Nya rön om växthusgaser

En internationell grupp forskare, ledd av professor John Plane vid University of Leeds, har upptäckt att två naturligt förekommande kemikalier i atmosfären – brom- och jodoxid – angriper och förstör ozon. Vid mätningar gjorda på Cap Verde Atmospheric Observatory (Cap Verde-öarna ligger utanför Senegals kust) kom forskarna fram till att dessa ämnen kan förstöra 50 procent mer ozon än vad man tidigare hade räknat med. I processen minskar samtidigt koncentrationen av metan.
Om resultaten stämmer och dessutom kan appliceras på alla världshaven kan det innebära att de klimatmodeller som används idag för att kalkylera halten av växthusgaser i atmosfären visar sig vara inadekvata.
Professor John Plane säger att denna studie är en skarp påminnelse om att vi, för att förstå hur atmosfären verkligen fungerar, behöver genomföra fler mätningar och experiment.
Studien publiceras idag i Nature och har följande referens:
Extensive halogen-mediated ozone destruction over the tropical Atlantic Ocean. Katie A. Read, Anoop S. Mahajan, Lucy J. Carpenter, Mathew J. Evans, Bruno V. E. Faria, Dwayne E. Heard, James R. Hopkins, James D. Lee, Sarah J. Moller, Alastair C. Lewis, Luis Mendes, James B. McQuaid, Hilke Oetjen, Alfonso Saiz-Lopez, Michael J. Pilling, John M.C. Plane, Nature, 453, 1232-1235 (26 June 2008). Doi:10.1038/nature07035
Jag gör givetvis mitt bästa för att så snabbt som möjligt få en kopia. Resultaten låter onekligen intressanta och bekräftar hur lite vi vet om hur atmosfären och därmed även klimatet fungerar. Än så länge kan ni läsa mer på franska AFP och på EurekAlert.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag har nu fått ovannämnda studie som pdf. Säljes till högstbjudande. 🙂 Bara skojar. Hör av er om ni är intresserade.

 2. Lars

  maggie!
  Ett klipp från SVT-text

  115 SVT Text Torsdag 26 jun 2008
  INRIKES Publicerad 26 juni
  Registrering av bloggare föreslås
  Europaparlamentets utskott för kultur
  och utbildning har röstat för ett
  initiativbetänkande om att registrera
  och kontrollera bloggare.
  Förslaget är tänkt att klargöra
  bloggares legala status och katego-
  risera dem utifrån åsikt och agenda.
  Parlamentet ska rösta om förslaget
  i höst.
  Initiativtagaren, den estländska
  socialdemokratiska parlamentarikern
  Marianne Mikko, menar att yttrande-
  friheten gynnas om man ser namn och
  bild på den som skriver.
  Snart rullar godsvagnarna på europas järnvägar i riktnin mot käcka portaler med inskription om arbete och frihet.
  Ack ja.

 3. Lars: Hmm, tror att det är färre som vågar uttala sig om man måste framstå med sitt namn.

 4. Lars

  maggie!
  Alla former av åsiktsregistring är farlig, även om syftet inte är att förfölja oliktänkande. Tider förändras och register som finns kan användas för andra ändamål än de från början avsedda. Jag själv tex som inte har någon direkt åsikt utan är en notorisk sanningssökare, vad ska jag registreras som?
  Virrhjärna? Borderliner?
  Din diagnos är mer klar som förnekare av innehållet i en helig skrift. Kommer att kallas för kätteri.

 5. Lars: Ja, jag är beredd på martyrdöden. 🙂

 6. Det är mycket man inte vet minst hälften, sa en gång en gammal gumma. Så rätt!
  Ständigt nya rön. Ena dagen upptäcker man nya intressanta varelser som lever av koldioxid i världshaven andra dagen naturlig ozonnedbrytning.
  Naturen kanske klarar av sin ”inkräktare” Homo sapiens på egen hand så att ett totalitärt FN (IPCC) med Al Gore och J. Hansen mfl i Maurice Strongs anda slipper avveckla industrisamhället för planetens överlevnad.

 7. Skulle någon kunna vara vänlig att förklara hur den här artikeln motsäger AGW?
  Att modellerna inte är perfekta vet alla och varje förbättring är välkommen. Det finns däremot inget som säger åt vilket håll korrigeringarna kommer att verka.

 8. ErikS: Det finns inget i studien som motsäger AGW. Jag tycker dock att den är intressant i sammanhanget eftersom dess resultat pekar på hur stor osäkerheten är i dagens klimatmodeller. Här upptäcker forskarna plötsligt att naturen har en egen mekanism för att bryta ner ozon och dessutom i större mängd än man anat. Helt klart intressant läsning, tycker jag.

