Nu går Hansen för långt

James Hansen, den globala uppvärmningens självutnämnde bekämpare, kommer återigen att delta i en protestaktion. Den här gången har Hansen tänkt sig att själv leda en demonstration i Storbritannien. På torsdag, Climate Change Day of Action, tänker han och övriga demonstranter pressa Gordon Brown till att dels stoppa nya kolkraftverk och dels hindra utbyggnaden av Heathrow. Hansen agerar därvid i egenskap av NASA-chef, något som säkert inte bara jag anser är fullständigt oacceptabelt. En forskare ska inte stå på barrikaderna.
Själva demonstrationen, som organiseras av Christian Aid, är tänkt att vara utformad som en begravningsmarsch i bästa New Orleans-stil för att sörja de kommande generationerna.
Hansen var först med att politicera vetenskapen, men nu tycks även andra följa efter. Dr Simon Lewis, medlem av Royal Society, och publicerad i bl.a. Nature och Science, anser att hans kunskaper om klimatförändring förpliktigar honom att bli klimataktivist.
Andra, som professor Kevin Anderson, direktör för Tyndall Centre, använder akademiska publikationer till att lobba för klimatpolitiska åtgärder. Kevin Anderson skrev nyligen följande i Philosophical Transactions of the Royal Society:
“Emissions are rising so fast that we are heading for a world that will be 4C-5C warmer than now by 2100. That would be catastrophic. (…) Unless economic growth can be reconciled with unprecedented rates of decarbonisation, it is difficult to foresee anything other than a planned economic recession being compatible with stabilising the climate.”
Tydligen reagerade många på detta politiska uttalande. Och med all rätt. Personligen anser jag att det är mycket olyckligt att forskare engagerar sig i politik och blir klimataktivister. Om vetenskapen blir politik, hur ska vi då kunna lita på dess resultat?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  ”Om vetenskapen blir politik, hur ska vi då kunna lita på dess resultat?”
  Då får du väl gå direkt till den vetenskapliga litteraturen och sålla bort alla författare som ägnar sig åt demonstrationer eller att skriva debattartiklar.
  Vad tycker du förresten om Wibjörn Karléns senaste i Elbranschen:
  http://www.elbranschen.nu/content/view/43/53/lang,english/
  Numera nöjer han sig inte med att ifrågasätta om människan gör att jorden blir varmare, nu tvivlar han på att koldioxidhalten stiger och rentav på att koldioxid absorberar IR. Hansen är inte den enda som blir mer extrem.

 2. arga gubben

  Vetenskap blir politik blir religion där kolkraften är Satans verk!
  Vik hädan Belsebub, släpp in det rena! Oh Gore, bli vår härförare och ledare i kampen mot mörkret.
  (Jösses nu har jag verkligen fått upp farten!!)

 3. L

  Thomas, tack för länken till artikeln, bra att någon ifrågasätter hur ökade CO2-utsläpp förändrar klimatet. Det är allt vi behöver få ett svar på, även om de flesta ägnar sig åt vad som i så fall kan hända. Det senare kan även en barnunge räkna ut.
  När det gäller Hansen förvånas jag mest över att han inte har en större uppbackning av andra forskare? Något är fel.

 4. Ingemar B

  ”arga gubben”…
  … ja tänk vad hemskt att någon vågar ifrågasätta vår rätt att festa upp jordens ändliga resurser på några få generationer, och vår rätt att leka rysk roulette med jordens framtid!!

 5. Ingemar B

  Förresten, vad är naturligare att omsätta vetskapen om en risk för global katastrof i politik?!?!?

 6. Ingemar B

  …eller ni kanske tycker det är en ännu större katastrof att ifrågasätta vår livsstil…?

 7. L

  Ingemar B, du slår in öppna dörrar. Lika enkelt som att kritisera barnpornografi. Frågan här är om en ledande forskare ska delta i politiska manifestationer med sina egna tolkningar av en hypotes?

 8. arga gubben

  Instämmer Ingemar B. Visst är det hemskt!

 9. arga gubben

  Ingemar B sa:
  ”Förresten, vad är naturligare att omsätta vetskapen om en risk för global katastrof i politik?!?!?
  Nästan rätt, men kanske så här:
  ”Förresten, vad är naturligare att ersätta vetskapen om en risk för global katastrof med politik?!?!?

 10. Ingemar B

  Vill lägga till:
  -med ”global katastrof” menar jag även att vi kommer bara lämna smulor kvar år kommande generationer.
  Även om man inte tror på att den enorma förbränningen av fossila bränslen har någon effekt på miljön, så måste det väl vara rimligt att man (via politik, vad annars), gör vad man kan för att underlätta övergången till ett fungerande samhälle där de lättillgänglig resurserna är mycket mer begränsade än just nu.

