Om havens roll

”Uppvärmningspausen” är verkligen ett spöke som plågar ”den etablerade klimatvetenskapen”, d.v.s den modelltroende delen. Nu senast är det en artikel av Chen och Tung som istället för att som de flesta andra skylla på Stilla Havet har kommit fram till att det kan vara Atlanten som spelar huvudrollen. Judith Curry ger en bra sammanfattning av artikeln.

Att haven spelar en stor roll tycks dock vara alltmer ofrånkomligt, och det blir allt svårare att bortse ifrån att haven kan ha spelat en större roll än vad IPCC velat medge även för ”den unikt snabba uppvärmningen mellan 1980 och 1998”.

Hur som helst, så kan jag bli nästa nostalgisk när jag minns mina egna tankar för kanske 30 år sedan. Det var när Lorenz-attraktorn och kaosteorin hade blivit heta även inom matematiken. För min del var det skillnaden mellan varma och kalla somrar som jag funderade över. Min grundkänsla då var att atmosfären är alldeles för opålitlig, det går inte att använda atmosfäriska data i maj för att förutsäga hur sommaren kommer att bli.

Men kunde det finnas något annat som gav en bättre möjlighet till förutsägelser?

Den bild jag hade var att det uppstår lågtryck ute över Atlanten söder om Island och de kommer att dra österut. Ibland har det legat ett stabilt högtryck över Skandinavien som skickade lågtrycken i en nordligare bana så att inte bara Skandinavien utan också stora delar av Europa fick en skön sommar. Sådana somrar kunde dock ibland vara riktigt dåliga i nordligaste Skandinavien.

Idag talar man ofta om jetströmmarna som styr allt ”uppifrån” men dem visste jag då ingenting om. Det jag tänkte  då var istället att medan ”typisk lufthastighet” (vid mark- eller havsytan) verkar vara c:a 5 m/s så är den typiska hastigheten för vatten snarare 1 m/s (åtminstone vid ytan). (Möjligen är det så att medan luften rör sig fortare på högre höjd sjunker hastigheten i haven vid större djup, så att djupvattnet rör sig med hastigheter om dm/s.)

Hur som helst, så fick jag för mig att om man ville förutsäga ”väder” mer än högst två veckor framåt så var det först och främst ”värmefördelningen  i haven” som man skulle ha som data. Längre än så kom jag inte då, men när jag på allvar fick höra om El Niño kände jag att det var den typen av information som man skulle behöva.

Ibland kan jag få för mig att det egentligen var synd att väderprognoserna hade blivit så bra så att meteorologerna tyckte att de borde kunna användas bättre, för att även om det väder  som de ”räknade ut att det skulle bli om en månad” inte alls stämde med vad som hände – så var det ju ändå ”ett möjligt väder”. Kunde man inte använda alla dessa ”möjliga väder” på något sätt?

Det är kanske t.o.m. så man gör, fastän man anger ”nya startvärden” (läs: något varmare) när man räknar ut ett ”möjligt väder” om 10 eller 20 år.

Och därmed vill jag återvända till haven och deras roll, men även om det är de tropiska haven som styr mycket av vädret, så tänkte jag kosta på mig en helt amatörmässig fundering kring polarhaven. Anledningen är att den s.k. termoklinen anses vara en effektiv spärr mellan djuphav och ythav så att det är främst där termoklinen ligger vid ytan som den blir lätt att passera.

Det intressanta med polarhaven är då att de är ligger is på dem under en del av året medan de är isfria ”under resten av året”. När isen väl ligger där är väl den viktigaste effekten att den under ”våren” innan den smält reflekterar infallande solljus något bättre än vad vattnet skulle göra.

När vattnet väl är isfritt så sker det en hel del värmeutbyte med atmosfären. Varmare luft som kommer ifrån lägre breddgrader kyls medan kallare luft från polerna värms på vägen mot lägre latituder. Eftersom vattnets värmekapacitet är så mycket högre än atmosfärens så påverkas havet mindre av passerande luft än vad luften påverkas av havet.

Förutom ett utbyte av värme mellan luft och hav så bör det också ske ett upptag av koldioxid. (Eftersom luftens innehåll av koldioxid inte beror av temperaturen så bör luft som kommer ha mer koldioxid än den skulle ha vid jämvikt med vattnet, vilket innebär att det är i kalla vatten som koldioxiden går ner i haven.)

De riktigt intressanta perioderna är naturligtvis själva frysningen och själva smältningen. När det fryser så avges det mycket värme som huvudsakligen avges till atmosfären, men som också begränsar avkylningen av vattnet. Det som också sker är att havet under isen blir saltare (eftersom isen innehåller mindre salt än vattnet) och tyngre och därmed kan sjunka. Såvitt jag förstår är detta den huvudsakliga transporten av koldioxid ner i djuphavet.

(Att luftens koldioxidhalt brukar vara som högst i maj-april och sedan sjunker fram till september brukar ofta förklaras med att fotosyntesen på norra halvklotet är som intensivast då, men det faktum att det också är den tid när södra halvklotets alla hav svalnar och därmed kan ta upp mer koldioxid borde medverka till den effekten.)

