Om att äta kakan och ändå ha den kvar

När IPCC grundades så hade både koldioxidhalt och temperatur ökat under ett decennium och det fanns beräkningar som tydde på att en fortsatt ökning av koldioxidhalten i atmosfären skulle leda till en fortsatt uppvärmning. Med undantag för ett litet hack i uppvärmningen i samband med utbrottet av vulkanen Pinatubo i juni 1991, så fortsatte både koldioxidhalt och temperatur att öka under större delen av 90-talet.

IPCC kom med sina första rapporter 1990 och 1995 och kunde rapportera fortsatt höjning av koldioxidhalt och fortsatt uppvärmning. Detta ledde till att ett antal förhandlare som samlats i Kyoto i Japan enades om ett avtal, kallat Kyotoprotokollet som antogs i december 1997. Efter att det följande året blev rekordvarmt och t.o.m. påstods ha varit årtusendets varmaste år, så skrev ett antal länder under avtalet. (att avtalet trots detta inte trädde i kraft förrän i februari 2005 berodde på att några viktiga länder, främst Förenta Staterna, vägrade att underteckna det).

Efter det rekordvarma året 98 så kom det så ett ”riktigt kallt år” 1999, när årets medeltemperatur blev 0,3 grader kallare. Detta väckte dock ingen stor uppmärksamhet utan det förutsattes att uppvärmningen snart skulle fortsätta som tidigare. Sedan gick åren och klimathotet blev ett alltmer etablerat faktum – detta trots att uppvärmningen tycktes ha tagit en paus. Det kom naturligtvis larmrapporter om hur koldioxidhalten ökade och istället för att kommentera det faktum att temperaturen visserligen var hög, men inte ökade ytterligare så avleddes allmänhetens uppmärksamhet genom att forskarna istället talade om isen i Arktis.

Så småningom blev det dock tydligt att en del av de som var skeptiska till IPCCs alarmistiska budskap, sådana som Richard Lindzen, Steve McIntyre, Ross McKitrick, Roger Pielke Sr och Jr och flera till faktiskt hade argument för sin kritik, vilket så småningom gjorde den uteblivna uppvärmningen allt mer pinsam för IPCC och speciellt dess inre kärna av forskare.

Ett förslag till lösning på dilemmat var att ”bortse ifrån tillfälliga naturliga svängningar” såsom El Niño och La Niña och därmed trolla bort de varma åren i slutet av 1900-talet. Då kunde man hävda att uppvärmningen fortsatt in i detta årtusende och kanske ända in i det nyss påbörjade decenniet. Problemet med den lösningen är bara att även den försvagar argumenten för att det är koldioxiden som står för uppvärmningen. Det var ju nämligen den påstått onormalt snabba uppvärmningen som inte kunde förklaras om effekten av koldioxiden togs bort ur modellerna, men om uppvärmningen tagit 30 år istället för 20 så finns det ingenting som säger att den skulle vara ”onaturligt snabb”.

Man kan inte båda äta kakan och ha den kvar. Antingen var det en snabb uppvärmning som i stort sett upphörde efter 1998, eller så var det normal uppvärmning, en sådan som ständigt återkommit i jordens klimathistoria.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Dagens lästips på Brännpunkt i SvD:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/att-minska-utslapp-loser-inte-problemen_6738037.svd  

 2. Peter Stilbs

  Utmärkt Sten. Och helt i linje med vad Lennart Bengtsson skriver i dag i SvD. Länk i latoba #1 ovan.

 3. latoba

  Även i lokalpressen händer det saker. Se  EskilstunaKuriren/Strengnäs Tidning:

  http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1301030-klimatfragan-ar-inte-bevisad

 4. Bra skrivet -sten.
  Läste också igenom en del kommentarer på SvD. Precis som alarmister blandar ihop  klimat och miljö så har många satt likhetstecken mellan  ”Antropogen”  och påverkan genom mänskligt utsläpp av koldioxid

 5. Oops  Sten

 6. Bim

  Sten Kaijser.

