Om å se ting i sammenheng

Den norska siten Klimarealisterne är mycket innehållsrik. Bl.a. ser jag med en viss avund att de har en norsk översättning av Donna Laframboises bok – ”Den Oppblåste Tenåring” lyder den norska titeln.

Men de har också mycket annat läsvärt. Bland annat kan man i vänstermarginalen se en samling av tidnings- och tidskriftsartiklar – både publicerade och refuserade. Inte så dumt egentligen. Kanske något för Klimatupplysningen att ta efter?

Hursomhelst, jag blev tipsad av Arne Plassen om en sådan artikel som han fått publicerad i geoforskning.no med den titel som jag gett detta inlägg. Det är en debattartikel som med utgångspunkt från historiska variationer i klimatet vill sätta dagens uppvärmning i ett större sammanhang än vad vi normalt får höra och se i gammelmedia. Den här bilden med en temperaturrekonstruktion från Grönland är t.ex. värd att fundera på:

grönlandstemp

Figur 2. GISP2 temperaturrekonstruksjonen fra Grønland (blå), sammenliknet med en enkel modell sammensatt av kun tre naturlige variasjoner (grønn). Tidsaksen har et nullpunkt ved Kristi fødsel. De grå bokser angir forskjellige kulturperioder på Grønland. Som det ses er nordboerne ikke de eneste som måtte gi fortapt i Grønland. Boksen øverst til høyre viser for perioden 1850-2010 målt temperatur (blå, HadCRUT3) side om side med vår modellbaserte tolkning av det overordnede temperaturforløp (stiplet grønn). Hentet fra forskning.no, laget av Solheim, Stordahl og Humlum.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michael

  För er som har svårt med norskan:
  Figur 2. GISP2 temperaturrekonstruktion från Grönland (blå), jämfört med en enkel modell sammansatt av endast tre naturliga variationer (grön). Tidsaxeln har en nollpunkt vid Kristi födelse. De grå boxarna anger olika kulturperioder på Grönland. Som synes är nordborna inte de enda som måste gå förlorade på Grönland. Boxen överst till höger visar för perioden 1850-2010 uppmätt temperatur (blå, HadCRUT3) sida vid sida med vår modellbaserade tolkning av det överordnade temperaturförloppet (streckad grön). Hämtat från forskning.no, gjort av Solheim, Stordahl och Humlum.

 2. Thomas P

  Hur var det nu det där med att blanda data från olika källor, Ingemar? Har det inte här klagats hur mycket som helst över att ”Hockeyklubban” blandade en global rekonstruktion av temperatur från proxy med en global rekonstruktion baserad på termometerdata, men här plockar du okritiskt in en figur som blandar en regional proxykurva med globala termometerdata.

  Den gröna kurvan sen är ju bara den vanliga leken med att plocka ut dominanta fourierkomponenter. Fungerar utmärkt för att anpassa vilka historisk data som helst, men är i allmänhet helt värdelöst som prognosmekanism. Som visades när RealClimate skrev om den där artikeln fungerar det heller inte om man tar data från perioden före den Humlum et al kurvanpassade till:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/12/curve-fitting-and-natural-cycles-the-best-part/

 3. Perfekt

  Nu förstår jag inte, vilken kurva är splitsad och vid vilken tidpunkt? Det var ju detta som var en av anmärkningarna mot Mann-made warming-kurvan.

 4. Ingemar Nordin

  Thomas P #2,

  Blanda data från olika källor? Jag tycker tvärt om att man varit noga med att skilja på data från GISP2 och från HadCRUT3, och t.o.m. placerat dem i separata diagram.

 5. Christopher E

  Man behöver ju liksom ingen ”prognosmekanism” för att inse att 1500-årscykeln som pågått hela Holocene och före det kommer att fortsätta. Givetvis är vi nu inne i en naturlig uppvärmingsperiod, och givetvis kommer den att övergå i en naturlig nedkylningsperiod så småningom.