När det gäller den ursprungliga funderingen på om det skulle kunna finnas någon information som skulle kunna användas för att förutsäga vilken bana de lågtryck som bildas över Atlanten kommer att ta vet jag inte mer om nu än då, det jag däremot blir alltmer övertygad om är att även om yttre faktorer som förändringar i halter av växthusgaser eller av solstrålningens intensitet, på lång sikt kan påverka jordens klimat så är dessa processer oftast så långsamma att de inte märks under ett människoliv.

Det som däremot verkligen märks är när olika rörelsemönster i haven förändras så att värmefördelningen mellan hav och luft eller mellan luften på olika håll i världen ändras.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  På polarhaven lägger läger sig isen allt bredare och tjockare !

  Isrekord i Antarktis:

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

  I Arktis så har den tjocknande isen motsvarande en yta av Alaska växt till sig på två år:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2738653/Stunning-satellite-images-summer-ice-cap-thicker-covers-1-7million-square-kilometres-MORE-2-years-ago-despite-Al-Gore-s-prediction-ICE-FREE-now.html#ixzz3BvoRcDxn

  No thats what an inconveniant truth really looks like 🙂

 2. Slabadang

  Har någon en miniräknare?

  Hur många tusen Manhattan går det på ett Alaska? 🙂

 3. Gunnar Kjelldahl (C)

  ”Uppvärmningspausen” är en illusion som är skapad av de som inte vill se sanningen i vitögat. Allt sedan den globala uppvärmningen till följd av ökande utsläpp av växthusgaser tog sin början för ett sekel sedan, har temperaturökningsperioder följts av utplaningar, som åter har följts av brantare ökningar. På grund av alla naturliga variationer är alla klimatforskare och meteorologer ense om att klimatförändringarna måste ses i perspektiv av minst flera årtionden för att man ska kunna dra slutsatser om trender.

  Världshaven är ett enormt energilager, med förmåga att lagra många gånger den värmemängd som landbacken och atmosfären kan. Det har under mycket lång tid varit känt att de s.k. ENSO-fenomenen i Stilla havet under perioder av flera år kan påverka jordens medeltemperatur, uppåt och nedåt, från den långsiktiga medelkurvan. Andra fenomen som påverkar temperaturen kortsiktigt är vulkanutbrott, solaktivitet, m.m.

  Det som är påtagligt är att det under en mansålder förevarit flera perioder av ökande temperatur, och flera perioder av utplaningar, men ingen period av minskande atmosfärstemperatur. Det ger att vi kan dra ganska säkra slutsatser om att det faktiskt pågår en uppvärmning av vår planet. Att den uppvärmningen sammanfaller med vår ständigt ökande förbränning av kol under 150 år är knappast en tillfällighet.

  Sedan kan man alltid ifrågasätta hur snabbt detta händer, och vilka kort- och långsiktiga effekter det får för oss. Där är inte heller forskarna helt överens. Efter den dramatiska höjningen under 90-talet var det många forskare som trodde att processen skulle accelerera snabbare än vad vi nu kan se att den har gjort. Förnekelsen och konspirationsteorierna om politikerna som skapare av klimathotet tycker jag dock är ovärdigt seriösa debattörer.

 4. Kenneth Mikaelsson

  Bara en liten undran…. hur i alla glödheta kom du att bli antagen i centern??????
  eller är det en respons på ett saknat trettiotal och saknaden av rashygien som ställer till det för dig..
  Jag menar är det inte en dyrkan av nas***men så är det en dyrkan av Miljö fac***men..
  nått j**a fel på dig är det ju bevisligen….

 5. Bjorn-Ola j

  #3 Gunnar

  Du slår in öppna dörrar.
  Ingen här förnekar väl att vi långsiktigt har en uppvärmning. Det är hastigheten på den som är det intressanta.
  Kan du se en trend på accelererande uppvärmning som sammanfaller med våra utsläpp av koldioxid?
  Inte i uppvärmningsperioderna, men själv funderar jag på om man kan se det i uppvärmningspauserna. De tidigare hade en fallande temperatur, det verkar inte dagens ha.

 6. Christopher E

  #3 Gunnar Kjelldahl

  Det är att förstå behovet av att försöka vifta bort misslyckade prognoser för en som satsat på klimathotskortet. Ditt stora misstag i din djupa tro är förstås att uppvärmningen började för drygt hundra år sedan med fossilbränsleepoken.

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/09/loehle_v_fig1.png

  Blden är Loehles klimatrekonstruktion som till skillnad från hockeyklubban inte använder trädårsringar. Hur mycket fossilbränsle brändes 1600-1800, menar du? Eller av våra medeltida förfäder 500-1000? Eller i vår tid, varför är uppvärmningen snabbare i början 1900-talet än mot slutet, trots att mindre än 10% av våra utsläpp skett då?

  Att politikerna uppfunnit klimathot hävdar vi inte, men att de överdriver det och larmar för att göra politiska poänger ser vi dagliga och närliggande exempel på… 😉

  Någon valvinnare i pågående val i Sverige är det knappast. Valet handlar om andra frågor. Till och med här i ett av världens mest hjärntvättade klimathotsländer finns klara tecken på att folk tröttnat på klimattjatet och hot som aldrig levererar, trots försök att falskeligen skylla både skogsbränder och översvämningar på klimathotet.

