Motståndet mot vindkraften

Der Spiegel

Bilden är från framsidan av Der Spiegel, majnumret 2019

Under många år så var entusiasmen för s.k. ”förnyelsebar” elproduktion stor, både i Tyskland och i Sverige. Vi som varit kritiska talade för döva öron om den dåliga ekonomin, om vilka problem som de varierande leveranserna ger upphov till, om miljö- och hälsoskadorna av vindkraft. Det verkade som om politiker och media hade både ögonbindlar och öronproppar.

Men på senare tid har alltfler upptäckt de nackdelar som man dittills talat tyst om. Tittar man på Tyskland så inses snart att deras Energiewende inte är den framgångssaga som man trodde. Om man tittar på vindkraftsprojekt i vårt eget land så ser vi att de lokala protesterna bara växer. Och det intressanta är att åtminstone lokalpressen allt oftare kommer med kritiska reportage och de tillåter vindkraftsskeptiker att komma till tals.

Ja, i Tyskland blir det allt vanligare att även stormedia är öppna med nackdelarna. Ett exempel är Der Spiegel ovan. Och den här gången så är det så bekvämt att jag slipper att översätta. En utmärkt sammanfattning finns nämligen av Markku Björkman på Energinyheter.se.

Enligt Tysklands Revisionsdomstol har Energiewende kostat landet minst 160 miljarder euro under de fem senaste åren. Nedfasningen av kolproduktionen fram till 2038 och uppbyggnaden av nya kompletterande teknologiföretag för de som blir arbetslösa förväntas kosta minst 40 miljarder euro.

Tyska forskarförbundet ESYS har räknat ut att det behövs en massiv uppbyggnad av vind- och solenergianläggningar, men forskarna har även satt en prislapp på denna uppbyggnad, nämligen 70 miljarder euro. 

Samtidigt har motståndet mot vindenergi växt på den tyska landsbygden. Följaktligen byggdes det endast 8 nya vindkraftverk under 2018. 

” – Energiewende – det största politiska projektet sedan återföreningen, hotar att misslyckas”, skriver Der Spiegel’s journalisteam som består av Frank Dohmen, Alexander Jung, Stefan Schultz, Gerald Traufetter i deras extra långa grävande och granskande artikel.

– Politikerna fruktar medborgarnas motstånd, rapporterar Der Spiegel.

– Det finns numera knappast ett vindkraftsprojekt som inte bekämpas.”

” Der Spiegel har samlat en rad prognoser om vad Tysklands Energiewende kan komma att kosta. De mest trovärdiga uppskattningarna ligger, enligt tidningen, mellan 2 och 3,4 biljoner euro. 

De är många som idag ställer frågan: om förnybara energikällor inte är så billiga att de utan vidare kan användas framgångsrikt i Tyskland, i ett av de rikaste och mest tekniskt avancerade länderna i världen, hur kan då ett utvecklingsland som Kenya någonsin förvänta sig att kunna ”hoppa” över den fossila bränslefasen?”

Det tyska energifiaskot uppmärksammas även av Bengt Halén och Einar Fjellman i Expressen. Enligt en MacKinsey-rapport så står Tyskland inför hotande black-outs (såsom redan har inträffat i Australien och England) och en industriell nedgång. Motståndet mot Merkels energipolitik växer, även på den politiska nivån.

Söker man på artiklar om vindkraftsprojekt i Sverige så ser man att det bildats flera motståndsgrupper som skriver i lokaltidningarna. Och det är inte bara sol- och vindkraftsproduktion som byggs ut i landet. Också biobränsle är en gynnad energiform här, även när träflisen kommer från skövlade skogar i Amazonas.

Så, med alla dessa fakta och avskräckande exempel som talar emot den förnyelsebara energin så undrar man förstås hur det kan komma sig att detta vansinne kan få fortgå. Svaret är: statliga subventioner. I en uppmärksammad rapport från Timbro skriver man inledningsvis:

Elcertifikat: En gratislunch för kapitalägare?

Elcertifikaten infördes i Sverige 2003 och innebär att elkonsumenter måste betala en extra kostnad för sin elkonsumtion, som går till producenter av förnybar el. I detta briefing paper beskriver professorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström effekterna av elcertifikaten. Argumenten som använts för certifikaten saknar ofta stöd i forskningen – däremot har elcertifikaten inneburit nio miljarder i ren samhällsekonomisk förlust, och hundra miljarder dyrare el som till största delen gått rakt till kapitalägare.”

