Ole Humlum: Klimatet under 2021

Humlum 2021

Jag hämtar (det mesta från) en sammanfattning av Humlums rapport från våra norska vänner https://www.klimarealistene.com/2022/04/30/rapporten-klimastatus-for-2021/ . Originalet på engelska finns här https://www.thegwpf.org/content/uploads/2022/04/Humlum-State-of-Climate-2021-.pdf?mc_cid=2b0d86682b .

Professor Ole Humlum samlar in klimatrelaterade observationer och mätningar från välrenommerade databaser och andra källor och publicerar månatliga uppdateringar (climate4you.com) presenterade i bilder, grafer och text. De senaste åren har han också förberett en årlig rapport, ”The State of The Climate”. Hans genomgångar har fått stort erkännande och citeras alltmer nationellt och internationellt. Rapporten för 2021 har nu publicerats av GWPF.

Huvudsaklig slutsats

I de teman som presenteras nedan framgår att klimatförändringarna ligger inom ramen för historiska variationer och till stor del följer tidigare variationsmönster och kretslopp från tiden innan de mänskliga utsläppen kunde få någon större betydelse.

Vidare lyfter Humlum fram något så sällsynt (i klimat) som osäkerhetsbedömningar och diskuterar även den extra temperaturhöjning i historiska data som orsakats av administrativa justeringar gjorda av statligt finansierade laboratorier. Likaså nämns de många rapport- och mediepresentationer som startar på ett minimum och visar en ökning, medan detta inte framgår av den omfattande tidsserien som visar periodiska variationer över längre tidsperioder.

Atmosfärens temperatur

Den enklaste förklaringen till temperaturökningen mellan 2016 och 2021 är ökad solinstrålning från ett mindre molntäcke (observerat) och eventuella förändringar i landskapet.

Arktis har haft en sänkt temperatur sedan 2016.

Osäkerheten i IPCC:s temperaturuppskattningar är minst 0,1 C. Systematiska fel som kan förknippas med ett stort antal justeringar, val av icke-representativa stationer (stadsvärme och preferenser hav/land, högt belägna, avlägsna) kommer att öka marginalerna för fel. Administrativa justeringar till högre värden mellan 1900 och 2000 (0,21 C, GISS) representerar hälften av den uppmätta temperaturökningen.

Växthuseffekt från vattenånga och CO2

Vattenånga är en mycket kraftfull växthusgas i atmosfären, medan CO2 är svag både på grund av absorptionsspektrum och kvantitet (3% i genomsnitt mot 0,04 % för CO2). Atmosfärens vattenångainnehåll visar under åren en liten ökning av atmosfäriska skikt upp till ca. 5 km. Vid 9 km har nivån minskat sedan mätningarna startade 1948. Det är anmärkningsvärt, för IPCC-modellerna som domineras av effekter från ökad vattenånga beräknar (felaktigt) den största teoretiska växthuseffekten på denna höjd.

Havstemperaturer

Havens ökning av medeltemperatur ner till 1900 m djup är med ARGO-bojar (från 2004) uppmätt till + 0,07 C. Det högsta värdet mäts till +0,2 C i det övre 100 m skiktet nära ekvatorn som tar emot störst solenergi strålning. Under denna nivå är medelökningen 0,025 C (medelhavsdjupet är 3800 m (snl). Variationerna är något olika på södra och norra halvklotet.

Havsnivå

Satellitmätningar, baserade på IPCC, visar en ökning med 3,3 mm/år sedan 1990. Tidvattenmätare på land visar en ökning med 1-2 mm/år utan någon acceleration i förhållande till historiska data tillbaka till så tidigt som 1800-talet. Det är tidvattenmätningar som är viktiga för effekter på mark, samhällets infrastruktur och vidare planering.

