Nytt från SVT

brw temp sm
Med stor glädje såg jag av en händelse programmet ”Vad händer med den magnetiska nordpolen”  på Sveriges television i söndags eftermiddag, på båten från Visby till Nynäshamn. Dröm om min förvåning när Henrik Svensmark fick redogöra för sin teori om solens magnetsköld och kosmisk strålning och dess möjliga koppling till klimatet. Det följdes av en trailer om måndagens sista avsnitt av ”The frosen planet” där Attenborough skulle berätta om förändringarna på polerna och dess påverkan på hela planeten. Jag såg på det först idag och jag vet att många läsare av denna blogg följt programmen. De grundläggande programmen är fantastiska och jag njöt i fulla drag. Kanske mest berörd var jag av den varghona som kämpade mot en ung bisonoxe, en kamp som var nästan kuslig att se. Det sista avsnittet var som jag förväntade en systematisk genomgång av BBC officiella bild av allt som kommer att ske i framtiden. Vi har ju diskuterat flera av dessa frågor här på TCS, varför jag inte skall gå igenom alla de tveksamma budskap som levererades av en troskyldig något åldrande Attenborough. Vi får t.ex veta att ” Längre isfri tid är troligen det främsta skälet till att flera isbjörnspopulationer minskar” (på engelska many population). Det hedrar att many (många) översatts till flera, då flera ligger närmare en av nitton vilket är det korrekta antalet. En mer udda iakttagelser skall jag dock kommentera. En Inuit i Barrow, på Alaskas nordkust intervjuades och han relaterade till hur det såg ut i hans barndom. Det är absolut sant att havsisen brutit upp tidigare utanför Barrow och att det skett en förändring sedan han var ung. Kanske var han i 45 års åldern?, svårt att avgöra. När han var i tioårsåldern kanske det var tidigt 70-tal, kanske slutet av 60-talet. I grafen ovan kan vi se hur temperaturen ändrats i Barrow under 1900-talet. Från ca 1930 gick temperaturen ner sakta fram till ca 1975, sedan tog den en vändning kring 1975 och steg fram till nu. Kallast var det 1964 och varmast var det 1998, det året var det också minst is under perioden 1972 – 2007, dvs även året 2007 inkluderat (källa: Changes in the climate of the Alaskan North Slope and the ice concentration of the adjacent Beaufort Sea,  G. Wendler & M. Shulski & B. Moore 2010). Det vi ser är en 60-70 årscykel som vilar på en uppåtgående trend sedan lilla istiden.
I slutet av programmet låter Attenborough vår inneboende rädsla lägga pussel. Uppe i det centrala Antarktis kommer aldrig temperaturen kunna bli så hög att isarna smälter , men! Ute mot kusterna slits de stora isshelferna loss och lämnar utrymme för glaciärerna i det inre att flyta ut fortare, detta sker först ute på den denAntarktiska halvön, men det vandrar söderut mot den stora kontinenten. Ett medvetet sätt att låta oss skapa en bild av en katastrof utan att manusförfattarna behöver direkt påstå att det ska ske.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  Eftersom tråden ”Frozen Planet” är låst och Thomas #49 ställde en fråga där som gäller ett ämne som även denna tråd behandlar så svarar jag här. Det gällde en studie av vilken effekt en kollaps av Västantarktisisen skulle få. Om man läser ”Supporting Material” (som ju numera oftast är den intressanta delen av en vetenskaplig artikel) så framgår där att författarna definierat villkor för vad som krävs för att en inlandsis med basen under havsytan skall vara potentiellt instabil, d v s att bottnen under inlandsisen sluttar inåt land, att denna sluttning börjar någorlunda nära iskanten (<20 istjocklekar från bräckan) och att det inte är frågan om ett isolerat bäcken dit ingen ”ränna” under havsnivå leder.
  Om man strikt följer denna rimliga definition så blir havsnivåhöjningen vid en total försvinnande av isen i de områden i Västantarktis som uppfyller villkoren (men ingen annan stans) 1,26 meter.
   
