Häxjakten på skeptiker får mothugg

AlGoe åklagare

Det finns många som av olika skäl har intresse av att hålla igång klimathotspropagandan. Den ger politiska vinster för en del, ekonomiska vinster för andra.

Den senaste kampanjen är av legal natur och peakade i mars. Al Gore och ett gäng amerikanska åklagare presenterade då sin plan att åtala oljeföretag, framförallt Exxon, för att medvetet hålla tyst, och missleda om klimathotet. Anklagelsen är smått absurd, nämligen att Exxon redan på 1990-talet skulle ha vetat precis hur det skulle bli med klimatet men inte sagt något. (Jfr. drevet mot tobaksindustrin på 60-talet.) Anklagelsen är absurd eftersom det var då (1995/96) som FNs klimatpanel IPCC för första gången påstod att de mänskliga utsläppen av koldioxid var den viktigaste drivkraften bakom den globala uppvärmningen. Så frågan var ingalunda ny eller icke-uppmärksammad.

Exxon hade naturligtvis intresserat sig för frågan men de satt knappast på någon ”hemlig” forskning som skiljde sig från IPCCs. Under 2000-talet så stöttade Exxon tvärt om mycket av den forskning som sedan använts för att legitimera alarmismen. Och så är det fortfarande.

Initiativet att förfölja storbolag utvidgades snabbt till att även inkludera ideella organisationer som exempelvis Competitive Enterprise Institute (CEI), mindre företag och enskilda personer som framfört kritik mot alarmismen. Även en del gröna, s.k. miljöorganisationer gjorde gemensam sak med Al Gore och hans åklagare i häxjakten.

Amerikanska skeptiker misstänkte rätt snart att detta var en samordnad attack för att tysta klimatdebatten. Al Gores initiativ hade dessförinnan föregåtts av en uppmaning från diverse ”klimatforskare” till president Obama att sätta dit skeptiker genom att likställa dem med maffian! Klimathotsskeptiker skulle i fortsättningen inte ostraffat kunna framföra sin kritik. Dessutom så skulle detta klimatinitiativ avskräcka alla yngre klimatforskare från att publicera resultat som inte stämmer med den officiella ”berättelsen”.

scientist-arrested-650x350

Men denna statliga förföljelse av oliktänkande i bästa McCarthy-stil stöter nu på tungt motstånd. Redan i höstas avslöjades att åtminstone en av undertecknarna till RICO-brevet, professor Jagadish Shukla på George Mason University, tilldelat sig själv och sin fru 1,5 miljoner US dollar under de gångna åren av federala medel för klimatsatsningar, vid sidan om sin professorslön. Dessa pengar har han fått genom parets ‘non-profit’ Institute of Global Environment & Society Inc.

Häromdagen infördes ett brev, undertecknat av en lång rad organisationer, jurister och enskilda personer, i The New York Times på betald annonsplats. Man varnade där för att användandet av federal makt och lagens långa arm för att ”vinna” klimatdebatten strider mot den amerikanska konstitutionen och skadar det öppna samhället.

Häromdagen hade även en del politiker inom kongressen vaknat upp om vad som håller på att ske i USA. Science, Space, and Technology Committee Republicans skickade ett brev till sjutton åklagare och åtta gröna aktivistorganisationer. De säger där att den samordnade kampanjen förmodligen är olaglig och att frontpersoner, som t.ex. Al Gore, tjänar stora pengar på att klämma åt sina motståndare. De förklarar också att kommittén har ett ansvar för att skydda akademiska institutioner, vetenskapsmän och ideella organisationer från statlig mobbing och att de kommer att fortsätta att göra det.

Så nu står inte privata företag, ideella organisationer och enskilda individer ensamma längre. Åtminstone en falang inom den lagstiftande makten har uppmärksammat alarmisternas juridiska aktivism, och opponerar sig. Förhoppningsvis kan de få slut på förföljelserna så att en fri debatt och en fri forskning kan tillåtas.