  Antropgen påverkan kan ha – och har troligen – modererat detta under kanske senaste 50 åren eller så. Men eftersom temperaturvariationen håller sig inom vad man kunde väntat sig ändå i den naturliga cykeln går det ju faktiskt inte att säga säkert. En försiktig tolkning är att den antropogena påverkan i alla fall inte är särskilt stor. Även om man allt för ofta fortfarande hör någon dilla om 0,8° som de vore helt antropogena.

  Men det är ju bra att en skribent i #2 som hårt försvarat hockeyklubban genom åren nu slutligen insett att den är strunt, och att man inte ska klistra ihop helt olika data i ett diagram och dra slutsatser från det (Mann och IPCC: ”It is likely that 1998 is the warmest year in blah, blah, blah”). Något vi hockeyklubbskeptiker insåg och tjatade om för över tio år sedan…

  Så det är inget fel att jämföra klimat i stora tidsperpektiv som i artikeln, men jag håller med om att inte Hadcrut skulle lagts in där.

 6. Lasse

  Gårdagens trädrester som var 1200 år gamla kommer fram i denna temperaturkurva!
  Under de krympande glaciärerna!

 7. tolou

  http://www.landscheidt.info/images/Future.png

 8. Allvarligt Thomas #2?

  Vad är det du öht vill säga här nu?

  Vilken är den lokala proxy-kurvan som jämförs (blandas) med globala termometerdata?

  Den starkaste kritiken jag kan komma på angående figuren är att det inte är uppenbart hur deras (gröna streckade) ’tolkning av det övergripande temperaturförloppet baserat på ders modeller’ blivit till. Men inte går det väl att läsa som att de vill få dessa att vara -32 °C i början på instrumentella data!?

  Hur menar du nu, Thomas? (Och vad har Manns myckna skarvande, i n.b. dess flertal betydelser, med saken att göra?)

  Kan du förklara!?

 9. Lasse

  Ingmar Nordin-tack för adressen till den norska siten-där fanns en lång film om Svensmark och hans forskning om låga moln och hur de påverkas av strålning. Från 2007.
  Hans perioder finns väl i ditt diagram?
  Är han aktuell för Nobelpris om 20 år (eller avslöjad som charlatan)?

 10. Ingemar Nordin

  Lasse #9,

  Någon charlatan är han definitivt inte. Han kan nog sina saker. Om det räcker för ett nobelpris är dock tveksamt, särskilt som det inte finns nobelpris i klimatvetenskap 🙂

 11. Om man kan få fram en god korrelation med endast tre variabler så är min erfarenhet att det finns en verklig korrelation. Kommer man upp i över 5 ingående variabler så finns det stora risker för kurvanpassning. Om man nu kan korrelera de cykliska förloppen med någonting i den fysikaliska verkligheten så anser jag att man har en bra utgångspunkt för att förklara klimatvariationerna.
  Min personliga erfarenhet efter att arbetat med neurala nät och genetiska algoritmer i många år inom området prognosticering av ekonomiska derivat.

 12. Börje S.

  Orwells 1984: Krig är fred, Frihet är slaveri, okunnighet är styrka…

  Till detta kan vi nu lägga miljövård är miljöförödelse, miljövänner är miljöfiender

  1.) Vindkraftverken eller fågelslakterierna som de kallas
  200m höga monster resta på fundament av tusentals ton betong, med 60m propellrar av icke återanvändbar komposit brummar och gnäller till de närboendes förtvivlan utan uppehåll…jo det förstås när energibehovet är som störst stannar de och den känsliga apparaturen i tornet måste värmas med dieselgeneratorer. Eftersom det finns en hel del olja i tornet händer det att de fattar eld. Brandkåren kan intet göra åt bränder på 200meters höjd. När kommer den första skogsbranden orsakad av vindkraftshaveri?
  http://www.youtube.com/watch?v=0ovHFTSBQ54
  I Sverige dödas inga fåglar av vindkraftverk pga att tillträde är förbjudet inom 500 meters avstånd från verken. I USA äe det annorlunda. Man beräknar att över 500.000 fåglar slaktas årligen, men i vårat Sverige: inga. En företrädare för en ornitologisk förening i Amerikat menar att ”visst är det synd att en halv million fåglar massakreras, men vindkraften sänker ju CO2halten i luften och då blir det inte så varmt så då är det ändå bättre för fåglarna för de tål inte värme så bra har jag hört”. Samma korkade resonemang tycks de fågelälskande inom svenska fältbiologerna ha anammat så de har alls inget emot att vi bygger fler vindkraftverk än det finns träd i skogen.

