Varför Antarktis inte värms upp

isberg

En för allmänheten dold sanning är att den globala uppvärmningen inte värmt upp Antarktis nämnvärt. Vi får ju ständigt höra att polarisarna smälter i rasande fart och att vi därför kan förvänta oss stora havsnivåhöjningar som kommer att dränka oss ganska snart. Våra egna ”klimatexperter”, Rockström och Holmgren, får ofta prata vitt och brett om detta i radio och TV.

Men så är det förstås inte. Och det har länge varit känt bland seriösa klimatforskare att havsisarna kring Antarktis inte blivit mindre utan snarare brett ut sig alltmer. Och att havsytan på de södra breddgraderna inte alls värmts upp i samma takt som på andra håll: 0,02 grader/decennium sedan 1950 jämfört med 0,08 grader/decennium globalt sedan 1950.

Klimatmodellerna har hittills hänvisat till att det sker en succesiv nedblandning av ytvatten som är uppvärmt av en ökad koldioxidhalt med kallare djupvatten. Men en sådan mekanism räcker inte för att förklara utbredningen av Antaktis isar. Och som en konsekvens av detta så ger klimatmodellerna felaktiga prognoser. De förklarar t.ex. inte varför den mesta uppvärmningen sker i norr och inte i söder.

assymmetrisk global uppvärmning

Observed warming over the past 50 years (in degrees Celsius per decade) shows rapid warming in the Arctic, while the Southern Ocean around Antarctica has warmed little, if at all.

Credit: K. Armour / UW

Ett forskarteam från University of Washington och Massachusetts Institute of Technology menar sig ha upptäckt att kalla frånlandsvindar från Antarktis inland driver iväg det varmare ytvattnet så att riktigt kallt vatten från djuphaven kommer upp till ytan och gynnar isläggningen. Samtidigt, och I enlighet med hur de stora havsströmmarna fungerar så förs varmt vatten norrut mot Arktis, och kallt djupvatten återförs till Antarktis.

havsströmmar

Dessa havsströmmar tar bortåt 1000 år för att gå runt. Det är svårt att se hur vi skulle kunna få någon större global uppvärmning ännu på flera hundra år så länge det finns kallt vatten från djuphaven som svalkar ned klotet.

Källor:

http://www.hngn.com/articles/199928/20160530/antarctic-ocean-climate-change-mystery-could-explained-deep-old-water.htm

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160530115537.htm

http://joannenova.com.au/2016/05/nature-finally-finds-cause-of-antarctic-pause-will-last-centuries-tosses-global-warming-out/

http://www.the-american-interest.com/2016/05/30/antarctic-climate-confusion/

kort video: http://www.thegwpf.com/gwpf-climate-briefing-antarctic-sea-ice-growth/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Strömmar ser jag men jag trodde du skulle ta upp denna tråd från tty: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066749/full
  Det är mycket som inte talas så högt om.

 2. LBt

  Men globalt stiger och stiger temperaturen….

  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

  ca 0,3 C de senaste 20 åren, när kommer det utlovade trendbrottet?

 3. Benny

  Det här nyset med global uppvärmning är just bara nys! Bara en sådan sak som att bestämma vad som är en normal temperatur för jorden…en helt omöjlig uppgift. Det ”forskarna” gjort är att godtyckligt bestämma att en viss temperatur är den optimala och räkna därefter. Att kalla det vetenskap är ju bara nonsens, men det skapar ju jobb med feta inkomster år självutnämnda ”klimatforskare” och politiska charlataner som Al Gore. Politikerna kan höja diverse skatter och inskränka folks frihet med uppvärmningen som slagträ så därför tycker dom att denna cirkus gott kan fortsätta.

 4. latoba

  LBt. Ja tänk vilken katastrofal höjning, hela 0,3 grader. Jag hoppas att denna höjning fortsätter. Ett mildare klimat och mer koldioxid skulle gynna oss alla. Kanske skulle vi slippa att massor med människor fryser ihjäl, många fler än som dör av värme.

 5. Jag Fryser

  Låten värmen komma till oss.
  https://thezog.wordpress.com/who-is-behind-the-climate-change-hoax/

 6. Lennart Bengtsson

  Havens medeltemperatur är +3.5°C och dess volym 1.3 miljarder kubikkilometer. Den insiktsfulle läsaren av dess spalter kan lätt räkna ut hur snabbt havet kommer att värmas upp med en genomsnittlig nettouppvärmning av ca 0.5W/m2 ( uppskattat medelvärde för de senaste 40 åren). Om värmen blandas ned effektivt nog så lär man få vänta ett tag innan temperaturen stigit med 0.5 °C ( kom ihåg från skolan att 1 kalori värmer upp en kubikcentimeter med 1°C). Sen är det bara fråga om sortförvandlingar och en matematik som ”vi i femman” klarar utan problem och som dagens unga lätt kan räkna ut på sin mobiltelefon. Alla vet förstås hur många Joule eller Wattsekunder det går på en kalori så det talar jag inte om. ( hur som helst det är litet mer än 4)

  Alltså hur länge får man vänta tills havet får en temperatur på +4°C?

  PS varför frågar aldrig en journalist detta till våra klimatexperter?

  Hälsar

  Lennart

 7. Gunnar Littmarck

  #1 Tackar för den länken och givetvis även till tty som hänger med.

  #6 Till din kommentar kan man ju lägga till att vatten är det enda ämne som expanderar då det kyls de sista graderna mot fast form, för de som yrar om anledningen till att vissa hav stiger.

  Vidare släpper jag inte min gamla käpphäst att det är allmänt känt att jorderosion inte höjer haven men sänker havsbotten av ökade gravitationskrafter varför det givetvis även bör gälla landisar.

  Inte en geolog jag mött som tor på stora havshöjningar av smältande landisar har kunnat argumentera för varför det gäller då massan av is flyttas från kontinenter till havsbotten men inte då det samma sker med jord och sand.

 8. tty

  ”Det är svårt att se hur vi skulle kunna få någon större global uppvärmning ännu på flera hundra år så länge det finns kallt vatten från djuphaven som svalkar ned klotet.”

  Fast å andra sidan kanske NADW (North Atlantic Deep Water) var något varmare och något saltare under MWP, och det är väl ungefär nu som det djupvattnet börjar komma tillbaka till ytan.

  Överhuvud taget är den här diskussionen om vattentemperaturerna runt Antarktis milt sagt förvirrad eftersom det allra kallaste djuphavsvattnet AABW (Antarctic Bottom Water) uppstår just runt Antarktis. Dels genom extremt kallt och salt ”lakvatten” som uppstår när havsvattnet fryser till is, dels i de ”polynjor” som uppstår runt Antarktis under vårvintern. Dessa uppstår när de katabatiska vindarna (fallvindarna) blåser ut havsisen från kusten och det uppstår ”vakar” längs kusten. De kraftiga vindarna försvårar nyisbildning och ger trots den extremt låga temperaturen en viss avdunstning. Resultatet blir att ytvattnet kyls kraftigt och mycket kallt (flera minusgrader) och mycket salt vatten bildas, varpå detta sjunker.

  Det sker överhuvud taget en hel del märkligt och kontraintuitivt i Antarktis. Jag har faktiskt en gång sett hur det bildades ett snötäcke på havsytan. Vattentemperaturen är flera grader under noll så snön smälte bara långsamt. Det funkar dock bara när det är bleke och helt vindstilla (inte vanligt i Antarktis!), när det började blåsa försvann snön direkt.

 9. pt

  #6. Snälla Lennart, hjälp oss som inte är klokare än en 5-te-klassare med svaret, så att vi kan hjälpa till att visa alla ”klimatexperter” hur galet de tänker.

 10. tty

  För att besvara Lennart Bengtssons retoriska fråga i #4:

  Att värma upp havet 0,5 grader med ett värmeflöde av 0,5 Wm^2 tar:

  (2 x 4,204 x 3,7 x 10^9)/2 = 15,55 x 10^9 sekunder = 493 år

  Faktum är att det geotermiska värmeflödet i havsbottnarna faktiskt är mer än 0,1 Wm^2, så det är faktiskt inte försumbart i just detta sammanhang.

  För övrigt innebär havens stora termiska tröghet att begreppet ECS ”Equilibrium Climate Sensitivity” är meningslöst. Ekvilibrum uppnås aldrig eftersom koldioxiden helt enkelt inte stannar tillräckligt länge i atmosfären för att hinna ekvilibrera.

 11. tty

  Gunnar Littmarck #7

  ”till din kommentar kan man ju lägga till att vatten är det enda ämne som expanderar då det kyls de sista graderna mot fast form, för de som yrar om anledningen till att vissa hav stiger.”

  Gäller inte för saltvatten, det fortsätter att öka i densitet ända ned till fryspunkten. Oceanerna skulle fungera mycket annorlunda om det inte vore så.

  ”Vidare släpper jag inte min gamla käpphäst att det är allmänt känt att jorderosion inte höjer haven men sänker havsbotten av ökade gravitationskrafter varför det givetvis även bör gälla landisar.”

