Happer´s Statement om Dagens Korsfarare och Mänsklig Dårskap

oco

I höstas startade William Happer CO2 COALITION Carbon dioxide, a nutrient vital for life.

http://co2coalition.org/

I styrelsen och bland rådgivarna finns många välkända och väl meriterade vetenskapare och tillsammans har de skapat en insiktsfull och inspirerande webbplats (Se under About).

På bloggen duggar inläggen inte tätt men de är alltid intressanta t.ex.:

“Scientific silencers on the left are trying to shut down climate skepticism”

“The Supreme Court sided with science against Obama”

“What the news media still won´t say about climate change”

“Fundamentals of Ocean pH”

Det senaste (30 april) inlägget är “Happer´s Statement: CO2 will be a major benefit to the Earth”.

Figure-15

Koldioxidgödning i smått

Happer´s Statement startar med en lättsmält inledning, men ger den matematiskt/fysikaliskt väl insatta en rejäl utmaning i uppföljningen:

http://www.thebestschools.org/special/karoly-happer-dialogue-global-warming/happer-major%20statement/

Happer visar bland mycket annat att klimatmodellerna inte är trovärdiga och diskuterar kring klimatkänsligheten och hur många sekler det kan ta innan den eventuella uppvärmningen skulle kunna bli skadlig. Hans slutsats är att det inte finns någon anledning att begränsa användningen av fossila bränslen på grund av att de släpper ut koldioxid till atmosfären.

Figure-17-740x296

Den alltmer grönskande jorden. Koldioxidgödning i stort.

Mätningar från 1982 till 2010, CO2-halten stiger från 340 ppm till 400 ppm.

Happer avslutar sitt Statement med en liten fundering om framtiden (fri översättning):

2050 när de flesta av de ursprungliga Korsfararna mot klimathotet är borta kommer historiker att skriva lärda studier om hur det kunde vara möjligt för en till synes upplyst civilisation under det tidiga 2000-talet att demonisera CO2, ungefär som när de ”goda” samhällsmedlemmarna avrättade stackars häxor under tidigare sekler.

is (2)

Representanter för mänsklig dårskap av idag

Dessa korsfarare har drivits av många krafter som politik och stora forskningsanslag för dem som var villiga att stödja politikerna och kapitalister som blev rika genom att ”rädda världen” etc, men den genuina vetenskapen har minsann inte varit någon drivkraft. Utbredd vetenskaplig okunskap, t.o.m. delvis inom vetenskapssamhället, har underlättat denna senaste period av mänsklig dårskap, skriver han.

is (6)

Dagens Korsfarare

CO2 COALITION, en liten men naggande god webbplats, väl värd att följa!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Ann, dina inlägg här är alltid så bra! Tack för länken till CO2Coalition. Denna sajt borda alla svenska insnöade politiker och journalister läsa,

 2. Ingvar i Las Palmas

  Utmärkt Ann.
  Korsfarare. Bra liknelse. Rädda världen? Nix, kontrollera den

 3. John Silver

  När jag kommenterade att vi behöver 1200ppm så blev jag raderad, men 700ppm är är tydligen tillåtet. Om jag sänker mitt bud till 999ppm, är det ok?

  F.ö, man kan inte uttrycka sig så här ”Carbon dioxide, a nutrient vital for life”
  ”Carbon dioxide, the primary building block for life” är rätt.

 4. Ann lh

  John Silver, angående din kritik på Webbens namn får du vända dej till dess styrelse där bland andra Craig Idso sitter.
  Det låter märkligt om du blivit raderad för att du påstått att ”vi behöver 1200 ppm”. Om man nu ska vara petig med orden så är just ordet behöver inte det mest lämpade, men växterna mår utmärkt med högre CO2-halter än dagens atmosfärshalt, åtminstone upp till 2000 ppm och vi dvs H. Sapiens har ju alltsom oftast minst 1200 ppm inomhus.

