DN Debatt – propaganda utan debatt

DN har flera skarpa journalister och jag läser DN varje dag. Något som ofta bara är tråkigt är DN Debatt. Regeringen och dess myndigheter får regelbundet in olika propagandaartiklar här. Populärt är att blanda in orden klimat och hot här och där. Lättare att DN Debatt ska publicera artikeln då?  Börjar bli patetiskt detta med Sverige och klimatet. Vad blir nästa steg? Klimatanpassade fängelser eller parkeringsplatser?

Ta denna artikel av Birgitta Boström, generaldirektör för Sveriges Geotekniska Institut (SGI),  som ett exempel.  Artikeln är kryddad med diverse klimatord och hot. Den handlar om att nu måste regeringen handla för att klimatanpassa Sverige. Slutsatsen ”regeringen tillsätter en delegation med representanter för olika berörda samhällsintressen”  ligger väl i myndighetens intresse. Fler byråkrater, mer jobb.

Birgitta Bostrom

Nu är det väl så att Birgitta Boström har direkta kanaler till regeringen. Och hon behöver inte gå via DN Debatt. Är det ett låtsasspel hon bedriver för DN:s läsare? Om regeringen bedömer att det hon skriver är sant agerar de väl ändå utan påtryckningar via DN Debatt?

DN då – vem är motpart och kommer att ifrågasätta Birgitta Boströms påståenden? Oppositionen? Alla vet att i klimatfrågan och i frågan om att spendera miljarder på olika myndigheter finns ingen större skillnad mellan partierna. Alliansen har inte gjort något för att rensa upp i myndighetsträsket.

Vem är Birgitta Boström? Hon tillsattes 2003 av dåvarande (s) regeringen. Innan dess hade hon arbetat på Miljödepartementet sedan 1990 och varit kommunalråd i Järfälla. Ingen yrkesbakgrund inom området utan en typisk politisk broiler. Utbildning inom kulturgeografi.

Några Boström citat:

”Men koldioxidens utsläppskurvor måste plana ut och börja minska redan 2015, enligt FN:s klimatforskare. Annars klarar vi inte 2-gradersmålet.”

FN har inga egna klimatforskare. Däremot kan länder nominera författare till rapporter och deltagare till möten. Vilka som utses att skriva att en sluten politisk process inom IPCC. Självklart väljs politiskt korrekta författare ut.

2-gradersmålet existerar bara politiskt. Vetenskapligt är det ett påhitt. Det är bara att läsa IPCC:s senaste rapport AR4 så framgår det. Osäkerheterna är betydande och IPCC gör inga prognoser.

”De förhöjda riskerna beror på att de framtida klimatförhållandena medför stora förändringar av flödet i älven. Flödena ökar alltmer under vinterhalvåret.”

Det finns inget bevis för att flödena kommer att öka under vinterhalvåret. Regionala prognoser går inte att göra tiotals år framåt. Vi lyssnar till vad Kevin Trenberth, huvudförfattare till IPCC rapporterna 2001 och 2007, säger.

In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been. The IPCC instead proffers “what if” projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios. ..

I postulate that regional climate change is impossible to deal with properly unless the models are initialized.

Att det inte går att göra regionala klimatprognoser borde väl Birgitta Boström känna till. Hon har trots allt en lön om 79300 kr/månad. Vad det innebär att klimatmodellerna inte initieras kan hon be någon högskoleutbildad naturvetare tala om för henne. 

Birgitta Boström avslutar sin artikel med: Och det brådskar!

Gäsp! Vi pratar om en förändring som är så långsam att den knappt går att mäta. De senaste 15 åren har globala temperaturen inte stigit alls.

Regeringen borde bortse från Boströms hotartikel. Att åtgärda de problem som finns idag räcker gott.

DN skulle kanske fundera på att ta tillbaka rollen som granskare av makten istället för att vara en del av den.

Källa Källa

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Per W!

