Öppen Tråd

skärgård

Ahhh. Sommar, sol, skärgård, segling. Vad mer kan man begära? Jovisst: En öppen tråd om väder, klimat och energi!

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats R

  Vad tycker ni om den här stort uppslagna artikeln i dagens SvD? Ligger det något i det, eller är, som jag misstänker, snömos mitt i sommaren?

  https://www.svd.se/sommar-vatten-5-smhi-riskerar-att-underskatta-havsnivahojning

 2. Lejeune

  #1

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499

 3. Lejeune

  Även vår vän Lars Bern kommenterar stolleprovet i SVD:
  https://anthropocene.live/2017/07/21/propagandabladet-svd-fortsatter-pumpa-ut-fake-news-i-oforminskad-takt/

 4. Lasse

  Willis E gjorde en betraktelse över de pegelmätningar som finns med längre serier för att kolla om de är linjära eller accelererande:
  https://wattsupwiththat.com/2017/07/20/sea-level-rise-accelerating-not/

  Det är ju en av de fake news som dagens SVD sprider. För att få 1 m 2100 så krävs en rejäl acceleration. Varifrån får SMHI sina data? Grönlands snötäcke borde väl i alla fall kommenteras?
  Varför så tyst i media?

 5. pekke

  Jösses ! Det är ju nuvarande trend som är viktig, inte spådomar om olika framtida scenario som ingen vet om det kommer ske.
  Nuvarande trender runt Sveriges kust säger att sydligaste Skåne har en +/- 0- trend, landhöjning där är lika som havsnivån, ju längre norrut man går längs bägge kusterna så sjunker havsnivån tack vare ökad landhöjning.

  Klagshamn söder om Malmö:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/330.php

  Stockholm har sjunkande havsnivå:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/78.php

  Här kan vem som helst kolla havsnivåerna i Sverige och resten av Världen:
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

  Nån borde ta både SMHI och SvD i nackskinnet och fråga vad verkligheten faktiskt visar.

  Skräckpropaganda och fake news !

 6. Ingvar i Las Palmas

  Pekke #5
  Vem ligger bakom detta enorma propagandamaskineri? Det är ju internationellt.
  Vem har muskler noga att ta dem i nackskinnet? (förutom Trump och Vaclav Klaus)

 7. Ingvar i Las Palmas

  Mera fake news
  http://notrickszone.com/#sthash.RQLBP8Gd.dpbs

 8. Ingvar i Las Palmas

  Frossa i temperaturkurvor från hela världen!
  http://notrickszone.com/#sthash.RQLBP8Gd.dpbs

 9. Ann lh

  Härliga klippor, trots oljespill (?), måste vara Bohuslän norr om Gulmar’n, eller?

 10. Sören G

  Under avsmältningsskedet i slutet av senaste istiden höjdes havsytan 120 m på 12 000 år, d.v.s. 1 cm/år. Men isavsmältning sker i huvudsak vid isranden och då gick isranden över både Nordamerika och Euroasien. D.v.s. det fanns gott om is i läge för smältning.
  Var finns det sådan is nu?
  1 cm/år i havsytehöjning är absolut max och kan knappast uppnås under nuvarande omständigheter enligt Nils-Axel Mörner.

 11. latoba

  Det skrivs mycket om landhöjning vid kusterna, men vad händer i inlandet?

 12. ”On the Validity of NOAA, NASA and Hadley CRU Global Average Surface Temperature Data”

  ”It was found that each new version of GAST has nearly always exhibited a steeper warming linear
  trend over its entire history. And, it was nearly always accomplished by systematically removing the previously existing cyclical temperature pattern. This was true for all three entities providing GAST data measurement, NOAA, NASA and Hadley CRU.”

  Kanske har denna rapport om justeringar i temperaturdata tidigare redovisats på Klimatupplysningen, men om inte så är fallet finns det förutom texten också några intressanta grafer från sidan 18 och framåt.

  https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf

 13. Sören G

  #11
  Inlandet höjs också förstås. Men den är större ju längre mot norr. T.ex. gäller för Vättern att vattnet tippas allt mer över mot söder och dränker Jönköping och Visingsö.

