.

 42. thomas kaijser

  Torbjörn # 3.

  Tack för referensen till Principia-scientific och analysen av
  J.Hansen m.f:s artikel från 1981.

  Jag fick tipset om uppsatsen ” Climate Impact of Increasing
  Atmosheric Carbond Dioxide” för ett halvår sedan av Erik Lindeberg
  som nämnde den i en kommentar här på Klimatupplysningen. (Tack Erik.)

  Så jag har haft som plan att sätta mig in ordentligt i uppsatsen.

  Det är inte trivialt att läsa klimatuppsatser. Det är en salig
  blandning av obevisade påståenden – fyllda med siffror som
  kan vara rätt men där bakgrundsresonemang ofta saknas.

  Som jag säkert sagt många gånger har jag säkert granskat 50
  vetenskapliga rapporter på FOI och FOA, och nästan alla
  klimatuppsatser som jag tagit del av hade jag inte släppt utan
  förtydliganden om dom författats på FOI och jag varit rapportgranskare.
  Det finns en slapphet i argumenteringen, som jag inte hade accepterat.
  Och formler ska inte vara fel.

  Men dom skriver ju inte för mig – dom skriver för varandra. Och dom verkar acceptera
  litet luddiga argument och litet spewkulation här och där.

  Klimatforskare har sin forsknigsartikelkultur och den skiljer sig ganska radikalt
  från den matematiska. I matematiken ska varje steg i ett resonemang
  vara korrekt. Det får inte finns luckor. Tyvärr finns det ganska
  ofta luckor även i matematiska uppsatser, – det är svårt att bade hitta egna fel,
  som hitta andras fel, när slutresultatet känns trovärdigt, men ett bevis är inte
  korrekt förrän alla steg i ett argument är korrekta.

  Beträffande den ovan nämnda uppsatsen är jag inte imponerad. Redan
  första formeln visar sig vara felaktig ( saknas en 4), och det ger
  inget gott intryck att 7 stycken klimatforskare och förmodligen 2 eller 3
  refereer som jag förmodar också är klimatforskare missar
  att få ekvationen för in och utstrålning korrekt. Men för mig numera
  – inte särskilt förvånande.

  Thomas Kaijser

 43. Hej Remmen,

  det är inte lätt att orka hålla bloggen igång och precis som du är jag glad när det blir dialoger. När det gäller ”försiktighetsprincipen” så är ju ett sätt att handskas med det att fråga den som för fram argumentet ”vilka kommer att drabbas värst av uppvärmningen?”.

  Det är ganska vanligt att ”folk tror” att det är de fattiga i exempelvis Indien eller Afrika. Då finns det en kommentar som helt enkelt är att ”varför satsar Indien då på kolkraft?”.

  När det gäller Afrika så kan man åtminstone dra till med att Afrika blivit grönare de senaste decennierna — tack vare koldioxidberikningen av atmosfären.

 44. Karl Eider

  SvT summerar sin ”bevakning” av klimatfrågan inför valet.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flygskatten-och-kottet-i-topp-nar-anvandarna-tycker-till-om-klimatet

  SvT påstår:
  ”Intresset för klimatet har varit stort.”
  ”Många röster har höjts för att göra det dyrare att flyga.”
  ”Köttet nämns som miljöbov.”

  Påståenden från läsare som inte ifrågasätts av SvT:
  ”Man ser det som en rättighet att flyga iväg till spännande resmål under semestern. Vi måste sluta normalisera detta. Det skadar vår vackra jord.”
  ”Det är ju faktiskt så att fossila bränslen bara står för drygt hälften av växthusgaserna. Den andra hälften kommer från köttindustrin. Ändå är det bara förbränningen av fossila bränslen som nämns. Varför?”
  ”En stor klimatbov är flyget”

  Påstående från läsare som ifrågasätts av SvT:
  ”Att temperaturen gått upp. Att klimatet förändras. Det är ju fakta. Men det i sig bevisar ju inte att koldioxid från mänskliga aktiviteter är orsaken.”

  SvT motargument är det vanliga fake-argumentet: ”En åsikt som dock strider mot konsensus inom den vedertagna forskningen.”

  Intressant dock att de överhuvudtaget lät publicera en skeptisk åsikt.

