Obama/EPA CO2 Endangerment Finding vs C. Idso Repealing EF

Inför presidentvalet i USA 2008 lovade Obama USAs befolkning Change och nog blev det förändringar. Som president förklarade han krig mot kol precis som han flaggat för och den stora omställningen till det fossilfria samhället hade påbörjats. Trots detta pågick det inom politikens högsta kretsar en het debatt om hur skadliga de antropogena växthusgaserna, speciellt koldioxiden, var för människors hälsa och välfärd.

Sedan några år tillbaka fanns det inom EPA (Environmental Protection Agency) ett utkast till ett tekniskt dokument, som visade att CO2 kunde ställa till med stora problem på sikt. Det dokumentet vilade på IPCC. Dessutom hade högsta domstolen avgjort att EPA lagligt kunde reglera CO2-utsläppen om högre halter utgjorde hot mot människor och miljö. Manegen var krattad.

När Obama kom till makten 2009 fick det tekniska dokumentet nytt liv. Det bearbetades och snart var det klart för internrevision. Efter en oerhört smutsig process kunde EPAs administratör, den 7 december 2009, meddela att man hade funnit övertygande stöd för att de antropogena växthusgaserna i atmosfären utsatte mänskligheten för allvarliga hot.

CO2 Endangerment Finding (EF) var nu på plats. (Endangered efter, in danger of becoming extinct enligt Oxford dictionary). Juridiken och inte vetenskapen hade avgjort att koldioxid är en förorening, som kan hota människans hälsa och välfärd.

visselblåsare 1

Den smutsiga processen drabbade främst den inom EPA seniore ekonomen och fysikern Alan Carlin, som insåg att dokumentet inte var vetenskapligt hållbart. Han pekade på bristerna och försökte få det omarbetat, men förgäves besluten var fattade i förväg. Carlin fick istället munkavel och slutade på EPA. I boken Environmentalism Gone Mad beskriver han sin kamp för att hindra det felaktiga dokumentet att komma ut. (Länk 1. Denne visselblåsare, syns då och då på sin blogg carlineconomics.com).

EF med den tekniska rapporten är kontroversiell och har fått hård kritik. Länk 2 från CEI (Competitive Enterprise Institute) ger några exempel på hur processen med peer-reviw-granskningen genomfördes:

EPA gav varken allmänheten eller professionella och vetenskapliga organisationer möjlighet att nominera granskare till en eventuell peer-review-process av EF; den panel som granskade, den granskade i huvudsak sitt eget arbete; panelen var inte oberoende eftersom en EPA anställd ingick i den; EPA tillät inte att utkastet till det tekniska dokumentet blev tillgängligt för allmänheten, när det lämnades ut för peer-review och peer-review-panelens frågor och svar har aldrig blivit publika.

Kort sagt, det genomfördes ingen korrekt peer-review inför CO2 Endangerment Finding, som vilar på IPCC, som i sin tur inte heller vilar på vetenskapliga granskningar.

Trots denna bakgrund är det EF, som möjliggör klimatpanelens, UNFCCCs, krig mot de fossila bränslena med de regleringar och lagar, som kostat oss alla i de gamla i-länderna oerhörda summor.

En självklar fråga i sammanhanget är, vem eller vilka granskade vår klimatlag innan den klubbades? Och, vilka ska granska EUs kommande klimatlag?

rosor 4

Under sin presidentvalsperiod talade även Trump om förändringar, men nu gällde det att frigöra USA från FNs klimatpanel. Sommaren 2018 förklarade han som president att USA skulle lämna ”parisöverenskommelsen”. Men, det finns en stor hake där, det går inte att bli fri från det oket från FN så länge den som så vill kan hänvisa till CO2 Endangerment Finding, EF. Det är lätt att hålla med Paul Driessen i länk 6 EF delenda est!

¤¤¤

Men, låg de något i att hävda att mänskligheten är i fara på grund av de antropogena utsläppen av växthusgaser? Svaret får vi i Petition to Repeal EPA CO2 Endangerment Finding. (Länk 3, 1 och 2)

I. Petitionen inleds med att erfarenheter och kunskapsutvecklingen har visat att ökad halt av växthusgaser inte alls fått den påverkan som EF påstår. Den hänvisar till att en mängd vetenskapliga studier tvärtom har visat att fossila bränslen och ökande CO2-halt i själva verket har gynnat biosfären och förbättrat mänsklighetens levnadsvillkor och anser dessutom att så kommer det att fortsätta ju mer fossila bränslen vi använder.