 14. latoba

  Apropå Fake News. Redan de gamla romarna visste att världen vill bedragas: Mundus vult decipi. Tycks gälla ännu idag eftersom våra media inte reagerar.

 15. latoba

  #11 Sören G. Det borde väl också innebära att tillrinningen till Vättern ökar?

 16. Christopher E

  #11 latoba

  Varsågod. Denna karta visar absolut landhöjning, med en halv millimeter mellan isolinjerna.

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/04/Absolut.jpg

  Det är från en landhöjningsmodell, som så bra som möjligt överensstämmer med uppmätta värden. Lägst är landhöjningen på skånska sydkusten med 0,6 mm/år, störst i Västerbotten med 10 mm/år. Stockholm har 5,2 mm/år.

  Inlandets värden ser du i kartan.

 17. Christopher E

  #13 och 15

  Vad som händer i Vättern är att där finns inget utlopp i söder utan det ligger uppe vid Motala. Så när utloppet höjs mer med landhöjningen än nere vid Jönköping höjs med nödvändighet vattennivån där nere.

  Vill man se vad det innebär i praktiken kan man se på hur sjön äter sig in i Rosenlunds bankar utanför Jönköping, precis nedanför Elmia. Väl värt ett besök, jag brukar ta en promenad där i samband med konferensbesök på Elmia,

 18. tty

  #11

  Landet höjer sig där också, men det har inte kunnat mätas innan GPS kom.

  Man har dock vetat att den finns p g a av det fenomen som kallas ”sjööverstjälpning”, d v s att i stora sjöar (som t ex Vättern) stiger den relativa vattennivån i söder och sjunker i norr eftersom landhöjningen är större där. Nära Huskvarna har en hel socken med kyrka och allt försvunnit sedan medeltiden.

  Här Lantmäteriets standardkarta över landhöjningen:

  https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-matning/referenssystem/landhojning/bilder/nkg2005lu_stor.jpg

  Det är notabelt att denna genomgående tycks visa 0,5-1 mm/år mindre landhöjning än vad GPS- och vattenståndsmätningar visar. Detta beror troligen på att Lantmäteriets geodesisystem är anslutet till en europeisk standard som utgår från referenspunkten NAP (Normaal Amsterdam Peil) som är känt felaktig (hela Nederländerna sjunker): ”For the time being (2005) we simply have no choice but to define RH 2000 in analogue to EVRF 2000 using the NAP reference.”

  För den som verkligen vill grotta ned sig i tekniken finns det en utförlig rapport om hur man kom fram till den aktuella kartan:

  https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/gps-och-matning/geodesi/rapporter_publikationer/rapporter/lmv-rapport_2007_4.pdf

  Intressant är att man där uppskattar den eustatiska havsnivåhöjningen till mellan 1 och 2 mm/år….

 19. Sören G

  #15
  Det har inte med tillrinningen till Vättern att göra. Det handlar om att pasströskeln ligger vid Motala Ström. Vätterns stränder söder om Motala Ström översvämmas med tiden, medan stränderna norr därom torrläggs.

 20. Kenneth Mikaelsson

  En måste ses tube…. en av de bättre på länge..

  Grand Solar Minimum: Fake Science? 5min intro to Literature

  https://www.youtube.com/watch?v=fSrnO2E-anQ

  (under tiominuter lång)

 21. Christopher E

  #10 Sören G

  Det är helt riktigt att senaste glacialens avsmältning inte kan upprepas idag. Isen finns ju inte längre.

  Under den intensivaste smältfasen från ca 14000 till 8000 år sedan steg haven bortåt 10 mm/år i snitt. Men där var pulser där stigningstakten anses ha varit betydligt större, över 40 mm/år:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Meltwater_pulse_1A

  I den hysteriska SvD-artikeln som länkas ovan står att Göteborg räknar med 2 meter havshöjning till år 2100. Göteborg har 3 mm landhöjning per år och där finns inte ett spår av acceleration i dagens absoluta havsytehöjning på ca 1,5 mm/år så här långt. Så ritar man ett diagram inte med en linjär höjning från idag (det kan inte mångdubblas över en natt) utan en som accelererar blir höjningstakten på sluttampen mot 2100 lika stor som den värsta smältvattenpulsen för 14000 år sedan nämnd ovan! Absurt är bara förnamnet! Någon gång kommer Göteborg att rodna för att de låtit lura in sig i detta geschäft.