 45. sibbe

  Komma skall det vara, visste jag väl, Sigge. Synd att du inte hoppade på tåget.
  Din temperaturökning sedan 2000 fram tills nu: satelliterna visar noll och det signifikant. Satelliterna är modellerade. NOAA:s siffror är väl också modellerade och visar 0,2 grader enligt dig.
  Satellit inte ok, men gissad temperatur från NOAA OK.
  En halv grad hade vi fram till 1945 helt utan CO2 inflytande. Än en gång samma fråga som ingen av dina fränder vill svara på: Varför ökade temperaturen under de första 50 åren av förra seklet? Om det är CO2 som driver tempen, så borde det väl vara omöjligt? Nog har ju GISS försökt ta bort Hansens siffror från före 1990, såtillvida att ingen av våra klimatfrälsta journalister har en aning om dem, men ändå: de finns.
  Likaså är Grönlands massminskning modellerad. Eller hur? Satellit OK, om det visar rätta värden, men fy skam då det visar fel värden?

 46. Sören G

  #44
  Påståendet att alla forskare eller 97% är överens bemöter man väl lättast med att man inte kan vara överens om det som man inte vet. Man känner ju inte till alla faktorer eller hur de påverkar klimatet. Och man har inte tagit med alla faktorer som man borde haft med i datorsimuleringarna. Solen, den viktigaste av alla, har man inte med.

  Folk tror att säkerheten i klimatforskningen är på samma nivå som när man beräknar banorna för himlakropparna.

 47. Ibland slinker positiva miljönyheter igenom SR:s filter. Järvarna har blivit fler och etablerar sig allt längre söderut. Och det trots de numera milda och snöfria vintrarna i Sverige!

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6910488

 48. Lars Cornell

  #31 Sigge
  Minnet är kort och går inte helt att lita på.
  Jag bor till-och-från på en ö i Tjust skärgård. För mig är isens beskaffenhet av stor betydelse. Förr plumsade jag genom ett par gånger varje vinter, har alltid haft isdubbar men aldrig använt, det finns bättre metod. Isdubbar är bara till för armstarka amatörer. Nu är jag äldre och vågar inte så mycket.

  Jag (vi) minns gärna de gånger vi åkte över isvidderna. I synnerhet månskensnätter, då är det helt trolskt.
  Däremot minns jag/vi inte lika lätt de tillfällen då vi inte färdades över isvidderna eftersom de inte bar.

  Det berättas om Gotte på Långö för hundra år sedan. Han hade sina föräldrar på Hultö. När han gick dit plumsade han i ibland, kravlade sig upp, gick vidare, plumsade i osv. Det var tydligen då som nu.

  Tänk själv !

  Isen varierar år-från-år med vädret det är lätt uppfattbart. Men variationer av isen med klimatet, nej det har jag inte kunnat uppfatta.
  I Stockholm är skillnaden i medeltemperatur januari – juli ungefär 25°. På 180 dagar förändras temperaturen således 0,14° per dygn. Mycket ungefär innebär 0.8° klimatskillnad en ändring motsvarande 5,7 dygn.
  På våren och hösten går det fortare. Då ändras temperaturen ungefär 6° per månad. Klimatändringen 0.8° blir då en förskjutning i tiden med 4 dagar. Det klarar du Sigge inte av att uppfatta och inte jag heller. På samma sätt är det med fåglar, isbjörnar, fiskar och koraller. Ingen av dem klarar av att uppfatta den klimatförändring som känsliga instrument och stora datorer påstår har ägt rum.

  Alla de förhoppningsfulla som försökt segla till Nordpolen, de fastnar i isen nu på samma sätt som förr.

 49. Torbjörn

  #42 Thomas
  Här är ytterligare en länk som berör problemet

  https://tallbloke.wordpress.com/2012/03/21/roy-clark-where-it-all-went-wrong-with-climate-science/#comments

 50. Göran A.

  Ovan framförs att klimatalarmister och klimathotsskeptiker skulle ha gemensamt att de tror på att koldioxiden påverkar jordens temperatur. Nä, så är det inte. Det är många klimathotsskeptiker som inte tror på att koldioxiden påverkar jordens temperatur det minsta.

