Ny energirevolution på gång

GasDepositDiagram1
Det rör sig inte om dyr vind-, sol- eller vågkraft. Inte heller rör det sig om nya generationer av kärnkraftsverk. Nej, det handlar om gas från skifferlager.
Den här gasen har hittills mestadels varit oåtkomlig för utvinning eftersom skiffret inte är tillräckligt genomsläppligt. Om man borrar ett hål rakt ned till skifferlagret så blir det lite gas precis kring hålet, inte mer. Men med nya borrtekniker som möjliggör borrhål som följer lagren, i kombination med högt tryck och kemikalier, så kan man nu komma åt de enorma mängder gas som finns lagrade där.
Sådana här gasrika skifferlager är vanliga i Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien. Även Europa har sådana gaslager. Gasen är renare än t.ex. olja och kol från olika ämnen som inte är så trevliga att ha i luften. Dessutom blir det mindre CO2-utsläpp per energienhet – om man nu skulle vara bekymrad om det.
De höga oljepriserna har satt fart på teknikutvecklingen och prospekteringen och man väntar sig att produktionen av gas kommer att öka dramatiskt i världen. Priserna på energi kommer att sjunka om politikerna tillåter det.
Det finns också politiska fördelar för t.ex. USA och Europa med att kunna producera sin egen gas, eller att kunna importera från många olika håll. Bara för ett par år sedan såg det dystert ut med det nationella oberoendet för flera stater i Europa, t.ex. Tyskland, när de skulle bli tvungna att importera enorma mängder gas från Ryssland. Och Ryssland hade låtit förstå att de både har förmågan och viljan att använda gaskranarna som maktmedel om de uppfattade att något av deras intressen inte tillgodosågs. På samma sätt har Obamaregeringen velat minska USA:s beroende av import av energi från stater som ibland inte är så vänligt inställda, och ibland låter en hel del pengar hamna i de islamistiska terroristgruppernas fickor.
Håller det här vad det lovar så kan vi glömma den olönsamma vind- och solkraften.
Läs mer t.ex här, här, här, och här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Bra, då kan Kvarntorp leva upp igen!
  (utanför Örebro och fixade olja under andra kriget)

 2. karlsson

  Teknisk utveckling och konkurrens löser hela tiden de katastrofhot som det talas om då och då…som en följd sjunker också energipriserna.
  Våra höga energipriser i Sverige beror på den beskattning våra politiker anser är så viktig
  Det är svårt att vara klimatalarmist

 3. Lars W

  Grattis! Du kan se fram emot gaseldning i Linköping. Mkt skiffer under Östgötaslätten.

 4. Ingemar
  Jag befarar att hajpen kring sol-, vind- och vågenergi mm har helt andra orsaker och drivkrafter än rationellt sökande efter bättre energikällor och omtanke om miljön.
  Nej, inte ’befarar’! Jag är övertygad om att de sanna bevekelsegrunderna är av en annan art, och att de är komplett ointresserade av rationella argument eller sunda lösningar på reella problem som mänsklighetens ställs inför och måste hantera.

 5. Stickan

  Shell borrar i skåne i skiffer. Har länkat det förut i forumet.
  http://www.shell.com/home/content/se-sv/shell_for_businesses/exploration_production/naturgas/sv/welcome_skane_naturgas_sv.html
   

 6. Thomas

  Innebär det att vi kan stryka den kritik mot IPCC som går ut på att deras prognoser för framtida utsläpp är orimliga eftersom det inte finns tillräckligt mycket fossilbränslen?

 7. Thomas … dom flesta förutskickelser om hur saker kommer att se ut och fungera om 100 år är inget annat än vilda gissningar. 
  Hur mycket tror du att människor 1910, som försökte beskriva hur det ser ut idag, lyckades att beksriva och kvantifiera korrekt?

 8. Labbibia

  Thomas
  Jag vet att jag är tjatig…..
  Men, hur var det nu med utstrålningen? ”Allt annat lika” ökar alltså utstrålningen om planeten värms upp…….självreglerande alltså. Fysik. Mao, om vi på hela planeten använde oss av enbart kärnkraft och vattenkraft, så skulle, oavsett hur mycket den typen av energi avger i värme, inte på mätbart sätt förändra temperaturen i atmosfären?

 9. Thomas

  Labbibia, vattenkraft tillför inte någon värme. Naturligt omvandlas vattnets potentiella energi till värme genom friktion i älvfåran, vi tar bara tillvara på den och omvandlar den till värme någon stans där vi tycker den gör mer nytta. Netto värmer det inte jorden.
   
  Kärnkraft tillför däremot värme och värmer i princip jorden. Som hemläxa får du att slå upp jordens klimatkänslighet i K/W/m2, vår totala kärnkraftsproduktion och se med hur mycket. (Det är i dagsläget en försumbar term, men med tillräckligt billig fusionsenergi kanske vi så småningom får bry oss även om den)
   
  Jonas N, om fossilbränslena finns där idag så kommer de att finnas där i morgon också. I vilken mån vi kommer att använda dem är en sak, men den kritik jag talade om gick ut på att det inte fanns tillräckligt med fossila bränslen.