 22. tty

  #2

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499

  ”I serien kan intressant information utläsas, bl.a. den pågående havsnivåhöjningen som syns i diagrammet nedan”

  Vad SMHI försiktigtvis inte nämner är att den absoluta havsnivån sjönk före 1860:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113002750?via%3Dihub

 23. Sören G

  #21
  Det var säkert ”pulser” i avsmältningen under istidens avsmältningskede. Det kan ha varit isdämda sjöar som plötsligt tömdes, eller is som hamnade i lägen för snabbare smältning.

 24. tty

  ”I den hysteriska SvD-artikeln som länkas ovan står att Göteborg räknar med 2 meter havshöjning till år 2100. ”

  Dessutom, eftersom Göteborg ligger på västkusten kan man räkna med att havsnivån sjunker litet om Grönlandsisen smälter. Hela ökningen om 2 meter måste alltså komma från Antarktis. Det innebär att två tredjedelar av isen i Västantarktis måste smälta på 80 år.

  Och då är det ändå oklart om isen i Antarktis för närvarande minskar överhuvud taget.

 25. Christopher E

  #18 tty

  Landhöjningskartan du länkar är korrekt och skillnaden har inget med Amsterdam Peil att göra. Den visar apparent landhöjning i förhållande till havsnivån. Motsvarande karta från Lantmäteriet för absolut landhöjning (vilket är vad GPS mäter) ser ut så här:

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/04/Absolut.jpg

  I din länk har man alktså dragit ifrån 1,32 mm/år (plus en liten geoidkorrigering) vilket är vad havsytehöjningen anses varit i Sverige 1892-1991. Formeln är NKG2005LU_ABS = (NKG2005LU_APP + 1,32) * 1,06

  Landhöjningsmodellen NKG2005LU är nu ersatt av en ny, NKG2016LU, men skillnaden är inte viktig på denna nivå.

 26. latoba

  Tack alla för länkar ang landhöjningen. Visar på denna bloggs förträfflighet för att inte säga oumbärlighet.

 27. Allan Forsling

  Om det ändå vore så att det är ett eget gäng som kör sin bluffpoker och lurar pengar av varandra.. men tyvärr är det ju vi skattebetalare som får notan. Och i slutändan är det de fattigaste i världen som inte får den hjälp de verkligen behöver.

 28. tty

  #25

  Du har helt rätt. I den nya modellen anger man dessutom bara absolut nivåhöjning. Kommentaren om detta är nog mycket omsorgsfullt formulerad:

  ”It should be mentioned that no apparent uplift model (i.e. uplift relative to Mean Sea Level over a
  certain time period) is released for the time being. This is mainly motivated by the (accelerating)
  contemporary climate-related sea level rise, which implies that the apparent land uplift is different
  from the levelled land uplift and dependent on the chosen time interval. If the apparent uplift is
  needed, then it is recommended that the user estimates a constant (for a certain time interval and for
  a certain geographical area) to subtract from NKG2016LU_lev. This is a qualified task that should
  be made with great care.”

  Man är naturligtvis väl medveten om att havsnivåhöjningen inte ökat från 1,32 mm/år 1892-1991 till 3-4 mm/år idag (det skulle ju ge våldsamt utslag på mareograferna), men det kan man ju inte säga rent ut.