Inledningen går vidare. Det var fossilindustrin, som en gång möjliggjorde och fortfarande håller igång den industriella revolutionen med alla de mänskliga och miljömässiga fördelar, som den ger.

Utan tillgängliga förråd av billig och lättåtkomlig energi skulle inte de teknologiska framsteg som förbättrat och förlängt mänskligt liv kunna ha skett och utan den ökande CO2-halten i atmosfären skulle jordens terresta biosfär inte ha varit i närheten av vad den är idag.

När man tar hänsyn till alla de förbättringar som skett tack vare CO2 blir det dessutom moraliskt oförsvarligt att demonisera användningen av de fossila bränslena och förklara CO2– utsläpp både nu och i framtiden som hot mot mänsklig hälsa och välbefinnande.

Sådana påståenden faktagranskas i petitionen och inledningen avslutas med:

EPA måste upphäva och göra slut på 2009 års Endangerment Finding.

Sedan följer 130 sidor med redovisning av och diskussion kring varför ”EF – delenda est”:

II. Vetenskapliga observationer avslöjar att ökande halter av växthusgaser inte utgör något hot mot människans hälsa och välstånd.

 1. Det är ingenting ovanligt eller onaturligt med atmosfärens nuvarande uppvärmning eller hastigheten i uppvärmningen.
 2. Observationer visar att viktiga och ogynnsamma effekter av uppvärmning på grund av växthusgaserna inte inträffar trots att EPA räknade med att så skulle ske.

III. CO2-utsläpp och användning av fossil energi initierade och upprätthåller kontinuerligt den industriella revolutionen och alla de mänskliga och miljömässiga fördelar, som den har möjliggjort. Det innefattar även mänsklighetens hälsa och välfärd.

 1. Miljömässiga fördelar
 2. Mänskliga fördelar

¤¤¤

Petitionens cirka 130 sidor bjuder på en grundlig och allsidig genomgång av klimatfrågans basfakta. Många grafer och illustrationer är mer eller mindre väl kända, resonemangen är tydliga och referenserna otaliga. En mer övergripande, väl dokumenterad och tillgänglig bild av klimatfrågan i sin helhet är svårt att finna.

Vem står då för denna sammanställning om inte Craig Idso och vem skulle vara mer lämpad idag? Han har varit med i NIPCC-processen sedan dess start. Han bidrog till Fred Singers Nature, Not Human Activity, Rules the Climate (2008), d.v.s. sammanfattningen av den första NIPCC-rapporten Climate Change Reconsidered (2009) och har därefter varit delaktig, ofta till och med som Lead Author, i samtliga NIPCC-rapporter hittills. Med all denna vetenskap i ryggen kan han hävda att

”EPA måste upphäva och göra slut på 2009 års Endangerment Finding”.

¤¤¤

2019 grundade Craig Idso sitt eget institut The Institute for the Human Environment – Institutet för den mänskliga miljön med uppgift att föra fram koldioxidens och de fossila bränslenas betydelse för oss alla (Länk 4).

På Institutets hemsida kan man under About klicka fram till dess Mission Statement. Institutets främsta mål är att föra fram fakta i klimatfrågan, att se till att EF avvecklas och att skydda den mänskliga miljön, det vill säga vi inte bara ska skydda den naturliga miljön utan även samhällets fundamentala rätt att nyttja och förändra den naturliga miljön för att upprätthålla och öka människans livskvalitet.

