Ny publikation från Svensmark och medarbetare

svensmark
Tack B, för tips. Artikeln (klicka för större bild ovan) är fritt läsbar och nedladdningsbar här,  och pekar på vad som kan vara den hittills saknade länken mellan nybildning av aerosoler och molnbildning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Nu var du snabb Peter S! 🙂

  Svensmark et. al. presenterar här ett experiment som fyller i luckan mellan de ultrasmå partiklar (i praktiken joner) som orsakas av kosmiska strålning och de kluster av molekyler som krävs för att moln skall kunna bildas mellan dem. Det har funnits teoretiska invändningar om denna tillväxt, men Svensmark et. al. visar här i sitt experiment att dessa teoretiska modeller inte stämmer.

  Irrespective of the detailed mechanism leading to
  the results presented here they provide a possibly impor-
  tant missing piece of the puzzle as to why responses in
  aerosol to variations in ionization have been seen in cloud
  properties.

  http://arxiv.org/pdf/1202.5156v1.pdf

  Nu väntar vi på hur peer-review hanterar detta, samt, förstås, på Nigel Calders översättning av denna ganska tekniska artikel till ”plain english”….

  Ooops, här är den!

  http://calderup.wordpress.com/2012/03/01/yet-another-trick-of-cosmic-rays/

 2. Bengt A

  Mycket intressant! Det blir svårt nu för Svensmarks meningsmotståndare att ignorera hans teori. Kul också att de hann före Jasper Kirkby och gänget nere i CERN som jag gissar kommer att presentera liknande resultat från CLOUD-experimentet. Det är mycket möjligt att vi får se vad de har kommit fram till redan senare i år och antagligen i någon av de stora tidskriftern (typ Nature).

 3. Ingemar Nordin

  Från Calders inlägg (som faktiskt kom medan jag skev ovanstående):

  Svensmark won’t comment publicly on the new paper until it’s accepted for publication. But I can report that, in conversation, he sounds like a man who has reached the end of a very long trek in defiance of continual opposition and mockery.

  ”Svensmark vill inte kommentera den nya artikeln offentlig förrän den har accepterats för publicering. Men jag kan rapportera att i en (direkt) konversation så låter han som en man som har nått slutet på en mycket lång färd med kontinuerligt motstånd och hån.”

 4. Slabadang

  Ett litet team som på ett hedervärt sätt med korvören till förfogande lyckats skälva hela den miljardindustri av korrumperad klimatvetenskp våra politiker beställt!
  Med en systematisk noggranhet och ett genuint vetenskapligt intresse för molnbildningens grundläggande funktioner så har de sökt och fått sin hypotes bekräftad steg för steg. Denna nya artikel vars experiment kan replikeras vidgar GCRs/solens betydelse för molnbildning och att läsa REALCLIMATES utvärdering av CERN experimentet blir nu med ett överseeendets smile på läpparna.
  Aldrig har väl så många sagt sig veta och förstå så mycket och samtidigt begripit så lite. Svensmark är en oerhört värdefull vetenskapsman som måste få sin byst i brons på många platser världen över med inskriptionen ”King of Climatechange knowledge”.
  CAGW hypotesen står i ljusan låga!

 5. Ingemar Nordin

  Ännu en kommentar från Calder:

  Scandals of a political character engulf climate physics these days, but future historians may shake their heads more sadly over scientific negligence. Isn’t it amazing that such a fundamental activity of sulphuric acid, going on over your head right now, has passed unnoticed since 1875 when cloud seeding was discovered, since 1996 when Svensmark found the link between cosmic rays and cloud cover, and since 2006 when the Danes suggested the catalytic role of electrons? Perhaps the experts were confused by the ever-present dislike of the role of the Sun in climate change.

 6. Slabadang

  Bengt A.
  Det är troligt att CERN redan vet detta men de har inte officiellt bekräftat samma erfarenheter. Jag har svårt att föreställa mig att de har en sädan diciplin att de kan låta bli att göra experiment som ligger närmast de mest naturliga förhållandena. De experimenten ligger nog under sin egen flik ”tester” endast till för de närmast sörjande att ta del av.

