Skall skogen offras på klimatreligionens altare?

Här är ett gästinlägg av Lars Cornell föranlett av planerna att Gotland skall ”gå före” och bli 100% fossilfritt.

Brandsma
Erik Brandsma

Energimyndighetens generaldirektör, Erik Brandsma, avgår .

Kan det möjligen finnas ett samband med att Energimyndigheten av Regeringen beordrats utarbeta en plan för att Gotland skall förses med förnybar energi 100%? ”Gotland skall gå före och visa vägen”, har ni hört det förut? Det är ett omöjligt uppdrag som varken Brandsma eller någon annan kan klara av till rimlig kostnad och konsekvens. Men med ett sådant misslyckande förlorar Brandsma förmodligen Regeringens förtroende och skall då enligt regelboken ersättas. Ingen ny har utsetts. Kanske kan vi ana en konflikt mellan Brandsma och energiminister Ibrahim Baylan.

Om bara några dagar den 30 mars skall  Energimyndigheten redovisa uppdraget till Regeringen.

Det oroväckande är att energiminister Ibrahim Baylan inte inser att han utfärdat ett omöjligt uppdrag. Om vi fördelar Sveriges yta blir det ungefär 100 * 200 m på var och en av oss tio miljoner som bor här nu. Hälften kan användas till att producera energi på olika sätt. Det inses intuitivt att inte ens Sverige är stort nog att producera ’förnybar’ energi i tillräcklig mängd. Beaktar vi att med nuvarande ökningstakt kommer det att år 2100 bo 22 miljoner i Sverige blir det ännu mer omöjligt.

Visserligen växer svensk skog så det knakar och lantbrukets produktion ökar. Det är en följd av den klimatförbättring på nästan en grad som vi haft de senaste 100 åren. Skogsstyrelsen beräknar i sin rapport nyligen att skogens växtkraft ökat med 20% genom klimatförbättring med mildare vintrar och längre växtsäsong. Lägger vi till det 20% bättre växtkraft (försiktig bedömning) genom stimulerad fotosyntes på grund av höjd koldioxidhalt så får vi 40% ökad tillväxt av skogen år 2100 jämfört med nu. 
Svensk skogs tillväxt är ca 100 miljoner kbm/år. Klimatförbättring med 40% ger ökad tillväxt med 40 milj kbm skog. Om värdet är 500 kr/kbm blir värdet av klimatförbättringen 20 miljarder kr/år för Sveriges skogsägare. Det är inte fy skam.

Till det kommer ökad tillväxt av grödor od. Jordbrukets produktionsvärde är 54 miljarder kr. Om koldioxid och klimatförbättringar kan höja produktionen med 30% blir värdet 16 miljarder kr/år till glädje för vårt land och dess lantbrukare. 

Man ersätter inte 120 TWh olja och 60 TWh kärnkraft utan enorma kostnader, konsekvenser och miljöförstörelse. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. Nackdelarna med mer koldioxid är obetydliga om de ens finns och i marken gör kolet ingen nytta. 

Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna säger,
–  I princip allt som man kan göra av olja kan man göra av trä.
Han anser att träprodukter kommer att spela en viktig roll i omställningen till fossilfritt. 
I princip har han rätt, men i praktiken helt fel. 

1 – Kostnaden blir gigantisk. Människor kommer inte att vilja vara med och betala pris och konsekvens.
2 – Ännu finns inte tekniken, det har experimentet Gobigas visat till en kostnad av två miljarder kronor.
3 – Sverige och världen är inte stort nog att förse oss med råvara.
4 – Man ersätter inte 120 TWh olja och 60 TWh kärnkraft hur lätt som helst. Jag anser att det inte ens är möjligt, 
  Tyskarnas Energiewende har smärtsamt visat det.
5 – Vi når inte upp till 2° ens om vi gör ingenting, inget att oroa sig för således.
6 – Skall vi förstöra vår miljö och vårt välstånd för en klimatförändring som är så liten att den inte ens är mätbar?