 7. Lasse

  #3 Gunnar K (C)
  Du har envist påpekat vikten av att reagera på uppvärmningen.
  Om du vet att denna nu inte är lika stor som tidigare antagits (på grund av periodicitet via haven-något vi inte kan påverka) och att CO2 effekten till stor del redan är i avtagande pga logaritmikens lag är du då villig att tona ner kraven på åtgärderna?
  Om inte -är du då inte lite stel i din tankeförmåga?
  Vi har en värld som har långt kvar till det perfekta samhället. Klimatfrågan är inte den viktigaste för detta -tvärt om!

  Utmärkt Sten-haven styr och vi styr inte dem!
  Arktis isar börjar nu snart växa igen. På Grönland är smältsäsongen över med normal avsmältning: 275 mm accumulerades i år! Det ger underlag för kalvningar!
  http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/

 8. Kenneth Mikaelsson

  http://iceagenow.info/2014/08/australian-bureau-meteorology-caught-red-handed-manipulating-temperature-records/

  Ska gräva lite mer i detta men har en stark känsla att det är endemiskt ….

 9. Bim

  Gunnar Kjelldahl (C) # 3

  Snälla, ge mig en uppgift om hur mycket jordens medeltemperatur höjts sedan 1998.
  Vad jag vet är medeltemperaturen höjd med 0,78 grader sedan 1850 talet.
  Hundra delarna kan du strunta i. Men jag vill faktiskt veta vad du bygger dina påstående på.
  Kan du inte det så tycker jag du skall sluta att tjafsa om klimatkatastrofer. du framstår ju bara som en nyttig idiot i centerpartiets tjänst. En som aldrig i livet skulle börja tänka självständigt.

 10. Thomas P

  Christopher #6 Att du bara orkar hänvisa till den där rekonstruktionen av Loehle:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/past-reconstructions/

 11. Kenneth Mikaelsson

  http://wattsupwiththat.com/2014/08/30/michael-manns-special-purpose-hockey-stick-filter-has-been-exposed/

  Kanske skulle hänvisat till denna eller hur TP…..

 12. Daniel Wiklund

  Gunnar K borde ha blivit predikant(om du inte redan är det). Såg ett tv-program häromkvällen om vulkaner. Bl a om Vesuvius, och om en vulkan som finns under stora delar av Afrika, den(liksom Vesuvius) kommer att skriva om kartan(liksom vulkaner och jordbävningar gjort flera ggr förut) när den har utbrott, och du skriver att vulkaner har kortsiktig påverkan på temperaturen. Den dagen Yellowstone park har utbrott kommer den nog att påverka temperaturen mer än kortsiktigt. Men du Gunnar K verkar ju ha gudomliga insikter, vet vad som ska hända i framtiden. Fortsätt med dina predikningar och du kommer att se till att Centerpartiet tappar ännu mer röster.

 13. Daniel Wiklund

  Du Thomas P som brukar ha synpunkter på det mesta som skrivs här, vad tycker du om Gunnar K-s inlägg?

 14. Peter Stilbs

  Här är lite läsning för Gunnar Kjelldahl(C) …http://wattsupwiththat.com/2014/08/30/the-arctic-sea-ice-spiral-of-death-seems-to-have-reversed/

 15. Sten, även om ditt resonemang är amatörmässigt, som du själv skriver, har vi nu förslag på två väsentliga regulatorer av klimatet och koldioxiden. Den första vi lärde om här på TCS är den tropiska konvektionen som ger klart väder på förmiddagen och lågt albedo, samtidigt som det ger mulet väder högt albedo och vattenkylning på eftermiddagen.
  Nu har vi alltså även en polskiftande värme- och CO2-transport som också tycks samverka i viss mån med växternas CO2-reglering.
  Ska bli intressant att se när IPCC redovisar att de tagit med dessa fenomen i sina modeller och naturligtvis hur de viktar olika inverkan.

  Centern blir nog inte bättre än Kjelldahl & co. Lena Ek och C kom på tal i denna tråd i min blogg.
  http://www.frihetsportalen.se/2014/08/hard-strid-vantar-i-senaten/#comments

 16. AG

  #3 Du talar inte inför troende nu. Läs IPCC AR5 WG1 (http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf).
  Sluta sedan med ditt nonsens. Det har tidigare INTE förekommit en lång temperaturplatå (13-17 år) i den moderna tempserien utan att andra fenomen har varit närvarande (vulkanutbrott m.m). INGA stora vulkanutbrott under Hiatus. Dessutom har CO2-utsläppen aldrig varit större, ändå ser man en tempplatå. Du säger att naturliga fenomen är kända, javisst, men INTE storleken. INGEN hade räknat med att den naturliga variationen helt skulle stänga av den förmodade/modellerade tempökningen. Då kommer nästa fråga. Om den naturliga variationen kan helt motverka den antropogena så borde den också kunna förstärka i den andra riktningen. Det betyder att alla modeller, som ju bygger på att antropogena faktorer ska vara helt dominerande, har fel. Verkligheten har ju visat att det är så också. Läs nu om Hiatus i IPCC.