 5. Lasse

  Det är utmärkt Ann.
  Påminner om fd Sandvikdirektören Per Olof Eriksson som alltid benämner CO2 som livets gas.
  http://www.va.se/nyheter/2015/10/09/per-olof-eriksson/
  ”Jag lovar att om du har lika mycket tid att läsa om det här som jag så skulle du ha samma uppfattning. Det enda som möjligen finns som talar för ett hot är de datamodeller som man har gjort som har slagit fel.”

 6. Lasse Forss

  Jag avslutade ett mail till Eva Franchell för några år på det här sättet:
  ”Som journalist skulle jag bli lite nervös att inte granska klimatlobbyn noggrannare. Vad händer när temperaturen går ner och koldioxidhotet avblåses? Skulle det inte kännas pinsamt att ha missat alla tidigare tillfällen till kritisk granskning? Skulle det inte vara pinsamt att avslöjas som en journalist utan yrkeskunnande?”

  I sitt svar kommenterade hon inte mina frågor.

  Så har vi Lysenkos idéer som förorsakade massvält i Sovjet och Kina. Och Lord Kelvin som vidhöll att solen bestod av kol fram till sin död 1907. Trots att spektroskopin hade ”uppfunnits” så vågade forskarmajoriteten inte gå emot Lord Kelvins idéer.

 7. Lasse

  Ny teknik påminner oss om skogsdöden för 30 år sen:
  http://www.nyteknik.se/miljo/30-ar-efter-skogsdoden-hur-mar-skogen-nu-6575424

 8. Ann lh

  A pro påide’er som kommit och gått i med- och motvind. Vi får inte glömma stackars Wegener som kämpade i motvind med sin ”galna” ide’ om att kontinenterna en gång suttit ihop. I det längsta hade hans tankar svårt att få gehör i vetenskapssamhället. Men, tänk vad det har betytt för vetenskapens utveckling framför allt på bio-geosidan under de knappa femtio år som gått sedan kontinentaldriften fick sin drivkraft förklarad och ide’n därmed blivit accepterad.

 9. Sören G

  Tidigare i våras uppmärksammades i MSM att jorden blivit grönare och det påpekades t.o.m. att den förhöjda CO2-halten haft betydelse. Men man la samtidigt in en brasklapp att växterna kommer att anpassa sig till den högre CO2-halten och då växer de inte bättre sas det. Vad har man för belägg för det?

 10. Ann lh

  Sören G, såvitt jag vet finns det inga belägg för denna eventuella anpassning. Invändningen som dyker upp då och då är att näringen i jorden inte skulle räcka till, men motargumentet då är rottillväxten. Se bild. När rötterna drar sig längre ner i jorden kan de hitta näring i de inte så exploaterade lagren och dessutom finns det mängder med värdefulla jordbakterier som ser till att lösgöra växtnäring ur jordpartiklarna, öka vittringen.

 11. sibbe

  #9 Sören
  Dum fråga, sen när har klimatalarmisterna presenterat några belägg – fakta – för sina undergångshypoteser…
  Nej, fakta undanbedes, inte sant Thomas, Olle, Lbt et al?

 12. Ingemar Nordin

  Med den intensiva hjärntvätt som vi svenskar måst utstå under de senaste decennierna så känns det väldigt utmanande (jag vet att vår husalarmist brukar reagera) att kalla CO2 för ”livets gas”. Men det är svårt att förneka koldioxidens positiva effekter, även om alarmisterna i riksdag och stormedia gör sitt bästa för att svärta ned gasen som miljöovänlig, hotande och rentav som giftig.

  Propagandan har varit effektiv. Det ser man på alla artiklar och lagförslag som är helt inriktade på att få ned koldioxidutsläppen. Tanken att det är en positiv sak har nog inte ens slagit dem som ett alternativ.

