Mera om familjen Idso och Den Mänskliga Miljön

”… Skydd av den mänskliga miljön innebär inte bara skydd av naturen själv utan även skydd och försvar av samhällets fundamentala rätt att utnyttja och förändra den naturliga miljön för att upprätthålla och förbättra människans livskvalitet…”. (Stockholmsdeklarationen om den mänskliga miljön, 1972)

percapitaGDP 2

Craig Idso avslöjade under ICCC13 (länk 1) att han har grundat Institutet för den mänskliga miljön med uppgift att föra fram koldioxidens och de fossila bränslenas betydelse för oss alla (länk 2). Han är med andra ord beredd att ta strid mot den frihetsberövande och vetenskapligt korrumperade klimathotsrörelsen.

Kan detta Institut bli den samlande kraft, som bidrar till att få klimathotsrörelsen på fall? Kanske. Tiden verkar mogen.

Klimataktivisten Gretas val av färdmedel över Atlanten blev till exempel uppmärksammat på ett sätt, som rörelsen knappast hade förväntat sig. Hon skulle protestera mot användningen av de fossila bränslena och valde en av civilisationens bäst utrustade plastbåtar för sin färd. Hela resan blev vida omskriven som en tragikomisk symbol för rörelsens bristande kontakt med verkligheten.

I Sydostasiens tillväxtländer protesterar de allt mäktigare politikerna mot den gröna ideologin, men mera i det tysta. De spelar väl med i de FN-ledda mellanstatliga överenskommelserna vid olika COP-möten, medan de på hemmaplan gör vad de kan för att stödja utvecklingen i sina respektive länder, vilket i dagsläget kräver användning av fossila bränslen. Nu senast har dessutom en rad utvecklingsländer i Afrika tillsammans med Brasilien gaskat upp sig och gemensamt protesterat mot den eko-kolonialism de utsätts för av de gröna i väst. De vill värna om sina länders frihet att fatta beslut utan krav och politiska pekpinnar från omvärlden. (länk 3)

¤¤¤

Vem är denne Craig Idso som vågar utmana rådande konsensus i klimatfrågan? Namnet Idso har funnits med i klimat- och miljödebatten, sedan IPCC skapades, men det tillhör inte dem som hyllats i medierna i stil med Michael Mann och andra. För att få lite bakgrund till det framväxande Institutet måste man börja med Craig Idso´s far Sherwood Idso.

Sherwood Idso (född 1942) är en grundligt utbildad växtfysiolog. Som 25-åring knöts han till Arizonas jordbruksdepartement. Han har sedan stått stadigt på jorden med sin forskning och har producerat en rik flora av vetenskapliga rapporter. Redan tidigt under 1980-talet, deklarerade han tydligt att han var klimathotsskeptiker. Han kritiserade både Charney-rapportens uppskattning av klimatkänsligheten och NASAs förutsägelser om den framtida globala uppvärmningen. Dessutom hävdade han att en uppvärmning skulle vara välgörande för jordbruket.

1982 gav han ut boken CO2 Friend or Foe. 1982, det var under de känsliga år när IPCC skapades. I en recension från 1984, kan man läsa att boken bidragit till den livligaste, eller åtminstone den mest bittra, vetenskapliga debatt sedan Darwin med hjälp av Huxley oförskräckt mötte det aggressiva motståndet och nu var det Sherwood Idso mot resten. Resten? Tankarna går bland annat till alla de skeptiker med tung vetenskaplig bakgrund, som aldrig riktigt kom ut som skeptiker, vilka Richard Lindzen nämnde i sitt tacktal under ICCC13, (länk 1). Man kan undra om Idsos vetenskapliga arbeten hade sådana förtjänster att de skulle kunna ha oskadliggjort The Rockefellers/ FNs välorganiserade plan för en allt ökande makt.

1993 publicerade S. Idso tillsammans med Donald Graybill Detecting the Aerial Fertilization Effect of atmospheric CO2 Enrichment in Tree Ring Chronologies. De båda forskarna hade studerat tillväxten i mycket gamla och ytterst långsamt växande tallar (bristlecone) på en synnerligen utmanande växtplats. Trädens årsringar avslöjade att dessa, sedan länge, fullvuxna gamlingar plötsligt börjat växa till sig på sin ålders höst. Graybill & Idso kunde visa att detta var ett svar på atmosfärens ökande koldioxidhalt, CO2-gödningen. Studien är naturligtvis oerhört intressant i sig, men den blev oförglömlig när delar av rapporten senare, lite undangömt, dök upp som ett av bevisen för Michael Manns hockeykurva och det trots att Graybill & Idso hade kunnat utesluta att lokala eller regionala temperaturförändringar låg bakom denna överraskande tillväxt. (Se Singer & Avery Unstoppable Global Warming – every 1,500 years och Montford The hockey stick illusion, Climate Gate and the Corruption of Science.)

