Offer för sin egen propaganda 2

alarmism
Igår skrev jag om hur AGW-propagandister har blivit offer för sin egen vrångbild av skeptiker. För många journalister och politiker så utgör den vrångbilden en bekväm väg bort från jobbet med att behöva lyssna på forskare med olika åsikter, och från besväret att själva sätta sig in i sakfrågorna. Men samtidigt har den felaktiga föreställningen om den skeptiska positionen, och om vilka som är skeptiker, lett till att spin-doktorerna inte förstår hur de skall handskas med motståndet.
Idag är det dags att ta upp det verkliga självmålet som AGW-propagandan åstadkommit, nämligen alla de överdrivna alarmistiska budskap som ständigt översköljer den vanlige TV-tittaren och tidningsläsaren. Det finns knappast något som inte skylls på människans utsläpp av koldioxid: om det blir värmebölja någonstans, om det blir flera kalla vintrar i rad, om en storm blåser upp, om det blir en översvämning någonstans och om det blir torka någon annanstans – allt är koldioxidens och vår moderna livsstils fel. Här är en låååång lista på allt elände som skylls på koldioxiden.
De alarmistiska budskapen har blivit så många, så absurda och så helt utan vetenskaplig grund att många mer sansade AGW-troende gått ut och sagt att de tar avstånd från alarmismen. En del skyller på media. Media har sin egen dramaturgi, heter det, och det leder dem till att hårddra det hela. Många menar därför att det är medias fel eftersom de misstolkar och blåser upp.
Och visst misstolkas det och visst överdrivs hoten i media. Men klimatforskarna kan inte helt frisvära sig från ansvar. Gång på gång framträder nämligen experter (gärna sådana som fått sanktion genom sin delaktighet i IPCCs arbete och genom sitt nobelpris) i TV och tidningar och säger precis de alarmistiska tokigheter som sedan media rapporterar. Och gång på gång går pressmeddelanden ut från klimatforskningscentra och från vetenskapliga tidskrifter som ivrigt pushar för det ena skräckscenariot efter det andra. Vi har rapporterat om åtskilliga sådana exempel här på TCS, nu senast här och här. Var finns dementierna eller de kritiska frågorna?
En intressant mellanposition intas av meteorologerna. De har expertis och tillgång till data om väder under längre tid än vad den vanlige medborgaren har. Inte oväntat så är också just meteorologer ofta mycket skeptiska till att skyfall, torka, kyla, värme, stormar etc. skulle vara så mycket vanligare nu än förr. De är sällan imponerade av sådant tal. Här är en länk som Peter Stilbs hänvisade till häromdagen. Här är en annan. De verkar också ha tröttnat på alarmismen.
Vad än de mer sansade AGW-troende klimatforskarna säger nu så är skadan redan skedd. Vanligt folk som inte är särkilt insatta i klimatfrågan är uttjatade på alarmismen och blir alltmer skeptiska. När framtida katastrofer trumpetas ut i parti och minut, och när människor ser att det inte hänt så mycket med klimatet så slutar de att lyssna.
Den ovederhäftiga alarmismen är utan tvekan propagandisternas största självmål. Och det har redan börjat få effekter bland väljarna i många länder.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AOH

  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/02/regn-och-tropisk-troposfarstrend.html#comments


  Är inte denna kommentar ett ” Offer för sin egen propaganda 2” ??” där den hos TCS kände Thomas dunkas i ryggen.

  ……..Efter kontakt med ett flertal av de mer tongivande massmedierna så har synen på klimatförvillarna blivit allt hårdare och mer återhållsam. Idag betraktas deras åsikter som allt mer extrema, förvirrade och rent av samhällsfientliga, vilket gör att fler och fler inflytelserika personer tar avstånd från extremerna.
  Allt fler inser att klimatförvillarna inte har någon trovärdig forskning som backar upp deras argument.
  Därmed känns det befriande att vi nu kan gå vidare och fortsätta arbetet mot det hållbara samhället.……..”

 2. Slabadang

  Ingemar!
  Det har varit med popcornen framme man har kunnat titta på hur de slagit knut och krokben på sig själva.Den uteblivna självsameringen visar hur totalt oseriös hela rörelsen är när inte ens de seriösa som borde hålla rent av ren överlevnadsinstinkt har gripit in och dementerat de värsta tramset,
  Vi har redan nått en tippingpoint för klimatalamismewn och fallhöjden är enorm och ju längre ut på plankan de gått ju högljuddare och desperata har de blivit.Vi har miljoner människor runt o´m i världen som blivit klimathotsberoende och deras öde liknar nu det vi ser för Gadaffi i tripoli.Tomma tunnor skramlar mest! Att genomföra obduktionen på klimathotsrörelsen kommer bli ett mycket intressant företag.De ”goolare” jag förväntat mig har uteblivit men när de blir utsatta för ordentligt tryck kommer the ”blame game” dras igång,
  Sitter uppe och lyssnar på direktsäöndningen från FN.Mycket fördömanden men ingen konkret action!

 3. Slabadang

  AOH!
  Nu ska jag vara djävligt rak! UI är en sekt och alla signalerna är klockrena.Isolerar sig och vågar bara debattera om och inte med ”avfällingar”.Har en mycket egendomlig uppfattning om de som står utanför sekten. Rabblar sina mantran som om de var försedda med bönerullar. De är goda och alla som inte köper deras sekts villkor är onda eller ”förledda”.
  Att fler av sektmedelemmarna dessutom har bekgrund i vänsterkretsar förvånar inte eftersom det idag endast finns två ledare i världen som uttryckt sitt stöd för folkmördaren Gadaffi nämligen Chaves i Venezuela och Daniel Ortega i Nicaragua!!
  De passar alldeles utmärkt ihop och stämmer med sekt beteendet!
  Livets Ord är rena scoutkåren i jämförelse!! Livets Ord måste skämmas över att blir associerad med UI genom den gemensamma numer sekttäta staden Uppsala.Livets ord vågar ju möta och debattera med sian kritiker.De har lite av de cohjones UI saknar,

 4. Slabadang

  Nu e de natti natti!
  Inga militära insatser av FN i Libyen!! Mycke snack och lite verkstad.
  Hade de varit smarta hade de åtminstone kunnat låtsas som om de samlade FN styrkor för att undsätta Libyska folket.

 5. Red Hansen

  FN gör väl aldrig några insatser innan det är försent.

 6. Flera i UI är fanatiker, som sätter sig i en högre piedestal och tror sig veta bättre.
  Syns redan i deras slogan,de har verkligen blivit desperata,dåliga
  förlorare beter sig så.
  Detta vansinne har pågått länge nu.
  ALI.K.

 7. Börje Sandquist

  I samband med det du, Ingemar, skriver om ”vanligt folks” reaktion vill jag beskriva hur jag själv känner inför det FAKTUM att jag, vi, en hel världs icke-naturvetare blivit så skamligt bedragna ända sedan hypotesen/lögnen om koldioxidens förmenta katastrofala inverkan på klimatet började torgföras med en aldrig tidigare skådad propagandaapparat.
   
  Jag är arg, förbannad, upprörd, uppbragt,indignerad, vred, förtretad, förfärad, uppskakad, chockerad, stött, förnärmad, förtörnad, ursinnig och fullkomligt rasande på alla dessa som spelar med i det förräderi gentemot folkbildningen som spratteldockor i de professionella klimathotarnas hägn.
   
  Jag känner mig grundligt bedragen, blåst, förd bakom ljuset, dragen vid näsan,vilseledd, duperad, förledd, bländad, missledd, utsatt för trolöshet, skojad, bondfångad, förrådd och lurad av hycklare ända sedan en finsk klimathotsskeptiker visade mig diagrammet där Ben Santer genom att klippa bort de delar i en temperaturserie som skulle ge serien en horisentell diagramlinje i stället presenterade ett diagram där diagrammet visade ett 75-gradigt uppåtsträvande streck.
   
  Ben Santer ljög med statistik, precis enligt 1:a kapitlet i boken ”Hur man ljuger med statistik”! Och det i den tidigare så aktade tidskriften Nature. Samma aktade tidskrift vägrade på det mest skälmaktiga sätt att publicera högst befogade protester gentemot det av Nature så högt hållna klimatbedrägeriet som kom att kallas ”the hockestick”.
   
  Vid samma tid som jag uppenbarade detta körde ”Uppdrag granskning” med en sanslöst idiotisk utredning om kor och deras livsfarliga vana att fisa metan, vilken förmåga skulle i slutändan sluta med att jorden gick under i ett klimathaveri som trotsade all beskrivning. De, i klimathotarnas syn på saken, ”nyttiga idioterna” som stod för reportaget tycktes inte ha en aning om att gräsätare i alla tider, även innan människornas inträde på scenen fisk metan utan att klimatet påverkats.
   
  Jag hade också undfägnats med timslånga program från en s k ”vetenskaps”redaktion i STV om hur golfströmmen var på väg att vända alternativt upphöra helt pga den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Protester från oceanspecialister över hela världen betydde intet för STV:s ”vetenskapsredaktion.
   
  Samma ”vetenskaps”redaktion drev också intensiv propaganda gentemot de som inte till fullo höll med om koldioxidens förmenta förmåga att driva jordens klimat till kollaps genom filmer som förklarade att samtliga opponenter var köpta av olje och tobaksindustrin.
   
  För snart 3 år sedan lyckades en av redaktörerna i radions P1 låta några klimathotsskeptiker kommatill tals. och det var sista gången något sådant hände i de statliga radioutsändningarna. Var den redaktör som administrerat denna sista gång klimathotsskeptiker fick komma till tals, vet jag inte, men numera är tystnaden från dessa total i våra statsunderstödda radiokanaler. Bara falskeligen klimathotsrelaterade väderkatastrofer rapporteras det om.
   
  En gång fick vi i Aktuellt se en lundaprofessor som granskat satellitbilder över världens öknar yttra sig om att öknarna minskade i omfång. När journalisten frågade det obligatoriska om hotet från klimatförändringarna fick han löje i bilden som svar. Aldrig mer har denne lundaprofessor med sina högeligen intressanta iakttagelser synts i media, varken i Aktuellt, Rapport eller i ”vetenskaps”redaktionens AGWvinklade förljugenheter.
   
  Jag förstår inte hållningen inom den statsägda TV:n och radion. Eller rättare sagt: jag VILL förmodligen inte förstå hur så många TV och radio-medarbetare tilllåter sig att delta i ett tjyv och rackarspel av en dignitet som vi aldrig tidigare upplevt. Hur mår de, alla dessa som inte tillåts att rapportera om hur t ex översvämningskatastrofen i Qeensland var ett direkt resultat av religiös AGW-tro hos miljöpolitikens makthavare i Australien? För att bara ta ett flagrant exempel. Ett annat är ju de milda och snöfria vintrar som vi förespeglats av diverse självutnämnda experter från media, t ex Per Holmgren.
   
  I min desperation överlämnade jag min plattTV till en mer hårdhudad tvivlare tlll granne och sade upp min bekantskap med SR.STV, samtidigt som jag talade om för sydsvenskan att jag inte längre hade någon lust att förpassa dess tidning direkt till behållaren för pappersåtervinning. Sydsvenskan som med liv och lust deltar i klimathostsskojeriet gentemot sina prenumeranter. Sydsvenskan skojar upp de som står för tidningens överlevnad! Är inte det oerhört?
   
  Jag var tvungen att på något vis markera min hållning och har därför numera inte tillgång till vare sig TV eller dagstidning. Det var kanske dumt, men jag var som sagt tvungen att på något vis markera för att behålla min själsliga hälsa.
   
  Och politikerna de som ska se till landets bästa, var har vi dem? Vi har en centerpartiledare som propagerar för vindkraft eftersom de egna familjemedlemmarna har ekonomiska intressen av detta. Var och en är sig själv närmast, det är jag fullkomligt klar över, men varför är det ingen riksdagspolitiker som protesterar och pekar på jävsituationen?
   
  Och vår millöminister,han som förgäves försöker balansera vargromantikernas fanatiska krav på inplantering av främmande arter, en typ av åtgärd som alltid ställt till med allvarliga problem i fauna och vegetation, gentemot de som vill jaga varg pga den konkurrens i jaktbart vilt vargen ställer till med. Inte är han avundsvärd i denna fråga, men i ”klimathots”frågan är han rent enfaldig i sina proposer om att ”vi måste rädda klimatet”.
   
  VI, du och jag, ska rädda klimatet, vi som med ett bidrag till den förment farliga koldioxidhalten i atmosfären bidrar med 0,17%, 1,7 promille av de 3 till 4% som anses vara mänsklighetens bidrag till den ökande koldioxidhalten!
   
  Herrejösses, vilken sanslös  idioti vi, folkflertalet, mot vår vilja tvingas delta i!
   
  Resultatet av all denna missinformation som MSM dagligen försöker att ljuga oss fulla med är att fler och fler inser att de blivit bedragna, precis som Ingemar skriver. Vi blir fler och fler som totalt tappat förtroendet för de specialister som har hand om politiken och rapporterandet om hur det står till i världen.
   
  Och nu när jag deklarerat allt detta under eget namn, så tar jag tillfället i akt att även deklarera var jag står rent mänskligt. Jag måste säga att jag inte är överdrivet förtjust i den mörkblåa hållning som en del av debattörerna här så oförblomerat bekänner sig till.
   
  Jag har, efter att ha brottats med klimatbedrägeriet ett par år, kommit fram till att kapitalismen är den minst skadliga versionen av alla de alternativ som mänskligheten har att ta ställning till. Men det innebär samtidigt, så som jag ser det, att det statlig kontroll är av nöden, så att miljöskadlig verksamhet förhindras genom statens makt över verksamheterna.
   
  Enligt min mening är det OK att de som säljer tjänster och produkter tar betalt för det. De som säljer sin arbetskraft ska enligt samma resonemang också, tillsammans med sina likar se till att de får anständig ekonomisk kompensation för sina arbetsinsatser. Om dessa enkla krav uppfylls får vi ett samhälle som de flesta av oss vill leva i. De flesta av oss blir inte över sig lyckliga om de som t ex tar hand om våra sopor svälter. Om de som t ex tar hand om våra sopor säger ”får vi inte anständigt betalt för våra mödor får ni f-n i oss ta hand om era sopor själva” så är det ett friskhetstecken på ett sunt samhälle, ett som även den mest fanatiska övermänniskokapitalist förmodligen skulle trivas bättre i än det drömsamhälle som samme pappskalle orerar om. Enligt min mening behövs vi alla, från direktören till städerskan och vi alla har rätt att kräva vår del av det som samhället producerar. På så vis är jag en socialdemokrat, men jag kan inte med bästa vilja i världen ge mitt stöd till det pari som kallar sig socialdemokraterna, bland annat för att de svalt klimathotsbetet med hull och hår, när partiet egentligen borde se till att avslöja de allvarliga hot gentemot väljarnas välfärd som klimathotarna med sina klimatlögner står för.
   
  Klimathotsgeschäftet är, undantaget de religiösa bedrägerierna som till exempel kristendomen, judendomen, islam, hinduismen, gaiareligionen och diverse andra så kallade naturreligioner, det största bedrägeriet vi, mänskligheten någonsin utsatts för. Där överensstämmer mina åsikter med de flesta som berikar den här bloggen med sina synpunkter. Därför ansluter jag mig till dem i just denna fråga. Men för övrigt är jag, som sagt, inte särdeles förtjust i de mörkblåa tendenserna som skymtar fram emellanåt. Mörkblå tendenser syftar mot ett samhälle som jag tror de mörkblå själva alls inte vill leva under.
   
  Sådärja, nu har jag deklarerat var jag står, jag har bara druckit 2 glas vin, sedan var vinet slut. Det ska bli ett sant nöje att trycka på knappen ”submit” och jag tror inte att jag ångrar trycket i morgon, så som jag ångrat tidigare när jag haft mer obegränsad tillgång till vin.

 8. Börje Sandquist

  Jag glömde att bekänna min djupa tacksamhet mot blogginnehavaren, Maggie, som gett mig tillfälle att tillkännage vad just jag tycker, var just jag står. Tack Maggie!
   
  Och ytterligare en kommentar om den statliga televisionen och radion: Jag funderar ibland över hur många av de som arbetar där, som från början hade en vision om journalistiken och dess huvuduppgift som informerare om hur det EGENTLIGEN står till i världen och som efter några år plötsligt finner sig som deltagare i ett gigantiskt klimatbluffberägeriskådespel, utan att ha förstått hur de, med sina ursprungliga om journalistikens huvuduppgift hamnade i en så förljugen soppa.

