Öppen Tråd

öppen tråd

Koll på klimatet? Veckans öppna tråd handlar just om klimatet. Och om klimat- och energipolitiken.

Trevlig långhelg, önskar

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sven M Nilsson

  Myten om den ”rena elbilen”.
  Det finns två huvudsyften med satsningen på elbilar. Det ena är att få fossilfria bilar. Det andra är att minska de skadliga partikelutsläppen.
  Elbilar är dock inte fossilfria utan har upp till dubbelt så höga CO2 utsläpp som en modern diesel vid motsvarande effektuttag. I våra elsystem kan man inte explicit skilja ut fossilfri el från nätet utan måste räkna med fossilenergi för laddningen av batterierna.
  Det är också det mest ineffektiva sättet att använda fossilfri energi för laddning av batterier och därmed skaffa sig ett ur miljö- och kostnadssynpunkt mycket stort problem vid tillverkning och destruering av batterierna. Ett effektivt system är att använda fossilfri energi i första hand för ersätta stationära användningar utan batteriproblem.
  Partikelutsläppen av bilar (PM) har visat sig ha skadliga hälsoeffekter i ett stort antal studier. Detta har varit ett viktigt incitament att byta till elektriska bilar i syfte att minska luftföroreningarna. Men i jämförelse med bensin eller dieseldrivna bilar så är PM-utsläppen minst lika stora för elbilar.
  De stora PM-utsläppen och minst lika hälsovådliga är de från däck, asfalt och bromsar m.m. PM-utsläppen från icke-avgas är ca. 90% av de totala PM- utsläppen. Elbilar har relativt effektuttaget högre PM-utsläpp än exv. dieselbilar. Detta beror på att de väger, i en nyss publicerad analys, 24% mer. Detta ökar slitaget på däck, asfalt och bromsar! Dessa ökade PM-utsläpp är minst lika stora som PM-avgasutsläppen för dieselbilar (10%). De totala PM- utsläppen är lika stora för elbilar som fossildrivna bilar.
  Myten om fossilfria och låga PM-utsläpp för elbilar underhålls av många länders politiker genom mycket generösa subventioner från ca 100 000 till 65 000.- SEK för en småbil på exv. 25-30 kW. Plus skattebefrielse! Den stora Teslan fick en subvention i Norge på 805 000 SEK.
  Utan dessa enorma subventioner hade Tesla och alla andra elbilar eller hybridbilar haft en helt marginell marknad. Subventioner driver inte utvecklingen framåt utan snedvrider den. Myten om den rena elbilen är ett paradexempel!

 2. Lasse

  Intressant om elbilen-men vi har väl svårt att få in fossil el till den?
  Vår elmix är under 99% av tiden fossilfri.
  Annat är det i Kina där enda fördelen är att bilarnas utsläpp för energiframställning flyttas från gator till kraftverk.

  Fö konstateras att molnen börjar hopa sig över dem som tror sig kunna modellera klimatet.
  Även Arktis uppvärmning ifrågasätts-den följer inte CO2
  http://notrickszone.com/#sthash.3bhvhFgZ.dpbs

  Vårt väder kan man inte klaga på-solen skiner fler timmar än på flera årtionden.

 3. Thomas P

  Här får ni en artikel att spå er vanliga galla över:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/andrevwalden/article22943286.ab

 4. Lasse

  #3
  Multikultur och klimat har likheter-visst.
  Det finns dem som ser problemen hopa sig och som gärna experimenterar med nya lösningar eftersom det är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad. Visserligen får vi offra vårt nuvarande liv men offer krävs om vi inte skall gå under.

  Sen finns det andra som gärna tror att vi kommer klara av framtiden utan alltför stora förändringar.

  Konstigt nog så är det de senare som anses vara extremister!

 5. Elbilar!

  99% är väl lite i överkant. 97% är nog mer realistiskt. Men då räknar vi inte med de CO2, metan och andra växthusgaser som är kopplade till både vind, vatten och solenergi. De är betydande!
  Men hur som helst, om vi nu med stor möda och stora kostnader producerar ”fossilfri el” varför då kasta bort hela dess eventuella fördelar, på att ladda batterier och skaffa oss ett mycket större miljöproblem. Den ”fossilfria” energin skall givetvis användas för att ersätta el för stationära installationer. Så, med den logiken så måste man nog räkna med att batteriladdningen sker med fossil energi. Även om det bara är några % under vissa tider som nätet lämnar fossil el.