Idso har varit sin skepticism trogen. 1998 publicerade han rapporten CO2 Induced Global Warming: a Skeptic´s View of Potential Climate Change. Han har naturligtvis aldrig tilldelats någon framträdande roll i IPCC-sammanhang, däremot blev han 2014, den förste, som erhöll det prestigefyllda Frederick Seiz Memorial Award (Länk 4). Mera om F. Seitz i länk 5, med information om hans tämligen unika CV.

Sherwood Idso´s båda söner har fortsatt i sin fars fotspår. 1998 grundade trion Centre for the Study of Carbon Dioxide and Global Change (länk 6), vilket bland annat fungerar som ett slags internetbibliotek för forskningsrapporter i frågan.

¤¤¤

Craig Idso avslutade sina akademiska studier under 1990-t. Han bidrog till Fred Singers Nature, Not Human Activity, Rules the Climate (2008), d.v.s. sammanfattningen av den första NIPCC-rapporten Climate Change Reconsidered (2009). Frederick Seitz undertecknade förordet. Craig Idso och Fred Singer är de två Lead Authors i själva rapporten. Craig Idso har därefter varit delaktig, ofta till och med som Lead Author, i samtliga NIPCC-rapporter hittills.

Med allt detta i ryggen är både Craig Idso och tiden mogna för Institute for the Human Environment.

På Institutets hemsida ståtar dess första primer: ”Why CO2 is Not the Control Knob of Global Temperature and Observational Proof it is Not Causing Dangerous Warming” (länk 7). Bland mycket annat finns där dessutom en länk till en intressant föreläsning med Craig Idso. Den handlar om den ökande koldioxidhaltens betydelse för den framtida globala livsmedelsförsörjningen och har i grunden samma innehåll som syster- och samarbetsorganisationen CO2 Coalitions primer (länk 8), vilken han även bidragit till. Värt att påminna om är att systerorganisationen grundades av William Happer.

Rising-CO2-Global-Food-Security-cover-455x335

På Institutets hemsida kan man klicka sig fram till Mission Statement (under länken Home). Där hittar man en stridsglad programförklaring till Institutets uppgift eller kanske än mer mission.

Här är en kortfattad översättning:

Alltsedan den industriella revolutionen har de fossila bränslena underhållit civilisationen och dessutom bidragit till en mer livskraftig biosfär. Uppdraget för Institutet för den mänskliga miljön är att stödja och försvara fortsatt användning av de fossila bränslena så att den industriella evolutionen kan fortsätta att utveckla och förbättra samhället och den naturliga miljön utan att hindras av politiker. Det är olyckligt att regeringar på senare tid har övergett en balanserad syn på den mänskliga miljön inte minst när det gäller CO2, vilket baseras på felaktiga uppgifter om att CO2 förorenar och förorsakar skadlig global uppvärmning. Det skulle vara omoraliskt att demonisera användningen av de fossila bränslena. Institutets ståndpunkt är att det behövs mer fossila bränslen, inte mindre och dess uppgift är att belysa dessa fakta och att arbeta för att Obamaadministrationens Endangerment Finding dras tillbaka. (Angående EF se även länk 9 – EF delenda est. Upplysande!)

Wow!

Ska vi tolka detta initiativ som att Craig Idso är ensam mot det klimatindustriella komplexet med FN i spetsen? Knappast. Förutom det massiva stödet från Verkligheten är det troligt att Craig Idso har många andra starka kort i kulisserna.

Och vi då, kan vi bidra på något sätt? JA! Vi kan vid lämpliga tillfällen väcka den mest centrala, självklara och förlösande frågan av alla: Vilka är fördelarna med de fossila bränslena och vilka är nackdelarna? En diskussion, som kan starta mjukt och leda långt.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://www.klimatupplysningen.se/2019/08/18/iccc13-olustiga-aterblickar-men-aven-sprudlande-framtidstro/
 2. http://www.human-environment.org/
 3. http://www.thegwpf.com/developing-nations-confront-green-west-over-eco-colonialism/
 4. https://wattsupwiththat.com/2014/06/25/prominent-global-warming-skeptic-honored-with-frederick-seitz-memorial-award/
 5. https://www.nytimes.com/2008/03/06/us/06seitz.html
 6. http://www.co2science.org/
 7. http://www.human-environment.org/climate/co2primer/co2primer.php
 8. https://co2coalition.org/
 9. https://www.cfact.org/2018/09/04/endangerment-finding-delenda-est/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Tack för denna hoppfulla artikel.