 13. Olav Gjelten

  Utan att hänvisa till att någon har rått och andra fel är det är det ett antal saker som gjort mig till klimathotsskeptiker.
  1. Jag har inte sett någonting av dramatiken i utvecklingen vare sig temperaturer, skyfall, torka eller stormar såsom alarmisterna under minst 20 år påstått sig har ägt rum. Det är bara medias raportering som blivit bättre. Säkert fokuseras det också mer i dag än tidigare på att just leta upp ovanliga väderhändelser för politiskt syfte.
  2. Jag har svårt att acceptera klimatet som ett slagträ i den politiska debatten, så som klimathotstroende gör. Flumuttryck som ”klimatsmart”, ”förnekare”, ”tiden rinner ut”, ”vetenskapen är avgjord” med mera får mig bara att känna avsmak och en förståelse för att väder och klimat används i politiska syften som inte har (mycket) med saken att göra.
  3. Indoktrineringen av det så kallade klimathotet som kan liknas vid ren hjärntvätt. Trots i att CO2 faran endast är en teori som vilar på synnerligen bräckliga grunder, har det i praktiken blivit förbjudit att ifrågasätta detta påståendet om vill tillhöra ett innegäng i samhället och är mån om sin karriär. Särskilt gäller detta om man exempelvis är politiker, forskare eller lärare.
  4. Klimathotsteorin tar aldrig upp att också ovanligare händelser som torka, stormar, ovanliga temperaturer och översvämningar faktisk också ingår i ett normalt klimat över tiden.
  5. Jag har också svårt att acceptera att ett syn på klimatet är ”vänster” och ett annat är ”höger”. Här handlar det bara om ren politik, att de till vänster vill förvandla samhället i den riktning DE vill. Vi andra som förutsättningslöst vill lära oss är och som inte ser ”hotet” är höger enligt denna politiska dogm.
  6. Forskning måste ALLTID vara förutsättningslös. Att beställaren vill ha ett resultat som ”bevisar” en viss teori är helt oacceptabel. Det kan liknas vid om tobaksindustrin skulle betala forskare som ”bevisar” att rökning är ofarlig. Det är således KLIMATHOTARNA som kan jämföras med tobaksindustrin.
  INTE vi skeptiker som vill se forskning som förutsättningslös.

 14. Att högre CO2 ökar växtligheten är ju känt sedan länge men det är ändå som att pinka i havet jämfört med jordisering!!!

 15. Ann lh

  Olav Gjelten, stort Tack för Din väl formulerade förklaring till var Du står i klimatfrågan, en inte alltför svårsmält genomgång som både media och politiker borde kunna ta till sig.

 16. Sören G

  #13 Klimathotsalarmismen är ett politiskt beställningsverk. Har ingenting med vetenskap att göra.
  Bara det faktum att den inte får ifrågasättas är ett starkt indicium att det handlar om dogm och religion och idiotpolitik.

 17. Högre CO2-halt är kanske en av flera orsaker till att bl a grönsaker innehåller mindre näring/nyttigheter än för 30-40 år sedan:
  http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//kadkoldioxidhalt-i-luften-begransar-vaxters-naringsupptag.cid1309352

 18. Ann lh

  #17 Börje G, det finns mängder med studier i den här frågan sedan decennier och man kan se diverse tolkningar, resonemang och slutsatser.
  Det vore intressant att få svar på hur kvävets biokemi i växterna såg ut på den tiden när atmosfärens koldioxidhalt inte låg på svältgränsen för växtligheten som nu.
  Om det nu är så, som den här studien anses visa, att kväveupptaget hämmas av högre CO2-halt kommer naturligtvis frågan om och i så fall på vad sätt detta gynnar växtligheten evolutionärt. Det finns överskott minst sagt av kväve i atmosfären, det kryllar av mikroorganismer som kan omvandla atmosfärens kvävgas till kväveföreningar som växterna kan suga upp och omsätta och kväveprodukterna är nödvändiga och gynnsamma för växten.
  Kan man se någon evolutionär fördel för växtligheten att med ökande CO2-halt minska kvävehalten i cellerna?
  Kan det rent av vara så att den kvävehalt vi idag ser som normal är en anpassning till just CO2- stressen? Det finns nog studier som kan visa vad det kostar växten att ta upp kväve t.ex.
  Får vi i oss för lite proteiner genom vegetabilierna finns det ju mycket på den animaliska sidan att komplettera med, vilket ju våra förfäder sett som självklart och som våra tänder skvallrar om.
  Ingen fara på taket med andra ord även om studien kommit något nytt intressant på spåret.

