Notis: De flesta européer är skeptiska till klimatalarmismen, särskilt i Skandinavien

En ny opinionsundersökning visar att klimathotsskepticismen är utbredd. Detta står i bjärt kontrast till de undersökningar som bl.a. statstelevisionen beställt fram.

YouGov har frågat 30 000 individer världen över vad de tror om klimatet och människans eventuella bidrag:

Chart 1-01

De som inte tror på att klimatet förändras, eller att människan inte har något inflytande alls är få. (Tänk bara på hur städer, jordbruk, avverkning av skog påverkar temperaturer.)

De två huvudfrågorna är då istället huruvida människan är HUVUDSAKLIGEN (mörklila) ansvarig – såsom den etablerade skrämselpropagandan påstår i FN, media, EU, parlament, universitet och skolor – eller om människan blott BIDRAR (ljuslila) till den globala uppvärmningen.

I Sverige väljer 48% + 6% + 2% = 56% bort alternativet att människan är HUVUDSAKLIGEN ansvarig för den globala uppvärmningen.

Fundera på detta, samtidigt som man kan ifrågasätta YouGovs snedvridna presentation av sin egen undersökning.

Opinionsmätningen kommenteras även på GWPF.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I dag på Klimatradion, förlåt Vetenskapsradion handlade det om en expedition till Arktis där ett fartyg ska frysas fast vid isflak och driva över Norra Ishavet ett för att efterlikna vad Nansen gjorde 1893.
  Man hävdade att rekordkylan i Nordamerika och delar av Sibirien de senaste åren berodde på den (allt snabbare) uppvärmningen av Arktis.
  Det handlar väl om cirkulationsmönstret i atmosfären. Om varm luft tränger upp över Arktis så trängs kalluften där undan och hamnar någon annanstans.
  Precis som värmebölja över Sydeuropa i somras berodde på att varm luft från Shara rörde sig norrut. Man försöker koppla det till ”klimatförändingar” som folk har hjärntvättats till att förknippa med våra koldioxidutsläpp. Jämför Pavlos hundar.

  På nyheterna sas det att Greta fått pris för sittengagemang.

 2. Sören G

  #1
  Det blev en oavsiktlig lyckad hopskrivning ”sittengagemang”

 3. Håkan

  Då blir en självklar följdfråga om något svenskt politiskt parti kommer att försöka vinna väljare genom att anpassa sig till denna folkopinion eller om de kommer att dra förnekarkortet in absurdum.

 4. Lasse

  Tack Ingemar
  Svenskarna är klokare än media tror!
  Max 36% tror att det är vi som i huvudsak påverkar klimatet.
  Bland de mest upplysta i världen!
  Kanske för att solen skiner på oss i allt större utsträckning än förr.
  Sverige visar upp en realistisk inställning även i andra frågor i undersökningen.
  Tänk vad kloka vi är!
  #2 Sören 🙂

 5. Daniel Wiklund

  Media fortsätter att hjärntvättas oss. I dagens Norrbottens kurir är det en artikel om ett möte på länsstyrelsen. Rubriken är ”Klimathotet, så kan länet påverkas framöver”. Allting kommer att gå åt pipan, utom för igelkottana och rådjuren. Men med klimatpolitik kan vi se till att utsläppen minskar och planeten räddas. En artikel om nya kläder som miljöbov och klimatbov. Men nya underkläder kan man köpa utan att skämmas. En helsidesannons från WWF med rubriken ”Hjälp oss rädda de starkaste”. Isbjörnarna i Arktis ska räddas. Och en lång insändare om ”Jakten på profit bakom klimatkrisen”. Lika bra att kasta in handduken. Men först ut på en cykeltur i lätt duggregn och 5 plusgrader.