 10. tty

  ”Som hemläxa får du att slå upp jordens klimatkänslighet i K/W/m2,”
  Blir svårt eftersom ingen vet vad den är.
  Jag har påpekat den revolution som skiffergasen innebär vid ett par tillfällen tidigare. Inte oväntat har svenska media tigit som muren i ärendet.
  I USA jobbar ”miljöorganisationer” nu desperat på att försöka stoppa utvinningen av skiffergas med hänvisning till hur farligt ”fracking” är (tekniken har använts i årtionden vid oljeutvinning utan att någon har märkt några problem).

 11. Fossilbränslen blir de först när de finns uppe vid ytan. Under ytan finns det nog ’obegränsat’ …
  Vidare finns det kol (nära ytan) som räcker mycket längre än så …
  Jag svarade dessutom på din fråga. Klarar du att svara på en enda som ställs till dig?

 12. Thomas

  tty #10, för den här diskussionen räcker det med att känna till klimatkänsligheten på en faktor 10 när, och då är alla utom några rena knäppskallar överens. Mer än så behövs inte för att se att värmespillet från vår industri är försumbart.
   
   

 13. tty

  Lars W #3
   
  Tyvärr! Alunskifferlagret under östgötaslätten är bara några tiotal meter tjockt, så där finns tyvärr inga större gasmängder. I Skåne däremot… För att inte tala om Parisbäckenet. Frankrike kan mycket väl komma att bli Europas största gasproducent.

 14. tty … detta var nyheter för mig (’fracking’ och att ’miljövänner’ motarbetar utvinningen av naturgas.  Men det rimmar väl med vad jag skrev i #4.
  Har du någon bra länk eller sammanställning?

 15. Michelangelo

  #9# Vad är det för att trams du håller på med. Vad är syftet ?
  Vi svenskar kommer att bli rejält akterseglade om vi fortsätter att ha politiker som lever i en drömvärld. Energi från gas är billig och relativt ren. Synd bara att vi inte kopplar till Northstream så vi relativt snabbt kan få tillgång till billig ren energi. Sovjet och senare Ryssland har ju varit en säker leverantör av gas till Europa i mer än 40 år. Att  korrupta politiker i Ukraina stal gas är ju historia nu och Northstream byggs för att undvika liknande störningar. Rätt skall vara rätt även om svenska media har svårt att hålla sig till sanningen.
  Med ett Polen som kan bli Europas Kuwait ( rikt på naturgas)
  kan vi ju dessutom få en alternativ leverantör om inte Norge duger.

 16. tty

  Det kanske är på sin plats att påpeka att nästan all naturgas och olja från början uppstått i skiffrar med hög andel organiskt material. En mindre del läcker så småningom ut från skiffern, och av det som läcker ut samlas så småningom en liten del i s. k. ”reservoir rocks” där det kan utvinnas med konventionell teknik.
  Det revolutionerande med skiffergasen är att man kan gå direkt på källan och utvinna gasen ur skiffern, där de totala gasmängderna är så enorma att även den lilla andel som man än så länge kan utvinna med den nya tekniken i ett slag mångdubblar naturgastillgångarna.

 17. Håkan Bergman

  Och bygger man sen så här effektiva kraftverk klarar vi oss ett bra tag, tills vi har ny kärnkraft.
  http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=59759&epslanguage=SV
   
  Hittar vi ingen gas själva har grannarna, såg för en tid sen att både Norge och Qatar avbeställt LNG-tankers när marknaden i USA mättas av inhemsk gas.

 18. tty

  Jonas N #10
  Kolla t ex http://frackoffnow.com/
  Lägg märke till att det är fråga om en teknik som använts sedan 1949.
   

 19. Rosenhane

  Håkan Bergman
   
  Tack för historien om mannen med solpanelen 😀  i gårdagens svordomsbemängda tråd. 😉

 20. Labbibia

  Thomas # 9
  Tack! Jag kontrar med att ge dig hemläxa på varför energibalansen inte tycks stämma? Varför ”fattas” det värmeenergi, du vet, den där som sägs gömma sig i någonstans i  djupet av oceanerna?? Varför ”fattas” det vattenånga i den övre atmosfären? Vad är det som inte stämmer?
  Är inte det något att bita i för en naturvetare som du?

 21. Stickan

  Skiffergas och Bloom box innebär en energirevolution.
   

 22. Jan-Erik S.

  Thomas #9:
  Skojar du???
  Menar du på fullt allvar att framtida kärnkraft kan påverka värmetillförseln så till den milda grad att det blir mildare och överhuvudtaget mätbart???
  Hehe…nu skojar du allt.
  Tycker faktiskt detta är i paritet med vänsterpartisten som ville ha snurror på bilen för att ladda batterier.
  Eller det danska inlägget som  beskrev luftvärmepumpar som syndabock för kylan.
  Thomas dåå… 😉

 23. Magnus A

  Mängd energi från skiffergas? Enligt denna kommentar i USA år 2030 max 10 procent av dagens kolenergi  eller 20 procent av kolel.