 11. Red Hansen

  Klimatizmen vill ersätta ett fungerande samhälle med ett utan resurser så

 12. Ingemar B: Gång på gång har alla domedagsprofetior gått samma öde till mötes – de slog aldrig in. Debatten om befolkningsexplosionen följde samma mönster som klimatdebatten. Vi var på väg att skövla jorden och ingenting skulle bli kvar till de som kom efter oss. Dessa argument har använts många gånger genom historiens lopp. Men i slutändan brukar det visa sig att vi underskattar oss själva och vår problemlösningsförmåga, och kraftigt överskattar riskerna.

 13. Kjell_A Jönsson

  Till Ingemar B
  Hur skulle världen se ut om alla vetenskapliga teorier och domedagsprofetior skulle förebyggas   med  långtgående konkreta åtgärder.  Då vore det fritt fram för alla falska profeter att tjäna pengar på folks rädsla och skuldkänslor.  Det räcker väl ett bra tag med Al Gore . 
  Kjell-A  Jönsson

 14. Ingemar B

  maggie, som jag ser det så väljer du att sätta på dig skygglappar, kanske för att du inte VILL se att vi verkligen är ute på en ytterst farofylld färd…

 15. Gunnar Littmarck

  Ingemar B
  Så du är för tillåtelse av de energisystem som har förutsättning att priskonkurrera ut obeskattad orenad fossilkol?
  Under förutsättning att de är säkrare än alla nuvarande svenska energisystem.
  De byggs ändå i världen så Sverige kan bara påverka marginellt och samtidigt skapa ett evigt välståd till sin befolkning.
  Alternativt gräva ner långlivat avfall och falla relativt djupare av brist på självkritik och kunskap.
  Det kanske är dax att länder som Sverige än gång för alla konkurreras ut så världen slipper de extremt destruktiva politiska besluten.
  Långsiktigt spelar det ingen roll, jag tror att Indien tar över som världsledare, kanske USA står pall några hundra år till då de har sån bredd i åsikter och satsningar.
  Europa kan nog glömmas bort.
  Kolla hur det gick med de offensiva tanken som formulerades i Lissabon.
  Europa ska bli världens bästa region för företag…
  Europa ska undanröja de hinder som skiljer ut mot USA.
  Jo tack, hur var det med inpinkade revir?
  Alla särintressen och förlamande byråkrati gör förändringar i Europa omöjliga…
  Gör som jag flytta ur EU.

 16. Ingemar B: Nej, inte skygglappar, för jag ser hur mycket som är fel i vår värld. Hur mycket som vi borde göra något åt. Och i stället ägnar vi oss åt att debattera i oändlighet och tro att vi kan lösa världens problem genom att beskatta koldioxid. Det känns oerhört frustrerande för mig att se så mycket tid och resurser gå till spillo, när de skulle kunna användas här och nu för att lätta på världens bördor.

 17. Ingemar B

  Gunnar Littmarck
  Menar du med ”extremt destruktiva politiska besluten”, Sveriges kärnkraftpolitik?
  4:e generationens kärnkraft, låter onekligen frestande att använda, under förutsättning att en sån satsning ingår i ett en temporär övergångslösning, till ett betydligt mer hållbart globalt samhälle. Och INTE som ett sätt att kunna fiortsätta som nu!

 18. tty

  Ingemar B
  Mänskligheten har varit ute på en ytterst farofylld färd sedan vi lämnade Afrika under den förra mellanistiden. Och någon väg tillbaka finns inte.

 19. Ingemar B

  maggie: så du tycker inte att dagens situation är unik?    Inte att de globala riskerna är unika?      Inte att det är rimligt att följa försiktighetsprincipen, när så mycket ligger i vågskålen?      Inte att det är dags att höja blicken och inte bara fokusera på näraliggande problem?
  (tack för en civilicerad debatteknik, känner själv att jag ligger på gränsen…

 20. Mats Frick

  Maggie – Kanske off topic, men var det någon på Heartlandmötet som ställde frågan ”Hur gör vi om vi har fel?”

 21. Labbibia

  Thomas # 1
  Jag tycker Vibjörn Karléns artikel var bra!
  Han gör det alla vetenskapsmän och forskare värda namnet borde göra, nämligen, att ifrågasätta.  Han lutar sig dessutom mot empiriska data i sin artikel, till skillnad mot en viss J. Hansen, som spelar dataspel.
  Vad gäller experimentet med Co2 som Karlén beskrev, vet du någonting om det?

 22. L

  Ingemar B, vem som helst kan följa sin egen försiktighetsprincip. Men att få flera miljarder människor att tro på just din, är nog bara naivt.