 19. Håkan Bergman

  Ann LH
  Det kan ju vara giltigt för odling i ”lådor” i växthus där rötterna inte kan växa djupare än lådans djup.

 20. tty

  Om någon undrar varför koldioxiden inte gjort södra Sydamerika grönare så beror det helt enkelt på att det var svår torka där just 2010. Att jämföra enstaka år är inte helt tillfredsställande rent metodiskt.

 21. Guy

  En stor orsak till att jag inte köper klimathotet är att den baserar sig på modeller och gissningar.

  Jag följer rätt noggrant med väderprognoserna, som baserar sig på observationer vilka körs genom datormodeller. Datormodellerna har byggt upp för ett antal år sedan med tanken att vädret är statiskt.
  Resultatet är att meteorologen missar redan på tre-dygnsprognosen, om dom inte har tur.

  Har aldrig förstått påståendena här på bloggen som varit att väder kan prognostiserar väl för tre veckor framåt.

  Med lika usla modeller påstår sig klimathotarna kunna säga vad klimatet blir om 100 år. Det är som att tro på sagor. (utan att nedvärdera sagorna).

 22. Peter F

  OT

  Jag ställer mig frågan vad det är för mening med att bedriva ”forskning” som beskrivs i denna artikel i Guardian. Arktis 20 grader varmare 2300 om alla kända fossila tillgångar bränns upp.

  http://www.theguardian.com/environment/2016/may/23/world-could-warm-by-massive-10c-if-all-fossil-fuels-are-burned

  Notera följande i artikeln.

  ” In February, parts of the Arctic had already recorded temperatures 16C above normal.”

 23. John Silver

  Det kanske helt enkelt är så att klimatalarmisterna inte är kolbaserade livsformer, utan att de är baserade på något annat grundämne.
  Svavel, t.ex.

 24. Ann lh

  Tty m.fl.
  CO2Coalition har producerat en liten behändig skrift ” A primer on Carbon Dioxide and Climate”. På sid 31 där finns en något annorlunda bild, troligen lite mer officiell, på den grönskande jorden. Den bild som jag visade är från Happer’s eget Statement.

 25. Ann lh

  Håkan B. Jag förstod inte vad Du menade i # 19

 26. Lasse

  OT
  Alamen kommer och bemöts:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160518133819.htm
  https://judithcurry.com/2016/05/22/another-antarctic-sea-level-rise-false-alarm/#more-21554

  Så skall vetenskap bedrivas!

 27. Björn

  Guy [21]; Jag håller med dig helt beträffande modeller. Modeller är deterministiska till sin natur. Verklighetens slumpvisa händelser kan av naturliga skäl inte finnas med i modellerna och den okunskap som är inbyggd i förutsättningarna påverkar utfallet. På kort sikt, alltså de närmsta dagarna eller veckorna i ett antagande om väder och vinds utveckling, är det mer rättframt att tala om prognoser än modeller för bedömning av väder och vind. Med satellitövervakning av vädersystem tillsammans med satellitbaserad temperaturmätning, kan man beräkna luftmassornas rörelsers hastigheter etc och på så sätt få en överblick över stora områden samtidigt. Men om man vill utsträcka tiden framåt med prognoserna mot en viss gräns där dessa börjar flyta, övergår prognoserna till att vara deterministiska och därmed har de inte längre något värde.