Men vid sidan om att många aktörer kan tjäna storkovan på statliga skattemedel så är nog den gröna ideologin och godtrogenheten hos befolkningarna de riktigt stora bovarna i detta drama. Decennier av propaganda har inpräntat i oss att kärnkraft och fossilbränsle är något ont, medan allt som stämplats som grönt är något gott. Strunt i fakta! Strunt i ekonomin! Strunt i folkopinioner!

Någonstans, någon gång så kommer emellertid verkligheten att tränga in i människors medvetande. Man inser att denna djupt ideologiskt drivna energipolitik är ohållbar, att det hela bara är en grön illusion som miljörörelser och gröna politiker lyckats inplantera i vår ryggmärg. Kanske vänder det, som nu, då man börjar inse att alla dessa miljarder som lagts på vind- och solkrafts projekt i världen inte ens påverkar koldioxidhalten det minsta? Kanske vänder det när elräkningarna för vanliga inkomsttagare rusar i höjden? Eller kanske vänder det när sanningen om den ökande energifattigdomen, om de uteblivna industrisatsningarna, om hälsofarorna och om miljöförstöringen så sakta sprider sig bortom journalisterna i statstelevisionen och vår riksdag?

Ingen kan vara säker. Men vissa tecken – tunga tidskrifter, vissa tidningar, många bloggar, gräsrotsorganisationer – tyder på att något väsentligt håller på att hända med opinionen. Det är inte längre helt tabu att ifrågasätta nyttan med sol- och vindkraft. Inte alls lika tabu som att ifrågasätta klimatalarmismen. Så länge vi fortfarande har demokrati med en viss yttrandefrihet så spelar opinionen alltid roll i det långa loppet. Låt oss hoppas.

Ingemar Nordin

Ytterligare källor:

https://www.fplus.se/forskare-sagar-elstodet-kunderna-blir-blasta-pa-100-miljarder/a/jdbxmb

https://www.ekonomism.us/tysklands-energipolitik-inget-foeredoeme-foer-sverige

https://cornucopia.cornubot.se/2019/09/svenska-kraftnat-far-avslag-pa-ny.html

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vindkraften-sliter-ofoertjaent-i-motvind-8770

https://www.jnytt.se/article/fran-kritik-mot-planer-forstorelse-av-naturen/

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/vindkraft-inkraktar-pa-hav-och-land/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Mycket bra, just in time. Här ett brev från 772 Europeiska vetenskapsmän till EU där man varnar för förnybarpolitikens följder.
  http://www.tjust.com/2019/energi/EU772.pdf

 2. Lars Cornell

  Ut brevet till EU, ”Om världens användning av bioenergi ökar med bara 3% av den globala energin, måste den fördubbla sin avverkning av världens skogar.”

 3. Michael E

  Vi har bland världens högsta skatter, Svenskarna är bland världens mest belånade, 25% av kommunerna visar på budgetunderskott och den procentsiffran är ökande ökande samtidigt är det högkonjunktur i Sverige. Vad händer i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, än större ”integrationsproblem” och dessutom avbrott i elförsörjningen då vi som mest behöver den för att värma hus och hem? Den gröna ideologin och godtrogenheten kommer då att sättas på hårda prov.

 4. pekke

  Vind-och solbolagen vill ha fortsatta subventioner/bidrag/skattelättnader trots att de sagt att deras elproduktion är så billig och bra.
  När skall vi skattebetalare och elkonsumenter slippa extra skatt/avgifter för den ” förnybara ” energin ?

  Gör svenska staten och dess skattebetalare nån större vinst på dessa bolag eller försvinner pengarna utomlands ?
  En bloggartikel från 2014 på hur vindkraftbolag kan blåsa staten på inkomsterna helt lagligt.

  https://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

  Sker det fortfarande ?