 23. Mats Frick

  Maggie (igen) – Ursäkta klipp och klistra: ”Men i slutändan brukar det visa sig att vi underskattar oss själva och vår problemlösningsförmåga, och kraftigt överskattar riskerna”. Lösa vilket problem? De flesta här argumenterar ju för tesen att något problem inte existerar.
  Dessutom, hotet om befolkningskatastrof försvann inte genom att sitta med armarna i kors och vänta ut ”sanningen”. Lösningar har en tendens att upplösas med tiden och bli problem som i sin tur kan bli wicked problems eller social messes. Misslyckanden har en logik där oförmåga till problematisering ligger i botten.
  (PS Kolla in Rittel & Webber i referatlistan: klassiker! DS)

 24. Mats Frick

  PPS Rittel & Webber om wicked problems via Wikipedia dvs. DDS

 25. Anders L

  Vetenskapsmän har väl aldrig dragit sig för att agera ”politiskt” när stora intressen står på spel. Det var t ex vetenskapsmän som uppfann atombomben, eller hur? Och likaväl som det anses försvarbart att agera i fosterlandets intresse kan det väl vara försvarbart att agera om man upplever att hela planeten är hotad?
  Bara för att man har studerat en viss fråga mer än de flesta har gjort bör man inte förbjudas från att föra fram sina åsikter i den offentliga debatten. NASA har såvitt jag vet inte heller några affärsintressen i det ena eller andra sortens klimat.
  För er som ständigt predikar den fria marknadens evangelium kan jag rekommendera den här intressanta artikeln, direkt från verkligheten.

 26. Thomas

  Labbibia, jag har ingen aning om vad det kan vara för experiment Karlén syftar på, men koldioxidens absorbtion har mätts otaliga gånger. Den elegantaste populärvetenskapliga demonstration jag sett var att man tog en IR-kamera, satte en genomskinlig låda framför den och i andra änden en person. Från början kunde man se ansiktet tydligt, mn när man släppte in CO2 i lådan så vart bilden snabbt allt suddigare för att sen försvinna.
  Ifrågasätta i all ära, men som professor em borde Karlén kunna förväntas söka i litteraturen eller fråga forna kollegor om en sådan här sak.

 27. arga gubben

  Maggie sa:
  Gång på gång har alla domedagsprofetior gått samma öde till mötes – de slog aldrig in
  Nån gång ska bli den första!!!!
  Sänd därför upp de viktigaste personerna till en rymdstation och låt dem vara där tills katastrofen är över.  Sedan får de komma ner igen och börja om från början.

 28. Ingemar B

  Maggie, jag kan ju ha fel i min ståndpunkt, naturligtvis…
  Men i och med att jag tycker som jag tycker, så blir det tämligen provocerande när någon lägger så mycket energi på att plädera för att vi INTE ska följa försiktighetsprincipen (aldrig tidigare har ju så mycket legat i vågskålen), utan bara blåsa på och hoppas på det bästa!

 29. Labbibia

  Ingemar B
  Problemet som jag ser det ur vårt ”ankdammsperspektiv”, är ju att:
  1. Vad vi än gör härhemma för att skära ner Co2-utsläpp, så kommer det ju inte att märkas ett skvatt, globalt sett.
  2. Det finns fortfarande inga observationer som stöder IPCC:s tes att det skulle vara Co2 som orsakade den uppvärmning vi såg från 1970-talets slut, och fram till för ca 8-9 år sen. Temperaturerna har ju planat ut, och till och med börjat sjunka. Trots ständigt ökande koncentrationer av Co2 i atmosfären. Hur kan det komma sig?

 30. Ingemar B: Jag ser egentligen inget fel i att vi följer försiktighetsprincipen. Men borde den då inte gälla även för planerade åtgärder? Om försiktighetsprincipen tillämpats innan man lanserade etanolbränslet, skulle nog lanseringen aldrig skett, med tanke på konsekvenserna.
  Det är möjligt att jag har fel, men jag är ekonom, och tänker därför utifrån return-on-investment. Naturligtvis bör vi hjälpa utvecklingsländerna att gardera sig mot framtida naturkatastrofer, men gör vi det bäst genom att höja koldioxidskatten i Sverige eller att hjälpa ett fattigt land att bygga upp sin energiförsörjning (och då menar jag inte nödvändigtvis kol eller olja)? Hur investerar vi bäst för att varje krona ska göra så mycket nytta som möjligt?
  Med tanke på att den globala uppvärmningen sägs ha ”tagit paus” då den tillfälligt döljs av naturliga variationer som havscirkulation, och att temperaturen påstås ligga på samma nivå i 20-30 år till, har jag mycket svårt att föreställa mig att vi under detta århundrades sista 50 år skulle få en temperaturhöjning med 4-6 grader, som vissa forskare i Köpenhamn menade.

 31. Ingemar B

  Labbibia,
  1. varför ska inte vi ta vår del av ansvaret? Och om något land har förutsättningar att gå lite före de andra (alla kan ju inte ligga precis jämsides), så är det väl Sverige?
  2. Det är väl det som är problemet, att systemet har sådan tröghet. När och om vi inser att något verkligen MÅSTE göras (t.om. även de som väljer att ha huvudet nedstoppat i sanden), då är det alldeles för sent…