 6. Ingvar i Las Palmas

  #4
  Visst är det kul att Walden skriver om ”faktaresistens” och påstår att klimatskeptiker mår sämst.
  Och så smeta ner det lite med främlingsfientlighet.
  Det var det sämsta jag läst på länge. Ren och skär ad hominen. Det är tydligen OK att dra ner klimatdiskussionen till vilka låga nivåer som helst

 7. Sigge

  #5 Sten M Nilsson

  97% fosilfri elproduktion var det i Sverige för 5 år sedan. Andelen el som produceras fossilt har sedan dess minskat. Största elproducenten med fossilt bränsle var Värtaverket i Stockholm. Det har nyligen ersatts av ett biobränsleeldat.

  Om bilar eller koleldade kondenskraftverk släpper ut mest partiklar beror på vad man jämför med. Jämför man med ett modärnt kolkraftverk med bra rökgasrening och en praktisk verkningsgrad på över 40% så blir både koldioxidutsläpp och partikelmängd lägre för elbil än för en modärn dieselbil i praktisk drift. Tar man gamla kolkraftverk från Östeuropa med verkningsgrad på 25% och dålig eller ingen rökgasrening så blir elbilen skitigare än en dieselbil från 90-talet. Fördelen med elbilar är att inga avgaser släpps ut på gator där mycket folk kan vistas.

 8. Ingemar Nordin

  Ingvar #6,

  Det är ju inte precis något nytt fenomen att alarmister målar upp en halmgubbe som de sedan svartmålar allt vad de kan. Och sedan håller de på och teoretiserar och fantiserar fritt om detta ondskans redskap. På så sätt slipper man ju att sätta sig in i, eller ens intressera sig för, sakfrågan. På så sätt vinner man ”debatten” utan att behöva anstränga sig.

  Jag har tyvärr även stött på denna typ av ”engagemang” bland en del av mina kollegor som poserar som akademiker men värjer sig för varje försök att diskutera sakfrågan, eller läsa en bok eller artikel som jag tipsar om.

 9. Sören G

  Klimathotsalarmisterna har klimatångest. De tror att de måste göra enorma uppoffringar för att inte världen ska gå under.
  Som klimathotsskeptiker oroar jag mig inte för om klimatet eventuellt blir något varmare. Koldioxiden har hur som helst ganska liten betydelse. Klimatet varierar naturligt och vi har de senaste 150 åren kommit ur Lilla Istiden då de människorna hade det verkligt besvärligt. Om klimatet blir kallare igen, vilket är mycket möjligt med tanke på hur solen just nu uppför sig, så har vi ett mycket bättre läge med den tekniska utvecklingen. Det man kan oroa sig för är om politikerna kommer att förstöra vår tillgång till billig energi. Det kan komma att för Sveriges del föra oss tillbaka till fattigsverige när industrin har flyttat ut.

 10. Lennart Bengtsson

  Klimatalarmister får vi nog vänja oss att leva med. Det har nämligen blivit en lönande affär för många där naturligtvis politisk prissättning av energi ingår som en central komponent.
  Idag har ett varmare klimat och väder blivit en global ödesfråga och förefaller överträffa risken för ett atomkrig (som åtminstone media och dagens politiker helt slutat prata om). De senaste dagarna har översvämningar i Tyskland och Frankrike fått stora rubriker och man utgår snart som något självklart att detta måste bero på den växande fossilförbränningen. Man får faktiskt gå tillbaka 100 år för ett högre vattenstånd i Seine. Ingen tycks reflektera över vad den tidens höga vattenstånd kunde bero på?

  Det som förvånar är att det inte är något annat som oroar media. Risker för ett vanligt ”litet” krig i våra trakter som många experter betraktar som sannolikt berörs knappast och inte heller ser man vår tids enorma folkvandring som något problematiskt utan snarare som något positivt; växande befolkning, ökat BNP, spännande mångkultur osv. osv. Inte ens landets feminister oroar sig för att de kan komma att devalveras till 50% om nya invandrande värderingar biter sig fast.