Får Craig Idsos mission och inställning genomslag kan vi se fram emot en ny tid där vi inte längre behöver be om ursäkt och skämmas för att vi lever i det civiliserade samhället.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

Länk 2 https://cei.org/content/cei-submits-request-correction-under-information-quality-act

Länk 3 https://co2coalition.org/2020/03/09/co2-coalition-member-craig-idso-files-petition-to-repeal-epa-co2-endangerment-finding/

Själva petitionen, 2:

http://www.co2science.org/articles/V23/mar/EPAPetitionCO2ScienceMarch2020.pdf

Länk 4 http://www.human-environment.org/

Länk 5 https://www.cfact.org/2018/09/04/endangerment-finding-delenda-est/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack Ann.
  Nu har jag väldigt sännande läsning framför mig. Precis detta har jag länge velat förstå. M.a.o. hur har denna fanatiska klimatnojan kunnat uppstå?
  Hur kan en hel värld av klimatGretor kunnat få sådan makt på så lösa grunder?
  Detta är spännande.

 2. Lasse

  Tack Ann
  ”Science is settled” var således ett försök att få tyst på alla som tänker annorlunda.
  I dag vet vi att försiktighetsprincipen innebär total neddragning av alla sociala kontakter och all verksamhet.
  Kan fungera ett tag om vi vet att det hjälper och att andra drabbas om vi inte tillämpar den. Solidaritet med oss äldre, men det måste finnas en bortre gräns.
  Försiktighetsprincipen baserad på modeller med tveksamma underlag och resultat som pekar fel och en bortre framtid i ovisshet är inget jag vill förespråka. Gäller klimat som smitta.

 3. Johan Montelius

  Vågar man hoppas på att Trump efter ett omval gör rent hus med det som återstår av klimatlagar? Jag hade förhoppning om att han skulle gå hårdare fram under denna mandatperiod men det är kanske även för honom ett område där han inte tjänar något på att löpa linan ut. Om det blir en period till så har han inte ett omval att bekymra sig över utan kan kapa allt vad klimatpolitik heter längs fotknölarna.

 4. Göran J

  Tack Ann för ett ytterligare intressant inlägg. Frågan hur kan politiken få ett sådant grepp om vetenskapen?

  Jag har hittat ett intressant forum på nätet som heter CLIMATE DISCUSSION
  NEXUS. Ta gärna en titt på deras välgjorda videos https://climatediscussionnexus.com/video/

  Speciellt en video som talar om CO2 känsligheten och hur lite vi egentligen vet om hur CO2:s inverkan på temperaturen. https://climatediscussionnexus.com/videos/how-bad-is-co2/

 5. Bim

  2 # Lasse
  Du har rätt.
  Tråkigt nog så sammanfaller och gynnar Corona virusets framfart klimatpolitikernas våta dröm om att kunna strypa allt vad det fria ordet står för.
  Mötesfriheten är som bortblåst, de fria medierna är på väg att kontrolleras politiskt , anledningen skylls på ”Fake news” ( Sanningen) som kan skada kampen mot corona-viruset.
  Politikerna kan nu luta sig tillbaka och veta att de har ett superverktyg för att kunna kväsa all opposition.
  Men samtidigt kommer detta att klart visa, hur mycket demokratin är värd bland den politiska adeln.
  Stå upp nu Löfven, Löv, Sabuni, Bolund, Kristersson Ebba och Åkesson , hjälp de fria medierna , de är de enda som kan föra en debatt värd namnet nu.
  Om ni inte gör det så har ni ristat ”facist” i pannan på er själva.
  Ser fram mot resultatet.

 6. Ivar Andersson

  ”Som president förklarade han (Barack Obama) krig mot kol.” Han initierade också inbördeskrig i Libyen, Egypten och Syrien för att störta diktatorerna. Egypten har ny militärdiktator, i Libyen störtades diktatorn men det blev ingen demokrati och i Syrien sitter diktatorn kvar och kriget har pågått i många år.

 7. Ivar Andersson

  #5 Bim
  Helt plötslig har Löfven insett att han är regeringschef för hela Sverige och inte bara för SAP. Han har bytt från röd partinål till svenska flaggan.
  https://thoralfsblogg.com/2020/03/18/hyckleriet/