Stormar och vindar

De nyare data för ackumulerad cyklonenergi i globala stormar och orkaner (ACE) ligger väl inom ramen för observationer sedan 1970. Figuren visar ACE för södra halvklotet (överst), norra halvklotet (mitten) och globalt (nederst) mellan 1970 respektive 2020. ACE varierar markant med en 3,6-årscykel (Fourier-analys, ej visad), men utan någon tydlig trend över tid. I Atlantområdet finns indikationer på en ca. 60-årig cykel av orkaner i data sedan 1851.

stormar och orkan

Figuren är hämtad från sidan 43 i Humlums rapport. Källa: Ryan Maue.

Snö och is

Snöutbredningen domineras av förhållandena på norra halvklotet och har varit någorlunda stabil sedan starten av satellitmätningar 1979. Nivån för 2021 låg mycket nära medelnivån 1979-2021 med en liten ökning under hösten, stabil i mitten av vintern och en liten minskning på våren.

Havsis

Havsis: Utbredningen av havsis ligger något under medelnivån sedan 1979 (start satellitmätningar), men har ökat markant sedan 2016 då två naturliga cykler på södra och norra halvklotet båda hade ett minimum. Den kraftiga nedgången i Antarktis 2016 berodde på betydande frånlandsvindar. Fram till dess hade isen i söder växt, vilket kompenserade för minskningen i norr.

Ole Henrik Ellestad

Översättning Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  👍

 2. Magma

  Rustika fakta på bordet 👍🏻 – någonting helt annat än den alarmism vi får oss serverade av SVT. 😱 Nu är det ju dagstemperaturerna i Indien som sägs påvisa det globala klimatet …

 3. Enough

  Man blir glad och uppmuntrad av det du refererar till Ingemar, tack!!!!

  En sansad och stringent uppdelning av observationer, med enkla och relevanta kommentarer. Hur är det möjligt att inte detta material kommer fram till den ”vanliga” människan? Vi vet svaret, det är lika sorgligt varje gång, men någon gång händer det, jag tror tyvärr det måste ske med tydliga verkliga fakta, precis som parallellfallet ”massmigrationens räddande av välfärden”….”öppna era hjärtan” ( och plånböcker, men det sa aldrig stridshingsten FR…).

  Fenomenen har likheter, vår form av demokrati, utvecklas mot demokratur, där allt färre dominerar allt mer, det går mot diktatur, i någon form, den som lever får se…..

 4. JonasW

  Igår fick Bjerström orera fritt om värmeböljan i Indien. Enligt henne så är den ett ”bevis” för klimatförändringen enligt ”flera tunga klimatexperter” (Rockström?).

  Kontrasten mot Humlums sakliga redogörelse är slående.

  Man skulle önska att SVT kunde redogöra för vad Humlum säger, men det kommer naturligtvis aldrig att hända.

 5. Lennart Bengtsson

  Humlums data finns tillgängliga på Internet varje månad och har varit detta i flera år. Alla intresserade kan ta del av detta utan några större ansträngningar även massmedias journalister. Utöver läskunnighet krävs inga ytterligare färdigheter.
  Det Humlum presenterar är inget annat än allmänt tillgängliga data. Problemet är att jämföra observationer över en längre tid är att de påveras av observationssystemet ständiga utveckling. Äldre temperaturdata ( främst före 1900) har ofta felaktigheter inte minst på en otillförlitlig exponering. Det rör sig om såväl en kall som en varm bias.
  Däremot är Humlums synpunkter på bidraget från de långlivade växthusgaserna relativt vattenånga ofullständiga och delvis missledande.
  Den minskade molnmängden och därmed ökad globalstrålning över land och inte minst för den europeiska landytan under de senaste 40 åren väl bestyrkt och har sannolikt påverkat sommartemperaturen. Orsaken kan bero å minskade partikelutsläpp över land eller systematiska ändringar i atmosfärcirkulationen.