 9. maggie: Skicka gärna pdf:en till mig 🙂

 10. Thomas

  Utifall att någon missat det: den här artikeln handlar om ozon i troposfären, inte om ozonlagret som finns mycket högre upp.

 11. UnoK

  Maggie skriver om de nya rönen beträffande ozonet i atmosfären och de i detta medium förekommande naturliga kemikalierna som kan förstöra ”ozonlagret”. Så vitt jag vet var denna nedbrytande egenskap förbehållet CFCs (bl.a. freon) tidigare, och i förra vändan av miljöhysteri slängdes kylskåp, frysar, deodoranter och färgburkar i hela världen för att få stopp på ozonhålet. Gårdagens IPCC fick 1988 till Montreal-protokollet och nästan alla världens länder förband sig att sluta använda CFC. Så skedde också till stor del – en minskning av utsläppen med över 90%. Och resultatet uteblev inte: ozonhålet minskade. Alla nöjda – framförallt de som drivit fram ”förbudet”. Men ozonet ville annorlunda: trots ringa utsläpp under 13 år tog det sig till att öka och bli större än någonsin registrerat år 2001. Och än värre år 2006 – världsrekord igen. Helt utan hjälp av freoner…
  Så var det med den expertisen och effekterna av de (relativt) dramatiska åtgärderna – kanske var det i stället bromider och jodoxider som var i farten hela tiden?

 12. Uno -tack för info! Har alltid varit skeptisk även till freonhysterin, men det är ju skönt om man kan vidta en åtgärd vars effekt visar sig först efter några val och då allmänheten har glömt frågan. Freonstoppet anses ju vara en succé – i eventuell väntan på svar.

 13. Thomas

  UnoK, som jag skrev i inlägget före ditt så handlar det här om ozon i troposfären, inte i ozonlagret som ligger i stratosfären. Att CFC:s förstör ozon i ozonlagret är lika sant nu som tidigare.
  Att ozonhålen tar tid på sig att försvinna är väntat. Dels därför att CFC:s har lång livslängd i atmosfären och dels därför att den ökade koldioxidhalten kyler stratosfären vilket gör de ozonnedbrytande mekanismerna mer effektiva.

 14. UnoK

  Thomas: Du har säkert rätt. Jag vet inte om det ena utesluter det andra.
  Ozonhålet upptäcktes i början på 80-talet och redan i slutet på detta årtionde var man klar över vad som orsakade och vad som skulle göras. Det var också betraktat som en succé under 90-talet men finns inte med någonstans som en succé för internationellt samarbete idag – inte i Sverige och ingen annanstans heller, vad jag kan se. Min misstanke är att om man trodde att det berodde på enbart ACFC:s (min konstruktion) så har man ingen förklaring till toppnoteringarna 2001 och 2006, oavsett hur lång tid verkningstiden varar.

 15. Thomas

  UnoK, att Montrealprotokollet inte nämns lika ofta idag kan bero på att det börjar bli gammalt, annars tycker jag det är ett utmärkt exempel på hur man med internationella avtal kan hjälpa till att lösa gränsöverskridande problem.
  Att livslängden hos CFC:s skulle göra att läkningen av hålet tog lång tid har man verit medveten om hela tiden. Däremot är inverkan av ökad växthuseffekt något som man inte uppmärksammade förrän senare vad jag vet. All kunskap fanns, man kopplade bara inte ihop den. Idag har man i alla händelser en förklaring till varför det dröjer för hålen att försvinna och att de rentav blivit större något år.
  Annars ser man likheter mellan CFC och CO2 debatterna. Delvis samma debatörer och samma industriintressen som försökte bagatellisera problemen i båda fallen.

 16. Toprunner

  Thomas:
  Och hur mycket mer CO2 tror du släppts ut p.g.a utfasning av de utmärkt effektiva köldmedierna CFC till förmån för de ca. 25% mer ”tungdrivna” ersättarna ?
  Detta är det mest skrämmande … att införa dylika panikåtgärder utan att ha hela situationen klar för sig.
  ”All kunskap fanns, man kopplade bara inte ihop den. ”
  Om man istället säkerställt hanteringen av CFC lungt och sansat hade man ju slagit 2 flugor i en smäll.. eller hur ?
  Vilka nya överraskningar ska armageddon-forskningen hitta härnäst? Låter mest som den där uppfinnaren i LORRY.. ”Tänkte inte på det ,,, ! ”

 17. Inge

  Å andra sidan var det inte länge sen man kom på en naturlig förklaring till ozonhålsminskningen. Jag tror det handlade om solljuset och att den mänskliga påverkan isåfall skulle vara mycket överdriven. Kanske någon minns mer om denna nyhet?