 11. elias

  #10
  Clinton anser att klimatfrågan är viktigast, Trump anser att kärnvapenhotet är viktigast

 12. Lasse

  Extremväder i Paris.
  ”While France’s rainfall levels in May were the highest since 1873, the current crisis is eclipsed by the 1910 floods that saw Paris submerged for two months, when the Zouave was up to his neck in the Seine.
  The river reached 8.62m above its normal level that year, and has since reached 7.1m in 1955 and 6.18m in 1982.”
  6.1 m uppmättes 2016-06-04

 13. tty

  ThomasP #3

  Nu har du hittat en verklig själsfrände. Andrev Walden är väl annars mest känd för sin epokgörande upptäckt att ”Lejonkungen” är en grundkurs i fascism:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/andrevwalden/article22430107.ab

 14. Om vi tänker oss att vi tar bort från nätet laddningsenergin för elbilarnas batterier så går all ”fossilfri el” till att ersätta ”fossil energi ” i stationära installationer. Om vi sen använder elnätet för att ladda elbilarnas batterier så minskar den ”fossilfria elen” för den som tidigare användes för stationära installationer. Så, även om det bara är 1% ”fossilenergi” så är det denna som berörs av elbilarnas batteriladdningar.
  Om man tar med den fossila energin från ax till limpa i vårt elnät så är ”fossilenergin” minst 10%.
  Globalt sett är elproduktionen till 80% fossil. Bilar är ett globalt problem!

  Verkningsgraden för dieselmotorer har ökat betydligt snabbare än för kolkraftverk. En dieselbil som för 15-20 år sedan drog 1 liter/mil drar idag 0.45 liter/mil. Dieselmotorproducenterna har ett gemensamt mål ”Diesel 60” som är 60% verkningsgrad. Man närmar sig detta mål med relativt snabba steg.
  Så, elbilarna kommer en lång tid framåt producera ungefär dubbelt så mycket CO2 per kWh.

  Citat: ”Fördelen med elbilar är att inga avgaser släpps ut på gator där mycket folk kan vistas.”
  Det är inte avgasutsläppen som är problemet. De är ca 10% av de totala utsläppen. Med den utveckling som nu pågår av efterbehandlingssystemen så är det snart, inom några år” bara ca 5%.
  Dessa avgasutsläpp är i huvudsak CO2, N2 och NOx. CO2 och N2 är nyttiga avgaser och ökar växtligheten. NOx utsläppen är redan nu små men även de kommer e att inom några år vara nere i obetydliga mängder.
  De utsläpp som är hälsovådliga och cancerogena är PM-utsläppen. De kan Du inte flytta från gatan! De är idag 10 ggr större än de relativt ofarliga avgasutsläppen och snart 20 ggr större. Elbilar ger minst lika stora PM-utsläpp som alla andra biltyper. Om man ser på hela bilparken så släpper de ut relativt sett mycket mer PM eftersom elbilar användes i huvudsak i tätorter där PM-utsläppen är mer koncentrerade och därmed hälsovådligare.

  Frågan är sen om inte den mängd bilbatterier vi kan få fram med tanke på de ädelmetaller och jordartsmetaller som finns är begränsade. Det finns beräkningar som därför kraftigt begränsar elbilarnas expansion.

 15. tty

  ”Dessa avgasutsläpp är i huvudsak CO2, N2 och NOx. CO2 och N2 är nyttiga avgaser och ökar växtligheten.”

  N2 har ingen effekt på växtligheten. Visserligen är det utgångspunkten för bakteriell kvävefixering, men då luften är ca 80% kväve finns det alltid gott om det. Det omtalade ”kvävenedfallet” från atmosfären gäller nintratkväve och ammoniumkväve, där nitratkvävet ytterst härrör från NOx.

 16. N2 är en nyttig gas och i vissa fall till och med välkommen för växtligheten.
  Kväve är ett nödvändigt grundämne i allt liv, bland annat som en beståndsdel i aminosyrorna – proteinernas byggstenar. Tillgång på kväve är ofta en begränsande faktor för växter i vilt tillstånd. Detta är till viss del ett problem för jordbruket, eftersom gödseln har mindre andel kväve i sig än vad grödan tog med sig in i skörden. Svinnet beror på att djuren mjölkas och skickas till slakt. Kväve är lagrat i djurens mjölk/kött.