  Det här är inte självklart, men när eroderat material lägger sig på havsbottnen så trycks den visserligen ned av tyngden, men eftersom sedimenten har mindre täthet än underliggande material så fylls ändå havsbassängerna upp. Kolla djupkartor utanför t ex Ganges och Mississippi så ser du vilka väldiga sedimentkoner som byggts upp där. Och, ja havsbottnarna kommer att tryckas ned av större mängder vatten, men inte med en lika stor volym som det tillförda vattnet p g a dess lägre täthet. Även kusterna kommer att tryckas ned, men mindre. Å andra sidan kommer det inre av kontinenterna att höja sig litet (och naturligtvis de områden som tidigare varit istäckta).
  Att beräkna de här effekternas tids- och rumsskala är dock mycket svårt eftersom vi bara har en vag uppfattning om jordens viskositet på större djup. Geofysiker studerar ironiskt nog just landhöjning/glaciäravsmältning för att få bättre värden på denna ytterst viktiga parameter. Eller kanske rättare sagt variabel, eftersom den tycks variera geografiskt. På Island tog landhöjningen i stort sett slut efter ca 1000 år, medan den här i Sverige pågår för fullt ännu efter 12000 år. Troligen beror detta på lägre viskositet under den isländska ”hot-spoten”.

 12. Lennart Bengtsson

  pt

  Hej

  1. Mängden havsvatten är 1.3×10**24 cm**3
  2. Mängden värme /år och m**2 = 0.38×10**8 kalorier
  3. Den totala havsytan = 350×10**12 m**2
  4. Totalt nettovärme/år = 0.133×10**23 kalorier
  5. Om vi delar 1 med 4 får vi ca 100 år

  Dvs det tar ca 50 år att värma upp havet med en halv grad

 13. Lennart Bengtsson

  pt

  Hej

  Bortse från tidigare med so kom med av misstag. här är den korrekta beräkningen

  1. Mängden havsvatten är 1.3×10**24 cm**3

  2. Mängden värme /år och m**2 = 0.38×10**7 kalorier

  3. Den totala havsytan = 350×10**12 m**2

  4. Totalt nettovärme/år = 0.133×10**22 kalorier

  Om vi delar 1 med 4 får vi ca 1000 år

  Dvs det tar ca 500 ( femhundra år) år att värma upp havet med en halv grad med dagens nettouppvärmning på 0.5 Watt/m**2

 14. Ingemar Nordin

  tty #8,

  Tack för intressant kommentar. Jag undrar dock över det här:

  ”Överhuvud taget är den här diskussionen om vattentemperaturerna runt Antarktis milt sagt förvirrad eftersom det allra kallaste djuphavsvattnet AABW (Antarctic Bottom Water) uppstår just runt Antarktis”

  Har man inte ibland pratat om ett inflöde av relativt varmt djuphavsvatten i samband med en ökad glaciäravsmältning? Eller har jag missuppfattat det hela?

 15. tty

  #14

  ”Har man inte ibland pratat om ett inflöde av relativt varmt djuphavsvatten i samband med en ökad glaciäravsmältning? Eller har jag missuppfattat det hela?”

  Nej. Det rör sig då om Modified Circumpolar Deep Water (MCDW) som har en temperatur strax över noll grader och som kommer in mot kusten framförallt i Amundsenhavet utanför Västantarktis. Och det är egentligen inte avsmältning utan förtunning av shelfis underifrån och ”underminering” av glaciärfronter med ökad kalvning som resultat.

  Antarctic Bottom Water uppstår ju inte runt hela Antarktis utan främst i Ross- och Weddellhaven samt utanför Adelie och Wilkes land.

  Det som är förvirrande är att man nu börjat tala om att MCDW även skulle hota bl a Mertzglaciären i Östantarktis, vilket helt enkelt inte går ihop eftersom just det området är en av de viktigaste källorna för AABW. Ett och samma område kan inte samtidigt smälta och generera stora mängder vatten med temperaturer långt under noll.

 16. Ingemar Nordin

  tty #15,

  Tack för det klarläggandet. Då är det hela något mindre förvirrande 🙂

 17. Olle R

  Lennart Bengtssons beräkningar av havens uppvärmning är lite väl konservativa och inte riktigt realistiska.
  Uppvärmningen accelererar, de senaste tio åren har uppvärmningen av oceanernas övre halva (0-2000 m) varit nästan 0,05 grader C. Med denna takt (ingen fortsatt acceleration) skulle hela havsvolymen värmas 0,5 grader i snitt på 200 år, inte 500.
  Haven värms dock inte likformigt utan uppvärmningen går snabbare vid ytan. Detta kommer att ge stabilare skiktning, mindre djupomblandning och därmed ännu snabbare uppvärmning vid ytan.
  Varmt ytvatten har sämre förmåga att absorbera CO2, smälter polarisarna vilket ger positiv feedback, etc, etc

  Med bästa antaganden har uppvärmningen av haven motsvarat 1,2 W per m2 havsyta under de senaste 10 åren, eller drygt 0,9 W per m2 om man beräknar den globala energiobalansen..

 18. Lennart Bengtsson

  Ingemar

  Kanske detta kan klarlägga

  Antarktis har en ytnettobalans ac ca 2500 kubikkilometer snö och is massa/år som inte smälter utan lämnar kontinenten i form av kalvande isberg eller stora sammanhängande ”isöar”. Det är smältningen av denna is som direkt eller indirekt bidrar till generationen av kallt djupvatten. Mängden kalvande is är dessutom oregelbunden och endast över längre perioder överensstämmer den med nederbördsackumulationen. Antarktis massbalans är med andra ord betydligt mer komplex än vad som framgår av media och olika klimatspråkrör. I ett varmare klimat stiger ytnettobalansen snabbt. I våra klimatsimuleringar till ca 3000 kubikkilometer vid slutet av detta århundrade ( medelscenarium)
  Lennart

 19. Ingemar Nordin

  Lennart B #18,

  Tack Lennart. Strömmar, salthalt, solstrålning, vindar och issmältning (och även lite långvågig CO2-strålning :-)) är alla faktorer som på ett ganska påtagligt sätt kan påverka den lokala, den globala och den långsiktiga temperaturen i atmosfären. Modellerna verkar hittills inte klara av detta. Kanske blir de träffsäkrare med den nya studie som inlägget är baserat på.

  Angående inlandsisen så tar jag inte upp detta ännu mer hett omdiskuterade ämne denna gång. Här är dock länken från Lasse #1 mycket relevant kan jag tänka.

 20. Slabadang

  He he he he!

  Det är inte lätt att publicera i strid med vad politbyrån IPCC hittat på :

  ”It is important to note that these results do not contradict the key statements of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [Solomon et al., 2007; Ramaswamy et al., 2001; IPCC, 2013], namely, the well-known warming effect that CO2 has on the Earth’s climate. Yet we showed that for the cold Antarctic continent some care needs to be taken when discussing the direct warming effect of CO2.”

  För säkerhets skull så svär de sin lojalitet mot politbyrån IPCC:

  ” It is important to note that these results do not contradict the key statements of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [Solomon et al., 2007; Ramaswamy et al., 2001; IPCC, 2013], namely, the well-known warming effect that CO2 has on the Earth’s climate. Yet we showed that for the cold Antarctic continent some care needs to be taken when discussing the direct warming effect of CO2.:”

  He he he Lysenko måste le i sin grav!

 21. Lasse

  På andra delen av vår glob så är det full smältning på gång. Men Grönlands snötäcke är fortfarande på sitt maximum och väntas vända ner när som helst. Den tidiga smältningen kom av sig och nu ser det normalt ut:
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/

  Isläget kring Arktis verkar dock vara lägre än normalt med en brasklapp att mätningarna är otillförlitliga:
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/
  Detta under en period som kännetecknas av värmerekord.

 22. Mats G

  @tty

  Du är grym tty. Och dessutom vädligt berest. Skulle verkligen vilja se ’Sound of music’ området i Himalaya. Var det österom?

  @Lennart B. 50 resp 500 år är viss skillnad. Har det någon inverkan i din generella bild? eller var det bara felräkning?

  ” varför frågar aldrig en journalist detta till våra klimatexperter?”

  De har inte ens tillräckligt med kunskap för att formulera en fråga. Därför, om man får chansn så måste de utbildas. Även om de kanmindre än en femteklassare.

 23. Olle R

  #20 Fantastiskt med dessa ideologiskt drivna konspirationsteoretiker som tycker sig finna något misstänkt där det inte finns ett jota att hitta..
  Den normala människan som läser en sådan text ser genast att det handlar om att poängtera att en lokal nedkyningstrend över Antarktis på intet sätt motsäger en allmän global uppvärmning.
  Mellan raderna kan man utläsa att de är lite luttrade, dvs om man skriver ”nedkylning” så kommer genast någon körsbärsplockande charlatan och lyfter detaljerna ur det stora perspektivet.
  Det spelar dock ingen roll hur övertydliga de är, övertydlighet funkar inte mot personer med ideologiska vanföreställningar, de får snarare vatten på sin konspiratoriska kvarn..

  Att tycka sig skönja ”Lysenkoism” i #20 är nog långt mer avvikande än vad Antarktis avviker från resten av klotet. Troligtvis saknas förståelse av ordets riktiga innebörd..
  Om man ska hitta riktig Lysenkoism ska man nog besöka Putinfascismens Ryssland, eller besöka Lamar Smiths huvudkontor varifrån inkvisitionen mot hederliga amerikanska klimatforskare utgår..

 24. Mats G

  23
  Olle R

  Fråga. Tar du intryck av när landets mest meriterad klimat professor skriver att det tar 500 år för vattnets medeltemperaturen i havet att öka med en halv grad.

  Om du tar intryck. Drar du några slutsatser från det?

 25. Olle R

  #24. Jo, jag har nog svarat på detta i #17 och menar att med de senaste 10 årens takt snarare kommer det snarare att ta 200 år, och att oceanernas medeltemperatur inte är riktigt relevant eftersom uppvärmningen går snabbare ju närmare ytan man kommer..

 26. Mats G

  25
  Olle R

  Jag såg det efter jag skrev. Sorry.

