Öppen Tråd

vintergäck

Nu jäklar är våren på gång! Dessa blomster har skådats redan förra veckan i norra Skåne. Trots att hela landet fortfarande befinner sig  i meteorologisk vinter. Så, håll ut. Den kommer! Under tiden är det dags för öppen tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Karl Eider

  Nu måste våra växter genmodifieras för att klara de ”extrema” väder som väntas i klimatförändringarnas spår.

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varmare-klimat-inget-problem-for-grodor-i-framtiden

 2. Fredrik Malmqvist

  Jag vill återknyta till mitt inlägg förra veckan om återstrålning och bruttoflöden av värme med anledning av professor Claes Johnsons presentation om begreppet i dagarna. Stämman var ganska överens om att återstrålning trots allt existerar. En foton från en kall kropp kan ju inte veta om resan skall sluta i en varmare eller kallare kropp resonerar man. Då har jag följande fundering:
  Hur upplever fotonen resan? Ljus rör sig ju med ljushastigheten. Hur ser världen ut då? I den hastigheten är Lorentzfaktorn (https://sv.wikipedia.org/wiki/Lorentztransformation) oändlig. I ett fotonfixt koordinatsystem skapas och förintas fotonen på samma (längdkontraktion) plats och vid samma tid (tidsdilatation), dvs. växelverkar med materien. Eftersom utbytet sker på samma plats kanske Claes resonemang inte är orimligt. Relativitetsteori är rätt mysko, men jag tycker det borde förhålla sig på det här viset om den stämmer. Man lär ha bekräftat den experimentellt.
  Sen har vi den filosofiska frågan om fotoners existens. Eftersom Lorentzfaktorn är oändlig vid ljushastigheten gör fotonen resan på tiden noll i sitt koordinatsystem. Den föds och dör samtidigt. Finns den då? Jo – men bara för oss stillastående observatörer.

 3. Lasse

  Lite om klimatkänsligheten.
  Den kan vara lägre än vad IPCC tror om man , som jag, tror att en del av den uppvärmning vi sett kan tillskrivas naturliga svängningar.
  Detta är obekvämt för dem som vill behålla oss i oro och införa ny världsordning. Men för oss som ogillar fattigdom och inte fattiga så är detta välkomna nyheter:
  http://www.drroyspencer.com/2018/02/diagnosing-climate-sensitivity-assuming-some-natural-warming/#comments

  Fö så har Willis E ytterligare visat hur det finns en temperaturregulator där värmen minskas där den kan ställa till bekymmer:
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/15/watching-thunderstorms-chase-the-hot-spots/

 4. tty

  #1

  Alla växter i denna del av Världen har redan genmodifierats att klara extrema och snabba klimatförändringar av ett femtiotal istider:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Five_Myr_Climate_Change.svg/800px-Five_Myr_Climate_Change.svg.png

 5. Bengt Abelsson

  Kors i taket: SVT Skåne rapporterar

  ”Misslyckat projekt med sol- och vindkraft i Simris”

  Ett steg på vägen även om det finns sakfel.

 6. Michael E

  Jo Nova har en intressant betraktelse avseende den läckta IPCC rapporten, http://joannenova.com.au/2018/02/surprise-ipcc-draft-report-leaked-on-cue-ready-to-be-milked-for-another-round-of-press/

  Hon konstaterar bla att det godtyckliga 2 graders målet nu ersatts av ett tillika godtyckligt 1,5 graders mål med än större krav på att agera omedelbart. Sedan konstaterar hon också att standard processen inom IPCC är att dramaturgiskt sätta upp en så kallad läcka i förväg för att maximera uppmärksamheten från media. Likaså att det finns något inherent ologiskt i att kunna läcka från en process som ska vara transparent.

 7. tty

  #2

  Att fotoner existerar är knappast något som kan betvivlas. Det framgick först genom Einsteins förklaring av den fotoelektriska effekten 1905 (som han fick Nobelpriset för 1921) och bekräftades genom Comptons förklaring av Comptonspridningen 1923 (Nobelpris 1927).

  Med moderna mätmetoder går detför övrigt ofta att ”se” och ”räkna” enskilda fotoner, det vet t ex alla som har sysslat med gammaspektrometri. Man kan t o m detektera enstaka fotoner av synligt ljus:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Photon_counting

 8. Roland

  #5

  Janne Wallenius, professor i reaktorteknik:
  En fjärde generation kärnkraft skulle kunna försörja Sverige med el i 500-600 år enbart med kärnavfallet från dagens svenska reaktorer. Men intresset är lamt och kärnkraftsforskaren Janne Wallenius söker nu finansiering i Storbritannien.

  second-opinion.se/politik-forlamar-karnkraftsforskningen/

  Alltså sverige ska ändå envisas att bygga fler sol- och vindkraft i sverige och det spelar tydligen ingen roll hur dåligt det går

 9. PelleB

  Nyhetsartikel i Svenska Dagbladet i dag: ” Miljöpartiet har nästintill halverats i opinionen. Partiet har nu stöd av bara 4.1% av väljarna – trots den senaste tidens försök att lyfta klimatfrågan”.
  Ger anledning att fråga sig : ” Varifrån skall Kamrat 4% komma i från? ”.
  Vänsterpartiet?

 10. tty

  ”Den kan vara lägre än vad IPCC tror”

  Uppriktigt sagt så är nog IPCC fullt medvetna om att känsligheten är låg. Det visade de ju ganska tydligt genom att ”backa tillbaka” undre gränsen för det troliga intervallet från 2,0 till 1,5 grader och ännu tydligare genom att överhuvud taget inte ange något troligaste värde i TAR 5 (den ortodoxa siffran 3,0 grader per fördubbling finns alltså inte längre).