 28. Olav Gjelten

  Jag har alltmer börjat förstå att vi knappast bekämpar klimathotsteorin genom enbart upplysning. Helt oavsett vad exempelvis politiker, forskare, företagsledare med mera har för privat uppfattning i så skulle det lätt kunna liknas vid självmord för dem att uttrycka tvivel på klimatalarmismen. Politikern skulle få sin fallskärm samtidigt som han omedelbart skulle få gå. Forskaren skulle få sin kompetens ifrågasatt och kanske få pengarna till verksamheten indragna. Företagsledaren skulle tillsammans med företaget han/hon arbetar för demoniseras och troligtvis även bojkottas om så vore möjligt.
  Det politiskt korrekta i klimatfrågan är fullständigt överordnad allt som är sanning och rätt. Inte ens en liten tvekan är tillåten. Av den här anledningen har vi säkert en ännu längre väg att gå innan kampen mot klimathotsteorin är vunnen. Upplysning är nödvändig, men räcker så absolut inte.

 29. Olav Gjelten

  Föreställ er det teoretiska att FN i morgon skulle tillkännage att klimathotsteorin är felaktig av någon viktig orsak och att IPCC av den anledning läggs ner.
  Skulle det ens påverka Sverige och EU-ländernas klimatpolitik de närmaste åren?
  Här har man bestämt sig för att koldioxiden är en förorening som helt oavsett måste bekämpas.

 30. Guy

  Tyvärr tror jag att du har helt rätt Olav G # 29

  Man har satsat för mycket pengar och prestige. Dom måste kämpa till det bittra slutet om inte en hittils okänd bakdörr hittas.

 31. Bim

  Guy#30
  Jag tror det blir som med flyktingpolitiken, när statskassan töms i snabb takt så tar verkligheten över.
  Tråkigt nog får folk finna sig i att hamna riktigt djupt ner i den ekonomiska dyngan innan de får tillåtelse att kravla sig upp.
  Politikerna kommer ju att klara sig, men de kommer inte att ha något folk att styra över. De kommer att bli flyktingar till Canada, slänga sina pass, vifta med rödvita flaggor och säga sig vara från Danmark.

 32. Ingemar Nordin

  Viktigt meddelande på DNs åsiktstorg:

  ”Jag bröt mot lagen” … ”Vi måste bryta oss fria från beroende av fossila bränslen. Och det är bråttom. ”

  Moa Lindholm Aktivist, miljöstudent och föreningsaktiv som brinner för ekologisk och social hållbarhet.

  http://asikt.dn.se/asikt/debatt/jag-brot-mot-lagen-for-att-det-ar-brattom-nu/

  Tänk vad bra att de riktigt stora medierna ger plats åt sådana här tunga inlägg, och håller borta all kritisk granskning! 🙂

 33. Lasse

  OT
  Kolkraften diskuterades i riksdagen-men fick avbrytas pga olämpliga besökare som bla sprutade ketchup på riksdagsmedlemmar.
  http://www.di.se/artiklar/2016/5/24/brunkolsdebatt-fick-avbrytas-efter-tumult/

  Reklamen som följer med gratistittandet kan vara på sin plats 😉

 34. Thomas P

  Olav #29 ”Föreställ er det teoretiska att FN i morgon skulle tillkännage att klimathotsteorin är felaktig av någon viktig orsak och att IPCC av den anledning läggs ner.
  Skulle det ens påverka Sverige och EU-ländernas klimatpolitik de närmaste åren?”

  En mer relevant fråga i sammanhanget är väl hur du själv påverkas av att IPCC tillkännagett att AGW är ett hot? Eller är din inställning att det är helt OK för dig att ignorera IPCC men om IPCC skulle byta uppfattning vore det en skandal om inte alla på andra sidan omedelbart accepterade detta.

 35. Peter F

  Thomas P.
  Den mest relevanta frågan vore väl att när ska IPCC konstatera att frågan är avgjord och att IPCC därmed inte behövs längre och läggs ned, samt att det därmed är politikernas sak att handha frågan fullt ut, vilket ju var meningen från början oaktat vad vetenskapen säger.

 36. Peter F

  Forts 35. Det vore det ju alldeles underbara sättet för IPCC att komma från skammen.

 37. Thomas #34

  IPCC är ju främst en FN-byåkratisk konstruktion, och har som sådan ingen position. Men visst, många har uttalat sig i deras rapporter, långt färre i deras sk ’sammanfattningar’, och genomgående skriver de ju sina saker på sätt som är invecklade, ospecifika, inte inbördes konsistenta med varandra, och vad de skriver håller ju extremt varierande kvalitetsnivå och även i vilken mån (om någon) det är underbyggt med faktiskt vetenskap.