  Så Lennart B har fel? och tty också för den delen.

  Kan du presentera en ekvation som stödjer din tes så man kan jämföra eller går du mer på känsla?

 27. Olle R #17

  Noterar att du (igen) breder ut dig om vad ’bästa antagande’ om den sk energiobalansens värde skulle vara nu och även framöver. Och du drar till med värden som är vad man tidigt (decennier sedan) gissade och modellerade.

  Hur menar du att dessa skulle vara bästa antaganden, och hur menar du att såekulationer av det slaget öht hör hemma i seriösa vetenskapliga diskussioner?

 28. Ingemar Nordin

  Jonas #27,

  Jag är rädd att Olle Rs klimatsyn inte ens går ihop rent logiskt: Hela havets volym går lika fort som ytvattnet, och då tar det 200 år. Men det går snabbare vid ytan så det kommer att gå ännu snabbare. (????)

  Olle R: ”Uppvärmningen accelererar, de senaste tio åren har uppvärmningen av oceanernas övre halva (0-2000 m) varit nästan 0,05 grader C. Med denna takt (ingen fortsatt acceleration) skulle hela havsvolymen värmas 0,5 grader i snitt på 200 år, inte 500.
  Haven värms dock inte likformigt utan uppvärmningen går snabbare vid ytan. Detta kommer att ge stabilare skiktning, mindre djupomblandning och därmed ännu snabbare uppvärmning vid ytan.”

 29. Olle R

  #27 Nej du, ”bästa antagande” är det centrala värdet i osäkerhetsintervallet. Modeller har jag inte ens nämnt utan osäkerheterna gäller främst hur stor del av havets uppvärmning som når under 2000 m djup (ca 15 % enligt Purkey och Johnson 2010), eller går till att värma luft, land och smälta is (ca 7%).
  Havens uppvärmning 0-2000 m de senaste tio åren motsvarar 0,76 W/m2 fördelat över hela jordytan. Om man antar att detta utgör 80% så är den totala uppvärmningen 0,95 W/m2.
  Modellerna då? Ja för samma tidsperiod är den genomsnittliga obalansen vid TOA för samtliga rcp 4.5-8.5 modeller 0,87W/m2.
  Osäkerheten i dessa siffror är dock avsevärda, konfidensintervallet är i runda slängar +/-25 %

  Mats G, det behövs inte några avancerade formler. Uppvärmningen i den övre halvan av oceanerna, 0-2000 m, har varit ca 0,05 grader de senaste 10 åren enligt data från NOAA/NODC:
  http://climexp.knmi.nl/data/inodc_temp2000_0-360E_-90-90N_n_5p.png
  Detta motsvarar 0,5 grader på 100 år, eller 0,5 grader på 200 år om denna uppvärmning i övre halvan ska fördelas lika på hela havsvolymen. (och då har jag helt ignorerat den uppvärmning som sker under 2000 m, uppskattningsvis 15% av havens totala uppvärmning)

 30. Guy

  Hur mycket av 0,05 grader kommer från ’korrigeringarna’ NOAA gjorde.

 31. LBt

  Vilket syfte hade detta verklighetsfrämmande tankeexperiment? Tiden att värma den mängd vatten hela havsvolymen består av med utgångspunkt från per yta infallande energimängd men utan att på något sätt ta hänsyn till hur denna energimängd sedan sprider och fördelar sig?

  En märkligt formulerad frågeställning om man gör anspråk på klimatrelaterad trovärdighet.

 32. Olle R

  ” ”bästa antagande” är det centrala värdet i osäkerhetsintervallet”

  Jupp, bara en omskrivning av ’vad vi gissar att det borde vara om våra önskningar slår in …

  Dvs mest samma lösa sand av förhoppningar och modeller (byggda på samma förhoppningar) som i stort sett allt i klimathotssvängen vilar på.

  Och vad dessa gissningars egna ’konfidensintervall’ skulle vara värda vet vi ju också. Och modellerna är ju kurvanpassade map på just de värden du nu vill ange. Däremot stämmer det inte att de ligger i den socken. De har (nästan) genomgående (behövts) justerats ned just för att de anget alldeles för hög sk ’obalans’ vid TOA.

  Jag är tämligen säker på att jag förklarat samma sak för dig förut. Alltså att detta inte är värt än vilket cirkelresonemang som helst där man anpassat sina modeller till vad man tror/gissar och sedan hävdar att modellerna bekräftar ens gissningar.

  Och jag undrar frotfarande varifrån du får det du drar upp som ’tvärsäkra påståenden’ här. Det är ju inte så att du läser källorna först och därefter meddelar vad de påstås säga …

  Så vem förser dig med allt sådant du försöker med här, Olle R?

  Och varför är det så förbålt svårt att ge raka svar på enkla frågor? (Är skälet månne ännu en gång detsamma?)

 33. LBt,

  Du försöker med:

  ”Vilket syfte hade detta verklighetsfrämmande tankeexperiment? Tiden att värma den mängd vatten hela havsvolymen består av med utgångspunkt från per yta infallande energimängd men utan att på något sätt ta hänsyn till hur denna energimängd sedan sprider och fördelar sig?”

  Hur kommer det sig att du gång på gång försöker med ’beskrivningar’ av fysikaliska förlopp som inte gör ngt annat än avslöjar hur bottenlöst okunnig du är även om de allra enklaste fysikaliska sammanhangen?

  Det finns alltså två mycket grava missuppfattningar om vad som förssiggår här som du så öppet redovisar. Bara det ena är din (sedan tidigare) dokumenterade oförståelse av vad temperaturbegreppet innebär …

  Går du verkligen och intalar dig själv att du (av alla) skulle förstå vad ’forskarna’ faktiskt säger? Eller värre ändå, kunna avgöra vilka av dem som vet vad de pratar om resp vilka som bara mal på om saker de inte behärksar? Du, LBt?

  Hur tänkte du då?

 34. LBt

  Dessa återkommande kommentarer drypande av nedlåtande ounderbyggda utfall är välkomna som kvitto på att man träffat rätt.

  Tänker jag.

 35. Mats G

  29
  Olle R

  Det är mycket vanskligt att ta 10 års värden och prognostisera 200 år på det.
  Dessutom sköter havsströmmarna så att utjämning sker. Men i ett scenario med mer energi på Jorden så kan man förvänta sig av att mycket lagras i haven. Det innebär att klimatet förblir stablit.

 36. LBt

  Mats G,
  stabilt?

  De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen mätt där människor, djur och växter har sin tillvaro ökat med nära 1 C och detta trots havens dämpande och utjämnande egenskaper. Tillväxttakten de senaste 20 åren kan vara i trakten av 0,15 C per decennium trots att haven täcker ca 70% av jordens yta och 2-gradersgränsen kan brytas redan före 2100 trots dessa hav.

  Haven är inget vi har att hoppas på de är redan där. Haven ger vad de ger och det räcker uppenbarligen inte.

 37. Ingemar Nordin

  LBt #36,

  Varför utesluter du möjligheten att haven bidragit till denna grads uppvärmning av atmosfären?

 38. Mats G

  36
  LBt

  Framtiden, som alltid, är ju rena spekulationerna från din sida, Det avslöjar väl mer dina önskningar om framtiden en den verkliga framtiden.

  Du måste förstå(man slutar aldrig hoppas) att du skall titta på den sk 400 tusen åriga serien för att förstå hur klimatet på Jorden fungerar. Det är inom dem ramarna jag menar stabilt. Inte en grad hit eller dit.

  Av den nämnda serien kan man snabbt dra slutsatsen att AGW endast kan marginellt öka temperaturen. Det troliga är att den försenar nästa istid. Dessutom så blommar öknarna tack vare dig och mig. Det finns mycket att glädja sig åt när man pendlar till jobbet.

 39. Mats G

  Dessutom måste man nog acceptera att människan är en del av Jordens biologi. På gott och på ont.

  Jordens befolkning närmar sig 7,5 miljarder.

  http://www.worldometers.info/se/

  Det man också måste inse att den upplysta delen är i minoritet.

  Att 7,5 miljarder människor skulle ha noll påverkan på jorden är ,som Lövfen skulle ha sagt, naivt.

 40. Olle R

  #32, 33 Ännu ett par tomma och innehållslösa pekoral av Jonas N, som tycks ikläda sig rollen som iransk sedlighetspolis, med den uppenbara missionen att hålla bloggen fri från ideologiskt obekäma fakta.
  Dessa återkommande aggressiva men tafatta försök att dekonstruera vetenskapliga realiteter visar dock med stor tydlighet att Jonas inte är naturvetare, och har betydande svårigheter att förstå, hantera, analysera, värdera och verifiera siffror/data.
  Detta kryddas med en massa lösryckta påståenden och vanföreställningar helt utan källor (förstås).

  I Jonas värld är siffror något slags obegripligt bedrägligt hokus pokus, som måste passera ett simpelt ideologiskt filter för att bli trovärdiga. Typ; IPCC=dåligt, Tamino= dåligt, SkS (Kevin Cowtan)=dåligt, Paul Homewood=bra, Steven Goddard=bra… Hellre tro på charlataner av den rätta läran än kompetenta yrkesmän..
  Översatt till fotbollstermer, om Jonas vore svensk förbundskapten skulle han rata Zlatan och istället sätta in Nisse Hult i korplaget på topp, med detta ”eminenta” val grundat på den senares meriter och goda omdöme att: Springa runt på stan med järnrör och främlingfientlig skräck, filma sig själv, och lägga ut det på Youtube..