  Nu tyder ju det mesta på att TCS snarast ligger under 1,5 grader, men den siffran är åtminstone rimlig och ger IPCC ”plausible deniability”.

  Att en stor del av uppvärmingen sedan 1850 inte beror på CO2 är ju helt uppenbart, eftersom ungefär hälften skedde före 1950 medan CO2-halten bara steg från 285 till 310 ppm.

 11. Guy

  # 2, # 7
  Vet inte hurudan renommé Phys.Org har, men vassego:
  https://phys.org/news/2015-03-particle.html

  # 2 Lorenztransformationen är räknad för elektromagnetiska vågor. Svårigeten med transformationen kan vara som du säger ”Ljus rör sig ju med ljushastigheten. Hur ser världen ut då? I den hastigheten är Lorentzfaktorn (https://sv.wikipedia.org/wiki/Lorentztransformation) oändlig.”

  Lorenz ekvation utgår ifrån att ljushastigheten i vakum är den maximala möjliga och samtidigt använder många ekvationen för att bevisa att ljushastigheten är den maximala hastigheten för förmedlande av information.

 12. Thomas P

  tty #7 Samtidigt är kvantmekaniken som alltid oerhört skum och det är inte självklart att två olika observatörer håller med om huruvida det finns fotoner eller inte i ett område. Se Unruheffekten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Unruh_effect

 13. Håkan Bergman

  PelleB #9
  Igår kom också en debattartikel från paret Tovatt-Svensson(MP), om flyget. Man ger sig speciellt på inrikesflyget och som vanligt från Karin SVensson Smith propagerar man för höghastighetsbanor. Nu hör det till saken att det flygande man främst slår mot, korta linjer, sker på höjder där inte ens en miljöpartist kan hävda nån ”höghöjdseffekt”. 300 miljarder alltså för att hyvla bort säg 2-300 000 ton CO2? Ett hyfsat stort kolkraftverk släpper ut det på en vecka, hur kan världen ha blivit så galen?

  https://www.svd.se/infor-trangselavgifter-pa-flygplatserna

 14. Peter Stilbs

  #11 – Phys Org är bara en nyhetsdigest. De vidarebefordrar bara vetenskaspliga nyheter. Men de verkar inte ”censurera” så mycket.

 15. tty

  #12

  Unruheffekten följer helt naturligt från existensen av nollpunktsenergi. För en accelererande observatör kommer nollpunktsenergin inte längre att vara det lägsta möjliga tillståndet för Hamiltonoperatorn som det är för en inertiell observatör.

 16. Håkan Bergman

  Ser vi början till slutet för Tesla?

  https://www.reuters.com/article/us-tesla-model3-bolt/tesla-delays-tax-credit-concerns-spur-sales-of-chevy-bolts-idUSKCN1G02F3

  Bilen som fenomen handlar inte så mycket om teknik och design, men mera om industriell tillverkning. Elon verkar ha missat nåt där.

  https://www.youtube.com/watch?v=4fZMoyQl1Ts

 17. Sigge

  #16 Håkan Bergman

  Det kanske är slutet för Tesla som biltillverkare men inte slutet för elbilar.

  I Sverige så går det att köpa 11 olika modeller av elbilar av 8 olika fabrikat. Det är inte så länge sedan det bara var två modeller, Nissan Leaf och Tesla S.

 18. Björn

  Fredrik Malmqvist [2]; Det mest kontroversiella är väl kanske inte begreppet back radiation i sig, utan att denna IR påstås absorberas av jordplanet. Oberoende hur man tänker, så fås ett nettoflöde och i de flesta fallen pekar flödesgradienten utåt, eftersom marken antas vara varmare än atmosfären. Men den kontroversiella delen är fortfarande att förklara de två motgående flödenas fysikaliska förlopp. Sker absorption i jordplanet, eller sker någon annan form av utsläckning i atmosfären. Det handlar om elektromagnetiska vågor med olika intensitet, där det varmare jordplanet strålar med högre intensitet, mot en svalare atmosfär. Klimatforskarna går den enkla vägen och påstår att back radiation absorberas i jordplanet, även fast den utgående vågens intensitet är högre. Personligen tror jag att förloppet är långt mer komplicerat än så.

 19. Ingvar i Las Palmas

  Det är fullkomligt orealistiskt och vettlöst att tro att man kan ersätta all fordonstrafik som idag använder bensin eller diesel med eldrivna fordon. samtidigt som man tänker sig att göra det med vad de kallar för ”förnyelsebara” energikällor. Varför görs inte en saklig och väl underbyggd utredning om vad det skulle innebära i form av tillgänglighet och kostnad för el. Jag antar att regeringen inte törs tillsätta en sådan utredning.

 20. Christopher E

  #17 Sigge

  De flesta biltillverkare har väl någon symbolisk elbilsmodell för att hävda en miljöprofil.

  Men de säljer inget vidare ändå, utgör bara en pytteliten andel av nybilsförsäljningen. Trots subventioner så är ju ändå dieslar och bensinare mer ändamålsenliga och bättre bilar.

  Men visst kommer elbilar att finnas kvar. De har ju ändå hållt ut sedan slutet av 1800-talet, så det är inget nytt. Men diskussionen om miljöförstöring från batteritillverkning lär hårdna framöver.

 21. Peter F

  Vindkraften levererar…not

  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  Ändå exporterar vi 2607 MW !!!

 22. Håkan Bergman

  Peter F #21
  Det är ingenting mot Tyskland som har 45 GW vind installerat, och nu gick visst solen ner också. Tur att det är lördag.
  https://www.eex-transparency.com/

 23. Gunnar Strandell

  Som konstaterats ovan har Sverige kärnenergi för ca 500 år framåt i det använda bränslet om det återvinns.
  Här har återigen miljörörelsen målat in sig I ett hörn. De motarbetar med all kraft att det ska deponeras i ett ”slutförvar” där det blir möjligt att återta det och föreslår istället djupa förslutna borrhål som gör det praktiskt taget omöjligt att ångra sig om återvinning blir en lönsam affär.

