Att minska utsläpp löser inte problemen

Lennart B

”Med stormar och värme diskuteras på nytt klimatet, men de politiska lösningarna är alltför fokuserade på utsläppen. Det är mycket viktigare att planera samhällen på ett bättre sätt”, skriver Lennart Bengtsson, professor i meteorologi.

En bra artikel av professor Lennart Bengtsson på dagens Svd Brännpunkt.

Läs och kommentera!

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag har kommenterat Bengtssons dubbla budskap på min blog:

  http://claesjohnson.blogspot.com/2011/12/lennart-bengtssons-svenska.html 

 2. Claes Johnson

  Din länk fungerar inte?

 3. Björn

  Äntligen en meteorologiprofessor som talar klarspråk. Vi kan inte längre gömma oss bakom ordet koldioxid och tro att vi löser världens väderhändelser genom att fokusera på utsläppen. Det är snarare våra beteenden som är problemet när skador på materiel och liv uppstår. Vi bygger och bor där det är logiskt att skador kan uppstå vid extrema väderhändelser. Det är dessa invanda beteenden som måste förändras, för större väderhändelser kommer alltid att uppträda på grund av naturens termodynamik, som i sin tur beror på grund av ett variabelt inflöde av energi mot land och hav från solen.

 4. Ny fungerande länk http://claesjohnson.blogspot.com/2011/12/lennart-bengtssons-svenska.html

 5. LBt

  Eftersom det är praktiskt, ekonomiskt och politiskt omöjligt att sänka utsläppen tillräckligt snabbt och kraftfullt måste vi naturligtvis även planera och handla på annat sätt för möta en oönskad utveckling.
  Forskarnas klimatmodellerna antyder var och vad. Intensiv global forskning ökar dessutom successivt precisionen i dessa förutsägelser. Ett globalt organ verkar för att samla in aktuell kunskap och sprida den ut i världens politiska system som i sin tur lokalt via sina organ har att verka för åtgärder som kan begränsa de lokala skadeverkningarna. Hos oss tex via SMHI och SGI. Globala krafter är verksamma för att förmedla stöd till de områden i världen där skadeverkningarna kan förväntas bli allvarligast med tanke på befolkningstäthet, ekonomiska möjligheter och klimatkosekvenser.
  Allt detta förefaller rimligt organiserat (de som har en annan uppfattning kan ju föreslå något bättre) men som i alla liknande sammanhang är fortlöpande ingående granskning och kritik nödvändig för att undvika kvalitetsbortfall. 
  Jag är helt övertygad om att vare sig Al Gore, klimataktevisterna eller ”alla rättfärdiga svenskar” inbillar sig att en sänkning av utsläppen räcker som åtgärd. Däremot förstår de att denna åtgärd, med aktuellt kunskapsläge, är motiverad, förutsatt att den genomförs i en rimlig takt som inte tillför andra allvarliga konsekvenser. 

   

 6. Björn

  Lbt [5]; Var inte budskapet att det är våra beteenden i kombination med befolkningsökningar, som var problemet och inte koldioxiden i sig. Att bygga och bo där det är naturligt att skador uppstår, är väl ett beteende som borde förändras. I övrigt har forskningen inte lyckats att bevisa att koldioxiden är orsak till allt elände här på jorden. De saknar fortfarande fullständiga kunskaper om de modulerande funktioner som varierar inflödet av energi från solen. Det är väl att slösa på resurser, när man ständigt propagerar för åtgärder mot koldioxiden, när man inte vet klimatets förändrande orsaker?

 7. Jonas E

  LBt[5]; Det är riktigt att ex.vis SMHI och SGI bör hjälpa till att förebygga framtida skador i samhället, på infrastuktur och bostäder. Tyvärr har detta utvecklats till överdriva framtida scenarier och leder snarare till att landet fokuserar på fel saker. SGI har använt ca 100 milj. kr till att utreda samhällspåverkan i Götaälv området baserat på klimatantaganden som numer även de mest ”troende” inte riktigt vill kännas vid. Att sedan GD går ut och äskar miljardbelopp för att bygga bort dessa fiktiva risker blir än mer oseriöst.
  På SMHI:s hemsida visas tänkta framtida klimat scenarier bl.a. i form av temperaturökningar. Kurvorna visar temperaturökningar som skulle hamna på ca + 4 grader 2011 enligt datormodellerna. Tar man sig tid och skriver ut en sådan kurva och plottar in den faktiska temperaturförändring som är uppmätt ser man att avvikelsen är stor. De uppmätta temperaturer ligger de senaste 12 åren i det närmaste horisontellt (ingen ökning), att jämföra med SMHI:s prognos som pekar kraftigt uppåt- ett scenario som ser alltmer orealistiskt ut. Problemet är inte att man gör prognoser utan det att dessa får ligga till grund för samhällsplanering när det är så uppenbart att det är något som inte stämmer med verkligheten.

   

 8. Björn #6
  Jo så sa han.

 9. Adolf Goreing

  Nästan OT. Vad gäller GW och dess orsaker har det hänt saker inom IPCC. Jag sitter nu (som reviewer) bl.a med draften för kapitel 10 (det som resonerar kring orsakerna till GW). Man har inte kunnat blunda för den mängd artiklar som pekar på interna, naturliga variationer som dessutom kan förklara det mesta av den uppvärmning som registrerats. Jag hoppas bara att dessa textstycken får överleva. Den gamla vanliga slutsatsen står nämligen kvar, men ser alltmer ansträngd ut.

 10. Holmfrid

  Förstår inte vad som är problem med temperaturen.  Trenderna för perioden 1979-2010  (climate4you)  visar en stegring på 0.3 grader – en linjär extrapolering innebär en temperaturökning på  +1 grad C till 2100.  Har jag fel?
    Utöver detta har vi 60 års cykeln, som ju beror på solens växelverkan med planeterna.

 11.  Adolf Goreing #8
  Kul! En riktig insider.  ”mole”  🙂

 12. Adolf Goreing # 8

  Lysande!

 13. Passar på att tacka Lennart Bengtsson för en mycket bra artikel i Svd. Sansat sunt förnuft baserad på verklig kunskap vinner alltid över hysteri och tokalarmism till slut!

 14. Gunbo

  Tänk så olika man kan tolka en artikel! Lennart Bengtssons artikel behandlar skadeverkningar som uppstår vid extremväder och han menar att de inte kan åtgärdas genom nedskärningar i utsläppen av koldioxid eftersom extremväder har funnits och alltid kommer att finnas oberoende av global uppvärmning. Därför skriver han:

  ”Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande. Det saknar dessutom vetenskaplig substans.”
  Däremot verkar han hålla med IPCC:s senaste rapport då han skriver:

  ”Vid en långsamt fortskridande global uppvärmning som nu har pågått i mer än 100 år, och som bedöms ha en antropogen huvudorsak, förändras också gradvis de extrema väderhändelserna. Extrem värme blir litet vanligare och extrem kyla mindre vanligt.”

  Det han skriver i följande mening har inget med AGW eller koldioxidens effekt att göra. Ordet ”problem” gäller enbart skadeverkningar av extrema väderhändelser:

  ”Problemen har främst sin grund i lokal och regional överexploatering, förhöjt befolkningstryck och bristfälliga resurser i samhällsplaneringen.”

  Eller har jag fel Lennart Bengtsson?
   

 15. Gunbo #13

  Ganska bra analys av artikeln tycker jag.
  Att klimatet ändrats och leder till annorlunda väder med mer nederbörd och mildare vintrar har även jag upptäckt.

  Men det är naturligtvis min egen subjektiva uppfattning.

  Att ökad asfaltering med fler motorvägar och större parkeringsplatser vid nya köpcentra kan bli ett problem i framtiden är nog sant, men troligen är anläggarna medvetna om att det kan regna som attan ibland.

  Såvida dom inte påverkas av bloggar som menar att det var bättre förr… 😉

 16. Slabadang

  Nu måste Håkan Sjögren jula av glädje 🙂

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/29/unified-theory-of-climate/#more-53850

  När ens egen lilla hypotes om molnen som förklaring till tempförändringarna ltfts fram i ny beltsning blir man lite triggad och får svårare att kritiskt förhålla sig till artikeln som är förbannat bra i sin helhet.

 17. Tage Andersson

  Kan man hoppas att Lennarts artikel, tillsammans med Ingarös ledare den 27/12, signalerar att svenska media börjar överge klimathysterin? SvD har tidigare visat en nykter inställning i klimatfrågan. Tidningens framlidne medarbetare Per Ericson betonade för flera år sedan att ett varmare klimat har åtskilliga fördelar, att koldioxiden är nyttig och att en storskalig minskning av koldioxidutsläppen skulle medföra stora välfärdsförluster.

 18. Skogsmannen

  OT!

  Slabadang m.fl!

  Numera ingår uttrycket ”åsiktstaliban” i Språkrådets nyordslista.

  Kan man tolka detta som att det är tillåtet att använda uttrycket
  ”k—-ttaliban” också. 🙂

  http://www.svd.se/kultur/svenska-nyorden-hela-listan_6738723.svd

 19. Lars Jonsson

  Tack Slabadang för tipset till WUWT idag. Det låter som om det rådande paradigmet har fått konkurrens – eller snarare att Spencer/Braswell och Svensmarks idogn ifrågasättande har skapatr utrymme för några fysiker att tänka fritt. En märkesdag för klimathysterin.

 20. Peter Stilbs

  Slabadang #16 – det är mycket konstigheter i artikeln, vid en första skumning av den och några av kommentarerna. Man får fortsatt vara försiktig och skeptisk – speciellt om det finns påståenden om att atmosfären inte strålar termisk IR – eller – om det påstås att atmosfärstrycket i sig är kopplat till absoluta temperaturen. Men den verkar vara värd att titta på. Säkert finns delar som är riktiga. 