 29. Björn

  När kommer sommaren? Något varmare längst ned och på västkusten och i övrigt bedrövligt. Var det så här för över hundra år sedan innan solens grand maximum? Vem vet för det finns inga kvar som kan rapportera. Det mest sannolika är att vi nu har väder och vind som motsvarar en lägre aktivitet i UV-området, i likhet med den som rådde före 1900-talet. Men våra s.k klimatforskare förstår inte sambandet och skyller därför på ”klimatförändringarna”. Hur är det med politikerna då, för de förstår ändå mindre? Men oavsett så är det solens olika beteenden och de planetära förändringarna som skapar väder, vind och klimatförändringar och inte klimatforskarnas påhittade universalorsak, ”klimatförändringarna”. Korkat!! När skall vi få en äkta klimatforskning som motsvarar vetenskapens krav på saklighet och evidens?

  Följ solens dagliga utveckling i nedanstående länk! För närvarande är den blank vilket innebär ingen synlig magnetisk aktivitet ovanför fotosfären. Historiskt får vi nu uppleva en sol som oftare blir blank och med lägre amplituder under kommande cykler i likhet med Dalton och Maunder minimum.

  http://www.solarham.net/regions/map.htm

 30. Kenneth Mikaelsson

  Björn kolla in denna riktigt bra..

  Grand Solar Minimum: Fake Science? 5min intro to Literature

  https://www.youtube.com/watch?v=fSrnO2E-anQ

 31. tty

  #21

  Problemet med MWP-1A är att det visat sig väldigt svårt att förklara var vattnet kom från. Tidigare har man kunnat komma ifrån det genom att hänvisa till Antarktis som varit nästan okänt ur kvartärgeologisk synpunkt, men geologiska undersökningar där har successivt ”krympt” Antarktisisens maximala volym under den senaste istiden, så det går knappast längre.

  Den senaste förklaringen går ut på att det var ”sadeln” mellan Laurentidisen och Cordilleraisen i Nordamerika som smälte bort, och det verkar inte orimligt. Isen där var relativt tunn, så en temperaturhöjning kan ha fått stora ytor att ändras från när- till tärzoner på kort tid, och dessutom vet man att flödet i Mississippi ökade kraftigt vid ungefär samma tid.

 32. tty

  #29

  Det var såhär solen såg ut under Maunderminimat 1645-1715, då det fanns astronomer som aldrig fick se en solfläck.

 33. Kenneth Mikaelsson

  Här en tråd till dig tty:

  https://www.youtube.com/watch?v=Otb6NJknIh8

 34. Lars Kamél

  Klarar journalister verkligen inte av att räkna ut hur långt det är kvar till 2100 och hur stor genomsnittlig havsnivåhöjning som behövs för att havet till dess ska stiga med en eller två meter? Varefter de kan undra hur accelerationen ska kunna ske och varifrån allt det vattnet ska komma? Är de för inkompetenta för det? Bryr de sig inte bara de får komma med en tillräckligt alarmistisk story? Vill de rent av luras?

 35. latoba

  #34
  Antingen är de för korkade för att begripa något eller också styrs de av agenda som tidningen har eller också vill de bara väcka uppmärksamhet. Oavsett vilket så är det lika illa. Tyvärr så mot dumhet kämpar gudarna förgäves.

 36. Kenneth Mikaelsson

  Ett villkor för att bli miljö fascist är ju den totala avsaknaden av tankeförmåga och en stenhård tro på överheten.. Kolla sen i vilken utsträckning miljö fascisterna har intagit i media därav den totala kollaps av den samma… Fattar bara inte att det fortfarande finns folk som vänder sig till MSM för information när den bevisligen är så skev att bara en ”resande asfaltläggare” skulle känna sig stolt över resultatet..

 37. Christopher E

  #28 tty

  Det är mycket positivt att landhöjningen i nya modellen bara anges i absoluta termer, även om du kan ha rätt i att det är bekvämt att slippa erkänna hur liten havsytehöjningen verkligen är. Och att den inte accelererat. Jag hörde detta med enbart absolut om den nya modellen på ett föredrag av en geodetiker i våras, men hade faktiskt glömt den detaljen.

  Men med absoluta landhöjningskartor slipper vi kanske de felräkningar som varit vanliga där man inte förstått att i apparent landhöjning ingår redan havsyteförändring. Och vi slipper kanske myten om ”landsänkningen” i Skåne.

