Observationer från vårt östra grannland

to small
Jag fick dessa bilder för mer än 5 år sedan, men jag minns inte helt varifrån – jag tror den ovanstående kommer från Jarl Ahlbeck i Åbo, och den nedre från Fred Goldberg.  Jag vet inte varför någon har lagt in svarta prickar från ca år 1940.
 Hursomhelst visar ovanstående det väl dokumenterade datumet för islossningen i Torne älv – tillbaka till år 1690. Läget är ju dessutom sådant att det knappast kan vara utsatt för urbaniseringseffekter, och det är ju mer än en normal ”proxy” – islossningen är ju klart (vinter-vår)-temperaturrelaterad. Ser någon något mer än en stadig temperaturhöjning sedan ”lilla istiden” ?  
Thomas – som så hårdnackat försvarar Mann’s trädringsbaserade Hockeyklubba och alla ”statistiska trick och grodor” i den – vill väl därmed dock också avvisa att det överhuvudtaget fanns en ”liten istid” ca 1300-1650?
ar small
  Säkert kan han då också hitta ”signalen” från AGW med början från år 1850 i ovanstående bild?
(Vad jag kan förstå återspeglar trädringar främst växtlighetsförhållanden under våren – och hur man kan skilja på torra och kalla år övergår min horisont.  Och i ännu större utsträckning vet man inte om ett visst träd var i skugga av andra träd under delar av dess livstid).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Peter Stilbs, det är skillnad på lokal och global temperatur som jag länge försökt förklara. Dina kurvor är exempel på lokal temperatur.
   
  Eftersom du vänder dig direkt till mig kanske jag kan vända mig direkt till dig och be dig yttra dig om Berns påstående om människans ansvar för den ökande CO2-halten, och även om min kontrovers med Ingvar Engelbrecht. Det borde ju vara tillräckligt mycket kemi för att ligga på ditt bord, även om jag vet att din partner Fred Goldberg gjorde exakt samma misstag.

 2. Ingemar

  Kul data Peter S!,
  Man skall naturligtvis inte dra några kausala slutsatser från globala medelvärden till lokala förhållanden. Men jag tycker mig uttyda att senare nedgångar i det som lite slarvigt kallas LIA (t.ex. i slutet av 1700-talet) bara är utplaningar vid Torne Älv. Sedan kanske någon biolog kan tala om för oss när den största tillväxten hos granar sker, men rimligtvis sker den under och efter islossning, medan själva islossningen måste vara beroende på en massa faktorer (isstjocklek t.ex.) som formas långt tidigare på året.

 3. Ingemar

  Thomas #2,
  Den globala temperaturen är en ren statistisk konstruktion och har ingen referens i verkligheten (dvs har ingen kausal funktion) … Peter, om någon, är väl medveten om detta.

 4. tty

  ”Ser någon något mer än en stadig temperaturhöjning sedan ”lilla istiden”
  Jadå, jag ser den markant varma perioden i mitten av 1700-talet (då Linné försökte sig på att odla silkesmaskar i Sverige),  det mycket kalla 1810-talet (då Themsen frös för hittills sista gången och Dickens uppfann den vita julen) och det extrema köldåret 1867 (det sista svältåret i Skandinavien).
   

 5. Magnus

  I rapporten där du hämtat data från en (1) älv står det:
  ”The break-up date has become earlier and the freezing date later at many observation sites during the last few decades. The trends are statistically significant mainly in those sites which have records at least since the late 19
   
  th century.
  Trends of series that started later were in most cases not statistically signifi cant.”
  Och sedan,
  ”Climate change will affect the ice conditions in Finland. Ice break-up will occur earlier, freezing will occur later and the ice cover period will be shorter.”
  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=34384&lan=fi

 6. Peter Stilbs

  Thomas – skulle det vara ”lokalt” under 300 år ? 
  Hockeyklubbans trädringsdata har f.ö. ingen rimlig geografisk spridning heller – i tillägg till vad jag skrev ovan. 
  Vad jag kan bedöma så är en stor del av den ökande CO2-halten antropogent åstadkommen.
  Men eftersom de mänskliga ”utsläppen” ligger på ca 8 GtC per år från fossilbränsleförbränning, och de naturliga flödena ligger på ca 400 GtC per år så är det i botten inte orimligt att en temperaturhöjning i haven och på land kan skapa ”obalanser” i den s.k. ”naturliga jämvikten”.
  Jag skulle tro att man vet alldeles för lite om detta, speciellt vad som sker i haven. Kemisterna kan räkna på jämvikter i laboratoriet – men i haven har man aldrig jämvikt i flera avseenden (temperatur, biologiska processer, havsströmmar, sötvatteninflöden, regn, förändrat hydrostatiskt tryck längs havsströmmarna etc etc).
  Skulle man ha en gradvis temperaturhöjning under lång tid enligt den som impliceras av Torne-älvskurvan är det dock inte orimligt att såväl hav-atmosfärsjämvikterna störs , liksom förhållandena på land (växter/förruttnelse/livsprocesser).
  Havsytehöjningen stödjer f.ö. uppfattningen att man har en långsiktig ganska konstant global temperaturhöjning i haven på flera 100 års perspektiv – helt konsistent med idén om en global temperaturhöjning sedan ”lilla istiden”-
  Sammanfattningsvis vet man för lite – och idén om att den enda störningen kommer från det antropogena tillskottet av 8 GtC per år är dogmatisk och ideologisk. 

 7. Peter Stilbs

  Magnus #5 – Du skriver/citerar:
  ”Climate change will affect the ice conditions in Finland. Ice break-up will occur earlier, freezing will occur later and the ice cover period will be shorter.”
  Detta är en predikan  – inte verklighet.