 17. John Silver

  #8
  Akademoner hetere.
  Nytt ord som jag hitta på just nu.

 18. Sören G

  Solen har inga fläckar.
  http://www.spaceweather.com/images2016/04jun16/hmi1898.gif?PHPSESSID=o7haggg7o5k6bih67cag4ll7n6

 19. Thomas P

  tty #13 ”Andrev Walden är väl annars mest känd för sin epokgörande upptäckt att ”Lejonkungen” är en grundkurs i fascism:”

  Walden ger en referens så varför tillskriva honom denna insikt? Vad har det ens med klimatfrågan att göra? Om den eventuella fascismen i disneyfilmer är ett intresse hos dig kan du annars läsa den här, äldre artikeln:
  http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC40folder/LionKing.html

 20. #1
  Om det är som du skriver att elbilar väger 1,24 gånger mer än förbränningsmotordrivna personbilar så är vägslitaget cirka 1,24^4 = 2,4 gånger större för elbilen. Så ta bussen, den sliter lika mycket på vägen som 100 000 personbilar.
  Den vägförening som jag är med i lägger varje år ut stora summor på att reparera vad den tunga sopbilen förstör. Personbilstrafiken är jämförelsevis försumbar.

 21. Olav Gjelten

  -61 grader på forskningsstationen Vostok (Antarktis) i dag.
  Frågar du vanliga svenska skolelever kommer de att tala om att isen smälter där. Det är vad de lärt sig i skolan.

 22. tty

  #16

  Nej, växter har ingen nytta av N2 som är en mycket oreaktiv gas. Växter behöver däremot kväve i biologiskt användbar form, d v s nitrat- eller ammoniumkväve. Inga eukaryoter kan bilda sådant kväve från N2, bara vissa bakterier, t ex vissa cyanobakterier. En del kärlväxter (främst ärtväxter men även bl a alar) lever i symbios med sådana kvävefixerande bakterier och man säger därför ibland litet slarvigt att dessa växter binder kväve. Utöver dessa mikroorganismer är den enda naturliga källan till nitratkväve elektriska urladdningar (blixtar). Kväve (i biologiskt användbar form) är därför (liksom fosfat) oftast en bristvara i naturen.
  Det finns f ö även bakterier som bryter ned nitratkväve till N2, s k denitrifieringsbakterier.

 23. Peter Stilbs

  Nu förbjuds icke-klimatalarmistiskt undervisningsmaterial i USA…

  http://portlandtribune.com/sl/307848-185832-portland-school-board-bans-climate-change-denying-materials

 24. tty

  #16

  Din kommentar om att jordbruket har ett oundvikligt underskott på kväve (och fosfat, och kalium och kalcium och diverse spårämnen) p g a att det försvinner ur systemet med de livsmedel som produceras är riktigt och värt att kommentera litet ytterligare.
  I gamla tider (före konstgödselns tid) löste man i huvudsak detta genom att överföra näring från utmarkerna (betade skogar, hagar och ängar) via djurens gödsel. Detta ledde så småningom till att utmarkerna blev mycket näringsfattiga. Detta är anledningen till att ogödslade hagar idag har högsta status ur naturvårdssynpunkt, helt enkelt för att utmarkerna med tiden blev ytterst näeingsfattiga och den traditionella mycket artrika hagmarksfloran (och –faunan) är därför anpassad till extremt näringsfattig miljö. På 1800-talet började man även att systematiskt använda baljväxter (främst klöver) i växtföljderna för att tillföra kväve. Man började också använda guano (=fågelgödsel), kalk och chilesalpeter (naturligt natriumnitrat) som gödning. Under 1900-talet har man lärt sig att syntetiskt renframställa nitrat, fosfat o s v, ”konstgödsel” och tillföra jordarna för att ersätta förlusterna.
  I ekologiskt jordbruk är som bekant konstgödsel förbjudet, men näringsämnena försvinner även där ur kretsloppet med de produkter man säljer, något man måste komma runt på ett eller annat sätt. I USA är det tillåtet att använda chilesalpeter med hänvisning till att det är ett naturligt gödselmedel, men i Europa är man mera renlärig och tillåter det inte eftersom det bryts i gruvor och därmed är besmittat av industrialismen. I stället tillåter man ”naturgödsel” från icke-ekologiska gårdar. Kvävet, fosforn, kaliumet etc i denna ”naturgödsel” kommer förvisso från konstgödsel men anses tydligen ha ”renats” genom att ha passerat genom en kossa eller motsvarande.
  Att odla baljväxter för att tillföra kväve görs fortfarande både av ekologiska och icke-ekologiska bönder.