  ”The Bottom Line

  Will gas from shale end the era of coal? Not anytime soon. Nor will the shale gas revolution permit a vast expansion of gas use for vehicle fuels, à la the Pickens Plan. As with coal-fueled power plants the amounts of gas available from shale are not sufficient to be “the solution.” There is no single solution to energy supply, but gas from shales can fix the gas market, and that would be a real accomplishment, reducing the power of some of the would-be gas monopolists, including Russia. In the end restoring well-functioning gas markets across the world would increase our well-being by reducing the diversion of resources into unproductive crash programs in energy. And that is a pretty big accomplishment.
  [i] Even in the US shale gas is not likely to prove sufficient to displace the other major energy resources used in power generation, coal and nuclear.  To effect a 10 percentage point reduction in coal use (from 50% to 40% of power generation) would require another 2.5 tcf of gas each year, about the total increase expected by the DOE through 2030.”
  http://www.masterresource.org/2009/10/gas-from-shale-deposits-a-worldwide-game-changer-2

 24. Labbibia

  Jan Erik S # 22
  Solen är ju ett gigantiskt kärnkraftverk…..inga jämförelser i övrigt.

 25. Magnus A

  Korrigering: Inte ”max”. Energidepartementets prognos.

 26. Jan-Erik S.

  Labbila #22:
  Självklart så går solen att jämföra med kk-verk.
  Men…att vi ska använda kärnkraft så det ger någon uppvärmning är nonsens.
  Visst…teoretiskt så kan man räkna fram uppvärmningen redan med dagens reaktorer…men som sagt totalt försumbart.

 27. Bertel

  Denna artikel och hänvisningarna(hoppas att prognoserna håller)borde värma tom de rödaste av klimatalarmister(ifall de kan bortse att USA har mycket av denna vara) i vinterkylan, eftersom ”naturgaset” kommer att påverka priset på energi och därmed gynna fortsatt utveckling i sk tredje världen(gammal klishé eftersom ekonomin blomstar i Indien, Kina, Brasilien, delar av Afrika mm). 

 28. Hallå! Jag upprepat ständigt:
  OLJAN ÄR INTE FOSSIL! Det är en HYPOTES från år 1757  av en rysk vetenskapsman. Finns inga bevis! Innehåller inga biologiska rester. Den är ”a-biotic”! Metangas bildas i magman. Polymeriseras till metanseriens kolväten = råolja.
  Olja utvanns under 40-talet ur alunskiffer – sedimentär bergart – här på Kinnekulle. Mycket tveksam lönsamhet. Förr eldade man kalkugnarna med alunskiffer när man brände kalk.
  Hur gasen i skifferolja bildats känner jag inte till.
  Jag köpte aktier i Black Pear – som arbetar med ojeskiffer – för ca 6 månader sedan. Inköp 19 kr/aktie. Notering i går 40 kr/aktie!!

 29. Ingemar detta är en tio år gammal teknik, jag har skrivit om det i snart ett år och länkar till animeringar som visar hur horisontella hål sprängs och fylls med sand och en kemikalie som ökar utvinningen..
  Bara USA kan lägga ner all olja alla import all kol och all konventionell naturgas och leka på nuvarande nivå i flera hundra år…
   
  I Europa kan Ungern ersätta allt inkl. fransk kärnkraft… Danmark håller på att förbereda för denna utvinning, men i fundamentalisternas land Sverige hindras Shell… i Skåne..
   
  Sverige skulle givetvis kunna producera all elektricitet och alla drivmedel i ”evigheter” om bara någon pratade vett med fundamentalisterna…  😉
   
  Det har dock varit en hel del problem… gas i dricksvatten (inkl. dessa kemikalier (som jag har taskig koll på)) och en stor explosion…
   
  Det finns en annan mer miljövänlig metod som jag skrev och länkade om …. det senaste halvåret…
   
  Underjordisk förgasning av kolfyndigheter…. då kommer bara syngas (syntetgas) upp allt annat blir kvar och samtliga dagens petroleumsprodukter kan tillverkas, det innebär dels att lagren är mycket större, miljöbelstningen mindre och dagens infrastruktur kan behållas.
   
  Men jag vidhåller att inget kan konkurrera med kärnkrafts som betalas av slutförvarsfonder och drivs av att omvandla de 99% av kärnenergin som är kvar i det som nu felaktigt kallas avfall..
   
  Inget kan bli billigare än gratis…
   
  Eller hur Ingemar?
   

 30. #23 … 2009  jotack du hänger med dåligt ser jag…. här handlar det om att förra veckans prognoser är inaktuella…

 31. Labbibia

  Jan Erik S
  Men tänk (fyll tanken med) tanken att all ”fossil” energi skulle ersättas av KKV-energi……självklart måste ju värmeenergin som bildas, oavsett hur vi skapar den, ta vägen någonstans?

 32. Jag måste än en gång försvara solceller…. våg och vindkraft har aldrig en chans att bidra, de energisystemen kommer alltid bara utarma… (för att bara de fysiska delarna blir för dyra, går ej att tillverka ett vågkraftverk på 1300ton av stål med någon MW i effekt billigt nog, samma för vindkraft, utom möjligen det italienska projektet med drakar som driver en karusell, men det verkar lite flummigt…. skulle inte funka här…)
   
  De solceller som driver alla kommunikationssatelliter har nu blivit så bra och billiga så Boeing har byggt en fabrik till sitt dotterbolag Specrolab som från jan 2011 producerar 100MW/år av billiga solceller med 40% verkningsgrad…. 10.000 sådana fabriker skulle spela en roll för mänsklighetens energisystem….
   