 8. tty #4
  För att inte tala om krigsvintrarna när det blev kallt för tyskarna borta i Ryssland…
  Men det fanns troligen andra som hade det hett om öronen vid samma tid.
  D v s det finns mängder av berättelser om när vädret var som värst från olika håll i världen.
  Jorden är ju ett stort klot. Jorden är så stor att man nästan kan tro att den är platt, och med ett centrum som jag kan referera till med en mängd eget tyckande. 
  Och till Ingemar.
  Inte elakt menat, men när det gäller hur granar växer, och hur islossningen påverkas av annat än istjocklek och månatlig lokal temperatur finns det kunnigt folk som kan utveckla sin kunskap om de bitarna.
  Men ingen har dykt upp här, såvitt jag kunnat se än.
  Man kanske skulle ta och leta upp dom aktivt för att få hjälp i sitt eget tänkande..

 9. Jan-Erik S.

  PS #1:
  Är inte de svarta prickarna ett snitt mellan ca 1940-2001?
  Den röda heldragna verkar stämma tom 1940 sen tycker då jag isbrytningsdatumen i snitt ligger stabilt runt ca 8:e Maj.

 10. Jan-Erik S.

   Förtydligande: Snittdatumet 1940-2001 ca 8 Maj.

 11. Gunnar Strandell

  Jan-Erik S. #9
  Tack för den slutsatsen!
  Min tolkning gick i samma riktning, men efter att Thomas gjort sin review vågade jag inte kommentera.
  För han borde väl omdelbart ha sett om det fanns någon trendförändring från 1940-talet och framåt. 😉

 12. Jan-Erik S.
  Jo så uppfattade jag också den prickade linjen.
  Nu vore det kul, med tanke på väderhistoriken däruppe, att få se 2002 till 2010… hur de nu ser ut.
  Har någon de rätta kontakterna för att få fram uppgifterna? Jag är nyfiken. 

 13. Peter Stilbs #6
  ” skulle det vara ”lokalt” under 300 år ?”
  Lokalt kan det väl påstås vara så länge kontinentförflyttningarna inte flyttat lokalen.
  Men kanske ett genomsnittväder på Jorden ska uppvisa samma genomsnitt på hela Jorden… inte vet jag, men jag tvivlar.

 14. EB

  Här finns lite till…och alla förstår väl språket 😉
   
  http://violetit.tripod.com/id32.html

 15. Helge

  Tillhör Canada den lokala delen? Sedimentdata tycks korrelera med norden.
  http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AGUFMPP43C..10D
  ”Most strikingly, the alkenone record reveals warm lake water temperatures beginning ~800 AD and persisting until ~1200 AD, with temperatures up to 2-3 deg C warmer than the mean temperature for the past 100 years.”

 16. Thomas

  Peter Stilbs, ”Havsytehöjningen stödjer f.ö. uppfattningen att man har en långsiktig ganska konstant global temperaturhöjning i haven på flera 100 års perspektiv”
  Var hittar du den rekonstruktionen av havsnivån? Här har du ett motexempel:
  http://www.psmsl.org/products/reconstructions/jevrejevaetal2008.php
   

 17. Ingemar

  Uffeb #8,
  Min okulära besiktning av hur granar växer i Finland säger mig att ingen förändring har skett (men kanske måste jag uppgradera mina glasögon), medan islossningsdiagrammet säger att det varit en långsiktig tidigareläggning sedan slutet på 1600-talet. Vilket är i så fall den bästa proxien för den lokala temperaturen? Vet du hur granar växer?

 18. Labbibia

  Thomas # 16
  Tack för grafen.
  Och var visar den att ”det är värre än vi misstänkte att  vi trodde, havsnivåhöjningen accellererar allt snabbare”…….

 19. Rosenhane

  OT
  Rosen på tårtan.
   
  Nu rapporteras det i media att 8 tusen duvor har ramlat ner på en landsväg utanför Ravenna i Italien.
  Jag måste bara kopiera in några kommentarer från Aftonbladets läsare:


  1
  Är det ingen mer än jag som finner det smått otroligt att så många händelser sker samtidigt? Man behöver inte vara galen för att misstänka att det är något som är på väg att hända.
  2
  Märkligt att folk hatar fåglar, när det är dom som faktiskt talar om att något är fel. Man ska aldrig strunta i vad naturen säger till oss. Dom första som flyr när det är någon stor fara på gång är ju djuren. När dom börjar dö är det dags för oss att börja tänka, varför???
  Mitt tips är att dom anonyma skribenterna heter Rockström och Axelsson.

 20. Jan-Erik S.

  Ingemar #17:
  Hmm…förutom temperatur, ljus, jordmånoch vattentillgång så borde CO2 inverka positivt på grantillväxten.
  Mer CO2 ger bättre tillväxt som i sin tur binder CO2 vilket orsakar mindre CO2 vilket gör att det växer sämre osv osv.
  Sen självklart med en fördröjning på ett antal år.
  Kan inte hjälpa det men jag tycker CO2-nivån borde vara självreglerande.
  Ungefär som den naturliga variationen i naturen ex-vis mycket möss=mycket ugglor och tvärtom fast den reglerar sig årsvis.
  Detta kan ju förklara att skogar huggs ner för odlingsmark vilket ger mindre bundet CO2 per areaenhet vilket i sin tur istället hamnar i luft/hav.
  Ovanstående gäller naturligtvis all växtlighet.
  Men…det är väl för enkelt?