  Väntar på ett par klassiska Jonas-uttalanden såsom ”de måste ha manipulerat daggpunkten” eller ”avancerad kurvpassning”… *Ler i mjugg..*

 41. Christopher E

  #34 LBt

  ”Dessa återkommande kommentarer drypande av nedlåtande ounderbyggda utfall är välkomna som kvitto på att man träffat rätt. Tänker jag.”

  Så ju tokigare grejer man skriver och därmed rimligen får fler invändningar, desto mer rätt ska man tycka man träffat? Tänker du?

  Du brukar för övrigt själv vara rejält nedlåtande mot alla dem som inte till skillnad från din övertygelse tycker att en knapp grad hit och dit inte är vare sig upprörande eller ens märkbar, och inte heller möjlig att extrapolera eller möjlig att utesluta att vi haft många gånger förr innan industrialiseringen. Egen regelbok igen?

 42. Christopher E

  #40 Olle R

  En till med egen regelbok och lite brunsmutsig guilt-by-association som extra krydda. Tydligen räckte inte de ”vetenskapliga realiteterna” till?

  Från Olle som regelmässigt brukar avfärda just en kompetent yrkesman med Spencer=dåligt och gödsla med charlatananklagelser mot alla som inte har rätta tron. 🙂

 43. Olle R

  #35. Mats G,
  Jag kan hålla med om att det är osäkert förlänga tio-åriga trender när det gäller yttemperaturer. Dessa representerar ju bara nån procent av den den totala uppvärmningen, och den lilla värmen kan under ett antal år lätt gömma sig någon annanstans (och ge naturliga fluktuationer).
  Oceanskiktet 0-2000 m representerar dock ca 80% av den globala uppvärmningen och kan inte gömma sig på andra platser. Med Argo-bojarna har man haft hyfsad koll på detta skikt i ca 10 år. Istället för femårsmedelvärden redovisas numera kvartalsvärden (jag håller mig dock till löpande 12-månadersvärden eftersom jag inte litar riktigt på säsongsanomalierna).

  Iaf, här har du en graf på ca 80% av den globala uppvärmningen:

  https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png

  Visst dämpar det stora havet klimatförändringarna men hur länge och med vilka konsekvenser?

 44. Guy

  Olle R # 40

  Otroligt agressivt skit plus ad hominem av värsta sort. Skäms!

  ps ”kompetenta yrkesmän” ? Ja kanske, men på vilket område?

 45. Olle R

  #42 Sant, jag tycker att Spencer och Christy i många fall inte uppträder fackmannamässigt och vetenskapligt vederhäftigt, de styrs mer av tro än vetenskap, men jag kan åtminstone motivera och visa varför jag tycker så..

 46. Mats G

  43
  Olle R
  Visst dämpar det stora havet klimatförändringarna men hur länge och med vilka konsekvenser?

  Jag tror det är svårt att förstå hur mycket energi det behövs för att värma haven. Arktis har ex temperaturer på – 50 grader. Och all ev värme drar rätt ut i rymden där. Naturliga ventiler om man så vill.

  För att få perspektiv så måste man, anser jag, ta till sig 400-t års serien. Där ser man tydliga säsongsfaktorer, om man kan lite om statistik.

  Det innebär att vi är i en interglacial. Det är ingen tvekan om att vi kommer gå in i en ny istid i framtiden. Det innebär på sin höjd att det kan bli marginellt varmare innan det blir rejält mycket kallare. Vi pratar kilometertjock is i norden. Då är det nog bra att vi magasinerar lite värme i haven. Kanske det kan skjuta fram det givna några år. En del pratar 500 år. En välsingnelse om du frågar mig.

 47. Guy

  Olle R # 45

  ” …..men jag kan åtminstone motivera och visa varför jag tycker så..”

  Varsågod, det skall bli intressant.

 48. LBt

  Ingemar N #37,
  jag antar att du menar okända spöken eller kanske en ”återgång” från någonting.

  Ja, jag utesluter denna typ av fantasier i förhållande till forskarnas väl underbyggda förklaring att temperaturuppgången väsentligen är en föls av våra utsläpp av växthusgasen CO2. Särskilt som korrelation mellan dessa förlopp är sträng sen mer än 50 år tillbaka.

 49. Mats G

  ”forskarnas väl underbyggda förklaring att temperaturuppgången väsentligen är en föls av våra utsläpp av växthusgasen CO2.”

  Det är ingen som direkt motsäger det här. Det är klimatkänsligheten som är under luppen. Vad kostar mest?. Att förändra världens energisystem, och därmed störningar i produktionapparaten, eller konsekvenerna av en, enl mig, mildare uppvärmning.

  Men jag skall vara lite ärlig att hela ämnet är svårgreppat. De är ganska enkelt att förstå växthuseffekten existens. Utan atmosfär skulle Jorden vara avsevärt kallare.

  Sedan har man i laboratoriumförsök visat att CO2 absorberar vissa frekvenser av ljuset.
  Så långt är jag med.
  Sedan tycker jag det är mer diffust. Hur fungerar CO2 i hela atmosfären. Eller snarare sagt vilken påverkan har den. Här är det antaganden som är basen för ev kalkyleringar.

  Därav diskussionen om klimatkänsligheten som i antagandena kan skilja mellan 0,1 ända till 6 grader eller mer. Att då säga att vetenskapen är avgjord blir ju bara dumt.

  Och det är ganska clever av Jonas N är komma på att klimatmodellera är cirkelargument. Vilket de naturligtvis är. Om jag antar att ökningen kommer vara 3 grader så är sannolikheten att min modell hamnar just på 3 grader. Sedan använder man sitt egna antagande som körts genom en dator för bevis för det egna antagandet. Mycket oärligare, knepigare, wierdare och ovetenskapligare kan det knappast bli.

  Och var hamnar vi i slutändan. Well, pretty much. Inget att oroa sig för. Oroar du dig ändå så kan man ju alltid undvika att köpa en sjönära stuga eller införskaffa en AC om det skulle bli för varmt.

  Utöver det så ha de bra. Du har bara ett liv.

 50. Jasså LBt,

  När du ännu en gång bluddrar på om saker du varken kan eller ens har ambitionen att vilja begripa och det påtalas för dig …

  … då tänker(!) du att du har träffat rätt!

  Jag tror det är en starkt bidragande orsak till att du kan så mycket sm du faktiskt kan! Och även hur kunnig du själv är om hur stora dessa kunskaper faktiskt är …

  (Och högst sannolikt också din förmåga att förstå vad jag jag påtalar med detta … )

 51. Olle R #43

  När jag frågar dig om från vilka källor du har fått många de saker du försöker framhålla såsom ’fakta’ här är det jag om efterfrågar fakta (om än bara om dina källor).

  Jag har inte någonsin haft intrycket att det du kastar fram här bottnar i kunskaper, förståelse eller ’fakta’ på något (meningsfullt) sätt.

  Här kommer du till svamlaren LBt:s undsättning när denne i en kort kommentar (#31) ännu en gång visar att ordsalladen han kommer med bara är en salig röra av begrepp och termer långt ovanför hans huvud. Serdu verkligen inte felen ens där, Olle?

  Isället svamla du på med fria fantasier (om Nisse Hult, järrör, förbundskapten, främlingsfienlig mm).

  Men det är iofs just intrycket jag fått av dig. Att du är oförmögen att läsa saker ordentligt. Alltså tom korta kommentrer på en blogg. Och för att dölja den oförmågan bluddrar på om en massa dumt hittepå …

  Att döma av vad du skriver har du alltså inte ens förstått vad det betyder att klimatmodellerna (som ju är det enda som till nöds kan sägas ’uppvisa’ ngt kramtida klimathot) att deär inbördes oense om temperaturen, och därmed daggpunkt, fryspunkt mm för vattnet de modellerar ….

  Att du istället för att förstå sådan grundlggande enkel fysik (eller iaf modellering av sådan), tror dig ha läst:

  ”de måste ha manipulerat daggpunkten”

  (med citationstecken tom!)

  Att få saker tokfel är tydigen en ’hederssak’ för många alarmister.

  Förresten: Hade du läst ” Purkey och Johnson 2010″!? För vad de skriver är just vad jag för dig (men bara med ord) har beskrivit.

  Men du trodde kanske att ord och fraser som stårdär är ’absouta sanningar’ bara för att de står där i text?

  Kanske inte så konstigt att du är (nästan) lika oförmögen att ge raka svar på LBt.

 52. Guy #40

  Jag tycker det är OK att Olle R så tydligt avslöjar att han inte förmår argumentera vad han vill hävda i sak.
  Maken till hittepå och halmgubbar, kryddat med oförmåga att förstå även enkla fysikaliska koncept och sammanhang får man faktiskt leta efter (se min förra kommentar för några av de saker han försökte)

  Jag tar inte speciellt illa upp av sådana påhopp.

  Däremot är jag mer fascinerad över att klimathotsanhängarna så ivrigt och så frenetiskt (närmast besatt) skriver så mycket som avslöjar att de inte kan argumentera sin sak

  (Jag syftar här inte på LBt som mer är på en nivå där DK-syndrom verkligen är den träffande analysen.)

  Utan jag syftar på Olle R, Thomas P, och många fler som trots allt försöker använda fraser, ord, siffror, som kan hittas i någon ’referens’ som de (emellanåt) kan ange. Men vilka tror att därmed är ’fakta’ avgjord. Som tror att ’referens’ utgör ’naturvetenskaplig kunskap och förståelse’ …

  Olle R, nämnde (ovan, i #29) denna referens: Purkey och Johnson 2010 som om det skulle utgöra något slags defintiva ’fakta’ fastslående hans tro. Men så är det förstås inte. Det är (som så vanligt) ganska vilda spekulationer (baserade på väldigt rudimentära ’beräkningar’) i sökandet efter den saknade värmen som klimathotssidan ju bara ’vet’ (dvs känner) måste finnas där.