 7. Ingemar Nordin

  Jag vet inte om alla inser hur stort detta är. Men om Svensmarks experiment håller så har man alltså förklarat minst hälften (kanske 60-70 %) av uppvärmningen under 1900-talet. Hela kedjan från solaktivitet, över kosmisk partikelstrålning, till molnbildning på låg höjd och till påverkan på den globala temperaturen, är kartlagd.

  Det i sin tur betyder att man har gravt överskattat klimatkänsligheten (som bygger på att man inte hittat några naturliga förklaringar på uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet) i IPCCs rapporter. Svensmarks teori fyller också i luckor i bl.a Lindzens, Spencers och Akasofus empiriska studier som falsifierat IPCCs resultat.

 8. Ingemar Nordin # 7
  Intressant! Det kom ju också en ny studie för inte alls länge sedan där man mätt upp just en ökniing av låga moln. Då kan man väl säga att hela kedjan är rätt klar?
    

 9. Thomas

  Ingemar #7 Om det här håller så har han visat på att ett steg till i kedjan håller. Återstår fortfarande att visa att det bildas partiklar i en kvantitet som har praktisk betydelse för molnbildning, att göra förutsägelser utifrån detta och se hur väl de stämmer med verkligheten, och sen till sist få ihop temperaturökningen med att det inte mätts upp någon systematisk ändring av mängden kosmisk strålning:
  http://ulysses.sr.unh.edu/NeutronMonitor/Misc/neutron2.html
   
  Det känns som du ägnar dig åt en god portion önsketänkande.

 10. Gunnar E

  Och när kommer detta i vetenskapsradion?

 11. Lars W

  Får jag föreslå en skål för Svensmark et al. Lämpligen i Carlsberg vars ägarfond sponsrat denna förnämliga forskning.

 12. Lars W!
  Ingen Carlsberg men en skål i alla fall!!

 13. Här är en riktig megatorped möjlig! Kanske detta länkats till tidigare men jag har varit lite off så för säkerhets skull:
  http://www.climatechangedispatch.com/home/10012-climate-criminal-peter-gleick-and-james-hansen-in-racketeering-probe

 14. pekke

  Verkar finnas fler som anser att solen är en viktig spelare på plan !
   
  http://notrickszone.com/2012/02/29/continued-crumbling-consensus-austrian-space-research-institute-director-baumjohann-says-sun-cannot-be-ignored/
   

 15. Peter Stilbs

  Ingvar #13, vi får hoppas. Högintressant.

 16. pekke

  Neutroner fram till nutid.
   
  http://www.puk.ac.za/opencms/export/PUK/html/fakulteite/natuur/nm_data/data/SRU_Graph.jpg

 17. Ingemar Nordin

  Thomas #9,

  Det känns som du ägnar dig åt en god portion önsketänkande.

  Må så vara. Men eftersom CO2-hypotesen är falsifierad så bör ju klimatforskningen ägna sig åt väsentligheterna istället för att stirra sig blinda på koldioxiden i atmosfären.

  Och till väsentligheterna hör att förstå istiderna, men också de interglaciala variationerna, typ medeltidsvärmen och lilla istiden. Och då är det ju väldigt uppmuntrande att Svensmark nu funnit den sista länken i kedjan som visar att kopplingen mellan kosmisk strålning och molnbildning faktiskt är en fungerande mekanism. Därmed är detta en klar kandidat till att kunna förklara t.ex. uppvärmningen sedan LIA. Detta är ju milsvitt från vad AGW-gänget lyckats åstadkomma med alla de miljarder som satsats på det hopplösa spåret.

  Den långsamma ökning på ungefär 0,5 grader per århundrade sedan LIA som underliggande trend tillsammans med överlagrade multidekadala förändringar i havströmmarna ger en god förklaring till de observationer vi har.