 21. ThomasJ

  Trendberth har fortsatta ’problem’ med bl.a. his travesty…
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/06/new-paper-on-argo-data-trenberths-ocean-heat-still-missing/
  Mvh/TJ

 22. Bertel

  Thomas #1
  Vi kan inte ha opåverkad lokal(tex  norden) temperatur i århundraden, ifall den globala medeltemperatur ökar på tellus yta och den bör väl vara specielt synlig på norra hemisfären(ikl norden) eller hur?
  Jag utgår från följande definition av ordet global, något som inkluderar hela världen, världsomspännande fenomen. 

 23. Jan-Erik S.

  Ligger det något i min primitiva frågeställning eller är jag totalt ute och cyklar?

 24. Holmfrid

  Re #12  Uffeb,
  Islossningen påverkas nu starkt av att stora skogsavverkningar påskyndar snösmältningen tidig vår, varför det är svårt att jämföra med gamla tider.

 25. Holmfrid #24
  Jo det tror jag också. Det är nog vattenflödets häftighet i slutet på vintern som påverkar mest när det sker islossning.
  Och den mängden påverkas givetvis av mängden snö vid källorna och hur mycket eller lite skog det finns. Skog som dels  kan hindra fri framfart, men också kan ha delat upp snösmältningen i smältning från snötyngda träd och smältning från ett snötäckt kalhygge där allt smälter i samma takt.
  Vintertid tror jag inte att trädens rötter suger upp så mycket vatten på vägen eftersom det sannolikt är tjäle under vårfloden. Eller har jag fel där?
  Under häftiga regn sommartid, utan tjäle i marken, så har skogsavverkning en mycket stor betydelse för hur mycket vatten som tas upp av marken, och hur mycket som bara rusar vidare. Tror jag. Om jag tänker efter själv.
  Men huvudsakligen beror nog tidpunkten på hur temperaturen i området är under senvintern. Och hur snabbt och plötsligt det blir varmt. Kanske. Om jag tänker efter själv.

 26. Lars L

  Det vore intressant att se en sammanställning över årsringar från alla delar av världen. På det sättet skulle ju den globala utvecklingen gå att utläsa ganska hyggligt. Är någon klimatfloskare gjort det? (Konstigt om inte).
  Thomas? Varför funkar lokala iskärnor från inlands is men inte lokala årsringar i träd? Eller för den delen statestik från islosnignar? För enkelt att sammanställa var ”vanliga” människor kanske?

 27. Thomas

  Bertel #22, vi kan ha vilka lokala temperaturvariationer som helst utan att det påverkar globala medeltemperaturen bara det finns ändringar i motsatt riktning på andra håll. NAO och El Nino är exempel på hur platser med ökad värme kan flytta fram och tillbaka. Nu gillar T ex Christopher att peka på att det varit varmt på många håll, men då återstår om det varit varmt *samtidigt* på dessa.
   
  ”Jag utgår från följande definition av ordet global, något som inkluderar hela världen, världsomspännande fenomen. ”
   
  Jo, men bara för att medeltemperaturen är ett globalt fenomen behöver inte alla lokala temperaturer förändras på samma sätt.

 28. Ingemar #17
  Jag har ingen aning om hur och i vilken takt granar växer, men jag vet att dom kan bli väldigt gamla.
  De små krypen kan överleva som små krypgranar i tusentals år och plötsligt skjuta upp skott som kallas träd. Vi lär ha världens äldsta träd på Fulufjället nästgårds mig.
  En gammal granbuske som plötsligt blivit två meter hög av någon anledning. Efter typ 7 000 år eller så.
  Vad det beror på vet inte jag, men de som studerar fenomenet med höjda trädgränser och krympande glaciärer verkar tro att det beror mer på ökad temperatur än något annat.
  Vad nu det beror på…

 29. forts #28
  Till Ingemar alltså.
  Leif Kullman vid Umeå Universitet har i många herrans år studerat hur trädgränsen i Skandinavien förflyttat sig snabbt på några få år.
  Han kan nog en hel del om hur granar lever och frodas i fjällmiljö.
  Annars har väl SLU massor av allmän kunskap om granar.

 30. Lars L

  #29 Årsringar för träd är något som arkiologer använder för att tidsbestämma fynd. Går genom att sammanföra årsringar från olika träd och trädfynd leta sig tillbaka långt i tiden. De här serierna borde finnas tillgängliga för många olika platser världen över.
  Kanske ska bli klimatfloskare själv och skaffa sig ett fett anslag för att kolla upp det här 🙂

 31. Bertel

  Thomas # 27
  Du skrev”Jo, men bara för att medeltemperaturen är ett globalt fenomen behöver inte alla lokala temperaturer förändras på samma sätt”.
  Så du menar, att ifall global medeltemperatur stiger, säg,  3 grader på femhundra år, så kan tex Sveriges medeltemperatur förbli opåverkad under denna tidsperiod.

 32. Bertel #31
  Visserligen ställde du frågan till Thomas, men man brukar ju kunna få hojta till från läktaren också.
  Så jag undrar: 
  Tog du inte i när du nämnde 3 grader?
  Tog du inte i när du nämnde femhundra år?
  Vad menar du med opåverkad i ditt scenario?

 33. Slabadang

  Tomas!
  Jo just det sörru säkert! Hockeygänget har ju länge chansat på att ingen ska kolla deras liknande resonemang om medeltiden och Grönland. Men tiden är förbi då ”IPCC” var en association till auktoritet och kunskap då de kunde ösa ur sig vad som helst.Bevisbördan ligger på er alarmister och ni har presterat absolut nada för att klimatet under flera hundra år skulle kunna skilja på flera hela grader ifrån den globala.En bortförklaring istället för förklaring thats it!