 21. Christer Löfström

  Claes Johnson #4
  Jag håller med dig. Lennart Bengtsson skrev nyligen här på TCS en undermålig analys av opinionssiffror för miljöpartier i Tyskland och Sverige. Svd-artikeln är inte mycket bättre.
  Det mest intressanta är varför han dyker upp i offentlig Svensk debatt just nu.  Har inte sett till honom de 15 år jag följt möget.
  Jag köpte ”slaying the sky dragon” och läste dina två artiklar. Blev yr. Nu då den legat till sig ett tag skall jag göra ett nytt försök att förstå.

 22. Jag tycker väl ändå att det viktiga i sammanhanget är att han anser att mänskligt utsläpp av koldioxid är en ointressant faktor. Det är ju huvudpunkten i hela IPCC:s projekt. Och då blir ju hundratals miljarder för att minska mänskligt utsläpp av koldioxid inget annat än historiens i särklass dyraste regndans!

 23. Björn

  Slabadang [16]; Det börjar röra på sig. Mycket intressant forskningsrapport som du länkade till.

 24. István

  Uffeb #16
  Att asfalterade parkeringsplatser intill köpcentra kan orsaka problem, det kan jag föreställa mig. Speciellt om man har slarvat med dagvatten brunnar och tunnlar. För många byggare tycks det vara ett mysterium åt vilket håll vattnet rinner. Kan man ofta konstatera, när P platser förvandlas till swimingpooler.
  Men vad ser Du för problem med fler motorvägar?
  Andel asfalterad yta i förhållande till Svea Rikets totala landyta. Typ. 

 25. Peter Stilbs

  Skogsmannen # 18 – jag tror vi har många attitydinkontinenta här på TCS 

 26. Gunbo

  Ingvar E #22,

  ”Jag tycker väl ändå att det viktiga i sammanhanget är att han anser att mänskligt utsläpp av koldioxid är en ointressant faktor.”

  Var i artikeln hittar du ett sådant påstående? Du får gärna citera den eller de meningar där Lennart Bengtsson anser att utsläpp av koldioxid är en ointressant faktor.

 27. Svempa

  Vi har ju alla vetat att en realistisk inställning till klimathysterin har varit som att skjuta på sittande fågel. Enda frågan har varit hur länge det dröjer innan debatten sansas. SvD svängning är ett av flera tecken på att det nu är på gång. När väl en kritisk nivå har uppnåtts kommer strömavhopp från alla som endast har varit med på tåget av opportunistiska skäl (de flesta).

  Ett antal Gore-ister kommer givetvis hålla fast vid testtuggade men de kommer massmedialt att bli förpassade till kuriosahörnet.

 28. István #24

  Glad att du påpekade mitt slarviga uttryck.

  ”Men vad ser Du för problem med fler motorvägar?”

  Jag ser inga problem med fler motorvägar när det gäller asfaltytor och problem med avrinning vid häftigt regn eller snösmältning. 

  Men som du vet är det inte ett urgammalt problem med avstängda bilvägar och översvämningar på grund av regn eller vårflod i städer. Det är ett relativt nytt problem.

  Det jag kallade motorvägar kopplat till köpcentra och andra stora asfalterade ytor ska nog bara kallas tätortsnära trafikleder.

 29. Åke N

  Uffeb #28. Drar mig till minnes att jag för ett tiotal års sedan läste om rigid beslutsfattning. Någonstans i Sverige (troligen i mellersta Norrland) hade man vid vårfloden problem med en översvämmad väg, som gjorde ett antal människor isolerade under en period. Vägverket löste detta med att sätta in en gubbe som rodde folk över och det hade fungerat utmärkt. Sen införde Vägverket en bestämmelse att alla som framförde färja skulle ha skepparexamen. Det hade inte gubben och roddbåten drogs in. Härlig byråkrati.

 30. Åke N #29

  Hi, hi, ha, ha, jättekul.

  Finns mängder av liknande historier.  Läste nyss en annan som jag skrattade högt åt, men glömde lika fort.  Men roligt var det.

  En del av de där roliga historierna är faktiskt sanna. Och det gör dom bara roligare.

 31. Åke N

  Ja, sunt förnuft verkar vara en bristvara.

 32. Lennart Bengtsson

  Gunbo

  Detta är helt korrekt. Det som min artikel berör är extremväder som bygger på detaljerade undersökningar. Att höga koncentrationer av växthusgaser  kommer att bli ett problem är nog oundvikligt. Men här talar vi om en situation i en avlägsen framtid som endast kan bedömas i allmänna ordalag. Gör bara tankeexperimentet att förflytta Dig 100 år tillbaka och försöka bedöma vår tid! Säkert blir prognosen synnerligen meningslös.

  Hsn

  LennartB 

 33. Ingemar Nordin

  Jag håller med Lennart Bengtsson. Vare sig man tror på att människans produktion av koldioxid varit huvudorsak till de senaste 100 årens uppvärmning (även 1900-1050?) eller inte, så är det helt fel att fokusera på detta om man vill mildra skadeverkningarna av extremväder. Se även https://www.klimatupplysningen.se/2011/12/11/battre-att-anpassa-an-att-stoppa/
  Extremväder har alltid förekommit, och kommer alltid att förekomma. I rika industriländer så har antalet dödsoffer minskat radikalt under de senaste 100 åren, och det råder knappast någon tvekan om att sådana samhällen är MINDRE sårbara och MER hållbara än fattiga där marginalerna är små. Samtidigt har LB helt rätt i att många pekuniära skador kan undvikas även i rika länder genom en klokare bosättning och en bättre planering för just extremväder.
  Fokuseringen på att få ned koldioxidutsläppen leder helt fel. Dels är det ett politiskt omöjligt företag (det skulle kräva en global, totalitär diktatur), dels kan den vetenskapliga grunden för att skylla allt på växthusgasernas blygsamma uppvärmningskapacitet ifrågasättas. Då myndigheterna fokuserar på detta istället för att bedriva ett jordnära och pragmatiskt arbete på det regionala och lokala planet så missköter de sitt uppdrag från skattebetalarna.

 34. Gunbo.

  Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande. Det saknar dessutom vetenskaplig substans.

 35. Ingemar Nordin

  Här är åtminstone en politiker (som jag annars brukar skälla på :-)) som gläds åt Lennart Bengtssons artikel:

  http://www.ericsoniubbhult.se/

  Ericssons blogg innehåller också mycket annat läsvärt om klimatet. Fram för fler sådana politiker!

 36. Ingvar Engelbrecht #34

  Vad är du orolig för?

  Att samhällen förändras och prioriteringar förändras? Är du orolig för att världen förändras?

  Vad vill du skydda och behålla?

  En ordstrid mellan öst och väst? En strid mellan olika religiösa extremer i mellanöstern?

  Vill du behålla en fattig majoritet i världen som kan användas för att bygga en framtid som vår genom att göra som våra förfäder gjorde? En framtid där vi som har teknik och kapital kan få mest glädje av framstegen först?

  Så måste det ju bli eftrersom vi inte kan hjälpa de stackarna om vi inte har gott om klöver själva. Lite som maggies filosofi. Låt oss få det bättre så att vi får ett överskott som kan komma andra till del.

 37. Ingemar Nordin #35

  Den där ”ubbhultarn” är en politiker utan annat än PK-åsikter i högerkretsar.
  Intressant att du betraktar honom som läsvärd när det gäller klimat.

  Nej inte intressant. Menade inte oväntat. Eller hade du något nytt att meddela via Eriksson i Ubbhult?

 38. L

  Uffeb, försöker du slå ditt eget rekord i att skriva förvirrade inlägg?

 39. Uffeb: Jag vet inte vem du är eller varför du uttrycker dig så, men om det är något jag brukar beskyllas för så är det att INTE vara PK i mina åsikter. Den som följer min blogg får detta ofta bekräftat i flera olika ämnen. Men i grunden är jag givetvis moderat och står bakom regeringens politik, inte minst när det gäller utbildning och arbetsmarknad som är mina främsta verksmahetsområden i riksdagen. Har du synpunkter på vad jag tycker i olika frågor får du gärna höra av dig direkt till mig i stället för att skriva konstiga kommentarer som knappast någon begriper….

 40. Slabadang

  L Bengtsson!

  En sak är vi nog överrens om och det är att politikerna tagit på sig en strategi som är ”mission impossible” och tagit spaden i fel ände. Jag är dock övertygad om att FN och Romklubben inte tror ett dugg på något klimathot utan använt det som en trojansk häst att bygga den internationella makten och kontrollen runt. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att åtgärderna inte är annat än en symbolikens luftsving för att få den för dem mer intressanta internationella maktstrukturen på plats.

  När Lena Ek i lilla Sverige om ”klimatarbete” så kan man inte mer än skratta åt dumheterna. När kommer de med penslar för att måla om hela himlen?

 41. L #38
   Ha, ha. Nej det var inte meningen.  Men visst är det kul med rekord.

 42. Gunnar Strandell

  Ingemar #33 och Lennart Bengtsson och övriga.

  Den 15 december kom EU energy roadmap 2050. Jag hittar inget i den som  pekar på att hotet från CO2 tonats ned.

  Däremot kan den anses balanserad eftersom den inte bortser från att kärnkraft nästan är fri från CO2-utsläpp.

  Jag har svårt att förstå hur CCS och vindkraft ska ge ett reellt uppsving i ekonomin trots att de kräver stora subventioner. Någon som kan förklara? 
   
  Länk:
  http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf

 43. Ingemar Nordin

  Gunnar Strandell #41,

  Jag har svårt att förstå hur CCS och vindkraft ska ge ett reellt uppsving i ekonomin trots att de kräver stora subventioner. Någon som kan förklara? 

  Nej. 🙂

 44. Peter F

  På måndag börjar ”Frozen planet” på TV2. Låt oss slippa ett enda ord om ”klimatförändringar orsakade av människan”,,,please

 45. Uffeb #36
  En rackabajsare för mycket?? 
  🙂
  Vad enda in i alla rödgleta har det där med min inställning till klimatfrågan att göra?
  Ett förvirrat politisk inlägg.

 46. Uffeb #36.
  Jag ska svara på vad jag är rädd för.
  – Totalitära strömningar i EU:s och FN:s regi
   – Maurice Strong.