Fler kommentarer här, här.och här 

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JIMMY

  Tänk att i upp och nedvända världen bland ankdamm totalitära uniforma kommentaravstängda TT presstöd MSM media demokraturen Sverige !!
  Så är det numera helt vanliga gräsrötter bloggar som sköter substansnyheter samhällsviktiga demokratiska fria åsiktsbildningen och informerar medborgare om vad som händer i realtid stora världen utanför slutna ankdammen samt är de som kritiskt granskar mega multi kriminella karteller särintressen och inte längre de som före internet statsstyrda köpta Svenska ( journalisterna ????= LOL)

  http://www.morpheusblogg.se/2016/05/07/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-politiskt/

  http://www.morpheusblogg.se/2015/10/11/bilderberggruppen-och-de-som-styr-varlden/

  https://anthropocene.live/2016/05/09/en-filosofisk-betraktelse/

 2. LBt

  ”…men inte sagt något. (Jfr. drevet mot tobaksindustrin på 60-talet.) Anklagelsen är absurd….”

  Visst är det en bra jämförelse. Låt oss hoppas att ”drevet mot utsläppskramarna” når samma framgångar som ”drevet mot tobaksindustrin”.

 3. GoranA

  Det är en otäck trend i världen att förminska demokrati och yttrandefrihet. Såhär efterhand tycker jag mi se att det har med kommunismens och berlinmurens fall att göra. Innan dessa händelser hade västvärlden en gemensam fiende, vilket var den totalitära kommunismen. Vilket ledde till att vårdade demokratin som en motsats till öst. Efter kommunismens fall står väst vilsen när den yttre fienden försvinner och man har inget att samlas kring. Ett folk, en nation, en kultur måste ha något att samlas kring. Det är här miljön, klimatet, kommer in som ett substitut för kampen mot kommunismen men också som en vision om ett samhälle efter folkhemmet. Det ger också politikerna en möjlighet att beskatta folket utan att de kan protestera. Vem kan vara motståndare till att rädda miljön, klimatet.
  Avigsidan med miljön är att den yttre gemensamma fienden är människorna själva.
  Det leder till att man måste kontrollera folket och yttrandefriheten.
  Här har väst lärt sig från Putins Ryssland att går inte längre för sig att sätta folk i fängelse för att man säger vad man tycker utan man tar till mer sofistikerade sätt. Det är här som PK kommer in och som varit ovanligt framgångsrikt i Sverige, man låter inte motståndarsidan komma till tals. Omtalas man så är man en liten minoritet som man inte behöver ta hänsyn till. När hände det sist att en klimatskeptiker fick framföra sina åsikter på SVT. I USA har men en tradition av att stämma folk så det ligger kanske mer i linje med traditionen där.
  Politikerna kommer inta att släppa taget om klimattet förrän vi fått en rejäl sänkning av temperaturen som inte går att massera bort.

  Du stigmatiseras och utesluts från gemenskapen, du lider ekonomisk skada genom att karriären stängs eller att du blir avskedad.

 4. Hasse

  Misstänker att det kan bli en radikal vindkantring i klimatfrågan i USA mot slutet av året ifall D Trump blir vald till president. Hur detta kan påverka Europa är sedan en annan fråga.

 5. Sigge

  På senare tid så har det blivit mer diskussioner om att de s k kallade klimatskeptikerna är förföljda och mindre diskussioner om vetenskaplighet från klimatskeptikernas sida. Att personer som offentligt påstår lögner sägs emot är inget konstigt. Det kallar inte jag förföljelse.

  När det gäller jämförelser med tobaksindustrin så är det många idag som tycker att de som hävdade att det inte fanns belägg för att rökning var farligt kom för lindrigt undan när de lyckades förhala införandet av restriktioner mot rökning. Antagligen kommer dagens s k klimatskeptiker att jämföras med låtsasvetenskapsmän som på 70-talet hävdade att det inte fanns belägg för att rökning var farligt. Då som nu är det inte personer som forskar själva som ifrågasätter resultaten forskarna kommer fram till.

 6. Olle R

  Likaså är det glädjande att Lamar ”Lill-McCarthy” Smiths häxjakt på klimatforskare i den amerikanska vädertjänsten NOAA liksom runnit ut i sanden.. Fast det var ju, milt sagt, helt befängt från början..

 7. Allan Forsling

  Fri debatt och fri forskning är fundament i en demokrati.

 8. Sören G

  #5 Sigge
  ” Att personer som offentligt påstår lögner sägs emot är inget konstigt. Det kallar inte jag förföljelse.”

  Har du inte förstått någonting? Eller har du betalt för att prata skit?
  Den vetenskapliga metoden innebär att det finns en fri debatt så att olika invändningar kommer fram så att forskningen går framåt. Hindras den fria debatten övergår ämnesområdet till dogm och religion.