  Inte ens (oseriösa) Skeptical Science försöker hissa/sälja Purkey and Johnsson på det sätt som Olle R försöker. Och det är en av anledningarna jag brukar fråga honom varifrån han fått allt detta, var han plockar upp sådant …

  Att han sedan tycks inbilla sig att detta är ’vetenskapliga siffror och fakta’ är ytterligare ett belägg för hur grund den faktiska förståelsen av ämnet är … (nära noll skulle jag förmoda)

 53. christopher E

  #48 LBt

  ”jag antar att du menar okända spöken eller kanske en ”återgång” från någonting.”

  Nej, det har ju förstås aldrig hänt att jorden i sin långa historia återgått till kallare efter en varm period eller återgått till varmare efter en kall period…

  4,7 miljarder år av bevisad ”spök”-aktivitet. Hu, va läskigt!

  Eller var det inte spöken utan kanske att trilobiter, tyrannosaurus och mammutar körde SUV och glömde ta ut mobilladdaren ur elurtaget. Vem vet? 😉

 54. Olle R

  Jonas #51 #52
  Ärligt talat förstår jag knappt ett jota av vad du skriver, det är bara en massa pseudofilosofiskt antivetenskapligt svammel….

  Den manipulerade daggpunkten och fryspunkten dök upp i alla fall.

  Har du något som helst bevis för att olika modeller har olika fryspunkt för vatten???
  Ge gärna en referens på detta hialösa påstående, eller ge mig namnet på en modell så ska jag kolla om detta stämmer…
  Daggpunkten lämnar vi därhän. Jag bara undrar i mitt stilla sinne om du överhuvudtaget vet vad daggpunkt är?

  Jag vill bara upplysa dig om att om man ska ”skruva” på modeller som av någon anledning är instabila och drar iväg åt endera hållet i testkörningar, så är det inte fysikaliska fundamenta som det skruvas på, utan troligtvis någon form av albedo, tex oceanernas albedo. Vad gäller TSI har modellmakarna till synes valt två huvudspår som skiljer ca 1,5 W i rsdt. Inte helt idealisk i min mening men det kanske styrs upp i nästa generation modeller..

  Så bara ett tips i all välmening. Nästa gång skriver du istället ”those models, mutually among them don’t agree on albedo, TSI, etc… And this to the same magnitude with which they disagree on actual temperatures.” Comprende? Med en sån formulering kan du mötas med viss respekt även av de kunniga på området..

  Har du hittat någon modell som uppfyller din kravspec? Nähä, trodde väl det, du är ju uppenbarligen ”a talker, not a doer”
  Jag har iaf tittat på en familj som ligger på det lägre TSI:t (vilket styrks av de nya SORCE/TIM-satelliterna) samt löper på ”rätt” absolut temperatur i de historiska körningarna, nämligen CCSM4. Snyggt paketerat, sex körningar i alla scenarier, producerat av NCAR/UCAR där Trenberth huserar.. Men var lugn, enligt Jacob Nordangård är NCAR ett av de stenrika oljemagnaternas Rockefellers husorgan, och de gör nog sitt bästa för att fortsätta tjäna pengar på det svarta guldet. Eller är det något jag har fattat fel 😉

  I alla fall, CCSM4 är en tuff motståndare med mycket hög klimatkänslighet, därför har den fått bästa motstånd av James Hansens gamla baby, Gistemp dTs, en gång i tiden framtagen för att verifiera de tidiga klimatmodellerna.
  Så här gick matchen, döm själv: https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaYzdCMVpjQ1R1Zjg
  Bortsett från färgen tycker jag gamla ”Gissan” ser ut som en i familjen…

  För övrigt, Bra att du länkar till Purkey and Johnsson 2010, den har ju viss relevans för tråden.
  Jag läser dock på SKS att någon vill tilldela hela 20% till djupaste havet, jag ”bara” 15%. Är jag alarmist eller konservativ?

 55. Christopher E

  #54

  ”Med en sån formulering kan du mötas med viss respekt även av de kunniga på området..”

  Jaha, så järnrörs-Olle har nu på blanka onsdagskvällen intalat sig att han ”i all välmening” kan uttala sig om hur man ska vinna respekt bland de kunniga, minsann. Jaja, självförtroendet är det då inget fel på.

  Men så imponerad är kanske inte jag av science-is-settled-attityden med ångvältsmetoden inlindat i en massa förkortningar och mumbo-jumbo som en slags härskarteknik av fackspråk à la transpiranto. Effekten blir snarare som konservation mellan kapten Kirk och Scotty. Det är noterbart hur riktiga forskare istället uttrycker sig försiktigt och eftertänksamt (både hotskeptiska och agw-oroade), samt försöker förklara istället för att fördunkla. Ta till exempel Lindzen, Spencer eller vår egen Lennart Bengtsson.

  Och att skruva på parametrar är nu precis vad kurvpassning handlar om. Det enda vi vet med säkerhet är att vad bristfälliga och osäkra mätningar än uppskattar atmosfärens temperaturhistoria till, så kommer modeller magiskt – och i efterhand – visa just det. Den förutsägande förmågan däremot blir inte bättre för det.

 56. LBt

  Har man inga egna argument så har man inte och då får det bli bludder. På barns vis kan man hålla på hur länge som helst.

  Har man ingen egen förklaring får det bli spöken och ”återgångar”, solaktiviteter i cykler om 1500+-500 år (!) duger väl knappast längre.

  Men upp går temperaturen så som forskarna förutspått tex Lennart B och dessutom sen mer än 50 år tillbaka i sträng korrelation med hur CO2-halten stiger.

  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

 57. Olle R #54

  Att du inte begriper så mycket är ganska tydligt. Däremot verkar du snappa upp en massa fraser och talking points, som du troligen heller inte förstår, iaf inte fullt, men vilka du upprepar som om de vore djupa sanningar (’fakta’) och förståelse.

  Av den anledningen har jag många ggr frågat dig varifrån du får sådant. Var du hittat och läser på om de ’talking points’ du sedan återger här.

  Du verkar har närmast oövervinnligt svårt att ge raka svar ens på dom allra enklaste sakerna.

  VIlket kanske är förståeligt iom att redan läsa innantill tycks vara alldeles för svårt för dig.

  Jag upprepar (tex) att jag ingenstans skrivit att:

  ”de måste ha manipulerat daggpunkten”

  (ngt du tom återgett med ciationstecken, och nu försöker med ännu en gång)

  Kan du inte bättre Olle? För det är den sortens dumheter Thomas försökte med när han (heller) inte kunda hantera vad dessa modeller faktiskt gör, utan BS:a sig ur och kring sin egen okunnighet.

  Nu har du försökt samma strunt igen:

  Den manipulerade daggpunkten och fryspunkten dök upp i alla fall

  Vet du verkligen inte vad skillnaden är mellan en modell och verkligheten? Och förstår du verkligen inte att om två modeller av (samma) verkligheten skiljer sig mycket åt äså är (minst) en av dem rejält fel. Och vidare att om man inte ens säkert kan avgöra vilken av dem som är fel, så är det inte speciellt mycket man kan använda dessa modeller till för att göra utsagor om (dvs ’modellera’) verkligheten.

  Begriper du verkligen inte ens det? För det vore onekligen lite lustigt så mycket som du vill gapa om ’vetenskaplighet’.

  Men så är det allt som oftast. Och förklarar man tom så enkla saker (som ovan) för dem så har de en tendes att spåra ur än mer och höja rösten och vilja försöka med personpåhopp och rent hitte-på.

  Jag upprepar: Kan du verkligen inte bättre?

 58. LBt

  ”På barns vis kan man hålla på hur länge som helst”

  Hur länge har du hållit på nu?

  Tror du fortfarande att temperatur är som en kloss vilken man flyttar uppför en (närmast oändligt lång) trappa, ett litet steg i taget? Och gör man det bara tillräckligt ihärdigt så når man hur högt som helst …

  Låter lite som en femteklassare på mig …

  🙂

  Tänk att du under många år försökt intala dig att du med sådan ’förståelse’ (dvs komplett ignorans inför din totala okunnighet) kan förklara ngt om klimatet för kunniga människor som professionellt ägnar sig åt riktig naturvetenskah sp mm …

  Begriiper du inte ens att du måste ’förklara’ (avsaknaden av) din ’stränga korrelation’ mha spöklika cykler som ft och sedan ~två decennier döljer precis den ’sanning’ du så gärna vill tro på.

  Eller pratar du kanske direkt med ’vår herre’ som har talat om för dig att din sextioårscykel är gudomlig sanning. Som du och några till har betrotts med?

  🙂

  Samme Gud kanske också anförtodde till just bara dig att ’klimatet’ tidigare var ett långt rakt streck med en liten svag sinuskurva ovanpå som glasyr …. och allt som ser annorlunda ut bara är ’mätfel/onoggranhet’!?

  Tja, det må så vara. Men inre röster brukar inte accepteras som ’vetenskapliga belägg’ i riktig vetenskap vilken du och Olle R verkar vara helt oförstående inför.

 59. LBt

  #56 står sig utomordentligt bra i alla delar och inte minst den om hur barn kan hålla på.

 60. LBt,

  Så du har fortfarande inga som helst meningsfulla svar ens rörande allt detta som du själv pratat om?

