En bild säger mer än tusen ord

2000temperatureAnomaly.0137 web
NASA Giss globala medeltemperatur för 2011 jämförd med 1951-1980
Som konstnär vet jag att fotografier och målningar ofta förmår kommunicera på ett djupare och mer känsloladdat plan än vad text ofta gör. Grafer på förändringar i den ena eller den andra riktningen visualiserar ofta på ett mer konkret sett ett faktainnehåll än t.ex tabeller eller ren text. Kanske är jag i egenskap av bildmänniska speciellt känslig för hur man ofta ljust använder detta när man vill förstärka effekten av ett statistiskt förhållande. Bilder kommunicerar ofta på ett sätt som vi har svårt att värja oss ifrån.
I måndags morse visades på Aftonbladets hemsida en animation från NASA med den globala temperaturutvecklingen från 1884 till 2011. På webbens förstasida sågs en delad bild med temperaturen år 1916 respektive 2011 föreställande hela den gamla världen. Till vänster en blå värld som vi direkt förknippar med kyla, friskhet och kanske frihet och till höger en gul, orange och tegelröd värld, färger som betyder värme, de mörkare orangeröda kanske ses som eld och en brända ytor. När vi ser delar av Arktis i en tegelröd färg associerar vi till svedda ytor, smältande materia och antagligen känner vi olust över att i klartext se Arktis försmäkta i ”hettan”. Nedan temperaturen under perioden 1900-1904 med de övervägande blå ytorna.
1900temperatureAnomaly.0137 web
NASA Giss globala medeltemperatur för 1900-1904  jämförd med 1951-1980
Vad vi ser på animationen publicerad i Aftonbaldet är en temperaturutveckling under hundra år som varierar kring ett basvärde som i GISS fall är medelvärdet under åren 1951-1980, dvs 30 år under 1900-talets mitt då vi genomgick en viss avkylning. Temperaturskillnaden globalt från denna period var 0,51°C, dvs en halv grad. Det är naturligtvis en rimlig färgsättning att gå från kallt till varmt över skalan blått till rött, men vad skulle hända om vi istället för gult (gult är fult) gav intervallet 0 till +1°C en grön ton (grönt är skönt). Nedan är samma karta som överst fast med en förändring i färgskalan i enlighet med temperaturskalan under. Grönt kommunicerar liv, växtlighet och friskhet, och allt som hänt globalt sedan 1800-talet är under 1° skillnad. Detta upplever vi generellt som positivt för jorden som helhet. Och Antarktis är ju ännu kallare än perioden för femtio år sedan. Att Alaska, Himalya, Sibirien och Kina blivit lite varmare är ju rätt OK, haven har ju inte värmts upp så mycket, och det stora Stilla havet har ju kylts en aning.
2000temperatureAnomaly.0137green
NASA Giss globala medeltemperatur för 2011 jämförd med 1951-1980. Samma bild som överst men med en förskjutning i färgskalan, gult har blivit grönt.
Är det inte så att vi plötsligt ser temperaturförändringen i en annan dager.
När jag var inne på Nasa Giss hemsida för att hitta bilder såg jag att man kunde tanka ner James Hansens första artikel i ämnet, avseende CO2 och den allvarliga utvecklingen av jordens medeltemperatur. Redan 1981 varnade Hansen för att CO2 skulle öka den globala temperaturen, med andra ord har han fokuserat på detta ämne i minst trettio år. Betrakta grafen nedan från artikeln och fundera på vad den visar.
hansenglobalmean81
Efter ett tag slogs jag av hur konstigt det var att temperaturutvecklingen globalt verkade vara större än kombinationen av de tre latitud-avgränsiningarna överst. Här måste något vara fel. Det tog mig faktiskt någon halvminut innan jag kollade skalan till höger, och mycket riktigt, skalan i °C är utsträckt så att en grad motsvarar en halv grad för de övriga. Först efter att ha sett detta såg jag noteringen inom parentes (note scale change). Den anteckningen ligger inbäddad i samma parenteser och läge där de olika latituderna ligger i de tre översta graferna. När man når den fjärde grafen är det mycket lätt att missa den informationen. Här finns egentligen inget formellt att anklaga Hansen för, han har ju tydligt markerat att skalorna är olika. Men varför i gösses namn ändra skalan på ett antal grafer som är lagda på varandra för att just vara jämförbara? Skulle han t.ex kunnat tänka sig att göra tvärtom, att minska skalan för den globala temperaturkurvan, inte troligt. Jag tolkar det som en medveten handling i syfte att skärpa budskapet. Kanske försvarligt för den som sysslar med politik, men knappast med den som förmedlar vetenskap. Detta sätt att använda grafer går igenom under de trettio år som följt efter Hansens första larm. Hockeyklubban är kanske det mest flagranta exempel på detta. James Hansen och GISS har i alla fall inte givit upp sina ambitioner att påverka folk i alarmistisk riktning.Hur ser det ut idag?
1gisshadcrut
Om vi jämför HadCrut´s temperaturgraf med GISS ovan så ger de för mitt öga helt olika intryck. Hos Hadcrut kan man tydligt se att det skedde en temperatursänkning efter toppen 1940 och att att kurvan åter böjt av efter 2000 syns tydligt, även att 1998 är varmast. GISS-kurvan visar inte på denna utveckling för de senaste 10 åren. Hansen är ju helt ensam om att lyckats mäta in år 2005 som varmare än 1998 och dessutom är 2010 det absolut varmaste. James Hansen har lyckats att pusha upp  två år på 2000-talet som varmare än 1998 trots att vi idag har relativt säkra mätningar från satellit. För honom är statistik inte ett sätt att förmedla kunskap utan ett medel att visa på att hans teser för trettio år sedan håller.
På eftermiddagen hade Aftonbladet ändrat innehåll, då visades satellitbilder av Rysskylan. På Gotland hade vi den kallaste natten sedan mätningarna började någon gång på 1880-talet, -28°C  på flera platser. Just nu går vi inte och oroar oss för den antropogena globala katastrofala uppvärmningen. Jag längtade faktiskt efter lite ”klimaträttvisa” när min syrra retas med att rapportera + 30 i Thailand på facebook. Just i natt var skillnaden mellan de platser som vi befann oss på 58°C, att jämföra med 0,51° som är den globala skillnaden mellan 2011 och perioden 1951-1981.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindtröm

  JA, Lars, färgsättning är viktigt och därför har både SvD och DN ändrat färger på sina väderkartor de senaste 5 åren… Fast ändringarna är i riktning att samma temperaturintervall ska se varmare ut…öh…ja just det det borde ju inte behövas om vi var inne i en stekningsperiod…?
  Säkert rekordkallt på en del håll på Gotland, men enligt Haldo Vedins (?) , SMHI, landskapsklimat, är Gotlands mintemprekord -32,8 C från 9 februari 1966 i Buttle, inte långt från Roma väl?, Buttle har maxrekordet också från …. 1975, 8 augusti +35,2 C…
  När jag tänker efter så var väl DN:s världsväderkarta i några månaders tid utan färg på haven vilket tydligen såg för kallt så plötsligt utan(?) förvarning lade man på färg och vi fick en het röd-orange planet….

 2. Jan E M

  Det var lång text för att försöka bortförklara att klimatet blivit varmare.
  Figur 3 är ett uselt exempel på diagram. Det är olika skalor delresultaten och den sammanställda resultatet.
  Hansen förutspådde 1981 att globala klimatet skulle bli varmare. Det går väl inte att påstå att han haft fel på den punkten i alla fall.
  När det gäller att NASA/GISS valt medeltemperaturen för 1951-1980 som normal så anser jag att det hade varit rimligare att ta medeltalet för hela 1900-talet som normal.  Då hade det blivit något lägre medeltal.
  Dit förslag om att ge intervallet 0 till + 1 grad en grön ton som skall utvisa normalen gör Dig löjlig. Skall man visa normalen med en färg så skall den vara symetrisk mot nollan. Om det hade varit från -0,5 till +05 så hade det varit grönt från början och ett fåtal delar blivit rött på slutet.
  Hur man än vrider och vänder sig går det inte att bortförklara att jorden blivit varmare.