  Det är jättebra att d uppmärksammar denna extremt konstiga ordning där myndigheter går ut i massmedia och bedriver politik och propaganda. Vem är kunden?

  I Indien har de fattat galoppen.

  http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/developmental-issues/India-against-binding-pact-on-emission-cuts-Jayanthi/articleshow/11273991.cms

  Daily News India;

  http://www.dnaindia.com/analysis/column_the-great-global-climate-con_1630432

 2. Peter F

  DN kan ju börja med att rapportera om verkligheten. http://www.svd.se/naringsliv/energiboom-ger-ny-kraft-at-usa_6730501.svd

 3. latoba

  SVT kan också. Läs:
  http://svt.se/2.22620/1.2660975/klimatet_bakom_allt_fler_forsakringsskador
  Att det är vädret som orsakar skadorna är väl inte lika alarmerande.

 4. LBt

  Per W,
  ”De senaste 15 åren har globala temperaturen inte stigit alls.”

  Studerar man ett diagram ni själva tidigare utnyttjat, Figur1.jpg, finner man att 13 av de senaste 15 åren alla har en högre medeltemperatur än alla tidigare registrerade år och att de återstående 2 åren i sin tur har högre medeltemperatur än alla tidigare bortsett från rekordåret 95.

 5. Bosse J

  Ja, det är märkligt att i stort sett ingen journalist granskat IPCC och klimatvetenskapen kritiskt, i synnerhet som den gör anspråk på att stöpa om hela världens ekonomiska system.
   
  LBt: du skriver att medeltemperaturen år-för-år de sista 15 åren för det mesta legat i topp, men uttalandet du vände dig emot var att temperaturen inte ökat de senast 15 åren. Goddag yxskaft.

 6. Björn

  Med en sådan generaldirektör för SGI som så lättsinnigt sprider klimatpropaganda, är det nog inte lätt att vid denna institution vara en rationellt tänkande individ. Skulle nog tro att dessa individer mobbas ut om de motsäger den lättsinnaiga anda som hon ger uttryck för i sin DN-artikel. Man kan undra hur tjänster vid SGI tillsätts när en så naiv generaldirektör har tillsatts? Allt detta spektakel drivs med skattemedel. Är det inte dags att skattebetalsrna får mer verklighetsanknutna chefer på våra statliga verk?

 7. LBt #4: Du formulerar ett annat påstående och svarar på det själv. Läs igen vad jag skriver. Jag pratar om att globala temperaturen inte signifikant ökat de senaste 15 åren. Globala uppvärmningen har avstannat, åtministone för denna period. Detta fast CO2 utsläppen ökat.

  Är du inte glad för att temperaturen avstannat och inte följer klimatmodellerna? Tänk vad mycket pengar vi kan spara om meningslösa ”klimatanpassningar” och ”gröna åtgärder” kan spolas.

  Eller tycker du det är hemskt och tråkigt då möjligheterna att i klimatreligionens namn införa överstatlig kontroll och socialism minskar?

 8. Thomas

  I texten skriver Per Welander ”De senaste 15 åren har globala temperaturen inte stigit alls”. När han sen pressas lite blir detta plötsligt i #7 till ” globala temperaturen inte signifikant ökat de senaste 15 åren”. Per vet naturligtvis att trenden är positiv även över dessa år, även om han omedelbart sen klämmer till med:
   
  ”Är du inte glad för att temperaturen avstannat och inte följer klimatmodellerna?”
   
  Per vet naturligtvis även att också klimatmodeller har perioder med snabbare och sådana med långsammare uppvärmning och att en sådan här period inte strider mot den etablerade bilden på klimatet. Han väljer dock att vara demagog, insinuera att den som inte är obotlig optimist i själva verket önskar se en katastrof.

 9. L

  I Thomas värld stämmer alla tänkbara klimatförändringar med modellerna.