 9. Thomas P

  ”Exxon hade naturligtvis intresserat sig för frågan men de satt knappast på någon ”hemlig” forskning som skiljde sig från IPCCs. ”

  Problemet för Exxon är den propaganda de bedrivit via olika frontorganisationer typ GCC för att misskreditera forskningen samtidigt som de i sin interna planering räknat med att det skulle bli varmare. De hade ingen ”hemlig” forskning utan fokuserade sig på att se till att folk inte trodde på den offentliga. Precis som tobaksindustrin agerat något decennium tidigare.

  Hasse #4 Om Trump blir vald kan det bli en vindkantring på alla möjliga sätt. Å andra sidan är han så tokig att sista resterna av ”skeptikerna” misskrediteras. Vem i resten av världen vill associeras med Trump?

  Apropå häxjakt var det nyss Ingvar som länkade till hur det låter från ert håll när John Chruch meddeledes att han tjänst inte längre behövdes: ”That is an overdue signal that unrestrained climate alarmism is no longer tolerable. Society is entitled to balanced science. There must not be any room for extreme, activist views.” och ingen verkade ha något att invända mot sådana tongångar. Ingemar själv har ju sagt att han tycker både EPA och NOAA skall läggas ned så därifrån väntar jag mig inget stöd för forskning, och Christopher verkade i sitt svar inte speciellt berörd.

 10. Sigge

  #8 Sören G

  Jag kallar inte en fri debatt förföljelse. Det jag vänder mig emot är att när s k klimatskeptiker kritiseras när de har fel så kallar vissa av de som skriver här det för förföljelse.

 11. Ann lh

  Sigge, angående tobaksdebatten har Du missat poängen. Debatten gällde passiv rökning och inte tobaksrökning i allmänhet, vilket lyftes upp här nyligen. Miljörörelsen är ju inte precis känd för att bry sig om nyanser så att detta gått dej förbi förvånar inte.

 12. Thomas P

  Ann #11 Jag vet att ni hade som strategi att först få det till att det bara handlade om passiv rökning och i nästa steg begränsa debatten till om denna i så fall gav upphov till bröstcancer, men i verkligheten är frågan mycket större än så.

 13. Ann lh

  Thomas P ?

 14. Thomas P

  Ann #13 Ni försöker alltså begränsa debatten till ett extremt smalt område där ni tror er ha en chans att vinna eller i alla fall få frågan att verka obetydlig. Det handlade *inte* bara om passiv rökning från tobaksindustrins håll.

 15. Ann lh

  # 12 Thomas P, tillägg till 13. Jag tillhör verkligen inget ”ni” som har någonslags strategi om inskränkt begränsning i debatten. Dina ord tar jag som en ren förolämpning och det vore tacknämligt om du fortsättningsvis håller dina fantasier för dej själv.

 16. Ingemar Nordin

  Lbt, olle r., sibbe och andra som vill få tyst på oss. Vilka straff tycker ni vore lämplgs att ge sketikerna? Böter, fängelse?

 17. Håkan Bergman

  Ingemar N. #16
  Det får bli nåt riktigt kännbart, landsförvisning till nåt hett ställe, Kanarieöarna, Västindien eller nåt.

 18. Christopher E

  #9 Thomas P

  ”Christopher verkade i sitt svar inte speciellt berörd.”

  Det beror på att du missade att det är CSIRO som eventuellt låter Church gå i en vanlig sparåtgärd. Du försöker då och nu igen göra en stor sak av en enstaka bloggkommentar som för all del kanske är lite ojust skadeglad när en alarmist för en gångs skull råkar vara drabbad.

 19. Christopher E

  #5 Sigge

  ”Att personer som offentligt påstår lögner sägs emot är inget konstigt. Det kallar inte jag förföljelse.”

  Förföljensen uppstår när de med makt och kontroll över åsiktsmonopolet är de som definierar vad som är en ”lögn”. Alla vet ju väl tex hur ordet ”lögn” använts för all kritik mot systemet eller information om västvärlden i de kommunistiska länderna.

  Själv kallar du data som inte passar dig ständigt och obefogat för bluff. Också helt oskyldiga individer drabbas när du sprider riktiga lögner tex om att McIntyre sitter och photoshoppar Time-omslag… omslag som dessutom är helt äkta.