  Enbart eldrift kan mycket väl bli modellen för bilar, men då behövs ett genombrott för bättre batteriteknik. Annars blir det ett utpräglat stadsfordon med fördelen att vara fria från avgaser. På längre sikt kanske kärnenergi blir ett alternativ. Det finns ju redan i större skala för hangarfartyg.

 24. Olav Gjelten

  Gunnar Strandell # 23
  Vi har ett djupt pedagogiskt problem i Sverige. Enorma ekonomiska fördelar och tryggad energiförsörjning i 500 år väger fjäderlätt – om det bara ur miljöhänseende kan uppfattas som att en annan, kanske svindyr lösning kan vara promillen bättre.
  Helknäppt, javisst! Men vad hjälper det när bara miljö, miljö, miljö räknas?

 25. Daniel Wiklund

  Apropå dagens nästan 0-resultat för vindkraften så ska vi ändå komma ihåg att vindkraften ska vi satsa på. I varje fall om klimatförändringarna leder till att vi har sommar året om.

 26. GoranA

  Det finns troligen en bakomliggande strategi från den gröna bloben att i slutändan förbjuda privatbilismen, den enskilt största frihetsfaktorn för många.
  På inrådan av politikeretablissemanget skulle vi köra på förnybar etanol vilket visade sig vara ett dåligt beslut då världspriserna på mat ökade. Nästa råd var att köra på diesel för att minska utsläppen av koldioxid, det blev inte heller bra eftersom det gav fler partiklar och mer kväveoxider. Nu ska vi köra på el med hjälp av batterier (litium) men det blir inte heller bra för miljön. När vi uttömt alla möjligheter till klimat(miljö)neutrala bilar återstår bara att förbjuda hela rasket.

 27. verner

  Bengt Abelsson #5

  Jag har skrivit både till Eon, SVT och SR för några veckor sedan om Simris och påtalade problem som finns där med deras anläggning. Både SR och SVT lokalt har efter lite dialog tagit upp detta i sina sändningar.
  Eon däremot vägrar att svara på mina frågor. Jag kan förstå detta eftersom man har gått ut med rena sagoberättandet angående anläggningen.

  Den intresserade kan här titta hur långt ifrån självförsörjning man är.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/misslyckat-projekt-med-sol-och-vindkraft-i-simris

  Enligt artikeln i SVT har Eon nu åter lurat på vissa i befolkningen i Simris att montera upp ytterligare solceller på taken i den lilla byn vilket är rena lurendrejerifasonerna. På natten hjälper det inte även om man skulle täcka hela byn med solceller.
  Vi ser här ett exempel på hur illa det är ställt med Klimatalarmismen och dess medlöpare.

  Frågan jag måste ställa är, har Eon räknat fel eller är det något som jag inte förstår i deras marknadsföring. Men att Simris inte är någon fjäder i hatten för Eon är fullt klart. Men varför har man gått ut med helt absurda påståenden om att byn skulle bli självförsörjande?

  Är det så illa att man inte ens förstår vad man sysslar med?

 28. Håkan Bergman

  verner #26
  Man behöver investera i en katt också.
  ”– Det har kommit in möss i batterierna, vilket har gjort att sladdarna blev sönderätna. Men när det är åtgärdat så kommer vi i vecka 10 att stänga av det ordinarie nätet, säger Johan Aspegren.”

  ”– Det här har vi ju räknat på. Om man tittar på när det är väldigt kallt ute så blåser det sällan och om det dessutom är mörkt producerar ju inte solcellerna. Så är det ju, och det vet vi ju alla, säger Johan Aspegren, informationschef på Eon. ”

  Just det, mörker beror oftast på frånvaro av ljus.

 29. lanner

  Lite om flygkänsligheten
  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-flyg-atminstone-med-ogonen-oppna/

  Alla observatörer skulle kanske inte belöna insatsen med 75000:- hur grundligt utförd den än må vara.
  Åkte från Arlanda idag, tog småvägarna hem (ville inte provocera i onödan med min gamla miljöbil) och fick skåda framtiden, elvägen – en metallprofil nedfräst i vägbanan.
  Tja, alla sätt är bra utom de dåliga och en del människor sover faktiskt med ögonen öppna, men fenomenet betraktas som ett sjukligt tillstånd.

 30. Vad säger man
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/rekordsatsning-ska-uppfylla-energimalen-nio-ar-i-fortid-/
  Upplever det som lek med våra pengar av fundamentalistiska miljöpartiser…..

 31. verner

  Håkan Bergman #27

  Det skulle vara intressant att läsa Eons ansökan om bidrag till den här anläggningen. Har man utnyttjat okunnigheten hos de som tillstyrker bidrag till den här typen av anläggningar.
  Det är f…n mig en skandal att bevilja bidrag till den här anläggningen.

  Det finns annat mörker än det som har med dag och natt att göra. Här har mörkrets makter lurat en hel by i Skåne.

  Vecka 10 kommer Simrisborna att frysa ihjäl. Det batteri man har för drift är på 333kWh och det räcker för ca 30 minuters drift.
  Läser man faktabladet om batteriet så har det en kapacitet på 333 kWh med klickar man på information på presentationssidan som eon skrivit har batteriet 3300 kWh kapacitet.
  Oavsett vilket så räcker 3300 kWh endast til 5-6 timmars drift.

