Öppen Tråd

syren

Syrentider. Skir grönska. Våren när den är som vackrast. Här är veckans öppna tråd om väder, klimat och energi.

Trevlig helg, önskar

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  Mörka tider randas. I Sverige är det väl redan i praktiken genomfört.

  http://portlandtribune.com/sl/307848-185832-portland-school-board-bans-climate-change-denying-materials

 2. Joachim

  Då är det tydligen upp till oss föräldrar att ge våra barn den kunskap som skolan tvingas dölja pga den mörka (gröna) makten.

 3. Ingvar i Las Palmas

  #2 Joachim
  Precis så!

 4. Sören G

  Är det inte så att ökad växthuseffekt (bl.a. CO2) medför varmare nätter. Om å andra sidan ett varmare klimat beror på ökad solinstrålning så är det dagarna som blir varmare.

 5. Lasse

  Rekommenderar en skeptisk lärorik video:
  https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc

 6. Ingvar i Las Palmas

  NY Times
  https://wattsupwiththat.com/2016/05/18/full-page-ad-in-nyt-today-slams-attorney-generals-climate-witch-hunt/

 7. Björn

  Det skulle vara intressant att få någon från SMHI att kommentera här. När man talar om ”klimatförändringarna” som orsak till klimatförändringar, då handlar det om cirkelresonemang. Klimatförändringar är ett observerbart tillstånd både upplevelsemässigt och mätbart. Det är dags att tala klarspråk om vad som exempelvis SMHI anser är så klimatförändrande. Vilka är orsakerna? Som sagt, klimatförändringar orsakar inte klimatförändringar.

 8. Sigge

  #5 Lasse

  Det är tråkigt att s k klimatskeptikerna skall ljuga så mycket för att framföra sitt budskap.
  Klimatmodellernas beräkningar är att den största uppvärmningen blir vid markytan och inte uppe i atmosfären. Vidare så fuskar de så kallade skeptikerna med temperaturdata. Här är verklighetens uppmätta temperaturdata.
  http://www.cru.uea.ac.uk/
  Som du ser skiljer det väldigt mycket från det bluffmakaren som gjort Youtubinlägget visar.

 9. Roger

  I dagens DN kan man läsa om El Niño:
  ”I år har fenomenet varit extra allvarligt, vilket antas bero på den globala uppvärmningen”

  Fråga: Finns det något som helst vetenskapligt stöd för att ”den globala uppvärmningen” har gjort El Niño allvarligare (jag antar att ”allvarligare” ska tolkas som ”kraftigare”)?

 10. elias

  #8 Sigge
  hej, verkar som du har blandat ihop skeptiker med alarmister!!?? Du menar väl tvärt om?
  Alarmisterna homogeniserar temperaturer o sänker första halvan av 1900 talet o höjer temp senare halvan av 1900 talet. Allt för att öka på skrämseln.

  Vidare tog man bort mätpunkter över jordklotet i mitten av 1990 talet från ca 5000 st o behöll ca 1500 st. Dessa kvarvarande ät stor mängd i städer o vid flygplatser, allt för att få stöd av intilliggande asfalt o betong. Bästa mätpunkterna ute på landsbygden är till stor del borta! Vill du ha flera exempel?
  Hur ser dina exempel ut på att skeptikerna fuskar??

 11. Björn

  Roger [9]; Det finns ingen med bevis i handen som kan påstå att antropogen CO2 orsakar en förhöjd El Niño. Uppkomsten av en El Niño är solens uppvärmning av vattnet utmed ekvatorn. Det varma vattnet drivs mot väst av passadvindarna och samlas upp strax öster om Filipinerna. Antropogen CO2 kan knappast bidra till uppvärmningen, utan det är uteslutande solen som är orsak till det uppvärmda vattnet. Under 1900-talets Solar Grand Maximum, kan man tänka sig att vid ett antal påföljande El Niños, tömdes inte allt uppdämt varmvatten ut i bassängen öster om Filipinerna, vilket först 1998 gav upphov till en stor puls och nu senast i år i mars. Eftersom solen nu konstant minskar sin utstrålade energi, bör också kommande El Niños amplituder minska. I övrigt är det så, att det är de som tror på AGW-hypotesen, som inte tycks vilja förstå att det har funnits en mängd bidragande orsaker till en förhöjd global uppvärmning.

 12. Sören G

  Och skogsbränder beror på ökad solinstrålning vid högtryck. Om de har blivit större beror det på att man har varit bra på att släcka minde skogsbränder vilket fått till följd att mer och mer brännbart material anhopats i skogarna. Vid ett högryck med torrt väder har det till slut blivit så mycket brännbart i skogarna att skogsbränderna blir större än de skulle ha varit naturligt. Barrskogar är anpassade att brinna då och då.

 13. pekke

  ” Gör som jag säger, inte som jag gör ”

  Leo DiCaprio har gjort det igen !

  Klimatkämpen Leo var i Cannes för filmfestivalen men flög till NY för en att mottaga en grön utmärkelse, ett dygn senare var han tillbaka i Cannes !

  http://pagesix.com/2016/05/20/hypocrite-leo-takes-private-jet-to-collect-green-award/

  Vilka fantastiska förebilder miljö-/klimatrörelsen har.
  😉

 14. Sigge

  #10 Elias

  När det gäller mätstationer så finns det många. Alla mätstationer använder inte de som räknar ut temperaturmedelvärdena. De olika instituten använder olika många. De mest kända instituten som räknar ut medelvärdena är HadCRUT, GISS och NOAA. Det finns fler men eftersom de jag nämnt är i engelsktalande länder så är de mest kända. Här är en länk från Tokyo Climate Center som redovisar en japansk beräkning.
  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html
  De här 4 brukar man jämföra för det är de som använder mest underlag för sina beräkningar. Det finns flera som gör temperaturberäkningar och ibland redovisas. Deras underlag brukar vara sämre men resultat blir ungefär det samma. En känd sådan beräkning är BEST som gjordes av en professor Muller vid Berkeley University. Den hade långt mycket mindre beräkningsunderlag än de andra jag nämnt.

  När det gäller mätstationernas placering så var det så långt tillbaka i tiden att dessa ofta låg i städer eller tätorter. Från mellankrigstiden så har många nya väderstationer tillkommit som inte ligger i städer. Nu använder man landsbygdsstationerna istället för stationerna i städerna. Det är den huvudsakliga förklaringen till att äldre rådata måste justeras ned i medeltal ett par hundradels grader för att vara jämförbar med dagens mätningar. För en enskild mätstation som flyttats ut från en stad till landsbygden kan justeringen i vissa fall vara över en grad.