 20. Lasse

  Kan vi komma överens om följande?
  A 14°F (+7.7°C) warming in the Arctic (North Pole region)
  A 5°F (+2.8°C) warming in Antarctica.
  A snow line rise by 2700 feet (823 meters) in the Peruvian mountains.
  A 6-inch (15 cm) rise in sea level
  Agricultural crop lines shifted 50 to 100 miles (80 to 161 km) northward, with 10-day longer growing seasons.
  Tree lines moved 65 feet (20 meters) up the mountains in Sweden.
  Many birds and mammals extended their habitats northwards; about 25 species of birds advanced from the south up into a warmer Greenland;

  Allt detta som en konsekvens av den pågående uppvärmningen! Aldrig förr har det gått så fort som nu.
  Eller?

 21. sibbe

  Demokrati är bra- så länge den gynnar våra syften. Annars så måste man ta till samma åtgärdar som:
  -ja firades inte Maos kulturrevolution 50 års-jubileum? Aldrig något nytt under solen!
  Lbt, Sigge, Thomas et al: ni verkar smått desperat. Vädret vill inte riktigt bli så varmare än det borde ens trots temperaturfiffel från CRU och NASAGISS etc. Ni är inte så dumma att ni inte vet om det. Men ändå framhärdar ni i med er klimatlögner. Klimatförbättringen som vi hittills har haft är dryga 0,4grader C från 1900 till 1950. Utan hjälp av CO2, säger IPCC. Svårt när det är lätt. En knapp halv grad kom det till framtill 1998. Trots en galopperande förhöjning av CO2 i atmosfären. Snart 20 år temperaturstagnation. Trots fiffel med temperatursiffror av GISS et al, både bakåt och framåt har ni inte lyckats få medeltemperaturen ens i närheten av 15 grader globalt!
  Jag ids inte ens dra till med att årets El Ninjo inte var värre än 1997/98, för jag vet att man försöker att manipulera även bort La Ninjas kyla nästa sommar och höst och vinter. Men alltjämt så är GISS fortfarande en liten knapphandlare, som hanterar 100-dels grader, fastän PIK, som ligger en stenkast ifrån Goebbels gamla nazi-tyska propagandaministeriet gärna offererar 4-6 grader uppvärmning före år 2100.
  Men, vem bryr sig. Eftersom science är avgjort och klimatforskare inte längre behövs så kan man övergå till business et usual. Vem bryr sig om CO2-överenskommelsen i Paris? Printat på toalettpapper skulle ”avtalet” vara rentav nyttigt för vissa behov.
  Den renaste glädjen lär vara skadeglädjen. Och jag är skadeglad, eftersom jag vet att det inte blir någon klimatkatastrof. Varför? Mycket enkelt: egentligen så tror man ju inte på det: om man vill bekämpa en imaginär CO2uppvärmning så stänger man inte av atomkraftverk, utan satsar stort på att bygga upp ännu flera till. Det enda alternativet för kärnkraften är kol. Så enkelt är det. Bästa exempel ser vi i Tyskland som hade ifjol 26400 vindmöllor rullande som gav knappt 10 GW/ år. Men kapaciteten var nästan 50 GW/år. De kvarvarande 7 kärnkraftverk med 10 GW/år levererade10 GW/år el.
  Varför? Enkel fysikaliska sanningar som att vinden inte blåser mer än på sin höjd 4 månader i året, och detta oregelbunden.
  Fysikaliska sanningar kan man inte går runt på med blint ideologi. Att de gröna i Sverige lovade stänga brunkols/gruvor och kraftverk i Östtyskland var från början helt omöjligt- hur dum får man vara? Tydligen så dum att man blir minister i Sverige… Nå, ja, statsministern har ju erkänt, att de är naiva…
  Polens nya regering närmast förbjuder vindkraftverk, vägrar ta emot tysk vindel och satsar stort på nyastenkolsgruvor och kraftverk. Upp till 20000 nya gruvjobb utlovas. Upp till kamp emot det, tyska och svenska antikol-huliganer…

 22. Guy

  Lasse # 20
  ”Kan vi komma överens om följande?”
  Nä.

 23. Guy

  Thomas P # 9

  ”Society is entitled to balanced science. There must not be any room for extreme, activist views.” och ingen verkade ha något att invända mot sådana tongångar. !

  Du borde kanske kolla LBt, Olle R och Sigge i samma tråd tidigare. Så där på tal om tongångar.