  Här finns faktauppgifter från batteritillverkaren Samsung om batteriet.
  https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-produktblad-batteriet.pdf

 32. Fredrik S

  Håkan #13

  Något jag upplever som det saknas i debatten om höghastighetståg är vinter och snö. Mina erfarenheter av TGV i Frankrike är att lite snö på banan innebär ”normal hastighet” dvs betydligt lägre och mer snö kan innebära stopp. Nu är ju det inte normalfallet i Frankrike men här uppe är det ju en helt annan fråga. I På den helt nya banan i Norra Kina sänks hastigheten från 300-200 km/h under vintern. Skulle vara intressant att höra alla alla miljöpartistiska experter resonera i frågan.

 33. SatSapiente

  Karin Bojs har laddat om med ”ny” floskelammunition:
  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-flyg-atminstone-med-ogonen-oppna/
  Hon har ju visat att hon kan skriva seriöst om andra vetenskapliga ämnen, men när det gäller klimat så verkar det som om hon fäller ned en svetsskärm framför den kritiska granskningen.
  Jag ser inte något som är korrekt i hennes artikel, bara papegojande av redan debunkad propaganda.

 34. L

  #30, Ja vad säger man när 95 procent av de nya investeringarna i vindkraft kommer från utlandet?
  Vi låter alltså utländska investerare förstöra hela vårt land med vindkraftverk och kraftledningar. Dessutom i regel med minimala krav på att återställa marken när äventyret är skrotfärdigt om 15-20 år. Ungefär vid samma tidpunkt vår kärnkraft måste fasas ut. Vilken tajming…

 35. Fredrik S

  SatSapiente #33

  Har inte sett henne i debatten så mycket det senaste året. Hon har väl haft fullt upp att räkna fram att en flygresa till Geneve tor smälter tre m2 av isen i Antarktis. Undrar om det är Grönlandsisen eller havsisen hon menar.

 36. Fredrik S

  # 35

  Ops, tre m2 av isen i Arktis ska det vara.

 37. Gunnar Strandell

  Fredrik S #36
  Kvadratmeter!!?

  Varför bara tre? Eftersom volymen är noll kan jag dra till med 10 miljoner kvadratmeter och ha lika rätt.

  Jag tycker synd om Sveriges Ingenjörer som prisat hennes sätt att bevakaklimatfrågan. Eller det kanske är synd om Sverige som har sådana ingenjörer?

 38. sibbe

  Sigge gillar elbilar: tyskarna inte, där minskar efterfrågan fastän man får subventioner av staten…
  På tal om elbilar: Tyskland registrerade ca 3,5 miljoner bilar. Efterfrågan för elbilar:
  ”Elektroautos weiter in der Nische
  Der Anteil der alternativen Antriebe wuchs trotz Kaufförderung für Elektroautos nur von 1,7 auf 2 Prozent. 11.410 reine Elektroautos kamen 2016 neu auf die Straßen, knapp 1000 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der neuen Hybrid-Autos mit kombinierten Verbrennungs- und Elektromotor (Plug-In-Hybride) stieg immerhin von rund 33.600 auf 48.000. https://www.focus.de/auto/news/autoabsatz/neuzulassungen-2016-deutsche-kaufen-mehr-autos-vw-verliert-deutlich_id_6445600.html” Men SUV ville tyskarna ha. Med diesel…
  Its a LÅNG way to Tippararray, bästa Sigge…
  Dröm vidare…

 39. Gunnar Strandell

  Lanner #29
  I eRoadArlanda har staten gått in via Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova.

  Om projektet blir lyckat blir i alla fall entreprenören Gunnar Asplund glad, för han har lagt en ”bombmatta” av patent runt tekniken. Om jag varit finansminister hade jag försäkrat mig om att ha patenten innan jag släppt till några surt förvärvade skattepengar.

  Referenser
  https://eroadarlanda.se/om-projektet/
  https://patents.justia.com/inventor/gunnar-asplund

 40. sibbe

  Tja… klimatförbättringen! På god väg. De senaste 120 åren blev det en knapp grad Celsius varmare. Bra, fastän det är kallt just nu också här i södra Finland.
  Ju, jag vet att Sigge et al anser att NASAGISS och andra manipulerare redan har hittat några hundradelar mera värme till.
  Kanske beror på att klimathockeyklubbans tillverkare, Mann har grillat med resterna av trädet där han ”inte” hittade en vikingatidens uppvärmning i. I alla fall, trädet eller resterna av det, försvann. Och behövdes väl inte längre. Syftet uppnått, den global uppvärmningen bekräftat. Korven på grillen smakade i alla fall många av ”nobelpristagere” Manns supporter.
  Nå, väl. IPCC har gett ut 1,5 grader C som mest sannolika scenario. Just nu har vi en knapp grad uppvärmning sen 1880. Hälften av den här uppvärmningen kom till under tiden då inte CO2 steg just alls, före 1950. Vem bryr sig? Svenska medier! Tyska medier!
  Klimatalarmisterna behöver medier, och medier behöver politiker.
  Här är det stora problemet de har: USA har försvunnit som supporter.
  Och nu har också näst viktigaste landet försvunnit: Tyskland. Om man nu får ihop en regering så kommer den att vara svag. För, de som sitter i regeringen vill gärna sitta ut hela valperioden. 4 år.
  Så där gäller det att inte göra ett större fel, som kan leda till nyval.
  Merkel blir väl antagligen ny kansler. Men hur länge? Hon har drivit sitt konservativa parti långt vänsterut, så på partiets högersidan slips det nog knivar. Och den som tror att spöket AfD försvinner, tror på spöket.
  En del av SPD anhängare har även flyttat till detta parti, mest på grund av partiet gynnade ”förnybart”, och glömde de arbetslösa som blev följden av förnybar. Vilket partiet vänster-gröna förstås inte begriper sig på….,
  Och CDU lider av att en del av deras anhängare i (hela 10 %) inte gillade Merkels ”wir schaffen das” öppna gränser.
  De stannade på sofflocket.
  Quo vadis global uppvärmning? JU, lågan hålls uppe, men åtgärden mot fossilt nere.
  Tyskland fortsätter att alstra el av fossila bränslen. Mot alla odds. Världen köper tyska bilar som förorsakar CO2-utsläpp. Det finns ingen tysk som skulle förhindra detta. Inte ens en grön!
  Kina fortsätter sin väg, Indien försöker komma fatt. Mera CO2! Knappast med solpaneler. Kanada säljer sin sandolja, fastän man låtsas vara klimatsmart. På samma sätt som Australien, världens största kolleverantör: inte vågar någon regering där ens tänka på att sluta gräva efter kol.
  Väl an, så uppfyller man Parisavtalet. Alla ovan nämnda. Nå, ja inte Trump.
  Han har väl fullt upp med att uppfylla vallöften. Och är kanske den enda som reducerar CO2 som nation. På grund av fracking . Tja, ännu en sak för att hata Trump.