 34. Bertel

  uffeb # 32
  IPCC nämder tom 4-6 grader på hundra år i en av sina framtidsprognoser, så jag var försiktig i mitt exempel.
  Opåverkad av den globala temperaturhöjningen, dvs så kallad lokal medeltemperatur under samma tidsperiod, enligt Thomas.  

 35. Bertel #34
  Jag lägger ner den diskussionen nu. Jag trodde att ni pratade om vad vi upplever nu.

 36. skogsmannen

  OT! Lightvariant av ”The Day After Tomorrow”
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tva-miljoner-fiskar-fros-ihjal_5849661.svd
  ”Två miljoner döda fiskar som spolats upp på stränderna i Chesapeake Bay i Maryland tycks ha fallit offer för ett plötsligt temperaturfall”
  Som sagt, bara väder! Lokalt dessutom. 🙂

 37. Jan-Erik S.

  Hittade en död fågel (skata) idag.  
  Dödsorsak var förmodligen den globala uppvärmningen orsak till. Dog väl av värmeslag här i Sundsvall.
  Funderar på att ringa Aftonbladet.

 38. Bertel

  Uffeb # 35
  Tråden i sig, ger en anspelning(Islossning i Torne älv under 300 år) och redan i mitt  inlägg # 22 framträdde tidsaspekten tydligt, men vi gör alla våra misstag i vår tro eller hur?     

 39. Kent Forssgren

    Piers Corbyn har kommit med en ny prognos om kommande väder plus lite till om klimatvariationer. Vilken lirare,
  6th January 2010
  Solar-lunar driven major jet stream blocking will continue through January and the whole of 2011 giving more extreme cold and snowy / blizzardy spells in parts of USA, Britain and Europe though January continuing into February and then not the sort of Spring and Summer the warmists want.
  http://www.weatheraction.com/docs/WANews11No1.pdf
  Mycket annat i högsta grad intressant att läsa här också:
  …Ironically the BBC and fellow warmists CNN carried clues to some of what is helping drive the present world weather extremes. There are a lot of floods in Queensland but the flood level record post at Rockhampton, SE Queensland shown on CNN and BBC carries dates 1991, 1954 and 1918 for other very major (and bigger – Shucks bang goes another BBC ‘biggest ever due to.…’ innuendo scare ) floods. A further look at the records shows these dates were near other serious flood dates and there were also very serious floods in Australia in some significant intermediate years and provides a list of major peak floods around 1916/18, 1954, 1973, 1991/1992 and 2011.
   

 40. Ingemar

  Medelvärden är bara statistiska konstruktioner och vi vet inte om de avspeglar något av intresse förrän det finn en teori som anger orsaker till förändringar. Orsaker kan ju vara av både lokalt (t.ex. jordbruk, kalhyggen eller statsbebyggelse) eller av globalt slag (t.ex. ändrad solaktivitet, havsströmmars förändringar eller förändringar av växthusgaser). Att det sker en successiv tidigare islossning under 300 år tyder väl ändå på att det handlar om något annat än enbart lokala orsaker?
  Hursomhelst, enligt AGW-teorin så avbröts den naturliga uppvärmningen (med vissa ups and downs) och ersattes av en CO2-driven uppvärmning i ungefär samma takt. Eller hur Thomas?

 41. Jerker Andersson

  Det ser ut som om Dalton minimum skymtar fram i islossningsdiagrammet också.

 42. Ingemar #40
  Nu hade jag visserligen tänkt krypa till kojs, men jag kikade på termometern utanför köksfönstret för att få en hint om hur det kan bli imorgon.
  Burr säger jag. Stjärnklart, vindstilla och plötsligt minus 27.
  Tidigare idag var det lite mulet, snöfall utan vind och minus 9.
  Rackarns hur mycket frånvaron av moln uderlättar utstrålningen mot den kalla översta atmosfären och rymden utanför.
  Inte för att jag bryr mig om vad det blir för medeltemperatur om några timmar eller ett dygn, men just nu tycks det kallt.
  Samtidigt som mildare väder är på gång över södra Sverige.
  Och minus 27 är inget ovanligt så här års när molnen viker undan. Jag har varit med om minus 43 vid ungefär den här årstiden. Och det var under en period då det var totalt snöfritt söder om Mälardalen.
  Jag minns när jag skrev ett mejl till SVT för bara tre -fyra år sedan. Väderrappporten meddelade snöbrist och mildväder i fjällen.  Samtidigt som vi hade rekordmycket snö någon mil bort.
  2 meter hade vi, Åre hade 3 decimeter men lite mer fanns det norröver i fjällkedjan. Även Sälen hade tunt med snö då, men inte lika illa som i Åre.
  I södra Sverige var det snöfritt.
  Jag skrev ett mejl och bad Pia Hultgren berätta lite mindre svepande om läget i fjällen. Hon svarade artigt och sa att hon skulle tänka på det. Jag skrev mitt mejl för att det var viktigt med rätt information för turistnäringen.
  Så visst kan statistik luras. Precis som vi kan luras av det vi läser och hör.
  Men framförallt kan vi luras av att våra egna referensramar är för snäva.
  Men intressanta diskussioner.
  Nu är det gonatt från Idre.

 43. Toprunner

  Uffeb #42: Vad sägs om en bra combattant ? Uffeb – Vs- ?

 44. Rolf

  Lokalt kan ju väder skifta, min plats i småland är känd för att vara en köldhåla. Även om så är fallet borde globala förändringar slå igenom även där, även om de fortfarande kanske är kalla jämfört med omgivningen. Därför borde långvariga lokala serier även spegla globala förändingar över tiden.
  Mycket intressant med denna graf är att den förmodligen ungått den ”massering” av rå data som annars är ”standard”. Kanske vi här har ett unikt tillfälle att skåda hur det verkligen har sett ut …
  En annan fundering, är det någon som vet hur man gör när den globala medeltemperaturen beräknas ?

