Om IPCCs senaste alarmistrapport

Media går i spinn idag över IPCCs senaste rapport. De går alla i takt och kallar in de gamla vanliga ”experterna” för att ytterligare marknadsföra denna rapport.

Men vad handlar det egentligen om? Jo, för det första så är det inte en rapport om den fysiska grunden för huruvida en ökad halt av koldioxid orsakar en katastrofal uppvärmning. Utan det handlar om eventuella konsekvenser av en eventuell uppvärmning, d.v.s. det som Arbetsgrupp II inom IPCC jobbar med. För det andra så är det inget vetenskapligt dokument utan en politiskt framförhandlad sammanfattning, en Summary For Policymakers (SPM), av en kommande full rapport från IPCC.

Man bör också vara medveten om att när man pratar om 1,5-2,0 graders uppvärmning så är utgångspunkten 1800-talet, inte idag. Eftersom vi redan har upplevt c:a 1,1 grad sedan dess så handlar det alltså om 0,4-0,9 graders ytterligare uppvärmning. Eller hur varmt det skulle bli om du kör några mil söderut.

Nåväl, det har framförts oberoende undersökningar av uppvärmningens effekter, nämligen av NIPCC (Non Governmental Panel on Climate Change):

CCRIIc Fossil Fuels

Här är budskapet något annorlunda: ”In this new volume, 117 scientists, economists, and other experts address and refute IPCC’s claim that the impacts of climate change on human well-being and the natural environment justify dramatic reductions in the use of fossil fuels.”

Några resultat som rapporteras i deras sammanfattning för policymakers:

 • Fossila bränslen levererar billig, riklig och tillförlitlig energi som är nära förknippad med centrala faktorer för mänsklig utveckling och mänsklig välfärd. Det finns ett starkt positivt förhållande mellan låga energipriser och ekonomiskt välstånd. Ekonomiskt välstånd är i sin tur avgörande för människors hälsa och välfärd. Vind- och solkraft är oförmögna att leverera den prisvärda, rikliga och tillförlitliga energin som levereras av fossila bränslen.
 • Fossila bränslen kräver väsentligt mindre ytarea än förnybara energikällor, och sparar dyrbara vildmarksområde från exploatering. Energitätheten hos fossila bränslen gör det möjligt för mänskligheten att möta sitt behov av energi, mat och naturresurser, samtidigt som man använder mindre yta och sparar dyrbara vildmarksområden. År 2010 utnyttjade fossila bränslen ungefär samma yta som används för förnybara energikällor, men levererade 110 gånger så mycket kraft.
 • Effekten av fossila bränslen på miljön och människors välfärd är överväldigande positiva. Sexton av 25 identifierade effekter av fossila bränslen är netto-positiva. Åtta är osäkra, endast en är netto- negativ. Några av de identifierade effekterna är jordbruk, luftkvalitet, extrema väderhändelser, människors hälsa och mänsklig dödlighet.
 • Att minska användningen av fossila bränslen för att uppnå drastiska minskningar av koldioxidutsläppen skulle medföra enorma ekonomiska svårigheter. Att minska växthusgaser till 90 procent under 1990 års nivåer år 2050 skulle kräva en minskning med 96 procent av världens BNP, vilket minskar BNP per capita till 1200 USD från 30 600 USD nu. Per capitainkomsten skulle ligga på ungefär samma nivå som i USA och Västeuropa omkring 1820 eller 1830, före den industriella revolutionen

Länkar till både IPCCs och NIPCCs SPM:er finns här.

Här är några internationella reaktioner:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-08/scientists-call-for-2-4-trillion-shift-from-coal-to-renewables

https://www.thegwpf.com/most-uk-newspapers-ignore-ipcc-report-on-their-frontpages

https://judithcurry.com/2018/10/08/1-5-degrees/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Åke

  ”Human activities has caused 1,0°C of global warming since preeindustrial time” står i nya rapporten med en osäkerhetsintervall av 0,8-1,2 °C.
  För några år sedan sa man att huvuddelen av uppvärmningen sedan 1950 var antropogen ,dvs tex 0,37 °C av de 0,55 °C uppgång sedan 1950.
  Närapå en tredubbling ?

 2. Gunnar

  Jan-Åke jag reagerade på precis samma sätt när jag ögnade igenom rapporten.
  Det kan bara inte stämma !