 10. tty

  LBt  #4

  Du kunde åtminstone göra dig besvär att ange rätt ”rekordår”, 1998 skall det vara, och som sagt, temperaturen har stått stilla, och efter 13 år är rekordet därför fortfarande inte slaget.

 11. LBt

  tty,
  besvära dig själv med att räkna ut vilket år som är rekordår om du tar bort de 15 Per W talar om.

 12. Svempa

  Woops! Nu har Thompa fått med sig flera killar i Materazzi-gänget.

 13. Thomas

  tty #10 Enligt GISS var 2010 varmare än 1998. (GISS valt därför att Per Welander i hans vad med mig valde den källan för temperaturdata).

 14. ThomasJ

  Detaljrikt resonemang & förklaringar till IPCCs ’modeller’ vs. verklligheten:

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/27/on-the-ipccs-undue-confidence-in-coupled-ocean-atmosphere-climate-models-a-summary-of-recent-posts/

  Mvh/TJ

 15. Björn

  Thomas [8]; Alla klimatmodeller är värdelösa eftersom de bara bygger på faktorer inom vår atmosfär. Det är ju alla faktorer utanför vår atmosfär som styr faktorerna innanför vår atmosfär. Om man tog hänsyn till solens alla egenheter, den kosmiska strålningen, planeternas lägesförändringar etc, då skulle det kanske gå att göra modeller. Det borde vara ett axiom att det är de yttre faktorerna som modulerar de inre, alltså allt innanför atmosfärsgränserna.

 16. Per Welander

  Thomas #13: Majoriteten av mätningarna visar på 1998 som varmaste år. GISS visar på 2010. Polerna och haven är speciellt svåra att få bra temperaturer ifrån. Även satelliterna har polerna som en död fläck. Oavsett det så har temperaturökningen de senaste 15 åren minskat rejält, kanske helt avstannat. Ingen accelererande ökning av temperaturen, som IPCC:s klimatmodeller hänvisar till, syns.

  Fast nu kommer vi ifrån ämnet. Det handlar om DN Debatt och dess propaganda.

 17. Mycket bra Per W! Jag stod inte ut med DNs klimatindoktrinering och gick över till Svd för ett drygt år sedan. Svd är lite lite bättre men inte mycket ang CGW-ensidighet. Tycks dock som om en ledarskribent börjar kritiskt granska alarmisterna.
  DN försöker tydligen följa agronom Rockstöms ( han är varken lic. eller doktorerad inom agronomi) krav på media att CAGW-propagera! Vi lär få se mera tyvärr…

 18. Bäckström

  M.Sc.Eng. #17
  Jag sa upp min prenumeration på DN för två år sedan.
  Den ende av miljöjournalisterna som försöker hålla lite distans till propagandan är Anders Bolling.

  I övrigt saknar jag inte blaskan alls, jo förresten sodukon, samt de få gånger Maciej Zaremba skrev artikelserier.

 19. Thomas

  Per #16, ” Ingen accelererande ökning av temperaturen, som IPCC:s klimatmodeller hänvisar till, syns.”
   
  Som sagt är du egentligen mycket väl medveten om att klimatmodeller inte förutspår någon stadig och jämn uppvärmning. Inte ens Hansens gamla modell från 1988 gjorde det.
   
  Sen är frågan om varmaste år egentligen en struntsak. 1998 var ett extremt El Niño-år som lågt långt över en mer långsiktig trend.

 20. Ingemar Nordin

  Per W,

  Jag har också länge funderat på vad DNs (och andras) debattsida skall vara till för. Vem vänder sig dessa rutinmässigt producerade s.k. ”debattartiklar” till?

  Jag har svårt att tro att politruckerna som skriver verkligen vill ha en debatt, för då riskerar de ju att få mothugg. Dessutom är de oftast så innehållslösa att jag sällan läser dem. Är det för att pressa sin regering till att ge dem mer pengar? Men varför skulle – som du påpekar – regeringen ta större hänsyn till en DN-artikel än till ett PM från sina myndighetschefer?