  Jag är en av dem. Anledningen till det är att det hela är en hypotes. Vem kan visa att det inte är en hypotes utan bekräftat?

 51. Lars Cornell

  MIN METOD

  Jag har brakat genom isen kanske 50 gånger under 70 år och jag lever än.

  * När isen brister, böj dig framåt, då blir du inte blöt mer än upp till bröstet.
  * Fumla inte efter isdubbar. Då tappar du tid och luften går ur dina kläder.
  * Vänd dig på sidan i ’fosterställning’, kryp ihop.
  * En arm och en fot på isen.
  * Räta ut dig, nu är du till hälften uppe.
  * Upp med den andra armen och rulla runt.
  * Nu är du uppe, rulla bort från vaken.
  * De som använder spark eller skidor på is får ett kortare liv.

  Lars Cornell

 52. Karl Eider

  Hörde en kommentar från en deltagare i ”Storuman forever”:

  ”Jag tycker inte jag förbrukar så mycket klimat”

  Säger väl det mesta om den programserien.

 53. Ingemar Nordin

  Lars Gunnar R #5,

  ”Det är ett argument som framförs av de klimathotstroende Bl.a agronomen Johan Rockström, som jag har svårt att förhålla mig till. Det gäller påståendet att de värsta scenarierna är så katastrofala och därför måste vi tillämpa försiktighetsprincipen och förbereda oss för det.”

  Jag skulle vilja komplettera svaren på detta här. Det är ju så att de påstådda negativa konsekvenserna av en uppvärmning är ytterst osäkra. Ändå satsar politikerna miljardtals kronor på motåtgärder inför denna osannolika risk. Mot det skall man väga en 100%-ig risk för att sådana motåtgärder skapar ekonomisk, humanitär och miljömässig skada av stora mått. Vi ser de negativa konsekvenserna av dessa motåtgärder (ökade energipriser och drivmedelskostnader, höjda gröna skatter) sedan flera år.

  Ja, även IPCC insåg tidigt att motåtgärder skulle gå ut över ett lands befolkning och bli en tung börda, särskilt för de fattiga. Så därför skrev man in redan i Kyotoprotokollet att endast rika länder skulle behöva leva upp till avtalet. Samma sak med Paris-avtalet.

  Risken för ökad fattigdom är såldes säker. Med en försiktighetsprincip så bör man väl väga skador och risker mot varandra så att man undviker handlingar som riskerar stora negativa effekter? Och då är det väl uppenbart att vi bör undvika stora statliga gröna investeringar som skadar de fattigaste i samhället hårdast.

 54. Allan Forsling

  Enligt min åsikt motarbetar idag FN de människor som har det sämst i vår värld. Precis motsatt det som är FNs uppdrag. Så går det när karriärister tar över en organisation.

 55. Ingemar Nordin

  Göran A #50,

  ”Det är många klimathotsskeptiker som inte tror på att koldioxiden påverkar jordens temperatur det minsta.”

  Har du någon länk på det? Jag skulle tro att det är försvinnande få som inte accepterar modern strålningsteori.

 56. verner

  Titta in på Youtube på https://www.youtube.com/watch?v=JS5Bm44O_TQ
  Här redgör Prof Fritz Vahrenholt vad han anser om Germany’s Renewable’s Disaster.
  Ett mycket intressant inlägg om solceller och vindkraftverk.
  Detta är facit om Tysklands ”Omställning”. Låt oss se till att inte Sverige hamnar i denna helt vansinniga energiproblematik.

 57. Sigge

  48 Lars Cornell

  Jag blev påvisad av en bonde att vegetationsperioden blivit längre för ungefär 10 år sedan. Han hade mer koll på vårbruk och betessläppning än vad jag hade på hur gräsmattan växer. Dessutom hade han varit bonde i nästan 50 år på samma gård innan han lade ned verksamheten. Nu är det ju så att våra intryck stämmer väl överens med SMHI statistik över längden på vegetationsperioden. Synnerhet på våren så är det en ganska stor skillnad när det börjar växa.

  Jag är imponerad över din räkneexercis. Den var intressant, men det saknas att efter kalla vintrar så är det mer tjäle som behöver tina innan växtligheten kommer igång.