 18. Thomas

  Toprunner, det har inte släppts ut speciellt mycket extra eftersom omställningen samtidigt gav en skjuts åt att utveckla mer energieffektiva apparater. Om man hanterat utfasningen av CFC ”lugnt och sansat” som du beskriver hade ozonhålen hunnit bli betydligt mycket värre.Dessutom hade vi knappast fått motsvarande teknikutveckling så en fördröjd förändring hade inte lett till någon förbättring. Som den politiska utvecklingen skedde hade det antagligen blivit en ren katastrof eftersom USA som en gång var ett föregångsland i miljöfrågor idag bytt sida så att det kanske inte gått att förhandla fram något Montrealprotokoll om man väntat. Eller tror du på Bush som pådrivande i en sådan fråga?
  Det du förespråkar är en total handlingsförlamning. Det finns alltid möjlighet att man kommer på något nytt därför skall man aldrig göra något. Jag anser det vara en väg till katastrof. Vi måste agera på den information vi har och acceptera att det emellanåt blir fel, att vi kan få ändra fattade beslut och att resultatet även om det är en förbättring inte är perfekt.

 19. UnoK

  Thomas:
  Lite konstigt är det ändå: i början på nittio-talet, då ozonhålet minskade från 88 års nivå, så var man rätt nöjd med den snabba effekten och Montrealprotokollet framhölls som en seger. Man trodde då att ozonhålet skulle vara ”läkt” runt 2012. Men under resten av 90-talet stannade läkningen av och ozonhålet låg relativt stabilt. Men så kom 2001 och tog alla på sängen. Tillfällig variation fick bli förklaringen. Om nu inte 2006 hade slagit till. Det blev en tillfällighet för mycket och nu görs inga förklaringar. I stället flyttas läkningen fram – först till 2020, sen till 2050 och – hos Naturvårdsverket – nu till 2065.
  Även om Du har rätt i att koldioxidutsläppen också påverkar ozonlagret (vilket jag inte vet) så blir det ändå konstigt när en kontinuerlig ström av koldioxid kan få ozonlagret att göra ”hopp” ungefär vart femte år.
  Jag vet inte heller att det var så mycket ”debatt” på 80- och 90-talet – vad jag minns så köpte nästan alla argumenten som förelåg, även om jag tittade på min spray-deodorant och tänkte att ”det var som f-n” att denna lilla burk kunde påverka ”rymden”. I början på 80-talet hade ACFC:s (min konstruktion – jag vet inte om det finns andra CFC:s) funnits i cirka fyrtio år, då kylskåp började användas i någon omfattning i USA. Till Europa kom kylskåpen först på sextiotalet. Sprayburkar med drivgas på sjuttiotalet. I resten av världen nästan ingenting. Att då tänka sig att läckaget från och skrotningen av kylskåp och en begränsad användning av drivgaser i sprayburkar på en tio- till rjugo-årsperiod skulle kunna få till det så verkningsfullt i en magnitud som ”rymden” var ju imponerande. Och, för en lekman, lite osannolikt. Ungefär som att det gick så himla snabbt att bryta ned och att det tar så himla länge att läka.
  Du skriver att man nu har en förklaring (koldioxid) till varför ”hoppen” sker och varför det tar lång tid, men inte tycker jag att vare sig NASA (som följer ozonhålet kontinuerligt) eller Montrealkommissionen eller, för den delen, Naturvårdsverket anför någon förklaring. Det tar bara längre och längre tid desta fler datapunkter som inte visar på någon som helst ”läkning”.
  Min poäng med inlägget var att på 80-talet ”visste” experterna, på 90-talet visste alla och nu vet ingen.

 20. Lars

  UnoK
  ” Min poäng med inlägget var att på 80-talet “visste” experterna, på 90-talet visste alla och nu vet ingen.”
  Eller ju mer man lär ju förstår man att man inte begriper.
  Para detta med tron att man med tillräckligt kraftfulla datorer och tillräckligt bra programvara så löser man allt.
  Min erfarenhet av datorer visar att det inte spelar någon roll så länge indata saknas eller är ofullständiga. Det blir kejsarens nya kläder i alla fall.
  CFC var en annan bit eftersom det problemet gick att lösa ganska enkelt, vilket fick världens största producent att gå i täten med att ta fram alternativ. (DuPont).
  När det gäller energi så är det inte fullt så enkelt om man ska uttrycka sig milt.