  Vore intressant om det vart intervju i något sammanhang med Lennart Bengtsson och se hur han ser på Idsos arbete och institutets syn jämfört med IPCC.

  LB har ju så lågmäld diplomatisk stil för det mesta att det är svårt att utläsa precis var han står – även om han ivrigt proklamerar att det är överdrifter och osäkerheter osv. Men verkar acceptera IPCC CO2-teorier.

  Såg en föreläsning i Lund LB gjorde(YT), något vetenskapligt symposium, någon halvtimme långt, och om man lyssnade verkligt noga så var det svidande kritik – men han är sådan superdiplomat, kanske pga erfarenheter tidigare hur han blev påhoppad.

  Faller nuvarande CO2-teorierna så faller ju hela IPCC och allt som politiska krafter ställt till med och hopp om framtiden med vettiga miljöåtgärder kan återkomma, inte kidnappas av klimatfrågan som nu. Människans framfart är ju ganska enögd och man inför alla möjliga gifter för att bekämpa en sak, som samtidigt tar livet av det mesta nyttigt också. Konstgödsel och vad det gör osv.

 2. latoba

  Tack Ann för detta intressanta inlägg. Med tanke på gårdagens Agenda i SVT finns ett starkt behov att upplysa programledare och politiker. Ska skicka länk till dem.

 3. Lasse

  Tack Ann
  Agenda igår innehöll lite i denna anda.
  Brasiliens skogsbränder redovisades med en kommentar från en Finsk expert.
  ”Faktum är att skogen växer med 7% sett som medel i världen.”
  Nån koppling till CO2 eller värme gjordes inte direkt-det hade väl varit att gå lite för långt.
  Mp och SD fick debattera klimatet men var i stort överens, IPCC gäller sade SD medan Mp tog upp tipping points och vi är tämligen säkra på 2 eller 4 graders uppvärmning om inte vi i Sverige gör något.
  Mer från Japan: https://notrickszone.com/2019/09/14/scientists-confession-climate-models-have-serious-flaws-confident-others-will-speak-up-on-fraudulent-claims/

 4. Tack Ann,

  familjen Idso är väl värda att uppmärksammas!

 5. Christer Eriksson

  3# Lasse
  MP anser att vi är tämligen säkra på 2-4 graders uppvärmning om vi i Sverige inte gör något.
  Det får mp säga helt oemotsagd.
  Inga kritiska frågor.
  Sverige skall rädda världen.
  Sverige behöver räddas från mp istället.

 6. ThomasJ

  Tack Ann för ett, as usual, mycket läsvärt inlägg. Talande för CO2’s nödvändighet är ju Idso’s bilder av växande plantor i olika CO2-koncentrationer – säkerligen kända runtom.

  Finns där något som är garanterat apokalyptiskt så är det MP’s fortsatta existens. Exakt som Christer E i # 5 säger; ’Sverige behöver räddas från Mp..’

  Mvh/TJ

 7. Bim

  Tack Ann för ytterligare jättebra inlägg. Jag visste inget om familjen Sherwood och Craig Idso innan detta inlägg. NU har jag lyssnat på Craig, och märker genast att han är en humoristisk person, det syns genast i blicken och att munnen är snar till skratt. Sådana personer har en övergripande syn på sakernas tillstånd. Ser saker o ting från mer än ett håll. Jämför med tråkmånsar som Olle Häggström, Rockström, och Al Gore, som är så kallade Cykloper. Sådana människor litar jag inte på. Jag är ingen psykolog så ni får ta diagnosen för vad den är. 😀
  Intressant angående växternas näringsinnehåll vid ökad CO2 i atmosfären. Det har ju påståtts näringsvärdet minskar vid för snabb tillväxt. Har för mig att Lars Bern förklarat att det är rotsystemet som har mest nytta av höjd CO2 halt och alltså suger åt sig jordens näring snabbare. Verkar som att det förhåller sig så enligt Craig Idso också.
  Jag skall kolla alla länkar i detta inlägg noga.
  Tack Ann du har blivit mitt universitet på gamla dar. Ett suveränt universitet. Tur att jag aldrig gick på Chalmers och blev Cyklop.

 8. Björn

  Jättebra info! Det finns trotts allt hopp om att rationellt tänkande kan få in en fot i världens administrationer. När får vi se media börja briefa om det positiva och nödvändiga med CO2? Såg någonting igår på TV om att världens kolsänkor har ökat med 7%, vilket innebär att ökningen av skogstillväxt är större än avverkningen.