  Som ju alla gröna, röda och skära även på här bloggen hatar. Man vill hellre ha vindkraft och solkraft som inte fungerar när det behövts som mest…

 41. pekke

  Gunnar och Fredrik, hon skriver faktiskt 7 kvadratmeter, fast om det är 3 eller 7 kvittar när det gäller kvadratmeter eftersom det är NOLL i volym/kubikmeter !
  Festligt att det blev fel redan i artikelns första mening 🙂
  Är man vetenskapsjournalist är det nog bra att dubbelkolla artikeln innan den går i tryck, ser inte bra ut med en sån miss.

 42. tty

  Apropå Simrisprojektet mäste man i alla fall beundra eons förmåga att lura okunninga journalister:

  ”För att klara målet är man beroende av ett reservkraftverk, som enligt Eon drivs med förnybart bränsle.

  – Bränslet heter HVO och är helt förnybart. Det består bland annat av animalisk olja, säger Johan Aspegren.”

  Det är alltså ett dieselelverk och HVO är syntetdiesel. Men ordet ”diesel” kan ju naturligtvis inte nämnas i miljösammanhang.

  Undrar om Johan Aspegren någonsin funderat på vad konventionell diesel består av? Just det, animalisk olja.

 43. pekke

  tty #42

  Animalisk olja … Undrar om vilket djur den kommer från ?

 44. Lars-Eric Bjerke

  #19 Ingvar i Las palmas
  ”Det är fullkomligt orealistiskt och vettlöst att tro att man kan ersätta all fordonstrafik som idag använder bensin eller diesel med eldrivna fordon.”

  Jag har inte läst att någon vill ersätta alla bensin- och dieselfordon med eldrivna inom kort, det mp med flera talar om, är att man vill fasa ut fossila bränslen. Preem säljer ju t.ex. sen många år (Gunde) Svan diesel, som numera innehåller 25-50 % HVO diesel.
  http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20180213/miljopartiets-plan-stopp-for-fossil-bensin-och-diesel-senast-2030/

 45. Fredrik S

  Pekke #41

  Jo, 7 kvadratmeter skriver hon i början men det är till Thailand. I slutet av artikeln påstår hon att en resa tor till Geneve smälter tre kvadratmeter is. 🙂 Undrar om någon på tidningen läser vad hon publicerar.

 46. tty

  #43

  Från f3 ”The Swedish Knowledge Center for Renewable Transportaion Fuels”

  ”Of the HVO sold on the Swedish market, the raw material consists of 35% slaughterhouse wastes, 23% vegetable or animal waste oils, 22% crude tall oil, 15% palm oil and 5% animal fat.”

  Man får hoppas att det inte finns några veganer i Simris. ”vegetable or animal waste oils” är väl troligen avfallsfett från avlopp, medan ”tall oil” inte är olja från speciellt högvuxna oljepalmer utan google-translate-översättning av tallolja. Kunskapscentrats kunskaper sträcker sig tydligen inte så längt som till de engelska namnen på råvarorna.

 47. Bengt Abelsson

  #43 pekke
  petroleum is formed when large quantities of dead organisms, usually zooplankton and algae, are buried underneath sedimentary rock and subjected to both intense heat and pressure.

  Wikipedia.

 48. tty

  #18

  ”Men den kontroversiella delen är fortfarande att förklara de två motgående flödenas fysikaliska förlopp. Sker absorption i jordplanet, eller sker någon annan form av utsläckning i atmosfären. Det handlar om elektromagnetiska vågor med olika intensitet, där det varmare jordplanet strålar med högre intensitet, mot en svalare atmosfär. Klimatforskarna går den enkla vägen och påstår att back radiation absorberas i jordplanet, även fast den utgående vågens intensitet är högre.”

  Jag måste säga att jag aldrig har förstått varför så många hänger upp sig på det här. All materia avger ständigt fotoner och all materia absorberar åtminstone i någon mån fotoner (det finns inga perfekt reflekterande material). Alla energiflöden är dubbelriktade.

  Detta strider inte på något sätt mot entropilagen. Det krävs ingen mystisk ”utsläckning”. Om du hänger upp en stark och en svag lampa intill varandra, släcker ljuset från den starkare ut ljuset från den svagare?

 49. Ann lh

  # 40 sibbe,

 50. Sigge

  #38 Sibbe

  Jag skulle vilja ha en laddhybrid med 10 mils elräckvidd. Det är få av laddhybriderna som säljs idag som har så lång elräckvidd,

 51. Ann lh

  Forts. på 49. Skön omvärldsanalys, skulle det stå.

 52. tty

  #47

  Där har Wikipedia fel, vilket inte är ovanligt.

  Högt tryck ja, hög temperatur, nej. Olja bildas vid temperaturer på 60-120 grader. Vid högre temperaturer får man naturgas. Över 250 grader bryts även lätta kolväten ned och man får grafit och koldioxid.