  Hur man ser på att skeptiker fuskar? Jo när ingen källa anges eller att källan är en annan blogg som är lika opålitlig som den här och att det påstådda resultatet kraftigt avviker från det som flera stora forskningsinstitut kommit fram till oberoende av varandra.

 15. elias

  #14 Sigge
  har du hört talas om mätstationen i Uppsala stad o som ligger vid kommunhuset mitt bland all asfalt. Då man jämför med F16 (fd flygflottilj) och som inte kunnat homogeniseras, inser man hur den politiskt styrda sk vetenskapen ljuger om uppvärmningen.
  En skeptiker använder den riktiga vetenskapens underlag om klimatet; alarmisterna använder politiskt styrd vetenskap och går på i stor omfattning på vad miljörörelsen säger; tex om Himalayas glaciärer. Ett praktexempel på din sk vetenskap.

 16. Peter F

  #14 Sigge

  ” Nu använder man landsbygdsstationerna istället för stationerna i städerna.”

  Vilka då ?

 17. tty

  PeterF #1

  Kom ihåg vad Mark Twain sa:

  ”In the first place, God made idiots. That was for practice. Then he made school boards.”

 18. Jan-Åke

  Sigge
  Den japanska statistiken visar även den den uppgång på 0, 85 som FN anger i rapporten från 2013
  Men åter igen, man påbörjar serien i slutet av lilla is, uppgången före 1950 är enligt 2007 års rapport naturlig (high confidence)
  Den givna frågan blir då varför inte ökningen efter 1950 är naturlig.

 19. tty

  #9 & 11

  Notera att El Nino faktiskt kulminerade i november, vilket innebär att förväntningen var att troposfärtemperaturen skulle kulminera i februari (vilket den gjorde), eftersom den brukar ligga tre månader efter.
  Nu är f ö El Nino i stort sett slut, temperaturen kan förväntas gå under gränsen för El Nino (>0,5 grader över medeltemperatur) om en eller två veckor.
  Och den här Ninon var kraftig, men knappast kraftigare än den 1998 (bara i ett av fyra olika gängse index var den starkare).

 20. Ingemar Nordin

  Sigge lilla. Att se klimathotskeptiker fuska med temperaturerna är som då Nordkorea ser ständiga angrepp mot dem. Dvs, man vänder upp och ned på verkligheten, vilket är en vanlig strategi i all propaganda. Stora lögner går alltid bättre hem än små.

 21. Christopher E

  #8 Sigge

  Lärde du dig ingenting när du felaktigt ropade fusk nyligen när uppvärmningsperioderna under 1900-talet jämfördes?

  Det är inga som helst fel på diagrammen i videon. Källa anges tydligt, dessutom. Vad vill du bevisa med att länka in CRU istället?

  Nu är det bara i mellantroposfären vi har någorlunda heltäckande och likformigt insamlade data att jämföra modellerna med. Och det är där den saknade hotspotten ligger, dessutom.

  Jag gissar att det är vad videon kommer fram till som blir obekvämt för vissa, därför förhoppningen att det ska var ”fusk”.

 22. AG

  #8 ”Klimatmodellernas beräkningar är att den största uppvärmningen blir vid markytan och inte uppe i atmosfären”.
  Nej, det är fel enligt en icke-fuskande källa: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast21jul_1m/
  Troposfären borde värmas upp snabbare än ytan enligt modellerna – men det sker inte. Inte ens med senaste siffror. Normalt burkar man förkasta en modell eller hypotes som inte håller måttet. Fråga dig själv varför det inte sker i detta fall… Vi här vet redan svaret.

 23. tty

  ”När det gäller mätstationernas placering så var det så långt tillbaka i tiden att dessa ofta låg i städer eller tätorter. Från mellankrigstiden så har många nya väderstationer tillkommit som inte ligger i städer. Nu använder man landsbygdsstationerna istället för stationerna i städerna. ”

  I själva verket är det exakt tvärtom. En mycket stor andel av de svenska väderstationerna var ända från starten 1859 belägna på landet (bl a vid fyrar och lotsstationer). Det var just dessa stationer som till ´stor del lades ned i slutet av 1900-talet.

  Här har du en karta över SMHI:s aktuella temperaturstationer:

  http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,param=t

  Gå in där och sortera bort tätorter och flygplatser så får du se hur mycket som blir kvar.

 24. Björn

  tty [19]; Enligt UAH var temperaturtoppen i mars i år.

 25. Sigge

  #15 Elias

  I Sverige finns det idag c:a 150 väderstationer. Det är bara information från några 10-tal av dessa som de internationella organisationerna använder när de räknar ut globala medelvärden. De undviker att använda väderstationer som finns i städer. Längre tillbaka i tiden då det inte fanns så många väderstationer så var det vanligt att de få som fanns var i städer och för äldre mätdata så är det större andel från städer.

  Du pratar om Uppsala. Minst ett av instituten som räknar ut globala medeltemperaturen använder mätdata från Uppsala Flygplats, f d F16. Den mätstation som Celcius skapade på 1700-talet i Uppsala har inte används av någon av de fyra stora organisationerna när de räknar ut medeltemperaturen tillbaka i tiden.

  Om du har tid så kan du gå in på något av de internationella organisationernas hemsidor och leta upp vilka väderstationer som de använder och vilka stationer som temperaturdata ändrats för. Räkna med att det tar tid. Börjar Du leta ikväll så kanske Du hittat resultat som Du kan redovisa i morgon.
  Du kanske har märkt att kritiken mot att NOAA, GISS och HadCRUT har minskat för att de inte delar med sig av mätdata. Nu finns grunddata på deras hemsidor och vilka mätstationer som används. Men det är ett digert jobb om man själv skall försöka få fram något resultat därifrån.

 26. Sigge

  #21 Christopher E

  Varje gång jag diskuterar med Er så lär jag mig mer hur de s k klimatskeptikerna fuskar.

  Det vanligaste är att påstå att klimatforskarna förutspått något som de inte gjort. Klimatmodellerna gäller för markytan och inte upp i atmosfären. Enligt vissa klimatberäkningar så blir det temporärt kallare i gränsen mellan troposfären och stratosfären för att koldioxiden och andra växthusgaser hindrar mer energi som strålar ut från jorden att nå så högt innan växthusgaser absorberar energin och delvis återstrålar till jorden. Temperatursänkningen på den nivån skall bara vara temporär för när jämviktsläge uppnåtts så kommer även temperaturen att höjas där.