 58. Ingvar i Las Palmas

  #5 Lars-Gunnar Remstrand
  Eftersom ”klimathotsprojektet” inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt så är alla medel tillåtna inklusive att sätta munklave på de med en annan uppfattning.
  Och dessutom så handlar det inte om klimatet. Man har tagit metoden från religiös historia. Hota med något förskräckligt om du inte gör som vi säger.

 59. Björn

  Ärligt talat så slösas det mycket tid här på antropogen CO2. Ännu har ingen kunnat leda i bevis att just antropogen CO2 driver klimatet. Men däremot finns det empiriska erfarenheter som visar att solen kan både öka och minska den statistiskt beräknade globala temperaturen. Ett exempel är Maunder minimum under Lilla istiden. Antropogen CO2 finns och den ökar fortfarande, men det finns ingen anledning att fortsätta med denna navelskådning kring CO2. Det som nu är mycket konkret är solens minskande magnetiska aktivitet. Det är den vi skall oroa oss för. Historien bakåt visar på mycket dramatik om vi förlorar energi från solen i likhet med tiden under Maunder minimum. På detta fenomen och andra fenomen som följer med denna minskande solaktivitet, bör nu fokus läggas på. Det kan bara inte bli varmare när vi berövas UV-energi i stratosfären.

 60. Jonas Lindahl

  Hej jag såg detta på https://wattsupwiththat.com/2018/03/19/global-warming-on-trial-and-the-elementary-error-of-physics-that-caused-the-global-warming-scare/

  Jag själv är en lekman och klarar inte av att följa hans tankesätt. Har han rätt?

 61. Ingemar Nordin

  Jonas L #0,

  Roy Spencer är inte enig med Monckton http://www.drroyspencer.com/2018/03/climate-f-words/

  Monckton svarar här: http://www.drroyspencer.com/2018/03/lord-monckton-responds/

 62. Thomas Kaijser

  Tack Torbjörn #49, Jonas # 60 och Ingemar #61 för intressanta ”länkar”.
  Thomas Kaijser

 63. Daniel Wiklund

  Läste just på text-tv att 53% av svenskarna vill ha flygskatt. Hur i fridens namn kan det vara så, hur är frågan formulerad. Eller är det så illa att propagandan gett resultat. Miljöpartisterna är ju rikt representerade i journalistkåren. Detta lilla skitparti (tar risken att åka dit för hets mot folkgrupp) måste bara röstas bort till hösten. Att flygskatten införs just den första april är ju väldigt passande, eftersom Miljöpartiet är ett aprilskämt.

 64. Robert N.

  # 57 Sigge

  Klimatet har liksom vädret alltid varierat.
  Har en granne som i år fyller 97 år och han har ett flertal gånger påtalat att flera vintrar under 30 talet var förhållandevis varma.
  Både han och likaså hans föräldrar har hela deras yrkesliv varit fiskare i norra Uppland.
  De varma vintrarna medförde att havsisen aldrig lade sig, till och med inne i hamnarna var det isfritt.
  Vilket medförde att de kunde åka ut med båt och fiska även på vintern.
  Det har aldrig sedan 30 talet inträffat någon isfri vinter fram till 2018 i vår båthamn.
  En länk för isläggningen, som med mildare vintrar från ca 1880 i våra farvatten visar på de stor variationerna.

  https://www.havet.nu/dokument/Havet2007-klimat.pdf

  Ett klipp från länken.
   Sedan 1720 finns isläggningen relativt väl dokumenterat för varje år, vilket visas med staplarna i figuren. De kalla vintrarna har minskat i förekomst under 1900-talet, men de mycket milda vintrarna har inte blivit vanligare. Medelvärdet över tio år, illustrerad av den röda heldragna linjen, visar på stora, nästan cykliska, variationer över årtionden. Dessutom syns tydligt att 1900-talet haft mindre is än förgående århundrade. Första hälften av 1700-talet uppvisar liknande tendenser som senare delen av 1900-talet. Mest is fanns det i Östersjön på 1800-talet fram till dess att lilla Istiden avslutades under 1870-talet, då området istället övergick till en varm period. Med modellering har vi visat att sedan år 1500 har femton kalla och milda perioder inträffat i Östersjöregionen. växlingen från en period till en annan har gått snabbare än man tidigare trott. Några av perioderna har dessutom varit lika varma och isfattiga som nutidens vintrar. lilla Istidens (1400-1870) vintrar var inte heller genomgående kalla. tvärtom var de ibland mycket milda och med stor variation. Kalla perioder har generellt en större årlig variation än milda perioder.

