Okritisk Klimatjournalistik

 

sun

Journalisten och författaren Svenolof Karlsson har varit aktiv i energi- och klimatdebatten i många år. Han har varit medarbetare i Energibolaget Katternös tidning, Second Opinion och sedan något år på det fristående bolaget Näringslivets Medieinstitut https://naringslivets-medieinstitut.se/ , + ett antal böcker. ”NMI har sedan dess publicerat rapporter och genomfört en rad granskningar av medier, de medieetiska institutionerna och enskilda journalister.”

Här är en lista på artiklar som Svenolof Karlsson publicerat på NMI: https://naringslivets-medieinstitut.se/?s=svenolof+Karlsson . Det finns mycket att välja på men särskilt aktuellt är kanske den här om COP27 https://naringslivets-medieinstitut.se/okritisk-klimatjournalistik-saknar-granskning-av-nyhetskallorna/ . Några citat:

NMI:s Pamina Falck konstaterade i en granskning nyligen att en rad klimatorganisationer med sina budskap haft en gräddfil in till SR:s, SVT:s och DN:s redaktioner. 313 gånger hade organisationerna beretts utrymme, men ingen av dem hade under den undersöka perioden blivit föremål för en kritisk granskning.

I FN:s pågående 27:e klimatkonferens i Sharm el-Sheikh upprepar sig mönstret. Medierna bereder gärna plats för ödesmättade och kategoriska utsagor, medan intresset för nyansering och rimlighet i jämförelse är blygsamt.

Ett par aktuella exempel är de artiklar från TT och Dagens Nyheter som refererar en larmrapport som producerats av EU:s klimatorgan Copernicus. TT illustrerar med politiska uttalanden om att ”planeten brinner”. FN-chefen António Guterres levererade för sin del före klimatmötet en utsaga om att ”vi är på en motorväg mot klimathelvetet med foten på gaspedalen”

Även Copernicus ovanliga val av tidsperiod för sitt larm (”Globalt är de senaste åtta åren på väg att bli de varmaste som har uppmätts.”, återgivet av DN) har en sannolik förklaring. Genom att räkna med just åtta år får Copernicus med väderfenomenet El Niño, som på ett rekordstarkt sätt drev upp den globala temperaturen åren 2015-2016…. Om till exempel ett femårsperspektiv bakåt i tiden hade tillämpats, hade Copernicus behövt förklara att jorden inte blivit varmare alls. Vanligtvis bygger klimatvetenskapliga slutsatser på jämförelser över åtminstone en 30-årsperiod …

Det stora problemet i klimatrapporteringen är ändå inte enskilda artiklar av den nämnda typen, utan att det ständigt återupprepade katastrofnarrativet nästan aldrig får någon nyansering och att en kritisk granskning av nyhetskällorna lyser med sin frånvaro.

Man kan bara hålla med Svenolof i hans kritik av hur medierna har återgett klimatkonferensen i Sharm el-Sheikh. Inga kritiska röster till vad som diskuteras eller till de förslag som stått på agendan. Tvärt om har det varit helt tydligt att konferensen varit en stor besvikelse för journalisterna. Reportrarna har enbart intervjuat personer som är jätteledsna för att inga avtal skrivits om ännu större nedskärningar. Och framförallt har man varit deppig för att det inte blev någon färdig mångbiljardfond för att ”den rika västvärlden” skall betala skadestånd till den fattiga världen för alla de klimatskador som vi anses ha åsamkat dem. Det finns numera inte en torka, en översvämning, en missväxt eller en storm som inte är orsakad av klimatförändringen och därmed av den koldioxid som vi har släppt ut under några decennier.

Det räcker minsann inte med att vi skambeläggas, och att vi skambelägger våra barn. Nej, det skall kosta också. Mycket pengar.

Inte konstigt att många länder helt enkelt vägrar att delta i en sådan här svindel. För, handen på hjärtat, hur skall ett sådant här skadestånd kunna bevisas? Om vi för ett ögonblick bortser från medias och politikers föreställning om extremväder och klimatskador så visar den samlade vetenskapen där att nästan inga sådana kan tillskrivas klimatet och mänskligt utsläpp av koldioxid.  I IPCCs AR6, WG1 så säger man att ”data saknas”, att ”sannolikheten bara är medelmåttig”, ”ingen tydlig trend” etc för att extremvädret skulle ha ökat i antal eller i intensitet. (Se t.ex. här https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/ ). Möjligtvis har vi fått fler och längre värmeböljor, vilket verkar logiskt med tanke på att den globala temperaturen har ökat. Men samtidigt så har denna värmeökning främst skett på det norra halvklotet och på grund av att vi fått något mildare vintrar. Hursomhelst så har antalet döda pga naturkatastrofer minskat under hela 1900-talet. Och fler dör av kyla snarare än av värme.

Skördarna ökar och skogen växer tack vare en högre CO2-halt i atmosfären. Så vem är skyldig vem pengar egentligen?