 3. Jan E M # 2
  Givet att han hade tillgång till globala tempkurvor som sträcker sig tillbaka något hundratal år, vilket säkert Hansen hade, så var det ju inte någon större prestation. Däremot har han ju misslyckats kapitalt i sina framtidsscenarier/ katastrofprofetior…….Vilket du säkert känner till.
  Som nämns av Lars Jonnson, och tidigare nämnts, bl a av mig själv häromdagen när jag länkade till samma artikel ur Aftonbladet:
  Varför väljer man helt plötsligt att använda sig av perioden 1951-1980  i stället för att använda sig av den betydligt rimligare 1961-1990 som ju är den period som dagens klimat (väder) jämförs med i termer av vad som är ”normalt, eller kallare, varmare än normalt” etc.
  Kan det möjligen vara för att ge en betydligt mer dramatisk bild av den moderata uppvärmning som varit, men som nu avstannat?
  Klart det kan! Hansen är hyperalarmist, och allt som överhuvud taget ens kan misstänkas varit i närkontakt med honom bör tas med minst ett skeppslast salt!

 4. Jan E M

  Labibia #3
  Fram till 1980 hade teperaturökningen inte varit större än att den kunde ha förklaras med normala variationer. Det var först i mitten på 80-talet som det blev så varmt att det inte längre gick att bortförklara med naturliga varitioner.

 5. Jan E M # 4
  Du menar att alarmistiska forskare som Hansen inte kunde tänka sig, och fortfarande inte kan tänka sig, någon annan förklaring.  
  Din ”förklaring” ändrar inte faktum.
  Och att uppvärmningen avstannat visar ju tydligt att det med största sannolikhet finns  även andra orsaker än CO2, för annars skulle ju temperaturen fortsatt att stiga signifikant även efter sekelskiftet. Vilket den alltså inte gjort. 

 6. Jan E M
  Hur fick du för dig att jag försöker bortförklara att det blivit varmare, den bilden av min åsikt finns enbart i ditt huvud, en strid mot väderkvarnar. Jag gör precis tvärtom, förklarar att samma ökande globala värme kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket syfte man har med grafen. Samma sak med den gröna färgen, jag beskriver att den rådande ordningen är rimlig, men gör ett experiment som inte är ett förslag. Hansen förklarade i sin artikel från 81 att den uppvärmning som skett fram till då berodde på koldioxid. Många klimatforskare anser idag att det ”kan” delvis ha berott på solaktiviteten så som du själv säger. Han fick rätt att det blev varmare efter 1981, men han har ännu inte fått rätt att det framförallt beror på CO2. Bra dock att du håller med om att hans graf från 81 är felaktigt gjord. 

 7. Jan EM #2
  Typisk halmgubbe. Majoriteten av de som är kritiska mot AGW/IPCC bestrider inte hur temperaturen utvecklats. Det är orsaken, mänskligt utsläpp av CO2 och botemedlen. Utsläppsrätter och tokprojekt där oerhörda summor satsas till ingen som helst nytta. En djävla kostbar regndans.

 8. http://antigreen.blogspot.com/
  2 intressanta artiklar idag. Om solen och Kinas vägran att delta i flygskatten

 9. Christopher E

  Jan E M #4
  ”Fram till 1980 hade teperaturökningen inte varit större än att den kunde ha förklaras med normala variationer. Det var först i mitten på 80-talet som det blev så varmt att det inte längre gick att bortförklara med naturliga varitioner.”
  Vilket struntprat. Det går fortfarande inte avgöra hur stora de naturliga variationerna är. Uppvärmingen 1975 och framåt ligger väl inom vad som skulle kunna vara naturlig variation, även om CO2 givetvis kan ha bidragit en liten del.
  Vad grundar du ditt postulat på? 