 9. Kent Forssgren

  Börje. Bra formulerat när hjärtat får tala. Lurade är också vi naturvetare. Ilskan över att bli lurad gör en förbannad. Nyfikenheten på sanningen har triggat viljan till engagemang mot lögnerna och lögnarna. Dom skall avslöjas.

 10. kompis_en

  Börje #7&8
  WORD!

 11. Inge

  Börje Sandqvist
  Tack för ditt långa men innehållsrika och känsloladdade inlägg. Jag håller också med dig om din politiska inställning.

 12. Olaus Petri

  Härligt Börje! Föreslår att du skickar kvädet vidare till Henrik Ekman på Vetenskapsradion. Har mailat honom några gånger och faktiskt fått svar.
   
   

 13. Börje S: Tack, snälla. 🙂

 14. AOH – Fast det där var ju från en kommentator hos UI. Det är lite underhållande vilka lustiga och märkliga (inte sällan anonyma) kommentarer de släpper igenom. För de flesta vet väl att de raderar stenhårt även mycket måttfulla skeptiska kommentarer. Men även UI:s Anders M skrev i ngt inlägg just före om vad han önskar sig om ’motståndarsidan’ .. och Thomas hade ju inte någon framgång här under den senaste sejouren. Att behöva söka bekräftelse och medhåll i den sekten måste nog tom Thomas tycka är försmädligt …
  Visst är de en sekt. Men det är ändå fascinerande att se hur de försöker övertyga sig själva men innanför inhängnaderna om att de trots allt är bättre och att fakta och om inte iaf moral är på deras sida. Samma sak händer på andra sidan pölen … klimathotsbloggarna blir allt mer sekteristiska, och måste radera allt hårdare.
  Och inte blir det lättare när allt fler forskare, riktiga forskare alltså, och även i de egna leden börjar distansiera sig från bedrövelsen och kalla saker för deras rätta namn .. Det börjar låta som panik lite överallt

 15. Olaus Petri

  AOH och Jonas N
   
  Rörande avdelning ”Tipping points” och vetenskapssamhället, framstår Judith Curry alltmer som droppen som fick bägaren att rinna över. Det är oerhört välgörande och roligt att läsa hennes inlägg i debatten och, inte minst, kommentarerna till dessa.
   
  Gavin Smiths piruetter och torretterier i ”Hide the decline”-tråden borde vara obligatorisk läsning för all dem som tror att ”science is settled” och att skeptiska argument har karaktären av att försvara att jorden är platt.
   
  Det spelar ingen roll om Curry är för eller mot, hon har en vetenskaplig integritet. Om denna integritet är opportun, dvs tog form och fick medialt utlopp för att hon märkte att situationen för hotarsidan var ohållbar låter jag vara osagt, men hennes utspel är oavsett föredömliga.

 16. tty

  Börje Sandquist #7
   
  Skulle du vilja förklara på vilket sätt vargen är en främmande art i Sverige?

 17. Inge

  Har ni sett denna halvtimmesfilm av John Colman:
  http://www.kusi.com/story/14072205/global-warming

 18. Ann L-H

  Börje Sandquist – oh, så bra! Du måste skicka Dina ”tankar från roten” till sydsvenskan, vetenskapsredaktionerna på SVT och SR mm.  
    

 19. Jan-Erik S.

  Börje S #7 & 8:
  Ansluter mig till skaran.
  Suveränt skrivet.
  Tack!

 20. Jan-Erik S.

  tty #16:
  Det finns nog inget land som satsar så mycket pengar på ett djur som de berörda inte vill ha.
  Miljoner kronor per varg!
  Aldrig har så få djur kostat så mycket för att tillföra så litet.

 21. John Silver

  Börje:
  Stryk det som är off topic (vargen) och skicka det till Sydsvenskan och SVT.

 22. Lars C

  Just nu tog DN bort kommentarspalten till artikeln om att svenskarna är världens mest oroade folk med miljö och klimat som första punkt.
  Kommentarerna överlag la all skuld där den ska vara, på media.
   
  Censuren har talat.

 23. Mr. G.

  Dom blev väl sura när jag föreslog att man kunde rationalisera genom att skapa en ”Orolighetsredaktion” och att TT kunde döpas om till ”Tutar Till”.
  DN kontrar nu med en artikel om ökade bilutsläpp från ”sxperterna” på Trafikverket – som inte kan få SJ att hålla tiderna  – och i samarbete med Gröna Bilister:
  <http://www.dn.se/nyheter/sverige/utslappen-okar–trots-battre-rening&gt;

 24. Mr. G.

  Slabadang
  Ban-Ki-Moon har inte tid med Libyen han är i Hollywood tillsammans med Multi.Dr- Pachauri på Oscars-gala:
  <http://www.latimes.com/news/local/la-me-climate-hollywood-20110227,0,3056165.story>

 25. Mr. G.

  Det intressanta med Nord-Afrikas frigörelseprocess från sina Diktatorer är att dessa var medlemmar i Socialistinternationalen fram till det bittra slutet.
  Läs mer här ”auf Deutsch”:
  <http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2011-08/sozialismus-unsere-linke-und-gaddafi-die-weltwoche-ausgabe-082011.html&gt;

 26. Mr. G.

  Booker idag:
  Booker: Follow the – Reinsurance – money
  <http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/8349545/Unscientific-hype-about-the-flooding-risks-from-climate-change-will-cost-us-all-dear.html>

  Och Richard North:
  <http://eureferendum.blogspot.com/2011/02/follow-money.html>

 27. Michelangelo

  Börje S ”7” Förstår din frustration. SVT/SR sägs stå för Public Service.
  Som vanligt gäller tvärtom  dvs, det är ingen vidare tjänst man erbjuder, snarare en björntjänst.
  Jag tycker dock att du kan ta tillbaka din skärm, som du måste betala apparatavgift för, men komplettera med en bra satellitanläggning. Det finns många avgiftsfria kanaler som du kan njuta av och få ett mer allsidigt innehåll och inte så mycket flams och trams som i svensk TV.
  Dessutom finns många kanaler att tillgå via internet som kan berika.
  Bättre med mångfald än enfald.

 28. Kent Forssgren

  Jan-Erik S. # 20.
  Om Vargen, ”Som ingen vill ha”. Jodå, Jägarna vill ha varg. 6500 jägare drar gärna till skogs för att 20 vargar skall skjutas.

 29. Rosenhane

  Lars C och Mr. G
   
   
  Jag mailade Anders Forsström som hade skrivit artikeln på DN och fick svar:
  Hej,
  Varför tog ni bort kommentarsfunktionen till artikeln?
  Är det fråga om ett misstag eller åsiktscensur?
  Mvh
  Hej
  Det blev en massa inlägg om invandringen, att det var det som var orsaken till oron i Sverige etc etc…
  Förutom att det var ganska trista och ogenomarbetade inlägg är det ju också en fråga om utgivaransvar.
  Från DN.se:s synvinkel finns det ju bara negativa effekter av att vi måste stänga av. Dels ger ju allt som lockar till läsning på vår sajt annonsinkomster, också kommentarer, men som journalist skulle man bara vilja öppna kranarna.
  Hälsningar Anders

 30. Torsten Wedin

  Ingemar:
  Detta styrker mig i min övertygelse att det är New World Order som nu i desperation försöker hitta sätt att ta över jorden. COP15 blev ju ett fiasko, enligt NWO. Det blev en succé enlig mig.
  Ingemar: ”Keep up the good work”.
  Sanningen kommer att segra tillslut.
  Totte

 31. Kent Forssgren

  Det enda som är säkert är att man kan inte vara säker! Det kan vara robotar som kommenterar.
   
  A real person using the internet. Unfortunately we can no longer assume what we are reading is written by one of these creatures.
  …astroturfing – the use of sophisticated software to drown out real people on web forums – is on the rise.
  Every month more evidence piles up, suggesting that online comment threads and forums are being hijacked by people who aren’t what they seem.
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2011/feb/23/need-to-protect-internet-from-astroturfing

 32. Kent Forssgren

  Maggie, akta dig för NASA!
   
  Real Climate, a prominent blog run by climate scientists, may be sued by a controversial journal in response to allegations that the its peer review process is ”shoddy.”
   
   
  Gavin Schmidt, a climate modeller and Real Climate member based at Nasa’s Goddard Institute for Space Studies in New York, has claimed that Energy & Environment (E&E) has ”effectively dispensed with substantive peer review for any papers that follow the editor’s political line.” The journal denies the claim, and, according to Schmidt, has threatened to take further action unless he retracts it.
   
  ”This is an insult, and what’s more it’s not true,” says Sonja Boehmer-Christiansen, the editor of E&E and an emeritus reader at the University of Hull’s department of geography. Every paper that is submitted to the journal is vetted by a number of experts, she said. But she did not deny that she allows her political agenda to influence which papers are published in the journal. ”I’m not ashamed to say that I deliberately encourage the publication of papers that are sceptical of climate change,” said Boehmer-Christiansen, who does not believe in man-made climate change.
   
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/25/real-climate-libel-threat

 33. Ingemar

  Mr G #26,
  Tack för länken till en utmärkt artikel!
  Försäkringsindustrin är mycket intresserade av att sponsra all forskning som blåser upp orkan-, storm- och översvämningsfaran.
  Läs t.ex. http://rogerpielkejr.blogspot.com/2011/02/tall-tales-in-new-york-times.html
  Försäkringsbolagen tjänar miljarder på detta eftersom det tillåter dem att öka premierna utan att det blir mer skadestånd att betala ut. Men de kan gå ut till sina kunder och peka på artiklar i t.ex. Nature och säga att det nog är bäst att de ökar sina försäkringar. Skulle inte förvåna mig om även Nature tjänar en hacka på detta bedrägeri.
  De har redan tjänat mycket på detta. Jag tror att det var 2005 (många orkaner det året) så hade de satt ihop en grupp ”experter” från IPCC som gjorde en gynnsam värdering: fler stormar i framtiden! Pielke Jr tror jag har skrivit om denna scam. Hittar dock inte länken.

 34. Staffan Lindström

  { 27.02.11 at 13:20 }  … Ingemar … framför allt återförsäkringsbolagen Munich Re och Swiss Re typ …

 35. Staffan Lindström

  { 27.02.11 at 13:30 }  … Yes Lindström… always follow the MONEY!

 36. Pär Green

  Börje Sandquist # 7
  Vill du läsa DN som pdf?
  Skicka ett mail
  per.green(a)gmail.com

 37. Peter Stilbs

  Ingemar #33 – det var nog historien då Landsea avgick från IPCC-hanteringen – Trenberth var igen inblandad.
  http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/LandseaResignationLetterFromIPCC.htm 

 38. Slabadang

  Börje S!
  Jag delar din hissnande känsla av tappad tillit.Samtidigt så är det en ganska skön självständighetsdeklaration?? Eller ? Att du kan lita på dig själv är väl en nyttig insikt och man behöver hamna i situationer som dnna för att inse att man faktisktbesitter ett eget tänkande och använder det till förnuft analys och sanning.
  Jag har upplevt grupphyper i jämförelse mycket mindre än klimathotet men ändå stora när en majoritet bara följer den ström som leder åt helvete och de som påpekar detta fulas ut och blir ”obekväma”.När man sedan något år efteråt träffar de som så tydligt och opportunt lydigt följde med strömmen så behöver man inte ta upp det ämne man något år tidigare debatterade i ganska hätska ordalag med helt skilda analyser till grund.
  Oron syns ändå i ögonen på dem om vad man skall tycka om dem eftersom man så tydligt med risk för egen position visade sig strida för rätt sak och av rätt skäl.Jag har haft den stora förmånen av att alltid kunnat välja att jobba med saker jag verkligen trott på och har aldrig fallit in i att tex sälja tid eller produkter bara för att tjäna stålar.Har jag rätt tjänst eller produkt behöver jag aldrig hyckla eller fundera över vad jag sagt senast.Man blir stark som björnen och kunderna vet att de kan lita på en.Finns det svagheter så är man öppen med i vad de betstår.Så skapar man sig en ärlig relation och ömsesidig tillit och man behöver aldrig vara rädd när kunderna ringer.Man blir stolt och trygg i det man gör och i vem man är.
  Det är dock viktigt att välja sina strider börjar man reagera på skitsaker så blir det bara jobbigt för en själv och omgivningen.Det går inte att strida hela tiden utan man får hålla sig till företeelser som verkligen är av vikt.Att tillåta sig att bli ursinnig eller målmedveten för att påverka en utveckling åt rätt håll kan kosta mycket ilska och frustration.Glöm då samtidigt inte bort Börje att det finns alltid tre gpnger fler saker att glädja sig över och man får inte låta ilskan över en sak döda glädjen över annat.
  Det jag förvånats över är att jag inte tidigare förstått hur korrumperade och lögnaktiga våra demokratier faktiskt är.Nu när man insett hur långt politiseringen och politrukeriet är spritt så är det samtidigt lite lättare att orientera sig och angripa problemet.Det är klart att det kommer ett genuint förakt som brev på posten.Men samtidigt så kommer man i kontakt med andra som ser samma saker och reagerar på samma sätt.Folk som inte är korrupta och står upp för vad som är rätt.Folk och själar som annars inte möts förenas i en gemensam fråga.
  Jag lämnade socialdemokratin för många år sedan och ”klimathotet” för mig är ingen politisk eller värderingsfråga det är en fråga om rätt och fel, sanning och lögn.Att avslöja klimathotarna är att försvara sanningen demokratin och framtiden.En framtid som styrs på de villkor nu FN satt upp med sitt förbannade IPCC är en mycket tydlig signal om hur den framtida diktaturen är tänkt att fungera.
  Politiker som fattar de viktiga politiska besluten bakom våra ryggar genom att tillsätta ”experter” organisationer och ”utredningar” som leverantörer av de redan förbeställda politiska svaren.Vi skall sitta med svartepetter och bara acceptera vad dessa ”experter” säger.
  Att låtsas att politik är vetenskap är ett i växande trick att blanda ihop vad som är vad.
  Du formulerar dig på ett härligt autentisk sätt Börje,Jag vet inte om du läste min tidigare hyllning av ditt sätt att skriva.Du har en karriär som författare framför dig.Få har din förmåga att bara genom att direkt tömma ut sina tankar över tangentbordet lyckas fånga sin egen autencitet och förmedla den.Det är en förmåga man alltid upptäcker när man möter den och den är alltid intressant.Naket, generöst öppet och modigt.Så tack för att du dlelar med dig av dig själv.
  Vi kommer att vinna denna match över klimathotsetablissemanget.
  De har redan nåtts av insikten om vad de satt på spel.Det kommer med säkerhet en motreaktion när folk inser att de blivit blåsta.Vi skall bara noga komma ihåg vilka de var som drev detta föräderi mot demokratin och tillse att de aldrig någonsin hamnar i en förtroendeposition igen.Vi har alla skäl att konkursförklara förtroendet för demokratin.Först därefter kommer förändringarna komma till stånd.Både MP och C tappar röster…. MP börjar”klimatet”
  de toro fortfarande att de skall överleva.Vi kan samtidigt glädjas oss över och samtidigt förfäras över att journalismens stöd av vänstern och MP i folkdjupet inte representerar mer än 8 plus 5 procent av befolkningen.Man får inte glömma bort detta faktum när hela samhällsdebatten förs som om de satt i regeringställning.
  Du e en schysst lirare Börje! Kul att du finns! Glöm inte att garva samtidigt bara!! 🙂

 39. Slabadang

  Peter S!
  Tack för länken.Det ”glöms bort” mycket av de som har några år på nacken i flodvågen av allt nytt. Vi kanske skulle försöka samordna dela och ranka ”favoriter” för materialet börjar bli ruskigt omfattande.

 40. István

  Börje S #7
  Utomordentligt fin beskrivning av situationen som Du levererar.
  Mot slutet blir jag själv undrande.
  Jag vet inte riktigt vad epitetet ”mörkblått” står för? Sorry.
  Du skriver:
  Mörkblå tendenser syftar mot ett samhälle som jag tror de mörkblå själva alls inte vill leva under.”
  Själv har jag levat i ett mörkrött samhälle. Jag tror inte att många av våra värsta kulturradikaler själva skulle vilja leva under sådana samhällen.
  Så, baserat på egna upplevelser skulle jag vilja byta färg i Ditt citat.