Nej, medias rapportering om klimatmötet, och om klimatet i allmänhet, är helt förkastligt och uselt.

Ett sista citat från Svenolof Karlssons artikel: ”Som förhållningssätt går detta inte ihop med pressens publicitetsregler. Med de enorma mänskliga och ekonomiska värden som står på spel, borde medierna i klimatfrågorna logiskt sett i stället skärpa sig till det yttersta för att prestera en kunskapspräglad rapportering, som sätter frågorna i perspektiv.”

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  En artikel som verkligen träffar mitt i prick!
  Vanligt folk, dit jag räknar mig, kan tycka att det är intressant att även läsa om koldioxidens klimatkänslighet och på vilken höjd över havet utstrålningen dämpas … även om det absolut inte berör lika tydligt som när man så tydligt märker att media sätter hela sin trovärdighet på spel genom att låna ut sig som ett lydigt redskap åt alarmisterna …

 2. MatsL

  Jag saknar en balanserad debatt som tar upp både fördelar och nackdelar med koldioxid, och som sedan väger dessa fördelar och nackdelar mot varandra. Jag är övertygad om att alla boende i Sverige skulle plötsligt gilla koldioxid om en sådan debatt skulle publiceras i tidningar och TV.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Ingemar tack för påminnelsen om Svenolof Karlsson och hans viktiga gärning och NMI var dessutom en positiv överraskning!
  Angående Svenolof K. dök boken ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” upp i minnet. Jag bläddrade igenom den nu på morgonen, jämförde med allt skrän i och runt COP27 och behandlingen av Elsa och andra upplysta skeptiker och kände mer än någonsin hur vedervärdigt propagandistisk media är.
  Är slaget mot FN förlorat?

 4. Ivar Andersson

  OT
  ”En svartnackad fasanduva har återupptäckts på en liten, avlägsen ö i Papua Nya Guinea, till forskarnas och ortsbornas stora häpnad. Senast en fågel av arten skådades var 1882.”
  Jag tror att den svartnackade fasanduvan betraktades som utrotad men helt plötsligt har den återuppstått. Naturen är underbar 🙂

 5. Lasse

  Media nappar på alla katastrofberättelser som kan tillskrivas klimatets variationer.
  Från COP27 så kom ett nödrop från önationen Tuvalu.
  Letade upp ön på nätet och fick se en raskt ökande kurva som kanske kan förklara vad som sker och oroar:
  Befolkningskurvan!
  Önationen har en raskt ökande befolkning!
  Hoppas att ön växer i takt med den!
  För växer gör de flesta öarna som bygger på koraller.
  Havsnivån ökar stadigt så djuren jobbar på bra 😉

 6. UWB

  Tuvalu har också ökad yta generellt. Se
  https://www.nature.com/articles/s41467-018-02954-1

 7. Kent

  ”Vanligtvis bygger klimatvetenskapliga slutsatser på jämförelser över åtminstone en 30-årsperiod …”

  Bra poäng. Den senaste 30-årsperioden är med råge den varmaste som har mätts upp, ca 0,5 grader varmare än den föregående som är den näst varmaste 30-årsperioden.

 8. # 5,6
  Problemet är att de ö-byggande korallerna hatar avlopp och föroreningar och dör, vilket självklart inte har med klimatet att göra, mer än att ökad CO2 leder till fler människor som kan födas av ytterst växter, och som skitar ned.

  Ett annat säkert sätt att stoppa ö-växten på är att omgärda ön med betonggrisar i syfte att hindra erosion.

 9. #7 Kent
  Mätts upp i NUTID ja. Med mätstationer på norra halvklotet där 90% av människorna bor och som omgärdas mer och mer av värmealstrande infrastruktur.

  Det var ju synd att renjägarna inte hade mätstationer för 9000 år sedan.
  På min bucketlist står att leta upp ett träd från den perioden i professor Kullmans fotspår och ha som conversation piece.
  http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html
  Hänger du med?

 10. Mats Kälvemark

  #9 Johannes; #7 Kent
  Som så här då i länken, bild nr 23.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

  Så Kent, det var varmare förr, men de hade inga alarmkalibrerade termometrar.

 11. Väldigt bra artikel!

 12. MatsL

  #7 Kent
  Har du några vetenskapliga bevis på att den varmaste klimatperioden någonsin, den som du säger att vi lever i just nu, även är den farligaste klimatperioden någonsin?

 13. tty

  ”Jag tror att den svartnackade fasanduvan betraktades som utrotad men helt plötsligt har den återuppstått. Naturen är underbar”

  Nej, den betraktades inte som utdöd, men hotad. Nu hör ju D’Entrecasteauxöarna inte precis till världens ornitologiskt bäst utforskade områden. Varje ornitologgrupp som tagit sig dit har hittat arter man inte visste fanns där. Otidiphaps insularis (tidigare betraktad som en underart av Otidiphaps nobilis) var tidigare bara känd från typexemplaret som sköts 1882. Dessutom är Nya Guinea-regnskog en extremt svår miljö att leta fåglar i, det vet jag av egen erfarenhet.