  Detta är ju det rätta sättet att tänka. Det känns så självklart rätt.
  Just därför, med detta kritiska tänkande, så blir  (pk) klimatdebatten så väldigt tramsig.
  Jag skämtar ju mest i mina inlägg. Det är på grund av att larmen och de idiotiska påståendena om koldioxidens farlighet och ännu mer idiotiska påhitten hur man skall rädda klimatet som ideligen manglas ut i media.

  Jag tar inget av klimatsnurrerierna på allvar längre.
  Man blandar miljö och klimat hej vilt utan ett uns av förståelse.

   Hela miljörörelsen får lida av detta. Den framstår ju som befolkad av dumskallar. Så många vettiga människor som värnar miljön får faktiskt lida oförskyllt för att andra är korkade. 
  De borde resa sig upp och protestera, annars dras de med i klimatsörjan.

  Bra inlägg Sten. mera sådant.

 7. pekke

  Skulle det bli märkliga nedgångar i den globala temperaturen så går säkert att ” justera ” det på nåt sätt, som man funderade på att göra med värmen på 40-talet.

  From: Tom Wigley <wigley@ucar.edu>
  To: Phil Jones <p.jones@uea.ac.uk>
  Subject: 1940s
  Date: Sun, 27 Sep 2009 23:25:38 -0600
  Cc: Ben Santer <santer1@llnl.gov>

  <x-flowed>
  Phil,

  Here are some speculations on correcting SSTs to partly
  explain the 1940s warming blip.

  If you look at the attached plot you will see that the
  land also shows the 1940s blip (as I’m sure you know).

  So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC,
  then this would be significant for the global mean — but
  we’d still have to explain the land blip.

  I’ve chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an
  ocean blip, and i think one needs to have some form of
  ocean blip to explain the land blip (via either some common
  forcing, or ocean forcing land, or vice versa, or all of
  these). When you look at other blips, the land blips are
  1.5 to 2 times (roughly) the ocean blips — higher sensitivity
  plus thermal inertia effects. My 0.15 adjustment leaves things
  consistent with this, so you can see where I am coming from.

  Removing ENSO does not affect this.

  It would be good to remove at least part of the 1940s blip,
  but we are still left with ”why the blip”.

  Let me go further. If you look at NH vs SH and the aerosol
  effect (qualitatively or with MAGICC) then with a reduced
  ocean blip we get continuous warming in the SH, and a cooling
  in the NH — just as one would expect with mainly NH aerosols.

  The other interesting thing is (as Foukal et al. note — from
  MAGICC) that the 1910-40 warming cannot be solar. The Sun can
  get at most 10% of this with Wang et al solar, less with Foukal
  solar. So this may well be NADW, as Sarah and I noted in 1987
  (and also Schlesinger later). A reduced SST blip in the 1940s
  makes the 1910-40 warming larger than the SH (which it
  currently is not) — but not really enough.

  So … why was the SH so cold around 1910? Another SST problem?
  (SH/NH data also attached.)

  This stuff is in a report I am writing for EPRI, so I’d
  appreciate any comments you (and Ben) might have.

  Tom. ”

  http://di2.nu/foia/1254108338.txt

  http://tomnelson.blogspot.com/2011/12/climategate-email-warmist-tom-wigley.html

  Det var tydligen stormar och naturkatastrofer förr i tiden också som dödade folk:

  http://www.real-science.com/religion-mindless-dishonest-superstition

 8. Sven M Nilsson

  Lennart Bengtsson, född 1935, är en svensk meteorolog.
  Bengtsson blev filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1957, filosofie magister i Uppsala 1959 och filsofie licentiat vid Stockholms universitet 1964.[1][2] var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.[3]
  Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.[1]
  Bengtsson invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.[3]
   

 9. Slabadang

  IPCC och the ”Global warming story”.

  Storyn är en fiction och försöken att ställa den under hyllan ”vetenskap” är lika rätt som att ställa dit ””Hans och Greta”.

  När vare sig temperaturer havsnivåer världsisar  atmosfärens temprofil orkaner vill spela enligt CAGW manus så blir man bara förbannad på alla nonsensartiklar som CAGWmanipulatörerna fortsatt producerar.