Det är märkligt att vi anser att vi i Sverige kan använda vår skog helt utan begränsning som en källa till råvaror och anse det vara miljövänligt, samtidigt som vi fördömer det när det sker i andra länder.

Propagandister som tex Johan Rockström, Pererik Åberg känd meteorolog, Erika Bjerström SVT och Jenny Stiernstedt SVD skriver ”Redan nu kan vi se … ”.
Var finns den människa, den fisk, den isbjörn och den korall som kan uppfatta något så litet som 0,8° på 100 år och i havens 100 m översta skikt endast hälften av det?

Visst skall vi vara sparsamma med jordens resurser, men att grunda den sparsamheten på en lögn, lögnen om koldioxidens skadlighet är inte rätt sätt att gå till väga. Det undergräver förtroende för vetenskap och vetenskapsmän.

Många unga och även vuxna har klimatångest. Det finns ett bra botemedel. Berätta sanningen för dem. Då försvinner ångesten på ett naturligt sätt. Vi är många som är mycket mer oroade av Regeringens klimatpolitik än av det framtida klimatet.

Följande brev till Klimatpolitiska rådet innehåller mer information.
 
Lars Cornell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Strumpan

  För några åt sedan gjorde jag ett räkneexempel på att ersätta fossil diesel med dito baserad på rapsolja. Tyvärr vet jag inte var jag gjort av det dokumentet men skulle vi ersätta all diesel fick vi inget kvar att äta i vårt land. Sedan räknande jag på att göra jordbruket ”självförsörjande” på bränsle. Resultatet gav att det förmodligen skulle vara mindre yteffektivt än att ersätta traktorer med hästar, om än inte tids- och arbetseffektivt.

  Ser man vidare till verkligheten där rapsen måste ingå i en vettig växtföljd skulle det vara helt omöjligt även om vi skulle importera all mat vi behövde.

 2. Jalle

  Ang brevet som det länkas till ovan:

  ”Att Jorden snurrar litet snabbare är ett starkt bevis för att polarisarna inte smälter.
  Jämför en isprinsessas piruett, när hon sträcker ut sig roterar hon snabbare.”

  Öhm …

 3. Peter Stilbs

  Under andra världskriget gjordes en mindre volym produkter utgående från trä som råvara. Det går också med brunkol och annat, som man gjorde i Tyskland. Men givetvis är det dyrt och miljöovänligt.

  Gengasbilar var också en nödlösning. Undrar om MP skulle vila släppa in dom i stadskärnorna? De är ju 100% hållbara…

 4. Rolf Mellberg

  För några dagar sen kunde man i Vetenskapens Värld (SVTPlay) lära sig om Thoriumreaktorer som sannolikt förlorade i konkurrensen gentemot ”de typer som vann” (för 50-60 år sen) därför att de inte var lika bra när man även ville bygga atombomber. Sedan dess sitter hela västerländska kärnkraftindustrin fast i en konservatism, som de knappt kan ta sig ur med mindre än ett kraftfullt statligt ingripande.Men de politiska förutstättningarna för det är ju inte ljusa precis. Men hopp finns ändå därför att (främst) Kina och Indien har nog den politiska viljan som krävs tillsammans med energibehovet och kapitalet.
  Frågan är om erfarenheterna från Tyskland snart skulle kunna bädda för en kärnkraftsvänlig våg här i Sverige – och andra västländer. Thoriumreaktorer – med bränsle i form av smält salt – har rejäla fördelar.
  Därtill kan man konstatera att en storskalig Thoriumsatsing skulle leda till lägre CO2-utsläpp av astronomisk dignitet. Detta förhållande kan kanske vara en verklig fördel eller bara ett taktiskt argument.
  Kul f.ö. att man gärna pratar om den nya CO2-fria stålprocessen som forskas om men ingen journalist har stake att fråga hur dom ska få fram den gigantiska mängd el som krävs för att producera all denna vätgas. (Thorium-reaktorer är naturligvis svaret)