 5. Linda Th.

  ”Lillgrund vindkraftpark i Öresund har blivit en symbol för Sveriges satsningar på förnybar el. Men de 48 vindmöllorna har samtidigt blivit ett ekonomiskt praktfiasko. De förluster som satsningen gett upphov till avhåller Vattenfall och andra kraftbolag från nya svenska storsatsningar till havs.” SVD

  Inom de närmaste 30 åren kommer de flesta av dagens vindkraftverk att behöva ersättas eller nedmonteras. Miljölagar föreskriver att när en verksamhet upphör måste berörda mark- och vattenområden återställas. Det gäller även vindkraft. Håhå jaja, till vilken nytta all denna vindkraft? Ett litet kärnkraftverk hade gjort mer för Sverige som industrination.

 6. Lasse

  #4 pekke
  Om pengarna försvinner utomlands eller ej vet jag inte hur man skall kunna kontrollera.
  Men här kan man kolla om elen vindkraften producerar stannar i landet eller ej.
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
  Just idag blåser det bra, 4725 MW, men exporten är inte mer än 1540 MW (ögonblicksbild)
  Priset är däremot lågt, tack vare vinden!
  På SVD debatt skriver eldistributörer : ”Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer.”
  Tydligen har en lång behandlingstid gjort förslagen föråldrade!

 7. Lars-Eric Bjerke

  Just idag ger vindkraften ca 4600 MW och vattenkraften är nedreglerad till ca 3000 MW d.v.s. nära tappningsgränsen, så vi sparar en hel del energi i vattenmagasinen inför vintern. Det kan behövas eftersom Ringhals 2 tyvärr började sin ”coastdown” redan förra veckan inför stängningen på nyårsafton.

 8. Michael E

  #6 Lars Erik Bjerke, och om vi inte via diverse pålagor, regler, skatter och andra styrinstrument avsedda att göra kärnkraften olönsam hade kunnat behålla alla kärnkraftverk samt succesivt ersätta dessa allteftersom de faller för åldersstrecket så hade vi inte behövt investera i något så genuint olönsamt som vind och solkraft.

 9. Ingemar Nordin

  Jag tror att samhällsklimatet just nu är gynnsamt för ett folkligt motstånd mot vindkraften: Det finns gott om erfarenhet av misslyckade projekt, de ökade nätpriserna, en ganska plötslig omsvängning i opinionen för kärnkraft, en del politiker som börjar muttra, etc. Så, skriv insändare, ordna demonstrationer, gå med i politiska partier (just nu ropar alla partier på fler medlemmar). Tyskland verkar vara körd, men Ju fler som vågar tala öppet om hur korkat det är om vi följer Tyskland ner i graven desto bättre.

 10. Björn

  Vi behöver ett folkligt motstånd mot vindkraften. Vindkraft är inte högteknologi, det är däremot kärnkraft. Vindkraften är bara en modifiering av gamla tiders vindkvarnar. Ack så huvudlösa våra politiker är!

 11. sibbe

  O, nej, visserligen får några motståndare mot vindkraften i Tyskland skriva några rader tom i der Spiegel, men loppet är bara halvvägs. Och slutspurten avgörs av de som regerar. Och här leder i större utsträckning de gröna.
  De sitter i princip i nästan varje regering i delstaterna. Och det är delstaternas byråkrati som bestämmer om bygglov och om man vill ha eller inte ha Vindkraft. Kommunerna har ingenting att säga om den saken. Än mindre de enskilda medborgare.
  Fastän de verkliga miljövännerna har upptäckt att vindkraften är rentav skadligt för både fåglar, flädermöss och insekter, så har de ingenting att säga om bygglov etc. Och nya riktlinjer är på gång i flera delstater där det slås fast, att vindkraftens väl är viktigare än växt och djurskyddet. ingen skall förhindra vindkraften. Man måste ju tänka på att rädda världen inför klimatkatastrofen…
  Tycker framförallt medierna och deras redaktörer. Så, loppet går nog vidare, med allt mera och större subventioner, som antagligen redan bestäms i nästa veckans regeringsförhandlingarna.
  Så, elpriset stiger ytterligare, för att kolkraftverk och kärnkraftverk stängs mycket snabbare än tänkt, och man köper fossilt el från Polen och Tjeckien och kärnkraftsel från Frankrike. Och bygger ut vindkraft, ska ni få se…

 12. Lars Cornell

  #11 sibbe. ”för att kolkraftverk och kärnkraftverk stängs mycket snabbare”
  Jag tvivlar. Om det skulle ske blir det ett folkligt uppror som i Frankrike.