  Temperaturhistorien för berggrunden är därför viktig för att bedöma potentialen för olja eller gasfynd, och petroleumgeologer har utvecklat ett antal ”geotermometrar” för att bedöma den, som t ex färgen på vissa mikrofossil, framförallt konodonttänder, som mörknar med högre temperator/längre tid.

 53. tty

  #50

  Det brukar ju ständigt gafflas om vilka stora framsteg batteriekniken gör. Med nuvarande takt behöver du kanske inte vänta mer än några årtionden till…

 54. pekke

  tty #46

  Tallolja är en restprodukt från barrmassakokerier för pappersmassa, används även till såpatillverkning.
  Inga naturprodukter direkt, går åt mängder med vitlut och även diesel för att transportera råvarorna även om ett massakokeri har hög återvinning av kemikalier i sin sodapanna.

  För övrigt skulle jag kunna tänka mig att ha en bränsle-elhybrid, men inte rent elfordon.

  När det gäller Simris och Gotlands förnybara ambitioner, varför kapar de inte linan till Sveriges elnät och visar hur bra det fungerar ?
  Tror inte de vågar !!

  Utländska vindkraftsägare blåser svenska staten på skattepengar.
  Om hur utländska ägare utnyttjar svensk vindkraft går att läsa här:
  http://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

 55. Sigge

  #53 tty

  Vad jag känner till så är BMW i3 den enda laddhybrid med över 10 mils elräckvidd. Fast det är ju en elbil där en del batterier tagits bort för att ersättas med en hjälpmotor.

  De flesta andra laddhybrider har en elräckvidd på 4-5 mil.

 56. Bempa

  Kolväten från bilar minskar trots tredubbling av bilar i Los Angeles.
  ” För att förbättra luften är det mycket viktigt att veta var föroreningarna kommer ifrån. Ni kan se oss som detektiver som letar efter ledtrådar som ifrågasätter den vedertagna sanningen att trafiken är den största boven. Och vi fann överväldigande bevis på att användningen av vardagsprodukter bidrar med en stor andel, säger Brian McDonald. Det är flaskorna du har under diskbänken, i badrummet och i garaget. De innehåller en rad olika lösningsmedel. ”
  Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vanliga-hushallsprodukter-stor-kalla-till-luftfororeningar/

 57. Gunnar Strandell

  Sigge #55
  Tittar man på VW.s alternativ kostar det ca 180.000:- extra att få en hybrid med 50 km räckvidd på el.
  Det motsvarar 180.000 km vid ett dieselpris på 14:- per liter och bränsleförbrukning 7 liter per 100 km.

  Dessutom pågår en utredning av hur körning på el ska beskattas…

 58. Sigge

  #57 Gunnar Strandell

  För mig är 5 mil lite i kortaste laget. Jag jobbar ibland och då använder bilen. Det brukar vara 7-8 mil jag kör en sådan dag. Av bekvämlighetskäl vill jag inte leta upp laddstation en sådan dag. Jag vill ladda bilen hemma. Med 10 mils elräckvidd så skulle nog ungefär 80% av det jag kör kunna vara på el. Med 5 mils räckvidd kanske 65%.

 59. Björn

  tty [48]; Det här med lamporna är intressant. Hur påverkas den totala luminansen från bägge lamporna och för var och en? Skulle vara intressant som ett experimentellt försök.

 60. Bim

  Björn # 59

  Tänd en golvlampa mot ett motiv plus en blixt från samma position. Ta en bild.
  Släck lampan och ta en bild till med bara blixten. Kolla om du ser någon skillnad på exponeringarna. Naturligtvis båda exponeringarna med manuell inställning. Alltså ingen automatik inblandad.
  Det gäller dock att både lampan och blixten riktas från samma ställe. Därför bör avståndet till motivet från båda ljuskällorna var relativt långt.
  Är lampan svag ser du säkert ingen skillnad, men är lampan väldigt stark så blir det säkert synligt.
  Har du ljuset i olika positioner ( tex. 90 graders vinkel) så ser man ju exakt hur mycket ljus var och en av ljuskällorna ger. Jag tror inte att det starkare ljuset äter upp det svagaste på något underligt sätt.
  Har du en hink som skall fyllas med vatten och du har en smal slang och en tjock slang så går det naturligtvis fortare att fylla spannen med båda slangarna även om skillnaden kan var liten beroende på hur mycket smalare den smala slangen är.
  Men det här visste du säkert innan. 😀

 61. Bim

  Björn igen.
  Tänk också så här. Dubbelt så mycket ljus är lika med ett bländarsteg. Bländare åtta är dubbelt så stort hål (Yta) som bländare 11.
  Samma med slangarna, 1,4 gånger diametern ökar slangens kapacitet till det dubbla. Allt annat lika.

 62. Lasse

  OT Något från konferensen i Mölndal?
  http://klimatsans.com/konferensen/

  Ser oxå att Judit Curry har kommit med ett nytt avsnitt om havsnivån-denna gång om satelliternas mätningar: https://judithcurry.com/2018/02/17/sea-level-rise-acceleration-or-not-part-iv-satellite-era-record/

  Där beklagar hon bla den långsamma process som Mörner fick när han skulle publicera sina rön i vetenskapliga publikationer och påpekade bloggens snabbhet!

 63. Björn

  Bim [60]; Jag tror att du har missuppfattat problemet. Det handlar om två lampor bredvid varandra. Påverkar lamporna varandra på något sätt? Om vi talar om total luminans så inkluderas spektrum från högsta till lägsta frekvens, alltså även sådana som ligger utanför det synliga ljuset. Att empiriskt utföra ett experiment med hela det spektrala innehållet i utstrålningen från lamporna, är rätt komplext. Kan vi märka någon effektminskning eller ökning i någon av lamporna och även, kan vi märka någon förändring i den totala luminansen?