  Lokalbefolkningen känner dock tydligen väl till arten och jagar den, så det är mycket troligt att den är hotad:

  https://bioone.org/journals/bulletin-of-the-british-ornithologists-club/volume-140/issue-3/bboc.v140i3.2020.a4/Survey-of-the-montane-avifauna-of-Fergusson-Island-Milne-Bay/10.25226/bboc.v140i3.2020.a4.full

  Så någon stor sensation är ”återupptäckten” inte.

 14. tty

  ”Den senaste 30-årsperioden är med råge den varmaste som har mätts upp, ca 0,5 grader varmare än den föregående som är den näst varmaste 30-årsperioden.”

  Och den senaste 30-årsperioden och halva den föregående är de enda vi har någorlunda heltäckande temperaturdata från.

 15. GK

  Man kan undra om alarmisterna vill tillbaka till Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”. Vilken koldioxidhalt är den idealiska och som man strävar efter att uppnå?

  Prof. em. Gösta Pettersson har i sin bok ”Falskt alarm” vänt och vridit på olika beräkningar av CO2. Den rekommenderas varmt till läsning.

 16. Daniel Wiklund

  # 7 Kent. En halv grad varmare. Mycket allvarligt. Dags att kalla till presskonferens. Har just varit på en lång cykeltur. Har cyklat i drygt två timmar. Träffade inte så många cyklister. Kan bero på att det är minus tio och en kall nordvästlig vind. Det är bara att klä på sig. Andades ut ganska mycket koldioxid på min tur, ber om ursäkt för det. Går ju på ATP som energi. Näringen som jag stoppar i mig ombildas ju i mitokondrierna till koldioxid. Då frigörs energi som binds i adenosintrifosfat, ATP, som bildas samtidigt. Ständigt denna koldioxid.

 17. jensen

  Kent 7
  Och hur mycket har befolkningen ökat de senaste 30 åren?
  Och hur mycket har denna ökningen bidragit till GW med tanke på att UHI står för drygt 50 % av GW ?
  Riktig bedömning av klimat kräver dessutom betydligt längre perspektiv . 500 år? 1 000 år?

  Holocene Optimum började vika för 3 000 år sedan och Neoglacial har därefter rått med stadigt vikande Global Cooling i 1 000-års perspektiv, och kommer att fortsätta så i 3 000 -4 000 år tills………

 18. Kent

  #16 Jensen:

  ”Och hur mycket har befolkningen ökat de senaste 30 åren?
  Och hur mycket har denna ökningen bidragit till GW med tanke på att UHI står för drygt 50 % av GW ?”

  Antar att du menar Urban Heating? Den kompenseras för i mätdata, oroa dig inte för den.

  ”Riktig bedömning av klimat kräver dessutom betydligt längre perspektiv . 500 år? 1 000 år?”

  Nej, 30 år är standard men även 10 år är användbart.

  ”Holocene Optimum började vika för 3 000 år sedan och Neoglacial har därefter rått med stadigt vikande Global Cooling i 1 000-års perspektiv, och kommer att fortsätta så i 3 000 -4 000 år tills………”

  Tills nästa istid? Nej, den kan inte starta med nuvarande höga nivåer av co2. Och det är till och med osäkert om det ens var något ”holocene optimum” globalt. Denna är en av de senaste temperaturgraferna och den visar ingen sådan värmeperiod, globalt alltså.
  https://www.osmanclimate.com/projects/temperature/

 19. UWB

  Gällande media så har de börjat skriva mer och mer om CCS (koldioxidinfångning och lagring), sedast är det Cementa som det skrivs en del om, troligtvis taktik från dem för att få förlängt brytningstillstånd.

  Det som inte framgår i dessa diskussioner är två saker:
  1. Utrustningen är inte gratis.
  2. Det går åt en hel del energi för att samla in koldioxiden.
  Cementa beräknar att omställningen kostar 10 miljarder SEK och förbrukar 1,2 TWh per år. Vilka betalar, jo det gör de som förbrukar cementen, i förlängningen landets medborgare. Detta är inget som de gör för att få en billigare cement, det är precis samma cement som tidigare, bara det att koldioxiden är infångad.

  Nästa fråga är, kan elenergin användas på ett bättre sätt, det är trots allt nära 1 % av Sveriges energi som används för detta.

  Slutligen, känner ingen till kolcykeln och Henry’s lag eller anses dessa inte applicerbara i detta fall. Som jag förstår det så spelar det ingen roll att lagra koldioxiden, differensen gasas bara ut av haven och då haven innehåller så otroligt mycket mer koldioxid än luft spelar inte lagringen någon roll.