 17. AG

  #3 Ta en titt på denna ”illusion”
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/03/clip_image002.png

  Bygger på satellitmätningar (RSS) så slipper man fundera över bias från marktermometrar. Det är dock likadant för alla tempserier. Allt mellan 13 -17+ år kan man utläsa. Sannolikheten för att detta ska inträffa enligt modellkörningar (som din dogm helt hänger på) är mycket låg. Någonstans runt 3-4%. Det räcker att temp.platån fortsätter c.a 2-3 år till, så måste man ompröva AGW-hypotesen. Vissa menar att det är dags redan nu. (Inom vetenskapen). Man har delvis redan gjort denna anpassning genom att sänka klimatkänsligheten med c.a 30% genom en s.k ”expertbedömning” (se IPCC AR5 WG1). Din propaganda funkar inte längre. Det är inte 2007 (Peak-Alarm)

 18. Låter mer än bara lite ansträngt i mina öron. TP drar upp en RealClimate-post(*) från pre-ClimateGate epoken i syfte att stötta vår tungmålstalande centerpartist. Troligtvis i förhoppningen denne (återigen) blir ’imponerad’ av dylik pseudovetenskaplig lingo den inte alls begriper.

  Kanske funkar det på Gunnar Kj,

  Som kuriosa kan nämnas följande passage:

  Issue 5: Validation
  … There’s a good discussion of these issues [validation] in two recent papers in Climatic Change (Wahl and Amman, 2007; Amman and Wahl, 2007) in relation to the original Mann Bradley & Hughes papers

  Dels är hela posten en hit-piece på Loehles arbete, tydligt redan vid en ytlig genomläsning. Men sen framgår där ju (närmast) övertydligt vems rekonstruktion(er) man vill hålla upp som egentlig kvalitetsstandard. Och även försöken (av Wahl/Amman) att få dessa att passera ngn slags ’validering’ är en hel klimatforskningsfabel på helt egna meriter. Väl värd att läsa för att få en inblick i hur kapad/korrumperad IPCC-processen blivit av aktivister.

  Det är också värt att påminna alla om att TP har försvarat Mann och alla dennes felaktiv- och tokigheter in i det bittersta. Men så kan det ju bli när man benhårt surrar fast sig vid en spillror av en hockeyklubba man hoppades egentligen var masten av den tyggaste skutan …

  (*) Man får komma ihåg att den propagandasajten lanserades med två syften: Som en del i PR-kampanjen av Al Gores larviga katastroffilm, samt för att försvara Manns hockeyklubba som redan från början såg väldigt tvivelaktig ut, men nu började utsättas för skarp granskinng och kritik.

 19. Gunnar Kjelldahl

  Inte för att du svarar men det är värt att påpeka att ditt påstående
  ”Uppvärmningspausen” är en illusion som är skapad av de som inte vill se sanningen i vitögat.”
  är precis vad du själv tycks förakta, dvs en förnekelse. Peter har ju redan länkat till IPCC och så har även jag gjort i andra trådar där du försöker förvilla på samma vis som nu.
  Forskarna och IPCC ser inte detta som en illusion, de är istället mycket intresserade av vad som kan ha orsakat bristen på uppvärmning. Du går helt enkelt emot vetenskapen när du gör ett sådant yttrande, förstår du verkligen inte det?

 20. Gunnar Littmarck

  Den dag man ersätter det antiintellektuella ”medeltemperatur” med jordens utgående strålningsenergi relativt ingående, så kommer klimatdebatten flyttas från politik till där den hör hemma, fysik.

  Eller hur TP?

 21. Göran Å

  #3
  Blir bara alltmer innerligt trött på alla som påstår att ”den globala uppvärmningen började för ett sekel sedan” alternativt någon gång runt 1850. Tanken att jorden haft växlande klimat kan föras tillbaka till istiden, som var en upptäckt som man gjorde genom att observera hur glaciärerna hade smält undan. Det skedde i början av 1800-talet och Louise Aggasiz lade fram sin glaciationteori 1840. När vår energiförsörjning fortfarande var till 90-95 % förnyelsebar.

 22. Gunnar Littmarck

  #21
  Den mest potenta förnyelsebara energin i vårt lilla universum av kanske oändligt många är kärnkraft från toriumcykeln och eller urancykeln.

  Detta för att visserligen vår lilla sol bara kommer bilda grundämnen upp till kol då den exploderar, men stora kortlivade solar med upp till 20 miljoner års livslängd bildar upp till torium och uran, vilka grundämnen därför ökar allt mer i Mare Üniversus.

  Märk dessutom att jag beräknade värdet i svenskt kärnavfall med dagens energipriser och kostnaden för Indiens första reaktor i landets andra nukleära energiprogram.

  Fyra gånger den norska oljefonden.

  Denna väg avfärdar dagens energi och klimatpolitik samt motivet att beskatta energi högre än annan bevisligen mer miljöbelastande konsumtion…

  Därför skulle min energipolitik flytta makt från politiker till medborgare och näringsliv, vilket givetvis motarbetas av skattefinansierade beslutsfattare såväl som deras dibarn skattefinansierade NGOer.

  Nu svänger allt fler och i morse såg jag att även Per Kågeson gjort en U-sväng.

  Startar debatten nu, så kommer inte MP hinna svänga och därmed en gång för alla hamna utanför svensk riksdag.

  Yes We Can!

 23. Kjelldahl #3, du skriver:

  Efter den dramatiska höjningen under 90-talet var det många forskare som trodde att processen skulle accelerera snabbare än vad vi nu kan se att den har gjort

  följt av:

  förnekelsen och konspirationsteorierna .. är ovärdigt seriösa debattörer.