 6. Lennart Bengtsson

  Medeltemperaturen för dygnet i Nagpur, Indien som säkert SVT:s klimatspecialister är väl förtrogna med är + 36°C för maj ( källa Liljequist Klimatologi, 1970 ,sid 216) och avser perioden 1930-1960. Det är alltså normala temperaturer före monsunen. Därefter sjunker temperaturen till + 28°C i juli.

  Som sagt. Extrem värme kan man alltid hitta någonstans på jorden och är bra att ta till om vädret råkar vara kyligt i Sverige som denna vår till skillnad från 2018.

 7. Magnus

  Är det jag som tänker fel eller är det nåt som inte stämmer med havsnivåmätningarna? Om havet stiger med säg 1,5 mm per år vid landgränsen och 3,3 mm per år till havs så kommer skillnaden med tiden att bli stor. Mäts relativa nivån och den ökar?

 8. Torbjörn

  #5 Lennart
  Vad beror den minskade molnmängden på?
  Är det mindre vattenånga i atmosfären, och var hittar man mätningar över det?

 9. Lasse

  Ökad solinstrålning under 40 år 😉

  #5 ”Minskad partikelutsläpp kan vara orsaken. ”
  Håller med-Clean air act har stoppat SO2 till 90% under samma tid.
  Utvecklingen av luftens fukt visas i fig 17.
  Där finns en liten minskande trend i de högre luftlagren.
  Med en periodicitet antytt: A Fou-
  rier frequency analysis (not shown here) shows
  these changes to be influenced not only by an-
  nual variations, but also by a periodic variation
  of about 34.5 years’ duration..
  Kanske något att analysera mera?
  40 år med mindre molntäcke är inte förklarat vilket är anmärkningsvärt!

 10. Ivar Andersson

  ”Medeltemperaturen för dygnet i Nagpur, Indien som säkert SVT:s klimatspecialister är väl förtrogna med är + 36°C för maj ( källa Liljequist Klimatologi, 1970 ,sid 216) och avser perioden 1930-1960. ”
  Hade Erika Bjerström varit påläst hade hon inte haft någon klimatförändring att rapportera. Eller är hon bara en aktivist på SVT?
  Pest eller kolera?

 11. Sören G

  Enligt SVT är extremvärmen i Indien enligt IPCC ett bevis för klimatförändringarna. Förmodligen enligt SPM och inte den 4000-sidiga rapporten.

 12. Lennart Bengtsson

  5

  EU:s copernicus program

  9

  Lågfrekventa perioder kan inte uteslutas men det finns inga grund för en tydlig/fix period på 34,5 år

  10

  Som alla kan förstå är det praktiskt omöjligt att påvisa trender i extremvärden. Det är som att bestämma trender i vinster på penninglotteriet. Närmast till hands ligger minskade trender i mycket kallt väder över till exempel Västeuropa/Sverige.
  Som de flesta läsare av denna blogg känner till så hade Mellansverige sin högsta temperatur i Uppsala (SLU, Ultuna) den 9 juli 1933 med + 38°C (89 år sedan). Skulle detta hända nu skulle SVT:s klimatflickor gå i spin. Skulle vi få ett mycket gynnsamt väderläge borde +40°C vara fullt möjligt något gång de kommande 100 åren. Då skulle hela landet gripas av panik och MP skulle få 50% i följande riksdagsval. Låt oss därför hoppas att det inte inträffar.

 13. Jan-Åke

  #7
  Frågade Anna Wåhlin som är professor i oceanografi.
  Hon sa att thermal expansion inte märks uppe på kontinentalsocklarna där haven är grunda

 14. Lennart B #5,

  ”Däremot är Humlums synpunkter på bidraget från de långlivade växthusgaserna relativt vattenånga ofullständiga och delvis missledande.”

  Det låter intressant. Kan du utveckla?

 15. Björn

  Det jag saknar är en delförklaring till luftens uppvärmning mellan 2016-2021, vilken snarare domineras av en El Nino 2016 och en misstänkt El Nino 2020.