 27. Sigge

  #16 Peter F

  Förklaringen som givits varför vissa stationers mätdata har justerats ned ganska mycket är att man använder en mätstation på landsbygden i stället. Nu flyttas det mätstationer hela tiden och för att det skall bli jämförbart så justerar man de äldre stationernas data så de stämmer med de nya. Många äldre stationer har man höjt temperaturen på. I slutändan så har de här justeringarna nästan tagit ut varandra. Jämför man rådata med justerade data så skiljer resultatet bara ett par hundradels grader.

 28. Sigge

  Klimatmodellerna gäller för markytan och inte upp i atmosfären

  Ja herrejösses vad du hittar på strunt när du inte har den minsta susning.

  Var hittar du alla dina tokigheter?

 29. Ingvar i Las Palmas

  Rapport idag
  Behåll dina gamla bil, Det blir mindre miljöpåverkan än att köpa en ny.
  Som jag sagt hela tiden!

 30. LBt

  Men temperaturen bara stiger och stiger och korrelationen med den stigande CO2-halten i atmosfären är osannolik.
  http://www.ladda-upp.se/bilder/dxvdveivlolgoq/
  Dessutom, temperaturstegringen 1900-1950 är mindre än 0,2 C och 1950-nutid större än 0,7 C. Lätt att se och förstå för de flesta.

 31. Björn

  LBt [30]; Jag håller med dig om att ”korrelationen med den stigande CO2-halten i atmosfären är osannolik”.

 32. Jan-Åke

  Tempöknning från slutet av lilla is till 1950 är 0, 4 och 1950 till nu 0, 45 dvs 0, 85 totalt som FN anger i femte rapporten 2013

 33. Christopher E

  #26 Sigge

  ”Klimatmodellerna gäller för markytan och inte upp i atmosfären.”

  Du har uppenbarligen inte lärt dig något. Det är klimatkörningarna för mellantroposfären som jämförs med uppmätningar från mellantroposfären. Jag har bestämt för att detta redan förklarats för dig. Vilket är det, har du dåligt minne eller är det rentav du som bluffar?

 34. Christopher E

  #30 LBt

  Du borde inte läsa dina egna diagram…

  Dina siffror är struntprat. De två perioderna under 1900-talet, i princip utan och med koldioxidutsläpp, är så lika att de knappt går att skilja:

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

 35. John Silver

  2016 – Året utan vår.

 36. Sigge

  #34 Christopher E

  Ännu en bluff. Det är ju självklart att om man manipulerar ett diagram så kan man visa vad som helst.
  Vad är förklaringen till att det är ungefär en halv grads skillnad mellan diagramdelarna? Det är den viktiga frågan. Varför har klimatet blivit nästan 1 grad varmare sedan 1880-talet?

  https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2015?trend=true&trend_base=10&firsttrendyear=1880&lasttrendyear=2015

 37. elias

  #36 Sigge & #30 Lbt
  Jo Sigge, det är en återtagning efter Lilla istiden; en rätt så modest sådan.

  Då man tittar på de flesta diagram över 1900 talet ser man att perioderna 1910 – 1939 och 1976 – 1997, är tämligen lika vad gäller uppvärmning. Det som skiljer är hur brant det stiger. Gissa vilken av dem som är brantast: jo det är den tidiga perioden; innan bilismen och industrierna tog fart. Inte ens andra världskriget, med all dess utsläpp av co2, gav något ökat spår.

  Ja se dessa miljöaktivister; ni kämpar för er sida av kommunismen dvs diktatur i hela världen och välbetalda världspolitiska jobb till politiska broilers och som inte behöver betala skatt heller; precis som i EU och Sovjet.

 38. Olle R

  #19 tty,
  ”Och den här Ninon var kraftig, men knappast kraftigare än den 1998 (bara i ett av fyra olika gängse index var den starkare).”

  Jag tar fasta på detta citat. Själv kan jag inte hitta något index där årets el Nino var starkare än 1998, som bäst lika i ONI..

  Därför kan det vara intressant att studera den globala temperaturskillnaden från topp till topp. Jag tar mig friheten att börja Nino-året i september och räknar på de senaste åtta månaderna. Enligt Gistemp loti är dessa åtta månader 0,46 grader varmare än motsvarande period 1997-1998.
  För samma tidsperiod anger modellmedel för CMIP5 (rcp8.5 land/SST-mix) en ökning på 0.38 grader.

  Den observerade topp till topp-ökningen slår alltså modellmedel.
  Den här skillnaden är ännu mer markant om man på liknande sätt jämför global 2 m temp (Gistemp dTs 0,56 vs CMIP5 0,43), eller rena landtemperaturer, eller den fria troposfären…

  Hur ska man förklara att en svagare el Nino slår en starkare med mer än vad som kan förväntas av den genomsnittliga temperaturutvecklingen hos modellerna med det extremaste usläppsscenariot?
  Att den observerade temperaturökningen är högre än modellmedel?
  Eller kan kan det vara så att Nino-topparnas temperatur ökar snabbare än den genomsnittliga globala temperaturutvecklingen? Extrema händelser ökar mer än genomsnittliga..?

 39. LBt

  #30,
  Lätt att se och förstå för de flesta. Men inte alla, det får man förstå.

  Bra att världens alla länder förstått och beslutat sig för att göra vad man kan för att minska sina utsläpp, var och en på sitt sätt. Detta för att om möjligt undvika att vi genom vår fossila förbränning bidrar till en katastrofal framtida utveckling.

 40. elias

  #39 Lbt
  ”Men temperaturen bara stiger och stiger och korrelationen med den stigande CO2-halten i atmosfären är osannolik.”
  Har du glömt bort den över 18 år långa perioden utan signifikant temperaturökning sedan 1998???? Var hittar du den signifikanta stigningen sedan 1998.

  Att alarmisterna skyller alla väderhändelser, vare sig de går upp eller ned, på co2 känner vi ju alla till. Även vulkanutbrott kan ju numera även bero på co2. Detta sammantaget beror ju på att alarmismen om co2 är en fundamentalistisk inställning som ni alla miljöpartister har. All fundamentalism är direkt farlig. Måtte Miljöpartiet hamna utanför Riksdagen i nästa val. Vårt land förtjänar bättre.

  Fö skulle jag gilla en 2 gradig ökad medeltemperatur i Sverige. Tyvärr kommer det inte att inträffa.

 41. Christopher E

  #36 Sigge

  Det finns absolut ingen bluff med det diagrammet. Du bara ropar bluff så fort något inte passar vad du vill se. Men vi vet att din definition av bluff är märklig, vi har tex inte glömt när du tvärsäkert påstod att McIntyre bluffat ihop TIme-omslag i Photoshop. Omslag som märkligt nog finns i Times eget arkiv och såldes som lösnummer över hela världen… 🙂

  Du och LBt har olika taktik; du ropar bluff över helt legitim data och han helt enkelt totalignorerar data, som framgår i #39. Vet inte vilket som värst egentligen. Det enda ni är överens om är att larm har egenvärde för någon tro ni har, strunt samma om de äkta.