 41. Bim

  Börje Sandquist # 7
  Bra skrivet! Dina åsikter om politiken håller jag helt med om, utom att det finns en massa mörkblå åsikter på TCS.  Kanske läser jag inte med partipolitiken för ögonen. men politiskt tycker jag att här, på Maggies blogg, är det ganska sansat.
  Trots att jag varit företagare i hela mitt liv så är jag nog i själ och hjärta sosse. Men jag har sett alldeles för mycket avarter med sossepolitiken för att jag skall kunna sympatisera med Socialdemokraterna. Jag tycker det partiet har spelat bort allt förtroende de en gång hade hos sina medlemmar. De är lika bedragna som vi övriga medborgare blivit av  högerpolitiken. Så jag taktik röstar numera för jag hittar inga alternativ.
  Har just läst Peter Bratts bok Med Rent Uppsåt. Visserligen kanske en partsinlaga om IB-affären, men han inger ett gediget förtroende, även  i sina politiska åsikter.  Man får ganska skrämmande insikter i maktens centrum och det är lätt att dra paralleller med klimatpolitiken. Politik är skitigt, förljuget och egennyttigt.  Det är lika bra att inse det. Peter Bratt tittar skrämd och förvånad på eländet och tror knappt sina ögon. Precis som jag inför klimatgalenskaperna.
  Vad fan är det med människor?

 42. Ingemar

  Staffan L#34,
  Munich Re och IPCC har haft ett mycket tätt samarbete med IPCC. Pielke Jr har skrivit flera blogginlägg om detta. T.ex. det här
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2009/06/systematic-misrepresentation-of-science.html
  Tack Peter #37 för den länken. Men äntligen kom jag på vad det var jag försökte komma på:
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/11/16/alarmistiska-prognoser-kostade-82-miljarder/
  🙂

 43. ThomasJ

  Bim #41: Tror att du är mer traditionellt liberalt sinnad person… än sosse, asså.  😉
  Läs gärna Schyttes kolumn i dagens SvD:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/s-narcissismen-hotar-aven-alliansen_5972049.svd
  Tänkvärt, speciellt för moderaterna….
  Börje S #7: Lysande – medhåll hela vägen in i kaklet…  😀
  Mvh/TJ

 44. ThomasJ

  Ingemar #42: Munich Re är oxo en av huvudsponsorerna av PIK, tillsammans med Deutsche Bank… It kind of fits, doesn’t it?  😉
  Mvh/TJ

 45. Börje Sandquist #7
  Jag tänker publicerar dit inlägg på min site med hänvisning hit. Den är ett sånt bra uttryck för vad många känner. Om du har inändningar mot det så mejla mig på ingvar@nova-data.se

 46. Ingemar

  Börje S #7,
  Jag instämmer i hyllningskören. Ditt inlägg tror jag ger uttryck för hur många människor känner inför hela den här klimathistorien.

 47. Slabadang

  Ingemar!
  Om du håller på att samla klimathotsprofitörer så glöm inte Deutche Bank och Allianz (WWF).
  http://www.bnet.com/blog/clean-energy/deutsche-bank-climate-change-is-an-investor-8217s-dream-8212-if-the-government-mandates-it/1080
  http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/allianz_rep_0605.pdf
  Sen att oljelobbyn investerar mer i klimathotspropaganda än motsatsen är väl det bara vi skeptiker som vet?
  http://www.commondreams.org/headlines02/1121-04.htm
  http://money.cnn.com/2007/02/13/news/companies/climate_watch/index.htm
  BP slantar upp…..
  http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9032940&contentId=7060400
  Själv får man inte ens en rabattkupong på Statoil! Världen är inte rättvis direkt ? 🙂

 48. Börje S
  Jag håller med om att det var riktigt bra skrivet.
  Utom när du pratar om mörkblått, övermänniskokapitalister, pappskallar och deras drömsamhälle. Jag vet faktiskt inte vad du syftar på där. Det diskuteras politk här, av helt uppenbara skäl oftast. Men ärkekonservativa åsikter har jag helt missat. Vidare har sopåkare bra betalt, och är anställda av eller via kommun. Och jag är säker att ingen menar att de borde svälta. Och oavsett det är den största utgiftsposten både för städerskan och läkaren skatterna. Visst, det görs en del bra saker för dessa. Men som du ju vet används alldeles för stor andel av dem till rena dumheter. Och det är det verkliga sveket mot dem som inte har det så fett. Att tvinga dem att betala för massor av lullull som de varken behöver eller ens kommer dem tillgodo …

 49. Lars C

  Slabadang!
  ”Four big international companies, including the oil giant Exxon Mobil, said yesterday that they would give Stanford University $225 million over 10 years for research on ways to meet growing energy needs without worsening global warming.”
   
  Det är en sund framtidsstrategi av bolag som vill fortsätta vara med i leken hur den än kommer att se ut. Och hur den kommer att se ut vet ingen idag. Bäst att helgardera.

 50. Bim

  ThomasJ #43
  Du har nog rätt. Har röstat några gånger på Folkpartiet men känner mig inte riktigt hemma där heller. För mycket tjöt och för lite verkstad.
   
  Får väl rösta på Ban Ki Mon hädanefter. Han har ju inga åsikter om någonting. Håller långa tal utan att säga ett smack, precis som Kungen och Yngve Gamlin, men gör heller ingen skada. Han bara finns. Än här och än där och lyser med sin frånvaro.

 51. Pär Green

  Inget nytt på Public Service!
  http://www.youtube.com/watch?v=VLeUmr2t3lI

 52. Slabadang

  BIM!
  Näe de e just det! Va fan ska man rösta på? Piratpartiet eller Liberaldemokraterna är frön till ny opinion….teaparty/återdemokratiseringsrörelse…ja vet inte hur det kommer att paketeras men att det kokar och sjuder är helt klart.
  Att det kokar och pyser av helt nya skäl är det riktigt intressanta.
  Att borgerligheten gick i säng med klimathysterikerna gör en både bekymrad och förvirrad.Demokraitns grundläggande ordningsfrågor flyter upp till ytan och det var alldelse för länge sedan.

 53. Börje #7
  Det har för mig också varit mycket skrämmande att se hur skör vår demokrati är och hur MSM/yttrandefriheten fugerar i klimatfrågan. Lögner, mygel, förtal, förtryck….Mycket otäckt! Jag har precis som du blivit heligt förbannad. Sagt upp DN. Skickat mail hit och dit.
  Vi ser dock att Sverige/EU står all mer isolerade i AGW. Något klimatavtal kommer aldrig att skrivas under. Brasilien,Indien, Japan, Kina, Ryssland,USA är inte med! PHU!Vi får glädja oss åt det!
  Men de politiska partierna, miljöorganisationerna, media i Sverige……HEMSKT!!!!

 54. István

  Hvad vilja de mörkblåa?
  Vilka är dom, var finns dom, hur många är dom?
  Har dom någon politisk parti?
  Finns det någon risk för att dom skall kunna gripa makten?
  Det förefaller för mig att de ”mörkblåa” är en armé av halmgubbar, som sossarna har kämpat tappert emot i alla år för att stridsmoralen högt.
  Politisk hjärntvätt!
  För övrigt jag gick ur Partiet så fort jag fick reda på att jag var med!!!
  Blev kollektivansluten utan min vetskap och utan att ens kunnat prata svenska.

 55. Slabadang

  Börje och övriga!
  Är det inte tydligt att vi har en helt ny tydlig klasskamp att föra?
  Politiker och MSM/SVT på ena sidan som vill agera överförmyndare för medborgarna.Åsiktstyrning manipulationer och indokrinering är verktygen.
  Folket mot ett förljuget korrumperat etablissemang som kidnappat och försnillat demokratin och medborgarmakten.Vår röstsedel brinner sakta upp i båda ändar.Nätet är samlingpunkten för det nya medborgerliga uppvaknandet.Insikt fakta ansvar och kunskap är vad som ger oss styrka.

 56. För att inte tala om övervakning och registrering av allt från mail, syurfvanor och telefonsamtal, -positioner till umgängeskretsar och konsumtionsmönster … 
  Det är ganska lätt att se hur störda en hel del i ’eliten’ är över nätets existens och hur det gör dem överflödiga eller underminerar deras ’auktoritet’ …

 57. Michelangelo

  #29# Med andra ord censur.

 58. Michelangelo

  #56# Med ”smarta” elnät blir du än mer övervakad och styrd.
  Stoppa skiten medan tid är

 59. Lars W

  Slabadang #55 Du uttrycker precis det jag gått och grunnat på. Ideologiernas tillkortakommanden har ersatts av ”management by fear”, hot om klotets snara undergång. Och det värsta av allt är att konsensus råder i hela det politiska etablissemanget. MSM hänger lydigt på.  Är det tesagt så är det!

 60. Slabadang

  Jonas N!
  Ja de är uppenbarligen rädda för allt de inte kontrollerar och varifrån denna ångest kommer ifrån är för mig en gåta.Kontrollbehovet har blivit sjukt. Argumenten för registrering av våra elektroniska fotspår är rent ologiska.Följer man argumentationens innbörd så har de gett sig rätten att avlyssna oss dygnet om oavsett om det är i omklädningsrummet privat fest eller sängkammaren.Varfrö ska inte ett lunchsamtal spelas in och registreras när samma intima konversation sker via nätet? 
  Om den rena ondskan kommer till makten.Hur skyddar vi oss då? Ör det inte utifrån den risken vi skall garantera vår integritet i grundlagarna?

 61. Slabadang

  Lars W!
  ”Management by fear” är precis vad som gäller.Mangement by trust and empowerment är vad som skall införas.En fot i arslet på alla domedagsprofeter och misantroper.Det råder en konsensus i så många frågor att det bara är smulor kvar att gnabba om.Medborgarmakt kontroll och inflytande är inget som intresserar etablissemanget.Den kampen får vi börja föra själva.Motparten blir allt tydligare.

 62. ThomasJ

  Bim #50: Ban Ki Who???  😉
  Då é ré bättre med Gamlins ”Tristdebatt i andra Svamlaren”.. Aj, fasiken asså, det går ju inte att rösta på slikt (men nedranns bra är den iaf.. 🙂 )
  FP är sedan fröken Westerbergs inträde i toppen ett no-no, näst intill mest no-no i ’tävlingen’ – mest är C. (commisar, sosserier & m-talibaner har ej tillträde i denna ’contest’, klarar ej kvalgränsen).
  Tycker f.ö. att färg-tjötet (blått/rött/grönt/gult..) är ett riktigt tjöt utan ngt underliggande alls. Det ter sig som folk ’bara’ fick/antog en ’färg’ så är allt annat kirrat och klart… ach die Dummen!
  OM (”om inte om funnits hade jag varit påve nu”) där idag funnits en person som kvalificerat sig varande/uppfyllande kraven på/ en statsman (dessa ÄR väldans lätt räknade i historien) i Sverige (f.n. ger sökningen ingen träff) så hade hela, säger hela klimathotsbluffen, inklusive alla dess svansar & sidoeffekter etc., varit förpassade i slutförvaringsavdelningen della sopors sopor. Detsamma gäller för en rejäl mängd andra områden… genus-tjollavittet t.ex. är fullödig ’kandidat’ för slik förvaring/ avskaffning. 
  Den politiska ledare/person/parti?/ som nu börjar funderixieren över det non-existerande ’klimathotet’ (inkl. dess ’svansar’) och tar till sig all den info & data/fakta där deFacto finns och utformar/baserar politiken i enlighet med detta, kommer att få enorm framgång i valet 2014.
  Betcha!  😉
  Mvh/TJ

 63. Ingemar

  Jonas N #56,
  ”Det är ganska lätt att se hur störda en hel del i ‘eliten’ är över nätets existens och hur…”
  Är det inte snarare så att ”Det är ganska lätt att se hur störda en hel del i ‘eliten’ är”. Punkt. Ibland undrar man om hur det står till med den mentala hälsan. 🙂

 64. Japp Ingemar … men där finns alla sorter i dessa kretsar. Alla är inte störda, alla är inte onda, alla är inte kontrollfreaks, alla är inte prussiluskor eller drömmer om att anonymt kunna skåda in i folks liv och alla skrymslen.
  Jag syftade på att de som hör hemma i dessa kategorier ofta försäger sig och ganska lätt avslöjas om man bara lyssnar noga på vad de faktiskt säger.
  De som vill relativisera yttrandefriheten, de som menar att tryckfrihet eller konstnärlig dito nog är bra, men inte borde få användas för att såra relgiösa och liknande.
  Och samma sak gäller alla dem som (med olika förevändningar) vill begränsa folks informationsutbyte och kunna övervaka vad folk faktiskt läser. Ännu tydligare är det när somliga vill att bara ’godkända’ saker skall finnas på internet, eller tvinga nätoperatörer att filtrera …
  Det jag ville ha sagt var snarare menat att funka som flagga för vilka latent kan bli farliga om de får ngt att säga till om.
  Alla politiker blev inte hispiga för Muhammend-teckningarna, och några få tom stod upp och försvarade rätten att både rita och trycka dem. Tyvärr inte speciellt många …

 65. Anders L

  Börje Sandqvist #7,
   
  Så vilken är slutsatsen du kommer till? Idiotiskt att förbränna mindre olja och kol? Idiotiskt att använda mindre energi? Ska vi fortsätta att slösa så mycket som möjligt av jordens ändliga resurser på så kort tid som möjligt? Vilken är kontentan av all din uppdämda frustration?
   
  Eller är du precis likadan som alla andra skeptiker: ”Självklart ska vi spara så mycket energi som det går – bara det inte motiveras av klimatskäl!!!”
   
   
   

 66. Bim

  Slabadang # 52
  Jag är med på ett parti där du blir partiledare. Dina förnäma svavel-osande tal kommer att göra slarvsylta av alla grönsaks och AGW-partier.
   
  Skall även konstruera en självviftande flagga att fästa på Poseidon… (Ja,jaaa! inte där. Det skall vara en stor flagga) så man slipper tåga runt med snöskor, störtkruka och skottsäker väst på Götaplatsen  första maj.
  Skulle vara kul att göra en insats för bevarandet av klimatets självständighet.
   
   

 67. Pär Green

  Anders L # 65
  Vilka ändliga resurser tänker du på?
   
   

 68. Bim

  Anders L # 65
  ”bara det inte motiveras av klimatskäl!!!”
  Ser man på! Lite snappar du ju i alla fall.
   

 69. Rosenhane

  Anders L
   
  Stäng av klockan så spar du tid.
   
  Kopulera bara varannan gång så spar du energi och motverkar befolkningsökningen.
   
  Sopsortera så är du solidarisk mot de utsatta i samhället samtidigt som du bidrar till att rädda världen.
   
  Sup till bara varannan fredag så spar du både hjärnceller, pengar och bidrar till minskade interpersonella konflikter. Etc. etc.
   
  Varifrån kommer vänsterfolkets patenttänk att allt, allt, allt blir bättre om man reglerar och begränsar människors frihet?
   
  Tack Jonas för tillskott till minkutsläppsordlistan.
   
  ”Mobilladdarutdragare”
   
  Genialt! 😉

 70. Pär Green

  Ändliga resurser kan vara vara det som Eskil tänker använda för fiskodling! 3 kg fisk för varje kg odlad fisk!
  Eller den fisk som fiskas upp för att tillverka OMEGA3!
  Varför inte äta fisken som den är?
  Finns det det skräpfisk?

 71. Rosenhane

  Per Green#70
   
  Visst finns det skräpfisk, men det finns också musikaliska fiskar, exempelvis tonfisken. 😉

 72. Slabadang

  Piers Corbyn äger verkligen!
  Kommer ni ihåg hur han förutspådde att vintern skulle bli ”like hell frozen over att times”? Nåväl han fick nu rätt på ett sätt som till och med överraskade honom själv!! 🙂
  http://i224.photobucket.com/albums/dd137/gorebot/hell_freezes_over.jpg

 73. Slabadang

  Rosenhane!
  Men är inte ABBAorren ännumer musikalisk?

 74. Pär Green

  Men vi har en lösning på el, strömming!

 75. Jan-Erik S.

  PG #74:
  Varför inte slänga i en skarvsladd i strömmande vatten och dra andra änden innanför huset?
  Gratis ström 🙂

 76. Pär Green

  Jan-Erik.S
  Vilken ända tänker du på?
   

 77. Slabadang

  Pär grön!
  🙂
  Strömmingen plockas i framtiden upp av kärnkraftsdrivna fartyg genom (S )trålning?
  Det större torskarna kallas om tio år för Centerpartister? 🙂

 78. Rosenhane

  Jan-Erik S.
   
  Skarvsladd?
   
  Det borde väl funka md kabejlo?

 79. Pär Green

  Slabadang # 77
  Övriga tusenbröder kallas för UI!
   
  Vilken färg har du?
   

 80. Slabadang

  Hahahahah!
  UI är väl snarare smålöjlor?? 🙂
  Hahhahah!
  Kabeljo!!! Det gröna alternativret till koppar!!! Fan va kul!!