  Men nu är det ju du som är i närmast total förnekelse! Där finns ingen ’acceleration’ alls, än mindre någon accelleration som ökat eller ngn process som ’accelererat snabbare än vad vi nu kan se’!

  Vad är det för tomt prat Gunnar? Vad vi har sett är en retardation (inbromsning) och dessutom en kraftig sådan, så kraftig att processens ändring mycket väl kan sägas ha upphört (eller iaf helt stannat av under nu ~1½ decennium). Frågan kan tom ställas ifall den har reverserat (även om sådant är för tidigt att säga och man inte bör försöka profetia om).

  Nej du, det vi ’har sett i vitögat’ nu under snart 1½ decennium är kopiösa mängder av allt mer osammanhängande svammel, från ’experter’ som allt mer ansträngt söker med ljus och lykta efter allt mer bisarra och osammanhängande bortförklaringar, och vars ’poänger’ i allt större utsträckning bara bygger på semantiska konstruktioner och rent ordvrängeri.

  Lustigt nog emedan de påstår att det är dom som står på ’vetensakapens sida’ eller tom tror sig tala för den, men som inte ens begriper innebörden av enkla begrepp som ’acceleration’ …

  Man tar sig för pannan!

 24. Lars W

  Gunnar Littmarck #22

  Välkommen tillbaka!

 25. Sigge

  #9 Bim

  Mellan 1998 och 2011 har globala medeltemperaturen ökat 0,13 grader om man använder 5-årsmedeltal.

 26. Gunnar Littmarck

  Lars W, jag är snart borta igen, men tack, ska leka med TP ett tag, åtminstone till valet.

  Hur tänker du förbereda dig på den leken TP?

  Det finns ett mesigt alternativ som jag inte tror dig min vän om.

  Bättre fly än illa fäkta.

 27. bom

  #24 Instämmer – dags att slakta den gödda kalven! Välkommen tillbaka Gunnar L!!!! 🙂

 28. Ann LH

  Instämmer med Lars W , välkommen tillbaka Gunnar Littmarck!

 29. bom

  #26 Var snäll och kör Kjelldahl genom strimlaren samtidigt!!

 30. Björn

  Jag vill säga att ”uppvärmningspaus” är ett konstruerat begrepp som används i avsaknad av argument för en utebliven global värmeökning. Oavsett havens värmeackumulering, så minskar den och ökar i takt med solens över tiden variabla inflöde av energi. Detta är den enda energikälla som värmer vår planet. Vårt interna klimatsystem har den fördelen att värmen fördelas jämnare på grund av haven och i sig kan bara hav och land utstråla den energi som har tagits emot. Här kommer den verkliga illusionen in, tron på att antropogen CO2 är den drivande faktorn av klimatet. De som tror på detta har aldrig förstått att även CO2 måste bestrålas med solenergi, för att över huvudtaget märkas. Oavsett om kosmisk strålning modulerar molnigheten, eller om de planetära förhållandena sakta förändras, eller om solen i sig varierar sitt energiutflöde, så är det detta variabla flöde från solen som bestämmer vårt interna klimatsystem. Detta är den primära faktorn i vårt interna klimatsystem och alla andra faktorer är underordnade eller med andra ord, sekundära, vilka ej i betydelse kan dominera den primära solfaktorn. Vi har alltså nu en avstannad uppvärmningstrend, just därför att solfaktorn minskar sitt inflöde av energi.

 31. Gunnar Littmarck

  #30

  Obs ” jordens medeltemperatur har noll och nix med energibalansen att göra.

  Gammal retorik av mig;

  Alla som har gymnasiekompetens i fysik kan låta månen rotera så snabbt att inga ytor får mer än 1C i temperaturskillnad genom termisk tröghet och då finna att månen skulle ha högre medeltemperatur än jorden…

  O.K. Månen har 0,12 i albedo och jorden 0,29-0,30 men det visar att medeltemperatur är antiintellektuellt vad gäller energiutbyte.

  En till av mina gamla:

  Två lika dana ytor, den ena med temperaturen -80C den andra med +50C utstrålar lika mycket energi som om bägge vore +10C (orkar inte räkna igen kolla den som vill) inte medeltemperaturens -15C.

  Därför jorden haft 22C i medelyttemperatur de senaste 600miljoner åren, då tropiskt livsgivande klimat rått över majoriteten av vår planets yta.

  Slutsats:

  Öka temperaturskillnaden med exempelvis ökenutbredning, så minskar medeltemperaturen, biologisk mångfald och livsförutsättningen globalt.

  Gör tvärt om odla upp Sahara likt USA och Israel odlat upp sina öknar och den globala medeltemperaturen stiger, samt den globala förutsättningen för liv.

  Dessutom är det korkat att inte i klimatmodeller ta med att konstbevattning och en stor övrig del av mänsklig aktivitet ökar atmosfärens mängd av vattenånga.

  Eller hur Peter Stilbs?

  (Du behöver inte svara Peter, du svarade uttömmande med en Stenmarksliknelse för fyra år sedan.)

 32. Slabadang

  En djupt klimathotstroende klimatfanatisk centerpartist!