 38. Christopher E

  #34 Lars Kamél

  Jag har på jobbet ritat diagram från existerande vattenståndsdata utan acceleration med både linjära och ökande kurvor fram till 1-2 meter år 2100 för att visa hur orimligt detta är. Men kollegor på kommunal samhällsplanering kan inte göra så mycket oavsett vad de förstår, de är hårt bundna av regelverk från högre ort.

  Det finns också en hög grad av auktoritetstro på att ”forskarna” vet vad de talar om, och då är det inte nödvändigt att fundera djupare.

 39. Sören G

  Nu för tiden talar man alltid om ”klimat och miljö”. D.v.s. att arbeta mot miljöförstöring och för en bättre miljö kopplas vanemässigt ihop med klimatet. I kommunerna har vi tjänstemän som arbetar med ”klimat och miljö”. Åsa Romsson var klimat- och miljöminister. Men nu har biståndsminister Isabella Lövin hand om klimatfrågorna medan Karolina Skog har titeln miljöminister.
  Allmännheten är alltså hjärntvättad att miljöfrågor och klimatet hör i hop. Att vi ska kunna påverka klimatet så att det blir ”bättre”. Att den eventuella lilla uppvärmningen som förbränning av fossila bränslen ger skulle vara skadlig. Man utgår från att ett kallare klimat är bättre än ett varmare trots att genom hela mänsklighetens historia har kulturerna blomstrat när klimatet var varmare och kollapsat när det blev kallare.

 40. Google som sanningsministerium
  https://wattsupwiththat.com/2017/07/22/caught-red-handed-google-search-suppresses-climate-realism/
  Använd nån annan sökmotor!!

 41. Sören G

  Jämför sökresultaten för ”global warming” på https://defyccc.com/search/
  med samma sökning på google.

 42. Lars Cornell

  I Expressen i dag anklagar Janne Josefsson ”Uppdrag Granskning” en SVT-chef för lögn. Det gäller ”locket på” men skulle lika gärna kunna gälla hur koldioxid-energi-klimat behandlats av SR/SVT de senaste 10 åren. Där har det också varit ”locket på” helt i strid med SR/SVTs uppdrag om oberoende och opartiskhet.
  http://www.expressen.se/nyheter/josefsson-anklagar-svt-chef-for-logn/

 43. Torbjörn

  #42 Lars

  Tänk om Janne Josefsson skulle ta sig an klimatalarmismen och avslöja alla lögner

 44. tty

  #33

  Inte imponerande. Jag har varit i ”The Channelled Scablands”, och om det inte var vatten som åstadkom dem, vad var det då? Gå gärna in i Google Earth, gå till 47 nord 118 väst och kolla runt litet. Kolla bredden på ”flodbäddarna” och jämför med t ex Amazonas.

  Du kan också gå till Antarktis, 77,54 syd, 160,74 öst och titta på ”The Labyrinth” en annan version av samma landskap, i detta fall orsakad av upprepade avtappningar av subglaciala sjöar, kanske rentav Lake Vostok.

  Dessutom, avtappning av issjöar är ju inte något särskilt sällsynt fenomen. Vi har ju t ex fortfarande spår av Baltiska issjöns avtappning på Klyftamon vid norra Billingen.

  Det som är speciellt med ”The Channelled Scablands” och ”The Labyrinth” är att avtappningar skett upprepade, troligen många, gånger vilket gjort att erosionen blivit mycket mera djupgående än på Klyftamon som bara blev kalspolad.

 45. sibbe

  Var är klimatalarmisterna på den här bloggen? Var är ni, Thomas, Sigge och de som byter adress stup i ett?
  På semester? Välförtjänt…

 46. tty

  #40

  Jag tror jag har nämnt det förut, men den största ryska sökmotorn yandex.ru är faktiskt i många fall betydligt bättre än google. Jag har hittat mycket där som inte finns på Google.