  Och dessa brister är ju extra påtagliga när det gäller detta sk ’klimathot’ som du menar IPCC skulle ha ’tillkännagett’. Vidare: Vad gäller själva A:et i AGW är ju den delen ännu mycket skakigare och (medvetet?) sammanblandad med allehanda andra företeelser. Dessutom nästan undantagslöst simulerade i någon vag fjärran framtid. Och det av modeller som har så stora och uppenbara brister att det är väldigt krystat att kalla detta för forskning eller än mindre vetenskap.

  Jag tycker absolut man skall förhålla sig till att ’IPCC säger’ än det ena eller andra, men efter snart tre decennier är det väldigt lite som pekar på att man skulle behöva beakta vad den byråkratiska processen faktiskt lämnar ifrån sig.

  Speciellt som ju i stort sett alla som hänvisar till IPCC och vad ’de säger’ förordar helt halsbrytande stollig politik med detta som förevändning, politik som inte ens om IPCC skulle ha rätt på varje punkt ens skulle kunna vara meningsfulla.

 38. Sören G

  IPCC har ju angett en osäkerheten till mellan 1,5 och 4,5 C vid en fördubblad CO2-halt. Det är väl egentligen detsamma som att säga att de inte vet någonting alls. Man sänkte f.ö. den nedre gränsen från 2,0 till 1,5 C.

 39. tty

  SörenG #38

  Den nedre gränsen har angivits som 1,5 ända sedan man yxade till skattningen 1,5-4,5 grader 1979. I AR4 höjde man minimigränsen till 2,0, men problemet är att det faktiskt har börjat forskas en del i ämnet på senare år (äntligen!) och i stort sett alla har kommit fram till värden under 2,0, och ofta under 1,5, så försiktigtvis så återgick man till 1,5-4,5 i AR5, vilket implicerar att klimatforskningen överhuvud taget inte har kommit någonvart på 35 år.

 40. Guy

  ”Vi måste bryta oss fria från beroende av fossila bränslen”.
  Moa Lindholm Aktivist, miljöstudent och föreningsaktiv .

  Hon och dom fyratusen andra som var där tog sig säkert dit cyklande eller bor dom alla där på promenadvägs avstånd?

 41. Thomas P

  tty #39 ”och i stort sett alla har kommit fram till värden under 2,0, och ofta under 1,5”

  Ibland får man ett intryck av att du kan något om klimatforskning, men så skriver du sådana här bottennapp där du visar att du ägnar dig åt rent önsketänkande där forskning som inte passar dig skall raderas bort ur folks medvetande.

 42. Thomas

  Är det många inlägg du har skrivit under senaste decenniet där du inte blandat in ditt eget önsketänkande?

  I stort sett varje gång du har velat prata om ’vetenskap’ eller ’forskingen’ har du ju försökt fylla det med sådant som absolut inte är forskning eller vetenskap.

  Kolla bara i ditt senaste inlägg där du försöker implicera att du själv både ’kan något om klimatforskning’ och dessutom i sådan utsträckning att du skulle kunna bedöma andras förmågor därvidlag …

 43. Håkan Bergman

  Guy #40
  Jag har inte sett att svenska media har rapporterat om att dom små världsförbättrarna också fick ett tåg att spåra ur. Den här gången slutade det lyckligt för tågpersonalen, men dom kanske inte ska känna sig alltför säkra på att lokföraren bromsar nästa gång dom ligger på spåret.
  http://www.sz-online.de/sachsen/kohlezug-entgleist-auf-kraftwerksgelaende-3397197.html

 44. BoE

  TP mfl
  Råkade snubbla över en fiktiv ”bekännelse” i ett helt annat sammanhang.
  ” You do understand, i´m sure, that I´m so darn clever – that sometimes I don´t really understand a single word of what I´m saying”.
  Tycker detta passar allt bättre in på vissa CAGW-förespråkande debattörer. Även här.
  Redan de gamla brunskjortorna söder om Östersjön visste att man aldrig skulle ta en sak-debatt om teknikaliteter eller fakta. All information skulle styras och hanteras med hjälp av ”specialister” på känslor och demagogi. Opponeneter skulle hållas kort och svältas ut eller straffas.
  Tror att många fler än jag ser paralleller inom dagens CAGW-cirkus sedan ett bra tag tillbaka!