  Dessutom har man även angett ett absolut maximivärde för havsnivåhöjningen, som man säger: ”a liberal estimate” eller ”an upper estimate”. Detta värde är 3,20 meter. I praktiken är detta en mycket frikostig uppskattning, för om man granskar kartbilden så finner man att man i detta alternativ även tagit med ett antal områden där inlandsisens bas ligger över havsytan eller där instabilitetsvillkoren inte är uppfyllda (t ex öster om Marie Byrd land, sydväst om Alexander den förstes ö och runt Pensacolamassivet). I praktiken kan alltså inlandsisen inte kollapsa i dessa områden (men den skulle naturligtvis bli tunnare om inlandsisarna i omgivningen kollapsar).
   
  Den första siffran är i uppenbart i underkant eftersom den inte inkluderar förtunningseffekten på omgivande inlandsisar, medan den andra är lika uppenbart i överkant eftersom den innefattar rätt stora områden där en kollaps inte är möjlig och ytterligare förtunningseffekter av detta.  
  Dessutom finns det ytterligare en komplikation som jag aldrig sett någon beräkning av, nämligen att Östantarktisisen nästan överallt är begränsad av nederbörd och inte temperatur. Detta är anledningen till att det faktiskt finns betydligt mer isfritt land i Östantarktis än Västantarktis (inklusive den Antarktiska halvön).
  Om delar av Västantarktis skulle bli hav skulle nederbördsmängden öka i angränsande delar av Östantarktis, och istjockleken därför öka där.
  Ironiskt nog är Attenboroughs slutkläm glaciologiskt fullständigt bakvänd. Glaciärerna på halvön är i själva verket mycket stabilare än glaciärerna längre söderut i Västantarktis, de ligger nämligen helt på land över havsnivån och ”matas” hela tiden kraftigt av ett maritimt arktiskt klimat med stor nederbörd. Det är också påfallande att man inte ser några som helst tecken på att glaciärerna på halvön retirerat de senaste århundradena medan detta är mycket tydligt t ex i Patagonien och på Sydgeorgien. 

 2. Lena Krantz

  Lars Jonsson 
  ”vår inneboende rädsla lägga pussel”
  Precis så! Tänk att det skall en konstnär till att måla upp den rätta bilden!
  🙂
  Det är ju de som de gjorde i alldeles för hög grad i detta sista program! De fick oss att lägga pusslet själva. Det räcker bra att visa forsande vatten på Grönlands inlandsis och glaciärer som sticker iväg snabbt neråt havet. Ja de gör så glaciärer, de gör så när shelfisen som bromsade glaciärens fart har spruckit upp för den här gången. Så småingom bildas ny shelfis och glaciärens fart avstannar tills nästa gång…
  Tack! 
              

 3. Lena Krantz

  tty # 1
  En bra och klargörande kommentar som jag tackar för.
  Det är väl också en smula komplicerat eftersom t o m shelfisen i vissa fall är så tjock så att den ligger på botten. Den borde ju inte vara lika lätt att brytas av som is som flyter?
       

 4. Bengt A

  Tack för tipset om filmen på SVT! Det är tydligen en fransk dokumentär och jag tycker att Henrik Svensmark får komma fram på ett bra och nyanserat sätt. Kul!
  SVT:s vetenskapredaktion hade nog inte släppt igenom den här filmen. Tack dokumentärredaktionen!   

 5. Christina

  ”en troskyldig något åldrande Attenborough”? 
  Så om han varit yngre och inte på väg in i ålderdomens dimmor så hade han sett igenom klimathotarnas budskap? Är det vad Lars Jonsson menar?
  Vad finns det för anledning att tro annat än att Attenborough menar precis det han säger i klimatfrågan? Detta är ytterligare ett exempel på trist och låg argumentation på TCS.