 47. Kenneth Mikaelsson

  tty vad jag menade var för att få energin till att smälta all is så räcker det inte att bara räkna på terrestra
  energier .. inte på långa vägar..
  Tror Randall Carlson har rätt i mycket .. allra helst när det kommer till vad som behövs för att smälta så mycket is på så kort tid..

 48. Sigge

  #45 Sibbe

  Alla kränkande kommentarer som man får på den här bloggen av de som saknar argument gör att det känns jobbigt. Det är största anledningen till att jag inte skriver här så ofta numera. Det är också så att ofta får jag så många svar på mina kommentarer att det tar lång tid att svara.

 49. Slabadang

  Politiseringens mögelsporer är maktens draksådd!

  Sökmotorer, media, myndigheter, vetenskap, skolor och universitet glömt nåt?
  Demokratin och den fria kunskapsinhämtningen är under attack. Folk fattar nu att det inte går att lita på vare sig NGOer politiker myndigheter eller media.

  Vi har nått en punkt där etablissemanget sågat av den gren de suttit på. Myndighetschefer i Sverige ser sig som dotterbolagschefer trogna till det parti som utsett dem. Allmänheten är idag betydligt mer kunniga om lögnerna från de besuttna särintressena och reaktionerna emot manipulationer hycklerier politisering strider mot en mycket djupt sittande folkmoral om hederlighet uppriktighet och prestigelöshet. Sossarna har totalt ruttnat ihop kapad av Frankfurtsskolans aktivister och flummare. Hela det svenska etablissemanget är extremt illa ute.

 50. Slabadang

  Sigge!

  Du vet att det är precis tvärtom är det nåt du möter här så är det tunga relevanta och pålästa argument. Offerkoftan är inget bra argument !

 51. Rolf Åberg

  Hej alla!

  Min kompis är ”klimathotstroende”. Han hävdar att havsnivåhöjningen accelererar, då har jag hänvisat till att bl.a. Maldiverna inte tycks ha några problem än så länge. Då kontrar han med att ön Tivalu tydligen skall vara på god väg att slukas av havet.
  Någon som har specifika kunskaper om just denna plats att delge?

  Tack på förhand

  Roffe

 52. Lars Cornell

  #51 Rolf: läs sid 68 i ”Allt du behöver veta om KLIMATHOTET 36 frågor och svar av Staffan Mörner”

  22. Håller söderhavsatollerna på att dränkas?
  Liksom isbjörnarna har de låga söderhavsatollerna, exempelvis Maldiverna eller Funafuti, blivit till symboler för den globala uppvärmningen. Höjningen av havsytan sägs vara på väg att dränka dessa låga öar. Historiskt finns det en väldigt bra förklaring till att dessa öar ligger precis i nivå med havsytan, och ändå har klarat sig bra trots stora förändringar av havsnivån genom tiderna. De anpassar sig.
  Officiellt har havsytan stigit mer runt Söderhavets atoller än på andra håll de senaste 30 åren. Vad har hänt? Finns det tecken på att deras yta minskar? I själva verket har aldrig någon seriös forskare påstått det, eftersom man vet hur dess korallöar fungerar. En artikel i tidskriften New Science från 2 juni 2015 rapporterade resultatet från en studie av Paul Kench vid University of Aukland på Nya Zeeland:

  Funafuti atoll, which includes the capital of Tuvalu, is an islet archipelago in the tropical Pacific Ocean made from coral debris washed up from an underlaying reef by waves, winds and currents. ….
  … and colleagues found no evidence of heightened erosion.

  Se även
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2009/10/Mörner-letter-Maldiverna.pdf

 53. Johan M

  #51 Rolf Åberg
  Jag skrev ner lite tankar om havsnivån och koraller. Kolla länken till Permanent Service for Mean Sea Level och artikel jag länkar till.

  https://liteperspektiv.blogspot.se/2015/08/en-meter-over-havet.html?m=1

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

  Paul Kench, ”Destruction or persistence of coral atoll islands in the face of 20th and 21st century sea-level rise”

 54. Guy

  Sigge # 48

  Häcklare finns överallt. Om dom inte har något relevant att säga behöver man inte bry sig om dem.