  Nåja, jag tror ingen (vuxen) förväntade sig ngt bättre …

 61. Olle

  För att hjälpa dig lite på traven, kanske så att du tom kan lära dig ngt lite (till en början om hur lite du

  Här har du en figur om vad CMIP5-modellerna faktiskt modellerar:

  http://s20.postimg.org/fp1c9gs59/CMIP5_Models_Actual_Temps.png

  Notera att detta är faktisk temperatur, och inte de sedvanligt missledande sk ’anomalierna’ (som tex länken i din #54)

  Ser du hur katastrofalt oense dom är inbördes, Olle?

  Förstår du vad detta innebär för deras försök att modellera tex frys- och daggpunkt (i den verkliga världen)

  Om inte så skall jag försöka hjälpa dig:

  De är inbördes precis lika oöverens som deras (modellerade) temperatur skiljer sig åt, dvs upp emot 3 C.

  Och eftersom du har haft så extremt svårt att begripa även dessa enklaste sammanhang skall jag förtydliga ytterligare för dig (mfl):

  Självfallet använder alla 0 C som vattnets fryspunkt i sina modeler. Men när en modell säger att globala medeltemperaturen är tex 12 C, säger en annan att det faktiskt är 15 C.

  Och iom båda säger sig vara modeller av verkligheten säger den förre modellen att det fryser på ställen där temperaturen 0 C, där det alltså enligt den andra modellen är 3 plussgrader
  .

  Förstår du?

  Och nej, jag pratar inte om vad modellerna säger lokalt. Jag pratar om att de globalt inte är överens om ifall det är 12 C eller 15 C. Och huruvida lokala avvikelser från detta globala medel då är 0 C eller +3 C.

  Ledsen gosse, men du kan inte göra ett smack åt den saken. Det är så torftiga dessa CMIP5 modeller är inbördes. Och okunskapen om klimatet är på ~samma nivå.

  Och sådana som du, LBt, Thomas Palm, Rockström, och många av dem som du/ni vill kalla ’klimatforskare’ klarar inte av att säga ett meningsfullt dyft om saken.

  Jag förmodar att många (även bland avlönade sk ’klimatexperter’) inte ens visste om detta.

  Så Olle R, visste du om detta? Återigen en fråga på allra enklaste nivå. En som besvaras med ett enklet Ja eller Nej!

  Men jag förmodar att även den frågan är för svår för dig!

 62. LBt ..

  Begriper du att vattnets fryspunkt inte är ngt godtyckligt som modellerna kan säga/tycka att det inbördes inte är så noga med? Om de ändå alla gemensamt ju visar att det hela tiden kommer att bli varmare? Så mycket att inte ens en katastrofal utveckkan uteslutas?

  😉

  Ja, det är återigen är väldigt ’svår’ fråga för barn i femteklass. Kanske Olle R kan stötta dig i förnekelsen av modellernas verklighet

 63. LBt

  Jösses Jonas N har du upptäckt att modellerna inte är överens om vad som händer efter 2050? Men snälla du alla även utanför den naturvetenskapliga krets du tror dig tillhöra vet att detta vet vi inte.

  Inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.

  Det är därför vi nu bör begränsa våra utsläpp, det är inte för att vi vet, det är för att vi inte vill riskera framtida generationers tillvaro.

  Men den utveckling vi känner hittar du och alla andra i #56.

 64. LBt

  Är du dum i huvudet?

  Modellerna är inte överens om vilken temperatur vi har eller har haft under hela den tid de försöker modellera samma temperatur.

  Är du verkligen så korkad att du inte ens kan läsa en figur där (modellerade) temperaturer plottas i klartext?

  Pssst: Det är dom gråa linjerna som är modellerade temperaturer. Från 1850 till efter år 2000! Av samtliga modeller som tillåts i IPCC:S ’finrum’ …

  Allvarligt. Jag är väldigt medveten om hur ofattbart ignorant och närmast patologiskt korkad du är. Men klarar du inte ens av att se hur mycket alla dessa gråa linjer skiljer sig åt?

  Det är ungefär halva temperaturskillnaden mellan vår (förhållandevis behagliga) tillvaro nu och flera kilometer tjock nedisning av nordligare breddgrader.

  Vet du inte ens skillnaden mellan temperatur och det (som i klimatsvängen kallas) ’anomali’?

  Inte undra på att du hellre vill jämföra dig med femteklassare ….

  😉

 65. Christopher E

  #56 LBt

  #53 står naturligtvis bra som den gör.

  Att vissa har svårt att hantera att det finns klimatvariation utöver från koldioxid är kanske inte så konstigt när de så gärna vill göra politik av vetenskap. Så förblindade är de av denna längtan att de inte ser att de själva sätter in ett diagram som med all tydlighet visar att uppvärmning går precis lika fort eller rentav fortare även utan CO2.

 66. Olle R

  Jonas N, #57, 60,61,62 etc, etc

  Sorgligt att se att du fortsätter svamla och sprida dina vanföreställningar om modeller, utan minsta tilllstymmelse till bevis förstås.

  Återigen, ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med andra fryspunkter än de verkliga, tex -1,0 C för en modell eller +1,0 för en annan.
  Ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med annan daggpunkt än den verkliga, tex vid 80% relativ luftfuktighet för en modell eller 120% för en annan.

  Om du inte kan ge bevis på ovanstående är du en klockren charlatan eller galenpanna…

  Du tjatar också på om att det skulle vara något spektakulärt med att modeller löper parallellt på något olika absoluta temperaturer. Kompetentare personer än du har studerat det där sedan länge och kommit fram till att det inte tycks ha någon betydelse. Modellerna reagerar på liknande sätt på antropogen och vulkanisk forcing likt en flock starar i flykten (läs http://www.climate-lab-book.ac.uk/2015/connecting-projections-real-world/ och vidare referenser). Det spelar ingen roll om man räknar medelvärde på alla modeller, sorterar bort avvikarna (går mot medianen), eller om man med anomalier från en referensperiod parallellförskjuter ihop alla modeller (och observationer för jämförelse).

  För den oinvigde läsaren vill jag poängtera att det som Jonas och andra kallar ”extrem kurvpassning” etc för modeller, i själva verket rör sig om parallellförskjutning och bildande av anomalier. För personer med begränsade kognitiva och spatiala förmågor kan säkert ett sådant förfarande betraktas som extremt, svårbegripligt eller bedrägligt, men detta motbevisar förstås på intet sätt klimatvetenskapen..

  Det enda kravet som finns är att modellerna ska vara i balans vid kontrollkörningarna. Sedan körs de med historisk + rcp forcing och ingen manipulation av utdata sker (förutom den anomalibildning som var och en kan göra efteråt efter behag)
  För att få modeller i balans vid inledande testkörningar justeras möjligtvis albedo, absolut inte fryspunkt och daggpunkt som Jonas befängt yrar om. Varför i h-e skulle man göra det?

  Jonas nästa drag blir säker att hävda (utan bevis) att han personligen är mer kompetent än Ed Hawkins och andra auktoriteter på området. I fotbollstermer skulle detta kunna liknas vid att Nisse Hult i korplaget anser sig vara mer kompentent fotbollsspelare än Lionel Messi. Det finns adekvata psykologiska termer för en sådan självbild…

 67. Olle R

  Först of främst:

  Återigen, ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med andra fryspunkter än de verkliga, tex -1,0 C för en modell eller +1,0 för en annan.
  Ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med annan daggpunkt än den verkliga, tex vid 80% relativ luftfuktighet för en modell eller 120% för en annan.

  Om du inte kan ge bevis på ovanstående är du en klockren charlatan eller galenpanna…

  Lär där dig läsa innantill, alternativt avstå från att blåljuga din fjant! Du kan nämligen inte hitta ett enda exempel på att jag har hävdat ngt liknande. Du däremot (och en den andra fjantar här) har nu försökt med samma/liknande kontrafaktiska strunt, och det många ggr tom.

  Totalt inkompetent. Eller medvetet ljug … you tell me!

  Innan du klarar av att läsa enkla förklaringar korrekt, och vad som faktiskt hävdas där, är du ju bara ett skämt. På samma sätt som LBt är ett totalt skämt på sajten.

  Jag frågade nyss om du verkligen inte förstår skillnaden mellan en modell och verkligheten. Och innebörden ifall två modeller (av samma verkligheter) skiljer sig åt med tex 3 C.

  Ditt kontrafaktiska bludder (och förstås oförmågan att besvara ens de enklaste raka frågogorna) indikerar tyvärr att du är komplett oförmögen att diskutera sådant du vill bre ut dig om här …

  Kanske tom ” är du en klockren charlatan eller galenpanna…”

  Du hävdar vidare att

  ”kompetentare personer än [jag] har studerat det där sedan länge och kommit fram till att det inte tycks ha någon betydelse …”

  … ifall en modell säger att vattnet (i den verkliga världen) fryser vid en (modellerad) temperatur, emedan en annan modell säger att den fortfarande är 0 C i den verkliga världen så är den (där) modellerade 3 C högre ..

  .. för att om man inte tittar på absoluta temperaturer, utan bara anomalier vs (det egna modellerade) medelvärdet (över ngn tid) så syns inte den skillnaden?

  Som sagt (som du faktiskt själv säger): Om man ignorerar och blundar för att olika CMIP5 modellerna inte ens är eniga inom 3 C om frys- och daggppunkter (i den verkliga världen) och bara visar anomalierna så ser ju kurvorna och överensstämmelsen mycket bättre ut.

