Nir Shaviv om IPCC

Det har kommit många kommentarer om IPCCs rapport, både i tidningar och på bloggar. Den alltid skarpe Nir Shaviv gör i sin preliminära analys den här iakttagelsen:

IPCCs klimatkänslighet

Figuren visar de olika rapporternas uppskattning av klimatkänsligheten; den centrala parameter som säger hur mycket temperaturen kommer att påverkas vid en fördubbling av koldioxiden och som klimatmodellerna programmeras med. Som jämförelse så har Shaviv även tagit med en första rapport under ledning av Jule Charney från 1979 (länk i Shavis text).

Som synes så har det inte skett några större framsteg i klimatforskningen sedan 1979 beträffande hur säker man är på denna klimatkänslighet. Liksom för snart 35 år sedan så uppskattar man den till mellan 1,5 och 4,5 grader C i sin senaste rapport (AR5).  Dvs. efter att investerat 100-tals miljarder kronor på att försöka besvara den politiskt viktigaste frågan av alla så har man ändå inte gjort några som helst framsteg.

Rapporten från 2007 (AR4) är ett undantag: Där hade man faktiskt höjt upp den lägre gränsen till 2,0 °C. Idag är man alltså tillbaka på ruta ett igen. Men IPCC hade ju inte varit den politiska organisation som man är om man skulle erkänna att man inte gjort framsteg. Så nu påstår man i sin Summary for Policymakers helt frankt att det breddade spannet i själva verket innebär en ökad förståelse av klimatet.  – Man drar en riktig rövare med andra ord!

Shaviv spekulerar om hur det kommer sig att det inte gjorts några framsteg under så många år. Han menar att om grundantagandena i den teori som IPCC lutar sig emot (hög klimatkänslighet) vore riktigt så skulle osäkerhetsspannet efterhand ha minskat (genom att eliminera felaktiga hypoteser). Men nu kräver det alarmistiska budskapet en hög klimatkänslighet, så därför håller man fast vid 4,5 °C av politiska skäl. Å andra sidan så pekar alltfler observationer och forskningsrapporter på att den verkliga klimatkänsligheten understiger 2,0 °C, så därför är man tvungen att öka spannet igen genom att sänka den lägsta gränsen.

Ökad förståelse och säkrare prognoser? Fan tro’t.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Återigen mycket intressant historieskrivning.
  Jag ser, att SMHI fortfarande vilar sig mot AR4.
  Det skall bli intressant att se deras tolkning av AR5
  och de katastrofala felprognoserna.
  By the way, vilken är TCS’s uppfattning om klimatkänsligheten?

 2. HenrikM

  Shaviv slutsats är svår att opponera sig emot, klockren.

 3. Ingemar Nordin

  HenrikM #2,

  Visst tusan är det klockrent. Så klockrent att jag själv höll på att missa innebörden i det Shaviv skriver. Bästa utvärderingen av ett forskningsfält som jag har sett! Bibliometriska metoder att mäta antalet publicerade artiklar, impact etc kan ju slänga sig i väggen.

  Nu tycker säkert Lennart B och andra klimatforskare att jag är orättvis. Det finns ju trots allt mycket annat som har hänt inom klimatforskningen på 35 år. Men tänk efter själv: IPCC bildades i syfte att ta reda på om de mänskliga utsläppen av växthusgaser kunde vara farliga. Och deras svar är att de inte vet, om gränsen för ”farlighet” sätts vid 2 grader C. Så, hur har IPCC skött sig då utifrån ett sådant perspektiv?

 4. HenrikM

  Det är verkligen märkligt att inte fler har tagit upp just denna detalj att AR5 har visat sig vara osäkrare än AR4. Judith Curry har ju varit på det här. Men Shaviv gör det ju knivskarpt. Jag antar att det är denna orsak att Curry har blivit direkt fientlig mot IPPC dessutom i kombination att man säger att nu är man 95% säker jämfört med 90%. Vad är man mer säker på? Att man är mer osäker???? Klimatvetenskap slutar aldrig förvåna!

 5. John Silver

  Är x-axeln graderad i miljarder dollar?

 6. Ingemar Nordin

  John Silver #5,

  🙂

 7. Thomas P

  Ingemar #3 ”Men tänk efter själv: IPCC bildades i syfte att ta reda på om de mänskliga utsläppen av växthusgaser kunde vara farliga. Och deras svar är att de inte vet, om gränsen för ”farlighet” sätts vid 2 grader C. Så, hur har IPCC skött sig då utifrån ett sådant perspektiv?”