 8. Ann lh

  # 3 Johan! Stötestenen för att bli av med klimatlagar och annat är nog EF . Trump klafsar omkring i träsk fyllt av gröna vattenmeloner och gång efter annan har han åk på pumpen eftersom de finns där han minst anat. Men, EF måste bort före valet och CEI med inte minst Myron Ebell har sedan en tid förberett den juridiska processen. Det finns nog en inte alltför offentlig tidsplan. Sista spiken i EF-skammen bör vara Craig Idsos vetenskapliga bidrag. Jag tror att de vet vad de gör.
  Happer har ju försökt få till stånd en offentlig debatt, men där verkar Trump själv ha bromsat, den kommer om Trump är kvar efter valet. Om allt går vägen med Corona, träskorganismerna och annat ska EF vara borta som sagt till valet och redan dagen efter kommer Trump att meddela att USA lämnar ”Paris”. Det är för övrigt första möjliga dagen vilket har att göra med när utträdesansökan kom och den kunde av någon anledning inte lämnas tidigare än vad som gjordes.
  Jag tror att Trump har ett pålitligt gäng bakom sig inte minst från Heartlandinst., det hatade institutet.

 9. Gunnar Strandell

  Tack Ann för inlägget!
  Med en inlämnad petition hoppas jag att systemet fungerar så att den måste behandlas och att det blir en seriös diskussion kring det vetenskapliga underlag EPA och IPCC bygger sina slutsatser på. Petitionen måste sedan avvisas eller accepteras. Detta är mycket skarpare än om två team skulle lägga fram sina argument för att till slut komma fram till en rekommendation, som troligen skulle innebära vänta och se, men gör inget nu.

  Det nya för mig var att experiment med odling vid ökad koldioxidhalt visat att även vitaminer och andra nyttigheter ökar. Motsatsen har ju hävdats här på bloggen. Det har stor betydelse för klimatpaniken om de möjliga hot och risker som WG2 tar upp kan dissekeras och eventuellt modereras när de ställs mot mer realistiska projektioner av koldioxidhalt och dess temperaturpåverkan.

 10. jensen

  Grammatik.

  Ceterum censeo Cartaginem delandam esse.

  https://da.wikipedia.org/wiki/Ceterum_censeo_Carthaginem_esse_delendam

 11. Ann lh

  # 9 Gunnar, tack för infon kring petitioner!
  Med tanke på att växterna lever på svältgränsen vad CO2 beträffar är det ganska naturligt att både rotsystemet och växternas vitaminproducenter tackar, tar emot och bjuder igen vid extra tillskott av CO2. De enda i hela biosfären som tycks vara resistenta mot denna gåva, som förbränningen av de fossila bränslena bjuder på, är klimataktivisternas mentala system.

 12. Ann lh

  # 10 Jensen, jag har ingen aning om ifall Paul Driessen har på fötterna när han gör om citatet om Kartagos förstörelse och latin har jag aldrig studerat. Möjligen finns det någon som kan reda ut grammatiken här, annars får vi bara göra som Martin Luther lär ha rekommenderat – knyckt från uråldriga källor – när man inte förstår ”lyfta på hatten och gå förbi”. Tack i alla fall.

 13. Rolf Mellberg

  Lite OT men relaterat till amerikansk politik och Corona.

  Trump har väl gjort en del tveksamma corona-uttalande på sistone!?
  Men nu har han gått på offensiven rejält. Risken än ju påtaglig att Corona kan få katastrofala följder för Trump’s del. Men nu gör han politik av en gammal malariamedicin. Försöker ta äran åt sig för kinesiska, koreanska och franska insatser. Den medicinen har även WUWT och Roy Spencer tagit upp i starka ordalag.

  Kanske blåser den här krisen över rätt snabbt nu?
  I så fall får Trump stort utrymme att rodda om i klimatfrågan.

  https://www.google.com/amp/s/www.newsweek.com/hydroxychloroquine-malaria-drug-coronavirus-fda-1493293%3famp=1

  De dramatiska framsteg som skett i Asien beror kanske på större frihet att prova osäkrare preparat.

 14. Göran J

  Jag har under några veckor haft en dialog med Skogsstyrelsen, Skogsindustrin och Jordbruksverket hur dom ser på CO2 halten och växtligheten.
  Mina frågor har berört halten av CO2 och hur växtligheten påverkas positivt med hög CO2 halt. Svaren jag fick var att man talade bara om att temperaturökningen måste anpassas till Parisavtalet. Men när mina frågor var raka och jag ville ha svar på hur mycket CO2 som jordbruket såg som positivt uteblev svaren och Jordbruksverket hänvisade till SMHI?