 16. Lasse

  En ny lektion:
  https://www.youtube.com/watch?v=I4_DjeCsgWk
  Denna färska om jet streems and extreem weather av Jim Steele.
  Han uppmärksammar Rossbyvågor och avknoppade tryckcentra som kan orsaka översvämningar (Tyskand 2021)
  eller värme British Columbia (2021)
  Propagandan som följde dessa händelser ger han inget för!

 17. TorbjörnR

  #16 Lasse

  Jim är väldigt intressant och upplysande att lyssna på.
  Generell fråga, är det någon som har positiva eller negativa åsikter kring hans videos?
  Verkar han i huvudsak ha korrekt information om jordens vädersystem?

 18. L

  Kan man säga ”på fronten inget nytt” Dvs. det rullar på som vanligt.

 19. Lars Cornell

  Tack Ingemar och Ole för denna intressanta sammanställning av fakta och analys.

  #7 Magnus ”Om havet stiger med säg 1,5 mm per år vid landgränsen och 3,3 mm per år till havs så kommer skillnaden med tiden att bli stor.”

  Nej, på 100 år blir det 160 mm och på 1000 år 1,6 m. Men att klimatförändringarna skulle vara stabila så lång tid som 1000 år är osannolikt.

  Betänk, att en meter havsnivå på en sträcka på 10 – 100 mil blir inte så stor lutning att det är märk- eller mätbart.

 20. Lars Cornell

  #13 Jan-Åke

  Anna Wåhlin är en kunnig och klok människa och dessutom ärlig och orädd att säga det hon anser vara bästa sanning.

  Det många gör fel i är att inte hålla isär havens vattenvolym med havens vattenmassa. Klarar man inte av att förstå den skillnaden så saknar man även förutsättningar att förstå varför havshöjningen i de stora haven inte är densamma som i grunda och kustnära hav.

 21. stig morling

  #13 och #20 Såvitt jag förstår har Anna helt rätt, efter att ha läst boken Havet av Rachel Carson, som jag för övrigt kommenterade för några dagar sedan på KU. Boken är, åter igen, rekommendabel!/Salve
  Stig

 22. OT Vilken reklam för elbilar alldeles nyss på nordnytt. Fick veta att en som bor i Vidsel och jobbar i Luleå kör sin elbil varje dag. Enkel väg 10 mil. Kostade mellan fem och sju kronor varje enkel resa. Han sparade många tusenlappar på att köra elbil jämfört med bensinbil. Inget i reportaget att över hälften av bensinpriset är skatt. Man kan ju fråga varför inte alla har elbil. Vore ju intressant att få veta hur mycket skatteintäkter som staten skulle tappa om alla körde elbil. Märkligt att elbilsägarna som har så billigt bränsle får 70000 i bidrag. Är det allas lika värde i praktiken.

 23. Enough

  #22 Daniel W

  Jag skrev faktiskt till SvT’s reporter i morse, och ifrågasatte uppgifterna om förbrukning samt den uppenbara reklaminriktade vinkeln. Har inte fått något svar ännu……

  En batteribil drar genomsnittligt kring 2 kWh/mil, med elkostnad på 0,5 kr blir det c:a 20 kr för tur o returresan, men den glade bilisten kanske hade en supersnål variant……

  Subventioner av batteribilar…..det finns ingen rättvisa i världen, en del politiker gör ibland vad de kan för att öka orättvisan… :/

 24. Magnus

  #13 och ”19
  Det är alltså vattentemperaturen som huvudsakligen ger höjdskillnaden till havs där det är stora djup. Klimatförändringarna kommer inte hålla i sig så att skillnaden blir betydande. Tack för svaren.

 25. Karl Erik R

  #23 Enough

  Inte ens i Norrbotten har man en elkostnad på 0,5 kr/kWh, även om man bara räknar el+energiskatt+moms på det. Nätavgiften är hos vissa en fast avgift så den belastar inte laddningskostnaden.