 65. Robert N.

  Svåra isvintrar allt sällsyntare

  Situationen idag, med avseende på isutbredningen, liknar mycket den som var
  under 1730- och 1930-talen. Dessa årtionden karakteriseras av milda vintrar och lite is i Östersjön. De allra mildaste vintrarna, och följaktligen också de vintrar med minst
  is, inträffade 1961 och 1989. Då var endast drygt 12 procent av Östersjöns yta täckt avis, vilket motsvararen yta ungefär lika storsom Bottenhavet.
  I kontrast till detta finns flera vintrar då nästan hela Östersjön varit isbelagd. Senast det skedde var vintern 1987, då 97 procent av Östersjön inklusive Skagerrak och Kattegatt var täckta av is. Liknande situationer har inträffat flera gånger under 1900-talet, inte minst i början av 1940-talet. Förekomsten av sådana riktigt kalla och svåra isvintrar har under senare tid minskat och är nu ganska sällsynta, även om det ur ett historiskt perspektiv kan gå flera tiotals år mellan dem. Normalt brukar de återkomma med en period på 5–15 år.

 66. Svempa

  Här ett exempel vad folk verkligen tror om Klimathots-gagget (obs Sigge börs inte klicka på länken för sin hälsas skull)

  ”Kylan får folk att boka resa inför nästa vinter”;

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6910926

 67. Robert N.

  Kylan på frammarsch igen…

  Gielas
  -26,1 °C
  Hemavan Flygplats
  -25,6 °C
  Vilhelmina
  -22,7 °C
  Åsele
  -22,1 °C
  Petisträsk
  -21,5 °C
  Älvsbyn
  -20,5 °C

 68. Andreas

  #16, 17, 59 Björn,

  Att vi skulle nå solminimum så tidigt som 2020 är föga troligt eftersom cykler med låga toppar brukar vara utdragna. Innevarande cykel blir nog snarare 13 eller kanske tom 14 år lång vilket gör att minimum inträffar ett par år senare (ca 2022).

  Jag har liksom du, börjat bli orolig för vad som håller på att hända med tanke på de förändrade mönstren i jetströmmarna. Historiskt har missväxter och svält ofta sammanfallit med låg solaktivitet, som tex under Maunder- och Dalton minimum. Som grädde på moset är stora vulkanutbrott vanligare under dessa perioder. Med tanke på de missväxter som började dyka upp under förra året, som tex fruktskördarna i Europa samt vallskörden i främst norra Sverige, plus att vädret i år uppvisar liknande tendenser med plötsliga väderomslag nu senast långt ner i södra Europa och nordvästra Afrika, borde vi vara mer oroade. Jag tror därför att folk redan under innevarande år kommer att fråga sig vad som håller på att hända med vårt väder (klimat). Var det förresten någon i MSM som uppmärksammade Irlands snörekord i början av mars, då bönderna fick gräva fram får i snödrivorna, varav många hade frusit ihjäl? Det är märkligt att historien inte lärt oss vad en slumrande sol har ställt till för oss. Om man är lite konspiratoriskt lagd så kan man ju fundera över om det är så att det finns krafter som vill att vi ska fokusera på fel sak (dvs CO2) medan katastrofen i verkligheten smyger upp bakom ryggen på oss, med syftet att begränsa befolkningsökningen eller tom minska den.

 69. Ulf

  Svar Sigge,

  Jag tror som du att yngre människor i Sverige är mer benägna att tro på klimathotet men det beror på den massiva propaganda de är utsatta för. Äldre människor som varit utsatta för detta tidigare i Sverige och sett hur fel det blev kan stå emot det är svårare för yngre människor som saknar erfarenheten.
  Att tron på klimathotet skulle ökat internationellt däremot är helt fel, tvärtom så har USA valt en administration som inte tror på detta. Sannolikt för att man ser att vädret blir kallare eller oförändrat, vilket också verkligheten visar med små temperaturförändringar över tiden. I länder som Kina och utvecklingsländer är detta en icke fråga långt ner i prioritering. Kina är bara intresserad av att öka sin makt och frågan är bara intressant för att minska fiendens inflytande. I Sverige har vi en lång tradition att vara naiva när det gäller Kina tyvärr. Läs gärna Ola wong i SvD så lär du dig en del om detta.