 10. Börjar Tyskland svänga ?
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/06/germany-in-skeptical-turmoil-on-both-climate-and-windfarms/#more-56069

 11. tty

  Tidigare användes 1931-60 som standardperiod. Inte bra, det var ett varmt intervall, så WMO beslöt att byta till 1961-90 som var betydligt kallare. Detta räckte dock inte för Hansen som istället valde 1951-80 som var den kallaste trettioårsperiod som fanns att tillgå.
   

 12. Helge

  Artikeln i Bild är verkligen inte nådig i sin kritik.
  http://www.bild.de/politik/inland/globale-erwaermung/die-co2-luege-klima-katastrophe-ist-panik-mache-der-politik-22467268.bild.html 
   

 13. Erland

  Kolla gärna Gotlands elförbrukning på vindstat.nu (upp till det dubbla normala) och vindkraftens kraftfulla bidrag därtill (mycket nära 0)!
  En vacker illustration till det allla, utom politiker, vet – när det är riktigt kallt blåser det inte – röken stiger rakt upp ur skorstenarna.

 14. Lars Jonsson
  Mycket bra och illustrativt. Jag har ju gjort en del grafer själv och det är tydligt att bara detta att öka eller minska storlek på någon axel kan göra all skillnad i världen i hur man uppfattar den.
  Tack!
  PS Gillar speciellt den gröna varianten!
  😀

 15. Peter Stilbs

  Denna bild med propra axlar är också tänkvärd …
  http://files.abovetopsecret.com/images/member/88c00d1e361b.png 

 16. Peter Stilbs

  Sorry – funkade visst inte med länken i #15. Vi provar så här istället:
  http://dl.dropbox.com/u/19152363/88c00d1e361b.jpg
   

 17. AOH

  OT    M A L D I V I E N
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4951422
   
  ”….Den 44-årige ex-presidenten Nasheed uppmärksammades när han för ett par år sedan höll ett regeringssammanträde under vatten, för att få uppmärksamhet för sina tankar om växthuseffekten…………..
  Men på hemmaplan verkar inte Nasheeds tal om stigande havsnivå fått samma resonans, i ett land där många medborgare brottas med fattigdom, arbetslöshet, stigande drogmissbruk och religiös fundamentalism….”
   
   
  http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.851243-maldivernas-president-avgar-
  …..Vi har bett militären att hålla Nasheed i tryggt förvar, för att sedan ställas till svars för anklagelser om korruption och maktmissbruk, säger Hassan Saeed som leder ett oppositionsparti, till AFP…..
   
  Kommer Lena Eek nu att ersätta Nasheed vid nästa ”klimatmöte under vatten” ?
    

 18. Bäckström

  Visst är det festligt hur man kan påverka betraktaren genom form/färg och olika skalor för att få fram ett budskap.
  Som lite ljus i mörkret vill jag tipsa om ett program som finns på SVT-play.
  Svensmarks teorier tycks få allt mer fäste.
  http://svtplay.se/v/2699834/dokumentarfilm/vad_hander_med_magnetiska_nordpolen_?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2699834/sb,p115254,1,f,-1
   

 19. Bäckström
  Jag såg programmet i söndags – fantastiskt att SVT kan sända ett program som   behandlar Svensmarks teori. Han fick upprättelse  programmet.

 20. Slabadang

  SVTs interna stamkrig!
  Notera att det INTE var vetenskräpsredaktionen som såg till att denna fantastiska dokumentär om jordens magnetism kom tittarna till godo.
  Istället sändes den av redaktionen ”samhälle och fakta”. Fakta vet vi ju att vetenskräpsredaktionen har ett synnerligten egendomligt förhållande till. 🙂

 21. Pehr Björnbom

  Tack Lars för en mycket intressant artikel.
   
  Särskilt intressant är, tycker jag, det du tar upp hur färg och form påverkar oss känslomässigt.
   
  Jag har ofta tänkt i den banan att man i klimatsammanhang väljer färgskalan med dessa mycket varma färger med en baktanke att indoktrinera. Kan det ligga något i denna tanke eller är jag orättvis?
   
