Offer för sin egen propaganda

cu gw poll
När jag läser om ännu en konferens om skeptiker, och om varför allmänheten inte tycks vara så övertygade om AGW, så undrar man varför dessa bekymrade alarmister är så okunniga. Är det verkligen så att de inte begriper? Kanske har de helt enkelt fallit offer för sin egen vrångbild av hur ”förnekare” tänker och vad det är för personer som är skeptiska?
Från AGW-propagandisternas håll får man exempelvis ofta höra att skeptiker inte tror på att den globala temperaturen har ökat sedan 50-talet. Det här är en typisk halmgubbe. Själv kan jag inte påminna mig en enda av de kända skeptikerna som skulle ha sagt så. Och jag anser mig ha rätt bra koll på skeptikerbloggarna världen över. Däremot finns det många som är skeptiska till de olika institut som gör sådana mätningar. Framförallt är man skeptisk till de statistiska metoder som används för att behandla data, t.ex. uppskattningar av temperaturutvecklingen kring polerna och den s.k. urbana effekten. Men det är ju inte detsamma som att förneka att det blivit varmare med tiden. Tvärtom är nog de allra flesta helt ense om att den globala temperaturen ökat sedan både 50-talet och den lilla istiden.
En annan missuppfattning är att skeptiker förnekar fysiken. Den stora majoriteten av skeptikerna är helt enig om att växthusgaser kan bidra till uppvärmningen, åtminstone till en del. Att det också finns häftiga diskussioner kring fysiken är inget nytt; det har det funnits sedan Svante Ahrrenius dagar. Men det är ganska få skeptiker som verkligen för fram detta som ett huvudargument.
En tredje missuppfattning rör vem man tror motståndarna är. Och här har AGW-alarmisterna verkligen fallit offer för sin egen propaganda. Man klumpar ihop alla skeptiker och säger i princip att de är okunniga, outbildade och att de inte förstår ”vetenskapen”. I vart och vartannat uttalande så sätter man upp en falsk motsättning mellan vad ”the scientists” säger och vad ”the deniers” säger.
Men denna motsättning bygger på ett retoriskt språk som man medvetet försöker plantera bland media och allmänhet. För det första så finns det ingen grupp, ”scientists”, som säger en viss sak. Det finns ingen konsensus, och det har aldrig funnits någon sådan. Det finns framstående klimatforskare på båda sidor. För det andra finns det också forskare som inte direkt är klimatforskare på båda sidor, men som har olika åsikter om hur god forskning bör gå till. Så att vara skeptisk är verkligen inte att vara ”anti-science”. Och för det tredje är det nog snarare så att de skeptiker som inte är forskare i allmänhet är mer insatta i ämnet än de som tror på den bild som politiker och media så unisont förmedlar varje dag.
En sista typ av missuppfattningar som många alarmister faktiskt verkar tro på är att det finns en ”denier-machine” som är finansierad av oljebolagen. Detta är så konspiratoriskt och uppenbart lögnaktigt att det inte ens är värt att kommentera.
I åratal har de värsta AGW-propagandisterna försökt prångla ut sin nidbild av skeptiker så att oinformerade människor skall tro på den. Och till viss del har de lyckats, åtminstone beträffande stormedia, politiker och sig själva. Men det verkar inte som om folk i allmänhet blivit särskilt övertygade om skeptikernas ondska. Tvärt om tycks opinionen gå åt motsatt håll. Och ju mer PR-folket lägger sina pannor i djupa veck och grubblar över hur de skall förmedla sin ”vetenskap” till de obildade och skeptiska massorna, desto mer tveksamma blir människor.
Jag vet inte om det är särskilt smart av mig att ge dem ett tips. Men hur skulle det vara med att ge en sanningsenlig bild av denna vetenskapliga kontrovers? Kanske skulle deras trovärdighet öka något då?
Ingemar Nordin
Uppdatering: Jag återfann den här välskrivna artikeln av Warren Meyer från i höstas. Han gör en bra sammanfattning av vad skeptiker är skeptiska till, tycker jag.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Men då blir ju folk bara förvirrade förstår du väl…

 2. Bertel

  Kan det vara så att allmänheten är för allmänbildat i frågan, vilket skapar allmän osäkerhet.  🙂

 3. Staffan Lindström

  Ingemar jag gjorde just några sökningar på SMHI:s klimatmodeller för Stockholmsområdet…4-6C varmare på 90 år…1. Värmeöeffekt …. 0 träffar…2. Urbant klimat … 0 träffar 3. Stadsklimat [som tom Gösta Liljeqvist har med i sin Klimatologi från typ 1969… … 0 träffar … 4. UHI som i ”Urban Heat Island” … SURPRISE SURPRISE!!! … 0 träffar … Hallå, hallå är någon hemma på SMHI?? Jag kräver mina skattepengar tillbaka tills SMHI EJ kräver betalt?? för att delge kreti och pleti elementära kunskaper…Sökning på kunskapsbanken på SMHI på värmeöeffekt…00000000 igen…TABU???
   

 4. Inge

  Deras mening är ju att klimatforskning är så komplicerad att vanligt folk inte har en chans att förstå och det är väl så. Jag förstår t.ex. inte (och det har jag troligen gemensamt med i stort sett hela det övriga Svenska folket)hur den globala uppvärmningen kan orsaka kalla vintrar här uppe där växthuseffekten borde ha gjort sig gällande extra mycket. Där behövs en VÄLDIGT bra förklaring, det pedagogiska problemet är påtagligt.