 81. Min tanke går till alla revolutioner som äger rum just nu i Nordafrika och som kanske är på gång på andra håll i världen. Nyss skrev jag själv om 2011 som revolutionens år och det är kanske så på mer än ett sätt. Snart kanske vi får se tidningsredaktioner göra uppror mot klimatpropagandan. Inte bara den utan mycket annat också.

 82. Kent Forssgren

  Här på TCS framförs understundom viss tvivel på politikers verkliga uppsåt. Ett uppsåt är tydligare än något annat. Att bli landshövding eller generaldirektör.
   
   
  Jag läste en gång att politiker måste få en ordentlig pension, därför att dom offrar sin karriär ute i samhället, för allas vårt bästa. Dom har i alla fall stiftat lagar för deras eget bästa.
   
   
  Generaldirektörer (gd) är oavsättliga chefer för statliga myndigheter. Oavsättliga!? När de utses gäller förordnandet i sex år. Det förlängs med tre plus tre år. Om personen därefter fyllt 55 år och varit generaldirektör i minst sex år utgår inkomstgaranti på cirka 50–55 procent av lönen fram till pension. Om personen fyllt 62 år och varit generaldirektör i minst 12 år blir garantin cirka 65 procent av lönen fram till pension.
  Ett exempel som jag snabbt hittar är Bo Bylund. Han petades från jobbet som generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Sedan dess har han suttit på arbetsmarknadsdepartementet och gjort en ”fördjupad översyn av Stiftelsen Utbildning Nordkalottens verksamhet”. För det får han 124 200 kronor i månaden.
  Varför finns det inte en utbildning till politiker i skolan? Förefaller vara ett mycket lönsamt och tryggt val av karriär. Men det kanske man inte skall tala så högt om!
  Denna kommentar gör jag därför att jag är avundsjuk. Pension av hälsoskäl, ett år före 65: 3,600 kr per månad efter skatt!

 83. Staffan Lindström

  { 27.02.11 at 17:07 }  Slabadang … tror inte du som jag att etablissemanget ”här” i ”västvärlden” går väldigt ofta på toaletten för fulla muggar … eftersom det som händer i arabvärlden lätt kan sprida sig hit när [förhoppningsvis] våren kommer … Energipriser klimatavgifter 20% för mycket skatt…typ… =SL=

 84. Börje

  Per#    Men då behövs kabeljo!

 85. Det finns flera områden där forskarna är ”eniga” men där ställningstagandet från början kanske är en hypotes men visar sig vara politiskt önskvärt och därmed antagits som en allmän sanning. De som ifrågasätter det hånas.
  Exempel är frågan om homosexualitet är medfött och inte går att behandla. En annan fråga är huruvida foster kan betraktas som levande och kännande människor med rättigheter eller aborteras efter godtycke. Evolutionsteorin är en tredje. Skillnader och likheter mellan kvinnor och män är ytterligare en. Etc.
  Som kristen bryr jag med om dessa frågor, också, men jag ser klara paralleller i hur de hanteras med hur frågan kring klimatuppvärmningen hanteras.
  Det hela bottnar i att forskning numera är så komplicerad och kostsam att det praktiskt taget är omöjligt att bedriva det i privat regi. De flesta forskare är anställda på högskolor och universitet och helt beroende av statlig finansiering. Det är alltså staten som styr vad man ska forska kring, vilka ska få göra det, vilka som ska granska det. Då kan det inte bli på något annat sätt.
  Man får givetvis utesluta den forskning som bedrivs på företagens privata laboratorier.
  Kan resultatet bli att vi aldrig når fram till sanningen, den rätta slutsatsen de rätta åtgärderna? Jag vill inte tro det. Jag tror att sanningen vinner i längden. Dagens politiska styrning kommer bara att fördröja den.

 86. P.S. Begriper inte hur första meningen blev till en tom länk. Beklagar detta.

 87. Slabadang

  OT Kent!
  Allt för många kommer vid pension undra var alla inbetalda arbetgivaravgifter till ATP tagit vägen.Många harf betalt 70-90%iga marginalskatter och hur det avspeglas i pensionskuvertet kommer förbli en gåta för många.
  Vad man än anser om invandringen så är det ett svek gentemot medborgarna att inte tala om vilka förödande konsekvenser den fått för de sociala försäkringsystemen.
  Försäkringskassan och RSV var mycket medvetna om problemet redan för tio år sedan men av politiskt korrekta skäl dolde man både problemets omfattning och orsaker för oss alla.
  Anna Hedborg fick en kalldusch när hon tillträdde då hon upptäckte sakernas tillstånd och varthän det barkade.
  Så vi kan konstatera att man inte brydde sig om att anpassa arbetsmarknadsreglerna och rätten till förmåner i systemet efter den faktiska utvecklingen.Orättvisan är att det är sossarnas egna väljare med de lägsta lönerna som är de största förlorarna då de har sin största del av pensionen från det allmänna.Vi som har privata pensioner och egna tjänstepensioner och som insett att systemet kommer att kollapsa är vinnarna.
  Så har ni barn som är på väg ut eller redan i arbetslivet ge dem rådet att stoppa undan så mycket de kan på olika sätt.Att lära barn spara är en underskattad uppgift för oss föräldrar.

 88. Rosenhane

  Halvskugga#85
   
  Tack för ett av de viktigaste inläggen på länge.
   
  Du tar upp det som rycker mediabjörnen i svansen mest av allt under det självvalda idet.
   
  Nämligen att det inte är tillåtet att diskutera sådant som som inte är politiskt korrekt.
  Ett nära exempel är dagens nedstängning av kommentarsfunktionen som var kopplad till artikel i DN och som handlade om att svenskarna är ängsligast i världen vad gäller klimathotet.
   
  Sanningen vinner alltid i längden; dom som har för vana att ljuga trasslar alltid in sig mer och mer.
  Mytomanen blir alltid avslöjad liksom ondskans budbärare; de som har Karl Marx och annat slikt i bakfickan.
   

 89. Pär Green

  Slabadang #87
  Som barn, gäller det att välja föräldrar djävligt noga, och uppfostra dom innan puberteten!
   
   

 90. Slabadang

  Pär!
  Jodå 🙂 Nog försöker de alltid men puberteten lämnar man väl aldrig helt?

 91. Peter Stilbs

  Kent #82 här har Du fler politiskt tillsatta generaldirektörer 
   
  21 stycken
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8631826.ab   

 92. Rosenhane

  Forts.#88
   
  Ett bra exempel på ljug får du om du går in på Wikipedia och tittar på ANC som där påstås vara en socialdemokratisk organisation.
   
  Typexempel på bluff och båg, ANC, Mandela och hela medivitten vilat på ett tungt kommunistiskt-marxistiskt fundament.
   
  Någon som är av en annan uppfattning(ock som har på fötterna, alltså uffe sov gott…)?

 93. Slabadang

  Rosenhane!
  Det gick en serie på Discovery som handlade om hur vi väljer partner och vad som gör att vi blir kära eller attraherade.Själv har jag alltid svårt att behärska mig när jag ser vackra kvinnor och funderat på vad det är att jag triggar igång på samma typ hela tiden.
  Vi glömmer bort att tillåta oss att fortfarande vara däggdjur med en fortplantningsdrift som sitter i det autonoma nervsystemet.
  Vi styrs av grundläggande drifter och biologiska skillnader som skuldbelagts.Timglasform på kvinnor och yform på män skickar de starkaste fortplantningsignalerna viktigast är tydligen proportionalitet för att vi ska triggas igång.
  Att reta kvinnor för att de gråter eller män för att de vill vara ifred är att inte tillåta oss att vera människor.Jämlikhet har vantolkats till likhet på ett sätt som gör att ingen blir rätt liksom.Både typiskt kvinnliga och typiskt manliga beteenden skuldbeläggs som ”fel”och blandas ihop med jämställdhet.Låt folk vara som de är oavsett vilka hormoner och behov som dominerar dem.Det är väl kvinnor och män som skall välja varandra och inte politiker som ska välja folk? 

 94. tty

  Pär Green #70
   
  Skräpfisk är sådan som det finns gott om. Fin fisk är sådan det är ont om.
   
  På 1700-talet var det vitfiskar som braxen som var ’fina’ medan laxfiskar åts av fattigt folk. Sjöar och vattendrag var oreglerade och näringsfattiga och det fanns hur mycket lax och öring som helst.
  Sedan kom kraftverksutbyggnader och ökade närsaltutsläpp från städer och jordbruk. Laxfiskarna minskade drastiskt och vitfisken mångdubblades i antal.
  Numera äter ingen braxen längre medan laxfiskarna har blivit fiiina.
  Prova gärna gravad sutare någon gång.
   

 95. Pär Green

  tty # 94
  Ett tag var det lag på att skräpfisk inte serveras mer än ett antal dagar i veckan, och då gällde det lax!
  Men den fisk som används till fiskodling är också matfisk!
  3 kg matfisk till 1 kg odlad fisk!
  Eskil E är nog ute och fiskar på väldigt djupt vatten nu!
   

 96. Rosenhane

  Slabadang
   
   
  Gud, vad skönt det känns att ha att göra med normala människor, tack!
   
  Tar åter tlllfället  i akt att slå ett slag för en av  sveriges vettigaste kvinnor, The Hardworking Doctor Tanja:
   
  Tanja Bergkvists Blog

 97. Ann L-H

  Pär Green – vilka fiskarter ingår i de tre kilona matfisk du anger i # 95?

 98. Pär Green

  Ann-L-H # 97
  Allt som fångas i nät, och framför allt i Marocko
  http://www.zaramis.nu/blog/2011/02/18/eus-fiskeavtal-med-marocko-ar-en-skandal/
  EU, Fiske, Marocko, Västsahara
  Fiskeavtal Rovfiske Utfiskning Västafrika
  EU:s fiskeavtal med Marocko leder till vad som i praktiken är olagligt fiske i ett ockuperat lands farvatten, Västsaharas farvatten. Inte nog med det, det innebär också rovfiske på de fattiga länders resurser och utfiskning:
  En anledning till ockupationen är Västsaharas rika fiskevatten och omfattande fosfatfyndigheter. Dessa naturresurser utnyttjar Marocko utan att varken arbetstillfällen eller intäkter kommer västsaharierna till del. EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. Förra gången fiskeavtalet förhandlades röstade Sveriges regering i ministerrådet, som enda land i EU, nej till avtalet. Den 27 februari, på Västsaharas nationaldag, löper det avtalet ut.
  Men de som svälter Västsahara får fiskekonserver från öst
  Ett avtal mellan EU och Marocko som leder till fortsatt utfiskning av haven och av Västsaharas reurser är inte acceptabelt.
  Och även utanför syd-amerika.
  Mycket går också till Omega3 piller!
  Västsaharierna, som bor i de ockuperade delarna av Västsahara, bevakas och kontrolleras av cirka 160 000 marockanska soldater och tusentals marockanska funktionärer. De marockanska bosättarna är i dag några hundratusen. Fattiga marockaner har lockats till Västsahara med skattebefrielse och dubbla löner. Västsaharierna är i minoritet.
  I praktiken råder sedan länge undantagstillstånd i det ockuperade Västsahara. Det är Marocko som har den totala kontrollen – inte FN. Inga oberoende observatörer eller journalister släpps in i landet.
  http://www.vastsahara.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=25
   

 99. Pär Green

  Ann L-H
  Uppdrag Granskning har gjort reportage angående fiske utanför Marocko som går direkt till fiskeodling och omega3 i Norge!
  http://www.newsmill.se/node/19423
  Hittar inte reportaget på SVT

 100. Pär Green

  Ann L-H
  Många svenskar samlar in kläder till Västsahara!
  Gissa vilka kläder som efterfrågas mest?
  Jo just det, vinterkläder, är kallt nattetid och som vanligt bor de sämsta ställda i de sämsta bostäderna!

 101. Ann L-H

  Per Green – Men gäller det generellt för fiskodlingar att 3 kg MATfisk blir 1 kg odlad fisk?

 102. Pär Green

  Ann L-H # 101
  Ja tyvärr!
  Köp ALDRIG omega3-piller, det är godare med SOS
  (smör ost och sill, nubbe är valfritt)
  Hur många av våra bortskämda ha-galna ungdjävlar kan rensa fisk?
  De allra flesta ungar tror att fisk är fyrkantiga och panerade!
   

 103. Pär Green

  Hur mycket foder kräver laxodlingen?
  För att föda upp 1 kg lax fodras ungefär 2 kg fiskfoder. För att tillverka ett kg fiskfoder fodras 1,5 kg vildfångad fisk.
  Det fodras med andra ord 3 kg vildfångad fisk för att producera ett kg tamlax.
  http://www.nyfikenvital.org/?q=node/985

 104. Pär Green

  För egen del försöker jag alltid att släppa tillbaka gäddor!
  Gillar inte slem-johan!
   

 105. Pär Green

  Har inte sett Stig Strand göra reklam för omega3 på ett tag!
  ”Men eftersom han har ett krävande jobb så fungerade för Stig!”
   

 106. Slabadang

  Äter Laxen mer i fångenskap än i fria havet?
  Svälter laxen i havet pga av fisken som fångas för den odlade?
  Vad händer med den  vilda laxen. Den är väl inte lika lönsam att fiska nu? Nån som vet?

 107. Pär Green

  Ann L-H
  Som grädde på moset sprider odlad fisk sjukdomar och antibiotika så den ”vilda” fisken minskar! Gäller framförallt i Norge!

 108. Pär Green

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson vill satsa 16 miljoner kronor för att expandera fiskodlingen och vattenbruket i landet. ”En ökad satsning kan ge tusen nya jobb i landsbygdsområden i inlandet och längs kusterna”, säger Eskil Erlandsson, (C).
  Låter som vindkraft!

 109. Pär Green

  Slabadang # 106
  Se 107!

 110. Ann L-H

  Pär Green – Jag vill inte påstå att jag är rejält insatt i frågan men ju mer info jag får desto mer paralleller tycker jag mig se mellan antihavsbruks- och klimatfrågorna:
  Kända miljöorganisationer, i det här fallet spec. Greenpeace och the David Suzuki Foundation driver frågan, massmedia fungerar som miljörörelsens megafon, vi nyhetskonsumenter orkar inte sätta oss in i allt mellan himmel och jord och köper än en gång oreflekterat miljörörelsens bild. Det finns nog anledning att angripa frågan med en stor portion skepticism.
  Vad grundar Du Ditt ”Ja tyvärr” i # 102 på?
    

 111. C.A.

  Börje S ”7″ absolut sant! Har många gånger haft lust att
  slänga ut dumburken, senast igår kväll, SVT1 dukade upp
  med sitt mysprogram Go kväll, med i myssoffan satt ingen
  mindre än Kattis Ahlstöm (journalist & chefsredaktör) och
  önskade sig och andra en resa till Nordpolen, för att titta på isbjörnar,
  -innan det blir försent pga den globala uppvärmningen!!
  Tack, Börje för härlig läsning!
   C.A.  
  ca 32-33 min in i programmet
  http://svtplay.se/t/102930/gokvall
  .

 112. Pär Green

  Ann L-H # 110
  Den norska regeringens egna forskare och Direktoratet for naturforvaltning, norges motsvarighet till Naturvårdsverket, har alla hävdat att det inte finns utrymme för en expansion av laxodlingsindustrin.
  (Direktoratet fungerar som rådgivande och utövande myndighet under det norska miljödepartementet). Ändå, har den sittande regeringen proklamerat en 5% ökning av produktionen i den norska laxodlingsindustrin. Det är ännu mer graverande då fiskeriministern själv är ägare till ett av de största laxodlingsföretagen i Norge!
  Innevarande säsong har vi fått uppleva katastrofalt höga nivåer med laxlus på odlad lax i Norge. Laxlusen har vistat sig blivit resistent mot traditionella kemiska bekämpningsmedel. Om lika höga koncentrationer av laxlus skulle finnas till våren, då smolten vandrar ut i havet, kommer detta att slå ut en hel generation av smolt. Foskare säger även att laxlusen kan angripa och döda lax som är på väg upp i älvarna för att leka. Dessa laxar måste passera laxodlingskassarna i fjordmynningarna, och de blir lika lätt infekterade som smolten, som rör sig i motsatt riktning.
  Även det stora antal förrymda odlade laxar som tar sig upp i älvarna är ett problem, då de kan bära på Lokalpolitiker i kustkommuner där laxodlingsindustrierna är starkt etablerade, säger nu att vi endast bör bevara laxodlingsindustrin. De bryr sig inte om forskarnas varningar om att den vilda laxen hotas av utrotning. Ett krig pågår nu mellan oss som vill bevara naturen och vilda bestånd av lax och havsöring, och laxodlingsindustrin.
  När regeringen inte bryr sig om sina egna forskare och de lokala miljödepartementen utan enbart ser till ekonomiska intressen, måste vi stoppa detta genom att slå mot ekonomin:
  Köp inte, och ät inte odlad lax! Berätta för vänner och familj om hur situationen ser ut.
  Virus som kan ställa till stor skada.
  Laxlus dör efter en eller två dagar i sötvatten, men problemet är istället en parasit  som laxlusen bär på. Denna parasit sprider virussjukdomen PD (Pancreas Disease). Det räcker med en laxlus som bär på en parasit för att ta död på en vildlax. Detta samband mellan parasit och virussjukdom upptäcktes av en forskare i Chile, men han och hans upptäckt tystades ner. Nu däremot har vi sett laxodlingsindustrins kollaps i Chile.
  http://www.fiskenyheter.se/nyheter.php?id=356
  http://www.nyfikenvital.org/?q=node/985
  Samt Uppdrag Granskning från 2010!