  Trenberth Dessler Mann Hansen mfl har blivt sina egna karikatyrer och börjar utveckla intryck av röda näsor alldeles för stora skor och med en vattensprutande blomma i kavajslaget. Det känns nästan löjligt att behöva argumentera för det uppenbara faktum att CAGW är fiction. Storyn håller inte ihop i någon ände eller ens i något enstaka kapitel.

  Det går inte att säga att allt är en konspíration lika lite som katolska kyrkan var på medeltiden. De har dock sina gemensamheter rent organisatoriskt och metodiskt. Jag tror man måste förstå de samvarkande misantropiska stämningar som rådde när själva grunden för vad som skulle bli IPCC till slut. Club of Romes ”The global revolution” är en sammanfattning av tankefigurer kopplat till strategier för hur de då såg på världens problem.

  Vi ska inte underskatta det kalla krigets betydelse för hur tankefigurerna kom igång. Vi var bara en enda knapptryckning ifrån att faktiskt kunna utplåna hela planeten. Att man under denna tid desperat förökte hitta gemensamma fiender att alliera oss inför blev liksom den idè som blev bärande och då är det lättare att förstå varför ett konstruerat klimathot naturligtvis satt som en smäck.

  När Sovjetunionen föll så försvann inte iden om en gemansam fiende och hotet ändrade karaktär. Rädslan för vad de växande BRICländerna skulle hitta på blev ett substitut för rädslan för kärnvapenkrig och klimathotet tjänade även mot denna rädsla.
  Central makt och kontroll blir aldrig fel i centralpolitruker och byråkraters världsbild. Ju mer desto bättre.

  Man får helt enkelt hitta nya strategier och utvecdkla gamla för att bygga en mer fredlig och trygg värld. Klimathotsspektaklet har sprungit rätt in i kaklet och det är bara pinsamt att betrakta de kvarglömda ideologiskt förblindade fanatikerna som fortfarande tror att storyn är sann.

  Man vet banne mig inte hur man ska bemöta tex UI när de babblar om ”kunskapsläget” eller ”den samlade vetenskapen” samtidigt som de läser högt ur den bok de ryckt ur hyllan så hör man samtidigt smällen från när ”Hans och Greta” välter pg av tomrummet som uppstod i hyllan när de ryckte the aglobal warming story för sin högläsning.

  Det otäcka var att CAGWkyrkans kollaps inte var tack vare skeptiker utan att den föll endast av egen tyngd och på sin växande orimlighet, och vi fick lära oss att Orwells 1984 redan är integrerad i vårt nuvarande system. Våra demokratiska byggstenar institutioner och funktioner inte är vad de vill få oss att tro. EU och FN utgör uppenbara hot mot demokrati och den sans och det förnuft som den tillhör.

  Är det nåt som sker i ”allt snabbare takt”? Det är väl i så fall hastigheten på CAGWs sammanbrott.  

 10. Ann L-H

  Slabadang tipsade i går om en intressant artikel från Indiens horisont:
  http://www.dnaindia.com/analysis/column_the-great-global-climate-con_1630432
  Verkligen läsvärd alltigenom och visst känns det i maggropen då man i klartext får se världen från deras horisont:
  Indien måste bevara sin ekonomiska frihet och därför värja sig mot skatter och avgifter i klimatets namn eftersom de kommer att resultera i ”the transfer of wealth from India and China to the West as the two countries will contribute the most to global economic activity in coming years”.
  Visst är effekterna av klimathotet påtagliga här i väst oavsett vad IPCC hittar på.  

     

     

     
    
   
   
   

 11. Peter Stilbs

  pekke #7 – och fortfarande är det folk som på allvar hävdar att det inte finns någon substans i Climategatematerialet, och att de inblandade är ”oskyldiga”.

  På denna blogg har vi bl.a. vår ständige Thomas, och i inlänkarna finns en från någon blogg jag aldrig hört om tidigare ”Flute-tankar” som öser galla över Ingerö på SvD som vågade ta upp Climategatehistorien.  

 12. Magnus D

  ”Uppvärmningen tycks ha tagit en paus”
  För att styrka ett sådant påstående bör man genomföra en del övningar inom signalanalysens område. Dvs styrka sin utsága med kvantifiering baserad på etablerade metoder. (Där gärna även osäkerheten i utsagan beaktas). Jag skulle gärna se en sådan övning.