 13. sibbe

  Anonym2019/09/15 kl. 16:59
  ”Sorry att jag slarvade”

  Moderator: Sibbe, du MÅSTE fylla i din alias och e-mejladress.
  Ok, Lars, jag hoppas du har rätt. Men vi tyskar/germaner, är ett märkligt folk. Som äkta GERMANER (VIKINGAR(?) kämpar vi till det bittra slutet.
  Ser man på slutet av 2. världskriget så krigade tyskarna ända in i döden. Allt för många döda, om man skulle haft en enda liten gnutta realism i huvudet. Goebbels frågade sina åhörare :
  Wollt ihr den totalen Krieg?
  Hans åhörare och deras anhängare, nazisterna som styrde, ville ha totalt krig, Fastän bomberna föll under talet utanför byggnaden.
  s-om tur var ,lyckades min far fly undan sin kompani (tillsammans med ett flertal andra) till västra delen av Tyskland, och gav sig till US-trupperna 1945. fastän han borde ha krigat mot ryssarna vid östfronten. Han frigavs i början av 1946, – jag föddes i oktober 1946… De som var kvar i Öst, och blev krigsfångar, deporterade till Sibirien och kom aldrig hem.
  Min farbror, 1944 16 år , blev en fanatisk anhängare till Hitler och kämpade till sista patronen för nazism.
  Han var nazist ända tills han dog, och ändå medlem av SPD, som min far och våra förfäder/mödrar… Betyder: Vi Germaner ger oss inte… 16 år och fanatiskt? Ligger i generna?
  Nå, ja, jag finns till och tycker det är bra. Jag studerade svenska vid Åbo Akademi, både litteratur och historia. i början av 1970-talet. Och tänker just nu på kung Karl den XII, och hans krig mot Ryssland. Tur för Sverige att han sköts till döds. Eller?
  Så, jag tror inte på på att nån (ens får ) ifrågasätta vindkraft eller solpaneler. Eller överhuvudtaget en klimatförändring som ju egentligen bara finns i huvudet av en indoktrinerat (germansk) befolkning.
  Synd att man inte bor i USA…

 14. Gunnar Strandell

  För mig framstår diskussioner om elpriset som ett skämt när de handlar om utgift per kWh, för så här ser det ut för vår sommarstuga enligt Vattenfall:

  Total förbrukning 2019: 1 327,00 kWh
  Totalt fakturerat 2019: 6 579 Kr
  Det blir 4,96 kr/kWh.

  För sommaren ser det ännu värre ut, med text och siffror jag fått skriva av för att de inte går att kopiera från Vattenfall, mina sidor:

  Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden 2019-07-01 till 2019-08-31 var 91 kWh.
  Elhandel, Vattenfall AB Försäljning, 139,98 kr
  Elnät, Vattenfall Eldistribution AB, 805,93 kr
  SUMMA 942,91 kr varav Moms 188,59 kr
  Alltså 10,36 kr/kWh och bara momsen ger 2,07 kr/kWh.

  Ser vi bara till de rörliga utgifterna får jag:
  Elöverföring: 27,20 öre/kWh
  Energiskatt: 34,70 öre/kWh
  El: 57,70 öre/kWh
  Moms: 29,90 öre/kWh
  SUMMA: 149,5 öre/kWh

  Jag undrar hur mycket sol och vind bidrar till de höga fasta utgifterna jag tvingas betala och jag undrar varför inte min utgift för elcertifikaten finns med på fakturorna jag får.

  För det är väl inte så att våra politiker håller på med att koka grodor?

 15. chowis

  Nytt energislag:
  (s)vindel

 16. Ulf

  Man får väl gratulera Frankrike som lyckats få till brexit genom att byråkratisera EU in absurdum. Dessutom förstöra Tysklands ekonomi genom klimathysteri.
  Säga vad man vill men deras satsning att domknera Europa ser ut att lyckas.