  Svarenjag fick från skogsindustrin var att dom skickade några länkar på sina utredningar varav en länk var deras ”Färdplan” som heter ”Så ökar skogsnäringen klimatnyttan i samhället”.
  Förutom Förordet till Färdplanen som skrivits av Miljöaktivisten Svante Axelsson Nationell samordnare, Fosilfritt Sverige så innehåller färdplanen hur fantastiska ökningar av skogsbruket skall ske och uttaget av skog skall fördubblas till 2030.
  Hur denna fantastiska vision skall komma till stånd med minskad CO2 halt finns inte ett ord om.
  Här har skogsindustrin en diger önskelista hur skogen skall ersätta nästan allt som idag kommer från olja och kol.
  Hur stora statliga subventioner som kommer att krävas skriver man heller inget om.
  Här finns färdplanen att ladda ner:

  https://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/nyheter/fardplan-for-fossilfri-konkurrenskraft-skogsnaringen.pdf

  Finns det ingen ärlig och rak individ på dessa statliga institutioner som vågar tala ur skägget. Den här färdplanen är i många stycken sagor och önskningar

 15. Ann lh

  # 14 Göran J, detta är mer än beklämmande! Jägmästare är ju ofta biologiskt intresserade och har i sin utbildning kemiinslag. Att de förlitar sig på Svante Axelsson, som minsann inte stod högt i kurs under de år jag hade med Skogsvårdsstyrelsen i AB-län att göra, är ofattbart, nästan straffbart!.
  Jag vet inte om Du har kikat närmare på Idsos Petition, men där finns rejält med upplysning om koldioxidens betydelse för biosfären, primärt växtligheten.
  Skulle Du vara intresserad av att skicka dem petitionen med hänvisning till de sidor som vore mest aktuella för Dina frågor? Det vore kanske inte så dumt om de fick länken (länk3 nr 2) till Idsos Petition och med särskild hänvisning till sid 104 – 115.
  Det vore intressant att se hur de kommenterar de kartorna och diagrammen. Det är nog svårt att slingra sig ur den forskning som visar CO2 är värdefull för inte minst skogstillväxten.

 16. Rolf Mellberg

  #13

  När jag skrev denna kommentar fanns det en inbäddad film i den länk jag angav. Så ej längre, varför filmen med Trump, som försöker vinna poäng – och visa ledarskap – inom ett för politiker rätt udda fält – kommer här i stället.
  https://youtu.be/3GuNbGC2D_8

 17. Robert Norling

  #14 Göran J
  ”Hur stora statliga subventioner som kommer att krävas skriver man heller inget om.”
  Här har vi en annan bransch som vill ha ytterligare subventioner och mer av skattebetalarnas slantar.

  Svensk Vindkraft:
  ”Vindkraftsbranschens budskap till energiministern i tider av Coronavirus
  Med anledning av Coronaviruset är det många som har frågor kring vindkraftsbranschens förutsättningar och prioriteringar. Svensk Vindenergi gjort följande inspel till energiminister Anders Ygeman:
  1. Klimatkrisen löper parallellt med Coronakrisen – energiomställningen får inte bromsas!
  Mycket angeläget att upprätthålla, genomföra och vidareutveckla den gällande klimat- och energipolitiska agendan.
  2. Politik och myndigheter bör agera så att etableringen av vindkraftsprojekt ska kunna fortgå som planerat.
  Utverka förlängningar i bygglov, miljötillstånd och liknande som kommer att passeras i projekt på grund av Coronaviruset.
  Säkerställ att specialister och nyckelpersoner kan resa inom EU:
  De som jobbar med service, underhåll, tillverkning, transport, anläggning och byggnation (som inte kan jobba på distans).
  Utfärdande av inresedokument som anger nödvändig information vid tullen (t.ex. arbetsgivare, uppdrag, hur länge man avser uppehålla sig i Sverige).
  3. Ha beredskap att stötta elproducenterna – till dess elpriset återställts.
  Coronakrisen leder till minskad ekonomisk aktivitet, som leder till lägre efterfrågan på el, vilket leder till sänkt elpris.
  All elproduktion drabbas. Om elpriset stannar på nuvarande låga nivå (15 öre/kWh) är det bara delar av vattenkraften som kan drivas med lönsamhet. Av den svenska produktionen, 160-170 TWh, kan två tredjedelar, 100-110 TWh, komma att drivas med förlust.
  Tidiga investerare i bio- och vindkraft sitter mycket illa till med produktionskostnad på cirka 50 öre/kWh. Förutom ett historiskt lågt elpris, är även elcertifikatpriset nere på bottennivå, 1-2 öre/kWh. Regeringens förslag till stoppmekanism förväntas tyvärr inte ändra den nuvarande situationen.”
  För frågor, kontakta:
  Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
  Tel: 070-190 86 53
  E-post: cul@svenskvindenergi.org
  Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
  Tel: 073-025 78 46
  E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org