 18. Thomas

  Ingvar #113 jag skulle skratta åt tramset, om jag inte nyss träffat på lika löjlig smörja från andra sidan:
  http://scienceblogs.com/gregladen/2012/02/heartland-1_ncse-0.php
   
  Typiskt också att Peter Stilbs hoppar på. Här gäller det att tysta alla kritiska röster. I fängelse med dem bara! Noterade Peter ens ”bevisen” mot Hansen? Att han publicerat en artikel som bloggförfattaren inte gillade.

 19. Thomas

  Ingemar #17 ”Men eftersom CO2-hypotesen är falsifierad”
   
  Försöker du härma Håkan Sjögren? Påståendet blir inte sant bara för att du upprepar det.
   
  ”Och då är det ju väldigt uppmuntrande att Svensmark nu funnit den sista länken i kedjan”
   
  Bra, då kanske du kan säga hur mycket moln som bildas, var och när, vad de ger för signatur på klimatet och hur man detekterat denna? Och som sagt, hur förklarar du uppvärmningen när strålningsmängden inte ökat?
   
  En signatur som jag som amatör tycker att man borde se om uppvärmningen beror på mindre molnighet är ökade temperatursvängningar mellan dag och natt, men i verkligheten är trenden den motsatta.
   

 20. Trams?
  >an FBI agent and spokesman from the Chicago field office confirmed an FBI probe is under way, “We are currently working with the [Heartland] institute and the U.S. Attorney’s office in Chicago.

 21. Ingemar Nordin

  Thomas #19,

  Koldioxidhypotesen kan ju inte förklara vare sig medeltidsvärmen eller LIA. Inte heller uppvärmningen under första halvan av 1900-talet. Och inte heller de senaste 10-15 årens paus i uppvärmningen.

  Molnmängden bakåt i tiden vet vi naturligtvis inte mycket om. Däremot är korrelationen mellan solaktivitet och global uppvärmning slående, särskilt om vi accepterar andra proxies (t.ex. lämningar i isborrkärnor) än direkt observation av solfläckar för att mäta solaktiviteten före 1600.

 22. Bengt A

  Ingemar #7 och #21
  Jag tror att man ska vara försiktig med att kvantifiera denna effekt. Det kan röra sig om 70% men lika gärna 20% bidrag till 1900-talets uppvärmning. Det kan vara klokt att invänta resultat från CLOUD, som lär vara mer detaljerade, innan man tar i allt för mycket.
  I övrigt håller jag med dig – detta är ett stort genombrott i forskningen kring solens betydelse för klimatet. Kanske kan 2012 bli det år då vi blir av med den värsta koldioxidhysterin. 

 23. Thomas

  Ingvar #20 Gleick utreds, men hur kommer Hansen in i bilden? Där har du tramset.

 24. Thomas

  Ingemar #21 givet hur svårt det är att enas om hur stora och regionalt fördelade MWP och LIA var i kombination med osäkerhet av historisk solaktivitet blir en förklaring väldigt lätt om man tillåter sig att välja den version av temperaturrekonstruktion och solaktivitet man vill. Här ett försök till förklaring av LIA:
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/shindell_06/
   
  Du verkar fått för dig att det finns någon ”koldioxidhypotes” som säger att CO2 är den enda faktor som kan påverka klimatet, vilket inte är fallet. Skulle dessutom den där CO2-rekonstruktionen från klyvöppningar som brukar plockas fram här stämma kan man rentav få med en MWP som i alla fall delvis orsakas av högra CO2-halt.