  Vi som bor här i land som drabbas ofta av istid borde tvärtom sträva efter att säkerställa att det förblir varmt i stället för att sikta mot ytterligare kyla…

 20. Lasse

  Massivt snöfall idag i Stockholm och bilder från USA med samma mängder.
  Är detta speciellt för början av vinter säsongen?

  #17 UHI lurar många och är svår att kompensera bort.
  https://www.drroyspencer.com/2022/11/canadian-summer-urban-heat-island-effects-some-results-in-alberta/

 21. Daniel Wiklund

  # 17 Kent. Ut och skotta snö nu.

 22. Håkan Bergman

  Daniel W. #20
  Han kan ju börja med solpanelerna, produktion kl. 12-13 idag:
  SE1 0 MW SE2 1 MW SE3 15 MW SE4 16 MW

 23. JP

  #17 ”Tills nästa istid? Nej, den kan inte starta med nuvarande höga nivåer av co2.”

  Javisst är det underbart att vi nu kommit fram till att vi med hjälp av CO2 kan utrota istider. Det är ju helt enkelt bara att fånga in med CCS och lagra undan. Och skulle det visa sig att vi trots alla försök att skapa ett mellanmjölksklimat går mot en global avkylning, så är det bara att släppa ut den fantastiska CO2-gasen igen.

  Lätt som en plätt?
  Eller klassiskt fall av hybris?

 24. Mats Kälvemark

  #17 Kent
  Återigen, kolla bild nr 23 i länken nedan.
  Samma länk, bild nr 21, GISP2, data från iskärna, Grönland.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf
  De bevisen för att det var varmare för 8000-9000 år sedan, dvs under Holocent Optimum, kan du inte snacka bort.
  Men du kan ju alltid göra ett försök…

 25. Kent

  #22 JP
  Tja, i princip är det så ja.

 26. Kent

  #23 Mats
  En iskärna från Grönland visar främst det lokala klimatet där, det är väl inte så konstigt? När man sätter samman sådana indikatorer från hela världen kan en annan bild träda fram.

 27. Daniel Wiklund

  #24 Kent. Du medger att det är hybris. Nu har du nog skottat för mycket snö. Miljöpartister har ingen större vana av snöskottning. I deras värld finns ingen snö.

 28. SatSapiente

  Vänligen mata inte trollet!

 29. Lars Kamél

  Det var varmare än nu under det holocena optimumet. Vilket bland annat bekräftas av att nästan ingen av glaciärerna utanför Antarktis och Grönland är äldre än 5000 år. De försvann helt enkelt under värmeperioden som var optimumet, för att sedan återbildas när det blev kallare.
  När nu glaciärer drar sig tillbaka igen, dyker det upp lämningar som är alltifrån ett par hundra år till 5-6 tusen år gamla. Lämningar som täcktes av is då glaciärerna avancerade igen.

 30. jensen

  Kent
  Tack för utförligt svar
  Vems åsikt som är mest riktig låter jag gärna framtiden klarlägga, och denna tager lång tid.
  Vi får se om nära framtiden hjälper oss till antydan om svar.

 31. Lasse

  ”Om vi inte kan prata någonstans om den här klimatkompensationen så ser vi inte att vi kan motivera att fortsätta det, säger Victoria Olsson till Ekot.”

  https://www.expressen.se/nyheter/efter-stamning-nu-slutar-arla-klimatkompensera/

  Ser vi ett paradigmskifte!
  Om vi inte får kredit för våra insatser så gör vi dem inte!

 32. Thorleif

  Här dock ett ex på ”skadeståndsgrundande” fall i Afrika. Men detta ex på POLITISKT KLIMAT får Frankrike ensam bära, låt vara att vissa av våra politiker inkl EU/kommissionen låter det ske. Det svenska folket ska inte betala för det de inte är medvetna om pågår.

  https://newsvoice.se/2022/11/afrika-exploatering/

 33. Lars Cornell

  #9 Johannes – ”omgärda med betonggrisar … hindra erosion.”

  Nu vet jag inte vad för erosion du tänker på. Friska korallöar eroderar inte, de växer.
  Höjd havsyta är deras livsutrymme.
  Om havet slutar höjas når korallerna ytan och det tål de inte. Då dör de. Inga ”betonggrisar” kan hindra det.

  Befolkningen ökar snabbare än vad mer koldioxid, korallernas mat genom fotosyntesen, klarar av att kompensera för.

 34. Fredrik S

  Vi får inte reta stockholmare, i alla fall inte lättkränkta journalister, för inkompetens när det fallit snö.

  Lena Mellin blir så stött att hon inte har koll på statistiken och skyller på klimatkris. Men det kanske är vardagen?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Kn8myo/det-snoar-sallan-mycket-i-stockholm-alltsa-blir-det-snokas-nar-snon-vraker-ner

 35. Lars k # 29,

  Det finns mängder med data som visar klart och tydligt att temperaturerna var högre under holocena optimumet. Det behöver knappast diskuteras. Alla växter, djurskelett och annat som döljt sig under våra smältande glaciärer är klara bevis. Vidare så har bl.a. Charpientier Ljungqvist et al gått igenom trädringar och annat från sydliga breddgrader och visat på samma sak.