 6. AOH

  OT OT OT
   
   
  Denna f.ö. mycket intressanta artikel har egentligen inget att göra med klimatet förutom vissa liknelser.
   
   
  http://www.expressen.se/debatt/1.2701363/kjell-broberg-svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden
   
   
  ”…..Vi har evidensbaserad vård”, förklarar en framstående svensk kirurg.  Ett ingrepp ska bara utföras om vetenskap och beprövad erfarenhet bevisar att det är till nytta för patienten…..”


   
   
  Svensk sjukvårdspolitik:
   
  ”ett ingrepp ska utföras om vetenskapen och beprövad erfarenhet bevisar  att det är till nytta för patienten ”
   
   
   
  Sveriges och hela världens klimatpolitik:
   
   
  ”ingrepp görs utan veteskapliga bevis och beprövad erfarenhet   och skattemedel används obegränsat förutom att nyttan  är helt sekundärt.
   
   
   
  Känns det igen alla klimatpatienter ?
   
   

 7. Thomas

  tty #1 vad författarna konstaterar är att den strikta definitionen på det  instabila område är för restriktiv. Om isen skulle försvinna där skulle omgivande regioner också bli instabila. Att bara ta första posten i deras tabell S1 som du gjorde när du påstod att det bara fanns is som motsvarande drygt en meter havsnivå är inte seriöst. Din spekulationen om att ändrade nederbördsmönster kan ge mer is på Östantariktis är intressant, men jag väljer nog ändå att gå på författarnas abstract än på din minimalistiska läsning av supplementet.
   

 8. Lena Krantz

  Christina # 5
  För den som inte såg programmet så tycker jag att beskrivningen är mycket träffande. Det är du som lägger värderingar i ex ”åldrande” men det är han ju, eller hur?
  Troskyldig? Han gör det intrycket i alla fall och det var ju det som Lars ville förmedla (förmodar jag), inte vad Attenborough verligen vet (eller inte) men det vet ju inte du heller.    

 9. Pehr Björnbom

  Programmet om den magnetiska nordpolen var mycket sevärt, speciellt att Svensmarks forskning blir alltmer accepterad med tanke på vad han tidigare utsatts för.
   
  Frozen planet aktiverade för min del i högsta grad indoktrineringsalarmet. Jag har svårt att ta program som är upplagda på detta sätt på allvar, särskilt på grund av bakgrundsmusiken i kombination med berättaren Sir Attenboroughs dramatiserande infallsvinklar.
   
  Lars metafor om att vi lägger pussel med vår rädsla är på pricken men denna indoktrineringseffekt verkade inte på mig eftersom jag fann budskapet löjligt övertydligt.
   

 10. AOH

  Christina  # 5
  ”…. Detta är ytterligare ett exempel på trist och låg argumentation på TCS. ….”

  Kan du nämna 1, 2 eller fler andra svenska klimatbloggar som har gladare och högre argumentation ? Kanske vi kan lära oss något .

 11. Slabadang

  Thomas!
  Tror du fortfarande att dina subjektiva omdömen som ”inte seriöst” ”vetenskapliga studier” ”peer review”  ”sprida myter” har nån som helst effekt här på TCS?
  Har du något tips om hur klimatvetenskapen och IPCC skall kunna förtjäna förtroende ?
  Finns det något du i backspegeln tycker att CAGWrörelsen borde gjort annorlunda?

 12. Micke Johnsson

  Svensmark forskning får mer och mer gehör. Underbart. Snart får vi ut och köra bil under pistolhot för att vi inte ska gå mot en ny istid. Vad sägs om det i AGW kyrkan? 

 13. Christina

  AOH # 10
  På denna blogg är det högt i tak (man skulle rentav kunna påstå att det saknas tak) och stämningen är varm och uppmuntrande. Man ser och bekräftar verkligen varandra – så länge man befinner sig på den rätta sidan, den skeptiska, förstås.  