 17. Håkan Bergman

  Gunnar S. #14
  Där ligger mina 2.75 per kWh i lä, samma nätkostnader för Vattenfall 16 A. Funderar på en infravärmare till balkongen för att få ner priset. Oroa dig inte över elcertifikaten, siffrorna på elräkningen är bara till för att du ska se hur billigt det är. Den 1/4, nej det var inget aprilskämt, annullerades elcertifikat för den nätta summan 3 991 942 988,88‬, gissa vilka som betalar?
  https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/annullering-av-elcertifikat/

 18. Lars-Eric Bjerke

  #14 Gunnar Strandell,
  Sedan 2007 då elhandelsföretagen tog över debiteringen av kvotplikten slopades kravet på särredovisning. Konsumenten vet nu inte hur mycket de olika handelsföretagen debiterar för sina delkostnader för elen. Just nu är priset på certifikat lågt på spotmarknaden eller i augusti 65 kr per 1000 kWh d.v.s. 6,5 öre/kWh. Eftersom kvotplikten i år är rekordhög eller 30,5 % blir konsumentens kostnad i medeltal 6,5*0,305 = 2 öre/kWh plus moms. Kvotplikten kommer emellertid långsamt att sjunka så att den enligt nuvarande lag är 1,1 % år 2045.
  https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-2-5-september-201
  Kvotplikten har stigit kraftigt de senaste åren vilket medfört att ett stort antal vindkraftverk har byggts både i Sverige och Norge eftersom vi har en gemensam certifikatmarknad.

 19. Lars-Eric Bjerke

  #15 Håkan Bergman
  ”Den 1/4, nej det var inget aprilskämt, annullerades elcertifikat för den nätta summan 3 991 942 988,88‬, gissa vilka som betalar?”
  Att ett certifikat ”annuleras” innebär enbart att det har använts. Elhandelsbolagen måste ju redovisa att de köp certifikat som motsvarar deras elförsäljning.

 20. Lars-Eric Bjerke

  #16
  Ursäkta mig, fel länk. Den ska vara
  https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig/kvotnivaer/

 21. L

  Jag höll nästan på att ramla ur TV-soffan när jag såg kvällens Agenda. Det var riktigt välbalanserat och utan överdrifter om klimatfrågan för första gången..! Kolla på SVT Play…

 22. Daniel Wiklund

  Kvotplikt hit, kvotplikt dit. Det gäller att krångla till det, ska man måste gå en kurs för att veta hur elräkningen ska tolkas. Vem f-n är hjärnan bakom utformningen av dagens elräkningar.

 23. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke #17
  Men siffrorna från Energimyndigheten innebär väl att elleverantörerna köpt elcertifikat för 4 miljarder och den kostnaden läggs på deras kunder. Även om en del av kostnaden drabbar företag eller offentlig verksamhet så lär det i slutändan drabba konsumenter och skattebetalare.
  https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elrakningen/
  ”Elhandelsföretagen är skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande sina kunders förbrukning. Företaget bestämmer dock självt vilken elcertifikatsavgift som ska tas ut av sina kunder.”
  Jag misstänker att den verkliga kostnaden hamnar i nån annan post på elräkningen.

 24. Lars-Eric Bjerke

  #23 Håkan Bergman

  ”Jag misstänker att den verkliga kostnaden (elcertifikaten) hamnar i nån annan post på elräkningen.”

  Nej, elhandelsföretaget kan inte lägga kostnaden på något annat ställe än på elpriset ( summan av fast kostnad, rörlig kostnad och elcertifikat plus moms). De andra kostnaderna är energiskatt och där kan man inte gömma någon annan kostnad. Sen får du ju också en räkning på elöverföring (nätbolaget), som är ett monopol inom sitt distributionsområde och de har inget med elcertifikat att göra.

 25. foliehatt

  @#21 L
  en sak retade gallfeber på mig. Varken Bolund (Mp) och Gustav Strandberg på SMHI klarade av att ta de argument mot klimatkatastrofismen som mer och mer framförs i debatten – för det som argumenten står för. Istället kände de sig tvungna att klistra olika andra etiketter på de debattörer som inte håller med dem i sak. Strandberg menade att de som uttalat at de inte är icke-klimatkatastroftroende egentligen vägrade ställa om på grund av rent egoistiska grunder, fast de i grunden vet att klimatkatastrofismen är korrekt.
  Bolund kopplade ihop klimatkatastrofskepsis med främlingsfientlighet och högerpopulism. Det här sättet att argumentera (skuld genom association, halmgubbar) är så fruktansvärt lågt och används endast för att täppa till truten på motståndare – utan att behöva ta upp sakfrågan.