  I den artikel som Kent pekar på så har man mixat havsdata och modeller. Det är knappast övertygande. Hur mycket data finns exempelvis från vattentemperaturen i sydliga Stilla Havet för 6000 år sedan?

 36. Håkan Bergman

  Fredrik S #34
  Nu har vi ju återinfört värnplikten, en vinter vid nåt regemente norröver kommer att göra underverk med stockholmarna, vi får bara ha lite tålamod. F.ö. så grubblar jag över hur det är tänkt att man ska snöröja solpaneler och då behövs det inga 30 cm tung blötsnö för att ställa till det? Ett tips till regionen, bemanna upp ortopedklinikerna!

 37. mattias

  #34
  Stockholmarna har ju ändå lite otur. Ett tiotal snöröjningsmaskiner har tydligen gått sönder – vissa träffades av blixten: https://www.tv4.se/klipp/va/13803087/snorojningsmaskiner-traffades-av-blixten.

  Kanske blev de också lite yrvakna – trodde väl det var lugnt eftersom det larmades om att det fortfarande var sommar för nån vecka sen.

 38. Oj, Stockholmarna har fått snö. Stor sensation och EKOT använde halva sina nyhetssändningar till katastrofen i Stockholm. Supernyhet! Kan det ha att göra med att 70% av landets journalister bor innanför tullarna? Eller är det den feministiska snöröjningen som inte fungerar tillfredsställande? 🙂

 39. Lars Cornell

  #34 Fredrik ”Reta stockholmare”
  Men väderkris kan du väl ändå gå med på att vi har?

  Troligen var det vintern 1980. Jag och min son var på väg med buss till Lofer i Österrike för att åka skidor. Veckan innan hade resebyrån meddelat att hotellet vi skulle bo i inte längre fanns. En lavin hade tagit en ovanlig väg och svept med det hundraåriga huset med många döda som följd. Hade vi kommit en vecka tidigare hade vi kanske inte levt nu.

  När vi var på väg berättade busschauffören att det var problem i Danmark. Vägarna var igensnöade så att all trafik stod stilla. Vi hånskrattade i mjugg och tänkte, att de där danskarna hade nog inte så mycket att snöröja med. Så vi fortsatte.

  I Helsingör gjorde vi halt och övernattade i en skola.

  Dagen efter var vägen inte röjd, men vi fortsatte för vi tänkte att problemet var övergående. Vi kom fram till södra Danmark, troligen Lolland (minns tyvärr inte vilken väg vi åkte) där var det stopp. Vi lämnade bussen för att vänta och gjorde ett studiebesök.

  Landskapet var flackt och vägen gick genom landskapen i något som liknade en bred alle. Där samlades snön. Och det var inte vilken snö som helst. Från de vida fälten hade snön av vinden blandats med åkerjord till något som kan liknas vi cement. Från där jag gick och ned till vägbanan var det tio meter och snön så hård att skorna inte gjorde avtryck. Väggarna var lodräta och mycket stabila. Bussen och snöröjarna arbetade många meter under oss. Danskarna hade snöslungor med hundratals hästkrafter, förmodligen inlånade från några flygplatser. De satt monterade på mycket stora gaffeltruckar. Truckarna tog sats mot den höga snömuren och nästan studsade ut, så bastant var den.

  Våra tidigare antydningar om danskar och snö fastande i ett skamset konstaterande, att det där kunde de bättre än vi.

  Parentetiskt tänker jag på en vinterstorm med mycket trädfällor. Då tog vi i södra Sverige in norrlänningar för att rensa upp. För vem kan väl det bättre än norrlänningar? Så blev det inte. Visst har norra Sverige mycket skog. Men den är klenare än skogen i södra Sverige. Deras sågar hade så korta blad att de ofta inte räckte till och de var inte vana vid så stora träd.
  När det gäller snö- och skogsröjning i Stockholm får någon annan ta vid och berätta. Och försöka slutleda varför det inte tycks fungera särskilt bra när vi har någon av de återkommande väderkriserna.

  .

 40. Lars C #39,

  Javisst är snön problematisk i Södra Sverige, särskilt i Skåne med sina öppna fält. 10 ggr värre än i Stockholm, men tyvärr så ligger SVTs och SRs huvudredaktioner i Stockholm och de flesta där vågar väl sig knappast utanför Södermalm och blir förargade när bussarna och elbilarna inte kan ta sig fram.

 41. Fredrik S

  Lars Cornell #39

  Absolut, väderkriser är det vi upplever runt om på klotet. Precis som det varit genom tiderna och som du delar med dig av.

  Ja den där packade snön som blir vid stora öppna fält är väldigt speciell när den blandas med jorden.