 25. Pelle L

  Thomas
  ”Du verkar fått för dig att det finns någon ”koldioxidhypotes” som säger att CO2 är den enda faktor som kan påverka klimatet, vilket inte är fallet. ”
   
  Det är väl just detta budskap som har trummats ut till förbannelse:
  Vi kan inte hitta någon annan förklaring…
   
  Nu börjar du slingra dig som en silikonorm!
  Det är bara att sätta sig tillrätta, luta sig tillbaka, blunda och njuta av föreställningen 🙂

 26. Validering

  Åh va roligt för Svensmark!
  Signaturen ”Thomas” verkar inte förstå att bevisbördan numer ligger hos CAGWlägret. Vad underbart med klimatvetenskap som bedrivs enligt traditionella popperska värderingar som avbrott ifrån den pseudovtenskapliga/postmoderna varianten som CAGWlägret tagit sig friheten till. Kontrollerade experiment som kan upprepas av andra forskare. Det skiljer några oceaner i kvalitet mellan Svensmarks både hypotes och bevis från de leksaker till klimatmodeller de andra använder. Jag konstaterar att det munväder CAGWlägret producerat mäste vara det mest extrema som drabbat planetens debattklimat.
  Jag är börjar bli till åren men jag tror att klimatalamismen i grunden är ett planerat anrepp på demokratin där en grupp med stor makt mycket pengar uppvisar sitt folkförakt och använder klimathotet som ursäkt för att skaffa sig än mer makt och pengar. Blandat med den negativa människosyn och ”befolkningsproblemet” som ligger alldeles för nära ”judeproblemet” som öppet saluförs så blir den totala bilden riktigt otäck.

 27. Slabadang

  Validering!
  Det är skillnad på klimatforskare och de som låtsas vara det. Svensmarks artikel är banbrytande och folket bakom REALCLIMATE framgår alltmer som ett dåligt skämt. Jag hajjade till vid din liknelse mellan ”judeproblemet” och ”befolkningsproblemet” det är för nära för att det skall kännas bekvämt.
  Misantropin i klimathotsrörelsen är otäck genom att den legitimerats.

 28. Slabadang

  AMSU!
  Under årets tre första månader har vi de lägsta temperaturerna i HELA atmosfären sedan 2002. Det räcker som enskilt bevis för att CAGW är fel. När inte haven heller innehåller mer energi så är det prutt och slut för hela CAGWteorin. Hur kan hela globala energiflödet gå på backen med allt större CO2 utsläpp?
  Finns det nåt trä kvar i CAGWkistan att drämma in en spik till i den ?
  Eller är den redan ”recyklad”  som bestående av mer spik än trä och lagd i därför avsedd container märkt ”metall”?

 29. Klimatalarmismen ett försök att undergräva demokratin,säkert så
  dessa CAGW rörelser vill skaffa sig mer ökad makt ,den som har
  vill ha mer pengar.
  CAGW rörelser att utöka sina ekonomiska metoder och försörjning
  medelst kvasivetenskap som vapen.
  Människan blir inte mindre listig,propaganda metoder utvecklas hela
  tiden,makten i media utvecklas och sträckar sina tentakler allt längre
  ut..
  ’Alien’ är vi människor själva ,inga utomplanetariska varelser.
  ALI.K.

 30. Peter Stilbs

  Thomas #18 – bluffmakare som James Hansen borde verkligen ställas till svars för de extremt kostsamma politiska ”åtgärderna” mot ”klimatförändringar” som de initierat och stött.

 31. Thomas

  Peter Stilbs #30 jag sa förut att du nog ville bli censor åt SvT. Tycks som du har högre ambitioner än så, du vill starta en inkvisition för politiskt felaktig vetenskap och slänga alla oliktänkande i fängelse. Samtidigt som dina ambitioner på det planet står klart fortsätter du att gnälla över det långt mindre graverande som sades i CRU-breven.
   
  Det är bara konstatera hur intolerant du och dina gelikar är, och vilken tur det är att ni inte har större inflytande än ni har. Monnett avstänges från sitt jobb, men än har ni mig veterligt inte lyckats få någon inspärrad. Däremot klagar ni med er vanliga dubbelmoral på att folk på er sida skulle utsättas för förföljelse.
   