 25. tty

  #21

  Nyligen har ett par fysiker påpekat ett ganska uppenbart förhållande, nämligen att eftersom temperaturen där i regel ökar med höjden så har växthusgaser en kylande effekt i Antarktis inland. De gör det dock ytterst försiktigt och under ivriga försäkringar om att de inte på något sätt ifrågasätter partilinjen:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066749/full

 26. sibbe

  Ämnet som finns på http://euanmearns.com/the-energy-return-of-solar-pv/ borde undvikas av Thomas P. För det kan sätta fart på gallan.
  Solpaneler som tillverkas i Kina och används norr om alperna och norr om Rio Grande producerar17 % mera CO2 än om man använder sig av sedvanliga fossila bränslen.
  Annars så har det varit -enligt tyska Lügenpresse ARD och ZDF -tv nyheter – extremregn och oväder som aldrig varit förr, förstås orsakats av klimatförändringen, och så hade man en huvudvittne, Rahmstorf från klimat-propagandaministeriet i Potsdam (inte att förväxla med nazisternas dito ministeriet, – fastän de arbetar med samma metoder -, som fanns på Hilertiden en stenkast från Rahmstorfs högskola) , som förklarade klimatkatastrofen för Tv-reportern.
  Att man borde ha kollat tyska vädertjänstens oväder-statistik kom förstås inte i fråga, för där hittar man inga signifikanta ökningar av starkregn eller åskväder under de senaste 70 åren,, likaså lite som i IPCC:s väderstatistik.
  Ju, förstås, man-made var att man i de drabbade områdena på flera håll hade byggt ett lock över bäckar, små bäckars vatten som ökade till en tsunami, där floden stoppades upp av en alltför liten öppning i locket. Man ville ”laga samhället attraktivare genom en stilfull betonglock ovanför bäcken som pryddes, tänka sig, av statyer och konstnärliga verk… Och med små träd och blommor på locket.Fint, öko: så det förslår!
  Jag har själv ett antal filmsekvenser på dvd, av flera översvämningar i Rhen-Mainområden från 1920-talet, där vattnet översvämmade stora delar av städerna längs dessa floder, bl.a. Mainz och Frankfurt/Main. Översvämningar som aldrig har ägt rum enligt klimatreporterna.
  Inget nytt under solen, varken från väderleken eller från klimatalarmistiska journalister.
  Med ett ord: lögnmedier!!!

 27. Ingemar Nordin

  Delvis OT:

  Välskriven artikel av Johan Hakelius:
  http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/man-ska-tycka-illa-om-arpi-for-att-fa-godkant/

  På pricken! Det finns vissa usch-då-kontroller som man måste stämpla in på för att få godkänt i den svenska åsiktskontrollen. Jag noterade att han även nämner klimatfrågan som en sådan.

 28. Olav Gjelten

  Tänk er dagens situation för några decennier bakåt i tiden. Den ena presidentkandidaten hade sett som sin viktigaste uppgift att satsa på fred och att vilja göra USA stort en gång till. Medan den andra presidentkandidaten ville lägga ner biljoner dollar på att få klimatet kallare och med garanterad säkerhet också göra Amerikas Förenta Stater allt MINDRE i världen.

  Jag är övertygad om att den förstnämnda kandidaten skulle fått nära 100 procent av rösterna.
  Hjärntvätten har varit synnerligen effektiv när vi tänker på situationen i dag.

 29. sibbe

  # 24 tty:
  lägg till ännu, att all kogödsel innehåller ehec- bakterien, som är livsfarligt för oss människorna,
  det duger om man odlar spannmål eller potatis. Men sätt det fan inte på grönsaker.
  Jag fick i arv av min mor hennes grönsaksfingrar, och en hel del lärdomar om detta. Naturenlig odling, förstås, för på 50-60-talet fanns inte så mycket annat för vanliga människor. Jag minns hur mina föräldrar frenetiskt sökte efter häst”skit”, som minskade i takt med att man ersatte hästarna med traktorer. Hästgödsel ansågs vara bättre. Jag använder i dag förstås vanligt konstgödsel.