 113. Pär Green

  Det är en av de få gånger som WWF och SNF har rätt när det gäller odlad fisk!
  Nyheter. 7 feb 2011.
  Vietnamesisk hajmal, eller Pangasius, är en vanlig billig fisk i frysdiskarna hos de stora affärskedjorna.  Odlad fisk har blivit ett bra och billigt alternativ till den överfiskade torsken. Men de stora fiskodlingarna i Vietnam har skapat miljöproblem. Odlingarna har uppfattats som ett miljövänligt alternativ, men har istället lett till överfiskning eftersom de kräver stora mängder fiskfoder. Fisken rödlistades ett kort tag av Världsnaturfonden, men togs bort från listan efter påtryckningar från Vietnam, berättas i Matens pris i P1.
  Pangasiusfiskarna släpper ifrån sig över en miljon ton fiskbajs och om det hamnar i floden bidrar det till övergödning som hotar ekosystemen och gör det svårt för flodfisken som lokalbefolkningen äter. I en damm på ungefär 50 gånger 100 meter kan det vara över 300 000 fiskar på ett kilo styck. Eftersom fiskarna lever så tätt ges regelmässigt antibiotika för att de inte ska bli sjuka. För att antibiotikarester inte ska upptäckas i fiskfiléerna, slutar stora fiskodlare med medicinering en tid före slakten. Experter har redan kunnat konstatera att bakterier blivit resistenta mot antibiotikan.
  Ica väljer nu att inte förnya sin beställning pangasiusfilé, men fortfarande finns produkterna ute i butikerna.
  http://www.aktavara.org/news.aspx?r_id=34082

 114. Pär Green

  Rädda den vilda atlantlaxen!
  Publicerad 10:09 – 2010/11/16
  Situationen för vildlaxen i Atlanten är akut. Den största boven är laxodlingsindustrin. Nu ber Fiskejournalen om din och alla andra läsares hjälp – läs artikeln och vårt åtgärdsprogram, och skicka ett mejl till Norges statsminister.
  http://fiskejournalen.se/radda-den-vilda-atlantlaxen/

 115. Ann L-H

  Per Green – Dina påståenden är typiska miljörörelseargument.
  Har du ordentligt på fötterna?
  Slabadang – # 106 Lönsamheten? En bra fråga! Även i den här frågan är det värt att ”follow the money”

 116. Pär Green

  Ann L-H # 115
  Hur vet man det, men det finns ett stort antal länkar!
  Att odlad fisk kräver antibiotika och sprider laxlus är känt!
  (jag har även skickat ett mail till Eskil E och bett om en förklaring)
  Ännu inget svar! Men han förespråkar den goda maten så det kommer säkert?

 117. Pär Green

  Ann L-H och övriga,
  Jag har bifogat länkar till allt jag har skrivit!
  Skall skriva till Uppdrag Granskning och be om länk till gjorda program, som sändes 2010.

 118. Ann L-H

  Pär Green – jag tillåter mig att vara djupt skeptisk och fortsätter att söka info även från den andra sidan.
  Din uppgift om fiskfoder bör nog nyanseras en del. Såvitt jag vet används såväl fiskrens som bifångst och olika småfiskar som inte kan anses som matfisk till foder.

 119. Pär Green

  Ann L-H # 118
  Helt ok, för min del!
  Återkommer om jag får svar från Uppdrag Granskning.
   

 120. L

  Jag åt färsk vildlax från Atlanten för ett par veckor sedan och den var ganska trist jämfört med norsk odlad lax. Så den behöver ingen fiska.

 121. Slabadang

  Muller till The Guardian (Bishop Hill)

  Publishing an extensive set of temperature records is the first goal of Muller’s project. The second is to turn this vast haul of data into an assessment on global warming. Here, the Berkeley team is going its own way again. The big three groups – Nasa, Noaa and the Met Office – work out global warming trends by placing an imaginary grid over the planet and averaging temperatures records in each square. So for a given month, all the records in England and Wales might be averaged out to give one number. Muller’s team will take temperature records from individual stations and weight them according to how reliable they are.

 122. Nisse

  Ann L-H, din skepsis är befogad. Pär Green och många andra har gått på de jättelika kampanjer som finansierats av bl a FISKEindustrin som i sin tur indirekt finansierat miljörörelsen i detta avseende. Det finns tydliga funding-länkar mellan en känd amerikansk reklambyrå (betald av FISKEindustrin) som finansierat Suzuki-foundation, som i sin tur finansierat alarmismen. Follow the money. Läste nyss en stor välgjord forskning som kunde friskriva laxlusens påstådda katastrofala konsekvenser för stillahavslax. Så miljörörelsen återigen gödd av tvivelaktig finansiering kör igång skrämselkampanjer. Den internationella FISKEindustri (speciellt Nordamerikanska) som fiskar efter stor fisk (bl a lax) har länge försökt knäcka konkurrensen från fiskodlingen. Det är stora finansiella intressen på spel, och miljörörelsen fungerar som ”nyttiga idioter” för vissa aktörer.
  Någon som ser paralleller?
  Visst finns det miljökonsekvenser av fiskodling, men jag anser inte att de skulle vara så mycket större än den vanliga köttproduktionen på land, även om vissa misstag kan påtalas. Fiskodlingen är vår chans att minska överfisket i havet. Tänk om vi vore tvungna att jaga allt vårt kött, hur långt skulle viltet räcka för världsbefolkningen? Vildfisken räcker inte, så vi uppfinner ständigt nya sätt att tillgodose världsbehovet av fisk.

 123. Torsten Wedin

  Titta gärna på videon uppe till höger på denna sida:
  http://www.kusi.com/story/14072205/global-warming
  Totte

 124. Jag tvivlar vi får se den sidan i våra Svenska kanaler .
  ALI.K.

 125. T.W #                                                                                  Kommer väl i DN snart ’tro dom inte’ ,Wolodarski var förut en frisk fläkt när ha var på kanal8,När han till DN blev han AGW’are.
  Alla journalister är köpta att hålla tyst,märkligt att det kan bli så tyst i denna fråga,det finns inget som har varit så Tabu som klimatämnet
  är och så mycket känslor som det river upp i Sverige.
  Propagandan har och är enorm med detta klimatämne.
  Men COP 15 i Köpenhamn var bra, det instämmer jag med,man började vakna mer oxh mer efter detta.
  ALI.K.
   
   

 126. Efterdebatten om klimatet kommer nog  att pågå i 25 år efteråt.
  Den största Tabu frågan i historien i modern tid.
  Hur kunde detta ske i ett modernt  informationssamhälle.
  Var fanns skeptikerna,nej blev förnekare istället.
  Det blev som att alla bara sprang åt samma håll utför gatan i en
  vild ström.
  Det blev så gott som omöjligt att gå mot denna ström.
  Kafka scener i verkligheten.
  ALI.K.
   
   
  ALI.K.

 127. Kent Forssgren

  Per Green. Stå på dig. En tillägg. Varför har fiskare blivit pirater?
   
   
  Om västvärlden vill minska på antalet kapningar och kanske få ett slut på sjöröveriet, så måste man på allvar ta itu med grundproblemen: laglösheten, fattigdomen och korruptionen. Varför har de somaliska fiskarna blivit pirater? Man kanske kunde börja med att upphöra med dumpningen av radioaktivt avfall från Europa.
   
   
  Radioaktivt avfall och tungmetaller
  Det hela började redan när den somaliska regimen under president Mohammed Siad Barre kollapsade med påföljande anarki, skriver Johann Hari i brittiska Independent. Mystiska europeiska fartyg började uppenbara sig utanför kusten, De dumpande massvis med tunnor i havet. Befolkningen vid kusten fick konstiga symptom, utslag på huden, illamående, flera deformerade barn föddes.
   
   
  Efter tsunamin 2005 drevs hundratals läckande avfallstunnor upp på land. Människorna blev sjuka av radioaktiv strålning. Johann Hari citerar Förenta Nationernas sändebud i Somalia, Ahmedou Ould-Abdullah som säger att �det är någon som dumpar kärnavfall här� Man har också hittat tungmetaller, som kadmium och kvicksilver och mycket annat.
   
   
  Europeiska trålare stjäl fisk
  En förklaring till att somalierna har blivit sjörövare är att europeiska trålare i åratal har rovfiskat på somaliskt vatten. Årligen stjäl europeiska fiskeflottor tonfisk, havskräftor, räkor och hummer till ett värde av 300 miljoner dollar. För somalierna själva blir just ingenting kvar, säger Johann Hari.
   
   
  USA tillät diktatorn att härja fritt
  I Counterpunch konstaterar Rebecca Macaux och Philip Primeau att USA och västvärlden egentligen skördar vad man har sått. Eller rättare sagt man skördar våld och desperation eftersom man underlät att utnyttja sin ställning under de tio år som diktatorn Siad Barre var helt beroende av ekonomiskt stöd från USA. Då hade det varit läge för demokratiska reformer. Då borde man ha utvecklat hållbara ekonomiska strukturer och byggt upp jordbruk och industri. Då borde man ha hjälpt somalierna att skydda sina fiskevatten mot utländska toppmoderna trålare, som dammsög vattnen och helt enkelt tvingande somaliska fiskare in i sjöröveriet. I stället tillät vi Barre att fortsättningsvis brutalisera sitt folk utan att någonsin kräva reformer som motprestation för de pengar han fick.
   
   
  Militärstrateger vill trappa upp
  I the Huffington Post berättar Elizabeth Kennedy och Pauline Jelinek att vissa militärstrateger i USA vill trappa upp operationerna mot piraterna. Det skulle innebära ett massivt anfall in mot kusten i Puntland-provinsen i norr och landstigning. Detta är vansinne, säger Larry Johnson, före detta CIA-agent, som skribenterna har intervjuat. Där finns ingen organiserad styrka att kämpa emot. Man skulle bli tvungen att utplåna hela byar med kvinnor och barn för att komma åt piraterna, säger Larry Johnson.
   
   
  http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=155887&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10
  Den svenska insatsen för att trygga Somalias farvatten får inte begränsas till deltagandet i EU:s antipiratfregatt. Vi är också skyldiga att granska konsekvenserna av EU:s fiskepolitik, anser handelsminister Ewa Björling, 48: ”Många pirater är före detta fiskare som inte längre kan livnära sig på fiske.”
  http://www.sweden.gov.se/sb/d/11388/a/126925

 128. Kent Forssgren

  En läsvärd betraktelse över fenomenet bubblor. Han missade en bubbla, må honom som ekonom vara förlåtet, men parallellerna är uppenbara.
   
   
  Bubblor är det nya normala. Att säga att vi fått en ny bubbla är däremot fel. Vi har fått så många att det är svårt att hålla räkningen: Börsbubbla, kreditbubbla, dotcombubbla, guld- och råvarububbla, trippel Kinabubbla (banker, fastigheter, infrastruktur), amerikansk kommunobligationsbubbla, jordbruksmarkbubbla, Brasilien-bubbla, skiffergasbubbla, dollarbubbla, eurobubbla, statspappersbubbla. För att bara nämna några av de fenomen som det, rätt eller fel, varnas för just nu.
   
   
  Här någonstans börjar också underligheterna. För det första brukar klassiska guldgrävartider kännetecknas av att pessimister hånas som hopplöst stockkonservativa bakåtsträvare. 2011 får domedagsprofeterna fortfarande gott om radiotid. För det andra har luftslott en tendens att rasa ihop någotsånär oväntat, inte när de är satta under sträng dygnet-runt-bevakning.
  Av alla bubblor som det nu varnas för finns det flera som möjligen uppfyller dessa kriterier.
  Jodå, klimatlarmsbubblan.
   
   
  Bubblor är det nya normala. SÖNDAGSANALYS | Andreas Cervenka,
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/bubblor-ar-det-nya-normala_5969145.svd
   

 129. Lars C

  Kent Forsgren #127
   
  Vem vill ha fisk från vatten där diverse avfall dumpats? Är den ursprungsmärkt?
  Vem köper fisk som inte är det? Dags att ha med en geigermätare i fiskaffären?
   
  Jag är helt övertygad om att utfiskningen, avskogningen samt spridandet av gifter är de värsta miljöhoten idag. Nu gör man reklam på TV för fiskolja från krill. Krill, en liten räka, är andra steget i den marina näringskedjan efter plankton. Jag vet att både krill och småfisken tobis används industriellt. Därmed kompletteras vansinnet. Man inte bara överfiskar, man slår ut själva grunden för alla större fiskars existens. Nu är det alltid någon som säger att det finns mycket krill. Jovisst, men hur länge?
   
  Hur vore det om ansvariga politiker och andra lyfte blicken till de problem som garanterat får allt att gå åt skogen inom överskådlig tid och som lika säkert går att åtgärda med en massiv global insats inom samma tidsrymd. Istället för att  koncentrera sig på ett obevisat problem som kanske kan uppträda om 100 år. Därmed inte sagt att vi kan fortsätta som förr, det kan vi inte, men allt det där kommer att reglera sig själv. Olja och kol kommer gradvis att fasas ut om forskning och utveckling av annan energi är fri och marknaden får sätta priset.

 130. ThomasJ

  Ann L-H & Nisse: Håller med. Förvisso är rovfisket mycket allvarligt, t.ex. de oerhörda mängderna haj vars fenor, enbart, används till hajsoppa, resten kastas. Kollapsen av fiskebestånden utanför New Foundland (framförallt torsk & plattfisk) var (är) ävenledes förödande även om där nu en återhämtning har noterats – huvud-culprit där var främst spanska trålare, men även (oförklarlig?) död av gigantiska mängder lodda som är torskens huvudföda (samma sak hände i Nordnorge).
  Rätt skött är fiskodling helt rätt. I norra Finland odlas bl.a. röding, bearbetas/förädlas lokalt och sysselsätter rejäla mängder människor i små-/miniföretag med stor framgång = håller ’ödemarken’ vid liv.
  Där fanns oxo för några år sedan ett projekt i Sverige att odla en afrikansk mal (gräsätare) i slutna system – har emellertid ej aktuell info över statusen här.
  För några år sedan alarmerade bl.a. WWF om torskdöd i Östersjön. Och visst, stammen gick ner men det tog ett par år innan orsaken till detta klargjordes: skarpsillen. Den äter med mkt stor aptit torskrom som till skillnad mot andra fiskars rom flyter i vattnet (behöver en viss salthalt, varför saltsättningen i Ö-sjön är avgörande viktig). Dessförinnan hade politiker skurit ner fångstkvoterna av skarpsill… falleri-fallera-falleralla..
  (Ok, där var en helsickes massa svartfiske av torsk där oxo..)
  Till EU’s fiskeavtal med Marocko kan man endast säga: Fy f-n!
  Vilket man f.ö. kan säga om majoriteten av alla ’EU-avtal’, oavsett.
  Mvh/TJ

 131. Ann L-H

  Rovfiske och överfiske har jag inte betvivlat och inte heller debatterat.
  Jag halkade in i fiskedebatten då Pär Green så kategoriskt påstod att det går åt 3 kg MATfisk per odlad fisk (#95) vilket han också påstod gälla generellt (# 101-102). Senare kom även de vanliga massmediala argumenten mot fiskodling.
  Akvakultur är en av de snabbast växande matproducerande branscherna i världen. Självklart finns det avigsidor som utvecklingsfientliga aktivistgrupper i ohelig allians med ”kapitalet” kan visa upp och leva på men varför köpa den bild Greenpeace, Suzuki-foundation, WWF, SNF och SVT ger rakt av?
  Speciellt på den här bloggen borde vi visa att vi har fått åtminstone den första sprutan i trippelvaccinationen mot propaganda.