 32. Steve

  Jag tittade på sommarvärmen i Uppsala, enligt SMHI:s data för åren 1722 – 2004.   Jag sökte fram den varmaste dagen under året i juli månad, och noterade siffran, dygnsmedeltemperaturen, för den.   En Excel-post per år, alltså.  Tanken var att få ett grepp om övre gränsen för sommarvärmen. 
  Sedan tog jag fram medeltalet för de olika decennierna.  Dygns-temperaturen bör alltså ha nått upp ungefär dit, på den varmaste julidagen under året.   Tabellen ser ut så här fram till 1900 — mest förindustriell tid.  (Uppsala har ju aldrig haft tung industri.)
  1730 – 1739  —  21,6º
  1740 – 1749  —  21,5º
  1750 – 1759  —  22,9º
  1760 – 1769  —  22,9º igen
  1770 – 1779  —  22,0º
  1780 – 1789  —  21,9º
  1790 – 1799  —  22,1º
  1800 – 1809  —  22,3º
  1810 – 1819  —  22,7º
  1820 – 1829  —  20,9º
  1830 – 1839  —  21,7º
  1840 – 1849  —  20,5º
  1850 – 1859  —  22,6º
  1860 – 1869  —  21,7º
  1870 – 1879  —  20,6º
  1880 – 1889  —  20,7º
  1890 – 1899  —  19,9º
  Och sedan jämförde jag naturligtvis med siffrorna för vår tid.  Dygnsmedeltal för de sista 25 åren i SMHI:s tabell:
  1979                —  17,5º   (17,1º)
  1980 – 1989   —  21,8º   (21,2º)
  1990 – 1999   —  22,4º   (21,9º)
  2000 – 2004  —  22,0º   (21,7º)
  De lägre värdena inom parentes visar SMHI:s korrigering för ”stadsvärme” i våra dagar.  Det är i egentligen dem man bör använda i en jämförelse, men jag vill undvika att någon säger ”du gör fel där”.   En diff på 0,6º som värst — och det på 1980-talet.  (Idag sitter tydligen mätpunkterna bättre.)
  Från den verkligt gamla tiden — siffror för 170 år.  Och i våra dagar — 25 år.  Är det någon som tycker sig se en annalkande värmekatastrof här?
  (Jovisst:  Vintrarna är mildare numera.  Är det någon mer än jag som gläds över det, när värme-räkningen kommer i brevlådan?)

 33. Mats Frick

  Steve – Har någon uttalat ett hot om en annalkande värmekatastrof för Sverige? Vad är det du argumenterar mot/för?

 34. Lars G

  Steve…väldigt intressant   men är det inte så att dygnsmedelvärdet avläses som skillnaden mellan dagens högsta temperatur och gårdagens lägsta temperatur….det gör ingen skillnad i din statistik men det visar på den totala ”mystiken” i mätsystemen. Vad kan vi göra med din sifferserie? En fråga till Statsministern om han gillar lagom varma somrar eller kanske svalare för sina medborgare/röstboskap?

 35. Mats Frick

  Lars G – Vad menar du med röstboskap?

 36. L

  Ingemar B, du pratar som om du kom in i klimatdebatten de senaste dagarna? Om du tror att jorden är på väg mot en katastrof och att Sveriges samlade koldioxidutsläpp skulle kunna förhindra det, så förstår jag din oro. Men när vi inte sett några empiriska bevis för CO2-hypotesen och vi vet att Sveriges utsläpp inte ens teoretiskt skulle kunna förändra klimatet det närmaste århundradet, är det då inte mer befogat att invänta bevis och invänta att de stora länderna går före? Vore inte det en klokare försiktighetsprincip?

 37. Lars G

  Mats F – Röstboskap är sådana som röstar på partibeteckning av vana utan att syna innehållet. Eftersom vi dessutom inte har primärval och majoritetsval så är det partierna som utser kandidaterna. Vilken valfrihet ger det?
  Men du kanske tycker det är bra som det är?

 38. Labbibia

  Ingemar B # 31
  1. Det lustiga är att vi ju redan tagit (för länge sen faktiskt) och i praktiken genomfört, beslut som gjort att vi är nästan helt oberoende av fossila bränslen när det gäller el. Vår kärnkraft och våra utbyggda älvar står ju för ca 94 % av kraftproduktionen (rätta mig gärna om jag har fel) Vi återplanterar fälld skog, och därmed tas Co2 upp ur atmosfären.
  2. Jag väljer inte att stoppa huvudet i sanden, jag tror ärligt talat att vi utsätts för skräckpropaganda, av politiska och ekonomiska skäl. Skräckpropaganda som jag helt enkelt inte tror på! Och som sagt, det finns ju en hel del verklig vetenskap som backar upp min ståndpunkt, till skillnad från IPCC.s dataspelande programmerare.

 39. Iven

  James Hansen har avslöjats av sin tidigare chef, John Theon och tidigare kollegor på NASA, som Roy Spencer, Michael Griffin och Joan Simpson, som en man med extrema överdrifter i syfte att förmå politiker att öka sin anslag till Nasa. Nu använder han sig av samma taktik, för att allt flera skeptiska röster höjs mot överdrifterna i AGW-propagandan.
  Han tar sig naturligtvis med flygplan till London, för att protestera mot den nödvändiga utbyggnaden av flygplatsen Heathrow. Har t.o.m. köpt mark, där startbanan är planerad, i samma syfte. Han avlönas för sin tjänst på NASA, där bl.a. rymdfarter planeras och uppmanar klimatforskare att lämna sina laboratorier, för att driva en radikal klimatkampanj. Är det detta klimatmodellerarna uppbär sina forskningsanslag till?
  Ingemar B.
  Med all respekt för ditt miljösamvete: Flertalet skeptiker som du möter i denna blogg är miljömedvetna och beter sig därefter. Däremot har allt flera röster bland klimatforskare gjort sig gällande, som ifrågasätter den överdrivna AGW-teorin, samtidigt som AGW-dogmatiker allt mera desperat överröstar varandra i sina domedagsprofetior!