 47. Lena Krantz

  Lennart Bengtsson # 32

  Precis! Jag har lyft fram detta med att vi inte kan veta hur framtiden kommer att se ut eller vilka tekniska framsteg man kan ha gjort om 100 år flera gånger på den här bloggen.

  Det är en mycket viktig insikt!

 48. Lena Krantz

  Peter F # 43

  Det tror jag knappast att vi kommer att uppleva. Men ibland kan man bli lite överaskad trots allt!

  😀

 49. Peter Stilbs

  Peter F #43. Jag tyckte mig läsa för någon månad sedan om speciellt sista avsnittet av Frozen Planet, att det överträffar Dina värsta farhågor…

 50. Slabadang

  Peter S!

  Jag har nu ”pluggat in” artikeln och jag tycker att han skulle begränsat sig till atmosfärstrycket/massan isället för att dra iväg. En frpga blir nu hur mycket atmosförstrycket faktiskt varierar. Bland kommentarerna blev jag speciellt förtjust i den här. En ”medlande” sammanfattning.

  Leonard Weinstein says:

  December 29, 2011 at 6:14 am

  The analysis is elegant and has many good points. Unfortunately, It is not quite fully correct. If an atmosphere had only gases with no long wave IR absorption, there would be no radiation absorption up and no back radiation at all. An atmosphere of say Argon (with no water present) is such an example. For that case, surface albedo and solar insolation would be mainly important. There would be an atmospheric effect, to transport some of the conducted and convected energy from lower latitudes to higher latitudes, where the atmosphere could conduct some energy to the local ground (there still would be heating from the surface to the gas and back), and the integrated area 4th power radiation out would be modified compared to no convection. However, if the gas did not transport much of the surface energy compared to the direct radiation out, the pressure and volume of the gas would not affect the average surface temperature. There has to be radiation absorbing gases (or aerosols) for a greenhouse effect. There would still be an adiabatic temperature profile as long as mixing from convection were strong enough, but the profile would be locked to match the surface value. With a greenhouse gas (or aerosols), the profile is locked to the temperature at the location of average outgoing radiation, and the adiabatic effect results in the atmosphere below this height warming. For Venus, the outgoing radiation comes from near the top of the atmosphere, so the adiabatic effect is dominate to determine surface temperature.
  In the case of all real planets, there is always present greenhouse gases (CO2, water vapor, methane, etc.) and solid or liquid aerosols (dust, water drops, etc.). However, the present writeup is correct that the pressure and volume of the atmosphere determine the surface temperature. It is how the volume is determined. It is changes in pressure and volume due to greenhouse gases that was not considered. Much of the mass change for Earth’s atmosphere (and thus pressure) is controlled by water vapor content. However, the increased CO2, while not changing mass much, does change the temperature slightly by absorbing outgoing radiation (as does water vapor), and the slightly higher temperature does change the volume slightly. The whole concept of back radiation is misplaced. It is not back radiation that causes the extra heating, it is the movement of the average location of the outgoing radiation due to absorption. Feedback is another issue, and I agree there seems to be negative feedback for CO2 due to change in albedo (due to dominance of water vapor). That is a separate issue.

 51. Peter F

  Peter Stilbs #48  Tack. Shit. Ska inte se den,,jag är så less och besviken på mediapornografin

 52. Gunbo

  Ingvar E #34,

  Ja, där ser man hur olika man kan tolka en artikel eller bara en mening. Min tolkning är att det är extremväder och de skador som uppstår som inte har något direkt samband med CO2. Det är lite annat än det du skrev: ”han anser att mänskligt utsläpp av koldioxid är en ointressant faktor.”

  Lennart Bengtsson skriver själv i #32: ”Att höga koncentrationer av växthusgaser kommer att bli ett problem är nog oundvikligt.”

 53. JonasB1

  Slabadang #50,
  Ja, Weinsteins kommentar reder ut begreppen. Men han är alltför vänlig mot artikelförfattaren. Intressanta och delvis korrekta saker i artikeln men slutsatserna är strunt. Den har i grunden inget nytt att tillföra.

 54. Gunnar Strandell

  Slabadang #50
  Jag fastnade för detta nyckelbudskap i texten:
  ”Modern GCMs do not solve simultaneously radiative transfer and convection. This decoupling of heat transports is the core reason for the projected surface warming by GCMs in response to rising atmospheric greenhouse-gas concentrations.”

  Jag tycker att författarna gör detsamma, men tvärtom, genom att i fortsättningen inte behandla strålningsenergin. Det klarnar kanske när de vetenskapliga artiklarna blir kända. 

  Man kan nog inte bortse från att förfarandet med poster och blogginlägg har gjorts för att skapa uppmärksamhet att IPCC inte ska kunna bortse från artiklarna eftersom de varit insända i tid för att bidra till AR5.

 55. Gunbo #52.
  Jo det blir lite förvirrat. IPCC talar nu om mest om ”extremväder” och kopplar det till utsläpp av CO2. Utsläpp av CO2 är trots allt deras ”käpphäst”, allt cirkulerar runt det. Steget går från utsläpp av CO2 till varmare klimat och till extremväder.
  Vad är det för problem som ökande mänskliga utsläpp av CO2 kommer att medföra? Det är ju  tydligen inte extremväder. Där kommer ingen förklaring från honom.
  Och vad är det som kommer att göra att det blir höga koncentrationer av växthusgaser? Den mänskliga delen av koldioxid kan max påverka med 1% om man sätter vattenångans påverkan till 60%

 56. Ann L-H

  # 46 Instämmer! Plus den oprofessionella journalistkåren.

 57. LBt

  Lena K #48, Lennart B #32,
  att man inte kan beskriva hur samhället ter sig om 100 år är naturligtvis sant liksom det var för 100 år sen. Men att man med tämligen god precision kommer att kunna förutsäga jordens medeltemperatur, givet vad vi människor på olika sätt bidrar med, ligger nog relativt nära i tiden, säg 10-20 år. Och känd medeltemperaturen ger i sin tur goda möjligheter att beskriva andra företeelser som väder och förändrade livsvillkor för människor och djur.

 58. Slabadang

  Gunnar och Jonas B1!

  De har tydligen fyra artiklar på ämnet på väg mot publikation och detta endast en resumè. Jonas B1 påstående om att inte artikeln tillför något nytt är taget ur luften. IPCCs ”Heat budget”  antar atmosfärstrycket som globalt konstant och hur mycket det varierar bla pga förändrade mängder vattenånga i atmosfären har mej veterligen inte diskuterats överhuvudtaget. Att kunna kvantifiera atmosfärstryckets betydelse kontra förändringar CO2 haltens ¨r naturligtvis skitintressant och centralt för att kunna bestämma deras klimatpåverkan.

   Jag väntar också på en artikel som handlar om hur atmosfären ”wobblar” pga av solens och jordens förändrade magnetosfär som förändrar både det optiska djupet i atmosfären samt omfördelar atmosfärstrycket och driver vårt väder. Den har varit på gå i över ett år och det tar tydligen en helvetes tid att få igenom srtiklar som kan genera CAGWkyrkan.

  Science is settled? Skuntetrode öhhh 🙂

  Forbes skickar en uppercut mot klimathotarna:

  http://www.forbes.com/sites/louiswoodhill/2011/12/28/even-the-warmists-dont-believe-in-global-warming/

  Det är med mycket större självförtroende som kritiken börjar komma fram även i MSM. Faktiskt en och annan politiker harklar sig.

 59. Ann L-H #56

  ”Instämmer! Plus den oprofessionella journalistkåren.”

  Gör en insats vet jag. Stig in i journalistkåren och rapportera sanningen.
  Kan inte vara så svårt med din kunskap.

 60. Slabadang

  Uffe B!
  Du har inte riktigt fattat ännu. Det är här den professionella journalismen bedrivs. Nätet utklassar de breda arslena och tomma burkarna i MSM med hästlängder.

  En nutidsbeskrivning av journalismen skulle kunna ha titeln.

  ”Bland knähundar tomburkar och bredarslen” 🙂

 61. Slabadang #58

  Kul att du börjat intressera dig för väder.

  ”Jag väntar också på en artikel som handlar om hur atmosfären ”wobblar” pga av solens och jordens förändrade magnetosfär som förändrar både det optiska djupet i atmosfären samt omfördelar atmosfärstrycket och driver vårt väder”

  Det finns mycket att läsa om hur lufttryck påverkar vädret om du är intresserad. Men jag fattar att du vill hitta utomjordiska förklaringar till hur
  jetströmmar i atmosfären och havens strömmar varierar.

  ”Det optiska djupet” lät väldigt insiktsfullt.
  Men lycka till i dina nyfikna studier av klimat och väder.

 62. Slabadang #60

  Oj. Är du avundsjuk på nåt vis?
  Har du försökt försörja dig som journalist, men fått foten efter några försök?

 63. Slabadang #60
  Du är e djefvel på drastika formuleringar!!
  🙂
  Och Forbes argumentation var ju bra. Varför kom inte jag på det? Antagligen för att jag är starkt emot geoengineering

 64. JonasB1

  Slabadang,
  ”Den har i grunden inget nytt att tillföra.”, skrev jag. Resonemanget om atmosfärens vikt etc är korrekt, men utmynnar i vad som normalt kallas lapse rate. Weinstein förklarar det så mycket bättre, LÄS HONOM NOGA! I enskildheter må det gå att hitta nyheter (så noga har jag inte läst) men summary är strunt, fullständigt i nattmössan.
  Jag fattar inte varför skeptiker håller på med såna här tokigheter, när vi ändå vinner debatten. En förklaring kan vara att den riktiga förklaringen av agw är svår att hitta, och att man därför angriper förenklade modeller, vilket resulterar i halmgubbar. Men jag misstänker artikelförfattarna är sponsrade av the dark side.

 65. Lena Krantz

  LBt # 57

  Vad jag menar är att vi idag inte har någon som helst möjlighet att kunna se vilka tekniska landvinningar som har nåtts om 100 år.

  Vem skulle 1911 kunnat förutspå kärnkraftverk, månlandning, eller för den delen internet?