 132. ThomasJ

  Ann L-H #131: ”Trippelvaccin mot propaganda” – 😀
  Var finns det att få… vårdcentralen, oder?   😉
  Mvh/TJ

 133. Mr. G.

  En läsvärd diagnos av ”De Troende”:
  <http://snaphanen.dk/2011/02/26/søndagskronik-en-marklig-karlekshistoria/&gt;

 134. Maths

  http://www.nature.com/nature/journal/v423/n6937/abs/nature01610.html

 135. ThomasJ

  Mr. G.#133: Tack för den intressanta diagnos-lästipset. 🙂
  Mvh/TJ

 136. Pär Green

  Ann L-H # 131 Nisse # 122
  Om uppgifterna angående åtgång på foder fisk är fel
  blir ingen gladare än jag.

 137. Slabadang

  Shell gas!
  Vilka problem! Nu har utvinningen blivit så stor att priset på naurgas har fallit drastiskt.Därför väntar man för tillfället med att borra efter mer 🙂

 138. Ann L-H

  Lars C # 129 – Du anser att avskogningen tillhör de värsta miljöhoten idag, ja så låter det i media. 
  Men å andra sidan:
  Eftersom skogsprodukter som papper, byggmtr och energiråvara kommer från den förnybara råvaran trä har de allra flesta utvecklade länderna satsat på uthålligt skogsbruk. Det en gång så avskogade Europa var först och där har skogsarealen kraftigt ökat jämfört med situationen under 1700-1800talen. USA och Kanada har idag ungefär samma skogsareal som för 100 år sedan trots intensivt skogsbruk. På samma sätt har Australien, Nya Zealand, Chile, Sydafrika och Japan stabil skogsareal. Intressant är att även Kina (!) och Indien (!) under senare år har satsat på återbeskogning och på så sätt ökat sin inhemska skogsareal.
  Brasilien och Indonesien kämpar för att vända utvecklingen. Hur de lyckas beror på hur effektiv matproduktion de kan nå, t ex hållbar akvakultur kan dra sitt strå till stacken.
  Totalt sett har jorden blivit Grönare dels på grund av ökad koldioxidhalt dels på grund av införandet av uthålligt skogsbruk.
    

 139. Pär Green

  Angående fiskodling,
  http://svt.se/2.106354/1.1457325/en_historia_vard_att_beratta_for_svenska_konsumenter&queryArt1363843=lax&sortOrder1363843=2&doneSearch=true&sd=52711&from=siteSearch&pageArt1363843=0

 140. Pär Green

  Åsa Domeij fick lite problem efter Uppdrag Granskning!
  Inte lätt att sitta i Axfood och försvara!
  http://www.axfood.se/sv/Miljo-och-ansvar/Bloggar/Asa-Domeij/Dates/2009/6/Vad-ska-laxen-ata/

 141. Nisse

  Största problemet med överfiskningen och balansen (hälsan) i världshaven är det extrema uttaget av stora fiskar. Stort uttag av småfiskar kan t ex användas för att minska övergödning. Man hamnar ohjälpligt snett när man klumpar ihop alla fiskar i en klump och tror att man har analyserat frågan riktigt.
  Analysen blir nästan lika korkad och oanvändbar som att klumpa ihop allt klimat till en medeltemperatur för världen.

 142. Nisse

  Följande artikel tillsammans med annan färsk innovativ forskning visar vägen för framtidens fiskodling, som blir allt mindre beroende av fisk. Och med bibehållna omega3-halter.
  Trattner et al. (2008) Sesamin increases alpha-linolenic conversion to docosahexaenoic acid in Atlantic salmon (Salmo salar L.) Hepatocytes: Role of altered gene expression. Lipids 43, 999-1008.

 143. Nisse

  …….allt mindre beroende av fiskFODER skulle det vara. 🙂
   

 144. Pär Green

  Nisse # 143
  Men nu är förhållandet 2-3 kg per 1 kg lax?
   

 145. Pär Green

  Nisse #143
  Men är nu förhållandet 2-3 kg foderfisk per 1 kg odlad?
  Skulle det varit!
  Ja, det tycks vara så!
  http://www.norskfisk.se/Milj%C3%B6/Vad+%C3%A4ter+en+lax

 146. Pär Green

  Ann L-H # 131 Nisse # 122
  Om uppgifterna angående åtgång på foder fisk är fel
  blir ingen gladare än jag.
  Men inte får man glad någon längre tid!
  http://www.norskfisk.se/Milj%C3%B6/Vad+%C3%A4ter+en+lax

 147. Ann L-H

  Och så var det det där med foderfisk och MATfisk.

 148. Pär Green

  ”odlade” laxar , släppta i Lule älv 1962, fångades vid Grönland 1964.!
  Norge 850 000 ton lax och öring 2008, mycke ”skräpfisk” blir det!
  I bästa fall går det åt 2,5 kg foderfisk för att producera 1 kg lax. Forskning pågår om hur man kan reducera mängden fisk i laxens foder pågår men än så länge är målet 1 kg foderfisk = 1 kg lax inte möjligt ens i de modernaste av anläggningar.
  http://rattentillhavet.wordpress.com/fiskeindustrin/
  Är tragiskt att denna ”skräpfisk” fångas i Marocko och utanför Afrikas kust.

 149. Maths

  Spelar det i slutänden egentligen någon roll vilken fisk man ger dem, ”plockar vi bort” foderfisken ur ”det vilda systemet” kommer ju även vår vilda MATfisk minska med samma mängd.

 150. Pär Green

  Maths # 149
  ”foderfisk” är matfisk! Fråga de lokala fiskarna utanför Afrikas kust som nu inte får några fångster, eftersom industrifiskebåter från I-världen tömmer deras vatten på fisk! Kustfisket i Afrika har minskat snabbt.
  Finns det något som heter foderfisk? För de allra flesta är all fisk matfisk!

 151. Maths

  Pär # 150
  Jo, det var lite så jag menade. Inlägget var mer riktat till Ann L-H:s kommentar (147).

 152. Nisse

  Minst 4ggr mer odlad fisk kan produceras med fiskodling i jämförelse med den fiskade laxen och den småfisk som går åt för att få den växa lika mycket. Och med nya innovationer och fria marknadskrafter kommer akvakulturen att bli avsevärt effektivare inom bara ett decennium.
  Om det går att hålla alarmistpolitikerna, miljömuppar och den hypersubventionerade FISKEindustrin stången. Idag betalar du som europé vildfisken genom skattsedeln, även om du inte köper fisk själv. Så vi fiskkonsumenter får betala den flera ggr.

 153. Pär Green

  Nisse # 152
  Är inte rigtikt säker på vad du menar, men
  En säl äter ca 10 kg fisk om dagen, och sen finns det antal till djur som behöver fisk.
  Skall dessa också odlas?
  Vad är det för fel alla andra fisksorter? Är det enbart färgad odlad lax som duger för dig?
   

 154. Nisse

  Och jo Maths det spelar i slutänden mycket stor roll vilken fisk man ger dem. Det är avsevärt mer komplicerat i fodervävarna än att man bara klumpar ihop fisk som fisk. Dessutom kan för stora mängder småfisk inte sällan innebära ett effektivt recept på allvarliga miljökonsekvenser ur människans synvinkel. Det är bl a därför som överfisket av större fisk inom yrkesfisket är så pass allvarligt. Se t ex inlägg #130 ang skarpsill. Det finns revolutionerande lyckade exempel på riktat fiske mot vissa småvuxna fiskarter för att åstadkomma miljöförbättringar.
  Sök allmänt på nätet om ”size-structured populations” och eutrofication mm så kan du förkovra dig lite om du verkligen är intresserad.
  Summa kardemumma: Klumpa inte ihop fiskar till en enda enhet. Vad tror du om att klumpa ihop uttag av gnagare, idisslare, hund o kattdjur och fåglar i landekosystemet i en klump och inbilla att man kommer att kunna förutsäga vad som händer. Världen är för komplicerad för att man skall få ut nåt av att klumpa ihop och räkna 1+1 i dessa frågor, även om det är lockande för de som vill att världen skall vara enkel.
  Det genom-subventionerade överfisket från EU-länderna i Afrika är en katastrof.

 155. Nisse

  Pär Green, #153
  Det finns en massa olika sälarter, alla med olika födopreferens i olika fiskstorleksintervall. I Sverige har vi 3 arter säl. Det gäller att veta vad som är begränsande faktor för alla 3. Sälarnas numerär begränsas i alla fall inte av foderfisket till akvakulturen.
  Pär, du frågar om bara färgad odlad lax duger åt mig. Jag äter mycket fisk många ggr i veckan av alla de sorter, utom de som jag vet innehåller stora mängder klorerade/bromerade kolväten, inte heller bestånd som är överfiskade.
  Och ja, jag håller med L #120. Färsk odlad lax är normalt sett avsevärt smakligare än den magrare vilda bleka laxen – pröva blindtest, slår sällan fel. Våra smaklökar är ganska anpassade att reagera på högre fetthalt. Röd färg är tecken på antioxidanter. Våra sjukaste dioxinbemängda laxar i Östersjön har tappat all färg och har faktiskt vitaminbrist, vilken man faktiskt kan bota med vitamin om de skulle få chansen.

 156. Pär Green

  Nisse # 155
  Angående smakupplevelser på lax.
  Har inte alla fiskarter sin säsong beroende på livscykel och årstid?
  Vattentemperaturen påverkar.
   
   

 157. Nisse

  Vilda lekmogna lax- och rödinghannar har jag slutat äta. Ibland kan man råka ut för en avskyvärd bismak. Akvakulturen däremot avlar fram sent könsmogna fiskar. De slaktas normalt innan de börjar växa dåligt och få bismaker. Alltså optimal tid.
  Ursäkta Ingemar, det börjar bli lite väl OT här, men parallellen med FISKEpropagandister/NGO-alarmism mot fiskodling och klimatalarmism tycker jag var för tydlig för att inte haka på.
  Summakardemumma:
  Follow the money, en stor del av den mäktiga extremsubventionerade yrkesfiskelobbyn har i åratal propagerat för att folk ska köpa mindre odlat och mer av deras egen supersubventionerade vildfångade. Odlingen håller på att konkurrera skjortan av denna bidragskorrupta industri och de blir allt mer desperata. Och det billigaste och effektivaste sättet att göra detta på är att hetsa NGOtrossamfunden, alarmistpress, karriärsugna alarmistforskare och följaktligen sen också politiker, pumpa upp vissa organisationerna med resurser och så kan de fördyra sina konkurrenters metoder. Propaganda-donationerna är dessutom avdragsgilla i USA. Det blir inte bättre av att ländernas fiskemyndigheter ärl genomsyltade i beslutsfattande ställningar mm med fiskeindustrin själv. De stryrs ofta indirekt av dem i sina styrelser etc!
  Precis som med klimathotet fick jag en helt omvänd världsbild när jag satte mig in rejält i frågorna, och då menar jag ”the works” egna beräkningar, forskningsartiklar, personliga kontakter med våra ledande NGOföreträdare och industri. Det är bara hårda empiriska data som gäller, lita inte på populister när stora pengar är inblandade, ta reda på allt själv (helst IRL). Trippelvaccin 🙂
   

 158. Pär Green

  Nisse # 157
  Du har rört ihop det hela!
  avskyvärd bismak. tänker du på bin?

 159. Nisse

  Jo, jag tänkte på att de lekmogna laxhannarna fått i sig en överdos av vattenbin (Ilyocoris cimicoides). De smakar inte så bra, och ont gör det också när de sticker. 😉
   
  http://www.google.com/images?hl=en&source=imghp&btnG=Search+Images&gbv=2&aq=f&aqi=&oq=&q=Ilyocoris%20cimicoides&tbs=isch:1

 160. Rosenhane

  Nisse
   
  Änltigen ett fiskorakel på TCS, stort tack för det.
   
  Måste passa på att fråga, varför är det så svårt att få tag på färsk laxrom i butik och då talar jag om Stockholm.
   
  För mer än 10 år sedan var laxrom lika vanligt som forell- och löjrom och nu finns den över huvudtaget inte. Trista burkar på en och annan flyghall möjigen.
  En fiskhandlare förklarade det med att eftersom japanerna är galna i laxrom exporteras den dit.  Kan väl inte stämma?
  Personligen tycker jag att vildlax är överlägsen den odlade i smak och som någon påpekade, norsk odlad lax består ju bara av  pellets och färgämnen.
  Synpunkter Nisse?

 161. Nisse

  Antiodlings-propagandan har ändrat fiskkonsumtionsmönster hos do-gooders som blir tveksamma till fiskodlingen, de som går på propagandan köper mindre odlat och mer vildfångad (som de i och för sig redan betalat för en gång).
   
  Ofta hänvisar alarmisterna till att odlingarna rår för de stora naturliga variationerna i fiskbestånden. Men analyserar man bakgrundsdata rättvist ser man att de naturliga variationerna är enorma. Perfekt grogrund för alarmistbudskap, bortse från naturliga variationer.
   
  Dessutom har fiskeindustri-propagandan lyckats hindra sina konkurrenter (odlarnas) nyetableringar bl a lagstiftningsvägen. Både nya lönsamma metoder och fiskarter, samt nya geografiska områden har effektivt kunna elimineras med oschyssta manipulationer av opinionen, som inbegriper ett NGO-genererat mainstreammedialt stöd.
   
  Och vi konsumenter står där med hela räkningen och betalar överfiske-maffian flera gånger för samma fisk.

 162. Nisse

  Rosenhane #160
  Laxrommen går ganska enkelt att få tag på, men jag tycker marknaden verkar bli alltmer översållad av andra romprodukter, andra fiskarter. Trängs laxrommen ut på svenska marknaden av andra produkter eller är den för dyr, tyvärr, vet ej?
   
  Jag blir alltid förvånad när någon påstår att vildlax skulle smaka bättre. Har du gjort bblindtest på lika färska fiskar?

 163. Pär Green

  Ann L-H
   
  Har du beställt tid för:
  Speciellt på den här bloggen borde vi visa att vi har fått åtminstone den första sprutan i trippelvaccinationen mot propaganda.
  Gjorde det ont?

 164. Nisse

  Rosenhane:
  Svärt att generalisera om smak, och det finns många nya studier:
  Man ärver en hel del variant-möjligheter att känna smaker vilket har blivit rätt lätt att kolla nuförtiden, och nu har man t o m hittat smakceller hos folk nere i lungorna!! 🙂
  Smakförmågan (på tungan) har visats variera betydligt med ålder etc.
  Kan du vara nån av dessa rara undantag som gillar blekmager vildlax framför odlad, p g av nån extrem genetisk smakcellvariant?
  😉

 165. Rosenhane

  Nisse#162
   
   
  Nej, det har jag inte gjort och du kan säkert ha rätt men den vilda atlantlaxen jag köpte en höst för 3- 4 – år sedan var gudomlig. Men den norska odlade är utmärkt, inte tu tal om det.
   
  Vad gäller rommen, för ca 2 år sedan sålde NK-livs färsk laxrom under ett par månader men upphörde med det. Varför vet jag ej.
   
  I yngre år, 50-60-tal upplevde jag myriader av bl.a. pigghaj, makrill, torsk och vitling mm kustnära i Bohuslän.
   
  Hur ser det ut idag?
   
  Vattnets ytnivå är i alla fall som den alltid har varit.

 166. Rosenhane

  Nisse#164
   
  Njae, min vildlaxfaiblesse var nog mer av fenotypisk  tillfällig karaktär.

 167. Nisse

  Även för 30 år sedan kunde jag konstatera ”myriader” av kustnära pigghaj, makrill, torsk och vitling i Bohuslän. Nu är bestånden kraftigt reducerade. Vitlingbeståndet hade osäker status 2008. Makrillbeståndets storlek är också osäker på grund av orapporterade fångster. Pigghaj rekommenderar vi från forskarhåll att sluta fiska på.

 168. Lars C

  Ann LH #138
  Avskogningen beror på många olika saker, en är skogsbruk där du riktigt påpekar att man håller på att få koll på läget på många håll. Det värsta tror jag handlar om att skogen får vika för odlad mark, något som på många platser leder till erosion som inom några år gör jorden mindre värd. En annan faktor som måste beaktas är att skog är lika med energi att laga mat på. Kontentan blir att ju fler som ska försörjas ju större miljöpåverkan. Hur stor del av de regionala klimatförändringarna som beror på att skog försvunnit kan ingen räkna ut. Alltså är det enklast att skylla på den globala uppvärmningen.
  Ska man räkna på koldioxidballans så är en orörd urskog i jämvikt.
  Bränner man den för att odla nåt smått så frigör CO2 i mängder som inte tas upp av den nya odlingen. Nu beror ju inte de regionala klimatförändringarna på CO2 utan på ändrad molnbildning så även här är CO2 frågan irrelevant.
   
  Vi kan vara rätt övertygade om att framtiden troligen inte blir som vi tror. Det kan bli bättre och det kan bli sämre. Oförändrat finns inte.