 30. Ingemar Nordin

  Kalifornien har tydligen bestämt sig för att skjuta på frågan om att inskränka åsiktsfriheten om klimatet ytterligare några år. Alltid en ljusglimt i mörkret:

  http://www.washingtonexaminer.com/calif.-senate-backs-away-from-bill-criminalizing-climate-change-doubt/article/2592932

 31. Ingemar Nordin

  tty #24,

  Guanon, och sedan konstgödseln räddade de europeiska jordarna från total utarmning!

  ”I ekologiskt jordbruk är som bekant konstgödsel förbjudet, men näringsämnena försvinner även där ur kretsloppet med de produkter man säljer, något man måste komma runt på ett eller annat sätt. I USA är det tillåtet att använda chilesalpeter”

  Japp. Ekologisk odling bidrar återigen till utarmningen. Den ekologiska odlingen är helt beroende av att det bedrivs konventionellt jordbruk i omgivningen som kan leverera stallgödsel. Dessutom bidrar den till övergödningen av sjöar, vattendrag och Östersjön eftersom stallgödseln inte kan användas effektivt på det sätt som konstgödsel kan göras i ett modernt jordbruk utan urlakas från jordarna under höstar och vintrar till vattendragen runtomkring.

  Tydligen är det tillåtet att i ekologiskt jordbruk använda sig av benmjöl som gödsling, vilket möjligen kan hjälpa upp situationen?

 32. latoba

  Jag lyckades få in följande i Eskilstuna-Kuriren;
  Behåll kärnkraftverken
  Tyskland har inom ramen för sin energipolitik installerat solpaneler och vindkraft med en så stor total märkeffekt att den skulle sörja för landets hela energibehov om det aldrig var mulet och om det hela tiden blåste lagom mycket. Tillgänglig statistik visar dock att dessa enorma anläggningar tillsammans i genomsnitt bara ger cirka 13 procent av energibehovet. 87 procent av behovet måste man alltså fixa med hjälp av fossila bränslen, det vill säga kol och gas, eftersom man har beslutat att lägga ner all kärnkraft.

  Är det bara en from förhoppning att våra svenska politiker ska dra någon lärdom av detta eller kommer de att fortsätta med stora subventioner till olönsamma solpanelanläggningar och vindkraftsparker som vi inte behöver?

  Mitt råd är följande: Behåll våra kärnkraftverk så länge som möjligt. Sluta slösa skattepengar på olönsam sol- och vindkraft och investera istället på utveckling av 4:e generationens kärnkraft som kan drivas med vårt uttjänta kärnbränsle.

  Hel vårt välstånd har skapats tack vare fossila bränslen. Motsvarande utveckling vill våra folkvalda med en klimatpolitik som förbjuder användning av fossila bränslen inte unna fattiga människor i utvecklingsländerna. Denna cynism borde vi inte acceptera.

  Tänk själv

 33. Ulf L

  TP #3
  Vad tycker du själv om den artikeln som du refererar till.

 34. Lennart Back

  Waldens artikel i AB som Thomas P länkar till är faktiskt något av det enfaldigaste jag någonsin läst.

 35. Ingvar i Las almas

  Underbar bild som inledning.
  Påminner mig om MAD
  What! me worry?

 36. Staffan Algotson

  https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO46-ejY_NAhUjAZoKHcP4BIIQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Furlakade-jordar-ett-hot-mot-folkhalsan&usg=AFQjCNEgo8Kf6ZGUkqQ1RAfwr7OubupF8w
  Alla håller inte med om konstgödselns välsignelse.

 37. Sven Hanssen

  TP. Det verkar vara jobbigt att ha vänsterinriktad byxångestfull social stress som din vän Walden.

  Jag äter min marinerade amerikanska entrecote med en Shiraz fraktad hit från Australien och njuter av en den trevligt varma junisolen i nöjd avsaknad av klimatnoja. Något jag tror att jag delar med flertalet svenska medborgare.

 38. Ingvar i Las Palmas

  latoba #32
  Bra skrivet!