  Nämn något mer mirakulöst sett ifrån en människa år 1911 ni, det finns säkert hur mycket som helst att plocka fram.

 66. Jonas B1 #64

  Mycket skrev du, men jag undrar vad du menar med slutklämmen?

  ” Men jag misstänker artikelförfattarna är sponsrade av the dark side.”

  Vilka är de mörka krafter som har resurser att sponsra artiklar, och vad skulle i så fall syftet vara?

 67. Slabadang

  Jonas B1

  Summary:

  The above findings can help rectify physical inconsistencies in the current GH concept and assist in the development of a Unified Theory of Climate (UTC) based on a deeper and more robust understanding of various climate forcings and the time scales of their operation. Figure 10 outlines a hierarchy of climate forcings as part of a proposed UTC that is consistent with results from our research as well as other studies published over the past 15 years. A proposed key new driver of climate is the variation of total atmospheric mass and surface pressure over geological time scales (i.e. tens of thousands to hundreds of millions of years). According to our new theory, the climate change over the past 100-300 years is due to variations of global cloud albedo that are not related to GHE/ATE. This is principally different from the present GH concept, which attempts to explain climate changes over a broad range of time scales (i.e. from decades to tens of millions of years) with the same forcing attributed to variations in atmospheric CO2 and other heat-absorbing trace gases

  Vad är nattmössan summeringen??

 68. Lena #65
  Mitt favoritexempel är månlandningen. På 50-talet läste jag tonvis med Science Fiction. Jag ”visste” att jag skulle få uppleva den dag som människan landade på månen. Vad ingen av dessa hundratals noveller och större verk aldrig var i närheten av var att ”hela” världen kunde följa landningen ”LIVE” hemma i stugan!
  Och det var som mest en tidskillnad på 10-15 år.
  100 år?
  Vi har absolut noll koll! Små toriumreaktorer i köket? Bas på månen?
  Koloni på Mars med egentillverkad atmosfär? 
  Trivialt.
  Nanoteknik? Visst men vad kan man göra med den?
  Helt nya områden som vi inte ens kan sätta namn på idag. Förvisso
  Att spå är svårt, i synnerhet om framtiden
  🙂

 69. ThomasJ

  Peter S. #25:

  ”…attitydinkontinenta…”  
  WOW! Tänkte/trodde först det var nåt påhittat uttryck… Men, fasiken asså, det finns ju deklarerat i de uppdaterade annalerna per 2011…
  Stämmer 100! Plenty txs!  😀

  Mvh/TJ

 70. ThomasJ

  Sponsrade? Av vem? Hur mycket? När?… Tja, troligast omöjligt att precis avgöra men god hjälp finns – vad gäller den amerikanska sidan, asså – här:

  http://www.opensecrets.org/resources/

  Flertal möjligheter i diverse rubriker/under-ditos att söka och finna…  😉

  Definitivt nåt för ’attitydinkontinenta’ på denna blogg att titta på!

  Mvh/TJ

 71. Lena Krantz

  Ingvar Engelbrecht # 68

  Precis, vi har en helt annan teknik idag än 1911 för att gå 100 år bakåt i tiden. Dessutom går ju det hela snabbare och snabbare alltefter man kommer på nytt.

  Jag själv önskar verkligen att vi kan arbeta oss bort från kol och olja men det handlar mindre om CO2 för min del och mer om att det är en smutsig hantering som ex genom oljeutsläpp dödar många djur.

  Men det får inte bli i bekostnad av att människor far illa och inte får tillgång till energi.

  Hmmm…det är sannerligen en svår balansgång!

 72. Lena Krantz #65

  Kul funderingsr tycker jag.
  Men kanske lite snäva…

  Nu ska jag sussa efter ytterligare någta sidor i en kul bok av Ruth Rendelll…

 73. Lena Krantz

  Uffeb #72

  Efter vår senaste dust och dessutom är det inte något nytt!

  Jag skulle uppskatta om du vänligast inte kommenterade mig i fortsättningen!

  Jag hoppas att detta enkla budskap respekteras av dig!

  Vänligast

  /Lena             

 74. ThomasJ

  Anser mr Bengtsson tar sig en titt på nedan:

  http://climaterealists.com/?id=8890

  Därtill vore jag tacksam för respons på ställda frågor innan julestöket.

  Håller oxo med #4 & #21 – man kan bara inte på samma gång säga/ hävda ’A’ och ’icke-A’ (mkt väl uttryckt!). Samma mög all along the line.

  Mr. B. (är min övertygelse) torde göra sin karriärs största tjänst genom att s.a.s. ’komma ur garderoben’ och – m.h.a. sina ’positioner’ – hjälpa till att bibringa hela detta, nuvarande vansinne, en kursändring från sitt akopalytiska ’tänk’ i hela kedjan till en på sund v e t e n s k a p l i g t baserad/bestämd riktning. Anser detta vara tvingande!
  Att INTE göra något är i sanning [fortsatt] bedrägeri! PeB!

  Just do it, damned!  😉

  Mvh/TJ

 75. Gunbo

  Ingvar E #55,

  ”Vad är det för problem som ökande mänskliga utsläpp av CO2 kommer att medföra? Det är ju tydligen inte extremväder. Där kommer ingen förklaring från honom.”

  Du får nog fråga professor Bengtsson själv om vad han menar. Vad jag förstår finns det än så länge inga tydliga kopplingar mellan ökande CO2-halter, stigande temperatur och extremväder. Det enda som kan visa en koppling är om extremväder blir mer frekvent så att rekordartade värmeböljor eller svåra översvämningar förekommer säg vart tredje år i stället för vart tjugonde.

   ”Och vad är det som kommer att göra att det blir höga koncentrationer av växthusgaser? Den mänskliga delen av koldioxid kan max påverka med 1% om man sätter vattenångans påverkan till 60%.”

  Det här sättet att räkna CO2:s påverkan i procent är helt irrelevant. Vilken procent anser du skulle vara relevant? Koldioxidens betydelse mäts i klimatkänslighet, d v s hur mycket temperaturen stiger vid en fördubbling av halten. Även små förändringar i energibalansen kan få stora konsekvenser.

 76. ThomasJ

  Lena K. #73: Du har, förhoppningsvis, inget emot att jag hakar på din vädjan till signaturen, oder?

  Hur är det egentligen med ’policyn’ angående troll/trollande av mer/mindre attitydinkontinenta signaturer på TCS? Där måsta la finnas en övre gräns för antalet bevisade kjoldioxidbristbaserade [hjärn-]stilleståndorsakade inlägg för ngn form av reprimand… oder?
  (Medgivet att undertacknad av/till upplever slika stillestånd, non-eccho typ, i synnerhet i ’vissa’ fall… 😉  )

  Mvh/TJ 

 77. Gunbo

  Lena och Ingvar E,

  En som var duktig att ”spå”var Jules Verne. Jag slukade hans böcker när jag var 9-10 år.

 78. JonasB1

  Slabadang,
  Jag har nu läst artikeln bättre, och det var värre än jag trodde. Dom finner alltså en korrelation mha planetdata, och därav tror dom att dom hittat en helt ny teori.
  Det är inte överraskande att det finns någon slags korrelation mellan växthuseffekt och atmosfärens totala vikt, eftersom det följer av den korrekta beskrivningen, och ekv 6 verkar riktig. Men utöver detta är även växthusgaser inblandade. Korrelationen presenteras dock aldrig över huvud taget förutom en färdig formel (det gränsar till samma forskningsfusk som Mann håller på med).
  Ingen sammanhängande teoretisk förklaring för varför korrelationen ska gälla presenteras. Fysiken saknas! Däremot hänger fysiken ihop vad gäller den vanliga beskrivningen.
  Ändå påstår man att co2 är irrelevant, men bla cosmic rays är mirakulöst en viktig förklaring helt utan motivering.

 79. Gunbo #77
  Så sant. En märklig man

 80. ThomasJ

  Jan Ericson (M) #39: Kul att se dig här på TCS! Du kan la sprida länken hit vidare till ’de dina’ i riksdagen, oder?  😉

  Gott Nytt År tillönskas!  😀

  Mvh/TJ

 81. Slabadang

  Jonas B1!

  Jag ger dig rätt i att artikeln innehåller innehåller vad jag uppfattar vara orimligheter och förenklingar men vidrör centralt intressanta frågeställningar om osäkerheterna även inom den grundläggande fysiken. Artrikelförfattarna har en tung resa genom peer review och hur de delat in sina tydligen fyra artiklar i ämnet är för mig okänt.

  Att Venus har exakt samma temperatur som jorden vid samma atmosfärstryck förklarat med att Venus annorlunda albedo skulle vara den utjämnande förklaringen är ingen förklaring jag är riktigt trygg med.

  Förhållandena mellan tryck temp konvektion konduktion värmestrålning inte heller och att i dessa osäkerheter tro sig kunna svara på vad några PPM av Co3 skulle ha för betydelse är rena nonsen eller som bäst önsketänkande.

 82. Gunbo #75
  Om man accepterar att det finns en växthuseffekt, vilket i sig inte är bevisat så kan det inte vara irrelevant att det mänskliga utsläppet av koldioxid bidrar till växthuseffekten med mellan 0.1% och 1%.

 83. Slabadang

  Åhhhh meeeeeeeeeej!

  Nu är MSB ockuperat av klimatalibansk alarmism. En myndighet som kidnappats av som måste vara rena idioter och den största är myndighetschefen själv.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/02/klimatf-r-ndringarnas-effekter-n-sta-s-kerhetsfr-ga-f-r-kvinnor

  Nu har MSB  uppvaktat TV4 för att marknadsföra sin rappoort om klimathot inom 24 olika oråden. Vi känner igen det hela storamr översvämningar kärnkraftshaverier rasrisker mm. Det är tydligen nyheter för myndigheten att sånt hänt allt sedan vi befolkade landet med undantag för kärnkraften. Det märkliga är att TV4 inte nämner ordet ”klimathot” i sammanhanget och kanske tV4 löst IPCC senaste rappoort medna MSBs klimattalibaner är i djup förnekelse.