 6. Thorleif

  Synd att inte Ryssland kunnat vara med i undersökningen. Inte minst mht till både den fysiska och kulturella närheten till Kreml sett ur svenskt perspektiv. Folk i Ryssland har i stor utsträckning förstått vad t.ex DN och SR/SVT…förlåt Pravda stått för. Vi svenskar är likartat kuvade som ryssarna trots att vi lever i en betydligt större frihet. Vad säger det om oss som folk? Är staten fortfarande god eller har våra politiker helt abdikerat till högre makt (EU, FN, Nato, IMF, BIS inkl banker i allmänhet, Världsbanken, OECD etc etc vilka blivit korrupta karriärorganisationer sedan 70-talet)? 80% av våra riksdagspolitikers tid är påverkade av beslut hänförbara till EU och det utan att det märks i media dvs den 3’e statsmakten. Vänstern som traditionellt haft kontakt med verkligheten via främst LO har förlorat fotfästet och därmed väljarstödet. Högern och liberalerna (utom C) å andra sidan har alltid haft stöd från akademia och kommersiella institutioner. Varför tror ni (s) valde att bryta med sina arbetare? För sin egen överlevnad förstås genom att kanslihushögern inom (s) på 80-talet insåg att vägen framåt inte var socialisering utan individualisering. Hur skulle man återfå sitt stöd tro? Jo via invandring och en ny lägre arbetarklass i den nya tjänsteekonomin samt genom att delvis överta högerns monopol på att via den nya tillgångsekonomin göra svensken och medelklassen beroende av marknadsvärden ifråga om bostäder och pensionskapital. Men sveket av (s) sitter djupt och slutet på sympatiröstning närmar sig i takt med att landets kulturella och ekonomiska splittring fortsätter att förstärkas.

 7. Thorleif

  Inse att utan ett tämligen fritt internet, än så länge, hade siffrorna sett annorlunda ut!

 8. Ingemar Nordin

  Thorleif # 7 Internet beats Main Stream Media

 9. Evert Andersson

  Hörde på TV4 Nyhetsmorgon att Väder-Pär Holmgren tydligen kommer att få en viktig roll som samordnare av klimatgrupperna. Hänvisades till att om man kan sitt ämne kan man få mycket gjort i EU-parlamentet.
  Så vad är prognosen för Väder-Pär? Kommer de att tro han är klimatkunnig? På riktigt.

 10. Ingemar Nordin

  Väder-Pär argumenterade redan 2006 för att meteorologerna skulle använda sin auktoritet för att lura svenskarna att tro på klimatlarmen.
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/07/16/par-holmgren-och-gralet-pa-smhi/

 11. Thorleif

  @8 Absolut så länge det inte det sitter SBS, dvs oförmåga att värdera information mht till utbudet.

  SA inkl flera andra MÖ-stater är intressanta mht till att flera av dem bebos av en stor andel slavliknande gästarbetare när det gäller rättigheter. Ingår de i fråge-populationen månntro?

 12. Håkan Bergman

  Så 21% av oss tycker att dagens åtgärder löser det hela och 55% tycker att det behövs drastiska ändringar av dagens politik. Jag sällar mig nog till den senare gruppen.

 13. Roland Salomonsson

  Enligt min erfarenhet är det endast i Norden, Västeuropa, USA, Canada, Australien, Nya Zeeland, som klimatbedrägeriet har påverkat.
  I f d Östeuropa, Ryssland, Kina, Indien, Ostasien, Japan, Taiwan, Sydamerika, Mellanamerika, icke muslimska Afrika är klimatfrågan EN ICKE-FRÅGA. I nämnda områden är det viktigaste för befolkningen ÖKAT VÄLSTÅND. Och dess gräsrötter upplever att klimatbedragarna vill förneka dem sin mänskliga rätt till ökat välstånd.

  Hur kan det då komma sig att YouGov får visade resultat för t ex Indien? Skall vi gissa att enkäten i Indien endast tillåtits besvaras av den lilla minoritét som står under inflytelse från Västeuropa/USA d v s låtit sig indoktrineras. Den stora befolkningsmassan är fullt upptagen med att överleva och väldigt nöjda med varje kolkraftverk Indien sätter i drift. Denna majoritét lever i de regioner i Indien, som blivit påtagligt ”grönare”, där skog nu växer i fd stäpp/öken och där skördarna de senaste åren ökat till den grad att bonden kan försörja sig. Majoritéten ser inga som helst påtagliga ”klimatproblem” i sin vardag.

  I Sverige litar jag mer på YouGov än flertalet institut, men denna undersökning måste vara beställd och synnerligen klantigt utförd vad gäller urval av svaranden.