 40. Mats Frick

  Lars G – Det är tråkigt att du ser dig själv som röstboskap. Det finns säkert utrymme att förbättra demokratin på den punkten. Kolla in Irlands valsystem om du är intresserad, där räknas varenda liten röst:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

 41. Björn

  Det är bra att James Hansen gör reklam för tokerierna. Desto fortare upptäcker folk att det verkligen pågår ett abnormt klimathysteriskt  propagandakrig. Hoppas att han samtidigt skämmer ut sig! 

 42. Ingemar B

  ”abnormt klimathysteriskt  propagandakrig”, bara smaka på Björns uttryck…

 43. Lars C

  Mats Frick!
  Hotet med befolkningsexplosionen? Vad anser du om den frågan?
  Helt klart är att resursutnyttjandet måste bli effektivare, men hur många kan vi långsiktigt vara på ett hållbart sätt? Mycket handlar väl om vilken standard vi vill ha, vi vet att ökad standard och trygghet generar färre barn. Men kommer denna naturliga mekanism att räcka eller kommer vi att tömma haven först? Det finns massor av bud. Jag såg en bok i humanekologi för några år sedan där författarna hävdade att 1,5- 2 miljarder människor var vad planeten långsiktigt kunde bära. Samtidigt så finns det de som menar att 50 miljarder inte är något problem med ett effektivare jordbruk. Samma bottenlösa träsk som klimatfrågan. Påståendena haglar från alla håll. Men så blir det väl när ingen kan hela bilden.

 44. Ingemar B

  L, det handlar väl inte om att Sverige är litet land, utan om utsläpp per capita.
  Labbibia, det finns mycket mycket kvar för Sverige att göra, och det finns INGET att förlora att ligga långt framme på en riktig väg, utan tvärtom.
  Tänk bara på USA, viken enormt besvärlig omställning de har framför sig!

 45. Iven

  Ingemar B.
  Eftersom man av dina inlägg förstår, att du oroar dig för ”kommande generationer”, som påstås vara hotade om sådär 100 år, vore det intressant att veta, om du, som flera bland AGW-skeptikerna här, också oroar dig för hur akuta problem drabbar mänskligheten idag: Malaria och andra epedemier, som skördar milliontals offer, likaså svält, färskvattenbrist, krig och konflikter i u-länderna, bristande hälsovård och avsaknad av förebyggande mot naturkatastrofer, där man av erfarenhet  kan förutse sådana. Det finns s.k. u-landshjälp i viss mån, men vore det inte viktigare att åtminstone en del av de enorma resurser som idag läggs på klimatforskning och – datamodellering, utsläppsrätter och energiskatter, skulle frigöras till dessa akuta mänsklighetens behov?
  När det sedan gäller miljöproblem, för att man ”bara blåser på”, kommer jag att tänka på Kina, där man öppnar ett kolkraftverk i veckan,  och definitivt inte Sverige, där energin nästan uteslutande kommer från kärn- och vattenkraft.

 46. Lars G

  Mats F. Tyck inte synd om mig jag tröstar mig med att också rösta i CH.
  Men den ökande ”överstatligheten” i FN, IPCC, FMI etc plus EU ger ju inga bra framtidsutsikter om  att röster räknas. Bara ”höga röster” räknas nu via media. Icke-politiska sammanslutningar typ miljörörelserna har fler medlemmar än de flesta länders partimedlemskadrer sammanslagna. Vilka får rösta för vad INOM dessa organisationer?

 47. L

  Ingemar B, visst är det utsläpp per capita. Du kan minska dina så mycket du vill. Nu finns det någon miljard kineser som är i närheten av samma utsläpp per capita som vi och dom ökar sina utsläpp med motsvarigheten till hela Sveriges, innan du har hunnit läsa alla inlägg på den här bloggen. Tror du att dom bryr sig om vad vi gör?