  Och kan få de mer lättledda att tro att dessa modeller faktiskt klarar av att modellera (och därmed även meningsfullt prediktera) atmosfärssystemet …

  Du försökte ju själv med en sådan bild i #54. Nu skriver du:

  Du tjatar också på om att det skulle vara något spektakulärt med att modeller löper parallellt på något olika absoluta temperaturer

  Tja, tills alldeles nyss, tom i början av din senaste kommentar trodde du ju att man i själva modellerna fuskade med fryspunkt etc (eller iaf att det var vad jag hävdade), och vevade ursinnigt mot din egen okunnighet i den frågan ..

  Men nej, ditt snack om att problemet försvinner (eller är irrelevant) bara man istället plottar bara anomalier indikerar att du fortfarande inte begriper alls vad en fysikalisk modell faktiskt behöver göra.

  Mitt intryck är ju som jag sagt att du inte alls behärskar mycket av vad du försöker dra upp här (och din senaste kommentar bara bekräftar detta ytterligare). Jag är också tämligen ointresserad av dina fjantiga försök att ’tvla till’ mig med fjantigt hittepå, rena osanningar, och helt ovidkommande tiradelt annat …

  Frågar du mig är det din oförmåga att läsa saker ordentligt och vara uppmärksam på detaljerna, alla av dem, och vad där faktiskt står och hävdas, som är huvudförklaringen till att du inte behärskar frågorna, och bara vevar med ord och fraser som du har plocket upp … nästan garanterat från andra (klimathots-) ’resurser’ än de ursprungliga källorna.

  För övrigt:

  Även det du säger (att jag sagt) om vad som är kurvanpassningar är helt uppåt väggarna. Vad jag faktiskt sagt därvidlag är ngt helt annat. Men du begrep nog inte det heller. Troligen för att dina förkunskaper är alldeles för grunda … och för att du inte förmår att läsa ordentligt.

  Noterar att du i slutet där är tillbaks till dina egna idioitier såsom:

  vid inledande testkörningar justeras möjligtvis albedo, absolut inte fryspunkt och daggpunkt som Jonas befängt yrar om.

  Som sagt: Totalt inkompetent. Eller blåljuger. You be the judge …

 68. Olle R (en gång till, förhoppningsvis korrekt html-formaterat)

  Först of främst:

  Återigen, ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med andra fryspunkter än de verkliga, tex -1,0 C för en modell eller +1,0 för en annan.
  Ge gärna en källa, eller ett exempel på modeller som tillåts löpa med annan daggpunkt än den verkliga, tex vid 80% relativ luftfuktighet för en modell eller 120% för en annan.

  Om du inte kan ge bevis på ovanstående är du en klockren charlatan eller galenpanna…

  Lär där dig läsa innantill, alternativt avstå från att blåljuga din fjant! Du kan nämligen inte hitta ett enda exempel på att jag har hävdat ngt liknande. Du däremot (och en den andra fjantar här) har nu försökt med samma/liknande kontrafaktiska strunt, och det många ggr tom.

  Totalt inkompetent. Eller medvetet ljug … you tell me!

  Innan du klarar av att läsa enkla förklaringar korrekt, och vad som faktiskt hävdas där, är du ju bara ett skämt. På samma sätt som LBt är ett totalt skämt på sajten.

  Jag frågade nyss om du verkligen inte förstår skillnaden mellan en modell och verkligheten. Och innebörden ifall två modeller (av samma verkligheter) skiljer sig åt med tex 3 C.

  Ditt kontrafaktiska bludder (och förstås oförmågan att besvara ens de enklaste raka frågogorna) indikerar tyvärr att du är komplett oförmögen att diskutera sådant du vill bre ut dig om här …

  Kanske tom ” är du en klockren charlatan eller galenpanna…”

  Du hävdar vidare att

  ”kompetentare personer än [jag] har studerat det där sedan länge och kommit fram till att det inte tycks ha någon betydelse …”

  … ifall en modell säger att vattnet (i den verkliga världen) fryser vid en (modellerad) temperatur, emedan en annan modell säger att den fortfarande är 0 C i den verkliga världen så är den (där) modellerade 3 C högre ..

  .. för att om man inte tittar på absoluta temperaturer, utan bara anomalier vs (det egna modellerade) medelvärdet (över ngn tid) så syns inte den skillnaden?

  Som sagt (som du faktiskt själv säger): Om man ignorerar och blundar för att olika CMIP5 modellerna inte ens är eniga inom 3 C om frys- och daggppunkter (i den verkliga världen) och bara visar anomalierna så ser ju kurvorna och överensstämmelsen mycket bättre ut.

  Och kan få de mer lättledda att tro att dessa modeller faktiskt klarar av att modellera (och därmed även meningsfullt prediktera) atmosfärssystemet …

  Du försökte ju själv med en sådan bild i #54. Nu skriver du:

  Du tjatar också på om att det skulle vara något spektakulärt med att modeller löper parallellt på något olika absoluta temperaturer

  Tja, tills alldeles nyss, tom i början av din senaste kommentar trodde du ju att man i själva modellerna fuskade med fryspunkt etc (eller iaf att det var vad jag hävdade), och vevade ursinnigt mot din egen okunnighet i den frågan ..

  Men nej, ditt snack om att problemet försvinner (eller är irrelevant) bara man istället plottar bara anomalier indikerar att du fortfarande inte begriper alls vad en fysikalisk modell faktiskt behöver göra.

  Mitt intryck är ju som jag sagt att du inte alls behärskar mycket av vad du försöker dra upp här (och din senaste kommentar bara bekräftar detta ytterligare). Jag är också tämligen ointresserad av dina fjantiga försök att ‘tåvla till’ mig med fjantigt hittepå, rena osanningar, och helt ovidkommande tiradelt om annat …

  Frågar du mig är det din oförmåga att läsa saker ordentligt och vara uppmärksam på detaljerna, alla av dem, och vad där faktiskt står och hävdas, som är huvudförklaringen till att du inte behärskar frågorna, och bara vevar med ord och fraser som du har plocket upp … nästan garanterat från andra (klimathots-) ‘resurser’ än de ursprungliga källorna.

  För övrigt:

  Även det du säger (att jag sagt) om vad som är kurvanpassningar är helt uppåt väggarna. Vad jag faktiskt sagt därvidlag är ngt helt annat. Men du begrep nog inte det heller. Troligen för att dina förkunskaper är alldeles för grunda … och för att du inte förmår att läsa ordentligt.

  Noterar att du i slutet där är tillbaks till dina egna idioitier såsom:

  vid inledande testkörningar justeras möjligtvis albedo, absolut inte fryspunkt och daggpunkt som Jonas befängt yrar om.

  Som sagt: Totalt inkompetent. Eller blåljuger. You be the judge …

 69. Olle R

  #68 Jaha Jonas, ska jag ta det där som en”pudel”, att du minsann aldrig har insinuerat att modeller tillåts ha olika dagg och fryspunkt?
  När du hamnar i affekt skriver du alldeles för mycket, beter dig lite schizofrent och säger emot dig själv i var och varannan mening, så jag har svårt att få någon klarhet var du står. Läs allt vad du skrivit en gång till. Internet lämnar ju bestående avtryck. Jag skulle säga att vanligen när du raljerar om de värdelösa modellerna kommer du in på märkliga resonemang om variabla frys och daggpunkter.
  Ska vi ta en på engelska? Climat Audit 25/4 ”The vast disagreement among them implies that those models, mutually among them don’t agree on such central non-linear transitions as the freezing temperature of water, dew point etc.”
  jag kan hitta många sådana exempel, men varför skulle jag kasta bort minuter av mitt liv på att ”stalka” den självutnämnde modellauktoriteten Jonas N?

  Cmip5-modellernas syfte är att uppskatta/prediktera förändingar pga antropogen forcing, främst växthusgaser. De arbetar historiskt från 1861 till 2005 och från 2005 till 2100 med olika utsläppsscenarier.

  Du påstår att modellerna är värdelösa i detta syfte, och att förändringen/anomalierna inte är att lita på hos de modeller som historiskt legat på en högre eller lägre absolut medeltemperatur globalt, än vad de faktiska observationerna anger. Du påstår detta i strid med de studier som gjorts på området, exempelvis Hawkins och Sutton 2015.

  1. Har du referenser som styrker dina påståenden?
  2 Har du gjort några egna analyser? Redovisa dem då..

  För egen del har jag faktiskt jämfört modeller som kör på högre och lägre TSI, huruvida de ger olika uppvärmning i framtiden. Det var lite trist och jag hittade ingen skillnad…

  Jag kommer att fortsätta jämföra observationer med modeller tills jag tröttnar, varje månad en uppdatering.. och ja modellerna är inte alls dåliga. De hänger inte riktigt med i nedkylningen av stratosfären, den snabba minskningen av Arktis havsis, eller oceanernas värmeökning under 700 m, men annars är de ok.

 70. Olle R

  Du har bara i denna tråden kommit med ett falskt citat (#40). Och där, samt otaliga ggr upprepat att jag skulle ha påstått saker jag aldrig har hävdat.. Och detta har förekommit tidigare, under en längre tid. Inte bara det, jag har korrigerat ditt nonsens otaliga ggr också.

  Du verkar vara oförmögen att få saker rätt. Jag ser två möjligheter:

  1. Du är patologiskt oförmögen att läsa (och förstå) även enklare utsagor.
  2. Du ljuger rakt ut när du inte har någonstans att retirera

  (1:a gången skulle jag kunnat acceptera som en slarvig läsning kombinerat med det ack så typiska önsketänkandet som grasserar bland klimathotsanhängarnafjantar, ev påhejat av varandra. 5:e gången återstår bara dessa två möjligheter)

  Citatet från Climate Audit är däremot helt korrekt. Och hävdar ingenstans det strunt du har försökt med. Det är exakt samma sak som jag har hävdat här. I sin helhet lyder det:

  I sure hope that nobody interpreted my graph as as all the models suddenly falling into lockstep agreement (depending on RCP-scenario) after ~2000. Of course they don’t.