 70. Ulf

  Svar Lars Gunnar Remstrand,

  Försiktighetsprincipen kan man lika gärna vända på. Det kommer att kosta ofantliga summor att dra ner på koldioxiden i en snabbomfattning. USA och Västeuropa minskar utsläppen emedan Kina och utvecklingsländerna ökar kraftigt. Massvis av fattiga människor kommer att dö pga minskad ekonomisk tillväxt om vi tillämpar försiktighetsprincipen det är huvudargumentet och anledningen till att jag engagerar mig i frågan. Att väst ska betala genom bidrag till utvecklingsländer är trams vi vet att den politiken bara leder till korruption och ännu mer svält.
  De som vill tillämpa försiktighetsprincipen har en sak gemensamt de förstår inte ekonomi. De förstår inte vad Hans Roslund förmedlade under flera år. De förstår inte att de senaste 30 årens ekonomiska tillväxt lyft massor av människor ur fattigdom och de förstår inte att försiktighetsprincipen kommer att göra det omvända.

 71. Sigge

  #69 Ulf

  Jag har en annan uppfattning om vad som gör att yngre människor är mer benägna att tro på klimatet blir varmare p g a ökad mängd växthusgaser. Det här tar jag utifrån människor i min bekantskapskrets, så det är ingen vetenskaplig undersökning alls.
  Det här med varmare klimat har diskuterats sedan 70-talet. Många i min ålder (60-70 år) skaffade sig på 70- och 80-talet en uppfattning om växthusgasteorin var felaktig för att klimatet inte hade blivit varmare. Trots att forskningen kommit längre och att klimatet blivit varmare sedan dess, så håller de benhårt fast vid en åsikt de skaffade sig när de var yngre.

 72. Daniel Wiklund

  Du Sigge säger att man på 70-talet diskuterade om varmare klimat. Om jag inte minns fel så pratade man väl om risken för en ny istid. Men om några dagar så börjar vi ju betala flygskatt. Och koldioxidskatter har vi ju betalat i flera decennier nu, är det kanske därför som det just nu är kallt ute. Miljöpartiet har säkert flera koldioxidskatter på gång. Av någon konstig anledning verkar dom vilja ha kallare väder.

 73. Lars Kamél

  Försiktighetsprincipen enligt Riodeklarationen innebär att när vetenskapen är osäker inför ett möjligt hot, ska vi genomföra kostnadseffektiva åtgärder för att minska risken. Det finns inget kostnadseffektivt i en snabbavveckling av de fossila bränslen, eller just några föreslagna klimatåtgärder alls. Det är bara slöseri med pengar till ingen nytta, utan tvärtom med stora negativa effekter för mänskligheten.
  När klimataktivister talar om försiktighetsprincipen, är det (nästan?) alltid en annan, vettlös definition som gäller: Vi ska vidta vilka vansinnigt dyra och förmodligen verkningslösa åtgärder som helst för att undvika den (obevisade) klimatkatastrofen. Att boten då är mycket värre än den möjliga soten, struntar man fullständigt i. Eller kanske anser det önskvärt?

 74. Lasse

  Sigge
  Du beskriver tydligt vad ”mannaminne” innebär.
  Om det finns en periodicitet på 60 år så är det äldre generationer du skall fråga och inte gå till dina egna erfarenheter.
  Det är visat att Svalbard upplevde en uppvärmning på 5-8 grader mellan 1900 och 1930, precis som idag.
  Det är där anomalien i temperatur finns idag!
  Då berodde det inte på CO2.