 14. Håkan Bergman

  Roland #13
  Yougov flaggar för att olika internetpenetration kan ha påverkat resultatet. Utöver graden av internetanslutning lär också socioekonomiska faktorer betyda mer i länder med låg andel uppkopplade.

  ”All of the surveys were conducted online, and in some countries the internet penetration is low to the point where the sample can only be said to be representative to the online population. The countries where the online population is lower than 60% of the total are China, Thailand, Vietnam, Egypt, India and Indonesia.”

 15. Thorleif

  @13 Roland

  Indien hade en internetpenetration på dryga 50% 2015. Landsbygden stod då för bara 9% medan tillväxten sedan dess till idag gjort att andelen ökat till hela 25%. Man måste dock ha i åtanke att internetuppkoppling och utbildningsnivå sannolikt inte korrelerar på kort sikt. Indierna i gemen är sannolikt dock väl medvetna om landets stora miljöförstöringsproblem. Frågan är hur detta påverkar medvetandet och särskiljandet av klimatets förändringsorsaker?

 16. Zarke

  Hallå, nu kan vi vara lugna – Kronfågel har svaren på vad som påverkar klimatet… Dom har nämligen räknat ut – hur ska bli spännande att få se – att kycklingproduktion påverkar klimatet med bara en tiondel jämfört med köttproduktion. Det är ju hyfsat många parameterar man behöver ha kännedom om för att göra en dylik beräkning…. Man tar sig för pannan…
  Z

 17. Thorleif

  Är inte Indien en del av den geografiska monsun-zonen som drabbats extra hårt av extrem-värme?
  Isf torde det inte ligga långt bort att tro på klimatalarmismen! Jmf hur media beskrev vår egen värmebölja 2018! I Indien pratar vi om perioder med temperaturer kring de övre 40 eller t.o.m mer. I vart fall en nivå högre än tidigare långsiktigt medelvärde har jag för mig.

  I de rika MÖ-staterna är internetpenetrationen högst i världen, typ 99, %. När de på senare tid får uppleva snöfall och hagelstormar i öknen påverkas folk förstås men vågar de uttrycka sina åsikter i dessa diktaturer på nätet? De som fortfarande lever av fossilbränsle.

 18. Daniel Wiklund

  OT Greta har fått pris igen. Hon drabbas verkligen hårt av klimatkrisen.

 19. Björn

  Mänsklig aktivitet är mångtydigt. Vi har temperaturökning på grund av vårt sätt att bygga städer, avskogning ökar marktemperaturen och andra meteorologiska variabler, öppna jordbruksmarker påverkar också temperatur och medför minskat vindfång, etc. Sedan har vi all typ av förbränning som emitterar CO2. Allt tillsammans är mänsklig aktivitet, men man borde skilja på förbränning och annan mänsklig aktivitet.

 20. Lasse

  #19 Björn
  Uppvärmningen i våra städer ligger bakom en hel del av temperaturuppgången.
  http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/varmeboljor-och-varmestress/urbana-varmeoar-urban-heat-island/

  SMHI har svarat att de inte gör en korrektion för denna effekt i dagens mätningar.

 21. eon

  #19 – det jag inte fattar med Urban Heat Island-effekten är att man inte gör sammanställningar både med mätstationer från tätbefolkade orter inkluderade och exkluderade. Om man ser en temperaturökning bland de tidigare som inte syns i de senare borde det vara ett tecken på att den uppmätta ökningen inte kommer från en uppvärmning av atmosfären utan är lokala ökningar orsakade av ökad trafik etc.

  Men kanske är just det anledningen – att man inte vill att detta ska synas.

 22. eon

  Oj, mitt inlägg #21 skulle såklart vara svar till #20.

 23. Lasse

  #22 eon
  Denna tänkte jag på:
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/12/06/bevis-pa-att-smhi-vilseleder-med-temperaturrekorden/

  SMHI är inte intresserad av vetenskapen utan av människan!