 5. Mattias

  Tack Lars! Så viktig och undanskymd problematik du tar upp. Jag har bara lite klimatångest, men desto mer ångest över den rovdrift som sker i svenska skogar. Trots en tillväxt på 30-40% i skogen blir omloppstiderna kortare, kalhyggen och virkesåkrar breder ut sig. Fortfarande huggs de kvarvarande spillror av naturskog/urskog ner i Sverige. De första decennierna efter ett kalhygge blir det dessutom en koldioxidskuld då koldioxid frigörs – gynnar inte alls klimatet kortsiktigt. Om man menar allvar med att snabbt få ner koldioxidemissionerna på kort sikt är det ju helt fel att avveckla väl fungerande kärnkraft i förtid. I princip är det ju bra att minimera fossila bränslen inklusive biobränslen så att oljeprodukter/skogsprodukter istället kan användas för att tillverka plast och andra aromatiska produkter som tex. läkemedel istället för att eldas upp. Om politiker förde ut det budskapet istället för den antropogena koldioxidhypotesen så skulle de slippa den prestigeförlust det skulle innebära om de tvingas erkänna att koldioxid har en mindre påverkan på klimatet än vad man nu hävdar.

 6. Arne Nilsson

  Häromdan såg jag Blue Planet 2 på TV. Fantastiska bilder. Men, på slutet dök det upp lite om plast i haven. Där handlar det om ett reellt miljöproblem. Inte så mycket att vi i västvärlden kastar påsar i haven utan mer om att plasten faktiskt finns där. Om vi nu har oändliga resurser för att rädda planeten från koldioxid kunde vi kanske satsa några kronor på att dels samla upp dessa ”plastöar” som tydligen finns och dessutom förhindra att nya skapas? Jag gissar att de många gånger uppkommer genom att man i många länder inte hanterar sitt avfall rätt och när det spöregnar så hamnar avfallet i havet.

 7. Lasse

  Är det redan första april?

  Gotland fossifritt är ju en katastrof!

  Havsnivån skulle dränka dem!

 8. femman

  Gällande plast https://www.nordiskbioplastforening.se/2017/10/27/nastan-allt-plastavfall-haven-kommer-fran-tio-storre-floder/
  Gällande olja. Vi har tagit upp ca 50% redan. Vi behöver kanske snåla på det som finns kvar.
  Gällande Thoriumreaktorer. Där ligger en bra framtid dessutom kan man på köpet bli av med utkänt uranbränlse.
  Det jag ändå vill säga är att även om man inte tror att CO2 styr klimatet så är det inte samma sak som att man är emot all alternativ energi som solenergi. För vi går emot energibrist så småningom. Men vi måste hitta smartare lösningar än att hugga ned skog eller använda åkrar för energi. Dom kommer bara det lider. Under tiden får stå ut med lite idiotiska lösningar med våra skattepengar. Verkligheten kommer ifatt alla det tar bara lite längre tid för somliga.

 9. … Nu 3 000 vindsnorror som producerar intermittent 15 TWh årligen dvs 10% av energibehovet…. gott och väl 10 gånger fler vindsnurror räddar finns 40 miljoner ha i landet men en hel del är sjöar osv säg att 10 miljoner kan hysa dessa 30 000 snurror… varje snurra kräver minst 25 ha i medel eller totalt i runda slängar 10% av tillgänglig yta… eller mer…. MEN effektbalansen är bara till hälften säkrad…. ja om vi inte skall elda trä och liknande för naturligtvis kan vi inte elda plast från olja t.ex. eller kol eller olja…. Så länge Vattenfall styrde sin energi och effektförsörjning på egen hand hade vi ett briljant elproduktionssystem… sedan kom miljövänner mot kärnkraft och för vind osv….. vilket av någon bisarr anledning gjorde att de investerade i gas och kol osv…. och som lök på laxen bygger man elnät som skall leverera el från Norrland (vind och vatten) till områden utanför Sverige…. och lite granna i områdena kring våra större städer också….. varför inte då stamlinjenäten ändå byggts ut bygga ett kärnkraftverk 3*1.6 i Sollefteåtrakten och ett uppe vid Luleå ? Enkelt att exportera till Norge och Finland då….