 169. Ann L-H

  Nisse – Tack för att Du här på bloggen bidragit med Dina insikter i fiskerifrågan! 
  Angående myriader av fisk …
  För många år sedan pratade jag med en av mina äldre farbröder här på Bohuskusten om hur fisket hade ändrats under hans tid. På min fråga om det numera (minst 20 år sedan) var sämre tillgång på fisk svarade han jaa, och lade efter en liten eftertänksam paus till men det var det allt förr också. 
  Tänkvärt!
   
   

 170. Kent Forssgren

  Nisse. Att sluta äta vildfångad fisk och propagera för odlad, bara för att vildfiskeindustrin i EU är subventionerad, är att angripa problemet från fel håll. Propagera i stället för att subventionerna tas bort.

 171. Nisse

  #170
  Var nånstans skrev jag ”Att sluta äta vildfångad fisk”? Tvärtom, jag skrev att ”Jag äter mycket fisk många ggr i veckan av alla de sorter” utom överfiskade och starkt miljögiftsbemängda. Överfisket (inte bara i EU utan världsomfattande) OCH subventionerna i ”överfiskemaffian” betonade jag tydligt ovan. Så jag kan väl klarlägga att det fortfarande finns en del självbärande icke-subventionerat yrkesfiske runt om i världen som har framtiden för sig.
   
  Men akvakultur kommer helt berättigat, både på kort och lång sikt, att ta än större marknadsandelar. Tänk efter hur näringsutvecklingen skett på land som människan lärt att behärska långt tidigare än vattenmiljön. Finns någon som på allvar tror att vi måste tillbaks till en nötköttförsörjning på land som i huvudsak sker genom jakt på vilda uroxar?

 172. Ann L-H

  Pär Green – ang. trippelvaccinering.
  ”Intet är så vasst som udden av en ny tanke”. Visst gjorde det ont då jag för flera (mer än två!) decennier sedan uppevde att natur- och miljöorganisationerna kapats av det som vi idag kallar NGO-aktivister. Men den trippelvaccinering som då sved ger förhoppningsvis livslång vaksamhet mot allsköns miljömupperi.

 173. Pär Green

  Nisse # 171
  Är uppgifterna fel angående antal kg fisk för odlad lax?
  http://www.norskfisk.se/Milj%C3%B6/Vad+%C3%A4ter+en+lax
   

 174. Slabadang #3,
  Ett par frågor:
  1. Du beskriver UI som en sekt som ”isolerar sig och bara vågar debattera om och inte med ’avfällingar’”. Har du observerat de diskussioner på UI som till exempel Pehr Björnbom deltagit i under lång tid?
  Är du själv intresserad av att diskutera med några av oss? Vad är det du vill diskutera? Varför?
  2. Du skriver att ”fler av sektmedlemmarna dessutom har bakgrund i vänsterkretsar”. Vilka är det du tänker på? Jag själv har förvisso röstat vänster men vad jag vet aldrig tillhört några ”kretsar”.

 175. Slabadang

  Kul att du tittar in Anders!
  Jag har grundläggande krsv på på vilka villkor som måste gälla för att något skall kunna kallas för ”debatt” och det är att makten över debattens villkor måste vara på lika villkor.På UIs blogg gäller inte dessa villkor eftersom ni använder modereringen som censur och blir därför ett ointressant forum att föra debatter på. De enda som lockas till villkoren är de som vill få sin åsikt bekräftad men inte utmanad eller ifrågasatt.
  För mig är det uppenbart varför man väljer denna linje och sättet att organisera bloggar är också en viktig principiell vattendelare mellan öppenhet och slutenhet.Det markerar en skillnad i värderingen om hur den demokratiska debatten skall föras.
  Som du säkert förstått om de läst fler av mina inlägg så representerar ni för mig en ideologi med metoder och strategier som tillhör diktaturer och min övertygelse är att klimathotandet handlar i absolut sista hand om klimatet utan är en skendebatt som döljer andra mindre smickrande målsättningar och intressen. Mitt förtroende är därför lika med NOLL för hela rörelsen.
  Du väljer att tala om den debatt du fört med vår artige gentleman Pehr Björnbom. Jag är mer intresserad av hur ”papperskorgen” ser ut på UI och grunderna för trycken på deleteknappen.Jag tar gärna itu med den ringmur som skyddar de bakomliggande intressena bakom klimathotet i form av klimatvetenskapen Ala Santer/Ipcc modell.
  Men det känns numer lite passè och det bakomliggande intresserar mycket mer i kraft av sin betydelse.

 176. Slabadang,
  Jag försöker förtydliga frågorna:
  1. Du skriver att UI är en sekt som ”bara vågar debattera om och inte med ’avfällingar’”. Anser du alltså att Pehr Björnbom är en ”avfälling”?
  2. Vilka UI-medlemmar har sin bakgrund i ”vänsterkretsar”? Vilka ”vänsterkretsar” avser du?

 177. Anders E
  Dags för lite seriös halmgubbefäktning ser jag……

 178. Förlåt, Anser du alltså inte att Pehr Björnbom är en ”avfälling”, skulle det förstås stå.

 179. Anders E (igen)
  För att återgå till ämnet ”klimathotet” som ju är det vi oftast debatterar trots allt…..
  Vad anser du? Blir det kallare vintrar i Skandinavien när det blir varmare globalt? Vilket vi kunnat läsa en del ”intressanta” klimathotshypoteser om. Eller tror du som Statens Geotekniska Institut och SMHI, att det blir varmare vintrar även i Skandinavien  när det blir varmare?
  Tänk gärna efter innan du svarar…….

 180. Labbibia,
  Inga halmgubbar från min sida – Slabadangs citat finns att läsa i #3 ovan.

 181. Anders E
  Ok. Jag har själv varit ”bannad” på UI. Jag har blivt censurerad där. Jag har sett inlägg jag gjort som först godkänts, plötsligt försvinna……… 
  Slabadang har i sak rätt.
  UI är inte intresserade av ”fakta”. UI ”bemöter” (observera situationstecknen) ibland, när man tror sig kunna vinna någon billig poäng, påståenden från skeptiker….tyvärr oftast oförskämt.
  Olle H, den största skitstöveln av dem alla (ursäkta Maggie) ägnar sig i stort sett enbart åt personangrepp, av den enkla anledningen att han har nollkoll på klimatvetenskap och de senaste rönen därifrån.
  Och nu ber jag duig igen att besvara mina frågor i mitt # 179

 182. Slabadang

  Anders E!
  1) Du kommer ganska snart inse att du inte debatterar med ett förprogrammerat pucko.Du bevisar redan i ditt första svar att du inte är beredd eller intresserad av en intellektuellt hederlig debatt och et öppet åsiktsutbyte.Med taktiken att välja Pehr Björnbom som exempel för debatten på UI är att välja undantaget från den regel som annars styr.UI. Så skall jag vara intresserad av en forsatt debatt så kräver jag att du är autentisk.Lägger du argumenten på den här nivån blir jag bara intellektuellt kränkt och brotfintad blir jag inte i första taget.
  2) Varför ska jag redovisa vem och vilka på UI som är tillhörande vänsterkretsar är det inte bättre att de/du öppet deklarerar det själva.Ideoloign springer liksom aldrig ifrån sina argument värdering och sin terminologi.
  Du försöker fiska efter vad jag vet och jag lyckar diug hjärtligt lycka till med fiskelyckan.
  Så kan vi nu återgå till debatten och lämna taktiken? Jag har lämnat min förklaring till varför jag ser UI som med ett sektbeteende och jag utvecklar gärna alla mina iaktagelser och en detaljerade analys om hur ert regelverk för ”debatten” fungerar och är uppbyggd.

 183. Labbibia #179,
  Vet ej. Mark Serrezes resonemang om hur isutbredningen i Arktis påverkar låter vettigt, men det går ännu inte att se någon trend.
  På längre sikt verkar det dock troligt att vintrarna blir betydligt varmare även här i Skandinavien.

 184. Rosenhane

  Anders Emretsson,
   
  Vilka vänsterkretsar, frågar du.
   
  Hela vänstern är väl en krets eller är du vänsterkretsförnekare?
   
  Om inte UI totalt sett står för vänsteridéer var menar du att ni i så fall att finna på den politiska skalan från vänster till höger?
   
  Mvh
  Rosenhane

 185. Rosenhane #184,
  Jag tolkade ordet ”krets” som sammanslutning av något slag, snarare än allmänna sympatier och röstvanor.
   
  Uppsalainitiativet är ingen politisk enhet och går knappast att placera på höger-vänsterskalan. De två UI-medlemmar som är partipolitiskt engagerade (som jag känner till) tillhör borgerliga partier (FP och KD).

 186. Slabadang #182
  1) Jag är inte intresserad av att bedöma din intelligens. Jag tror att det är bra att vara tydlig, och därför ställer jag raka frågor om påståenden du tidigare gjort. Det borde inte vara svårt att ge raka svar, och om jag ska börja tolka vad du egentligen menar är det lätt att det blir fel.
  2) Jag försöker fiska efter vad du grundar ditt påstående om ”bakgrund i vänsterkretsar” på. Om du inte kan motivera det blir slutsatsen att du bara hittar på och det är ju ingen bra grund för en meningsfull debatt.

 187. ThomasJ

  UI (& dess ’medverkande’ personer) är en zon (krets) av zeolots (hydror) med definitiv agenda drivande (kraftigt) deception++ i & ini alla samhälleliga celler där över huvud taget finns att ’penetrera’, t.ex. ’public service’ med vetenskräpsredaktionen in front. 
  //TJ

 188. Anders E # 183
  Och vad går denne Mark Zerreses resonemang ut på? Har tyvärr inte läst något om det….
  Själv hypotiserade jag/vi lite i höstas här på TCS om att Arktis istäcke även det  borde fungera som en termostat för den globala temperaturen (inklusive havet då). För någon månad sedan dök det upp ett vetenskapligt arbete som faktiskt visade just det….Är det möjligen det du menar?
  Ok, du anser alltså att det kommer att bli betydligt varmare vintrar här i Skandinavien. Vad bygger du det antagandet på? IPCC:s Scenarios?

 189. Labbibia #188,
  Zerreses resonemang finns sammanfattat i artikeln i USA Today som länkas i inlägget Fler bevis för att det blir kallt när det blir varmt här på The Climate Scam:
   
  ”Not only does less sea ice mean more moisture in the atmosphere, says Serreze, it can also lead to the ’negative’ phase of the Arctic Oscillation (AO), an atmospheric circulation pattern in polar regions.
  During a negative phase of the AO, when atmospheric pressure is higher than average in the Arctic, wind patterns bring warmer-than-average temperatures to the Arctic, while colder air spills down into the USA and Europe.
  ’It’s still cutting-edge research and there’s no smoking gun, but there’s evidence that with less sea ice, you put a lot of heat from the ocean into the atmosphere, and the circulation of the atmosphere responds to that,’ Serreze says. ’We’ve seen a tendency for autumns with low sea-ice cover to be followed by a negative Arctic Oscillation.’”
   
  Jag bygger antagandet om varmare vintrar på (bland annat) IPCC:s scenarier, ja.

 190. Slabadang

  Anderds E!
  Du jobbar efter en sk ”Hooking” (kroknings) strategi. I den strategin så väljer man noga ut vilka frågor man vill svara på och vilka man undviker.
  Strategin är väl känd inom säljleden för de säljare som säljer produkter av dålig kvalitet i förhållande till priset.För säljaren gäller det därför att isolera och styra debatten eller frågorna till de som kan tala till produktens enstaka fördelar och söker efter argument i kundens invändingar mot produkten som ligger nära eller som möjligör en förskjutning av diskussionen till det man som säljare vill tala om.Säljaren är otrygg och kunden likaså. Begränsad och styrd information och halvsanningar medlen.
  Försäljningstaktiken fram till avslut är övertalan och att lämna strategin är att förlora kunden.Säljarens intresse av att sälja är drivkraften och kundnyttan underordnad.Säljaren styr kommunikationen och ställer villkoren.
  En alternativ strategi är den förtroendeskapande och fungerar på kvalitativa produkter i förhållande till priset där säljaren vet att produkten tillför stor kundnytta.I den strategin så är det kunden som bestäömmer villkoren för vad som är viktigt för honom och avslutet kommer utifrån kundnyttan.Säljaren är trygg och så även kunden.Öppenhet och ärlighet är medlen.
  Ärlig saklig information är vägen till avslut.Att tillgripa övertalan är att förlora kunden.Kunden styr kommunikationen och ställer villkoren.

 191. Slabadang

  Anders E!
  Vad säger du om Zereeses resonemang? Vad talar för att det är korrekt och vad kan tala emot?

 192. Slabadang #190,
  Jag är inte säljare utan journalist. Ett vanligt problem vi ställs inför i yrkesutövningen är att folk försöker slingra sig undan frågor där svaret upplevs ofördelaktigt. Man kan inte tvinga fram ett svar, men genom att envist upprepa frågan kan man i alla fall tydliggöra för läsarna/publiken att intervjupersonen slingrar sig. Som du gör nu.
   
  Och som sagt: Det blir ingen meningsfull debatt om inte båda sidor agerar rakt och ärligt.

 193. Anders E # 189
  Tack för din postning…..
  Ja, som sagt, vad händer när NAO blir negativ……?
  Ser du möjligen mönstret?

 194. Slabadang #191,
  Modeller och observationer. Än har man ju inte kunnat se någon trend. Observationer de kommande årtiondena får utvisa vilka av modellerna som har rätt.

 195. Anders E 189 # (igen)
  Kan du hålla med mig om att det inte är lufttemperaturen, utan snarare vattentemperaturen som styr tillväxt/avsmältning när det gäller Arktis is?
   

 196. Rosenhane

  Anders Emretsson# 185
   
  Och vilka är dessa två?

 197. Bertel

  Anders Emretsson # 185
  Du som sanningsökande individ(journalist), borde kunna urskilja skeenden där debatten är tolkningsbar, men man kan aldrig ”vinna” en debatt mot intellektuell ohederlighet.
    

 198. Rosenhane #196,
  http://peredman.blogspot.com/
  http://westerstrand.blogspot.com/

 199. Bertel

  Anders Emrettson  # 194
  Mycket kloka rader du skrev i ditt inlägg ”Observationer de kommande årtiondena får utvisa vilka av modellerna som har rätt.” och tills dess bör vi fortsätta med våra liv och skapa bättre förutsättningar för kommande generationer på tellus yta.
  Jag ser framemot att mina två barnbarn,s(är såpass gammal) liv bejakas av individuell frihet under ansvar, utan NGO,s indirekt styrning av vardagen( tex pga klimatalarmistisk propaganda).
  Ps.Må framtiden innehålla mer möjligheter för dem än upphittade klimathot.Ds     

 200. Labbibia #193 & #195,
  Jag är inte särskilt kunnig om NAO och har inte tid att läsa på just nu, och vill därför inte inveckla mig längre i den här diskussionen.

 201. Bertel #199,
  Frågorna om å ena sidan vilka modeller som har rätt och hur temperaturökningen kommer att fördela sig på klotet och å den andra sidan vad som bör eller inte bör göras åt detta är av fundamentalt olika karaktär och bör inte blandas samman.

 202. Anders E # 200
  Synd!
  Men det förstås är enklare att smita än att faktiskt försöka förstå/ inse, hur det fungerar……
  Så, sätt dig vid tillfälle in i hur det funkar……du är ju trots allt journalist. Det ingår i ditt  jobb. Själv lägger jag i stort sett all min vakna tid utanför arbetet för att försöka förstå hur det hänger ihop….
  Utan en enda kronas ersättning……..Jag är helt enkelt intresserad av svaret…..