 24. Munin

  SMHI håller uppenbarligen på med ett systematiskt bedrägeri för att kunna basunera ut temperaturrekord från ett antal orter. Givetvis borde varje temperaturuppgift kompletteras med en uppgift om att jämfört med t.ex. 1930-talets mätningar bör från dagens temperaturnotering dras av t.ex. 1-2 grader för att de ska bli jämförbara med varandra för de mätplatser som karaktäriseras av växande värmeöar. T.ex. Uppsalas mätningar och dess temperaturserie är ett uppenbart fall på överdrivna temperaturer till följd att mätstationen byggts in bland en massa hus. Håller SMHI på med samma bedrägeri när de påstår hur temperaturen ändrats över tid? Lägger SMHI de överdrivna temperaturuppgifterna från platser som nu ligger i värmeöar till grund för sina uppgifter om klimatändringar? Är det lika illa i det fallet att inga korrigeringar görs för de framväxande värmeöarna?

 25. Robert Norling

  Två bra andra av SMHI:s ”värmerekordplatser” är nedanstående städer.

  Lund (brandstation):
  https://www.google.se/maps/@55.6921195,13.2288794,308a,35y,292.08h,44.89t/data=!3m1!1e3?hl=sv

  Göteborg:
  https://www.google.com/maps/@57.7155249,11.9925998,3a,62.3y,304.84h,89.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sy4_BHjO1rvG7_OBYeLmDBQ!2e0!7i13312!8i6656
  Scrolla ut och njut av ”vetenskapliga” mätstationer eller ska man kalla det ”indoktrineringsstationer för statlig propaganda”.

 26. Fredrik S

  Munin #24

  Att SMHI som varnat för skogsbrand konstant hela sommaren och även ständigt när sommartemperaturen började bli behaglig lyckas missa att varna värmlänningarna för att de kan frysa ihjäl i september plus halka är nog antagligen en del i någon dold ”hjärntvättsmiljard” från Lövin.

 27. tty

  #17

  ”Är inte Indien en del av den geografiska monsun-zonen som drabbats extra hårt av extrem-värme?”

  Nej det är en del av världen där det alltid är extremvärme före monsunen. Det är nämligen den som orsakar monsunen, det är värmelågtrycket som drar in monsunregnen över land. Blir det ingen extremvärme så väntar hungersnöd. Kom ihåg att Nordindien egentligen ligger i ökenbältet, vore det inte för att det finns ett hav som är varmt, men inte lika varmt som på land, alldeles intill så skulle landet vara obeboeligt.

  ”I vart fall en nivå högre än tidigare långsiktigt medelvärde har jag för mig.”

  Månadsmedeltemperatur i juni 1931-60

  Multan 36,1
  Hyderabad 34,3
  New Delhi 34,5
  Jodhpur 34,3
  Allahabad 34,7
  Nagpur 35,6

  De temperaturerna är det bara några mindre områden vid Persiska viken och i Centrala Sahara som slår.

  Och, ja Indien har haft två år med svag och sen monsun. Vilket är helt normalt när El Nino råder, speciellt om det är en El Nino Modoki, vilket den senaste var.

 28. Staffan Lindström

  Statsradio/TV + MSM har naturligtvis alltför entusiastiskt berättat om vår egen klimatförändrade undergång, sedan brassat på med veganism och klimatångest…. Inte konstigt att många slår dövörat till…Kruxet är bara att vi lever i en demokrati…host, host, vilken fn transformeras till demokratur… så många tror att eftersom Sverige är en demokrati så vill staten oss alla väl…
  Kort sagt överförsäljning hade fungerat ännu mycket sämre i en diktatur…

  24 Munin
  Rätta mig om jag har fel, men var det inte någon som varit i kontakt med Sverker Hellström angående värmeöeffektskorrigering och han sagt något i stil med ”Vi mäter ju där folk bor”??

  Utanför ämnet men…: Aftobladet låter meddela att Långberget i norra Värmland där SMHI inte
  har någon snötäckesmätning(?); Från 07:45 till 10:45(?) (Artikeln 11:03) fått 5-6 cm nysnö…
  Förra säsongen så vill jag minnas att Hemavan noterade 1 eller 2 cm den 23 september. Sen var det snötäcke någonstans i S/N Norrland resten av månaden och någon vecka in i oktober!
  Lustig bildtext i AB till dagens snöhändelse: ”Snökaos vid Långberget i Värmland”

 29. tty

  #25

  Här är en annan av SMHI:s klassiska ”värmerkordstationer”, nämligen Falun-Lugnet

  http://4.bp.blogspot.com/-ZIBSOu7PQG8/VbEr9aYApbI/AAAAAAAASUk/kRZ-MLMS25E/s1600/falun.png

  Nästan 100% asfalt i omgivningen och en becksvart ishallsvägg 15 meter bort. Blir det inte varmt där är det verkligen en usel sommar.