 9. Lars Kamél

  Jag förstår inte inpasset om Darwin och Huxley. Avses Thomas Huxley, så kallas han Darwins blodhund. Han tog de debatter som den tillbakadragne Darwin inte ville vara med om. Han och Darwin stod på samma sida när det gäller evolutionsteori.
  Förutom koldioxideffekten, har jag sett en annan, möjlig förklaring till att de där tallarna började växa snabbare: I slutet av 1800-talet började får beta där tallarna växer. Det hade två effekter: Dels höll fåren ner det gräs som konkurrerade med tallarna om näringen. Dels gödslade fåren marken.
  Hur som helst är det helt klarlagt att tallarna inte började växa snabbare på grund av ökande lokala temperaturer. På grund av felaktiga analysmetoder, är det tallarnas årsringar som står nästan hela ”bladet” i ”hockeykurvan”.
  För övrigt har jag inte fått klart för mig om det är ett, extra långlivat exemplar av tallarna som kallas Metusalem? Eller kallas arten Metusalemtallar på svenska? Ett passande namn, i så fall, med tanke på hur Metusalem beskrivs i bibeln.

 10. Ingemar Nordin

  Stort tack Ann!

  Familjen Idso gör en enastående insats med att samla all forskning om koldioxidens betydelse för växtvärlden. Deras bibliotek innehåller det mesta, även om den berömda ”försurningen” av havet och dess inverkan på mollusker och andra skalbildande djur.

 11. Greger

  Lite OT om det kan accepteras av Admin.
  Nu börjar bombardemanget inför klimatmötet i New York. Expressen och andra media laddar det tunga
  artilleriet för att skjuta alla motargument till klimatalarmismen i sank.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/i-dag-startar-en-historisk-vecka-for-klimatnodlaget/
  Man kan dock konstatera att regeringens höstbudget – innehållande kraftiga bensinprishöjningar – torde komma att väcka ett visst missnöje, med tanke på de skenande oljepriserna som kommer att följa händelserna i Mellanöstern.

 12. Gunnar Strandell

  Greger #11
  Bra Greger!
  Våra politiker behöver all hjälp de kan få för att ta till sig den stora bilden av världen, där Sverige knappt syns.

 13. Ann lh

  # Lars, bra att Du inte förstod. Tack. Hoppas att det är klarare nu. Visst var Huxley Darwins bulldog, som tog hand om de offentliga debatterna.
  Det där med fåren vet jag ingenting om.
  / Ann

 14. Ann lh

  Latoba m.fl. Det är bra om Du och ni alla sprider tanken att man kan vända på steken och titta på nyttan med de fossila bränslena.
  En tanke som slagit mej när jag jobbat med det här inlägget är att Idsos namn på det nya institutet är genialt, Institutet för den mänskliga miljön. Visst ska man värna om naturen, men människan här rätt att förändra och ta för sig för att förbättra sina livsvillkor. Hänsyn både till naturen och till mänskligheten. Sätt detta emot UNFCCC/IPCCs diktat om att u-länderna inte ska få tillgång till fossila bränslen för sin utveckling och det framtida kravet på en fossilfri miljö för alla osv – krav från institutionerna för en omänsklig miljö.

 15. Kenneth Mikaelsson

  Ta bara det att det dör nio gånger fler människor av kyla än av värme….
  Och att utopin att det skulle vara en fördel att avstå CO2 producerande processer..
  korrelationen mellan livslängd och tillgången på billig energi….

 16. Lasse

  Brasilien kan försörja fler:
  https://wattsupwiththat.com/2019/09/16/corn-cotton-output-push-brazil-harvest-to-record/

  Samt lämna etanol till världsmarknaden för inblandning i fordonsbränsle.
  Rapporteringen om bränderna har klingat ut. Kanske för att det finns andra bränder (MÖ)som påverkar oss mer!

 17. Tack, Ann Löfving-Henriksson, för detta välgörande inlägg! Kan stödja detta institut helt och fullt, har klart begripit, vad jag tycker, det hela handlar om, att vända på steken som du skriver, bort från detta sjukliga enögda syn på CO2 som negativ power, en minimal komponent i atmosfären, men nog så livsviktig!
  I bland får jag tanken, att hade man struntat i att mäta detta ”stackars” CO2 från början, så hade vi sluppit hela denna cirkus. Och varför så många utan vidare har accepterat detta överförenklade närmast lite primitiva IPCC-påstående (CO2 hypotesen) fattar inte jag.