 5. Kent Forssgren

   
  Ingemar. Vi har under decennier blivit utsatta för en massiv propaganda från klimatlarmarna. De har två intressen: makt- och pengar. Sen har många upptäckt affärsmöjligheterna i klimatlarmen och hänger på. Från big business till forskare, journalister och politiker. Sammantaget har alla dessa grupper tillgång till enorma mängder kapital, eget, skattebetalares och konsumenters, t.ex. av el och drivmedel. Med pengar kan man köpa det mesta. T. ex. media.
  Metoden de använder för att uppnå syftet, makt som ger pengar, är en så intensiv propaganda att mottagarna blir hjärntvättade. Är propagandan tillräckligt långvarig så slutat mottagarna att bli medvetna om den. De ”hör” den inte. Då blir propagandan som mest effektiv.
  Den går in i vår hjärna och lagras i vårt minne, som den är, utan ett bemötande. Vi har blivit hjärntvättade. Jag var själv hjärntvättad och trodde på klimatlarmen för två år sedan.
   
  Definitionerna på propaganda och hjärntvätt belyser väl mitt resonemang.
   
  Vad är då propaganda? Några rader om hjärntvätt från Wikipedia som belyser taktiken
   
  Propaganda (av det latinska propagare, ’fortplanta’, ’utbreda’), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt. Termen avser framför allt politiska kampanjer och budskap.
   
  Vad är hjärntvätt? Wikipedia.
   
  Hjärntvätt, sociologiskt begrepp, handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende, eller att genom manipulation framkalla en alternation hos någon. Begreppet uppstod under Koreakriget.
   
  Journalisten Edgar Hunter myntade ordet hjärntvätt år 1951 för att beskriva hur amerikanska soldater i fångenskap bytte sida och bekände påhittade krigsbrott.
   
  Ordet hjärntvätt används ofta synonymt med mind control, men det senare ordet har innebörden att den som utsätts för processen gör det frivilligt, som till exempel en medlem i en sekt eller ett MLM-företag.
   
  Begreppet ”hjärntvätt” används även för att beskriva de processer en människa genomgår då hon hamnar i vad utomstående stämplar som ”total kontroll” i så kallade sekter.
   
  Det går att skölja bort hjärntvätt! Tag bort skygglapparna och öronpluggarna. Tänk kritiskt. I fallet med klimatlarmen kommer man ganska långt med användande av sunt förnuft.
   

 6. Kent Forssgren

  Är de offer för sin egen propaganda eller förstår dom inte?  Det är inte bara MP som hycklar, M är också duktiga på det.
  Den senaste tiden har debatten om det kommunala vetot mot vindkraftverk debatterats kraftigt i medierna.

  Taktiken är som vanligt densamma. Utelämna betydelsefulla delar i kompotten, eller snarare komplotten.
  Berätta också om vårt behov, att vi redan har den elproduktion vi behöver. Berätta också om att vindkraft måste ha reglerkraft. Berätta också om marginalprissättning, dvs elbolagen få ta betalt utifrån det dyraste produktionssättet, kolkondens eller havsbaserad vindkraft. Berätta också om utsläppsrätter, vilka höjer kostnaderna för industriproduktionen i Sverige så att företagen flyttar till Indien och Kina.
  Varför berättar ni inte detta! Förstår ni inte? Eller är det avsiktligt att undanhålla svenska folket denna information. Om avsiktligt, vilken är då er avsikt med detta? Kan vi få be om ett svar. Kan inte Moderaterna svara, kanske ett annat parti kan svara. Ni andra agerar tyvärr likadant. Skall man försöka gradera er, så kommer märkligt nog när det gäller en sådan miljöfråga som vindkraft, Miljöpartiet högst, på skalan av hyckleri.
   
   
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1395582/Vindkraft-maringste-ha-lokal-acceptans.html
   

 7. Lars C

  Upprepar man en lögn tillräckligt ofta så blir den sann.
  Det finns en tunn röd linje, överstiger man den vid fel tillfälle så blir lögnen åter en lögn. Media har helt enkelt dragit på för mycket, man har försökt överträffa IPCC:s vildaste scenarier. Vulgärpropagandan dog med Goebbels, folk går inte på sånt, i synnerhet inte när vädret vägrar ställa upp. Detta ställer till med stor skada, det finns oändligt många verkliga problem kvar att larma för, larm som inte heller de kommer att tas på allvar. Media mfl gräver på mänsklighetens grav.

 8. Helge

  Blev själv förvånad härom dagen, i ett gäng kommunalpolitiker från olika partier kom frågan upp om man pga klimatet skulle införa en vegetariskt dag för alla som kommunen ”utfodrar”. När jag hade invändningar av typen att det måste vara valfritt för individen, och att man redan har bekymmer med att få många gamla och svaga att äta tillräckligt, många har näringsbrist pga dålig aptit och måste få möjlighet att välja mat de faktiskt äter. ”Speciellt med tanke på att detta med klimatet är betydligt överdrivet” la jag till mot slutet. Fullt seriöst säger då en nämndordförande ”Är du en sån där rättshaverist?!”, kom ihåg att jag nämnde klimatet förbigående.
   
  Hur kan i övrigt sunt tänkande människor gå på alla propagandaknep? Själv reagerar jag ju instinktivt när jag märker dylika tendenser till knep.
   
  I ärlighetens namn måste jag tillägga att ca hälften av de närvarande stödde mig tyst, det där med klimatet vill de helst hålla en låg profil kring, ”onödigt att göra väsen om det där” var signalen jag fick.