  Ännu mer egendomligt är att MSBs ”riskanalys” knappt nämner ”klimatförändringar” eller ”klimat” men väljer att lyfta fram de hot som marknadsförts av CAGWkyrkabn, Läs rapporten och uppmärksamma den närmast skitzofrena upplevelsen när man läser läser texten och man förväöntar sig att det ska stå ”klimathot” på varannan mening men det gör det inte. Vilken genuin skitrapport på ren svenska och man undrar ju hur själva konkreta handlingsplanen är tänkt och om de tänkt över huvudtaget.

  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26078.pdf

 84. Lennart Bengtsson

  till ThomasJ och övriga bloggare

  I samband med min artikel i SvD och även tidigare fick jag ett antal frågor för klarläggande. I brist på tid sänder jag en referens till en artikel från förra året publicerad i Hans von Storchs sajt som jag tror klarlägger det mesta. Den bifogas här
  http://klimazwiebel.blogspot.com/2010/02/lennart-bengtsson-climate-change-as.html 
  Där finns dessutom en referens till KVAs yttrande som också berördes. Vad jag ville göra klart i min SvD artikel var att det finns inga indikationer att stormar blir häftigare i ett varmare klimat med reservation för tropiska orkaner som också klargjordes.
  Att  en ökad mängd växthusgaser påverkar jordens temperatur är välkänt och det finns ingen oenighet bland ledare forskare där. Problemet är hur snabb temperaturökningen blir. Här finns det olika uppfattningar då detta inte kan bestämmas med någon större tillförlitlighet.
  Det största problemet på längre sikt ( mer än säg 50 år) är ändringar i nederbörd och nederbördsfördelning (mer nederbörd  på höga latituder och i ekvatorialområden, mindre i huvudsak på mellanbredderna). Detta är frågan om en långsiktig trend som knappast är märkbar i alla naturliga och kaotiska variationer.
  I den allmänna debatten har denna långsamma och hittills harmlösa trend helt dominerat  och de omfattande och många gånger farliga variationerna i vädret kommit i skymundan alt. setts som exempel på en hotfull och farlig klimatändring.
  Havsvattenståndsändringar är likaså hittills ytterst ringa och ligger enligt satellitmätningar på ca 3 mm/år. På grund av vindar och havsströmmar varierar denna höjning mellan olika platser även sett över flera decennier. Någon mätbar ändring i denna trend har inte kunnat noterats under de senaste 20 åren. Detta är mindre än hälften av landhöjningen i Stockholmstrakten och helt försumbar jämfört med de vattenståndsändringar på långt över 1 m som händer längs våra kuster varje år i samband med kraftiga stormar. Jag noterar att ingen oro föreligger när det gäller landhöjningen eller de naturliga vattenståndsändringarna.
  Jag vill vidare poängtera att  alt förklaringar till klimat och väderväxlingar att dessa beror på solvariationer eller variationer i den kosmiska strålningen är ytterst tveksamma då de saknar tillförlitlig empirisk grund och det förvånar mig att dessa idéer behandlas så okritiskt inte minst bland  denna klimatsajts skribenter. Variationerna är i huvudsak kaotiska och inprediktabla. Detta är dessvärre en egenskap hos alla komplexa system.
  Att hushålla med energi inte minst den fossila inser nog de flesta och för detta behövs knappast några katastrofscenarier. Det är nämligen tillgången på fossil energi som är orsaken till det trots allt angenäma liv de flesta människor i dag har.

  Lennart B 

 85. Lite länkar
  Bra artikel hos Judith Curry
  http://judithcurry.com/2011/12/28/evaluative-premises/#more-6363
  Kafka hos Climate Realists

  http://climaterealists.com/?id=8893

  The U.S. Environmental Protection Agency is already exploiting this alarming message in a creative way. The EPA is preparing guidelines on reducing indoor air pollutants because
  people are expected to spend more time indoors
  due to the increased amount of severe weather resulting from climate change.
  Urban warming:
  http://notrickszone.com/2011/12/29/new-paper-shows-profound-urban-warming-impact/

 86. Åke N

  Lite OT, men klart läsvärt:
  http://washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/2011/12/state-fearful-climate-science/2036296
   

 87. Åke N

  Ingvar E. Du hann före.

 88. Peter Stilbs

  Lennart Bengtsson #84 – tack för utmärkt inlägg i SvD, och kommentarer här. I Ditt senaste måste jag dock kommentera att

  a) ”..ökad mängd växthusgaser påverkar Jordens temperatur är välkänt…”. Jo, enligt etablerad teori, och 95% av TCS läsare håller nog med – men frågan är ju hur mycket, och har man möjlighet att observera det experimentellt? Utstrålning mot världsrymden är ju så överväldigande mer styrd av molnigheten – det finns otaliga satellitbilder i IR som ex visar 100 W/m2 där det är moln, och över 300 där det är klart. Jämför med effekten av mer CO2 – mindre än 1 W/m2

  b)…”solvariationer… saknar empirisk grund …” – det är ju tvärtom – man har i 100-tals år observerat en utmärkt korrelation mellan temperaturvariation och solaktivitet. Däremot är motsvarande korrelation mellan ökad CO2 i atmosfären och uppmätte temperaturer usel.

 89. Peter Stilbs

  Jag glömde påpeka att det som Svensmark och andra söker visa är mekanismen för solkorrelationen – inte dess egentliga existens. Det söker man bemöta med halmgubbeargumentet att ”solkonstanten” i stort är konstant, och inte kan förklara temperaturvariationen.

 90. Lennart Bengtsson: ”Jag vill vidare poängtera att  alt förklaringar till klimat och väderväxlingar att dessa beror på solvariationer eller variationer i den kosmiska strålningen är ytterst tveksamma då de saknar tillförlitlig empirisk grund och det förvånar mig att dessa idéer behandlas så okritiskt inte minst bland  denna klimatsajts skribenter. Variationerna är i huvudsak kaotiska och inprediktabla. Detta är dessvärre en egenskap hos alla komplexa system.”
   
  Tack för din mycket bra och nyttiga debattartikel på SvD, som nog de flesta här håller med om, liksom dina klargöranden ovan; det är ganska uppenbart för återkommande läsare av bloggen att man är ute efter sans och nyansering i debatten, inte att ”förneka” någon grundproblematik. Men i alla fall vill jag göra en invändning mot detta i citatet.
  Variationer i klimatet är förstås kaotiska, men så länge de grundförutsättningar som *dominerar* hur klimatet växlar förändras, kommer man också att kunna urskilja trender även bland de kaotiska fluktuationerna. Att solaktiviteten är viktig för klimatet på Jorden har börjat undersökas på allvar även bland de klimatforskare som tidigare förnekat sambandet, med preliminärt positiva resultat. Se Nature http://www.nature.com/news/2011/110824/full/news.2011.504.html Att klimatforskare inte längre förnekar sambandet, har också repporterats under året i populärvetenskapliga tidskrifter som New Scientist och Scientific American.

 91. LBt

  Claes J #1,
  tack för din länk, nu hittar jag hem till ännu en blogg jag vill följa.

 92. Ingemar Nordin

  Lennart Bengtsson #84,

  Jag vill vidare poängtera att  alt förklaringar till klimat och väderväxlingar att dessa beror på solvariationer eller variationer i den kosmiska strålningen är ytterst tveksamma då de saknar tillförlitlig empirisk grund och det förvånar mig att dessa idéer behandlas så okritiskt inte minst bland  denna klimatsajts skribenter.

  Jag skulle vara tacksam om du kunde ge något exempel på där denna ”sajts skribenter” behandlat ämnet okritiskt, eller ovarsamt på något sätt.

  Själv har jag alltid försökt vara tydlig med att Svensmarks teorier (för jag antar att det är dessa du åsyftar) är just hypoteser. Ett skäl att ta upp denna teori är att den empiriska grunden för detta forskningsspår stadigt blir allt större. Det är väl på tiden att ni klimatforskare också tittar närmare på detta spår istället för att, likt Bert Bolin en gång i tiden, redan på 90-talet, bara fnyser: (“Scientifically extremely naïve and irresponsible”).

  Jag har skrivit om Svensmarks och andra solforskares teorier bl.a. här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/11/kosmos-och-klimatet/

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/15/svensmarks-teori-provas-i/

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/16/svensmarks-teori-provas-ii/

 93. Åke N #86
  🙂
  Läste boken ”State of Fear” för nåt år sedan. Spännande läsning. 
  Boken har även flera aqppendix varav ett är ”The danger of politisized Sience”
  Michael Crichton var en spännande person. Skarpt intellekt.

 94. Pehr Björnbom

  Lennart Bengtsson #84,
   
  Tack för den utmärkta artikeln i SvD! Jag tror att den kommer att betyda mycket för att de så viktiga klimat- och energifrågorna skall kunna diskuteras mer eftertänksamt och i lugnare former än tidigigare i framtiden i vårt land.
   

 95. Christer Löfström

  Lena Krantz #71
  Du slulle ha stort utbyte av att läsa Daniel Yergins nya bok.
  ”The Quest. Energy, Security, and the remaking of the modern word.”

  Drygt 700 sidor uppdelade på 6 delar, varav del 4 ”Climate and Carbon” är en otroligt bra sammanfattning av klimatforskningens historia. Avsnittet börjar med John Tyndall 1856 och slutar med.
  ”The legacy of the glaciers”

  Han avslutar boken med att påpeka vikten av mänsklig kreativitet.

  ”For that resource will be critical for meeting the challenges and assuring the sustainability of the energy for a prospourus, growing world. That is the heart of the quest, it is as much about the human spirit as itis about technology, and that is why this is a quest that will never end.”  

  Det som saknas i boken är ett resonemang kring hur de fattigaste, en miljard, skall få tillgång till det vi tar för givet. Stret i tråden.