 32. Skogsmannen

  Slabadang, #28!
  Den där kistan skall nog läggas i containern för ”Miljöfarligt Avfall” 🙂

 33. Slabadang

  Thomas!
  Jaha! 🙂 Du besitter CAGWs brist på logik, och vem är förvånad?
  Den som vill stoppa ensidig propaganda är alltså censor? 🙂 🙂 🙂 🙂 Lysande Thomas!!Hette din farfar Orwell i efternamn?  

 34. ThomasJ

  På tal om bluff-&-bågaren J. Hansen:
  http://notrickszone.com/2012/03/01/data-tamperin-giss-caught-red-handed-manipulaing-data-to-produce-arctic-climate-history-revision/
  Sant, han (etCons) bör snarast ställas till ansvar för sina manipulationer.
  Mvh/TJ

 35. Thomas

  Slabadang #33 jag får väl tacka för komplimangen, fast du borde skrivit Blair, Orwell var bara en pseudonym. Tyvärr var min farfar inte så välkänd som Blair.

 36. Thomas J # 34
  Det verkar onekligen som den senaste dataserien är mer än märklig.

 37. Slabadang

  CAGW… jag kan inte låta bli att skratta åt eländet ibland!
  Med Oreskes Olle Holmström Greenpeace och UI i åtanke och deras prat om ”tobakslobbyn” ”big oil” och de ”mäktiga intressen som står bakom förnekarrörelsen” så blir denna talande bild ett bevis hur totalt snedvriden hela debatten om Heartland Institute och skeptiker är. Det här med sinne för balanser orimligheter å sånt är liksom inte CAGWs riktigt starka sida. Myten om CAGW behöver också myter om hypotesens fiender.
  http://www.bishop-hill.net/display/ShowImage?imageUrl=/storage/US_vs_HI_spending.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1330593531195
   

 38. Pehr Björnbom

  Thomas #31,
   
  Nu gör du svart till vitt. Vad vi diskuterar här är ju indikationer på att det finns en censureringsprocess av något slag på SvT som utesluter en fri rapportering av vissa vetenskapliga ämnen. Men du uppfattar kravet på ökad frihet som krav på censur.
   
  Dessutom visar din kommentar att du har ett utpräglat vi och domtänkande. Denna typ av tänkande ställer till stora problem i dagens samhälle.
   

 39. Micke Johnsson

  Slabadang!
  Ja det är ju riktigt jämt i kampen om Co2 miljarderna…LOL 

 40. Slabadang

  Micke J!
  Ändå saknas hela WWF Greenpeace EU  … … … … 🙂

 41. Slabadang

  Lena K!
  Kanske något för ”uppdrag granskning” att ta tag i ?
  ha ha ha ha ! Tänk om det ändå verkligen var en tanke värd att tänka! 🙂 🙂 🙂
  kanske Bergendorf och ”Klotet” kan ta sig an uppgiften?? Ha ha ha !! Rätt man på rätt plats! 🙂 Det är kul att man har humorn kvar för förståndets skull?

 42. Thomas

  Pehr #38 vad vi diskuterade här var krav på att slänga Hansen i fängelse, vilka Peter Stilbs m fl helhjärtat stödjer, men när jag protesterar är det jag som är fast i ett ”vi och domtänkande”. Du sa något om att göra svart till vitt…
   
  Tidigare diskuterades SVT och att somliga här anser att man genom att anmäla program till granskningsnämnden skall få sin vilja igenom. Vad gäller SVT:s påstådda vinkling kanske det är som Colbert konstaterade ”The facts have a liberal bias”.

 43. Thomas

  Slabadang #40 å andra sidan saknas även CATO, Americans for Prosperity, SPPI osv. Det finns en hel uppsjö organisationer på den sidan, och Heartland är långtifrån den största.