  Vägra vara en del av sådana debatter. Kräv alltid svar i sakfrågan. Fråga alltid vad det numeriska värdet för koldioxidens klimatkänslighet är.

 26. Lasse

  #25 Foliehatt
  SMHI lade ner mycken möda på att svara alla skeptiker tydligen.
  Ändå har jag aldrig fått ett relevant svar på min fråga: Vad innebär en ökad globalstrålning för temperaturen.
  17% fler timmar, 10% mer energi på 40 år.
  Jag misstänker att de , liksom jag, har gjort kalkyler men att de inte vill lämna ut dem!
  För övrigt så skall en expedition ligga uppe i norr under en säsong för att bättre förstå varför uppvärmningen går så fort däruppe. (Det är H2O i luften som påverkar utstrålningen-Weatherbell:
  https://www.weatherbell.com/)

 27. L

  #25, Visst hade Bolund svaga argument, men när hade SVT överhuvudtaget en debatt om klimatfrågan senast? Här hade man till och med klippt in en snutt från SwebbTV vilket visade att debatten är långt ifrån över. Inslaget om att Amazonas inte börjar brinna av sig självt och att jorden fått en skogstillväxt på 7 procent hjälpte också till att närma sig sanningen.

 28. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke #24
  Nej där var jag ute och cyklade, tittade på kvartalsräkningen bara och min elförbrukning är så låg, under 500 kWh per kvartal, så att siffrorna blir ”misstänkt” låga. Men faktum kvarstår att den totala kostnaden för elcertifikaten var 4 miljarder för senaste perioden och på ett eller annat sätt får folket betala och drygt hälften går till vindkraften utöver dom kostnader vindkraften orsakar för elnätet. Jag är tveksam till att ”klimatnyttan” är optimal.
  https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/elcertifikat/

 29. Evert Andersson

  Det är aldrig fel att försöka förstå motståndarna. Tittar man på video från Almedalen 2019 med makthavare från Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien förundras man ändå hur de kan var så totalt förblindade och lomhörda. Såväl för medborgarnas frustration och de tekniska realiteterna. Den i panelen mest tyngst insikt, eller borde ha, Vattenfalls VD Magnus Hall skämmer ut sig själv. Han uttalade sig om kärnkraft och förnybar energi i SVT:s morgonsoffa första dagen på den stol han nu sitter på. Han visade då att han faktiskt egentligen begriper. Han levererar nu på politiska önskemål, som han förstår är fel. Det tar en stund att se hela. Det räcker att hoppa och lyssna lite på var och en.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ds24gnRwNuY

 30. Filip

  Vad tycker du att vi ska göra då? Kol och olja kommer att ta slut en vacker dag och klimatförändringarna är ett faktum. Att det är vi människor som är en bidragande anledning finns det många belägg för även om det så klart finns en liten möjlighet att vi inte har ett dugg med det att göra. Men som sagt, det kommer att ta slut och vi kommer att behöva ställa om. Så varför inte ställa om nu och slippa riskera planeten istället för sen och riskera allt?

  Folk är rädda för vindkraften och ser den som ett problem men folk är precis lika rädda för kärnkraften så den är inget bättre alternativ ur den synpunkten.

 31. Ingemar Nordin

  Filip #30.

  Kol och olja kommer ALDRIG att ta slut. Detta är ett missförstånd. Däremot kan den utvinnbara och ekonomiskt tillgängliga kol- och oljereserven bli ohemult dyr att utvinna. Visserligen kommer detta att ta ett antal år (kanske 100, kanske 300 år), men då kommer marknadskrafterna att se till att priset höjs så att alternativen blir billigare relativt sett.

  Ett klart alternativ är kärnkraft (fission), och på sikt fusion. Den folkliga opinionen har vänt i Sverige så att 70% är för ett bibehållande av den existerande kärnkraften eller för en utbyggnad. Jag tror inte den folkliga opinionen vill att Sverige skall bli utan el kalla januaridagar utan vind.

  Vi behöver mycket mer el, och energi i allmänhet, i framtiden om landet skall fortsätta att utvecklas.

 32. Håkan Bergman

  Varför är spotpriset i område 3 och 4 just nu nästan 70€, vi exporterar nästan 3 GW?
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/