  Och varför, kan man fråga sig, skall DN delta i ett sådant spel mellan chef och uppdragsgivare? Inlägget väcker många frågor.

 21. Peter Stilbs

  Ingemar #20 – det är mycket som är konstigt, inte bara politikernas gräddfil till tidningarnas ”debattsidor” – eller ”propagandasidor” som väl Per’s rubrik uttrycker så väl. 

  Nu senast var det ju något annat – på nolltid verkar alla media och politiker vara överens om att nämndemansystemet i domstolar måste bort. Hur gick det till ?   

 22. Peter Stilbs

  Vi hade ju en likadan generaldirektör i TCS- och Newsmillspalterna för inte så länge sedan:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/21/i-sakra-hander-om-det-hander/  

 23. Peter Stilbs

  SvD Brännpunkt har i alla fall efterlyst läsarfeedback om innehåll och urval – välkommen att ge synpunkter här

  http://blog.svd.se/brannpunkt/2011/12/21/jag-vill-veta-vad-som-uppror-dig/ 

  Men jag tror inte att de har ”full sjukdomsinsikt”, och luttrad efter otaliga tidsaktuella inlägg som refuserats pga ”utrymmesbrist” så tror jag inte det hjälper.  

 24. Slabadang

  Peter S!

  När man försöker hitta drivkrafter och förklaringar bakom den ökande politiseringen av alla samhällsfunktioner så finns det många förklaringar.
  Det sker en tydölig glidining bort ifrån den rationellt funktionella rollen mot den politiska. Rollerna blandas ihop och det gör att samhället blir allt mer svårt att förstå när alla blir politiker.
  De debattartiklar vi nu ifrågasätter med myndighetschefer som författare är bevis på att de missupopfattat sin roll och agerar som poloitiker och opinionsbildare istället för som förvaltare av den uppgift myndigheten har ätt sköta för folket och redovisa för sin uppdragsgivare dvs resoektive departement.

  Som medborgare blir man med rätta förvirrad om vem som skall göra vad och vem som faktiskt gör vad. Opartiskheten sakligheten och kunskpen tar stryk varenda dag och det är den med den största politiska käöften som snor åt sig makt och inflytande. De myndigheteschefer som skrivier debattartiklar driver ijnte bara politik utan bedriver samtidigt reklam för sin egen myndighets nytta och värde med ökade anslag och makt på önskelistan. De är vandrande fysiskt levande  bevis på parkinsons lagar som skriver sina debattartiklar.

  Vi har ju genom utnämningsmakten skapat och byggt in poliyiseringen av våra myndifheter. I princip alla viktiga myndighetschefer är gamla avdankade politiker vars ränder naturligvis följer med dem in i myndigheten och smitttat nedåt.

  Som konsekvens så degraderas ämnes/områdeskunskaper och ledarskap till förmån för politiseringen och signalerna om vad som gäller. Därfrö är ledningsmöten på myndigheter allt mer som att vara på ett SSUmöte. Alla har blivit politiker istället för experter och de som babalar mest om ett flummigt ämne blir snabbt ”experter” på området dvs experter på att PRATA om ämnet och inte experter på kunskap om det.

  Journalisterna har gått precis samma väg i sällskap med NGOer och varenda förbannad ”thinktank” som existerar alla vill vara politiker därför blir både åpolitiken och demokratin allt mer korkad och oformlig.

  Den som bestämt att det gamla politiserade nämndemannasystemet äntlgien skall gå i graven är Borgnäs.Sossarna och V har ju förlorat majoriten och SD har kommit in i riksdagen. Även om motivet är ohederligt inkonskvent så blir resultatet gott och rättsäkerheten ökar.
  Nästa fråga vi ska ställa är hur politiska ideologier påverkar den som producerar public service. Att vara miljöpartist och rapportera om klimatet är det ett problem för opartiskheten och sakligheten kanske??:)

  Kan man bli mer ”klimatskadad” än Rapportredaktionen?