  Samtidigt anger man att uppmätt ökning av globala medeltemperaturen är 0.87 grader högre än förindustiell tid för perioden 2006-2015. Den siffran verkar trovärdig tycker jag.

 3. Evert Andersson

  COP24 Katowice 2018 närmar sig med stormsteg. Går detta att tolka på annat sätt än att nu gäller det skrämma upp de tusental som kommer dit så att resultatet inte blir som Köpenhamn. Förmötet i Bangkok gick väl inget vidare verkar det. Och allt är Trumps fel.

 4. Eskil

  Nu kommer massmedia återigen fyllas med budskap om att ”jorden håller på att brinna upp”. Samma välkända personer kommer att erbjudas stort utrymme i massmedia av helt okritiska journalister för att sprida sitt budskap. De behöver inte heller riskera att besväras av motdebattörer som kan nyansera budskapet och ställa besvärliga motfrågor.

 5. Ingvar i Las Palmas

  http://www.cfact.org/2018/09/27/china-set-to-mine-as-much-as-400-more-million-tons-of-coal/

 6. Ingvar i Las Palmas

  Dataskandal!!
  http://joannenova.com.au/2018/10/first-audit-of-global-temperature-data-finds-freezing-tropical-islands-boiling-towns-boats-on-land/

  Kina!
  http://www.cfact.org/2018/09/27/china-set-to-mine-as-much-as-400-more-million-tons-of-coal/

 7. Sören G

  Fram till mitten av 1800-talet rådde den Lilla istiden. Under Medeltiden var det också en varmare period som hade avlöst den kallare Folkvandringstiden. (Varför lämnade man våra trakter under Folkvandringstiden; för att det var kallare då naturligtvis).
  En gång varje årtusende har det alltså varit en varm period som avlöst och avlösts av en kall period.

  Klimathotsalarmisterna gormar om att att ”klimatförändringarna har redan drabbat oss”. Hur då drabbat. Vi har ett bättre klimat nu än under Lilla istiden. Det kan dock snart bli kallare igen eftersom solen visar tecken på att gå in i ett tillstånd med svag solaktivitet. Under det s.k. Maunderminimat under 1600-talet var särskilt kallt. Någon koppling till koldioxid har inte kunnat konstateras.

 8. Gunnar Strandell

  Jag uppfattar rapporten som att det inte kommit fram några nya tecken på en pågående uppvärmning och man istället tar fram resultat från WG2, Working Group 2, som behandlar konsekvenserna av en tänkbar uppvärmning.
  Om det fortsätter i samma riktning kommer resultaten från WG3 att bli aktuella. Den innehåller åtgärder för att stoppa uppvärmningen och innehåller vid sidan av kärnkraft en rad av spektakulära åtgärder som är svåra att reversera. Det ger mig klimathotsångest.

 9. Sören G

  Judith Curry kommenterar:
  ”And then there is the goldilocks issue. Who would prefer the climate of the 18th or 19th century relative to the climate of the early 21st century?”
  https://judithcurry.com/2018/10/08/1-5-degrees/#more-24392

 10. Robert N.

  Undrar om inte lilla Greta snart kommer av myndigheterna att omhändertas.
  Psykisk misshandel och otillbörligt utnyttjande från förälder, anges i lagen som skäll för ingripande.
  Lilla Gretas mamma eldar på sitt stackars barns ångest i och med div. hetsiga uttalanden i media.

  LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
  Beredande av vård
  2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).

 11. Kjell Lindmark

  Varför inte utgå från snittet under innevarande interglacial för att jämföra huruvida temperaturen är högre eller lägre. Mätningarna startade från denna interglacial lägsta nivå efter förra istiden. Precis som om Lilla istiden erbjöd ”rätt” temperatur. Hela debatten utgår från felaktig startpunkt i mätserien, det ger ingen rättvisa. Slutsatserna att det går åt pipsvängen med några grader varmare klimat är felaktiga. Vi har haft varma och mycket mer varma perioder tidigare utan några ”tipping points” och dessutom med 20 ggr högre halt av CO2 i atmosfären. Alarmisterna framför sagor.

 12. pekke

  Sören G #9
  Det är den stora frågan som folk måste fråga sig.
  Var klimatet bättre på 1700- och 1800-talet jämfört med de senaste 50 åren !?

 13. Ivar Andersson

  #1 Jan-Åke
  IPCC brukar väl alltid en förstärkning på 3 gånger för att uppnå önskade resultat. Har inte mycket med verkligheten att göra men passar de klimathotsreligiösa.