  Som du mycket väl vet bedriver inte IPCC forskning utan de sammanfattar forskning som bedrivits på andra håll. Ditt påstående om varför IPCC bildades är fel, de har aldrig haft i uppgift att ta reda på någon klimatkänslighet. Hur kan det vara IPCC:s fel om forskare som jobbar världen runt inte kan fastställa klimatkänsligheten bättre?

 8. Bim

  Vet inte om detta är är relevant för oss här på SI? Det var min fru som tipsade mig.
  Eva Hamilton har lovat att svara på frågor från lyssnarna, på det mest skiftande frågor. Hon lovade svara på ALLA frågor. Hon betonade ALLA frågor. Brev och email.
  Vi får väl kolla upp, eller kanske någon annan redan har snappat meddelandet? Jag hörde det inte själv.

 9. Ingemar Nordin

  Thomas P #7,
  Om du vill bekanta dig med IPCCs arbete så föreslår jag att du går in på deras hemsidor.

  Där står bl.a. att dess uppdrag är ”…to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.”
  http://www.ipcc.ch/organization/organization_history.shtml

  Sedan 1988 så har det satsats 100-tals miljarder kronor på klimatforskningen för att hjälpa IPCC att uppfylla sitt syfte. Alla dessa år, alla dessa pengar har alltså lett till att man inte kunnat besvara en av de mest fundamentala och politiskt viktiga frågorna som man ville ha svar på. Man har precis samma osäkerhetsintervall som 1979.

  Om forskningen hade varit utan den dogmatiska övertygelsen att koldioxiden är den avgörande faktorn, och t.ex. istället intresserat sig för naturliga faktorer, inklusive solen, så kanske man kanske haft lite bättre grepp om klimatkänsligheten.
  Du vill skydda ditt heliga IPCC och istället skylla på klimatforskarna världen över. Nåväl, det är din tro. Men en mer realistisk syn är att det är IPCC och dess politiskt föreskrivna uppdrag som gör att de vägrar att falsifiera och eliminera de höga alarmistiska uppskattningarna. Om IPCC hade sagt rakt ut vad de flesta vetenskapliga beräkningar säger idag så hade man nämligen hamnat under 2 grader C. Och då hade IPCC måst säga att, nej, det finns ingen akut fara med våra koldioxidutsläpp. Och vilken byråkratisk/politisk organisation skulle frivilligt gå ut och säga att de kan läggas ned? Men fortsätt du och försvara dem som har den makten.

  Det som förvånar mig apropå Shavis inlägg är varför ingen journalist genomskådat IPCCs rapport (SPM). Det Shaviv påpekar är ju ganska enkelt att kolla upp. Borde inte politiker och allmänheten få reda på att IPCC egentligen inte gjort några framsteg beträffande den centrala frågan? Den fråga som mest angår dem?

 10. Slabadang

  Bim!

  Kan jag ha nåt att göra med saken tror du?? SVT är RÖKTA poch det försöker täcka upp för sent!! 🙂 Hamilton sitter som VD i ett bolag hon har NOLL kontroll över!! E.L.D är vad som skrämt skiten ur SVTs ledning.

 11. Thomas #7

  Nu försöker du implicera att IPCC inte på något sätt påverkar ’klimatforskningen’ utan snällt står vid sidan och väntar medan de sanningssökande ’klimatforskaran’ gör sitt mödosamma och kvalificerade arbete, som de sen publicerar i vetenskapliga journaler …

  Och först därefter tar IPCC och läser dem, lika rigoröst och opartist förstås som forskarna uträttade sitt arbete i syfte att leverera den bästa sammanställning av världens samlade kunskap om klimatet så att forskarna själva kan läsa detta i rapporterna. Och förstås en kortfattad SPM-sammanfattning för icke-forskarna.

  Det är så det går till menar du. IPCC utför ju ingen egen forskning, och är inte part ai målet heller!?

  Och det tror du själv på,Thomas?

  (Jag förblir skeptisk)

 12. Bim

  Slabadang # 10
  Snälla, Jag är en gammal man. Alla dessa förkortningar som jag inte kan hålla i minnet. Vilka är E.L.D. ?
  Har du snappat upp meddelandet? Och är det meningsfullt att ställa alla de frågor som vi här självklart skulle vilja ställa.
  Är det du som skrämt upp Hamilton? 😀 Då hade hon väl stoppat huvudet i byk-korgen och vägrat svara på en enda fråga?

 13. Håkan Bergman

  Anders Bolling i DN igen:
  http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/
  Notera att bloggen inte går att nå från DN’s startsida, blev det för mycket?