 64. Bim

  Björn # 63
  Ja Björn, då har jag missuppfattat saken. Jag tänker inte så vetenskapligt om det, mer praktiskt.
  Då vill jag fråga, Finns det något som tyder på det? Och vad är i så fall problemet med det? Är det bara kul att veta hur det förhåller sig, eller?
  Om det finns en påverkan, som du antyder, ( du talar om två lampor.) så är ju problemet i så fall så litet att det blir svårt att mäta.

  Jag tänker ibland på, hur mycket är dubbelt så ljust. Ett bländarsteg är ju inte så väldigt mycket ljusare. Men från inget ljus till en 15 w lampa är ju väldigt mycket. En 15 w lampa till upplevs ju inte så värst mycket mer.
  Jag är mer praktiker än vetenskapare. Så, som sagt, jag är nog inte inne på samma spår som du i detta fallet.
  Jag överlåter saken till de som vet mer. 😀
  Ha det!

 65. Neoliberal Agenda

  Ser att SvD på förstasidan kör videon ”Tio argumenten som tystar klimatförnekarna”. Man kan fråga sig varför de känner ett sådant behov att använda värdeladdade ord som ”klimatförnekare” och ”tystas”. Noterar även att de öht. inte nämner mänskligt utsläppt koldioxid, vilket är vad hela debatten handlar om.

  Påstående att ”Temperaturen har inte stigit sedan 1998” kontrar de med att temperaturen har stigit 1.1 grader sedan innan industrialismen. Som om det skulle göra första påstående falskt. Det går ju så klart att gå tillbaka ännu längre i tiden, och få en annan trend. Vi som minns 1998 kom ihåg att media knappt nämnde El Nino då utan man antydde att all värmeökning berodde på mänskligt utsläppt CO2. Nu 20 år senare, så tar man upp väderfenomenet för att förklara varför temperaturen inte har stigit (trots de rekordstora koldioxidutsläpp).

  Också intressant att de säger att forskarna har skruvat upp sina prognoser, exemplifierat med värsta scenariot för havsnivåökningen, men även det är cherry picking. Det finns ju exempel på motsatsen. Vem minns inte hockeyklubban som visade sig vara falsk och golfströmmen som skulle vända, men som forskare idag inte tror på.

 66. Christopher E

  #65 Neoliberal Agenda

  Haha, inte blir jag tystad av Jennys lilla försök där inte. Inte är jag någon ”förnekare” heller, och det tröttsamma försöket att jämföra klimathotsskeptiker med förintelseförnekare slår som vanligt tillbaka på henne själv.

  I hennes värld är modeller och spekulationer sanning.

  Men kort:

  1. Forskare är verkligen inte eniga vad hon försöker med. Till och med om hennes 90% och 97% vore sant är ju inte det enigt. Men det vet vi ju redan att dessa procentundersökningar är rena struntet i vilket fall.

  2. Enskilda år är inte inget bevis för raskt stigande temperatur. Sedan millennieskiftet är det nära en platå. Tiondelar ligger väl inom felmarginalen, så bra kan vi inte mäta.

  3. Vi kommer tveklöst få fler nedisningar framöver. Om nuvarande lilla CO2-puckel kan inverka på det är högst spekulativt.

  4. Jenny tror tydligen att solpåverkan på klimat bara handlar om solfläckscykeln på 11 år (egentligen 22 år). Så är det inte. Dessutom är det en halmgubbe att bara solen skulle styra klimat. Men en del av senaste århundradets uppvärmning beror på solaktivitet, vilket lämnar mindre utrymme till CO2. Men för Jenny finns bara CO2.

  5. Nej, några grader varmare är inte samma sak som några grader kallare. Nedåt har vi förutsättning för glacial, inget tyder på någon tipping point uppåt. Och nej, det finns ingen klimatrelaterad ökning av extremt väder med flyktingströmmar av den orsaken. Det är en grov lögn hon kör med.

  6. Visst överdriver forskarna. De exempel hon ger är bara spekulationer som skruvats upp ännu mer, inget som faktiskt händer. Att IPPC spekulerar i 98 cm högre hav är ju liksom inget bevis för att de inte överdriver. Det vet hon troligen inte, men de 98 cm är den övre osannolika osäkerhetsgränsen med den värsta modelleringen utifrån det absurda, rentav omöjliga, utsläppsscenariot RCP8.5. Dessutom har N.A. i #65 en bra poäng i att de fått backa på flera överdrifter redan.

  Suck. Svenska Dagbladet var en gång en så bra tidning. Finns nog fortfarande god journalistik kvar där. Men man funderar ju inte ens på att köpa den längre när de låter en sådan rabiat aktivist som Jenny härja där och skämma ut tidningen, emot allt de tidigare stått för.

 67. Fredrik S

  Neoliberal Agenda # 65

  Bah, det är som vanligt när hon sätter igång, lite påståenden hit och lite påståenden dit. Vore bra om någon gång kunde referera till vilka forskare bygger sina uttalanden om. Tex vilka forskare som påstår att det blir ingen ny istid pga av att vi nu värmt upp klotet så mycket.

 68. Sigge

  #66 Christpher E

  1. Forskarna är eniga om att ökningen av koldioxid är den huvudsakliga orsaken till att klimatet blivit varmare.

  2. Om man jämför medeltalen för åren 1998-2007 med åren 2008-2017 så har temperaturen stiget med c:a 0,15 grader. Den ökningen är visserligen något mindre än när man jämför åren 1988-1997 med åren 1998-2007 då det skiljer 0,21 grader. Det är lite magstarkt att påstå att det varit en platå sedan millennieskiftet bar för att temperaturökningen varit något långsammare.