 14. Joachim

  Herregud vilken frossa i klimathot och världen undergång om vi inte slutar existera enligt våra ”granskande” journalister på nyheterna. Snacka om faktaresistens.

 15. Svempa

  Klimathotsindustrins aktörer är rädda att pengaströmmen till dem minskar

 16. Eskil

  #14 Joachim

  Granskande journalister i klimat och energifrågan? Det kan inte vara lätt då vi har en journalistkår som med få undantag är naturvetenskapliga och tekniska analfabeter. Hur skall man exempelvis kunna granska energifrågan då skillnaden mellan energi och effekt samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra vida överstiger kompetensnivån?

 17. rale

  Nu kommer orkanen Michael som ett brev på posten för DN. Verkar dock missa New Orleans.

 18. Andersson

  Äntligen skall det bli lite varmare i slutet av veckan. Brittsommar! Det kanske kan dämpa min värsta klimatångest, fy fan för höst och vinter fy fan för vårt hemska svenska klimat!

 19. Jan-Åke

  Ja 2 och 13 precis så

 20. Ingemar Nordin

  Inlägget uppdaterat med länk till Judith Curry.

 21. Munin

  Det är häpnadsväckande uppgifter som klimatforskaren PhD John McLean avslöjat, när han som den första, gjort en ingående granskning av de temperaturdata som finns i HadCrut4. Databasen är tydligen bl.a. en av de viktigaste källorna för olika klimatmodeller. När det framgår att år 1906 representerade uppgifterna i databasen endast hälften av jorden och inte förrän runt 1950 nådde man 50 % i täckning av södra halvklotet. Med så lite data kan man inte räkna ut årliga medeltemperaturer för jorden i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. Underlaget är så svagt att det blir nonsensuppgifter. Ändå går IPCC ut med uppgifter där de påstår sig veta hur mycket temperaturen ändrats sedan mitten på 1800-talet. Sifferexercisen kopplad till den s.k. Parisöverenskommelsen är också baserat på detta. FN bör vara tacksamma över att McLean tydliggjort de allvarliga bristerna och faktafelen. FN har ju hoppat på klimatlarmståget, och det är förödande för den organisationen, när alla inser att larmet hör ihop med falska och oanvändbara temperaturdata. Nu har de möjligheten att stoppa det hela innan det gått för långt. IPCC är byggt på ett träsk av temperaturdata. Ingen tror på lögnare, som avslöjats, och det gäller även klimatlögnare. Dödsklockorna klämtar högre och högre för klimathotsalarmismen.
  Majoriteten av våra riksdagsledamöter har all anledning att dra öronen åt sig. Av ren självbevarelsedrift bör de distansera sig från klimatlarmsnojan och hålla klimathotsfanatikerna i riksdagen på armlängds avstånd. De har ju också en egen utredningstjänst, som kan förse dem med både Mc Leans rapport och NIPCC:s rapport. Om inte annat bör det gå upp för dem att pratet om konsensus i klimatforskningen är rappakalja.
  Även i Sverige löper vi risken att ha undermåliga data i SMHI:s temperaturserier och att de överdriver senare års temperaturnivåer. Detta har framgått genom de analyser och jämförelser som gjorts här i Klimatupplysningen. Mest påtagligt är det för Uppsalas temperaturserie, men också för Kirunas temperaturserie. Påverkan av värmeöar ser ut att betyda mycket. Det bör genomföras en ingående och oberoende granskning av alla temperaturstationer och hur de kan vara påverkade av expanderande värmeöar.

 22. Christopher E

  Aktuellts nyhetssändning hysterisk ikväll med 1,5-gradersångest och massvis med inbjudna ”experter” som givetvis inte var klimatforskare.

  Men rekordet var i klassisk SVT-anda där man lyckades göra ett reportage om kusterosion i Monrovia, Liberia. Lika stolligt som tidigare försök i genren från Vietnam, Louisiana mfl platser. En okritisk och okunnig reporter som förfärades över att ”klimatförändringen” äter upp delar av Monrovia. Verkar ju direkt otroligt att höjd havsnivå skulle åstadkomma detta på så kort tid som påstods. En snabb koll visar inga extrema havsnivåhöjningar i den delen av Afrika.