  Elcertifikatpriset som nyligen sponsrades av svenska folket genom MP:s slakt av elcertifikat.

 18. Håkan Bergman

  Robert N. #17
  Att dom har mage! Jag tillåter mig travestera Joe Hill.
  -Hallelulja kom med bidrag det är stiltje igen.

 19. Gunnar Strandell

  Robert Norling #17
  Intressant lista, men den berör väl inte oss som bor i Norra Roslagen och har närodlad elenergi från Forsmark, Lanforsen och Älvkarleby.
  Jag tycker att tiggeri bör förbjudas i hela landet och även omfatta företag och intresseorganisationer!

  Finns det något bra namn, som inte är diskriminerande, för alla dessa kvinnor som tar jobbet med att gå i spetsen för att be om bidrag?

 20. Fredrik S

  Robert Norling #17

  Jag kan, om jag skulle bli hemskickad, anmäla mig frivilligt till nedmontering av olönsamma vindsnurror som beredskapsarbete.

 21. Robert Norling

  #18 Håkan B.
  Tillhör man det ”goda gänget” så har man tydligen mage, även i dessa tider.

  #19 Gunnar S.
  Ja, vi har det bra i våra trakter elen bara flödar. Ändå vill vissa resa ett närmare 200 m hög vindsnurra i mitt grannskap. Att det så här år börjar drälla av nyanlända flyttfåglar i området och det finns häckande havsörn bekymrar inte länsstyrelsen.
  Ett par km från den tänkta byggplatsen finns flera öar som har landstigningsförbud på sommarhalvåret på grund av örn förekomst.
  Viktigare att bygga olönsam vindkraft i MP:s och C gröna utopi dröm.

 22. Fredrik S

  Gunnar Strandell #19

  Det går bra med moochers tycker jag. Lite urbant och internationellt också för förståelse.

 23. Fredrik S

  Robert, Håkan , Gunnar, alla

  Fast vi kanske inte borde oroa oss så mycket för det där brevet, Statsminister verkar fokusera på annat.

  Han har ju numera enligt uppgift bytt ut sosserosen mot en svensk flagga och gör reklam för hummersoppa och schweizerschnitzel.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLkJKV/statsministerns-uppmaning-hjalp-en-aldre-slakting-eller-ett-smafore

 24. Ivar Andersson

  #23 Fredrik S
  Det finns en vice statsminister som inte syns i Corona tider. Hon smider säkert planer på nya skatter och annat djävulskap. Idrott och kultur får bidrag på 1 miljard kronor medan företagare får låna mot ränta för att försöka rädda sina företag. Presenterades av
  Amanda Lind MP, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
  Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

 25. Göran J

  Ann #15

  Tack för tipset skall försöka att själv sätta mig in i de sidor som du föreslår för att sedan fortsätta utfrågningen av våra myndigheter och andra förståsigpåare. Att ökad CO2 halt ger en ökad tillväxt är ingen som kan neka till idag det finns alldeles för klara bevis för detta men att tänka tvärtom är tydligen svårt.
  Invändningarna från bl.a. SMHI är att den blir problem för djur och växter med ökad temperatur. Djuren påstås drabbas av klimatstress och växtligheten påstås innehålla mindre näringsämnen. Svampar och mögel skall tydligen öka om det blir några grader varmare. Vad SMHI stöder sina uttalanden på vet jag inte för oftast är det bra ett tyckande utan någon som helst vetenskaplig bakgrund. Kanske är det så att djuren är mera stressade, och svampar och mögel finns i större utsträckning i de småländska skogarna än upp i norra Sverige. :-). Kanske borde man söka anslag från Energimyndigheten eller Klimatklivet eller någon ann vidlyftig myndighet för att undersöka om så är fallet.