  Detta finns i IEA rapporten ”Energy for all. Finacing acces for the poor”
  FN har deklarerat 2012. ”The International year for sustainable energy for all”
   

 96. pekke

  Peter S.#88
  Solens instrålning har ju enligt olika papper ökat sedan Lilla istiden nånstans mellan 0,8 W/m2 till 10 W/m2 beroende på vilket papper man läser, lägger man sedan till att atmosfärens densitet/tryck varierar så får man redan där en komplicerad bild av hur atmosfärens in- och utstrålning fungerar.
  Ex. på instrålning sedan L.I.A. :
  http://www.c3headlines.com/2011/01/new-research-indicates-that-80-of-modern-global-warming-is-due-to-increased-solar-activity.html
   
  Lars Bengtsson.
  Självklart måste växande städer bygga avloppssystem som kan hantera den större upptagningsytan som betong och asfalt utgör, det går inte att lita på 50 – 100 år gamla avloppssystem.
  I Los Angeles har man lärt sig läxan och vi har nog alla nån gång sett bilder på deras akvedukter som skall leda översvämningsvatten från bergen till havet.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_River

 97. Till Lennart Bengtsson #84:

  Du skriver: 

  ”Att  en ökad mängd växthusgaser påverkar jordens temperatur är välkänt och det finns ingen oenighet bland ledande forskare där.”  

  Upp eller ner? Hur mycket? Vilka ”växthusgaser”? Är detta ett vetenskapligt 
  uttalande med konkret innehåll? I så fall vad? Eller är det ett tomt politiskt korrekt uttalande avsett att tolkas som stöd för IPCC/begränsning av utsläpp av ”växthusgaser”.? 

  När Du nu i SvD uttrycker att utsläppsbegränsningar är meningslösa, kommer Du att ändra KVAs uttalande till stöd för IPCC? 

  Vänliga hälsningar 

  Claes Johnson

   

 98. Lennart Bengtsson

   97  Min artikel i SvD avsåg extrema händelser. Utsläppsminskningar måste göras av alla om de skall ha någon effekt och dessutom måste de vara förnuftiga. Jag har berört detta i tidigare artiklar. Vad beträffar vilka växthusgaser så hänvisar jag till följande referens (se fig 4 och tillhörande tabell) 

  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/index.html

  LennartB 

 99. L

  Apropå förnuftiga utsläppsminskningar, om man har något sinne för proportioner så är Sveriges totala utsläpp inte ens mätbara jämfört med bara ökningen i Kina, som kommer att fortsätta minst en generation till innan dom eventuellt börjar minska.

   

 100. Till LB #98 

  Koldioxidalarmism hotar med extrema händelser. Utan extrema händelser ingen orsak till alarmism, eller hur LB? 

  När LB nu avfärdar koldioxidalarmism/extrema händelser, vad återstår då av KVAs uttalade stöd till IPCC?

  LB vet att svensk klimatpolitik ytterst grundar sig på KVAs uttalande, som är skrivet av LB.

  LB bär alltså ansvar för svensk klimatpolitik och måste nu svara på min  fråga: Kommer KVAs uttalande att revideras? 

  Claes J
   

 101. pekke

  Rättning pekke#96
  Lars skall naturligtvis vara Lennart !
  Förlåt Lennart Bengtsson.

 102. Claes!
  Håller med.
  Om svensk klimatpolitik ytterst grundar sig på KVA:s inställning så vilar ett mycket tungt ansvar på LB. Jag vill se i skrift KV:s inställning i frågan. Klart och entydigt. Utan politiskt korrekta ”omskrivningar” Låt oss låtsas att vi alla är Finnar eller Texaner och snacka djefligt rakt!

 103. Björn

  Lennart Bengtsson [84]; ” Variationerna är i huvudsak kaotiska och inprediktabla”.

  Du får inte dribbla bort det faktum att det måste finnas någonting som driver detta kaotiska system. Det är endast energi från solen som driver detta system och denna energi varierar med natt och dag, molnighet och andra faktorer som kan över tiden förändra energiflödet. Det termodynamiska systemet måste som sagt, tillföras energi för sin dynamik.  

 104. Jag har skrivit ett nytt inlägg på min blogg

  http://claesjohnson.blogspot.com/2011/12/lennart-bengtssons-dubbla-budskap.html 

  där jag begär att LB/KVA visar sina kort. Ju fler som vill syna LB/KVA, desto svårare blir det för LB/KVA att spela dubbelt.

 105. Hans Danielsson

  Håller helt med #104.LB har dubbla budskap,där det ena blir oerhört dyrt för svenska skattebetalare.Skamligt

 106. ThomasJ

  Lite åt ’OT-hållet’ för denna tråd, dock nedranns läsvärd & inte minst överensstämmande med verkligheten:

  http://junkscience.com/2011/12/30/kozlovich-ddt-lets-have-another-10000-studies/

  Bärande tråd i artikeln är dåvarande pervertering av fakta i/kring DDT till nuvarande [parallella] ’system’ inom AGW-hysterien, gemensam nämnare heter Lysenko(-ism).

  Go figure!

  LB: Har (tidigare) läst v Storchs bidrag på ’K-Zwiebel’ som du reffade till. Finner emellertid inget svar på någon av mina tidigare ställda frågor däri.
  Please, get yourself out of the closet and get clear!

  Mvh/TJ

 107. TJ #106
  Ord och inga visor!  DDT-historien är i sanning märklig.

 108. ThomasJ

  Claes J. #100: Njae, LB bär ju inte ensam ansvaret för svensk ’klimatpolitik’, där fanns/finns ju radder av andra personer som bidrog resp. fortsatt bidrar till denna samhällsletala ’politik’; t.ex. inom SMHI/Rossby C, esqs. Bolin, Kjällén, Rummukainen, Stjärnström, samt allehanda propagandister inte minst inom ’public service’, IVA, MSM & NGO:er – primärt WWF & Grönp**s. Till syvende og sisdt borde emellertid den samling ’knapptryckare’ (=lagstiftarna) tas rejält i kragen och åläggas tillbördligt ansvar (vilket ju idag i detta land är snudd på utopiskt möjligt).

  Och just därför är det, naturligtvis, oerhört viktigt att upprätthålla den stamina du [& många här på TCS] har för att görligast korrigera den nu inslagna kursen… 😉  Ingen ’enkel’ vandring precis, men som ngn ordförande sa, så börjar alla marscher med det första steget… och där är deFacto ett stort flertal steg redan tagna…

  Mvh/TJ

 109. TJ #108
  Och till alla. För att citera en gammal ”Blandare”
  ”Tappa inte sugen. Världen är full av tappade sugar”

 110. ThomasJ

  Ingvar E. #107: Du är alldeles för vänlig, Ingvar! ”Märklig”  ? Det är inget annat än en scam, precis som cAGW är en scam! Från början till slut!
  PeB !
  Wiki on scam:
  A confidence trick is an attempt to defraud a person or group by gaining their confidence. A confidence artist is an individual working alone or in concert with others who exploits characteristics of the human psyche such as dishonesty and honesty, vanity, compassion, credulity, irresponsibility, naivety and greed.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_trick

  Confidence = förtroende – tar otroligt lång tid att bygga, omvänt kort tid att förlora och ALLT (oavsett vad) baseras på detta!

  Mvh/TJ

 111. ThomasJ

  Egen #108, komplettering: Självklart vore det mer än ’utengemärkt’ bra om LB officiellt tog avstånd från tidigare utsagor via KVA…

  Är övertygad om att en/annan politiker skulle tjäna en hel del, förnyelsebar(!) cred genom att göra sammanlunda…  😉

  /TJ

 112. ThomasJ

  Avslutande meningar i Moncktons inlägg på WUWT idag:

  ”The final chapter will add that there is a real danger that the UN, using advisors from the European Union, will succeed in exploiting the fraudulent science peddled by the climate/environment axis as a Trojan horse to extinguish democracy in those countries which, unlike the nations of Europe, are still fortunate enough to have it; that the world’s freedom is consequently at immediate and grave risk from the vaunting ambition of a grasping, talent-free, scientifically-illiterate ruling elite of world-government wannabes everywhere; but that – as the recent history of the bureaucratic-centralist and now-failed EU has demonstrated – the power-mad adidacts are doomed, and they will be brought low by the ineluctable futility of their attempts to tinker with the laws of physics and of economics.
  The army of light and truth, however few we be, will quietly triumph over the forces of darkness in the end: for, whether they like it or not, the unalterable truth cannot indefinitely be confused, concealed, or contradicted. We did not make the laws of science: therefore, it is beyond our power to repeal them”.

  Hela artikeln här:

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/30/feedback-about-feedbacks-and-suchlike-fooleries/

  Mvh/TJ

 113. Kommentar till Lord Monckton…

  The army of light and truth, however few we be, will quietly triumph over the forces of darkness in the end: for, whether they like it or not, the unalterable truth cannot indefinitely be confused, concealed, or contradicted. We did not make the laws of science: therefore, it is beyond our power to repeal them”.

  Ljusets arme kanske kan se sig som världens frälsare, men det krävs nog mer än löjlig retorik för att ändra världen tillbaka till gamla goda tider. 

  ” …We did not make the laws of science: therefore, it is beyond our power to repeal them”.

  Så sant. Och tur är väl det. 

  Den rolige Lorden har nog svårt att få uppmärksamhet i media nu. och har nog fått svårare att tjäna pengar på sin komik nu när intresset för katastrofala klimat minskat.   

     

     
   

 114. Pehr Björnbom

  Claes J #104,
   
  Jag har nu läst igenom både SvD-artikeln av Lennart Bengtsson och KVA-utlåtandet än en gång men jag upplever inte att det finns dubbla budskap.
   
  Vad menar du att de dubbla budskapen består av? Vad menar du sägs i KVA-utlåtandet som motsägs i SvD-artikeln? Kan du ge exempel?
   

 115. ThomasJ #111
  Tycker nog att Monckton ger ett vederhäftigt intryck i sin argumentation. Sen kan man väl ha synpunkter på hans mera ”poetiska” kommentarer.
  Sen vore det väl intressant att få vetenskaplig kritik på det han säger istället för det gamla vanlig skitsnacket om hans person

 116. Christer Löfström

  Pehr Björnbom #113

  I SvD: lösningarna är alltför fokuserade på utsläppen
  KVA 30/1 2007: måste en minskning av utsläppen av växthusgaser vara ett väsentligt mål i framtidens energipolitik.