  Däremot får du frågor och begäran om källor och preciseringar på dina påståenden och argument. Kunde vara bra att på förhand räkna med detta när du kommer med påståenden.

 55. Isidor

  #51 Rolf Åberg

  Jag reste runt bland olika Söderjavsöar under en period för några år sedan och vistades en tid bl.a på den lilla ön Atiu. Under en middag med den lokala höhsts chefen så frågade jag hur de upplevde de havsnivåhöjningar det pratas så mycket om. Han svarade då att deras ö gradvis blev högre och högre eftersom de befann sig på en stigande tektonisk platta. Han påstod samtidigt att det var värre på t.ex. Salomonöarna eftetsom de befinner sig på en sjunkande platta. Ytterligare en faktor alltså.

 56. Christopher E

  #51 Rolf Åberg

  Det finns en havsytehöjning i Tuvalu som även tidvattenmätare tycks bekräfta, men den är inte allvarlig. Tuvalu består av korallatoller som naturligt växer på höjden samtidigt som vattnet stiger.

  En festlig detalj är att Al Gore redan i sin kalkonfilm 2005 bestämt hävdade att ”alla” flyttat från Tuvalu pga av översvämning (det är nog ingen som gjort det ens nu). Tuvalubor vill dock gärna flytta till Nya Zeeland för bättre levnadsstandard och använder gärna klimat som ursäkt. Ungefär som Maldiverna skyller på klimat och vill ha bidrag ur fonder för att bygga ännu fler lyxhotell.

  Men be din vän kolla vad som vad hände när man kollade på satellitbilder hur mycket Tuvalu verkligen krympt… hoppsan! 🙂

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/tuvalu/7799503/Pacific-islands-growing-not-shrinking-due-to-climate-change.html

 57. Håkan Bergman

  Dagens journalistik alltså, vad ska man säga. T.o.m. en landkrabba som jag vet att båtar inte välter.
  Och TT är det som ligger bakom.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/flicka-fastnade-under-valt-segelbat/

 58. tty

  #47

  ”Tror Randall Carlson har rätt i mycket .. allra helst när det kommer till vad som behövs för att smälta så mycket is på så kort tid.”

  Vadå smälta mycket is på kort tid? Det var fråga om en plötslig avtappning av en befintlig sjö på kort tid. När ”Vildhussen” tömde Ragundasjön på 4 timmar och skapade Döda Fallet behövde han inte smälta någon snö först.

  Isdämda sjöar är inget ovanligt. Det är något som alltid inträffar när is avancerar uppför en sluttning eller retirerar nerför den. De är dock i regel relativt kortlivade eftersom isen är mycket mera dynamisk än berg. De tappas i regel av relativt snart, oftast relativt stillsamt, men ibland mycket snabbt och våldsamt beroende på topografin och forsande vattens enorma erosiondförmåga.

 59. tty

  #51

  ”Någon som har specifika kunskaper om just denna plats att delge?”

  Gå in på:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

  Du kommer att få upp en karta med en mängd markeringar över större delen av Jorden. Om du lägger cursorn över punkterna visas ett namn.

  Sök bland de vita punkterna nordost om Australien tills du hittar ”FUNAFUTI B” (den ligger nästan rakt norr om Fiji)

  Funafuti är Tuvalus huvudstad.

  Klicka på ”FUNAFUTI B”. Du får upp ett nytt litet fönster med tre flikar. Klicka på fliken ”PLOTS”

  Du får nu upp diagram över den månatliga och årliga havsnivån i Funafuti. Som du kan se har den överhuvud taget inte stigit under perioden 1993-2016. Liksom på de flesta fall i Stilla Havet domineras förändringarna av ENSO, vilket i Tuvalus fall yttrar sig som kraftigt men kortvarigt sänkt havsnivå under kraftiga El Ninos (effekten är den motsatta på andra håll i Stilla Havet).