  3. Det kommer knappast att bli mer nedisningar.

  4. Det är skitsnack att solen skulle ha bidragit till att klimatet blivit varmare sedan 70-talet. Den 11-åriga solcykeln verkar inte påverka klimatet mätbart. Du har fel när du påstår att det är en 22-årig solcykel.

  5. Att sjöar älvar runt om världen har torkat ut kan mycket väl bero på det varmare klimatet. Tcadsjön är en av många sjöar som blivit mindre.

  6. Hur snabbt havet kommer att stiga är vetenskapsmännen oeniga om. Där kan jag ge Dig rätt. De är överens om att havet kommer att stiga men inte hur snabbt. Rent allmänt så är forskarna överens om att temperaturen stiger p g a ökad koldioxidhalt, men de är osäkra på hur allvarliga konsekvenserna blir.

 69. Christopher E

  #68 Sigge

  1. Nej, det är de inte. Eniga betyder alla, men det finns flera forskare som anser att den ”naturliga” komponenten är viktigare, utan att för den skull anse att koldioxid saknar betydelse. ”Eniga” är bara en floskel, och det tror jag du vet egentligen.

  2. Jag skrev ”nära” en platå, och ej heller skulle jag någonsin jämföra tioårsperioder som du när det är så stor variation. En ENSO hit och dit, och du får dina tiondelar, som knappast är signifikanta med tanke på de dåliga mätningarna.

  3. Och det vet du med sådan tvärsäkerhet? Nästa nedisning kan ligga tiotusentals år bort i den helt naturliga cykeln (vi vet inte) och vid det laget är fossilåldern långt, långt bakom oss. Fantasierna om hur lång tid koldioxen inte tas upp under tror inte alla på.

  4. Du gör samma misstag som Jenny när du tror att soldiskussionen bara handlar om solfläckscykler. Och jag använder inte ostädat språk som du, men hur i hela hela världen menar du att senaste århundradet började 1970!? 🙂 Solfläckscykeln är ca 22 år i snitt. Snälla Sigge, läs på innan du försöker rätta. Tips, kolla den magnetiska polariteten på fläckparen.

  Och förresten behöver du läsa lite om solaktiviteten i modern tid:
  https://www.universetoday.com/10000/most-active-sun-in-8000-years/

  5. Tchadsjön som klimatkatastrof har väl debunkats åtskilliga gånger. Titta på vad som händer med tillförseln av vatten. Tips, kolla Aralsjön också av samma anledning. Nej, både AGW-flyktingar och ökat extremväder lyser med sin frånvaro. Där har forskarnas profetior slagit slint rejält.

  6. Havet har stigit i ca 20 000 år vid det här laget, så att fortsätter lite till är väl inte direkt banbrytande forskning. Men observera, Jenny anser att uppskruvade spekulationer är detsamma som bevis på att forskarna inte överdriver! Personligen tror jag det är omöjligt för haven att stiga så mycket som en meter på så kort tid som fram till sekelskiftet. Jag tippar 20-30 cm, kanske mindre, men ingen av oss kommer att få facit.

  Att försöka vara apologet åt alarmistiska aktivisten Jenny är nog rätt otacksamt.

 70. Lars Cornell

  #64 Bim
  Din modell med två lampor är ej verklighetsnära.
  1 – lamporna är inte små utan lika stora som det belysta objektet.
  2 – lamporna värmer varandra.

 71. Lars Cornell

  #68 Sigge
  ”4. Det är skitsnack … Du har fel när du påstår att det är en 22-årig solcykel.”
  Om du sitter i en gunga i sitt översta läge. Den som håller i släpper och det tar 22 år tills gungan kommer tillbaka i samma läge. Hur lång tid tar det då för gungan att passera sitt lägsta läge?

 72. Christopher E

  #71 Lars Cornell

  Vad Sigge missar är att den magnetiska polariteten mellan solfläcksparen vänds var 11:e år, så cykeln är inte tillbaka i utgångsläget förrän efter 22 år.

 73. Richard

  Det officiella Sverige vill ha vinter-OS 2026 i Stockholm.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6889268
  Samtidigt propagerar det officiella Sverige att det inte kommer någon snö i södra delen av landet från mitten av 2020-talet.

 74. Lennart Bengtsson

  Ursäkta,

  men nu jäklar är det faktiskt vintern som är på gång! Håll ett öga på den närmaste veckan och lite till. Inte ens skuggan av en chance att Vasaloppet får ställas in på grund av snöbrist och pressande värme hur mycket än klimatskribenterna än anstränger sig. Även Sydsverige lär få ta fram snöskovlarna.
  Jag är säker på att signaturen ”Björn” plötsligt har fått problem med solen som förlorat kraften.

 75. Erik Lindeberg

  #52 tty: ”Över 250 grader bryts även lätta kolväten ned och man får grafit och koldioxid.”

  Kemiskt omöjligt. Genom metamorfos vid över 250 ºC bildas däremot grafit och metan.

 76. Neoliberal Agenda

  Tänk om SvD istället hade haft en film som hetat ”Fem argument för att människan påverkar klimatet och fem argument emot”. Då hade läsarna själva kunna väga argumenten mot varandra. Istället fick läsarna ensidig information och tal om att klimatförnekare ska tystas.

  Förstår inte svenska journalister att deras uppdrag är att informera läsarna? Även om man tycker att en sidas argument överväger, så är det ändå bra att kunna se saker ur flera olika perspektiv. Det skapar förståelse och orientering. Jämför gärna med filmen om Bitcoin som är neutral, även om det finns de som tycker Bitcoin är helt värdelöst medan andra tror det kommer ta över världen.

  Tecknade en digital prenumeration på SvD för ett par månader sen, men överväger att säga upp den.