  Om du vill se en alldeles äkta bluff så se på diagrammet i #30. För att få effekten av en hypotetisk 60-årscykel att se så stor ut som möjligt görs ett löpande 5-årsmedel, men bara på ena på kurvan. Det självklara hade varit att visa data före och efter på samma vis. Förundras också över hur det löpande medlet startar och stoppar på samma datapunkter som ursprungsdatat. Det enda sättet att åstadkomma det är att uppfinna värden där inga mätvärden finns.

  De diagram du nu retar dig på i #34 är det däremot inga fel på. Där jämförs förändringen vid två olika perioder och man ser den är nära identisk. Det är intressant därför att gränsen för 80-90% av koldioxidutsläppen hittills ligger ungefär mellan dem. Då måste man fråga sig om det är en rimlig tro att de naturliga orsaker som höjde temperaturen först upphört helt och inte bidragit till det andra senare diagrammet. Hur kan man veta det? Hur som helst faller korrelationen koldioxid/temperatur under 1900-talet som vissa här postulerar platt som en pannkaka.

  Diagrammen gör alltså inte anspråk din halmgubbe att visa att 1900-talet inte blivit varmare.

 42. elias

  #36 Sigge
  ”Varför har klimatet blivit nästan 1 grad varmare sedan 1880-talet?”

  Två skäl: a) det är en återtagning efter Lilla istiden. b) Som bekant kommer först värme och 6-800 år efteråt kommer co2 ökningen. Således bidrar även den medeltida värmeperioden till den betydelselösa värmeökningen på 0,8 gr under 150 år.

 43. Sigge

  #41 Christopher E

  Diagrammet #30 visar är inte manipulerat. Det är däremot det diagram du länkar till. Varför kallar du det bluff?

  Man frågar sig om inte s k klimatskeptiker inte fattar att det påverkar deras trovärdighet när de så ofta manipulerar fakta?

  Nu har du två diagram, det ena är manipulerat där första delen flyttats upp ungefär en halv grad och det andra redovisar värdena utan att det manipulerats.

 44. Olle R

  #41 Christopher E

  Låt se, en vald 51-årsperiod i seklets början (1895-1946) mot den senaste 51-års perioden.
  Kan man se skillnad? Ögat säger 0,4 C mot 1,1 C..

  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp-dts/from:1895/to:1946/trend/plot/gistemp-dts/from:1955/to:2016/trend

  Den första perioden präglas av ett större vulkanutbrott och stigande TSI, den senare perioden av tre större vulkanutbrott och sjunkande TSI. Sen har vi ju den där antropogena forcingen som alla pratar om…

 45. Har jorden blivit varmare bara för att temperaturen stiger?
  Alarmisterna har återigen gått igång på en rapport om att jordens medeltemperatur stigit. Den senaste månaden ovanligt mycket dessutom.
  I brist på kunskap i ämnet har jag försökt att förstå vad det är som rapporteras. Tacksam för förklaringar, som bidrar till att vanligt folk kan följa debatten.
  • Den temperatur som det talas om är den delen av atmosfären som ligger på någon meters höjd över marken upp till flera tusen meters höjd, beroende på vilken metod som används, och syftet med mätningen.
  • Oavsett metod mäter man i ett tunt skikt sett till hela massan gas runt jordklotet, där värmen ligger lagrad.
  • I vertikalled råder en temperaturgradient på omkring 300 grader från marken ut till rymden.
  • I horisontalled (om uttrycket kan användas för ett runt klot) råder en temperaturgradient på omkring 100 grader. Ekvatorn mot polerna.
  • I tidsdimensionen råder en variation på dygnsbasis från 0 till säg 50 grader eller mer. På årsbasis är variationerna ungefär desamma.
  • Med sådana gradienter kan en lokal turbulens ge kraftigt avvikande värden från ”normaltillståndet”. Ex: Mistralvindar och sciroccovindar. Med glesa mätpunkter på jorden kan hela lågtryck passera obemärkta.
  • Mätresultatet måste sedan ”medelvärdesberäknas” enligt en okänd(?) formel, som tar hänsyn till vad, för att kunna jämföras med tidigare mätningar?
  • Vad betyder det resultatet?
  Påståendet att jorden blivit varmare måste i rimlighetens namn betyda att hela atmosfären ökat sitt värmeinnehåll, annars kan det ju lätt bortförklaras med att värmen mer eller mindre tillfälligt förflyttat sig utefter en eller flera av de ovanstående gradienterna.
  Slutsatsen blir att påståendet att jorden blir allt varmare baserar sig på en stor mängd data uppmätta i en liten del av den mängd som påståendet att ”jorden blir varmare” är baserat på. Mätningarna görs i en miljö med stora gradienter.
  Resultatet jämförs med tidigare mätningar och presenteras i tiondels grader. Det förefaller mig vara en skenbar noggrannhet som underminerar påståendet att jorden blivit varmare.

 46. Christopher E

  #43 Sigge

  Det är som att tala till en vägg. De två diagrammen jämför förändringshastighet, inte absolutvärden. Är det så svårt att förstå? Du förstår ju inte vad den diskussionen handlar om. Förskjutningen i höjdled är enbart för att lättare jämföra dem sida vid sida. Diskussionen gäller INTE att visa att det är lika varmt absolut i de två diagrammen.

  Diagrammet i #30 innehåller påhittade värden. Nu förstår jag att ni som försvarar godtyckliga justeringar av termometerdata tycker påhittat är OK, men alla håller inte med.

 47. Håkan Bergman

  Det börjar bli mer och mer uppenbart att vår energiminister inte har alla hästarna hemma i stallet. I stället för att komma med ett besked om kärnkraftens effektskatt yrar han om biobränsle i produktionsanläggningar som idealt inte ens ska behöva startas.
  http://www.svd.se/ministern-om-elen-slut-med-kol-och-olja-i-effektreserven
  Marginalkostnader för h.e.

 48. Christopher E

  #44 Olle R

  Jag är snällare än Sigge och påpekar därför lite försynt utan bluffretorik att perioden 1955-2016 inte alls är 51 år som du skriver, utan 61 år… 🙂

  Vidare är ju GISS-serien du medvetet valde den mest genommanipulerade av dem allihop, där de ständigt jobbat på att sänka i början och höja i slutet.