 13. Här är ytterligare en nonsensnotis i Dagens Västervikstidning:
  http://www.vt.se/nyheter/lokalt.aspx?articleid=6236730
   
  Det är bl.a. Svante Axelsson som påstår sig veta att utsläppen av växthusgaser har ökat i Västervik. Jaha. Hur vet han det?
  Har notisen dykt upp i någon annan lokalblaska?

 14. Anders L.

  Trevligt skrivet, absolut. Men det har ingenting med fakta att göra. Uppvärmningen efter 1998 skiljer sig på inget vis från uppvärmningen före 1998. Förra året, 2010, som till hälften var ett La Nina-år, var varmare än 1998.
  Innevarande år, 2011, som också har dominerats av La Nina-förhållanden, tycks bli det 10:e varmaste året i statistiken. Tio-i-topp-listan består, förutom 1998, enbart av år från 2000-talet.

  Jag förväntar mig naturligtvis inte att några skeptiker påverkas av empiriska observationer som dessa, men det kan ju till äventyrs finnas en eller annan intellektuellt nyfiken läsare som råkar hamna på TCS.

  Se vidare t ex http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/climate_change
  eller NOAA:s sidor för klimatstatistik.

 15. Åke N

  Anders L #14. Den rakning du länkar till var gjord innan 2010 var slut. För aktuella uppgifter hänvisar jag till:
  http://www.climate4you.com/

 16. L

  Anders L, du säger ju exakt samma sak, att uppvärmningen är normal…

 17. Bim

  Anders L # 14

  Kim Jong-Il giick när han var tre veckor, snackade skit redan vid åtta veckor, har aldrig behövt putta när han spelar golf, hans första leksak var en kalasjnikov med patronbälte.
  Hela världens folk sörjer, till och med skatorna sitter paralyserade i träden av sorg.
  Tror du mig inte Anders L? Det står faktiskt i tidningen och miljontals koreaner vet att det är sant.
  Så försök inte förneka det.

 18. Bim #17

  Roligt värre där borta. Kul att få höra en klok analys av eländet.
  Ironi är svårt i det här formatet – som jag brukar upprepa….

 19. Peter Stilbs #11

  ” … Ingerö på SvD som vågade ta upp Climategatehistorien. ”

  Tala om politiskt korrekt journalistik…

  Där har du en man som bara skriver det som är korrekt i de politiska kretsarna.

 20. Peter Stilbs

  Uffeb 19. Nu begriper jag inte vad Du menar. Våra PK media har ju verkligen förtigit Climategate, speciellt version II. Noterade också att någon på UI fått spel tack vare Ingerös inlägg. 

 21. Peter Stilbs #20

  Ingen kan väl påstå att UI är PK.

  När det gäller skatter och klimat så är nog Ingerö väldigt PK.

 22. Bim

  Uffeb # 21
  UI inte PK?
   Som du nyss sa, ironi är svårt i det här formatet. MEN SÅ SVÅRT ÄR DET VÄL INTE?

 23. .. tillägg #31

  ”Climategate” är ju ingen stor nyhet eller banbrytande när det gäller klimatforskning eller vädermodeller.

  Inte ens Piers Corbyn är längre annat än en kuf som levt gott på intresset för väder. Seriösa meteorologer vägrar att göra uttalanden om ett visst väder mer än några få dagar i förväg. 

  Men att gissa att det blir si eller så har stor chans att bli hyfsat rätt för en som fattar hur väder fungerar och är duktig på att förklara varför det inte blev exatkt som utlovat.

  Ursäkta mig för att jag ”flummade ut” som Lena Krantz så träffande uttryckte det.

  Men på nåt vis tycker jag att Håkan Sjögren borde uttrycka sig mer kraftfullt och i mer vetenskapliga sammanhang eller hålla käft och fundera lite mer…

  Sagt för att ytterligare bevisa att jag ”flummar ut” ibland.

  När det gäller media och Climategate så tycker jag nog att media i Sverige, oavsett vad de tillhör för politisk inriktning, eller kallas för, har hanterat ”ickenyheten” om läckta eller stulna mail på ett sansat sätt.