  2.) Genom direktiv om inblandning av subventionerad och skattebefriad etanol i bensinen har miljö”vännernna” vunnit ännu en miljöförödande seger. Suget efter etanol leder till regn och urskogsavverkning till förmån för monokulturer av oljepalm. Djur, växter och ålderdomliga kulturer berövas sin naturliga miljö. Statligt subventionerade företag i etanolbranschen ägnar sig åt landgrabbing för sockerörsodling, tömmer grunvattenreserverna och lämnar de landbestulna småbrukarna åt sitt öde. I Barasilien sägs arrendekontrakten upp, etanolbaronerna ska odla sockerörr för etanol, arrendatorerna får flytta till staden och ägna sig åt småstölder och prostitution eller jobba under vidriga förhållande på plantagen för ännu sämre pengar än de tjänade på sin arrendelott. De enorma boskapshjordarna flyttas till betesmarker på avverkad urskog, vars jord inte lämpar sig för sockerröret.
  Etanolsuget, det som EU:s och i sin tur Lena Eks politik bidrar till leder till mänsklig och miljömässig förödelse. Den välklädda och de rosiga kindernas vältalighet om miljömålens uppfyllande i riksdagen leder till helvetet för de som tvingas betala för de välklädda rosiga kindernas miljöpladder.
  Under början på 1800talet utkämpade Kina och Storbritanien 2 opiumkrig. Storbritanien tvingade Kina och Indien att odla opiumvallmo på bästa åkermark och motsatte sig kinesiska åtgärder för att hejda opiemissbruket, som engelsmännen tjänade grova pengar på. Imperialism eller kolonialism visade sitt sanna ansikte i opiumkrigen. Samma ansikte visar sig i etanolhypen, välklädda västerlänningar med vårdat språk som vill visa alla hur gott de kan göra för miljön visar upp samma råa och hänsynslösa kolonialistiska tendenser. Och de gör det med VÅRA skattepengar, vilket gör det än mer outhärdligt!

  (2b. När gav du din fästmö eller dina barn ett planterat träd i stället för en chokladask eller en barbiedocka eller en spelterminal senast? Trädplanteringen överlåts till trädplanterarföretag som i likhet med etanolfirmor ägnar sig åt landgrabbing. Fattiga bönder som odlat mark i generationer har inte papper på marken och körs iväg med hjälp av lokal polis (som fått en hacka) och så sker trädplanteringen där. ”Bönnerna kan väl för fanken flytta till Kampala eller nåt och tigga på gatorna” tycker de som vi givit uppdraget att plantera träd för miljöns räddande.
  Välviljan med den gulliga trädplanterarpresenten blir således orsak till elände för fattiga bönder i länder belägna så långt bort att vi inte får reda på`t.)

  3.) Koldioxidavskiljning, CCS. Amerikanska EPA betraktar förutsättningen för livet så som vi känner det, koldioxid i luften som en förorening vilket betyder att EPA drivs av endera fanatiska aktivister eller outsägligt korkada pappskallar. De vill minska halten i luften så mycket det bara går. Obama gillar det, för då kan han äntligen tjäna lite mer på ”utsläppsrätter” vars handhavande han investerat i under sin Chicagotid.
  EPA har framtvingat lagar som tvingar byggare av kolkraftverk att reducera utsläppen av koldioxid, CCS. Det är en teknik där avgaserna behandlas med ammoniak vilket ger ammonilumkarbonat varvid man efter upphettning kan sära på vattenånga, ammoniak och koldioxid. Koldioxiden utsätts för så stort tryck att gasen blir en vätska som genom pipelines eller tankbilar ska dumpas i bergrum, gamla olje och kolkällor eller varhelst man kan dumpa den.