  KVA 22/9 2009: den skall inefatta metoder som minskar utsläppen av CO2

  Finns det mer KVA-dynga?

 117. Kommentar till Monckton igen.

  Han är troligen en suveränt trevlig person, och väldigt klipsk när det gäller att uppträda och tjäna pengar. 

  Så hans person är inget man kan anmärka på. Snarare tvärtom.

  Det är väl snarare budskapet som är lite mycket  PK i hans politiska kretsar för att bli riktigt intressant att lyssna till.

 118. Ingemar Nordin

  ”FN:s klimatpanel IPCC har gjort en bred och systematisk sammanfattning av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen.”

  Det här uttalandet är ganska skämmigt, nu när IPCCs sätt att fungera är avslöjat: http://nofrakkingconsensus.com/my-book/ Det är verkligen ingen ”bred och systematisk sammanfattning” som görs. Strider dock inte mot LBs ståndpunkt i SvD-artikeln. Kanske han t.o.m. vill försvara IPCC?

  ”antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid jordens yta.” Javisst, det tror jag också. Strider inte mot LBs SvD-artikel.

  ”Medan effekten av växthusgaser är väletablerad, är förståelsen för effekten av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) mycket mindre.” Detta är ett tvetydigt uttalande, men det berörs knappast i SvD-artikeln.

  En ökning av koldioxidhalten i atomsfären orsakar också en försurning av haven, vilket kan få mycket allvarliga effekter på marina ekosystem.” Ganska skämmigt uttalande av KVA. Det är som att varna för eventuella invasioner av ondskefulla varelser från yttre rymden. Det saknas helt vetenskapliga belägg för uttalandet. Dock, LBs artikel i SvD tar inte upp denna fråga.

  Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel, åtminstone i vissa regioner, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt orsaka mycket allvarliga problem världen överJaha, det är kanske sant. Men vad har det med CO2-utsläppen att göra? Min personliga gissning är att temperaturen kommer att öka med 0,7 grader, precis som under 1900-talet.

  Det finns också en möjlighet, även om den troligen är liten, att stabiliteten hos vissa landisar kommer att minska vilket kan leda till en snabbare höjning av havsnivåerna.” Japp – den sannolikheten är troligen liten.

  För det första förväntas den långa uppehållstiden av CO2 i atmosfären påverka atmosfärens sammansättning under flera hundra år, förmodligen med oåterkalleliga konsekvenser för jorden under för människan överskådliga tidsrymder”  Det verkar som om KVA inte räknar med människans innovationsförmåga om detta skulle vålla några problem. Har de hört talas om långa rottrådar? 🙂 Problemet berörs inte av LB.

  För det andra finns det en möjlighet, om än liten, för extrema och snabba svängningar i klimatsystemet, vilket kan resultera i en snabb höjning av havsnivån eller långvariga perioder av torka i utbredda områden som är viktiga för matproduktion.” Återigen en mycket liten sannolikhet. Inget att bry sig om med andra ord (det finns alltid en liten sannolikhet för alla möjliga katastrofer). Här skriver ju LB att han inte tycker att detta är ett överhängande problem.

  Omfattande åtgärder mot klimatförändringarna måste därför innehålla både ett vetenskapligt förhållningssätt, med huvudmålet att åstadkomma en bättre kvantifiering av allvarliga och oacceptabla risker”. Precis. Ett vetenskapligt förhållningssätt vore verkligen att föredra framför den masshysteri som nu råder, där man inte håller huvudet kallt och verkligen väger kvantifierbara risker mot varandra. Jag tror inte att LB har någon annan åsikt. Kanske divergerar vi beträffande utfallet, där jag anser att en sådan vägning ger vid handen att vi inte bör göra något alls åt användningen av fossila bränslen. Men, återigen, detta är inte huvudämnet för LBs SvD-artikel.

  och ett samhälleligt förhållningssätt med målet att, baserat på det rådande kunskapsläget, begränsa riskerna” Här kanske LB borde förmå KVA att precisera sig. De stora riskerna rör extremaväder (som vi vet dyker upp då och då), inte de spekulativa och okvantifierbara riskerna med ökad uppvärnning pga CO2-produktion.

  Claes, är det det här sista uttalandet från KVA som du menar strider mot det som LB tar upp i sin SvD-artikel?

   

 119. Claes Johnson

  Till Pehr #113

  Jag ber Dig läsa mina två bloggposter om LB. Om Du efter denna läsning inte kan se att LB framför dubbla budskap, så kan jag inte hjälpa Dig. Om inte heller övriga TCSare kan se något motsägande så
  tillhör väl nu LB TCS tongivande krets.

 120. L

  Clas Johnson, varför skriver du inte på TCS..?

 121. Pehr Björnbom

  Christer Löfström #115,
   
  I KVA-rapporten står det i sista avsnittet C. Allmänna råd (mina fetningar):
   
  Omfattande åtgärder mot klimatförändringarna måste därför innehålla både ett vetenskapligt förhållningssätt, med huvudmålet att åstadkomma en bättre kvantifiering av allvarliga och oacceptabla risker, och ett samhälleligt förhållningssätt med målet att, baserat på det rådande kunskapsläget, begränsa riskerna. De rådgivande punkterna nedan avser framförallt den första av dessa aspekter.
   
  1. Stöd förbättringar och långsiktiga åtaganden i det globala observationssystemet (inräknat satteliter), för att öka tillförlitligheten i klimatövervakningen, och i väder- och klimatprognoser. Stöd också förbättringar av modeller och databehandlingssystem.
   
  2. Stöd grundforskning som syftar till att öka förståelsen för klimatsystemet och dess förutsägbarhet på olika tidsskalor. Gynna tvärvetenskaplig forskning för att öka den allmänna förståelsen för jorden som ett integrerat system. Detta inbegriper studier av ett brett spektrum av mekanismer som påverkar klimatet, både interna (till exempel aerosoler) och externa (till exempel solpåverkan och kosmisk strålning) och återkopplingsprocesser som är förknippade med dessa.
   
  3. Analysera i detalj klimatets tidigare utveckling (historiskt, arkeologiskt och geologiskt) för att mer precist definiera karaktären, rumsligt och tidsmässigt, av tidigare klimatförändringar och deras miljökonsekvenser. Det kommer att förbättra klimatmodeller och tillhandahålla en stabilare grund för att pröva den möjliga effekten av klimatförändringar under det kommande århundradet.
   
  4. Bidra till energihushållning och till utveckling av effektiva energisystem som inte leder till utsläpp av växthusgaser.
   
  5. För att motverka de negativa effekter som ökande atmosfäriska halter av CO2 och andra växthusgaser långsiktigt kan få på klimatet och på havskemin (till exempel försurning) bör utveckling av ny teknik prioriteras. Den ska innefatta metoder som minskar utsläppen av CO2 och andra klimatpåverkande komponenter (inklusive CH4, N2O, troposfäriskt ozon och luftburna sotpartiklar) och även fokusera på lagring av CO2 i såväl biosfären som geosfären.
   
  Jag tycker att denna argumentation är rimlig, även om den naturligtvis kan diskuteras speciellt som det hänt mycket sedan detta skrevs. Vem kan invända mot att man bör ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att man bör så långt möjligt kvantifiera allvarliga och oacceptabla risker, och att även ha ett samhälleligt förhållningssätt för att begränsa riskerna på basis av rådande kunskapsläge (som i och för sig ändras hela tiden).
   
  Jag har ingenting att invända mot de rådgivande punkterna 1 -3. I fråga om punkt 4 så tycker jag det är viktigt att det står bidra till och utveckling eftersom detta markerar att det rör sig om åtgärder för att få fram en beredskap ifall det behövs i en oviss framtid. Jag ser inte denna punkt som att man ovillkorligt menar att utsläpp av växthusgaser skall panikstoppas utan att man skall ha en balanserad och flexibel strategi som möter den ovissa framtiden på bästa sätt.
   
  I punkt 5 ser jag det som viktigt att det står kan få, till skillnad från kommer att få och att det står bör och inte måste. Återigen tolkar jag detta som ett råd om en balanserad och flexibel strategi där man syftar till att skapa beredskap för att kunna möta en oviss framtid snarare än att genomföra förhastade begränsningar av växthusgasutsläppen.
   
  I SvD skriver LB:
   
  Om det är naturen som bär skulden kan vi inte göra mer än att skydda oss men om människan bär skulden kan vi givetvis göra mer. Al Gore och många klimataktivister menar att om vi bara kan få stopp på växthusgasutsläppen kommer situationen att förbättras.
   
  Tyvärr är det inte så enkelt. Vid en långsamt fortskridande global uppvärmning som nu har pågått i mer än 100 år, och som bedöms ha en antropogen huvudorsak, förändras också gradvis de extrema väderhändelserna. Extrem värme blir litet vanligare och extrem kyla mindre vanligt. I många länder är extrem kyla faktiskt värre än extrem värme och ger upphov till större förlust i människoliv.
   
  Artikeln är uppenbarligen fokuserad på extrema väderhändelser och det som sägs om förekomsten av, orsakerna till och effekterna av sådana finns också med i KVA-rapporten. Däremot tar SvD-artikeln inte upp de argument som jag återgivit ovan. Så därför kan inte jag se att det finns något dubbelt budskap.
   

 122. Claes Johnson

  Till L # 119
  Diskussionen om LB kan väl användas som ett test på om jag platsar på TCS eller ej, och vi får väl se vad slutresultatet blir. LB har ännu inte svarat. Bara Pehr som stödjer LBs (dubbla) budskap.

 123. L

  Clas Johnson, LB kanske har svarat på någon annan blogg.. 😉

 124. L #120

  Har du missat att Claes Johnson har en egen blogg? 
  Och att han skriver här ibland. 

  Men han vill nog kolla om han har tillräckligt många supporters här innan han skriver mer – kanske – vad vet jag.   