 45. Christopher E

  Thomas #27;
   
  ”Nu gillar T ex Christopher att peka på att det varit varmt på många håll, men då återstår om det varit varmt *samtidigt* på dessa.”
  Det var det. Massvis med data från jordens alla kontinenter bekräftar tydligt att medeltida klimatoptimumet var globalt och varmare än nu. Några noggrant utvalda trädringar (en dålig ”termometer” i vilket fall) för att göra politik av ändrar inte på det. Den ökända hockeyklubban (som i klimatpolitiken fått spela ”global”) är bara några få serier trädringar från norra halvklotet som visar växtbetingelser under sommaren, och sedan masserats med bristfällig statistik för att nå en förutbestämd slutsats. De finns alltså hur mycket data som helst som motsäger klubban.
  Likaledes var Lilla Istiden global och bekräftad i hundratals studier. Så som det ser ut i Torne älv, ser det ut i princip över hela världen.
  Det finns inget i 1900-talets temperaturuppgång som dramatiskt avviker från den globala temperaturuppgången sedan Lilla Istiden. Vi kan inte veta det säkert, men den sannolikaste nollhypotesen måste vara att 1900-talet bara är en naturlig förlängning av uppvärmningen sedan LIA. Om AGW-lobbyn hävdar något annat, så får de visa ett tydligt antropogent fingeravryck i uppvärmningen, vilket de hittills inte klarat. Istället förlitar man sig helt på en negativ bevisbörda ”men bevisa att det inte är så då”, vilken utnyttjar det faktum att de naturliga förändringarna ännu inte kan förklaras (men de fanns ju ändå…).
  Jag håller med Peters uttryck överst i #6, om man inte försöker göra semantik av det. Hockeyklubban påstod att det var en långsam avkylning (på norra halvklotet) fram till 1900-talet. Skulle då en plats som norra Finland ”missa” denna under 200 år? Vad skulle den lokala uppvärmningen komma ifrån? Och alla andra platser som värmts upp under 300 år? Om vi har en ”global” uppvärmning eller nedkylning, torde nog effekten nå nästan överallt, så länge atmosfären är i rörelse. Något litet ställe som avviker på grund av tex. en ändrad havsström går väl att hitta, men hundratals platser?

 46. tty

  Thomas #16
  Om du gör dig besvär att läsa artikeln du hänvisar till skall du upptäcka att ”skaftet på hockeyklubban” bygger på tre (3) platser: Liverpool, Amsterdam och Stockholm. Alla tre i nordvästeuropa och alla tre i isostatiskt instabila områden (Liverpool och Amsterdam sjunker, Stockholm stiger). Visserligen säger de hoppfullt att: ” We remove the linear part of each record, which contains the land movement component”, men tyvärr är isostasi inte linjär.

 47. Thomas

  tty #46, om du gör dig besväret att läsa inlägget du kritiserar skall du notera att jag frågar var Peter Stilbs får sina fakta ifrån och bara listar den där artikeln som ett motexempel inte som någon slutlig sanning.

 48. Claes L.

  ”.. listar den där artikeln som ett motexempel inte som en slutlig sanning”
  He He… , den var bra.

 49. L.A.

  Har man tagit hänsyn till att det används tre olika kalendrar under tidsperioden 1690-2001 ovan? Vad blir konsekvensen (för den röda linjens lutning) om man inte gjort detta?
  ex.
  ”…Den svenska kalendern, som användes från 1 mars 1700 (11 mars 1700 enligt den gregorianska kalendern och 29 februari 1700 enligt den julianska kalendern) till den 30 februari 1712 (11 mars 1712 enligt den gregorianska kalendern och 29 februari 1712 enligt den julianska kalendern) var tio dagar efter den gregorianska kalendern och en dag före den julianska kalendern…”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kalendern

 50. Lena H

  Det där med granar är inte så enkelt. Tillväxt beror på många faktorer och inte bara temperatur. En finsk gran är fullvuxen vid ungefär 250-350 år. Den blir max omkring 500 år. Äldst av våra barrträd bli enen som kan uppnå en ålder av omkring 900 år.
  Under den medeltida uppvärmningen gick gränsen för ek ca 250 km längre norrut i Finland än vad den gör idag. det är faktiskt belagt med historiska källor. Bönderna betalade nämligen en del av sin skatt med tunnor gjorda av ek.

 51. Staffan D.

  ”Marylands 2 miljoner döda fiskar berodde på kylan:  Att två miljoner fiskar vaskades upp längs Chesapeake Bay i Maryland tycks ha berott på ett plötsligt temperaturfall, sade delstatens miljödepartement till Reuters …  Den kallaste december på 25 år tycks ha gett kallvatten-stress, sade man.”
  http://www.reuters.com/article/idUSN0613722420110106
  –  Förra året drabbades Florida.  ”Lite-kul” hette TCS-texten 20 januari 2010.  Och i år drabbas också South Carolina — hundratusentals döda fiskar på stranden, säger The Charleston Post / The Sun.  ”Snart måste vi vara rädda för räkorna också.”  Och mera kalluft väntas de närmaste tre veckorna…

 52. Esko Polvi

 53. Esko Polvi

  Good article by John Daly: http://www.john-daly.com/altimetry/topex.htmThis is the area I have the most problem with, how anybody withstraight face can claim, by averaging poor data, the change of temperature etc.with an accuracy of 1/10 or 1/100 considering the inaccuracy of the input anduse that information to make life altering decisions for our society. If we atleast could get to the point that everybody agrees that the inaccuracy of thedata we have is not adequate for making any decision on before we have improvedthe accuracy of the processes and measurements.For an example has anybody done a sensitivity analysis offor example the tree ring measurements by altering the influence factors, otherthan the temperature, for tree growth and looked at any other factor, outsidewhere the tree is growing,  that couldhave influenced the average global temperature at that point in time?  