  Klarar vi att lagra vätgas billigt kommer solceller ta över det mesta…. Vi kommer redan få alla biltak klädda med solceller som har 40% verkningsgrad…. det är bara så smart och bra…
   
  Skiffergas tror jag blir som Magnus Andersson hänvisar till 10-25% av den globala energiomvandlingen 2030 (vilket kanske då motsvarar upp till 10TW (idag drygt 17TW totalt)) detta för att kärnkraft blir så billig och miljöprotesterna så stora av gasutvinningen…..

 33. #31
  Om du med kärnkraft ökar en jordytas temperatur, så ökar dess energiutstrålning med temperaturen upphöjt till fyra…
   
  Kärnkraft ger lokalt mer livsvänligt klimat i framför allt kylvattenutsläppen… men globalt går det givetvis inte att mäta..
   
  Jorden får 175000TW från solen och 30TW från jordens inre smältreaktorer, samt 10TW från nedkylning… Globalt idag finns mindre än 0,5TWe kärnkraft om vi antar 33% verkningsgrad blir det 1,5TW…. den globala kärnkraften är fullständigt omöjlig att se globala temperaturspår av..
   
  Tänk så här… antag att CO2-halten verkligen globalt ökat från 280 till 400ppm de sista 160 åren… då blir det 0,9W/kvm… hur stor är jordens yta?
   
  0.5Gkvkm   dvs o,5G*M= 5*10^14kvm … 450TW…
   
  CO2-haltens ökning från förindustriell tid har ökad jordytans strålningsenergimottag med 450TW… det är så lite att vi inte kan finna några temperaturspår…..
   
  Labbibia… om vi 100faldigar kärnkraften kommer den heller inte gå att mäta vad gäller den globala temperaturen…

 34. Bertel

  OT.Jag kan varmt rekommendera besök på Gunnar Littmarck,s blogg eftersom(utöver hans reflektioner över livet,s skönhet) han har bra  länkar/artiklar om energisystem/lagring/teknik/ekonomi mm.
  Läste första gången om  utvinning av gas från skifferlager, tack vare besök hos ovannämda gentleman(hoppas du inte misstycker epitetet).  🙂
  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/
   
   

 35. Jan-Erik S.

  GL #33:
  Tack för ett som vanligt välformulerat inlägg.
  Kunde inte sagt det bättre själv 🙂

 36. Magnus A

  Gunnar Littmark: ”Skiffergas tror jag blir som Magnus Andersson hänvisar till 10-25% av den globala energiomvandlingen 2030 (vilket kanske då motsvarar upp till 10TW (idag drygt 17TW totalt)) detta för att kärnkraft blir så billig och miljöprotesterna så stora av gasutvinningen…..”
  Det skrev jag inte.
  USA:s energidepartement menar att 10 procent av USA:s kolenergi kan ersättas. Kanske drygt 5 procent av USA:s totala energikonsumtion.
  20 procent av kolets bidrag till elproduktion, vilket bör vara 10 procent av USA:s totala elproduktion.
  Med tanke på dina visioner om olika energikällor blir jag förvånad om inte energiproduktionen år 2030 överstiger 350 procent av total energiproduktion! 😉 😉

 37. Ingemar

  Har någon sett eller hört något om skiffergas i svenska media? Det skulle vara intressant att höra vad det finns för tankar om dess betydelse för Sverige och vår framtida energipolitik. Eller är det bara skygglapparna på som gäller?

 38. Jan-Erik S.

  Appropå spillvärme.
  Jag arbetade på Ringhals mellan 1971-1981.
  Det var en odlingsanläggning av Ål i anslutning till kylvattenutsläppet i mitten på 80-talet (osäker på årtal).
  Vet inte hur det gick och ifall det är i drift idag men uppenbarligen fungerade det bra.
  Smakade säkert strålande 🙂

 39. Jan-Erik S.

  Ingemar #37:
  Om det kommer att omskrivas i svensk press så lär det tyvärr bli i negativa termer som miljöförstöring mm.
  Samma gäller ju våra uran-tillgångar.
  Varför utnyttjas inte det vi har?

 40. Bertel

  Ingemar # 37
  Ett mycket, mycket bra påpekande och tack för en välskriven och intressant artikel.
  Jag har inte läst några artiklar om ämnet i svensk press, någon annan som har andra erfarenheter?

 41. Labbibia

  Gunnar L # 33
  Jäpp! Någonstans finns naturligtvis en gräns, men ett hundrafaldigande av dagens kärnkraft lär knappast märkas….
  Vad jag är inne på är Thomas snack om ”utstrålning allt annat lika”….
  Thomas menar ju naturligtvis att om vi frigör mer Co2 i atmosfären så binds värmen kvar i atmosfären. Jag tror mig ana att ett det finns ett fel i hans resonemang……men eftersom jag inte är ”naturvetare” så kan jag inte sätta fingret på vad felet  är…..
  Dock, det tycks ju ”fattas” värmeenergi  totalt sett, gentemot det beräknade, du vet ” we cant account for the missing energy, and thats a travesty” som Tranberth skrev….Så vad är felet? Är det den Gordiska knuten i klimatdebatten?
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/10/30/nothing-else-matters/