 75. Lasse

  Arktiska isens utbredning nu på topp , men mindre än vanligt. NASA har god kännedom om tjockleken på isen och alarmerar för fullt.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180323141334.htm
  Fast där isen skulle ha en tjocklek av 40 cm fastnade en ubåt på väg upp.
  https://www.fort-russ.com/2018/03/us-nuclear-submarine-gets-stuck-in-arctic-ice-deterring-the-russians/

  Det är svårt att övertyga skeptiker med falska nyheter.
  Å andra sidan är liten utbredning av isen ett bra bevis för hur effektiv utjämning av temperaturen är.

 76. Ulf

  Svar 71 Sigge,

  Min teori om unga bygger jag på att klimatångest endast existerar i Sverige. Du blir svaret skyldig varför unga i andra länder inte uppvisar samma problem.

  Vad gäller 1970 talet då jag själv var ung så fanns klimathotet på agendan dock inte någon uppvärmning utan högljudda varningar om en ny istid. Det var detta och överbefolkning man skrämdes med på den tiden. Någon diskussion om uppvärmning fanns överhuvudtaget inte så där minns du helt fel om du nu är gammal nog att ha varit med på 1970 talet.
  På den tiden kände dock vänstern inte något stort behov av propaganda på området. Fortfarande kunde man hävda att Kina och Sovjet var bättre samhällen än Väst eftersom gränserna var stängda. Naturligtvis kunde vi med fungerande hjärnor inse hur illa det var beskaffat trots fake news ifrån media med SVT i spetsen.

 77. Ulf

  Svar Sigge,

  FN:s klimatpanel bildades 1988 men en sak kan jag hålla med om. Är man uppväxt med hot om istid så blir man rätt skeptiskt när det 10 år senare handlar om hot om uppvärmning allteftersom temperaturen minskar eller ökar marginellt. Det är lätt att tro att det hela handlar om ideologi och har väldigt lite med verkligheten att göra. Själv funderar jag på vad man ska hitta på nästa gång när temperaturen slutar öka. Ny istid?

 78. Daniel Wiklund

  I Upplands Väsby eldade ett maskerat gäng upp 12 bilar. Kan det vara miljöpartister som maskerat sig. Ju färre bilar som körs ju mindre koldioxidutsläpp.

 79. Sören G

  Klimatångesten hos unga är främst skolans fel. De följer nog inte media i någon större utsträckning. – Skolans uttalade uppgift är att uppfostra ungdomarna i kritiskt tänkande och ifrågasättande (varpå de ifrågasätter behovet av vissa kunskaper i t.ex. matematik). Däremot är ifrågasättande av klimathotet inte tillåtet. Här råder total indoktrinering och hjärntvätt.

 80. Lasse

  #79 Sören G
  Sverker ”soptunnan” Olofsson fick en klimathotsotroende på tråden nyss i Ring P1.
  Han raljerade och påpekade att det är få som inte tror att klimathotet är på allvar.

  En man som är så van vid kritiskt granskande journalism borde väl veta bättre än att avfärda kritik mot medias bild kan man tycka. Inringaren förklarade för honom att det är inte flertalet som alltid vet bäst.

 81. Håkan Bergman

  Allt är inte elände, dagens glada nyhet.

  https://www.dn.se/nyheter/politik/stort-medlemsras-for-mp-finns-en-stark-kritik/

 82. Tor

  Det är kallt även på södra halvklotet

  http://www.abc.net.au/news/2018-03-26/first-snowfall-of-the-season-in-victoria/9586286?pfmredir=sm

  Förväntar mig att UAH för mars sjunker
  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 83. pj

  Angående försiktighetsprincipen.

  Enligt försiktighetsprincipen bör alla avlidna personer som begravs få en spetsad påle driven genom hjärtat! Vi vet inte om det begränsar antalet vampyrer, men det har ju i alla fall ingen skadlig påverkan!

  Till skillnad mot försiktighetsprincipen i klimatgeschäftet där vi vet att den leder till massvis med negativa konsekvenser!

 84. Michael E

  Det här är hejdlös roligt i all sin ironi, https://m.nvp.se/Varmdo/Varmdo/tjock-is-stoppade-mp-doppet/?ent=m.