  Så man får själv göra den bakgrundskoll som SVT varken kunde eller ens troligen ville göra. Det gick fort:

  https://frontpageafricaonline.com/news/2016news/illegal-sand-mining-ruining-coastal-communities-in-liberia/

  Illegal sandtagning. Ett vanligt problem i u-länder med bristande kontroll och korrumperade myndigheterna som skor sig själva. Sand har blivit en eftertraktad vara som betalar allt bättre.

 23. Ulf

  Om folk bara kunde stanna upp och tänka en smula logiskt. Vad är sannolikheten för att Harmageddon inträffar for att jorden värms upp med en halv grad? Ja menar tänk till, det förstås inte göra annat än marginell skillnad.
  Men det är positivt att marginalerna blir snävare hela tiden för koldioxidfobikerna. Ska bli spännnde och se om folk fortfarande är med på fobitåget när de blir hotade med 0,1 grader. När blir tummetotten tillräckligt liten för att folk ska tänka ett varv extra på vad det är för religion de dyrkar?

 24. Ivar Andersson

  #23 Ulf
  ”Om folk bara kunde stanna upp och tänka en smula logiskt. ” Jag håller med dig.
  Sunt bondförnuft är en bristvara. Ingen med sunt bondförnuft kunde tro på uppgiften att Kirunas temperatur hade ökat med 3.4 grader.

 25. Carl-Johan Fabritius

  Det är ju inget märkligt med den temperaturstegring på 1 grad sedan lilla istiden. jorden har återhämtat sig litet men återhämtningen har blivit på hälft. Nedkylningen började efter den varma medeltiden och jorden har inte ännu nått samma temperatur den hade då, tyvärr. På medeltiden var allt bra på jorden , djuren och växtligheten frodades. Ingen katastrof . Varför är det nu så katastrofalt om jorden skulle bli lite varmare? Tyvärr kommer temperaturen att sjunka, helt oberoende av vad vi gör.

 26. Sören G

  IPCC-rapport tonar ner risken för extrema väderhändelser.
  https://principia-scientific.org/new-un-climate-reports-puts-dampener-on-extreme-weather-claims/

  Men: ”However, the report’s authors warned that future warming could exacerbate extreme weather and hurt the global economy.
  The report’s authors also claimed extreme weather had already increased, contrary to much of their own evidence.”

  Man måste alltid ha med en varning att i framtiden då…

 27. Ann lh

  # 26 Sören G, är det inte så att inställningen till extremväder har ändrats. Med ökad temperatur mindre skillnad mellan polerna och ekvatorn och mindre extrema fronter. Eller hur? Därför är det nu viktigt att poängtera att extremväder har minskat ….

 28. Sören G

  #27 Ann lh
  Enligt alarmisterna blir det fler och värre stormar trots att fysikens lagar säger att stormar beror på temperaturskillnaden mellan luftmassor. Blir Jorden varmare så är det de högre breddgraderna som blir varmare och därmed mindre temperaturskillnader.
  Tropikerna blir förmodligen inte varmare. En naturlig termostat med dagliga åskväder håller temperaturen inom snäva gränser varför tropiska orkaner inte bör bli värre.
  Helt avgörande för alla förutsägelser är dock vad klimatkänsligheten för koldioxid är.

 29. Kent B

  Om man kollar på äldre globala mätningar (1880-1980) och sedan lägger till UAH satellitmätningar så får man att temperaturen från 1880 till nutid bara ökat knappt 0,7 grader samt att dagens temperatur bara är ca 0,25 grader varmare än den var på 1940-talet

 30. Ingemar Nordin

  Sören G #26,

  IPCC tonade ned risken för extremväder redan i sin rapport från 2013:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/06/extremvaderhotet-nedtonat/

  Det är väl bara det att vi aldrig får höra sådana saker i media eller av de politiska partierna. Skräckvisioner om extremväder är nämligen betydligt viktigare än sanningen.

 31. Ulf

  Man behöver inte vara särskilt insatt i naturvetenskap för att känna igen en bluff på långt avstånd. Allt man behöver kunna är att avlösa en termometer, känna till människans natur och vara något så när bevandrad i historia. Att temperaturen ökar en halv grad till vad skulle det göra? Ja vad har det åstadkommit för jorden tidigare?
  Tycker desperationen påminner mycket om slutet på istidshotarna även de gick över till att hota med extremväder fast på den tiden var forskningen fri och de motbevisades omedelbart.