 24. Sören G

  Skilj på klimatmodeller och klimatvetenskap!

  http://www.cfact.org/2016/05/21/paper-scientists-obsessed-with-climate-models-that-dont-work/

 25. Lasse

  #22 Guy -Synd!
  För det var effekten av den uppvärmning som skedde första delen av 1900 talet :-))
  http://notrickszone.com/2016/05/22/1959-paper-shows-most-warming-before-1945-arctic-warmed-7-7c-sea-level-rose-8-mmyr/#sthash.XCj7B4WU.dpbs

 26. Daniel Wiklund

  Det var ett hårt slag för Thomas P att Romson fick gå, hon var ju en klimatexpert i hans smak.

 27. Sören G

  Den snababste observerade uppvärmningen skedde mellan 1690-talet och 1730-talet då temperaturen steg nästan 2 C. Observationer av detta skedde bl.a av när slussarna i Lilla Edet öppnades och stängdes för säsongen och när isen gick upp respektive la sig på Torne älv.

 28. Bim

  Sigge # 10
  ”Jag kallar inte en fri debatt förföljelse. Det jag vänder mig emot är att när s k klimatskeptiker kritiseras när de har fel så kallar vissa av de som skriver här det för förföljelse.”
  Vad kallar du det som den här tråden handlar om. Är inte det förföljelse? Har man fel åsikt så skall man sitta i fängelse, tycker en del och i vart fall skall man tystas.

  Jag skulle vilja veta om du Sigge, Thomas P, LBt verkligen tycker att det råder en fri debatt om klimatet här i Sverige? Vilka är det som hånas, beskylls för att vara plattjordingar, foliehattar och närmast dumma skallen?

  Thomas P, du måste ha något dolt intresse av att upprätthålla alla falska, ibland befängda larm som trumpetas ut i media. I 20 år nu har jag hört att klimatförändringen går fortare och fortare, mycket fortare än ”forskarna” trodde. Vad trodde de egentligen? Det handlar ju om en halv grad som kan vara mänskligt orsakad sedan hundra år tillbaka. Hade inte ni tjafsat om det så hade ingen människa märkt det. Ni ojar er för tiondels grader hit och dit.

  James Hansen, NASA lovade år 2005 att Manhattan skulle vara översvämmat med två meter vatten år 2010 och femtio miljoner klimatflyktingar skulle fly, vart sa han inte, men de har i vart fall inte synts till.
  Jag har svårt att tro att du är högutbildad, jag tror du är snedutbildad. 😀
  Men varför hänger du på denna förhatliga blogg, varför gör du ingen nytta istället med din dyrbara snedutbildning? Med varma hälsningar Bim.

 29. sibbe

  DN: Bojs slår hål på myten om stadsbor

  Karin Bojs: De lever inte alls mer miljövänligt än människor på landsbygden.
  Hur i klimatets namn har hon kommit på en sådan befängt idé? Naiv???

 30. Ingemar Nordin

  LBt #2: ”Låt oss hoppas att ”drevet mot utsläppskramarna” når samma framgångar som ”drevet mot tobaksindustrin”.

  Sigge #5: ”Att personer som offentligt påstår lögner sägs emot är inget konstigt. Det kallar inte jag förföljelse.”

  Olle R #6: ”Likaså är det glädjande att Lamar ”Lill-McCarthy” Smiths häxjakt på klimatforskare i den amerikanska vädertjänsten NOAA liksom runnit ut i sanden.” Likaså?

  Thomas P #9: ”Problemet för Exxon är den propaganda de bedrivit via olika frontorganisationer typ GCC för att misskreditera forskningen samtidigt som de i sin interna planering räknat med att det skulle bli varmare.”

  Sigge #10: ”Jag kallar inte en fri debatt förföljelse. Det jag vänder mig emot är att när s k klimatskeptiker kritiseras när de har fel så kallar vissa av de som skriver här det för förföljelse.”

  Se där några exempel på hur våra klimathotare vill att debatten skall föras. Genom hot och trakasserier. Att som klimathotarna i USA vill föra ”debatten” via domstolar är bara snäppet mer civiliserat än Ku Klux Klans mer resoluta lynchningar.

  Att de apostroferade klimathotarna inte ens förmår sig till att ta avstånd från häxjakten i USA kan bara tolkas som att de sympatiserar med denna häxjakt.

  Eller kan vi få höra ett avståndstagande? Någon?

 31. Guy

  Lasse # 25

  Min korta kommentar beror på att jag inte köper hela listan. Jag reagerade på havnivåhöjningen om 15cm. Den har jag inte sett röken av, men jag borde ha hört talas om den om den var så häftig mellan 1930 – 48. Sedan dess har jag ite sett någon förhöjning alls. Måste vara ett lokalt fenomen?