 45. Staffan Algotson

  # 17 Börje
  Om CO2 halten i atmosfären har den effekt som artikeln påstår, hur är det då möjligt att växterna kunde ” dyka upp” på land för ca 500 milj. år sedan, då CO2 halten i atmosfären, enligt Robert Berners forskning låg på 4-5000 ppm. Hur kan dessa eminenta forskare förklara detta?
  Du undrar om näringsinnehållet i våra grönsaker, som har minskat. Detta beror på att de svenska jordarna är näringsfattiga. Vi gödslar med konstgödsel,NPK, kväve fosfor kalium.Vi människor behöver ytterligare ca 60 mineraler dagligen för att må bra.Våra växter suger upp dessa, om de finns. Om de inte finns, så ski-r våra växter i detta så länge som de får NPK. För ca 4-6 år sedan kunde man läsa i tidningarna att bönderna i Västra Götaland hade fått rekordskördar. Det mesta fick kasseras pga för lågt näringsvärde. Anledningen sades vara att det regnat vid fel tidpunkt, och det är ju möjligt eftersom det inte brukade vara så dåligt. Den stor boven i dramat är emellertid de återkommande istiderna, som har till följd att humuslagret( topsoil) blir väldigt tunt, och detta kan ingen konstgödsel åtgärda.
  Av de mineraler som fanns i de svenska jordarna för 100 år sedan, finns ca15% kvar.
  90% av den svenska spannmåls produktionen gå till djurfoder, vi exporterar spannmål av lägre kvalitet, och importerar av högre kvalitet, för att kunna baka.
  Att ge spannmål till nötkreatur är dessutom idiotiskt. De växer visserligen snabbare, men kvaliteten blir lägre, dessutom orsakar det lidande för djuret, eftersom syrahalten i våmmen stiger och kan orsaka inflammation i våmmen.
  Nötkreatur som äter sin naturliga föda;Naturbete på sommaren, hö/ ensilage på vintern, har förmågan att producera essentiella fettsyror- som är viktiga för våra hjärnor- av ungefär samma kvalitet som fisk och skaldjur.
  Det blev en lång utläggning för att tala om att jag inte köper forskarnas påstående. Som vanligt koncentrerar man sig på CO2 för att vara makten till lags.
  Uppgifterna i övrigt har jag fått från nätet.

 46. Kolbjörn

  Det är möjligt att det flaggats för den här boken tidigare, jag är ny på sidan så jag vet inte. I alla händelser är det en trivsam bok som går på tvärs mot alla klimatalarmismens domedagsprofetior.
  Alex Epstein – The Moral Case for Fossil Fuels
  http://www.adlibris.com/se/bok/the-moral-case-for-fossil-fuels-9781591847441

 47. Guy

  Håkan Bergman # 43

  Ingen fara fast lokföraren inte skulle bromsa. Dom vågar inte ligga på spåret. Bilden visar det tydligt. Typerna på bilden är klart och tydligt stigmän. I europa kalls dom stråtrövare, i USA heter det highway men eller bandits.

  Man ser det på maskerna dom har för ansiktet.

 48. Ann lh

  Kolbjörn!
  Först och främst välkommen hit och tack för tipset. Vi har haft boken The Moral Case fri Fossil Fuels uppe tidigare, men den är väl värd att flagga för flera gånger.
  Inlägget om boken heter, Klimatpolitiken och moralen, och om Du söker på den titeln högst upp på SÖK så kommer det upp. Fortsätt gärna med debatt kring boken på den här tråden.