  Min gissning skulle nog vara närmare 30 kr för t o r resan. Fortfarande mycket billigt jämfört med en snål dieselbil, kanske 8 liter diesel a 25 kr = 200 kr.

 26. tty

  #6

  Roligt att se att även ett klimatproffs som Lennart
  Bengtsson använder Liljequists ”Klimatologi”. Den är en guldgruva för den som är intresserad av klimat (och väder), trots (eller kanske just för?) att den är 50 år gammal.

  Den går att köpa antikvariskt på Bokbörsen till mycket rimligt pris. Rekommenderas!

 27. tty

  #7

  ”Om havet stiger med säg 1,5 mm per år vid landgränsen och 3,3 mm per år till havs så kommer skillnaden med tiden att bli stor. ”

  Nu är skillnaden faktiskt mindre för 0,3 av de där 3,3 mm är en fiktiv ”GIA correction” p g a att oceanbäckenens volym förutsätts öka. Dels är detta i sig mycket osäkert och dessutom är det ju totalt irrelevant ur praktisk synpunkt. Förr angavs detta helt öppet, nu måste man leta för att hitta det:

  https://sealevel.colorado.edu/presentation/do-you-account-plate-tectonics-global-mean-sea-level-trend

 28. Lasse

  Gissar att vi kommer matas med lite klimathysteri idag via SVT.
  Först debatt sen katastrofövning-med orkaner som tema!
  För den som vill förbereda sig:
  https://www.svtplay.se/video/35156783/samhallskollaps/samhallskollaps-sasong-1-simulering-orkan

  kanske kan vi påminna dem om tidigare orkaner med stora havsnivåhöjningar: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stormfloder_i_Nordsj%C3%B6n

 29. Sören G

  Lasse #28
  Ja det påstås alltid att ”p.g.a. klimatförändringarna blir extremväder mer vanliga och värre”.

 30. Lasse

  Lite sent kanske?
  https://realclimatescience.com/2022/05/cnn-climate-crisis/
  Indien och Pakistan hade varm period vilket fick CNN (och SVT) att gå i spinn!

  Alarmismen jobbar hårt för att finna onormala temperaturer idag-dvs onormalt varma!

  #29 Pga alarmismen blir det normala extremt! 😉

 31. Lasse

  Tydligen är det fortfarande varmt i Indien:
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sambandet-mellan-kriget-och-klimatkrisen-tydligare-an-nagonsin

  Sambandet mellan värme (i Indien) och krig (i Ukraina)
  kanske finns.
  Krig har tyvärr en förmåga att upprepa sig likt värme.

 32. OT: Hur går det med potatisodlingen i Ukraina? Jag tänkte preppa lite med att köpa årets potatis redan idag. Som vanligt lyckades Bjärehalvön sätta rekordet i år. Men det kostar 2500 kr/kg. Liiiite dyrt, även om vinsten går till Ukraina. 🙂 https://svenskpotatis.se/arets-forsta-frilandsodlade-farskpotatis-fran-bjare/

 33. Rossmore

  Fram tills för ett par år sen kunde man följa Nederländska väderlekstjänstens statistik över havsnivåförändringar längs deras kust. Den länk jag sparade då anger numera bara att detta är en ”closed indicator”.

  https://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide

  Någon som vet om de ersatt den med något annat (letat men inte funnit) eller är det så att den inte passar in i narrativet och därför blivit ”cancelled”?

  (Grafen visade på en linjär utveckling av havsnivån de senaste 130 åren på ca 1,9 mm ökning per år. Går fortfarande att se men slutar 2020.)