 48. Patrik

  Ingemar B>> Sveriges per capita ligger långt ned på listan över CO2-utsläpp.
  2004 låg vi på 66:e plats enligt Wikipedia med i stort sett alla andra industriländer över oss på listan.
  Det har i stort sett inte hänt ngt med svenskarnas utsläpp mellan 1990-2004 dock, trots alla miljöbilar, solfångare och vindkraftverk som vi faktiskt har.
  Den troliga anledningen till att vi ligger så långt ned på listan är väl sannolikt att de mer tätbefolkade områdena i Sverige ändå inte bjuder så enormt långa avstånd för invånarna mellan hem, arbete, butiker och fritidsanläggningar m.m.
  Jämför med USA där man oftast får färdas flera mil från bostaden för att komma till närmsta butik. När jag besökte släktingar där senast så åkte vi på en dagsutflykt på ca 35 mil fram och tillbaka – helt normalt för invånarna där. Vi besökte en bekant till dem som hade en hästfarm i Kentucky, söder om Lexington (vi utgick från Cincinnatti i Ohio). Jätteintressant och trevligt men jag skulle personligen aldrig få för mig att ta en dagsutflykt för nöjes skull på nästan 40 mil. 🙂

 49. Labbibia

  Ingemar B # 44
  Naturligtvis kan vi bli ännu effektivare när det gäller energianvändning, och naturligtvis är det inte fel att ligga långt framme,  om det gäller miljön. Men att tro att vi i Sverige ska ”rädda planeten” genom att betala mer i skatt på exempelvis bensin för att få ned Co2-halten i atmosfären, hör du inte hur sjukt det låter? Om jag inte minns fel så bidrar Sverige med ca 0,2 % av världens samlade mänskliga Co2-utsläpp. Ok, låt oss säga att vi minskar våra 0,2 % med 20%…….
  Ja det kommer ju att göra en enorm skillnad för de totala utsläppen? Inte?
    

 50. Ingemar B

  Iven: naturligtvis ska vi lindra lidandet för dagens generation också, men en mycket viktig del måste vara barnbegränsning.
  För det enda som är säkert är att världsbefolkningen inte kan fortsätta öka som idag, där dessutom en allt större andel närmar sig vår orimliga levnadsstandard.

 51. Iven

  Klimatforskarvärlden har låst in sig i en destruktiv fixering vid AGWhysterin, när tusentals välutbildade kunde ha gjort större nytta genom att i sitt arbete föra dagens samhälle vidare till en för hela mänsklighetn drägligare tillvaro, istället för att predika domedagsprofetior, som påstås drabba framtida generationer 2100, om vi inte återgår till att gå  till fots, ro i var sin lilla eka, vedelda spisen och bygga energiproduktionen på lynniga vindmöllor.
  Vart har all uppfinningsrikedom och kreativitet tagit vägen, som tidigare har fört mänskligheten mot nya djärva mål? Nu tycks man istället vilja beröva mänskligheten t.o.m.
  de av framsynta visionärer tidigare uppnådda målen. 

 52. Ingemar B #50.
  Ironi fungerar inte.

 53. Iven

  Uffeb
  Det är väl bra att veta att det finns folk som har en orimlig levnadsstandard. T.ex. The Jetset och Al Gore
  Kanske synd att så få tillhör den kategorin. 🙂

 54. Iven #53,
  Kul inlägg, men jag har kanske läst för lite av din dialog med Ingemar B för att koppla … 🙂 

 55. Gunnar Littmarck

  Labbibia #49
  Just det argumentet duger ej, ty världen går att dela in i 700 regioner av svensk storlek.
  Däremot spelar påverkan av den globala fossilkolutvinningen roll.
  Där agerar vi genom EU för att öka den maximalt.
  Tyskand exporterade nyligen ett antal av sina största paternosterverk till Kina.
  EU har beställt en isbrytande borrplattform och uttalat att stöd för utvinning i känsliga arktiska områden ska stödjas både ekonomiskt och politiskt.
  Den rysk/tyska gasledningen kunde enkelt ersatts av ny kärnkraft om ledarna velat.
  Alla offentliga lokaler där verksamheten kan antingen läggas ner eller flyttas till nätet skulle ge 100falt av glödlamsförbudet..
  Så om det fanns ett enda tecken eller ens en indice på att den CO2 fossilförbränningen ökar atmosfären med kan leda till en globalklimatkatastrof, vore sverige och eus ledares handlingar ren katastrof.
  Nu bara visar de sitt förakt för sina väljare.
  Det går att räkna upp till modet tryter, men vem vinner på mitt missmod?
  Nu är det födelsedagskalas, med pizza och film…

 56. Iven

  Ingemar B
  När det gäller barnfödobegränsningen har du en viss poäng, men idén har sina komplikationer, t.ex. Påven och vissa andra religiösa gruppers uppfattningar. När det gäller att avstå från vad du kallar orimlig levnadsstandard, är också det kontroversiell, t.ex. Al Gore, som flyger och far runt jorden och bor i tre, fyra stora hus och kör ett antal bilar. Likaså ett antal Jetsetfolk och schejkar, som knappast vill avstå från sin ”levnadsstandard”, tror jag. Du skriver ju ”vi”. Har du en orimlig levnadsstandard, och hur mycket vill och kan du avstå? 🙂

 57. Iven #53 och Ingemar B
  Jag trodde att Ingemars inlägg nummer 50 var ironiskt menat.
  Men nu har jag läst lite mer och tror att han menar allvar när han pratar om barnbegränsning.
  Har vi råd att föda den sortens tankar på vårt lilla klot.