 42. Pia

  Ingemar nr 37
  Det pågår sedan några år prospektering av de mäktiga alunskifferlager som finns från söder om Storsjön i Jämtland upp till södra Lappmarken. Lagren är upp till drygt 200 meter tjocka och består av  flak som brutits sönder i våldsamma geologiska processer och skjutits in under varandra .
  Gas har inte nämnts. Kanske försvann den, då skiffern delvis bröts sönder?  Eller också har det aldrig undersökts. Däremot påstås det finnas 15-20 % skifferolja i skiffern, som det i nuläget inte finns planer på att omhänderta.
  Annars liknar den jämtländska alunskiffern geologiskt den skiffer som finns i Skåne, som påstås innehålla en del gas.
  Det som är mest attraktivt i Jämtland för de kanadensiska och australiska projekteringsbolagen är legeringsmetaller för stålindustrin – molybden, vanadin och nickel.
  Dessutom finns låghaltig uran som det med dagens metallpriser sannolikt är nödvändigt att utvinna för att få ekonomin att gå ihop med säkerhet.
  Den preliminära kalkylen för en av fyndigheterna slutar på en vinst på 7 miljarder kr med dagens priser efter 16 års brytning i treskift.
  Eftersom uran är inblandat, kommer projektet som det politiska läget är i dag troligen att kollapsa på grund av ett kommunalt veto.

 43. Olaus Petri

  Tack Pia för intressant information. Ligger uranet med i bolagens beräkningar eller är det bara ett kvalificerat antagande från din sida?

 44. Olaus Petri

  Sorry Pia, läste slutet för fort. Uranet är alltså med.

 45. Lars W

  tty #13
  Synd! Kanske räcker det till en liten fackla att håll vetenskapens låga klar och lysande.

 46. Pia

  Till Olaus Petri nr 43-44
  Den preliminära ekonomiska kalkylen(130 sidor) är intressant. En ny storindustri på gång?
  http://www.czqminerals.com/VIKEN%20PEA%20REPORT%20SEDAR%20Oct%2019-10.pdf

 47. Pia jag följer behandlingen av alunskiffer i Bergs kommun.
  Jag har skrivit (men kanske bara mail???) om möjligheten att producera skiffergas före ett eventuellt dagbrott (det är uran och framför allt jordartsmetaller som har värdet nästan 500miljarder skr under de 20 år en utvinning tar.
   
  Jag anser att det är ett problem att 90:talsriksdagen gav bort alla naturtillgångar under markytan… (iofs skulle mitt alternativ tvinga LKAB att betala för det de tar från Sverige och säljer).
   
  USA har expanderat sin utvinning av skiffergas så mycket att de nu planerar fabriker som tillverkar LNG och slår ut norsk export till Europa.
   
  Den metoden skulle Bergs kommun kunna starta med och så med lastbil (eller rusta inlandsbanan, med dessa värden vore det möjligt).
   
  Problemet är hur glesbygder ska kunna få långsiktig utvecklingskraft från deras geologiska värden, som de har veto mot utvinning av men inte äganderätt.
   
  Jag har ett antal metoder hur man kan gå runt den idiotiska lagändringen från 90:talet (då troddes att gruvnäring alltid kommer skapa stora mängder sysselsatta lokalt… he he he fatta teknikutveckling…)
   
  Magnus Andersson,,, jag ger mig, var kanske ovanligt slarvig i går kväll…  men givetvis kommer jordens mänskliga energiomvandling vara 350% av dagens 203…5..
   
  10% tillväxt ger fyrfaldigande på 14 år och det gäller vissa områden, då moderna energisystem priskonkurrera ut antika kommer drivkrafter för att åter göra vinsten på sekundäreftekterna av billig energi, inte som de sista 40 åren tjäna, tjäna på dyr energi.
   
  tty om majoriteten av alla olja och gas bildas i skifferlager, vart tar 100-300TW som kontinuerligt följer med havsbotten ner i manteln vägen?
  En del av vattnet strömmar upp som superkritiskt och löser upp metaller på vägen, därför det finns stora områden med metallrör på havsbotten… (som med följer med ner i jordens smälta… i allt högre takt).
   
  Havsbotten har över stora områden frusen metangas, den följer med ner vid subduktionszoner.
   
  För någon månad sedan visade Max Planck institutet att mina funderingar är korrekta..
   
  Det finns skorstenar som pumpar upp metangas ur havsbotten.. (fotograferade utanför Azorerna, finns på min blogg).
   
  Olja läcker i mycket stor omfattning fram ur havsbotten, ex. mexikanska golfen… Där försörjer den hela ekosystem med bl.a. rörmaskar (finns med på min blogg med bilder och länkar..)
   
  Så tty anser du att de enorma mängden kolväten som följer ner med havsbotten, bara försvinner? allt annat kommer ju upp, de lättaste materialen bildar våra kontinenter och än lättare sipprar upp fortare som vatten.. men kolväten blir alltså kvar och magasineras under jordskorpan… hm…. jag tror du ska slänga några hyllmeter i dina bokhylla…
   
  När det gäller utvinning av skiffergas, är det miljömässiga fördelar om fyndigheten ligger djupt, den som förberads för utvinning i Danmark ligger på 800m och då är det liten risk att dricksvatten blir förorenat..  I Bergs kommun måste man verkligen studera förutsättningarna om skiffergasen ska utvinnas…
   
  Sverige kunde kanske starta med fri tillåtelse att utvinna skiffergas som ligger under 800m så utvärdera vad som sker i omvärlden,, nu kokar hela världen av skiffergas lyster… Indien.. alla… (utom OPEC Ryssland och Norge… deras Snöhvit som nu funnit så mycket mer att de kan bygga en till 100miljarders anläggning som den på Melkøya).
   