  The vast disagreement among them implies that those models, mutually among them don’t agree on such central non-linear transitions as the freezing temperature of water, dew point etc. And this to the same magnitude with which they disagree on actual temperatures.

  Gavin has attempted to deflect from and do away with this ‘inconvenient truth’ at their propaganda outlet RealClimate.

  I’d say it is a pretty lame effort: He says essentially ‘It doesn’t matter .. and anyway, we are more eager to show you the trends’. He introduces a complete bogus ‘argument’ that anomalies are better suited since they tend to correlate better. While at the same time admitting that all this does, is to shift the whole series by a fixed amount.

  Most outlandish is the ‘argument’ that his simple 1D formula with one feedback term gives (almost exactly) the same feedback term if it were slightly off to then correspond to a different surface temperature. Nonsensical circular reasoning, claiming that if the formula captures everything, it still contains everything.

  But this is what I expect there … they know it all, and if its wrong, it doesn’t matter, since they still know

  Jag inser att detta är långt över ditt huvud. Utan får försöka begränsa mig till att (återigen) påpeka att:

  När vattnet fryser vid 0 C i den verkliga världen, och en modell säger (modellerar) att då är temperaturen +1 C, och en annan säger att den är -2 C, då är de dels båda fel, men inbördes oöverens om ifall vattnet i dem borde vara fruset eller flytande.

  Som sagt, fysik på högstadienivå. Men upppenbarligen för svårt för dig att greppa.

  Skall jag försöka hjälpa dig mer på en ännu enklare nivå ? OK:

  Båda modeller använder 0 C som fryspunkt. Men den ene säger (när den modellerar samma verklighet) att vattnet är +1 C, och den andra hävdar att det då är -2 C. Ergo:

  De är alltså inbördes oöverens om huruvida vattnet då borde vara fruset eller i flytande form.

  Är det fortfarande för ’avancerat’ för dig? Du hade ju tydligen googlat fram ett citat där jag hävdade exakt samma sak fast på engelska (utöver att jag hävdat det många ggr här).

  Så vad är problemet Olle? Svider det för mycket att inse att de modeller du vill sätta så stor tilltro till inte klarar av vad de utger sig för att ’modellera’ bättre än så? Svider det att du under så lång tid trodde att ’anomalier’ var samma sak som faktisk temperatur? Eller känner du dig kränkt för att din inbillade förståelse av ’vetenskapen’ var så grund? Kanske är det ’vetenskapliga’ språket för svårt för dig? Alltså påståenden att modellerna:

  ”… är inbördes oöverens” eller ”those models, mutually among them don’t agree ..”

  om temperaturen när sådana (för den fysiska världen helt centrala transitioner) faktiskt sker?

  Om du hävdar att CMIP5-modellerna inte försöker modellera det faktiskta atmosfärssystemet, tja, då får jag väl tro dig att det är vad du vill tro.

  Men i den verkliga världen betyder det faktum att de är (närmast helt) oförmögna att få faktiska temperaturer rätt .. just att de är (närmast helt) oförmögna att åstadkomma det de utger sig för att försöka. Att de är inbördes(!) oöverens med en storleksordning mer än vad hela denna CO2-hysterin hittills påstås ha handlat om.

  Hur många månader är det nu sedan du försökte ’utmana’ om detta helt uppenbara faktum? Vad är ditt senaste försökt?

  Att jag dels skulle hävdat ngt helt annat än jag gjorde? Men nu (sent omsider) att Ed Hawkins (och Gavin med) säger precis samma sak, och dessutom att ’det spelar ingen roll’ för att de hellre vill prata om ngt annat?

  Tja, ni klimathotsförhoppningsfulla har det sannerligen inte lätt. Speciellt inte den som dessutom hävdar att den ”kommer att fortsätta jämföra observationer med modeller” samtidigt som modellerna inte ens inbördes är eniga om långt mer än de försöker modellera … och totalt får överstyr när detta påtalas.

 71. Jag kan ju fortsätta att strö lite milt salt i dina helt självförvållade sår. Du frågar:

  1. Har du referenser som styrker dina påståenden?
  2 Har du gjort några egna analyser? Redovisa dem då..

  På 1 svarar jag: CMIP5-modellerna. Ifrågasätter du dom?
  Och på 2 svarar jag: -1 ≠ +2, eller om då så vill T ≠ T+3. Är det ngt du vill utmana?

  Det är inte direkt svåra ’analyser’ du velat utmana under månader. (Men OK, att du inte visste vad CMIP5 modellerna faktiskt modellerade var du säkert helt ovetandes om. De flesta aktivister har ingen susning. Och när det påtalas för dem är vanligen 1:a reaktion att gå in i förnekelse(*), som även Thomas P)

  (*) Och tex hävda att ngn istället påstått att modellerna fuskat genom att manipulera frys- och daggpunkt. Ja du vet ju vilka idiotier somliga försökt försöka med …

 72. Olle R

  Herregud vad du slingrar in dig i motsägelser… Din bluff är dock synad och du har inget att komma med. Om jag säger läs igen och svara bättre, lär det nog knappast hjälpa..
  Plocka bort alla modeller du ogillar, och resultatet med de återstående blir samma som med allihopa. Det finns inget som hindrar en kravspec om ”rätt” absolut temp men det gör ingen skillnad..

  Ja vill minnas att det var jag som ledde dig till detta att modellerna löper på något olika absolut temperatur.
  Jag vill minnas att det handlade om att avhjälpa din okunnighet i att modeller kan skapa ENSO och multidekada cykler typ 60- åriga pseudocykler.
  Vad är det LBt brukar säga, amplituden 0,1 eller 0,06 C?

  För att hedra Lennart Bengtsson ( hans baby gissar jag?) hänvisar jag till enda redovisade kontrollkörningen med EC-earth:
  http://climexp.knmi.nl/data/icmip5_tas_Amon_EC-EARTH_piControl_0-360E_-90-90N_n_+++_mean-1_240v_anom_30.png

 73. Olle

  Skall detta senaste svammel tolkas som att du slutligen förstått (iaf delvis) vad jag har hävdat hela tiden?
  För då uppkommer ju frågan vad ditt månadslånga svammel om motsatsen, hittepå, och andra obegripliga fria fantasier har handlat om?

  För nästan varje försök att få det till detta på ngt sätt skulle vara jag som inte begripit, eller hävdat felaktigheter, har ju varit halsbrytande tokigheter (såsom ’manipulerad fryspunkt’ etc). Och du försöker fortfarande, nu med ”Din bluff är dock synad ..” när det ju är ”du [som] har inget att komma med”. (Nåja, om man inte räknar ditt groteskt myckna nonsens och rena skitsnack)

  Jag är dock tveksam till att du verkligen begripit. Du försöker fortfarande undkomma faktum och blanda bort korten.

  Tex genom att ’relativisera’ (”modellerna löper på något olika absolut temperatur”) när det handlar om nästan samma storleksordning som skillnaden mellan interglacial och full nedisning, och en storleksordning större än vad man försöker ’förklara’/modellera.

  Eller genom att hänvisa till att Hawkins (och Gavin) hellre pratar om ngt annat, som tex anomalier ..

  Eller genom att vilja prata om helt annat ..

  Eller om att ’men någon av modellerna ligger väl ändå rätt … ’

  Som jag noterat sedan länge: Du verkar ha svårt att både läsa korrekt och föra en vanlig (vuxen) diskussion om ämnet (utöver att dina kunskaper och förståelse av natur- och anna riktig vetenskap verkar väldigt grunda). Det var därför jag frågade dig varifrån du hämtar (eller har matats) med sånt du försöker med här.

  Ed Hawkins verkar iaf vara ett sådant ställe. Men han hävdar knappeligen sådana många märkligheter du försökt med här (och är fullt kapabel att föra en vuxen diskussion även om saker där jag inte delar hans uppfattning). Så frågan kvarstår. Du verkar ju googla febrilt. För hur skulle du annars kunnat hitta att jag gjorde precis samma (helt korrekta) påpekande i kommentarerna på ClimateAudit?

  Är ditt myckna väsnande månne av samma anledning som när Thomas P försökte svamla sig undan det helt självklara jag påpekade? Han kunde nämligen heller inte hitta något klatschigt avfärdande eller tillräckligt bra BS:ande som till nöds skulle kunna blanda bort korten för det lättrogna. Hans skrän och buller tystnade dock när jag visade honom vad CMIP5 modellerna faktiskt modellerade (emedan du vill gräva hålet djupare). Och då var det ändå jag som försög honom med Gavins försök till borviftande ..

  Thomas tystnade också när jag för honom läste och förklarade vad som faktiskt stod i Cowntans rapport (om alla dessa justeringar aka ’homogeniseringar’). Du verkar vilja se honom som en ’auktoritet’ också. Och kanske hela SkS? Tamino också?

  Nåja, om det är där du hämtar ditt foder och om du samtidigt ballar ur så som du gjort här när någon upplyser dig om hur vitt skilda temperaturer CMIP5-modellerna faktiskt ’modellerar’ och ffa vad detta innebär vs den verkligheten de försöker modellera …

  .. är det ju inte så konstigt att att du inte kommit längre, men tror blint på alla möjliga saker du inte vet eller begriper.