 9. Kent Forssgren

  Helge. Chefen hade kanske sett denna film. The Age of Stupid ,Tala om propaganda!
  Den har förståss varit föremål för debatt här tidigare, men det var före min tid på TCS. Kanske andra också har missat de.
  The Age of Stupid stars Pete Postlethwaite as a man living in the devastated future world of 2055, looking at old footage and asking: why didn’t we stop climate change when we had the chance?
  http://www.spannerfilms.net/films/ageofstupid

 10. Inge

  Var det inte Labibia som pressade Thomas Palm  på frågan om han gav sig in i deatten på denna blogg därför att det propagerades från AGW-håll centralt om att skeptikerna skulle bekämpas på bloggarna. Naturligtvis kom aldrig något svar från Thomas! När han sedan försvann var det efter snack på UI att man borde sluta blogga här. Säkert finns det någon som harr mycket bättre information kring detta men jag tycker det tyder på att Thomas var styrd av AGW-krafter. Någon sådan styrning från skeptikerhåll kan jag inte tänka mig skulle kunna existera eftersom vi inte är organiserade.

 11. Lars L

  All denna propaganda har fått mig att börja tvivla. Och jag är knappast en idiot för att jag ifrågasätter något snarare tvärtom.
  Sen har vi den här majoriteten som ser sätt att tjäna pengar allt från företag med klimatsmarta produkter till kommunpolitiker med smarta sätt att styra människor. Sånt för mig bara att må illa.

 12. Michelangelo

  #4# Klimatforskningen är lättare att förstå än de bakomliggande faktorerna som driver klimatet.
  Klimatforskarna syftar till att berika sig själva på din och min bekostnad med dyrare och dyrare leksaker.
  Klimatet blir som det blir som det alltid blivit med eller utan människans påverkan. ( Allt hävda annat är ingenting annat  utslag av mänsklig hybris) . 

 13. Lejeune

  Den gröna fördumningskampanjen rullar vidare:
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-raddar-miljon-genom-att-manniskor-flyger_5969479.svd
   
  ….biobränslen är sååååå mycket bättre, än mat!?
   
   
   

 14. Michelangelo

  #8# Tråkig nämndordförande du har som inte tillåter alla ha en egen åsikt. Är detta representativt för den svenska ”demokratin” ?
  Det verkar snarast vara en mental brist hos din ordförande än en brist hos dig.

 15. tty

  Staffan Lindström #3
  Om du skulle råka läsa den där utredningen från SMHI som säger att Stockholm skall bli 4-6 grader varmare till 2100 så lägg märke till att alla mätvärden slutar med 2008. Om man lägger in 2009 och 2010 förstår man varför. Det går nämligen fullständigt åt h-e. År som de båda senaste kan enligt hela kopplet av klimatmodeller som SMHI bådat upp överhuvud taget inte inträffa längre. Lägg t ex in antalet snödagar i Mälardalen de två senaste vintrarna (>100) i diagrammet på sidan 52 så ser ni hur absurt det hela blir.
  Rapporten finns här (http://www2.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/klimatanpassningsprojekt/Regional-klimatsammanstallning-Lst-Stockholm.pdf)

 16. Helge

  Michelangelo #8
  Åsikten fick jag allt ha, hon gjorde inte yttrandet medvetet för att markera, utan snarare med lätt förvånad röst blev ställd för att just jag uttryckte en sådan sak, att hon uppriktigt trodde på klimathysterin, drog snabbt ”inlärda” standardargumenten, konsensus, försiktighetsprincipen osv.
   
  Tror trots allt att hon började bli lite ”skeptiskt”, kom faktiskt med en tilläggskommentar mot slutet, mer eller mindre för sig själv, vore ju bra om det var fel, ”då skulle jag känna mig lite lugnare för mina barns framtid…”
   
  Skräckpropagandan sätter sina spår, men vad ska icke skolade inom naturvetenskap tro, när media så envetet mal in budskapet med klara överdrifter och med bisatser i snart sagt alla nyheter om att det kan vara klimatets fel, oavsett hur avlägsen kopplingen är.

 17. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Ingemar. Jag tror det var tre artiklar med klimatpropaganda bara i morgonens del 1 av SvD – och detta utan bidrag av Susanna Baltscheffsky.

 18. Ingemar

  Helge #16,
  Att många som inte är så insatta i den vetenskapliga frågan reagerar som den du beskriver är lätt att förstå. Sakfrågan är komplex. Och om man får en bild av ”experterna” som i princip säger att alla som har en annan mening än de själva är okunniga, köpta eller rättshaverister, så blir det ju så mycket enklare. Den okunnige politikern (eller journalisten) slipper då att själv bilda sig en uppfattning i sakfrågan. Man kan tryggt lita på ”experten” för det är bara idioter som säger emot. Det är därför som smutskastningskampanjen haft en sådan framgång bland vissa.

 19. Bertel

  tty # 15
  Tack för länken och som du påpekar, har verkligheten övergivit modellerna.
  Man undrar ifall tilltron för klimatmodeller är fortfarande hög hos SMHI?? för det måste finnas tänkande varelser inom SMHI som har reagerat eller är jag för optimistisk?  

 20. Kent Forssgren

  Strategier För Förändring kan det också kallas. Här Världsnaturfondens.
   