  Koldioxiden i luften är en förutsättning för livet. Men är det fråga om ren koldioxid så blir livgivaren förvandlad till en dödsfara.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Nyos#1986_disaster
  Om vi ska dumpa koldioxid överallt så kommer katastroferna förr eller senare, gasen kommer att välla upp och eftersom den är tyngre än luft lägger den sig som en filt över nejderna och dödar allt, fåglar, fjärilar, getingar, bin, kaniner, elefanter, björnar, kor, grisar, kattafan, hunden OCH människan.
  Men miljövännerna vill det!

  Miljövännerna avfärdar inte heller idiotföretag som att skicka upp milliarder speglar i en bana runt jorden för att avskärma solens strålar. Ingen miljövän på jorden har tänkt på hur vi ska få bort dem om experimentet visar sig förödande för växtlighet, djurliv och människor. Förslaget om plastspeglar i en bana runt jorden är tecken på fullkomlig hysteri.

  Slutsats: De värsta fienderna till miljö, biologiskt liv och till människors välfärd i vårt land är Miljöpartiet, Jordens Vänner, Naturvårdsföreningen, Naturvårdsverket, Centern, WWF, Greenpeace, kanske Fältbiologerna och absolut greenpeacesvansen kallad föräldravrålet. Destruktivast av dem alla är Public Service, Sveriges motsvarighet till Sovjets Pravda, statens (nej millöpartiets) propagandainstutition. Alla dessa ser bara en sida av miljömyntet, den akopalyptiska. Motsägande uppgifter är de blinda för. Således drivs de av hysteri. Hysteri är den utan konkurrens sämsta drivkraften som existerar inom allt vad politik heter.

  Tänk att man ska behöva hoppas på att skurken Putins Ryssland och Kina och Indien ska hålla huvudet kallt när västländerna kommer med sitt eländiga hopkok till klimatbedrägeri!

  Själv kan jag inte göra något med min röstsedel. Om jag försöker få en debattartikel i media så blir det nada. Expressen och SvD publicerar inte mina insändare. Jag är för gammal för att gå ut på gatorna och vråla.

  Vad ska jag/vi då göra för att få slut på eländet? Jag vet sannerligen inte, jag kan bara hoppas att ryssar och kineser och indier lägger an moteld mot IPCC:s pseudovetenskap.

  Jag tippar att minst hälften av våra riksdagsmän VET att klimatbluffen är just det, en bluff av aldrig tidigare skådad magnitud. Jag menar, de är bättre utbildade och antagligen en hel del intelligentare än jag själv som behövde hela 15 år innan jag fattade att jag blivit grundlurad.
  Löfven vet säkert men har tvingats att hålla tyst om det pga av tanterna i partiet som vill så väl så väl och som tycker det är lite FINT att göra något för millön här i världen. De vill väl inte bli av med möjligheten att vara riktigt, riktigt goda, som klimathoteriet ger dem tillfälle till.
  Reinfeldt har i alla fall lyckats ta till sig att vårt bidrag till CO2halten är så minimalt att det saknar betydelse i sammanhanget. Alltid något. Kanske han fått lite mer insikt om bluffen under de senaste åren?

  Alla de 50 procenten som VET håller god min och låtsas vara med i narrspelet. När ska de ta bladet från munnen?

  Under tiden kan jag inte göra annat än att rösta blankt. SD tjatar om invandringen vareviga gång de säger något. Miljöbluffen, som de antagligen känner till bättre än de flesta i riksdagen törs de inte uttala sig om. Nej SD kunde vara, men är inget för mig.

  Klimatbluffen har förvandlat riksdagen till ett korkat dårhus.

 13. Thomas P

  Ingvar #11 Den där kurvan är baserad på tre frekvenskomponenter där var och en har fas, amplitud och frekvens valfri. Det blir nio variabler vad jag kan se. Med tanke på hur många olika perioder man kan hitta i solsystemet kan man alltid hitta någon som passar. Scafetta är den riktiga experten på sådant här.