 14. LBt

  Är klimatkänsligheten 1, 2 eller 3 C problemet? Nej, naturligtvis inte, problemet är om vi genom vår livsstil påverkar klimatet eller ej. Och det gör vi sannolikt och det är alltså ett problem. En påverkan om blott 0,005 C per sekel sett över hela klimatcykeln innebär troligen en katastrof, inte för oss men för någon kommande generation. Detta är lätt att visa och lätt att förstå dvs om man vill.

 15. Glasklar

  # LBt
  Tror du vi kommer att använda fossilbränslen flera sekler framöver? Påminner mig om de beräkningar om hur länge Solen kan brinna om den består av kol och syre som man gjorde för drygt 100 år sedan då kol var den självklara energikällan innan oljans gneombrott. Och hur är det möjligt att investera med så lång tidshorisont att man inte har någon aning om vad relativpriserna kommer att vara då? Kanske det man avstår ifrån för att göra investeringen kommer att värderas högre i framtiden.

  Exempel är Karl XI:s plantering av utvalda ekar för att säkra mastvirke åt flotta. Idag är de mogna för avverkning, men de passar inte så bra på våra sterlingubåter… Hade planteringspengarna istället satsats på t.ex. sänkt skatt eller spannmålslager, så hade färre av våra förfädrar avlidit vid missväxt. Hur vet man vad som är bra på 300 års sikt?

 16. Ingemar Nordin

  Håkan Bergman #13,
  Bravo av Bolling som vågar skriva om vad IPCC verkligen säger om extremväder.

 17. Ingemar Nordin

  LBt #14,

  Hjälp + 5 grader om 100 000 år! Skriv till SvT och berätta! De blir säkert skräckslagna.

 18. Pelle L

  Glasklar #15

  Nja, ekarna skulle användas till fartygsskroven, inte till riggen.
  I riggen användes nog framför allt gran och kanske fur.

  Men Visingsös ekar kanske får ett lyckligt slut ändå: ”Ekskogen på Visingsö blir whiskyfat” 🙂
  http://www.mackmyra.se/content/press/press/?p=visingso

  Och det var några kungagenerationer senare som ekarna började planteras. Året var 1831
  http://visingso.net/en/sevardhet/ekskogen

 19. Perfekt

  LBt #14
  Nu har väl alla ickealarmistiska deltagare här inklusive Lennart Bengtsson förklarat för dig varför man inte kan linjärextrapolera som du gör.

  Är det så att alla vi har fel? VAD ÄR DET I SÅ FALL SOM DU VET, MEN INTE VI?

 20. Perfekt

  Det går inget vidare för miljöpartiet. Är det så att klimathotandets bakslag börjar bli uppenbart för allmänheten?

  Det blir allt färre virrpannor på olika bloggar och de gamla och nygamla är oftast så verklighetsfrämmande att det upptäcks utan specialkunskaper i klimatologi.

 21. Pelle L

  Perfekt #20

  Det är väl snarast så att det handlar om ett enfrågeparti, som inte längre värnar den enda frågan, miljön.

  När hörde vi miljöpartiet engagera sig i sjunkande antal sjöfåglar eller döende älgkalvar på Öland.
  För att inte tala om förstörd natur i vindkraftens utrullning över landet.

  Nej nu är det större saker som står på dagordningen, nu skall man rädda hela världen.
  Och då tappar vi, vanligt folk, intresset.

  Och så har de ju plockat upp ett par riktigt dåliga språkrör också.

 22. Peter Stilbs

  Morgonens e-mailutskick av TWTW-nyhetsbrevet skriver bl.a. så här om Shaviv’s text :

  His comments prompted a revisit to a 2008 paper by Richard Lindzen, ”Climate Science: Is it currently designed to answer questions?” Lindzen points out that the procedures used by the IPCC and the Climate Establishment [John Christy’s term] avoid the intense conflict between observations and theory, whereby theory is continuously refined to explain the observations until a solid theory is established. Instead, the procedures by the Climate Establishment focus on computer simulation of nature and various large programs purportedly to observe nature, which never end. As a result, theory is not refined, but large science programs are created to accommodate political correct positions. The entire effort is driven by government funding.

 23. AOH

  Ingemar Nordin # 17

  Ja – LBt:s kommentarer är nära skräckinjagande. T.ex på ”Utan Insikt” betr. ”Bombkurvan” 🙂

  LBt29 september 2013 11:00
  ”Tack. Men tror förnekarna verkligen sina egna utsagor? Knappast, de har inte ambitionen att visa något, de vill bara så tvivel. Detta gör dessa bemötande inlägg dubbelt viktiga.”