  Om man tar en lite neutralare rekonstruktion som HadCrut4 och rättar till räknefelet så att det verkligen blir utlovade 51-årsperioder (i för sig tror jag det är 50 år som Woodfortrees fungerar men strunt samma) så händer detta:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1895/to:1946/trend/plot/hadcrut4gl/from:1957/to:2008/trend

  Simsalabim, som LBt brukar säga. Två nästan lika trender trots dramtisk skillnad i koldioxidutsläpp. Jag fäster rätt lite avseende över spekulationer med TSI (räknas bara när alarmismen behöver den) och vulkanutbrott, men för all del, ett litet större bidrag från förstärkt växthuseffekt är ju rimlig i senare perioden. Men då betydligt mindre än påstådda klimatkänsligheter.

 49. Olle R

  #48 Christopher E

  Attans så slarvig jag var! Det är väl det undermedvetna som spökar, jag gillar ju 60-årsperioder… 🙂

  Rätt ska vara rätt
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp-dts/from:1895/to:1946/trend/plot/gistemp-dts/from:1965/to:2016/trend

  Hm, fortfarande 0,4 C mot 1,1C och den sentida lutningen blev brantare…
  Temperaturutvecklingen 1955-65 var sålunda ganska platt. Antalet stora vulkanutbrott i den senaste 51-årsperioden ska dock reduceras till två.

  Det här med att Gistemp dTs skulle vara genommanipulerad lämnar jag därhän. Du får ta upp sådana spörsmål med din psykolog när du träffar honom nästa gång..
  Den enda GISS-manipulationen jag känner är UHI där de avlägsnar uppvärmningen i jordens urbana områden, för någon har sagt att den inte är på riktigt.
  Du kan ju titta på ett alternativ med det mer renodlade landindexet CRUTEM4
  http://www.woodfortrees.org/plot/crutem4vgl/from:1895/to:1946/trend/plot/crutem4vgl/from:1965/to:2016/trend
  Oj här blev det visst 0,5 mot 1,3..

  Problemet med de SST-dominerade indexen du lutar dig emot är perioden upp mot WW2 präglas av stora osäkerheter i ”bucket-ship”-övergången krönt av ett klimax av avvikande fartygs och besättnings-beteenden under själva kriget (förståeligt nog). Den kraftiga toppen under WW2 är nog i högsta grad spuriös, men det är ett taktiskt skickligt drag att förlägga slutet på den första perioden just där, om man av någon anledning vill framhäva uppvärmningen..

 50. Christopher E

  #49 Olle R

  Jag konstaterar fortfarande att en 50 årsperiod med försumbara koldioxidutsläpp och en med bulken av utsläppen är nära identiska. Att du försöker få bort det med genom att utesluta 70% av jordytan eller försöka hitta någon annan 50-årsperiod med större skillnad löser ju inte det.

  Frågan är lika relevant nu som när Lindzen ställde den:

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

  Varför ser det likadant ut med och utan koldioxid? Är det kosmisk osannolik händelse att all naturlig påverkan upphörde i mitten av 1900-talet eller är kanske koldioxids påstådda effekt överdriven?

 51. Guy

  För två trådar sedan satte jag in följande fråga som jag hoppades få svar på:
  ”Det talas ofta om fördröjningen på 7-800 år. Hur ser mekanismen ut för denna fördröjning. El Nino är så gott som omedelbar och effekterna klingar av på ett par år, så hur fungerar en 800 -års fördröjning. Nån som kan förklara.”

  I # 42 nämde elias fördröjningen igen. Kanske kan han ge mej svar?

 52. elias

  #51 Guy
  hej, jordens yta täcks till 70 % av hav som i genomsnitt är ca 5000 m djup. Det är denna massa som orsakar fördröjning.

 53. Guy

  elias # 52

  Du menar alltså att hela havsmassan skall värmas upp innan den släpper ifrån sig mera koldioxid? Men ökar inte koldioxiden kontinuerligt med uppvärmningen av vattenmassan?

  Dessutom har jag låtit mej berättas att vattencirkulationen tar så där 2000 år i anspråk vilket stämmer illa med värme och köldperiodiciteten.
  Ytterligare en sak som förbryllar är El Ninon som har en märkbar effekt orsakad av havsvattnets snabba uppvärmning. Lokalt visserligen men med en vida spridd effekt.

  I 800 år ryms både uppvärmning och avkylning. Därav min undran hur det hänger ihop med fördröjningen av koldioxidökningen i atmosfären.

 54. LBt

  http://www.ladda-upp.se/bilder/dxvdveivlolgoq/
  innehåller inga hemligheter:

  Svart kurva: GISS-data fram till 2015. Vänster y-axel – grader Celsius gånger 100.

  Röd kurva: GISS-data modifierad av svag 60-årscykel i form av sinuskurva med amplituden 0,1 C och positiva maxvärden 1880, 1940 och 2000. Denna cykliska påverkan dras från GISS varefter resultatet redovisas som glidande 5-årsmedelvärden i röd kurva. 2 värden i diagrammets början, 1880 och 1881 samt i diagrammets slut 2014 och 2015, är ofullständiga 3 respektive 4-årsmedelvärden. Som nästan alla förstår saknar detta betydelse för helheten. Vänster y-axel.

  Gul kurva: Atmosfärisk CO2-halt. Fram till 1959 uppskattade värden och därefter uppmätta. Höger y-axel – ppm.

  x-axel – årtal

  Korrelationen är anmärkningsvärd faktiskt hela vägen och som nästan alla kan se är temperaturuppgången 1900-1950 mindre än 0,2 C och 1950-nutid större än 0,7 C.

 55. Christopher E

  #54 LBt

  ”Korrelationen är anmärkningsvärd faktiskt hela vägen”

  Det är ju den faktiskt inte. Man ser ju tydligt att 1910-1940 ökade temperaturen lika fort som under sent 1900-tal, men koldioxidhalten ökade bara mycket långsamt. Lite grovt uppskattat ökade temperaturen dubbelt så fort där som den skulle gjort om korrelationen var god.

  ”som nästan alla kan se är temperaturuppgången 1900-1950 mindre än 0,2 C och 1950-nutid större än 0,7 C.”

  Därför att du körbärsplockat i en tillfällig avsvalning efter tidigare värme. Det är precis lika sant att säga att uppvärmningen var 0,7° 1910-1940, och 0,5° från 1940 till idag.

  Vad gäller din märkliga inställning till löpande medel, så stämmer det visst att felaktigheten i början och slutet inte räddar din korrelation och därmed saknar betydelse, men varför inte göra rätt från början, det här ser ju illa ut om inte annat? Sedan förstår jag inte vad löpande medel tillför där, annat än att visuellt överdriva korrelation och effekten av hypotetisk 60-årscykel.

  Men du får ett plus i kanten för att ha skiljt på uppmätt och uppskattad CO2.