  För övrigt verkar vi ha upplevt liknande saker i fråga om James Hansen. I det jag har läst av honom har jag ofta fått det intrycket att han väljer antaganden av olika slag som ger ett varmare resultatet. När han skriver om klimatkänslighet använder han till exempel inte att forcingen för fördubbling av koldioxidhalten är 3,7 W/m2 som alla andra utan rundar av uppåt till 4 W/m2. Och så där verkar han hålla på.
   

 22. Pehr Björnbom #21
  ”Jag har ofta tänkt i den banan att man i klimatsammanhang väljer färgskalan med dessa mycket varma färger med en baktanke att indoktrinera. Kan det ligga något i denna tanke eller är jag orättvis?”
  Nu är du nog lite orättvis. Att man i alla tider betraktat blå som en kall färg och röd som varm ska man nog inte försöka ändra på, då blir bilderna otydliga.  
  Skulle man gå efter de verkliga färsgskalorna på exempelvis upphettat järn så blir det lite otydligt anser jag eftersom gult skulle representera varmare än rött och vitt riktigt rackarns varmt.   
  Det är nog OK att använda blått för kallt och rött för varmt. Att många skulle vilja ha allt ljusgrönt är en annan femma. Då handlar det om att man inte vill se några nyanser i temperaturutvecklingen.  
   

 23. L

  Uffeb, diagrammen visar inte temperaturer utan anomalier och då är rött en felaktig färg för minskande minusgrader. Det lurade även dig…

 24. L #23
  Jag är mycket väl medveten om att det avses avvikelser mot en referensperiod. Fullt så korkad som du vill påskina är jag inte.
  Rött betyder inte varmt, det betyder varmare än referensperioden. Att det kan betyda mindre kallt där det normalt är minusgrader året runt fattar nog alla som är intresserade.
  En motsvarande bild med absolutvärden i olika färger från blått till kallt skulle inte tydliggöra avvikelserna. Men det kanske är det du vill. Visa inte vad som händer eftersom människor kan få panik eller bli deprimerade…  (andra människor förstås, inte du eller jag…)  Olustigt sätt att tänka åt andra. 

 25. L

  Uffeb, har du redan glömt vad du skrev i kommentar #22.. 😉

 26. Pehr Björnbom

  Uffeb #22,
   
  För en betydande del av befolkningen ställer den röda och den gröna färgen till problem.
   
  Det vore bättre om man kunde undvika färgerna grönt och rött i dessa diagram.
   
  Visserligen blir ju diagrammen fantasieggande med rött och gult. Det ser ju ut som eld, som om hela världen står i brand. Men denna estetik tycker jag inte hör vetenskapen till utan man bör helt rationellt välja de färger som ger tydligast diagram för så många som möjligt.
   

 27. L #25
  Nej inte alls. Hur så? 

 28. Pehr Björnbom #26
  Lustigt att du nämner färgblindhet. Jag råkar tillhöra en grupp av färgblinda som har svårt att skilja på färger när det är tunna linjer, eller prickar i en testbok. 
  Menar du att gråskala vore bäst?  Eller bara blått och gult? 
  Jag tycker nog att rött fungerar bra för ”varmare” och blått för kallare.
  En glidande blågröngul skala i mitten fattar även en färgblind.
  Men visst skulle man kunna lura en färgblind genom att plocka in en varmgrön nyans borta i det röda.  Om man ville manipulera på något för mig obegripligt sätt. 

 29. Börje S.

  När Obama blev president publicerade GISS östra Sibiriens septembertemperaturer på sammanställningen över världens temperaturer för oktober. (Möjligen var det oktobertempen på novemberstatistiken.)
  Detta fusk resulterade i att Sibiriens avvikelser från normalen blev så stor att personalen på GISS tyckte man skulle hitta på en ny färg. De valde en mörk och dyster brunsvart färg som åtminstone på mig gav känslan av genom brandkatastrofer ödelagda vidder.
  [Sedan rullade James Hansen ihop kartan och gick nöjd och glad för att överlämna den till nyinstallerade Obama. (Detta sista har jag i och för sig hittat på alldeles själv, det var nämligen min omedelbara tanke när jag läste om fusket.)]
  Det tog flera veckor innan GISS drog tlllbaka falsklarmet, trots protester redan från första publiceringsdagen.