 25. Ingemar Nordin

  Slabadang #24,

  Som du säkert känner till så har ju Englands motsvarighet till SvT och SR, BBC (och dess förlängda brother in arms om klimatet, The Guardian) blivit avslöjade som agitatorer till miljörörelser som WWF och Greenpeace. Det är i hög grad bloggen Bishop Hill som skall ha credit för dessa avslöjanden. http://www.bishop-hill.net/

  Men BBC har också nära kontakter med klimatforskarvärlden vid University of East Anglia. Häromdagen hade WUWT det här Climate 2.0 brevet från BBCs Roger Harrabin till klimatforskaren Mike Hulme på UEA där han frågar hur de från BBCs sida kunde hjälpa till med nyheter, drama, dokumentärer, musik och lekprogram för att promota klimatbudskapet, nu i samband med Rio+10.

  Some broadcasting is already in the pipeline that will relate to the themes of Rio+ 10, but this is an open opportunity for you to put forward ideas that will be collated and circulated amongst relevant BBC decision-makers.

  What should the BBC be doing this time in terms of news, current affairs, drama, documentaries, game shows, music etc? How can the BBC convey the theme of sustainable development to viewers and listeners who have probably seen all the issues raised before? * Is there any scope for a global broadcasting initiative? * What are the strongest themes and specific issues that should appear in the media in the months and years following the conference?

  Det är inte bara politiker och myndighetschefer som har gräddfiler in i de tyngsta medierna. Vissa forskare av ”rätt” sort har det också. Vi har ju även en del svenska exempel på detta.

 26. Ingemar Nordin

  WUWT-länken:

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/27/oh-this-is-rich-bbcs-harrabin-asks-cru-for-programming-advice/#more-53745

 27. Ingemar Nordin # 25

  Fy f-n!
  Det är inte utan att man blir illamående. BBC, som man alltid trott sig kunna lita på för att få en neutral, opartisk bild av verkligheten…….

  Vi visste ju att det var illa, men sååå illa….?

  För att travestera en svensk långhårig fd meteorolog:

  ”Det är värre än vi misstänkte att vi trodde”

 28. John Silver

  ”Populärt är att blanda in orden klimat och hot här och där.”
   
  Då är det bara att göra en polisanmälan om olaga hot.

 29. LBt

  Bosse J #5,
  goddag själv yxskaft. Jag beskriver vad vem som helst kan kontrollera riktigheten i. Det är sedan upp till var och en att väga och värdera detta i förhållande till Per W:s påstående. Jag ger inte uttryck för, som du borde noterat, någon sådan värdering.

 30. Ann L-H

  Slabadang #1 – Läste länkarna från Indien och blev än en gång påmind om Al Gore, GIM och MISTRA. Svenska MISTRA har sedan drygt fem år tillbaka anförtrott ett stort antal miljoner att förvaltas av Al Gore.
  Trots upprepade frågor till ansvarig på MISTRA nu i november-december om vad som hänt med dessa miljoner har jag ännu inte fått svar. 
  Är det dags för hjälp från riksrevisionen?

     
         

 31. Ann L-H,
  Förvalta???
  I ordets verkliga betydelse?? Han är väl ingen förvaltare.

 32. Per Welander

  Ingemar #20: Dagens Nyheters roll i detta kan man bara spekulera i. Finns det någon överenskommelse mellan politiker och DN om detta? Inte på papper men muntlig överenskommelse. Varför publicerar DN regelbundet ointressanta politiska propagandaartiklar?
  Vem vänder sig generaldirektörerna till? Också en intressant fråga

 33. Ann L-H

  Ingvar E. – Ekonomi är verkligen inte min avdelning, därför citerar jag en del av Mistras Anna-Karin Engvalls mail av den 7 juni 2006 …” Mistra gav hösten 2005 Generation ett förvaltningsuppdrag. Valet av Generation beror på att de har långsiktiga investeringar som filosofi och integrerar hållbarhetsperspektivet med finansanalys”.