  WWF’s Strategies for Change project re-examines some of the assumptions that underlie current environmental campaigning, and suggests new evidence-based responses. In particular, the project looks at the importance of collective social values in driving change, and at the ways those values are shaped.
   
  http://www.wwf.org.uk/what_we_do/campaigning/strategies_for_change/
  Så här resonerar deras (UK) kampanjgeneral
  What is the best way to motivate people?
  Despite the insistence of some campaigners, it’s not by appealing to people’s extrinsic goals – their desire for social status or financial success. Rather, it’s by connecting with their intrinsic goals: their connection to family, friends, wider humanity and the natural world.
  CAMPAIGN HERO: Tom Crompton, Change Strategist at WWF-UK
  What motivates people to act? Tom Crompton, WWF’s point man on behaviour change, believes he has the answers…
  http://www.theecologist.org/how_to_make_a_difference/culture_change/758398/campaign_hero_tom_crompton_change_strategist_at_wwfuk.html

 21. Vad skall vi rösta på som inser att ”klimatkrisen” är den största vetenskapliga och politiska skandal någonsin? Ett parti som representerar ”kritikerna till CAGW” skulle innebära en revolution. Man skulle kunna bli 2:a största partiet. Se vad republikanernas avvisande av AGW resulterade i! Vi kan mosa alla AGW-argument här på TCS – men vad hjälper det? Det MÅSTE finnas en politisk kanal !! Nuvarande AGW-politik innebär gigantiskt slöseri, enfaldig och svindyr energipolitik, nedmontering av svensk basindustri, ökad världssvält….

 22. Bertel

  Ang Propaganda.
  I dagens SvD i pappersvariant fanns en sammansättning om vad folk är mest rädda för. År 2010 hade 1 000 personer tillfrågats i varje land av försäkringsbolaget RSA, där Trygg-Hansa ingår.
  Topp fem-detta oroar sig folk för(jag tar med de två första).
  Globalt          1 Ökade levnadskostnader 2 Cancer
  Argentina       1 Olagliga droger 2 Korruption i regeringen
  Förenade
  Arabemiraten  1 Ökade levnadskostnader 2 Fortkörare
  Kanada          1 Ökade levnadskostnader 2 Klimatförändringar
  Kina               1 Jordbävningar 2 Farliga ingredienser i maten
  Polen              1 Rattfyllerister 2 Fortkörare
  Storbritannien 1 Asocialt betende 2 Ökade levnadskostnader
  Sverige               1 Miljöförstöring 2 Klimat förändringar
  Så nog har man lyckats med klimatpropaganda i Sverige.

 23. Bertel

  Peter S. # 17
  Gjorde samma upptäck i morse och då var den morgonstunden (för)störd. 🙂

 24. Kent Forssgren

  M.Sc.Eng # 21. Inget parti har ännu förstått hur många röster dom skulle få om dom tar tag i energipolitiken. Anledningen är, misstänker jag, att frågan hänger ihop med klimatlarmen. Larmen ingår i en global kampanj och svenska politiker är inte kunniga och modiga nog att själva ta tag i detta. Enklare att låta andra gå före. Men det kostar oss skattebetalare, eldkonsumenter och företagare enorma pengar.
   
  Fler och fler inser nu att det är en bluff, men vi har blivit utsatta så länge för propagandan att vi alla har gått på den.
   
  Även jag tills jag började tänka kritisk och söka information på nätet. Vilket inte är enkelt. Intressenterna har hur mycket pengar som helst, så många, även forskare är mer eller mindre köpta.
   
  De senaste vintrarna behöver man inte ens ha sunt förnuft för att åtminstone ana att det är nått skumt med klimatlarmen. Vi kan inte förvänta oss att politiker är annorlunda. I deras uppdrag åligger det dom att tänka kritiskt så det är väl dags att börja nu. Den som är först ut, har många röster att vinna på det.

 25. Kent Forssgren

  Bra eller dåligt? När avsändaren, vindkraftsbranchens egen organisation börjar tala om konsumentintressen anar man – dåligt!
   
  Two days before the first-ever EU summit on energy, twenty European companies and associations are calling on EU Heads of State to show the courage and vision to create a single market for electricity by 2015.
   
  Declaration on the Single European Energy Market:
   
  ”A Europe without its single market is unthinkable. It has boosted trade, competition and prosperity in Europe, created millions of new jobs, provided wider consumer choice, and a hugely expanded market for business.
   
  But 25 years after the signing of the Single European Act there is still no single market in electricity.
   
  European legislation has guaranteed some choice of electricity provider, but only 5% of Europe’s electricity is traded across borders. As a consequence, competition is inefficient and allows electricity suppliers to pass any increase in the price of the coal, gas – or in the future carbon – straight onto the consumer without risk of significant loss of business.
   
  http://www.ewea.org/index.php?id=60&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1897&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=0b550597c46c93304b6bb0775ab5d34c
   

 26. Inge

  Socialdemokraterna har kris och vill ha synpunkter på vad de ska hitta på. Man kan skriva http://www.socialdemokraterna/ och den landsända man vill skriva till och klicka sig fram till en ruta med synpunkter och peka på det obefintliga klimathotet och vad de kan vinna på att skrota det. Kanske andra partier liknande förslsgslådor?

 27. Byt ut 50-tal mot 30-tal, så blir jag allt mer skeptisk till att det har inträffat någon global uppvärmning sedan dess. Är kanske all uppvärmning i temperaturserierna sedan dess bara urban uppvärmning?
  Så många väderstationer visar att det var lika varmt 1940 som 2000, och sedan 2000 har det inte varit någon uppvärmning. Så många nationella temperaturserier verkar ha ”korrektioner” som lägger till en uppvärmning som inte finns i originaldata, i alla fall inte de orginaldata som kommer från väderstationer på landet och i små samhällen.
  Sedan år 1900 har det absolut blivit varmare.
  Klimatpanikmakarna är ju en religiös sekt. Som i alla sådana sekter, anser sig medlemmarna vara de goda och alla andra de onda som ännu inte har skådat ljuset.
  Så många klimathotstroende debattörer går ut hårt i debatten och påstår mer eller mindre uttalat att klimathotsskeptikerna är dumma och okunniga. Själva visar dessa debattörer i stort sett en total frånvaro av kunskaper om klimatvetenskapen.