 42. Håkan Bergman

  Lars Cornell #39
  Rent allmänt så är väl trädfällning med motorsåg ett yrke i utdöende, idag kör man en skördare och fäller och kvistar träd med diesel. Hur man ska elektrifiera det blir nog en utmaning. Fäller man träd manuellt idag tituleras man arborist. Körning i vinterväglag kräver vana och hur ska man få det om det bara kommer snö ett par gånger om året och alla kräver att snön ska bort så fort som möjligt? Vi kanske har blivit för bra på snöröjning?

 43. Håkan Bergman

  Nu är snöandet igång igen, var ett uppehåll för några timmar sen, men nu är det värre än det varit när jag kollat tidigare. En fem sex tallar har fått släppa till lite ved, en ser nästan ut att ha fått toppen kluven, nå det hamnar väl i Högdalen och blir el och värme. Och det är bara vad jag kan överblicka från balkongen, vi har gott om torrfuror på Södertörn, kanske räddningen för fjärrvärmen.

 44. Lars Cornell

  #42 Håkan B.
  ”Vi kanske har blivit för bra på snöröjning?”
  Det var en kul och mycket praktisk tanke.

  Jag jobbade många år på Datasaab och det var en gyllene tid i mitt liv. Vi var tekniskt bäst i världen och på det sättet framgångsrika. Vår marknad var tyvärr för liten.
  I den tekniska konkurrensen tog vi fram en bandstation (nuvarande dataminne som hårddisk ungefär). Den kunde automatiskt rätta enbitsfel som då var ett stort problem. Resultatet blev att fel som inte kunde rättas inträffade så sällan att personalen inte visste vad de skulle göra. Den radikala åtgärden blev att öka hastigheten och på det sättet införa fel så att personalen hölls allert och kunnig.

  Den metoden och strategin slog ut allt annat som fanns då.

 45. LasseLu

  Många talar om olika tidsperspektiv. Jorden är 4,6 miljarder år. Livet började för 3,5 miljarder år sedan. Sedan dess har temperaturen och CO2 halten varierat enormt. Visserligen inga termometrar och CO2 mätare då men alla proxys visar på att t.ex. under den kambriska explosionen var CO2 halten mycket högre. Så vad är 30 år?

 46. Magma

  Som jag tidigare påpekat – finns det någon anledning att bemöta vår vän Kent? Har man en gång lärt sig Katekesen utantill så är det den som gäller …

 47. #31
  Äntligen!
  Guuud, vad jag har retat mig på mjölkkartongerna.

 48. Håkan Bergman

  Strunt i snöröjning nu är det annat som oroar. Hörde åskmuller ute vid kusten för ett par timmar sen, sen blinkade lyset till och nyss en gång till. Vågar man börja laga mat eller ska jag satsa på ett par mackor, jag bor mitt i getingboet på bilden.
  https://drive.google.com/file/d/1aT2rGwzbZZGPu4GBRJl-4f2fCXUCz9Io/view?usp=share_link
  Vattenfall kanske tycker att jag har fått min beskärda del.

 49. Micke

  #40 vi måste väl kunna få bidrag från FN klimatfond, det kan väl inte vara normalt att det snöar i Sverige på vintern.

 50. Christer Eriksson

  Kanske långt från ämnet,handlar ju till stor del om snö i dag. Men jag måste ändå skriva om det.
  Administration få ta bort om det inte passar.
  Men jag läste i ,ja givetvis Aftonbladet var annars hittar man sånt här .
  Stina Wollter har tydligen tillsammans med en medförfattare, minns inte namnet just nu
  Skrivit en bok om bantning.Då har två läkare reagerat häftigt om detta.
  Varför,jo hon har ingen medicinsk utbildning.

  Min första tanke går då till alla dessa bla kulturskribenter som skriver spaltkilometer om klimatet och ondgör sig över alla klimatförnekare.
  Hur många kulturskribent har någon utbildning i klimatlära.Måntro.

  Men det är ju skillnad på folk och folk.

  Dubbelmoral,någon.

 51. Kent

  #35 Ingemar
  ”I den artikel som Kent pekar på så har man mixat havsdata och modeller. Det är knappast övertygande”

  Denna rekonstruktion är den mest globala hittills. Allt annat du har sett innan är mindre globalt eller av mer lokal karaktär.

 52. Daniel Wiklund

  # 51 Kent. Du levererar bara snömos.

 53. Ulf

  Lasse 31,

  Nej tyvärr inte. Arla är numera danskt. De är helt enkelt inte lika bajsnödiga som svenskar utan är lite mer pang på. Snarare ett uttryck för nationella särdrag. Hon ger fingret åt myndigheten.