 30. Ingemar Nordin

  Den intensiva hjärntvätten skapar motreaktioner. Klimatupplysningen slår rekord i besök månad efter månad. Det tillkommer även flera nya kommentatorer.

 31. Fredrik S

  Lite OT men Daniel Swedin på AB har inte begripit mycket men lyckats fatta att Greta handlar om antikapitalism och grön kommunism.

  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/rAXnO3/greta-thunbergs-radikala-budskap

 32. Lars Kamél

  Undersökningsresultatet är då ett rejält underkännande av den desinformationskampanj som svenska medier har kört med i årtionden. Framför allt från Expressen, Aftonbladet, DN, SvD och SVT/SR. De lär säkert svara med att brassa på med ännu mer propaganda och desinformation.

 33. Staffan Lindström

  28 Staffan
  PS. Kollade Rapport 18:00 Faktiskt flimrade 5 sekunder ett nordvärmländskt mittenavseptembersnöfall före vädret och Per-Erik Åberg kunde bara hitta något motsvarande i Dalarna 1921 och 1954….DS.

 34. Robert Norling

  #29 tty
  Ja den stationen är ju också ett bra indoktrineringsverktyg.
  Finns säkert många fler i vårt avlånga land.

  Även alla våra asfalterade vägar i landet ackumulerar åtskilligt med värme. Ibland på sommaren så är vägbanan upp till +15 grader varmare än omgivande luft. Klicka på angiven temp så kommer vägbanans temp fram.
  https://www.trafikverket.se/trafikinformation/vag/?TrafficType=personalTraffic&map=4%2F606295.24%2F6707549.15%2F&Layers=RoadWeather%2b

  #30 Ingemar N.
  Det låter bra att fler och fler är här och därmed har en chans att ta del av en annan sida av ”myntet”.
  Försöker själv sprida ”klimatupplysningen.se” till så många som möjligt.

 35. Thorleif

  @27 tty

  Alltid bra med rättelser och kompletteringar. Jag borde relaterat medeltempen till dygnmedel vilket förstås är det som gäller officiellt och vid jämförelser. Alltså inte dagtemperatur.

 36. Sören G

  #1 och #31 Fredrik S
  Amnesty delade ut pris till Greta. Så nu tänker jag inte stödja Amnesty.

 37. Sören G

  #36
  På vad sätt har Greta verkat för fred?

 38. Staffan Lindström

  Säga vad man vill om ”OLD BEEB” BBC men det känns ofta som det är pliktskyldigt avrapporterande… I går framträdde Sir David King, kemist född i Sydafrika 1939, talade om ”changed weather patterns” etc Han var vetenskaplig rådgivare till både Tony Blair och Gordon Brown. Jag minns jag såg ett klipp där han hade svårigheter att uttala och eller förstå innebörden av ordet ”albedo”… Är för kärnkraft liksom James Hansen/Lovelock mfl

 39. Thorleif

  Här augusti-temperaturer i Frankrike, Finland och Sverige på ett antal representativa orter genom sign Kirye som hämtat data från jma. 2-3 decennier utan stigande trend. Undrar om smhi håller med eller om data ändrats?

  https://notrickszone.com/2019/09/13/europe-august-temperature-trends-not-warming-instead-have-been-cooling-over-past-2-decades/

  https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/climate/climatview/list.php?&s=1&r=2&y=2019&m=8&e=0&k=0

 40. #16 Zarke

  Kyckling är säkerligen bra ur en annan aspekt, även om man inte tror på klimatbluffen, nämligen att kunna föda en tillväxande befolkning med fullgott protein, dels med ägg, dels som kött, någon eller några fördubblingar till, vilket tycks vara ekonomisters, sekteristers, politikers och valboskapens briljanta plan varje val.