 10. Göran A.

  #8 Femman

  Vi kommer aldrig att lida brist på energi. Hur mycket energi vi har tillgång till är bara en teknisk fråga.

  Jag är emot alternativ energi som är oekonomisk eller som subventioneras. En vindsnurra eller solfångare kan vara alldeles utmärkt där det inte finns tillgång till andra sätt att få energi eller som komplement till energi som måste produceras med petroleumprodukter där kostnaden för transporten är hög. Kan till exempel vara på en ö. Då kan man spara in lite på dyrt bränsle.

  Vi behöver inte stå ut med någonting med våra skattepengar. Entreprenörer kommer att lösa de flesta problem. Det är bara korkat att ta pengar från deras utvecklingsarbete och ge till korkade politiker som driver korkade projekt.

 11. Arne Nilsson

  Femman # 8 Se där. Ungefär som jag gissade. Vi måste stödja sådana initiativ att stoppa plasten innan den hamnar i haven. Normalt gillar jag inte SIDA men här är ett område där vi kunde göra skillnad. Isabella Lövin, var är ditt engagemang? Men visst, det handlar ju inte om koldioxid.

 12. Björn

  Självklart skall vi inte offra någon skog på grund av en demagogiskt och orealistiskt förd politik, främst från vår regering. Vår skog är en tillgång som skall användas till pappersframställning och för vidare förädling. Märk väl, denna förädling skall inte omfatta drivmedelsframställning, för då bränner vi upp denna råvara. Förhoppningsvis får vi en riksdagsmajoritet i september som förstår att vi inte längre kan föra en idealistisk politik, vilken som nu är fullständigt destruktiv. Vuxna och mogna politiker inser att vi måste förhålla oss pragmatiskt till en reell verklighet, utan förvrängning av våra sinnen med dogmatisk och pseudopåverkad vetenskap.

 13. Lasse

  Plast borde vara värdefullt som råvara för ny plast eller för utvinning av energi.
  Ett Västeråsföretag, Cassandra oil, har en teknik att göra olja av plasten.
  Ett alternativ är ju att elda den. Det görs i Slite.
  https://www.cementa.se/sv/koldioxid

 14. Björn-Ola J

  Det är väl självklart för var och en att för att rädda vår skog från klimatförändringarna, så är bästa sättet att hugga ned träden och elda upp dem.

 15. Björn-Ola J

  Vad kallar vi svensk skogsbruk när den tillämpas i Brasilien? Skogsskövling?

 16. femman

  re # 10 Har inget emot att nån skattekrona går till forskning på ny energi. Marknaden verkar tex inte klara av att ta fram Thoriumreaktorer då det finns ekonomiska intressen emot. Så fri marknad är inte alltid det bästa samt att det kostar att ligga i framkant gällande forskning. Problemet är kanske att för många politiker fått CO2 på hjärnan och har svårt att tänka klart förnuftigt.
  Tror dock att billig energi kommer bli ett problem i framtiden för planeten. Men inte bara oljan sinar utan även mycket annat.

  http://www.tomaslindblad.se/Fornyade/Nar_tar_det_slut.html

 17. tty

  ”Gällande olja. Vi har tagit upp ca 50% redan.”

  Knappast. Ta ”the Permian Basin” i USA som varit intensivt utnyttjad i drygt 100 år. Där är produktionen nu större än någonsin, nummer två efter det största fältet i Saudiarabien, och två tredjedelar av oljan finns fortfarande kvar i marken:

  https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-27/the-permian-basin-still-has-an-awful-lot-of-oil

 18. tty

  #13

  Plast är ju olja i fast form. Det verkar enklare att elda med den än att förvandla den tillbaka till olja.