  Gasdrivna fordon tillverkas i allt större utsträckning, tunga lastbilar blir konverteringen intjänad på bara något år, trots 4ggr så stora tankar.. men infrastrukturen är problemet… Därför byggs tankställen på de mest trafikerade transportsträckorna och privatbilister får 1000$ om de bygger egna gas tankställen på sina fastigheter…
   
  Jag har för mig att gaspriset sjunkit med50% och spås falla en bra bit till av denna gamla teknik som nu är så billig.
   
  Nu är det billigt att borra många horisontella hål och spräcka upp lagren med en vattenstötvåg som låses fast av ett flyttbart stopp, sanden i vattnet tränger in i alla sprickor och håller dem öppna efter att trycket återgår till det normala.. kemikalierna är något jag inte hunnit plugga än…
   
  Olja, gas och kemikalier har hittills förstört dricksvatten vid denna metod och så en mycket kraftig explosion som sedan dess stoppat utvinningen i det området….
   
  Jag är övertygad om att metoden att underjordiskt förgasa kollager skulle konkurrera ut skiffergas, både ekonomiskt och framför allt miljömässigt om den satsades på i stor skala.. Men fundera på vilka ekonomiska krafter som vill att dagens olja, gas och kol, ska bli olönsamma….
   
  Som vanligt driver särintressen hårdare än ett luddigt allmänintresse..
   
  Tacka för att Indien och Kina behöver sådana extrema mängder elektrisk energi och drivmedel så alla andra aktörers önskan hamnar i skugga…
   
  Vilka europeiska politiker vill egentligen ha ”gratis” energi omöjlig att beskatta?
   
  Nu får de det vare sig de vill eller ej… Som vanligt kan politiker bara sabba mer eller mindre, aldrig skapa….

 48. István

  Thomas.
  Mycket riktigt,vattenkraft värmer inte planeten.
  Kärnkraft gör det.
  Likaså all användning av s.k. solfångare värmer planeten.
  Förstärkt albedo effekt.
  Ergo. Vi kan se fram emot fortsatt klimatförbättring.

 49. Jan-Erik S.

  István #48:
  Igen…global uppvärmning av kärnkraft är försumbart och naturligtvis i praktiken omätbart oavsett hur mycket kkv vi bygger. Sen kan man naturligvis räkna fram teoretisk uppvärmningen men som sagt…totalt försumbart.
  Eller skojar du också?

 50. Björn

  István [48]; Om vi skall tala om albedo, så har du fel. Albedo 1, innebär totalreflektion av inkommande energi från solen och 0 innebär en svartkropp som absorberar all elektromagnetisk strålning. Jordytan har ett medelvärde kring 0.3. Ur denna synpunkt förändras inte jordens albedo på grund av emission av av elektromagnetisk strålning från olika värmekällor. Värmestrålningen från dessa källor möter exakt samma fysiska lagar som den sekundärstrålning som solen ger upphov till. Till sekundäremissionen från jordytan adderas våra egna värmekällors emission, men detta innebär inte att albedo har blivit förändrat, utan endast att jorden avger en något förhöjd utstrålning på grund av värmetillskottet. Av denna anledning kan man undra vad som är vad i den påstådda globala temperaturhöjningen: tillskott av mänsklig värmeemission eller inverkan från antropogen CO2.

 51. #41 av de 450TW som med strålningsmätningar i laboratorer och teoretiska beräkningar kan anses som jordytans ökade energimottagning av en CO2-halthjöjning från 280 till 400ppm har inte ett enda (OBS Thomas) inte ett enda temperaturspår i atmosfären funnits.
   
  Magnus Andersson, du vet att jag anser att du är en förebild som Internetdebattör, men kanske lite för konservativ..
   
  Så många prognosmakare inser inte vad som sker om 4G människor får vår konsumtionsstyrka samtidigt som 3G fördubblar sin….
   
  Då Sovjet Kina Indien Afrika och faktiskt Sydamerika var förlamat av inkompetenta ledare, västvärlden fet, liknöjd och med sjunkande eller stillastående population 1980-200…+??2?
  Satte alla prognosmakare sina linjer…
   
  Nu gör pappskallar samma sak fast fel åt andra hållet med Kina..
  Kina och Indien hade samma BNI/capita 1990 (faktiskt Indien lite högra), Nu har Kina 4ggr Indiens…
   
  Då drar idioter som ex. The Economist ut linjer.. där Kinas tillväxt fortsätter att öka för att den gjort så så länge… pappaskallar..
   
  Jag utvecklar det lite på min blogg, men problemet är att politiker blir osäkra och i underläge då de lyssnar på tekniker… (tack Pär för videon…bara så bra) liksom ekonomer.
   
  Alltså lyssnar våra politiska ledare på ekonomer, trots att de som regel har fel, inte på tekniker, trots att de som regel har rätt…
   
  Hur ska vi ändra det?