 44. Peter F

  Thomas #42
  #Tidigare diskuterades SVT och att somliga här anser att man genom att anmäla program till granskningsnämnden skall få sin vilja igenom#
  Thomas: Det handlar om alla fakta på bordet så att vi alla kan dra våra egna slutsatser. Det handlar inte om en vilja att någons synsätt ska dominera.
  Media ska vara opartisk och kritisk.
  Artiklarna om korallreven var ett utmärkt exempel på grundlig vetenskaplig redovisning av verkligheten.
  Jag blir så less på ditt ensidiga hackande. Kan du inte vidga dina vyer.              

 45. Thomas

  Peter F #44 Vill du ha ”alla fakta” får du gå till den vetenskapliga pressen. SVT/SR presenterar ett mycket litet urval, och eftersom så få av alla artiklar om klimatet går emot AGW är inte konstigt om de inte kommer med. Den ”balans” ni vill se går ut på att allt som skrivs mot AGW måste redovisas men bara en liten bråkdel på andra sidan.

 46. Pehr Björnbom

  Thomas #42,
   
  Min kommentar relaterade inte till Hansen. Du började kommentaren så här:
   
  Peter Stilbs #30 jag sa förut att du nog ville bli censor åt SvT.
   
  Så när jag talar om att du gör svart till vitt så menar jag just i fråga om SvT, att du tolkar kravet på mer frihet från censur inom SvT som ett krav på mera censur.
   
  Jag har ett flertal gånger sett att du använder fraser som följande från #31:
   
  …er vanliga dubbelmoral på att folk på er sida…
   
  Detta ser jag som en stark indikation på vi och domtänkande.

 47. Thomas

  Pehr #46 SVT var i en tidigare tråd, men jag förstår om du vill bluddra bort diskussionen från kraven att fängsla Hansen. Har du verkligen inga som helst åsikter om ett sådant krav, du som brukar vara så pigg på att kritisera? Möjligen aningen vi och domtänkande?
   
  Vad får sen dig att hävda att det finns censur på SVT? Att de inte beskriver verkligheten just som du vill se den beskriven?

 48. Pehr Björnbom

  Thomas #47,
   
  Jag trodde faktiskt att detta var SvT-tråden beroende på att du inledde med SvT i din kommentar #31 men nu ser jag att det inte var så.
   
  Att du är så fängslad av fängslandet av Hansen är din sak, men inte min 😉
   
  Vad får sen dig att hävda att det inte finns censur på SVT? Att de beskriver verkligheten just som du vill se den beskriven?
   

 49. Thomas #9: Du påstår att det inte har skett någon systemetisk förändring av den kosmiska strålningen och ger en länk till mätdata som visar att det visst har varit systematiska förändringar. Åren 1965-90 minskade den kosmiska strålningen som i genomsnitt når jordytan. Därefter har den ökat igen. Den senaste uppvärmningsperioden startade ungefär 1970 och slutade 1997. Med tanke på att klimatet borde reagera med lite fördröjning på förändringar i inkommande solstrålning, så är det fullt rimligt att det är den kosmiska strålningen som ligger bakom det mesta av de senaste årtiondenas globala temperaturförändringar.

 50. Thomas

  Lars #49 du har ett rätt kreativt sätt att läsa diagram. Dessutom blir jag lika fascinerad varje gång över det där med att det skulle vara fördröjning mellan solaktivitet och temperatur kommer upp. Inte så att det är en orimlig hypotes, men de studier som kommer fram till att det skulle finnas en korrelation, typ Friis-Christensen&Lassen, har inte tagit med någon sådan. Om man säger att det bör finnas en fördröjning skjuter man samtidigt de publicerade argumenten för att det finns en korrelation i sank.