 28. Lena Krantz

  Mycket bra Ingemar!
  Propagandamaskinen rullar vidare och tycks inte gå att stoppa. Jag själv har med tiden blivit mer och mer övertygad om att de enda som kan säga stopp är forskarna själva.
  Som klimathotsskeptiker kan man bara finnas där som något slags ”stöd” för dem som till slut kommer att våga säga emot journalister etc. Det kan ju inte vara så särskilt kul att ständigt bli felciterad och få sina rapporter överdrivna in absurdum så jag inbillar mig att det kommer att ske förr eller senare. Börjar sedan en forskare att säga emot PK-bilden så kommer andra att följa efter.

 29. Kent Forssgren #5
  ”Det går att skölja bort hjärntvätt!”
   
  Möjligt, men gäller tyvärr inte de som är kompost- och ytgödslingshjärntvättade. Och har han/hon någon fin akademisk titel och är verksam på något universitet så är det cementerat för gott.

 30. Kent Forssgren

  Uppgifter om kostnader och subventioner till havsbaserad vindkraft varierar. Ibland ser man uppgifter att kolbaserad produktion är dyrast, men här framställs havsbaserad vindkraft som klart dyrast. Enligt en redovisning från UK. Förefaller inte vara propaganda. Bra att veta vad som är korrekt, när man försöker omvända någon  klimatlarmstroende.
   
  Offshore wind farms now cost around £3m per megawatt hour to build, while the electricity itself costs around £150 per megawatt hour to generate once the building work is finished.
   
  This makes it vastly more expensive than any other existing energy source. Electricity generated using onshore wind costs just £94 per megawatt hour, while nuclear would cost £99 per megawatt hour, according to figures published in June by the Department of Energy and Climate Change.
   
  New coal and gas power generation will cost an estimated £105-£115 per megawatt hour, with carbon capture and storage attached. By contrast, the department calculated that electricity from new offshore wind farms will cost between £157 and £186 per megawatt hour, even more than the figure provided by the UK Energy Research Centre
   
  The centre estimates that the UK will need 15 to 20 gigawatts of offshore wind by 2020 to reach its EU target, although currently it has just 1.3 gigawatt hours of offshore, plus 3.7 gigawatts of onshore.
   
  Offshore wind is heavily subsidised, with two ROCs, or Renewable Obligation Certificates, awarded for every megawatt hour of electricity generated. Each ROC is worth £45-£50 (see http://www.e-roc.co.uk/trackrecord.htm), which amounts to £90-£100 in subsidies for every megawatt hour.
   
  http://www.theecologist.org/News/news_analysis/605904/offshore_wind_can_we_afford_it.html
  29th September 2010
   

 31. Åke N

  Lars Kamél #27. Tror som du ingen uppvärmning sedan slutet på 30-talet. Därför tycker jag detta projekt kan vara lovande:
  http://www.berkeleyearth.org/index
  Om du redan har koll på detta bortse från mitt inlägg. Om du inte har det kolla gärna på prof Mullers föredrag (han är boss för projektet) där han kapar bl.a. hockeygänget vid fotknölarna:
  http://www.youtube.com/watch?v=VbR0EPWgkEI
  Tyvärr 52 minuter långt, men väl sevärt.

 32. Ann L-H

  Patrick Moore en av Greenpeace´s grundare hoppade av (1987)  när hans organisation blev alltmer ”antiscience, antibusiness, … antihuman”. Nu har han skrivit en oerhört intressant självbiografi som inte minst de fossilerade miljöaktivisterna i svensk MSM borde läsa och begrunda.
  Ett kapitel ”Climate of fear” handlar om klimatfrågan. Det skulle kunna vara skrivet av de flesta på den här bloggen. Mycket bra sammanfattning! Han avslutar med att påpeka att många läsare skulle invända att han enbart presenterar den skeptiska sidan av debatten. Men, skriver han, det beror på att historiska data dvs vad som verkligen hänt inte stöder idén om att vi är huvudorsaken till GW. Inte heller anser han att konsekvenserna av en eventuell uppvärming skulle bli katastrofala. All prediction är baserad på datormodeller och kan varken ändra eller styra framtiden skriver han.
  Confessions of a greenpeace dropout … är skriven av en som med öppet sinne verkligen varit i händelsernas centrum, den beskriver hur miljöfrågorna kapades av aktivister med agendor som har mer att göra med antikapitalism och antiglobalism än med vetenskap eller ekologi, den friskar upp minnet för oss som kan lägga till några plus till diverse decennier och den borde vara ett måste för alla  nytillkomna, tvärsäkra debattörer som inte haft förmånen att uppleva detta spektakel live.
     

 33. Gunnar Strandell

  Ann L-H #32
  Tack för tipset! Jag har just gjort en beställning.
  Tack också till Thomas Palm. Dina kommentarer om författaren har gjort mig nyfiken och gör att inläggget väl faller in under trådens rubrik. 😉

 34. Bertel

  Åke N # 31
  Inlaggd bland mina favoriter(börjar bli dax att rensa sidan eftersom det ”väller” in nya bra länkar dagligen tack vare er.  😉 )
  Ser framemot de första analyserna.