 30. Thomas

  L #23 räkna i Kelvin om du ogillar minusgrader…

 31. L

  Thomas, mina termometrar har blå siffror på minusgrader och röda på plusgrader. Det är nog inte ovanligt och därför blir dessa kartor extra alarmistiska innan man förstår att färgerna inte representerar minus- och plusgrader. Men för dig och Uffeb är sånt självklarheter… 😉

 32. Lena Krantz

  Uffeb
  ”Olustigt sätt att tänka åt andra. ”
  Tack, du lyckades fånga vad hela inlägget handlar om i en enda kort mening. 
  🙂

 33. Lena Krantz #32
  Jo jag har förstått att det mesta på den här bloggen handlar om att tänka åt andra.
  Men för att återknyta till färgerna, som det handlade om.
  När det gäller färgskalor på temperaturförändringar så har jag svårt att tänka mig andra färgskalor. Blålila för kallare och rödlila för varmare kanske… men för en färgblind som jag skulle det bli ganska meningslösa bilder.
  Kanske en gråskala skulle fungera? För att återknyta till det som inlägget och mina kommentarer handlade om.    

 34. Pehr Björnbom

  Uffeb #28,
   
  Lustigt nog tillhör jag samma grupp.
   
  Jag har svårt för färgplottar med starka röda färger och har väldigt svårt att se svart text mot sådana starka röda färger samt att se skillnad i nyans när de är så starka (då menar jag starka som jag ser dem vilket inte betyder detsamma för dem med normalt färgseende).
   
  Det finns inget vetenskapligt stöd för att representera varmare temperaturer med starkare rött. Man kan använda vilken färg som helst om man inte är fast i konventionen.
   

 35. Lena Krantz

  Uffeb # 33
  Inlägget handlar om att medvetet framställa temperaturuppgången så hemsk som det någonsin går, dvs tänka åt andra.
  Men du kanske tycker om när James Hansen tänker åt dig?
  Det gör inte jag.
             

 36. Pehr Björnbom #34
  Samma här. Mörkt rött med svart text har jag mycket svårt att läsa.
  Mörkt grönt med svart text är pyttelite lättare, men fortfarande svårt.
  Små prickar i olika färger kan jag bara skilja ut mönster i om dom är omväxlande mörka eller ljusa. Men är dom små så ser jag antagligen en ljusblå eller ljusröd på samma sätt… 
  Olika färger på tunna linjer i grafer ser jag ingen skillnad på om dom inte har olika ”ljushet”. 
  När det gäller färger i allmänhet så anser jag att en varm färg känns varmare än en kalll..  om det handlar om konvention eller inte vet jag inte. 
  Men visst vore det kul att måla en iskall blåvit brasa i det fria med ett varmt rött och varmt fjäll i bakgrunden. Det har troligen också gjorts av någon surrealistisk konstnär någon gång. Perspektivet skulle kanske kännas konstigt med en eld som ett hål i fjället och närgångna fjälltoppar.  

 37. Bertel

  Uffe # 33
  Hur blir det med färgskalan, ifall man är inom riskgruppen för att få gråstarr och därutöver är livet färgad av bitterhet som präglar livssynen?
  Jag tror att det gråa är nog snarare svart, eller hur?
  Tänk att folk är så mörka i sina färgtoner och därmed präglar sitt innersta. Intressant att beskåda.        

 38. Thomas # 30
  Nu är tydligen tråden ”frozen planet” stängd, men jag rekommenderar dig ändå att läsa mitt inlägg till dig där en gång till. Jag påstod inte att Västantarktis har samma medeltemperatur som de centrala delarna av kontinenten. Det fick du om bakfoten.
  Ha en trevlig kväll.