 26. Ann lh

  # 25 Det är bra. Den här petitionen som nu är inlämnad till det federala EPA är långt ifrån den första. Skillnaden nu är att Trump har bytt ut några på nyckelpositioner. Tidigare petitioner och avslag drevs av Obamaadministrationen överliggare. Det är spännande för detta måste vara avklarat före presidentvalet i höst. Blir det en Obamait är det nog kört för lång tid framöver.

 27. Fredrik S

  Nu har ju Stefan sett till att kunna runda vice statsministern vid eget bortfall. Det kan man ju förstå. Fast den som tar över istället är ju Morgan Johansson så förbättringen uteblev nog helt ändå.

  Om hon och staben sitter och smider planer? You bet!

 28. Claes Forsgårdh

  I Sverige blev Obama nästan helgonförklarad. Men verkligheten för USA och amerikanarna var en helt annan. Obama-administrationen införde reglering efter reglering påhejade av aktivister (sponsrade av globalister).
  Detta ledde till att producera i USA blev allt dyrare och i vissa fall blev verksamheter förbjudna.
  Mycket produktion flyttade utomlands (Kina, Mexiko etc.) och arbetslösheten ökade snabbt och var i slutet av Obamas presidentskap hela 23 miljoner amerikaner.
  Bl.a. detta gjorde att Trump vann presidentvalet i november 2016, vilket svensk MSM och huvuddelen av de svenska politikerna inte fattar ännu.
  Trump har avskaffat en hel del av Obamas regleringar (bl.a. EF återstår), och satt hårt mot hårt mot Kina, FN, IPCC, EU m.fl.
  Detta har lett till att USA:s ekonomi har gått som tåget och att arbetslösheten har kommit ned på rekordlåga nivåer.
  Att Coronaviruset uppstod i Kina i november 2019, mörkläggningen och att det just började i Wuhan kan göra människor misstänksamma.
  Hoppas att Trump-administrationen klarar ut den nuvarande Coronakrisen och att den kan fortsätta den oerhört viktiga kampen mot den ovetenskapliga och svindyra klimatalarmismen. Om Parisavtalet genomförs kommer det att slå oerhört mycket hårdare mot världens ekonomier jämfört med den nuvarande Coronakrisen.
  Sverige behöver nu en politiker som rensar i klimatträsket m.m. En mycket svår uppgift och vem kan klara av att göra det?
  Det kommer inte att finnas pengar att hålla på med lekstugan vad det gäller klimatet, så det problemet borde lösa sig automatiskt.

 29. Ann lh

  # 28 Claes Forsgårdh, skönt välgörande ord! Tack!!!

 30. Ann lh

  # 25 Göran J.
  Nu har jag kikat på familjen Craigs co2science.org och där finns mer att hämta än man kan önska. På Home första sidan kan man rolla ner Plant Growth Databas.
  Klicka på röda click here, då kommer databasen upp.
  Två alternativ, jag valde Photosyntesis (Net CO2 Exchance Rate) först. Tryck där och fram kommer alfabetet.
  Jag sökte på P för Picea abies (gran) och Pinus sylvestris (tall).
  Där får man fram hur mycket fotosyntesen ökar om CO2-halten ökar med 300 ppm, troligen från ambient som de ofta skriver, det vill säga halten när försöket startade, men vet inte säkert. Detta måste ha varit försök med slutna kontrollerade rum utomhus.
  Klickar man på torrvikten istället finns det ingenting på gran men en hel del på tall. 63 undersökningar och med hänvisning till Journalerna.
  Kanske något att erbjuda skogsfolket!!! Troligen bättre än det jag första tänkte på, men gärna det också!
  Det här piggar upp i dessa Coronatider och mer eller mindre frivillig karantän i jätteträdgård.

 31. Lars Cornell

  #28 Claes. Trump är en utmärkt förhandlare med helt annan förhandlingsteknik än yrkespolitikerna.