 35. Slabadang

  Åke N!
  Muller tillhör den realistiska sidan, Lägger han till möjligheterna med Thorium så måste Kongressen förstå att de blivit helt vilseledda om USAs möjligheter och framtid. ”Liquid fuel crise” är ett bra begrepp för USA är det ju vad det handlar om.
  Å va spännande det ska bli när vi får en ny världstempsanalys att ta ställning till.Oavsett om den bekräftar den gamla eller ej så får vi en revision att lita på med proffessionella statistiker i panelen.
  Det är liksom en dissektion av ryggmärgen i klimatvetenskapen och riskerna för all världens husseslickande institut och vetenskapliga organisationer står på spel.
  Är CRUs NOAA/GISS VMO IPCC manipulerade så blir det den största internationella skandalen någonsin om ryggmärgen visar sig vara sjuk.Konsekvenserna för inblandade ansvariga parter blir oöverskådliga.

 36. Slabadang

  Ingemar!
  SVTs undersökning om förtroendet för klimatvetenskapen har vi dissiikerat tidigare.Intressant är att själv fylla i svaren på de frågor som är ställda i undersökningen.De hafr ju så tydliogt valt frågor som inte skiljer skeptiker och AGWtroende åt.Att AGW begreppet är en blandning av äpplen och päron är medveten just för att det fyller sin uppgift att inte visa i vad konflikterna består.
  SVT har myckert väl genomtänkt undvíkit alla kontroversiella frågor coh frågor som även skeptier svara JA på.
  Läs frågorna och skratta!!
  http://svt.se/content/1/c8/01/95/59/93/klimatenkat_resultat.pdf

 37. Jan-Erik S.

  Begriper inte varför det ska vara så hopplöst att hitta historiska temperaturkurvor från mätpunkt placerad utan stadsbebyggelse?
  Vinga borde ju tex ha temperaturer uppmätta och sparade sedan lång tid tillbaka.
  Någon som har tips?

 38. Jan-Erik S.

  Slabadang #36:
  Vet faktiskt inte om man ska skratta eller gråta.
  De fåtal som röstat är förmodligen de som gjort undersökningen.

 39. Slabadang

  Jan E!
  Det är bara folk som själva är professionellt klimahotsberoende som fyllt i enkäten.Det är som att fråga en partiledning om de har förtroende för sitt parti och samtidigt inte litat på att de faktiskt har det genom att ställa frågor som även där det konkurerande partiets ledning skulle fylla i rätt förutbestämd ruta.
  Det är så pinsamt manipulerat och färdigdukat så man rodnar å vetenskräpsredaktionens vägnar.Ett solklart bevis på PARTISKHET BEROENDE och OSAKLIGHET.

 40. Senaste mätningarna i dag av sympatier visar att MP ( -3,1) och C ( under 4%) backar! Ett tecken?

 41. Slabadang

  M SC Eng!
  🙂 Det gäller att få så många som möjligt inom ALLIANSEN att INTE stödrösta på energipolitikssabotörerna i Centern.Att sparka Carlgren och Maudan ur riksdagen är en ren demokratisk saneringsåtgärd.
  Skadeståndsanspråk borde resas med tanke på de nästintill irreparabla skador de åsamkat svenska folket i kostnader av ren dumhet.
  Tänk om svenskas folket också fick välja journalister till SVT.Då skulle den grön/röda indoktrineringen upphöra på studs!

 42. Åke N (Bertel, Slabadang mfl)
  Jag gillar Richard Muller, men han får till det rejält fel där också. Han säger att China och Indien är beroende av glaciärerna för sitt färskvatten. Vilket är rent nonsens (på UI nivå). Det är synd, för det är dels ett så enkelt idiotfel att inte göra, och för att han säger så mycket annat som är vettigt.
  Han säger att mycket från IPCC och som orsakat rubriker i media varit fel och överdrivet (Himalayas glaciärer, regnskogen, korralreven) men att det övriga är rätt (Det kan han inte veta). Tyvärr återger han sedan ytterligare en tokfelaktighet, nämligen den om att man vet att större delen av uppvärmingen är orsakad av människor. Det tror iofs en hel del av IPCCs författare, men deras säkerhet om detta är rent hittepå. Nu nämner han inte siffra 90%, och visar dessutom hur hur futtigt detta påstående blir om man kollar vad det betyder. Men han framför det som sanning, vilket det inte är, möjligen tror han att det (nog) stämmer.
  Men på det stora hela är hans föredrag bra, och han tvålar till dumheterna på klimathotssidan många ggr. Även Hansen och GISS får sig en rejäl skopa, inkl övriga klimatforskare som lutar sig mot GISS för sina argument. ’Cherrypicking’ kallar han det de gör. Jag har ofta undrat om UI mfl öht vet vad ordet innebär så stolligt de använder det samtidigt som de ständigt lutar sig mot just sådant. (Fast man tycker att någon av dem borde kunna ngt om vetenskap. Fast de kanske tycker att ’budskapet’ är det enda som räknas)

 43. Jan-Erik S.

  #40:
  Har du tråd till mätningen?

 44. Ann L-H

  Gunnar S #33. Jag har missat Thomas Palms utvärdering av P. Moore. Kan Du ge en kort beskrivning eller hänvisa till när och var Thomas P. uttalade sig om denne ”avfälling”?

 45. Slabadang

  Jonas N!
  Jag gjorde samma reflektioner som du när jag lyssnade på Muller.
  När man lärt sig hur CAGWpropagandamaskinen fungerar så är det livsfarligt att komma med ett enda felaktigt påstående bland hundra eftersom de bara attackerar de felaktiga och negligerar de korrekta invändningarna.Det gäller att inte blotta sig och bjuda in till skendebatter.