  ”Låt honom prata på sig” ! Få gör det så bra som Gunnar Kjelldahl helt på egen hand. Totalt avskärmad från observationernas motsägelser till de klimathotsreligiösa dogmerna viftar han förtvivlat och kallar den upphörda uppvärmningen av atmosfären för ”illusion”. Hans egna klimathotsillusionister som ljuger lättare än kulan rullar är G Kjelldahls enda informationskälla som bekräftar hans djupa övertygelser. Det är dags att kasta de mest uppenbara klockrena puckona ur riksdagen!

 33. Christopher E

  #10 Thomas P

  Oj då, realclimatesiten som skapades för att propagandistiskt försvara hockeyklubban och dess missbruk av trädårsringar, ogillade att Loehle gjort en annan bättre kurva utan årsringar.

  Vilken överraskning! Vem kunde trott det?

  Jag säger som du, att du bara orkar… 😉

  Men Gunnars K:s många missar i texten hade du förstås inget att säga om. Ni är lojala i er lilla sekt.

 34. AOH

  # 3 Gunnar Kjelldahl ( C )

  ”……….Det som är påtagligt är att det under en mansålder förevarit flera perioder av ökande temperatur, och flera perioder av utplaningar, men ingen period av minskande atmosfärstemperatur……”

  WIKIPEDIA
  Jordens atmosfär består från ytan och uppåt av troposfären, stratosfären, mesosfären och termosfären som också inkluderar jonosfären, exosfären och magnetosfären. I varje lager ökar eller minskar temperaturen med höjden.

  Du tipsar väl förhoppningsvis dina elever och dina ( C ) – KAMRATER om allt du skriver här hos KU

  ”Arma skola och arma ( C ) ” 🙂

 35. Åke N

  Instämmer med flera tidigare inlägg:
  Kul att se dig här igen Gunnar Littmarck.

 36. Slabadang

  Välkommen tillbaka !

  Hell dig! Du LFTRs egen Gunnarius Littus Markus! Du behövs! 🙂

 37. Med några få undantag, uppträder Gunnar Kjelldahl här som ett nättroll. Samt som ett bevis för att Centerpartiet förtjänar att åka ur riksdagen om två veckor. Varför han beter sig så kan i alla fall inte jag begripa. Inga ”förnekare” låter sig ”omvändas” av kategoriska och ofta felaktiga påståenden. De få som kan bli lurade, är redan troende.

  Solen kommer inte att explodera. Den är för liten för det. Däremot kommer den att svälla upp till en röd jätte och förmodligen få en atmosfär som når förbi jordbanan. Vilket absolut inte kommer att vara hälsosamt för vår planet. Det kommer att hända först om 5-6 miljarder år. Men det finns en mer akut fara…

  Solens yta blir långsamt varmare, enligt de stjärnmodeller som har varit mer framgångsrika än klimatmodeller i jämförelser med verkligheten. Då blir det varmare på jordytan också, och redan om ungefär en miljard år kommer haven att börja koka bort och förutsättningarna för allt högre liv att försvinna. Det är ett verkligt hot, men någon panik kanske vi inte behöver få?

  Sett till hela universum, är uran och torium förnybara ämnen. De skapas i supernovaexplosioner och blandas så småningom in i de gasmoln ur vilka nya stjärnor och planeter bildas. Problemet är att få hit uranet och toriumet. När toriumet och uranet i berggrunden räcker i flera hundra år, ger det mycket tid att utveckla den teknik som behövs för interstellär rymdfart.

 38. sibbe

  Vad har det hänt med klimatförändringen?
  Egentligen mycket eller ingenting, beroende vem man frågar. När klimatet under 60 och 70-talet förändrades skrevs det mycket om att en ny istid var på väg. Tyska Der Spiegel hade flera artiklar, likaså Newsweek och NY-Times, även London-Times hoppade på klimattåget. Den 12. 8. 1973 skrev Der Spiegel att om det blir kallare så ökar nederbörden, översvämningar, häftigare stormar, markbränder och annat dylikt beroende på var man råkar vara bosatt… Den globala temperaturen hade då seda 1945 sjunkit med 0,3°C!
  Sedan början av 1960-talet växer vetskapen bland meteorologer och klimatforskare: klimatet blir kallare. Nordatlanten kyldes ner, Där sjönk temperaturen från 12 °C till 11,5 °C. Isberg vandrade ända ner till Lissabon.