  Ditt inledande påstående är fel det också, speciellt om det är ”enkla” kurvor.

 14. Thomas P 12.

  >Det blir nio variabler vad jag kan se
  Det beror minnsan på. Amplitud ser jag inte som korrelationsfaktor. Fas möjligen. Det vet vi
  inte hur de hanterat.

  >Ditt inledande påstående är fel det också, speciellt om det är ”enkla” kurvor.
  Jag talar av erfarenhet. Vad talar du av?

 15. Lasse

  #10 Inget Nobelpris för honom alltså!
  Jag tänkte såhär:
  Går det för en så går det för en annan!
  Fredspriset!

 16. Adolf Goreing

  #13 ang etanol i bensin. Enligt uppgift finns ingen etanolinblanding i 98 och 99 oktan. Jag märker tydligt också hur bilen mår bättre och drar mindre bränsle med 98-99. Det rör sig minst om 1 deciliter mindre per mil. Ej försumbart!

 17. Ingemar Nordin

  Adolf G #16,

  Är det sant!? Jag vill helst undvika etanolinblandning av etiska skäl. Kanske att man bör testa 98-oktanigt i fortsättningen?

 18. pg

  Etanol-blandning sänker prestanda på motorn!
  Prova etanolfritt och prova själv!

 19. Lennart bengtsson

  12 Börje S

  En i allt uppfriskande läsning.

 20. Gunnar Strandell

  Etanol har lägre energiinnehåll per volymsenhet än bensin. Det ger hägre bränsleförbrukning i liter/100km.

  Etanol har högre oktantal och brinner snabbare än bensin. Det kan utnyttjas till att ge mer effekt än med bensin i en turbomotor, om laddtrycket styrs av en knacksensor.

 21. Ann L-H

  Börje S. – Som vanligt helt underbart när Du laddat ett tag! Tack!!!

 22. Håkan Bergman

  Gunnar S #20
  En knacksensor ger också bättre effekt med 98 oktan utan etanol. Vad tror ni andra, vilka har gjort mest för att få ner utsläpp och bränsleförbrukning, politikerna eller bilindustrins ingenjörer? Och det lär säkert fortsätta, ingenjörerna kan plocka ner siffrorna en bit till. Kan vi sen få igång lite ekonomiskt tillväxt också så kan folk byta in sina gamla törstiga 740:r och SAABar, där skulle faktiskt politikerna kunna göra nåt med en rejäl skrotpremie.

 23. Per H

  #12 Börje S

  Ja precis så heltokigt är det! När jag var ung undrade jag hur folk på 1600- o 1700-talet kunde tro att kvnnor flög på kvastar till Blåkulla och hade sex med djävulen! Och nu får jag uppleva samma idioti i ”min tid”! En livsnödvändig spårgas – 0,04% avatmofären – sägs komma att orsaka mänsklighetens undergång! Vårt syndiga liv med bilåkning och flyg till varma länder! Folket har ångest och vrålar! Och präster/politiker hänger på!

 24. Lasse

  It is diffrent now!
  Roade mig med att kolla om bägge dessa påståenden kan vara sanna
  Temperaturen de senaste 50 åren har ökat med 0,8 grader.
  Temperaturen de senaste 130 åren har ökat med 0,8 grader.
  Om man tänjer lite på det så är bägge sanna.
  En period mellan 1905-1945 så var uppvärmningen lika stor som nu.
  Men det är den senare tidens uppvärmning som är CO2 kopplad eller hur?
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1905/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/from:1972/to:2012/trend/plot/hadcrut4gl/from:1880/to:1905/trend/plot/hadcrut4gl/from:1945/to:1972/trend/plot/hadcrut4gl

  Hälsningar från en plattjording!

 25. Slabadang

  Börje S!

  Skriv en novell och ge ut den! Du drar fram bevisen på den postmoderna galenskaperna på ett mycket både roligt och eget eftertänksamt sätt.