  På Tikopia där man nått gränsen för mänsklig tillväxt har jag för mig att ägg och fågel ett godkända livsmedel. När de blir för många så måste några av invånarna resa bort från ön. Den briljanta planen tycks inte folket på Påskön ha kommit på i tid, enl. Jared Diamond, vilket lär ha slutat i svält och kannibalism.

  En bra historia att berätta för barn är den om schackspelets uppfinnare och hans lilla önskning av härskaren, nämligen att få ris i belöning. Ett korn på första rutan sedan dubblerat på varje ruta, d.v.s. 2 på andra 4 på tredje o.s.v.https://www.youtube.com/watch?v=t3d0Y-JpRRg

  Det fanns 7 människor som insåg orimligheten med ständig tillväxt i valet 2018 och 3 i valet 2019. Större än så är inte intelligensen i vårt långa land, eller så är kanske 99,9999 procent hemliga kannibaler, tyvärr. När således nationalekonomer börjar tala om logiken med kannibalism och MSM inte tycks reagera så är jag inte förvånad.

 41. Enough

  #31, Fredrik S., ja, att få ut något som betyder någonting eller som har relevans, från Aftonslasket, är att begära för mycket av den obildade journalistkåren, särskilt naturvetenskapligt.

  Hela Greta T är propaganda, hårt marknadsfört, från början, av hennes desorienterade föräldrar ( hur kan man utsätta sitt barn för denna uppmärksamhet, särskilt när det är ett barn i AST-spektrat?).

  Självklart handlar hela spektaklet ”Greta” om att ta kommandot över skattebetalare, som lydigt ska betala mer i skatt, för åtgärder att ”rädda klimatet”. Att det inte finns någon underbyggnad i alarmet alls, inte ens de politiserade rapporterna från IPCC talar om att ”vi har 10 år på oss”, spelar ingen roll i de röd/grönas kamp mot vetenskapen, mot sunt förnuft, mot utveckling, ja, som de alltid håller på, mot ”allt”.

 42. Ulf

  Med en dåres envishet måste jag upprepa samma faktum igen.
  Ingen kan vara säker på att klimatförändringarna inte beror på människan eller på hur farligt det är. Visst hittills har alarmisterna haft enormt fel men ändå.

  Vad vi dock säkert kan säga är att sveriges och EUs klimatpolitik är helt betydelselös eftersom länder som Kina, Indien m fl kommer att kraftigt öka sina utsläpp. Det kan däremot ingen förneka.
  Slutsatsen blir då att dagens radikala klimatpolitik är fullständigt meningslös och faktiskt bara ett utslag av moralism. Det finns inga rationella argument för att dra på oss tagelskjortorna och förstöra vår ekonomi. Detta är huvudargumentet mot huvudlös klimatpolitik. Det är enkelt att bevisa och enkelt att begripa. Inte ens den mest faktaresistenta klimathysteriker kan invända mot detta. Möjligen slänga glåpord men sådant slår alltid tillbaka.

 43. Fredrik S

  Sören G #37

  Deras finaste pris dessutom, läste jag snabbt i vår infantila press. Deras övriga priser är väl sådär då förmodligen.

  Nä, bättre spara dem pengarna till en resa.

 44. Thinthin

  Extremväder är ju ett tecken på klimatförändring……
  Även kyla och snö när det inte förväntas är extremväder så vilken sida står ni på egentligen ?
  Om ni tillhör den extremt stora majoriteten som tror på klimatförändring och som tror att människan är orsaken så bekräftar ni bara att statistiken inte ljuger…..

 45. tty

  ”Den briljanta planen tycks inte folket på Påskön ha kommit på i tid, enl. Jared Diamond, vilket lär ha slutat i svält och kannibalism.”

  De hade inte det alternativet längre eftersom de huggit ned alla träd som det gick att bygga kanoter av. Och chanserna att ta sig levande till en annan ö från Påskön var nog milt sagt dåliga i vilket fall. Så de fick ta till professor Söderlunds klimaträddningsmetod istället.

  Det har visserligen spekulerats om att den (senare utdöda) polynesiska bosättningen på Henderson Island kom från Påskön, men motsatsen är nog troligare.

 46. Fredrik S

  Martin Gustavsson #40

  Idag har jag ätit både kyckling, ägg och rött kött. Plus något fiberrikt bös med yoghurt till frukost.