 14. Lejeune

  #13
  —om du inte trivs här, behöver du inte besvära dig med att tillbringa fullt så mycket tid här.

 15. KF

  #13
  Hur högt är det i tak på t ex UI eller Deltoid? 

 16. AOH

  Christina  # 13
  ”…… så länge man befinner sig på den rätta sidan, den skeptiska, förstås. ….”
  Vad kul för dig Christina- då trivs du ju här  och TCS har lyckats sno ytterligare en läsare från någon annan ”U – känd” blogg” ( Smily ) 

 17. Bengt A

  Appropå Svensmark så har han en ny artikel om kosmiska strålar och moln:
  http://atmos-chem-phys-discuss.net/12/3595/2012/acpd-12-3595-2012.pdf
  Det är en artikel för öppen granskning (discussion paper) och den är alltså inte slutgilitigt publicerad. Man kan se artikeln som en uppföljning av Svensmarks artikel från 2009 om Forbush decreases (   ftp://ftp.dsri.dk/pub/Henrik/FB/Svensmark2009(Forbush).pdf) där man stärker sina argument ytterligare och bemöter en del av kritiken som kommit angående 2009-artikeln.

 18. Christina #13
  Taklöst men ofta taktlöst  🙂  

 19. Pehr Björnbom

  Christina #13,
   
  Man ser och bekräftar verkligen varandra – så länge man befinner sig på den rätta sidan, den skeptiska, förstås.
   
  Det är synd att du förfaller till denna sorts låga och trista ad hominemargumentation. Varför inte försöka bidra till en saklig diskussion av klimatfrågan i stället?
   

 20. Rune

  SMHI ligger i framkanten med sin simulering av klimatet under 250 år. 
  http://m-teknik.idg.se/2.8229/1.431107/sa-funkar-klimatforskarnas-superdatorer
  Min komentar.
  Förutspå klimat i 250 år ,finns det ingen gräns för tramset ?Ingen har hittills lyckats förutspå klimatet ens i 10 år . 

 21. L

  Rune, artikelns avslutning säger det mesta, har vi hört det förut?
  Men det finns samtidigt vissa faktorer som är osäkra. Nederbörden är en sådan faktor, modellerna är inte tillräckligt säkra för att förutsäga om det blir ökad eller minskad nederbörd i framtiden.En annan osäkerhetsfaktor är forskarnas antaganden om koncentration av växthusgaser. Forskarkåren är heller inte överens om hur mycket varmare planeten kommer att bli i framtiden. Det är ett stort spann mellan forskarnas resultat.
  – Alla modeller säger att det blir varmare under det här århundradet. Men spannet går från en till runt sex grader varmare global medeltemperatur, säger Klaus Wyser.

   

 22. Claudius

  Tack, Lars Jonsson! Tyvärr missade jag programmet i söndags, men nu har jag sett det på SVT Play. Glädjande att mobbningsdomen mot Henrik Svensmark inte iakttas bland franska vetenskapare! Och intressant att få se de ytterligare bevis som presenterades i programmet om att Jordens klimat påverkas inte bara från rymden, utan också genom processer i Jordens inre.
  Vilket torde innebära att den ”antropogena klimatpåverkan” i realiteten är ännu mindre än vad som hittills antas, i relation till de nyssnämnda faktorerna, som verkar avkylande på klimatet. Ändå är Henrik Svensmark ödmjuk nog att tillerkänna människans påverkan en viss roll, i uppvärmande riktning.
  Med denna bild av klimatsystemet är väl frågan om inte vi människor bör sätta alla klutar till för att motverka de s a s överordnade, avkylande effekterna. Dock utan att börja slösa med olja o dyl, förstås.

 23. Bertel

  OT men lyssna på dessa ungdommar som låter orden att flyga.  

 24. Bertel

  Glömde länken   http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=zTVaYZ6ab-I&NR=1