 46. Bertel

  Slabadang # 36
  Trots att vissa ämnen är genomborrade av fakta tidigare här på Maggie,s blogg är det bra att du/vi gör in-stick då och då med ”gamla” länkar, för jag tror att bloggen får nya läsare kontinuerligt och för deras del är allt nytt(lite omsorg om de nyanländas kunskapstöst) . 
  Keep on the good work.  🙂 

 47. #43
  Hittade mätningarna på SVT text s 160.
  Alliansen 52%
  Rödgröna 42%
  SD           4,6%

 48. #41
  Jag stödröstade på C! Jag förstår inte hur jag kunde vara så dj-a dum!?! Men jag lovar aldrig mer!

 49. Slabadang

  M SC Eng!
  Även om det sitter hårt inne…. du är förlåten! 🙂

 50. Slabadang

  Bertel!
  Vem har sagt att inte återvinning kan funka även av äldre artiklar!:)
  Repetition är av underskattad betydelse för inlärning? 🙂

 51. Bertel

  Slabadang # 50
  🙂

 52. #49
  Tack! Jag ville absolut inte se de Rödgröna vid spakarna – och då blev det ett felbeslut – min röst på C. Suck!

 53. István

  Repetitio est mater studiorum

 54. ThomasJ

  En som oxo faller offer för egna propagandan:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/02/25/you-doubt-monger-you/
  Mvh/TJ

 55. ThomasJ

  Kent F. #24, m.fl.: På tal om kostnader inom energisektorn (el), så har den f.d. majoren Mikael Odenberg, som inte fick sina miljarder till försvaret och numera huserar som GD för Svenska Kraftnät, funnit andra områden att spendera miljarder på; SvD (25/2/11):
  Kraftnät satsar miljarder. Svenska Kraftnät planerar ett investera 11,4 miljarder kronor under perioden 2012-2014 enligt en investeringsplan som överlämnats till regeringen.
  Generaldirektören Mikael Odenberg skriver i ett pressmeddelande att utbyggnaden av förnybar elproduktion, effekthöjningar i kärnkraftverken och ökad integration är de främsta drivkrafterna bakom investeringsbehoven.”

  Nu ÄR det bara så, att M.O. i detta fall är kompetensmässigt lika med  ’M.O.’ i regeringen, dvs. en suveränt bluddrande flummist utan någon som helst förankring i verkligheten – vilket mer och mer tycks vara minsta/första krav för att erhålla positioner á 100+ tkr/mån…  :mrgreen:
  Det gör ont i mitt Land!
  Mvh/TJ

 56. Kent Forssgren

  ThomasJ # 55. Det måste finnas en baktanke med tillsättningen av en GD utan kompetens. Vilken?

 57. Kent Forssgren

  Klimatlarmen med alla dess konsekvenser blir bara sjukare och sjukare. Här i väst och i Sverige i synnerhet.
   
  Politiker och okunniga journalister talar om kommande klimatflyktingströmmar. Dom har inte förstått att klimatflykten pågår redan. Företag i väst, flyr till öst på grund av politiskt påhittade klimatskatter, i väst.
  Hur 17 skall vi göra för att få stopp på vansinnet? Det är verkligen dags för en revolution. Demokratin måste moderniseras så att sådana politiker vi har i dag, inte har en chans att få makt.
   
  Internet är på väg att ge Nordafrika demokrati. Förmodligen en bättre demokrati än vår. Utan Internet hade vi aldrig kunnat avslöja bluffen med klimatlarmen. Utan Internet skulle vi inte blivit medvetna om att vi inte har en fungerande demokrati i Sverige.
   
  Skendemokrati har vi. Men. vi vill ha riktig demokrati. Via Internet skall vi erövra den.
  Förutsättningen för riktig demokrati är att alla får tillgång till all relevant information. Den förutsättningen finns. Internet. Det traditionella partiandet fungerar inte längre. De som sitter i det gamla systemet kommer inte förändra systemet. De bevakar sina privilegier. Vi här på nätet, vi skall skapa det nya demokratiska systemet.
   
  Starta processen – nu. För människorna, i Sverige och i övriga världen, i den ny tiden!

 58. ThomasJ

  Kent F. #56: Om du vill behålla/bevaka makten så tillsätter du ’utvalda’ personer, rättare sagt lakejer, i ’ledande’ ställningar. Kolla igenom diverse GD:ar, deras bakgrund(er), cv:s, och inte minst politiska hemvister.
  Ta gärna en titt på hur ’utredningssystemet’ fungerar, typ: vi har nu tillsatt en utredning för xyz… (ok?). Till detta kommer s.k. direktiv ur vilka framgår vad ’utredningen’ ska komma fram till, dvs. ’svar’ anges innan frågan öht prövas. I de fall (rätt ofta) frågeställningen är komplex & ’svaret’ måhända ej tyder sig bli av uppdragsgivarens önskan så hörs (inte heller sällan) att ’utredningsrapporten’ har uppskjutits till 123-datum… Och när den så levereras blir ofta utredaren GD o/e annan typ av ledande person i ’systemet’.
  Allt handlar om att bevara makten över allt annat. Skit i om där blir plus eller minus 2 grader om 50+ år, beroende på världhistoriens största vetenskapliga bluff – eller inte. Huvudsaken stavas: MAKTEN. 
  Power corrupts, absolute power corrupts – absolutely! (lord Acton ~ 1874).
  Nuvarande regering(ar) har inget annat än maktens bevarande i sikte och åker väldans gärna med på skattefinansierade NGO- & dylika kälkar, inklusive den erbarmligt lågt stående akademin, ex. fåtal undantag.
  2014 kommer att bli ett utomordentligt intressant valår i detta land.
  Mvh/TJ

 59. Om man bygger en framtida prognos om åren 2003-2007,får man
  en katastrofal uppgång,man hamnar 5-6 grader ökning till 2100.
  Så det stämmer som SMHI gjort.gäller med det Östra delen av Sverige av syd och mellandelen av landet.
   