 19. Kristian Fredriksson

  Jag hoppas verkligen Miljöpartiet går före och visar vägen, rakt ut ur Riksdagen i september.

 20. Svempa

  #18 tty

  Ja det är ju utmärkt att använda oljan på olika sätt innan den bränns för energiproduktion. Samma sak med träfibrer. Först t.ex. förpackningar och engångsartiklar och sedan energi när det bränns som avfall.

 21. femman

  re # 18 Bra att man hittat lite mer olja men hur många månader räcker detta för hela planeten.
  För övrigt vet ingen hur mycket olja tex saudi har kvar. Det går åt mer och mer vatten att pumpa ned för att hålla kvar produktionen vilket inte är så bra i ett land med brist på vatten. Så kanske måste vi fylla på med lite annan energi både här som där i framtiden. Dock inte tallarna på gotland dom får gärna stå kvar.

  http://www.peak-oil.se/2017/01/varldens-sjatte-storsta-bank-varnar-for.html
  http://oljepris.se/gulf.html

 22. femman

  La in felaktig länk om saudi. Här kommer rätt länk. För övrigt lämnar jag härmed allt oljesnack.
  Om några år får vi rätta svaren både om det samt om det blir kallare pga solen.

  http://oljepris.se/saudi.html

 23. Claes Lindskog

  Apropå plast!
  Jag tror liksom några andra varit inne på att den mesta plasten i världshaven inte kommer från västvärlden (även om hanteringen kan förbättras även här) utan från tredje världen där folk inte har tid och ork att tänka på plasten som ett hot. Jag har själv sett att i staden Varanesi (fd Benares) i Indien hade de en plasttipp ner mot Ganges som omfattade säkert 0,5 miljoner kbm. I Urubambas dalgång (nära Machu Picchu) hade varje liten by säkert 100 kbm plastskräp i en tipp ned mot floden.
  Problemet är här hur man får folk att få tid och råd att engagera sig för en uppstädning. Tips efterfrågas.

 24. Peter F

  Hit ska ni åka om ni vill se och uppleva riktig skog. Den äldsta tall vi hitta/borrat är jämnårig med Gustav Wasa. Låt skogen leva. Tillåt blädning och inte bara kalavverkning.

  http://boka.hemavantarnaby.com/sv/se-gora/a359099/vindelfjallens_naturreservat_359099/detaljer

 25. Lasse Forss

  Det är anmärkningsvärt att man räknar med att temperaturen har stigit med 1 grad sedan åt 1900 och att det skull vara allvarligt. Men engradersuppgången inträffade redan under trettiotalet. Därefter har det inte blivit varmare. Alltså. 35 års temperaturuppgång med 1 grad, därefter drygt 80 år utan temperaturhöjning.

 26. tty

  #21

  Vad beträffar vattenåtgången vid oljeutvinning i Saudi är problemet inte stort så länge Persiska Viken ligger där den ligger eftersom saltvatten fungerar alldeles utmärkt för waterflooding. Det blir litet mera komplicerat vid mera avancerade former av EOR (som dock mig veterligen inte används i Saudi än). Några (långtifrån alla) förbrukar sötvatten.
  Vattenkvaliteten behöver dock inte vara så hög, jag såg ett reportage från en stad i södra Texas som numera säljer sitt avloppsvatten till oljebolagen efter att det passerat reningsverket. Det är rent nog då.

 27. Rolf Mellberg

  Nu tar ni/du väl i ändå! Jasper Kirkby – som jag anser ytterst trovärdig – säger att temperaturen har ökat 0.8 grader på över 260 år 🙂 Kolla bara på den här förträffliga filmen:
  https://www.youtube.com/watch?v=sDo7saKaEys
  Den filmen är f.ö. perfekt om man vill lite försiktigt introducera någon ”inte ont anande bekant” i klimatalarmskepticismen.

 28. Kalle Kula

  ”Om vi fördelar Sveriges yta blir det ungefär 100 * 200 m på var och en av oss tio miljoner som bor här nu”
  Snarare det dubbla. Det bor ungefär 23 personer per kvadratkilometer i Sverige, vilket motsvarar 4,3 hektar/person.