 39. A propos s.k ekologiskt jordbruk i några av ovanstående kommentarer. Undertecknad bor på landet i Normandie. Jordmånen här passar bäst som betesmark. Likväl har på senare år på grund av EU-bidrag många av ängarna plöjts och brukas för att producera fodersäd, majs och ärtor. Det fungerar någorlunda, under förutsättning att konstgödsel och växtskyddsmedel portioneras ut vid exakt rätt tidpunkt.

  Två av mina grannar bedriver ekologiskt jordbruk med inriktning på mjölkproduktion. De gödslar sparsamt med naturgödsel på våren. Min gissning är att de skördar 25% av fodergrödorna de icke ekologiska grannarna gör. Efter några år av ekologiskt bruk kan man knappt se grödan för ogräs. Fodersäden försvinner under 150 cm hög flyghavre och det är långt mellan de klena stråna.

  Jag är övertygad om att om politikerna skulle få för sig att förbjuda konstgödsel och växtskyddsmedel kommer vi att få omfattande svält.

 40. Sören G

  #39
  Jag kommer osökt att tänka på sovjetiskt planekonomiskt jordbruk.

 41. Skriver om hur klimatskeptiker hotas och tystas ner:

  http://www.morpheusblogg.se/2016/06/05/klimatskeptikerna-hur-de-kritiska-rosterna-tystas/

 42. Sigge

  #14 Sven M Nilsson

  En elbil drar 1,0-1,5 kWh/mil vilket motsvarar energiinnehållet 0,10-0,15 l diesel.

 43. Ann lh

  # 32 Latoba, ett inlägg som till och med en miljöpartist borde kunna förstå. Jättebra!

 44. Ann lh

  Projekt Morpheus, alltid imponerande inlägg. Tack!

 45. sibbe

  Inte ekomat, nej mask skall svenskarna odla och äta:

  http://www.breitbart.com/london/2016/04/28/swedish-government-spend-millions-encourage-citizens-trade-meat-insects-end-global-warming/

  The Swedish government is showing their commitment to green principles and fighting climate change by spending tax payer money on developing ‘meat’ made out of crickets and mealworms
  Vinnova, the Swedish government agency that distributes money for research and development, spending some 2.7 billion kronor (£230 million) a year has announced its latest tranche of funding for creating a greener, more sustainable future — by weaning Europe off meat. It is hoped people will want to eat a so-called “climate smart” diet instead, reports FriaTider. Green activists and the United Nations are behind such political initiatives as ‘Meat Free Mondays’ — a gateway to full vegetarianism — which are based on the premise that meat consumption is driving man-made climate change. Another method to reduce that so-called burden on the earth is replacing meat protein with that harvested from insects instead.

 46. Monodemon

  Svenska Dagbladet fotograferar den globala uppvärmningen med värmekamera:
  http://www.svd.se/515-grader-pa-uteserveringen–i-stockholm#sida-8

  Ur artikeln:
  ”Martin Hedberg är meteorolog på Vädercentralen. Han menar att man kan se klimatförändringarna tydligt i det varma vädret.

  – Det går inte att säga ”det är varmt i dag – det beror på klimatförändringarna”, men om man tittar på de senaste månaderna så har medeltemperaturen varit 1,5–3 grader över normalt och det beror på klimatförändringarna, säger han.

  – Det som händer är att årstiderna rubbas, våren kommer tidigare och sommaren. Vi kan också se de stora översvämningarna i Centraleuropa som ett tecken på klimatförändringarna.”

  2015-2016 års El Niño nämns 0 gånger i texten.

 47. Björn

  Monodemon [46]; Jag har en kommentar till artikeln i SVD: Hallå där Martin Hedberg på Vädercentralen, vilken utbildning har Du egentligen när Du påstår att solvarma ytor påverkas av ”klimatförändringarna”? Dina kommentarer till SVDs undersökning gör att man kan undra. Direkt solstrålning mot mörka ytor beror på absorption av energin i solstrålarna och inte på ”klimatförändringarna”. Vill Du bli tagen på allvar måste Du förhålla dig till verkligheten och inte svamla med pseudoförklaringar. I en rationell värld med fysiska lagar, om Du nu förstår dem, kan inte direkt solstrålning mot mörka ytor vara orsakad av ”klimatförändringarna”. Det är ingen förklaring utan ett cirkelresonemang och en stor portion av okunskap.