 58. Iven

  Uffeb
  Ibland är det svårt att veta om det är ironiskt eller allvarligt menat. Det håller jag med om. Ha det bra. Nu ska jag ägna mig åt en orimligt god söndagsmiddag. Usch! 🙂

 59. Iven,
  Läckert. Jag plockar fram en favorit. Lokalgrillade kycklingvingar. 19 kr med plastförpackad sås.
  Och jag njuter på allvar. 🙂
  Men som sagt, svårt med ironi i den här sortens kommunikation.

 60. .. men IngemarB var nog inte ironisk.
  Hoppas han mår gott på andra sätt.

 61. Till Thomas #1:
  http://snowrollersden.blogspot.com/2009/02/koldioxiden-har-ingen-vaxthuseffekt-pa.html
  Kanske ännu bättre att de sidor jag länkar till läses.

 62. Ingemar B

  Är det ”barnbegränsning” som skulle vara ironi, eller vad menar ni? Kalla det vad ni vill, men på något sätt måste man ju stoppa den snabba befolkningsökningen världen, eller?
  Eller är det bara Gud som bestämmer sånt (OBS: ironi!).

 63. Ingemar B, #62
  Du och nåra få andra kloka räddar nog värden utan hjälp av Gud.
  🙂

 64. Ingemar B

  Vad det gäller ”orimlig levnadsstandard”, så får jag väl erkänna att jag var som en elefant som gick in i en porslinsbutik…
  Vad jag menar att i nuläget medför vår materiella levnadssätt en alldeles ohållbart hög förbrukning av jordens ändliga resurser. Men med andra strukturer i samhället i framtiden, kan vi säkert uppleva en lika hög välfärd, men på ett hållbart sätt.

 65. Ingemar B #64,
  Med färre barn som konkurrerar om välfärden?

 66. S. Andersson

  Ingemar B 64: Hur vet du att ”vårt materiella levnadssätt…ohållbart hög förbrukning.”
  Jag undrar om det inte är tvärtom: Vi måste kanske ÖKA energiförbrukningen för att kunna leva ett bättre liv. Endast med mycket större insatser av energi kan vi lösa alla dagens problem, inklusive 3:e världsfällan och miljöproblemen. Vi tenderar att glömma bort det där att endast ca 15% av jordens befolkning har en acceptabel levnadsstandard.

 67. Ingemar

  Vetenskap bör handla om sakfrågor, hur det är. Från sådana utsagor följer inga böran, eller hur man skall handla och vad som är värdefullt. Men ideologier – inklusive den gröna – innehåller förutom värderingar också en rad påståenden om hur världen faktiskt ser ut och fungerar. Och sådana påståenden kan vara felaktiga.  Således är vetenskapens roll i politiska sammanhang till största delen kritisk; att påpeka felaktigheter i olika politiska ideologier.
  Exempel: Från IPCC:s uppskattning om en global temperaturuppgång på mellan 2 och 6 grader följer inga som helst slutsatser om vad som bör göras. Påståenden typ ”vetenskapen säger att vi omedelbart måste reducera CO2” är bara pseudovetenskap. Däremot kan vetenskapare kritisera de sakpåståenden som kommer från IPCC och på så sätt punktera den bakomliggande ideologin.

 68. FcH

  Jaha, här käbblar vi och klimatalarmisterna plockar in miljoner varje dag. Mindre snack och mer verkstad, tack!
  Någon hört talat om fria kriget?  Fanns i alla telefonkataloger fram till 1965.

 69. Ingemar B

  S. Andersson: ”Vi tenderar att glömma bort det där att endast ca 15% av jordens befolkning har en acceptabel levnadsstandard.”
  Det är exakt vad jag menar! Vad skulle hända om alla människor i världen kommer upp i vår matriella levnadsstandard? Ohållbart är väl bara förnamnet…

 70. Iven

  Hej igen, Uffeb.
  Hoppas vingarna var goda. Påminnar om Buffalo Wings, en uppskattad specialite ”over there”. Här vankades skånska kycklinglår, djupfrysta lokala grönsaker och potatis från en gård (på gångavstånd). Kallas det för klimaträtt eller miljömedveten kosthållning?
  Det där med barnbegränsning har vi ju diskuterad på tidigare tråder. Tyckte då att det löser sig förhoppningsvis med  ökat välstånd i de (för närvarande) fattiga länderna. I Kina såg vi för några år sedan, att man var noga med ett barn per familj  i städerna, medan det inte var riktigt så noga på den fattiga landsbygden. Där var det bypolitruckernas uppfattning, som kunde påverka bybornas agerande på sina håll.
  Sedan har vi fortfarande den dogmatiskt låsta  moralfrågan och kulturtraditionen i flera religionssamfund…