 54. Esko Polvi

  Obviously I have problems with posting as well.
  My page freezes up all the time and the words float together.
  Sorry about that. The string is:
  http://www.john-daly.com/altimetry/topex.htm

 55. Esko Polvi

  How much is a seasonal pass on SJ?
  http://www.cfact.org/a/1864/Driving-US-families-into-fuel-poverty?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+cfact+%28CFACT%29

 56. Esko Poivo #55
  Knepigt att ett fattigt land som USA ska behöva drabbas av ytterligare fattigdom på grund av bränslebrist/skatter. Dom behöver ju verklien mycket mer av olja och annan energi per capita än andra delar av världen.
  Om dom inte lyckas fördela framgångarna och motgångarna inom sitt ”land” med förnuft så är väl det inget som vi behöver engagera oss i?

 57. Staffan D.

  USA ”styr” världens öde.  Från Truman och Eisenhoswer till Carter, alltså till 1981, lät man keynesianska tankar styra ekonomin:  Ekonomisk nedgång ska motverkas genom ökade statsutgifter.  Dvs en socialdemokratisk politik — a liberal policy.   Det betyder inte så mycket vad man lägger pengar på, det viktiga är att man gör det, var tanken.
  –  Sedan kom Reagan (och Thatcher i UK) och Bush d.ä. och återgick till en konservativ politik  Clinton försökte först köra liberalt, men det gick så illa att han återgick till en mer konservativ politik.  Parallellt har vi andra i västvärlden påverkats, och fått ett stort lyft, ekonomiskt. 
  –  Och idag ser vi tydligare än någonsin att den ekonomiska politiken bör vara konservativ.  Motsatsen finns i Grekland, i Spanien, i Irland — och i USA under Obama.   Bush’s värsta år slutade med c:a ”$400 billion” underskott;  Obamas två år hittills har slutat i vardera ”$1300-1400 billion”.   Vem betalar det?   Arbetslösheten i USA ligger idag på c:a 9.8% — ”an utter mess”, sade en bankman i Financial Times.

 58. Staffan D.

  ”Ljusare jobbläge i USA”, säger SvD.  ”November månads arbetslöshet på 9.8% var bara en tillfällig kalldusch.”  Nu är den 9.4%.
  — Det blev endast 104.000 nya jobb i december;  att arbetslösheten sjönk så mycket beror förmodligen på att många gett upp sökandet.   8.5 miljoner jobb gick förlorade 2008-2009.  Förra året blev det en ökning på 1.1 miljoner.   Folkökningen gör att 100.00 – 125.000 arbeten måste tillkomma varje månad.  Ben Bernanke, ordförande i Federal Reserve, sade att ”det kan ta fyra till fem år för att arbetsmarknaden ska bli normal igen”. (LA Times)
  –  När det gäller bl.a. amerikansk ekonomi kan man alltså inte lita på svenska tidningar. Bland annat…

 59. Esko Polvi

  Uffeb #56Obviously the American concept has worked well up to thepoint where the lobbyist powers reached the critical mass to take over thegovernment of the country. There is a good correlation between availability ofaffordable energy and the standard of living. In US we have all the oil, gas,and coal to be energy independent if there would be a political will for it.Unfortunately the political system is so corrupt with lobbyist power on top ofthe present Obama left wing ideology .  Hopefully people are continuing to wake up and stay awake sowe can start moving over the power from the government to the people.And do not worry there is plenty for everybody as long as weget the politicians and the enviro mafia out of the way of the development. Lookwhat we have accomplished the past 100 years so what do you think we can do thenext 100 if we have the freedom to do it.

 60. Staffan D.

  DN ser gärna att politikermordet i Arizona är klimatberoende:  ”Debatt om klimatet i amerikansk politisk debatt.”  Debattklimatet?  Ja.  Men alltså klimatet.   Om galningar som inte är som vettigt folk;  som t.ex. ifrågasätter självklarheter som värmehotet:  ”Platsen framför Giffords kontor en vanlig lördag brukar vara full med aktivister från Tea Partyrörelsen, det republikanska partiets nya stridbara högerfalang.  – Jag har sett skyltar här med texter som ”Det är dags att ladda om” och ”Förr eller senare är du borta”
  –  I sin YouTube-profil säger Loughner att ”Kommunistiska manifestet” och ”Mein Kampf” är bland hans favoritböcker!  (ABC News).  Hans YouTube-kanal innehåller flera virriga text-baserade videos som handlar om hans fascination inför ’mind control’:
  http://www.youtube.com/user/Classitup10#p/u/2/PnNx0WThoF0

 61. Staffan D.

  En flicka som gick i gymnasium och college med Loughner, och spelade i ett band med honom, säger att han var vänster:  ”As I knew him he was left wing, quite liberal. & oddly obsessed with the 2012 prophecy.”  Och:   ”he had a lot of friends until he got alcohol poisoning in ’06, & dropped out of school. Mainly loner very philosophical.”   Efter 2007 har de inte umgåtts.  — Jämför med medias rapporter! — Caitie Parker på Twitter:
  http://mobile.twitter.com/caitieparker#22979901883682816