 54. Ulf

  Trodde det skulle bli lite tillnyktring angående klimatfrågan när Ukrainakriget bröt ut. Har det blivit det egentligen? Svårt att säga eftersom man mest får information via svenska medier.
  Helt galet att denna skitfråga upptar så otroligt mycket tid. Vem som helst med lite tankeförmåga kan se att det inte finns någon klimatkris. Om det möjligen finns ett problem så finns det gott om tid att lösa detta. Uppenbarligen tycker man det på klimatmötet också med tanke på de ständigt uteblivna resultaten.

 55. Sören G

  Varje gång någon postar en länk på FaceBook som inte är PK dyker nedanstående meddelande upp. Nu senast i en post från Bjørn Lomborg
  [F]Se hur medeltemperaturen i ditt område förändras.
  Utforska information om klimatvetenskap

  Klickar man på länken får man sig till dels klimathotspropaganda.

 56. foliehatt

  Kent, #51,
  Klimatalarmister är ökända för att hela tiden flytta målstolpar i diskussioner. Du utgör inget undantag.

  När du får ovedersägliga bevis för att det har varit rejält varmare sedan den senaste istiden (värmerelikter, unga glaciärer, iskärnor ur borrhåll på Grönland och Antarktis, överlevnad av isbjörn och säl i Arktis, etc) utan katastrof, så är din inställning att detta inte är intressant för att de (endast) är exempel på lokala förhållanden och konsekvenser.

  Men, dessa lokala data vederlägger ju precis de argument om förestående katastrofer i dessa områden som en ökad temperatur, just där, skulle komma att ge upphov till – i de katastroftroendes argumentation.

  Så – dina och andra katastrofkolportörers nånannanstans-argumentation håller inte. Ni har fortfarande att visa upp ett enda hållbart exempel på var och hur en globalt ökad temperatur innebär katastrof.

 57. Ulf L

  Hacka inte på Kent!
  Han redovisar sina ståndpunkter och grunderna för den på ett hederligt sätt så att det går att bemöta dem.
  Det är inte lätt att stå ensam och att han gör det ska han ha respekt för.

 58. tty

  #18

  ”Tills nästa istid? Nej, den kan inte starta med nuvarande höga nivåer av co2.”

  Istider startar när oblikviteten blivit tillräckligt låg, oberoende av pCO2. Kolla gärna slutet av den förra mellanistiden. Koldioxidhalten låg på full interglacialnivå när den slutade. Det var först 5000 år senare då isvolymen redan var ungefär halvvägs till full istid som koldioxidhalten började sjunka.

  Och istider har börjat vid mycket högre koldioxidhalter i det förflutma.

 59. BG

  I en tidning nära mig, GP, som publiceras under mottot ” Riktig journalistik gör skillnad” fastslog chefen för den politiska redaktionen den 7 november 2020 i en ledare, ”Klimatet måste kunna diskuteras”, följande: ”Att klimatförändringarna är verkliga och orsakade av människan är ställt bortom alla tvivel”.

  Tidningen lever som den lär och bestämmer naturligtvis vad som är riktig journalistik, dvs man följer troget den klimatalarmistiska linjen. Men vad är journalistik?

  Så här skriver NE 2008:

  ”journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten; den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet. Benämningen journalistik avsåg urspr. nyheter och reportage i tidningar och tidskrifter (”journaler), men har senare breddats till att omfatta äv. radio och TV.”

  Och vad är då de personer som ägnar sig åt journalistik? Ur samma källa:

  ”journalist, redaktionell medarbetare i massmedieföretag vilken självständigt framställer, samlar in, väljer ut och redigerar material. I yrkesrollen markeras två principer: vikten av oberoende och vikten av kritisk granskning. I den förra ligger att journalister inte skall vara knutna till olika maktgrupper i samhället, t.ex. politiska partier eller företag, i den senare att journalister inte bara skall förmedla nyheter utan i egenskap av allmänhetens företrädare äv, granska det som händer”

  Här är ett par exempel på riktig journalistik:

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/de-mest-utsatta-betalar-priset-1.84734045
  https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/efter-klimatmanifestationen-g%C3%B6teborg-har-f%C3%A5tt-egna-hungerstenar-1.85892278

 60. tty

  #51

  ”Denna rekonstruktion är den mest globala hittills. Allt annat du har sett innan är mindre globalt eller av mer lokal karaktär.”

  Den är global, men bygger tyvärr inte på globala data, utan man har ”fyllt på” med påhittade data. Man ignorerar helt ALLA proxydata för temperarurer på land, iskärnor, speleotem, pollen, fauna, permafrost, allt, och ersätter dem med modellerade data. Men, men, men även då får man sjunkande temperaturer sedan tidig holocen så vad gör man:

  ”The proxy-specific reconstructions (Mg/Ca in particular) show cooling across the Holocene since about 8 ka (Extended Data Figure 6a), a feature that translates into the full proxy-only reconstruction (Fig. 4a). However, these trends are altered after assimilating the same proxy data with iCESM; the cooling trend in Mg/Ca is attenuated, and the stable Holocene temperature evolution implied by δ18O becomes a warming trend when assimilated with iCESM.”