 32. LBt

  Ingemar N #30,
  jag har inga problem med att stå för #2.

  Hur har du det med din jämförelse av FN med de värsta krigsförbrytare historien känner?

 33. Ingemar Nordin

  LBt #32,

  Jo, jag förstår att du sympatiserar med den statliga, okonstitutionella och anti-vetenskapliga mobbingen av oliktänkande i USA. Men du har inte svarat på min fråga från #16: Vilket straff tycker du att vore lämpligt för alla som inte tycker som du?

 34. Här finns ett till inlägg om hur klimathotet utnyttjas ekonomiskt:

  http://www.morpheusblogg.se/2016/05/15/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-ekonomiskt/

  Det rör sig om triljoner.

 35. Capt Nemo

  Lasse 20#

  Havsnivåer och uppvärmning uppåt eller nedåt förekommer säkert men frågan är vad som orsakar det.

  Kan det vara SOLEN ???

 36. Lasse

  #31 Guy
  Brukar titta på de pegelmätningar som förekommer för att skapa en bild av hur illa det ser ut idag jämfört med förr. Det finns ett fåtal där 50 årstrender kan tas fram. Från dessa så framstår ibland perioden kring 1950 som mer extrem än den idag. Battery i New York tex:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm?stnid=8518750
  Varför det är så kan man ju fundera på. NASA kanske inte har korrigerat dessa siffror ännu? 😉

 37. LBt

  Ingemar N #33,
  #2 och #32 står sig bra som de är.

 38. Björn

  De som vill straffa s.k skeptiker lider av svag argumentationsförmåga med tal utan verklighetsförankring. De lider vidare av mindrevärdighetskomplex, fanatism och svår auktoritetstro.

 39. Guy

  Lasse # 36

  Intressant länk. så här snabbt tittat fäster jag mej vid att nivån sjunker från 1950 till 1975 då det också blev kallare och forskarna hotade med en ny istid. Efter det stiger nivån igen i samklang med att värmen ökar.

  Fråga: Är det fråga om värmeutvidgning? Från -75 framåt ökade. vattnets värme/ utvidgning samtidigt som koldioxien ökade (från det varmare havet). Något samband?
  Bara en tanke.

 40. Björn

  Guy [39]; Jag hoppar in här också. Efter en tid med mycket hög solaktivitet under åren 1956-1960, minskade denna aktivitet mot ett solfläcksminimum 1964, därefter steg aktiviteten för att igen avta 1971. Under 1976 inträffade ett nytt lågt solfläcksminimum, men därefter under åren 1979 fram t.o.m 1992 var solaktiviteten relativt hög. En relativt hög aktivitet förekom också under åren 1999-2003. Om man ser till solfläcksaktiviteten som är korrelerad med TSI, så kan man se att den s.k Solar Grand Maximum inträffade under åren 1946-2003. Denna tids sammanlagda aktivitet är dramatisk jämfört med århundraden före 1946. Vart har då verkan av denna aktivitet hamnat om inte i haven? När nu solaktiviteten minskar, måste naturligtvis detta få konsekvenser med avstannad värmeökning i haven och därmed förändrade atmosfäriska strömningar. Emissionen och upptaget av CO2 i haven styrs av solens energi och även emissionen av vattenångan. Jorden i sig har ingen nämnvärd inre energi som frigörs vilket får den konsekvensen att avtar solenergin som den nu gör, minskar också värmeutstrålningen från haven.

 41. Ingemar Nordin

  Våra troende klimatalarmister här på bloggen tar inte avstånd från förföljelserna i USA utan verkar tvärt om heja på det hela.

  Visst är det kränkande, obehagligt oförskämt när folk inte håller med en?! Det borde förbjudas! – Så verkar alltfler människor resonera om man får tro de här artiklarna:

  http://www.thetimes.co.uk/article/women-students-are-more-likely-to-support-censorship-wvvsr6wfb
  http://thefederalist.com/2016/05/23/global-warmists-admit-theyre-really-book-burners/

  Troende klimatalarmister följer trenden mot en allt större intolerans mot oliktänkande, auktoritetsbundna som de är.

 42. Thomas P

  Ingemar #41 Är det någon här som hejar på häxjakt är det faktiskt du. Det är bara gå tillbaka och se vad du skrivit om t ex Jim Salinger och Charles Monnett där du lyckats hittat på helt egna, fabricerade anklagelser. Likaså fick ju inte direkt Lamar Smith eller Ken Cuccinelli mothugg här. Men det är ju det att ni troende är så övertygade om att ni har rätt att ni är övertygade om att alla påhopp på klimatforskare som inte delar er religion är berättigade. Vi kan även se i #9 mitt citat om John Church hur det låter hos ”skeptiker” utan att någon verkar tycka det är konstigt.