  Det handlar ju vare sig om klimat, väder eller forskning. Knappast om politik.
  Möjligen handlar det om människor som jobbar, och är precis lika intressant som hur vår kung jobbar med sina närmaste.

  Ursäkta att jag flummar iväg och hamnar mycket OT.

  Men man läser ju här och tolkar, och håller länge tyst, eftersom det inte är så intressant att skapa en debatt om klimat, skatter, väder eller media.

 24. Ingemar Nordin

  Pekke #7,

  Nej, nej, nej lyssna inte på dem! Det där är bara klimatförnekelse. ALLA vet ju att Climategate bara var trams, och att Climategate 2.0 bara är propaganda. Minst TRE mycket seriösa och vetenskapliga utredningar har ju visat att dessa klimatforskare på CRU och inom IPCC INTE gjort sig det minsta skyldiga till manipulation av data eller annan vetenskaplig oredlighet. Du måste tro på auktoriteterna Pekke. Annars kan det gå illa!

 25. Ingemar Nordin

  Pekke forts. Vi har ju våra egna PK-övervakare här på TCS (Uffeb, Gunbo, Anders L t.ex.), och glöm inte att Olle Häggström och UI/VoF-folket också läser en del här. Så det gäller att vara försiktig med vad du publicerar till allmän beskådan. Om du inte passar dig så kan du bli utsedd till ÅRETS FÖRVILLARE till allmänt spott och spe … (Väldigt vad dom är tysta förresten – hade hoppats på en personlig utmärkelse i år).

 26. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #25
  Om du villl bli årets förvillare behöver du skärpa dig.
  Uffeb leder med hästlängder!  😀

 27. Ingemar Nordn #25

  PK-övervakare!
  Kul uttryck, men vad menar du?

  En annan (Strandellsnubbe) försöker nominera mig som årets förvillare, med en ledning hästlängder före Ingemar Nordin.

  Kul gäng är ni. 😀

 28. Bim #22

  Ironi är inte svårt. Men vanskligt att använda i det här formatet.

  Du lär väl ha uppfattat att många läsare uppfattar allt som skrivs här med viss skepsis. Oavsett hur passande länkarna är.

  Corbyn, Lord Monckton och FOX News för att bara nämna några.

  Men ”maka söker kaka” hörde jag som barn.
  Lite så fungerar det på bloggar som vill påverka…

  Och ironi kan ibland vara klarspråk, men uppfattas som ironi om det är svårt att ta till sig.

  Precis som att frågor om väder och milda vindar på grund av en positiv NAO kan betraktas som flumm om det kombineras med vindar och strömmar som minskar den arktiska havsisen…

  Därför kommenterar jag inte vintervädret. Fnissar inte ens åt de som investerade i snöslungor efter förra vintern söderöver…

 29. Bim

  Uffeb # 28

  Min ironi var väl snarare ett exempel på hur in i bomben ett helt folk kan bli indoktrinerat av en samling galningar som kan göra sin röst hörd och samtidigt försöker strypa all annan information.
   
  Så uppfattar jag klimatgalenskapen, om än i en aning mildare form.
   
  Men lyssnar man på vissa program som Tällbergs Forum och liknande sammanslutningar så är det ganska likartade tongångar. Lögner trumpetas ut utan någon som helst kritik.
  Ingen ställer sig upp och frågar, Vad är det här för skitprat?
   
  Tänk bara på hur Nobels Fredspris har använts som ett rent propagandainstrument.

  Jaja! Säger väl du antagligen, i vanlig ordning. Man kan väl låta bli att lyssna på det, då.

  Om du tänker så, har du inte förstått problemet.

 30. Tyvärr finns det inget som tyder på att uppvärmningen är naturlig eller håller på att sakta ner. Det är fortfarande så att man måste veta vad man gör när man tolkar de data som finns och t.ex. inte titta på för korta perioder. Land/Hav temperatur fortsätter öka och inte minst landstemperaturen (BEST) visar en tydlig fortsatt ökning under 2000-talet. Artikelförfattaren går helt vilse i den komplexa verkligheten, vilket trams, igen!

 31. L

  Stickan, så din slutsats är att inga klimatförändringar är naturliga..?