 203. Slabadang

  Kul att du tittade in Anders E!
  Min summering av dagens försök till kommunikation ser ut så här.
  Du är journalist till yrke,Men du använder det till att sälja ideologier.
  Du blottar inte dina egna tankar utan refererar till andras.
  Du svarar inte på mina någon av mina centrala frågor.
  Du har inget ärligt syfte när du ställer dina frågor.
  Du försvarar säljstrategi 1 att välja vilka frågor man svarar på.Mitt råd är att byta till en bättre produkt.
  Här på TCS säljer vi bara schyssta prylar och räds ingen fråga och behöver därför heller någon moderering.Prova på så ska du få se det är faktiskt ganska skönt att våga visa hur och varför man tänker själv. Även om man tänker fel eller inte tillräckligt ibland så öppnar sig inte brådjupet.Det öppnar sig bara för dem som sagt mer än de har teckning för.Man kan till och med delvis eller helt hålla med meningsmotsåndare utan att bli betraktad som ”svartfoting” eller förrädare. Sakliga argument är liksom aldrig farliga om man inte satt sig på fel och för hög häst.
  Zereeses argument om att det är kallare för att det blivit varmare är för mig är rena rappakaljan och jag baserar det på fler saker
  1. Vanligt svenskt bindförnuft.
  2. Han förutspådde att Arktis isar skulle vara borta i år.
  3.Science skulle ju vara ”settled” redan för många år sedan.
  4.Målstolparna om hur våra vintrar skulle utveckla sig har flyttats succesivt allt sedan 1995 och inte någotr modellscenario innan 2008 har innehållit de scensarie med fyra kalla snörika vintrar på raken.
  5 Zereese vill inte tala om bristen på historisk isutbrednignsstatistik på Arktis och inte heller att 30 år kan vara en alldeles för kort period för att måta trender att dra slutsatser ifrån.
  6.Isutbredningen i Arktis behöver inte heller vara bevis på vare sig global uppvärmning eller avkylning.
  7.Oavsett färändrad isutbrednign så bevisar den inte heller
     orsakerna till dem.
  8. Om bevisen för Grönlands varma medeltid inte anses som bevis på en global uppvärmning under denna tid som ändå pågick under flera hundra år så blir det extremt märkligt att samtidt hävda att en marginell förändring under en trettio års period av Arktis isar däremot skulle bevisa en sådan.
  9.Isborrskärnor ifrån Grönland påvisar mycket stora och snabba historiska förändringar i temperaturen.Mycket troligt är därför att Arktis temphistorik är mycket mer dramatiskt (naturligt) föränderlig
  än vad Zeerese inser eller vill erkänna.
  10.Den globala uppvärmningen verkar tyvärr ha upphört efter 1998 då molnbildningen ökade igen trotsd att co2 halten fortfarande ökat.
  11. Jag har en mycket trovärdigare mer logisk förklaring till våra vintrar och ganska extrema snöförhållanden.Piers Corbyn förklara bättre i förväg om vilket väder kliimat som komma skall än vad CAGW kyrkan lyckas bortförklara vädret i efterhand.
  12.Met Office som företräder ”spjutspetsen” inom klimatmodelleringsvetenskapen ger inte ens ut några längre prognoser och har konstant trots 50% chans att få rätt lyckats missa tre kalla vintrar på raken.
  Så det var dussinet reala invändningar av mig riktade till dig.Hittar du någon åpunkt du vill bemöta så noterar jag samtidigt vilka du hoppar över.:) Du får tjuvkika rätt in i mitt logiska tänkande och du är hjärtligt välkommen!
  Att Antarktis isutbredning slog flera (var det fem?) trettioåriga rekord under 2010 kan väl inte höra till saken heller? 😉

 204. Pehr Björnbom

   
  Anders Emretsson #174,
   
  Kul att du använder mitt exempel som argument i en diskussion med Slabadang om på vilket sätt han beskrivit UI.
   
  Jag har en hel del erfarenhet av att kommentera både här på TCS och på UI. Därför har jag sett en hel del av på vilket sätt man på TCS omnämner UI och vice versa.
   
  I detta sammanhang är Slabadangs skämtsamma tal om UI som en sekt ingenting märkvärdigt. De sätt som UI:s bloggare och kommentatorer omnämner TCS:s bloggare och kommentatorer på upplever jag på samma sätt.
   
  Hela saken bottnar tycker jag i att UI företräder det som Freeman Dyson i intervjun med Steve Connor i Independent kallar ”the party line” medan TCS företräder oppositionen mot denna partilinje. Freeman Dyson ger en mycket bra sammanfattning av en vetenskapligt grundad opposition mot den så kallade konsensus som partilinjen enligt IPCC utgör.
   
  I själva verket så behövs både UI och TCS för att vi skall kunna få en absolut nödvändig debatt om klimatvetenskapen och klimatpolitiken.
   
  Vad Freeman Dyson säger i slutet på intervjun illustrerar detta på ett utmärkt sätt:
   
  You complain that people who are sceptical about the party line do not agree about other things. Why should we agree? The whole point of science is to encourage disagreement and keep an open mind. That is why I blame The Independent for seriously misleading your readers. You give them the party line and discourage them from disagreeing.
   
  With all due respect, I say good-bye and express the hope that you will one day join the sceptics. Scepticism is as important for a good journalist as it is for a good scientist.
   

 205. Labbibia #202,
  Tråkigt att du uppfattar det som att jag ”smiter”. Jag bloggade om vintervädret i julas och läste i samband med det om Petoukhovs och Semenovs artikel A link between reduced Barents-Kara sea ice and cold winter extremes over northern continents och James Hansens et al:s 2010 – Global Temperature and Europe’s Frigid Air. Har du tips på andra artiklar i ämnet?

 206. Bertel

  Anders Emretsson # 201 
  Du skrev ”Frågorna om å ena sidan vilka modeller som har rätt och hur temperaturökningen kommer att fördela sig på klotet och å den andra sidan vad som bör eller inte bör göras åt detta är av fundamentalt olika karaktär och bör inte blandas samman”.
  Eftersom du hänvisar ditt svar till en fråga?(är du en av dessa körsbärs blockande debattörer)”om vilka modeller har rätt”?, är mitt svar att alla sk AGW-modeller avviker från verkligheten tills vidare.
  Hur ”temperaturökningen” fördelar sig på klotet, bör vara en självklar kunskap inom klimatforskningen(eller hur), eftersom man kan förutsäga tom klimat förändringar på lokal nivå(tex väderhändelser i Sverige enligt SMHI).
  Du har rätt i din analys, att modellerna bör inte blandas ihop med verkligheten. Tack!!   
    

 207. Slabadang

  På tal om Arktis isar!
  Som av en händelse….. synd bara att det är ett modellbaserat hopkok.Men producerad av Max Plank inst så kanske den betyder nåt1
  Zereese får nog lyfta luren och synka klockan med sina egna gubbar på Maxi planki
  http://www.seas.harvard.edu/climate/seminars/pdfs/Tietsche_GRL_2011.pdf

 208. Slabadang

  Riksrevisionen har granskat klimatvansinnet!!!
  Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees! 🙂 De e tungt å va klimathotsnisse numer.Ingenting och jag menar verkligen ingenting blir som det palnerat.Allt exploderar i facet på dem.Läs och njut!!! Äntligen börjar det handla om realia.
  http://www.dn.se/debatt/svenska-klimatatgarder-ar-ambitiosa-men-ineffektiva
  Natti natti!!

 209. Skönt att Riksrevisionen ’har kvar sitt förnuft’ i Sverige.
  Sov gott med detta positiva budskap.
  ALI.K.

 210. Pehr Björnbom #204,
  Att folk på The Climate Scam tycker att UI är en sekt och vice versa och vem som kallar varandra för fulast saker är inte sådär himla intressant i mina ögon. Det jag försökte göra var att undersöka två påståenden – inte svepande omdömen – som faktiskt går att antingen bekräfta eller vederlägga:
  1. Förekommer det en dialog med ”skeptiker” på UI eller ej?
  2. Har flera UI-medlemmar en bakgrund i vänsterkretsar?
   
  Slabadang påstod i #3 att svaret på 1. är ”nej” och svaret på 2. är ”ja”. Jag har visat att de korrekta svaren är de motsatta, och frågat vad Slabadang grundar sina påståenden på. Han har inte velat svara.
   
  På samma sätt tycker jag att intervjun med Freeman Dyson är illustrativ. Steve Connor ställer konkreta frågor vilket Dyson tycker är jobbigt, han vill hellre bluddra om ”partilinje” och ”opposition”. Visst, han är säkert ett geni, men här presterar han inte mycket till genialitet.

 211. hahn

  Anders Emretsson, du gömmer dig bakom det outtalade ordet ”UNDANTAGSLÖST”. Vad får dig och tro att fullvuxna människor imponeras av sådant, eller att någon skulle få en, ”aha” upplevelse och plötsligt inse hur rätt du har.
  Jag har själv försökt diskutera klimatet på UI, och (med något väl utvalt som alibi) undantag så diskuteras INTE saken med skeptiker på ett postpubertalt sätt. Vill du ha skriftligt på det?
  Det förefaller verkligen som om flera UI medlemmar har en vänstersyn. Åtminstone betraktas ju skeptiker överlag som närmast varande högerextremister i öppna ordalag. Själv är jag helt ointresserad av frågan. Men visst samlas allehanda aktivister mot globalisering, djur, miljö och mer diffusa reclaim rörelser på ett snyggt sätt under klimathotsparaplyet. Du själv är väl ett exempel så gott som något kanske?
  Jag ger slabadang rätt, och dig fel i sak här. Han skrev förresten någonting yttest folkbildande (vilken dålig klang i det ordet plötsligt) angående kapitalism som jag tycker du borde läsa och försöka förstå. Det kastar ett ljus över verkligheten och världen, jag lovar!
  Ska försöka gräva fram det..

 212. hahn #211,
  Jaja. När orden reduceras till vars och ens personliga uppfattning om innebörden blir det (som framgått ovan) besvärligt att nå fram. Om du definierar UI utifrån din egen föreställning om allehanda aktivister i miljörörelsen spelar det förstås mindre roll vilka medlemmarna faktiskt är. (Om du vill får du gärna förtydliga på vilket sätt jag skulle vara ett exempel på aktivister mot globalisering, djur, miljö och mer diffusa reclaimrörelser. Vad jag kan minnas har jag aldrig varit del av något sådant, men kanske är själva medlemskapet i UI ett exempel på sådan aktivism? I så fall är ju cirkelbeviset fulländat.)
   
  Jag hade inga stora förhoppningar på debatten när jag gav mig in här, men känner mig ändå desillusionerad. Tack för den här gången. Eventuella yterligare kommentarer till mig görs lämpligen på min blogg (jag förhandsmodererar inte dem som loggar in via Disqus, Facebook eller Twitter).

 213. Toprunner

  Anders Emretsson #212:
  ”Eventuella yterligare kommentarer till mig görs lämpligen på min blogg (jag förhandsmodererar inte dem som loggar in via Disqus, Facebook eller Twitter).”
   
  Det räcker bra med att du samlar IP-adresser för att man ska hålla sig långt därifrån.

 214. Tillbaka! (Får helt enkelt inte nog av er … )
   
  Slabadang,
  Jag roade mig med att kolla igenom dina kommentarer på Uppsalainitiativet och lyckades inte hitta någon som modererats bort. Hur många gånger upplever du att det har hänt?
   
  Labbibia,
  Såvitt jag kunde se var den enda kommentar från dig som raderats på Uppsalainitiativet en där du tipsade om denna och andra så kallade ”förvirrarbloggar” i anslutning till ett inlägg om klimatbloggar. Jag tycker att den raderingen var välmotiverad även om jag kan förstå att du kände dig ”censurerad”.
   
  Poängen är att idén om att ”ytterst få avvikande röster släpps igenom” verkar väldigt illa underbyggd.
   
  Undrar fortfarande vilka UI-medlemmar (enligt uppgift från Slabadang är de flera) som har en bakgrund i vänsterkretsar. Slabadang försöker i #182 med en rent stalinistisk logik hävda att dessa personer – som alltså sannolikt inte ens existerar – själva ska träda fram och deklarera sina politiska ståndpunkter.
   
  Så absurt att knappt ens en professor i vetenskapsteori borde kunna acceptera argumentationen.

 215. Anders Emretsson:
  Huvudsyftet med UI är ju att förvilla. Slå inte ned på smådetaljer hos dem som fattat det
  Totte

 216. Pehr Björnbom

   
  Anders Emretsson #210,
   
  Mitt svar blev senkommet men jag vill ändå inte avstå från svar på tal.
   
  Det finns naturligtvis en dialog med skeptiker på UI men den begränsas av att skeptiker sällan hittar dit.
   
  Att jämföra TCS och UI är som att jämföra äpplen och päron. Aktiviteten på TCS är ju en eller flera storleksordningar större än på UI. TCS har också ett mycket bredare utbud av blogginlägg med många olika teman.
   
  Men den som är djupt inne i sina förutfattade meningar kan missförstå och förvränga det mesta till oigenkännlighet. Här är ett exempel som du själv ansvarar för som drabbade Uffeb:
  http://emretsson.net/2010/09/12/friheten-och-skammen/
   
  När det gäller Freeman Dyson och Steve Connor så uppfattar jag situationen precis tvärtom jämfört med dig. Freeman Dyson svarar klart och koncist på de frågor som Steve Connor ställer till att börja med. Det blir en utmärkt sammanfattning av en vetenskapligt välgrundad kritik av den så kallade konsensusuppfattningen om klimatvetenskapens centrala problem.
   
  I fortsättningen blir det problem därför att Steve Connsors frågor är för luddiga. Flera av Steve Connors frågor tyder på att han inte förstår problemen riktigt. Ta följande oprecisa fråga till exempel som bland annat visar att Connor är omedveten om att klimatkänsligheten är ett mycket aktivt forskningsområde i nuläget och att osäkerheten om denna är stor:
  The mainstream estimate suggests that doubling CO2 from pre-industrial levels would increase global average temperatures by about 3C. If you accept that CO2 levels have never been higher, but not that global average temperatures have increased, where has the extra trapped heat gone to? Can we deal with this before we go on?
   
  Svårigheten med intervjun är att Steve Connor har en ytlig, populär kunskap som inte matchar Freeman Dysons djupare förståelse. Steve Connor använder dessutom en del retoriska knep som han kunde ha besparat läsarna. Man kan undra vad han för motiv.
   
  Så när journalisten med sin populärvetenskapliga förståsigpåarattityd debatterar med den kunnige, kritiskt tänkande vetenskapsmannen så har jag inte svårt att välja sida.
   

 217. Pehr Björnbom

  Här kommer länken till Steve Connors intervju med Freeman Dyson:
  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/letters-to-a-heretic-an-email-conversation-with-climate-change-sceptic-professor-freeman-dyson-2224912.html

 218. Olaus Petri

  Emretsson, jag vet med bestämdhet att jag blev portad från UI när jag påpekade att ErikS:s siffra, om att en ”halv miljard” människor skulle vara beroende av färskvatten från Himalayas glaciärer, inte gick att belägga via de referenser han åberopade.
   
  Visst kan jag förstå att det känns surt att bli påkommen med att vara en förvillare (ofrivillig), men varför inte bara erkänna missen, dvs att siffran var ett buzzword som såg bra ut i abstract, prpjektmedelsansökningar etc?

 219. Faktiskt helt makalöst att Anders E försöker genom infantil baklängesargumentation få det till att där visst förekommer ngt som kan betecknas debatt på UI. Pehr B skulle vara ’beviset’ …
  Det räcker fö med att en enda av Pehrs kommentarer raderats, så faller även det som alibi ..
  Hela inhoppet är ju bara lite billigt ordmärkeri, snabbt följt av att själv undfly bakom ordtolkningar (efter hahn’s inlägg)
  Ja, så hög är nivån är på ’argumentationen’ alltså.
  Men kul Anders E att du faktiskt vågde skriva här (under egen signatur), och svaranågra ggr.  Men vad du skulle kunnat blivit desillusionerad av undgår mig helt. Connors frågor vad på nivån som dina ’5 bevispunkter’, och jo Dyson är aningen vassare, du får helt enkelt ta mitt ord på detta (också) 

 220. Ulf L

  Pehr, Jag håller med dig. När Dyson ifrågasätter Connor förutsättning så avslöjas dilettanten. Att ifrågasätt något grundläggande postulat är för mig som att ställa en ordningsfråga vid ett möte. Den har alltid företräde. Egentligen borde det vara självklart eftersom utgår man från felaktiga postulat så kan hela den logiska byggnaden rasa. Alltså är det den frågan man ägnar sig åt först, om man är vetenskapligt inriktad.
  Connor gör inte det, han går överhuvudtaget inte in på den frågan  utan hänvisar till auktoriteter och här öppnas plötsligt en klyfta mellan de som förstår vad vetenskaplighet betyder och de som inte gör det. Connors tycks inte se klyftan eller förstå dess innebörd.
  Dyson kommentar om partilinjen är träffande för en partilinje det är något som inte kan eller får ifrågasättas, dvs när man råkar ut för en situation där den kan ifrågasättas så duckar partigängaren frågan. Precis vad Connors gör.
  När Amretsen  sedan visar samma oförstående inför ifrågasättande av grundläggande postulat då ser jag samma klyfta öppna sig och samma duckande.

 221. Pingback

  […] det beror på totala självmål i kampanjerna enligt vad Ingemar tog upp för några veckor sedan: ”Offer för sin egen propaganda 2″. Det är så mycket uppenbara överdrifter och motsägelser i soppan att ingen normal person […]