 43. Ingemar Nordin

  Thomas #42,

  Bara för att du med en dåres envishet upprepar dina lögner om och om igen så förvandlas de inte till en sanning.

 44. Thomas P

  Ingemar #43 Så du vågar inte ens stå för vad du sagt. Patetiskt!

 45. Thomas P

  Härligt med dessa hycklande ”skeptiker”. Trump förnekar officiellt global uppvärmning, men när han köpte en golfbana på Irland måste han minsann få tillstånd att bygga en mur mot havet pga den accelererande havsnivåhöjningen orsakad av denna:
  http://www.politico.com/story/2016/05/donald-trump-climate-change-golf-course-223436

 46. Ingemar Nordin

  Thomas P #45,

  Kanske sanningen ligger här: ”Trump snatched up the golf resort from a distressed buyer in February 2014, after a winter in which an unusual number of severe storms hit the west coast of Ireland.”

  Dvs, det handlar om att stormar förstör hans golfbana. Men som nästan alla affärsmän så är företaget tvunget att visa sig vara politiskt korrekt och hänvisa till en klimatuppvärmning. Och de korkade politikerna ger honom genast pengar. Han borde förstås ha beordrat sitt företag att avstå från en sådan ansökan.

  Detta visar ju bara hur sjuk hela klimathypen är där man sprätter iväg skattepengar på de redan mycket rika. Vi har ju sett samma mönster när det gäller vind- och solkraftverk, elbilar, värmeisolering av herrgårdar, etc.

 47. Mats G

  34
  Projekt Morpheus

  Du har stängt av kommentarsfälten såg jag. Eller förhandsgranska vilket i praktiken är samma sak. Begriper du inte att du blir det du kritiserar med ett sådant beteende.

  Hur kul skulle det vara att se Matrix filmen om man fick vänta på Morpheus kommentar i X antal timmar hela tiden.

 48. Lasse

  #45 Thomas
  Kusterosion förekommer även där havsnivån inte stiger.
  Saknar mätning av nivån på västra Irland. Dublin däremot har svindlande 0,07 mm/årlig trend.
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=175-071

 49. Thomas P

  Ingemar #46 ”Och de korkade politikerna ger honom genast pengar. ”

  Jag kan inte se något om detta. Källa?

  Lasse #48 ”Kusterosion förekommer även där havsnivån inte stiger.”

  Men nu argumenterade Trumps bolag specifikt för att havsnivåökningen skulle accelerera pga global uppvärmning.

 50. Bengt Abelsson

  # 49

  Trumps bolagsjurister är inte dummare än att de insett att om man kryddar budskapet med ”klimatändring” så ökar sannolikheten för ett gynnsamt beslut – sak samma med reklam, bidragsansökningar etc.
  Men jag tolkar dig som att du själv anser att hotet mot golfbanan inte beror på utsläpp av koldioxid ?!

 51. Ingemar Nordin

  Thomas P #49

  ”Jag kan inte se något om detta. Källa?”

  Jag tog bara detta för givet eftersom det handlar om en skyddsmur på flera kilometer och där även andra mark- och husägare är involverade.

  ”Men nu argumenterade Trumps bolag specifikt för att havsnivåökningen skulle accelerera pga global uppvärmning.”

  Ja, och? Var det dumt av dem tycker du?

 52. Thomas P

  Ingemar #51 Det som är dumt är som jag skrev inledningsvis hyckleriet med att i den offentliga, politiska retoriken gå ut med att man anser AGW vara en bluff men när egna pengar står på spel agera som om det är ett reellt hot.

 53. Ingemar Nordin

  Thomas P #52,

  Som jag skrev i mitt svar till dig i #46 så ogillar jag också hyckleri. Bra att vi kan enas om detta.

  Apropå hyckleri. Vilket straff tycker du att vi klimathotsskeptiker är värda? Böter? Fängelse? Eller föredrar du en mer robust lynchning a la Ku Klux Klan?

 54. Guy

  Thomas P # 52

  Dum är väl den som ger inte den som ber. Speciellt som somliga så villigt delar ut av dina och mina pengar.