 62. Staffan D.

  Nobelpristagaren Paul Krugman (ekonomi 2008) skriver i NYTimes att de konservativa, t.ex. Sarah Palin, ligger bakom angreppet i Arizona.  Mördaren, Jared Loughner, har på sin Youtube-sida som ”favorit” en film där han bränner upp amerikanska flaggan.  Låt mig försäkra, så gör ingen konservativ amerikan.
  — Mest intressant här är att se hur media tolkar skeendet efter sin politiska tro.  Tron först, verkligheten därefter.   —   Youtube 7:16
  http://www.youtube.com/user/Classitup10#p/a/f/0/3L1lsLU-kUw

 63. Esko Polvi

  Staffan D #60This is totally in accordance with the left wing media philosophyof “do not let any crisis pass without spinning it to your maximal benefit”, sohow would they let this go without attacking the “tea party”.I and my wife have been part of the grass roots rising in USand we have had smaller meetings in our home and been speakers on rallies withthousands of people. We condemn any personal attacks on anybody but encourageprotests on subject matters. The demography of the people in the tea party andother grass roots organizations that we have been part of is mostly middleAmerica of Independents, Democrats, Republicans. The extreme left and right wingsympathizers do not have a home within the tea party other than there are ofcourse some of them that try to infiltrate into blogs, rallies, and other publicoccasions.Of course if you look nationwide you get a demography ofpeople with outliers in both directions on which the left wing media isfocusing on. Controversy sells!

 64. Esko Polvi

  Staffan D #57.Our children and their children pays while we screw China,Japan and anybody else that loan us money by paying back to them in heavily inflatedcurrency.

 65. Staffan D.

  AGW i USA:  ”Flights canceled, roads icy as storm hits South”.  State of emergency i Louisiana, Alabama.  Mississippi varnar för isen på vägarna.  Stormvarningar från Texas till Carolinas.  Heavy snow har fallit från Arkansas till Mississippi.  Ny guvernör i Georgia; inaugurationen kan inte hållas utomhus — upp till 15 cm snö väntas. 
  http://apnews.myway.com/article/20110109/D9KL35UG0.html

 66. Staffan D.

  Jareed Loughner har ett altare hemma i trädgården, gömd bakom ett camouflage-tält, med en liten dödskalle på.  Mördaren i Arizona, alltså.  Där fanns ceremoniella ljus också.  Och det kommer fram att college-kamrater (om en 52-årig kvinna är ”kamrat”) var rädda för honom.  
  –  Varför nämna detta på TCS?  Jo, ni kommer säkert aldrig att få läsa om detta i svenska media.  Däremot får ni veta att Sarah Palin har en bild där demokraten Giffords markeras med ett ”sikte”, inför valet.   Visar hur ”pålitliga” media är.  Det här stämmer inte in med deras världsbild.
  http://www.nydailynews.com/news/national/2011/01/10/2011-01-10_chilling_shrine_in_madmans_yard.html

 67. Staffan D.

  En man i siktet, 8 jan 2011:   This was the cover of the New York Post on Saturday
  http://www.nationalreview.com/corner/256752/peyton-manning-targeted-assassination-rich-lowry

 68. Staffan D.

  Dagen-enkät:  ”Anser du att Sarah Palin bör ta en timeout från politiken?  Ja (51%) / Nej (41%) / Vet ej (6%)”
  Vad vet svenska tidningsläsare om detta?  Vad vet de om Sarah Palin?  Vad vet svenska murvlar?
  http://www.dagen.se/dagen/fraga/?qid=3058&action=viewAnswer

 69. Peter Stilbs

  Här är en till som vill vränga klimatskepticismen som en parallell till dödsskjutningarna i Arizona. Beklämmande.

 70. Thomas

  Peter Stilbs #69 visst är det beklämmande att somliga AGW-förnekare är så fanatiska att de dödshotar forskare. Här på bloggen brukar det i alla fall inte gå längre än till att vilja spärra in dem i fängelse eller mentalsjukhus eller kanske skicka dem till Guantanamo.

 71. Peter Stilbs

  Thomas – har Du inte blandat ihop saker?  Det måste vara denna Guru Du tänker på?

 72. Thomas

  Peter Stilbs, det finns extremister på båda sidor, vilket väl inte gör det mindre beklämmande. Å andra sidan brukar ju ni klaga på hur AGW sidan har makten och ändå är det ingen av er som blivit skjuten, sänd till gulag eller ens blivit av med jobbet.

 73. Thomas #70, även den linjen är ren tramsargumentation, det är sådant UI mal om och om igen … Bättre kan du faktiskt!

 74. Adolf Goreing

  #64 It´s not only about loaning money. Go into any store and read the country-of-origin-label. Is there ANYTHING significant apart from weapons, manufactured in USA nowadays? No wonder China ,India etc has to be kept at bay through AGW. The problem is the dependence on fossile energy in USA, though, so it´s a doublesided coin. I don´t envy the situation of USA. Sooner or later China will put forward political demands for their loans to USA. How will USA respond? China has not yet realised its power, thankfully.