  Man gör vad man kan för att bidra till tillväxten i ett brett spektrum.

  Som svensk är man ju dessutom statligt uppfostrad med ”alla ska med”.

  Vad tillväxt beträffar så är historia bra. På 50-talet var Sydkorea och Mocambique ungefär lika eländigt fattiga. Trots naturtillgångar är Mocambique kvar där ännu medans Sydkorea tillhör toppen i välståndsligan.

  Angående Påskön så kanske den planen var mindre briljant på en av de mest isolerade ställena i världen.

 47. Enough

  #42, Ulf,

  Rätt, helt rätt i allt du säjer:

  – Den antropogena delen i hur klimatet rör sig just nu, i ett historiskt perspektiv, är helt oklar!

  – Världen, som fått lite mer livskraft igen, och mer hopp i 3:dje världen, genom att bl.a. skördarna av livsmedel/mat ökat enormt med en blygsam CO2 ökning ( historiskt sett, och procentuellt hög på kort tid, men från en mycket låg nivå för livet på jordens historia…), vill naturligtvis inte avbryta den positiva trenden för miljardtals människor, vem är förvånad över att ffa Asien vill ha frikort för omställning till central kolkraft i sin första fas…

 48. Enough

  …….Och, om vi i Sverige och t.o.m. hela västvärlden späker oss, hindrar det inte ”fossil” förbränning i en 20-50 år framåt…..

  Den springande, och spännande, punken framåt, vad spelade det för roll, för jorden på kort och lång sikt, hade det ens någon påverkan, vilken, isf.?

 49. Fredrik S

  tty #44

  He he, ”Professor Söderlunds klimaträddningsmetod”, det var riktigt kul.

  Kanske blir nästa stora svenska avtryck globalt efter IKEA, Volvo och ABBA mfl.

 50. Håkan Bergman

  #40
  Presumtiva väljare kanske stöts bort av det här:

  https://vetenskapligapartiet.files.wordpress.com/2016/10/tabell-diagram-vetenskapliga-partiet-antal-medlemmar-exponentialfunktion.jpg

 51. PeterN

  #36 Sören
  Ja, jag avslutade mitt månadsbidrag till Amnesty för ett halvår sedan när dom först drog igång sin kampanj kring Greta. När det blev uppenbart att även den organisationen styrs av krafterna bakom klimathysterin.

 52. Lars Strömberg

  Jag tror inte heller att människan är huvudorsak till klimatförändringar.
  Men vad människor i gemen TROR är väl inte mer intressant här än beträffande surret om vad som eller så många vetenskapsmän påstås vara överens om eller inte.
  Det väsentliga är hur det är. På RIKTIGT.
  Vi lever i en tid med mycket distraktioner. Allt betraktas på ytan. Ingen har tid att fundera lite djupare. Överreaktion på rykten styr det mesta.

 53. Sören G

  I nyheterna i dag: En utställning om 11-åringars klimatångest. – Skolan = hjärntvättsinstitutioner.
  Skolans uppgift ska väl inte vara att ge barnen klimatångest.

 54. Lasse

  #51 Sören
  Varför bryr sig ingen om äldre mäns klimatåtgärdasångest?
  Här kommer en dräpande utredning om varför vi inte kan ersätta fossil energi med el från förnyelsebart:
  https://wattsupwiththat.com/2019/09/17/why-todays-renewables-cannot-power-modern-civilization/

  Självklarheter för oss med Åtgärdsångest.

 55. Anders

  #20 Lasse
  Precis som Urban Heat Islands skapar ”Urban Compacted Islands” många av MSM:s braskande extremrubriker. Jag förundras över att det inte finns svenska journalister som kan gräva lite i effekten av städernas asfaltytor och koppla till översvämningar.

 56. Joel

  I morse var det 1 (en) grad i Olofström. Det ligger i Blekinge.

 57. #45 ttt
  Angående Påskön så finns det flera orsaker till Rapunai folkets minskning. Att råttor introducerades till ön och åt upp nötterna så träden kunde inte reproducera längre och inte minst slavhandeln på 1860 talet där ungefär hälften av befolkningen rövades bort och samtidigt spreds sjukdomar bland resterande befolkningen.

  https://www.sbs.com.au/guide/node/13673