 55. Thomas P

  iNGEMR #53 ”Apropå hyckleri. Vilket straff tycker du att vi klimathotsskeptiker är värda? Böter? Fängelse? Eller föredrar du en mer robust lynchning a la Ku Klux Klan?”

  Du verkligen drömmer om att få se dig som martyr som modigt kämpar på inför hotet om att bli mördad. Sorry, så betydelsefull är du inte. Det enda jag funderar på är att om du är lika ideologiskt rabiat och okunnig på jobbet borde du nog inte undervisa för studenternas skull, men kanske kan du hålla dig mer saklig i frågor som inte har samma ideologiska laddning för dig, vem vet?

  Däremot har ni på er sida här på bloggen varit mycket pigga på att tycka att forskare och debattörer skall i fängelse, skickas till Sibirien, få stryk etc.

 56. Thomas P

  Guy #54 Fast nu finns alltså inga belägg för att det skulle handla om att någon skulle ge några pengar, det var bara Ingemar som gissade. Men för all del, många av de som förnekar AGW är inte dumma, bara precis som Trump hycklare. De påstår att AGW inte finns i retorik för att slippa regleringar de ogillar samtidigt som de visar att de tror på den i sin interna planering och i lägen där den kan påverka dem själva. Dum eller ohederlig, välj själv.

 57. Thomas

  Efter 10 år i gejmet som rabiat klimathotsaktivist behöver du forfarnade dra till så fjantiga lögner som:

  många av de som förnekar AGW … De påstår att AGW inte finns i retorik för att slippa regleringar de ogillar

  trots att du mycket väl vet att det handlar om helt andra saker. Om ert kära omhuldade antropogena klimathot … som ju bara finns i era undermåliga modellers simuleringar simuleringar långt in i (lika simulerad) framtid …

  Bra dock att du öppet skriver att det är ’regleringar’ ni aktivister vill ha, och det nu!

  Ytterst få trodde någonsin något annat!

 58. Daniel Wiklund

  Thomas P-s dåliga humör beror nog på att hans favorit, klimatministern Romson fått sparken.

 59. Ingemar Nordin

  Thomas P #55,

  ”Du verkligen drömmer om att få se dig som martyr som modigt kämpar på inför hotet om att bli mördad. Sorry, så betydelsefull är du inte. Det enda jag funderar på är att om du är lika ideologiskt rabiat och okunnig på jobbet borde du nog inte undervisa för studenternas skull, men kanske kan du hålla dig mer saklig i frågor som inte har samma ideologiska laddning för dig, vem vet? ”

  Det är som vanligt med dig Thomas. Så fort argumenten (hur svaga de än är) tar slut så går du på ad hominem. Att klimatalarmisterna satt igång en förföljelse i bästa McCarthystil är inget som jag har hittat på eller kan hjälpa. De bara är så och har inget att göra med hur jag vill se mig, eller oss som är skeptiska till klimathotet.

  Jag vet inte varför du varken vill se eller höra vad som händer.

 60. … du varken vill se eller höra vad som händer

  … det är ju precis sånt som kallas förnekelse!

 61. Thomas P

  Ingemar #59 ”Så fort argumenten (hur svaga de än är) tar slut så går du på ad hominem. ”

  LOL! Det var ett rätt fascinerande påstående efter din jeremiad i #53. Du var den som ville diskutera person med dina fantasier om hur du skulle få bli martyr och nu blir du besviken för att jag inte var tillräckligt militant.

  ” Att klimatalarmisterna satt igång en förföljelse i bästa McCarthystil är inget som jag har hittat på eller kan hjälpa. ”

  Jo, vi vet, det är så synd så synd om er medan Jim Salinger, John Church, Charles Monnett, Michael Mann och andra forskare som drabbats alla *förtjänar* den häxjakt som de drabbats av. Du älskar McCarthyism, bara den drabbar ”rätt” forskare. Detta så bokstavligt att anklagelser om kommunism haglar över alla som accepterar AGW som ett problem.

  ”Jag vet inte varför du varken vill se eller höra vad som händer.”

  Tack jag ser mycket väl hur olika högergrupperingar agerar för att misskreditera klimatforskning och när de får tillräcklig makt skära ned på den och avskeda misshagliga forskare.

 62. Guy

  Thomas P #56

  Det var ju faktiskt inte det saken gällde.

  Frågan är om du för bygglov alternativt understöd för bygget lättare om du nämner klimathotet eller inte.

  Det tycks du inte kunna svara på. Är det obehaglig sannig bakom?