 39. På 1700-talet var väsentligen allt mekaniskt arbete utfört med muskelkraft. Egen eller något hållet djurs … Uffe B trodde det var en halmgubbe. 
  Thomas, likt så många andra miljö-posörer låtsas som om lite sopsortering under diskbänken, köpa nån bråkdel ’närproducerat’, åka lite kollektivt, eller cykla kortare sträckor .. skulle kunna minska energiåtgången eller bruket av fossila bränslen mer än på yttersta marginalen.
  Inte en käft som kan räkna (och också gör det) skulle komma till den slutsatsen. Bara medveten (självvald) blindhet kan låta någon förbli i sådan sagotro på gröna landet ’Alternativ’ .. 
  Dom är kanske 10-20% … men bara så länge dom själv slipper stå för sina stolligheter i handling och ffa utfall. 

 40. Bertel #37
  Knepigt att vara färgblind, men inte så jobbigt som du tror.
   
  Om du försöker göra en beskrivning av hur du uppfattar mig så tar jag inte illa upp. Som jag sagt tidigare så må var och en som tänker själv ha sin egen uppfattning om sina medmänniskor.
  Men visst blir det lite fel ibland med alla snabbt förutfattade meningar och oemotsagda beskrivningar från … oliktyckande, motståndare, mobbens påhejare, sakkunniga, vi som vet, avslöjarna, eller vad det ska kallas…
  OBS! det här är inget personligt påhopp, inte ens ett försvar mot något som skulle kunna betraktas som ett personligt påhopp. 
  Det var bara en lång förklaring till varför gråskalor kanske är mer neutralt än färger. Även om jag har lättare att associera rött till varmare och blått till kallare. Men i en gråskala kanske man kunde använda svart till kallare och vitt till varmare?
  Lite konstigt tycker jag, men för de som vill förvirra skulle det nog fungera bra. Lika bra som att använda grönt för varmare.    

 41. Jonas N #39

  ”På 1700-talet var väsentligen allt mekaniskt arbete utfört med muskelkraft. Egen eller något hållet djurs … Uffe B trodde det var en halmgubbe.” 
  Halmgubben uppstod när du använde hur man levde på 1700-talet för att ge sken av att den du debatterade med ville återskapa 1700-talet.
  ….
  Kommentar modererad

 42. Pehr Björnbom

  Uffeb #36,
   
  När det gäller färger i allmänhet så anser jag att en varm färg känns varmare än en kalll..
   
  Det är just detta att färgerna vädjar till känslan snarare än förnuftet som jag tycker är relevant i Lars artikel. Det är märkligt att man i vetenskapliga artiklar råkar välja färger som har precis den effekten.
   
  Detta väcker frågan om detta är oavsiktligt av konvention eller om man faktiskt är medveten om att det finns en indoktrineringseffekt i detta färgval.
   
  Men visst vore det kul att måla en iskall blåvit brasa
   
  Bränn dig bara inte på den blåvita lågan, Uffeb 😉
   

 43. Bertel

  Uffeb # 40
  Hur kunde du tro att jag pekar ut dig i mina fria reflektioner hur vissa individer brer ut sina biitterljuva känslor i skrift.
  Nää, jag bara tänker stort och brett och ibland träffar jag rätt.     

 44. Bertel #43
  Jag tyckte alldeles tydligt att du kommenterade mitt inlägg eftersom du skrev så här:
  ” Uffe # 33
  Hur blir det med färgskalan, ifall man är inom riskgruppen för att få gråstarr och därutöver är livet färgad av bitterhet som präglar livssynen?
  Jag tror att det gråa är nog snarare svart, eller hur?
  Tänk att folk är så mörka i sina färgtoner och därmed präglar sitt innersta. Intressant att beskåda.”
  …..
  Kommentar modererad

 45. Pehr Björnbom #42
  Nog om färger och temperaturer tycker jag.
  Att försöka vara neutralt pedagogisk genom att byta ut det du kallar konventioner är nog inte så klokt. 
  Låter mer som någon sorts införande av nyspråk. 

 46. Uffe B
  …..
  Om ett enda ord av vad jag sa skulle vara felaktigt skulle du ju förstås kunna peka ut det.
  …..
  Kommentar modererad

 47. Pehr Björnbom

  Uffeb #45,
   
  Låter mer som någon sorts införande av nyspråk.
   
  Ha, ha, men är du inte lite väl taktlös nu? 🙂