 34. Torbjörn

  #31 Lasse
  Tittar man på andra platser är det betydligt kallare
  https://electroverse.net/asias-record-cold-spell-intensifies-colder-than-average-april-for-canada-americas-planting-delays-central-europe-chills/

 35. Göran J

  Här finns en tragikomisk video från Riksdagen med Miljöministern Annika Strandhäll och Jens Holm (V).

  https://www.youtube.com/watch?v=MMEYJygDGjA&ab_channel=Riksdag

  Detta är på gränsen till lyteskomik men eftersom det är dom själva som står för snacket så får dom också svara för sitt tyckande. I detta fall menar jag hur fullständigt fri dessa politiker är från fakta och verklighet.

  Jens Holm kräver bl.a. att Miljöministern skall tala om förbl.a. försvaret att inte motarbete anläggning av Vindkraft, Man baxnar! 16 minuter in på videon.

  Hur ända in i glödhet kan dessa helt okunniga människor väljas att företräda mänskligheten i Sverige.

 36. Rossmore

  För engelskspråkiga följare rekommenderas det här inlägget på

  https://wattsupwiththat.com/2022/05/03/a-sense-of-proportion/

  En av nyckelmeningarna i artikeln är ”But nobody experiences average temperatures.”

  Tar under 10 min att ta sig igenom (mer om du klickar på länkar.) Riktigt bra, särskilt det som borde varit Figure 8 (mellan angiven Figure 7 och Figure 8).

 37. Christer Eriksson

  #Göran J.
  Ja jösses,vet vad dom säger egentligen.
  V inställning till biltrafiken är helt tydlig.
  Nu när det kommer ut elbilar på vägarna som inte ger några utsläpp,så ger han på dig slitaget däckens partikelutsläpp.

  Andemeningen är tydlig,vi skall inte äga några bilar.
  Bilhatet fullkomligt lyser om honom.

  Han anser att allt skall gå via järnväg.
  Mjölken och maten med månntro.
  Blir mycket järnväg till alla butiker.
  Tänkte inte på det.

  Vilken tomte

 38. tty

  #33

  ”Någon som vet om de ersatt den med något annat (letat men inte funnit)”

  https://www.clo.nl/indicatoren/nl0229-zeespiegelstand-nederland-en-mondiaal

 39. Robert Norling

  #33
  ”Någon som vet om de ersatt den med något annat (letat men inte funnit)”

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global.html

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=150-031

 40. Extinction Rebellion och Green Peace svamlar på i TV just nu. Egentligen borde programmet sändas enbart i grön färg. Just nu försöker nån limma fast sig på golvet där programmet sänds. Fullt med klimataktivister i programmet. Snabb snabbare snabbast, sen kommer den fart vi behöver i klimatomställningen. Det är dags att utlysa undantagstillstånd. Jorden brinner snart upp.

 41. Nu är Towatt I farten. Indierna tycker inte att vi har för dyr bensin. Miljöpartiet har återuppstått ikväll. Dom får applåder I programmet. Nån skriker i bakgrunden. Nån från Extinction Rebellion.

 42. jan

  Bänkade mig framför TV:n för att förhoppningsvis se/höra en någorlunda rumsren klimatdebatt, men ack nej, en samling klimathotsreligiösa som pratar i munnen på varandra. Vad har hänt med Henrik Jönsson….har han blivit omvänd ? Känner inte igen honom från hans utmärkta YouTube-kanal. En stackars åkeriägare försöker tala om den svåra situation med stigande drivmedelspriser. Efter en halvtimme orkade jag inte längre – stängde av.
  Jösses – var är vi på väg?
  Kanske kan Elsa Widding slå lite grus i klimathotsmaskineriet.

 43. Sören G

  Förannonseringen om programmet ”Sverige möts”: ”Hur ska klimatförändringarna stoppas?” – De känner alltså inte till att klimatet alltid har varierat. Det är väl ungefär som att försöka stoppa Jordens rotation. Eller att stoppa tidvattnet (som kung Knut demonstrerade att man inte kunde men som folket felaktigt trodde att kungen trodde).