  Ofrånkomligt är att det inte skiljer något (på trenderna, Sigge) på perioden före och efter efter bulken av koldioxidutsläppen. Så var det med den korrelationen:

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

 56. LBt

  Tja, det är väl inte självklart att man beskriver verkligheten bättre genom att helt utelämna 4 kända värden än att återge dem med så bra medelvärden som går att åstadkomma.

  Tänk dessutom att det just åren 1939-143 råkar vara en kraftfull EL Nino och detta just när 30-årscykeln passerar sin högsta punkt. Så det kan råka bli. Men så korrelerar ju också CO2-kurvan väl med GISS-SINs 5-årsmedelvärden även här.

  http://cdn1.vox-cdn.com/assets/4368511/soi-shade-ncep-b.gif

 57. Jasså LBt

  Har du 4 åriga El Niños nu? Och hur var det med din godtyckligt tillaga cykel? Är den bara ett spöke? En okänd naturkraft? En 60-åring? Eller kanske en femteklassares matematikförmågor?

  Och framför allt: Hur är det med din ’anmärkningsvärda korrelation’? Gäller den generellt, dvs även innan och efter fönstret där du försökt anpassa den? Tex hade du innan CO2-utsläppen en horisontell kurva med samma cykel överlagrad? Vad har du för belägg för det (om du nu har några)?

  Eller gissade du bara om detta också?

 58. Sigge

  #46 #48 Christopher E

  Du måste påstå att sammanställningarna av globala medeltemperaturen som GISS, NOAA, HadCRUT och japanska TCC är bluff för att dina argument skall hålla. Menar Du att alla de här instituten fuskar?

  Olle R har visat för Dig att trenden är högre under senare delen av mätperioden än den var i början.

  Här har jag tagit och delat mätperioden på mitten och använt rådata som inte justerats. Då blev resultatet det här:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1880/to:1947/trend/plot/hadcrut3nh/from:1948/to:2015/trend

  Hur trenderna är för avgränsade perioder har mindre betydelse, det stora är att det skiljer ungefär en halv grad mellan medelvärdet för den första halvan av mätserien jämfört med den andra halvan.

 59. LBt

  Jonas N #57,
  Nja 3-4 år kanske men en ovanligt bred El Nino de här åren tycks det vara och det är nog vad som karaktäriserar dem med stor återverkan på den globala medeltemperaturen.

  Och 60-årscykeln är en möjlig förklaring som har förankring i kända havsrörelser. Kom gärna med något annat. Hur det är med en eventuell 60-årscykeln före 1880 har vi begränsad kunskap om. Vad gäller efter nutid får vi se.

  Men korrelationen inom känd period är anmärkningsvärd. För övrigt blir den tydlig även utan en 60-årscykel, det visar GISS-kurvan i mitt diagram.

 60. Christopher E

  #56 LBt

  ”Tja, det är väl inte självklart att man beskriver verkligheten bättre genom att helt utelämna 4 kända värden än att återge dem med så bra medelvärden som går att åstadkomma.”

  Jo, det är helt självklart att det är aldrig är en god idé att använda påhittade värden. Detta säger en hel del om hur du ser på statistik. Och du tycks inte förstå saken alls, det är inte några ”kända värden” som utelämnas här, de ingår ju i ett korrekt löpande medel på första möjliga punkt. Vad som händer däremot när du gör löpande medel hela vägen är att det förutsätter värden från utanför dataserien som inte finns. Nu kommer du hävda att du använt färre värden istället för utanför, men det betyder ju att ditt påstådda femårsmedel är falskskyltat!

  Sedan är det en dålig idé till att börja med att använda femårsmedel när vi diskuterar korrelation i skala om årtionden.

  Och en El Niño kan inte förklara 30 års uppgång 1910-1940, en uppgång före 90% av koldioxidutsläppen och som utgör mer än hälften av uppgång de senaste 100 åren.

 61. Christopher E

  #58 Sigge (och LBt)

  Det är inte kontroversiellt att man får en långsamnare trend om man går tillbaka till 1880, den naturliga uppvärmningsfas som påverkat åtminstone första halvan av 1900-talet (och mer?) började inte förrän efter år 1900. Bara ändra startpunkt till 1900 i din kurva där och se vad som händer:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1900/to:1947/trend/plot/hadcrut3nh/from:1948/to:2015/trend

  Simsalabim, med LBt:s bevingade uttryck. Lustigt, lite svårt att se att koldioxutsläppen snabbat på någon trend där, eller hur?

  Jag konstaterar fortfarande med Richard Lindzen att naturen hade inga problem med åstadkomma nära exakt samma uppvärmning före bulken av koldioxid som det såg ut senare då koldioxid påstås vara enda orsak.

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

 62. Sigge

  #61 Christopher E

  Det är typiskt cherrypicking du gör. Du väljer år där man skall börja och sluta jämföra. Om du tar en tidsperiod skall du slumpmässigt välja start och slutår. Här gjorde jag en jämförelse där jag tog samma start och slutår som Du gjorde men valde lika långa tidsperioder. Då blev resultatet det här.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1900/to:1957/trend/plot/hadcrut3nh/from:1958/to:2015/trend

  Tar man 2 st 47-årsperioder får man det här resultatet.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/from:1900/to:1946/trend/plot/hadcrut3nh/from:1979/to:2015/trend

  Som Olle R skrev ovan så blir resultatet osäkrare ju kortare tidsperioder man väljer. Då inverkar naturliga variationer för mycket på den långsiktiga trenden som klimatforskarna anser bero på den ökade halten av växthusgaser.

  Anser Du att GISS, NOAA, HadCRUT och japanska TCC är bluffar med mätresultaten av globala temperaturen?

 63. LBt

  Det handlar vare sig om påhittade värden eller statistik vilket väl är uppenbart för alla utom en. Men sandlådans retorik har inget naturligt avslut. Man måste helt enkelt lämna arenan.

 64. Guy

  LBt #60

  Du bara lovar och lovar.

 65. Ulf L

  Sigge #62
  Det kan väl knappast vara cherrypicking att påpeka att det fanns relativt långa perioder tidigare då uppvärmningen varit stor och CO2 knappast kunde vara orsaken. Det visar ju att CO2 inte behöver vara den enda orsaken till uppvärmning. Den vetenskapliga frågan man då får ställa sig är dels vilka mekanismer det kan vara frågan om och om dessa mekanismer också influerade senare värmeperioder. Att som Lbt gör bortse från det faktum att tidigare värmeperioder har haft en orsak som kan vara en delorsak till senare uppvärmningar är ett ovetenskapligt arbetssätt.
  Att som du gör, dölja detta faktum genom att dra trendlinjer är inte mycket bättre.