 71. Gunnar Littmarck

  Ingemar B
  #69
  Jag är ganska säker på att du har fel.
  Dels har de med ”vår levnadsstandard” ökat till 2miljarder och i takt med det ökar livslängden dramatiskt, trotts det har befolkningsökningen gått ner systematiskt i 15 år.
  Det bruna molnet som står för hälften av den uppvärmning klimatoroade oroas över kommer försvinna då fler får högre levnadstandrad.
  Redan är det för de flesta lönsammare med få utbildade barn än många obildade arbetshänder. I många fattiga länder.
  Jag tror inte vi blir många fler än 10 miljarder, men jorden kunde enkelt föda 50 miljarder med varsina privata jetflyg.
  Det enda som jorden förbrukar är stora klyvbara isotoper, syre helium och väte.
  Jorden mottar samtidigt mycket materia (med 3K vilket kan kyla? Thomas??) 10 ton is /s
  Nu fick jag en tanke…
  Om vi mottar 10ton med 3K och avger kanske 40ton med 200K var sekund kan  det ge lite av den energitransport som motsvarar hur markytan avger lite av jorden inre termiska värme???
  Lösa tankar jag ska fundera mer..
  Hur som haver har vi många exempel på att många rika människor skadar naturen mindre än få fattiga.
  Om vi ska minska barnafödandet kan ju Sverige gå före med att inte behålla ett system där de med minst förmåga stimuleras till att föda flest barn..
  Hur skulle det fungera i ett stuteri?
  Jag leker nu Uffeb, men såklart har jag rätt, ersatte vi alla stöd till barnfamiljer med försörjningsavdrag på skatten, skulle många som idag har många barn ha få och tvärt om.
  Det innebär inte att jag vill leva i ett samhälle som korrigerar den största orättvisan, vilka som avlat oss.

 72. Iven

  Ingmar B.
  Jag tvivlar verkligen, att alla för närvarande fattiga i världen längtar efter den materiella standarden som många i den ”rika” delen av världen skattar så högt. Låt dem få – till att börja med – ett drägligt liv (kolla vad jag menar med det: # 45). Sedan är det viktigt att ge hjälp till självhjälp! och låt folk själv bestämma, inom vilka ramar de vill leva sina liv. Även i vår del av världen finns det redan i dag många unga människor, som har helt andra tankar om det ideala samhället och ett lyckligt liv, än vad som var gängse uppfattningar hitintills! 🙂

 73. Labbibia

  Gunnar # 55
  Om de 700 tänkta regionerna samtliga klarade 94% av sin energiproduktion utan fossilbränsleförbränning, eldning med ved och kodynga etc……….Skulle inte läget vad gäller Co2-utsläpp i atmosfären vara radikalt annorlunda då?
  Jag tror att IPCC skulle göra vågen! 😉

 74. Gunnar Littmarck

  Jag tror IPCC skulle bli rädda att förlora jobbet, så det skulle kämpa febrilt för att finna en ny demon.
  Den Indiske ledaren var med Carlgren till Antarktis, jag undrar om de gjorde vågen av glädje för det fria mandat de har att skämma upp folk.
  De krävdes nog många och intima vågor för att hålla värmen där, Andreas var kanske i sitt esse?
  Det skulle vart kul höra eftersnacket på bar i Kapstaden.
  Varför kan ingen Walraffa?
  Kan vi kanske leja överkukun i IPCC?
  Han vet nog innerst inne att leken snart är slut, så några extra miljoner för snaskiga inside berättelser kan nog locka.

 75. Gunnar Littmarck

  Fy vad dålig jag är Rajendra Pachauri avbokade… de andra fick trevliga informella möten i Kapstaden, som skrivet ovan..
  Nu ska jag försöka att inte mobba Andreas på ett tag.

 76. Labbibia

  Gunnar # 74
  Hehehehe……… 🙂

 77. Vad tror herrskapet om att börja förbereda för en eventuell motdemonstration om fanskapet mot förmodan beslutar sig för att besöka våra nordliga breddgrader? Den där Hansen är ingenting annat än en fascist, som drömmer om att få styra världen med järnhand och utsläpps-rätter. 
  Klimatrörelsen börjar alltmer närma sig en fascistoid revolutions-rörelse som tänker få igenom sin linje varken folk vill eller inte. Tur att kontra-revolutionen redan är planerad.
  Var skriver man upp sig förresten?
  // HPX

 78. Lars G

  Befolkningsfrågan är uppe igen. Med risk för att verka tjatig rekommenderar jag Professor Hans Roslings presentation  att njutas av  nytillkomna bloggare. Gå hit:
  http://www.ted.com/index.php/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html

 79. Lars G

  Dr. Pachauri – i senaste bloggen 14 mars var han mycket ”dämpad”.
  Gå till:
  http://rkpachauri.org/

 80. Gunnar Littmarck

  Märkligt… jag har läst en del om Indisk kärnkraft den sista tiden, så nu kan jag inte ens läsa Pachauris blogg utan att den ljudlösa rösten i mitt huvud läser upp med indisk accent.
  Påminner lite om svenska skådisar på 40:talet…
  Eller norska statsledare av idag…
  Har vi skandinaver samma fonem som många indier??
  Då snubbens blogg säkert läses av många borde det vara några besvärande kommentarer, eller vad tycker ni?

 81. Hansen är i möte med Solheim, våran Carlgren. Hansen vil ha två spenn mera per liter soppa.  http://www.tu.no/energi/article203828.ece