  På norra klotet ökade Arktisisen med 12 %, vid polarcirkeln mättes de lägsta temperaturer på 200 år.
  Det blir dyrt också: extrema väderomslag är att vänta. Så var t.ex. Hurrican Agnes i november 1972 den dyraste orkanen nånsin: 2 miljarder Dollar, 122 döda, det värsta som någonsin hade hänt i USA… En snöstorm i Kanada förstörde skörden mitt i sommaren 1973. Tyskland hade i november-december samma år 5 stora stormfloder, de näst största sedan 1962.
  Värre var det i den s.k. 3.världen: Sydostasien, Afrika och Sydamerika hemsöktes av syndaflodsliknande regnmängder och sjunkande temperaturer i Japan och Peru. I Argentia, Indien och Südafrika sjönk temperaturen lägre än nånsin förut. I Mellanöstern, Italien och somliga regioner i USA, runt San Franciska mättes de högsta regnmängder sedan 125 år.
  I Sahelområdet söder om Sahara torkar vegetationen bort, brunnarna sinar och för miljoner av människor vankas hungersnöd. Samma gäller andra subtropiska områden, torrperioderna blir längre och längre. Monsunregnet uteblir i Indien och Pakistan…
  Under tiden mellan 1860 och 1945 ökade temperaturen globalt med 0,7 °C. I polarområdet ett par grader mera.
  Den här moderata temperaturtillväxten förändrade världen: isen vid Nordpolen minskade med 30 %, på kontinenterna minskade glaciärisarna, isberg stannade norr om polarcirkeln, den globala odlade ytan växte.
  Den kände kanadensiska klimatforskare K. Hare rekommenderar att de stater som drabbade värst av klimatförändringen borde lagra livsmedel etc. om flera liknande klimatkatastrofer som i året 1972 skulle förekomma. Samma sak sade US-biologen Paul Ehrlich, för 1/3 av jordens befolkning finns ingen räddning OM klimatförändringen ( med ännu kallare temperaturer) fortsätter som förut.
  Så ”Der Spiegel, Newsweek, NY Times”, m.m. Spiegels artikel kan man googla på http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41667249.html Googles web-translator översätter rätt så hyggligt hela texten.
  Klimatförändringen berör oss alla. Sedan 1979 ökade temperaturen med 0,3°C fram till 1996, där är samtliga temperatur-samlare ( land-havsbaserade GISS från USA, Metoffice från UK samt RSS och UAH (USA) som sammanställer temperatursiffror från satelliter, eniga. Eniga är man också om att temperaturen stagnerar. Enligt satellitmätningarna sedan snart 17 år, enligt de övriga sedan 15 år.
  Allt negativt som man fruktade 1973 har inte ägt rum. TACK vare att det ÅTER blivit varmare, blev livet på vår planet lättare. Befolkningen ökade med över en miljard, och nästan alla får mat i dag, för att den har blivit -globalt sett- billigare. Katastroferna har inte ökad, så säger rentav IPCC:s senaste rapport.
  Vem är då de 97 % vetenskapare som tror på klimatförändringen? Är de av samma typ som de som dömde ut, Kopernikus, Brahe, Kepler på 1500-1600-talet? Giordano Bruno blev avrättat på grund av att han ifrågasatt alla experternas åsikt. Boken med titeln Dialog om de två världssystemen, som Galilei gav ut 1632, skapade kaos. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran” han riskerade dödsdom…
  Jorden var medelpunkten och solen och månen cirkulerade runt jorden, därmed jämt…
  Märkligt: OM 97 % av nutida klimatforskare tror på en accelererande ökning av temperaturen fram till 2100 varför så är då deras datorsimulationer så otroligt felaktiga: av 103 klimatmodeller så visar 101 fel: vi borde ha minst 0,2°C och högst 0,6°C varmare idag!!!
  Arktisisens krympning har avstannat. De utlovade möjligheter att transportera varor genom ost/väst- passagen har kommit på skam. Arktisisen har inte smält helt i fjol så som man har lovat utan tvärtom ökat i år. Däremot ökar Antarktis havsis år efter år, rekordartat. Grönland har smält sedan istidens slut ibland mera, ibland mindre. Ta en titt på de senaste rön från iskärnsborrningen NEEM http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7433/full/nature11789.html, om ni inte tror mig.
  Att man inte ger ut fakta om Antarktis allt kallare väder och allt ökande har sin förklaring: t.ex. i http://www.awi.de/en/infrastructure/stations/neumayer_station/webcam/ Neumayers station i Antarktis (nära finska Aboa och svenska Vasa) har temperaturen sjunkit under de senaste 30 åren. Och isen ökar genom ökat snöfall. Den nya tyska stationen byggdes på ”styltor” dvs man justera stationen uppåt efter varje vinter, annars så försvinner den i snön som blir till is…
  Stationen höjdes efter senaste november med 1 meter, och man tror att man måste höja den i år redan i oktober med upp till 1,30 m.! MEN: stationens öde beror på det allmänna klimatdravlet: utan klimathysteri inga pengar: deras fakta överensstämmer inte med de förväntade resultaten. Alltså göms de undan.
  Ändå: skönt att de får fortsätta. Projektet Neumayer hör till det fåtal tyska klimatprojekt som är värt vartenda cent!!!

 39. Börje S.

  #38 Sibbe

  Mycket bra att du så tydligt pekar på vilket fruktansvärt elände ett kyligare klimat leder till.

  Här i landet har vi alltså en majoritet som med vett och vilja vill vidta åtgärder så att världen blir en kallare och livsfientligare plats att leva på. Dessa politiker tänker SÄNKA världstemperaturen genom att hindra oss från att äta kött, industrialisera vår miljö med vindkraftverk på fundament av tusentals armerad betong, 100tals kg neodym, 60m långa propellrar av icke återvinningsbar komposit. De vill att transporterna ska använda etanol från f d regnskogsmarker som numera förvandlats till monokulturer av oljepalm och sockerrör.

  Varför? Jo, dessa och andra åtgärder som försämrar miljö och väljarnas levnadsförhållanden kommer enligt t ex Gunnar Kjelldahls (C) uppfattning att sänka världstemperaturen!

  Våra politiker arbetar för att SÄNKA världstemperaturen så att eländet som Sibbe beskriver må komma tillbaka å det snaraste. Att åtgärderna är totalt verkningslösa och inte kommer att ändra ett skit mer än att de som valt dem blir fattigare har de inte ägnat en tanke. De förstår det inte!