 51. Thomas 50: Det är du och dina trosfränder bland de klimathotstronde som är kreativa när det gäller att läsa diagram. Ni hävdar att den inkommande kosmiska strålningen inte har ändrats alls på 60 år, fast mätningar visar annat.
  Ni klimathotstroende brukar hävda koldioxiden verkar med en stor fördröjning medan solstrålning inte har någon fördröjning alls. Annars kan ni ju inte få ihop det. Trots ökande koldioxidhalt ökar inte temperaturen, så då ”måste” ju koldioxiden verka med fördröjning. Men om solen verkar med fördröjning kunde verka med fördröjning, skulle ju ökningen av solaktiviteten under 1900-talets första halva kunna förklara också uppvärmningen under 1900-talets andra halva.
  För övrigt är det ju faktiskt så att även om något har sin största effekt med fördröjning så kan ju de första effekterna börja märkas omedelbart. 

 52. Ingemar Nordin

  Thomas #50,

  Är du här och sprider dina irrläror från RealClimate igen?

  ”Fördröjningen” är helt enkelt en konsekvens av att det tar tid att värma på ett stort system – precis som det tar tid att värma upp en kastrull med vatten på en spis.

  Det den kosmiska strålningen gör är att skapa lite fler moln. Strålningen värmer eller kyler inte av sig självt. Molnen i sin tur har en negativ nettoeffekt. Så det en ökad solaktivitet gör är att den blåser bort kosmiska strålar som annars skulle kunna skapa moln enligt teorin. Då värms jorden upp lite mer än vad den annars skulle göra.

  Om sedan nästa, och nästa solcykel också har en hög amplitud så blir det över tid sammantaget färre moln som kan förhindra uppvärmning från solen. Färre strålar når ned till markytan.

  En analogi vore om du har en spis med en kastrull vatten som du värmer på genom att sätta på och stänga av plattan över en längre tid. Om du har en serie aktiva solcykler så motsvarar det att du istället för att dra upp plattan bara till 1:an så drar du upp den till 3:an varje gång. Då höjs temperaturen i vattnet fortare. Lilla istiden motsvarar en period där uppdragningarna varit till 1:an under en längre tid och vattnet har svalnat av. Medeltidsvärmen och 1900-talet är perioder där uppdragningarna varit till 3:an.

  Här är ett par länkar som väl beskriver hur korrelationen ser ut:

  http://www.theregister.co.uk/2011/07/18/cern_cosmic_ray_gag/

  http://www.sciencebits.com/CosmicRaysClimate

 53. Slabadang

  Thomas!
  Man kan le lite åt de skilda kraven på ”bevis” mellan CAGW hypotesen och alla de alternativa.
  Din utgångspunkt är att du läser IPCC som om det vore en helig skrift och vi skeptiker läser W2 Och WG3 alster mest som pseudovetenskapligt och klimatalarmistiskt trams.
  Fler än jag fullständigt ignorerar de 3,5 – 9 C katastrofscenarierna utan är endast intresserad av förklaringarn till uppvärmningen som påbörjades redan vid den uppmätta tempförändringen sedan LIAs slut. Där står CAGWhypotesen sig pinsamt svag och AGW som kandidat till en liten del av denna uppvärmning.
  Så för mig är dina resonemang och påstenden totalt ointressanta eftersom du tror på CAGW som jag är säker på inte ryms inom de observationer som är intressanta för att förklara den numer avslutatde uppvärmningen. Så för mig är bollen av bevisbörda sedan länge flyttad till CAGW gänget, och tjat med samma redan falsifierade CAGWargument och analyser gör en bara förbannat irriterad och tar tid ifrån den riktiga vetenskapen.Fokus nu är alla solberoende faktorer.. du vet saker som påverkas av den där grejen där uppe som hockeyvraken på REALCLIMATE och M Lean bara tror är en lampa. 

 54. Slabadang

  Thomas!
  Nu tror du på en myt till! : Cato inst ja oj du guuuud så mäktiga 🙂 🙂 Jag fattar inte hur du kan trycka ur dig så urbota dumma kommentarer? Ni behöver alla miljarder ni kan få inklusive Nordkoreanska armen och alla världens regeringar men mot klimatobservationer och riktig vetenskap så åker ni lik förbannat på stryk. Det är bara pinsamt hur litet billig sanning det krävdes för att fälla den gigantiska svindyra lögnen.