  ”Generation” är Al Gores GIM  och uppdraget då gällde 20 miljoner dollar. Såvitt jag förstått har det som jag kallar förvaltningsuppdraget senare utökats till än fler miljoner. I höst har jag alltså frågat om hur man kan följa dessa miljoner i MISTRAS redovisning – utan svar.  

 34. Ann L-H #33

  Om man inte är så insatt i ekonomi så kan politik kännas jättekonstigt.

 35. Peter Stilbs

  Ann #33 – vad jag har hört ligger Gore/MISTRA-affärerna ännu längre tillbaka än 2005.

 36. Ann L-H

  Uffeb – Och?

 37. Ann L-H

  Peter #35 – det är mycket möjligt, jag har endast de upplysningar jag fått från Anna-Karin Engvall på Mistra och hösten -05 gällde det 20 miljoner dollar. På mistras hemsida har jag inte hittat några tidigare GIM uppdrag men vem vet.
       

 38. Ann L-H #36

  ????

  Jag menade att okunskap i ekonomi kan göra att många politiska beslut kan kännas konstiga. (därmed inte sagt att politiker i allmänhet är tillräckligt insatta i ekonomi).

  Skrivet som en kommentar till beskrivningen av din egen kunskap i ekonomi….

  ”Ekonomi är verkligen inte min avdelning…”

 39. Adolf Goreing

  Kan den okritiska propagandan från DN ha med presstödet att göra? När annonsörerna och läsarna hittar andra, bättre medier, vad är det som håller DN m.fl vid liv?
  På tal om det: Jag skulle faktiskt vilja se lite saklig ”propaganda” från SI i DN. Vad kostar en annons? Vi kan ju fråga  Exxon, som vanligt, om pengastöd?! (Hoppas ingen från Greenpeace läser det sista).

 40. Thomas

  Adolf #39, presstöd utgår till mindre tidningar på en ort. DN får inget presstöd, däremot får SvD stora bidrag.

 41. Adolf Goreing

  #40 Jo, du har rätt. Men DN tar likväl emot bidrag i form av s.k distributionsstöd på sisådär 5 Mkr/år från oss skattebetalare. Lite svårt att se varför man ska hålla denna föråldrade mediaform under armarna?

 42. Thomas

  Adolf #41 DN har en budget på över en och en halv miljard. De där fem miljonerna är felräkningspengar. Din hypotes i #39 är orimlig.
   
  Det är bara det vanliga gnället från er sida att ni inte får den uppmärksamhet ni tycker att ni förtjänar.

 43. Adolf Goreing

  Lite OT. På tal om medier som man trodde var begravda. LP:n säljer som aldrig förr och har större upplagor än alla super-ljudformaten tillsammans. (SACD, DVD-audio, Blu-ray-audio). Dessutom har en del musik börjat komma ut på kassettband igen! Får vi se en Hausse i tidningsutgivning om 30 år? Inget ”lag” eller ”lo-bat” och accesstiden till intressanta sidor är oslagbar.

 44. Adolf Goreing #41

  Papperstidningar kommer nog att läsas av många i många år – hoppas jag.

  Alla har inte bredbandet uppkopplat vid frukostbordet. Att trampa ut till brevlådan för att hämta in morgontidningen är inte så tokigt trots allt.

  Även om jag själv inte längre kan få ta del av den finessen så betalar jag gärna några ören på skatten för att andra ska få njuta av det.

 45. Adolf Goreing

  #42 stryk ”tycker att ni”. Skämt åsido, varför får DN överhuuvdtaget några skattepengar då? Vilken effekt antar man ska uppnås? Eller är det ”modellerat”?
   