 29. Lasse

  #28 Kalle K
  ”Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar. Den svenska skogen består av 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. Tillväxten av virkesförrådet är större än avverkningen och har så varit under hela 1900-talet. Årligen avverkas cirka 90 miljoner skogskubikmeter av tillväxten som är cirka 120 miljoner skogskubikmeter. Med andra ord ökar mängden skog i Sverige kontinuerligt för varje år och det totala virkesförrådet uppgår till över 3 miljarder skogskubikmeter!”

  https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/skogen-och-hallbart-skogsbruk/

  Men på Gotland är skogen värdefull -Ojnaren är väl bekant. Låg tallskog bland 5 kalkbrott som var så värdefull att den inte offrades för brytning.

 30. Karl Eider

  #4

  Tror man ska ta programmet om toriumreaktorer med en nypa salt. Verkar som huvudsyftet med programmet var att svartmåla USAs försvarsmakt. Programmet innehöll lite vetenskap och mycket prat. Troligaste anledningen till att torium inte valdes var de tekniska utmaningana. Lite mer info:

  http://www.analys.se/publikationer/bakgrund/torium-en-mojlig-ravara-for-framtida-karnbransle/

 31. Lars Cornell

  #28 K.K.

  Till viss del har du rätt och det krävdes betydande eftertanke när jag räknade.
  Sveriges yta = 447 435 km². Tar vi bort 9% sjöar blir det kvar 407 000 km², således 4 ha/person.

  Tar vi från det bort vägar, bostäder, ”städer och byar”, fritid, skolor, industrier, sandtäkter och liknande (*) med 2 ha per person x 10 milj invånare blir det 200 000 m². Då blir det avrundat 100 * 200 m per person.

  Det går givetvis att kritisera min beräkning, men det var så jag räknade.

  (*) 5 000 svenska vindkraftverk ’förbrukar’ en yta på ca 20 000 ha = 200 km².

 32. Ivar Andersson

  Om hela världen ska använda enbart vind, sol och biomassa hur många jordklot behövs då? Jag förutsätter att tillverkning och drift av vindkraftverk, solceller, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner och transporter enbart använder ovan tre nämnda energislag.

 33. Lars Kamél

  Det har inte fungerat på El Hierro och det har inte fungerat i Simris. I Tyskland är det en pågående katastrof, som leder till skenande elkostnader för privatpersoner och småföretag. Medan storföretag slipper betala för eländet. Ändå ska svenska politiker försöka på Gotland också? Är det helt otänkbart för svenska politiker att lära sig av andras misstag?

 34. Robert N.

  I stället för att elda kraftvärmeverk med restprodukter från svenska skogar eller torv så importeras över 2,7 miljoner ton sopor till Sverige 2014 och importen ökar.
  Det är lika mycket sopor som vi själva producerar i landet.
  60000 lastbilar körs det varje år från Norge med sopor in i landet vilket är ca. hälften av importen.
  Sopimporten har slagit undan benen för mängder av entreprenörer i landet som tidigare producerade träflis.
  Var är alla klimathotare med MP och C i spetsen som tillåter dessa transporter från hela Europa att hamna i Sverige.
  et kan inte var speciellt smart för miljön och ev. klimat (om man nu tror på växthuseffekten av CO2) att frakta runt soppor kors o tvärs i Europa.
  Vinsten hamnar hos de stora elbolagen E.on och Fortum.
  Vattenfall har i Uppsala lagt ner el-tillverkningen och producerar endast fjärrvärme. De får väl bättre betalt för värmen på monopolmarknaden där.
  Sedan så när elproduktionen stryps så får kunderna också betala ett högre kWh-pris.