  FUNAFUTI B är en SEAFRAME-station som sköts och finansieras av Australien. Dessa stationer har mycket hög datakvalitet. Om du zoomar in kraftigt ser du en brun markering straxt bredvid som heter ”FUNAFUTI”. Detta var en tidigare station med lägre precision som var igång 1977-2001. Öppna PLOT även där så ser du att havsnivån inte steg mer än enstaka millimetrar i Tuvalu mellan 1977 och 2001 heller.

  Observera att detta inte är lika med att man inte kan ha problem med erosion på Tuvalu. Det är två helt olika saker. Dock lär Tuvalu aldrig drabbas av orkaner eftersom öarna ligger i den orkanfria zonen vid ekvatorn (vilket dock inte hindrat regeringen där att hänvisa till ”orkanskador” när man söker pengar från FN:s nya ”gröna” fond).

 60. Guy

  tty # 46

  Yandex.ru får jag fram på ryska. Hittar inget sätt att ändra språk när jag inte behärskar ryska??

 61. Håkan Bergman

  Guy #60
  Prova yandex.com

 62. Håkan Bergman

  Annars kan man testa duckduckgo.com också.

 63. Hej tty,

  den bild av el Niño som jag hatr och har försökt att förmedla till andra är ungefär denna. Att jag fått denna bild började med att jag någonstans läste att ”havsnivåhöjningen till havs” främst förekom i Stlla Havet öster om Filippinerna. Det jag då föreställde mig var att eftersom passadvindarna när de möts nära ekvatorn åstadkommer en ”nästan konstant” östlig vind så förs det hela tiden ytvatten västerut längs ekvatorn i Stilla Havet och när landet tar emot så stiger vattennivån i Västra Stilla Havet. Det leder till en nivåskillnad mellan västra Stilla Havet och östra Stilla Havet utanför Sydamerikas västkust. När nivåskillnaden blivit tillräckligt stor så ”tar gravitationen över” vilket innebär att vatten strömmar tillbaka österut varvid varmt vatten brer ut sig över en större yta vilket ger en avkylning av Stilla Havet och därmed en uppvärmning av atmosfären.

  Det leder i så fall också till en ökad avdunstning och därmed till en liten extra avkylning av hela klimatsystemet.

  Vet du om min bild är ”den vedertagna” (och därmed troligen korrekt) eller om den är helt felaktig?

 64. Rolf Åberg

  Tack för alla svar!

 65. #46 tty och 62 Håkan Bergman#

  Tack för tipsen om Yandex och Duckduckgo !!!

  Speciellt Yandex ger intressanta resultat som inte alls kommer upp på Google. Och ryssarna har god smak! Jag slog bilder, ”maison ossature bois” ,trä(stomme)hus. Av de 48 första bilderna var 7 stycken mina foto. De var stulna från min hemsida och finns på web sites som som säljer wallpapers eller trähus och utan referens till copyrighten. T.o.m vattenmärket TIRO syns på de flesta. Samma foton kommer upp bland Googles bilder om man söker tillräckligt länge, men då med länk till min hemsida.

 66. Monodemon

  # 56 Christoher E

  Apropå Al Gores science fiction från 2005 så är en uppföljare nära förestående:
  http://www.imdb.com/title/tt6322922/?ref_=nv_sr_1

  Filmens tagline ”Fight like your world depends on it” ger en viss fingervisning om att vänstern inte tänker upphöra med att uppvigla sina våldsbejakande aktivister…

 67. Håkan Bergman

  Nu väntar vi bara på en artikel om ett annat ”moraliskt högtstående” land.
  http://www.politico.eu/article/daimler-volkswagen-bmw-porsche-audi-siemens-the-dishonest-germans/

 68. Håkan Bergman

  Dagens fråga i DN.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/anna-johansson-jag-mar-efter-omstandigheterna-bra/
  ”Vad tänker du om att dina ministerkollegor inte informerade dig om vad du visste?”
  Jag är medveten om att det kan vara et tyrckfle, men helt säker kan man ju inte vara i dessa tider.
  Hur skulle det vara om debatten styrde in på hur det överhuvudtaget kan komma sig att en svensk verkschef kan tycka att det är okey att åsidosätta svensk lag, där måste vi nog granska makten några decennier tillbaka.