 21. Thomas

  ”Hoppen” är slump, de beror på hur luftmassorna rör sig polerna. Det jag talar om är bara de långsiktiga trenderna.
  Sen har du rätt i att det nog i Sverige inte var så mycket debatt. Det här var före Internet och folk som Frederick Seitz, Fred Singer och Steve Milloy som senare kunnat sprida sin desinformation om koldioxid fick på den tiden nöja sig med lobbyarbete i USA.
  Notera förresten hur mycket tur vi hade: de första begränsningarna av freoner i USA; Sverige och några till länder kom till innan man upptäckt ozonhålen utan baserades på en mycket svagare mekanism för ozonnedbrytning i tempererade områden. Att man alls upptäckte ozonhålen när man gjorde det var också tur. De satellitdata man hade ansågs så orimligt låga att de avfärdades som mätfel. Först när en forskare på Antartis fick för sig att mäta insåg man att de var verkliga. En ytterligare turlig faktor var att vi började använda CFC:s, det finns liknande bromerade ämnen som har så mycket starkare ozonnedbrytande funktion att om vi börjat med dem skulle vi hunnit släppa ut så mycket att ozonskiktet skulle drabbats av kollaps under lång tid.

 22. Inge

  Ref. till mitt inlägg nr. 17.
  Jag vll minnas att det handlade om att variationer i solens ultravioletta strålning styrde ozonhålens storlek och att man drog slutsatsen att den mänskliga påverkan genom freoner var liten eller obefintlig. Kanske också att man såg samma variationer på Mars? Jag är osäker men kan någon bekräfta? Det kan inte bara ha varit jag som hörde nyheten!

 23. Christopher E

  Som framgår ovan så hittade man ”ozonhålet” först när man letade efter det. Ingen vet hur den säsongsvisa förtunningen över Antarktis såg ut före freonernas tid. Det finns goda skäl att anta att även i detta fall är en naturlig variation underskattad av ”alarmisterna”.
  Låter mycket som den ”globala uppvärmningen” som vanligt är en bekväm bakdörr när naturen envist vägrar uppföra sig som pessismistiska modellmakare vill framhålla.
  Inte heller är en säsongsmässig förtunning av oznet över främst södra polområdet något problem i sig. Man måste också komma ihåg att UV-strålningen är kolossalt mycket starkare i tropikerna än vad som diskuteras i ozonfattiga polarområden. Något som inte riktigt nått fram till Thalilandsglada svenska familjer.
  Blinda får i Patagonien är bluff och rent eko-nys (såg dem senast i SVT:s Planeten-serie). Greenpeace körde dessutom en gång reklamfilmer där framtidens barn behöver rymddräkt för att gå utomhus… Retoriken känns igen.

 24. Thomas

  Christopher, ingen letade efter något ozonhål, tvärtom var man så övertygad om att det inte kunde finnas att man nästan missade det mitt framför ögonen! Så här ser i alla fall data ut:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Min_ozone.jpg
  eller längre tillbaka:
  http://www.atm.ch.cam.ac.uk/images/easo/total_ozone.gif
  Vi har observationer av en dramatisk minskning, vi har en kemisk mekanism som förklarar den, men inte hindrar det Christopher från att tro att det hela bara rör sig om en naturlig fluktuation! Det är sådant här som får mig att tala om contrarians. Det spelar ingen roll hur väl belagd en vetenskap är, stämmer den inte med Christophers ideologi är den suspekt och driven av ”alarmister”.

 25. Toprunner

  Thomas:
  ”Toprunner, det har inte släppts ut speciellt mycket extra eftersom omställningen samtidigt gav en skjuts åt att utveckla mer energieffektiva apparater.”
  Det är en helt galen slutsats. Eftersom tekniken är helt identisk och de bättre egenskaperna ligger helt i köldmediet, kommer alltid det finnas bättre potential för ett mer effektivt köldmedie. Det utfasade R12 är 25% effektivare än ersättaren R134a och tekniken är identisk.
  Ser man till hushållsmaskiner som har nästan obefintliga läckage (utom vid destruktion) är detta mest tydligt. Speciellt USA, som vägrar använda Isobutan (fortfarande mindre bra än R12) vilket vi använder i Europa och alltså, har ersatt köldmediet i sina hushållsmaskiner med ett ur energisynpunkt 25% sämre alternativ. Du kan ju själv räkna ut vad det gör i ökade CO2 utsläpp. Det finns en hel del kylskåp i USA.

 26. Mats Frick

  Tja Krille: Kan du ge referenser för ”Det finns goda skäl att anta att även i detta fall är en naturlig variation underskattad av “alarmisterna”.”
  Jag är int så påläst. Voi…