  ALI.K.

 60. Kent Forssgren

  Detta är ruskigt. Sanningen om den ”obekväma sanningen”: An Inconvenient Truth. Polisen kommer om du ifrågasätter den! Man häpnar. Eller, gör man det inte? Detta händer i verkligheten!? De – skyr inga medel.
  Brainwashing’ children with ’climate propaganda’.
   
  Veteran children’s TV presenter Johnny Ball has claimed his outspoken views on climate change have sparked a malicious campaign which threatens to wreck his career speaking about science in schools.
   
  The long-term science educationalist, who rose to fame in the 1970s and 1980s presenting science and technology programmes for youngsters, has built up a prolific public speaking career over the past decade, visiting up to 100 schools, science festivals and teacher training events each year to talk about the environment, maths and science.
   
  But his bookings have dropped by 90 per cent over the past year and the 72-year-old has blamed this on harassment by extreme environmentalists who object to his dismissal of climate change as “alarmist nonsense”.
   
  Mr Ball, who has also written books on maths and produced five educational stage musicals, hit the headlines in 2009 when he was reportedly booed off stage after hitting out at the “bad science” of man-made global warming at an event at London’s Bloomsbury Theatre
   
  He said: “The reason I take this stance is because several films have been introduced into schools which imply that the earth may not be able to sustain human life as we know it, in around 39 years’ time, which is unscientific, alarmist nonsense.
   
  Of course mankind is a great burden on the earth, but at every turn we are learning to manage and better control our impact and the damage we do …
   
  Yet, in truth, great strides are being made. Gas-fired power stations now produce twice as much power for the same fossil fuel as they did 15 years ago. Cars have far cleaner exhausts and have doubled their mileage and tyre wear, and they are all recyclable or reclaimable. These are success stories.”
   
  A spokesman for South Thames Police said the force was investigating Mr Ball’s complaints.
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/feb/22/brainwashing-climate-johnny-ball
   
  Several films have been introduced into schools which imply that the earth may not be able to sustain human life as we know it, in around 39 years’ time
   
  Age of Stupid and An Inconvenient Truth.
   
  Age of Stupid.

  An Inconvenient Truth
   

 61. Gunbo

  Kent Forsgren,
  Ja du, detta är väl demokratins avigsida: att vem som helst får påstå vad som helst! Oacceptabelt! Men vem ska besluta om vad som får sägas?

 62. Pingback

  […] Igår skrev jag om hur AGW-propagandister har blivit offer för sin egen vrångbild av skeptiker. För många journalister och politiker så utgör den vrångbilden en bekväm väg bort från jobbet med att behöva lyssna på forskare med olika åsikter, och från besväret att själva sätta sig in i sakfrågorna. Men samtidigt har den felaktiga föreställningen om den skeptiska positionen, och om vilka som är skeptiker, lett till att spin-doktorerna inte förstår hur de skall handskas med motståndet. […]

 63. Bluffen om Bangladesh avslöjade en klimatforskare(Indisk), som har följt detta.
  Monsunerna har gått 30 årsperioder,förra torra perioden började man
  med ta bort avvatningskanalerna och började bygga där.
  I Tokyo byggde man stora kamrar för att avleda vattnet vid monsuner,där klarar man av stora vattenmängder.
  Alltså är det människan som har missat planera nödvändiga åtgär-
  der.
  Monsurnerna har olika styrka,Global Warming,glöm det.
  ALI.K.

 64. Det finns de som söker efter intelligent liv utanför Jorden. Jag antar att de redan sökt igenom hela Jorden och gett upp. Ärligt talat tror jag att kampanjen om att dricka kranvatten istället för kolsyrat på flaska, kan ha varit något av en vändpunkt för den allmänna opinionen. Det finns (för de flesta) en gräns för hur absurd propagandan kan vara innan man ser igenom den.

 65. O.S#
  Det finns de som menar att det utomjordingar som styr vårt klimat.
  Men dessa nog vara helt osynliga för oss och dessa  UFOsmåste fullständigt överlägsna oss,dom kanske har som vardagsmat att passera genom Svarta Hål och har säkert skitkul,He He.
  ALI.K.

 66. Bertel

  Jonas N # 42
  Stor tack för förhansinformation ang Richard Muller,s föredrag(har inte hunnit kolla länken än) och för påpekandet, att man måste ha klart för sig, att alla ev felaktigheter attackeras oavsätt hur rätt man har i stort, när man diskuterar med AGW-anhängare(nyttig påminnelse).  🙂
  Vad anser du om insamlingen om ”oberoende” temperaturdata som Åke N länkade till?

 67. Bertel, jag anser att Richard Muller är på ’vår sida’ i meningen att han är emot tokigheter som framförs i klimathotets namn, och emot dålig vetenskap oavsett vad den försöker sälja in till media eller allmänheten. Jag anser inte att han har fått allting rätt, och delar inte hans övertygelse om vad  vetenskapen faktiskt visar och belägger. Men jag accepterar att han accepterar anständigt genomförd forskning och att man bör läsa sådan med ambitionen att finna fel på den.  Och att alla slutsatser är preliminära och tentativa …
  Jag hoppas att hans seriösa dataomsamling faktiskt blir av … Både NOAA, GISS och HAD Cru är komprometterade, tyvärr … Av bla de skäl han nämner.
  Men sådant svarar vissa frågorm men inte på andra, som är långt intressantare ….