 35. Ingemar Nordin

  Sopförbränning: För några år sedan så gällde en mycket märklig, men tydligen lönande med skattesubventioner, rutin för Linköpings kraftvärmeverk. Sorterade och ursköljda mjölkkartonger skickades till Norrköping där ett bolag specialiserat sig på att skilja plastytan från själva kartongen. Därefter skickade plasten till Söderköping där den förpackades och skickades tillbaka till Linköping. I Linköping kunde man inte bränna ren plast (för mycket värme) utan var tvungna att blanda plasten med kartong. Ridå.

  En tekniker på Tekniska verken bad oss (nästan viskande) att inte sortera mjölkförpackningar utan slänga dem i de vanliga soporna där de förbrändes utan problem.

 36. Håkan Bergman

  Vi har importerat sopor ända från Italien, möjligen gör vi det fortfarande. Och i Italien har maffian tagit över sophämtningen, kanske inte över hela Italien, men det låter som ett bra komplement till deras övriga verksamheter.

 37. Olav Gjelten

  Något av det värsta jag många gånger bevittnar är när ”klimathotsskeptiker” hakar på alarmismen genom att framför att kärnkraft är bra därför att det är fossilfritt bränsle?

  Är de knäppgökar eller förklädda gröna khmerer??

 38. tty

  #34/35/36

  En anledning till att svenska sopförbrännare helst använder importerade sopor är just att de (vare sig Mafiosi eller andra) inte sorterar bort plast vilket ger ett väsentligt bättre energiinnehåll. Det har jag fått höra (också i förtroende) av en anställd på Tekniska Verken i Linköping.

  Sedan är nog småskalig träflisproduktion ett passerat stadium. De flesta större kraftvärmeverk köper ”rå” grot och flisar den själva fortlöpande. Enklare, billigare, lättare att lagra och man slipper risken för självantändning i flishögarna.

 39. Strumpan

  #38 Ok, min horisont är väl tämligen begränsad men jag bor i varje fall i Sveriges mest beskogade län (Gävleborg) och jag har då aldrig sett en transport av rå GROT. Här flisas det (efter några år med dålig efterfrågan) för fullt i skog och mark.

  Du blandar inte ihop med sorteringen ”brännved”, alltså stammar som inte uppfyller massa- eller sågindustrins krav?

 40. femman

  Anledningen att svenska kraftvärmeverk tar in utlänska sopor handlar om pengar. Varför betala för något du får betalt för istället. Svensk flis går mest till pellets osv.
  Gammal länk men den gäller än dessutom ligger den inte bakom betalvägg.

  https://www.svd.se/sverige-far-800-miljoner-for-att-elda-utlandska-sopor

 41. Robert N.

  Många mindre lokala värmeverk använder flisad grot. (Grenar o Toppar)
  Att det är lönsamt att importera sopor ursäktar inte att MP och därmed regeringen godkänner en så ”klimatsmutsig” verksamhet.
  Även om rökgaserna renas nästan till 100% så blir det stora mängder aska med förmodligen ganska många obehagliga ämnen som hamnar på deponi.

  Måste också få berätta att jag skulle till den kommunala återvinningen med diverse skräp. Vi (frugan o jag) var samtidigt barnvakt några dagar åt ett femårigt barnbarn. Jag frågade lite slarvigt om han ville följa med till sopstationen vilket gladeligen accepterades.
  När barnbarnet och jag kom hem igen så det första han säger till farmor är att ” vi behövde aldrig sopa, det var redan rent”.

 42. Johan M

  #41 Robert N.

  ” …så blir det stora mängder aska med förmodligen ganska många obehagliga ämnen som hamnar på deponi.”

  Därför slänger jag aldrig flaskor i återvinningen, bättre att de går till förbränning så att det binder askan.

 43. Lasse

  En underbart solig morgon , men väldigt kall natt.
  Värtaverken kör med dubbla rör och det bolmar rejält.
  Tänk bort fjärrvärmen och Staden skulle ha tusentals rökfyllda skorstenar och de därmed tillhörande utsläppen. Vi får en allt bättre miljö (och allt mer solsken)

  #31 Lars C se #29 med uppgifter: ”Den svenska skogen består av 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. ” Din uppskattning stämmer överens med dem!