  Miljöpartiet i Värmdö skulle bada i isvak om man bara fick in tillräckligt många klimatlöften. Man fick det men lyckades inte borra hål i isen eftersom den var för tjock 🙂

 85. Håkan Bergman

  Påsken börjar bra i år.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/valjarbarometer-miljopartiet-far-lagsta-stodet-nagonsin/

 86. Birgitta

  Måste faktiskt konstatera att de enda konspiratörerna som existerar verkar häcka här.
  Jag har sällan läst så mycket trams.
  Det är nästan så man börjar undrar om man även på denna sida tror och hävdar att jorden är platt?
  Min gissning, baserad på fåniga kommentarer här om att det gärna får bli varmare i Sverige,
  är att ingen här har några funderingar på att,
  ökade medeltemperaturer, isar som smälter, ytterligare ökade temperaturer då kylsystemet minskar (isarna)) och ökad strålning från solen när isen inte längre reflekterar bort lika mycket strålning, havsnivån ökar, salthalt som minskar, vindar och strömmar byter riktning så även Golfströmmen,
  så är det inte varmare det blir i Sverige utan tvärsom kallare. Golfströmmen är den som ger oss det mildare klimat som vi annars inte skulle ha.

  Den som inte har märkt förändring i det svenska vädret måste vara lite dum och/eller blind.
  Den som inte vet hur snabbt djurbeståndet (olika arter dör ut varje dag) minskar på jorden måste vara lite dum och /eller blind.
  Den som inte förstår allvaret i att en så stor del av korallreven har bleks och dött ut måste vara lite dum och/eller blind.

  Men sitt ni här för all del och tramsa. Tack och lov så är ni numera en ignorant minoritet, som dem som hävdade att jorden är platt, och precis som dem självdör ni när verkligheten kommer ikapp.
  Era små avkommor kommer att tacka de som kämpade för en hållbar utveckling i symbios med moder jord, om vi nu hinner i tid så att vi har något hem och framtid att lämna efter oss.

 87. Bengt Abelsson

  # 86 Birgitta

  Du menar att många djurarter dör ut, flera per dag, är det rätt uppfattat av mig?
  Under den senaste 10-årsperioden ska alltså, som minimum, 10*365*2 eller grovt räknat 7000 djurarter ha dött ut.
  Min enkla fråga är: Vilka?
  Kom med en lista och omvänd mig.

 88. Ingemar Nordin

  Birgitta #86,

  Om vi bortser från dina tirader om hur dumma vi är och tar upp dina faktapåståenden istället:

  ”ökade medeltemperaturer, isar som smälter, ytterligare ökade temperaturer då kylsystemet minskar (isarna)) och ökad strålning från solen när isen inte längre reflekterar bort lika mycket strålning, havsnivån ökar, salthalt som minskar, vindar och strömmar byter riktning så även Golfströmmen,
  så är det inte varmare det blir i Sverige utan tvärsom kallare.”

  Till att börja med så är det tveksamt om den issmältning vi sett på Antarktis har med koldioxiden att göra. Liknande minskning hade vi under 30-talet. Den totala mängden is verkar vara konstant eftersom havsisen i Antarktis ökat. Att Golfströmmen skulle byta riktning är bara skrämselpropaganda i media. Havsforskarna har avskrivit det hotet som orealistiskt.

  ”Den som inte förstår allvaret i att en så stor del av korallreven har bleks och dött ut måste vara lite dum och/eller blind.”

  Att koraller bleks hänger mer samman med låga havsnivårer och oförsiktigt fiske med redskap som förstör än med temperaturer i vattnet. Havsvatten blir också något mindre basisk (dvs ej sur). Påverkan är dock marginell och koraller har en stor motståndskraft mot olika PH-värden som också sker naturligt.

  Det finns mycket att lära om klimatet och dess effekter på djur och natur. Jag rekommenderar en kurs i detta ämne, vilket du tyvärr inte kan få via dagstidningar eller public service.

 89. Slabadang

  Tack Birgitta!
  Det var länge sedan vi hade någon som så uppenbart helt okritiskt svalt hela Grinpiss-alarmismen med hull å hår! De va banne mig inte illa hur många många klimathotsmyter du hann radda upp i ett enda inlägg. Vi som är lite mer sakligt insatt i det hela du vet typ data å sånt ? .. kan ju vara lite generösa och ha överseende med att du måste varit isolerad inom typ MP eller någon annan verklighetsfrånvänd extremistorganisation mycket mycket länge.