  Vilka tomtar. HUR har dessa potentiella välfärdsdestruktörer med lön minst dubbelt så hög som majoriteten av deras väljare kunnat snika sig in i riksdagen? När jag läser vad jag skrivit ovan så framstår de ju som…tja vad ska jag säga…ur stånd att tänka längre än näsan räcker?

  Inte helt puckade kanske, de har ju själva bestämt att väljarskaran inte ska kunna stryka de värsta pappskallarna på röstlistorna. Smart! Då kan kunskapsinnehav och slutledningsförmåga hos ledamöterna fortsätta på samma låga nivå.

 40. Olav Gjelten

  Varför använda uttrycket ”paus” om något som UPPHÖRT??
  Vad framtidens väder och temperatur kommer att visa vet vi absolut ingenting om. Använder man ordet ”paus” vilseleder man läsaren att tro att den lilla temperaturhöjning som en gång ägde rum och avslutades för 20 år sedan, snart kommer att fortsätta. Jag skulle vilja vi slutar med det.

 41. Guy

  Jag är benägen att hålla med Olav Gjelten #40. Om man ser på Christopher E:s länk märker man att temperaturen har åkt berg och dahlbana i alla tider.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/09/loehle_v_fig1.png

  Från den punkt vi nu befinner oss på är det sannolikast att vi åker nedåt. Det är tyvärr inte så trevligt. Hellre skulle jag åka uppåt 2-3 grader till, vilket är fullt möjligt. Liknande korta pauser, som vi har nu, har det säkert funnits massor av. Kanske pausen är ett tecken på att temperaturen har nått sitt max. läge för denna gång och håller på att svänga

 42. Sten Kaijser

  Gunnar L,
  var såg du att Per Kågeson ändrat sig?
  Har du en länk?

 43. Gunnar Littmarck

  Hej, Sten.

  Det var ledaren i DN i går. där Kågesons nya bok som redan i titeln sätter ett frågetecken efter kärnkraft.

  Jag försöker få upp svensk energipolitik på agendan nu i de sista dagarna före det jag kallar Sveriges ödesval.

  Med en objektiv energipolitisk debatt nu, skulle MP åka ur riksdagen och andra partier som fruktar en debatt om svensk invandringspolitik, kan fokusera på ett annat politikområde som är lika resursineffektivt.

  Jag länkar i detta inlägg som bör läsas vad gäller artikeln jag där länkar till om BN-800 för den som inte följt med. GenIV och den teknikens potential hinner inte MP förbereda sina taltrattar på i tid.

  http://gunnarlittmarck.blogspot.no/2014/08/dn-skriver-en-ledare-pa-temat-lat-oss.html

 44. Åke N

  Gunnar #43. ”Taltrattar.” Du är avslöjad. Följer Grönköpings Veckoblad. Världen största månatligen utkommande veckotidning.

 45. AOH

  http://vlt.se/asikt/debatt/1.2616055-karnkraften-kan-utvecklas
  I gårdagens VLT fanns denna inlaga.

  Troligen fanns flera av dom som står för denna artikel med på ett
  M Y C K E T I N T R E S S A N T möte som hölls i Västerås i mai 2010. Så här inför valet borde varenda svensk politiker ta sig tid att lyssna på Gunnar Littmarcks framträdande. Det är imponerande vilken kunskapskälla han är. T I T T A och L Y S S N A .

  Tack också till Kjell Duberg som filmade mötet.

  Beklämmande är att höra i gårdagens partiledardebatt att den viktiga framtida utbildning inom kärnkrafttekniken mer eller mindre läggs på is. Inte ens en ny provreaktor kan man tänka sig att satsa på.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=y-9lnll7bK8

  2. https://www.youtube.com/watch?v=-XfBljgx2UI

  3. https://www.youtube.com/watch?v=6GanGXBE0DM

  4. https://www.youtube.com/watch?v=peiR4hktgmM

  5. https://www.youtube.com/watch?v=6GUHNS2caFs

  6. https://www.youtube.com/watch?v=0tl4teog-uU

 46. Mats G

  3
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ””Uppvärmningspausen” är en illusion”

  Innan jag börjar. Är det mer än jag som har märkt ett nytt beteende hav de ”troende”. En typ av gerilla krigföring. Snabbt attack och sedan försvinner man i skuggorna. För utom våra hustomtar förstås.

  Till hustomtarna. Vi gillar er egentligen. Utan er skulle vi inte kunna briljera. stort tack.

  Åsså Gunnar K.
  ””Uppvärmningspausen” är en illusion”
  Förnekelse någon? Man kan inte citera IPCC när det passar. Man kan inte använda mätdata när det passar. Gunnar. Så här går det när man lever i Fantasia. Till slut blir allt så absurt att hela bygget rasar.

 47. Gustav

  CO2-utsläppen sägs ofta ha ökat dramatiskt på senare år, ett vanligt mätår är 1990 och jag har hört att siffran 1/3 av alla fossila CO2-utsläpp uppstått sedan dess. Känner dock att man lätt hamnar i ett linjärt tankesätt när det istället är logaritmen man borde förhålla sig till.En ökning från 380 ppm till 405 betyder ju mindre än ökningen från 280 till 305…