 75. Staffan D.

  Sarah Palin är genuint folklig — ”hockey mamma”, jagar, fiskar.  Hon är delägare i en fiskebåt, med sin man Todd (50% eskimå).  1996–2002 var hon borgmästare i Wasilla, Alaskas snabbast växande stad.  2003-2004 ordförande i Alaska Oil and Gas Conservation Commission.  2006-2009 slutligen var hon Alaskas guvernör, och gjorde upp med ”old boy-nätet” där.  ”Approval ratings” är närmast ofattbara:  93% maj 2007,   80% juli 2008,  68% 22 sept 2008.   (56% för guvernören i Missouri var annars det högsta.)
  – Hennes första bok, Going Rogue, sålde över två miljoner.  Den andra, America by Heart, kom ut 23 nov 2010. 
  – Man kunde alltså tro att feministerna skulle gilla henne.  En tuff brud, som visar ’herrarna’ var skåpet ska stå.  Men nej;  för feministerna idag är det viktigare att man är vänster.  (Att Palin är kristen gör henne inte populärare bland media.)   Vad man säger i Huffington Post, och som svenska murvlar har tagit till sig, är att hon är — obegåvad! 
  – Fallet Palin har lärt mig att aldrig någonsin lita på svennemedia.

 76. Esko Polvi

  Adolf #74.I agree, I just simplified the problem but I realize that theissue is far more complex in the global picture, with currencies, tradebalances, interest rates, securing oil assets, nuclear power, missiletechnology, controlling world population, transfer of wealth, controllingpolitical and religious powers etc. It is a web with different size of guns held pointed on eachother’s heads. China does not need military power to destroy US but they arewaiting for the right moment where they have minimized to them from the damagethat will be done to the US currency, their trade etc. They are already movingaway conducting business with their other major trade parties in othercurrencies than USD.For example, besides that the major oil companies don’t wantto see abundant oil supply and low prices, considering the military cost of ourpresence in the Gulf to secure the oil supply we pay about $450 per barrel, so wecould have much cheaper domestic oil, but due to the political and religious unrestin that region some of the influential countries have put pressure on us tostay there as a target to unite the different groups against until some otheracceptable regime (other than present Iran) can balance the power. Based onthis scenario, to keep the American people dependent on the oil import, thereare all kind of restrictions put forward by the government for enabling the useof the ample domestic resources. The fear mongering that we will run out of resources is onlyone other part of the scheme to push for some global agendas. We have plenty ofresources and time to create other even more plentiful sources (Thorium etc) beforeany of the present resources are exhausted.

 77. Staffan D.

  ”Vad Sarah Palin har gjort är bara att utnyttja detta vakuum, denna brist på vuxna i rummet [totalt populistiska idéer]. Istället för att försöka agera ansvarsfullt så har hon med vett och vilja vädjat till dessa upproriska tonåringar, i förvuxen form, som anslår tonen på högerkanten i USA sedan flera år tillbaka.”  (Newsmill idag, Ulf Erlingsson, Florida.)
  –  USA:s budget gick med vinst 1998-2001.  Sedan kom WTC ”9/11” och det blev åter underskott, från 2002 och framåt.  Bortåt $400 miljarder 2004 och 2008;  mindre däremellan.  Nu har Obama-regeringen ett underskott på $1400 miljarder 2009, något mindre 2010, men åter uppe i $1400 miljarder år 2011, enligt OMB’s kalkyl (kongressens Office of Managment and Budget).  Vem ska betala detta?
  –  Strax före valet 2008 lovade Obama att ”vi är fem dagar från att fundamentalt omforma USA”.  Nå, det är inte alls säkert att han blir omvald.
  –  (Detta har inte med klimat att göra.  Men med media-tilliten.  Visste ni något om detta?]

 78. Staffan D.

  USA-politiken påverkar vår klimatpolitik.  DN hade huvudledaren ”Sökes: en världsdirigent” 28/12 2009 där man gladdes över att Obamacare gick igenom.  ”Med sjukvårdsreformen avprickad … torde de inrikespolitiska förutsättningarna vara bättre vid det kommande klimatmötet i Mexiko än vid årets haveri i Köpenhamn …  Skulle USA börja närma sig en mer ambitiös klimatpolitik ökar trycket på de stora, industrialiserade utsläppsländerna inom G 77-gruppen”.  —  Nåja, Cancún blev ju ett fiasko.  Och republikanerna har som huvudpunkt på programmet att nu riva upp Obamacare.
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sokes-en-varldsdirigent-1.1019817

 79. Staffan D.

  Paul Kanjorski, demokratisk kongressman t.o.m. november 2010, säger i NYTimes att det som hänt i Tucson visar behovet av ”en atmosfär av hövlighet och respekt där de politiska samtalen kan flyta fritt, utan risk för våldsamma konfrontationer”.
  –  Förvisso.  Men inför guvernörsvalet i Florida sade Kanjorski om Rick Scott:  ”I stället för att vilja bli guvernör borde man ha tagit och skjutit honom.  Ställt honom mot väggen och skjutit honom.  Han stal miljarder dollar från regeringen, och nu vill han bli guvernör.  Han är miljonär och miljardär.  Han är ingen hjälte.  Han är en f-d skurk.  Det är bara det att vi inte åtalar stora skurkar.”
  –  Som sagt.  
  http://washingtonexaminer.com/blogs/beltway-confidential/2011/01/dem-congressman-who-called-gop-gov-be-put-against-wall-and-shot-n

 80. Staffan D.

  USA:s statsbudget: Totala underskottet för budgetåret 2009 var ”$1.42 trillion”, en ökning med ”$960 billion” från 2008. 
  –  Budgeten 2010 som Obama lagt fram innebär nästan en fördubbling av skulden till ”$20 trillion” år 2015, men skulden fortsätter att öka till 2020, till 100% av BNP och därutöver.
  http://en.wikipedia.org/wiki/2010_United_States_federal_budget
  – Och i utgifterna ingår klimatåtgärderna, förstås?
  ( USA, och nu även UK, har andra räkneord än vi.  Vårt ’miljard’, 10^6, är deras ’billion’.  Vårt ’biljon’, 10^9, är deras ’trillion’, o.s.v. )