 32. LarsF

  Hittade en IPCC rapport från 2013 om tillförlitlighet och osäkerheter i utsagor:
  https://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar5-science-basis/l-3/6-uncertainties-climate-change.htm

  Lägg märke till mängden ”low confidence” och ”uncertainty remain large” i dessa punkter.
  Det finns hela källdokumenten där också.

  Så hur man navigerar genom allt detta och kommer fram till tvärsäkra slutsatser vet jag inte – i alla fall om man lyssnar på SR hur det presenteras. Ville dela länken i alla fall innan jag tragglar igenom dessa dokument.

 33. Sören G

  På SHMI:s hemsida finns en länk: ”Bli vår nya klimatobservatör”.
  Väderobservatör är vad det handlar om. Klimat kan inte observeras, bara beräknas för en 30-årsperiod (minst 30 år).

 34. Håkan Bergman

  Nu kör vi ett varv till.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/lovin-obegripligt-att-flera-lander-vagrar-prata-om-klimatsatsningar/

  ”– Jag tycker att det är obegripligt när planetens hela existens står på spel.”

  Det är möjligt, nej nog säkert, att reportern nickar instämmande, Men hur kan man tro att såna här extrema överdrifter ska fungera långsiktigt? Är det inte dags att det här stimmet släpps ut ur guldfiskskålen och får chansen att träffa lite vanligt folk, ett sånt här språkbruk kan ju bara växa fram i subkulturer strikt isolerade från omgivningen?

 35. Ulf

  Svar 34
  Frågan har kommit i självsvängning nu. Massvis av folk är beroende av att koldioxidteorin stämmer för sin utkomst skull. Många kommer därför att försvara den med näbbar och klor. Det blir oerhört svårt att komma runt detta om man inte gör som amerikanarna och röstar på en Trump. Men då får man allt annat på köpet också.
  Tyvärr verkar det vara enda sättet.

 36. Andersson

  Kanske utanför ämnet men är Johan Rockström Miljöprofessor? https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljoprofessorn-man-kan-inte-lasta-klimatomstallningen-pa-individen.
  För egen del saknar det betydelse om han är professor eller inte eftersom jag totalt tappat respekt och förtroende för akademiker bortsett från de vetenskaper som bevisligen levererat resultat t,ex inom fysik och kemi som möjliggjort elektronik, DNA-teknik mm.

 37. L

  #36, Rockström fick någon slags Professur för ett par år sedan som har mer med hans chefsskap än utbildning att göra. Däremot är han långt ifrån någon ”ledande klimatforskare” som SVT envisas med att säga, han är inte mer klimatforskare än du och jag. Däremot är han en aktivist som sätter snurr på en massa pengar i klimatets namn…

 38. Ragnar Bernstein

  Som jag ser det så går det inte att föra en diskussion om klimatet överhuvudtaget.. Motargumentet- IPCC sammanställer tusentals rapporter och 97% av alla vetenskapsmän är överens,så om du tror att du vet mer än alla dessa så kan vi avsluta diskussionen här -kommer direkt. Och du blir betraktad som stollig.De vetenskapsmän som man hänvisar till är IPCC.
  Problemet är att IPCC inte är en objektiv organisation. På sin egen hemsida skriver de i ”Principles Governing IPCC work” , Paragraf 2 att deras roll är att jobba med ”human-induced climate change” . Det är ingen hemlighet. De ska studera AGW ,inte ifrågasätta den.
  Hur får man media och sedan politiker att förstå detta? Det anser jag är nyckeln till att få igång en vetenskaplig diskussion. Så länge media och politiker är övertygade om att IPCC är en objektiv organisation är det utsiktslöst att få till en debatt.
  Kanske ska man inte ge sig in i detaljdiskussioner utan koncentrera sig på att påpeka att IPCC bara är en partsinlaga. Det skulle naturligtvis behövas en opartisk organisation med samma tyngd som IPCC för att få till en balans. Var kan den finnas?

 39. LarsF

  Postade fråga i fel artikel, här skall det vara:
  Kollade en graf från Curry med röd 10 year moving average with 95% uncertainty range – vad tusan betyder det?

  Är det är spread de talar om, att spridning av enskilda mätvärden är spridda kring medelvärdet.

  Brukar man inte använda standardavvikelse för sådant????
  Det är väl vedertaget matematiskt för en population menar jag.

 40. Pingback

  […] insatta läsarens tålamod med att gå igenom kritiken mot det klimatvetenskapliga underlaget. Den kritiken är välkänd för KUs […]