 66. Christopher E

  #62 Sigge

  Dina exempel fortsätter att bekräfta en uppvärmningstrend i början av 1900-talet som är lik den som senare i samma århundrade påstås bero på enbart koldioxid. Såvida man inte har koll på hur naturen fixade denna tidigare uppvärmning (det har man inte) kan man inte utesluta att delar av uppvärmingen efter 1970 också är naturlig.

  Som sagt, lite absurt att säga att den ena kurvan har klart CO2-ursprung och den andra inte…

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

 67. Det är lite roligt att se/läsa dem i vars inre föreställning temperaturer/klimatet före 1900-talet ju måste ha varit ett långt (horisontellt) streck eller möjligen en snäll sinusvåg med liten amplitud. (Vilka bara avbrutis temporärt av antingen ngt vuklanutbrott eller ngn El Niño, som varar några månader)

  Skall man ta dem på allvar, så är det så världen måste ha sett ut precis hela tiden innan 1900-talet.

 68. LBt

  Det finns de här som omöjligt kan argumentera utan att skriva in egna fantasier avseende motpartens värderingar. Sorgligt att vuxna fastnat i denna sandlådans retoriska form. Men möjligen förståeligt då detta krävs för den egna argumentationens bärkraft.

 69. Christopher E

  #63 LBt

  ”Man måste helt enkelt lämna arenan.”

  Jag föreslår att du tillbringar tiden utanför arenan med att lära dig hur löpande medel fungerar.

  Du har data från 1880. Du har en datapunkt med löpande femårsvärde 1880. Som alltså hämtar data från 1878 och 1879. Var kommer dessa data ifrån? Alternativt och som du verkar säga hämtar punkten bara data från 1880, 1881 och 1882. Men då är det inget löpande femårsvärde som du angett och därmed falsk marknadsföring. Är det ”sandlåda” att påpeka detta? Om du inte förstår grundläggande matematik så påverkar det trovärdigheten hos alla dina sifferpåståenden.

  (Man kan förstås göra ett femårsmedel som hämtar data 1880-1884. Men då skulle röda kurvan slutat 2011, så det har du inte. Jag förutsätter därför ett centrerat medel.)

  Jag minns lite vagt att ett av de kända instituten (CRU? men minns inte säkert) trixade med löpande medel också i sin kurva över global temperatur. Det var en 10-15 år sedan. Det löpande medlet fortsatte ända till nutid. Skeptiker påpekade mysteriet och det visade sig att man fixat det löpande medlet genom hämta modellerade värden från de närmaste åren i framtiden. Ja, dessa alarmister… 🙂

  You can’t make this up (som anglosaxer brukar säga)… men det var ju just vad de gjorde.

 70. Olle R

  #69 Christopher E
  Du syftar säkert på John Christy. Han använder löpande 5-årsmedelvärden från 1979 till 2015 på sina 36-åriga satellitserier när han vittnar i kongressen. (Om man gör något liknande på en 135 år lång serie tycker jag inte är så viktigt) I deras databaser finns också löpande centrerade 12 månadersvärden som går 11 månader in i framtiden.. Mycket kreativa herrar, di där S&C…

  Ett annat trix dom använder är att justera serierna så att alla trendlinjer får en gemensam startpunkt i början. Ganska användbart om man vill poängtera skillnader i trend. Nästa gång Christy vittnar falskt i kongressen om den uteblivna uppvärmningen bör han bemötas samma mynt:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaYUdhcjdFOFJ3ZTA
  Det bör påpekas att av de två blåbären i botten, vilka gärna handplockas av skeptiker, så är den ena inte längre rekommenderad av tillverkarna pga drifter och den andra är en betaversion som inte passerat peer-review än..

 71. Christopher E

  #70 Olle R

  Nej, det var inte Christy, det var ett av de stora instituten. Min magkänsla är att det CRU och skeptikern deras nemesis på den tiden John Daly, men jag är inte säker och hittar det inte igen.

  Sedan är jag rätt ointresserad av din personliga vendetta mot Spencer/Christy och MSU, det ska erkännas. Påståenden om att Christy ljuger väger lätt som en fjäder från alarmistflanken.

  Men om löpande medel används som häntar påhittade data är det förstås olämpligt oavsett vem som gör det. Har du något att visa upp som styrker dina påståenden?

 72. LBt

  Mina diagram intresserar många men någon har stora problem med att diagrammet innehåller 4 ofullständiga 5-årsmedelvärden. Jag har därför lagt in dessa med avvikande färg – grön. Man kan ju tex tippexa bort dem om man vill.

  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

  Men jag har också eftersom det naturligtvis gläder många minskat sinuskurvans amplitud till 0,06 C och därmed förbättrat korrelationen ytterligare något. Simsalabim mao. Anledningen till denna möjlighet är den uppenbara tydliga påverkan El Nino har i slutet av 30-talet och början av 40-talet. En påverkan man ju helt kan bortse från eftersom den inte efterlämnar något bestående.

 73. Christopher E

  #72 LBt

  Det gläder mig att du lärt dig något här bloggen och bättrar på ditt diagram. Envisheten med att dra ut medelvärden till kanterna förstår jag dock inte. OK, olika färger, inte falskskyltat längre, men varför blanda olika medelvärden i samma kurva? Osnyggt. Och vad tillför 5-årsmedel här överhuvudtaget till att börja med? Att försöka tvätta bort trender som stör din korrelation? Fast det hjälper ju inte ens det, fortfarande ser vi en uppvärmning nästan utan koldioxid som är lika snabb som med koldioxid.

  ”Minskat sinuskurvans amplitud till 0,06”

  Kurvpassning à la simsalabim… men eftersom skruvandet på just den ratten har precis samma effekt på uppgången 1970-2000 förblir korrelationen lika dålig ändå.

  ”Mina diagram intresserar många”

  Ähum… är jag och i liten mån Jonas ”många”…? En komplimang? 😉 ”Intresset” är också begränsat till att påpeka vissa grundläggande fel och så naturligtvis att inte ens ditt eget försök visar den korrelation du hoppas på och påstår.

  Ingen av oss är förstås klimatforskare, och sanningen att säga tömdes det här ämnet ut redan av ett riktigt proffs, Lindzen, för länge sedan:

  https://powerlineiswrong.files.wordpress.com/2012/02/lindzengraph.png

  Vi nördar klarar att se skillnaden, men de flesta kan omöjligt avgöra vad som är naturlig uppvärmning och vad som är CO2-antropogent.

 74. LBt

  Småbarn kan bättre.