 125. L

  Uffeb, har du missat att du har en egen blogg?

 126. AOH

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/09/lennart-bengtsson-om-nipccs-nya.html
   
  Lennart B. är i alla fall idol hos UI
   
   
  UI: . Bengtsson är inte nådig i sin bedömning, och finner rapportens argumentation så undermålig att han inte kan avhålla sig från att leverera en och annan sarkasm. Håll till godo!…“
   
  Interim Report of the Nongovernmental International Panel of Climate Change.
   
  Lennart Bengtsson   
   
  ”…För seriösa medborgare kan jag bara föreslå att ignorera denna tvivelaktiga rapport och vänta på IPCCs nästa utvärdering 2014.
   
   
  En eftertankevärd kommentar:
  Anonym sa…
  LB kritiserar rapporten för att förringa effekten av CO2: 
  ”Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet”

  I en artikel i UNT före Köpenhamnsmötet skrev LB:
  ”Trots fortsatt ökning av koldioxiden och andra växthusgaser i atmosfären är deras inverkan på klimat och miljö fortfarande ringa jämfört med klimatets naturliga variation”

  Sitter de inte i samma båt? 
   
   

 127. L #125

  Rekord i meningslös enradare. 

 128. Gunbo

  AOH #126,

  Det är inte bara Lennart Bengtsson som varit kritisk till NIPCC. Även Roger Pielke Jr har kommenterat den:
  ”Roger Pielke Jr at the University of Colorado in Boulder calls it ”a big fat bowl of cherries” selectively picked to support the idea that global warming is not a problem.”

  Och Roger Pielke Jr. brukar inte anses som alarmist vad jag vet.

 129. AOH

  Gunbo  #   128
   
  ”…Det är inte bara Lennart Bengtsson som varit kritisk till NIPCC…”
   
  Borde inte du i ditt yrke kunna analysera kommentarer bättre än vad du gör här.
   
  Det handlar inte alls om NIPCC-rapporten. Läs  en   gång till så kommer du nog på  vem som sitter i båten eller som Claes Johnsson säger:
   
  Men man kan inte säga både A och icke-A ….”
   

 130. Skogsmannen

  Uffeb!

  Bättre med en meningslös enradare än meningslösa mångradare! 🙂

  Nä, det där var elakt. Jag censurerar mig själv resten av kvällen, jag lovar!     

 131. Claes Johnson

  Till Ingemar # 118

  Huvudtanken i KVAs uttalande är att stödja IPCC dvs utsläppsbegränsning = A

  Huvudtanken SvD artikeln är att utsläppsbegränsning är meningslös =
  icke-A

  LB kan nu säga vilket av A och icke-A som han inte säger. Eller vad tror Du Ingemar?

 132. Ingemar Nordin #118
  Har de hört talas om långa rottrådar?
   
  Varför slå in öppna dörrar och krångla till det med GMO? Långa och djupa rottrådar får man ju på köpet vid djupluckring, djupbevattning och jordisering, men inte vid kompostering, ytgödsling och plöjningsfritt.

 133. AOH

  http://energy2050.se/uploads/files/bengtsson.pdf
   
   
  Expected climate change and consequences
  Where are the most serious consequences?…….
   
   
  Möjligen  att huvudtanken i KVAs uttalande är att stödja IPCC dvs utsläppsbegränsning = A
   
   
  „….A continued long-term warming of the Earth‘s climate is presently
  unavoidable and all efforts should be done to reduce the risks for
  large changes….“
   
  Eller kanske det ändâ är:
   
  Huvudtanken i SvD artikeln är att utsläppsbegränsning är meningslös =
  icke-A
   
  ”…..The speed of climate change  is difficult to determine due to chaotic processes. It
  might be slow at times and accelerate at other times. This is unlikely to be
  predicted. The speed of climate change will also strongly depend  on the amount of
  anthropogenic aerosols in the atmosphere…..“
   

 134. Bertel

  OT Men kan naturskyddsföreningen fortsätta att vara kravböndernas reklampelare utan att tappa all förtroende som sk opartisk miljöförening.

  Läs och bilda en egen uppfattning.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/cocktail-av-kemikalier-finns-i-grundvattnet_6741333.svd
   

 135. Ingemar Nordin

  Claes J # 131,

  Det var lite tydligare. Jag skall dock inte spekulera i ett eventuellt svar. Men i AGW-kretsar börjar en viss politisk realism tränga in. Efter de misslyckade mötena i Köpenhamn, Cancun och Durban så ser även den mest förbudsivrande att deras plan inte fungerar. Då är det logiskt att fokusera på annat, enligt Kants diktum bör implicerar kan (eller omvänt kan inte implicerar bör inte).

 136. Gunbo

  AOH #129,

  ”Det handlar inte alls om NIPCC-rapporten.”

  Nej, men jag kommenterade NIPCC-rapporten som ett litet OT. 

  Betr. Lennart Bengtssons båtsittande kan ju förklaringen vara att han ändrat åsikt. Sådant förekommer.

 137. Claes Johnson

  Ingemar # 135

  Kan inte Du begära att LB talar ur skägget och säger om han menar A eller icke-A. Mig svarar han inte, annat än att säga i DN att min vetenskap är rappakalja.

 138. Ann L-H

  Skogmannen # 130 – Blev det inte ett litet skrevfel där? Första gången meningslös nämns borde det väl ha stått meningsfylld? 

 139. Christer Löfström

  Pehr Björnbom #121
  Tack för svar. Min åsikt ang ändrad syn gäller endast synen på CO2, problem att släppa ut eller inte. Där tycker jag nog att det finns skillnad.
   
  Jag ber dig för övrigt läsa min kommentar #95 till Lena Krantz.
  Kanske är du i någont avseende fortfarande aktiv på KTH. 
  Skulle glädja mig om KTH gick i täten och tog FN’s 2012 ”Energy for all” på allvar, och släppte loss lite kreativitet kring frågeställningen.

 140. Skogsmannen

  Ann L-H!

  Mitt inlägg var en kommentar till ett påstående i #127, någon värdering av L:s kommentar ingick inte.

 141. Som väntat svarar inte LB på min fråga om han anser att Sverige skall satsa väsentliga resurser på utsläppsbegränsning (nuvarande politik bygg på KVAs uttalande), eller om Sverige inte skall så göra eftersom det är helt meningslöst.

  Ledande röster på SI/TCS prisar LB för hans insiktsfulla budskap:

  Ingemar: Jag håller med Lennart Bengtsson. 

  Peter S: LB – tack för utmärkt inlägg i SvD, och kommentarer här. 

  Pehr B: LB – Tack för den utmärkta artikeln i SvD!  

  Det verkar alltså som LB nu är företrädare för både SI och UI.

  Kanske är det bara jag som tycker detta är motsägelsefullt.

  Gott Nytt År  

  Claes 

 142. Gott nytt år Claes!
  Visst finns det motsägelser. Fast det blev ju lite plus för en del av det han säger här.  Om jag får tolka det så tror jag att det finns starka motsägelser inom KVA. Fast det är ju inte fakta förståss, det är bara min tolkning. Det är mycket som står på spel nu. Många, både politiker och forskare/vetenskapare/ och proffstyckare har satsat sin renomme på IPCC:s ståndpunkt. Just nu känns det som ett fåtal är ute och ”testar vattnet” och försiktigt kritiserar delar av IPCC:s ”Agenda”. De kanske behöver support, inte kritik. Så låt oss mala på med argument. Jag nöter hårt på våra riksdagsledamöter med email. Förhoppningsfullt övertygar jag nån. Minst lika viktigt är att visa de som tvivlar att de inte är ensamma utan att det finns människor som stöder dem.
  My two bits inför det nya året 2012. Som återigen har blivit utpekat på att bli året då allting kollapsar. Utom USA:s ekonomi förståss. Så ini alla rödgleta mycket petroleum de hittat på egen mark. Whooa!

 143. Christer Löfström

  Claes Johnson #141
  Om du inte var så upptagen av din egen storhet kunde du noterat att du inte är ensam om att se Lennart Bengtssons tokigheter.
  Men så är kanske ni fluidmekaniker, lika fyrkantiga som rutmönstret block.

  En klok man, specialist inom kemisk kinetik, yttrade en gång upprört om förbränningsmodellering.
  ”Visa dom ett rutat kollegieblock, och dom får orgasm”

 144. Claes Johnson

  Ju fler som uttrycker att de ser LBs tokigheter, desto bättre. LB är vetenskaplig garant för svensk klimatpolitik och bör kritiseras snarare än kramas av SI.

 145. Jonny Fagerström

  Så mina herrar! Låt inte detta övergå i pajkastning nu. Konstruktiv dialog om jag får be.

 146. Ingemar Nordin

  Claes # 141,

  Jag tycker inte att det är något fel att säga att jag håller med om SvD-artikeln. För det gör jag. Och jag preciserade vad jag höll med om.

  Av det följer naturligtvis inte att jag håller med om annat som LB skrivit – långt därifrån. Och som du ser i mitt inlägg #118, så finns det flera saker som jag inte håller med KVA om (t.ex. så kan man inte med bästa vilja i världen hävda att IPCC gör ett vetenskapligt och bra jobb)

  För övrigt väntar jag också på ett svar från LB angående hans påstående att jag och andra skribenter här på TCS gjort ett dåligt jobb på att beskriva forskningsspåret med kosmisk strålning.

  Men ett icke-svar är också ett svar, Claes. 🙂

 147. ThomasJ

  LB, vänligen, kommentera nedan – i väntan av tidigare ställda frågor- :

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/31/the-worlds-slowest-learners/

  Mvh/TJ

 148. Ingemar: Problemet med att säga sig hålla med LB är att det inte är så klart vad det är man i så fall håller med om, eftersom LB talar med så kluven tunga. Man kan jämföra med att säga sig hålla med Sverigedemokraterna, vilket nog de flesta kan göra vad i något avseende, tex följande hämtat från SDs hemsida:

  Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. 

  Förstår Du mina betänkligheter när det gäller att prisa LB på TCS, snarare än att utsätta honom för kritisk granskning?