  Tillväxten på 120 miljoner skogskubikmeter per år eller 12 m3 per person. Grovt räknat 20 000 KWh per person?

 44. Ann lh

  # 32 Ivar Andersson, bästa frågan på mycket länge. Tack för den, den gav verkligen guld i morgonstunden.

 45. Ivar Andersson

  #38 tty
  För något år sedan besökte vi Gärstadverken i Linköping och fick höra av tekniske direktören att 1 ton olja hade samma värmeinnehåll som 4 ton sopor och 4.5 ton flis. Plastinnehållet i soporna gjorde skillnaden.

 46. Lars Cornell

  #43 Lasse
  #32 I.A.

  Det finns många sätt att räkna om man vill förstå proportionerna.
  Årlig tillväxt i Sverige som går att avverka är ungefär 100 miljoner kbm.
  Man får ut mellan 2000 och 2500 kWh per kbm torr ved.

  Antag att vi använder all avverkad skog till att göra fordonsbränsle och att utbytet blir 40%, snäll uppskattning.
  För varje kubikmeter får vi då ut 2200 * 0,4 = 880 kWh fordonsbränsle, låt oss avrunda till 1 000 kWh.
  100 milj kbm ger då 100 TWh.

  Slutsatsen blir, att även om vi använder ALL skog så räcker det inte till att ersätta 120 TWh diesel och bensin.
  Om vi i stället skall använda bioråvaran till att tillverka el till elbilar blir det ungefär detsamma med utbyte och verkningsgrad i olika led.

  Slutsatsen blir att inte ens Sverige har tillräckligt stora skogar för att driva transportsektorn med biobränsle. Självfallet klarar då inte heller Tyskland det. Därför är Energiewende en katastrof för tyskarna baserat på en gigantisk felkalkyl, eller mer troligt avsaknad av kalkyl.

  Den svenska ’förnybar’-politiken kommer att bli en katastrof för Sverige om den genomförs.

  (*)
  Värmevärdet för trä anges av Wikipedia till 19,1 MJ/kg, bensin 47 och diesel 45.
  Bensin innehåller mer väte än diesel, därav det högre värmevärdet. Men motorerna är mindre effektiva.

 47. tty

  #39

  ”Du blandar inte ihop med sorteringen ”brännved”, alltså stammar som inte uppfyller massa- eller sågindustrins krav?”

  Nej. Från min horisont i Östergötland lägger Eon upp jättelika grothögar litet varstans i Norrköpings utkanter för att driva Händelöverket.

 48. Strumpan

  #47 Ju mer jag tänker på det desto konstigare låter det. Att transportera rå GROT måste bli väldigt ineffektivt. Inte mer än något enstaka ton på en lastbil. Och det måste skräpa något kopiöst på vägen dit. Sedan ska det ligga och torka ett bra tag, det måste bli tokmycket som ligger på lager.

  Att ta reda på GROT redan som det är kräver goda förutsättningar på hygget för att det ska vara lönt. Men det finns säkert något slags ”klimatstöd” som gör det lönsamt?

 49. tty

  #48

  Ja det blir tokmycket. Åk och titta i kvarteret väster om Jungmansgatan i Norrköping (norr om östra änden av Norra Promenaden) om du inte tror mig. Det mesta grotet har dock gått åt i vinter, i höstas var hela kvarteret fullt. Det finns flera liknande upplag, men detta är det lättåtkomligaste.

 50. Strumpan

  #49 Jag tror dig. Men jag förstår inte logiken i att inte flisa det direkt vid upplaget vid hygget. Det är ju redan problem i sig med att flisbilarna blir för lätta och man frestas att köra med rejäl råge på ekipagen. Ibland ser man högar av flis på vägen där bilarna blivit för hög för att komma under viadukter och dylikt. Men jag misstänker att det är som vanligt, det är skattebetalarna som står för extrakostnaden…