 75. Christopher E

  #74 LBt

  Nu ska du inte undervärdera dig själv. Så dålig var den inte. Minst femteklassnivå. 😉

 76. Guy

  Jag har tidigare tveksam till ” mata inte trollen”, då jag tyckt att det kanske inte var fråga om troll.

  Denna gång är jag inte den första, men efter en paus den första att säga ”mata inte trollet”. Det här börjar få vansinniga proportioner utan att föra någonting framåt.

  Åtmintone jag är utled på ältandet om ”Rossi”, ”alla länder”, ”femteklassare”, ”inte ens en katastrofal….”, ”sandlådan” , ”…står bra som den är” OSV. 🙁

 77. Ulf L

  # 74
  Visst, vanliga småbarn brukar vara bättre på att ta kritik än vad du är. Tjuriga småbarn gör som du, upprepar att alla andra är dumma.
  Ärligt talat Lbt, när du började här så kunde du vara enerverande eftersom du upprepade samma tirader gång på gång och hade svårt att ta kritik men du var aldrig otrevlig, tvärtom du vinnlade dig om att inte var det. Nu har du försökt göra beräkningar och dra vetenskapliga slutsatser därav. Då får du berättigad kritik och då blir du plötsligt otidig och jämför dina kritiker med barnungar. Varifrån kom denna förändring?

 78. Olle R

  LBt, bra att du tar åt dig av kritiken och anpassar, även om det är en petitess som saknar relevans för ditt budskap. Christy tar aldrig åt sig av kritik eller rättar dylika fel…

  Det som sticker ut i din graf är krigsåren 1939-44. SST för dessa år är ett av de större olösta problemen och osäkerheterna i temperaturserierna. Märkligt nog ökade ERSSTv4 toppen 1944 med 0,15 C jämfört ERSST3b, något som förvånade många, inklusive britterna som gick åt motsatt håll vid uppdateringen från HadSST2 till 3. Marina lufttemperaturer (HadNMAT 2 o liknande) är inte heller att lita på under denna period, de är lika tokhöga och osäkra. Marina lufttemperaturer baserade på meteorologiska stationer på öar och vid kuster har inte alls samma topp som de fartygsbaserade SST- och MAT-indexen. Det var nog mycket som gick varmt i stridens hetta..
  En annan märklighet är att den absoluta toppen nåddes 1944 när det nästan rådde La Nina-förhållanden.

  Jag tar fram nåt liknande här
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/esrl-co2/scale:0.0062/offset:-1.99
  30-årsmedelvärdet visar tydligt cyklerna, vilka försvinner med 60-årsmedel. Cyklerna vara någon slags variation i passadvindens styrka och ENSO-fördelning som påverkar djupomblandningen av värme i haven.
  1880 var det en topp vars nergång kanske förstärktes av Krakatoa, Santa Maria, Novarupta etc. Runt 1910 nåddes botten och sedan vände det uppåt. En trettioårsperiod med viss AGW, ökande TSI och frånvaro av stora vulkanutbrott följde, samt en uppåtgående oceancykel förstå. Trots att TSI fortsatte öka till 1950-talet och vulkanutbrotten lyste med sin frånvaro, vände temperaturen ner efter tidiga 40-talets topp.
  40-talets topp anger nog det maximala som naturliga variationer kan åstadkomma. Växthugaserna som fortsätter öka i tilltagande takt ger dock en forcing som lyfter temperaturerna mot helt nya nivåer.
  Efter en lten svacka på 50 och 60-talet sätter temperaturutvecklingen fart, nästan opåverkad av stora vulkanutbrott. Efter år 2000 börjar temperaturutvecklingen på jordytan (cykliskt) avta något. Mer la Nina-förhållanden och kraftigare passadvindar pumpar ner värme i djupare vatten och OHC stiger snabbare än någonsin förr. Bara femton år senare kommer en ny kraftig temperaturtopp, den AGW-drivna temperaturutvecklingen är nu så stark att att de naturliga cyklerna knappast märks längre..

 79. LBt

  Olle R,
  tack för synpunkter och kompletteringar inklusive graf, mycket intressant.

 80. LBt

  Olle R,
  man ser för övrigt tydligt i din graf att 60-årscykelns amplitud snaras är 0,06 än 0,1.

 81. Gunnar Strandell

  Olle R #78
  Citat:
  ”…den AGW-drivna temperaturutvecklingen är nu så stark att att de naturliga cyklerna knappast märks längre..”

  Hur får du ihop den slutsatsen med det förväntade logaritmiska avtagandet av CO2:s uppvärmning när halten i atmosfären stiger?

 82. Guy

  Olle R #78

  ”40-talets topp anger nog det maximala som naturliga variationer kan åstadkomma.”

  Kan du ge en källa till det här påståendet.

 83. Christopher E

  #80 LBt

  ”Man ser för övrigt tydligt … att 60-årscykelns amplitud snarare är 0,06 än 0,1”

  Hur kan du utläsa det tydligt ur den grafen? Du försöker väl inte mäta avståndet på y-axeln mellan ett löpande 30-årsmedel och ett löpande 60-årsmedel?

  Om man lägger på originaldatat utan medelvärdesbildning ser du nog varför det inte är en god idé:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720/plot/hadcrut4gl/mean:360/plot/esrl-co2/scale:0.0062/offset:-1.99/plot/hadcrut4gl

  Fundera på hur varje punkt medelvärdesbildas.

  Annars har inga invändningar mot Olles graf, ett snyggt försök att försöka identifera mönster och gott och inspirerande handlag med woodfortrees. Olle vet det nog, men ett tips är klicka på Raw data under grafen för exakta siffror och lutningar om man använt linjära trender.

  Jag har inget problem med en hypotetisk 60-årscykel. Under så kort tid som detta kan den dock vara en chimär genom en kombination av olika oscillationer med olika längd. Den påverkar inte synpunkten om likheten mellan de två 50-års perioder jag länkat femtioelva gånger ovan eftersom det är samma fas.

  Det riktigt intressanta blir när man i samma anda lägger på solaktivitetsbaserade cykler på 200 och runt i 1500 år i enlighet med vad paleoklimatologiska studier visar. Då blir åtminstone delar av även det senare 1900-talets uppvärmning och senaste halvannat årtiondet en naturlig bakgrundsuppvärmning. Det utesluter inte en adderad påverkan från mer koldioxid som även jag håller trolig, men minskar dess förmodade inflytande.

 84. LBt

  Cristopher E #83,
  du förstår nog helt enkelt inte det här.

 85. Ulf L

  #84
  Tala om härskartekniker.
  Sån var du inte förr, vad har hänt med dig?

 86. Christopher E

  #84, 85

  Jag trampade uppenbarligen på en öm tå där med min vänliga fråga.