 52. Jag lade upp videon jag fick av Pär…
   
  Jag undrar hur många bra liknande jag aldrig sett???
   
  Mina sista 10 år ska jag syssla med att komma ikapp med humor.. Jag hinner inte nu…
   
  Tänk att dagligen lägga samma energi jag nu lägger på att lära mig och förstå hur mänsklighetens olika utvecklingsvägar ser ut, på att inhämta all humor…. (då ska jag släppa mitt förbud mot bara en skönlitterär bok om året med… då får ni ställa era egna prognoser… he he he  Det tror jag de flesta kommer gilla…)
  Trevlig fjärde advent, (gäller kanske bara oss med kristna värdegrunder, de systemet finna kanske bara i protestantisk katolsk och den där snurriga grekryska varianten…(vilka religioner är inte hel snurriga???)) önska jag alla, nu är min Cat varm och jag har valt ljudintag,, snöröjning hemma väntar…

 53. István

  Re #48 och #49
  Jag försöker bara kommentera Thomas #9, som säger:
  ”Kärnkraft tillför däremot värme och värmer i princip jorden”
  Vilket är naturligtvis korrekt! I princip!
  Likaså värmer det om man fångar upp energi i en solfångare i stället för att låta det stråla tillbaka som det gjorde innan man satte upp solfångaren. Sedan hur exakt man definierar Albedo låter jag därhän, om det ursäktas.
  Jag tar upp detta bara för att kkv motståndare brukar vara stora vänner av solenergi.
  Att allihoppa är skitsaker, är jag på det klara med.
  Alltså mycket riktigt skojar jag, men samtidigt har stor aversion mot ironi varningstecken som smilies etc.
  Även om man tar en risk till att bli missförstådd.
   

 54. #53 dagens solfångare i större skala koncentrerar solljus till ”temperaturskillnadsmotorer” (den ni alla som aldrig studerat Carnotkurvor…) som istället för att återstråla enligt T4 sprider värmen och därvidlag, precis som du skriver bidrar till AGW.
   
  Hur är det med vindkraft?
  Rörelseenergin som omvandlas till elektrisk, blir i bland hög koncentrerad ytvärme (terassvärmare???) i bland ljuskällor som strålar med spektra som ”växthusgaser” inta kan återstråla…
   
  Ville vi kyla (hur dum får man bli? det är kyla som dödar, värme som skapar liv) kunde vi öka alla energisystem och på klara nätter stråla ut den energin mot rymden…
   
  Just så tas det fram nya kylaggregat som fungerar…..
  Vi människor använder ju mer energi att kyla än att värma, det fattade aldrig våra politiska ledare… de lyssnar ju av rädsla aldrig på tekniker…
   
  Eller hur Maria W?
   
  Tänk om Fridolin blir taltratt och jag får en 30 min fri debatt mot honom… han kan gott ha Maria som bisittare… därefter vore miljöpartiet dött och alla skulle inse att mest av allt förlorar miljön på deras politik…

 55. Gunnar L. #54
  >därefter vore miljöpartiet dött och alla skulle inse att mest av allt förlorar miljön på deras politik…
  Det skulle möjligen fungera om de som idag röstar på miljöpartiet är mottagliga för rationella argument.  De flesta är dock troende. Och det är inte bara ett troende i sig. De har investerat en ansenlig mängd av sig själv i det troendet och har utformat sitt liv efter det. Det kliver man inte av så lätt inte. Det är som politik. Hur många övertygade socialister har bytt sida? Hur många övertygade konservativa har bytt sida?   Jag gissar ett 1% går att övertyga med rationella argument

 56. #55
  Tja huckemona ansåg att om de fört en politik aningen höger om ”denyamoderaterna” skulle de vunnit…..
   
  Go figure….
  Makten korrumperar oändligt… och ser alltid till att befordran sker till maximal inkompetensgrad…
   
  Det vågar ingen yrkespolitiker (utom möjligen Dick och Morgan) ta tag i….  Så synd Anne-Marie Pålsson inte blev Sveriges diktator med fullständig makt i 10 år… då skulle jag flytta hem… med många fler… och inte bara medborgare välfärd och nationell miljö skulle vinna, utan viktigast:
  Vår väg mot en global välfärd skulle vara avsevärt kortare….
   
  Tänk på den alla andra i Sveriges riksdag…

 57. István

  Gunnar
  Carnot processen är ideel, såvitt jag förstår så gå det inte att bygga en Carnot-motor. Däremot finns ju Stirling motorn för temp. skillnader.
  Dock tveksam till att det kan vara ekonomi i en soldriven S-motor?
  Kanske om man räknar agw effekten tillgodo. Ha ha ha.!
  Det är alltid bättre med varmare väder!

 58. István

  Gunnar
  Jag kan dra mig till minnes den sorgliga debatten om kärnkraften, före omröstningen. Där fanns det klarhet i diskussionen från t.ex Tor Ragnar Gerholm. Inte fan fick professorn genomslag.
  Det var gråterskor typ Solveig Tärnström som majoriteten lyssnade på!

 59. Stickan

  Problematiken med solceller har inte med solcellen att göra. Problemet är energilagringen. Kan man inte lagra solenergi från dag till natt för en rimlig penning fungerar inte solenergi i ett modernt samhälle.
  Det fungerar med solfångare att lagra energi mha varmvatten men för solceller är tekniken alldeles för dyr.