 44. UWB

  Bara hoppas att deras uppförande skrämmer väljare, men samtidigt, våra ministrarna får bete sig hur som helst och opinionssiffrorna går upp.

  Det är som tvärtomleken, du blir omtyckt när du missköter dig. Händer bara i politiken.

 45. Staffan Lindström

  Off Topic(?)

  Någon mer än jag som tyckte sig se att ”orkanen” snurrade medurs i Nordsjön….?? I SVT:s program
  ”Samhällskollaps”…
  SVT har flyttat Sverige till ”Downunder”…

 46. Staffan Lindström

  45 Jag själv…
  Samhällskollaps fortsatte glatt efter ett besök i en sunkig och stökig källare med att ”ORKANEN” fortsatte snurrandes medurs in över södra Skåne…

 47. Staffan Lindström

  46

  Dessutom verkar Camilla Kvartoft ha en ”Citymail”-plastlåda i sin källare … Såld vid namnbytet till ”Bring”?

 48. JonasW

  Rätt titel skulle ha varit ”Mediakollaps…”.

  Eller ”SVT go bananas..”

 49. Anders

  #48. Mer SVT-OT. Nån som redan klockat om henrik-sidan fick lika mkt tid i etern som 2watt-sidan? Såg ni förresten hur hetsen, hatet och galenskapen lyste kring klimathotspökena, medan andra sidan var trygga?

 50. I synnerhet

  #48
  Har Jönsson spårat ur nu med sitt jamsande om sin respekt för klimathotsdårarnas argument? Värsta jag sett i debattväg på SVT. Extrema kommunister hela bunten verkar det som.

 51. Fredrik S

  Sören G #43

  Ja, det är allt en märklig kamp de för om vi ska utgå från vad de säger.

  Kanske tror de på att justera förändringar i klimatet tills glaciärerna växt tills sig till perfekt nivå för att sedan stabilisera klimatet på den nivån för för all framtid?

  Det projektet hinner dock sannolikt inte bli klart före solens konsumering av jorden inleds.

  Troligast är nog att de knappt har en susning om vad de diskuterar.

 52. Lasse

  #45
  Jo jag reagerade också på denna miss!
  Den regel jag har-Vänster hands tumme och fingrar visar högtryck eller lågtrycks cirkulationen testade jag och förundrades över högtryckssnurran.
  Men det var ju bara simulering 😉
  #32 Gott med nypotatis. Du har ju nära till deras odlingsplats-Bjärehalvön.
  Fast de fuskar rätt rejält-med övertäckning med flera lager tunn duk-något som ger åkrarna en snölik täckning.
  Bra med växthuseffekt!

 53. Lasse

  Intressant om solskenstid:
  https://wattsupwiththat.com/2022/05/04/ski-industry-expert-austrian-ski-resort-temperature-rise-over-past-50-years-not-statistically-significant/

  Vilken bra graf ! (Soltid / temperatur)

 54. Rossmore

  #38
  #39

  Sen på bollen men alla länkar ni angav slutar väl 2018? Vad hände sen?

 55. Robert Norling

  Lägger ut en länk till Sverige möts från i går kväll 4 maj för de som inte sett programmet. Räcker bra att titta i början, men det spårar ur mer och mer in i programmet.
  Hur kan SVT plocka in fanatiska, ångestladdade och klimathotsreligiösa människor. Är det för att MP ska framstå som sansade…
  Tycker det är taskigt av SVT att hänga ut och låta folk med sjukdomssymtom göra bort sig på detta sätt.
  En kul detalj var att i studion fanns 4 stycken fossildrivna värmare som gick för fullt.

  https://www.svtplay.se/video/34835911/sverige-mots/sverige-mots-sasong-3-4-maj-20-00

 56. Fredrik S

  Robert Norling #55

  Det tyder på att deras DDR-palats vid Gärdet är både ohållbart och ovänligt mot klimatet.

  Fler borde gå dit och limma fast sig.