  Så eftersom klimatmodellen (som är det enda man har för kontinenterna, eftersom man slopat alla verkliga data) säger att det ska bli varmare, så MÅSTE det bli varmare trots att inga data pekar på det.

  För övrigt, att marina δ18O värden är stabila innebär inte att temperaturerna är det, bara att ingen stor förändring av isvolymerna skett. Det är δ18O i iskärnor som är en temperaturproxy.

  Jag skulle snarast karaktärisera den här artikeln som den punkt där den paleoklimatiska forskningen helt släppte kontakten med verkligheten och gick över till klimatmodellernas alternativa universum.

 61. tty

  Det snöar rejält nu … överallt:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2022&ui_day=325&ui_set=2

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20221121.png

  https://www.9news.com.au/national/weather-update-chill-on-east-coast-australia-records-50c-temperature-swing/5b624cc9-57a4-45cf-a6f2-e7cf925bca56

 62. Stefan Gustavsson

  Varför blir en del så överraskade när det kommer snö numera? I Sverige kommer det snö varje vinter, det har det gjort i alla tider. Det är väl inget konstigt med det? Om man nu hör att väderlekstjänsten varnar för snöfall, varför förbereder man sig inte för det då?
  Varför gör man så stor sak av att det snöar? Eller tror man mer på MP:s fantasier?

 63. Jojje

  Lite från Tony Heller…med tanke på kritisk!
  https://newtube.app/TonyHeller/or7ZT1R

 64. Just nu har ju våra nyhetskanaler ett utmärkt läge att presentera sig som opartiska genom att rapportera om köldvågen över usa och om den utmärkta återhämtningen av Arktis havsis eller det kalla vattnet som härjade i Atlanten och längs den svenska västkusten denna sommar – men om det hörs inget.
  Rapporterna om ovanliga värmeböljor med 40 grader i Spanien i juni presenterades ist som något ovanligt, trots att juni och augusti är dom mest sannolika månaderna för plus 40 grader och sedan följde det ena falsariet efter det andra under sommaren gällande värmeböljor – mycket beklämmande och med tydlig agenda att saluföra klimatalarmismen med skattemedel. Följden av missvisande rapportering innebär ett hot mot ungdomars och okunnigas hälsa, då dom luras in i känslan av undergång och hot – vilket är något alldeles felaktigt och djupt olyckligt för en bättre framtid.

 65. jensen

  Jojje 63
  Tack för länken, som så tydligt avslöjar lurendrejeriet
  bakom GW.
  Tycks vara helt aktuell information
  Undrar hur lång tid det skall taga tills allmänheten kommer att förstå fakta bakom klimatet och rätt perspektiv som kräves.
  Att läsa att det räcker med 10 år är rent löjeväckande.

 66. Fredrik S

  Magnus blomgren #64

  Ja, man kunde läsa om livsfarlig hetta i Spanien nästan dagligen hela sommaren.

  Denna info om rekordkyla i samma land i januari förra året skrevs det inte ett ord om av pajasreportrarna i msm.

  https://www.euronews.com/2021/01/07/spain-records-coldest-ever-temperature-at-35-8-c

  Knappt heller när det i vintras var extremt kallt i Grekland etc med is i medelhavsvikar.

  Etc etc.

 67. Fredrik S

  tty #61

  Tack för länken från Australien. Intressant väder där nere.

  Det är kallt som det ska även norr om 80:e breddgraden.

  https://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

 68. mattias

  Nya klimatlarm i SVT: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-veckor-kortare-snotacke-visar-ny-analys-fran-smhi

  Uppvärmningen i Sverige går dubbelt så fort som det globala genomsnittet (dvs. det måste gå långsammare nån annanstans – till exempel tropikerna eller Nordamerika som knappt har någon uppvärmning alls).
  Minskade luftföroreningar nämns som förklaring till ökad solinstrålning för att i nästa mening säga att förändrad molnighet lett till högre uppvärmning.

  När det dagar med snötäcke jämför man gärna med perioden 1961-1990 och den senaste 30-årsperioden, men när det gäller ökad nederbörd väljer man hellre perioden från 1930-talet.

  Man väljer perioder och siffror som passar bäst för sitt syfte.

  Sedan en debatt med Hassler mot Mikael Karlsson där det i alla fall blev 1-0 till Hassler. SVT nämnde också för ovanlighetens skull att Karlsson tidigare varit ordförande för Naturskyddsföreningen. De verkar faktiskt ha tagit lite intryck av tidigare kritik. Hoppas att de fortsätter så.

 69. Fredrik S

  Angående kallt väder så har vi nått en tidpunkt på året då det är lika kallt på de södra och norra ”köldpolerna”.

  Även i Kanada är det nästan lika kallt.

  https://www.eldoradoweather.com/climate/world-extremes/world-temp-rainfall-extremes.php