 60. Ingemar

  Stickan #59,

  ”det fungerar med solfångare”

  Nja, jag vet inte. Granngårds byggdes det på sent 80-tal ett kvarter med solfångare på taket. Och det konstruerades ett stort magasin under jord för att lagra varmvattnet gemensamt för alla husen. ”Solhusen” kallades de. Men det visade sig vara så komplicerat och knepigt att få ens denna i princip enkla solteknik att fungera på ett tillfredsställande sätt att hela projektet lades ned. Idag är solfångarna borta och husen får sitt varmvatten genom kommunens förbränningsstationer. Enklare och billigare! Glöm solkraften!

 61. István  den som konstruerar en Carnot motor ligger farligt nära häxkraft.  😀
   
  Om Sverige (och alla andra så kallade demokratiska länder) ville belysa problemställningar objektivt före folkomröstningar och eller val, skulle makten flyttas från ledande politiker till medborgare, gudförbjude!

 62. mattas

  http://www.ft.com/cms/s/0/705f4cf0-d307-11df-9ae9-00144feabdc0.html#axzz18Zs7RIt4
  Frågan är hur shale gas utvinningen utvecklas över tiden jämfört med en vanlig gaskälla. Det återstår att se hur stor betydelse frackingrevolutionen egentligen kommer att ha.

 63. Gunnar 64
  Kommer du ihåg folkomröstningar om kärnkraft och högertrafik?
  makten flyttas till propagandamaskiner som inte använder rationella argument utan skräms

 64. Esko Polvi

  In Pennsylvania we are sitting right on the top of the Marcellus shale gas causing a little gold rush where many drilling companies are involved in drilling thousands of holes forfracking of the shale.  Please taka lookat this video to get some flavor of what is going on here in PA http://www.shalegasfuture.com/However as many other environmentally “friendly” energysources they look good at the face value but if you scratch the surface often thereis a hidden inconvenient truth underneath it. The natural gas industry hasjumped onboard on the CO2 scare band wagon since what is going on there isbenefitting them. However scratching the surface we find that natural gas isabout 23 times worse than CO2 in respect to the alleged impact on globalwarming so if we have about 3% leakage rate in the process from the well toburning in the Gas Turbine it has the same impact as coal. My friends at a gascompany admits that in reality it is more like 5%.

 65. För att lagra termisk energi, eller isolera från den, finns flera sätt.
   
  Här ett att lagra som fungerar nu, med samma densitet som stenkol.
   
  Här ett mycket häftigare, men som nu kräver rutenium, kanske inte nästa år?
   
  Jag skulle uppskatta om mina idolprofessorer Peter och Ingemar, lärde sig allt om allt…. o.k. bara det mesta om de mesta….. maggie har jag givit upp…. hon får bli er taltratt….
  🙂
   
  Eller vad anser du Thomas Palm, borde inte naturvetenskapliga professorer (biologi klassas från och med nu som humaniora, tack vare professor Kompost, mattematisk statistik är numer på nivå med genusvetenskap, tack vare professor Affekt.) vara kunnigare?
  Eller tror du att de bluffar och döljer kunskap som du?

 66. tty

  Esko Polvi #64
  Har du någon uppfattning om vad läckaget är för biogas? Jag vet i varje fall att när jag passerar Linköpings biogasanläggning känner jag väl igen lukten från naturgasfält.

 67. Jag fick in en kanske slarvig och övertydlig julfundering på Teknikdebatt
   
  Bortsett den svenska energipolitiken vill jag starta kortare om vad, svenska medborgare, mänskligheten, miljön, freden och det globala klimatet, tjänar på ”gröna certifikat” ..
   
  Senare vill jag gå vidare och fråga:
  Vad tjänar svenska medborgare, mänskligheten och freden på FN….

 68. Vad anser mina trätobröder tty, ThomasP med fler?
  Är det tid för en julfundering som handlar om den kortaste vägen till paradiset?
   
  Eller måste vi först specificera paradiset, som global välfärd, fred, global miljövård och en hållbar mänsklig kultur?
   
  Jag är säker på att miljötalibaner och bidragsknakare, inte kommer delta i debatten…
   
  Vad tror du Svante  Axelsson, är din organisations egenvärde större än mänsklig global harmoni?
   
  Tja vi kan ju ställa mp, Geernpiss, WWF Fn och en hoper andra inför frågan om deras ”lyxväl och ve” är viktigare än en global harmoni?

 69. Esko Polvi

  tty #66I assume the bio gas is from a landfill that would leak outin the atmosphere anyhow if not captured and burned in some process, so atleast the burning of it reduces the alleged impact on global warming.Contrary to the NG that is sequestered down in the ground until we bring it up.

 70. ThomasJ

  Skriv på upproret:
  http://www.elupproret.nu/
  Mvh/TJ

 71. Pingback

  […] för skiffergas bara ökar. Kinesiska PetroChina investerar flera miljarder dollar i utvinningen i Nordamerika där […]

 72. John Silver

  #37
  http://www.google.com/search?q=skiffergas&hl=en&num=10&lr=lang_sv&ft=i&cr=&safe=images&tbs=