 46. Gunbo

  Slabadang #24,

  ”När man försöker hitta drivkrafter och förklaringar bakom den ökande politiseringen av alla samhällsfunktioner så finns det många förklaringar.
  Det sker en tydölig glidining bort ifrån den rationellt funktionella rollen mot den politiska. Rollerna blandas ihop och det gör att samhället blir allt mer svårt att förstå när alla blir politiker.”

  Är det här en ny företeelse? Jag som följt politik och samhälle i många herrans år och dessutom läst och hört om politik bakåt i tiden, tycker det är samma gamla mönster som upprepas.
   
  Har du någon idé om hur ett samhälle utan politik skulle se ut? Har du något exempel på ett samhälle utan politik?

 47. Nisse

  Thomas #42
  Du glömmer att politikerna ansett gammelmedia (dagspressen) så behjärtansvärd att de upphöjts till en sorts skattefrälse, där deras produkter kan köpas med den facila konsumtionsskatten 6%. Medans vi som köper den mindre behjärtansvärda elektroniska informationen straffas med 25% moms.
  Här pratar vi hundratals miljoner för skattefrälset.

 48. Thomas

  Adolf #45 alla tidningar får distributionsstöd. Jag antar det blir enklare så eftersom de ofta samarbetar så det är samma personer som delar ut alla olika tidningar. Anledningen är väl att staten sett ett allmänintresse av att folk läser en dagstidning. Av samma skäl har vi offentligt finansierade bibliotet, filmstöd osv. T o m en tidning som ”Nationell idag” som hatas av etablissemanget får presstöd. Det behövs inga konspirationsteorier om att DN får pengar för att sprida för er misshaglig information om klimatet.
   
  Hur mycket skatt betalar dessutom DN in till staten?

 49. hahn

  LBt,
  Mörkrets män gör ju ett stort nummer av att inte alla skeptiker är helt samstämmiga. Vissa tror inte temperaturen stigit medans andra tycker det kan vara bra osv. I den samlade kampanjen var detta slagdängan för dagen på sensommaren. Jag förstår inte det konstiga i detta alls, men inser förstås att AGW alarmisterna måste vara helt eniga då man har en teori man samlas kring.

  Nu har ju AGW alarmister ganska öppet diskuterat avsaknaden av temperaturstegring de senaste åren, och vad detta kan bero på. Samtidigt som man klämkäckt ingått vad och självsäkert proklamerat att uppvärmningen ånyo ska ta fart.

  Jag tolkar ditt och Thomas inlägg som en tredje ståndpunkt. Betyder det att ni övergett gängse AGW åsikter?

 50. Ann L-H 37.
  vad är GIM? fanns en del att välja på på nätet

 51. Adolf Goreing

  #44 jag känner ytterst få under 35 som läser dags eller kvällstidningar överhuvudtaget med undantag för ”Metro”.

 52. Ann L-H

  # 50 Ingvar E.
  Generation Investment Management med Al Gore som styrelseordförande

 53. Ann L-H

  Uffeb – # 38 Så omtänksamt.

 54. pekke

  Generation Investment Management
   
  Deras största investeringar innehåller inte värst mycket grönt.
  Av deras 15 största aktieinnehav är bara 1 ett s.k. grönt företag !
   
   

 55. Om politik. Det kanske är dags att formulera en konstitution som beskriver vilka ”Rättigheter” vår regering har och var gränserna går. Att Gunbo slår ett slag i luften och pratar om ”ett samhälle utan politik” är ju inte så meningsfullt. Det är självklart att politik alltid finns. Vad som är intressant är vad ”We the People” väljer att överlåta till politiken och var gränserna går. Som i den amerikanska konstitutionen. Skall politiker bestämma vilken belysning  vi skall använda?  Skall politiker bestämma hur starka motorer i dammsugare får vara? Skall politiker bestämma  vad vi skall äta. Ordet ”bestämma” använder jag i vid bemärkelse och innefattar ”styra”. Skall icke demokratiskt valda organ, typ EU och FN bestämma hur gurkor skall se ut? EU och FN jobbar ständigt på att utöka sin makt. Och det vet vi vad det betyder. Ju mer makt desto mer korruption. Ju mer byråkrati och politruker  desto mer imperiebyggande. Hur många personer behövde USA för att ena de ursprungliga staterna som fungerade som suveräna ”länder”?
  PJTV har en utomordentlig serie om hur dessa stater enades och hur den amerikanska konstitutionen kom till.
   
   

 56. Ann L-H #53
  🙂

 57. Tack pekke och L-H

 58. http://www.youtube.com/watch?v=mOU8b0WP9Hg

  God Natt.

 59. Per Welander

  Thomas: Inte en enda av dina kommentarer berör det artikeln handlar om. Varför DN publicerar (ointressanta, min anm.) artiklar från makten och varför makten försöker få artiklarna publicerade. Du som f.d. lokalpolitiker och försvarare av makten borde kunna sprida ett ljus över denna fråga.

 60. Lena Krantz

  Labbibia

  Instämmer i sorgemusiken över vår gemensamma vän Totte, Torsten Wedin som inte längre finns med oss.

  En chock i denna natt

  Godnatt!

 61. Helge

  Att huvudtidningarna slutat med seriös granska är väl ganska uppenbart, men det har å andra sidan så gott som hela det politiska etablissemanget också gjort. När har våra partier olika uppfattning än kanske nyanser i olika sakfrågor idag. Ingen höjer rösten när klimatet, energipolitiken, vindkraftverk, FRA, EU, Euro, Finanspolitiken, stridsinsatser av Svenskar i Libyen, osv kommer på tal. Opposition existerar inte i praktiken.

  Att myndigheter har anpassat sig och bedriver politisk propaganda är inte så konstigt, man vill säkra sina anslag och alla politiker oavsett parti tycks vara överens.

  SVT och SR nyhetsrapportering är så man tappar hakan emellanåt, istället för att sakligt presentera nyheter, låta olika sidor och experter komma till tals, granska händelser och förslag ur olika vinklar så serverar reportern färdigpaketerade åsikter, bara gapa och svälja. Det märkliga är att så många sväljer det rakt av, i synnerhet akademiker.

  Hur många ggr har jag inte hört en reporter på morgonen servera en färdig åsikt i t.ex P1, och hör den sen repeteras lite förnumstigt av kollegor runt fikabordet på jobbet. ”Ja så här är det….sen kommer reporterns färdiga åsikt.”

  Förmodligen beror det på ren bekvämlighet, att man egentligen inte tänker efter i alls vardagsstressen och glatt tar emot paketeringen för att slippa tänka själv.
   

 62. Jobba med den klimat anpassade samhället,låter oerhört petetiskt,i detta lilla land Sverige,stora planer på att vara bäst i klassen,anpassa Sverige till det ledande landet för klimatsatsningar mm.
  DN är ledande i dessa klimathots perspektiv,dåligt med debatt trots
  de många rapporter som förekommer internationella forskningen
  av klimat,Grönlands variation av klimatförändringar som naturliga.
  (Tråkigt detta med Torsten Wedin,Håkan Sjögren var han kompis
  med,har jag förstått,berätta lite om Totte,hur gammal blev han
  har han varit sjuk på sistone mm).
  ALI.K.

 63. CO2 gaser har ingen negativ påverkan på koraller eller fiskens liv,
  visar en studie från Nya Guinea,mer finns att läsa i Watt’s up.
  ALI.K.

 64. Lars-Erik Molin

  Är inte DN DEBATT ett överspelat uttryck? Eftersom kommentarer till artiklarna inte förekommer numera borde man döpa om det till DN PROPAGANDA…

 65. Lars-Erik Molin
  :-))

 66. Thomas

  ALI #63, om du läser studien i Nature som hänvisas till är intrycket snarare ätt man på WUWT är precis lika ohederliga som vanligt. Studien visar nämligen på motsatsen.